Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 10 din 31 iulie 2014  pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 10 din 31 iulie 2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

    ART. 1
    Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
    ART. 2
    (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2014 se diminuează la venituri curente cu suma de 255.200 mii lei şi se majorează subvenţia acordată de la bugetul de stat cu aceeaşi sumă.
    (3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2014 se diminuează la venituri cu suma de 4.800 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeaşi sumă.
    ART. 3
    (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează la cheltuieli cu suma de 51.937 mii lei, iar subvenţia acordată de la bugetul de stat se majorează cu aceeaşi sumă.
    (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la cheltuieli cu suma de 14.500 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.
    ART. 4
    Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să suplimenteze în anexa nr. 2/04 "Bugetul asigurărilor pentru şomaj - Sinteza - cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anii 2014-2017" la capitolul 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.19 "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", cu suma de 27.357 mii lei.
    ART. 5
    Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice".
    ART. 6
    Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi c), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 3 alin. (4), (5) şi (7) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014 se majorează cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj şi se modifică plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 potrivit prevederilor din prezenta ordonanţă.
    ART. 7
    (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acesta pe anul 2014 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea modificărilor aprobate.
    (2) Sumele reţinute, în proporţie de 10%, conform prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj nu se repartizează.
    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
-----
    *) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                          Ministrul muncii, familiei,
                             protecţiei sociale şi
                             persoanelor vârstnice,
                                  Rovana Plumb

    Bucureşti, 31 iulie 2014.
    Nr. 10.


    ANEXA 1

    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT


                      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                  pe anul 2014                                                                                 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │ -4.800│
│0002 03 │I. VENITURI CURENTE │ -260.000│
│2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ -260.000│
│2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ -86.329│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │
│ │angajatori │ -81.529│
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │
│ │boli profesionale datorate de angajatori │ -4.800│
│2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ -173.671│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │
│ │asiguraţi │ 115.302│
│ 04 │Contribuţii de asigurări sociale datorate de │ │
│ │persoane asigurate pe bază de contract de asigurare │ -1.535│
│ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ │
│ │(se scade) │ -287.000│
│ 13 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │
│ │de persoanele care realizează venituri din drepturi de│ │
│ │proprietate intelectuală │ -113│
│ 14 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │
│ │de persoanele care realizează venituri din activităţi │ │
│ │desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile │ │
│ │încheiate potrivit Codului civil, precum şi a │ │
│ │contractelor de agent │ -325│
│4100 03 │IV. SUBVENŢII │ 255.200│
│4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ 255.200│
│4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 255.200│
│ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale │ │
│ │de stat │ 255.200│
│4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă şi boli │ │
│ │profesionale │ -4.800│
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ -4.800│
│9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ │
│ │profesionale │ -4.800│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 2

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE


                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                  pe anul 2014


                                                                        - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 51.937│
│4100 04 │IV. SUBVENŢII │ 51.937│
│4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 51.937│
│4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 51.937│
│ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor │ │
│ │pentru şomaj │ 51.937│
│4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ 51.937│
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 37.437│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 38.437│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -11.000│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.500│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 27.437│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 79.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -37.500│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -15.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000│
│6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -35.563│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -34.563│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -11.000│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.500│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 27.437│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 6.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -37.500│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -15.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ -14.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.500│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -14.500│
│6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 6.080│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.080│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 80│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 6.000│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -27.143│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -26.143│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -11.000│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.500│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 27.357│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -37.500│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000│
│8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 73.000│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
│ │DE MUNCĂ │ 73.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 73.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 73.000│
│8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ 51.937│
│8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ -14.500│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 14.500│
│9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ │
│ │creanţelor salariale │ 14.500│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016