Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 11 din 31 ianuarie 2023  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 11 din 31 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 84 din 31 ianuarie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(17) Prevederile alin. (1)-(16) se aplică în mod corespunzător şi în cazul vehiculelor înregistrate care circulă pe drumurile publice, cu excepţia vehiculelor cu tracţiune animală, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 19."

    2. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, vehiculele lente, precum şi vehiculele cu tracţiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti.
    (2) Evidenţa vehiculelor înregistrate se ţine la autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pe raza căreia proprietarul sau deţinătorul mandatat îşi are domiciliul, reşedinţa sau sediul, care înscrie datele de identificare a proprietarului şi a vehiculului prevăzute la art. 11 alin. (11)-(13) în Registrul de evidenţă a vehiculelor înregistrate, constituit la nivelul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări. Înscrierea datelor se realizează prin intermediul aplicaţiilor informatice puse la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale competente, în mod gratuit, de către Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări.
    (3) Prelucrarea unor date din Registrul de evidenţă a vehiculelor înregistrate, inclusiv a unor date cu caracter personal, de către autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se realizează pe bază de protocol încheiat între acestea şi Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări."

    3. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Odată cu realizarea operaţiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează proprietarului sau deţinătorului mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum şi plăcuţe cu numărul de înmatriculare. La cererea proprietarului sau deţinătorului mandatat al vehiculului, autoritatea competentă eliberează, pentru situaţiile în care se emite un certificat de înmatriculare, o dovadă înlocuitoare a acestuia care atestă înmatricularea vehiculului, valabilă până la emiterea certificatului de înmatriculare, dar nu mai mult de 30 de zile.
    ....................................................
    (3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate şi plăcuţe cu numere de înregistrare, conform categoriei din care fac parte vehiculele respective."

    4. La articolul 23, alineatele (9^1) şi (9^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(9^1) Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere, modul de desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video, cât şi audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei practice, iar în cazul categoriilor A1, A2 şi A, acestea se instalează pe autovehiculul în care se află examinatorul.
(9^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (9^1), nu se înregistrează audio sau video proba practică susţinută în poligon pentru categoriile AM, A1, A2 şi A."

    5. La articolul 24, după alineatul (5^3) se introduce un nou alineat, alin. (5^4), cu următorul cuprins:
    "(5^4) La cererea titularului permisului de conducere, autoritatea competentă eliberează, pentru situaţiile prevăzute la alin. (5^1) şi (5^2), o dovadă înlocuitoare a acestuia, valabilă până la emiterea permisului de conducere, dar nu mai mult de 30 de zile."

    6. La articolul 24, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Persoana care nu deţine permis de conducere şi a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (1), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) şi art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, precum şi persoana al cărei permis de conducere a fost anulat în condiţiile art. 114 alin. (1) lit. a)-d) sau ale art. 115 alin. (1) au dreptul de a se prezenta la examen pentru obţinerea permisului de conducere, respectiv pentru obţinerea unui nou permis de conducere, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare:
    a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate;
    b) a trecut un an de la data graţierii totale ori a restului de pedeapsă, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau de la data împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei;
    c) a intervenit amnistia;
    d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a fost executată integral ori executarea acesteia a încetat în alt mod prevăzut de lege;
    e) a intervenit reabilitarea."

    7. La articolul 24, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alin. (6^1)-(6^3), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, pentru categoriile avute anterior, persoana al cărei permis de conducere a fost anulat, aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6), trebuie să facă dovada că este aptă din punct de vedere medical.
(6^2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competentă pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa pentru eliberarea unui nou permis de conducere, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la alin. (5^3), fără a mai susţine examen şi cu prezentarea documentului care atestă o astfel de situaţie.
(6^3) În situaţia în care anularea permisului de conducere nu a fost dispusă până la depunerea cererii de restituire de către titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, şeful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, în baza documentului care atestă o astfel de situaţie."

    8. La articolul 83, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) În procedura de preschimbare a permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, autorităţile competente pot elibera o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la alin. (3).
(5) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, emite permisul de conducere internaţional, în conformitate cu prevederile convenţiei prevăzute la art. 82 alin. (2), în condiţiile stabilite prin regulament. Dispoziţiile prezentului alineat nu aduc atingere activităţii de emitere a permisului de conducere internaţional de către asociaţiile autorizate în acest scop potrivit tratatelor la care România este parte."

    9. La articolul 103 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    10. La articolul 103, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins
    "(1^1) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) şi d), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta, începând cu ziua imediat următoare celei expirării prelungirii valabilităţii dovezii înlocuitoare. În situaţia în care valabilitatea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere nu a fost prelungită sau a fost eliberată fără drept de conducere, din perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. c) şi d) se deduce perioada în care titularul permisului de conducere nu a avut dreptul de conducere, conform art. 97 alin. (3). Dispoziţia privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se emite în termen de 5 zile de la data la care şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta a luat cunoştinţă de soluţionarea procesului penal şi se comunică titularului permisului de conducere în termen de 15 zile de la emiterea acesteia. În situaţia în care, la data la care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de suspendare care trebuie executată curge în continuarea perioadei de suspendare aflate deja în curs de executare."

    11. La articolul 109, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (1) pct. 4, art. 101 alin. (1) pct. 4 şi art. 102 alin. (1) pct. 4 şi 8 se constată şi se sancţionează şi de către poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu."

    12. La articolul 114 alineatul (1), literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printro hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) şi art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal;
    .....................................................
f) permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (1) şi (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) şi art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal sau pentru săvârşirea unei infracţiuni care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă."

    13. Articolul 116 se abrogă.


    ART. II
    Articolul II din Legea nr. 241/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1032 din 23 decembrie 2019, se abrogă.

    ART. III
    (1) Până la operaţionalizarea Registrului de evidenţă a vehiculelor înregistrate de către Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, înregistrarea vehiculelor se realizează în evidenţele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit regulamentelor emise la nivelul fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale.
    (2) Datele de identificare a proprietarilor şi a vehiculelor înregistrate, care nu au fost radiate, aflate în evidenţele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti se înscriu de către aceştia în Registrul de evidenţă a vehiculelor înregistrate în termen de 1 an de la constituirea acestuia de către Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări.
    (3) Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru operaţionalizarea şi utilizarea Registrului de evidenţă a vehiculelor înregistrate.

    ART. IV
    Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (17) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ministrul afacerilor interne va emite ordinul de modificare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. V
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va modifica în mod corespunzător Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. VI
    În cazul condamnării definitive pentru vreuna dintre infracţiunile prevăzute de art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal, săvârşită de către titularul permisului de conducere anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru perioada prevăzută de legea în vigoare la data săvârşirii faptei.

    ART. VII
    Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán

    Bucureşti, 31 ianuarie 2023.
    Nr. 11.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016