Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. M.74 din 5 august 2008 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspectiei de sanatate publica si a inspectiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor in Ministerul Apararii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.74 din 5 august 2008  pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspectiei de sanatate publica si a inspectiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor in Ministerul Apararii    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. M.74 din 5 august 2008 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspectiei de sanatate publica si a inspectiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor in Ministerul Apararii

EMITENT: MINISTERUL APARARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 septembrie 2008

Având în vedere prevederile <>art. 25 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, aprobate prin <>Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 824/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Protocolului de colaborare pe linie sanitar-veterinarã nr. M.139/3.876/2007 încheiat între Ministerul Apãrãrii şi Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ale Protocolului nr. 18.562/M.35/2005 încheiat între Ministerul Justiţiei şi Ministerul Apãrãrii Naţionale,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. p) şi ale <>art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apãrãrii,

ministrul apãrãrii emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Normele privind exercitarea inspecţiei de sãnãtate publicã şi a inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apãrãrii, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului apãrãrii naţionale nr. M.25/2004*) pentru exercitarea activitãţii de inspecţie sanitarã de stat şi sanitarã veterinarã de stat în unitãţile militare aparţinând Ministerului Apãrãrii Naţionale.
________
*) Ordinul nr. M.25/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementãri din sectorul de apãrare a ţãrii şi securitate naţionalã.

ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apãrãrii,
Teodor Viorel Meleşcanu

Bucureşti, 5 august 2008.
M.74.


ANEXĂ

NORME
privind exercitarea inspecţiei de sãnãtate publicã şi a inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apãrãrii

TITLUL I
Exercitarea inspecţiei de sãnãtate publicã în Ministerul Apãrãrii

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Inspecţia de sãnãtate publicã în Ministerul Apãrãrii reprezintã activitatea de control oficial în vederea aplicãrii reglementãrilor legale de sãnãtate publicã în unitãţile şi formaţiunile militare, precum şi la operatorii economici care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile aparţinând instituţiei militare şi/sau presteazã servicii cu impact asupra sãnãtãţii publice în cadrul ministerului.
ART. 2
Scopul activitãţii de inspecţie de sãnãtate publicã îl constituie identificarea, evaluarea, managementul şi comunicarea riscurilor pentru sãnãtatea publicã asociate activitãţilor specifice şi conexe armatei, desfãşurate la nivel naţional sau internaţional.
ART. 3
(1) Activitatea de inspecţie de sãnãtate publicã constã în exercitarea controlului oficial cu privire la caracteristicile igienico-sanitare ale unitãţilor, activitãţilor şi produselor din cadrul armatei pentru:
a) producţia, fabricarea, prelucrarea, depozitarea, transportul, distribuţia şi comercializarea alimentelor, inclusiv în sectorul alimentaţiei publice şi colective, conform protocoalelor semnate cu celelalte autoritãţi din domeniu;
b) calitatea apei pentru consum uman şi a celei folosite la alte activitãţi umane, inclusiv a celei de îmbãiere, conform protocoalelor semnate cu autoritãţile competente din domeniu;
c) gestionarea deşeurilor lichide şi solide şi în special a celor potenţial periculoase;
d) calitatea habitatului;
e) respectarea condiţiilor igienico-sanitare în unitãţile de învãţãmânt şi ocrotire a copiilor şi tinerilor, precum şi a procesului instructiv-educativ;
f) mediul de muncã şi bolile profesionale, în relaţia cu mediul de muncã;
g) activitãţile de îngrijiri de sãnãtate;
h) prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile;
i) furnizarea de servicii care presupun riscuri potenţiale pentru viaţa sau sãnãtatea personalului armatei ori a persoanelor care executã serviciile respective;
j) unitãţile de depozitare a substanţelor toxice şi a detergenţilor;
k) unitãţile cu risc radioactiv.
(2) Activitatea de inspecţie de sãnãtate publicã se desfãşoarã conform planului anual de control.
ART. 4
Activitatea de inspecţie de sãnãtate publicã se desfãşoarã şi funcţioneazã pe baza urmãtoarelor principii:
a) principiul imparţialitãţii: inspectorii sanitari nu trebuie sã fie supuşi niciunei presiuni comerciale, financiare, politice sau de altã naturã care le-ar putea influenţa raţionamentul;
b) principiul independenţei: inspectorii sanitari trebuie sã fie independenţi în raport cu partea inspectatã şi nu trebuie sã se angajeze în nicio activitate care sã afecteze independenţa lor în raţionament;
c) principiul confidenţialitãţii: în exercitarea activitãţii, inspectorii sanitari asigurã pãstrarea confidenţialitãţii datelor, cu excepţia situaţiilor care constituie un risc pentru sãnãtatea publicã;
d) principiul transparenţei: inspecţia de sãnãtate publicã şi inspectorii sanitari au obligaţia sã îşi desfãşoare activitatea într-o manierã deschisã faţã de public, prin care accesul liber şi neîngrãdit la informaţiile fundamentate ştiinţific de interes public sã constituie regula, iar limitarea accesului la informaţii sã constituie excepţia, în condiţiile legii;
e) principiul aplicãrii unitare: inspecţia de sãnãtate publicã şi inspectorii sanitari asigurã respectarea legislaţiei din domeniul sãnãtãţii publice în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate în unitãţile militare aparţinând Ministerului Apãrãrii, pe întregul teritoriu al ţãrii.

CAP. II
Organizarea inspecţiei de sãnãtate publicã în cadrul Ministerului Apãrãrii

ART. 5
Activitatea de inspecţie de sãnãtate publicã reprezintã o componentã a activitãţii de inspecţie sanitarã de stat şi se organizeazã de cãtre Direcţia medicalã, în calitate de autoritate competentã pentru sãnãtate publicã a Ministerului Apãrãrii, prin Biroul de inspecţie sanitarã de stat şi inspecţie sanitarã veterinarã de stat.
ART. 6
(1) Şeful Direcţiei medicale numeşte inspectorul sanitar şef care asigurã coordonarea executivã a activitãţii de inspecţie de sãnãtate publicã în Ministerul Apãrãrii.
(2) Inspectorii sanitari de stat din cadrul Ministerului Apãrãrii şi zonele de responsabilitate ale acestora se stabilesc prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale. Lista cu numele şi zonele de responsabilitate se publicã în Buletinul informativ al armatei.
ART. 7
Activitatea de inspecţie de sãnãtate publicã în Ministerul Apãrãrii se realizeazã de unitãţile şi formaţiunile de medicinã preventivã din subordinea Direcţiei medicale, pe principiul zonelor de responsabilitate.
ART. 8
(1) Activitatea de inspecţie de sãnãtate publicã se exercitã de cãtre personalul de specialitate prevãzut la art. 6 din cadrul structurilor subordonate Direcţiei medicale.
(2) Personalul desemnat pentru a desfãşura activitatea de inspecţie de sãnãtate publicã trebuie sã îndeplineascã condiţiile legale necesare îndeplinirii acestei activitãţi.
(3) Modelul de legitimaţie nominalã pentru inspectorii sanitari de stat se aprobã prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale, conform modelului elaborat de Ministerul Sãnãtãţii Publice, adaptat la specificul Ministerului Apãrãrii.
ART. 9
Activitatea de inspecţie de sãnãtate publicã este finanţatã de la bugetul de stat, din fondurile alocate de Ministerul Apãrãrii, şi include costurile de echipamente, personal, de transport şi cheltuielile cu materialele necesare.
ART. 10
Inspectorii sanitari de stat, în timpul activitãţii lor, au dreptul sã intre în toate unitãţile şi formaţiunile militare din zona lor de responsabilitate, precum şi la operatorii economici care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile aparţinând instituţiei militare şi/sau presteazã servicii cu impact asupra sãnãtãţii publice în cadrul Ministerului Apãrãrii.
ART. 11
Inspecţia de sãnãtate publicã trebuie sã foloseascã în activitatea sa:
a) ghiduri de inspecţie;
b) norme;
c) standarde specifice fiecãrui domeniu de activitate;
d) instrumente şi aparaturã de control, specifice pentru determinãri în teren şi prelevare de probe;
e) imprimate tipizate specifice: raport de inspecţie, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1, proces-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 2, proces-verbal de constatare a contravenţiei;
f) ştampile şi parafe;
g) alte documente de inspecţie sanitarã.

CAP. III
Atribuţiile inspectorului sanitar şef şi ale inspectorilor sanitari de stat din Ministerul Apãrãrii

ART. 12
În organizarea şi coordonarea activitãţii de inspecţie de sãnãtate publicã inspectorul sanitar şef are urmãtoarele atribuţii:
a) coordoneazã şi organizeazã activitatea de inspecţie de sãnãtate publicã în unitãţile şi formaţiunile militare din cadrul Ministerului Apãrãrii;
b) coordoneazã elaborarea de reglementãri specifice inspecţiei de sãnãtate publicã pentru Ministerul Apãrãrii;
c) evalueazã realizarea obiectivelor inspecţiei de sãnãtate publicã la nivelul Ministerului Apãrãrii;
d) emite autorizaţii sanitare de funcţionare pentru toate unitãţile şi formaţiunile din cadrul Ministerului Apãrãrii, conform metodologiei care se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale;
e) controleazã şi monitorizeazã operatorii economici care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile aparţinând instituţiei militare şi/sau presteazã servicii cu impact asupra sãnãtãţii publice în cadrul Ministerului Apãrãrii;
f) aprobã mãsurile propuse de inspectorii sanitari de stat şi emite documentele de autoritate sanitarã stabilite de actele normative în vigoare;
g) constatã şi sancţioneazã contravenţiile la normele igienico-sanitare;
h) reprezintã Ministerul Apãrãrii în ceea ce priveşte activitatea de inspecţie de sãnãtate publicã în relaţia cu structurile similare aparţinând organelor de specialitate naţionale şi internaţionale, precum şi cu alte autoritãţi sau instituţii ale administraţiei publice centrale ori locale.
ART. 13
Inspectorii sanitari de stat din cadrul Direcţiei medicale au urmãtoarele atribuţii:
a) coordoneazã tehnic la nivel central activitatea specificã a structurilor teritoriale şi monitorizeazã realizarea planurilor anuale de activitate;
b) monitorizeazã şi elaboreazã periodic, semestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind activitatea de inspecţie de sãnãtate publicã;
c) întocmesc planul anual de inspecţie de sãnãtate publicã;
d) organizeazã şi participã la activitãţi specifice în unitãţile militare din cadrul Ministerului Apãrãrii;
e) elaboreazã reglementãri specifice inspecţiei de sãnãtate publicã în Ministerul Apãrãrii;
f) constatã contravenţiile la normele igienico-sanitare şi propun mãsuri de remediere a deficienţelor constatate;
g) controleazã şi monitorizeazã operatorii economici care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile aparţinând instituţiei militare şi/sau presteazã servicii cu impact asupra sãnãtãţii publice în cadrul Ministerului Apãrãrii;
h) propun inspectorului sanitar şef emiterea, în condiţii legale, a documentelor de autoritate sanitarã;
i) propun inspectorului sanitar şef suspendarea temporarã sau interzicerea activitãţii unitãţilor şi obiectivelor, pânã la remedierea deficienţelor, în situaţii cu risc major şi iminent de îmbolnãvire a personalului armatei;
j) propun inspectorului sanitar şef retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare sau, dupã caz, a avizului sanitar pentru proiectele de activitãţi, inclusiv construcţii, în cazul în care nu sunt respectate normele de igienã;
k) opresc, denatureazã sau condiţioneazã, dupã caz, darea pentru consumul public a alimentelor care nu corespund normelor de igienã, precum şi folosirea obiectelor, materialelor şi a substanţelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, pericliteazã starea de sãnãtate a personalului armatei;
l) recolteazã şi sigileazã probe necesare pentru identificarea şi analiza riscului pentru sãnãtate, precum şi contraprobe;
m) dispun mãsuri speciale pentru bolnavii, suspecţii şi contacţii de boli transmisibile sau purtãtorii de germeni patogeni, precum şi alte mãsuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor transmisibile şi a celor profesionale;
n) pãstreazã confidenţialitatea privind iminenţa inspecţiei sanitare înainte de începerea propriu-zisã a acesteia şi confidenţialitatea datelor pe care unitãţile inspectate le pun la dispoziţie;
o) verificã şi rãspund de respectarea legislaţiei în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale în toate unitãţile sanitare;
p) respectã şi aplicã principiile de eticã şi deontologie profesionalã;
q) colaboreazã cu structuri similare din alte organe de specialitate naţionale şi internaţionale, precum şi cu alte autoritãţi sau instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale;
r) îndeplinesc şi alte atribuţii ordonate de cãtre inspectorul sanitar şef.
ART. 14
Inspectorilor sanitari de stat din cadrul structurilor subordonate Direcţiei medicale le revin sarcinile prevãzute la art. 13 lit. f)-p), precum şi urmãtoarele atribuţii:
a) supravegheazã şi rãspund de respectarea normelor de igienã sanitarã în zona de responsabilitate;
b) întocmesc şi actualizeazã lista unitãţilor militare din zona de responsabilitate;
c) elaboreazã planurile anuale şi lunare de inspecţie şi le trimit pentru aprobare Direcţiei medicale;
d) propun bugetul activitãţilor de inspecţie;
e) constatã şi sancţioneazã contravenţiile la normele igienico-sanitare la nivelul obiectivelor aflate în zona de responsabilitate şi propun mãsuri de remediere a deficienţelor constatate;
f) elaboreazã trimestrial, semestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie rapoarte privind activitatea de inspecţie de sãnãtate publicã şi le înainteazã Direcţiei medicale;
g) participã la activitãţi specifice, în unitãţile militare din zona de responsabilitate;
h) îndeplinesc alte atribuţii delegate de cãtre inspectorul sanitar şef.

CAP. IV
Organizarea acţiunilor de inspecţie de sãnãtate publicã în cadrul Ministerului Apãrãrii

ART. 15
(1) Fiecare laborator de medicinã preventivã organizeazã şi actualizeazã periodic, într-un registru special, evidenţa unitãţilor şi formaţiunilor militare arondate, dupã urmãtoarea clasificare:
a) unitãţi cu risc major de îmbolnãvire a militarilor;
b) unitãţi în care se înregistreazã sistematic neconformitãţi;
c) unitãţi care distribuie produsele în alte zone.
(2) Registrul special de evidenţã prevãzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu:
a) datele de identificare a operatorilor economici care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile aparţinând instituţiei militare şi/sau presteazã servicii cu impact asupra sãnãtãţii publice în cadrul ministerului, codul CAEN sau domeniul de activitate al acestora;
b) identitatea persoanei care a efectuat activitatea de inspecţie.
ART. 16
Tipurile de control şi inspecţie, precum şi procedurile generale şi specifice de efectuare a acestora sunt cele prevãzute de legislaţia în domeniu.

CAP. V
Finalizarea acţiunilor de inspecţie de sãnãtate publicã

ART. 17
(1) Fiecare acţiune de inspecţie de sãnãtate publicã se înregistreazã în registrul de control al unitãţilor şi formaţiunilor militare sau al operatorilor economici inspectaţi şi se finalizeazã printr-un proces-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, dacã este cazul, conform anexei nr. 2. În cazul în care au fost verificate mai multe puncte de lucru ale aceluiaşi operator economic sau dacã s-au recoltat probe de laborator, se întocmeşte raport de inspecţie, conform anexei nr. 1.
(2) Documentele întocmite de cãtre inspectorii sanitari de stat ca urmare a inspecţiei de sãnãtate publicã, precum rapoartele de inspecţie, procesele-verbale de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, trebuie sã conţinã toate rezultatele examinãrilor din teren şi de laborator, stabilirea conformitãţilor/ neconformitãţilor pe baza acestor date, recomandãri pentru remediere, cu termene şi responsabilitãţi, alte mãsuri aplicate.
(3) Documentele prevãzute la alin. (2) se redacteazã lizibil, cu acurateţe şi claritate, fãrã corecturi sau adãugãri ulterioare, se înregistreazã, se arhiveazã şi se pãstreazã în condiţii de securitate şi confidenţialitate, în condiţiile legii.
ART. 18
În situaţia în care prin actul de inspecţie sanitarã s-au identificat pericole ce constituie surse de risc pentru sãnãtatea publicã, se aplicã urmãtoarele mãsuri:
a) sancţiuni contravenţionale, conform legii;
b) propunerea suspendãrii temporare a funcţionãrii unor obiective sau instalaţii;
c) anularea avizului sanitar, în condiţiile legii;
d) scoaterea din consum sau utilizare a unor produse;
e) izolarea sau scoaterea din mediu a unor persoane;
f) sesizarea autoritãţilor competente;
g) notificarea neconformitãţilor instituţiilor cu atribuţii în domeniu;
h) informarea autoritãţilor competente.

TITLUL II
Exercitarea inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apãrãrii

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 19
Inspecţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor în cadrul Ministerului Apãrãrii reprezintã activitatea de control oficial în vederea aplicãrii reglementãrilor legale sanitar-veterinare în unitãţile şi formaţiunile militare, precum şi la operatorii economici care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile aparţinând instituţiei militare şi presteazã servicii cu impact asupra sãnãtãţii publice în cadrul Ministerului Apãrãrii.
ART. 20
Scopul activitãţii de inspecţie sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor îl constituie identificarea, evaluarea, managementul şi comunicarea riscurilor pentru sãnãtatea publicã asociate activitãţilor specifice şi conexe armatei, desfãşurate la nivel naţional sau internaţional.
ART. 21
Activitatea de inspecţie sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor constã în exercitarea controlului oficial cu privire la:
a) apãrarea sãnãtãţii şi bunãstãrii animalelor de serviciu din unitãţile şi formaţiunile armatei;
b) supravegherea igienei sanitar-veterinare a produselor alimentare de origine animalã care intrã în hrana trupelor, în scopul prevenirii îmbolnãvirii militarilor prin consum de alimente;
c) supravegherea igienei sanitar-veterinare şi a calitãţii furajelor care intrã în hrana animalelor de serviciu;
d) controlul aditivilor alimentari, vitaminelor, sãrurilor minerale, microelementelor şi al altor aditivi destinaţi utilizãrii fabricaţiei produselor alimentare de origine animalã;
e) controlul materiilor şi al materialelor care intrã în contact cu produsele alimentare, în raport cu reglementãrile privind prevenirea riscurilor pentru sãnãtatea publicã, care sã garanteze protejarea consumatorului;
f) supravegerea modului de folosire în serviciu a animalelor, în scopul de a preveni transmiterea de boli de la animale la om;
g) respectarea normelor privind bunãstarea animalelor.
ART. 22
(1) Controlul oficial al produselor alimentare de origine animalã se realizeazã de cãtre medici veterinari oficiali:
a) regulat;
b) acolo unde se suspecteazã neconformitatea.
(2) Controlul oficial al produselor alimentare de origine animalã trebuie sã se realizeze permanent cu aceeaşi exigenţã.
(3) Controlul oficial al produselor alimentare de origine animalã trebuie sã cuprindã toate stadiile de producţie, fabricaţie, procesare, depozitare, transport, distribuţie, comercializare, precum şi importurile.
(4) Controlul oficial al produselor alimentare de origine animalã se realizeazã fãrã avertizare anterioarã.
(5) Controlul oficial al produselor alimentare de origine animalã trebuie sã selecteze o etapã sau mai multe dintre cele menţionate la alin. (3), considerate cât mai adecvate pentru realizarea acestuia.

CAP. II
Organizarea inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în cadrul Ministerului Apãrãrii

ART. 23
(1) Direcţia medicalã reprezintã autoritatea sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apãrãrii. Activitatea de inspecţie sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor se organizeazã de cãtre Direcţia medicalã prin Biroul de inspecţie sanitarã de stat şi inspecţie sanitarã veterinarã de stat din subordine.
(2) Biroul de inspecţie sanitarã de stat şi inspecţie sanitarã veterinarã de stat asigurã coordonarea executivã a activitãţii de inspecţie sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apãrãrii.
ART. 24
Medicii veterinari oficiali din cadrul Ministerului Apãrãrii cu atribuţii de inspecţie şi control sanitar-veterinar şi zonele de responsabilitate ale acestora se stabilesc prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale. Lista cu numele şi zonele de responsabilitate se publicã în Buletinul informativ al armatei.
ART. 25
(1) Activitatea de inspecţie se exercitã de cãtre personalul de specialitate sanitar-veterinar din cadrul structurilor subordonate Direcţiei medicale.
(2) Personalul desemnat pentru a desfãşura activitatea de inspecţie sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor trebuie sã îndeplineascã condiţiile legale necesare îndeplinirii acestei activitãţi.
(3) Şeful Direcţiei medicale poate desemna pentru desfãşurarea activitãţii de inspecţie sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor şi medici veterinari aparţinând altor structuri din Ministerul Apãrãrii.
(4) Modelul de legitimaţie pentru medicii veterinari oficiali care îndeplinesc atribuţii de inspectori ai autoritãţii veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale, conform modelului elaborat de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, adaptat la specificul Ministerului Apãrãrii.
ART. 26
Activitatea de inspecţie sanitar-veterinarã este finanţatã de la bugetul de stat, din fondurile alocate de Ministerul Apãrãrii, şi include costurile de echipamente, personal, de transport şi cheltuielile cu materiale necesare.
ART. 27
Inspectorii sanitar-veterinari, în timpul activitãţii lor, au dreptul sã intre în toate unitãţile şi formaţiunile militare din zona lor de responsabilitate, precum şi la operatorii economici care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile aparţinând instituţiei militare şi/sau presteazã servicii cu impact asupra sãnãtãţii publice în cadrul Ministerului Apãrãrii.
ART. 28
Controlul oficial al produselor alimentare de origine animalã trebuie sã fie în acord cu obiectivele stabilite la art. 30 alin. (1) lit. a)-g) şi în baza examinãrilor care se efectueazã şi trebuie sã cuprindã una sau mai multe dintre etapele urmãtoare:
a) inspecţia;
b) recoltarea şi analiza probelor;
c) inspecţia igienei personalului;
d) controlul documentelor;
e) examinarea oricãrui sistem de verificare stabilit şi evaluarea rezultatelor obţinute.
ART. 29
Inspecţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor trebuie sã foloseascã în activitatea sa:
a) ghiduri de inspecţie;
b) norme;
c) standarde specifice fiecãrui domeniu de activitate;
d) instrumente şi aparaturã de control specifice pentru determinãri în teren şi prelevare de probe;
e) imprimate tipizate specifice: proces-verbal de constatare a condiţiilor de igienã sanitar-veterinarã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, proces-verbal de recoltare a probelor de produse de origine animalã pentru examen de laborator, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 4, proces-verbal de constatare a contravenţiei;
f) ştampile şi parafe;
g) alte documente de inspecţie sanitar-veterinarã.
ART. 30
(1) Obiectivele inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sunt urmãtoarele:
a) condiţiile în care se realizeazã diferitele stadii enumerate la art. 22 alin. (3), cu referire la amplasarea unitãţii, birouri, împrejurimile unitãţii, mijloace de transport, utilaje şi echipament;
b) materiile prime, ingrediente, adjuvanţi şi alte produse folosite în prepararea şi fabricaţia produselor alimentare de origine animalã;
c) produsele semifinite;
d) produsele finite;
e) materiile şi materialele care intrã în contact cu produsele alimentare de origine animalã;
f) substanţele pentru spãlare, curãţare şi dezinfecţie;
g) tehnologia de fabricaţie şi procesare a produselor alimentare de origine animalã;
h) etichetarea şi prezentarea produselor alimentare de origine animalã;
i) metodele de conservare.
(2) Obiectivele enumerate la alin. (1) pot fi suplimentate, dupã caz, în urma:
a) interviurilor cu şeful unitãţii inspectate şi cu personalul care lucreazã în unitate;
b) citirii valorilor înregistrate de aparatele de mãsurare instalate în unitate;
c) inspecţiilor realizate de autoritatea competentã din Ministerul Apãrãrii cu aparate proprii, pentru compararea mãsurãtorilor înregistrate de aparatele instalate în unitate.
ART. 31
(1) Persoanele care în timpul activitãţii vin în contact direct sau indirect cu materialele şi produsele precizate la art. 30 alin. (1) lit. b)-f) fac subiectul inspecţiei de igienã a personalului prevãzute la art. 28 lit. c).
(2) Obiectivul inspecţiei este cel de control al standardelor de sãnãtate privind curãţenia personalului şi a echipamentului.

CAP. III
Atribuţiile inspectorilor sanitar-veterinari şi pentru siguranţa alimentelor din Ministerul Apãrãrii

ART. 32
În organizarea şi coordonarea activitãţii de inspecţie sanitar-veterinare şeful Direcţiei medicale sau persoana cãreia acesta i-a delegat competenţa are urmãtoarele atribuţii:
a) coordoneazã şi organizeazã activitatea de inspecţie sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor în unitãţile şi formaţiunile militare din cadrul Ministerului Apãrãrii;
b) coordoneazã elaborarea de reglementãri specifice inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru Ministerul Apãrãrii;
c) evalueazã realizarea obiectivelor inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor la nivelul Ministerului Apãrãrii;
d) emite autorizaţii sanitar-veterinare de funcţionare pentru toate unitãţile şi formaţiunile din cadrul Ministerului Apãrãrii, conform metodologiei care se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale;
e) controleazã şi monitorizeazã operatorii economici care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile aparţinând instituţiei militare şi/sau presteazã servicii cu impact asupra sãnãtãţii publice în cadrul Ministerului Apãrãrii;
f) constatã şi sancţioneazã contravenţiile la normele sanitar-veterinare;
g) aprobã mãsurile propuse de inspectorii sanitar-veterinari şi pentru siguranţa alimentelor şi emite documentele de autoritate sanitar-veterinarã stabilite de actele normative în vigoare;
h) sesizeazã instituţiile publice abilitate şi dispune carantina sanitar-veterinarã în unele colectivitãţi sau unitãţi şi formaţiuni militare;
i) reprezintã Ministerul Apãrãrii în relaţia cu structurile similare aparţinând organelor de specialitate naţionale şi internaţionale, precum şi cu alte autoritãţi sau instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale.
ART. 33
Inspectorii sanitar-veterinari şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Direcţiei medicale au urmãtoarele atribuţii:
a) coordoneazã tehnic la nivel central activitatea specificã a structurilor teritoriale, monitorizeazã realizarea şi avizeazã planurile anuale de activitate;
b) monitorizeazã şi elaboreazã periodic, semestrial, anual, şi ori de câte ori este nevoie rapoarte privind activitatea de inspecţie sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor;
c) întocmesc planul anual de inspecţie;
d) organizeazã şi participã la activitãţi specifice în unitãţile şi formaţiunile militare din cadrul Ministerului Apãrãrii;
e) elaboreazã reglementãri specifice inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apãrãrii;
f) controleazã şi monitorizeazã operatorii economici care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile aparţinând instituţiei militare şi/sau presteazã servicii cu impact asupra sãnãtãţii publice în cadrul Ministerului Apãrãrii;
g) constatã contravenţiile la normele sanitar-veterinare şi propun mãsuri de remediere a deficienţelor constatate;
h) emit documentele de autoritate sanitar-veterinarã pentru domeniul specific supus controlului;
i) colaboreazã cu structuri similare din afara Ministerului Apãrãrii;
j) îndeplinesc alte atribuţii în domeniu ordonate de cãtre şeful Direcţiei medicale.
ART. 34
Inspectorii sanitar-veterinari din cadrul structurilor subordonate Direcţiei medicale, precum şi cei prevãzuţi la art. 25 alin. (3) au urmãtoarele atribuţii:
a) supravegheazã şi rãspund de respectarea normelor de igienã sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor în zona de responsabilitate;
b) întocmesc şi actualizeazã lista unitãţilor şi formaţiunilor militare din zona de responsabilitate;
c) elaboreazã planurile anuale şi lunare de inspecţie pe care le trimit pentru aprobare Direcţiei medicale;
d) controleazã şi monitorizeazã operatorii economici care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile aparţinând instituţiei militare şi/sau presteazã servicii cu impact asupra sãnãtãţii publice în cadrul Ministerului Apãrãrii;
e) constatã contravenţiile la normele sanitar-veterinare la nivelul obiectivelor aflate în zona de responsabilitate şi propun mãsuri de remediere a deficienţelor constatate;
f) propun şefului Direcţiei medicale, în situaţii cu risc major şi iminent de îmbolnãvire a personalului armatei, suspendarea temporarã sau interzicerea activitãţii în unitãţile şi formaţiunile militare din cadrul Ministerului Apãrãrii, pânã la remedierea deficienţelor;
g) propun şefului Direcţiei medicale retragerea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare în cazul în care nu sunt respectate normele de igienã sanitar-veterinarã;
h) opresc, denatureazã sau condiţioneazã darea pentru consumul colectiv a alimentelor care nu corespund normelor de igienã sanitar-veterinarã, precum şi folosirea obiectelor, materialelor şi a substanţelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, pericliteazã starea de sãnãtate a personalului armatei;
i) recolteazã şi sigileazã probe necesare pentru identificarea şi analiza riscului pentru sãnãtate, precum şi contraprobe;
j) elaboreazã trimestrial, semestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie rapoarte privind activitatea de inspecţie sanitar-veterinarã şi le înainteazã Direcţiei medicale;
k) participã la activitãţi specifice în unitãţile militare din zona de responsabilitate;
l) dispun mãsuri speciale pentru animalele bolnave, suspecte de boli transmisibile sau purtãtoare de germeni patogeni, precum şi alte mãsuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor la animale şi a celor transmisibile de la animale la om;
m) colaboreazã cu structuri similare din afara Ministerului Apãrãrii;
n) pãstreazã confidenţialitatea privind iminenţa inspecţiei sanitar-veterinare înainte de începerea propriu-zisã a acesteia şi confidenţialitatea datelor pe care unitãţile inspectate le pun la dispoziţie;
o) verificã şi rãspund de respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare privind prevenirea şi combatere bolilor la animale şi a transmiterii de boli de la animale la om în unitãţile din zona de responsabilitate;
p) pot solicita evidenţele scrise ţinute în etapele de fabricaţie enumerate la art. 22 alin. (3);
q) respectã şi aplicã principiile de eticã şi deontologie profesionalã.
ART. 35
Personalul Ministerului Apãrãrii şi operatorii economici care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile aparţinând instituţiei militare şi presteazã servicii de alimentaţie colectivã sunt obligaţi sã accepte inspecţiile realizate în concordanţã cu prezentele norme şi sã ajute medicii veterinari oficiali în îndeplinirea misiunii lor.
ART. 36
Tipurile de inspecţie, precum şi procedurile generale şi specifice de efectuare a acestora sunt cele prevãzute de legislaţia în domeniu.

CAP. IV
Organizarea acţiunilor de inspecţie sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor în cadrul Ministerului Apãrãrii

ART. 37
(1) Fiecare medic veterinar oficial actualizeazã periodic, într-un registru, evidenţa unitãţilor şi formaţiunilor militare arondate, dupã urmãtoarea clasificare:
a) unitãţi cu risc major de îmbolnãvire a militarilor;
b) unitãţi în care se înregistreazã sistematic neconformitãţi;
c) unitãţi care distribuie produsele în alte zone;
d) unitãţi care deţin animale de serviciu.
(2) Registrul special de evidenţã prevãzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu:
a) datele de identificare a operatorilor economici care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile aparţinând instituţiei militare şi/sau presteazã servicii de hrãnire a personalului armatei, codul CAEN sau domeniul de activitate al acestora;
b) numãrul de animale, specia, acţiunile profilactice executate asupra acestora şi de cãtre cine;
c) identitatea persoanei care a efectuat activitatea de inspecţie.

CAP. V
Finalizarea acţiunilor de inspecţie sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor în cadrul Ministerului Apãrãrii

ART. 38
(1) Fiecare acţiune de inspecţie se înregistreazã în registrul de control al unitãţilor şi formaţiunilor militare inspectate sau al operatorilor economici care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile aparţinând instituţiei militare şi se finalizeazã printr-un proces-verbal de constatare a condiţiilor de igienã sanitar-veterinarã, dacã este cazul, conform anexei nr. 3.
(2) Documentele întocmite de cãtre medicii veterinari oficiali ca urmare a inspecţiei, precum procesul-verbal de constatare a condiţiilor de igienã sanitar-veterinarã, procesul-verbal de constatare a contravenţiilor, trebuie sã conţinã toate rezultatele examinãrilor din teren şi de laborator, stabilirea conformitãţilor sau neconformitãţilor pe baza acestor date, recomandãri pentru remediere,cu termene şi responsabilitãţi, alte mãsuri aplicate.
(3) Documentele prevãzute la alin. (2) se redacteazã lizibil, cu acurateţe şi claritate, fãrã corecturi sau adãugãri ulterioare, se înregistreazã, se arhiveazã şi se pãstreazã în condiţii de securitate şi confidenţialitate, în condiţiile legii.
ART. 39
În situaţia în care prin actul de inspecţie sanitar-veterinarã s-au identificat pericole ce constituie surse de risc pentru sãnãtatea publicã sau a animalelor de serviciu, se aplicã urmãtoarele mãsuri:
a) sancţionarea contravenţionalã, în conformitate cu prevederile legale;
b) propunerea suspendãrii temporare sau definitive a activitãţii unor obiective sau instalaţii;
c) scoaterea din consum sau utilizare a unor produse;
d) izolarea sau scoaterea din mediu a unor animale de serviciu;
e) sesizarea sau informarea autoritãţilor competente;
f) notificarea neconformitãţilor instituţiilor cu competenţe în domeniu.
ART. 40
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme.

ANEXA 1


───────
la norme
────────

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII
Unitatea militarã nr. ............

Vãzut
──────
Comandantul U.M. .............
..............................

RAPORT DE INSPECŢIE
Nr. ..... din .....

Obiectivul inspectat .................................................
Numele şi prenumele persoanelor împuternicite a efectua controlul
......................................................................
Unitatea de care aparţin .............................................
Tipul controlului ....................................................
Numãrul legitimaţiei de control ......................................
Obiectivele controlului: .............................................
Perioada controlului .................................................
Perioada controlatã ..................................................
Temeiul legal în baza cãruia se efectueazã controlul .................
Constatãri: ..........................................................
Mãsuri:
Recomandãri - termene - responsabilitãţi:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Sancţionare contravenţionalã - baza legalã:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Scoateri din consum de alimente:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Prezentul proces-verbal conţine ............ pagini şi a fost întocmit în 4 exemplare, dintre care:
- exemplarul nr. 1 se înainteazã Direcţiei medicale;
- exemplarul nr. 2 rãmâne la organul care a completat actul de constatare;
- exemplarul nr. 3 rãmâne la unitatea controlatã;
- exemplarul nr. 4 rãmâne la operatorul economic controlat.

Organul constatator, Am primit exemplarul nr. .............. .
................... .........................................

Am primit exemplarul nr. .............. .
.........................................

ANEXA 2
───────
la norme
────────

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII
Unitatea militarã nr. ......................

Vãzut
─────
Comandantul U.M. .............
..............................

PROCES - VERBAL
de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, întocmit la data ........

Subsemnatul/Subsemnata, ....., inspector sanitar de stat la U.M. ........, însoţit/însoţitã de ......, îndeplinind funcţia de ....... la ......., în urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea ......, cu sediul în judeţul ......., localitatea ........, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., pendinte de ....., cu sediul în localitatea ........, str. ..... nr. ..., în prezenţa domnului/doamnei ....., în calitate de ....., am constatat urmãtoarele:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
În urma celor constatate şi în conformitate cu prevederile normelor sanitare în vigoare, se aplicã urmãtoarele mãsuri şi urmãtoarele recomandãri:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Prezentul proces-verbal conţine ............ pagini şi a fost întocmit în 4 exemplare, dintre care:
- exemplarul nr. 1 se înainteazã Direcţiei medicale;
- exemplarul nr. 2 rãmâne la organul care a completat actul de constatare;
- exemplarul nr. 3 rãmâne la unitatea controlatã.
- exemplarul nr. 4 rãmâne la operatorul economic controlat.

Organul constatator, Am primit exemplarul nr. ....... .
.................... ..................................

Am primit exemplarul nr. ....... .
..................................

ANEXA 3
───────
la norme
─────────

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII
Unitatea militarã nr. ......................
Nr............ din ............

Vãzut
──────
Comandantul U.M. ..............
...............................
PROCES - VERBAL
de constatare a condiţiilor de igienã sanitar-veterinarã,
întocmit la data ............

Subsemnatul/Subsemnata, ......., medic veterinar oficial la U.M. ........., însoţit/însoţitã de ......, îndeplinind funcţia de ..... la U.M.0 ......, în urma controlului sanitar-veterinar efectuat în cadrul U.M.0 ........, cu sediul în judeţul ......, localitatea ......, str. ..... nr. ..., la operatorul economic ....., avand sediul în localitatea ......, str. ....... nr. ...., în prezenţa domnului/doamnei ......, în calitate de ........, am constatat urmãtoarele:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Deficienţe:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Alte abateri constatate:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
În urma celor constatate şi în conformitate cu prevederile normelor sanitar-veterinare în vigoare, se aplicã urmãtoarele mãsuri:

┌─────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Mãsuri │ Termen │ Responsabil │
├─────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┤
├─────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┤
├─────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┤
├─────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┤
└─────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────────┘În urma celor constatate şi în conformitate cu prevederile normelor sanitar-veterinare în vigoare, se fac urmãtoarele recomandãri:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Sancţiuni aplicate: Conform : ..........................


┌──────┬──────┬──────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│ art. │ lit. │ pct. │ Amenda aplicatã │ Amenda încasatã │Nr. chitanţã/Data │
├──────┼──────┼──────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
├──────┼──────┼──────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
├──────┼──────┼──────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
├──────┼──────┼──────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
├──────┼──────┼──────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
└──────┴──────┴──────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘


Control ulterior la data ................................
Prezentul proces-verbal conţine 2 pagini şi a fost întocmit în 4 exemplare, dintre care:
- exemplarul nr. 1 se înainteazã Direcţiei medicale;
- exemplarul nr. 2 rãmâne la organul care a completat actul de constatare;
- exemplarul nr. 3 rãmâne la unitatea controlatã;
- exemplarul nr. 4 rãmâne la operatorul economic controlat.

Organul constatator, Am primit exemplarul nr. .................
................... ..........................................

Am primit exemplarul nr. .................
..........................................

ANEXA 4


───────
la norme
────────

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII
Unitatea militarã nr. ......................
Nr............ din ............

PROCES - VERBAL
de recoltare a probelor de produse de origine animalã pentru
examen de laborator

Astãzi, ......, la ora ......, subsemnatul ......, medic veterinar oficial, am prelevat, în conformitate cu normele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, de la ........, din localitatea ...../(adresa)........, urmãtoarele probe de produse de origine animalã:

┌─────────────┬────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────┐
│Natura probei│Data fabricaţiei│Cantitatea│ Probe recoltate │ Examene de │
│ │şi/sau termenul │totalã a ├──────┬──────────┤ laborator │
│ │de valabilitate │lotului │ Nr. │Cantitatea│ solicitate │
│ │ │ │probei│ │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
├─────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
├─────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
├─────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
├─────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
├─────────────┼────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
└─────────────┴────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴─────────────┘


Probele au fost ambalate şi etichetate (individualizate) şi sigilate cu sigiliul nr. ....... în faţa noastrã, conform instrucţiunilor în vigoare, şi se vor expedia imediat Laboratorului sanitar-veterinar ........, prin grija ............ .
Contraprobe identice sigilate cu sigiliul nr. ...... şi un exemplar din prezentul proces-verbal s-au lãsat în pãstrare la .........., sub responsabilitatea ......, care îndeplineşte funcţia de ......., având actul de identitate seria .... nr. ....., eliberat de poliţia ...... în data de ....... .
Pânã la sosirea rezultatelor examenelor de laborator, lotul de alimente din care s-au recoltat probele mai sus menţionate se poate supune urmãtoarelor restricţii:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, dintre care unul însoţeşte probele care se trimit la laborator, unul rãmâne la medicul veterinar oficial, iar un exemplar la unitate (proprietar).

Medic veterinar oficial, Martor, Reprezentant legal al unitãţii,
....................... ......... ...............................
(semnãtura şi ştampila)

L.S. Semnãtura şi parafa
________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016