Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 89 din 8 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intregul ciclu de colectare, comercializare si procesare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 89 din 8 aprilie 2010  pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intregul ciclu de colectare, comercializare si procesare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 89 din 8 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intregul ciclu de colectare, comercializare si procesare

EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 11 august 2010
ORDIN nr. 89 din 8 aprilie 2010
pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologicã a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Nr. 117 din 19 mai 2010
COMISIA NAŢIONALÃ PENTRU CONTROLUL ACTIVITÃŢILOR NUCLEARE
Nr. 89 din 8 aprilie 2010
AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR
Nr. 21.707 din 14 aprilie 2010
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 11 august 2010

Având în vedere cã în ultimii ani materialele radioactive au fost gãsite în mod destul de frecvent în materiale metalice reciclabile, ceea ce a condus la creşterea gradului de îngrijorare socialã în ceea ce priveşte riscurile pe care le implicã,
luând în considerare cã este necesar sã se adopte mãsuri de monitorizare a radiaţiilor în încercarea de a preveni şi, unde este necesar, de a detecta şi controla prezenţa radioactivitãţii în materiale metalice reciclabile, pe care unele centrale metalurgice le folosesc în materia primã în procesul propriu de producţie,
ţinând cont de prevederile <>Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
ţinând cont de prevederile <>Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 356/2005 pentru aprobarea Normelor privind sursele orfane şi controlul surselor închise de mare activitate,
în temeiul prevederilor <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale a Vãmilor,

ministrul administraţiei şi internelor, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare şi
vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele privind monitorizarea radiologicã a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare şi Autoritatea Naţionalã a Vãmilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicãrii acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin implementeazã prevederile art. 8 alin. 2 şi art. 9 alin. 3 din Directiva 2003/122/EURATOM a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate şi al surselor orfane, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 346 din 31 decembrie 2003.

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

Preşedintele Comisiei Naţionale
pentru Controlul Activitãţilor Nucleare,
Vajda Borbala

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscalã,
Radu Traian Mãrginean


ANEXÃ

NORME
privind monitorizarea radiologicã a materialelor metalice
reciclabile pe întregul ciclu de colectare,
comercializare şi procesare
CAP. I
Scop şi domeniu de aplicare

ART. 1
Prezentele norme stabilesc cerinţele privind monitorizarea radiologicã a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare, în vederea asigurãrii securitãţii radiologice a populaţiei şi a mediului înconjurãtor.
ART. 2
Pe lângã termenii generali definiţi în <>Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, în anexa nr. 1 sunt definiţi termenii specifici prezentelor norme.
ART. 3
În cuprinsul prezentelor norme, în termenul generic materiale metalice reciclabile sunt incluse şi materiile prime secundare rezultate în urma valorificãrii materialelor metalice reciclabile.
ART. 4
(1) Prevederile prezentelor norme se aplicã materialelor metalice reciclabile provenite de la:
a) unitãţi care deţin instalaţii nucleare şi/sau radiologice cu surse radioactive şi/sau materiale radioactive;
b) unitãţi care deţin instalaţii pentru extracţia sau prelucrarea substanţelor cu conţinut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic;
c) unitãţi care dezafecteazã instalaţiile prevãzute la lit. a) şi b);
d) unitãţi care gestioneazã materiale metalice reciclabile, şi anume: unitãţi care colecteazã, vând, cumpãrã sau utilizeazã materiale metalice reciclabile;
e) unitãţi care transportã materiale metalice reciclabile.
(2) Prevederile prezentelor norme se referã la toate tipurile de materiale metalice reciclabile utilizate şi comercializate la nivel naţional sau internaţional.
(3) Prevederile prezentelor norme nu se aplicã deşeurilor radioactive, reglementate prin alte acte normative.
ART. 5
(1) În cuprinsul prezentelor norme se va distinge între autoritãţi competente şi autoritãţi responsabile, dupã cum urmeazã:
a) autoritãţile competente la nivel naţional sunt Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare (CNCAN), Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã (IGSU), Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), Inspectoratul General al Poliţiei de Frontierã (IGPF) şi Autoritatea Naţionalã a Vãmilor (ANV);
b) autoritãţile competente la nivel local sunt inspectoratele judeţene ale Poliţiei Române (IJPR), inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţã (IJSU) şi direcţiile regionale de accize şi operaţiuni vamale;
c) autoritãţile responsabile la nivel local sunt structurile subordonate din teritoriu ale IGPF, IGPR, IGSU şi ANV, respectiv reprezentanţii acestora pe raza de competenţã a judeţelor, în punctele de trecere a frontierei pe graniţa externã a Uniunii Europene, precum şi în zonele speciale de supraveghere aferente.
(2) Autoritãţile competente colaboreazã pentru respectarea prevederilor prezentelor norme şi pentru managementul situaţiilor de urgenţã.
(3) Autoritãţile responsabile se vor supune prevederilor prezentelor norme.

CAP. II
Cerinţe generale şi responsabilitãţi

ART. 6
(1) Orice persoanã fizicã sau juridicã legal constituitã ce presteazã activitãţi de colectare, comercializare şi/sau procesare a materialelor metalice reciclabile are obligaţia de a se asigura, prin mãsuri corespunzãtoare, cã materialele metalice reciclabile gestionate nu au conţinut radioactiv, adicã nu conţin surse radioactive ecranate sau neecranate şi nu sunt contaminate radioactiv peste nivelurile de excludere şi/sau contaminare prevãzute în tabelele 2-A şi/sau 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologicã, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 14/2000 .
(2) Sursele radioactive şi/sau materialele contaminate radioactiv identificate în materialele metalice reciclabile gestionate sunt în responsabilitatea unitãţii în care au fost identificate, pânã la ridicarea acestora de cãtre unitãţi autorizate, conform dispoziţiilor CNCAN.
(3) Se interzice returnarea la vânzãtor a surselor radioactive şi/sau a materialelor contaminate radioactiv detectate în materialele metalice reciclabile gestionate, fãrã acordul CNCAN.
(4) Se interzice abandonarea surselor radioactive şi/sau a materialelor contaminate radioactiv detectate în materialele metalice reciclabile gestionate.
ART. 7
(1) Operatorii de transport care transportã materiale metalice reciclabile trebuie sã se asigure cã acestea nu au conţinut radioactiv.
(2) În acest sens, operatorii de transport trebuie sã solicite, prin aranjamente contractuale cu expeditorul de materiale metalice reciclabile, un buletin de monitorizare radiologicã din care sã rezulte cã materialele metalice reciclabile ce urmeazã a fi transportate nu au conţinut radioactiv.
ART. 8
(1) Pentru a se asigura cã materialele metalice reciclabile gestionate nu au conţinut radioactiv, orice persoanã fizicã sau juridicã legal constituitã ce presteazã activitãţi de colectare, comercializare şi/sau procesare a materialelor metalice reciclabile trebuie sã asigure monitorizarea radiologicã a acestora.
(2) Unitãţile care proceseazã materiale metalice reciclabile au obligaţia de a monitoriza radiologic atât intrãrile de materiale metalice reciclabile, cât şi ieşirile de materiale metalice reciclabile sau de produse metalice intermediare ori finite, fie prin forţe proprii, fie prin contractarea unui laborator de încercãri notificat sau a unui operator autorizat sã manipuleze surse radioactive.
(3) În toate situaţiile, materialele metalice reciclabile ce urmeazã a fi prelucrate prin tãiere, mãrunţire, compactare sau topire trebuie monitorizate radiologic atât de cãtre vânzãtor, cât şi de cãtre procesator, la intrarea în unitatea de prelucrare. Documentele de însoţire a materialelor metalice reciclabile trebuie pãstrate de unitatea care proceseazã, pe toatã durata procesului de prelucrare, pentru cel puţin 5 ani.
ART. 9
(1) Toate importurile şi exporturile de materiale metalice reciclabile care trec prin punctele de trecere a frontierei trebuie monitorizate radiologic.
(2) Punctele de frontierã prin care se asigurã trecerea expediţiilor de materiale metalice reciclabile se stabilesc de cãtre autoritatea competentã în domeniu, lista acestora urmând a fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Persoanele responsabile cu controlul la frontierã trebuie sã opreascã intrarea pe teritoriul României a oricãrui transport cu materiale metalice reciclabile contaminate radioactiv. În astfel de situaţii, autoritãţile responsabile trebuie sã notifice CNCAN, la Centrul de rãspuns la urgenţe, sã anunţe celelalte autoritãţi naţionale cu responsabilitãţi în domeniu şi sã înştiinţeze autoritãţile statului vecin cu privire la oprirea transportului respectiv.
(4) În situaţia în care în urma monitorizãrii radiologice se confirmã cã expediţia de materiale metalice reciclabile prezintã conţinut radioactiv, CNCAN va decide returnarea transportului respectiv în ţara de origine.
(5) Persoanele responsabile cu controlul la frontierã trebuie sã opreascã ieşirea din ţarã a unui transport de materiale metalice reciclabile contaminate radioactiv. În astfel de situaţii, autoritãţile responsabile trebuie sã notifice CNCAN, la Centrul de rãspuns la urgenţe, şi sã anunţe celelalte autoritãţi naţionale cu responsabilitãţi în domeniu, cu privire la oprirea transportului respectiv.
(6) În situaţia în care expeditorul nu poate fi identificat, CNCAN va sesiza autoritãţile statului pentru gãsirea proprietarului, în vederea recuperãrii sursei radioactive şi/sau a materialului contaminat radioactiv şi a costurilor aferente operaţiunilor de recuperare, tratare, condiţionare, depozitare finalã şi/sau decontaminare.
ART. 10
(1) În vederea respectãrii prevederilor prezentelor norme, deţinãtorii de materiale metalice reciclabile, precum şi autoritãţile responsabile cu controlul la frontierã trebuie sã consulte experţi acreditaţi în radioprotecţie pentru obţinerea de:
a) expertizã şi pregãtire de specialitate în domeniul radioprotecţiei, tehnicilor şi procedurilor de detecţie a radiaţiilor;
b) expertizã şi pregãtire de specialitate pentru elaborarea planurilor de intervenţie şi a procedurilor de rãspuns în caz de urgenţã radiologicã.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã operatorilor economici şi punctelor de lucru ale acestora care colecteazã, comercializeazã şi sau proceseazã anual, fiecare în parte, cantitãţi de materiale metalice reciclabile mai mici decât oricare dintre urmãtoarele:
a) 10 tone materiale metalice din oţel inoxidabil;
b) 10 tone materiale metalice neferoase;
c) 1.000 tone materiale metalice feroase în general.
(3) Pentru punctele de colectare prevãzute la alin. (2) deţinãtorii trebuie sã obţinã o instruire specificã pentru recunoaşterea surselor de radiaţii şi a containerelor ce le conţin.

CAP. III
Responsabilitãţi financiare privind gestionarea materialelor metalice reciclabile

ART. 11
(1) Costurile asociate cu operaţiile de recuperare, tratare, condiţionare, depozitare şi/sau decontaminare trebuie repartizate în baza principiului "poluatorul plãteşte", care precizeazã cã proprietarul sursei radioactive sau al materialului contaminat radioactiv trebuie sã suporte toate costurile aferente operaţiunilor de recuperare, tratare, condiţionare, depozitare şi/sau de decontaminare.
(2) În situaţia în care proprietarul sursei radioactive sau al materialului contaminat radioactiv nu poate fi identificat sau nu poate fi gãsit pentru plata cheltuielilor aferente operaţiunilor de recuperare, tratare, condiţionare, depozitare şi/sau de decontaminare, atunci sursa radioactivã şi/sau materialul contaminat radioactiv, dupã caz, vor fi declarate de cãtre CNCAN orfane, iar cheltuielile respective vor reveni statului, în conformitate cu prevederile <>art. 17 alin. (1) pct. B lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind gospodãrirea în siguranţã a deşeurilor radioactive, republicatã, cu modificãrile ulterioare.

CAP. IV
Monitorizarea radiologicã a materialelor metalice reciclabile

SECŢUNEA 1
Cerinţe generale

ART. 12
Monitorizarea radiologicã a materialelor metalice reciclabile trebuie efectuatã în punctele-cheie ale procesului de reciclare, dupã cum urmeazã:
a) în punctele de origine ale materialelor metalice reciclabile, de exemplu în instalaţiile ce sunt în exploatare, întreţinere, reparaţii, modernizare, retehnologizare sau dezafectare, prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b);
b) la punctele de trecere a frontierei ţãrii;
c) la intrarea în şi la ieşirea din punctele de colectare;
d) la unitãţile de procesare a materialelor metalice reciclabile prin tãiere, mãrunţire şi compactare;
e) la unitãţile de procesare a materialelor metalice reciclabile prin topire, inclusiv pentru produsele metalice intermediare şi finale şi reziduurile de producţie.
ART. 13
Deţinãtorii de materiale metalice reciclabile, precum şi autoritãţile responsabile cu controlul la frontierã au obligaţia de a desemna prin decizie scrisã a conducãtorului unitãţii unul sau mai mulţi responsabili cu monitorizarea radiologicã a deşeurilor metalice.
ART. 14
(1) Responsabilul cu monitorizarea materialelor metalice reciclabile are urmãtoarele atribuţii:
a) coordonarea, la nivelul unitãţii respective, a activitãţilor de monitorizare radiologicã a materialelor metalice reciclabile;
b) întocmirea planului de intervenţie al unitãţii pentru situaţii de urgenţã radiologicã, sub îndrumarea expertului acreditat;
c) coordonarea, la nivelul unitãţii, a acţiunilor imediate de intervenţie în cazul detectãrii de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv, pânã la intervenţia autoritãţilor responsabile;
d) notificarea autoritãţilor competente la nivel local şi naţional responsabile cu intervenţia în caz de urgenţã radiologicã.
(2) În funcţie de mãsurile decise pentru îndeplinirea cerinţelor de monitorizare radiologicã, CNCAN poate solicita ca responsabilul cu monitorizarea materialelor metalice reciclabile sã deţinã permis de exercitare de nivel I emis de CNCAN, în conformitate cu prevederile Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitãţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologicã, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 202/2002 .
ART. 15
Detaliile tehnice pentru implementarea cerinţelor privind monitorizarea radiologicã, incluzând tehnici de monitorizare, echipamente de detecţie şi instruirea personalului, trebuie stabilite de fiecare unitate, cu consultarea expertului acreditat în radioprotecţie, luând în considerare obiectul de activitate, volumul anual de materiale metalice reciclabile rulate/procesate, precum şi resursa umanã şi financiarã disponibilã.
ART. 16
(1) Operatorii economici care colecteazã şi/sau comercializeazã materiale metalice reciclabile, precum şi cei care proceseazã materiale metalice reciclabile se vor înregistra în evidenţa CNCAN pentru dovedirea competenţelor de monitorizare radiologicã a materialelor metalice gestionate, transmiţând în scris urmãtoarele informaţii:
a) copii ale actelor care dovedesc cã solicitantul este persoanã juridicã legal constituitã;
b) adresa/adresele punctului/punctelor de lucru;
c) obiectul de activitate, inclusiv operaţiile de procesare a materialelor metalice reciclabile efectuate;
d) capacitatea de stocare/procesare a unitãţii;
e) personalul angajat responsabil cu monitorizarea radiologicã, inclusiv expertul acreditat în radioprotecţie care coordoneazã activitatea;
f) procedurile specifice de monitorizare a materialelor metalice reciclabile, în concordanţã cu prevederile prezentelor norme;
g) procedurile de notificare şi intervenţie în cazul identificãrii în materialele metalice colectate a unor materiale contaminate radioactiv sau a unor surse de radiaţii;
h) lista aparaturii de monitorizare utilizate sau contractate (tip, serie, numãr, an de fabricaţie, autorizaţie de securitate radiologicã, dupã caz);
i) dovada achitãrii taxelor şi tarifelor prevãzute de Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare.
(2) Autoritãţile responsabile cu controlul la frontierã se vor înregistra în evidenţa CNCAN, transmiţând în scris urmãtoarele informaţii:
a) în ce puncte se efectueazã monitorizarea radiologicã a expediţiilor de materiale metalice reciclabile, inclusiv tipul de instalaţie de monitorizare pus în funcţiune;
b) personalul angajat responsabil cu monitorizarea radiologicã, inclusiv expertul acreditat în radioprotecţie care coordoneazã activitatea;
c) procedurile specifice de monitorizare a materialelor metalice reciclabile, în concordanţã cu prevederile prezentelor norme;
d) procedurile de notificare şi planul de acţiune în cazul identificãrii unor materiale contaminate radioactiv sau a unor surse de radiaţii;
e) lista aparaturii de monitorizare utilizate (tip, serie, numãr, an de fabricaţie, autorizaţie de securitate radiologicã, dupã caz);
f) dovada achitãrii taxelor şi tarifelor prevãzute de Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare.
(3) Informaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) vor fi transmise la înregistrarea iniţialã şi ori de câte ori apar modificãri.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplicã operatorilor economici şi punctelor de lucru ale acestora care colecteazã, comercializeazã şi sau proceseazã anual, fiecare în parte, cantitãţi de materiale metalice reciclabile mai mici decât oricare dintre cele prevãzute la art. 10 alin. (2).
ART. 17
(1) Toate expediţiile de materiale metalice reciclabile puse în vânzare trebuie însoţite de un buletin de monitorizare radiologicã din care sã rezulte cã nu conţin surse radioactive şi/sau materiale contaminate radioactiv.
(2) Buletinul de monitorizare radiologicã a expediţiilor de materiale metalice reciclabile trebuie sã includã rezultatele mãsurãrilor de radioactivitate efectuate şi informaţii cu privire la unitatea care a efectuat analizele respective. Informaţiile minime ce trebuie trecute în buletinul de monitorizare radiologicã a expediţiilor de materiale metalice reciclabile sunt prezentate în anexa nr. 2.
(3) Buletinul de monitorizare radiologicã a expediţiilor de materiale metalice reciclabile trebuie eliberat în 3 exemplare: un exemplar la vânzãtor, unul la operatorul de transport şi unul la cumpãrãtor.
(4) O copie a buletinului de monitorizare radiologicã a expediţiilor de materiale metalice reciclabile va fi pãstratã de cãtre unitatea care a efectuat monitorizarea radiologicã.

SECŢIUNEA a 2-a
Monitorizarea radiologicã în punctul de origine al materialelor metalice reciclabile

ART. 18
(1) Toate materialele metalice reciclabile rezultate de la instalaţiile nucleare şi radiologice, precum şi de la unitãţile care extrag sau prelucreazã substanţe cu conţinut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic trebuie monitorizate radiologic prin inspecţie vizualã şi cu ajutorul echipamentelor portabile de detecţie a radiaţiilor ionizante.
(2) Pentru materialele metalice reciclabile eliberate de sub regimul de autorizare, titularul de autorizaţie trebuie sã îi înainteze cumpãrãtorului şi, dacã este cazul, operatorului de transport buletinul de monitorizare radiologicã a expediţiilor de materiale metalice reciclabile şi aprobarea din partea CNCAN din care sã rezulte cã materialele metalice respective sunt eliberate de sub regimul de autorizare.
ART. 19
(1) Unitãţile care deţin instalaţii pentru extracţia şi/sau prelucrarea substanţelor cu conţinut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic trebuie sã prezinte la CNCAN, înainte de începerea operaţiunilor de modernizare, retehnologizare sau dezafectare, un plan incluzând etapele şi modul de monitorizare radiologicã a materialelor metalice reciclabile ce vor rezulta în procesul respectiv din operaţiunile de dezmembrare şi demolare a instalaţiilor şi clãdirilor aferente.
(2) Unitãţile care deţin instalaţii pentru extracţia şi/sau prelucrarea substanţelor cu conţinut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic au obligaţia sã asigure, pentru perioada de modernizare, retehnologizare sau dezafectare, o instruire specificã a personalului extern angajat pentru operaţiunile de dezmembrare şi demolare, în conformitate cu cerinţele prevãzute la cap. VII.

SECŢIUNEA a 3-a
Monitorizarea radiologicã la graniţã

ART. 20
La punctele de trecere a frontierei, expediţiile de materiale metalice reciclabile trebuie monitorizate din punct de vedere radiologic prin controale administrative, inspecţii vizuale şi mãsurarea nivelului de radiaţii, utilizând tehnici, echipamente şi sisteme moderne de detecţie a radiaţiilor.

SECŢIUNEA a 4-a
Monitorizarea radiologicã a materialelor metalice reciclabile pe ciclul de colectare, comercializare şi procesare

ART. 21
(1) Toate expediţiile de materiale metalice reciclabile trebuie monitorizate la intrarea şi ieşirea din punctele de colectare şi unitãţile de procesare prin tãiere şi/sau topire a deşeurilor metalice, prin controale administrative, inspecţii vizuale şi mãsurarea nivelului de radiaţii cel puţin cu ajutorul unor instrumente portabile de detecţie a radiaţiilor.
(2) La unitãţile care gestioneazã volume anuale de materiale metalice reciclabile mai mari de 30.000 tone, pentru eficientizarea acţiunilor de monitorizare radiologicã se vor instala, pe lângã sisteme portabile de detecţie a radiaţiilor, şi sisteme fixe de detecţie de tip portal.
(3) În unitãţile de procesare a materialelor metalice reciclabile prin topire, mãsurarea nivelului de radiaţii trebuie efectuatã pe întregul ciclu de procesare, inclusiv pe produsele metalice finite şi pe reziduurile obţinute în procesul tehnologic.
(4) Pentru operatorii economici şi punctele de lucru ale acestora ce adunã cantitãţi de deşeuri metalice provenite de la populaţie mai mici decât cele prevãzute la art. 10 alin. (2), controlul se poate realiza cel puţin prin inspecţie vizualã, bucatã cu bucatã.

CAP. V
Tehnici de monitorizare radiologicã a materialelor metalice reciclabile

SECŢIUNEA 1
Controlul administrativ

ART. 22
La efectuarea controlului administrativ, persoanele responsabile cu recepţia expediţiilor de materiale metalice reciclabile, precum şi persoanele responsabile cu controlul la frontierã trebuie sã verifice existenţa buletinului de monitorizare radiologicã a fiecãrei expediţii sosite. În buletin trebuie sã fie clar indicate originea materialelor metalice reciclabile, furnizorul acestora şi rezultatele monitorizãrii radiologice.

SECŢIUNEA a 2-a
Inspecţia vizualã

ART. 23
(1) La efectuarea inspecţiei vizuale, persoanele responsabile cu recepţia expediţiilor de materiale metalice reciclabile, precum şi persoanele responsabile cu controlul la frontierã trebuie sã verifice vizual materialele metalice reciclabile.
(2) În fiecare unitate care colecteazã, comercializeazã sau proceseazã materiale metalice reciclabile trebuie sã existe şi sã fie afişate la vedere materiale informative cu tipuri de surse radioactive şi cu tipuri de containere care pot conţine surse de radiaţii.
(3) În cazul identificãrii unei surse radioactive, a unui container de sursã radioactivã sau a unei plãcuţe de avertizare cu simbolul "pericol de radiaţii", se anunţã imediat responsabilul cu monitorizarea radiologicã, ce va acţiona în continuare conform cerinţelor prevãzute în cap. VI.

SECŢIUNEA a 3-a
Mãsurarea nivelului de radiaţii

ART. 24
(1) Mãsurarea nivelului de radiaţii cu ajutorul instrumentelor de detecţie este tehnica cea mai eficientã de monitorizare radiologicã a materialelor metalice reciclabile.
(2) Instrumentele de detecţie a radiaţiilor, fixe sau portabile, trebuie sã fie calibrate şi verificate metrologic periodic, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Instrumentele de detecţie a radiaţiilor care nu provin din Uniunea Europeanã trebuie sã posede autorizaţie de securitate radiologicã.
(3) Starea de funcţionare a instrumentelor portabile de detecţie a radiaţiilor va fi verificatã periodic, cu ajutorul unor surse radioactive de calibrare de activitate micã.
(4) Sistemele fixe de detecţie a radiaţiilor trebuie testate cel puţin o datã pe trimestru, în condiţii corecte de utilizare a echipamentului, şi calibrate anual.
(5) Cerinţele minime pe care trebuie sã le îndeplineascã instrumentele de detecţie a radiaţiilor sunt prezentate în anexa nr. 3.
ART. 25
(1) Monitorizarea radiologicã cu ajutorul instrumentelor portabile de detecţie se va realiza în douã etape:
a) în primul rând, se va mãsura fondul radioactiv natural, în absenţa încãrcãturii; valoarea fondului radioactiv natural este valoarea de referinţã pentru mãsurãrile ce urmeazã a fi efectuate asupra expediţiei de materiale metalice reciclabile;
b) dupã mãsurarea fondului radioactiv, se va mãsura nivelul de radiaţii al expediţiei de materiale metalice reciclabile, prin scanarea suprafeţelor vehiculelor sau coletelor, cu o vitezã rezonabil de micã şi de la o distanţã cât mai micã de suprafaţa scanatã, aproximativ 10 cm, de regulã la înãlţimea de 1,8 m de la sol; în funcţie de înãlţimea mijlocului de transport, se va adapta corespunzãtor şi înãlţimea de mãsurare.
(2) Pentru fiecare încãrcãturã se vor efectua cel puţin douã mãsurãri pentru a caracteriza expediţia, cea mai mare valoare fiind cea care se va înregistra în buletinul de monitorizare radiologicã.
ART. 26
(1) Monitorizarea radiologicã cu ajutorul sistemelor fixe de detecţie se va realiza prin trecerea vehiculelor prin portal, cu o vitezã constantã adaptatã capacitãţii de detecţie a portalului utilizat, conform instrucţiunilor din manualul de utilizare, dar nu mai mare de 5 km/h.
(2) Pentru monitorizarea vehiculelor cu gabarit mare de tip camion sau tir este indicatã instalarea detectorilor pe 2 stâlpi, la distanţã de maxim 6 m unul în faţa celuilalt.
ART. 27
(1) Pragurile de alarmare ale aparaturii de detecţie trebuie stabilite de cãtre furnizorul aparaturii, astfel încât aparatura sã poatã detecta surse radioactive ecranate, fãrã a genera însã prea multe alarme false.
(2) Pragurile de alarmare se stabilesc la o valoare de 1,2-2 ori mai mare decât fondul natural de radiaţii din zona respectivã, în funcţie de condiţiile locale şi de experienţa în operarea sistemelor de detecţie aflate în dotare.
(3) Furnizorul aparaturii de detecţie are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure instalarea şi testarea iniţialã a aparaturii furnizate;
b) sã asigure servicii de întreţinere şi reparaţii pentru aparatura instalatã;
c) sã furnizeze utilizatorului un manual de utilizare a aparaturii, în limba românã, şi sã asigure instruirea personalului care va utiliza aparatura de detecţie;
d) sã întocmeascã un proces-verbal de predare-primire a aparaturii de detecţie instalate, în care sã fie clar precizate: tipul, modelul, numãrul de serie şi caracteristicile tehnice ale aparaturii, valoarea medie a fondului natural de radiaţii mãsurat în punctul în care a fost instalatã aparatura, valoarea pragului de alarmare stabilit (cu prezentarea calculelor efectuate în acest sens), rezultatele testelor de funcţionare efectuate, precum şi data instructajului fãcut pentru personalul care va utiliza aparatura.
(4) Utilizatorul aparaturii de detecţie a radiaţiilor are urmãtoarele obligaţii:
a) sã elaboreze proceduri de lucru cu aparatura de detecţie aflatã în dotare;
b) sã testeze periodic starea de funcţionare a aparaturii cu care lucreazã;
c) sã calibreze şi sã asigure verificarea metrologicã periodicã a aparaturii de detecţie aflate în dotare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) sã instruiascã periodic personalul care utilizeazã aparatura de detecţie.
ART. 28
În situaţia în care în urma mãsurãrii nivelului de radiaţii aparatura de detecţie a dat semnal de alarmã, responsabilul cu monitorizarea radiologicã trebuie:
- sã verifice dacã alarma a fost generatã de o creştere a nivelului de radiaţii;
- sã localizeze sursa de radiaţii, dacã existã;
- sã identifice prezenţa materialului radioactiv şi sã evalueze situaţia.
ART. 29
(1) Toate alarmele generate de aparatura de detecţie trebuie verificate prin:
a) repetarea mãsurãrii, în aceleaşi condiţii de mãsurare ca în situaţia care a generat alarma;
b) verificarea funcţionãrii corecte a instrumentului de detecţie, cu ajutorul sursei radioactive de calibrare, în situaţia în care a expirat verificarea metrologicã periodicã sau dacã aparatul a suferit deteriorãri mecanice.
(2) În cazurile în care la repetarea mãsurãrii prin portal se confirmã mesajul de alarmã, se va trece la monitorizarea radiologicã a vehiculului cu ajutorul unor instrumente portabile de detecţie.
ART. 30
(1) Situaţiile în care în urma verificãrii alarma nu se declanşeazã din nou vor fi înregistrate ca "alarme false".
(2) Situaţiile în care în urma verificãrii alarma se declanşeazã din nou vor fi înregistrate ca "alarme reale" şi vor fi tratate conform cerinţelor prevãzute în cap. VI.
ART. 31
(1) Toate alarmele generate de aparatura de detecţie a radiaţiilor, atât cele reale, cât şi cele false, trebuie înregistrate de personalul operator într-un registru de evidenţã.
(2) De asemenea, toate expediţiile monitorizate radiologic, la intrarea şi/sau la ieşirea din unitate, trebuie înregistrate într-un registru de evidenţã.

CAP. VI
Intervenţia în situaţia detectãrii de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile

ART. 32
(1) Deţinãtorii de materiale metalice reciclabile, precum şi autoritãţile responsabile cu controlul la frontierã au obligaţia de a elabora planuri proprii de intervenţie în caz de urgenţã radiologicã, cu prevederi specifice privind modul de acţiune în situaţia detectãrii de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile monitorizate.
(2) Deţinãtorii de materiale metalice reciclabile trebuie sã prevadã pe amplasamentul propriu spaţii de depozitare, sortare şi recuperare a surselor radioactive sau a materialelor contaminate radioactiv ce pot fi depistate în materialele metalice reciclabile.

SECŢIUNEA 1
Acţiuni imediate de intervenţie în cazul detectãrii de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile

ART. 33
(1) În situaţia în care în urma inspecţiei vizuale a materialelor metalice reciclabile sunt identificate surse radioactive sau containere de surse radioactive, responsabilul cu monitorizarea radiologicã trebuie sã ia urmãtoarele mãsuri:
a) sã interzicã accesul populaţiei şi al personalului propriu, cu excepţia celor instruiţi în domeniul radioprotecţiei şi echipaţi corespunzãtor, la obiectele identificate;
b) sã mãsoare debitul dozei la distanţa de 1 metru şi la contact cu obiectul identificat.
(2) Dacã debitul dozei depãşeşte 20 f2æSv/h la o distanţã de 1 m de suprafaţa obiectului, procedura de monitorizare trebuie întreruptã şi zona în care se aflã obiectul identificat trebuie marcatã; la limita zonei de demarcaţie debitul dozei nu trebuie sã fie mai mare de 1 f2æSv/h; în zonã nu se va intra decât cu permisiunea şi în prezenţa autoritãţilor competente.
(3) În toate situaţiile, responsabilul cu monitorizarea radiologicã trebuie sã înştiinţeze conducerea unitãţii despre situaţia survenitã.
(4) În toate situaţiile, deţinãtorul va notifica autoritãţile competente, dupã cum urmeazã:
a) autoritatea competentã la nivel local, conform planului propriu de intervenţie în caz de urgenţã radiologicã;
b) CNCAN, la Centrul de rãspuns la urgenţe;
c) IGSU, la Centrul de accident nuclear şi urgenţã radiologicã.
(5) Dacã unitatea în care se identificã prin inspecţie vizualã un obiect suspect radioactiv nu dispune de personal calificat şi aparaturã de detecţie, atunci deţinãtorul va delimita zona şi va notifica autoritãţile competente, în conformitate cu prevederile alin. (4).
ART. 34
(1) În cazurile în care în urma mãsurãrii nivelului de radiaţii al expediţiei de materiale metalice reciclabile s-a declanşat o alarmã realã, responsabilul cu monitorizarea trebuie sã întreprindã urmãtoarele acţiuni:
a) sã izoleze expediţia sau sã opreascã operaţia de procesare a materialelor metalice, dupã caz;
b) sã interzicã accesul populaţiei şi al personalului propriu, cu excepţia celor instruiţi în domeniul radioprotecţiei şi echipaţi în mod corespunzãtor, la vehiculul/coletul contaminat;
c) sã mãsoare debitul dozei la distanţa de 1 metru şi la contact cu vehiculul sau coletul contaminat.
(2) Dacã debitul dozei la contact cu vehiculul este mai mare de 5 f2æSv/h, responsabilul cu monitorizarea radiologicã trebuie sã întrerupã procedura de mãsurare pânã la sosirea autoritãţilor competente.
(3) Dacã debitul dozei este mai mic de 5 f2æSv/h la contact cu vehiculul, acţiunea de monitorizare poate continua pentru localizarea şi identificarea sursei radioactive sau a materialului contaminat radioactiv.
(4) Dacã debitul dozei depãşeşte 20 f2æSv/h la o distanţã de 1 m de suprafaţa obiectului localizat, procedura de monitorizare trebuie întreruptã şi zona în care se aflã obiectul identificat trebuie marcatã; la limita zonei de demarcaţie debitul dozei nu trebuie sã fie mai mare de 1 f2æSv/h; în zonã nu se va intra decât cu permisiunea autoritãţilor competente.
(5) În toate situaţiile, responsabilul cu monitorizarea radiologicã trebuie sã înştiinţeze conducerea unitãţii despre situaţia survenitã.
(6) În toate situaţiile, deţinãtorul va notifica autoritãţile competente în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (4).
ART. 35
(1) Acţiunile care trebuie întreprinse în cazul detectãrii de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile vor fi incluse în procedura de intervenţie şi trebuie afişate într-un loc vizibil, uşor accesibil personalului din unitate.
(2) Numerele de contact ale autoritãţilor publice locale şi centrale responsabile cu intervenţia în caz de urgenţã radiologicã trebuie scrise în procedura de intervenţie, trebuie verificate periodic şi actualizate dupã caz şi trebuie afişate într-un loc vizibil, accesibil personalului din unitate.

SECŢIUNEA a 2-a
Recuperarea şi depozitarea în siguranţã a surselor radioactive şi/sau a materialelor contaminate radioactiv detectate în materialele metalice reciclabile

ART. 36
(1) Dupã primirea notificãrii cu privire la identificarea unei surse radioactive sau a unui material contaminat radioactiv în materiale metalice reciclabile, autoritatea competentã localã responsabilã cu intervenţia în caz de urgenţã radiologicã trebuie sã activeze planul propriu de intervenţie şi echipele specializate în evaluãri radiologice.
(2) Autoritatea competentã localã poate solicita, în funcţie de specificul evenimentului, sprijinul autoritãţilor competente naţionale pentru soluţionarea situaţiei de urgenţã survenite.
ART. 37
Dupã caz, CNCAN va trimite la faţa locului o echipã de specialişti pentru evaluarea situaţiei radiologice, pentru a supraveghea acţiunile de recuperare şi pentru a dispune depozitarea în siguranţã a sursei radioactive sau a materialului contaminat radioactiv identificat.
ART. 38
(1) Dupã primirea notificãrii cu privire la identificarea unei surse radioactive sau a unui material contaminat radioactiv în materiale metalice reciclabile, autoritatea competentã localã, ajunsã la faţa locului, trebuie sã coordoneze activitãţile de:
a) localizare şi identificare a sursei radioactive sau a materialului contaminat radioactiv, având grijã ca toţi cei implicaţi în acţiune sã fie protejaţi în mod corespunzãtor pentru a reduce expunerea la radiaţii cât de mult posibil, fãrã a depãşi limitele de dozã impuse pentru expunerea profesionalã, adoptate prin Normele fundamentale de securitate radiologicã, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 14/2000 ;
b) verificare, prin mãsurare, a contaminãrii radioactive de suprafaţã, dacã materialul radioactiv a fost dispersat în zonã, şi evaluare a probabilitãţii de contaminare a altor zone înainte ca expediţia de materiale metalice sã fi ajuns în punctul în care s-a detectat prezenţa materialului radioactiv;
c) verificare, prin mãsurare, a existenţei sursei radioactive în interiorul containerului şi a poziţiei "deschis"/"închis" a colimatorului fasciculului de radiaţii;
d) izolare a sursei radioactive şi/sau a materialului contaminat radioactiv şi plasarea într-o locaţie sigurã, în condiţii corespunzãtoare de protecţie şi securitate radiologicã; debitul dozei la peretele exterior al încãperii sau la limita de demarcaţie a zonei unde a fost depozitatã sursa radioactivã şi/sau materialul contaminat radioactiv nu trebuie sã depãşeascã 1 f2æSv/h.
(2) Autoritatea competentã localã va întocmi un raport în care sã descrie acţiunile întreprinse, rezultatul investigaţiei radiologice şi mãsurile luate pentru recuperarea sursei radioactive şi/sau a materialului contaminat radioactiv, în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 4. Raportul va fi transmis pentru informare autoritãţilor competente la nivel naţional.
ART. 39
Depozitarea surselor radioactive şi/sau a materialelor contaminate radioactiv în incinta unitãţii în care au fost detectate este permisã doar temporar şi numai în situaţia în care în locaţia propusã pentru depozitarea intermediarã se pot asigura condiţii adecvate de protecţie şi securitate radiologicã a surselor radioactive sau a materialelor contaminate radioactiv gãsite.
ART. 40
(1) În situaţia în care materialul radioactiv s-a dispersat în interiorul sau în vecinãtatea unitãţii în care a fost detectat, responsabilul cu monitorizarea radiologicã dispune încetarea tuturor activitãţilor din unitatea respectivã, executã delimitarea zonei contaminate şi solicitã intervenţia autoritãţii competente, conform prevederilor din planul propriu de intervenţie, pentru recuperarea materialului radioactiv dispersat, decontaminarea şi curãţarea zonelor afectate.
(2) Materialul radioactiv recuperat şi materialele rezultate în procesul de decontaminare trebuie transportate cãtre locaţii specializate pentru tratarea şi depozitarea finalã, în condiţiile legii.
(3) În orice situaţie confirmatã de contaminare radioactivã, responsabilul cu monitorizarea radiologicã trebuie sã notifice imediat autoritatea localã competentã şi CNCAN, la Centrul de rãspuns la urgenţe.
ART. 41
În situaţia în care substanţele radioactive au fost transferate în produsele metalice finale înainte de a fi detectate, iar produsele au fost deja distribuite pe piaţã, se va impune, dupã caz, prin decizie a CNCAN, ca proprietarul produselor sã dispunã imediat retragerea de pe piaţã a tuturor produselor contaminate, transportarea şi depozitarea lor intermediarã sau finalã corespunzãtoare la unitãţi autorizate de CNCAN, în condiţiile legii.
ART. 42
În orice situaţie, sursele radioactive şi/sau materialele contaminate radioactiv recuperate vor fi transportate, conform deciziei CNCAN, la operatorul autorizat pentru preluarea acestora, în vederea depozitãrii intermediare sau finale, în condiţiile legii.

CAP. VII
Cerinţe privind pregãtirea personalului

ART. 43
(1) Deţinãtorii de materiale metalice reciclabile, precum şi autoritãţile responsabile cu controlul la frontierã au obligaţia de a asigura pregãtirea iniţialã şi periodicã a personalului implicat în manipularea, procesarea şi controlul expediţiilor de materiale metalice reciclabile, astfel încât acesta:
a) sã fie informat despre posibilitatea de a se confrunta cu materiale metalice reciclabile cu conţinut radioactiv;
b) sã deţinã cunoştinţe de bazã despre radiaţiile ionizante şi efectele lor;
c) sã recunoascã sursele radioactive, containerele surselor radioactive, semnul de avertizare a prezenţei radiaţiilor ionizante;
d) sã cunoascã acţiunile care trebuie întreprinse în cazul în care se detecteazã surse radioactive şi/sau materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile.
(2) Pentru personalul desemnat sã efectueze monitorizarea radiologicã a materialelor metalice reciclabile, o pregãtire specificã suplimentarã va fi asiguratã de cãtre angajator, în domeniul utilizãrii aparaturii de detecţie a radiaţiilor.
(3) Pregãtirea personalului desemnat sã efectueze monitorizarea radiologicã a materialelor metalice reciclabile va fi asiguratã fie în centre de pregãtire a personalului, fie sub îndrumarea expertului acreditat în radioprotecţie.

CAP. VIII
Controlul efectuat de CNCAN

ART. 44
(1) CNCAN este autoritatea naţionalã competentã responsabilã pentru respectarea cerinţelor prezentelor norme.
(2) Înregistrarea în evidenţa CNCAN a unitãţilor care comercializeazã şi/sau proceseazã materiale metalice reciclabile se face în conformitate cu prevederile art. 16.
(3) CNCAN trebuie sã pãstreze evidenţa notificãrilor primite cu privire la gãsirea de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv în materiale metalice reciclabile şi sã punã la dispoziţia autoritãţilor responsabile baza de date cu evenimentele accidentale raportate.
ART. 45
(1) CNCAN colaboreazã cu autoritãţile competente cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentelor norme şi este punct naţional de contact pentru notificarea urgenţelor radiologice ce implicã surse radioactive şi/sau materiale contaminate radioactiv detectate în materialele metalice reciclabile.
(2) CNCAN asigurã interfaţa cu organismele europene şi internaţionale în domeniul monitorizãrii radiologice a materialelor metalice reciclabile.
ART. 46
(1) Deţinãtorii de materiale metalice reciclabile, precum şi autoritãţile responsabile cu controlul la frontierã trebuie sã punã la dispoziţia reprezentanţilor CNCAN documentele necesare pentru verificarea conformãrii cu cerinţele prezentelor norme.
(2) La solicitarea CNCAN, deţinãtorii de materiale metalice reciclabile, precum şi autoritãţile responsabile cu controlul la frontierã trebuie sã asigure reprezentanţilor CNCAN posibilitatea de verificare a conformãrii cu cerinţele prezentelor norme.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 47
Unitãţile care desfãşoarã activitãţi industriale din domeniul reciclãrii materialelor metalice trebuie sã se încadreze în prevederile prezentelor norme în termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a acestora.
ART. 48
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme.


ANEXA 1
-------
la norme
--------

DEFINIŢII

Pentru scopul prezentelor norme, se vor aplica urmãtoarele definiţii:
Contaminare radioactivã - contaminarea cu substanţe radioactive a unui material, a unei suprafeţe, a unui mediu oarecare sau a unei persoane.
Contaminare radioactivã de suprafaţã (în cazul materialelor metalice reciclabile) - prezenţa nedoritã sau neintenţionatã a substanţelor radioactive pe suprafaţa materialelor metalice reciclabile.
Cumpãrãtor de materiale metalice reciclabile - în acest termen sunt incluse:
a) unitãţi de colectare a materialelor metalice reciclabile;
b) unitãţi care prelucreazã materiale metalice reciclabile (prin segregare, tãiere, compactare şi/sau topire);
c) orice persoanã fizicã sau societate comercialã care cumpãrã materiale metalice reciclabile în baza unui contract de vânzare-cumpãrare şi/sau pentru obţinerea unui beneficiu economic.
Doza absorbitã - mãrimea dozimetricã fundamentalã definitã ca energia medie cedatã de radiaţia ionizantã unitãţii de masã iradiatã. Unitatea de mãsurã a dozei absorbite este Gray-ul (Gy).
Debitul dozei absorbite - raportul dintre doza absorbitã şi durata iradierii cu acea dozã. Unitatea de mãsurã este Gy/h.
Destinatar - orice persoanã legal constituitã care primeşte o expediţie.
Deţinãtor de materiale metalice reciclabile - deţinãtorul cu orice titlu (conform terminologiei juridice), adicã proprietarul, posesorul sau detentorul precar; deţinerea poate fi întemeiatã pe contracte civile (vânzare-cumpãrare; comodat; schimb; depozit; donaţie; închiriere etc.) sau comerciale.
Echivalentul de dozã - doza absorbitã într-un punct, ponderatã cu factorul de calitate Q al radiaţiei (factor introdus pentru caracterizarea efectului biologic al radiaţiilor); unitatea de mãsurã este Sievert-ul (Sv).
● Debitul echivalentului de dozã este raportul dintre echivalentul de dozã şi durata iradierii cu acea dozã; unitatea de mãsurã este Sv/h.
Echivalentul de dozã ambiental - mãrime dozimetricã specificã radiaţiilor puternic penetrante; echivalentul de dozã ambiental, H*(d), într-un punct din câmpul de radiaţie, reprezintã echivalentul de dozã care ar fi produs de câmpul aliniat şi expandat corespunzãtor, în sfera ICRU, la o adâncime d, pe raza opusã direcţiei câmpului aliniat; pentru radiaţia puternic penetrantã, d = 10 mm; unitatea de mãsurã este Sievert-ul (Sv).
● Debitul echivalentului de dozã ambiental este raportul dintre echivalentul de dozã ambiental şi durata iradierii cu acea dozã; unitatea de mãsurã este Sv/h.
● Sfera ICRU este un corp standard definit de Comisia Internaţionalã de Unitãţi pentru Radiaţie (ICRU) pentru a aproxima corpul omenesc din punctul de vedere al energiei pe care o absoarbe acesta din radiaţiile ionizante; constã într-o sferã echivalentã ţesutului cu un diametru de 30 cm, o densitate de 1 g/cmc şi o compoziţie procentualã masicã de 76,2% oxigen, 11,1% carbon, 10,1% hidrogen şi 2,6% azot.
Expeditor - orice persoanã legal constituitã care pregãteşte o expediţie în vederea transportului.
Expediţie - orice colet, ansamblu de colete sau orice încãrcãturã de materiale radioactive pe care expeditorul o remite transportatorului în vederea transportãrii.
Expediere - deplasarea direcţionatã a unei expediţii de la origine la destinaţie.
Fond natural de radiaţii - doza absorbitã, debitul dozei absorbite sau activitatea specificã asociatã surselor naturale de radiaţii din mediu.
Gestionarea deşeurilor radioactive - toate activitãţile administrative şi operaţionale de manipulare, pretratare, tratare, condiţionare, transport, depozitare intermediarã şi finalã a deşeurilor radioactive.
Laborator de încercãri notificat - laborator de încercãri desemnat de Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare (CNCAN) ca organism notificat, în conformitate cu prevederile Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 274/2004 .
Materiale metalice reciclabile - materiale metalice feroase şi neferoase destinate reciclãrii şi/sau valorificãrii industriale.
● Materiale metalice feroase reciclabile - materiale şi resturi de materiale din fontã şi oţel nealiate şi aliate, oţeluri inoxidabile, şinã uzatã, zguri, coji, tunder, cenuşi şi reziduuri care conţin fier sau compuşi ai acestuia, provenite din activitãţi de producţie, întreţinere şi reparaţii, din casãri şi dezafectãri, din epave şi nave scoase din uz, din obiecte casnice uzate şi altele similare.
● Materiale metalice neferoase reciclabile - materiale şi resturi de materiale din metale neferoase comune, aliajele şi/sau compuşii metalici ai acestora (cenuşi, reziduuri, zguri, drojdii, şlamuri, metalo-ceramice) provenite din activitãţi de producţie, întreţinere şi reparaţii, din casãri şi dezafectãri, din epave şi nave scoase din uz, din obiecte casnice uzate şi altele similare.
Material metalic reciclabil contaminat radioactiv/material metalic reciclabil cu conţinut radioactiv - material metalic reciclabil care a fost contaminat cu substanţe radioactive sau activat prin reacţii nucleare ori care conţine surse radioactive sau materiale contaminate radioactiv; substanţele radioactive care contamineazã materialul metalic reciclabil pot fi substanţe radioactive care se aflã sub incidenţa controlului CNCAN, dar şi substanţe care nu se aflã sub controlul CNCAN.
Mãsurarea nivelului de radiaţii - mãsurarea dozei de radiaţii sau a contaminãrii radioactive, în vederea identificãrii prezenţei materialelor radioactive într-o expediţie de materiale metalice reciclabile.
Monitorizare radiologicã - una sau mai multe dintre tehnicile de identificare a contaminãrii radioactive: controlul administrativ, inspecţia vizualã şi/sau mãsurarea nivelului de radiaţii.
Operator de transport rutier - orice întreprindere care efectueazã transport rutier, contra platã, cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu şi care în prealabil a obţinut licenţa de transport.
Prag de alarmare - nivel setat pe instrumentul de mãsurare a radiaţiilor, la depãşirea cãruia trebuie începute investigaţiile pentru verificarea expediţiei, în scopul detectãrii eventualei prezenţe de surse radioactive şi/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile.
Sursã orfanã - sursã radioactivã a cãrei activitate, la momentul descoperirii sale, este peste nivelul de exceptare prevãzut în Normele fundamentale de securitate radiologicã, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 14/2000 , şi care nu se aflã sub controlul CNCAN, fie pentru cã nu a fost niciodatã sub control, fie pentru cã a fost abandonatã, pierdutã, greşit plasatã, furatã sau transferatã unui nou deţinãtor, fãrã o notificare corespunzãtoare la CNCAN şi o informare corespunzãtoare a destinatarului.
Titular de înregistrare pentru activitãţi industriale cu risc radiologic - orice persoanã legal constituitã care a fost înregistratã la CNCAN pentru desfãşurarea de activitãţi industriale din domeniul industriilor extractive sau prelucrãtoare de substanţe asociate cu materiale radioactive naturale care se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic.
Unitãţile industriale care extrag sau prelucreazã substanţe cu conţinut radioactiv natural ce se pot concentra pe parcursul procesului tehnologic - industrii nonnucleare, care în general nu sunt supuse regimului de autorizare şi control al activitãţilor nucleare, dar care prezintã riscuri radiologice datoritã posibilitãţii acumulãrii de materiale radioactive naturale în concentraţii mari, în anumite zone de lucru sau pe anumite segmente de instalaţii, cum ar fi: extracţia pãmânturilor rare şi monazitelor, producerea şi utilizarea toriului şi compuşilor sãi, producerea niobiului şi aliajelor fier-niobiu, mineritul subteran şi procesarea mineralelor (aur, roci fosfatice, nisipuri minerale, cãrbune), extracţia şi prelucrarea ţiţeiului şi gazelor naturale, fabricarea pigmenţilor pe bazã de dioxid de titaniu, industria fosfaticã, industria zirconului şi dioxizilor de zirconiu, producerea metalelor (staniu, cupru, aluminiu, fier/oţel, zinc, plumb), arderea cãrbunelui, manipularea şi depozitarea reziduurilor provenite din tratarea apei etc.
Urgenţã radiologicã - situaţie anormalã sau eveniment neprevãzut care necesitã acţiuni prompte, survenitã/survenit la o instalaţie radiologicã ori în legãturã cu surse radioactive periculoase, cum ar fi operarea defectuoasã, pierderea sau furtul de surse radioactive periculoase, folosirea surselor radioactive ori a materialelor nucleare în scop rãu intenţionat sau criminal, accidente de transport al materialelor radioactive etc.
Vânzãtorul de materiale metalice reciclabile - în acest termen sunt incluse:
a) unitãţi care deţin instalaţii nucleare sau radiologice, care vând materiale metalice reciclabile rezultate în urma operaţiilor de modernizare, întreţinere sau dezafectare;
b) unitãţi care deţin instalaţii industriale, laboratoare medicale sau de cercetare, unitãţi spitaliceşti sau de învãţãmânt, care au deţinut, au utilizat, au manipulat sau au depozitat surse radioactive şi/sau materiale radioactive, care vând materiale metalice reciclabile rezultate în urma operaţiilor de modernizare, întreţinere sau dezafectare;
c) unitãţi care deţin instalaţii industriale sau alte instalaţii care, ca urmare a proceselor tehnologice specifice, pot conţine materiale radioactive naturale în concentraţii crescute, care vând materiale metalice reciclabile rezultate în urma operaţiilor de modernizare, întreţinere sau dezafectare;
d) unitãţi care se ocupã cu dezmembrarea instalaţiilor prevãzute la lit. a), b) şi c) şi cu demolarea clãdirilor aferente;
e) orice persoanã fizicã sau societate comercialã care vinde materiale metalice reciclabile în baza unui contract şi/sau pentru obţinerea unui beneficiu economic.


ANEXA 2
-------
la norme
--------

BULETIN
de monitorizare radiologicã a expediţiilor de materiale
metalice reciclabile
(model)

IMPORTANT: Pentru încãrcãturile care depãşesc, prin mãsurãri radiologice, valorile fondului natural de radiaţii nu se vor emite buletine de monitorizare radiologicã de acest tip.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│INSTITUŢIA CARE A ORGANIZAT MONITORIZAREA RADIOLOGICÃ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│Locaţia staţiei de monitorizare radiologicã │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Numele instituţiei/organizaţiei şi al persoanei care a efectuat │ │
│monitorizarea radiologicã │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Adresã │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Telefon │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Fax │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│E-mail │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│DETALII DESPRE EXPEDIŢIE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│Ţara de origine │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Originea expediţiei: numele expeditorului, detalii de contact ale │ │
│expeditorului │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Destinaţia expediţiei: numele destinatarului, detalii de contact │ │
│ale destinatarului │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Identificarea expediţiei: documentele de expediere care însoţesc │ │
│expediţia │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Mijloc de transport: numerele de identificare ale camionului, │ │
│vasului, containerului etc. │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Detalii despre transportator: nume, detalii de contact │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│MÃSURÃRI RADIOLOGICE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│Detalii despre instrumentele de mãsurare utilizate │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Valori medii ale debitului de dozã mãsurat la 1 metru de suprafaţa │ │
│încãrcãturii (f2æSv/h) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Valoarea maximã a debitului de dozã (f2æSv/h) mãsurat la contact cu │ │
│suprafaţa exterioarã a containerului, camionului sau vagonului, │ │
│cu descrierea poziţiei valorii maxime │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Valoarea fondului de radiaţii în zonã (f2æSv/h) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Alte determinãri radiologice efectuate │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│DECLARAŢIE CERTIFICATÃ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│Exemplu: "Valorile debitului de dozã gama mãsurate în vecinãtatea │ │
│încãrcãturii se înscriu în limitele de variaţie ale fondului natural │ │
│de radiaţii. │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│"Ştampila instituţiei care a efectuat monitorizarea │ │
│radiologicã │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Data la care s-a efectuat monitorizarea încãrcãturii │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘
ANEXA 3
-------
la norme
---------


CERINŢE MINIME
pentru instrumentele de detecţie a radiaţiilor

I. Instrumentele portabile de detecţie a radiaţiilor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe minime:
a) sã dea o indicaţie constantã în cel mult 30 de secunde, pentru fiecare punct de mãsurare;
b) sã fie stabile în funcţionare, adicã la mãsurare repetatã în acelaşi punct indicaţia sã varieze în intervalul ± 5%;
c) sã detecteze radiaţii gama cu energii cuprinse între 60 keV şi 1.332 keV;
d) dacã aparatul mãsoarã debitul dozei, atunci domeniul de mãsurare trebuie sã fie cel puţin pânã la 10 mSv/h, cu o incertitudine mai micã de ±30%, în cazul calibrãrii cu Cs-137;
e) sã fie uşor de manevrat (greutate sub 2 kg, curea de prindere confortabilã, eventual sondã telescopicã cu lungime extensibilã);
f) la un fond mediu de radiaţii de 0,2 f2æSv/h, sã iniţieze o alarmã (sonorã) la orice creştere cu 0,05 f2æSv/h pentru o perioadã de o secundã;
g) rata semnalelor sonore pentru radiaţii gama în condiţiile de fond specificate nu trebuie sã fie mai mare de 1 semnal pe minut pe durata a 12 ore de funcţionare;
h) sã furnizeze o indicaţie vizualã sau o alarmã continuã atunci când debitul dozei depãşeşte limita maximã de mãsurare;
i) rata alarmelor false în timpul operãrii trebuie sã fie mai micã de o alarmã pe zi, pentru valori mãsurate ale debitului dozei gama de pânã la 0,2 f2æSv/h (nu mai mult de o alarmã falsã la 10.000 de mãsurãri, în limitele de variaţie ale fondului natural);
j) sã fie operabile în condiţii de temperaturã cuprinse între -15°C şi +45°C şi umiditate relativã de cel puţin 95%; în funcţie de condiţiile climatice specifice locaţiei, cerinţa de funcţionare se va modifica în mod corespunzãtor (pentru temperaturi foarte scãzute, de pânã la -35°C);
k) sã dispunã de ecran vizibil atât în întuneric, cât şi în condiţii cu radiaţie solarã intensã;
l) sã fie alimentate cu baterii şi sã indice starea bateriilor; durata de funcţionare în condiţii normale trebuie sã fie mai mare de 40 de ore pentru baterii normale şi mai mare de 12 ore pentru baterii reîncãrcabile; în condiţii de alarmã continuã, durata de funcţionare a bateriilor trebuie sã fie mai mare de 3 ore; m) sã posede autorizaţie de securitate radiologicã eliberatã de Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare (CNCAN) în condiţiile legii.
II. Sistemele fixe de detecţie a radiaţiilor trebuie sã îndeplineascã cel puţin urmãtoarele cerinţe:
a) sã detecteze radiaţii gama cu energii cuprinse între 60 keV şi 1.332 keV;
b) sã furnizeze alarme vizibile de cãtre personalul care supravegheazã monitorizarea radiologicã;
c) la un fond mediu de radiaţii de 0,2 f2æSv/h, sã iniţieze o alarmã (sonorã) la orice creştere cu 0,1 f2æSv/h pentru o perioadã de o secundã;
d) rata alarmelor false în timpul operãrii trebuie sã fie mai micã de o alarmã pe zi, pentru valori mãsurate ale debitului dozei gama de pânã la 0,2 f2æSv/h (nu mai mult de o alarmã falsã la 10.000 de mãsurãri, în limitele de variaţie ale fondului natural);
e) sã fie echipate cu senzori de prezenţã, montaţi astfel încât sã furnizeze indicaţii numai la trecerea vehiculelor prin portal, fãrã a fi influenţaţi de traficul din vecinãtate;
f) în cazul în care se monitorizeazã camioane, tiruri, vehicule cu gabarit mare, detectorii trebuie amplasaţi pe 2 stâlpi, astfel încât pe verticalã, pornind de la nivelul solului, înãlţimea utilã (ceea ce "vede" detectorul cu mare eficienţã) sã fie de 0,7-4 m, iar pe orizontalã, paralel cu distanţa de mişcare a vehiculului, lãrgimea utilã sã fie de maximum 3 m; distanţa maximã dintre detectori trebuie sã fie de 6 m;
g) detectorii trebuie protejaţi de lovituri accidentale, prin instalarea unor bariere care însã nu trebuie sã se interpunã între detectori şi vehiculele care trec prin portal;
h) sã fie disponibile cel puţin 99% din timp (mai puţin de 4 zile pe an de indisponibilitate);
i) sã fie operabile în condiţii de temperaturã cuprinse între -15°C şi +45°C şi umiditate relativã de cel puţin 95%; în funcţie de condiţiile climatice specifice locaţiei, cerinţa de funcţionare se va modifica în mod corespunzãtor (pentru temperaturi foarte scãzute, de pânã la -35°C);
j) sã posede autorizaţie de securitate radiologicã eliberatã de CNCAN în condiţiile legii.


ANEXA 4
-------
la norme
--------

FORMULAR DE RAPORTARE
a unei urgenţe radiologice cu materiale metalice
reciclabile contaminate radioactiv

I. Detectarea unei surse radioactive şi/sau a unui material contaminat radioactiv la intrarea în unitate (punct vamal, unitate comercialã, unitate industrialã)

(Notificarea iniţialã se va realiza cu informaţia disponibilã la acel moment; ulterior, informaţia va fi completatã în funcţie de evoluţia incidentului; orice informaţie nouã va fi transmisã autoritãţilor cât mai repede posibil.)


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Data la care s-a detectat prezenţa unei surse radioactive şi/sau │ │
│a unui material contaminat radioactiv │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│Punct vamal/Unitatea comercialã/Unitatea industrialã │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│Locaţie │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Adresã │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Persoana de contact │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Contacte (numere de telefon, fax, adrese de e-mail) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│Originea expediţiei de materiale metalice reciclabile │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│Ţara de origine │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Furnizorul expediţiei (adresã, persoanã de contact, numere │ │
│de telefon) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Documente însoţitoare ale expediţiei │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Mijlocul de transport (detalii despre mijlocul de transport, │ │
│numerele de identificare ale vehiculului, containerului etc.) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│Rezultatele investigaţiei preliminare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│Valori medii mãsurate cu instrumentele de detecţie a radiaţiilor │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea fondului natural de radiaţii din zonã (f2æSv/h) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Zona în care se înregistreazã valori ale nivelului de radiaţii │ │
│mai mari decât fondul natural de radiaţii │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea maximã a debitului de dozã mãsurat la contact cu │ │
│suprafaţa exterioarã a containerului/vehiculului, cu │ │
│identificarea poziţiei (f2æSv/h) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea maximã a debitului de dozã mãsurat în cabina │ │
│conducãtorului vehiculului (f2æSv/h) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│Acţiuni efectuate dupã detectarea unei surse radioactive/a unui │
│material contaminat radioactiv │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┤
│Descãrcarea şi segregarea de restul încãrcãturii │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│Identificarea materialului radioactiv │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│Acoperirea cu folie de plastic │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│Ecranare │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴─────┤
│Altele (se specificã alte acţiuni întreprinse) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│Identificarea materialului radioactiv segregat │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│Descrierea materialului (pãrţi contaminate, surse radioactive │ │
│cu/fãrã ecranare etc.) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬─────┤
│Fotografii ataşate │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴─────┤
│Dimensiuni şi greutate │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Stare fizicã (intact, deteriorat, oxidat, corodat etc.) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬─────┤
│Sursã încapsulatã │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│Sursã prezentã în containerul de ecranare │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┴─────┤
│Etichete, plãcuţe, semne, marcãri │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│Caracterizare radiologicã │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│Valoarea debitului de dozã la contact (f2æSv/h) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea debitului de dozã la 1 metru (f2æSv/h) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Material contaminat superficial cu â-emiţãtori (Bq/cm²) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Material contaminat superficial cu f2α-emiţãtori (Bq/cm²) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Radionuclid/Radionuclizi identificat/identificaţi │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Activitate totalã (Bq) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Activitate specificã (Bq/kg) │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘II. Detectarea unei surse radioactive şi/sau a unui material contaminat radioactiv în reziduuri, produse intermediare sau finale

(Notificarea iniţialã se va realiza cu informaţia disponibilã la acel moment; ulterior, informaţia va fi completatã în funcţie de evoluţia incidentului; orice informaţie nouã va fi transmisã autoritãţilor cât mai repede posibil.)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Data la care s-a detectat prezenţa unei surse radioactive/a unui │ │
│material contaminat radioactiv │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│Locaţia de detecţie │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│Locaţie │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Adresã │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Persoana de contact │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Contacte (numere de telefon, fax, adrese de e-mail) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Contacte (numere de telefon, fax, adrese de e-mail) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤
│Identificarea procesului afectat de contaminarea radioactivã │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│Produsul afectat (materiale metalice reciclabile procesate, │ │
│lingouri, praf, zgurã) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Descrierea evenimentului (descrierea sumarã a evenimentului, cu │ │
│specificarea datei, orei şi locaţiei de detecţie, a │ │
│instrumentului de detecţie utilizat şi a valorilor mãsurate) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Segmentele de instalaţie afectate (identificarea segmentelor de │ │
│instalaţie sau a vehiculelor care prezintã niveluri de │ │
│radioactivitate mai mari decât nivelurile de fond natural │ │
│din zonã) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬─────┤
│Prelevare de probe din produsele ulterioare pentru analize de │ │ │
│laborator (cu indicarea tipurilor de probe, a datei şi a │ │ │
│cantitãţii prelevate) │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│Oprirea procesului afectat (cu indicarea datei şi a orei de │ │ │
│oprire) │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│Ieşirea produselor din instalaţie (dacã da, se identificã │ │ │
│mijloacele de transport utilizate şi destinaţia) │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│Notificarea expertului acreditat de Comisia Naţionalã pentru │ │ │
│Controlul Activitãţilor Nucleare (CNCAN) │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┤
│Notificarea autoritãţilor (cu nominalizarea acestora) │ DA │ NU │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┘


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016