Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 760 din 3 aprilie 2007 privind eliberarea actelor de studii postliceale absolventilor cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri organizate in baza Hotararii Guvernului nr. 797/1997
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 760 din 3 aprilie 2007  privind eliberarea actelor de studii postliceale absolventilor cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri organizate in baza   Hotararii Guvernului nr. 797/1997     Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 760 din 3 aprilie 2007 privind eliberarea actelor de studii postliceale absolventilor cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri organizate in baza Hotararii Guvernului nr. 797/1997

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 8 mai 2007

În temeiul <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>Hotãrârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetãrii emite prezentul ordin.

ART. 1
(1) Se aprobã eliberarea actelor de studii care certificã absolvirea nivelului de învãţãmânt postliceal, absolvenţilor de liceu sanitar, promoţiile 1976-1994 inclusiv, care au urmat şi au promovat cursul cu durata de un an în vederea echivalãrii studiilor cu cele de nivel postliceal.
(2) Au dreptul sã solicite eliberarea actelor de studii menţionate la alin. (1) şi a foilor matricole, anexe la acestea, numai absolvenţii prevãzuţi la alin. (1), cãrora nu li s-au eliberat astfel de acte de studii înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin.
ART. 2
(1) Pentru absolvenţii menţionaţi la art. 1 pentru care existã documente şcolare (cataloage, registre matricole etc.), eliberarea actelor de studii prevãzute la art. 1 se face la cerere, fãrã examen, de cãtre unitãţile de învãţãmânt organizatoare ale examenului de absolvire a cursului cu durata de un an în vederea echivalãrii studiilor cu cele de nivel postliceal.
(2) Pentru absolvenţii menţionaţi la art. 1 pentru care nu existã documente şcolare (cataloage, registre matricole etc.) privind parcurgerea cursului de echivalare cu durata de un an, se procedeazã la susţinerea unui examen de reconstituire a situaţiilor şcolare.
ART. 3
(1) Absolvenţii menţionaţi la art. 1 şi 2 primesc acte de studii care certificã absolvirea nivelului de învãţãmânt postliceal, dupã cum urmeazã:
a) absolvenţii cursurilor de echivalare, care au promovat examenul de finalizare a studiilor postliceale sanitare anterior anului 1996, primesc diplomã de absolvire a şcolii postliceale de specialitate, conform reglementãrilor legale în vigoare în acea perioadã;
b) absolvenţii cursurilor de echivalare, care au promovat examenul de finalizare a studiilor postliceale sanitare în intervalul 1996-1999, primesc certificat de absolvire a şcolii postliceale, conform reglementãrilor legale în vigoare în acea perioadã.
(2) Completarea diplomelor/certificatelor de absolvire a şcolii postliceale pentru absolvenţii cursurilor de echivalare se face astfel:
- pe faţa diplomei/certificatului, în caseta 1 la rândul 5, şi pe cotor, în caseta 1 la rândul 7, dupã sintagma "a urmat cursurile şcolii postliceale" se va adãuga "Conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 797/1997 "; caseta ce urmeazã dupã sintagma "durata de şcolarizare", pe faţa diplomei şi pe cotor, se va completa cu "1 an";
- pe verso, caseta "Situaţia promovãrii pe ani de studii" se bareazã; nu se semneazã şi nu se ştampileazã;
- pe verso, în caseta 2, la "Situaţia la examenul de absolvire" se completeazã numele unitãţii de învãţãmânt organizatoare a examenului de absolvire din localitatea, apoi sesiunea şi anul susţinerii examenului de absolvire. La rubricile "Disciplinele de examen" se va completa lista probelor susţinute în cadrul examenului de absolvire, conform metodologiei în vigoare la data desfãşurãrii examenului. Aceste probe pot fi: "proba practicã", "proba scrisã" şi "lucrare de diplomã".
ART. 4
Foaia matricolã-anexã la diploma/certificatul de absolvire a şcolii postliceale se elibereazã la cerere şi se completeazã respectându-se planul de învãţãmânt pentru cursul de echivalare, conform specialitãţii parcurse.
ART. 5
(1) Diplomele/certificatele de absolvire a şcolii postliceale se întocmesc, se semneazã şi se ştampileazã în termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Diplomele/certificatele de absolvire se semneazã şi se ştampileazã de cãtre persoanele indicate pe tipizat din actuala structurã a unitãţii de învãţãmânt organizatoare a examenului de finalizare.
(3) Eliberarea diplomei/certificatului de absolvire a şcolii postliceale se face în baza urmãtoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) copia legalizatã de pe certificatul de naştere;
c) copia legalizatã de pe certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul schimbãrii numelui);
d) copia legalizatã de pe diploma de bacalaureat a liceului sanitar, promoţiile 1976-1994 inclusiv;
e) copia legalizatã de pe certificatul de calificare (atestat) obţinut la absolvirea liceului sanitar, din care sã reiasã susţinerea examenului de calificare;
f) adeverinţa de salariat şi vechimea în profilul respectiv la data înscrierii la cursul de echivalare sau copia de pe carnetul de muncã, care se certificã de secretariatul unitãţii de învãţãmânt;
g) copia adeverinţei eliberate de unitatea de învãţãmânt, prin care se face dovada parcurgerii şi finalizãrii cursului de echivalare.
ART. 6
Conducerile unitãţilor de învãţãmânt care elibereazã actele de studii pentru absolvenţii menţionaţi la art. 1 şi 2 iau mãsuri pentru inventarierea şi arhivarea documentelor şcolare care fac obiectul prezentului ordin, precum şi a documentelor depuse de solicitant conform art. 5 alin. (3).
ART. 7
(1) În vederea susţinerii examenului de reconstituire prevãzut la art. 2 alin. (2), conducerile unitãţilor de învãţãmânt, împreunã cu inspectorul şcolar responsabil cu actele de studii la nivelul inspectoratului şcolar, întocmesc douã procese-verbale de constatare a situaţiei documentelor şcolare din arhivã, starea de fapt şi, eventual, motivele inexistenţei acestora. Cele douã procese-verbale întocmite au valoare de original. Un exemplar se înainteazã Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii*) - Direcţia generalã management învãţãmânt preuniversitar, în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Al doilea exemplar al procesului-verbal se arhiveazã în unitatea de învãţãmânt.
-------
*) Conform <>art. 15 lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului"

(2) Unitãţile de învãţãmânt organizatoare ale cursului de echivalare organizeazã examen de reconstituire a situaţiilor şcolare pentru absolvenţii prevãzuţi la art. 2 alin. (2), prin susţinere de probe scrise la toate disciplinele cuprinse în planul de învãţãmânt pentru cursul de echivalare.
(3) Instrucţiunile privind organizarea şi desfãşurarea examenului pentru reconstituirea situaţiilor şcolare sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
(4) Absolvenţii menţionaţi la art. 2 alin. (2), proveniţi de la şcolile postliceale sanitare de stat care s-au desfiinţat, susţin examenul de reconstituire a situaţiilor şcolare la şcolile postliceale prevãzute în anexã.
(5) Pentru absolvenţii menţionaţi la art. 2 alin. (2), actele de studii care certificã absolvirea nivelului de învãţãmânt postliceal se întocmesc conform art. 3, se semneazã şi se ştampileazã în termen de 30 de zile de la încheierea examenului de reconstituire a situaţiei şcolare.
ART. 8
(1) Direcţia generalã management învãţãmânt preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii comunicã Ministerului Sãnãtãţii Publice, Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi Federaţiei "Sanitas" prezentul ordin.
(2) Inspectoratele şcolare judeţene comunicã prezentul ordin tuturor unitãţilor de învãţãmânt postliceal sanitar de stat din raza teritorialã a judeţului.
(3) Conducerile unitãţilor de învãţãmânt afişeazã prezentul ordin la avizierul şcolii.
(4) Inspectoratele şcolare judeţene transmit o copie a prezentului ordin autoritãţilor judeţene de sãnãtate publicã şi filialelor judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, în vederea informãrii personalului sanitar interesat.
ART. 9
Direcţia generalã management învãţãmânt preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi conducerile unitãţilor de învãţãmânt postliceal duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 10
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetãrii,
Mihail Hãrdãu

Bucureşti, 3 aprilie 2007.
Nr. 760.


ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI
privind organizarea şi desfãşurarea
examenului pentru reconstituirea situaţiilor şcolare

ART. 1
Prezentele instrucţiuni se aplicã absolvenţilor liceului sanitar, promoţiile 1976-1994 inclusiv, care au urmat cursul cu durata de un an pentru echivalare cu nivelul studiilor postliceale sanitare şi au promovat examenul de absolvire, în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 797/1997 , absolvenţi pentru care nu existã documente şcolare (registre şcolare, cataloage etc.) privind parcurgerea cursului de echivalare.
ART. 2
(1) Pentru absolvenţii aflaţi în situaţia prevãzutã la art. 2 alin. (2) din ordin, se organizeazã examen de reconstituire a situaţiilor şcolare.
(2) Examenul de reconstituire a situaţiilor şcolare este constituit din probe scrise la toate disciplinele cuprinse în planul de învãţãmânt al cursului de echivalare.
ART. 3
(1) Absolvenţii cursului de echivalare care se aflã în situaţia reconstituirii situaţiilor şcolare susţin examenul de reconstituire la unitãţile de învãţãmânt care au organizat examenul de finalizare a cursului.
(2) Absolvenţii cursului de echivalare ai Şcolii Postliceale Sanitare din Galaţi, care se aflã în situaţia reconstituirii situaţiilor şcolare, susţin acest examen la Şcoala Postlicealã Sanitarã Brãila, iar cei de la Şcoala Postlicealã Sanitarã Tulcea susţin examenul la Şcoala Postlicealã Sanitarã din Constanţa.
ART. 4
(1) Organizarea şi desfãşurarea probelor examenului de reconstituire se desfãşoarã în sesiunile examenului de absolvire a învãţãmântului postliceal (iunie şi august) din anii 2007 şi 2008.
(2) Pot fi susţinute în aceeaşi zi probe scrise pentru cel mult douã discipline din planul de învãţãmânt.
(3) Directorul unitãţii de învãţãmânt stabileşte prin decizie internã componenţa comisiilor, datele şi orele de desfãşurare a probelor de examen în perioada precizatã la alin. (1).
(4) Graficul examenului de reconstituire propus de unitatea de învãţãmânt se aprobã de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi se comunicã Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, Direcţia generalã management învãţãmânt preuniversitar, şi filialelor judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea examenului.
ART. 5
(1) În vederea susţinerii examenului de reconstituire a situaţiilor şcolare, perioada de înscriere a absolvenţilor este identicã cu cea cuprinsã în graficul examenului de absolvire a învãţãmântului postliceal. Înscrierea se face la secretariatele unitãţilor şcolare organizatoare.
(2) Dosarul de înscriere conţine:
a) cererea solicitantului;
b) copia legalizatã la biroul notarului public de pe certificatul de naştere;
c) copia legalizatã la biroul notarului public de pe certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul schimbãrii numelui);
d) copia legalizatã la biroul notarului public de pe diploma de bacalaureat a liceului sanitar, promoţiile 1976-1994 inclusiv;
e) copia legalizatã la biroul notarului public de pe certificatul de calificare (atestat), din care sã reiasã susţinerea examenului de calificare;
f) adeverinţa de salariat şi vechimea în profilul respectiv la data înscrierii la cursul de echivalare sau copia de pe carnetul de muncã, care se certificã de secretariatul unitãţii de învãţãmânt;
g) copia de pe adeverinţa eliberatã de unitatea de învãţãmânt, prin care se face dovada parcurgerii şi finalizãrii cursului de echivalare.
(3) Se pot înscrie la examenul de reconstituire a situaţiilor şcolare numai persoanele care îndeplinesc cumulat urmãtoarele condiţii:
a) sunt absolvenţi de liceu sanitar, promoţiile 1976-1994 inclusiv;
b) au absolvit cursul cu durata de un an pentru echivalare cu nivelul studiilor postliceale;
c) au promovat examenul de absolvire a cursului de echivalare;
d) nu au primit acte de studii pentru nivel postliceal înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin.
(4) Reconstituirea situaţiilor şcolare şi, ulterior, eliberarea actelor de studii de nivel postliceal se fac numai în specialitatea în care absolvenţii au urmat cursul de echivalare.
(5) Examenul de reconstituire a situaţiilor şcolare se va desfãşura conform prezentelor instrucţiuni, având ca suport planurile de învãţãmânt care au fost utilizate pentru desfãşurarea cursurilor. Pentru cursurile de echivalare desfãşurate în anul 1992 se vor utiliza planurile de învãţãmânt care au un numãr total de 320 de ore, iar pentru cursurile de echivalare desfãşurate dupã anul 1996 se vor utiliza planurile de învãţãmânt care conţin un numãr total de 528 de ore.
(6) Fiecare unitate de învãţãmânt organizatoare a examenului de reconstituire a situaţiilor şcolare va afişa, alãturi de graficul examenelor, tematica de examen pentru fiecare disciplinã şi specialitate.
(7) Pe actele de studii (diplomã/certificat), la rubrica "Specializare" se va completa, în funcţie de planul de învãţãmânt parcurs: asistent medical radiologie, asistent medical de laborator, asistent medical balneofizioterapie, tehnician opticã medicalã, asistent medical obstetricã-ginecologie, asistent medical pediatrie, tehnician tehnicã dentarã, asistent medical igienã, asistent medical ocrotire, asistent medical dieteticã, tehnician aparaturã medicalã, asistent medical, asistent de farmacie.
ART. 6
(1) Unitãţile de învãţãmânt organizeazã şi desfãşoarã examenul de reconstituire conform metodologiei de susţinere a examenelor de diferenţã descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, aprobat prin <>Ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 4.925/2005 , astfel:
a) pentru fiecare specialitate se stabileşte o comisie care are un preşedinte şi câte doi profesori exeminatori pentru fiecare disciplinã;
b) durata probei scrise este de 90 de minute din momentul transcrierii subiectelor pe tablã sau primirii de cãtre absolvenţi a foii cu subiecte. Proba scrisã conţine douã variante de subiecte, dintre care absolventul trateazã o singurã variantã, la alegere;
c) fiecare profesor examinator acordã o notã pentru lucrarea scrisã. Media aritmeticã a notelor acordate de cei doi profesori examinatori, rotunjitã la nota întreagã cea mai apropiatã, reprezintã nota finalã la disciplina de examen; fracţiunile de 50 de sutimi se rotunjesc în favoarea absolventului;
d) rezultatele obţinute se consemneazã în catalogul de examen de cãtre profesorii examinatori şi se trec în catalogul clasei şi în registrul matricol;
e) lucrãrile scrise se pãstreazã în arhiva unitãţii de învãţãmânt o perioadã de un an.
(2) Susţinerea examenului de reconstituire a situaţiilor şcolare se face cu taxã, stabilitã de fiecare unitate de învãţãmânt organizatoare a examenului de reconstituire a situaţiilor şcolare, astfel încât sã acopere toate cheltuielile de examen.
(3) Alãturi de cadrele didactice desemnate prin decizie internã ca profesori examinatori, pe durata desfãşurãrii probelor scrise vor fi supraveghetori şi membri ai filialelor judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
ART. 7
Cadrele didactice care fac parte din comisiile de organizare şi desfãşurare a examenului de reconstituire sunt retribuite prin plata cu ora, dupã cum urmeazã:
- preşedintele şi membrii comisiei, câte 15 minute pentru fiecare candidat, înmulţite cu numãrul disciplinelor la care se susţin probe scrise, dar fãrã a depãşi un salariu de bazã al funcţiei în care este încadrat;
- cadrele didactice - profesori supraveghetori: pentru fiecare probã se calculeazã câte douã ore destinate supravegherii candidaţilor;
- secretar - 24 de ore, indiferent de numãrul candidaţilor şi al disciplinelor.
ART. 8
Inspectoratele şcolare judeţene se adreseazã filialelor judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România pentru desemnarea de cãtre acestea de asistenţi medicali care sã participe la examenul de reconstituire a situaţiilor şcolare în calitate de supraveghetor.
ART. 9
Dupã încheierea fiecãrei sesiuni a examenului de reconstituire a situaţiilor şcolare, directorul unitãţii de învãţãmânt va elabora şi va transmite Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii - Direcţia generalã management învãţãmânt preuniversitar un raport cu urmãtoarea structurã:
a) Date statistice, care se vor completa dupã urmãtorul tabel:


┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Specialitatea │ Numãrul de elevi │
├───────────────┼──────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┤
│ │ Numãrul │ │ │ │ │
│ │ de absolvenţi │ │ │ │ │
│ │ posibili │ Înscrişi│ Prezenţi │ Absenţi │ Promovaţi │
│ │ beneficiari ai │ │ │ │ │
│ │ prevederilor │ │ │ │ │
│ │prezentului ordin │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │
└───────────────┴──────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┘b) Aprecieri asupra organizãrii şi desfãşurãrii examenului de reconstituire a situaţiilor şcolare.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016