Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 850 din 30 iunie 2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare "Asistenta tehnica" a Programului de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 850 din 30 iunie 2008  pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 850 din 30 iunie 2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare "Asistenta tehnica" a Programului de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009


Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã şi prevederile art. 49-53 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006 ce stabileşte regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006,
în temeiul <>art. 10 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor şi ministrul economiei şi finanţelor emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Prin prezentul ordin sunt reglementate categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Asistenţã tehnicã" a Programului de cooperare transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013, denumit în continuare Program, pentru urmãtoarele domenii majore de intervenţie:
a) sprijinirea implementãrii şi managementului Programului;
b) sprijinirea comunicãrii şi informãrii privind Programul.
ART. 2
Cheltuielile pentru implementarea mãsurilor din cadrul domeniilor majore de intervenţie prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile astfel:
a) de la data aprobãrii oficiale a Programului de cãtre Comisia Europeanã, pentru Autoritatea de management, Autoritatea naţionalã şi Autoritatea de audit;
b) de la data intrãrii în vigoare a Acordului de implementare a Programului, încheiat între Autoritatea de management şi Secretariatul tehnic comun, pentru Secretariatul tehnic comun şi Punctul de informare.
ART. 3
(1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de cãtre angajat şi angajator, ale personalului de conducere şi de execuţie încadrat cu contract individual de muncã pe duratã determinatã sau nedeterminatã, cu normã parţialã sau întreagã de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare şi implementare a Programului, încadrat în urmãtoarele structuri, dacã sunt respectate prevederile legislaţiei naţionale:
a) Secretariatul tehnic comun;
b) Punctul de informare;
c) Autoritatea de management a programului;
d) Autoritatea naţionalã a programului.
(2) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de cãtre angajat şi angajator, ale personalului încadrat cu contract individual de muncã pe duratã determinatã sau nedeterminatã, cu normã parţialã sau întreagã de lucru, pentru activitãţile adiacente de naturã tehnicã, financiar-contabilã, juridicã sau de audit şi control cu atribuţii în implementarea Programului, încadrat în structura Biroului Regional de Cooperare Transfrontalierã Cãlãraşi.
(3) Primele şi orele suplimentare sunt considerate eligibile dacã sunt respectate prevederile legislaţiei naţionale şi sunt acordate/efectuate cu acordul Autoritãţii de management.
(4) Cheltuielile de personal prevãzute la alin. (1) şi (2) se deconteazã conform contractului de muncã sau proporţional cu procentul prevãzut în fişa postului/foaia de prezenţã aferent atribuţiilor specifice gestionãrii şi implementãrii Programului sau activitãţilor adiacente gestionãrii şi implementãrii Programului.
ART. 4
(1) Cheltuielile efectuate de personalul cu atribuţii în domeniul gestionãrii Programului, cu ocazia deplasãrilor, pentru transport (inclusiv taxele de transport - bac, pod, parcare, taxe rutiere, taxe de aeroport, efectuate în interesul Programului), cazare şi diurnã sunt considerate eligibile dacã se justificã efectuarea acestora prin documentele justificative prevãzute de legislaţia naţionalã şi procedurile Programului.
(2) Cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport şi cazare, sunt eligibile şi pentru membrii sau supleanţii ori delegaţii acestora care participã la şedinţele Comitetului comun de monitorizare, ale Comitetului comun de selecţie sau ale grupurilor de lucru şi subcomitetelor înfiinţate de cãtre acestea.
(3) Cheltuielile cu închirierea de mijloace de transport în scopul implementãrii Programului sunt eligibile.
ART. 5
Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii sunt urmãtoarele:
a) cheltuielile pentru efectuarea de studii, analize, rapoarte, în concordanţã cu obiectivele Programului;
b) cheltuielile cu controlul sau auditul, în cazul externalizãrii acestor servicii;
c) cheltuielile cu publicitatea şi informarea - organizarea de evenimente, campanii publicitare, cheltuieli aferente paginii de internet a Programului, cheltuielile cu publicaţiile şi materialele promoţionale;
d) cheltuielile efectuate pentru organizarea de reuniuni de lucru ale Comitetului comun de monitorizare, Comitetului comun de selecţie, grupurilor de lucru, precum şi ale altor comitete înfiinţate pentru gestionarea programului;
e) cheltuielile efectuate cu instruirea personalului implicat în gestionarea şi implementarea Programului;
f) cheltuielile efectuate cu traduceri şi interpretariat;
g) cheltuielile pentru consultanţã şi expertizã tehnicã, economico-financiarã, contabilã, fiscalã, juridicã, în domeniile necesare gestionãrii şi implementãrii Programului;
h) cheltuielile de poştã şi curierat;
i) cheltuielile pentru servicii informatice: întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice; întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice;
j) cheltuielile de arhivare.
ART. 6
(1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de echipamente de tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, biroticã, echipamente de birou şi mobilier, autoturisme.
(2) Achiziţia de autoturisme este eligibilã în urmãtoarele condiţii:
a) este justificatã de necesitãţi derivate din implementarea Programului;
b) valoarea cheltuielilor eligibile nu poate depãşi echivalentul în lei a 20.000 euro pentru fiecare autoturism achiziţionat;
c) Autoritatea de management monitorizeazã utilizarea autoturismului achiziţionat pe tot parcursul implementãrii Programului, pentru a se asigura cã acesta este utilizat exclusiv în interesul Programului;
d) sunt respectate obligaţiile beneficiarului privind informarea şi publicitatea, cu respectarea prevederilor art. 8 din Regulamentul Comisiei Europene 1.828/2006;
e) cheltuielile sunt acceptate doar în cazuri justificate de cãtre beneficiar şi aprobate de cãtre Autoritatea de management.
(3) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aplicaţii informatice, brevete, licenţe, mãrci.
(4) Cheltuielile pentru achiziţia obiectelor de inventar sunt eligibile.
(5) Cheltuielile pentru achiziţia de cãrţi, publicaţii relevante pentru obiectul de activitate al beneficiarului, în format tipãrit şi/sau electronic, abonamentele la publicaţii relevante pentru obiectul de activitate sunt eligibile.
(6) Sunt eligibile cheltuielile cu materialele consumabile necesare desfãşurãrii în bune condiţii a activitãţii beneficiarilor.
ART. 7
Cheltuielile cu lucrãrile în scopul igienizãrii şi amenajãrii sunt considerate eligibile pentru sediile Secretariatului tehnic comun, ale Punctului de informare, ale Autoritãţii de management şi ale Autoritãţii naţionale.
ART. 8
(1) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele şi comisioanele bancare la deschiderea şi administrarea conturilor separate necesare pe perioada implementãrii Programului conform solicitãrii AM, precum şi cele aferente transferurilor bancare transnaţionale.
(2) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele aferente participãrii personalului implicat în gestionarea şi implementarea Programului la sesiuni de instruire şi evenimente direct legate de implementarea Programului
(3) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele notariale, dacã acestea sunt efectuate în legãturã directã cu operaţiunea şi sunt necesare pentru implementarea activitãţilor eligibile ale Programului.
(4) TVA aferentã cheltuielilor efectuate este eligibilã cu condiţia ca beneficiarul sã dovedeascã prin mijloace legale faptul cã nu o recupereazã din alte surse.
ART. 9
(1) În categoria cheltuielilor generale de administraţie se includ cheltuielile efectuate pentru: închirierea sediului Secretariatului tehnic comun şi Punctului de informare; plata utilitãţilor: energie termicã, energie electricã, apã, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, internet; achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului; serviciile de întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor şi autoturismelor; cheltuielile de protocol; asigurãrile pentru autoturisme şi echipamente achiziţionate din fondurile Programului; asigurãrile spaţiilor în care îşi desfãşoarã activitatea Secretariatul tehnic comun şi Punctul de informare, cu condiţia ca spaţiul sã se afle în proprietatea acestora sau ca asigurarea sã fie impusã prin contract de cãtre proprietarii spaţiilor respective.
(2) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile dupã cum urmeazã:
a) în limitã de maximum 10% din costurile eligibile rambursate ale contractului pentru Secretariatul tehnic comun şi Punctul de informare;
b) în limitã de maximum 5% din costurile eligibile rambursate pentru Autoritatea de management şi Autoritatea naţionalã.
(3) Metoda de calcul folositã pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie se va stabili de cãtre Autoritatea de management şi se va ataşa ca anexã la contractul de finanţare, respectiv decizia de finanţare.
ART. 10
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor,
Anna Horvath,
secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian


------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016