Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 691 din 17 decembrie  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 691 din 17 decembrie pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 30 decembrie 2008


Având în vedere prevederile <>art. 122 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile ulterioare,

ministrul sãnãtãţii publice şi ministrul internelor şi reformei administrative emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele de aplicare a prevederilor titlului IV "Sistemul naţional de asistenţã medicalã de urgenţã şi de prim ajutor calificat" din <>Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevãzute în anexele nr. 1-11.
ART. 2
În înţelesul prezentului ordin, în sistemul naţional de servicii medicale de urgenţã şi de prim ajutor calificat, termenii şi noţiunile folosite au urmãtoarele semnificaţii:
a) acces în sistemul de urgenţã - modalitatea prin care cetãţeanul anunţã o urgenţã în vederea declanşãrii unui rãspuns din partea sistemului de intervenţie. Accesul în sistem se face de regulã prin numãrul unic de apel 112;
b) planul roşu - planul de intervenţie al serviciilor de urgenţã prespitaliceşti în cazul unor accidente colective sau al unor calamitãţi cu efect limitat;
c) planul alb - planul de rãspuns al unitãţilor sanitare cu paturi în cazul unui aflux masiv de pacienţi în urma unui accident colectiv, a unei calamitãţi, epidemii sau pandemii;
d) centru de informare toxicologicã - un centru de apel care furnizeazã informaţiile şi recomandãrile necesare medicilor şi, eventual, populaţiei în cazul expunerii la substanţe toxice sau al ingerãrii unor substanţe toxice, inclusiv medicamente;
e) staţie centralã a serviciului public de ambulanţã - unitatea în care se aflã sediul central al serviciului public judeţean sau al municipiului Bucureşti şi unde îşi au baza mai multe echipaje de intervenţie de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport;
f) substaţie a serviciului public de ambulanţã - unitatea în care îşi are baza cel puţin un echipaj medical de urgenţã;
g) punct de lucru al serviciului public de ambulanţã unitatea în care îşi are baza cel puţin un echipaj de consultaţii de urgenţã la domiciliu sau de transport medical, fãrã a avea concomitant şi un echipaj medical de urgenţã;
h) program de defibrilare - ansamblul de mãsuri, mijloace şi protocoale necesar implementãrii, funcţionãrii, întreţinerii şi controlului funcţionãrii defibrilatoarelor.
ART. 3
Ministerul Sãnãtãţii Publice şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative vor stabili prin ordin comun lista cu medicamente, materiale sanitare şi echipamente necesare pentru posturile medicale avansate în cazul intervenţiei în caz de accidente colective, calamitãţi şi dezastre în faza prespitaliceascã.
ART. 4
Monitorizarea şi evaluarea procesului de formare în primul ajutor de bazã, precum şi acreditarea/reacreditarea persoanelor şi centrelor care desfãşoarã activitãţi de formare în primul ajutor de bazã se fac de cãtre un organism comun, înfiinţat în condiţiile legii, de cãtre Ministerul Sãnãtãţii Publice şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
ART. 5
(1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului ordin atrage, dupã caz, rãspunderea civilã, materialã, disciplinarã, contravenţionalã sau penalã, în condiţiile legii.
(2) În cazul unitãţilor sanitare private, nerespectarea prevederilor prezentului ordin duce, dupã caz, la retragerea temporarã sau permanentã, parţialã ori totalã, a autorizaţiei de funcţionare.
ART. 6
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãţii Publice, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã şi unitãţile subordonate acestuia, autoritãţile de sãnãtate publicã şi unitãţile sanitare publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 7
Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantã din prezentul ordin.
--------
*) Anexele nr. 1-11 se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzãri şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 8
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 270/2004 privind asistenţa medicalã de urgenţã prespitaliceascã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 30 aprilie 2004, cu modificãrile ulterioare.
ART. 9
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

ANEXA 1

Normele de aplicare în domeniul primului ajutor
de bazã şi primul ajutor calificat

ART. 1
Acordarea primului ajutor de bazã se face cu sau fãrã materiale sanitare de prim ajutor de cãtre persoanele aflate la locul incidentului, respectând indicaţiile personalului de specialitate din dispeceratul de urgenţã pânã la sosirea echipajelor de intervenţie.
ART. 2
În lipsa indicaţiilor de specialitate, persoanele aflate la locul incidentului acordã primul ajutor de bazã conform cunoştinţelor dobândite în cadrul cursurilor de prim ajutor la care au participat.
ART. 3
În cazul în care persoanele aflate la locul incidentului nu au cunoştintele necesare acordãrii primului ajutor, şi nici nu pot obţine indicaţii de specialitate, ele acţioneazã pentru a îndepãrta pericolul de victimã, sau, dupã caz, pentru a îndepãrta victima de un pericol iminent şi pentru a asigura confortul victimei pânã la sosirea echipajelor de intervenţie, evitând efectuarea unor manevre care pot agrava situaţia pacientului.
ART. 4
Persoanele aflate la locul unui accident rutier vor evita scoaterea victimelor din autovehiculele accidentate cu excepţia situaţiei în care exista un pericol iminent de explozie, incendiu, înec sau prãbuşire care necesita evacuarea zonei înaintea sosirii echipajelor de intervenţie.
ART. 5
Persoanele aflate la locul unui accident vor evita transportul accidentaţilor cu mijloace nemedicale cu excepţia situaţiei în care ele se aflã în zone izolate şi nu exista posibilitatea de a accesa sistemul de urgenţã prin Numãrul Unic de Apel 112 sau prin alte mijloace, sau, a situaţiei în care se impune evacuarea zonei în care se aflã accidentatul din cauza unui pericol iminent.
ART. 6
Formarea în primul ajutor de bazã se face în cadrul instituţiilor de învãţãmant, a şcolilor de conducere auto, a agenţilor economici şi a instituţiilor şi organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale care au aceastã activitate în statutul lor.
ART. 7
Formarea în domeniul primului ajutor de bazã respectã prevederile şi protocoalele existente la nivel naţional şi european şi se va desfãşura teoretic şi practic.
ART. 8
Furnizorii care desfãşoarã cursuri de prim ajutor de bazã au personal pregãtit precum şi echipamentele şi materialele necesare efectuãrii cursurilor teoretice şi practice în acest domeniu.
ART. 9
Formarea în primul ajutor de bazã include cel puţin urmãtoarele aspecte:
a) recunoaşterea urgenţelor cu risc vital, inclusiv a stopului cardio-respirator
b) accesarea şi activarea sistemului de urgenţã prin numãrul de apel unic de urgenţã 112.
c) acordarea primului ajutor de bazã pânã la sosirea echipajelor de intervenţie în urmãtoarele situaţii: stop cardio - respirator, corpi strãini în cãile respiratorii, hemoragii, fracturi, plãgi, arsuri termice şi chimice inclusiv la nivelul ochilor, accidente rutiere, înec, electrocutare, alterarea stãrii de conştienţã la pacienţii cu respiraţie prezenta
d) facultativ cursurile de prim ajutor de bazã pot include şi formarea în utilizarea defibrilatorului semi-automat.
ART. 10
(1) Pe lângã defibrilatoarele semiautomate aflate în dotarea echipajelor de prim ajutor calificat şi a echipajelor de asistenţã medicalã de urgenţã, în spaţiile publice şi instituţiile aglomerate pot exista programe de defibrilare semiautomatã accesibile publicului cu condiţia ca în locaţiile respective sã existe persoane instruite în utilizarea acestor defibrilatoare şi cel puţin o persoanã sã fie prezentã şi reperabilã permanent în aceste locaţii.
(2) Responsabilitatea programului prevãzut la alin. (1) este atribuitã unei persoane desemnate în acest scop, care va duce la îndeplinire toate componentele programului de defibrilare.
ART. 11
(1) Defibrilatoarele semiautomate pot exista şi la bordul aeronavelor şi navelor cu condiţia existenţei, la bordul navelor respective, a cel puţin unei persoane uşor reperabile, instruitã în utilizarea lor.
(2) Defibrilatoarele semiautomate au instrucţiunile de utilizare scrise în limba românã.
(3) Instrucţiunile vizuale şi auditive ale defibrilatoarelor semiautomate sunt în limba românã.
(4) În zonele de graniţã, instrucţiunile scrise ale defibrilatoarelor vor fi şi într-o limba de circulaţie internaţionalã.
(5) În localitãţile cu minoritãţi etnice, instrucţiunile scrise ale defibrilatoarelor sunt şi în limba minoritãţii etnice din localitatea sau zona respectivã.
ART. 12
Defibrilatoarele semiautomate au capacitatea de înregistrare şi pãstrare a datelor privind evenimentele petrecute în vederea analizei retroactive a cazurilor la care au fost utilizate.
ART. 13
Utilizarea defibrilatoarelor semiautomate este obligatorie în cadrul echipajelor de prim ajutor calificat.
ART. 14
Echipajele de prim ajutor calificat utilizeazã defibrilatorul semiautomat pe baza cunoştinţelor teoretice şi practice obţinute în cadrul cursurilor de pregãtire specifice.
ART. 15
Modificarea protocoalelelor de resuscitare şi de utilizare a defibrilatoarelor semiautomate se comunicã în scris echipajelor de prim ajutor calificat printr-un ordin al Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã.
ART. 16
Primul ajutor calificat este acordat în echipã, într-un cadru instituţionalizat, de cãtre personalul paramedical aparţinând Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã sau altor instituţii care, conform prevederilor legislative, au dreptul de a avea aceastã categorie de personal.
Art. 17
(1) Procesul acordãrii primului ajutor calificat este monitorizat de cãtre unitãţile aparţinând Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, cel puţin la nivel judeţean, precum şi la nivelul municipiului Bucureşti.
(2) Monitorizarea se face de cãtre asistenţi medicali pregãtiţi în acest scop, care aparţin Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã, în colaborare cu medicii şefi SMURD la nivelul fiecãrui judeţ şi sub coordonarea medicului şef SMURD din centrul regional.
(3) Asistenţii medicali prevãzuţi la alin. (2) rãspund şi de formarea continuã a personalului paramedical din structura unitãţii în care activeazã precum şi din structura unitãţilor SMURD aparţinând autoritãţilor publice locale din judeţul respectiv, pe baza unui program propus de Inspectorul Şef al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţã în colaborare cu medicul şef al regiunii şi aprobat de Inspectorul General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã.
(4) Monitorizarea acordãrii primului ajutor calificat de cãtre echipajele formaţiunilor pentru situaţii de urgenţã aflate în structura autoritãţilor publice locale sau judeţene, precum şi formarea continuã a acestora, este asiguratã de asistenţii medicali din cadrul Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţã în colaborare cu medicul şef SMURD de la nivelul judeţului respectiv şi sub directa coordonare a medicului şef SMURD de la nivel regional.
ART. 18
Acordarea primului ajutor calificat se face pe baza de protocoale şi proceduri precum şi pe baza indicaţiilor medicale la distanţã, atunci când este utilizat sistemul de telemedicinã.
ART. 19
(1) Echipajul de prim ajutor calificat este coordonat pe durata programului de lucru de cãtre un comandant de echipaj care asigurã respectarea protocoalelor şi a procedurilor în acest domeniu.
(2) Fişa de post a comandantului echipajului de prim ajutor calificat se elaboreazã în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã şi se aprobã de cãtre Inspectorul General.
ART. 20
Echipajele de prim ajutor calificat sunt astfel organizate încât sã se asigure îndeplinirea indicatorilor de timp prevãzuţi de lege luând în considerare şi structura şi capacitatea de intervenţie a serviciilor de ambulanţã din zona de competenţã. Echipajele de prim - ajutor calificat sunt clasificate dupã cum urmeazã:
a) echipaje de prim ajutor calificat cu capacitate de evacuare a pacientului utilizând ambulanţe tip B2.
b) echipaje de prim ajutor calificat fãrã capacitate de evacuare a pacientului utilizând diferite mijloace de intervenţie specifice activitãţii Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã care au atât dotarea specificã acordãrii primului ajutor calificat cât şi personalul instruit. Astfel de echipaje intervin la urgenţele medicale într-o zonã astfel definitã încât timpul de sosire sã fie de cel mult 8 minute de la plecarea la solicitare. Misiunea prioritarã a acestor mijloace de intervenţie rãmâne cea de bazã, conform organigramelor Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã.
ART. 21
(1) În localitãţile unde nu existã unitãţi ale Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã, echipajele de prim ajutor calificat fac parte din structura formaţiunilor voluntare pentru situaţii de urgenţã fiind subordonaţi operativ şi profesional Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã.
(2) Funcţionarea echipajelor prevãzute la alin. (1) poate fi asiguratã şi de cãtre personal detaşat al Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţã.
ART. 22
Echipajele de prim ajutor calificat intervin într-o zonã de competenţã bine definitã, în caz de necesitate fiind posibilã intervenţia lor şi în zonele limitrofe zonei de intervenţie.
ART. 23
Echipajele de prim ajutor calificat pot fi direcţionate cãtre zone afectate de calamitãţi sau la accidente colective aflate în locaţii din afara zonei de competenţã, sau din afara zonei limitrofe zonei de competenţã, la ordinul Inspectorului Şef al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţã sau al Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã.
ART. 24
Alertarea echipajelor de prim ajutor calificat se face de cãtre dispeceratele medicale, dispeceratele Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã, dispeceratele integrate sau de cãtre Centrele Unice de Apel de Urgenţã 112, pe baza indexului din anexa nr. 9 a prezentului ordin. Indexul de codificare al urgenţelor şi regulamentul de alocare al resurselor şi mijloacelor de intervenţie dupã gradul de urgenţã se implementeazã în cadrul platformei destinate dispecerizãrii apelurilor de urgenţã prin sistemul unic de apel 112.
ART. 25
În cazurile de cod roşu prevãzute în anexa 9 a prezentului ordin, alertarea echipajelor de prim ajutor calificat este obligatorie ca echipaj de prim-rãspuns, realizându-se în cel mai scurt timp posibil, chiar şi în cursul preluãrii apelului, fie de cãtre operatorul 112, dispecerul medical sau de cãtre cel din cadrul structurii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, fãrã a fi necesarã aprobarea medicului coordonator din cadrul dispeceratului medical.
ART. 26
(1) În cazurile de cod galben prevãzute în anexa 9 a prezentului ordin, alertarea echipajelor de prim ajutor calificat este obligatorie, dacã ele sunt cele mai apropiate echipaje de locul solicitãrii respective, fãrã a fi necesarã aprobarea medicului coordonator din cadrul dispeceratului medical.
(2) Este interzisã utilizarea echipajelor de prim ajutor calificat în cazul intervenţiilor de cod verde sau în cazul transferurilor interspitaliceşti.
ART. 27
Este interzisã utilizarea echipajelor de tip A1 şi A2 din structura serviciilor publice de ambulanţã ca echipaje de urgenţã cu excepţia urmãtoarelor situaţii:
a) nu existã nici un echipaj de prim ajutor calificat sau echipaj medical de urgenţã disponibil pentru a interveni în timp util.
b) accident colectiv care necesitã intervenţia mai multor echipaje iar capacitatea de intervenţie a serviciilor de urgenţã prespitaliceascã este depãşitã.
c) accident sau incident care implicã mai multe persoane care necesitã transport nemedicalizat.
ART. 28
Trimiterea excepţionalã a unui echipaj tip A la un caz de urgenţã este urmatã în mod obligatoriu de trimiterea unui echipaj de prim ajutor calificat sau/şi un echipaj medical de urgenţã.
ART. 29
Trimiterea în sprijinul echipajelor de prim ajutor a unuia sau a mai multor echipaje medicale de urgenţã se face în urmãtoarele situaţii:
a) din informaţiile obţinute rezultã necesitatea trimiterii imediate a unui echipaj medical de urgenţã sau a mai multor echipaje fãrã aşteptarea informaţiilor din partea echipajului sau a echipajelor de prim ajutor.
b) echipajul de prim ajutor nu are capacitate de evacuare/transport a pacientului.
c) informaţiile obţinute radio-telefonic sau prin sistemul de telemedicinã, de la echipajul de prim ajutor calificat aflat la locul solicitãrii denotã necesitatea trimiterii unui echipaj medical de urgenţã.
d) echipajul de prim ajutor calificat solicitã sprijinul unui echipaj medical de urgenţã.
ART. 30
Monitorizarea continuã, din punct de vedere operativ, a activitãţii echipajelor de prim ajutor calificat în teren se face de cãtre dispeceratele medicale precum şi de cãtre dispeceratele Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã. Aceastã monitorizare este efectuatã de cãtre dispeceratele integrate, acolo unde ele existã.
ART. 31
Personalul implicat în acordarea primului ajutor calificat este personal angajat sau voluntar în cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã, a Formaţiunilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţã sau în cadrul instituţiilor de profil abilitate prin lege sã înfiinţeze astfel de echipaje.
ART. 32
Persoanele care activeazã ca personal angajat în cadrul echipajelor de prim ajutor calificat îndeplinesc urmãtoarele condiţii minime la momentul începerii activitãţii în cadrul acestor echipaje:
a) absolvent de liceu sau al unei şcoli profesionale.
b) apt fizic şi psihic în vederea îndeplinirii misiunilor specifice.
c) absolvent al unui curs de prim ajutor calificat.
ART. 33
Echipajele de prim ajutor calificat utilizeazã urmãtoarele mijloace de intervenţie:
a) ambulanţe tip B2
b) autospeciale de intervenţie fãrã capacitate de transport pacient, cu echipamente de prim ajutor şi defibrilator semiautomat.
c) alte mijloace de intervenţie specifice Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã cu echipamente de prim ajutor şi defibrilator semiautomat.
ART. 34
Dotarea echipelor de prim-ajutor calificat se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 35
Formarea personalului paramedical în acordarea primului ajutor calificat se face în cadrul centrelor de formare naţionale, regionale şi locale din structura Insepctoratului General pentru Situaţii de Urgenţã.
ART. 36
Programul de pregãtire prevãzut în anexa nr. 10 al prezentului ordin va fi revizuit anual de cãtre o comisie mixtã din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã şi Ministerul Sãnãtãţii Publice în vederea actualizãrii atât a protocoalelor cât şi a noţiunilor teoretice şi practice din cadrul cursurilor de pregãtire.
ART. 37
Modificãrile programei analitice sunt aduse la cunoştinţa centrelor de formare prin ordin al Inspectorului General pentru Situaţii de Urgenţã.
ART. 38
La nivel judeţean al municipiului Bucureşti precum şi regional, existã proceduri de control şi îmbunãtãţire a calitãţii serviciilor acordate de echipajele de prim ajutor calificat care includ dar nu se limiteazã la:
a) analiza periodicã retroactivã a activitãţii fiecãrui echipaj în parte.
b) analiza cazurilor în care s-au produs decese în faza prespitaliceascã.
c) analiza rapoartelor şi datelor obţinute din sistemele GPS.
d) analiza rapoartelor şi datelor obţinute din sistemele de transmisie de date medicale la distanţã.
e) analiza rapoartelor şi datelor înmagazinate în aparatura de defibrilare semiautomatã.
ART. 39
Responsabilitatea monitorizãrii şi îmbunãtãţirii calitãţii în cadrul SMURD revine Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţã sau cel al Municipiului Bucureşti împreunã cu medicii şefi la nivel judeţean precum şi la nivel regional, dupã caz.


ANEXA 2

Normele de aplicare în domeniul
asistenţei publice integrate de urgenţã

ART. 1
Acordarea asistenţei medicale publice de urgenţã la nivel prespitalicesc este asiguratã de:
a) serviciile de ambulanţã judeţene şi al Municipiului Bucureşti, prin echipaje medicale de urgenţã şi echipaje de consultaţii de urgenţã la domiciliu
b) inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţã în colaborare cu spitalele judeţene, spitalele din municipiul Bucureşti, Inspectoratul de Aviaţie din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi cu autoritãţile publice locale dupã caz, prin: echipaje integrate de terapie intensivã mobilã şi echipaje aeriene şi navale de salvare.
ART. 2
Intervenţia integratã la urgenţele medicale în faza prespitaliceascã este asiguratã concomitent, succesiv sau independent, la urmãtoarele nivele:
a) primul-ajutor calificat, asigurat de echipaje cu instruire specificã în primul ajutor calificat.
b) consultaţiile de urgenţã la domiciliu, asigurate de medici de medicinã generalã , medici în specialitãţile: medicinã internã, pediatrie şi medici rezidenţi începând cu anul III de pregãtire în specialitãţile menţionate cu acordul directorului sau coordonatorului de programe sub coordonarea dispeceratelor medicale ale serviciilor publice de ambulanţã sau a dispeceratelor integrate acolo unde existã.
c) asistenţa medicalã de urgenţã la nivel de echipaj condus de un asistent medical cu pregãtire specificã în acordarea asistenţei medicale de urgenţã.
d) asistenţa medicalã de urgenţã la nivel de echipaj condus de medic cu competenţa/atestat în medicina de urgenţã, sau de medic specialist sau primar în medicina de urgenţã fãrã loc de muncã într-o unitate de primiri urgenţe.
e) terapia intensivã mobilã la nivel de medic rezident începând cu anul III/medic specialist sau primar în medicina de urgenţã sau anestezie terapie intensivã cu loc de muncã de bazã în cadrul unui spital.
ART. 3
Personalul care participã la acordarea asistenţei publice integrate de urgenţã prespitaliceascã, la toate nivelurile ei, include urmãtoarele categorii:
a) Medici cu specialitatea medicinã de urgenţã
b) Medici cu specialitatea anestezie terapie intensivã
c) Medici cu competenţa/atestat în medicina de urgenţã prespitaliceascã
d) Medici de familie sau de medicinã generalã
e) Medici rezidenţi în specialitatea medicinã de urgenţã, sau anestezie terapie intensivã începând cu semestrul II al anului III de pregãtire, cu acordul directorului sau coordonatorului programului de rezidenţiat.
f) Medici rezidenţi în specialitatea medicinã de familie şi medicinã internã începând cu semestrul I din anul III de pregatire cu acordul directorului sau coordonatorului programului de rezidenţiat.
g) Asistenţi medicali cu atestate/cursuri în acordarea asistenţei medicale de urgenţã.
h) Personal paramedical cu instruire specificã în domeniul acordãrii primului ajutor calificat şi al asistenţei medicale de urgenţã în echipã.
i) Ambulanţieri cu instruire specificã în acordarea primului ajutor de bazã şi al asistenţei medicale de urgenţã în echipã.
j) Voluntari cu instruire specificã în acordarea asistenţei medicale de urgenţã şi a primului ajutor calificat în echipã.
ART. 4
Asistenţa medicalã publicã de urgenţã prespitaliceascã este coordonatã la nivel judeţean sau regional dupã unul din urmãtoarele modele:
a) de cãtre dispeceratele medicale ale serviciilor judeţene de ambulanţã acolo unde nu funcţioneazã echipaje SMURD,
b) prin colaborarea dintre dispeceratele medicale ale serviciilor de ambulanţã cu cele ale Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã acolo unde funcţioneazã mai multe echipaje SMURD.
c) de cãtre dispeceratele integrate acolo unde existã.
ART. 5
Activitatea dispeceratelor medicale este coordonatã de cel puţin un medic coordonator.
ART. 6
Acolo unde existã dispecerate integrate, asistenţa medicalã publicã de urgenţã prespitaliceascã este coordonatã în întregime de structurile respective, serviciile medicale de urgenţã prespitaliceascã fiind permanent reprezentate în cadrul dispeceratului integrat de un medic coordonator aparţinând serviciului de ambulanţã sau SMURD.
ART. 7
Dispeceratele integrate pot asigura şi coordonarea regionalã totalã sau parţialã a resurselor medicale şi de prim ajutor calificat ale mai multor judeţe sau entitãţi administrative.
ART. 8
(1) În cazul coordonãrii echipajelor de prim ajutor prin dispeceratele Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã, coordonarea medicalã a echipajelor poate fi efectuatã de cãtre un medic de gardã din Unitatea de Primiri Urgenţe care rãspunde de echipajele respective din punct de vedere medical.
(2) În În situaţia prevãzutã la alin. (1), trimiterea echipajelor la intervenţii se face de cãtre personalul din cadrul dispeceratelor Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã în baza unor protocoale prestabilite.
ART. 9
Printre atribuţiile principale ale medicului coordonator se includ:
a) urmãrirea intervenţiilor care au loc în faza prespitaliceascã şi coordonarea acestora
b) triajul solicitãrilor în cazul în care numãrul de solicitãri depãşeşte resursele disponibile.
c) gestionarea din punct de vedere medical a activitãţii echipajelor medicale de urgenţã.
d) solicitarea declanşãrii planului roşu şi/sau planului alb în caz de accidente colective/calamitãţi.
e) raportarea evenimentelor cu multiple victime.
f) raportarea evenimentelor şi a situaţiilor care necesitã implicarea resurselor judeţene din mai multe substaţii, sau care pot necesita implicare regionalã sau naţionalã.
ART. 10
Activitatea de coordonare poate fi îndeplinitã temporar, cu aprobarea Autoritãţii de Sãnãtate Publicã din regiunea, judeţul sau municipiul respectiv, de un asistent medical coordonator cu experienţã de cel puţin 3 ani în domeniul asistenţei medicale de urgenţã prespitaliceascã, dacã:
a) nu exista medic care sã ocupe funcţia respectivã
b) exista lipsa temporarã de medici în cadrul serviciilor medicale de urgenţã prespitaliceascã.
ART. 11
Medicul sau asistentul coordonator din cadrul dispeceratului integrat de urgenţã are obligaţia de a respecta toate protocoalele şi procedurile stabilite la nivelul dispeceratului respectiv şi de a dirija resursele disponibile, luând în considerare interesul pacientului şi resursele respective.
ART. 12
(1) Alertarea întârziatã sau evitarea alertãrii unor echipaje de prim ajutor, sau de asistenţa medicalã de urgenţã, constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã conform legii.
(2) În cazul în care alertarea întârziatã sau evitarea alertãrii prevãzutã la alin. (1) duce la consecinţe grave asupra vieţii sau integritãţii uneia sau mai multor persoane, cazul este deferit autoritãţilor competente în vederea investigãrii acestuia şi luãrii mãsurilor necesare, administrative, civile şi/sau penale.
ART. 13
Triajul apelurilor şi stabilirea prioritãţilor se face, dupã caz, de cãtre dispeceratele medicale, de cãtre dispeceratele Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã sau de cãtre cele integrate în conformitate cu algoritmul din anexa nr. 9 la prezentul ordin din cadrul platformei destinate dispecerizãrii apelurilor de urgenţã prin sistemul unic de apel 112.
ART. 14
Dispeceratele Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã pot alerta direct echipajele de prim ajutor calificat pentru cazurile în care se bãnuieşte cã viaţa uneia sau mai multor persoane se aflã în pericol, informând dispeceratul medical al serviciului judeţean de ambulanţã sau cel al municipiului Bucureşti.
ART. 15
În vederea alertãrii echipajelor de intervenţie, criteriile sunt urmãtoarele :
a) tipul evenimentului şi codul acestuia (roşu, galben sau verde)
b) echipajul cel mai apropiat
c) echipajul cel mai competent
d) mijlocul de intervenţie cel mai potrivit
ART. 16
În cazul echipajelor de prim ajutor calificat, ele vor fi alertate în cel mult 45 secunde de la apel, în cazurile în care se bãnuieşte cã o persoanã sau mai multe persoane se aflã într-o situaţie care implicã un risc vital, fiind posibilã alertarea concomitentã şi a unui echipaj medical de urgenţã care deţine competenţa pentru cazul respectiv sau aşteptarea unor informaţii suplimentare din partea echipajului de prim ajutor.
ART. 17
În cazul în care echipajul de prim ajutor este la distanţã mare de echipajele de asistenţã medicalã de urgenţã, medicul coordonator poate decide evacuarea pacientului cãtre cel mai apropiat spital de cãtre echipajul de prim ajutor sau deplasarea echipajului la întâlnire cu echipajul medical de urgenţã. În cazul unor distanţe mari şi a disponibilitãţii intervenţiei pe calea aerului, medicul va solicita intervenţia unui echipaj aerian de salvare.
ART. 18
În cazul în care intervin echipajele de prim ajutor calificat care au capacitate de evacuare, şi se dovedeşte cã intervenţia echipajelor medicale de urgenţã nu este necesarã, cele din urmã vor fi dirijate la alte solicitãri sau disponibilizate, rãmânând ca echipajul de prim ajutor sã asigure evacuarea pacientului la cel mai apropiat spital sau la spitalul indicat de medicul coordonator din cadrul dispeceratul medical sau cel integrat.
ART. 19
Echipajele medicale de urgenţã au obligaţia de a informa medicul coordonator de starea pacientului la care au intervenit iar medicul coordonator are obligaţia de a asigura trimiterea echipajului cel mai competent în sprijinul echipajului aflat la locul intervenţiei dacã acest lucru se impune.
ART. 20
Şeful echipajului medical de urgenţã are obligaţia de a solicita sprijinul unui echipaj de nivel de competenţã superioarã, în cazul în care pacientul la care se aflã necesita intervenţia unui astfel de echipaj.
ART. 21
Principiile de coordonare şi dispecerizare a echipajelor din cadrul sistemului public de asistenţã medicalã de urgenţã şi prim ajutor calificat corelate cu codul alocat cazurilor, sunt prevãzute în anexa nr. 9 a prezentului ordin.
ART. 22
(1) Coordonarea, monitorizarea şi gestionarea intervenţiilor în faza prespitaliceascã se poate realiza utilizând sistemul de telemedicinã pentru transmiterea datelor între ambulanţe şi centrele de recepţie a datelor.
(2) Sistemul de telemedicinã prevãzut la alin. (1) asigurã trasmisia a cel puţin 4 parametrii:
a) electrocardiograma în 12 derivaţii
b) ritm cardiac în timp real
c) pulsoximetrie în timp real
d) tensiune arterialã
(3) Transmiterea datelor, în conformitate cu alin. (1), are douã componente:
a) componenta de colectare/transmisie de date în timp real utilizând aparatura de pe ambulanţele de tip B
b) componenta de recepţie şi analizã a datelor în Unitãţile de Primiri Urgenţe din centrele regionale sau a celor numite de cãtre MSP.
(4) Sistemul de calcul şi baza de date a sistemului de telemedicinã utilizat în faza prespitaliceascã este gestionat de administratorul Sistemului Naţional Unic pentru Apelul de Urgenţã 112, respectiv Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
(5) Între punctul de trimitere a datelor şi cel de primire şi analizã existã legatura radio şi legãtura telefonicã pentru comunicare voce.
(6) În cazul lipsei legãturii radio, se face legãtura telefonicã cu sprijinul Centrului de Apel Unic 112 sau a Dispeceratului Integrat, în cazul în care acesta existã.
(7) Echipajele de prim ajutor calificat şi echipajele medicale de urgenţã de tip B2 au obligaţia de a transmite datele medicale ale pacientului în urmãtoarele situaţii:
a) pacientul are dureri precordiale, iar în acest caz vor fi transmise urmãtoarele date: ritm cardiac, electrocardiograma în 12 derivaţii, pulsoximetrie, tensiune arterialã;
b) pacientul are ritmul/pulsul neregulat, iar în acest caz vor fi transmise urmãtoarele date: ritm cardiac, pulsoximetrie, tensiune arterialã, electrocardiogramã în 12 derivaţii (la solicitarea medicului);
c) pacinetul este tahicardic > 120/minut, iar în acest caz vor fi transmise urmãtoarele date: ritm cardiac, pulsoximetrie, tensiune arterialã, electrocardiogramã în 12 derivaţii (la solicitarea medicului)
d) pacientul este bradicardic < 60/minut, iar în acest caz vor fi transmise urmãtoarele date:ritm cardiac, electrocardiogramã în 12 derivaţii, pulsoximetrie, tensiune arterialã;
e) pacientul este inconştient, iar în acest caz vor fi transmise urmãtoarele date: ritm cardiac, pulsoximetrie, tensiune arterialã, electrocardiogramã în 12 derivaţii (la solicitarea medicului);
f) pacinetul este în stop cardio-respirator, iar în acest caz vor fi transmise urmãtoarele date: ritm cardiac, pulsoximetrie, tensiune arterialã, electrocardiogramã în 12 derivaţii (la solicitarea medicului)
g) pacientul este cu tensiunea arterialã sistolicã < 90 mmhg, iar în acest caz vor fi transmise urmãtoarele date: ritm cardiac, pulsoximetrie, tensiune arterialã, electrocardiogramã în 12 derivaţii (la solicitarea medicului).
(8) Pe lângã transmiterea datelor menţionate la alin. (7), echipajele de intervenţie ale ambulanţelor de tip B2 comunicã urmãtoarele informaţii minime telefonic sau radio-telefonic:
a) vârsta pacientului
b) sexul pacientului
c) starea generalã a pacientului: dacã este cooperant/confuz/agitat/inconştient, dacã este cãzut - culcat/în picioare, precum şi scorul Glasgow al pacientului
d) culoarea tegumentelor şi a mucoaselor
e) tegumentele uscate/pacientul transpirat
f) pacinetul respirã normal/dispneic-frecventa respiratorie
g) pacinetul este/nu este ortopneic
h) starea motorie a pacinetului: dacã se mişcã toate membrele, dacã este paralizat sau nu mişcã un membru sau o parte a corpului.
i) Pacientul prezintã leziuni traumatice şi dacã da, se comunicã : localizarea acestora, dacã pacientul sângereazã şi localizarea sângerãrii, dacã pacinetul are posibile fracuri închise/deschise
j) circumstanţele producerii evenimentului
(9) Echipajele medicale de urgenţã ale ambulanţelor de tip B1 pot transmite datele cãtre centrele de recepţie în cazul în care medicul din echipajul respectiv considerã necesarã consultarea unui coleg din cadrul centrului de recepţie/analizã a apelurilor.
(10) Sistemul de telemedicinã prevãzut la alin. (1) asigurã înregistrarea şi stocarea datelor medicale şi voce pentru o duratã de cel puţin o lunã.
(11) Unitãţile de Primiri Urgenţe care asigurã recepţia şi analiza datelor sunt urmãtoarele:
a. UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţã Bucureşti.
b. UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Sfântul Spiridon Iaşi.
c. UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Craiova
d. UPU din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Constanţa
e. UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Târgu Mureş
f. UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Cluj-Napoca.
g. UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Timişoara.
h. UPU-SMURD din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţã Piteşti
(12) Recepţia şi analiza datelor poate fi efectuatã şi în alte Unitãţi de Primiri Urgenţe dacã volumul activitãţii într-o regiune depãşeşte capacitatea de recepţie a Unitãţii de Primiri Urgenţe desemnate în aliniatul 11 al prezentului ordin. În astfel de situaţii se stabileşte Unitatea de Primiri Urgenţe care urmeazã sã funcţioneze ca al doilea centru de recepţie într-o anumitã regiune prin acordul comun dintre unitatea regionalã şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
(13) Primirea şi analizarea datelor se face de cãtre un medic specialist în medicina de urgenţã sau ATI sau de cãtre un medic rezident în semestrul II al anului III, anul IV sau V, din specialitãţile sus menţionate cu acordul directorului programului de rezidenţiat.
(14) În cazul în care recepţionarea şi analiza datelor este asiguratã de cãtre un medic rezident, acesta, în limita posibilitãţilor, se va consulta cu un medic specialist în cazul în care existã suspiciunea unor modificãri patologice ale parametrilor transmişi sau în cazul în care se considerã necesarã administrarea unor medicamente sau a efectuãrii unor manevre, cu excepţia cazului în care pacientul se aflã în stop cardio-respirator, situaţie în care este obligatorie comunicarea imediatã a indicaţiilor cãtre echipajele de prim ajutor sau cãtre cele medicale de urgenţã.
ART. 23
(1) Centrele de primire şi analizã a datelor din cadrul spitalului Clinic Judeţean Târgu Mureş şi Spitalul Clinic de Urgenţã Bucureşti au în structurã centre de expertizã şi informare în toxicologie, utilizând un sistem de calcul dedicat, integrat în sistemul 112.
(2) Centrele de expertizã şi informare toxicologicã sunt coordonate de farmacişti/farmacist clinician aflaţi în structura Unitãţilor de Primiri Urgenţe din spitalele respective, asigurând permanenţa în cadrul centrelor respective şi colaborând cu medicii de gardã din cadrul centrelor de recepţie şi analizã a datelor, pentru a asigura sprijin unitãţilor sanitare şi, dupã caz, populaţiei, din regiunea/regiunile arondate.
(3) Abonamentul anual al bazei de date necesarã funcţionãrii centrelor de informare toxicologicã se asigurã din bugetul Ministerului Sãnãtãţii Publice, în cadrul bugetului Unitãţilor de Primiri Urgenţe.
ART. 24
Centrele de expertizã şi informare toxicologicã au arondate urmãtoarele regiuni:
a) centrul din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţã Bucureşti: regiunea arondatã centrului regional Bucureşti, regiunea arondatã centrului regional Craiova şi regiunea arondatã centrului regional Constanţa
b) centrul din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Târgu Mureş: regiunea arondatã centrului regional Mureş, regiunea arondatã centrului regional Cluj, regiunea arondatã centrului regional Timiş şi regiunea arondatã centrului regional Iaşi.
ART. 25
Asigurarea permanenţei în cadrul centrelor de recepţie/analizã a datelor şi a celor care au în structurã punctele de informare toxicologicã se face în ture sau prin linii de gardã distincte asigurate de medici specialişti, rezidenţi şi, în cazul centrelor care au în structurã puncte de expertizã/informare toxicologicã, farmacişti. În Unitãţile de Primiri Urgenţe cu mai multe linii de gardã, asigurarea permanenţei poate fi efectuatã concomitent de cãtre unul dintre medicii aflaţi în Unitãţile de Primiri Urgenţe.
ART. 26
(1) Echipajele de intervenţie din cadrul serviciilor publice de urgenţã prespitaliceascã, inclusiv cele de prim ajutor, au obligaţia sã completeze fişa medicalã potrivitã nivelului de competenţã al echipajului pentru fiecare pacient asistat.
(2) Fişa medicalã se completeazã cel puţin în douã exemplare, din care un exemplar este predat Unitãţii de Primiri Urgenţe dupã ce a fost aplicatã semnãtura şefului de echipaj şi, dupã caz, parafa acestuia şi un exemplar este pãstrat de cãtre echipajul prespitalicesc urmând a fi arhivat la nivelul serviciului de care aparţine în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În cazul în care pacientul rãmâne la domiciliu ambele exemplare vor fi arhivate în cadrul serviciului de urgenţã prespitaliceascã.
(3) Pentru echipajele conduse de medic se completeazã fişa medicalã din anexa 7 a prezentului ordin.
(4) Pentru echipajele conduse de asistent medical sau paramedic, se completeazã fişa medicalã din anexa 8 a prezentului ordin.
(5) În cazul în care intervin mai multe echipaje la un pacient, fiecare echipaj este obligat sã completeze o fişã pentru pacientul respectiv specificând cã a intervenit în sprijinul unui alt echipaj sau, dupã caz, cã echipajul respectiv a fost sprijinit de un alt echipaj, menţionând şi datele de identificare ale echipajului respectiv.
(6) În cazul intervenţiei la un accident colectiv, fiecare echipaj completeazã fişa pentru pacienţii asistaţi direct de cãtre echipajul respectiv.
(7) În cazul intervenţiei la un accident colectiv, echipajele medicale cu medic au obligaţia de a completa o fişã pentru fiecare pacient consultat de medicul din echipaj sau de a consemna constatãrile în fişa echipajului de prim ajutor sau în fişa echipajului medical cu asistent aplicând semnãtura medicului şi parafa acestuia.
(8) Personalul din cadrul echipajelor de prim ajutor calificat şi din cadrul echipajelor medicale de urgenţã au obligaţia de a preda la Unitatea de Primiri Urgenţe o copie a fişei medicale.
(9) În cazul refuzului pacientului de a fi transportat la spital echipajul medical sau cel de prim ajutor calificat are obligaţia sã obţinã, pe fişa medicalã, semnatura pacientului, a unui membru de familie sau a unui martor, specificând faptul cã pacientul refuzã transportul suportând consecinţele şi comunicând dispeceratului medical sau integrat.
(10) În cazul în care pacientul este gãsit decedat/decedat în prezenţa echipajului, la locul intervenţiei se va lãsa un exemplar poliţiei sau membrilor de familie.
ART. 27
La nivel spitalicesc asistenţa medicalã publicã de urgenţã este asiguratã de spitalele de urgenţã, spitalele şi institutele de specialitate, spitalele judeţene şi locale, asigurarea îngrijirilor necesare la nivelul de competenţã al unitãţii sanitare respective fiind obligatorie. Aceste îngrijiri vor fi acordate pânã la stabilizarea, în limita posibilitãţilor, a pacientului şi transferul, dacã este necesar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cãtre spitalele de urgenţã sau de specialitate care deţin competenţele necesare continuãrii îngrijirilor.
ART. 28
(1) Categoriile de spitale publice şi clasificarea pe baza cãreia se stabilesc acestea, din punctul de vedere al capacitãţii şi competenţei de acordare a asistenţei medicale de urgenţã sunt prevãzute în <>Ordinul nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţã locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacitãţii lor de a asigura asistenţa medicalã de urgenţã şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare criticã.
(2) Regulile de arondare a spitalelor de nivel de competenţã IV, III şi II la spitalele regionale de nivel de competenţa I sunt prevãzute în <>Ordinul nr. 1765/2006 privind arondarea judeţelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomicã din care fac parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional.
ART. 29
Clasificarea, organizarea, conducerea şi modul de finanţare al unitãţilor şi compartimentelor de primiri urgenţe se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu <>Ordinul nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unitãţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 30
(1) La nivel prespitalicesc, asistenţa medicalã de urgenţã este organizatã sub forma serviciilor judeţene sau regionale publice, cu staţii centrale şi substaţii sau puncte de lucru, dupã caz, organizate la nivel urban şi rural.
(2) În mediul urban, asistenţa medicalã de urgenţã este organizatã dupã cum urmeazã :
a) staţie centralã sau substaţie în cazul serviciului de ambulanţã, având echipaj/echipaje medicale de urgenţã şi echipaj/echipaje de consultaţii la domiciliu.
b) staţiile serviciilor de ambulanţã sunt organizate în douã compartimente în conformitate cu prevederile legale fiind permis ca în cadrul unei staţii sã funcţioneze doar echipaje medicale de urgenţã şi/sau de consultaţii de urgenţã la domiciliu, dar, în acelaşi timp este interzis ca în cadrul unei staţii sã funcţioneze doar echipaje de transport sanitar cu ambulanţe tip A1 sau A2.
c) echipajele de prim ajutor calificat, integrate organic în subunitãţile de intervenţie ale serviciilor de urgenţã profesioniste, subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, în cazul SMURD.
d) echipajele de terapie intensivã mobilã, inclusiv echipajele de medicinã de urgenţã, organizate la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti, în cazul SMURD.
(3) În mediul rural, asistenţa medicalã de urgenţã este organizatã, dupã cum urmeazã:
a) substaţie sau punct de lucru în cazul serviciului de ambulanţã, deţinând cel puţin un echipaj medical de urgenţã funcţional în regim continuu utilizând ambulanţe tip B sau C2 în confomitate cu prevederile legale în vigoare.
b) substaţie sau punct de lucru în cazul serviciului de ambulanţã, deţinând cel puţin un echipaj de consultaţii de urgenţã la domiciliu funcţional, fiind interzis ca o substaţie a unui serviciu de ambulanţã sã funcţioneze cu echipaje de transport sanitar fãrã cel puţin un echipaj medical de urgenţã sau de consultaţii de urgenţã la domiciliu, concomitent în cadrul aceleaşi substaţii.
c) echipajele de prim ajutor calificat, care sã fie constituie fie ca puncte de lucru independente, fie aparţinând unor subunitãţi din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene şi sunt dislocate în alte localitãţi decât cele în care acestea îşi au sediul, în cazul SMURD.
ART. 31
(1) La nivel spitalicesc, asistenţa medicalã publicã de urgenţã este asiguratã la nivelul spitalelor judeţene de urgenţã, a spitalelor municipale şi orãşeneşti la nivelul de competenţã al fiecãrui spital pânã la stabilizarea pacientului şi asigurarea, inclusiv, a tratamentului definitiv al acestuia, sau pânã la stabilizarea şi organizarea transferului acestuia la o unitate sanitarã cu competenţa necesarã asigurãrii tratamentului definitiv cazului respectiv.
(2) La nivelul spitalelor judeţene de urgenţã existã Unitãţi de Primiri Urgenţe care au responsabilitatea primirii, trierii, investigãrii, stabilizãrii şi asigurãrii tratamentului definitiv sau transferului, dupã caz, a pacienţilor.
(3) Transferul/trimiterea/internarea pacienţilor în vederea asigurãrii tratamentului definitiv se poate efectua la o secţie de specialitate din spitalul propriu sau unul cu un nivel superior de competenţã, la medicul de familie sau la ambulatoriul de specialitate, în funcţie de caracterul urgenţei şi necesitatea rezolvãrii definitive a cazului fie in regim de urgenţã, fie în regim ambulatoriu.
ART. 32
(1) Serviciile publice implicate în acordarea asistenţei medicale de urgenţã şi primul ajutor calificat la nivel prespitalicesc au obligaţia asigurãrii unor mecanisme de control al calitãţii la nivelul fiecãrei instituţii.
(2) Controlul calitãţii se realizeazã, în mod cumulativ, prin:
a) monitorizarea activitãţii echipajelor de intervenţie din punct de vedere operativ.
b) analiza retroactivã a cazurilor din punct de vedere medical.
c) monitorizarea intervenţiilor prin intermediul unor persoane cu experienţã desemnate pentru aceastã activitate.
d) analiza lunarã a mortalitãţii şi morbiditãţii.
e) verificarea inopinatã periodicã a mijloacelor de intervenţie.
f) sondaje de opinie anonime în rândul pacienţilor şi a familiilor acestora.
(3) Controlul calitãţii se poate realiza şi prin alte mecanisme specifice.
(4) Controlul calitãţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţã spitaliceascã la nivelul Unitãţilor şi a Compartimentelor de Primiri Urgenţe este obligatorie şi se realizeazã prin metode, ca:
a) analiza retroactivã a cazurilor
b) analiza lunarã a mortalitãţii şi morbiditãţii
c) evaluarea periodicã a activitãţii personalului în timpul gãrzii şi a respectãrii prevederilor legale şi a protocoalelor de lucru.
d) sondaje de opinie anonime în rândul pacienţilor şi a familiilor acestora.


ANEXA 3

Normele de aplicare în domeniul
asistenţei medicale private de urgenţã

ART. 1
(1) Acordarea asistenţei medicale private de urgenţã la nivel prespitalicesc se face de cãtre serviciile de ambulanţã private non-profit , cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) sunt apelate şi coordonate prin sistemul public de urgenţã 112
b) sã participe la acordarea asistenţei medicale de urgenţã şi a primului ajutor calificat sub monitorizarea şi coordonarea Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã în baza unor protocoale de colaborare semnate de Inspectorul Şef al Inspectoratului şi de medicul şef SMURD şi avizate de Inspectorul General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã.
c) sã existe aprobarea Ministerului Sãnãtaţii Publice precum şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
d) sã afişeze numãrul de apel unic de urgenţã 1-1-2.
(2) Fundaţiile şi asociaţiile non-profit ale firmelor cu capital privat nu pot desfãşura activitãţile prevãzute la alin. (1).
(3) Serviciile de ambulanţã private comerciale pot acorda asistenţã medicalã privatã de urgenţã la nivel prespitalicesc, numai dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii :
a) sunt apelate la numerele proprii de apel, cu excepţia activitãţilor de consultaţii şi transport contractate prin Casa Naţionalã de Asigurãri Sociale pentru Sãnãtate a cãror coordonare se face doar prin 112 şi dispeceratul medical public sau a celui integrat.
b) sã acţioneze exclusiv în baza unor contracte cu casele private de asigurãri de sãnãtate precum şi în baza unor contracte individuale cu persoane fizice sau juridice sau la solicitarea directa a acestora efectuatã la dispeceratul propriu al serviciului respectiv.
c) în cazul apelãrii serviciilor private comerciale pentru cazuri de urgenţã pentru care apelantul nu este dispus sa achite costul solicitãrii, dispeceratul serviciului privat va prelua solicitarea integral împreunã cu numãrul de contact al apelantului şi va comunica solicitarea dispeceratului medical public sau celui integrat prin numãrul de apel unic 112, informând apelantul de acest demers. La momentul preluarii datelor de dispeceratul medical sau cel integrat prin 112, întreaga responsabilitate de rezolvare a cazului este preluatã de serviciile publice.
d) dispeceratele proprii ale serviciilor private de ambulanţã sã asigure înregistrarea apelurilor telefonice de urgenţã şi pãstrarea înregistrãrilor timp de cel puţin 3 luni de la data efectuãrii înregistrãrii. Implementarea acestei prevederi se aplicã în cel mult 3 luni de la data publicãrii prezentului ordin.
e) sã menţioneze în scris, imediat sub numãrul de apel afişat lateral dreapta, lateral stânga şi pe uşã/uşile din spate urmãtoarele: "Serviciu de ambulanţã privat. Pentru asistenţa publicã de urgenţã sunaţi la 1-1-2". Textul trebuie sa fie lizibil de la cel putin 3 merti.
f) dacã utilizeazã reclame care determinã informarea eronatã a populaţiei cu privire la serviciile oferite şi la condiţiile de acordare, îi va fi retrasã autorizaţia de funcţionare temporar sau permanent.
(4) Serviciile de ambulanţã private comerciale, care nu afişeazã un numãr de apel privat nu sunt obligate sã afişeze, sub numãrul de appel, fraza: "Serviciu de ambulanţã privat. Pentru asistenţa publicã de urgenţã sunaţi la 1-1-2"
(5) Utilizarea unor reclame care sugereazã cã asistenţa de urgenţã este "gratuitã" sau consultaţiile sunt "gratuite" este strict interzisã în cazul în care sunt prestate de cãtre serviciile de ambulanţã private comerciale, servicii contractate cu Casa Naţionalã de Asigurãri Sociale pentru Sãnãtate sau cu casele private de asigurãri pentru sãnãtate.
(6) Reclama pentru numerele de apel proprii trebuie sã fie însoţitã întotdeauna de expresia ca "numãrul de apel şi prestarea serviciilor nu sunt gratuite". În cazul în care numãrul de apel este gratuit în toate reţelele telefonice fixe şi mobile, se va menţiona doar faptul cã prestarea serviciilor este contra cost.
ART. 2
(1) În cazul consultaţiilor la domiciliu şi a activitãţilor de transport contractate direct cu Casa Naţionalã de Asigurãri Sociale pentru Sãnãtate de cãtre serviciile de ambulanţã private comerciale, trebuie respectate urmãtoarele condiţii:
a) nu se pot deconta de la Casa Naţionalã de Asigurãri Sociale pentru Sãnãtate decât costurile legate de intervenţiile la care se deplaseazã în urma solicitãrii dispeceratelor medicale publice sau a celor integrate.
b) dispeceratele medicale publice precum şi cele integrate trimit echipajele de consultaţii sau cele de transport ale serviciilor de ambulanţã private comerciale la cazurile specifice, în baza unor protocoale de cooperare avizate de CJAS sau de CASMB şi de autoritãţile de sãnãtate publicã.
c) la trimiterea unui echipaj al unui serviciu de ambulanţã privat comercial, dispeceratul public are obligaţia sã informeze apelantul de aceastã mãsurã şi de faptul cã intervenţia va fi asiguratã gratuit, aceasta fiind decontatã de cãtre Casa de Asigurãri de Sãnãtate.
d) sã încheie un protocol de colaborare cu serviciul public de ambulanţã în structura cãruia este dispeceratul medical sau cu instituţia sau institutiile care rãspunde de componenta medicalã din cadrul dispeceratului integrat, prin care se stipuleazã resursele puse la dispoziţie de serviciul privat de ambulanţã şi amplasarea acestora.
e) dacã urmeazã a primi solicitãri prin dispeceratul medical public sau prin dispeceratul integrat sã asigure din fonduri proprii mijloacele de comunicaţii radio necesare pentru fiecare mijloc de intervenţie precum şi a mijloacelor necesare la nivelul dispeceratului, fiind interzisã conectarea acestora la frecvenţele de lucru ale serviciilor publice de urgenţã sau ale serviciilor private non-profit.
f) Serviciul de ambulanţã public în structura cãruia se aflã dispeceratul medical sau responsabilul dispeceratului integrat informeazã lunar, în scris, CJAS sau CASMB de numãrul intervenţiilor la care s-a deplasat fiecare serviciu de ambulanţã privat comercial menţionând datele de referinţã ale fiecãrui caz.
(2) Serviciile private comerciale de ambulanţã pot avea zone arondate pe care le deservesc în baza protocoalelor de cooperare cu serviciile publice de ambulanţã astfel încât activitatea de consultaţii şi de transport sanitar din zonele arondate sã fie asiguratã integral sau parţial de serviciile private de ambulanţã coordonarea rãmânând la nivelul dispeceratului medical public sau a celui integrat.
(3) Activitãţile prestate de serviciile de ambulanţã private comerciale includ:
f) acordarea consultaţiilor de urgenţã la domiciliu
g) transportul sanitar
h) asistenţa medicalã de urgenţã cu echipaje tip B1/B2 şi C, cu excepţia primului ajutor calificat.
(4) Spitalele publice pot contracta direct serviciile de ambulanţã private comerciale pentru transportul sanitar nemedicalizat prin licitaţie, în condiţiile legii şi numai dacã costul oferit de serviciile private este sub costul oferit de serviciile publice, fiind strict interzisã orice creştere ulterioarã a tarifelor fãrã o nouã procedurã de licitaţie. În caz contrar spitalele publice vor solicita serviciile publice pentru efectuarea transporturilor, cele din urmã putând apela la cele private în cazul lipsei de resurse.
ART. 3
(1) Personalul care participã la acordarea asistenţei medicale private de urgenţã prespitaliceascã este format din aceleaşi categorii cu cele prevãzute în sistemul public, cu excepţia medicilor rezidenţi care nu au dreptul sã activeze în cadrul serviciilor private de ambulanţã, pe întreaga duratã a rezidenţiatului.
(2) Serviciile de ambulanţã private care au rezidenţi activând în structura lor beneficeazã de o perioadã de tranziţie de 6 luni începând cu data publicãrii prezentului ordin cu condiţia ca rezidenţii care activeazã în cadrul serviciilor respective sã aibã acordul directorului sau a coordonatorului programului de rezidenţiat.
ART. 4
(1) Serviciile de ambulanţã private, comerciale şi non-profit, au obligaţia sã respecte reglementãrile prevãzute pentru serviciile publice în ceea ce priveşte formarea personalului şi competenţa necesarã pentru fiecare categorie de activitate prestatã, inclusiv pentru activitãţile finanţate prin Casele de Asigurãri private sau prin contractare directã cu persoanele fizice sau juridice.
(2) Serviciile de ambulanţã private, comerciale şi non-profit, au obligaţia sã completeze fişele medicale prevãzute în art. 26 al anexei 2.
ART. 5
În acordarea asistenţei medicale de urgenţã, a consultaţiilor la domiciliu şi în domeniul transportului sanitar, serviciile private respectã prevederile legale în vigoare aplicabile serviciilor publice în ce priveşte dotarea ambulanţelor cu echipamente, materiale sanitare şi medicamente.
ART. 6
Coordonarea medicalã în faza prespitaliceasca a asistenţei medicale private de urgenţã se face cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) serviciile private de ambulanţã au obligaţia sã asigure un dispecerat propriu de recepţionare a apelurilor şi coordonare a activitãţii proprii în domeniul asistenţei medicale de urgenţã prespitaliceascã.
b) apelurile din dispeceratele serviciilor private de ambulanţã sunt înregsitrate, digital sau magnetic, iar întregistrãrile sunt pãstrate o perioadã minima de 3 luni.
c) în cazul refuzului deplasãrii la un caz de urgenţã personalul din dispeceratul serviciului privat are obligaţia sã alerteze dispeceratul medical public sau cel integrat prin 112 înaintea întreruperii legãturii telefonice cu apelantul.
d) în cazul serviciilor prestate de serviciile de ambulanţã private în baza unor contracte cu Casa Naţionalã de Asigurãri Sociale pentru Sãnãtate, respectiv consultaţiile la domiciliu şi transportul sanitar, ele vor fi coordonate prin dispeceratul medical public sau cel integrat în baza unor protocoale şi acorduri locale, regionale, judeţene sau municipale.
e) activitatea de acordare a asistenţei medicale de urgenţã şi prim ajutor calificat a serviciilor de ambulanţã private non-profit este coordonatã integral prin dispeceratele publice medicale, ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã sau prin cele integrate.
ART. 7
(1) La nivelul spitalelor private, asistenţa medicalã de urgenţã se acordã în baza unor contracte directe cu pacienţii sau familiile acestora, în baza unor contracte colective cu firmele la care lucreazã, în baza unor contracte cu casele private de asigurãri şi/sau la solicitarea directã a pacientului sau al familiei acestuia.
(2) Spitalele private au obligaţia sã informeze clienţii la momentul contractãrii de serviciile care pot fi prestate şi de orarul de lucru.
(3) Spitalele private au obligaţia sã informeze clienţii de limitele pe care le au din punct de vedere al asigurãrii asistenţei medicale de urgenţã pentru diferite categorii de afecţiuni sfãtuind pacientul sau familia acestuia sã apeleze la o unitate sanitarã publicã sau privatã care poate acorda asistenţa de urgenţã adecvatã patologiei pacientului.
(4) Spitalele private care deţin servicii de urgenţã au obligaţia sã stabilizeze oricare pacient sosit, indiferent de posibilitatea acestuia de a achita costurile aferente, pânã la transferul acestuia în siguranţã la o unitate publicã.
(5) Neacordarea asistenţei medicale de urgenţã unui pacient fãrã posibilitãţi de achitare a costurilor aferente stabilizãrii, aflat în stare criticã, sau acuzând simptomatologia unei maladii acute care poate pune viaţa acestuia în pericol, atrage dupã sine retragerea imediatã a autorizaţiei de funcţionare a spitalului respectiv şi interdicţia acordãrii asistenţei medicale de urgenţã în regim privat.
(6) Spitalele private care acordã asistenţa medicalã de urgenţã în regim privat au obligaţia de a respecta prevederile legale aplicabile spitalelor publice în acest domeniu.
ART. 8
Controlul calitãţii în acordarea asistenţei medicale private de urgenţã este obligatoriu prin respectarea reglementãrilor legale în vigoare în acest domeniu şi asigurarea mecanizmelor şi procedurilor necesare asigurãrii calitãţii şi monitorizarea activitãţii cel puţin la nivelul mecanismelor prevãzute pentru serviciile publice de urgenţã.
ART. 9
(1) Serviciile private de ambulanţã sunt acreditate de casele de asigurari de sãnãtate cu care au contracte şi autorizate de Ministerul Sãnãtaţii Publice prin autoritãţile de sãnãtate publicã.
(2) Autorizarea unui serviciu privat de ambulanţã se face de cãtre o comisie de specialitate numitã de autoritate de sãnatate publicã, aprobatã de ministerul sãnãtaţii publice, şi care are în componenţa ei cel puţin doi medici de urgenţã dintr-un judeţ, altul decât cel în care urmeazã sã activeze serviciul care urmeazã a fi evaluat.
(3) Costurile de deplasare şi eventualã cazare a membrilor comisiei se suportã de serviciul privat care urmeazã a fi evaluat.
(4) Evaluarea în vederea autorizãrii include dar nu se limiteazã la:
a) inspecţia întregului parc de ambulanţe.
b) inspecţia dispeceratului.
c) verificarea structurii de personal şi a documentelor care atestã nivelul de pregãtire a personalului.
(5) Autorizarea poate avea o valabilitate maximã de 3 ani.
(6) Nerespectarea prevederilor legale duce la neacordarea autorizaţiei de funcţionare sau la retragerea temporarã sau permanenetã a acesteia.
ART. 10
Ministerul Sãnãtãţii Publice, direct sau prin Autoritãţile de Sãnãtate Publicã, poate inspecta şi controla activitãţile desfãşurate de serviciile medicale private în domeniul asistenţei medicale de urgenţã, inclusiv prin acţiuni inopinate.


ANEXA 4

Normele de aplicare pentru organizarea
şi funcţionarea serviciilor publice de ambulanţã

ART. 1
(1) Serviciile de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti sunt servicii publice cu personalitate juridicã şi sunt organizate în conformitate cu organigrama prevãzutã în anexa 11.
(2) Serviciile de ambulanţã se organizeazã la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, având dupã caz, în componenţã staţii centrale, substaţii şi puncte de lucru.
(3) Din motive strategice şi organizatorice, în vederea respectãrii timpilor de intervenţie prevãzuţi de cadrul legislativ, anumite localitãţi dintr-un judeţ pot fi alocate zonei de competenţã aferentã unui alt judeţ.
ART. 2
Structura de conducere a serviciilor de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti se organizeazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 3
(1) Serviciile de ambulanţã judeţene şi al munipiului Bucureşti se organizeazã în douã Compartimente, dupã cum urmeazã: Compartimentul de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat şi Compartimentul de consultaţii de urgenţã şi transport sanitar neasistat.
(2) Compartimentul de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat se organizeazã dupã cum urmeazã:
a) este un compartiment distinct având în dotare tehnica specificã acordãrii asistenţei medicale de urgenţã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
b) personalul din acest compartiment îndeplineşte condiţiile de pregãtire şi certificare prevãzute în actele normative în vigoare.
c) începând cu 1 Ianuarie 2011, toţi medicii care activeazã în acest compartiment trebuie sã fie absolvenţi ai unui atestat în domeniul asistenţei medicale de urgenţã prespitaliceascã cu durata minimã de 6 luni, cu excepţia medicilor specialişti de medicinã de urgenţã şi a celor cu competenţã în asistenţa medicalã de urgenţã prespitaliceascã obţinutã în condiţiile legii. Începând cu data specificatã, toţi medicii care activeazã în cadrul compartimentului sunt absolvenţi al cursului respectiv nefiind posibilã angajarea unor medici care nu au absolvit cursul.
d) începând cu 1 Ianuarie 2015, toţi asistenţii medicali care activeazã în acest compartiment trebuie sa fie absolvenţi ai unui atestat în domeniul asistenţei medicale de urgenţã prespitaliceascã cu durata minima de 3 luni, cu excepţia asistenţilor medicali cu competenţã în asistenţa medicalã de urgenţã prespitaliceascã obţinutã în condiţiile legii şi care vor fi reevaluaţi. Începând cu aceastã datã, toţi asistenţii medicali care activeazã în cadrul compartimentului sunt absolvenţi ai cursului respectiv nefiind posibilã angajarea unor asistenţi care nu au absolvit cursul.
e) începând cu 1 Ianuarie 2013, absolvirea cursului de ambulanţier este obligatorie pentru toţi conducãtorii auto care activeazã în acest compartiment, cu excepţia conducãtorilor auto care au atestatul de ambulanţier, obţinut în condiţiile legii şi care vor fi reevaluaţi. Începând cu aceastã datã, toţi conducãtorii auto care activeazã în cadrul compartimentului sunt absolvenţi al cursului de ambulanţier nefiind posibilã angajarea unor persoane care nu au absolvit cursul.
f) personalul care activeazã în compartimentul de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat poate activa în compartimentul de consultaţii prin detaşare temporarã sau mutat.
g) programul de lucru şi turele de lucru pentru personalul care activeazã în cadrul compartimentului de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat se evidenţiazã separat de cel al personalului din cadrul compartimentului de consultaţii de urgenţã la domiciliu şi transport sanitar neasistat.
h) coordonarea şi monitorizarea activitãţii acestui compartiment se face de cãtre un medic coordonator.
i) prin acest compartiment se asigurã urmãtoarele misiuni de bazã: acordarea asistenţei medicale de urgenţã la nivel de echipaj medical de urgenţã B1, B2 sau C2 şi transport medical asistat la nivel de echipaj medical de urgenţã B1, B2 sau C2.
j) în dotarea compartimentului de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat nu existã ambulanţe de tip A1 sau A2, autosanitare neclasificate, sau autospeciale de consultaţii la domiciliu
(3) Compartimentul de consultaţii de urgenţã şi transport sanitar neasistat se organizeazã dupã cum urmeazã :
a) este un compartiment distinct având în dotare tehnica specificã acordãrii consultaţiilor de urgenţã la domiciliu şi efectuãrii transporturilor sanitare neasistate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
b) personalul din acest compartiment îndeplineşte condiţiile de pregãtire şi certificare prevãzute în actele normative în vigoare, fiind alcãtuit din medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri.
c) medicii care activeazã în cadrul acestui compartiment pot fi medici de medicinã generalã , medici în specialitãţile: medicinã internã, pediatrie şi medici rezidenţi începând cu anul III de pregãtire in specialitãţile menţionate cu acordul directorului sau coordonatorului de programe.
d) personalul medical, inclusiv ambulanţierii, care activeazã în compartimentul de consultaţii de urgenţã la domiciliu şi transport sanitar neasistat sunt pregãtiţi în acordarea primului ajutor de bazã precum şi în utilizarea defibrilatoarelor semiautomate.
e) personalul medical din cadrul compartimentului de consultaţii la domiciliu şi transport sanitar neasistat nu poate fi detaşat la compartimentul de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat decat în urma absolvirii cursurilor şi a atestatelor prevãzute la alin. 1 din prezentul articol.
f) coordonarea şi monitorizarea activitãţii de consultaţii la domiciliu din cadrul acestui compartiment se face de cãtre medicul coordonator al compartimentului de urgenţã iar coordonarea şi monitorizarea activitãţii de transport sanitar se face de cãtre un asistent medical coordonator.
g) prin acest compartiment se asigurã urmãtoarele misiuni de bazã: acordarea consultaţiilor de urgenţã la domiciliu utilizând autospecialele de consultaţii la domiciliu, transport sanitar neasistat la nivel de echipaj de transport A1 şi A2 şi sprijinirea compartimentului de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat la nevoie.
h) în dotarea compartimentului pentru consultaţii de urgenţã la domiciliu şi transport sanitar neasistat nu existã ambulanţe tip B şi C.
ART. 4
(1) Structura minimã de personal în cadrul serviciilor de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti se stabileşte de cãtre managerul general cu respectarea normativelor de personal în vigoare, astfel încât sã fie posibilã asigurarea misiunilor prevãzute în conformitate cu prevederile legale.
(2) În stabilirea structurii de personal se ia în considerare şi complementaritatea cu echipajele SMURD din judeţul respectiv şi planurile de implementare ale acestora.
(3) Serviciile publice de ambulanţã asigurã personalul în vederea acoperirii necesarului pentru echipajele medicale de urgenţã necesare în judeţul în care funcţioneazã.
(4) Substaţiile serviciilor de ambulanţã sunt deservite de echipajele medicale de urgenţã, ele putând avea şi echipaje de transport sau de consultaţii dupã caz.
(5) Serviciile de ambulanţã pot avea puncte de lucru cu echipaje de consultaţii la domiciliu sau de transport sanitar.
(6) Punctele de lucru cu echipaje de consultaţii sau transport nu vor fi luate în considerare ca substaţii de intervenţie medicalã de urgenţã.
ART. 5
(1) Finanţarea serviciilor de ambulanţã, judeţene şi al municipiului Bucureşti se face prin buget global precum şi prin decontarea serviciilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Bugetul serviciilor publice de ambulanţã este alcãtuit din patru componente:
a) Fondurile aferente desfãşurãrii activitãţii compartimentului de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat asigurate prin buget global din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnatate precum şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sãnãtaţii Publice:
1. Cheltuielile de personal aferente personalului medical şi ambulanţierilor care deservesc echipajele medicale de urgenţã cu ambulanţele tip B şi C, precum şi al operatorilor - registratorilor de urgenţã;
2. Cheltuielile aferente parcului auto al compartimentului respectiv, incluzând combustibilul, uleiurile, întreţinerea periodicã şi reparaţiile.
3. Cheltuielile aferente asigurãrii mijloacelor de intervenţie operaţionale din dotare.
4. Cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare necesare activitãţii compartimentului.
5. Cheltuielile aferente comunicaţiilor şi transmisiilor date.
b) Fondurile aferente desfãşurãrii activitãţii compartimentului de consultaţii de urgenţã la domiciliu şi transport sanitar neasistat asigurate prin decontãri de servicii din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãntate precum şi din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sãnãtaţii Publice.
1. Cheltuielile de personal aferente personalului medical şi ambulanţierilor care deservesc echipajele de tranport sanitar şi de consultaţii la domciliu.
2. Cheltuielile aferente parcului auto al compartimentului respectiv, incluzând combustibilul, uleiurile, întreţinerea periodicã şi reparaţiile Cheltuielile necesare asigurãrilor mijloacelor de intervenţii operaţionale din dotare.
3. Cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare necesare activitãţii compartimentului.
4. Cheltuielile aferente comunicaţiilor şi transmisiilor de date.
c) Sumele necesare cheltuielilor administrative finanţate prin buget global şi venituri proprii
1. Cheltuielile salariale ale managerului serviciului precum şi ale membrilor comitetului director.
2. Cheltuielile salariale ale personalului angajat, cu excepţia celor prevãzuţi la litera a) puntul 1 şi litera b) punctul 1.
3. Cheltuielile aferente utilitãţilor, inclusiv ale chiriilor şi reparaţiilor aferente staţiilor şi substaţiilor.
4. Cheltuielile privind echipamentele de lucru
5. Cheltuielile privind mentenanţa parcului auto, echipamentelor medicale şi dispeceratelor
d) Fonduri aferente altor cheltuieli:
1. Cheltuieli aferente formãrii profesionale şi educaţiei medicale continue.
2. Cheltuieli de capital potrivit dispoziţiilor legale.
e) Bugetul serviciului de ambulanţã este alcãtuit din suma totalã a celor patru componente evidenţiate distinct.
f) La negocierea bugetului cu reprezentanţii Caselor de Asigurãri de Sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti nu se iau în calcul cheltuielile finanţate de la bugetul de stat.
g) La calculul bugetului pentru anul 2009, se ia în considerare bugetul pe trimestrul IV al anului 2008, planurile de dezvoltare ale serviciilor de ambulanţã şi necesarul de personal suplimentar.
h) Pentru urmãtorii ani, începând cu anul 2010, bugetul poate fi negociat stabilind o sumã per capita unicã la nivel naţional în urma împãrţirii sumei bugetului total negociat cu Casele de Asigurãri de Sãnãtate pentru anul 2009, incluzând şi rectificãrile efectuate în cursul anului respectiv, la numãrul total al populaţiei deservite. La aceste valori se aplicã un indice de corecţie corelat cu structura de personal şi pregãtirea profesionalã, caracteristicile demografice, geografice, prezenţa echipajelor SMURD, precum şi cu alte criterii considerate relevante.
i) Bugetul global negociat cu Casele de Asigurãri de Sãnãtate pentru anul 2009 nu poate fi sub nivelul bugetului anului 2008 incluzând rectificãrile efectuate.
ART. 6
(1) Dispoziţiile prezentului ordin vor fi incluse în contractul cadru, elaborat în anul 2009 şi ale normelor de aplicare a acestuia.
(2) Reprezentanţii Ministerului Sãnãtãţii Publice au obligaţia de a introduce prevederile acestui ordin privind modul de realizare a bugetelor globale ale serviciilor de ambulanţã în prevederile contractului cadru si ale normelor de aplicare ale acestuia, eliminând tariful pe kilometru şi solicitare pentru activitatea de asistenţã medicalã de urgenţã si transport medical asistat.
ART. 7
La sfârşitul fiecãrei luni serviciile publice de ambulanţã au obligaţia sã raporteze cãtre CJAS, precum şi cãtre CASMB, activitatea desfãşuratã de fiecare compartiment incluzând datele pacienţilor care au beneficiat de serviciile lor.


ANEXA 5

Normele de aplicare pentru organizarea şi funcţionarea
serviciilor mobile de urgenţã, reanimare şi descarcerare SMURD

ART. 1
(1) Serviciile mobile de urgenţã, reanimare şi descarcerare sunt organizate, din punct de vedere medical, la nivel judeţean şi regional.
(2) Din punct de vedere operativ, organizarea serviciilor mobile de urgenţã, reanimare şi descarcerare este reglementatã prin statele de organizare ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti, unitãţi subordonate nemijlocit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã.
(3) Coordonarea medicalã şi monitorizarea la nivel regional se face de cãtre medicul şef al regiunii în cooperare cu fiecare inspector şef de inspectorat pentru situaţii de urgenţã judeţean din regiunea respectivã precum şi cu medicul şef şi/sau asistentul coordonator din judeţul respectiv.
(4) În plan teritorial, coordonarea operativã a serviciilor mobile de urgenţã, reanimare şi descarcerare este atributul inspectorilor şefi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti, potrivit zonelor de competenţã stabilite.
(5) Coordonarea operativã şi medicalã include toate echipajele de prim ajutor şi terapie intensive SMURD indiferent de structura în care se afla sau de provenienţa finanţãrii acestora.
(6) Organizarea regionalã a serviciilor mobile de urgenţã, reanimare şi descarcerare se face repectând regiunile de dezvoltare economicã prevãzute în lege
a) SMURD 1, activând în Regiunea Centru.
b) SMURD 2, activând în Regiunea Nord-Vest
c) SMURD 3, activând în Regiunea Vest
d) SMURD 4, activând în Regiunea Sud - Vest Oltenia
e) SMURD 5, activând în Regiunea Bucureşti - Ilfov
f) SMURD 6, activând în Regiunea Nord - Est
g) SMURD 7, activând în Regiunea Sud - Est
h) SMURD 8, activând în Regiunea Sud - Muntenia
(7) Sediul de coordonare medicalã a Serviciului Mobil de Urgenţã, Reanimare şi Descarcerare din fiecare regiune este urmãtorul:
a) SMURD 1, Târgu Mureş, Unitatea de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Târgu Mureş împreunã cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţã al Judeţului Mureş.
b) SMURD 2, Cluj - Napoca, Unitatea de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Cluj împreunã cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţã Cluj.
c) SMURD 3, Timişoara, Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Timişoara împreunã cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţã Timiş.
d) SMURD 4, Craiova, Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Craiova împreunã cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţã Dolj.
e) SMURD 5, Bucureşti, Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţã Bucureşti împreunã cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţã al Municipiului Bucureşti.
f) SMURD 6, Iaşi, Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Sfântul Spiridon, Iaşi, împreunã cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţã Iaşi.
g) SMURD 7, Constanţa, Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã Constanţa, împreunã cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţã Constanţa.
h) SMURD 8, Piteşti, Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţã Piteşti împreunã cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţã Argeş.
(8) Centrul metodologic pentru implementarea şi dezvoltarea serviciilor mobile de urgenţã, reanimare şi descarcerare se aflã în cadrul SMURD 1 cu sediu în Târgu Mureş, Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţã în colaborare cu Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Târgu Mureş, aflat în subordinea Inspectorului General al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã, având urmãtoarele atribuţii:
a) îndrumarea Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã în dezvoltarea serviciilor mobile de urgenţã, reanimare şi descarcerare.
b) monitorizarea activitãţii serviciilor mobile de urgenţã, reanimare şi descarcerare.
c) propunerea de proiecte şi programe de dezvoltare locale, regionale sau naţionale.
d) monitorizarea centrelor de formare şi a activitãţii de formare a personalului care activeazã în cadrul echipajelor SMURD.
e) crearea protocoalelor şi a ghidurilor de practicã precum şi stabilirea standardelor de lucru pentru activitãţile SMURD.
f) propunerea de acte normative şi reglementãri cãtre Ministerul Sãnãtãţii Publice şi Ministerul Internelor şi reformei Administrative.
ART. 2
(1) Structura de conducere a Serviciilor Mobile de Urgenţã, Reanimare şi Descarcerare este organizatã la nivel regional, dupã cum urmeazã:
a) medic şef (din cadrul unitãţii de primiri urgenţe al centrului/spitalului regional), asistat de asistentul şef al unitãţii respective;
b) asistent şef (din structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã);
c) 2 medici specialişti medicina de urgenţã angajaţi ai UPU-SMURD din cadrul regiunii, cu atribuţii de medici inspectori;
d) 2 asistenţi, angajaţi ai UPU-SMURD din cadrul regiunii, cu atribuţii de asistenţi inspectori, absolvenţi ai unui curs de formatori;
e) responsabil logisticã, angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã.
f) responsabil formare personal, angajat al inspectoratului pentru situaţii de urgenţã.
(2) La nivel Judeţean structura de conducere a Serviciilor Mobile de Urgenţã, Reanimare şi Descarcerare este organizatã dupã cum urmeazã:
g) medic şef al Unitãţii de Primiri Urgenţe din cadrul spitalului judeţean, asistat de asistentul şef al unitãţii respective;
h) asistent şef, angajat al inspectoratului pentru situaţii de urgenţã.
i) asistent şef al unitãţii de primiri urgenţe din cadrul spitalului judeţean,
j) responsabil logisticã angajat al inspectoratului pentru situaţii de urgenţã. asistat de asistentul şef al unitãţii respective;
k) responsabil formare personal, angajat al inspectoratului pentru situaţii de urgenţã.
(3) La nivel local structura de conducere a Serviciilor Mobile de Urgenţã, Reanimare şi Descarcerare este organizatã în comandant echipaj/staţie, angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã sau al autoritãţilor publice locale cu detaşare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã.
ART. 3
(1) În cadrul serviciilor mobile de urgenţã, reanimare şi descarcerare funcţioneazã urmãtoarele tipuri de echipaje:
a) echipaje de prim ajutor calificat, care se aflã la nivel judeţean şi local, precum şi la nivelul municipiului Bucureşti şi sunt distribuite astfel încât sã se asigure respectarea prevederilor legale în privinţa timpilor de deplasare şi sosire la cazurile de urgenţã în mediul rural şi urban fãrã respectarea limitelor administrative ale judeţelor, municipiilor şi localitãţilor în care funcţioneazã.
b) echipaje de prim ajutor şi operaţiuni de salvare (cu echipamente specifice de salvare/descarcerare), care se aflã la nivel judeţean şi local şi sunt distribuite astfel încât sã se asigure respectarea prevederilor legale în privinţa timpilor de deplasare şi sosire la cazurile de urgenţã în mediul rural şi urban, fãrã respectarea limitelor administrative ale judeţelor, municipiilor şi localitãţilor în care funcţioneazã. Aceste echipaje sunt amplasate în baza unor analize asupra riscurilor şi a potenţialelor categorii de urgenţe din localitatea sau zona în care urmeazã a fi implementate
b) echipaje de terapie intensivã mobila, care se aflã la nivel judeţean/municipiul Bucureşti şi pot fi înfiinţate în localitãţi şi altele decât reşedinţa de judeţ în cazul în care se considerã necesar, cu condiţia existenţei resurselor umane adecvate. Aceste echipaje actioneazã la nivel judeţean şi interjudeţean fãrã respectarea limitelor administrative municipale sau judeţene.
c) echipajele de salvare aerianã se aflã la nivel regional şi sunt înfiinţate luând în considerare existenţa mijloacelor necesare de intervenţie precum şi a resurselor umane necesare. Aceste echipaje acţioneazã la nivel regional sau inter-regional.
d) echipaje de intervenţie la accidentele colective şi calamitãţi, care se aflã la nivel regional şi sunt înfiinţate în vederea asigurãrii intervenţiilor la nivel regional şi naţional în caz de accidente colective, calamitãţi sau alte intervenţii de urgenţã de lungã duratã.
e) echipaje de intervenţie rapidã a medicului de urgenţã, care se aflã la nivel judeţean, putând fi înfiinţate şi la nivel local (municipiu/oraş) dacã existã resursele umane necesare şi justificarea din punct de vedere operativ. Aceste echipaje sunt înfiinţate în vederea asigurãrii intervenţiilor la cazurile la care se deplaseazã şi echipajele de terapie intensivã mobilã, precum şi în vederea asigurãrii sprijinului necesar echipajelor de prim ajutor şi echipajelor de asistenţã medicalã de urgenţã din cadrul serviciilor de ambulanţã.
f) echipaje de intervenţie la accidentele colective şi calamitãţi, care se aflã la nivel regional în vederea asigurãrii intervenţiilor la nivel regional sau naţional şi utilizeazã mijloacele generale de intervenţie precum şi mijloace specifice de intervenţie Aceste mijloace specifice pot fi : autospeciale de intervenţie la accidentele colective şi calamitãţi, autospeciale de transport personal şi multiple victime, aeronave de transport şi alte echipamente şi mijloace de intervenţie.
(2) echipajele de intervenţie pot utiliza, dupã caz, mijloace neconvenţionale de intervenţie cum ar fi: nave, motociclete, ATV şi altele.
ART. 4
Structura minimã de personal a echipajelor SMURD este organizatã dupã cum urmeazã:
a) structura minimã de personal a echipajelor de prim ajutor calificat este de 3 persoane care includ şi conducãtorul auto cu instruire paramedicalã.
b) structura minimã de personal a echipajelor de prim ajutor şi operaţiuni de salvare este de 4 persoane, inclusiv conducãtorul auto.
c) structura minimã de personal a echipajelor de terapie intensivã mobilã este de 4 persoane reprezentate de medic, asistent medical şi personalul paramedical inclusiv conducãtorul auto.
d) structura minimã de personal a echipajelor aeriene de salvare este de 4 persoane reprezentate de comandant de echipaj-pilot, pilot, medic şi asistent medical/paramedic.
e) structura minimã de personal a echipajelor de intervenţie la accidente colective şi calamitãţi este de 15 persoane reprezentate de personal paramedical şi personal specializat în operaţiuni de salvare/descarcerare şi 8 persoane reprezentate de personal medical şi paramedical.
f) structura minimã de personal a echipajelor de intervenţie rapidã a medicului de urgenţã este 3 persoane care sunt reprezentate de un medic, un asistent medical sau paramedic şi un conducator auto asistent medical sau paramedic.
ART. 5
(1) Misiunile echipajelor de prim ajutor calificat constau în:
a) intervenţia la cazurile în care una sau mai multe persoane se aflã într-o situaţie cu risc vital din cauza unei îmbolnãviri sau a unei accidentãri acute.
b) intervenţia la cazurile care necesitã acordarea primului ajutor într-un interval de timp scurt.
c) asigurarea protecţiei medicale în cazul intervenţiei echipajelor Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã la solicitãrile specifice care prezintã risc de accidentare pentru personalul echipelor de intervenţie.
d) intervenţia la accidentele colective şi calamitãţi.
(2) Misiunile echipajelor de prim ajutor şi operaţiuni de salvare constau în :
a) intervenţia la cazurile în care una sau mai multe persoane se aflã într-o situaţie cu risc vital din cauza unei îmbolnãviri sau accidentãri acute.
b) intervenţia la cazurile care necesitã acordarea primului ajutor într-un interval scurt de timp.
c) intervenţia la cazurile care necesitã descarcerare sau alte operaţiuni de salvare
d) asigurarea protecţiei medicale în cazul intervenţiei echipajelor Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã la misiunile specifice cu risc de accidentare pentru personalul echipelor de intervenţie.
e) intervenţia la accidentele colective şi calamitãţi.
(3) Misiunile echipajelor de terapie intensivã mobilã constau în :
a) intervenţia la cazurile în care una sau mai multe persoane se aflã într-o situaţie cu risc vital din cauza unei accidentãri sau îmbolnãviri acute.
b) intervenţia în sprijinul echipajelor de prim ajutor calificat sau a echipajelor medicale de urgenţã din cadrul serviciilor de ambulanţã
c) asigurarea medicalã în cazul intervenţiei echipajelor Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã la misiuni specifice cu risc major de accidentare pentru personalul echipelor de intervenţie.
d) intervenţia la accidentele colective şi calamitãţi.
(4) Misiunile echipajelor de salvare aerianã constau în:
a) intervenţia la cazurile în care una sau mai multe persoane se aflã într-o situaţie cu risc vital din cauza unei accidentãri sau îmbolnãviri acute.
b) intervenţia în sprijinul echipajelor de prim ajutor precum şi a echipajelor medicale de urgenţã din cadrul serviciilor de ambulanţe.
c) misiuni de cãutare - salvare aerianã.
ART. 6
(1) Echipajele de prim ajutor calificat ale Serviciilor Mobile de Urgenţã, Reanimare şi Descarcerare sunt dotate în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 1092/1500/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitaliceascã.
(2) Echipajele de prim ajutor şi operaţiuni de salvare ale Serviciilor Mobile de Urgenţã, Reanimare şi Descarcerare sunt dotate în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 1092/1500/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitaliceascã. La aceastã dotare se adaugã echipamentele de descarcerare şi cele specifice operaţiunilor de salvare ce pot avea loc în zona de competenţã a echipajelor respective.
(3) Echipajele de terapie intensivã mobilã şi echipajele de salvare aeriana ale Serviciilor Mobile de Urgenţã, Reanimare şi Descarcerare sunt dotate în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 1092/1500/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitaliceascã.
ART. 7
Finanţarea Serviciilor Mobile de Urgenţã, Reanimare şi Descarcerare se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


ANEXA 6

Normele de aplicare privind acordarea
asistenţei de urgenţã în caz de accidente colective,
calamitãţi şi dezastre în faza prespitaliceascã

ART. 1
Organizarea sistemului de intervenţie în caz de accidente colective şi dezastre în faza prespitaliceascã se face la nivel judeţean regional şi naţional.
ART. 2
În cazul producerii unor accidente colective sau calamitãţi, cu manifestãri deosebit de rapide şi efecte limitate în timp, la nivel regional, judeţean/al municipiului Bucureşti, având ca rezultat victime multiple, se activeaza Planul Roşu de Intervenţie.
ART. 3
(1) Planul roşu se declanşeazã, la solicitarea Inspectorului Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã, de Prefectul judeţului în care are loc incidentul sau, dupã caz, de Prefectul municipiului Bucureşti.
(2) Planul roşu se declanşeazã în baza informaţiilor obţinute:
a) de dispeceratele de urgenţã prin numãrul unic de apel 112,
b) de la primele echipaje de intervenţie sosite la locul intervenţiei
c) de la sistemele de monitorizare conectate la dispeceratele medicale, dispeceratele Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã, dispeceratele poliţiei şi ale jandarmeriei sau la alte dispecerate cu rol în acest domeniu.
(3) În lipsa prefectului sau în cazul imposibilitãţii contactãrii lui în cel mult 5 minute de la constatarea necesitãţii declanşãrii planului roşu, acesta se declanşeazã la ordinul Inspectorului Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti.
(4) Din momentul declanşãrii planului roşu, serviciile publice de ambulanţã intrã sub coordonarea Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţã.
(5) Inspectorul şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţã poate solicita pe duratã limitatã şi echipajele serviciilor private de ambulanţã dacã situaţia o impune.
(6) Planul Roşu este unic la nivel zonei administrativ teritoriale pentru care a fost întocmit.
(7) Structura-cadru a Planului Roşu se aprobã prin ordin comun al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã şi secretarului de stat sau subsecretarului de stat din cadrul Ministerului Sãnãtãţii Publice, care coordoneazã activitatea in domeniul medicinei de urgenţã.
(8) Planul Roşu se elaboreazã de inspectorul şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţã judeţean/al municipiului Bucureşti şi se semneazã de reprezentanţii tuturor instituţiilor implicate.
(9) Planul Roşu se avizeazã de prefect şi se aprobã de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã.
(10) În scopul verificãrii, validãrii şi actualizãrii prevederilor Planului Roşu, instituţiile implicate desfãşoarã activitãţi de pregãtire comune periodice, cel puţin o datã la 6 luni. Persoanele cu atribuţii în cadrul planului sunt obligate sã cunoascã conţinutul acestuia în pãrţile ce-i privesc conform competenţelor avute.
(11) În cazul unui incident a cãrui soluţionare determinã necesitatea mobilizãrii unor resurse care depãşesc capacitatea de intervenţie a autoritãţilor locale şi judeţene/ale municipiului Bucureşti, inspectorul şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţã judeţean, cu informarea prefectului, va adresa inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã solicitarea de sprijin din partea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã ale judeţelor limitrofe sau al municipiului Bucureşti. Aceastã solicitare se materializeazã în declanşarea Planului Roşu la nivelul judeţelor respective sau al municipiului Bucureşti şi trimiterea de forţe şi mijloace în sprijin, la locul accidentului.
ART. 4
(1) Planului roşu se declanşeazã cu alertarea, care cuprinde:
a) obţinerea informaţiilor
b) alertarea instituţiilor implicate în planul roşu în cel mai scurt timp posibil, înaintea declanşãrii planului de cãtre prefect, în vederea pregãtirii resurselor şi alertãrii personalului aflat în afara programului de gardã.
(2) Dupã alertare, urmeazã declanşarea planului, care se face în conformitate cu prevederile prezentului articol şi ia în considerare urmãtorii factori:
a) numãrul real sau potenţial al victimelor,
b) caracteristicele operaţiunilor de salvare necesare,
c) gradul de dificultate al operaţiunilor de salvare,
d) potenţialul evolutiv al situaţiei,
e) capacitatea de intervenţie ale diferitelor instituţii în cazul în care planul nu este declanşat
f) capacitatea de intervenţie ale diferitelor instituţii în vederea asigurãrii misiunilor obişnuite pe durata intervenţiei la cazul în cauzã în cazul în care nu se declanşeazã planul roşu.
(3) Funcţiile planului roşu pentru care trebuie alocate responsabilitãţi diferitelor instituţii cuprinse în cadrul planului sunt:
a) triajul, primul ajutor şi brancardajul la locul intervenţiei, inclusiv în cazul zonelor cu acces restricţionat.
b) postul medical avansat, instalarea, amplasarea şi modul de organizare
c) triajul medical al victimelor la nivelul postului medical avansat.
d) acordarea asistenţei medicale avansate de urgenţã şi pregãtirea în vederea evacuãrii.
e) organizarea triajului de evacuare şi evacuarea a pacienţilor.
f) pregãtirea primirii la nivelul unitãţilor şi a compartimentelor de primiri urgenţe din cadrul spitalelor de urgenţã şi a altor spitale din zona accidentului.
g) declanşarea planului alb la nivelul spitalelor implicate
(4) Comanda şi controlul planului roşu include:
a) planul roşu stabileşte structura de comandã şi control la locul intervenţiei
b) intervenţia este, în general, sub comanda Inspectorului Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã sau a reprezentantului acestuia.
c) inspectorul Şef al Inspectoratului sau reprezentantul acestuia este numit în plan Comandantul Operaţiunilor de Salvare (C.O.S.)
d) comandantul operaţiunilor de salvare are ca adjunct medicul sef SMURD sau locţiitorul acestuia, acesta fiind numit în planul roşu Directorul Operaţiunilor de Salvare Medicalã (D.S.M.)
e) în lipsa unei structuri SMURD în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã funcţia de DSM este preluatã de directorul medical al serviciului judeţean de ambulanţã sau al municipiului Bucureşti sau de reprezentantul acestuia.
(5) Comunicaţiile în cadrul planului roţu cuprind:
a) stabilirea regulilor de comunicaţii la locul intervenţiei şi între locul intervenţiei şi instituţiile judeţene, regionale şi naţionale
b) stabilirea frecvenţelor de comunicaţii
c) stabilirea sistemelor de comunicaţii care urmeazã a fi utilizate, inclusiv telefonia mobilã
şi telefonia prin satelit.
(6) Planul roşu se finalizeazã cu abordarea problemelor de identificare a pacienţilor şi înregistrarea acestora precum şi a problemei decedaţilor.
(7) Componentele planului roşu urmeazã a fi detaliate în ghidul elaborat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã.
ART. 5
În cazul intervenţiei la accidentele colective şi calamitãţi, inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene pun la dispoziţia echipajelor de asistenţã medicalã de urgenţã şi de prim ajutor calificat echipamentele şi materialele specifice aflate în înzestrarea acestora, necesare dotãrii posturilor medicale avansate, pesonalul medical specializat fiind asigurat din cadrul serviciilor de ambulanţã precum şi din cadrul spitalelor de urgenţã.
ART. 6
(1) Posturile medicale avansate sunt clasificate în post medical avansat de categoria I şi post medical avansat de categoria II
(2) Postul medical avansat de categoria I se organizeazã dupã cum urmeazã:
a) este format dintr-un cort de tratament şi unul de triaj adecvate pentru a trata simultan un numãr maxim de 10 victime.
b) este transportat într-o rulotã remorcatã de o autospecialã de descarcerare.
c) include medicamentele şi materialele sanitare necesare îngrijirii a 15-20 de pacienţi dintre care cel puţin 5 aflaţi în stare criticã.
(3) Postul medical avansat de categoria II se organizeazã dupã cum urmeazã:
a) este format din trei corturi, unul de triaj şi douã de tratament adecvate pentru a trata simultan cel puţin 30 de victime.
b) este transportat într-un mijloc specific de transport care permite accesul la zonele greu accesibile având capabilitãţile de deplasare ale unui vehicul offroad.
c) include sisteme de încãlzire ale cortului şi sisteme de iluminat exterior şi interior.
d) include medicamentele, materialele sanitare şi echipamentele necesare acordãrii asistenţei medicale de urgenţã la un nivel avansat cel puţin unui numãr de 50 de victime.
e) include echipamentele proprii de ventilaţie şi monitorizare pentru cel puţin 3 pacienţi simultan.
ART. 7
Inspectoratele pentru situaţii de urgenţã deplaseazã, acolo unde se aflã în dotarea lor, puncte mobile de comandã ca parte componentã a rãspunsului la Planul Roşu. Astfel de puncte rãmân la locul intervenţiei pânã la finalizarea acesteia.
ART. 8
În cadrul rãspunsului la Planul Roşu, inspectoratele pentru situaţii de urgenţã asigurã transportul personalului de intervenţie prin autospecialele de transport personal şi multiple victime dacã astfel de autospeciale se aflã în dotarea lor.
ART. 9
În cadrul rãspunsului la Planul Roşu, pot fi solicitate elicoptere ale Inspectoratului de Aviaţie din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative precum şi din cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale în vederea transportului de materiale şi personal de intervenţie şi/sau în vederea asigurãrii evacuãrii victimelor de la locul intervenţiei.
ART. 10
La nivelul spitalelor de urgenţã, al spitalelor municipale şi orãşeneşti exista un Plan Alb referitor la preluarea unui numãr mare de pacienţi în cazul unui accident colectiv sau al unei calamitãţi.
ART. 11
Planul Alb este elaborat la nivelul spitalului şi include elementele organizatorice necesare în cazul unui aflux masiv de victime.
ART. 12
Planul Alb include:
a) alertarea
b) declanşarea
c) crearea unui punct de comandã şi control la nivelul spitalului
d) organizarea primirii la nivelul UPU sau CPU
e) triajul
f) organizarea investigaţiilor
g) eliberarea locurilor de internare
h) primirea activitãţilor curente care nu au caracter de urgenţã şi dirijarea resurselor cãtre rezolvarea situaţiei de urgenţã.
i) rezolvarea situaţiilor speciale cum ar fi decontaminarea victimelor în cazul contaminãrii acestora cu substanţe chimice, radiologice sau biologice.
j) organizarea comunicaţiilor interne şi externe, inclusiv cu punctul mobil de comandã al inspectoratului pentru situaţii de urgenţã.
ART. 13
Planul Alb se elaboreazã de Ministerul Sãnãtãţii Publice, prin Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţã, în colaborare cu specialişti ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã.


ANEXA 7

Fişa de urgenţã prespitaliceascã
pentru echipajele cu medic

--------------
NOTĂ(CTCE)
Formularul - Fişa, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 bis din 30 decembrie 2008, la pagina 33 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 8

Fisa de urgenta prespitaliceasca
pentru echipajele de asistenta medicala
de urgenta sau prim ajutor calificat

--------------
NOTĂ(CTCE)
Formularul - Fişa, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 bis din 30 decembrie 2008, la pagina 34 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 9

Indexul de codificare al urgenţelor şi regulamentul de alocare al
resurselor şi mijloacelor de intervenţie dupa gradul de urgenţã din
cadrul aplicaţiei destinate dispecerizãrii apelurilor de
urgentã prin sistemul unic de apel 112.

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │ de urgenţã │ de │
│ │ │ │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 1. OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ I. Cod Roşu │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - mama este inconstientã │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - mama prezintã convulsii │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - tegumentele mamei sunt reci şi umede, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ stare de leşin (insuficientã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ cardio-vasculara) │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - nou nãscutul nu plange/respirã │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - copilul a fost nãscut, mama prezintã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ hemoragie │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - hemoragie dupa saptamana 20 de sarcinã│ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - contracţii uterine puternice dupã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ saptamana 36 de sarcinã │ E │P1 │P2 │P1 │E │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - membrane rupte dupa saptamana 36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de sarcinã │ E │P1 │P2 │P1 │E │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - membrane rupte sau senzaţia mamei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ împingere cu copil cunoscut sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ suspicionat a fi in pozitie anormalã │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ II. Codul galben │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - copilul s-a nãscut, mama şi copilul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ par bine │ - │ E │P1 │P2 │E │ E │P3 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - mai putin de 2 minute între contracţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ la prima naştere │ - │ E │P2 │P1 │E │ E │E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - mai puţin de cinci minute între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ contracţii (dupã prima naştere) │ - │ E │P2 │P1 │E │ E │E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - membrane rupte (copil in poziţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ normalã) │ - │ E │P2 │P1 │E │ E │P3 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - senzaţia mamei de împingere cu copilul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ cunoscut in poziţie normalã │ - │ E │P2 │P1 │E │ E │P3 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ III. Codul verde │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - mai mult de 2 minute intre contracţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (prima naştere) │ - │ E │P1 │E │E │ E │P2 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - mai mult de 5 minute intre contracţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (la a II-a, III-a naştere) │ - │ E │P1 │E │E │ E │P2 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │ de urgenţã │ de │
│ │ │ │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ II. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
III. Codul roşu
┌─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┐
│ - inconştienţa │ E │ P1│P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - nivel scãzut de conştienţã │ E │ P1│P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dificultate serioasã in respiraţie │ E │ P1│P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - tegumente palide şi umede, aproape │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sincopã │ E │ P1│P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient slãbit cu durere toracicã │ E │ P1│P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - durere toracicã şi greaţã │ E │ P1│P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
IV. Codul galben
┌─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┐
│ - febrã şi nivel de conştienţã alterat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ însã nu inconştient │ E │ P1│P3 │P1 │E │ E │P2 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - febrã şi erupţii cutanate │ - │ - │P3 │P2 │- │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - episoade sincopale repetate │ - │ P1│P3 │P1 │- │ E │P2 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - ameţealã cu debut brusc, slabiciune │ - │ E │P3 │P2 │E │ E │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient slãbit, informaţii neclare │ - │ E │P3 │P2 │E │ E │P1 │ E │ E │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
V. Codul verde
┌─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┐
│ - febrã │ - │ - │P3 │P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - ameţeli dar nu slãbiciune │ - │ - │P3 │P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - simptome neclare, dar nu slãbiciune │ - │ E │P3 │P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - probleme psiho/soci │ - │ E │P1 │E │ - │ - │P2 │ E │ E │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │ de urgenţã │ de │
│ │ │ │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 3. ARSURI TERMICE / ELECTRICE │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ VI. Codul roşu │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - suspiciunea mai multor victime grav │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ afectate │ P1 │ P1│P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - inconştient, dupã arsura termicã/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ electricã │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - nivel scãzut al conştienţei dupã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ arsura termicã/electricã │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dificultãţi în respiraţie dupã arsura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ termicã/electricã │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspect de leziuni datorate inhalãrii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de fum │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - mai mult de 20% suprafaţã arsã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ suspicionatã/leziune corozivã sau daca│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ implicã cap/fatã (adult) │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - mai mult de 10% suprafaţã arsã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ suspicionatã / leziune corozivã sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ dacã implicã cap/fatã (copil sub │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 10 ani) │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspiciune de arsuri severe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ informaţii incerte │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspiciune de arsurã electricã cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ voltaj înalt │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspiciune de cãdere, leziuni grave │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ suspicionate │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ VII. Codul galben │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - a fost inconştient, recupereazã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ treptat │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - mai putin de 20% suprafaţã arsuri/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ leziuni corozive farã implicarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ capului/feţei (adulţi) │ E │ P1│P3 │ P1 │P2 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - mai putin de 10% suprafaţã arsuri/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ leziuni corozive farã implicarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ cap/fatã (copil sub 10 ani) │ E │ P1│P3 │ P1 │P2 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - corozive in ochi │ E │ P1│P3 │ P1 │P2 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - poliţia sau pompierii cer un echipaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de asistenţã, necunoscându-se daca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sunt victime │ E │ P1│P1 │ P1 │P1 │ E │ - │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cadere de la înaltime sub 4 metri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ pacient conştient farã semne de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ traumatism grav │ E │ P1│P1 │ P2 │- │ - │ - │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ VIII. Codul verde │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - arsurã electricã cu electricitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ casnicã (220V), constient, nu este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ cunoscut cardiac │ - │ P1│P1 │ E │E │ E │ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - arsuri minore │ - │ P1│P1 │ E │- │ - │ P2│ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cãdere de la o înãltime mai micã de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 3 m in urma electorcutãrii, conştient │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ farã semne de leziuni grave │ - │ P1│P1 │ E │- │ - │ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - implicat în accident / incident fãrã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome │ - │ P1│P1 │ P2 │E │ - │ E │ P1 │ P1 │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ IX. INEC/IMERSIE ÎN APĂ │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ X. Codul roşu │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - mai multe victime, imersie in apã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sau dispãrute │ E │ P1│P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - imersie in apã confirmatã, inconstient│ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - imersie in apã cu dificultãţi in │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ respiraţie │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - victimã aflatã încã in apã │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient cu imersie in apã mai mult │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de un minut │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - accident prin sariturã in apã │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziune extinsã şi imersie in apã │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspiciune de hipotermie │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dezorientat/confuz, farã dificultãţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ in respiraţie │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - tusã severã posibilã aspiraţie │ E │ P1│P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XI. Codul galben │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - pacient conştient farã dificultate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ in respiraţie │ - │ P1│P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziuni aparente minore │ - │ P1│P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ P1 │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ XII. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XIII. Codul roşu │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - mai multe victime, imersie, rãnite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sau dispãrute │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - victimã aflatã incã în apa │ P1 │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - inconştient dupã scufundare │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - tegumente reci şi umede, aproape │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sincopã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - confuz sau agitat dupã scufundare │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - paralizie sau ameţeli in diferite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ pãrti ale corpului │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziuni extinse vizibile │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspiciune de hipotermie moderatã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sau severã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - toate simptomele apar in primele 24 h │ - │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
│ de la scufundare (diferite niveluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de conştienta, paralizii, alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome neurologice, dureri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome legate de tegumente) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XIV. Codul galben │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - tusã severã dupa scufundare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ hipotermie uşoarã │ - │P1 │P2 │ P1 │ - │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XV. Codul verde │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - pacient conştient farã dificultãţi in │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ respiraţie sau alte simptome │ - │ E │P1 │ P2 │ - │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziuni minore dupa scufundare │ - │ P1│P1 │ P2 │ - │ E │ E │ E │ E │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ XVI. MUŞCĂTURI DE ANIMALE / │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XVII. Codul roşu │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - inconstient │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dificultati in respiratie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - tegumente palide şi umede, aproape │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sincopa │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - muscatura de vipera cu simptome │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ generale │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - muţcaturã de viperã la copil mic │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - hemoragie necontrolatã dupã muscaturã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - intepaturã de insecte in gurã sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ gâtul unui copil │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XVIII. Codul galben │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - muşcaturã de viperã fãrã simptome │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ generale │ - │P1 │P3 │ P1 │P2 │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - intepãturã de insectã de peste o ora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ cu simptome generale fãra semene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de şoc │ - │P1 │P1 │ P1 │P2 │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - muşcãturã de animal in regiunea feţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sau gâtului fãrã afectarea respiraţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sau a stãrii de conştienţã │ - │P1 │P3 │ P2 │P1 │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - hemoragie controlatã dupã muşcãturã │ - │P1 │P1 │ P2 │P3 │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XIX. Codul verde │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - întepaturã de insectã de peste o ora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ farã simptome generale │ - │ E │P2 │ P3 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - înţepãturã cu reacţie localã puternicã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fara reacţie generalã │ - │ P1│P2 │ P3 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - muşcşturã de animal cu leziune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ tegumentarã │ - │ P1│P1 │ E │ E │ - │ P2│ E │ E │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 7. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XX. COD ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Susp. Mai multe victime grave │ P1 │P1 │P1 │P1 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Susp. Inconştient în urma accidentului│ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Greutate la respiraţie în urma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ accidentului │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Starea de conştienţã în deteriorare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sau starea de obnubilare prelunjita │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Paralizie │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Paloare, transpiraţii, aproape │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ incoştient │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Sîngerare necontrolabilã │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Strivire sau leziuni penetrarnt la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ nivelul: capului, a gîtului, a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ abdomenului sau a coapsei. │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Leziuni semnificative la nivelul a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ douã sau mai multor pãrţi ale corpului│ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Fractura de femur sau multiple fracturi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ deasupra nivelului mîinii sau al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ piciorului │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Extremitate smulsa deasupra nivelului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ degetelor. │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Pacient carcerat, blocat ..etc │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Cadere de peste 4 metri farã alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ criterii de urgenţã │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Susp. De traumatism prin energie mare,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ informaţii neclare │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Dureri precordiale pre-existente, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ameţeli acute, cefalee, diabet │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Dureri mari (fara alte criterii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ urgenta) │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXI. COD GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - O singura fractura sub genunchi │ - │P1 │P1 │ E │E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Fractura antebraţului │ - │P1 │P1 │ E │E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Susp. Fractura col de femur │ - │P1 │P1 │ P2 │E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Sîngerare controlata │ - │P1 │P1 │ P2 │E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Cãdere de la 3-4 metri (farã alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ criterii de urgernţã) │ - │P1 │P1 │ P2 │E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Dureri moderate (farã alte criterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de urgenţã) │ - │P1 │P1 │ P2 │E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXII. COD VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Cãdere sub 3 metri (farã alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ criterii de urgenţã) │ - │P1 │P1 │ E │E │ - │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Plãgi şi contuzii, leziuni minore │ - │P1 │P1 │ E │E │ - │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Implicat în accident, fãrã simptome │ - │P1 │P1 │ E │E │ - │ E │ P1 │ E │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ XXIII. INTOXICAŢII, COPII │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXIV. COD ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Inconştient în urmã intoxicãrii │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Dificultãţi în respiraţii relatate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ la întoxicaţia │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Ingerarea unor doze periculoase cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome precoce │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Greutate în deglutiţie în urmã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ intoxicaţiei │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Paloare, transpiraţii şI obnubilare │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Convulsii în urmã întoxicaţiei │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Informaţii neclare despre substanţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ şi simptome │ E │P1 │P3 │P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXV. COD GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Ingestia recentã a unor doze │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ periculoase, farã alte criterii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ urgenţã │ E │P1 │P3 │ P1 │P2 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Alcaloid sau acid în gurã, farã alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ criterii de urgenţã │ E │P1 │P3 │ P1 │P2 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Ingestie de derivate petroliere cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome minore │ E │P1 │P2 │ P1 │E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Ingestie de nicotinã farã alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ criterii de urgenţã │ E │P1 │P2 │ P1 │E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXVI. COD VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Ingerarea unor doze subtoxice a unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ substanţe periculoase │ E │ E │P1 │ P2 │ E │ E │P3 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Ingerarea de derivate petroliere fãrã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ alte criterii de urgenţã. │ E │ E │P1 │ E │ E │ E │P2 │ E │ E │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ XXVII. LEZIUNI ALE CAPULUI FEŢEI ŞI │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ ALE GÎTULUI │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXVIII. COD ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Inconştient mai mult de 5 minute │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Dificultãţi în respiraţie în urmã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ unui traumatism cranian │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Nivelul conştienţei în scãdere sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ scãzut pentru o perioadã prelungitã. │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Pacient neliniştit, confuz, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ necontrolabil sau agresiv │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Trauma craniana şi convulsii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Trauma craniana şi paralizie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Palid, transpirat, obnubilat │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Strivire sau plagã penetranta a feţei,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ mandibulei sau a gîtului. │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Trauma craniana cu alte leziuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ semnificative │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Pacient carcerat sau blocat │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Accident forestier │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Cãdere peste 4 metrii farã alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ criterii de urgenţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Suspect trauma indusã prin energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ mare, informaţii neclare │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Pacient neajutorat, izolat, în risc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de hipotermie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Dureri intense nesuportabile. │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXIX. COD GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - A fost inconştient, acum mai bine │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Leziuni faciale semnificative farã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ alte criterii de urgenţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Sîngerare controlatã │ E │P1 │P1 │ E │ E │ E │ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cãdere 3-4 metri farã alte criterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de urgenţã │ E │P1 │P1 │ E │ E │ - │ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Dureri moderate fãrã alte criterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de urgenţã │ E │P1 │P1 │ E │ E │ - │ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Antecedente de dureri precordiale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ameţeli acute, cefalee , diabet │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ - │ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXX. COD VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Cãdere de la 3 metri fãrã alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ criterii de urgenţã │ - │P1 │P1 │ E │ - │ - │ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Plãgi, contuzii,leziuni minore │ - │P1 │P1 │ E │ - │ - │ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Implicat în accident fãrã semne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sau leziuni │ - │P1 │P1 │ E │ - │ - │ E │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ XXXI. HIPO- HIPERTERMIA │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXXII. COD ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Dificultate în respiraţie cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ hipotermie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Neliniştit, confuz sau necooperant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ cu hipo-hipertermie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Alte leziuni extinse cu hipotermie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Susp. de hipotermie gravã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sub 32 grade │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Pacient slãbit cu susp. de hipertermie│ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXXIII. COD GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Susp. hipotermie moderatã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fãrã alte criterii de urgenţã │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │P2 │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Susp. hipotermie moderatã cu alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ leziuni limitate │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │P2 │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Degeraturã localizatã │ E │P1 │P2 │ P1 │ - │ - │P2 │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Pacient altfel sãnãtos cu susp. de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ hipertermie │ E │P1 │P2 │ P1 │ - │ - │P2 │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXXIV. COD VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Hipotermie uşoarã farã alte simptome │ - │ E │P1 │ P2 │ - │ - │ E │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Expunere la cãldurã sau frig extreme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ dar pacientul este bine. │ - │ E │P1 │ P2 │ - │ - │ E │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 11. INCIDENT MAJOR │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXXV. COD ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Incendiu - Explozie │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ + │ + │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Prãbuşire de avion │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ + │ + │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Accident de tren - tram. │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ + │ + │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Accident rutier │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ + │ + │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Dezastru natural │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ + │ + │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Scãpãri de gaze │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ + │ + │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Accident naval │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ + │ + │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Atac terorist , rãzboi │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ + │ + │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Alte dezestre │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ + │ + │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Posibile dezastre sau accidente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ în masã │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ + │ + │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 12. LEZIUNI CHIMICE │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXXVI. COD ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Susp. Multiple victime │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Inconştient în urma leziunilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ chimice │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Nivelul de conştienţã scãzut în urma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ accidentului chimic │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Greutate în respiraţie în urmã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ incidentului chimic │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Dificultate în respiraţie în urmã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ accidentului chimic │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Palid, transpirat, aproape inconştient│ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Peste 15% suprafaţã leziuni cu subst. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Corosivã la adult │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Peste 10% leziuni cu subst. Corosivã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ la copii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Ingestie de subst. alcaloidã la copii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Susup. de leziuni grave. Nu avem │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ informaţii clare │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Incident major │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Scapãri de gaze sau pericol de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ explozie în zonã populata │ P1 │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Accident cu subst. hazardoase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ implicate │ P1 │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Ingestie de substante caustice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ antigel, organofosforice │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ II.COD GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Leziune caustica la nivelul gurii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ adult, fãrã alte criterii de urgenţã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ vorbeste clar nerãguşit. │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Sub 15% arsuri sau leziuni corosive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ la adult, fãrã alte criterii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ urgenţã, fãrã cap/faţã │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Sub 10% arsuri sau leziuni corosive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ la copil, fara alte criterii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ urgenta fara cap / fata │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Leziune corosivã ocularã │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Ingestie de derivate petroliere farã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ alte semne de urgenţã │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Inhalare dee gaze sau de subst. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Chimice fãrã alte criterii de urgenţã │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Poliţia, Pompierii cer sprijin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ logistic fãrã a se ştie dacã sânt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ victime │ E │P1 │P2 │ P2 │ P1│ E │ E │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXXVII. COD VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Leziuni minore prin corosive │ - │ E │P1 │ E │ - │ - │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Implicat în accident, farã alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome, semne │ - │ E │P1 │ E │ - │ - │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 13. ACCIDENT RUTIER │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXXVIII. COD ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Susp. Multiple victime cu leziuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ serioase │ P1 │P1 │P1 │ P1 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Inconştient în urma accidentului │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Dispnee în urma accidentului │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Stare de conştienţã în scãdere sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ obnubilare prelungitã. │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Traumã cranianã cu nelinişte, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ agresiv sau convulsii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Palid, transpirat obnubilat. │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Paralizie în urma accidentului │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Strivire sau leziuni penetrante la │ │ │ │ │ │ │ │ ┤ │
│ nivelul capului, al gâtului, al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ toracelui, al abdomenului sau al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ coapsei. │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Leziuni semnificative la nivelul unei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sau mai multor pãrţi ale corpului │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Fractura de femur, sau multiple │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fracturi deasupra nivelului mîinii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sau a piciorului │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Victima blocatã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Susp. Trauma prin energeie mare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ informaţii neclare │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Accident cu substanţe chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ periculoase │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Dureri precordiale, ameţeli, cefalee, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ diabet preexistente │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - A fost inconştient dar acum este bine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ şi farã alte criterii de urgenţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Durere intensa fara alte criterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ aparente de urgenta │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XXXIX. COD GALBEN (PACIENTUL SE AFLĂ LA DISPENSAR sau într-o institutie medicalã) │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Fracturã izolatã a antebraţului sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sub niv. Genunchiului fãrã alte leziuni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Situaţia confirmatã de persoana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ autorizatã │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Susup. Fracturã col de femur │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Leziuni faciale minore farã alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ criterii de urgenţã │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Sîngerare controlata fara alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ criterii de urgenta. Situatia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ confirmata de persoana autorizata │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Durere moderata farã alte criterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de urgenţã │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Poliţia, Pompierii cer sprijin farã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ a se ştie dacã sînt victime, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ DISTANTA MICA permite cererea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sprijin rapid. │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ - │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XL. COD VERDE (Pacinetul se aflã la dispensar sau vãzut deja de medic) │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Plãgi, contuzii , leziuni minore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (confirmat de medic sau personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sanitar calificat) │ E │P1 │P1 │ E │ E │ - │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Implicat în accident farã alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome sau semne │ E │P1 │P1 │ E │ E │ - │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Implicat în accident în ultimele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 24 ore, acum acuzã dureri sau vrea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sã fie consultat de medic │ E │E │P1 │ E │ E │ - │ E │ P1 │ E │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 14. VIOLENŢĂ; AGRESIUNE │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XLI. COD ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - suspect de afecţuni severe │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - inconştient dupã violenţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Dispnee dupã violenţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - nivel scãzut al stãrii de conştienţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziuni la nivelul extremitãţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ cervico-cefalice, pacient agresiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sau calm │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziuni la nivelul capului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ convulsii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - paralizie dupã violenţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sângerare incontrolabilã sau paloare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ transpiraţii, aproape de sincopã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziuni penetrante sau prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ compresiune la nivelul capului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ gâtului, toracelui, abdomenului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ coapsei │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziuni semnificative în douã sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ mai multe locuri ale corpului │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziuni severe suspecte, informaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ neclare │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XLII. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - leziuni faciale fãrã alte criterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de urgentã │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziuni produse prin înjunghiere, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ armã de foc sau prin compresiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sub nivelul cotului sau treimea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ superioarã a gambei │ E │P1 │P3 │ P1 │P2 │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - fracturi ale membrelor superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sau fracturi sub nivelul genunchiului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (o singurã fracturã) │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziuni minore cauzate de arme │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacientul a fost inconştient, îşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ revine treptat │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sângerare controlatã (fara alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ criterii de urgenta) │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - durere severã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - victimã a abuzului sexual (fara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ alte criterii de urgenta) │ E │P1 │P3 │ P1 │P2 │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - victimã a violenţei cu reacţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ psihicã acutã │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - asistenţã la cererea poliţiei │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │ E │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XLIII. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - leziuni minore neproduse de arme │ - │ E │P1 │ P2 │ E │ - │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - victimã a violenţei, nu sunt leziuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ evidente, fãrã reacţie psihicã │ - │ E │P1 │ P2 │ E │ - │ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 15. ALERGII │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XLIV. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - inconştient dupã reacţia alergicã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - reacţie alergicã imediatã cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ dificultãţi respiratorii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - reacţie alergicã, dificultãţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ vorbire şi deglutiţie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - reacţie alergicã, edem glotic │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - rece şi transpirat, aproape de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sincopã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - simptome imediate, antecedente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ şoc anafilactic │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XLV. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - reacţie acutã, fara afectarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ respiratiei sau a starii de constienta │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - antecedente de şoc anafilactic, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ expunere fãrã simptome │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XLVI. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - prurit şi eritem │ - │ E │P3 │ P2 │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - reacţie alergicã cu duratã mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ mare de 30 min dupã expunere │ - │ E │P3 │ P2 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - îngrijorare in privinţa reacţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ alergice, fãrã simptome în prezent │ - │ E │P3 │ P2 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 16. SINCOPA │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XLVII. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Inconştient, obnubilat │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - inconştient, respiraţie anormalã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cãderea nivelului de conştienţã sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ prelungirea perioadei cu nivel scãzut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ al conştienţei │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - antecedente neclare de boalã sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ inconştienţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - aproape de sincopã, palid şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ transpirat │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cefalee intensã acutã anormalã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ pierderea stãrii de conştienţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - diabetic cunoscut aflat în stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ inconştienţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sângerare nedatoratã unui traumatism, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ pierderea stãrii de conştienşã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XLVIII. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - Paralizie, slabiciune sau dificultãţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de vorbire, trezibil │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - episoade severe sincopale in ultimele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 24 h,trezibil momentan şi fara alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pierderea pasagerã a nivelului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ conştienţã dupã traumatism cranian │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pierderea pasagerã a nivelului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ conştienţã şi suspect de ingestie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ droguri /alcool │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspect de convulsii febrile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ recupereazã, │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pierdere pasagerã a stãrii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ conştienţã cu dureri toracice sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ palpitaţii, in revenire │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XLIX. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - lipotimie, bine acum │ - │E │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspect sincopã la NTG, acum bine │ - │E │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - aproape de sincopã, bine acum │ - │E │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cunoscut epileptic, tendinţã la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sincopã, recupereazã │ - │P1 │P1 │ P2 │ - │ - │P2 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 17. SÂNGERAREA │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ L. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - inconştient şi sângereazã, cauzã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ netraumaticã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dispnee şi sângerare, de cauzã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ nontraumaticã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - aproape de sincopã, palid şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ transpirat │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - hematemezã, palid şi transpirat │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - scaune închise la culoare şi tare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ pacient transpirat, palid │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sarcinã mai mare de 20 de sãptãmâni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sângerare semnificativã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sarcinã mai mare de 20 de sãptãmâni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sângerare (cantitãţi mici sau mari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ însoţite de durere) │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - singerare masivã necontrolatã. │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LI. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - sângerare limitatã necontrolatã │ - │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - hematemezã, fãrã semn de şoc │ - │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - scaune tari, închise la culoare │ - │E │P2 │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sarcinã mai mare de 20 de sãptãmâni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sângerare minorã │ - │E │P1 │ P2 │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sângerare vaginalã, mai mult de trei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ tampoane /orã, fãrã semne de şoc │ - │E │P1 │ P2 │ - │ - │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - hemoragie nazalã incontrolabilã │ - │E │P2 │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LII. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - sarcinã sub 20 de saptãmâni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sângerare, dureri asemãnãtoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ celor menstruale │ - │ - │ E │ E │ │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - fãrã sarcinã, sângerare vaginalã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ anormalã, altfel bine │ - │ - │ E │ E │ │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - hematurie │ - │ - │ E │ E │ │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - epistaxis minor │ - │ - │ E │ E │ │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sângerãri repetate la pacienţi aflaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sub tratament cu anticoagulante, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ altfel bine │ - │ - │ E │ E │ │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 18. DURERI TORACICE │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LIII. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - inconştient dupã durere toracicã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dispnee şi durere toracicã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - durere toracicã tipicã în infarctul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de miocard │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - durere toracicã, palid şi transpirat │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - durere toracicã aproape de sincopã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspectarea unor probleme cardiace │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ severe, persoana care face apelul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ nu se aflã lângã pacient │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LIV. CODUL GALBEN sau roşu (se evalueazã individual) │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - durere toracicã, greaţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - durere toracicã, tahicardie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - durere toracicã, atipicã IM, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ plinã sãnãtate │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - antecedente de anginã, efect pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ termen scurt la NTG │ E │P1 │P3 │ P1 │P2 │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - debut brusc de tahicardie, fãrã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ dureri toracice │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LV. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - durere la respiraţie sau exerciţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ în plinã sãnãtate │ - │ E │P3 │ P2 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - aritmie cardiacã, simte cã se pierd │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ bãtãi ale inimii, altfel bine │ - │ E │P3 │ P2 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 19. DIABET ZAHARAT │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LVI. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - cunoscut diabetic aflat în stare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de inconştienţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - diabetic cunoscut, dispneeic │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - diabetic cunoscut, prezintã convulsii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - diabetic cunoscut cu dureri toracice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ severe │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LVII. CODUL GALBEN sau roţu (se evalueazã individual) │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - nivel scãzut al stãrii de conştienţã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ incapabil de a ingera lichide │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - palid, transpirat, aproape de sincopã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - comportament anormal sau neobişnuit │ E │P1 │P3 │ P1 │E │ E │ P2│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cunoscut diabetic, 55 obosit sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ starea generalã evident alteratã │ E │P1 │ E │ P1 │P2 │ E │ P3│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - diabetic aflat pe tratament cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ tablete, cu nivel scãzut al glicemiei,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ recupereazã │ E │P1 │ E │ P1 │E │ - │ P2│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - temperturã sau alte simptome generale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (intotdeauna cod galben decit daca se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ suspicioneaza infarct) │ E │P1 │ E │ P2 │E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LVIII. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - temperaturã, fãrã alte simptome │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ generale, │ - │ - │ E │ P2 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - infecţie localizatã, fãrã alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome generale │ - │ - │ E │ P2 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient cunoscut cu nivel crescut al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ glicemiei, fãrã simptome │ - │ - │ E │ P2 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient diabetic, insulino-dependent, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ alert dupã ingeare de zahãr │ - │ - │ E │ P2 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 20. TEMPERATURĂ │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LIX. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - inconştient, temperaturã crescutã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient slabit, temperaturã şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ dispnee marcata │ - │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - motiv pentru a suspectarea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ stãri septice sau meningitã │ - │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient slãbit, temperaturã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ dificultãţi la deglutiţie şi sialoree │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (suspect epiglotitã) │ - │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LX. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - temperaturã, pacient cu rãspuns │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ imunitar deficitar │ - │ - │ E │ P2 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient slãbit cu temperaturã şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome neclare │ - │ - │ E │ P2 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient diabetic cu temperaturã │ - │ - │ E │ P2 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXI. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - gripã sau rãcealã │ - │ - │ E │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - roşu în gât, altfel bine │ - │ - │ E │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - temperaturã, altfel bine │ - │ - │ E │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - tuse, altfel bine │ - │ - │ E │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 21. OBSTETRICĂ / GINECOLOGIE │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXII. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - pacientã inconştienta cu probleme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ginecologice/obstetrice │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dispnee, probleme ginecologice/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ obstetrice │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - durere acutã abdominalã, palid, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ transpirat, aproape de sincopã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sângerare, paloare, transpiraţie sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ aproape de sincopã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacientã însãrcinatã, traumatism │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ abdominal, contracţii sau sângerare │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sângerare majorã, sarcinã mai mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de 20 de sãptãmâni │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - contracţii puternice între sãpt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 20- 36 de sarcinã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - durere şi sângerare (în cantitãţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ mici sau mari) dupã sãpt. 20 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sarcinã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - convulsii în timpul sarcinii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXIII. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - durere severã, pacienta slãbita │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (nu este însãrcinata) │ - │P1 │P3 │ P2 │P1 │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - traumatism abdominal în sarcinã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fãrã contracţii sau sângerare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ pacienta nu prezinta alte probleme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ vitale │ - │P1 │P3 │ P1 │P2 │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - durere abdominalã moderatã la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ pacientã cu peste 20 sãptãmâni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de sarcinã │ - │E │E │ P2 │E │ E │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sângerare minimã, sarcinã peste 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de sãptãmâni │ - │E │P3 │ P2 │- │ E │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - preeclampsie în antecedente, cefalee │ - │P1 │P3 │ P1 │E │ E │ P2│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sângerare mai mare de trei tampoane/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ orã, altfel bine şi nu prezinta semne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de soc │ - │ - │P2 │ E │E │ E │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXIV. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - sângerare minorã, la sarcinã mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ micã de 20 de sãpt. │ - │ - │P2 │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - crampe menstruale, sarcinã mai micã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de 20 de sãpt. │ - │ - │P2 │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dureri abdominale şi temperaturã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fãrã sarcinã, fãrã slãbiciuni │ - │ - │E │ P2 │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dureri nespecificate, fãrã sarcinã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fãrã slãbiciune │ - │ - │E │ P2 │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dureri neobisnuite, fãrã sarcinã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fãrã slãbiciune │ - │ - │E │ P2 │ - │ - │ P1│ E │ E │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 22. AVC (APOPLEXIE) │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXV. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - inconştient, suspect de AVC │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dispnee suspect AVC │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - convulsii prezente, suspect AVC │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - inconştient mai mult de 20 min. │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - perioadã lungã cu nivel scãzut al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ conştienţei, simptomele apoplexiei │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cefalee bruscã, intensã (violentã) │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - traumatism cranian recent, simptome │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de apoplexie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXVI. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - hemiplegie, altfel fara probleme │ - │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ P3│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - slabiciune bruscã şi amorţealã la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ nivelu membrelor superioare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ inferioare │ - │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ P3│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dificultãţi acute în vorbire │ - │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ P3│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - diabetic şi simptomele apoplexiei │ - │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ P3│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - AVC, pacienţi internaţi la azile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de bãtrâni │ - │E │P2 │ P1 │ E │ E │ P3│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXVII. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - paralizie dupã semne de AVC, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ recuperare rapidã │ - │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ P3│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - paralizie dupã semne de AVC recuperat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ acum │ - │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ P3│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 23. CEFALEE │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXVIII. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - pacient inconştient cu cefalee care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ a precedat starea de inconstienta │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cefalee şi dispnee marcata │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cefalee şi scãderea nivelului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ conştienţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cefalee intensã cu paralizie sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ dificultãţi de vorbire │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cefalee şi temperaturã mare, redoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de ceafã, slãbiciune, posibil eritem │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cefalee severã şi convulsii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXIX. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - cefalee intensã acutã, descris ca o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ durere nemaiavutã pânã acum │ - │ E │ E │ P2 │ E │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cefalee cu intensitate crescândã la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ mai puţin de 12 ore de la producerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ leziunii la un pacient care a suferit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ un traumatism cranio-cerebral, fara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ alte criterii de urgenta. │ - │P1 │P3 │ P2 │P1 │ - │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sarcinã cu cresterea in intensitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ a cefaleei fara alte criterii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ urgenta │ - │E │P2 │ P1 │ E │ - │P3 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient cu operaţie de şunt, cefalee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ agravatã, fara alte criterii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ urgenta │ - │E │P2 │ P1 │ E │ - │P3 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient slãbit, cefalee neclarã │ - │E │E │ P2 │ E │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXX. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - creştere in intensitate a cefaleei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ la mai mult de 12 ore de la producerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ leziunii traumatice │ - │ - │E │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - antecedente de migrenã, cefalee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ cefalee tipicã de migrenã │ - │ - │E │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cefalee (concomitent simptome moderate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de greaţã, sensibilitate la sunet şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ luminã) │ - │ - │E │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cefalee fãrã alte simptome │ - │ - │E │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspect sinuzitã │ - │ - │E │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 24. CONVULSII │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXI. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - nu respirã normal dupã convulsii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - convulsii pentru prima oarã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ inconştient │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - convulsii în derulare, mai mult │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de 5 min. │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient obnubilat între convulsii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ frecvente │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - obnubilat 20 de min. Dupã convulsii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - însãrcinatã cu convulsii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - diabetic cu convulsii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - convulsii dupã leziune cranianã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ recentã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - convulsii în derulare, concomitent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ supradozã de medicamente │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - convulsii în derulare, concomitent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ abuz de narcotice │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - eritem, febrã şi convulsii │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXII. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - trezibil dupã 20 min. Dupã convulsii │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - recupereazã dupã convulsii │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - convulsii, concomitent abuz îndelungat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de alcool │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXIII. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - antecedente de epilepsie, recuperare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ din criza epilepticã │ - │P1 │P2 │ P1 │ E │ - │P3 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - copil sub şase ani, antecedente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ convulsii febrile, recupereazã │ - │P1 │P │ P2 │ E │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 25. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXIV. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - inconştient dupã crizã de dureri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ abdominale sau de spate │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dispnee cu durere adominalã sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de spate │ - │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - aproape sincopã, nivel scãzut de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ conştienţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - durere intensã abdominalã sau de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ spate, palid şi transpirat sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ aproape de sincopã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient peste 50 de ani cu debut brusc│ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - vomitã sânge, palid şi transpirat sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ aproape de sincopã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - scaune tari şi închise la culoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ palid si transpirat sau aproape de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sincopã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - femeie, însarcinatã cu dureri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ abdominale acute, în flancul inferior │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - palid şi transpirat sau aproape de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sincopã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXV. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - dureri puternice suportabile fara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ alte criterii de urgenta │ - │ E │P3 │ P2 │ E │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dureri constrictive în flancul sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ în regiunea lombarã, nevoie de a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ se mişca │ - │ E │P3 │ P2 │ E │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - vosminte ca zaţul de cafea │ - │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - femeie, însãrcinatã, cu dureri acute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ abdominale în flancul inferior, fãrã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sângerare │ - │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXVI. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - durere nespecificã, altfel bine │ - │ E │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - diaree şi vomã, altfel bine │ - │ - │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspect apendicitã, altfel bine │ - │ E │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dureri în regiunea abdominalã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ inferrioarã la bãrbat, probleme la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ uriinare │ - │ - │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - temperaturã, dureri de spate în zona │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ inferiorã │ - │ - │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dureri abdominale care dureazã mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ mult de o zi, nu se deterioreazã │ - │ - │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dureri constrictive în abdomen, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ constipaţie │ - │ - │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dureri de spate │ - │ - │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 27. PSIHIATRIE / SUICID │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXVII. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - inconştient dupã tentativã violentã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de suicid │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - inconştient, obnubilat dupã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ supradozã/intoxicaţie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dispneea (fãrã suspiciune de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ hiperventilaţie) │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cel care sunã sau aparţinãtorii se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simt ameninţaţi de pacient │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - tentativã serioasã cu violenţã de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ suicid │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - supradozã/intoxicaţie sau simptome │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ serioase │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXVIII. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - confuzie instalata brusc şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ comportament anormal fara functii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ vitale afectate cu starea de constienta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ pastrata │ E │P1 │P3 │ P1 │ E │ E │P2 │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - zgârieturi la nivelul încheieturii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ mâinii, sângerare controlabilã │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - ameninţare serioasã de suicid │ E │P1 │P2 │ P1 │ P1│ E │P1 │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - posibilã supradozã/intoxicaţie fara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptomatologie care denota amenintare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de functii vitale │ E │P1 │P3 │ P1 │ P2│ E │E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - delirium tremens │ E │E │P3 │ P1 │ E │ E │P2 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - apel la cererea poliţiei / fara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ persoane in pericol vital │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │E │ - │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacientul doreşte sã vorbeascã cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ un medic │ E │P1 │E │ P1 │ P1│ E │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXIX. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - antecedente de boalã mintalã (problema│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ pentru care se solicita este cunoscuta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ şi corespunde antecedentelor) │ - │E │P2 │ P3 │ E │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - gânduri de suicid │ E │P1 │P3 │ P1 │P2 │ E │E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient deprimat, fãrã intenţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ suicid │ - │E │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - ingestie de substanţe toxice, in dozã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ minimalã │ - │P1 │P1 │ P2 │ E │ - │E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - simptome de abstinenţã (sevraj) │ - │E │P2 │ P1 │ E │ - │P3 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - atac brusc de agitaţie motorie cu sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fãrã dificultãţi respiratorii │ - │P1 │P2 │ P1 │ E │ - │E │ P1 │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 28. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE) │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXX. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - inconştient nu respirã normal │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient slãbit, dispnee │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - palid şi slãbit, aproape de sincopã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dispnee, dureri toracice constrictive │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cizã de astm, nu se îmbunãtãţeşte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ststarea cu medicaţie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dispnee, nu poate vorbi coerent │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - copil sub 12 ani , în poziţie şezîndã,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ cianotic │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - slãbit, pacient febril cu dificultãţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ la înghiţire sialoree (suspect │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ epiglotitã) │ - │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspect de corp strãin în gãt, nu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ poate vorbi, tuşeşte sau plãnge │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziuni la nivelul toracelui şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ dispnee │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dispnee moderatã - persoanã care a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ nãscut recent, fracturã recentã, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ membru cu aparat gipsat, spitalizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ recentã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXXI. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - dispnee, fãrã motiv clar, fara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ cianoza, transpiratii ..etc. │ - │ E │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dispnee, altfel bine │ - │ E │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - sughiţ, tuse uscatã, altfel bine │ - │ E │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspect corp strãin în gât, poate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ vorbi, tuşeşte şi / sau plânge │ - │ E │P3 │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXXII. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - temperaturã, tuse, sputã de culoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ verde-gãlbuie │ - │ - │ E │ P2 │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - parestezii sau amorţealã în jurul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ gurii şi a degetelor │ - │ E │ P3│ P2 │ E │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - tuse, altfel bine │ - │ - │ - │ E │ - │ - │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspect corp strãin în gât, fãrã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ dificultãţi respiratorii acum │ - │ P1│ P2│ E │ E │ E │P1 │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 29. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXXIII. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - inconştient, obnubilat dupã stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ebrietate/intoxicaţie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dificultãţi respiratorii dupã stare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de ebrietate/intoxicaţie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - persoana care face apelul/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ aparţinãtorii se simt ameninţaţi │ E │P1 │P3 │ P1 │P2 │P1-E│ E │ P1 │ P1 │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - supradozã/intoxicaţie şi simptome │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ critice │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - palid şi transpirat aproape de sincopã│ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - convulsii care dureazã mai mult de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 5 min │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - cocainã sau crack cu dureri toracice │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - intoxicaţie şi suspicionarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ leziuni serioase (în special leziuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ale capului) │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXXIV. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - posibilã supradozã/intoxicaţie fara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome critice / functii vitale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ amenintate │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - delirium tremens │ E │E │P3 │ P1 │ E │ E │ P2│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - convulsii, terminate acum │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - apel la cererea poliţiei │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXXV. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - ingestia de substanţã periculoasã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ în cantitãţi mici fara semne sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome │ - │P1 │P1 │ P2 │ E │ - │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - simptome de sevraj │ - │E │P3 │ P2 │ E │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 30. COPIL BOLNAV │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXXVI. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - inconştient, obnubilat (fãrã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ convulsii febrile) │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - nu respirã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - copil slãbit cu dispnee │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspiciune de corp strãin în gât, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ nu poate vorbi sau plânge │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - slãbit, copil febril, dificultãţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ la deglutiţie, sialoree....( posibil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ epiglotitã) │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - copil slãbit şi iritabil, febrã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (meningitã sau septicemie?) │ - │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - convulsii în derulare care dureazã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ mai mult de 5 min. │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - pacient obnubilat dupã 20 de minute, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sau se suspecteazã convulsii febrile │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXXVII. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - dispnee, dar în general bine │ - │E │P3 │ P2 │ E │ E │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - copil agitat, cu temperaturã │ - │E │P3 │ P2 │ E │ E │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - copil slãbit , cu debut rapid al bolii│ - │P1 │P3 │ P1 │ E │ E │ P2│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - copil slãbit, simptome neclare │ - │P1 │P3 │ P1 │ E │ E │ P2│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - convulsii instalate pentru prima oarã,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ acum trezit │ - │P1 │P3 │ P2 │ E │ E │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - temperaturã înaltã (peste 40grade) la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ un copil mai mic de 2 luni (poate fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ incadrat şi sub rosu) │ - │P1 │P3 │ P2 │P1 │ E │ P3│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - diabet şi temperaturã (cu excepţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ obişnuitei rãceli) │ - │E │P3 │ P2 │ E │ E │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXXVIII. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - antecedente de convulsii febrile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ trezit dupã o crizã recentã │ - │ - │P3 │ P1 │ E │ E │ P2│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - gât roşu, atfel bine │ - │ - │E │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - temperaturã, altfel bine │ - │ - │E │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - tuse, altfel bine │ - │ - │E │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - simptomele unei rãceli obişnuite │ - │ - │E │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - corp strãin în nas sau ureche │ - │ - │E │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 31. URECHEA │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ LXXXIX. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - inconştient, nu respirã normal │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziune la nivelul urechii, nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ al stãrii de conştienţã scãzut │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Ameteala, nivel scãzut al stãrii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de conştienţã │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Ameteala, paralizie │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Ameteala, dureri toracice │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Ameteala, palid şi transpirat │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XC. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - leziuni majore în sau în jurul urechii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fãrã un nivel scãzut al stãrii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de conştienţã │ E │P1 │P1 │ P2 │ E │ - │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - scuregerea de lichid clar sau sânge │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ din ureche dupã un traumatism cranian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ însa pacientul este constient şi nu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ prezinta alte simptome sau probleme │ E │P1 │P3 │ P2 │P1 │ - │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XCI. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - dureri în ureche │ - │ - │ E │ E │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - secreţii din ureche │ - │ - │ E │ - │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziuni minore la ureche │ - │ - │ E │ - │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - ameteala trecatoare, fãrã alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome │ - │ - │ E │ - │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - suspect sindrom de hiperventilaţie │ - │ - │ E │ - │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - zgomote în urechi │ - │ - │ E │ - │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - corp strãin în canalul auditiv │ - │ - │ E │ - │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul şi codul urgenţei │ Tipul echipajului │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────────────────┬─────────────┤
│ │Prim ajutor│ Asistenţã medicalã │Alte echipaje│
│ │ calificat │de urgenţã/consultaţii│ de │
│ │ │ de urgenţã │ intervenţie │
├─────────────────────────────────────────┼───────┬───┼───┬─────┬───┬────┬───┼───────┬─────┤
│ 32. OCHIUL │ EPA │EPA│EMU│ EMU │TIM│ESA │ECU│Ordine │ISU │
│ │ (Farã │ B2│ B2│B1/C2│ C1│ │ │publicã│Pom- │
│ │capaci-│ │ │ │ │ │ │ │pieri│
│ │ tate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ port) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XCII. CODUL ROŞU │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - inconştient dupã ce a acuzat probleme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de vedere │ E │P1 │P3 │ P2 │ P1│P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dispnee şi tulburãri ale vederii │ E │P1 │P3 │ P2 │ P1│P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - inconştient mai mult de 5 minute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ dupã producerea leziunii │ E │P1 │P3 │ P2 │ P1│P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziune a ochiului şi scãderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ nivelului stãrii de conştienţã │ E │P1 │P3 │ P2 │ P1│P1-E│ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XCIII. CODUL GALBEN │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - leziuni majore, izolate a ochiului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ fãrã scãderea niveluluii stãrii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ conştienţã │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - leziuni corozive la ochi │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dureri acute în ochi, pacient slãbit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (glaucum acut ?) │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - ingerare de metanol sau etilen glicol │ E │P1 │P2 │ P1 │ E │ E │ E │ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - tulburãri de vedere, fãrã un motiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ aparent │ E │E │P3 │ P2 │ E │ E │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┤
│ XCIV. CODUL VERDE │
├─────────────────────────────────────────┬───────┬───┬───┬─────┬───┬────┬───┬───────┬─────┤
│ - leziuni izolate minore │ - │E │P2 │ - │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - dureri acute în ochi, fãrã alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ simptome │ - │- │P2 │ - │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - conjunctivitã - lacrimare, usturime │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ la nivelul ochilor │ - │- │P2 │ - │ - │ - │ P1│ E │ E │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼───┼───┼─────┼───┼────┼───┼───────┼─────┤
│ - Ochi dureros dupa privirea unei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ operatiuni de sudura, albeaţã │ - │- │P2 │ - │ - │ - │ P1│ E │ E │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───┴───┴─────┴───┴────┴───┴───────┴─────┘

P1= Prioritate 1 in trimiterea echipajului respectiv
P1-S = Prioritate 1 in trimiterea echipajului respectiv in cazuri speciale justificate
P2= Prioritate 2 in trimiterea echipajului respectiv in cazul in care nu existã
echipaje disponibile sau in apropriere din categoria P1, sau in cazul in care se trimit
mai multe echipaje pe langã cele din categoria P1
P3= Prioritate 3 in trimiterea echipajului respectiv in cazul in care nu existã
echipaje disponibile sau in apropriere din categoria P1 şi P2, sau in cazul in care se
trimit mai multe echipaje pe langã cele din categoria P1 şi P2.
E= Astfel de echipaje se trimit ca excepţie in cazul in care se aflã in imediata
vecinatate a cazului sau in cazul in care nu existã alte echipaje disponibile.
Trimiterea lor nu exclude obligativitatea trimiterii unui echipaj de intervenţie
adecvat cazului.
ANEXA 10

PROGRAMA ANALITICĂ
pentru cursul de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare

┌───┬─────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───┬───────────────────┬────────┐
│Nr.│ │ │ Timp alocat pentru │Bi │ Indicaţii │ Mod de │
│crt│ Tema │ Exerciţiul │ învãţãmânt, din care: │bli│ metodico- │evaluare│
│ │ │ ├────────┬────────┬────────┤o │ organizatorice │a cunoş-│
│ │ │ │Cursuri │Lucrãri │Aplica- │gra│ │tinţelor│
│ │ │ │ teore- │practice│ ţii │fie│ │ │
│ │ │ │ tice │ │practice│ │ │ │
├───┴─────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤
│MODULUL I/Partea I │
│Resuscitarea cardio-pulmonarã de bazã fãrã echipamente │
├───┬─────────────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤
│ 1.│Lanţul │Componentele lanţului │ 45 min.│ │ │ │Se vor prezenta │ │
│ │supravie- │supravieţuirii │ │ │ │ │componentele │ │
│ │ţuirii │Locul pompierului şi a │ │ │ │ │lanţului, │ │
│ │ │echipajului de prim │ │ │ │ │succesiunea lor, │ │
│ │ │ajutor în cadrul lanţului│ │ │ │ │importanţa fiecãrei│ │
│ │ │supravieţuirii │ │ │ │ │componente, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │efectele lipsei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │uneia sau mai │ │
│ │ │ │ │ │ │ │multor componente. │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Se va explica rolul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │pompierului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ca persoanã, ca │ │
│ │ │ │ │ │ │ │membru al unei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │echipe de prim │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ajutor şi ca │ │
│ │ │ │ │ │ │ │membru al unei │ │
│ │ │ │ │ │ │ │echipe medicale │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de intervenţie cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │medic. │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ 2.│Resuscitarea │Cauzele stopului cardio- │ 35 min.│ │ │ │Se vor prezenta │Teoretic│
│ │cardio- │respirator la adult. │ │ │ │ │cauzele stopului │Practic │
│ │pulmonarã │ABC -ul resuscitãrii. │ │ │ │ │cardio-respirator │Simulãri│
│ │de bazã │Pacientul fãrã puls şi │ │ │ │ │şi operaţiunile de │ │
│ │la adult │fãrã respiraţie eficienta│ │ │ │ │bazã în │ │
│ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤resuscitare, ├────────┤
│ │ │Verificarea respiraţiei │ 40 min.│ │ │ │folosindu-se │Teoretic│
│ │ │(respiraţia eficientã) │ │ │ │ │mijloacele │Practic │
│ │ │Verificarea pulsului la │ │ │ │ │intuitive avute la │Simulãri│
│ │ │adult │ │ │ │ │dispoziţie │ │
│ │ │Verificarea stãrii de │ │ │ │ │Se prezintã │ │
│ │ │inconştienţã la adult │ │ │ │ │operaţiunile │ │
│ │ │Recunoaşterea stopului │ │ │ │ │necesare a fi │ │
│ │ │cardio-respirator │ │ │ │ │executate şi se vor│ │
│ │ │Deschiderea cailor │ │ │ │ │utiliza mijloacele │ │
│ │ │aeriene şi dezobstrucţia │ │ │ │ │de tehnicã │ │
│ │ │manualã a acestora │ │ │ │ │didacticã avute la │ │
│ │ │Respiraţia artificialã │ │ │ │ │dispoziţie │ │
│ │ │gurã la gurã │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Respiraţia artificialã │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gurã la nas │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Masajul cardiac extern │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ ├────────┤
│ │ │Deschiderea cailor │ │300 min.│ 60 min.│ │ │Teoretic│
│ │ │respiratorii şi veri- │ │ │ │ │ │Practic │
│ │ │ficarea respiraţiei │ │ │ │ │ │Simulãri│
│ │ │Verificarea pulsului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │carotidian la adult şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │numãrarea pulsului timp │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de un minut │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Respiraţia artificialã │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gurã la gurã la adult │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Masajul cardiac extern │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Resuscitarea cardio- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pulmonarã de bazã la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │adult efectuatã de un │ │ │ │ │ │ │
│ │ │singur salvator │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ 3.│Resuscitarea │Cauzele stopului cardio- │ 20 min.│ │ │ │Se vor prezenta │Teoretic│
│ │cardio- │respirator la copil şi │ │ │ │ │cauzele stopului │Practic │
│ │pulmonarã │nou-nãscut │ │ │ │ │cardio-respirator │Simulãri│
│ │de bazã la │ABC -ul resuscitãrii la │ │ │ │ │şi operaţiunile de │ │
│ │copil şi │copil │ │ │ │ │bazã în │ │
│ │nou-nãscut │ABC-ul resuscitãrii la │ │ │ │ │resuscitare, │ │
│ │ │nou-nãscut │ │ │ │ │folosindu-se │ │
│ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤mijloacele ├────────┤
│ │ │Verificarea respiraţiei │ │ 40 min.│ │ │intuitive avute la │Teoretic│
│ │ │la copil şi nou-nãscut │ │ │ │ │dispoziţie │Practic │
│ │ │(respiraţia eficientã) │ │ │ │ │Se prezintã │Simulãri│
│ │ │Verificarea pulsului │ │ │ │ │operaţiunile │ │
│ │ │carotidian la copil şi │ │ │ │ │necesare a fi │ │
│ │ │brahial la nou-nãscut │ │ │ │ │executate şi se vor│ │
│ │ │Verificarea stãrii de │ │ │ │ │utiliza mijloacele │ │
│ │ │inconştienţã la copil şi │ │ │ │ │de tehnicã │ │
│ │ │nou-nãscut │ │ │ │ │didacticã avute la │ │
│ │ │Recunoaşterea stopului │ │ │ │ │dispoziţie │ │
│ │ │cardio-respirator │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Deschiderea cãilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aeriene şi dezobstrucţia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │manualã a acestora la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │copil şi la nou-nãscut │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Respiraţia artificialã la│ │ │ │ │ │ │
│ │ │copil │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Respiraţia artificialã la│ │ │ │ │ │ │
│ │ │nou-nãscut │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Masajul cardiac extern │ │ │ │ │ │ │
│ │ │la copil │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Masajul cardiac extern │ │ │ │ │ │ │
│ │ │la nou-nãscut │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ │ │Deschiderea cãilor │ │120 min.│120 min.│ │ │Teoretic│
│ │ │respiratorii şi verifica-│ │ │ │ │ │Practic │
│ │ │rea respiraţiei la copil │ │ │ │ │ │Simulãri│
│ │ │Deschiderea cãilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │respiratorii şi veri- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ficarea respiraţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │la nou-nãscut │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Verificarea pulsului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │carotidian la copil │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Verificarea pulsului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │brahial la nou-nãscut │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Respiraţia artificialã │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gurã la gurã la copil │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Masajul cardiac extern │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Resuscitarea cardio- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pulmonarã de bazã la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │adult efectuatã de un │ │ │ │ │ │ │
│ │ │singur salvator │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ 4.│Manevra │Cauzele obstrucţiei │ 20 min.│ │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │Heimlich şi │cãilor respiratorii la │ │ │ │ │operaţiunile │Practic │
│ │dezobstrucţia│adult şi copil │ │ │ │ │necesare a fi │Simulãri│
│ │cãilor │Deschiderea manualã a │ │ │ │ │executate, │ │
│ │respiratorii │cãilor respiratorii │ │ │ │ │utilizându-se │ │
│ │la adult, │Manevra Heimlich la │ │ │ │ │mijloacele de │ │
│ │copil şi │pacientul conştient │ │ │ │ │tehnicã didacticã │ │
│ │nou-nãscut │Manevra Heimlich la │ │ │ │ │avute la dispoziţie│ │
│ │ │pacientul inconştient │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dezobstrucţia cãilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │respiratorii la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nou-nãscut │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ ├────────┤
│ │ │Tehnica dezobstrucţiei │ │ 25 min.│ │ │ │Teoretic│
│ │ │cãilor respiratorii prin │ │ │ │ │ │Practic │
│ │ │manevra Heimlich la │ │ │ │ │ │Simulãri│
│ │ │adult conştient │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Tehnica dezobstrucţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cãilor respiratorii prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │manevra Heimlich la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │adult inconştient │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Tehnica dezobstrucţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │prin manevra Heimlich │ │ │ │ │ │ │
│ │ │la copil │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Tehnica dezobstrucţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cãilor respiratorii la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nou-nãscut │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ ├────────┤
│ │ │Dezobstrucţia cãilor │ │ 60 min.│ 60 min.│ │ │Teoretic│
│ │ │respiratorii şi manevra │ │ │ │ │ │Practic │
│ │ │Heimlich la adult │ │ │ │ │ │Simulãri│
│ │ │conştient │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dezobstrucţia cãilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │respiratorii şi manevra │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Heimlich la adult │ │ │ │ │ │ │
│ │ │inconştient │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dezobstrucţia şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │manevra Heimlich la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │copil │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dezobstrucţia cãilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │respiratorii la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nou-nãscut │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤
│MODULUL I/Partea a II - a │
│Resuscitarea cardio-pulmonarã de bazã cu echipamente, inclusiv defibrilarea semiautomatã │
├───┬─────────────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤
│ 5.│Noţiuni de │Componentele aparatului │ 50 min.│ │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │anatomie şi │respirator │ │ │ │ │componentele │Practic │
│ │fiziologie │Funcţiile aparatului │ │ │ │ │aparatului │Simulãri│
│ │a cãilor │respirator │ │ │ │ │respirator şi ale │ │
│ │aeriene şi │Componentele aparatului │ │ │ │ │aparatului │ │
│ │aparatului │circulator │ │ │ │ │circulator, │ │
│ │circulator │Funcţiile aparatului │ │ │ │ │utilizându-se │ │
│ │ │circulator │ │ │ │ │mijloacele de │ │
│ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤tehnicã didacticã ├────────┤
│ │ │Circulaţia mare şi │ 40 min.│ │ │ │avute la dispoziţie│Teoretic│
│ │ │circulaţia micã │ │ │ │ │ │Practic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Simulãri│
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ 6.│Managementul │Adjuvanţii cãilor │ │ 30 min.│ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │cãilor │respiratorii: │ │ │ │ │detaliat şi cu │Practic │
│ │aeriene │1. Masca de buzunar │ │ │ │ │explicaţii │Simulãri│
│ │ │2. Balonul de ventilaţie │ │ │ │ │aparatura, │ │
│ │ │cu rezervor de oxigen │ │ │ │ │utilizându-se │ │
│ │ │3. Calea oro-faringianã │ │ │ │ │mijloacele │ │
│ │ │Eliberarea cãilor │ │ │ │ │tehnice avute la │ │
│ │ │respiratorii cu │ │ │ │ │dispoziţie │ │
│ │ │aspiratorul manual şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aspiratorul electric │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ ├────────┤
│ │ │Masca de buzunar │ │ 30 min.│ │ │ │Teoretic│
│ │ │Balonul de ventilaţie cu │ │ │ │ │ │Practic │
│ │ │rezervor de oxigen │ │ │ │ │ │Simulãri│
│ │ │Mãştile balonului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ventilaţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Calea oro-faringianã, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │indicaţiile, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │complicaţiile şi modul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de întrebuinţare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Aspiratorul manual de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │secreţii, componentele şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │modul de întrebuinţare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Aspiratorul electric de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │secreţii, componentele şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │modul de întrebuinţare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Sondele de aspiraţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rigide şi flexibile. │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ │ │Ventilaţia eficientã cu │ │ 80 min.│100 min.│ │Se prezintã │Teoretic│
│ │ │balonul şi masca la adult│ │ │ │ │operaţiunile │Practic │
│ │ │Ventilaţia cu balon şi │ │ │ │ │necesare a fi │Simulãri│
│ │ │masca la copil │ │ │ │ │executate, │ │
│ │ │Introducerea cãii oro- │ │ │ │ │utilizându-se │ │
│ │ │faringiene la adult │ │ │ │ │mijloacele de │ │
│ │ │Introducerea cãii oro- │ │ │ │ │tehnicã didacticã │ │
│ │ │faringiene la copil │ │ │ │ │avute la dispoziţie│ │
│ │ │Aspirarea cãilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │respiratorii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aspiratorul manual │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Aspirarea cãilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │respiratorii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aspiratorul electric │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cu sonda rigida[ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Aspirarea cãilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │respiratorii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aspiratorul electric │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cu sonda flexibilã │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ 7.│Oxigeno- │Componentele │ │ 30 min.│ │ │ │ │
│ │terapia │sistemului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │administrare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │oxigenului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Riscurile specifice şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │protecţia muncii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │specificã │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Administrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │oxigenului prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │intermediul mãştii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │faciale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Reglarea debitului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Prezentarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │componentelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │administrare de oxigen │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Modul de administrare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │oxigenului şi reglarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │debitului │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ │ │Montarea şi punerea în │ │ │ 90 min.│ │ │Teoretic│
│ │ │funcţiune a sistemului │ │ │ │ │ │Practic │
│ │ │de administrare a │ │ │ │ │ │Simulãri│
│ │ │oxigenului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Aplicarea mãştii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │oxigen la pacient │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Administrarea de oxigen │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi reglarea debitului │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ 8.│Defibrilarea │Principiile de bazã ale │ 60 min.│ 80 min.│100 min.│ │Se prezintã │Teoretic│
│ │semiautomatã │defibrilãrii │ │ │ │ │operaţiunile │Practic │
│ │ │Importanţa defibrilãrii │ │ │ │ │necesare a fi │Simulãri│
│ │ │şi a timpului de la │ │ │ │ │executate, │ │
│ │ │stopul cardiac pânã la │ │ │ │ │utilizându-se │ │
│ │ │defibrilare │ │ │ │ │mijloacele tehnice │ │
│ │ │Defibrilatorul │ │ │ │ │avute la dispoziţie│ │
│ │ │semiautomat, modul de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │funcţionare şi între- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │buinţare şi riscurile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │asupra salvatorului şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │persoanele din anturaj │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ 9.│Resuscitarea │Alocarea rolurilor în │ │ 40 min.│ │ │Se prezintã │ │
│ │cardio- │echipa de prim ajutor şi │ │ │ │ │operaţiunile │ │
│ │pulmonarã │modul de desfãşurare a │ │ │ │ │individuale │ │
│ │în echipã │resuscitãrii în echipa │ │ │ │ │necesare a fi │ │
│ │ │utilizând echipamentele │ │ │ │ │executate, │ │
│ │ │specifice │ │ │ │ │utilizându-se │ │
│ │ │Protocolul de resuscitare│ │ │ │ │mijloacele tehnice │ │
│ │ │cardio-pulmonarã │ │ │ │ │avute la dispoziţie│ │
│ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ ├────────┤
│ │ │Demonstrarea resuscitãrii│ │ │ 20 min.│ │ │ │
│ │ │cardio-pulmonare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în echipã │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ ├────────┤
│ │ │Resuscitarea cardio- │ │ │300 min.│ │ │Teoretic│
│ │ │pulmonarã a stopului │ │ │ │ │ │Practic │
│ │ │cardio-pulmonar în │ │ │ │ │ │Simulãri│
│ │ │echipã utilizând │ │ │ │ │ │ │
│ │ │echipamentele specifice, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │inclusiv defibrilatorul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │semiautomat │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤
│MODULUL I/Partea a III - a │
│Situaţii speciale în resuscitarea cardio-pulmonarã │
├───┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤
│10.│Hipotermia │Hipotermia şi │ 20 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │ │implicaţiile ei │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │Specificul resuscitãrii │ │ │ │afecţiunii │Simulãri│
│ │ │cardio-pulmonare la │ │ │ │medicale şi │ │
│ │ │pacientul hipotermic │ │ │ │modalitãţile de │ │
│ │ │Necesitatea unei │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │resuscitãri prelungite │ │ │ │ │ │
│ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ │
│ │ │hipotermic cu puls şi │ │ │ │ │ │
│ │ │evaluarea continuã │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│11.│Înecul │Aspecte specifice ale │ 20 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │ │stopului cardio-pulmonar │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │în cazul înecului │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │Riscul hipotermiei la │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │pacientul înecat │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │Obligativitatea începerii│ │ │ │ │ │
│ │ │resuscitãrii înecatului │ │ │ │ │ │
│ │ │în apã rece pânã la 120 │ │ │ │ │ │
│ │ │min. de la înec. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│12.│Electro- │Aspecte specifice ale │ 20 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │cutarea │stopului cardiopulmonar │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │în cazul pacientului │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │electrocutat │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │Riscurile specifice │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │Evaluarea pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │traumatisme │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│13.│Gravida │Aspecte specifice ale │ 20 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │ │stopului cardio- │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │pulmonar la gravida │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │Poziţionarea gravidei │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │în timpul resuscitãrii │ │ │ │acţiune │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┤ │ │
│ │ │Stopul cardio-respirator │ 60 min. │ │ │ │ │
│ │ │la gravidã şi │ │ │ │ │ │
│ │ │poziţionarea corectã a │ │ │ │ │ │
│ │ │gravidei în timpul │ │ │ │ │ │
│ │ │resuscitãrii │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│14.│Intoxicaţii │Specificul stopului │ 20 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │ │cardio-respirator la │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │pacienţii intoxicaţi │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │Mãsurile speciale de │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │precauţie │ │ │ │acţiune │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│15.│Şocul │Definiţia şocului │ 20 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │anafilactic │anafilactic │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │Specificul stopului │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │cardio-respirator la │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │pacientul aflat în şoc │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │anafilactic │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤
│MODULUL I/Partea a IV - a │
│Acordarea primului ajutor persoanelor inconştiente │
├───┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤
│16.│Pacientul │Atitudinea faţã de │ 30 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │inconştient │pacientul inconştient cu │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │cu puls │puls prezent şi │ │ │ │afecţiunii │Simulãri│
│ │prezent şi │respiraţie eficientã │ │ │ │medicale şi │ │
│ │respiraţie │Evaluarea repetatã │ │ │ │modalitãţile de │ │
│ │eficientã │Evaluarea pacientului │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │inconştient │ │ │ │ │ │
│ │ │Riscurile de obstrucţie │ │ │ │ │ │
│ │ │a cãilor respiratorii la │ │ │ │ │ │
│ │ │pacientul inconştient │ │ │ │ │ │
│ │ │Poziţia de siguranţã │ │ │ │ │ │
│ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ │
│ │ │cu excepţia pacientului │ │ │ │ │ │
│ │ │traumatizat │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ │ │Evaluarea pacientului │ │ │ 90 min.│ │Se prezintã │Teoretic│
│ │ │inconştient │ │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │Punerea în poziţie de │ │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │siguranţã a pacientului │ │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │inconştient cu puls │ │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │prezent şi respiraţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eficientã │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Evaluarea repetatã a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pacientului în poziţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de siguranţã │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │inconştient │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│17.│Pacientul │Atitudinea faţã de │ 30 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │inconştient │pacientul inconştient cu │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │fãrã │puls prezent dar fãrã │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │respiraţie │respiraţie eficientã │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │eficientã │Necesitatea evaluãrii │ │ │ │acţiune │ │
│ │dar cu puls │repetate a pulsului │ │ │ │ │ │
│ │prezent │Respiraţia artificialã cu│ │ │ │ │ │
│ │ │balon şi mascã │ │ │ │ │ │
│ │ │Pregãtirea aspiratorului │ │ │ │ │ │
│ │ │şi complicaţiile ce pot │ │ │ │ │ │
│ │ │apãrea în cazul │ │ │ │ │ │
│ │ │regurgitãrii │ │ │ │ │ │
│ │ │Evaluarea repetatã a │ │ │ │ │ │
│ │ │pulsului şi trecerea la │ │ │ │ │ │
│ │ │resuscitarea cardio- │ │ │ │ │ │
│ │ │pulmonarã, dacã este │ │ │ │ │ │
│ │ │necesar │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ │ │Evaluarea pacientului │ │ │120 min.│ │ │ │
│ │ │inconştient │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Începerea respiraţiei cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │balon şi masca de oxigen │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Oxigenul/conectarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │balon şi debitul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Evaluarea repetatã a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pulsului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Trecerea la resuscitarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cardio-pulmonarã în cazul│ │ │ │ │ │ │
│ │ │dispariţiei pulsului sau │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul nesiguranţei │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│18.│Mãsurarea şi │Funcţiile vitale │ 60 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │interpretarea│(respiraţie, puls, │ │ │ │modalitãţile de │Practic │
│ │funcţiilor │tensiune şi starea de │ │ │ │acţiune, cu accent │Simulãri│
│ │vitale │conştienţã) Valori │ │ │ │pe lucrul │ │
│ │ │normale │ │ │ │individual │ │
│ │ │Tahicardia şi bradicardia│ │ │ │ │ │
│ │ │Tahipneea │ │ │ │ │ │
│ │ │Hipotensiunea şi │ │ │ │ │ │
│ │ │hipertensiunea │ │ │ │ │ │
│ │ │Starea de inconştienţã │ │ │ │ │ │
│ │ │Prezentarea modului de │ │ │ │ │ │
│ │ │mãsurare a funcţiilor │ │ │ │ │ │
│ │ │vitale │ │ │ │ │ │
│ │ │Prezentarea valorilor │ │ │ │ │ │
│ │ │normale şi variaţiile │ │ │ │ │ │
│ │ │Modul de evaluare a │ │ │ │ │ │
│ │ │stãrii de conştienţã │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┤ │ │
│ │ │Mãsurarea şi evaluarea │ │ │120 min.│ │ │ │
│ │ │funcţiilor vitale │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│19.│Pacientul │Evaluarea pacientului │ 45 min. │ 90 min.│ │Se prezintã │Teoretic│
│ │dispneic (cu │dispneic │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │dificultãţi │Cianoza şi semnificaţia │ │ │ │afecţiunii │Simulãri│
│ │în │ei │ │ │ │medicale şi │ │
│ │respiraţie) │Poziţionarea pacientului │ │ │ │modalitãţile de │ │
│ │conştient │dispneic, oxigenoterapia │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │şi transportul în poziţia│ │ │ │ │ │
│ │ │ortopneicã │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│20.│Pacientul │Semnificaţia durerilor │ 45 min. │ 90 min.│ │Se prezintã │Teoretic│
│ │cu dureri │precordiale │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │precordiale │Durerile tipice ale │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │infarctului miocardic │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │acut │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │Riscul principal la │ │ │ │ │ │
│ │ │pacientul suspicionat de │ │ │ │ │ │
│ │ │infarct miocardic acut │ │ │ │ │ │
│ │ │Atitudinea fata de │ │ │ │ │ │
│ │ │pacientul cu dureri │ │ │ │ │ │
│ │ │precordiale │ │ │ │ │ │
│ │ │Oxigeno-terapia │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│21.│Pacientul │Riscurile la pacientul │ 30 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │intoxicat cu │intoxicat cu alcool │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │alcool │Atitudinea faţã de │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │pacientul intoxicat cu │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │alcool │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ │
│ │ │intoxicat cu alcool │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│22.│Pacientul │Riscurile la pacientul │ 30 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │aflat sub │aflat sub influenţa │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │influenţa │drogurilor │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │drogurilor │Atitudinea faţã de │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │pacientul aflat sub │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │influenţa drogurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│23.│Pacientul │Cauzele agresivitãţii │ 45 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │agresiv │şi ale agitaţiei psiho- │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │motorie │ │ │ │afecţiunii │Simulãri│
│ │ │Atitudinea faţã de │ │ │ │medicale şi │ │
│ │ │pacientul agitat │ │ │ │modalitãţile de │ │
│ │ │Oxigenoterapia │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │Transportul │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│24.│Hiper- │Manifestarea │ 30 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │ventilaţia │hiperventilaţiei şi a │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │crizelor de panicã │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │Atitudinea faţã de │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │pacienţii aflaţi în │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │hiperventilaţie │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│25.│Hipoglicemia │Pacientul diabetic │ 30 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │ │insulino-dependent şi │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │riscul hipoglicemiei │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │Atitudinea în faţa │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │pacientului suspecionat │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │de hipoglicemie │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┴────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│26.│Epistaxisul │Definiţia │ 30 min. │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │ │Atitudinea faţã de un │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │pacient cu epistaxis │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │masiv │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │Transportul pacientului │ │ │acţiune │ │
│ │ │cu epistaxis │ │ │ │ │
├───┴─────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───┴───────────────────┴────────┤
│MODULUL II/Partea I │
│Noţiuni anatomice generale necesare acordãrii primului ajutor pacientului traumatizat │
├───┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤
│27.│Anatomia şi │Noţiuni generale de │ 90 min. │ │ │Se fac │Teoretic│
│ │fiziologia │anatomie a membrelor, │ │ │ │demonstraţii pe │Practic │
│ │sistemului │coloanei şi craniului │ │ │ │planşe a noţiunilor│Simulãri│
│ │locomotor │ │ │ │ │anatomice de bazã │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────-────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│28.│Anatomia │Noţiuni de anatomie │120 min. │ │ │Se fac │Teoretic│
│ │gâtului, │topograficã de bazã │ │ │ │demonstraţii pe │Practic │
│ │toracelui, │(principalele repere şi │ │ │ │planşe a noţiunilor│Simulãri│
│ │abdomenului │organe din fiecare │ │ │ │anatomice de bazã │ │
│ │şi │regiune şi localizarea │ │ │ │ │ │
│ │a bazinului │aproximativã) │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤
│MODULUL II/Partea a II - a │
│Primul ajutor de bazã în traumã - hemostaza, traumatisme parţi moi, arsuri, fracturi │
├───┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤
│29.│Hemoragiile │Hemoragia externã la │ 60 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │externe │nivelul membrelor │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │Hemoragia externã la │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │alte nivele (gât, cap) │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │Punctele de hemostazã │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │Modalitãţile de │ │ │ │ │ │
│ │ │efectuarea a hemostazei │ │ │ │ │ │
│ │ │prin bandaj compresiv │ │ │ │ │ │
│ │ │direct şi prin presiune │ │ │ │ │ │
│ │ │asupra unor vase majore │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┤ │ │
│ │ │Aplicarea unui bandaj │ │ │120 min.│ │ │ │
│ │ │compresiv │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Atitudinea în cazul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │îmbibãrii bandajului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │compresiv cu sânge │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Punctele de hemostaza │ │ │ │ │ │ │
│ │ │la distanţã (femuralã, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │brahialã, carotidã) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│30.│Amputaţia │Conduita faţã de │ 30 min. │ 60 min.│ │Se prezintã │Teoretic│
│ │de degete │pacientul cu deget sau │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │degete amputate │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │Conservarea degetelor │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │amputate │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │Pansamentul şi hemostaza │ │ │ │ │ │
│ │ │Conservarea degetelor │ │ │ │ │ │
│ │ │amputate │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│31.│Amputaţia │Conduita faţã de │ 60 min. │120 min.│ │Se prezintã │Teoretic│
│ │de membre │pacientul cu membru │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │superior sau inferior │ │ │ │afecţiunii │Simulãri│
│ │ │amputat │ │ │ │medicale şi │ │
│ │ │Hemostaza │ │ │ │modalitãţile de │ │
│ │ │Transportul pacientului │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │cu membru amputat │ │ │ │ │ │
│ │ │Conservarea membrului │ │ │ │ │ │
│ │ │amputat şi transportul │ │ │ │ │ │
│ │ │acestuia │ │ │ │ │ │
│ │ │Pansamentul şi │ │ │ │ │ │
│ │ │hemostaza │ │ │ │ │ │
│ │ │Garoul, aplicarea │ │ │ │ │ │
│ │ │corectã şi complicaţiile │ │ │ │ │ │
│ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ │
│ │ │cu membru amputat │ │ │ │ │ │
│ │ │Conservarea membrelor │ │ │ │ │ │
│ │ │amputate şi transportul │ │ │ │ │ │
│ │ │acestora │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│32.│Plãgile şi │Atitudinea fata de │ 45 min. │ 90 min.│ │Se prezintã │Teoretic│
│ │contuziile │pacienţii cu contuzii │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │/plãgi simple │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │Pansamentele │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │ │ │ │ │acţiune │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│33.│Arsurile │Primul ajutor în cazul │ 60 min. │ 60 min.│ │Se prezintã │Teoretic│
│ │ │arsurilor │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │Pansamentele speciale │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │pentru rãcire pe bazã de │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │apã │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │Arsurile feţei │ │ │ │ │ │
│ │ │Evitarea hipotermiei în │ │ │ │ │ │
│ │ │cazul arsurilor cu │ │ │ │ │ │
│ │ │suprafaţã mare │ │ │ │ │ │
│ │ │Intoxicaţia cu fum │ │ │ │ │ │
│ │ │Primul ajutor în cazul │ │ │ │ │ │
│ │ │arsurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │Utilizarea │ │ │ │ │ │
│ │ │pansamentelor speciale şi│ │ │ │ │ │
│ │ │a pãturii cu gel de apa │ │ │ │ │ │
│ │ │Oxigenoterapia │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│34.│Fracturile │Tipurile principale │ 90 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │ │(închise, deschise) │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │Recunoaşterea fracturii │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │(semnele şi simptomele) │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │Mijloacele de │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │imobilizare (atele │ │ │ │ │ │
│ │ │vacuum, gomflabile, │ │ │ │ │ │
│ │ │Kramer) │ │ │ │ │ │
│ │ │Acordarea primului │ │ │ │ │ │
│ │ │ajutor pacientului cu │ │ │ │ │ │
│ │ │suspiciune de fractura │ │ │ │ │ │
│ │ │închisã │ │ │ │ │ │
│ │ │Acordarea primului │ │ │ │ │ │
│ │ │ajutor pacientului cu │ │ │ │ │ │
│ │ │fracturã deschisã │ │ │ │ │ │
│ │ │Imobilizarea coloanei │ │ │ │ │ │
│ │ │cervicale şi a coloanei │ │ │ │ │ │
│ │ │în general (gulerul │ │ │ │ │ │
│ │ │cervical, targa lopatã, │ │ │ │ │ │
│ │ │bordul de coloana, │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizarea extremitãţii│ │ │ │ │ │
│ │ │cefalice) Prezentarea │ │ │ │ │ │
│ │ │echipamentelor de │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizare │ │ │ │ │ │
│ │ │Modul de imobilizare │ │ │ │ │ │
│ │ │corecta │ │ │ │ │ │
│ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │ │
│ │ │la diferite nivele ale │ │ │ │ │ │
│ │ │membrelor │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ │ │Utilizarea mijloacelor de│ │ │300 min.│ │Se prezintã │Teoretic│
│ │ │imobilizare │ │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │la nivelul antebraţului │ │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │la nivelul braţului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul gambei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul coapsei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul mâinii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Imobilizarea fracturilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul piciorului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Aplicarea gulerului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cervical │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Utilizarea tãrgii lopatã │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Utilizarea bordului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │spate şi imobilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │extremitãţii cefalice. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Transportul pacientului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cu fracturã │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤
│MODULUL II/Partea a III - a │
│Evaluarea primarã şi secundarã a pacientului traumatizat │
├───┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤
│35.│Evaluarea │Principiul evaluãrii │ 60 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │primarã │primare │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │ABC-ul la pacientul │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │traumatizat │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │Mãsurile de prim ajutor │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │în timpul evaluãrii │ │ │ │ │ │
│ │ │primare (deschiderea │ │ │ │ │ │
│ │ │cãilor respiratorii, │ │ │ │ │ │
│ │ │respiraţia, hemostaza, │ │ │ │ │ │
│ │ │circulaţia) │ │ │ │ │ │
│ │ │Prezentarea examenului │ │ │ │ │ │
│ │ │primar şi elementele │ │ │ │ │ │
│ │ │acestuia │ │ │ │ │ │
│ │ │Mãsurile de prim ajutor │ │ │ │ │ │
│ │ │concomitente cu │ │ │ │ │ │
│ │ │examenul primar │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┤ │ │
│ │ │Examenul primar │ │ │240 min.│ │ │ │
│ │ │Mãsuri de prim ajutor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │concomitent cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │examenul primar │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───┴───────────────────┴────────┤
│MODULUL II/Partea a IV - a │
│Imobilizarea, situaţii speciale şi extragerea rapidã şi transportul pacientului traumatizat │
├───┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───┬───────────────────┬────────┤
│36.│Imobilizarea │Imobilizarea generalã şi │ 60 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │şi │manevrarea pacientului │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │transportul │traumatizat │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │pacientului │Imobilizarea şi │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │traumatizat │transportul utilizând │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │targa lopatã, bordul de │ │ │ │ │ │
│ │ │spate şi salteaua cu │ │ │ │ │ │
│ │ │vacuum Prezentarea │ │ │ │ │ │
│ │ │modului corect de │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizare şi transport │ │ │ │ │ │
│ │ │a pacientului traumatizat│ │ │ │ │ │
│ │ │Importanţa timpului în │ │ │ │ │ │
│ │ │acordarea primului │ │ │ │ │ │
│ │ │ajutor pacientului │ │ │ │ │ │
│ │ │traumatizat în stare │ │ │ │ │ │
│ │ │gravã │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┤ │ │
│ │ │Abordarea pacientului │ │ │240 min.│ │ │ │
│ │ │traumatizat, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │transportul acestuia │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│37.│Victima cu │Ce se înţelege prin │ 30 min. │ 60 min.│ │Se prezintã │Teoretic│
│ │evisceraţie │evisceraţie │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │ │Abordarea victimei cu │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │evisceraţie │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │Primul ajutor şi │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │transportul victimei cu │ │ │ │ │ │
│ │ │evisceraţie │ │ │ │ │ │
│ │ │Abordarea şi primul │ │ │ │ │ │
│ │ │ajutor la victima cu │ │ │ │ │ │
│ │ │evisceraţie │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│39.│Victima │Riscul în cazul plãgilor │ 30 min.│ │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │cu plagã │înjunghiate │ │ │ │ │caracteristicile │Practic │
│ │înjunghiatã │Atitudinea faţã de │ │ │ │ │afecţiunii medicale│Simulãri│
│ │ │obiectele implantate │ │ │ │ │şi modalitãţile de │ │
│ │ │Abordarea plãgilor │ │ │ │ │acţiune │ │
│ │ │înjunghiate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Imobilizarea obiectelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │implantate │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┤ │ │
│ │ │Abordarea plãgilor │ │ │ 60 min.│ │ │ │
│ │ │înjunghiate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Imobilizarea obiectelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │implantate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Pansamentul plãgilor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │hemostaza │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│40.│Extragerea │Situaţiile când se indicã│ 60 min. │ │ │Se prezintã │Teoretic│
│ │victimei │extragerea rapidã a │ │ │ │modalitãţile │Practic │
│ │aflate în │victimei (stop cardio- │ │ │ │de acţiune │Simulãri│
│ │spaţii ostile│respirator, mediu toxic, │ │ │ │ │ │
│ │vieţii fãrã │pericol de incendiu sau │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │explozie) │ │ │ │ │ │
│ │ │Modalitãţile de │ │ │ │ │ │
│ │ │extragere rapidã a │ │ │ │ │ │
│ │ │victimei dintr-un mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │ostil │ │ │ │ │ │
│ │ │Modalitãţile de │ │ │ │ │ │
│ │ │extragere rapidã a │ │ │ │ │ │
│ │ │victimei din autoturism │ │ │ │ │ │
│ │ │accidentat cu pericol │ │ │ │ │ │
│ │ │iminent de incendiu sau │ │ │ │ │ │
│ │ │explozie │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┤ │ │
│ │ │Extragerea de urgenţã a │ │ │120 min.│ │ │ │
│ │ │victimei din spaţiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ostil vieţii │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│41.│Pieton lovit │ │ 30 min. │120 min.│ │Se prezintã │Teoretic│
│ │ │ │ │ │ │modalitãţile de │Practic │
│ │ │ │ │ │ │acţiune │Simulãri│
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│42.│Motociclist/ │ │ 30 min. │120 min.│ │Se prezintã │Teoretic│
│ │biciclist │ │ │ │ │modalitãţile de │Practic │
│ │lovit │ │ │ │ │acţiune │Simulãri│
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│43.│Echipamentele│Echipamentele de │180 min. │ │ │Se prezintã cu │Teoretic│
│ │de descar- │protecţie şi siguranţã │ │ │ │explicaţii modul │Practic │
│ │cerare şi │generalã │ │ │ │de utilizare, │Simulãri│
│ │materialele │Echipamentele de │ │ │ │mãsurile de │ │
│ │auxiliare │protecţie personalã │ │ │ │protecţie a muncii,│ │
│ │ │Echipamentele de │ │ │ │precum şi modul de │ │
│ │ │protecţie pentru pacient │ │ │ │lucru individual şi│ │
│ │ │Echipamentele de │ │ │ │în echipã, │ │
│ │ │stabilizare │ │ │ │utilizându-se │ │
│ │ │Echipamentele │ │ │ │mijloacele avute │ │
│ │ │hidraulice de tãiat şi │ │ │ │la dispoziţie │ │
│ │ │îndepãrtat │ │ │ │ │ │
│ │ │Pompa hidraulica pe │ │ │ │ │ │
│ │ │benzinã │ │ │ │ │ │
│ │ │Pompa hidraulicã │ │ │ │ │ │
│ │ │manuala │ │ │ │ │ │
│ │ │Echipamentele de spart/ │ │ │ │ │ │
│ │ │tãiat parbriz, lunetã şi │ │ │ │ │ │
│ │ │geamuri laterale │ │ │ │ │ │
│ │ │Pernele pneumatice şi │ │ │ │ │ │
│ │ │modul de întrebuinţare. │ │ │ │ │ │
│ │ │Generatorul electric şi │ │ │ │ │ │
│ │ │echipamentul de iluminat │ │ │ │ │ │
│ │ │Echipamentele de │ │ │ │ │ │
│ │ │extragere a victimei │ │ │ │ │ │
│ │ │(KED) │ │ │ │ │ │
│ │ │Prezentarea echipa- │ │ │ │ │ │
│ │ │mentelor şi a modului │ │ │ │ │ │
│ │ │de funcţionare │ │ │ │ │ │
│ │ │a fiecãrui tip de │ │ │ │ │ │
│ │ │echipament │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┬────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│ │ │Manevrarea │ │ │300 min.│ │ │ │
│ │ │echipamentelor sub │ │ │ │ │ │ │
│ │ │supravegherea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │instructorilor │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────────────┼────────┴────────┼────────┼───┼───────────────────┼────────┤
│44.│Principiile │Abordarea vizualã şi │240 min. │ │ │Se prezintã cu │Teoretic│
│ │de bazã ale │verbalã a victimelor │ │ │ │explicaţii modul │Practic │
│ │acţiunilor de│încarcerate din faţã │ │ │ │de lucru individual│Simulãri│
│ │descarcerare │Evaluarea încrucişatã │ │ │ │şi mãsurile de │ │
│ │ │(2 evaluatori) a locului │ │ │ │protecţie a muncii │ │
│ │ │şi a vehiculului/ │ │ │ │ │ │
│ │ │vehiculele implicate │ │ │ │ │ │
│ │ │Identificarea riscurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a pericolelor iminente│ │ │ │ │ │
│ │ │Sistemele de protecţie │ │ │ │ │ │
│ │ │activã şi pasivã │ │ │ │ │ │
│ │ │(recunoaşterea lor şi │ │ │ │ │ │
│ │ │dezactivarea unde este │ │ │ │ │ │
│ │ │posibil) │ │ │ │ │ │
│ │ │Acordarea concomitentã │