Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 948 din 3 iulie 2009 pentru modificarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 948 din 3 iulie 2009  pentru modificarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobate prin   Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009     Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 948 din 3 iulie 2009 pentru modificarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009


Datele de identificare a Nr. de înregistrare la
solicitantului .................... Administraţia Fondului
(producãtor de autovehicule, pentru Mediu ........./........
importator sau reprezentant autorizat)

Nr. de înregistrare ........../........
CERERE DE ÎNSCRIERE

Denumirea solicitantului ..........................................
Forma juridicã de organizare ......................................
Nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ..../..../...., C.I.F. ..... cont nr. ......, deschis la Trezoreria ..........
Adresa sediului social: str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ....., judeţul/sectorul ....., telefon ....., fax ......., e-mail ................
Reprezentant legal/împuternicit ........., posesor al BI/CI/paşaportului seria ..... nr. ...., eliberat/eliberatã de ......., CNP ..........., domiciliat în ..........................................................
Solicitãm înscrierea în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009, instituit prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 217/2008 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 136/2009 , cu modificãrile ulterioare.
Subsemnatul, .........., în calitate de reprezentant legal al ............., declar pe propria rãspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, urmãtoarele:
a) societatea comercialã nu se aflã în procedurã de insolvenţã sau lichidare judiciarã şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale;
b) societatea comercialã nu are obligaţii exigibile de platã la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;
c) societatea comercialã nu sponsorizeazã activitãţi cu efect negativ asupra mediului;
d) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
Subsemnatul îmi asum rãspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere şi în toate celelalte formulare şi documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez cã datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar cã am luat cunoştinţã despre prevederile <>Codului penal privind falsul în declaraţii.
Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronatã sau falsã a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii ori, ulterior, la returnarea integralã a sumei primite cu titlu de finanţare nerambursabilã în cadrul programului menţionat mai sus, dacã aceasta a fost acordatã.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercialã, bancã, alte persoane juridice sã furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legãturã cu activitatea societãţii pe care o reprezint.

Persoanã de contact ............................
Telefon ........................................
În calitate de .................................

Prin semnãtura şi ştampila sa, solicitantul confirmã cã a înţeles şi şi-a însuşit în întregime conţinutul cererii.

Reprezentant legal/Împuternicit
Numele şi prenumele ..........................
Funcţia ......................................
Semnãtura ....................................
Data .........................................
L.S.


ANEXA 2


────────
(Anexa nr. 2 la instrucţiuni)
────────────────────────────

Datele de identificare a Nr. de înregistrare la
solicitantului .................... Administraţia Fondului
(producãtor de autovehicule, pentru Mediu ........./........
importator sau reprezentant autorizat)

Nr. de înregistrare ........../........CERERE DE FINANŢARE
pentru prima/a doua/a treia etapã a Programului

Denumirea solicitantului ...........................................
Forma juridicã de organizare .......................................
Nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ....../....../......., C.I.F. ......., cont nr. ..........., deschis la Trezoreria ....................
Adresa sediului social: str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ......, judeţul/sectorul ......, telefon ......., fax ........, e-mail .................
Reprezentantul legal/Împuternicitul ........, posesor al BI/CI/paşaportului seria .... nr. ...., eliberat/eliberatã de ......., CNP ........, domiciliat în ..........., solicit finanţarea nerambursabilã cu suma de ........ lei a proiectului "Diminuarea poluãrii cauzate de autovehicule, prin înnoirea Parcului auto naţional" din cadrul primei/celei de-a doua/celei de-a treia etape a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009, instituit prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 217/2008 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 136/2009 , cu modificãrile ulterioare.

Reprezentant legal/Împuternicit
Numele şi prenumele ..........................
Funcţia ...............................................
Semnãtura ..........................................
Data ...................................................
L.S.


ANEXA 3


───────
(Anexa nr. 3 la instrucţiuni)
─────────────────────────────

PROIECT
privind diminuarea poluãrii cauzate de autovehicule,
prin înnoirea Parcului auto naţional

A. Datele de identificare a societãţii comerciale
1. Denumirea completã a societãţii comerciale ............................
2. Numãrul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ......./...../...............
3. C.I.F. .............................................
4. Forma juridicã de organizare .......................
5. Adresa societãţii comerciale:
- adresa sediului social: str. ....... nr. ....., localitatea ........., judeţul/sectorul ....., telefon ....., fax ........, e-mail ........., persoana de contact ......., telefon .......................;
- adresa sediului operaţional: str. ...... nr. ....., localitatea ........, judeţul/sectorul ......., telefon ........, fax ......, e-mail ........., persoana de contact ............., telefon ...............;
- adresele punctelor de lucru care au legãturã cu implementarea proiectului: str. ...... nr. ....., localitatea ......, judeţul/sectorul ......, telefon ........., fax ........, e-mail ........, persoana de contact ..........., telefon ................... .
6. Forma de proprietate:
- forma de proprietate: privatã |_| publicã |_|;
- procentul: privatã .......... % publicã .......... %.
7. Domeniul de activitate al societãţii comerciale (descrierea activitãţilor - principalã şi secundarã):

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Activitatea principalã │ Cod CAEN │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Activitatea secundarã │ Cod CAEN │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
𗈕. │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
𗈖. │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
𗈗. │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│... │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘8. Cifra de afaceri ........................................... .
8.1. Cifra totalã de afaceri (pe ultimii 3 ani, dacã este cazul, şi estimat pe anul curent):
.................................
- anul ..............., valoarea .................... lei;
- anul ..............., valoarea .................... lei;
- anul ..............., valoarea .................... lei;
- anul curent ........, valoarea .................... lei.
8.2. Cifra de afaceri realizatã pe piaţa româneascã (pe ultimii 3 ani, dacã este cazul, şi estimat pe anul curent):
- anul ..............., valoarea ................... lei;
- anul ..............., valoarea ................... lei;
- anul ..............., valoarea ................... lei;
- anul curent ......., valoarea .................... lei.
9. Profit/Pierderi înregistrat/înregistrate pe piaţa româneascã (pe ultimii 3 ani, dacã este cazul, şi estimat pe anul curent):
- anul ..............., valoarea .................... lei;
- anul ..............., valoarea .................... lei;
- anul ..............., valoarea .................... lei;
- anul curent ........, valoarea .................... lei.
10. Total active/pasive:
- anul precedent .................... lei;
- anul curent ....................... lei.
11. Numãrul şi structura personalului:
Numãrul total de salariaţi .................., din care:
- personal direct productiv ........................................;
- personal administrativ şi alte departamente .......................;
- personal de conducere .............................................;
- personal care participã la realizarea proiectului ................ .
B. Descrierea activitãţii curente a solicitantului
1. Istoric al activitãţii solicitantului .............................
1.1. Descrieţi activitatea de bazã desfãşuratã .......................
1.2. Descrieţi pe scurt activitãţile secundare (auxiliare) desfãşurate .................................
2. Produsele/serviciile oferite de solicitant (precizaţi şi aria geograficã în care sunt comercializate/prestate) .........................
3. Ponderi ale diferitelor tipuri de activitãţi în cifra de afaceri curentã:
.............................. %;
.............................. %.
4. Autorizaţii, avize, acorduri, certificate necesare pentru proiect, dacã este cazul:


┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Denumirea │Data eliberãrii/expirãrii│ Instituţia emitentã │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 4. │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ ... │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘5. Piaţa actualã şi piaţa potenţialã a solicitantului:
Ce procent din piaţã are firma dumneavoastrã? ............... Care este piaţa-ţintã? ....................
6. Alte informaţii şi/sau documente semnificative pentru funcţionarea afacerii şi realizarea proiectului: ...................
C. Prezentarea proiectului şi obiectul finanţãrii
1. Titlul proiectului: Diminuarea poluãrii cauzate de autovehicule, prin înnoirea Parcului auto naţional
2. Descrierea şi localizarea proiectului [descrieţi tema proiectului cu elementele generale şi particulare, fazele şi etapele acestuia, modul de implementare, grupurile-ţintã cãrora se adreseazã, sursa de poluare şi eforturile (inclusiv financiare) depuse pânã acum pentru reducerea poluãrii] .................................................
3. Obiectul finanţãrii: susţinerea nerambursabilã din Fondul pentru mediu a primei de casare în sumã de 3.800 lei din preţul de vânzare al unui autovehicul nou, în condiţiile predãrii în vederea distrugerii a unui autovehicul uzat de cãtre proprietar persoanã fizicã beneficiarã
4. Obiectivele şi rezultatele estimate la finalizarea proiectului .....................................
5. Impactul asupra mediului (efecte, rezultate, propagare, modul în care se aşteaptã ca implementarea proiectului sã contribuie la reducerea poluãrii şi/sau a consumului de carburant) ................................................
6. Durata şi graficul estimativ de realizare a proiectului propus:
Data anticipatã de început: ziua ........ luna ........ anul ..........
Data anticipatã de sfârşit: ziua ........ luna ........ anul ..........


┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Luna │Activitatea propusã în cadrul proiectului (înnoirea Parcului auto │
│ │naţional cu un numãr de ..... autovehicule noi, din care, estimativ: │
│ │............. categoria M(1)- autoturisme şi ..... categoria N(2)- │
│ │autoutilitare uşoare) │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Luna 1│ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Luna 2│ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Luna │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│... │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘7. Riscuri ce pot apãrea în implementarea proiectului (prezentaţi riscurile luate în calcul la elaborarea proiectului, dacã este cazul) ...................
D. Valoarea proiectului
Suma solicitatã de la Administraţia Fondului pentru Mediu pentru prima etapã a Programului .................. lei
(numãrul de autovehicule noi ce se estimeazã a se comercializa în prima etapã x 3.800 lei)
Suma totalã estimatã a fi solicitatã de la Administraţia Fondului pentru Mediu .................. lei
(numãrul total de autovehicule noi ce se estimeazã a se comercializa în cadrul proiectului x 3.800 lei)
E. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus ..................Numele, prenumele Numele, prenumele
şi funcţia reprezentantului şi funcţia responsabilului
legal/împuternicitului de proiect
.......................... ...........................

Semnãtura reprezentantului Semnãtura responsabilului
legal/împuternicitului de proiect
şi ştampila firmei .........................
...........................
ANEXA 4


───────
(Anexa nr. 4 la instrucţiuni)
─────────────────────────────

FIŞA DE EVALUARE A ELIGIBILITÃŢII PRODUCÃTORULUI

Producãtor ..............................................
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de înscriere ...................................................
Marca de autovehicul comercializatã ....../....../.......
Suma solicitatã prin cererea de finanţare ...................... lei

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ Criteriul de eligibilitate │Îndeplinirea │
│ │criteriului │
│ │ de │
│ │eligibilitate│
├────────┬───────────────────────────────────────────────────────┼──┬──┬───────┤
│A. │ ELIGIBILITATEA PRODUCÃTORULUI │Da│Nu│Comen- │
│ │ │ │ │tarii │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│A.1. │A depus documentaţia în cadrul sesiunii de înscriere │ │ │ │
│ │organizate de Administraţia Fondului pentru Mediu, în │ │ │ │
│ │condiţiile prevãzute de instrucţiuni. │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│A.2. │A depus cererea de înscriere în vederea validãrii în │ │ │ │
│ │Program, în original, semnatã şi ştampilatã de │ │ │ │
│ │reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia. │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│A.2.1. │Cererea de înscriere conţine declaraţia reprezentan- │ │ │ │
│ │tului legal al producãtorului, potrivit cãreia │ │ │ │
│ │societatea comercialã: ├──┼──┼───────┤
│A.2.1.1.│- nu se aflã în procedurã de insolvenţã sau │ │ │ │
│ │lichidare judiciarã şi nu face obiectul unei │ │ │ │
│ │proceduri legale pentru declararea acestora, │ │ │ │
│ │potrivit prevederilor legale; ├──┼──┼───────┤
│A.2.1.2.│- nu are obligaţii exigibile de platã la bugetul │ │ │ │
│ │general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru │ │ │ │
│ │mediu; ├──┼──┼───────┤
│A.2.1.3.│- nu sponsorizeazã activitãţi cu efect negativ │ │ │ │
│ │asupra mediului. │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│A.3. │A depus cererea de finanţare, în original, semnatã şi │ │ │ │
│ │ştampilatã de reprezentantul legal sau împuternicitul │ │ │ │
│ │acestuia. ├──┼──┼───────┤
│A.3.1. │Suma solicitatã prin cererea de finanţare respectã │ │ │ │
│ │prevederile art. 8 alin. (1) din instrucţiuni. │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│A.4. │A depus, în copie, certificatul de înregistrare la │ │ │ │
│ │Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, împreunã cu│ │ │ │
│ │toate anexele sau/şi certificatul constatator eliberat │ │ │ │
│ │conform prevederilor art. 17^1 alin. (1) din Legea │ │ │ │
│ │nr. 359/2004, cu modificãrile şi completãrile │ │ │ │
│ │ulterioare, în copie. │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│A.5. │A depus procura notarialã prin care reprezentantul │ │ │ │
│ │legal al producãtorului împuterniceşte persoana care îl│ │ │ │
│ │reprezintã în relaţia cu Autoritatea, inclusiv la │ │ │ │
│ │momentul semnãrii contractului pentru finanţare, şi │ │ │ │
│ │copia actului de identitate a persoanei împuternicite, │ │ │ │
│ │dacã este cazul. │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│A.6. │A depus, în original, certificatul constatator emis de │ │ │ │
│ │Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la │ │ │ │
│ │data depunerii cererii de înscriere, din care rezultã: │ │ │ │
│ │datele de identificare, codul unic de înregistrare, │ │ │ │
│ │capitalul social, obiectul principal de activitate şi │ │ │ │
│ │activitãţile secundare, administratorii, acţionarii/ │ │ │ │
│ │asociaţii, situaţia juridicã. │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│A.7. │A depus, în original, certificatele de atestare fiscalã│ │ │ │
│ │şi certificatul fiscal, valabile la data depunerii │ │ │ │
│ │cererii de înscriere, care atestã faptul cã producã- │ │ │ │
│ │torul nu are datorii la bugetele locale şi la bugetul │ │ │ │
│ │general consolidat. │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│A.8. │A depus, în original, certificatul de cazier fiscal, │ │ │ │
│ │valabil la data depunerii cererii de înscriere. │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│A.9. │A depus, în original, certificatul de atestare privind │ │ │ │
│ │obligaţiile de platã la │ │ │ │
│ │Fondul pentru mediu. │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│A.10. │A depus: │ │ │ │
│A.10.1. │- formularul de raportare contabilã la încheierea │ │ │ │
│ │ultimului exerciţiu financiar, vizat de organele │ │ │ │
│ │teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor│ │ │ │
│ │Publice, însoţit de raportul administratorilor şi al │ │ │ │
│ │comisiei de cenzori sau raportul de audit, dupã caz; ├──┼──┼───────┤
│A.10.2. │- formularul de raportare contabilã semestrialã, vizat │ │ │ │
│ │de organele teritoriale de specialitate ale │ │ │ │
│ │Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ultima │ │ │ │
│ │balanţã de verificare lunarã. │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│A.11. │A depus proiectul, în original, semnat şi ştampilat de │ │ │ │
│ │reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia. │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│B. │ELIGIBILITATEA PROIECTULUI │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┤
│B.1. │Proiectul prevede diminuarea poluãrii cauzate de │ │ │ │
│ │autovehicule, prin înnoirea Parcului auto naţional, şi │ │ │ │
│ │se încadreazã în cerinţele instrucţiunilor. │ │ │ │
└────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴───────┘NOTĂ?:
În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeazã, dupã caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se vor înscrie, dupã caz, comentariile de rigoare.

REZULTATUL EVALUÃRII PRODUCÃTORULUI:

1. JURIDIC: ACCEPTAT/RESPINS
Numele şi prenumele evaluatorului ....... Data ...... Semnãtura ...........
2. ECONOMIC: ACCEPTAT/RESPINS
Numele şi prenumele evaluatorului ....... Data ...... Semnãtura ...........
3. TEHNIC: ACCEPTAT/RESPINS
Numele şi prenumele evaluatorului ....... Data ...... Semnãtura ...........

COMISIA DE VALIDARE PROPUNE COMITETULUI DIRECTOR VALIDAREA/
INVALIDAREA PRODUCÃTORULUI.

Preşedintele comisiei de validare,
Numele şi prenumele ............ Data ........ Semnãtura ................


ANEXA 5


───────
(Anexa nr. 5 la instrucţiuni)
─────────────────────────────

CONTRACT PENTRU FINANŢARE NERAMBURSABILÃ
Nr. ..... din ..........
Între:
PÃRŢILE CONTRACTANTE
Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. RO92TREZ7065017XXX000155, deschis la Trezoreria Sector 6 Bucureşti, reprezentatã legal prin ............... - preşedinte, în calitate de finanţator, denumitã în continuare AFM,
şi
Societatea Comercialã ......., cu sediul în ......, înregistratã la oficiul registrului comerţului sub nr. ........, C.I.F. ......., cont nr. ........, deschis la Trezoreria ......, reprezentatã legal prin domnul/doamna ......, care împuterniceşte pe domnul/doamna ......, în calitate de producãtor validat, denumitã în continuare Beneficiar, a intervenit prezentul contract pentru finanţare nerambursabilã, denumit în continuare contract.
ARTICOLUL 1
Obiectul şi valoarea contractului
1.1. Prin prezentul contract, AFM acordã Beneficiarului o finanţare nerambursabilã, denumitã în continuare finanţare, în vederea susţinerii proiectului intitulat "Diminuarea poluãrii cauzate de autovehicule, prin înnoirea Parcului auto naţional", denumit în continuare Proiect, din cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009, denumit în continuare Program.
1.2. Valoarea totalã a prezentului contract, respectiv finanţarea, este de ........ lei, din care ..... lei pentru comercializarea autovehiculelor marca ....... şi ....... lei pentru comercializarea autovehiculelor marca .......... în cadrul Programului.
ARTICOLUL 2
Durata contractului
Prezentul contract intrã în vigoare la data semnãrii lui de cãtre ambele pãrţi şi este valabil pânã la data de 11 decembrie 2009 inclusiv.
ARTICOLUL 3
Modalitatea de finanţare
3.1. Finanţarea se face în tranşe lunare, în interiorul perioadei prevãzute la art. 2, şi în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilã prevãzut în anexa la contract.
3.2. Finanţarea se realizeazã prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe mãsura tragerii sumelor, şi prin creditarea contului nr. ............................., deschis la Trezoreria....................... de cãtre Beneficiar, pe bazã de cerere de tragere însoţitã în mod obligatoriu de documentele prevãzute la <>art. 10 alin. (2) din Instrucţiunile privind modalitãţile de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobate prin <>Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009 , cu modificãrile ulterioare, în condiţiile în care cererea de tragere şi documentaţia aferentã sunt complete şi corect întocmite.
3.3. Virarea sumelor din contul AFM în contul Beneficiarului se face în termen de 15 zile de la depunerea cererii de tragere. Pentru prima etapã, ultima cerere de tragere se depune cel mai târziu la data de 22 mai 2009.
3.4. Beneficiarul poate solicita diminuarea sau suplimentarea finanţãrii în condiţiile <>art. 9 alin. (5) şi (6) din Instrucţiunile privind modalitãţile de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobate prin <>Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009 , cu modificãrile ulterioare.
3.5. Orice platã excedentarã efectuatã de cãtre AFM constituie platã necuvenitã, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmãrii de primire a notificãrii din partea AFM.
ARTICOLUL 4
Obligaţiile pãrţilor
4.1. Beneficiarul se obligã:
a) sã utilizeze finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordatã;
b) sã asigure executarea Proiectului cu diligenţa necesarã şi eficienţã, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de mediu aplicabile;
c) sã fie singurul rãspunzãtor în faţa AFM pentru implementarea Proiectului;
d) sã asigure înregistrarea în evidenţa contabilã a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementãrilor contabile în vigoare;
e) sã plãteascã toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datoreazã potrivit reglementãrilor legale şi în termenele prevãzute de acestea;
f) sã permitã reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale pentru inspectarea activitãţilor ce se realizeazã din finanţarea acordatã şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, a altor documente relevante în legãturã cu derularea Proiectului;
g) sã nu sponsorizeze activitãţi cu impact negativ asupra mediului, pe întreaga perioadã de valabilitate a prezentului contract;
h) sã informeze AFM şi sã prezinte documentele corespunzãtoare în cazul în care survin modificãri cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentãrii cererii de finanţare ori pe parcursul derulãrii prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificãri;
i) sã informeze AFM în cazul în care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciarã ori faliment, executare silitã sau oricãrei alte proceduri similare;
j) în îndeplinirea prezentului contract sã nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;
k) sã furnizeze, în maximum 5 zile lucrãtoare de la notificarea AFM, orice informaţii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;
l) sã specifice, în cazul oricãrui demers publicitar efectuat în legãturã cu Proiectul, în orice formã şi în orice mediu, cã acesta este realizat în cadrul Programului derulat de Ministerul Mediului şi finanţat prin AFM;
m) sã punã la dispoziţia solicitanţilor o linie telefonicã accesibilã sau de tip "info-line" la care aceştia pot obţine informaţii cu privire la Proiect;
n) sã justifice în scris solicitantului, la cererea acestuia, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera notã de acceptare sau, dacã i-a eliberat notã de acceptare, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a comercializa autovehiculul nou;
o) sã utilizeze cel puţin 80% din suma contractatã pentru fiecare dintre etapele Programului, cu excepţia ultimei etape.
4.2. AFM se obligã:
a) sã asigure finanţarea Proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate Programului prin bugetul anual propriu de venituri şi cheltuieli;
b) sã punã la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare.
ARTICOLUL 5
Rãspunderea contractualã
5.1. Nerespectarea de cãtre Beneficiar a oricãreia dintre obligaţiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpã.
5.2. Constituie caz de culpã şi urmãtoarele fapte ale Beneficiarului:
a) comite nereguli de ordin financiar în legãturã cu Proiectul, stabilite printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã;
b) împotriva Beneficiarului a fost demaratã procedura de reorganizare judiciarã ori faliment, executare silitã sau orice altã procedurã asemãnãtoare;
c) situaţia economico-financiarã a Beneficiarului nu mai asigurã condiţii de realizare a Proiectului.
5.3. Beneficiarul îşi asumã integral rãspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe întreg parcursul derulãrii prezentului contract, AFM fiind degrevatã în totalitate de orice responsabilitate.
5.4. Beneficiarul îşi asumã integral rãspunderea pentru refuzul de a elibera notã de acceptare solicitantului sau pentru refuzul de a comercializa autovehiculul nou solicitantului cãruia i-a fost eliberatã notã de acceptare.
5.5. Beneficiarul suportã taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregãtirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activitãţilor aferente.
5.6. Beneficiarul rãmâne direct rãspunzãtor pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea prezentului contract înainte de termen din culpa sa.
5.7. Orice caz de culpã şi orice disfuncţionalitate apãrute pe parcursul derulãrii prezentului contract vor fi notificate Beneficiarului de cãtre AFM în maximum 5 zile de la constatare. Dacã deficienţele menţionate nu sunt înlãturate în termen de maximum 10 zile de la data notificãrii, AFM are dreptul de a lua urmãtoarele mãsuri:
a) sistarea temporarã a utilizãrii finanţãrii pânã la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b) sistarea definitivã a finanţãrii şi rezilierea unilateralã a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate cãtre Beneficiar, în condiţiile Codului de procedurã fiscalã/procedurã civilã.
ARTICOLUL 6
Încetarea contractului
Prezentul contract înceteazã de drept:
a) la data prevãzutã în acesta;
b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevãzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea mãsurã încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrarã AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţã de apariţia unor astfel de circumstanţe;
d) în situaţia în care Beneficiarul nu a utilizat în una dintre etapele Programului cel puţin 80% din finanţarea contractatã în cadrul acelei etape, exceptându-se ultima etapã.
ARTICOLUL 7
Forţa majorã şi cazul fortuit
7.1. Prin forţã majorã şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa pãrţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit dupã încheierea prezentului contract şi care împiedicã pãrţile sã îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
7.2. Partea care invocã forţa majorã are urmãtoarele obligaţii:
a) sã notifice cealaltã parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;
b) sã transmitã, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţã majorã, certificatul de forţã majorã emis de autoritatea competentã;
c) sã comunice data încetãrii în termen de 5 zile de la încetare;
d) sã ia orice mãsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitãrii consecinţelor.
7.3. Dacã nu se procedeazã la anunţare, în condiţiile şi termenele prevãzute, partea care o invocã va suporta toate daunele provocate celeilalte pãrţi prin lipsa notificãrii.
7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendatã în perioada de acţiune a forţei majore, dar fãrã a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrţilor pânã la apariţia acesteia.
7.5. Forţa majorã, comunicatã şi doveditã în condiţiile alin. 7.2, exonereazã de rãspundere partea care o invocã.
7.6. Dacã forţa majorã şi/sau consecinţele acesteia dureazã sau se estimeazã ca va/vor dura mai mult de 3 luni, pãrţile se obligã sã negocieze cu bunã-credinţã în vederea identificãrii soluţiei celei mai bune:
a) încetarea prezentului contract, fãrã ca vreuna dintre pãrţi sã poatã pretinde celeilalte daune-interese;
b) modificarea prezentului contract.
7.7. Prevederile de mai sus se aplicã şi în caz fortuit.
ARTICOLUL 8
Cesiunea
Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale.
ARTICOLUL 9
Litigii
9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilã.
9.2. În cazul în care o soluţie amiabilã nu este posibilã, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecãtoreşti competente în a cãror razã teritorialã îşi are sediul AFM.
ARTICOLUL 10
Dispoziţii finale
10.1. Beneficiarul este de acord ca AFM sã publice date privind rezultatele implementãrii Proiectului.
10.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la urmãtoarele adrese:
Pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
Pentru Beneficiar: ....................................................
În cazul în care Beneficiarul doreşte sã fie notificat la o altã adresã sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicatã în scris AFM.
Notificãrile fãcute Beneficiarului la adresa menţionatã în cuprinsul prezentului alineat sau la o altã adresã, comunicatã ulterior, se considerã a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
Sub condiţia ca acestea sã fie confirmate ulterior, notificãrile se pot transmite şi prin fax la urmãtoarele numere telefonice:
- pentru AFM: ...........................;
- pentru Beneficiar: ............................... .
10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit <>art. 13 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 105/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procurã, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţã de prevederile <>Codului penal privind falsul în declaraţii.
10.5. Anexa la contractul de finanţare, pe care Beneficiarul declarã cã o cunoaşte şi o acceptã, face parte integrantã din prezentul contract.
10.6. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul pãrţilor, prin act adiţional.
10.7. Prin excepţie de la alin. 10.6, nu este necesarã întocmirea unui act adiţional pentru modificãrile din coloana nr. 4 "Data programatã" şi coloana nr. 5 "Suma" din anexa la prezentul contract, dacã acestea nu implicã şi modificarea duratei de realizare a Proiectului sau modificarea valorii totale a Proiectului.
10.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare. Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de tragere şi/sau modificarea sumei de tras se transmite în scris, cu cel puţin douã zile înaintea momentului la care se doreşte ca aceastã modificare sã intre în vigoare.
10.9. Prezentul contract s-a semnat la data de ...................., la sediul AFM, în 4 exemplare, toate având valoare juridicã egalã, dintre care 3 exemplare pentru AFM şi un exemplar pentru Beneficiar.

Administraţia Fondului Beneficiar
pentru Mediu .....................
Preşedinte, Prin reprezentant legal/
....................... împuternicit,
........................
Director buget-finanţe
...........................

Director tehnic
........................

Consilier juridic
....................
ANEXĂ?


──────
la Contractul pentru finanţare nerambursabilã
──────────────────────────────────────────────

Nr. ...../.......

GRAFIC
de finanţare nerambursabilã

┌────┬──────────┬─────────┬────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Eşalonarea│ │ │ │ │
│Nr. │finanţãrii│Sold la │ Acordãri │Sold la │ │
│crt.├────┬─────┤începutul├───────────────┬────┤sfârşitul│Observaţii│
│ │Anul│Luna │perioadei│Data programatã│Suma│perioadei│ │
├────┼────┼─────┼─────────┼───────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼────┼─────┼─────────┼───────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼─────────┼───────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼─────────┼───────────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴─────┴─────────┴───────────────┴────┴─────────┴──────────┘

Administraţia Fondului
pentru Mediu

Preşedinte, Beneficiar,
.................. ..............

Director buget-finanţe
................... Prin reprezentant
legal/împuternicit,
Director tehnic ......................
.....................

Consilier juridic,
......................


Întocmit
Referent de specialitate
(numai pentru exemplarele care rãmân la AFM),
.................................
ANEXA 6


────────
(Anexa nr. 6 la Instrucţiuni)
─────────────────────────────

Datele de identificare a Nr. de înregistrare la Administraţia
producãtorului validat Fondului pentru Mediu
......................... ......./...........

Nr. de înregistrare ......./........
CERERE DE TRAGERE
Denumirea solicitantului .........................................
Forma juridicã de organizare .....................................
Nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ........., C.I.F. ......, cont nr. ........., deschis la Trezoreria ...................
Adresa sediului social: str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ....., judeţul/sectorul ......, telefon ......, fax ....., e-mail ............
Reprezentant legal/împuternicit ......., posesor al B.I./C.I./paşaportului seria ..... nr. ...., eliberat/eliberatã de ........, CNP ........, domiciliat în .........................................
În baza Contractului pentru finanţare nerambursabilã nr. ....../......, vã rog sã aprobaţi prezenta cerere de tragere pentru suma de ........ lei din finanţarea nerambursabilã contractatã.
Prezenta cerere este însoţitã de:
a) lista proprietarilor beneficiari şi a autovehiculelor uzate aferente, care conţine: datele de identificare a proprietarilor beneficiari (tip, serie şi numãr act de identitate, domiciliul şi/sau reşedinţa, cod numeric personal, numãr de telefon), datele de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosinţã: M(1)/N(1), marcã, tip, numãr de identificare - serie şasiu/caroserie, serie motor, dupã caz, an de fabricaţie, serie/numãr certificat de înmatriculare, serie/numãr certificat de distrugere, serie/numãr certificat de radiere din evidenţa circulaţiei) şi, în cazul finanţãrii în baza unui contract de leasing financiar, denumirea societãţii de leasing, numãrul contractului, data perfectãrii şi perioada de leasing prevãzutã în cuprinsul acestuia; lista este semnatã şi ştampilatã pe fiecare filã;
b) lista prevãzutã la lit. a), în format electronic;
c) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achiziţionãrii autovehiculelor noi, în copie şi în original (originalul se restituie); în cazul finanţãrii în baza contractelor de leasing financiar, facturile cuprind datele de identificare ale societãţii de leasing şi datele de identificare ale utilizatorului (nume şi prenume, cod numeric personal);
d) declaraţia pe propria rãspundere a reprezentantului legal, din care sã rezulte cã societatea comercialã nu are obligaţii exigibile de platã la bugetul general consolidat, bugetele locale şi Fondul pentru mediu.
Subsemnatul îmi asum rãspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere, în lista proprietarilor beneficiari şi a autovehiculelor uzate aferente, inclusiv documentele financiare.
Garantez cã datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar cã am luat cunoştinţã de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

Reprezentant legal/Împuternicit
Numele şi prenumele ...........................
Funcţia .......................................
Semnãtura .....................................
Data ..........................................
L.S.

Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:
Preşedinte
Numele şi prenumele ...........................
Semnãtura .....................................
Director buget-finanţe
Numele şi prenumele ...........................
Semnãtura .....................................
Director tehnic
Numele şi prenumele ...........................
Semnãtura .....................................
Şef serviciu (Direcţia tehnicã)
Numele şi prenumele ...........................
Semnãtura .....................................
Referent de specialitate
Numele şi prenumele ...........................
Semnãtura .....................................


ANEXA 7


───────
(Anexa nr. 7 la Instrucţiuni)
─────────────────────────────

Datele de identificare a producãtorului validat
Nr. de înregistrare ieşire ........./............
(Se completeazã la eliberarea notei de acceptare persoanei fizice.)
Nr. de înregistrare intrare ........./...........
(Se completeazã la prezentarea persoanei fizice cu documentele obligatorii.)


NOTÃ DE ACCEPTARE
I. Prin prezenta se confirmã înscrierea în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009, instituit prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 217/2008 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 136/2009 , cu modificãrile ulterioare, a doamnei/domnului ....../(numele şi prenumele)......., adresa ........, în calitate de proprietar al autovehiculului:
- marca*1): .............................................................;
- tipul*1): .............................................................;
- numãrul de identificare (seria caroseriei/şasiului)*1): ...............;
- seria motorului (dupã caz)*1),*2): ....................................;
- anul de fabricaţie*1): ................................................;
- numãrul de înmatriculare*1): ...........................................
II. Prezenta notã de acceptare garanteazã accesul doamnei/domnului ...../(numele şi prenumele)...... la facilitãţile oferite prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009 de achiziţionare a unui autovehicul nou:
- marca: .................................................;
- tip/model/variantã: ....................................,
comercializat prin Societatea Comercialã ............, sub condiţia predãrii spre casare şi radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului precizat la pct. I, având o vechime mai mare sau egalã cu 10 ani de la anul fabricaţiei, a cãrui primã înmatriculare în România a avut loc pânã la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, aflat în stare de funcţionare, care conţine cumulativ urmãtoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacã acestea au fost prevãzute din fabricaţie, în baza prezentãrii urmãtoarelor documente într-un interval de 30 de zile de la data eliberãrii prezentei note de acceptare, fãrã a se depãşi însã data de ...........................*3):
a) actul de identitate, în copie;
___________
*1) Se menţioneazã aceste date conform certificatului de înmatriculare.
*2) Se completeazã dacã seria motorului este menţionatã în certificatul de înmatriculare.
*3) Se completeazã data care precedã datei programate pentru depunerea ultimei cereri de tragere din etapã.


b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizatã;
c) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, eliberat de un operator economic autorizat sã desfãşoare activitãţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, în copie legalizatã;
d) certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, în original;
e) certificatul de moştenitor, în copie legalizatã, pentru situaţia în care persoana fizicã înscrisã este moştenitoarea proprietarului. Atunci când certificatul de moştenitor atestã existenţa mai multor moştenitori, este necesarã procura notarialã prin care unul dintre aceştia este împuternicit sã acţioneze şi sã încheie acte juridice în numele şi pe seama tuturor comoştenitorilor, în vederea achiziţionãrii unui autovehicul nou în cadrul Programului;
f) documentul care atestã o situaţie particularã, dacã este cazul: cãsãtorie, schimbarea numelui şi/sau a prenumelui etc., în copie legalizatã;
g) prezenta notã de acceptare, în original.
Subsemnatul, ......., în calitate de proprietar al autovehiculului uzat precizat la pct. I, declar cã datele înscrise în prezenta notã de acceptare sunt verificate şi corespund celor prezentate de subsemnat şi am fost informat cu privire la condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de facilitãţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2009. De asemenea, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria rãspundere cã nu m-am înscris cu autovehiculul uzat precizat la pct. I pe listele altui producãtor validat.

Semnãturile autorizate ale Beneficiar,
producãtorului validat ............
L.S.
..................___________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016