Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 681 din 12 decembrie 2008  privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor in Ministerul Internelor si Reformei Administrative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 681 din 12 decembrie 2008 privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor in Ministerul Internelor si Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2008

În vederea eficientizãrii activitãţii de achiziţii publice de bunuri şi servicii, desfãşuratã de structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, şi pentru aplicarea unitarã a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile ulterioare,

ministrul internelor şi reformei administrative emite urmãtorul ordin:

ART. 1
În Ministerul Internelor şi Reformei Administrative achiziţiile publice de bunuri şi servicii se realizeazã la nivel centralizat, teritorial şi local, astfel:
a) la nivel centralizat, de cãtre Baza de Aprovizionare şi Depozitare Armament, Geniu, Chimic Codlea, Direcţia generalã management logistic şi administrativ, Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei pentru toate unitãţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Direcţia generalã medicalã pentru unitãţile sanitare ale ministerului;
b) la nivel teritorial, de cãtre instituţiile ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori terţiari din finanţarea directã a ordonatorului principal, pentru nevoile proprii, pentru unitãţile din structurã şi pentru cele cãrora le asigurã suportul logistic;
c) la nivel local, de cãtre structurile ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite, pentru nevoile proprii şi pentru unitãţile cãrora le asigurã suportul logistic.
ART. 2
(1) Produsele şi serviciile a cãror achiziţie se realizeazã la nivel centralizat sunt cuprinse în lista prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Specificaţiile tehnice ale produselor prevãzute la lit. B din anexa nr. 1 se elaboreazã de cãtre specialiştii Direcţiei generale management operaţional, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unitãţi beneficiare, dupã caz, şi se aprobã de cãtre directorul general al Direcţiei generale management operaţional.
(3) Produsele de competenţa Direcţiei generale medicale, nominalizate în anexa nr. 1 lit. C, achiziţionate la nivel centralizat, atât pentru aceasta, cât şi pentru unitãţile sanitare ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, se stabilesc prin dispoziţii ale directorului general al acestei direcţii, vizate pentru control financiar preventiv propriu de cãtre directorul general al Direcţiei generale financiare.
(4) Specificaţiile tehnice ale produselor prevãzute la lit. D din anexa nr. 1 se elaboreazã de cãtre specialiştii Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unitãţi beneficiare, dupã caz, şi se aprobã de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.
ART. 3
(1) Produsele şi serviciile a cãror achiziţie se realizeazã la nivel teritorial şi/sau local şi ale cãror specificaţii tehnice se avizeazã de cãtre directorii generali ai direcţiilor generale centrale de specialitate, respectiv Direcţia generalã management logistic şi administrativ, Direcţia generalã medicalã şi Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, fiecare pe domeniul sãu de competenţã, şi se aprobã de cãtre ordonatorul de credite care realizeazã achiziţia sunt cuprinse în listele prevãzute în anexele nr. 2 şi 3.
(2) Armamentul, muniţiile şi materialele explozive destinate dotãrii, îndeplinirii misiunilor şi efectuãrii pregãtirii şi instruirii personalului structurilor Aparatului Central sunt achiziţionate de cãtre Baza Centralã pentru Asigurarea Tehnicã a Misiunilor.
(3) Specificaţiile tehnice ale produselor prevãzute la alin. (2) se elaboreazã de cãtre Baza Centralã pentru Asigurarea Tehnicã a Misiunilor, pe baza propunerilor înaintate de structurile beneficiare, se avizeazã de cãtre directorul general al Direcţiei generale management logistic şi administrativ şi se aprobã de cãtre directorul Bazei Centrale pentru Asigurarea Tehnicã a Misiunilor.
(4) Specificaţiile tehnice ale produselor de competenţa Direcţiei generale management logistic şi administrativ şi Direcţiei generale medicale, prevãzute la alin. (1), sunt elaborate, dupã caz, la nivelul ordonatorilor secundari de credite pentru aparatul propriu şi pentru ordonatorii terţiari din subordine şi la nivelul ordonatorilor terţiari de credite din finanţarea directã a ordonatorului principal de credite, fiind întocmite în douã exemplare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.
ART. 4
(1) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, prevãzute în anexa nr. 3 lit. E, se elaboreazã la nivelul ordonatorilor secundari sau terţiari de credite, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5a, şi se avizeazã de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, prin aplicarea ştampilei "AVIZAT TEHNIC".
(2) Specificaţiile tehnice elaborate de cãtre ordonatorii terţiari de credite aflaţi în subordinea ordonatorului secundar de credite se avizeazã din punct de vedere tehnic de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, dupã avizarea acestora de cãtre organele de specialitate din structura ordonatorului secundar.
(3) Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei este abilitatã sã emitã semestrial cataloage de specificaţii tehnice pentru produse şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, denumit în continuare TIC. Specificaţiile tehnice trimise spre avizare cãtre Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei trebuie sã îndeplineascã minimum cerinţele consemnate în cataloagele semestriale.
ART. 5
Specificaţiile tehnice ale produselor cuprinse în listele prevãzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 se aprobã de cãtre ordonatorul de credite al structurii achizitoare.
ART. 6
Avizarea specificaţiilor tehnice ale produselor şi serviciilor prevãzute în anexa nr. 4 se acordã de cãtre ordonatorii secundari de credite sau de cãtre ordonatorii terţiari de credite din finanţarea directã a ordonatorului principal, dupã caz.
ART. 7
Ordonatorii secundari de credite pot stabili competenţe structurilor din subordine pe linia realizãrii achiziţiilor de bunuri şi servicii, la nivel local, cu respectarea prevederilor prezentului ordin referitoare la elaborarea şi avizarea specificaţiilor tehnice.
ART. 8
Bunurile şi serviciile care nu se regãsesc în listele prevãzute în anexele nr. 1-4 se achiziţioneazã la nivel local.
ART. 9
(1) Direcţia generalã de informaţii şi protecţie internã şi Direcţia generalã anticorupţie achiziţioneazã produsele şi serviciile destinate obţinerii, verificãrii, prelucrãrii, stocãrii, protecţiei şi valorificãrii informaţiilor şi îndeplinirii atribuţiilor specifice, iar specificaţiile tehnice ale acestora se avizeazã de cãtre directorii generali ai acestor structuri.
(2) Specificaţiile tehnice ale produselor destinate obţinerii, verificãrii, prelucrãrii, stocãrii, protecţiei şi valorificãrii informaţiilor şi îndeplinirii atribuţiilor specifice ale unor structuri stabilite la nivelul conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontierã se avizeazã de cãtre inspectorii generali, fiecare pe domeniul sãu de competenţã.
(3) Specificaţiile tehnice ale echipamentelor de domeniul TIC, care nu sunt destinate obţinerii, verificãrii, prelucrãrii, stocãrii, protecţiei şi valorificãrii informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, achiziţionate de structurile menţionate la alin. (1) şi (2), se avizeazã de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.
ART. 10
Tehnica şi bunurile materiale necesare structurilor ministerului, care constituie rezerve proprii, precum stocuri de siguranţã, rezerve de înlocuire, rezerve de mobilizare şi rezerve operative, se achiziţioneazã la nivel centralizat, teritorial şi local, conform prevederilor prezentului ordin.
ART. 11
Anexele nr. 1-4, precum şi anexele nr. 5 şi 5a fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 12
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Ministrul internelor şi
reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat


Bucureşti, 12 decembrie 2008.
Nr. 681.

ANEXA 1

LISTA
produselor şi serviciilor a cãror achiziţie
se realizeazã la nivel centralizat


A. Baza de Aprovizionare şi Depozitare Armament, Geniu, Chimic Codlea
1. analize fizico-chimice şi verificãri prin trageri în poligon pentru muniţii, mijloace explozive, chimice şi de dare a focului.

B. Direcţia generalã management logistic şi administrativ
I. Produse de natura echipamentului
1. sigilii metalice cu stema României.

C. Direcţia generalã medicalã
I. Produse pentru activitatea medicalã:
1. medicamente, substanţe dezinfectante, seruri şi vaccinuri, materiale sanitare pentru asigurarea stocurilor de rezerve proprii la mobilizare şi uz curent, pentru asigurarea situaţiilor de urgenţã şi pentru asigurarea prevenţiei;
2. dispozitive medicale/aparaturã medicalã.
II. Servicii de susţinere a activitãţii medicale

D. Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
1. radiorelee, staţii complexe de radio;
2. aparaturã, mijloace, echipamente de comunicaţii şi prelucrare a datelor destinate apãrãrii ţãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
3. aparaturã de multiplexare, comutare şi terminalã pentru transmisii voce, date, fax cu posibilitate de protecţie, criptare, secretizare a comunicaţiilor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;
4. echipamente pentru criptarea şi decriptarea semnalelor analogice şi digitale;
5. echipamente, aparaturã şi materiale din categoria cifrului de stat;
6. aparaturã complexã de mãsurã, control şi aparaturã specificã pentru mãsurarea şi analiza semnalelor secundare emise de aparatura de prelucrare a datelor şi informaţiilor de telecomunicaţii, inclusiv aparatura criptograficã;
7. staţii radio de bazã, digitale în banda Ultra High Frequency - UHF TETRA, staţii radio repetoare analogice convenţionale în banda Very High Frequency - VHF, inclusiv sistemele de antene aferente;
8. terminale radio digitale TETRA şi TETRAPOL fixe, mobile şi portabile;
9. elemente de reţea aferente sistemelor de comunicaţii digitale mobile TETRA;
10. dispecerate complexe de comunicaţii;
11. radiorelee, staţii în unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea şi extensia localã a punctelor de radiocomunicaţii şi a nodurilor de transmisii cu posibilitãţi de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;
12. mijloace de determinare a poziţiei autospecialelor aflate în deplasare;
13. receptoare de trafic, panoramice, de bandã largã pentru analiza complexã şi criptograficã a semnalelor analogice digitale;
14. echipamente protejate la emisii secundare destinate prelucrãrii datelor în procese criptografice;
15. instalaţii, mijloace tehnice şi materiale folosite pentru protecţia semnalelor secundare provenind de la echipamente de prelucrare a datelor şi informaţiilor specifice;
16. echipamente de calcul de mare putere destinate stocãrii, analizei şi prelucrãrii datelor în formã criptatã;
17. echipamente destinate protejãrii informaţiilor electronice în stare de stocare, transport şi prelucrare;
18. echipamente omologate prin structurile din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã;
19. aparaturã pentru mãsurãtori geodezice şi topografice: teodolite, staţii totale (tahimetre electronice), receptoare Global Positioning System - GPS cu o frecvenţã (L1), receptoare GPS cu douã frecvenţe (L1, L2), receptoare GPS de navigaţie, nivele, soft de specialitate pentru prelucrarea datelor topogeodezice culese în teren;
20. servicii de consultanţã pentru proiectarea, realizarea şi implementarea sistemelor informatice şi/sau de comunicaţii integrate;
21. sisteme informatice şi/sau de comunicaţii integrate - sisteme care au fie acoperire naţionalã, fie se realizeazã la nivel regional.
Sunt incluse în aceastã categorie doar în contextul naţional sau regional (minimum douã judeţe) extinderile existente în oricare dintre situaţiile:
a) se foloseşte infrastructura de comunicaţii realizatã prin eforturile unitãţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
b) se foloseşte infrastructura de comunicaţii ori se beneficiazã de servicii de comunicaţii asigurate de instituţii ale statului;
c) se foloseşte/folosesc infrastructurã ori servicii de comunicaţii prin prestaţia unor operatori comerciali.
Nu intrã în aceastã categorie achiziţia de echipamente destinatã reţelelor locale de calculatoare.


ANEXA 2


LISTA
cu produsele şi serviciile care se achiziţioneazã la nivel teritorial
ale cãror specificaţii tehnice se avizeazã de cãtre directorul general
al Direcţiei generale management logistic şi administrativ


A. Produse şi servicii de resortul armament şi tehnicã specialã
I. Armament:
1. pistoale;
2. pistoale de semnalizare;
3. revolvere;
4. pistoale automate;
5. pistoale mitralierã;
6. puşti mitralierã;
7. mitraliere;
8. puşti cu lunetã;
9. puşti diferite calibre;
10. arme calibrul 12 şi arme-lansator, toate tipurile;
11. aruncãtoare de grenade;
12. aruncãtoare de grenade antitanc;
13. accesorii armament;
14. materiale de întreţinere (uleiuri şi unsori).
II. Muniţii:
1. cartuşe de infanterie;
2. cartuşe de iluminare-semnalizare;
3. grenade de mânã;
4. grenade pentru aruncãtor;
5. lovituri pentru aruncãtor;
6. muniţie de manevrã, marcare a focului, inerte şi de exerciţiu;
7. cartuşe încãrcate cu substanţã iritant-lacrimogenã;
8. cartuşe cu bile de cauciuc;
9. grenade iritant-lacrimogene şi acustice.
III. Materiale explozive:
1. trotil;
2. explozivi plastici;
3. capse detonante;
4. aprinzãtori;
5. fitil de amorsare;
6. fitil detonant.
IV. Mijloace specifice de ordine publicã:
1. pulverizatoare de capacitate mãritã cu substanţã iritant-lacrimogenã;
2. scuturi şi cãşti antiglonţ;
3. veste antiglonţ;
4. scuturi şi cãşti de protecţie.
V. Aparaturã opticã de observare şi ochire:
1. aparaturã electronoopticã de observare şi ochire pe timp de zi şi pe timp de noapte;
2. telemetre;
3. goniometre;
4. aparaturã de conducere a focului.
VI. Tehnicã de geniu şi protecţie civilã:
1. detectoare de mine şi metale;
2. detectoare de substanţe explozive;
3. mijloace de detecţie a persoanelor surprinse sub dãrâmãturi;
4. tehnicã şi echipamente de protecţie antischijã;
5. aparate cu raze X pentru controlul nedistructiv al bagajelor şi trimiterilor poştale;
6. disruptoare;
7. muniţie pentru disruptoare;
8. rezervoare de apã;
9. costume de scafandru autonom;
10. costume de lucru în apã;
11. costume de înot modernizat;
12. bãrci pneumatice;
13. motopropulsoare pentru bãrci pneumatice;
14. tehnicã şi utilaje de geniu;
15. costume, complete şi plase de mascare;
16. mijloace individuale de protecţie.
VII. Tehnicã şi materiale de control şi protecţie nuclearã, bacteriologicã şi chimicã - N.B.C.:
1. semnalizatoare de radiaţii;
2. indicatoare de radioactivitate;
3. radiometre-roentgenometre;
4. complete dozimetrice;
5. detectoare de substanţe toxice de luptã;
6. avertizoare automate de substanţe toxice de luptã;
7. laboratoare chimice de campanie;
8. laborator chimic mobil pentru analiza fizico-chimicã a gradului de poluare a apelor;
9. contaminometru alfa, beta, gamma;
10. complete individuale de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;
11. complete de decontaminare chimicã, biologicã şi radioactivã;
12. grenade şi lumânãri fumigene;
13. mijloace chimice de marcare a focului;
14. grenade incendiare;
15. detector de gaze.
VIII. Tehnicã destinatã supravegherii şi controlului frontierei:
1. echipament de fotografiat şi filmat folosind aparatura de vedere pe timp de noapte;
2. echipament portabil de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii;
3. servicii de reparaţie şi întreţinere a echipamentelor portabile de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii.
IX. Tehnicã şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:
1. aparaturã de examinare şi expertizare documente;
2. aparaturã şi echipament de iluminat;
3. aparaturã de microfilmat;
4. aparaturã pentru reproduceri fotografice;
5. microscoape şi stereomicroscoape;
6. truse criminalistice şi pentru testarea stupefiantelor, testere pentru determinarea consumului de droguri;
7. aparaturã şi sisteme pentru supravegherea traficului rutier şi aparaturã pentru determinarea vitezei de deplasare a autovehiculelor/aparaturã radar;
8. etilometre şi alcoolteste.

B. Produse de resortul intendenţei
I. Produse de resortul echipamentului:
1. materii prime - stofe, tercoturi, ţesãturi impermeabile sau imperrespirante;
2. insigne de identificare şi insigne pentru legitimaţii;
3. corturi militare, foi de cort, raniţe, saci pentru merinde;
4. maşini şi utilaje pentru dotarea spãlãtoriilor - maşini de spãlat, stors, uscat şi cãlcat industrial - şi a atelierelor de croitorie.
II. Produse de resortul hrãnirii:
1. bucãtãrii auto rulante;
2. bucãtãrii portative în lãzi izoterme.


ANEXA 3

LISTA
cu produsele ale cãror specificaţii tehnice se avizeazã de cãtre
directorii generali ai direcţiilor generale centrale de specialitate,
indiferent de nivelul de competenţã pentru achiziţie


A. Produse de resortul echipamentului:
1. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a poliţiştilor (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers şi accesorii);
2. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a cadrelor militare (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers, epoleţi şi accesorii);
3. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş, de clasã şi de instruire a studenţilor şi elevilor din instituţiile de învãţãmânt (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers, cazarmament şi accesorii);
4. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş şi de instrucţie a soldaţilor şi gradaţilor voluntari (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers, cazarmament şi accesorii);
5. sigilii metalice fãrã stema României.

B. Produse de resortul hrãnirii:
1. utilaje frigorifice (dulapuri, camere frigorifice, congelatoare etc.);
2. marmite izoterme;
3. bidoane aluminiu a un litru pentru apã;
4. gamele;
5. plite sau maşini aragaz cu butelie şi accesorii;
6. trusã de tacâmuri individualã.

C. Produse de resort medical:
1. dispozitive medicale de natura mijloacelor fixe, achiziţionate de unitãţile sanitare ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

D. Produse de resortul autovehicule, nave şi aeronave:
1. autovehicule şi remorci (toate categoriile);
2. nave şi mijloace plutitoare;
3. aeronave.

E. Produsele de resortul comunicaţiilor şi informaticii:
I. Echipamente pentru reţele WAN (Wide Area Network) şi LAN (Local Area Network):
1. cabinete metalice (dulapuri de tip rack pentru echipamente TIC);
2. routere;
3. switchuri cu management centralizat;
4. modemuri tehnologie x DSL (Digital Subscriber Line);
5. surse de tensiune neîntreruptibilã montabile în cabinete metalice (rack-mountable).
II. Echipamente de lucru şi subansamble de resortul IT:
1. servere;
2. staţii grafice;
3. staţii de lucru;
4. staţii de lucru portabile;
5. PDA;
6. echipamente de capturã imagine şi sunet;
7. echipamente pentru stocarea datelor;
8. imprimante (mijloace fixe);
9. echipamente multifuncţionale.
III. Software:
1. sisteme de operare;
2. software de bazã (sisteme de programe utilitare);
3. software de aplicaţie;
4. soluţii software de management sisteme informatice;
5. soluţii software pentru securitatea sistemelor informatice.
IV. Produse de resortul comunicaţiilor:
1. centrale telefonice digitale sub 100 linii;
2. aparate telefonice de tip digitale, Integrated Services Digital Network - ISDN, Digital Enhanced Cordless Telecommunications - DECT, Internet Protocol - IP folosite în reţelele de telefonie fixã;
3. modemuri tehnologie x Digital Subscriber Line - XDSL cu interfeţe G 703;
4. soluţii de contorizare a convorbirilor telefonice;
5. echipamente de mãsurã şi control pentru comunicaţii telefonice (cupru, F.O.);
6. terminale radio analogice convenţionale în banda VHF fixe, mobile şi portabile;
7. centrale de sesizare şi alarmare contra efracţiei.
V. Servicii:
1. consultanţã pentru achiziţii de echipamente sau lucrãri în domeniul TIC;
2. servicii de tip Virtual Private Network - VPN asigurate de la operatori de telecomunicaţii autorizaţi.


ANEXA 4


LISTA
cu produsele şi serviciile a cãror achiziţie se realizeazã
la nivel teritorial şi ale cãror specificaţii tehnice se aprobã
de cãtre structura achizitoare


A. Produse şi servicii de resortul armament şi tehnicã specialã

I. Mijloace specifice de ordine publicã:
1. complete de reîncãrcare a pulverizatoarelor de capacitate mãritã cu substanţã iritant-lacrimogenã.

II. Armament:
1. arme albe;
2. piese de schimb pentru armament;
3. cãtuşe metalice.

III. Aparaturã opticã de observare şi ochire:
1. raportoare artileristice;
2. piese de schimb pentru aparaturã opticã de observare şi ochire.

IV. Tehnicã de geniu şi protecţie civilã:
1. endoscoape şi stetoscoape;
2. instalaţii de filtroventilaţie;
3. lopatã micã de infanterie;
4. piese de schimb pentru tehnica de geniu;
5. sirenã de alarmã;
6. set de oglinzi pentru inspecţia autovehiculelor.

V. Tehnicã şi materiale de control şi protecţie N.B.C.:
1. complete de materiale consumabile pentru aparatura de control nuclear şi chimic;
2. complete meteorologice de campanie;
3. mãşti contra gazelor, filtrante şi izolante pentru om şi animale de serviciu;
4. complet containerizat de decontaminare a personalului;
5. complet containerizat de decontaminare a terenului şi tehnicii;
6. complet containerizat de decontaminare a echipamentului;
7. pachete de decontaminare individualã a personalului;
8. complete de materiale consumabile pentru tehnica de decontaminare;
9. complete pentru reparat tehnica şi materialele chimice şi mijloace de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;
10. piese de schimb pentru tehnica şi materialele de control şi protecţie N.B.C.;
11. trusã de instruire cu substanţe toxice;
12. trusã pentru verificarea plenitudinii decontaminãrii;
13. trusã pentru determinarea clorului activ.

VI. Tehnicã şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:
1. aparaturã foto;
2. aparaturã foto de laborator;
3. lãmpi electronice blitz;
4. lãmpi cu raze ultraviolete - U.V.;
5. aparaturã de proiecţie filme, diapozitive şi înscrisuri;
6. sisteme de implementare şi comparare automatã a amprentelor;
7. aparaturã pentru realizarea portretului robot;
8. aparaturã pentru determinarea comportamentului simulat al persoanelor cercetate;
9. aparaturã pentru analize fizico-chimice şi de biologie judiciarã destinatã laboratoarelor criminalistice (gazcromatograf, spectrofotometru, sistem de determinare a amprentei genetice, echipamente pentru analiza şi detectarea drogurilor etc.);
10. aparaturã pentru relevarea urmelor în câmpul infracţional (aparat electrostatic pentru ridicarea urmelor de pe covoare, aparaturã pentru ridicarea microurmelor, polilight, aparat pentru evidenţierea urmelor scrisului în baza energiei statice etc.);
11. piese de schimb pentru tehnica şi materialele pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale;
12. consumabile pentru tehnica şi materialele pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale;
13. mijloace audiovideo şi receptoare radio-tv.

VII. Materiale de pregãtire pentru luptã, de întreţinere şi reparaţii:
1. truse de instrucţie;
2. lucrãri de reparaţii armament şi aparaturã de detecţie şi semnalizare N.B.C. la operatorii economici din afara Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

VIII. Tehnicã şi materiale pentru nave şi mijloace plutitoare:
1. radare de navigaţie şi sisteme integrate de navigaţie;
2. hãrţi electronice de navigaţie;
3. GPS-uri şi Diferential Global Positioning System - DGPS-uri navalizate;
4. girocompasuri şi compasuri electromagnetice;
5. lochuri;
6. sonde ultrason;
7. transponder pentru cãutare şi salvare SART (Society for Assisted Reproductive Technology) şi AIS (Automatic Identification System);
8. radiogoniometre;
9. pilot automat de navigaţie;
10. mijloace de salvare colective şi individuale;
11. motoare inboard şi outboard;
12. sisteme integrate de comunicaţii navalizate - GMDSS (Global Maritime Distress Safety System);
13. sisteme navalizate de observare pe timp de noapte;
14. staţii de comunicaţii navalizate;
15. echipament specific pentru echipele de abordaj şi control al navelor;
16. receptoare NAVTEX (Navigational Telex);
17. staţie meteo navalizatã;
18. simulatoare de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor;
19. instalaţii şi kituri pentru întreţinerea navelor şi mijloacelor plutitoare;
20. radiobalizã EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons);
21. binoclu navalizat;
22. instalaţii de avertizare optico-acusticã pentru mijloacele de mobilitate navalã;
23. compresor pentru încãrcarea buteliilor de scufundare;
24. remorcã specializatã pentru transportul ambarcaţiunilor;
25. sisteme mobile/fixe de lansare/scoatere a ambarcaţiunilor la/de la apã;
26. software pentru simulatoarele de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor.

IX. Materiale specifice activitãţii de arhivã:
1. aparaturã şi materiale pentru restaurare-conservare documente;
2. aparaturã şi materiale pentru legãtorie;
3. aparaturã specificã de urmãrire şi asigurare a microclimatului în depozitele de arhivã;
4. aparaturã şi materiale necesare facsimilãrii documentelor de arhivã;
5. aparaturã şi materiale specifice activitãţii de microfilmare şi de asigurare/conservare microfilme;
6. materiale pentru transportul documentelor de arhivã/al microfilmelor.


ANEXA 5


ANTET Specificaţia tehnicã nr. ............
Exemplar nr. 1
(Se returneazã autoritãţii achizitoare.)

Avizat Aprob
Directorul general al direcţiei Şeful structurii achizitoare,
generale de specialitate*1) .................................
................................. (grad, nume)
(grad, nume)

De acord, rog a aviza
Adjunct pentru logisticã,
(similar)
......................
(grad, nume)


Denumirea produsului definit prin specificaţia tehnicã


- conţinut -


________________________________________________________________________________

Întocmit
...................___________
1*) Se acordã de cãtre Direcţia generalã management logistic şi administrativ şi Direcţia generalã medicalã.


ANEXA 5aANTET

Aprob
Ordonator de credite,
.............................
(grad, nume)

Rog aprobaţi
Şeful structurii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei*1),
......................
(grad, nume)
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ
Denumirea produsului definit prin specificaţie tehnicã

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Caracteristica tehnicã │ Parametri │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Întocmit,
(funcţia, gradul şi numele)___________
*1) Se completeazã denumirea exactã a structurii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016