Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 916 din 25 martie 2008  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societatii Comerciale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 916 din 25 martie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societatii Comerciale "Comicex" - S.A.

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 4 aprilie 2008

În conformitate cu prevederile <>art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 176/2007 , cu modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 898/2003 privind înfiinţarea Societãţii Comerciale "Comicex" - S.A. prin desprinderea din cadrul Regiei Autonome "Rami-Dacia" a Companiei de Export-Import "Comicex",
în temeiul prevederilor <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 15/2008 ,
în temeiul <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul internelor şi reformei administrative şi ministrul economiei şi finanţelor emit prezentul ordin.

ART. 1
(1) Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societãţii Comerciale "Comicex" - S.A., aflatã în coordonarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societãţii Comerciale "Comicex" - S.A. reprezintã limite maxime, care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului internelor şi reformei administrative şi a ministrului economiei şi finanţelor.
ART. 2
În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

ANEXA

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
S.C. COMICEX S.A.
Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2008


- mii lei -
┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Propuneri │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0 │ 1│ 2 │ 3 │ 4 │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I │VENITURI TOTALE │ │ │
│ │(rd. 2 + rd.11 + rd.16) │ 1 │ 2.059,90│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 2.058,85│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 2.057,65│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)venit. din subv. de exploatare aferente │ 5 │ │
│ │ │cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prevederilor legale în │ │ │
│ │ │vigoare │ 6 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- transferuri cf. prevederilor legale în │ │ │
│ │ │vigoare │ 7 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 1,20│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 1,20│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) venituri din alte inv. şi împrumuturi │12 │ │
│ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 1,05│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare │15 │ │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II │CHELTUIELI TOTALE (rd.18 + rd.56 + rd.59) │16 │ 1.613,77│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli din exploatare - total, din care: │17 │ 1.613,77│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 21,52│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)│19 │ 8,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 1.310,70│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - salarii │22 │ 761,70│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - contract de mandat/contracte de │ │ │
│ │ │ performanţã │23 │ 299,97│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asig. şi │ │ │
│ │ │ protecţie socialã, din care: │24 │ 230,90│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │ │ │
│ │ │ asig. sociale │25 │ 156,08│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia de │ │ │
│ │ │ asigurãri pentru şomaj │26 │ 5,27│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │ │ │
│ │ │ asig. soc. de sãnãtate │27 │ 58,95│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - ccontrib. de asigurãri pt. accidente │ │ │
│ │ │ de muncã şi boli prof. │24a│ 2,59│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - ccontrib. pt. concedii şi indemnizaţii│24b│ 5,01│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, │ │ │
│ │ │ din care: │28 │ 19,64│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale prevãzute │29 │ 3,00│
│ │ │ la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │
│ │ │ privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.│ │ │
│ │ │ ulterioare, din care: │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete de creşã (cf. art. 3 │30 │ │
│ │ │ din <>Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou ptr. ch. soc. │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului │32 │ │
│ │ │ de salarii │ │ 1,49│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) ajustãri de valoare privind imobiliz. corp.│ │ │
│ │ │ şi necorporale │34 │ 27,48│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 246,07│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile │ │ │
│ │ │ externe, din care: │36 │ 115,65│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │37 │ 9,23│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate │ │ │
│ │ │ din care: │39 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou ptr. ch. de │40 │ │
│ │ │ reclamã şi publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de │ │ │
│ │ │ marketing, studiul pieţei, promovarea │41 │ │
│ │ │ pe pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - alte cheltuieli, din care: │43 │ 130,42│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor│44 │ │
│ │ │ minerale │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - redevenţa din concesionarea │45 │ │
│ │ │ bunurilor publice │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 446,13│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV. │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 71,38│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │ │ │
│ │IMP. PE PROFIT, din care: │52 │ 374,75│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │53 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │
│ │ │precedenţi │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │costuri │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │ 37,47│
│ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ 187,38│
│ │ │local, în cazul regiilor autonome, ori │ │ │
│ │ │dividende în cazul societãţilor/companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor cu capital integral │ │ │
│ │ │sau majoritar de stat │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile │60 │ 149,90│
│ │ │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã │ │ │
│ │ │la alte rezerve şi constituie │ │ │
│ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 92,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│Surse proprii │62 │ 92,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │63 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│Credite bancare │64 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│Alte surse │67 │ │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII. │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care: │68 │ │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│Investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la │69 │ │
│ │ │finele anului │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │ │ │
│ │ │investiţii │70 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII │REZERVE, din care: │73 │ 149,90│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │74 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │75 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │76 │ 149,90│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│Venituri totale │78 │ 2.059,90│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 1.613,77│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ 13│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de salariaţi total │81 │ 12│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, din care: │82 │ 761,70│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ │ │angajat pe baza de contract individual │83 │ 614,66│
│ │ │de muncã │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 147,04│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat │85 │ 4.656,52│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│ │ │
│ │ │(lei/persoanã)(rd. 78/81 - în preţuri curente)│86 │ 171,66│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii pe total personal │87 │ 171,66│
│ │ │mediu (lei/persoanã)(rd. 78/81 - în preţuri │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│Productivitatea muncii în unitãţi fizice │88 │ │
│ │ │pe total personal mediu (unitãţi fizice/ │ │ │
│ │ │persoanã) │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │11│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 783,42│
│ │ │[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= │ │ │
│ │ │(rd.17/rd.1) x 1000 │ │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │12│Plãţi restante │90 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │92 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │13│Creanţe restante │93 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ │
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016