Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. M.110 din 10 noiembrie 2008 privind masurile care se aplica in Ministerul Apararii pentru preluarea, asigurarea si gestionarea copresedintiei Grupului NATO in domeniul neproliferarii "NATO Senior Defence Group on Proliferation - DGP"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.110 din 10 noiembrie 2008  privind masurile care se aplica in Ministerul Apararii pentru preluarea, asigurarea si gestionarea copresedintiei Grupului NATO in domeniul neproliferarii Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. M.110 din 10 noiembrie 2008 privind masurile care se aplica in Ministerul Apararii pentru preluarea, asigurarea si gestionarea copresedintiei Grupului NATO in domeniul neproliferarii "NATO Senior Defence Group on Proliferation - DGP"

EMITENT: MINISTERUL APARARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 19 noiembrie 2008

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) şi ale <>art. 8 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apãrãrii,
în temeiul <>art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 ,

ministrul apãrãrii emite prezentul ordin.

ART. 1
În conformitate cu angajamentele naţionale asumate la NATO, în perioada 1 iulie 2009 - 30 iunie 2010, România asigurã, împreunã cu Statele Unite ale Americii, copreşedinţia Grupului NATO în Domeniul Neproliferãrii "NATO Senior Defence Group on Proliferation - DGP", denumit în continuare DGP.
ART. 2
(1) DGP reprezintã autoritatea politico-militarã a NATO, care asigurã coordonarea activitãţilor specifice neproliferãrii, având rolul de a consilia Consiliul Nord Atlantic în domeniul dezvoltãrii capabilitãţilor colective de apãrare împotriva riscurilor, ameninţãrilor şi provocãrilor de naturã chimicã, biologicã, radiologicã şi nuclearã (CBRN,) combaterii proliferãrii armelor de distrugere în masã şi a mijloacelor de întrebuinţare a acestora.
(2) În cadrul DGP se evalueazã şi se analizeazã riscurile generate de proliferarea armelor de distrugere în masã, se elaboreazã şi se adoptã politici, concepte, proceduri, proiecte şi mãsuri comune pentru descurajarea proliferãrii şi întrebuinţãrii armelor de distrugere în masã CBRN, apãrarea şi asigurarea protecţiei trupelor dislocate în teatrele de operaţii şi a populaţiei statelor membre NATO împotriva riscurilor de acest tip.
ART. 3
(1) Nivelul de reprezentare naţionalã în cadrul reuniunilor DGP este urmãtorul:
a) reprezentant de nivel superior în cadrul reuniunilor plenare - directorul general al Departamentului pentru politica de apãrare şi planificare (DPAP) sau locţiitorul şefului DPAP;
b) reprezentant în comitetul director al DGP - şeful Direcţiei cooperare internaţionalã în domeniul apãrãrii (DCIDA);
c) copreşedinte DGP - şeful Secţiunii de apãrare din cadrul Delegaţiei României la NATO;
d) punct de contact DGP la Cartierul general al NATO (NATO HQ) se asigurã de cãtre Secţiunea de apãrare;
e) experţi pe domenii - se asigurã din cadrul structurilor Ministerului Apãrãrii, în funcţie de conţinutul agendelor de lucru ale reuniunilor şi nevoia de expertizã.
(2) În situaţiile în care, din cauze obiective, nu se poate asigura participarea la reuniunile DGP a responsabililor şi experţilor prezentaţi la alin. (1) aflaţi în ţarã, reprezentarea naţionalã se asigurã pe baza aprobãrii directorului general al DPAP, la propunerea şefului Secţiunii de apãrare.
ART. 4
(1) În perioada premergãtoare şi pe timpul asigurãrii copresedinţiei DGP, în scopul pregãtirii şi exercitãrii cu operativitate şi eficienţã a atribuţiilor specifice, începând cu data de 31 martie 2009, se înfiinţeazã şi funcţioneazã grupul de experţi, denumit în continuare ROU DGP Task Force.
(2) ROU DGP Task Force este condus de directorul general al DPAP sau de locţiitorul şefului DPAP; funcţia de coordonare a activitãţilor grupului este îndeplinitã de şeful DCIDA, structurã care asigurã şi secretariatul acestuia.
(3) ROU DGP Task Force este format din experţi/puncte de contact (POC), asiguraţi/asigurate de structurile Ministerului Apãrãrii, astfel:
a) Departamentul pentru politica de apãrare şi planificare - POC principal - DCIDA şi POC de sprijin - Direcţia politici de apãrare - DPA, respectiv Direcţia planificare integratã a apãrãrii (DPIA);
b) Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publicã - POC pe domeniile asistenţã juridicã şi informare/relaţii publice;
c) Departamentul pentru armamente - POC pentru problematica referitoare la cercetarea ştiinţificã şi capabilitãţile corespunzãtoare domeniilor apãrare CBRN şi neutralizarea/distrugerea muniţiilor explozive (EOD);
d) Statul Major General (SMG) şi structurile subordonate - POC pe domeniile: apãrare CBRN, EOD, forţe speciale, operaţii întrunite, respectiv terestre, aeriene, navale, medicinã operaţionalã, logisticã, instruire, structuri şi înzestrare. Coordonarea exercitãrii funcţiunilor din domeniile de responsabilitate ale SMG se asigurã prin Direcţia planificare strategicã;
e) Direcţia generalã de informaţii a apãrãrii (DGIA) - POC pe domeniul informaţii pentru apãrare - apãrare CBRN, EOD, MEDINT; Direcţia contrainformaţii şi securitate militarã (DCISM) - POC pentru aspectele legate de securitatea fizicã şi a personalului, respectiv pentru aspectele legate de INFOSEC;
f) Direcţia medicalã - POC pe domeniile protecţie specificã CBRN, medicinã preventivã, stoc virtual;
g) Direcţia financiar-contabilã - POC pe domeniul financiar.
(4) În perioada exercitãrii copreşedinţiei, ROU DGP Task Force se reuneşte sãptãmânal/lunar sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de decizia luatã la nivelul DPAP, pentru analizarea/coordonarea îndeplinirii operative a solicitãrilor DGP sau pentru adoptarea poziţiilor naţionale faţã de iniţiativele lansate/problematica de referinţã.
(5) DCIDA stabileşte criteriile de selecţie şi efectueazã verificarea/admiterea personalului nominalizat în ROU DGP Task Force.
ART. 5
(1) În perioada asigurãrii copreşedinţiei DGP, la nivelul structurilor de reprezentare ale Ministerului Apãrãrii la NATO HQ, sub coordonarea şefului Secţiunii de apãrare, se constituie o echipã integratã, formatã din reprezentanţi desemnaţi din cadrul Secţiunii de apãrare - 3 membri şi din cadrul Reprezentanţei militare a României la NATO şi UE - un membru.
(2) Echipa integratã are urmãtoarele responsabilitãţi:
a) cooperarea cu Secţiunea politicã din cadrul Delegaţiei României la NATO pe problematica DGP;
b) asigurarea cooperãrii şi interrelaţionãrii cu copreşedinţia SUA, cu structurile NATO cu responsabilitãţi în domeniu, precum şi cu reprezentanţele statelor aliate şi delegaţiile statelor partenere la Cartierul general al NATO, în vederea organizãrii activitãţilor şi elaborãrii documentelor DGP;
c) organizarea activitãţilor DGP la NATO HQ;
d) participarea la organizarea şi desfãşurarea Seminarului DGP din 2010 de la Bucureşti, tema urmând sã fie stabilitã dupã preluarea copreşedinţiei.
ART. 6
(1) Pentru gestionarea coerentã şi concertatã a copreşedinţiei DGP, responsabilitãţile structurilor centrale sunt delimitate în conformitate cu competenţele acestora, astfel:
(2) DPAP asigurã urmãtoarele:
a) conducerea ROU DGP Task Force;
b) gestionarea documentelor DGP, prin Punctul de lucru cu documente NATO şi UE al DPAP;
c) planul de activitate/calendarul cuprinzând etapele pregãtitoare şi acţiunile specifice îndeplinirii responsabilitãţilor de cãtre structurile implicate;
d) coordonarea interinstituţionalã, în consultare cu Ministerul Afacerilor Externe la nivel naţional, respectiv interdepartamentalã, la nivelul ministerului;
e) consultarea şi cooperarea cu agenţiile guvernamentale şi/sau organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii sau preocupãri în aspecte specifice domeniului, în funcţie de complexitatea problematicii şi gradul de expertizã necesar;
f) planificarea fondurilor necesare participãrii reprezentanţilor şi experţilor pe domenii din cadrul structurilor Ministerului Apãrãrii la reuniunile şi activitãţile externe sub egida DGP;
g) elaborarea mandatelor reprezentanţilor naţionali la reuniunile DGP;
h) avizarea documentelor elaborate la nivelul DGP în vederea adoptãrii;
i) coordonarea pregãtirii şi desfãşurãrii seminarului anual DGP 2010;
j) relaţionarea cu ministerele apãrãrii din statele membre NATO şi partenere.
(3) SMG asigurã urmãtoarele:
a) gestionarea aspectelor militare corespunzãtoare domeniului neproliferare;
b) planificarea fondurilor pentru seminarul anual DGP 2010, prin programul major SMG/Conducere Strategicã, includerea acestuia în Planul cu principalele activitãţi pe anul 2010 şi organizarea acestuia, pe baza precizãrilor DPAP;
c) planificarea fondurilor necesare organizãrii unui exerciţiu demonstrativ de nivel tactic, în cadrul seminarului anual DGP 2010, cu scenariu CBRN-EOD, la Baza de Instruire pentru Apãrare NBC din Câmpulung, prin programul major Forţe Terestre şi includerea acestuia în Planul cu Principalele Activitãţi pe anul 2010 al structurilor cu responsabilitãţi;
d) expertiza din punct de vedere militar, necesarã analizãrii/avizãrii documentelor şi iniţiativelor DGP;
e) instalarea unui terminal CRONOS cu imprimantã, în perioada 1 aprilie 2009 -1 octombrie 2010, într-o încãpere asiguratã de DPAP/DCIDA;
f) menţinerea în stare de operativitate şi trimiterea mijlocului de transport de cãtre Comandamentul Logistic Întrunit, pentru activitãţile de curierat în regim de urgenţã, la cel mult 24 de ore de la primirea solicitãrii Registrului intern.
(4) Secretariatul general asigurã urmãtoarele:
a) fluxul rapid al informaţiilor/documentelor NATO destinate DPAP, în special a celor specifice DGP;
b) obţinerea, la nevoie, în timpul cel mai scurt posibil, a aprobãrilor ORNISS pentru distribuirea documentelor NATO în afara Ministerului Apãrãrii, precum şi activitãţile de curierat, în regim de urgenţã.
(5) DGIA asigurã cooperarea cu Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pazã, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi ORNISS pentru rezolvarea sarcinilor specifice din domeniul de competenţã.
(6) Direcţia financiar-contabilã coopereazã, potrivit domeniilor de responsabilitate, la desfãşurarea activitãţilor specifice, asigurând cu operativitate expertiza necesarã planificãrii şi organizãrii activitãţilor interne, în special pentru seminarul anual 2010 - taxa de participare pentru reprezentanţii strãini, şi internaţionale - reuniuni, grup de experţi etc., organizate sub egida DGP.
ART. 7
La solicitarea şefului ROU DGP Task Force, şefii structurilor asigurã cu prioritate sprijinul, în funcţie de nivelul de expertizã necesar.
ART. 8
(1) Documentele DGP se elaboreazã de cãtre echipa integratã constituitã la nivelul structurilor de reprezentare a Ministerului Apãrãrii la NATO HQ.
(2) Înainte de a fi semnate, documentele DGP se transmit cãtre ROU DGP Task Force pentru a fi evaluate/expertizate la nivelul Ministerului Apãrãrii sau, dupã caz, la nivelul instituţiilor naţionale cu competenţe în domeniu.
(3) Documentele DGP se semneazã de şeful Secţiunii de apãrare, în calitate de copreşedinte.
(4) Dupã finalizarea documentelor DGP, acestea se includ în fluxul de promovare, conform procedurilor specifice grupului NATO.
ART. 9
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul apãrãrii,
Teodor Viorel Meleşcanu

Bucureşti, 10 noiembrie 2008.
Nr. M.110.
_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016