Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 9 din 20 noiembrie 2009  pentru modificarea si completarea   Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2007 privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 9 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2007 privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 7 decembrie 2009
ORDIN nr. 9 din 20 noiembrie 2009
pentru modificarea şi completarea <>Ordinului Bãncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit
EMITENT: BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 7 decembrie 2009

Având în vedere prevederile <>art. 153 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României,

Banca Naţionalã a României emite urmãtorul ordin:

ART. I
Modelele situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit, prevãzute în <>anexa la <>Ordinul Bãncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 şi 703 bis din 18 octombrie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. II
(1) Prevederile prezentului ordin se aplicã începând cu situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 31 decembrie 2009.
(2) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 31 decembrie 2009 vor fi însoţite şi de informaţii comparative pentru data de 31 decembrie 2008 aferente situaţiilor financiare FINREP la nivel individual ale cãror modele au fost modificate prin prezentul ordin, cu excepţia FIN40.

Preşedintele
Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu

Bucureşti, 20 noiembrie 2009.
Nr. 9.

ANEXÃ

MODIFICÃRI ŞI COMPLETÃRI
ale Modelelor situaţiilor financiare FINREP la nivel individual
şi ale normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea
acestora, aplicabile instituţiilor de credit

I. În cuprinsul textului, referirile la RON se vor citi ca referiri la lei, referirile la provizioane (pentru depreciere) se vor citi ca referiri la ajustãri pentru depreciere, iar referirile la "Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare" se vor citi ca referiri la "Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar".

II. Capitolul II "Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi transmitere/depunere a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual" se modificã dupã cum urmeazã:
1. La punctul 1.2, prima tezã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"La întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual de cãtre instituţiile de credit se au în vedere prevederile <>Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin <>Ordinul Bãncii Naţionale a României nr. 13/2008 (denumite în continuare Reglementãrile contabile), prezentele norme metodologice, precum şi oricare alte reglementãri în materie în vigoare."
2. La punctele 3.1 şi 3.2, sintagma "150 de zile" se înlocuieşte cu sintagma "130 de zile".

III. Capitolul III "Modelele situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La punctul II.3, normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea situaţiei financiare "FIN3 - Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire" se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:

"3. FIN3 - Instrumente financiare derivate
care nu sunt instrumente de acoperire

PREZENTARE
Situaţia FIN3 furnizeazã informaţii în legãturã cu valoarea contabilã şi valoarea noţionalului instrumentelor financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire.
CONŢINUT
Linii
Corespund diferitelor categorii de instrumente financiare derivate, grupate în funcţie de:
- tipul de risc, respectiv tipul bazei/elementului suport:
- curs de schimb (FX);
- rata dobânzii;
- acţiuni şi indici bursieri; şi
- altele;
- tipuri de instrumente financiare derivate.
Coloane
Situaţia FIN3 prezintã pe coloane:
- valoarea contabilã (activ sau datorie) a instrumentelor financiare derivate, înregistratã în conturile bilanţiere; şi
- valoarea noţionalului aferent instrumentelor financiare derivate, înregistratã în conturile în afara bilanţului. În cazul contractelor de schimb la termen, a contractelor swap de trezorerie, precum şi a contractelor swap financiar de devize ce implicã schimbul monedei naţionale, în aceastã coloanã se înscrie valoarea devizelor de primit/de livrat, în timp ce în cazul celor ce implicã schimbul a douã devize, în aceastã coloanã se înscrie valoarea devizelor de primit.
PERIODICITATE: trimestrial."

2. La punctul II.4, normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea situaţiei financiare "FIN5 - Titluri de plasament" se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:

"4. FIN5 - Titluri de plasament

PREZENTARE
Situaţia FIN5 prezintã informaţii referitoare la valoarea contabilã brutã a titlurilor de plasament, ajustãrile pentru depreciere constituite, valoarea de piaţã a titlurilor de plasament depreciate şi valoarea contabilã netã a titlurilor de plasament.
CONŢINUT
Linii
Corespund tipurilor de instrumente clasificate în categoria titluri de plasament:
- acţiuni şi alte titluri cu venit variabil, detaliate în continuare în instrumente cotate şi necotate; şi
- efecte publice şi valori asimilate, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix, detaliate în funcţie de calitatea emitentului respectivelor instrumente.
Coloane
Situaţia FIN5 prezintã pe coloane urmãtoarele informaţii:
- coloana 1 - valoarea contabilã brutã (fãrã a lua în calcul valoarea ajustãrilor pentru depreciere aferente) a titlurilor de plasament pentru care nu au fost constituite ajustãri pentru depreciere la nivel individual, indiferent dacã pentru acestea au fost sau nu constituite ajustãri pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare;
- coloana 2 - valoarea contabilã brutã a titlurilor de plasament depreciate, respectiv pentru care au fost constituite ajustãri pentru depreciere la nivel individual;
- coloana 3 - valoarea ajustãrilor pentru depreciere constituite pentru titlurile de plasament, atât la nivel individual, cât şi pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare;
- coloana 4 - valoarea de piaţã a titlurilor de plasament depreciate, respectiv pentru care au fost constituite ajustãri pentru depreciere la nivel individual; şi
- coloana 5 - valoarea contabilã netã totalã a titlurilor de plasament, respectiv suma valorilor contabile brute prezentate în coloanele 1 şi 2, diminuatã cu valoarea ajustãrilor pentru depreciere prezentatã în coloana 3.
PERIODICITATE: trimestrial."

3. La punctul II.4, modelul situaţiei financiare "FIN5 - Titluri de plasament" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


"DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:
DATA RAPORTÃRII:

FIN5 - Titluri de plasament

- lei -
┌─────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│ │Cod│Valoarea │Valoarea │Ajustãri │Valoarea │Valoarea │
│ │po-│contabilã│contabilã │pentru │de piaţã a│contabilã │
│ │zi-│a titlu- │brutã a │deprecierea│titlurilor│netã totalã │
│ │ţie│rilor de │titlurilor│titlurilor │de │a titlurilor│
│ │ │plasament│de │de │plasament │de plasament│
│ │ │nedepre- │plasament │plasament │depreciate│ │
│ │ │ciate │depreciate│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil�│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Cotate �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Necotate �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│Efecte publice şi valori asimilate, │ │ │ │ │ │ │
│obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Administraţii centrale �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Instituţii de credit �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Instituţii, altele decât cele de credit�│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Societãţi �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Retail �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│Total �│ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────────┘


Administrator,
(conducãtorul instituţiei de credit)
...............................................................
(numele, prenumele, semnãtura şi ştampila instituţiei de credit)Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,
...................................................
(numele, prenumele şi semnãtura)"4. La punctul II.5, normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea situaţiei financiare "FIN6 - Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) şi titluri de investiţii" se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:

"5. FIN6 - Credite şi creanţe (inclusiv
leasing financiar) şi titluri de investiţii

PREZENTARE
Situaţia FIN6 prezintã informaţii referitoare la valoarea brutã, ajustãrile pentru depreciere constituite şi valoarea netã a creditelor şi creanţelor (inclusiv leasing financiar), precum şi a titlurilor de investiţii.
CONŢINUT
Linii
Corespund celor douã categorii de active financiare incluse în aceastã situaţie:
- credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar), detaliate în continuare în funcţie de calitatea contrapartidei (debitorului); şi
- titluri de investiţii, detaliate în funcţie de calitatea emitentului respectivelor instrumente.
Coloane
Situaţia FIN6 prezintã pe coloane urmãtoarele informaţii:
- coloana 1 - valoarea contabilã brutã (fãrã a lua în calcul valoarea ajustãrilor pentru depreciere aferente) a creditelor şi creanţelor (inclusiv leasing financiar), precum şi a titlurilor de investiţii pentru care nu au fost constituite ajustãri pentru depreciere la nivel individual, indiferent dacã pentru acestea au fost sau nu constituite ajustãri pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare;
- coloana 2 - valoarea contabilã brutã a respectivelor tipuri de active financiare, care sunt depreciate, respectiv pentru care au fost constituite ajustãri pentru depreciere la nivel individual;
- coloana 3 - valoarea ajustãrilor pentru depreciere la nivel individual, constituite pentru respectivele tipuri de active financiare;
- coloana 4 - valoarea ajustãrilor constituite pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare;
- coloana 5 - valoarea contabilã netã totalã a creditelor şi creanţelor (inclusiv leasing financiar), precum şi a titlurilor de investiţii, respectiv suma valorilor contabile brute prezentate în coloanele 1 şi 2, diminuatã cu suma valorilor ajustãrilor pentru depreciere prezentate în coloanele 3 şi 4.
PERIODICITATE: trimestrial."

5. La punctul II.5, modelul situaţiei financiare "FIN6 - Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) şi titluri de investiţii" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


"DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:
DATA RAPORTÃRII:

FIN6 - Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar)
şi titluri de investiţii

- lei -
┌─────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│ │Cod│Valoarea │Valoarea │Ajustãri │Ajustãri │Valoarea │
│ │po-│contabilã│contabilã │pentru │pentru │contabilã │
│ │zi-│a │brutã a │depreciere │deprecieri│netã totalã │
│ │ţie│activelor│activelor │la nivel │identifi- │ │
│ │ │nedepre- │depreciate│individual │cate la │ │
│ │ │ciate │ │ │nivelul │ │
│ │ │ │ │ │grupurilor│ │
│ │ │ │ │ │de active │ │
│ │ │ │ │ │financiare│ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│Credite şi creanţe (inclusiv leasing │ │ │ │ │ │ │
│financiar) �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Administraţii centrale �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Instituţii de credit �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Instituţii, altele decât cele de credit�│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Societãţi �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Retail �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│Titluri de investiţii �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Administraţii centrale �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Instituţii de credit �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Instituţii, altele decât cele de credit�│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Societãţi �│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│- Retail �│ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────────┘


Administrator,
(conducãtorul instituţiei de credit)
...............................................................
(numele, prenumele, semnãtura şi ştampila instituţiei de credit)Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,
....................................................
(numele, prenumele şi semnãtura)"6. La punctul II.7, normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea situaţiei financiare "FIN8 - Instrumente financiare derivate de acoperire" se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:

"7. FIN8 - Instrumente financiare derivate de acoperire

PREZENTARE
Situaţia FIN8 prezintã informaţii în legãturã cu valoarea contabilã şi valoarea noţionalului instrumentelor financiare derivate de acoperire.
CONŢINUT
Linii
Corespund diferitelor categorii de instrumente financiare derivate, grupate în funcţie de:
- tipul de risc, respectiv tipul bazei/elementului suport:
- curs de schimb (FX);
- rata dobânzii;
- acţiuni şi indici bursieri; şi
- altele;
- tipuri de instrumente financiare derivate.
Coloane
Situaţia FIN8 prezintã pe coloane:
- valoarea contabilã (activ sau datorie) a instrumentelor financiare derivate înregistratã în conturile bilanţiere; şi
- valoarea noţionalului aferent instrumentelor financiare derivate, înregistratã în conturile în afara bilanţului. În cazul contractelor de schimb la termen, al contractelor swap de trezorerie, precum şi al contractelor swap financiar de devize ce implicã schimbul monedei naţionale, în aceastã coloanã se înscrie valoarea devizelor de primit/de livrat, în timp ce în cazul celor ce implicã schimbul a douã devize, în aceastã coloanã se înscrie valoarea devizelor de primit.
PERIODICITATE: trimestrial."

7. La punctul II.8, normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea situaţiei financiare "FIN9 - Imobilizãri corporale" se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:

"8. FIN9 - Imobilizãri corporale

PREZENTARE
FIN9 - Imobilizãri corporale reflectã existentul şi mişcãrile de imobilizãri corporale, precum şi ajustãrile aferente acestora (amortizãri şi ajustãri pentru depreciere).
CONŢINUT
Tabelul A: Imobilizãri corporale evaluate prin aplicarea regulilor alternative de evaluare
Prezintã situaţia imobilizãrilor corporale evaluate prin aplicarea regulilor alternative de evaluare.
Linii
Liniile reprezintã:
- valoarea contabilã netã a imobilizãrilor corporale existente la începutul exerciţiului financiar;
- valoarea intrãrilor de imobilizãri corporale în cursul anului, reflectatã în rulajele debitoare ale conturilor de imobilizãri corporale;
- valoarea cedãrilor de imobilizãri corporale în cursul anului, reflectatã în rulajele creditoare ale conturilor de imobilizãri corporale;
- valoarea creşterilor sau diminuãrilor rezultate din reevaluãrile imobilizãrilor corporale efectuate în cursul perioadei de raportare;
- valoarea amortizãrii aferentã imobilizãrilor corporale înregistratã în cursul perioadei de raportare;
- valoarea constituirilor sau majorãrilor de ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale efectuate în cursul perioadei de raportare;
- valoarea diminuãrilor sau reluãrilor de ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale efectuate în cursul perioadei de raportare;
- alte modificãri survenite în cursul perioadei de raportare;
- valoarea contabilã netã a imobilizãrilor corporale existente la data raportãrii;
- valoarea amortizãrii cumulate, înregistratã la data raportãrii, aferentã imobilizãrilor corporale, respectiv atât valoarea amortizãrii aferente perioadei de raportare, cât şi valoarea amortizãrii aferente perioadelor anterioare;
- valoarea contabilã netã a activelor deţinute în regim de leasing financiar (în calitate de locatar);
- valoarea contabilã netã a activelor deţinute în regim de leasing operaţional (în calitate de locator).
Coloane
Coloanele detaliazã categoriile de imobilizãri corporale evaluate prin aplicarea regulilor alternative de evaluare.
Tabelul B: Imobilizãri corporale evaluate la cost
Prezintã situaţia imobilizãrilor corporale evaluate la cost.
Liniile sunt aceleaşi cu cele ale tabelului A, cu excepţia liniei corespunzãtoare modificãrilor rezultate din reevaluãri.
Coloane
Coloanele detaliazã categoriile de imobilizãri corporale evaluate la cost.
Poziţia 400 - Valoare contabilã totalã - sold final total (total tabele A+B) reprezintã valoarea contabilã netã totalã a imobilizãrilor corporale existente la data raportãrii.
La completarea situaţiei financiare FIN9 (tabelele A şi B) se au în vedere şi imobilizãrile în curs şi avansurile pentru imobilizãri care vor fi repartizate în mod corespunzãtor, în funcţie de natura lor, în coloanele 1-4 aferente categoriilor de imobilizãri corporale prevãzute de formularul FIN9.
PERIODICITATE: anual."

8. La punctul II.9, normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea situaţiei financiare "FIN11 - Fond comercial şi alte imobilizãri necorporale" se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:

"9. FIN11 - Fond comercial şi alte imobilizãri necorporale

PREZENTARE
FIN11 reflectã existentul şi mişcãrile de imobilizãri necorporale, precum şi ajustãrile aferente acestora (amortizãri şi ajustãri pentru depreciere).
CONŢINUT
Prezintã situaţia imobilizãrilor necorporale.
Linii
Liniile reprezintã:
- valoarea contabilã netã a imobilizãrilor necorporale existente la începutul exerciţiului financiar;
- valoarea intrãrilor (din dezvoltarea internã şi din achiziţii) de imobilizãri necorporale în cursul anului, reflectatã în rulajele debitoare ale conturilor de imobilizãri necorporale;
- valoarea cedãrilor şi/sau casãrilor de imobilizãri necorporale în cursul anului, reflectatã în rulajele creditoare ale conturilor de imobilizãri necorporale;
- valoarea amortizãrii aferentã imobilizãrilor necorporale, înregistratã în cursul perioadei de raportare;
- valoarea constituirilor sau majorãrilor de ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale efectuate în cursul perioadei de raportare;
- valoarea diminuãrilor sau reluãrilor de ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale efectuate în cursul perioadei de raportare;
- alte modificãri survenite în cursul perioadei de raportare;
- valoarea contabilã netã a imobilizãrilor necorporale existente la data raportãrii;
- valoarea contabilã netã a activelor deţinute în regim de leasing financiar (în calitate de locatar);
- valoarea contabilã netã a activelor deţinute în regim de leasing operaţional (în calitate de locator).
Coloane
Coloanele detaliazã categoriile de imobilizãri necorporale.
La completarea situaţiei financiare FIN11 se au în vedere şi imobilizãrile în curs şi avansurile pentru imobilizãri care vor fi repartizate în mod corespunzãtor, în funcţie de natura lor, în coloanele 3-5 aferente categoriilor de imobilizãri necorporale prevãzute de formularul FIN11.
PERIODICITATE: anual."

9. La punctul II.18, modelul situaţiei financiare "FIN36 - Angajamente de finanţare, angajamente de garanţie şi alte angajamente, precum şi creanţe scoase din activ, urmãrite în continuare" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ...............................
DATA RAPORTÃRII:.................................................

FIN36 - Angajamente de finanţare, angajamente de garanţie şi alte
angajamente, precum şi creanţe scoase din activ, urmãrite în continuare

- lei -
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────┐
│ │Cod│Valoare│
│ │po-│ │
│ │zi-│ │
│ │ţie│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ A │ B │ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Angajamente de finanţare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Date �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Administraţii centrale �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii, altele decât cele de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Societãţi �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Retail �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Primite �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Administraţii centrale �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii, altele decât cele de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Societãţi �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Retail �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Angajamente de garanţie │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Date �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Administraţii centrale �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii, altele decât cele de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Societãţi �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Retail �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Primite �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Administraţii centrale �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii, altele decât cele de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Societãţi �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Retail �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instrumente financiare derivate de risc de credit primite �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Angajamente privind titlurile │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Titluri de primit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Administraţii centrale �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii, altele decât cele de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Societãţi �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Retail �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Titluri de livrat �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Administraţii centrale �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii, altele decât cele de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Societãţi �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Retail �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Alte angajamente │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Date �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Administraţii centrale �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii, altele decât cele de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Societãţi �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Retail �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Primite �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Administraţii centrale �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Instituţii, altele decât cele de credit �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Societãţi �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Retail �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Creanţe scoase din activ, urmãrite în continuare �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Creanţe scoase din activ şi urmãrite în continuare �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Dobânzi aferente creanţelor scoase din activ, urmãrite │ │ │
│ în continuare �│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│ - Creanţe ataşate �│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────┘


Administrator,
(conducãtorul instituţiei de credit)
...............................................................
(numele, prenumele, semnãtura şi ştampila instituţiei de credit)Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,
...................................................
(numele, prenumele şi semnãtura)"10. La punctul II.19, normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea situaţiei financiare "FIN40 - Alte informaţii" se completeazã cu prezentarea tabelului C "Numãr de clienţi", cu urmãtorul cuprins:

"Tabelul C: Numãr de clienţi

PREZENTARE
Situaţia FIN40 (tabelul C) prezintã numãrul de clienţi ai instituţiei de credit. Pentru completarea acestui tabel se vor avea în vedere persoanele cu care, în desfãşurarea activitãţilor prevãzute la art. 18 şi la <>art. 20 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, instituţia de credit a negociat o tranzacţie care se deruleazã şi în prezent, precum şi orice persoanã care beneficiazã de serviciile instituţiei de credit.
CONŢINUT
Linii
Prezintã numãrul de clienţi, dupã cum urmeazã:
- total;
- persoane fizice;
- persoane juridice."

11. La punctul II.19, modelul situaţiei financiare "FIN40 - Alte informaţii - Tabelul A: Active la valoarea brutã" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................
DATA RAPORTÃRII:..........................................


FIN40 - Alte informaţii

Tabelul A: Active la valoarea brutã
- lei -
┌─────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────┬──────┐
│ │Cod│Amortizãri│Active│Active│
│ │po-│şi │nete │brute │
│ │zi-│ajustãri │ │ │
│ │ţie│pentru │ │ │
│ │ │depreciere│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni │ │ │ │ │
│interbancare �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Casa şi alte valori �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - Casa �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - Alte valori �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Cont curent la bãnci centrale �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Conturi de corespondent la instituţii de │ │ │ │ │
│ credit (nostro) �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Depozite la instituţii de credit �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Credite acordate instituţiilor de credit �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Valori primite în pensiune �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Valori de recuperat �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de │ │ │ │ │
│ credit din cadrul aceleiaşi reţele �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe restante, din care: �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - credite restante �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - dobânzi restante �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - alte creanţe restante �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe îndoielnice, din care: �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - credite îndoielnice �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - dobânzi îndoielnice �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - alte creanţe îndoielnice �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe ataşate �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│Operaţiuni cu clientela �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe comerciale �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Credite de trezorerie �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Credite de consum şi vânzãri în rate �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Credite pentru finanţarea operaţiunilor de │ │ │ │ │
│ comerţ exterior �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru │ │ │ │ │
│ echipamente �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Credite pentru investiţii imobiliare �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Alte credite acordate clientelei �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Credite acordate instituţiilor financiare �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Valori primite în pensiune �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Conturi curente debitoare �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Valori de recuperat �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe restante, din care: �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - credite restante �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - dobânzi restante �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe îndoielnice, din care: �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - credite îndoielnice �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - dobânzi îndoielnice �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe ataşate �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Titluri primite în pensiune livratã �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Titluri de tranzacţie �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Titluri de plasament �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Titluri de investiţii �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Instrumente financiare derivate �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Conturi de decontare privind operaţiunile cu │ │ │ │ │
│ titluri �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Decontãri intrabancare şi între organizaţiile │ │ │ │ │
│ cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi │ │ │ │ │
│ reţele �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Personal şi conturi asimilate �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Asigurãri sociale, protecţia socialã şi conturi│ │ │ │ │
│ asimilate �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi │ │ │ │ │
│ asimilate �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Debitori diverşi �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Decontãri din operaţiuni în asocieri în │ │ │ │ │
│ participaţie �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Conturi de stocuri �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Conturi de regularizare �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe restante, din care: �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - titluri primite în pensiune livratã restante �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - dobânzi restante aferente titlurilor primite │ │ │ │ │
│ în pensiune livratã �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe îndoielnice, din care: �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - titluri primite în pensiune livratã │ │ │ │ │
│ îndoielnice �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│ - dobânzi îndoielnice aferente titlurilor │ │ │ │ │
│ primite în pensiune livratã �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe ataşate �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│Valori imobilizate �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Credite subordonate �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Pãrţi în cadrul societãţilor comerciale legate,│ │ │ │ │
│ titluri de participare şi titluri ale │ │ │ │ │
│ activitãţii de portofoliu �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Imobilizãri în curs şi avansuri acordate pentru│ │ │ │ │
│ imobilizãri, imobilizãri necorporale si │ │ │ │ │
│ corporale �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe restante �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe îndoielnice �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe ataşate �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│Acţionari sau asociaţi �│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────┼──────┤
│Total �│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────┴──────┘


Administrator,
(conducãtorul instituţiei de credit)
...............................................................
(numele, prenumele, semnãtura şi ştampila instituţiei de credit)Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,
.....................................................
(numele, prenumele şi semnãtura)"
IV. Capitolul IV "Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual" se modificã dupã cum urmeazã:

1. La punctul 1, corespondenţa cu planul de conturi a poziţiilor 061 şi 063 din cadrul situaţiei financiare "FIN1 - Bilanţul" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD │ │
│ POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ "061 │ex.141 + ex.181 + ex.182 - ex.191 + ex.201 + ex.202 + ex.203 + │
│ │ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.241 + ex.2511 (solduri │
│ │debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 - ex.291 + ex.3011 │
│ │+ ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + │
│ │ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 - ex.493 - ex.499 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 063 � + 1271 + 131 + ex.141 + 151 + 161 + 1741 + 1761 + 1781 + 1782 + │
│ │ex.181 + ex.182 - ex.191 + ex.201 + ex.281 + ex.282 - ex.291 + │
│ │ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 - ex.399 + ex.401 + │
│ │ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 - ex.493 - ex.499" │
└─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. La punctul 3, corespondenţa cu planul de conturi a poziţiilor 020 coloana 3, 030 coloana 3, 050 coloana 3 şi 060 coloana 3 din cadrul situaţiei financiare "FIN3 - Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


┌─────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD │ NR. │ │
│ POZIŢIE │ COL. │ PLAN DE CONTURI │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ "020 │ 3 │ex.9523 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 030 │ 3 � + 95213 + 95215 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 050 │ 3 │ex.9523 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 060 │ 3 │ex.9523 + ex.95311 + ex.95321" │
└─────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘3. La punctul 4, corespondenţa cu planul de conturi a situaţiei financiare "FIN5 - Titluri de plasament" se modificã dupã cum urmeazã:
3.1. Corespondenţa aferentã poziţiilor 010 coloana 1, 011 coloana 1, 012 coloana 1, 020 coloana 1, 021 coloana 1, 022 coloana 1, 023 coloana 1, 024 coloana 1 şi 025 coloana 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


┌─────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD │ NR. │ │
│ POZIŢIE │ COL. │ PLAN DE CONTURI │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ "010 │ 1 │ex.30313 + ex.30353 + ex.30373 + ex.381 + ex.382 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 011 │ 1 │ex.30313 + ex.30353 + ex.30373 + ex.381 + ex.382 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 012 │ 1 │ex.30313 + ex.30353 + ex.30373 + ex.381 + ex.382 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 020 │ 1 │ex.30311 + ex.30312 + ex.30351 + ex.30352 + ex.30371 + │
│ │ │ex.30372 + ex.381 + ex.382 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 021 │ 1 │ex.30311 + ex.30312 + ex.30351 + ex.30352 + ex.30371 + │
│ │ │ex.30372 + ex.381 + ex.382 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 022 │ 1 │ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 023 │ 1 │ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 024 │ 1 │ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 025 │ 1 │ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382" │
└─────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘3.2. Pentru poziţiile 010-012, 020-025 se introduce corespondenţa aferentã coloanei 4, cu urmãtorul cuprins:


┌─────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD │ NR. │ │
│ POZIŢIE │ COL. │ PLAN DE CONTURI │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ "010 │ 4 │ex.30313 + ex.30353 + ex.30373 + ex.381 + ex.382 - │
│ │ │ex.39113 - ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 011 │ 4 │ex.30313 + ex.30353 + ex.30373 + ex.381 + ex.382 - │
│ │ │ex.39113 - ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 012 │ 4 │ex.30313 + ex.30353 + ex.30373 + ex.381 + ex.382 - │
│ │ │ex.39113 - ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 020 │ 4 │ex.30311 + ex.30312 + ex.30351 + ex.30352 + ex.30371 + │
│ │ │ex.30372 + ex.381 + ex.382 - ex.39111 - ex.39112 - ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 021 │ 4 │ex.30311 + ex.30312 + ex.30351 + ex.30352 + ex.30371 + │
│ │ │ex.30372 + ex.381 + ex.382 - ex.39111 - ex.39112 - ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 022 │ 4 │ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382 - ex.39112 │
│ │ │- ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 023 │ 4 │ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382 - ex.39112 │
│ │ │- ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 024 │ 4 │ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382 - ex.39112 │
│ │ │- ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 025 │ 4 │ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382 - ex.39112 │
│ │ │- ex.399" │
└─────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘4. La punctul 5, corespondenţa cu planul de conturi a situaţiei financiare "FIN6 - Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) şi titluri de investiţii" se modificã dupã cum urmeazã:
4.1. Corespondenţa poziţiilor 010 coloanele 1-3, 011 coloanele 1-3, 012 coloana 1, 013 coloana 1, 014 coloana 1, 015 coloana 1, 020 coloana 1 şi coloana 3, 021 coloana 1 şi coloana 3, 022 coloana 1, 023 coloana 1, 024 coloana 1 şi 025 coloana 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


┌─────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD │ NR. │ │
│ POZIŢIE │ COL. │ PLAN DE CONTURI │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ "010 │ 1 │ex.121 + ex.1271 + ex.131 + ex.141 + ex.151 + ex.161 + │
│ │ │ex.1741 + ex.1761 + ex.1781 + ex.181 + ex.182 + ex.201 + │
│ │ │ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.231 │
│ │ │+ ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + │
│ │ │ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + │
│ │ │ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 2 │ex.121 + ex.1271 + ex.131 + ex.141 + ex.151 + ex.161 + │
│ │ │ex.1741 + ex.1761 + ex.1781 + 1782 + ex.181 + ex.182 + ex.201│
│ │ │+ ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + │
│ │ │ex.231 + ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + │
│ │ │ex.261 + ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + │
│ │ │ex.381 + ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 │
│ │ │+ ex.482 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 3 │ex.191 + ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 011 │ 1 │ex.141 + ex.181 + ex.182 + ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 │
│ │ │+ ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.241 + ex.2511 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 + ex.3011 + │
│ │ │ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 + ex.401 + ex.402 + │
│ │ │ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 2 │ex.141 + ex.181 + ex.182 + ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 │
│ │ │+ ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.241 + ex.2511 (solduri │
│ │ │debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 + ex.3011 + │
│ │ │ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 + ex.401 + ex.402 + │
│ │ │ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 3 │ex.191 + ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 012 │ 1 │ex.121 + ex.1271 + ex.131 + ex.141 + ex.151 + ex.161 + │
│ │ │ex.1741 + ex.1761 + ex.1781 + ex.181 + ex.182 + ex.201 + │
│ │ │ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + │
│ │ │ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 013 │ 1 │ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 │
│ │ │+ ex.231 + ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + │
│ │ │ex.261 + ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + │
│ │ │ex.381 + ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 │
│ │ │+ ex.482 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 014 │ 1 │ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 │
│ │ │+ ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + │
│ │ │ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + │
│ │ │ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 015 │ 1 │ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 │
│ │ │+ ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + │
│ │ │ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + │
│ │ │ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 020 │ 1 │ex.304 + ex.381 + ex.382 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 3 │ex.3912 + ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 021 │ 1 │ex.30411 + ex.30412 + ex.30451 + ex.30452 + ex.30471 + │
│ │ │ex.30472 + ex.381 + ex.382 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 3 │ex.39121 + ex.39122 + ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 022 │ 1 │ex.30412 + ex.30452 + ex.30472 + ex.381 + ex.382 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 023 │ 1 │ex.30412 + ex.30452 + ex.30472 + ex.381 + ex.382 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 024 │ 1 │ex.30412 + ex.30452 + ex.30472 + ex.381 + ex.382 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 025 │ 1 │ex.30412 + ex.30452 + ex.30472 + ex.381 + ex.382" │
└─────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘4.2. Pentru poziţiile 010-015, 020-025 se introduce corespondenţa aferentã coloanei 4, cu urmãtorul cuprins:


┌─────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD │ NR. │ │
│ POZIŢIE │ COL. │ PLAN DE CONTURI │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ "010 │ 4 │ex.191 + ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 011 │ 4 │ex.191 + ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 012 │ 4 │ex.191 + ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 013 │ 4 │ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 014 │ 4 │ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 015 │ 4 │ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 020 │ 4 │ex.3912 + ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 021 │ 4 │ex.39121 + ex.39122 + ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 022 │ 4 │ex.39122 + ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 023 │ 4 │ex.39122 + ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 024 │ 4 │ex.39122 + ex.399 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 025 │ 4 │ex.39122 + ex.399" │
└─────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘5. La punctul 6, corespondenţa cu planul de conturi a poziţiei 031 coloanele 1-6 din Tabelul A "FIN7 - Informaţii referitoare la active financiare depreciate, restante şi neperformante" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


┌─────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD │ NR. │ │
│ POZIŢIE │ COL. │ PLAN DE CONTURI │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ "031 │ 1 │ex.181 + ex.281 + ex.381 + ex.481 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 2 │ex.181 + ex.281 + ex.381 + ex.481 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 3 │ex.181 + ex.281 + ex.381 + ex.481 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 4 │ex.181 + ex.281 + ex.381 + ex.481 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 5 │ex.141 + ex.181 + ex.182 - ex.191 + ex.201 + ex.202 + ex.203 │
│ │ │+ ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.241 + ex.2511 │
│ │ │(solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 - │
│ │ │ex.291 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 - │
│ │ │ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 │
│ │ │- ex.493 - ex.499 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 6 │ex.191 + ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499" │
└─────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘6. La punctul 7, corespondenţa cu planul de conturi a poziţiilor 020 coloana 3, 030 coloana 3, 050 coloana 3 şi 060 coloana 3 din cadrul situaţiei financiare "FIN8 - Instrumente financiare derivate de acoperire" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


┌─────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD │ NR. │ │
│ POZIŢIE │ COL. │ PLAN DE CONTURI │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ "020 │ 3 │ex.9524 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 030 │ 3 � + 95223 + 95225 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 050 │ 3 │ex.9524 │
├─────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 060 │ 3 │ex.9524 + ex.95312 + ex.95322" │
└─────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘7. La punctul 18, corespondenţa cu planul de conturi a situaţiei financiare "FIN36 - Angajamente de finanţare, angajamente de garanţie şi alte angajamente, precum şi creanţe scoase din activ, urmãrite în continuare" se modificã dupã cum urmeazã:
7.1. Corespondenţa poziţiilor 111, 112, 121, 122, 211, 212, 221 şi 222 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD │ │
│ POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ "111 │ex.901 + ex.903 + ex.981 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 112 │ex.901 + ex.981 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 121 │ex.902 + ex.904 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 122 │ex.902 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 211 │ex.911 + ex.913 + ex.981 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 212 │ex.911 + ex.981 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 221 │ex.912 + ex.914 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 222 │ex.912" │
└─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘7.2. Se introduce corespondenţa poziţiei 230, cu urmãtorul cuprins:


┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD │ │
│ POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ "230 │ex.959" │
└─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘8. La punctul 19, corespondenţa cu planul de conturi a poziţiilor 500, 640 şi 800 din cadrul situaţiei financiare "FIN40 - Alte informaţii - Tabelul A: Active la valoarea brutã" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COD │ │
│ POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ "500 � + 3021 + 3025 + 3026 + 3031 + 3035 + 3037 + 3041 + 3045 + 3047 │
│ │+ 312 + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3514│
│ │+ 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 │
│ │(sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) │
│ │+ 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 355 + │
│ � + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 +371 + 3723 (sold debitor) │
│ │+ 3729 (sold debitor) + 374 + 375 + 378 + 381 + 382-391-393-399 + │
│ │(333 + 373 + 379 + 311 + 319) solduri debitoare │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 640 � + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri │
│ │debitoare) + 374 + 375 + 378 + 379 (solduri debitoare) - ex.399 │
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 800 � (sold debitor)" │
└─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘V. Capitolul V "Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Punctul 2 "Controlul situaţiei FIN2 - Contul de profit şi pierdere" se completeazã cu subpunctul 2, cu urmãtorul cuprins:

"2. Corelaţii între situaţia FIN2 şi situaţia FIN1


┌────────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ FIN2 │ relaţia │ FIN1 │
├────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 243 │ = │ 493 │
├────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 246 │ = │ 496" │
└────────────────┴──────────────┴────────────────┘2. Punctul 4 "Controlul situaţiei FIN5 - Titluri de plasament" se modificã dupã cum urmeazã:
2.1. Subpunctul 1 "Controlul orizontal" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"1. Controlul orizontal
Pentru fiecare linie din situaţia FIN5 se va respecta urmãtoarea corelaţie:
col.1 + col.2 - col.3 = col.5".

2.2. În cadrul corelaţiilor între situaţia FIN5 şi situaţia FIN1, "FIN5 col. 4" se înlocuieşte cu "FIN5 col. 5".

3. Punctul 5 "Controlul situaţiei FIN6 - Credite şi creanţe (inclusiv leasing financiar) şi titluri de investiţii" se modificã dupã cum urmeazã:

3.1. Subpunctul 1 "Controlul orizontal" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"1. Controlul orizontal
Pentru fiecare linie din situaţia FIN6 se va respecta urmãtoarea corelaţie:
col.1 + col.2 - col.3 - col.4 = col.5".

3.2. În cadrul corelaţiilor între situaţia FIN6 şi situaţia FIN1, "FIN6 col.4" se înlocuieşte cu "FIN6 col.5".

4. Punctul 6 "Controlul situaţiei FIN7 - Informaţii referitoare la active financiare depreciate, restante şi neperformante" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

"1. Controlul vertical
Tabelul A: Informaţii referitoare la active financiare depreciate şi restante
010 = 011 + 012
020 = 021 + 022 + 023 + 024 + 025
030 = 031 + 032 + 033 + 034 + 035
050 = 010 + 020 + 030 + 040

Tabelul B: Informaţii referitoare la activele financiare neperformante şi alte active financiare depreciate
030 = 010 + 020

2. Corelaţii în cadrul situaţiei FIN7


┌─────────────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ Tabelul A │ relaţia │ Tabelul B │
├─────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 050 col.6 │ = │ 030 col.2 │
├─────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 050 (col.5 + col.6) │ = │ 030 col.1 │
└─────────────────────┴──────────────┴────────────────┘3. Corelaţii între situaţia FIN7 şi situaţia FIN6


┌─────────────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ FIN7 - Tabelul A │ relaţia │ FIN6 │
├─────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 030 (col.5 + col.6) │ = │ 010 (col.2) │
├─────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 031 (col.5 + col.6) │ = │ 011 (col.2) │
├─────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 032 (col.5 + col.6) │ = │ 012 (col.2) │
├─────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 033 (col.5 + col.6) │ = │ 013 (col.2) │
├─────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 034 (col.5 + col.6) │ = │ 014 (col.2) │
├─────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 035 (col.5 + col.6) │ = │ 015 (col.2)" │
└─────────────────────┴──────────────┴────────────────┘5. La punctul 19 "Controlul situaţiei FIN40 - Alte informaţii", tabelul A: Active la valoarea brutã se completeazã cu subpunctul 3, cu urmãtorul cuprins:

"3. Corelaţia între situaţia FIN40 - Tabelul A şi situaţia FIN1


┌─────────────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ FIN40 - Tabelul A │ relaţia │ FIN1 │
├─────────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 900 (col.2) │ = │ 130 (col.1)" │
└─────────────────────┴──────────────┴────────────────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016