Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 68 din 22 decembrie 1995  privind regimul de export al marfurilor in anul 1996    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 68 din 22 decembrie 1995 privind regimul de export al marfurilor in anul 1996

EMITENT: MINISTERUL COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 30 decembrie 1995

    În baza hotărârilor Guvernului nr. 454/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului şi nr. 215/1992 privind regimul licenţelor de export şi import, a Ordinului ministrului comerţului nr. 2/1993 cu privire la regimul licenţelor de export şi import, precum şi a scrisorilor: Ministerului Industriilor nr. 193.923 din 12 noiembrie 1995 şi nr. 194.534 din 27 noiembrie 1995; Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. 52.510 din 4 octombrie 1995 şi nr. 53.137 din 11 decembrie 1995; Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 1.672 din 2 octombrie 1995 şi nr. 2.037/ACI din 5 decembrie 1995; Ministerului Sănătăţii nr. I.M./8.139 din 2 octombrie 1995 şi a Băncii Naţionale a României nr. VII/G/177 din 29 noiembrie 1995,

    ministrul comerţului emite următorul ordin:

    ART. 1
    Exportul mărfurilor prezentate în acest ordin se efectuează pe bază de licenţe de export eliberate de Ministerul Comerţului.
    ART. 2
    Mărfurile contingentate la export în anul 1996 şi nivelul acestor contingente sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 3
    Atribuirea contingentelor şi eliberarea licenţelor de export pentru mărfurile cuprinse în anexa nr. 1 se vor face în conformitate cu normele privind condiţiile de eliberare a licenţelor de export, prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 4
    În vederea analizării cererilor de licenţa pentru exportul de mărfuri contingentate, în anul 1996, şi a eliberării licenţelor aferente, se constituie Comisia de atribuire a contingentelor, a cărei componenţă este prevăzută în anexa nr. 3.
    ART. 5
    Mărfurile al căror export este condiţionat de returnarea anticipată a contravalorii stimulentelor acordate producătorilor sunt prevăzute în anexa nr. 4. Exportul acestor mărfuri este posibil pe bază de licenţa de export aprobată de către Ministerul Comerţului, cu avizul prealabil al Ministerului Industriilor.
    ART. 6
    Metalele preţioase şi pietrele preţioase, precum şi obiectele confecţionate din acestea, a căror scoatere din ţară este permisă potrivit legii, precum şi mărfurile prezentate în anexa nr. 5 pot fi exportate pe bază de licenţă de export eliberată de către Ministerul Comerţului, cu avizul prealabil al Băncii Naţionale a României.
    ART. 7
    Mărfurile neadmise temporar la export, în anul 1996, sunt prevăzute în anexa nr. 6.
    ART. 8
    Exportul produselor siderurgice, petroliere şi al ciupercilor comestibile din flora spontană este permis pe bază de licenţe automate, cu scop statistic, eliberate de către Ministerul Comerţului. Eliberarea acestor licenţe este reglementată prin ordinele ministrului comerţului nr. 20 din 14 aprilie 1995, nr. 47 din 18 septembrie 1995, nr. 29 din 21 iunie 1995 şi nr. 50 din 29 septembrie 1995.
    Anexa la Ordinul ministrului comerţului nr. 20 din 14 aprilie 1995 privind instituirea licenţelor automate, cu scop statistic, la exportul de produse siderurgice, se reactualizează conform anexei nr. 7 la prezentul ordin.
    Exportul produselor menţionate în anexa nr. 8 este permis pe bază de licenţe automate, cu scop statistic, eliberate de către Ministerul Comerţului pe baza avizului prealabil al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.
    Exportul produselor din metale neferoase, menţionate în anexa nr. 9 este permis pe bază de licenţe automate, cu scop statistic, eliberate de către Ministerul Comerţului.
    ART. 9
    Exportul speciilor de plante şi animale în stare vie, din flora şi fauna sălbatică, sau de părţi ale acestora, proaspete sau prelucrate, protejate de legile nr. 13/1993 şi nr. 69/1994, se poate realiza pe bază de licenţe de export eliberate de Ministerul Comerţului, cu avizul prealabil al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, din care să rezulte că au fost respectate şi îndeplinite prevederile Legii nr. 69/1994, privind autoritatea ştiinţifică şi a organului de gestiune pentru exportul acestor produse.
    Scoaterea din ţară a trofeelor de vânătoare se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 10
    Exportul de produse strategice este supus controlului conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 594/1992 şi ale Legii nr. 93/1994, iar licenţele de export se eliberează de către Ministerul Comerţului pe baza reglementărilor menţionate mai sus.
    ART. 11
    Condiţiile şi criteriile de acordare a contingentelor de grâu şi porumb de consum vor face obiectul unui ordin separat al ministrului comerţului.
    ART. 12
    Regimul de export al mostrelor este reglementat prin Ordinul ministrului comerţului nr. 56 din 21 noiembrie 1995.
    ART. 13
    Operaţiunile legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 276/1995, se realizează pe bază de licenţe eliberate, în prealabil, de către Ministerul Comerţului.
    Operaţiunile comerciale sub forma de barter, încheiate de agenţii economici din România în relaţia cu Republica Moldova, se realizează pe bază de licenţe eliberate, în prealabil, de către Ministerul Comerţului, cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 263/1992.
    ART. 14
    Operaţiunile de export în cadrul acordurilor de cliring, barter şi cooperare se realizează pe bază de licenţe de export eliberate de către Ministerul Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor, cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994.
    Operaţiunile de export pe credit se realizează pe bază de licenţe de export eliberate de către Ministerul Comerţului, cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994.
    Operaţiunile de export în contul datoriilor externe se realizează pe bază de licenţe de export eliberate de către Ministerul Comerţului, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/1994.
    ART. 15
    Se pot exporta, în afara cantităţilor contingentate, şi nu se supun neadmiterii temporare la export următoarele categorii de mărfuri:
    (1) pe bază de licenţe de export de către Ministerul Comerţului:
    a) rezultate din operaţiuni de processing sau lohn în ţară. Eliberarea licenţelor de export pentru aceste operaţiuni va avea la bază:
    - declaraţiile vamale de import din care să rezulte ca importul este efectuat în regim temporar (DVOT - regimul operaţiunii 52.00);
    - confirmarea scrisă din are sa rezulte ca din materialele importate s-au obţinut cantităţile de produse pentru care se solicită licenţa de export;
    - avizul, după caz, al Ministerului Industriilor, al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi al Băncii Naţionale a României;
    b) destinate lucrărilor de construcţii-montaj şi instalaţii complexe în străinătate;
    c) destinate aprovizionării personalului roman al santierelor societăţilor comerciale româneşti în străinătate;
    d) destinate aprovizionării navelor şi aeronavelor străine, în teritoriul vamal al României;
    e) trimise temporar în străinătate pentru operaţiuni de processing sau lohn, cu avizul prealabil al Ministerului Industriilor sau al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei sau al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sau al Băncii Naţionale a României şi condiţionat de returnarea în ţară a produsului/produselor rezultat(e).
    Agenţii economici au obligaţia sa comunice în scris, în maximum 30 de zile de la realizarea importului definitiv, Ministerului Comerţului şi instituţiei care a avizat exportul temporar în vederea prelucrării, lichidarea operaţiunii, anexând, în fotocopie lizibilă, declaraţiile vamale de export temporar şi declaraţiile vamale de import definitiv aferente;
    (2) fără licenţa de export de la Ministerul Comerţului:
    - utilizate ca ambalaj pentru alte produse (inclusiv amârare şi separatii pe nave).
    ART. 16
    Agenţii economici care desfăşoară operaţiuni de comerţ exterior, indiferent de forma de proprietate şi de modul de organizare, sunt obligaţi să respecte necondiţionat regimul de eliberare şi prevederile cuprinse în licenţele de export şi import eliberate, în condiţiile reglementărilor în vigoare, de către Ministerul Comerţului (Hotărârea Guvernului nr. 764/1991 privind unele măsuri în legătură cu respectarea regimului licenţelor de export şi import).
    ART. 17
    Agenţii economici vor stabili în contractele încheiate cu partenerii străini preţuri de export care să reflecte nivelul preţurilor practicate în cadrul operaţiunilor comerciale normale pe piaţa internă şi internaţională (Hotărârea Guvernului nr. 228/1992 privind protejarea producătorilor nationali şi a pieţei interne de competiţia neloială rezultată din importul unor produse la preţ de dumping sau subvenţionat, precum şi din exportul la preţuri sub nivelul celor practicate pe piaţa internă).
    ART. 18
    Modificarea regimului de export al unor mărfuri, în funcţie de condiţiile concrete din momentul respectiv, poate fi realizată numai prin ordin al ministrului comerţului.
    ART. 19
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 20
    Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa Ministerului Finanţelor - Direcţia generală a vămilor -, Ministerului Industriilor, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Băncii Naţionale a României, precum şi operatorilor economici, prin mijloacele de informare în masă şi prin afişare la sediul Ministerului Comerţului.

                 Ministrul comerţului,
                    Petru Crişan

    Bucureşti, 22 decembrie 1995.
    Nr. 68.


    ANEXA 1

                                LISTA
           mărfurilor contingentate la export în anul 1996

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Poziţia Denumirea produsului U.M. Cantitatea
crt. tarifară
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        10.01 Grâu şi meslin (amestec de grâu cu
                    secară în proporţie de doi la unu)
 1. 1001.90.91 Grâu comun şi meslin pentru sămânţă tona 10.000
 2. 1001.90.99 Altele (grâu consum) tona 1.500.000

        10.05 Porumb
        1005.10 Pentru sămânţă (hibrid)
 3. 1005.10.11 Hibrizi dubli şi hibrizi încrucişaţi tona 4.000
 4. 1005.10.13 Hibrizi încrucişaţi de trei ori tona 8.000
 5. 1005.10.15 Hibrizi simpli tona 10.000
 6. 1005.10.19 Altele tona 1.000
 7. 1005.10.90 Altele tona 1.000
 8. 1005.90.00 Altele (porumb consum) tona 1.000.000
 9. 1206.00.10 Seminţe de floarea-soarelui destinate
                    însămânţărilor tona 2.000
10. 1512.11.91 Ulei brut din seminţe de floarea-
                    soarelui tona 75.000

        41.02 Piei brute de ovine (proaspete sau
                    sarate, uscate, cenuserite, piclate
                    sau altfel conservate, dar netăbăcite,
                    nepergamentate sau altfel preparate),
                    chiar depilate sau despicate
                    (spăltuite), altele decât cele expuse
                    prin Nota 1 c) de la prezentul capitol
                    din tariful vamal buc. 320.000
11. 4102.10.10 De miel
12. 4102.10.90 De alte ovine
13. 4102.21.00 Piclate
14. 4102.29.00 Altele
15. 4104.10.30 Alte piei de bovine, simplu tăbăcite
                    cu crom, în stare umedă (wet blue) mp 150.000
16. 4104.22.10 Piei de bovine, simplu tăbăcite cu
                    crom, în stare umedă (wet blue) mp 150.000
        41.05 Piei depilate de ovine, preparate,
                    altele decât cele de la poziţia nr.
                    41.08 sau 41.09 buc. 250.000
                    Pretăbăcite vegetal
17. 4105.11.10 De metisi de India, chiar supuse unor
                    anumite tratamente, dar, evident,
                    neutilizabile în această stare, pentru
                    fabricarea unor obiecte din piele
18. 4105.11.91 Alte piei, nedespicate
19. 4105.11.99 Alte piei, despicate
20. 4105.12.10 Altfel pretăbăcite, nedespicate
21. 4105.12.90 Altfel pretăbăcite, despicate
                    Altele (tăbăcite sau retăbăcite, dar
                    neprelucrate ulterior, chiar despicate)
22. 4105.19.10 Nedespicate
23. 4105.19.90 Despicate

        4407.10 Cherestea din conifere mc x)
24. 4407.10.10 Lipite prin îmbinare dinţată (digita-
                    lă), chiar geluite sau şlefuite mc x)
25. 4407.10.30 Geluite mc x)
26. 4407.10.50 Şlefuite mc x)
27. 4407.10.70 Scândurele destinate fabricării
                    creioanelor mc x)
28. 4407.10.79 Lemn de o lungime de până la 125 cm
                    şi de o grosime de cel puţin 12,5 mm mc x)
29. 4407.10.91 Cherestea de molid din special "Picea
                    abies Karst" sau brad argintat (Abies
                    alba Mill) mc x)
30. 4407.10.93 Din pin din specia "Pinus
                    Sylvestris L" mc x)
31. 4407.10.99 Altele, inclusiv lungimile de la 125
                    cm până la 275 cm mc x)
        4407.92 Cherestea de fag
32. 4407.92.10 Lipite prin îmbinare dinţată (digi-
                    tală), chiar geluite sau şlefuite mc x)
33. 4407.92.30 Geluite mc x)
34. 4407.92.50 Şlefuite mc x)
35. 4407.92.90 Altele, inclusiv lamele şi frize
                    pentru parchet mc x)
        4407.99 Altele
36. 4407.99.91 Cherestea de plop mc x)
37. ex. 4407.99.99 Altele (salcâm, mesteacăn, anin,
                    salcie, tei etc.) mc x)
38. ex. 4408.90.94 Furnire din salcâm sub 1 mm mc x)
39. ex. 4408.90.98 Furnire din fag care sa depăşească
                    1 mm mc x)
40. ex. 4409.20.91 Lamele şi frize de parchet, prelucra-
                    te (de stejar) mc x)
41. ex. 4415.10.10 Lădiţe pentru fructe şi legume (din
                    conifere, fag şi diverse esenţe moi
                    şi tari) mc x)
42. ex. 4415.20.10 Palete simple asamblate (altele
                    decât cele interzise) mc x)
43. ex. 4415.20.90 Europaleţi, boxpaleţi (alţii decât
                    cei interzişi) mc x)
44. 4702.00.00 Pastă chimică de lemn tratată cu
                    dizolvanţi tona x)
        47.03 Pastă chimică din lemn, tratată cu
                    sodă sau sulfat, cu excepţia pastei
                    tratate cu dizolvanţi tona x)
45. 4703.21.00 De conifere tona x)
46. 4703.29.00 Altele decât conifere (foioase) tona x)
    ex. 51.01 Lână necardata, nepieptanată tona 4.000xx)
                    (nespalată) în sem. II
47. ex. 5101.11.00 Lână tunsă nespalată
48. ex. 5101.19.00 Altele, nespalată
                    Fitinguri de ţevărie (de exemplu:
                    racorduri, coturi, bucşe) din cupru
49. 7412.20.00 Din aliaje de cupru tona 100
50. ex. 7601.20.90 Aliaje de aluminiu secundare de marcă,
                    exceptând AT0 şi AT1 tona 10.000
51. 7801.10.00 Plumb rafinat tona 4.000
52. 7901.11.00 Zinc, cu un conţinut de zinc de cel
                    puţin 99,99% din greutate tona 8.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    NOTA:
    x) Nivelul contingentelor pentru aceste poziţii tarifare se va stabili după aprobarea de către Parlamentul României a legii privind volumul de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996.
   Licenţele care să permită exportul produselor respective în anul 1996 se vor elibera după stabilirea nivelului acestor contingente, iar perioada de depunere a cererilor de licenţă va fi comunicată printr-un ordin al ministrului comerţului.
    xx) Contingent cu valabilitate numai în semestrul II/1996.
    - Cu "ex." s-au marcat situaţiile în care, din întreaga poziţie tarifară, este contingentat numai produsul sau grupa menţionată.


    ANEXA 2

                            NORME
         privind condiţiile de eliberare a licenţelor de
       export pentru produsele contingentate în anul 1996
                      (anexa nr. 1)

    a) Cererile de licenţă se depun la Ministerul Comerţului - Centrul Român de Comerţ Exterior - până la data de 19 ianuarie 1996 inclusiv.
    Fac excepţie:
    - contingentul de lână tunsă nespălată care are valabilitate în semestrul II 1996, pentru care cererile de licenţă se depun între 1-15 mai 1996 inclusiv;
    - contingentele de produse lemnoase pentru care cererile de licenţă se vor depune după stabilirea nivelului acestora, când va fi emis un ordin al ministrului comerţului pentru aceste produse.
    b) Centrul Român de Comerţ Exterior nu va înregistra, returnând direct solicitanţilor, următoarele cereri de licenţă:
    - la care obiectul de activitate al agentului economic, declarat la Centrul Român de Comerţ Exterior, nu conţine exportul cu produsul pentru care se solicită licenţa;
    - la care datele declarate de agentul economic la Centrul Român de Comerţ Exterior nu corespund cu cele menţionate în cererea de licenţă.
    c) Contingentul total pe fiecare produs se repartizează astfel:
    - 80% pentru agenţii economici care au realizat export la marfa respectivă, respectând reglementările în vigoare;
    - 20% pentru agenţii economici nou-veniţi pe piaţa la această marfă.
    d) Fiecare agent economic poate primi iniţial licenţe de export pentru cantităţi ce vor reprezenta maximum 15% din cotele de 80% şi, respectiv, cu 20%, luarea în considerare a următoarelor criterii:
    - gradul de solicitare a contingentului;
    - asigurarea unor cantităţi transportabile;
    - condiţii asiguratorii de încasare a contravalorii exportului (plata în avans, acreditiv documentar, irevocabil, domiciliat la o bancă autorizată din România);
    - termenul de încasare a contravalorii exportului (pentru mărfurile contingentate nu se acceptă plata la termen);
    - export de marfă din producţia proprie;
    - gradul de valorificare a mărfurilor la export.
    În cazul agenţilor economici care au mai exportat anterior marfa respectivă, se vor avea în vedere şi performanţele anterioare, pe baza: licenţelor de export (exemplar pentru vamă), declaraţiilor vamale de export şi declaraţiilor de încasare valutară, pe care solicitantul are obligaţia să le anexeze, în fotocopie lizibilă, la noua cerere de licenţă, cu un opis, menţionând "total licenţiat" şi "total realizat". Agenţii economici care nu anexează documentele sus-menţionate vor fi analizaţi pe baza datelor statistice existente la data depunerii cererilor de licenţă, în sistemul statistic de comerţ exterior.
    e) Comisia de atribuire a contingentelor, pentru a evita blocarea utilizării acestora, în funcţie de gradul de solicitare a contingentelor şi de specificul mărfurilor poate hotărî:
    - atribuirea cantităţilor pentru care nu se vor înregistra solicitări de licenţe din partea agenţilor economici nou-veniţi, celor cu performanţe anterioare;
    - atribuirea cantităţilor pentru care nu se vor înregistra solicitări de licenţe din partea agenţilor economici cu performanţe anterioare, celor nou-veniţi;
    - produsele pentru care cantităţile disponibile vor fi alocate de către comisie;
    - produsele pentru care alocarea se va face de către Direcţia de licenţe şi politica vamală, pe măsura depunerii cererilor de licenţe;
    - eliberarea unor noi licenţe de export, în cursul anului 1996, peste cantităţile primite iniţial, în limita eventualelor cantităţi rămase disponibile, dacă agentul economic prezintă dovada, prin declaraţii vamale de export şi declaraţii de încasare valutară, a livrării efective a cantităţilor aprobate iniţial;
    - modificarea procentului şi a cotei de repartizare a contingentului.
    f) Următoarele cereri de licenţa de export pentru mărfuri contingentate vor fi supuse avizării prealabile:

          Denumirea produsului Ministerul
          -------------------- -----------
    - toate produsele agricole - Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    - plumb rafinat - Ministerul Industriilor
    - zinc, cu un conţinut de zinc - Ministerul Industriilor
      de cel puţin 99,99% din
      greutate

    g) Agenţii economici care au primit licenţe de export şi care, din diferite motive, nu vor realiza, parţial sau integral, exportul, au obligaţia să solicite Ministerului Comerţului, cel mai târziu cu 20 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, reducerea, respectiv anularea acestor licenţe.
    h) Direcţia de licenţe şi politică vamală poate aproba, la cererea scrisă şi justificată a agenţilor economici, următoarele modificări la licenţele eliberate:
    - partenerul extern;
    - furnizorul;
    - ţara cumpărătoare;
    - ţara plătitoare;
    - ţara de destinaţie;
    - condiţia de livrare;
    - marca aliajului.
    Nivelurile de preţ vor fi cele corespunzătoare pentru exportul în noua ţară de destinaţie solicitată.
    k) Agenţii economici au obligaţia să comunice, la Ministerul Comerţului, în maximum 15 zile de la realizarea integrala a cantităţilor înscrise în licentele de export aprobate în anul 1996 pentru mărfuri contingentate, cantităţile realizate, anexînd fotocopii lizibile ale declaraţiilor vamale de export, ale declaraţiilor de încasare valutară şi ale licenţelor de export (exemplar pentru vama), aferente.
    l) Pentru cantităţile rămase disponibile după alocarea iniţială a contingentelor sau ca urmare a reducerii sau anulării cantităţilor din licenţele eliberate, se vor elibera licenţe de export agenţilor economici nou-veniţi pe piaţă, celor cu realizări în anul anterior şi celor care au realizat minimum 65% din cantităţile înscrise în licenţele primite iniţial în cadrul contingentului stabilit pentru anul 1996 la mărfurile respective, pe baza criteriilor cuprinse la lit. d).
    Cantităţile rămase disponibile şi termenele de depunere a cererilor de licenţă se vor comunica agenţilor economici prin afişare la sediul Ministerului Comerţului.
    m) Numărul licenţei de export se va menţiona obligatoriu în declaraţiile vamale de export, precum şi în declaraţiile de încasare valutară.
    n) Comisia de atribuire a contingentelor va analiza cererile de licenţe primite până la 19 ianuarie 1996, urmând să comunice, prin afişare la sediul Ministerului Comerţului, cantităţile aprobate pentru fiecare agent economic care a îndeplinit condiţiile de eliberare a licenţelor.
    o) Licenţele eliberate vor avea ca termen de valabilitate, de regulă, 4 luni de la data eliberării, dar nu mai mult de 6 luni.
    p) Contingentul de lână tunsă nespălată are valabilitate numai în semestrul II/1996. În semestrul I/1996 aceasta marfă este neadmisă, temporar, la export.
    q) Licenţa de export eliberată unui agent economic poate fi utilizata numai de către titularul licenţei, fiind netransmisibilă altui agent economic.
    r) Exemplarul trei din setul de cereri de licenţă, respinse, nu va fi returnat agentului economic.
    s) Cantităţile şi normele privind condiţiile de eliberare a licenţelor de export pentru contingentul de produse din lemn vor face obiectul unui ordin separat al ministrului comerţului, după promulgarea legii privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996 şi aprobarea de către Guvern a acestui contingent.

    ANEXA 3

                            COMPONENŢA
       Comisiei de atribuire a contingentelor la export

    1. Director general - Direcţia generală pentru strategie şi politică
                                 comercială
    2. Director general - Direcţia generală de integrare şi relaţii
                                 multilaterale
    3. Director - Direcţia de licenţe şi politică vamală
    4. Director adjunct - Direcţia de licenţe şi politică vamală
    5. Director - Direcţia de supraveghere a concurentei
    6. Director adjunct - Direcţia de supraveghere a concurenţei
    7. Director - Direcţia juridică, contencios
    8. Director - Direcţia valutară
    9. Director - Controlul ministrului
   10. Responsabil marfă - Direcţia de licenţe şi politică vamală
   11. Responsabil marfă - Direcţia de supraveghere a concurenţei

    NOTA:
    În lipsa titularului comisiei, acesta va fi reprezentat de înlocuitori desemnaţi de către acesta.

    ANEXA 4

                                 LISTA
    produselor al căror export este condiţionat de returnarea anticipată a
       contravalorii stimulentelor acordate producătorilor în anul 1996

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Poziţia Denumirea produsului
crt. tarifară
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. 2503.10.00 Sulf brut şi sulf nerafinat
 2. 2503.90.00 Alt sulf
 3. 2603.00.00 Minereuri şi concentrate de cupru
 4. 2607.00.00 Minereuri şi concentrate de plumb
 5. 2608.00.00 Minereuri şi concentrate de zinc
 6. 2612.10.10 Minereuri de uraniu şi pehblenda, cu un conţinut de
                        uraniu mai mare de 5% din greutate
 7. 2612.10.90 Alte minereuri şi concentrate de uraniu
 8. 2616.90.00 Alte minereuri şi concentrate de metale preţioase
 9. 2701.11.10 Antracit cu un conţinut de materii volatile ce nu
                        depăşesc 10%
10. 2701.11.90 Alt antracit
11. 2701.12.10 Huila de cocs
12. 2701.12.90 Alte huile bituminoase
13. 2701.19.00 Alte huile
14. 2701.20.00 Brichete şi combustibili solizi în forme similare,
                        obţinuţi din huile
15. 2702.10.00 Lignit, chiar pulverizat, dar neaglomerat
16. 2702.20.00 Lignit aglomerat
17. 2802.00.00 Sulf sublimat, precipitat sau coloidal
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    NOTA:
    Eliberarea licenţelor se face numai în baza certificării, de către Ministerul Industriilor, a restituirii anticipate la buget a contravalorii stimulentelor acordate producătorilor.


    ANEXA 5

                          LISTA
   produselor pentru care eliberarea licenţelor de export este condiţionată
  de obţinerea prealabilă a avizului Băncii Naţionale a României în anul 1996

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Poziţia Denumirea produsului
crt. tarifară
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. 2603.00.00 Minereuri şi concentrate de cupru
 2. 2607.00.00 Minereuri şi concentrate de plumb
 3. 2608.00.00 Minereuri şi concentrate de zinc
 4. 2616.90.00 Alte minereuri şi concentrate de metale preţioase
                         Cenuşi şi reziduuri (altele decât cele rezultate de la
                         fabricarea fierului sau a oţelului):
 5. 2620.11.00 care conţin, în principal, zinc, mate pentru
                         galvanizare
 6. 2620.19.00 care conţin, în principal, zinc, altele
 7. 2621.00.00 Alte zgure şi cenuşi, inclusiv cenuşi de vareh, care
                         conţin metale preţioase
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 6

         mărfurilor neadmise temporar la export în anul 1996

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Poziţia Denumirea produsului
crt. tarifară
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. 0307.60.00 Melci, alţii decât melcii de mare
  2. 0604.91.21 Pomi de Crăciun din brazi nordici şi brazi nobili
  3. 0604.91.29 Pomi de Crăciun, altele
  4. 0604.91.41 Ramuri de conifere de brazi nordici şi brazi nobili
  5. 0604.91.49 Ramuri de conifere, altele

         12.06 Seminţe de floarea-soarelui pentru consum
  6. 1206.00.91 În coaja; în coji cu dungi albe sau gri
  7. 1206.00.99 Altele
         2515.1 Marmura şi travertin
  8. 2515.11.00 Brute sau degrosate
  9. ex. 2515.12.20 Cu grosimea care să depăşească 2 cm, dar care să nu
                         depăşească 4 cm
 10. 2515.12.50 Cu o grosime care să depăşească 4 cm, dar care să nu
                         depăşească 25 cm
 11. 2515.12.90 Altele
                         Cenuşi şi reziduuri (altele decât cele rezultate de la
                         fabricarea fierului sau oţelului);
 12. 2620.20.00 care conţin, în principal, plumb
 13. 2620.30.00 care conţin, în principal, cupru
 14. 2709.00.10 Uleiuri petroliere şi uleiuri obţinute din minerale
                         bituminoase (ţiţei), brute
                         - condensat de gaz natural
 15. 2709.00.90 Uleiuri petroliere şi uleiuri obţinute din minerale
                         bituminoase (ţiţei), brute
                         - altele
 16. 2710.00.71 Pacura destinată a fi supusă unui tratament specific
 17. 2710.00.72 Pacura destinată a fi supusă unei transformări chimice
                         printr-un tratament, altul decât cele definite pentru
                         subpoziţia 2710.00.71
                         Pacura destinată altor utilizări:
 18. 2710.00.74 Pacura cu un conţinut de sulf care să nu depăşească
                         1% din greutate
 19. 2710.00.76 Pacura cu un conţinut de sulf care să depăşească în
                         greutate 1%, dar să nu depăşească 2%
 20. 2710.00.77 Pacura cu un conţinut de sulf care să depăşească în
                         greutate 2%, dar să nu depăşească 2,8%
 21. 2710.00.78 Pacura cu un conţinut de sulf care să depăşească în
                         greutate 2,8%
 22. 2711.12.11 Propan lichefiat cu o puritate de cel puţin 99%,
                         destinat utilizării drept carburant sau combustibil
 23. 2711.12.19 Propan lichefiat cu o puritate de cel puţin 99%,
                         destinat altor utilizări
 24. 2711.12.91 Alte concentraţii de propan lichid destinate a fi
                         supuse unui tratament specific
 25. 2711.12.93 Alte concentraţii de propan lichid destinate a fi
                         supuse unei transformări chimice printr-un tratament,
                         altul decât cele definite la poziţia 2711.12.91
 26. 2711.12.94 Propan lichid destinat altor utilizări, de puritate
                         mai mare de 90%, dar mai mica de 99%
 27. 2711.12.96 Amestecuri de propan lichid şi de butan lichid,
                         conţinînd peste 50%, dar nu mai mult de 70%, propan
 28. 2711.12.98 Alte concentraţii de propan lichid
 29. 2711.13.10 Butan lichefiat a fi supus unui tratament specific
 30. 2711.13.30 Butan lichefiat destinat a fi supus unei transformări
                         chimice printr-un tratament, altul decât cele definite
                         la poziţia 2711.13.10
 31. 2711.13.91 Butan lichefiat destinat altor utilizări, de o puritate
                         mai mare de 90%, dar mai mica de 95%
 32. 2711.13.93 Amestecuri de butan şi de propan lichefiat, conţinând
                         peste 50%, dar nu mai mult de 65%, butan
 33. 2711.13.98 Alte concentraţii de butan lichefiat
 34. 3002.10.91 Hemoglobina, globulina din sânge şi seroglobulina
 35. 3002.90.10 Sânge uman
 36. 3002.90.30 Sânge animal preparat în vederea utilizării
                         terapeutice, profilactice sau de diagnostic
 37. 3002.90.50 Culturi de microorganisme
 38. 3002.90.90 Alte produse similare (cu excepţia placentei umane şi
                         a sângelui retroplacentar)
     ex. 41.01 Piei brute de bovine sau cabaline (proaspete, sărate,
                         uscate, cenuşerite, piclate sau altfel conservate, dar
                         netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar
                         depilate sau despicate (spaltuite)
 39. 4101.10.10 Proaspete sau sarate, umede
 40. 4101.10.90 Altele
 41. 4101.21.00 Întregi
 42. 4101.22.00 Crupoane şi semicrupoane
 43. 4101.29.00 Altele
 44. 4101.30.10 Uscate sau sărate, uscate
 45. 4101.30.90 Altele
 46. ex. 4103.90.00 Altele (piei brute porcine, inclusiv pecari)
         41.01 Piei depilate de bovine sau de cabaline, preparate,
                         altele decât cele de la poziţia 41.08 sau 41.09
 47. 4104.10.10 De vaci de India (Kips), întregi sau chiar fără cap şi
                         picioare, de o greutate unitară neta de cel mult 4,5
                         kg, simplu tabacite cu substanţe vegetale, chiar supuse
                         unor anumite tratamente, dar evident neutilizabile în
                         aceasta stare pentru fabricarea unor obiecte din piele
 48. 4104.10.91 Simplu tăbăcite
 49. 4104.10.99 Altele
 50. 4104.22.90 Altele
 51. 4104.29.00 Altele
         41.07 Piei depilate ale altor animale şi piei de animale
                         fără păr, preparate, altele decât cele de la poziţia
                         nr. 41.08 sau 41.09
 52. 4107.10.10 De porcine simplu tăbăcite
 53. 4107.10.90 De porcine - altele
 54. 4401.10.00 Lemn de foc sub forma de trunchiuri, buşteni, ramuri,
                         vreascuri sau forme similare
 55. 4401.21.00 Lemn sub forma de plăci sau particule de conifere
 56. 4401.22.00 Altele decât conifere
 57. 4401.30.10 Rumegus
 58. 4401.30.90 Altele - deşeuri şi resturi de lemn, chiar aglomerate
                         sub forma de buşteni, brichete, pelete sau sub forme
                         similare
 59. 4403.10.10 Stâlpi de conifere (trataţi cu vopsea, creozot sau alţi
                         agenţi de conservare) de o lungime nu mai mica de 6 m,
                         dar nici mai mare de 18 m, cu circumferinta bazei de
                         peste 45 cm, dar nu mai mult de 90 cm, injectati sau
                         altfel impregnaţi într-un anumit grad
 60. 4403.10.91 De conifere
 61. 4403.10.99 Altele
 62. 4403.20.00 Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau cioplit, de
                         conifere
 63. 4403.91.00 De stejar
 64. 4403.92.00 De fag
 65. 4403.99.10 De plop
 66. 4403.99.80 Altele
         44.04 Lemn despicat; prăjini despicate; stâlpi, ţăruşi şi
                         pari de lemn, ascuţiţi, neascuţiţi, netăiaţi
                         longitudinal; beţe cioplite sau rotunjite sumar, dar
                         netorsionate, necurbate, nici altfel prelucrate, pentru
                         bastoane; umbrele, mânere de scule sau similare; atele,
                         lame, benzi de lemn şi produse similare
 67. 4404.10.00 De conifere
 68. 4404.20.00 Altele decât de conifere
 69. ex. 4405.00.00 Lina de lemn
 70. 4406.10.00 Traverse de lemn pentru cai ferate sau similare,
                         neimpregnate
 71. 4406.90.00 Alte traverse de cale ferată sau similare
         44.07 Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau
                         cojit, chiar geluit, slefuit sau lipit prin îmbinare
                         dinţată, de o grosime care depăşeşte 6 mm
 72. 4407.91.10 Lipite prin imbinare dintata, chiar geluite sau
                         slefuite, din stejar
 73. ex. 4407.91.31 Lamele şi frize pentru parchet din stejar, neasamblate
 74. ex. 4407.91.39 Altele, din stejar
 75. ex. 4407.91.50 Şlefuite, din stejar
 76. 4407.91.90 Altele
 77. 4407.99.93 De nuc
 78. ex. 4407.99.99 Altele (paltin, cireş, ulm, frasin)
         44.08 Foi de placaj şi foi pentru furnir de placaj (chiar
                         imbinate) şi alt lemn tăiat longitudinal, retezat sau
                         derulat, chiar geluit, slefuit sau lipit prin
                         îmbinarea dinţată, de o grosime care nu depăşeşte 6 mm
 79. ex. 4408.90.94 Altele care să nu depăşească 1 mm, din stejar, cireş,
                         paltin, ulm, frasin, nuc
 80. ex. 4408.90.98 Altele care să depăşească 1 mm, din stejar, cireş,
                         paltin, ulm, frasin, nuc
         44.09 Lemn (inclusiv lamele şi frize de parchet neasamblate)
                         fasonat (sub forma de pene de uluc, faltuit, nutuit,
                         rindeluit, cantuit, fasonat sau similare), chiar
                         geluite, şlefuite sau lipite prin îmbinare dinţată
 81. ex. 4409.20.99 Altele (nuc, paltin, cireş, frasin, ulm)
 82. ex. 4412.99.90 Placaje furniruite cu stejar, nuc, paltin, frasin, ulm,
                         cireş
 83. ex. 4415.10.10 Lăzi, ladite, coşuri, bidoane (stejar, paltin, cireş,
                         ulm, frasin, nuc)
 84. ex. 4415.20.10 Palete simple din stejar, paltin, cireş, ulm, frasin,
                         nuc
 85. ex. 4415.20.90 Altele (europaleti, boxpaleti din stejar, cireş, ulm,
                         frasin, nuc)
 86. ex. 4416.00.10 Lemn pentru doage, chiar tăiat pe cele două feţe
                         principale, dar neprelucrat altfel, din stejar
 87. ex. 4416.00.90 Altele, din stejar
 88. 4418.40.00 Cofraje pentru betoane
 89. 4418.90.00 Altele (părţi de şarpantă pentru construcţii, căpriori,
                         bile, manele)
         4701.00 Pasta mecanică din lemn
 90. 4701.00.10 Pasta termomecanica din lemn
 91. 4701.00.90 Altele
         47.03 Pasta chimică de lemn, tratată cu sodă sau sulfat, cu
                         excepţia pastei tratate cu dizolvanti
 92. 4703.11.00 De conifere
 93. 4703.19.00 Altele decât de conifere
         47.04 Pastă chimică de lemn, tratată cu sulfit, cu excepţia
                         pastei tratate cu dizolvanti
 94. 4704.11.00 De conifere - nealbită
 95. 4704.19.00 Altele decât de conifere - nealbita
 96. 4704.21.00 De conifere - semialbită şi albită
 97. 4704.29.00 Altele decât conifere - semialbită şi albită
 98. 4705.00.00 Pastă semichimică de lemn
 99. 7112.10.00 Deşeuri de aur, chiar placate sau suflate cu aur, dar
                         exclusiv cenuşile de aurărie sau argintarie care conţin
                         alte metale preţioase
100. 7112.20.00 Deşeuri de platină, chiar placate sau suflate cu
                         platina, dar exclusiv cenusile de aurarie sau
                         argintarie care conţin alte metale preţioase
101. 7112.90.00 Alte deşeuri cu conţinut de metale preţioase
         72.04 Deşeuri şi resturi din fonta, fier sau oţel (inclusiv
                         fier vechi), deşeuri lingotiere din fier sau oţel
102. 7204.10.00 Deşeuri şi resturi din fontă
103. 7204.21.00 Deşeuri şi fier vechi din oţeluri inoxidabile
104. 7204.29.00 Deşeuri şi fier vechi din alte oţeluri aliate
105. 7204.30.00 Deşeuri şi fier vechi din fier sau oţel cositorit
                         Alte deşeuri şi resturi de aşchiere, span, deşeuri de
                         măcinare, pilitura şi deşeuri de stantare sau decupare,
                         chiar sub formă de baloturi
106. 7204.41.10 Deşeuri de aşchiere, span, deşeuri de macinare,
                         rumeguş, pilitură
107. 7204.41.91 Deşeuri de stantare sau decupare, sub forma de baloturi
108. 7204.41.99 Alte deşeuri de stantare sau decupare
                         Alte deşeuri
109. 7204.49.10 Fragmentate
110. 7204.49.30 Sub formă de baloturi
111. 7204.49.91 Nesortate, neclasate
112. 7204.49.99 Altele (deşeuri şi resturi)
                         Deşeuri lingotiere
113. 7204.50.10 Din oţeluri aliate
114. 7204.50.90 Altele (deşeuri lingotiere)
         7206 Fier şi oţeluri nealiate în lingouri sau în alte forme
                         primare
115. 7206.10.00 Lingouri
116. 7206.90.00 Altele (forme primare)
         72.07 Semifabricate din fier sau oţeluri nealiate cu un
                         conţinut de carbon de mai puţin de 0,25% din greutate
                         Cu secţiunea transversala patrata sau dreptunghiulară
                         şi a căror laţime este mai mica decât dublul grosimii
                         Laminate sau obţinute prin turnare continuă
117. 7207.11.11 Din oţel pentru automate
                         Altele
118. 7207.11.14 De o grosime care să nu depăşească 130 mm
119. 7207.11.16 De o grosime care să depăşească 130 mm
                         Altele, cu secţiunea transversala dreptunghiulară
120. 7207.12.10 Laminate sau obţinute prin turnare continuă
                         Alte semifabricate din oţeluri nealiate laminate sau
                         turnate continuu (rotunde, poligonale)
121. 7207.19.11 Din oţel pentru automate
122. 7207.19.14 Obţinute prin turnare continuă
123. 7207.19.16 Altele
124. 7207.19.31 Ebose pentru profiluri laminate sau obţinute prin
                         turnare continuă
125. 7207.19.90 Altele (semifabricate)
                         Cu un conţinut de carbon de minimum 0,25% din greutate
                         Cu secţiunea transversala patrata sau dreptunghiulară
                         a căror laţime este mai mică decât dublul grosimii
                         Laminate sau obţinute prin turnare continuă
126. 7207.20.11 Din oţel pentru automate
                         Altele, cu un conţinut în greutate:
127. 7207.20.15 - de 0,25 sau peste, dar mai mic de 0,6% de carbon
128. 7207.20.17 - de minimum 0,6% carbon
                         Altele cu secţiunea transversală dreptunghiulară:
129. 7207.20.32 Laminate sau obţinute prin turnare continuă
                         Cu secţiunea transversala circulară sau poligonala
                         Laminate sau obţinute prin turnare continuă
130. 7207.20.51 Din oţel pentru automate
                         Altele
131. 7207.20.55 - cu un conţinut de carbon de minimum 0,25%, dar mai
                         mic de 0,6% din greutate
132. 7207.20.57 - cu un conţinut de carbon de minimum 0,6% din greutate
                         Ebose pentru profiluri:
133. 7207.20.71 Laminate sau obţinute prin turnare continuă
134. 7224.10.00 Lingouri şi alte forme primare din oţeluri aliate
                         Altele (forme primare):
                         Cu secţiunea transversală patrată sau dreptunghiulară:
                         - laminate la cald sau obţinute prin turnare continuă:
                           - a căror lăţime este mai mică decât dublul grosimii
135. 7224.90.01 Din oţeluri rapide:
136. ex. 7224.90.05 - cu un conţinut de carbon de 0,7% sau mai puţin de
                         0,5% sau peste, dar până la 1,2% inclusiv de mangan şi
                         de 0,6% sau peste, dar până în 2,3% inclusiv de
                         siliciu, din greutate, cu un conţinut de bor de 0,0008%
                         sau peste din greutate
137. 7224.90.08 - Altele (semifabricate)
138. 7224.90.15 Altele (laminate la cald sau obţinute prin turnare
                         continuă)
                         Altele
                         - Laminate la cald sau obţinute prin turnare continuă:
139. 7224.90.31 - cu un conţinut de carbon de 0,9% sau peste, dar
                             până la 1,15% inclusiv, din greutate, şi un
                             conţinut de crom de 0,5% sau peste, dar până în 2%
                             inclusiv, din greutate, şi eventual un conţinut de
                             molibden de maximum 0,5 din greutate
140. 7224.90.39 Altele (cu secţiunea circulară)
                         Forjate
141. 7224.90.91 Cu secţiunea transversală circulară sau poligonală
142. 7224.90.99 Altele (semifabricate)
143. 7302.10.90 Şine uzate
144. 7401.10.00 Mată de cupru
145. 7401.20.00 Cupru cementat (precipitat de cupru)
146. 7402.00.00 Cupru de convertizor, anozi de cupru pentru rafinare
                         electrolitică
                         Cupru electrolitic şi aliaje de cupru sub formă brută
147. 7403.11.00 Cupru electrolitic, catozi şi secţiuni de catozi
148. 7403.12.00 Bare semifabricate pentru sârma de cupru (Wire-bars)
149. 7403.13.00 Lingouri
150. 7403.19.00 Alt cupru electrolitic
151. 7403.21.00 Aliaje pe bază de cupru-zinc (alama)
152. 7403.22.00 Aliaje pe bază de cupru-staniu (bronz)
153. 7403.23.00 Aliaje pe bază de cupru-nichel (cupronichel) sau aliaje
                         pe bază de cupru-nichel-zinc (alpaca)
154. 7403.29.00 Alte aliaje de cupru
                         Deşeuri şi resturi de cupru
155. 7404.00.10 Din cupru electrolitic
                         Din aliaje de cupru
156. 7404.00.91 Pe bază de cupru-zinc (alama)
157. 7404.00.99 Altele (deşeuri şi resturi aliaje de cupru)
158. 7405.00.00 Aliaje de bază din cupru
         74.12 Fitinguri de ţevărie (de exemplu: racorduri, coturi,
                         bucşe) din cupru
159. 7412.10.00 Din cupru electrolitic
                         Alte articole din cupru
160. 7419.91.00 Turnate, presate, ştanţate sau forjate, dar
                         neprelucrate altfel
161. 7419.99.00 Altele
                         Deşeuri şi resturi de nichel
162. 7503.00.10 Din nichel nealiat (tehnic)
163. 7503.00.90 Din aliaje de nichel
164. ex. 7601.20.90 Aliaje de aluminiu secundare, inclusiv AT0 şi AT1
                         Deşeuri şi resturi de aluminiu
                         Deşeuri:
165. 7602.00.11 Deşeuri de aşchiere, span, deşeuri de macinare,
                         pilitură; deşeuri de foi şi de benzi subtiri, colorate,
                         acoperite sau lipite între ele, cu o grosime ce nu
                         depăşeşte 0,2 mm (fără suport)
166. 7602.00.19 Altele (inclusiv rebuturile de fabricaţie)
167. 7602.00.90 Resturi de aluminiu
168. 7801.91.00 Plumb conţinând stibiu, ca alt element predominant in
                         greutate
169. 7801.99.10 Plumb pentru rafinare conţinând 0,02% sau mai mult din
                         greutate argint (lingouri de plumb)
170. 7801.99.91 Aliaje de plumb
171. ex. 7801.99.99 Aliaje (plumb conţinând alte elemente predominante in
                         greutate)
                         Deşeuri şi resturi de plumb
172. 7802.00.10 De la acumulatoare
173. 7802.00.90 Altele (deşeuri şi resturi de plumb)
                         Zinc nealiat conţinînd în greutate mai puţin de 99,99%
                         zinc:
174. 7901.12.10 cu un conţinut de zinc de cel puţin 99,95%, dar mai
                         puţin de 99,99% din greutate
175. 7901.12.30 cu un conţinut de zinc de cel puţin 98,5%, dar mai
                         puţin de 99,95% din greutate
176. 7901.12.90 cu un conţinut de zinc de cel puţin 97,5%, dar mai
                         puţin de 98,5% din greutate
177. 7902.00.00 Deşeuri şi resturi de zinc
178. 8002.00.00 Deşeuri şi resturi de cositor (staniu)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    NOTA:
    Cu "ex" s-au marcat situaţiile în care, din întreaga poziţie tarifară, este neadmis temporar la export numai produsul sau grupa de produse menţionate.


    ANEXA 7

                           LISTA
     produselor siderurgice pentru care s-au instituit
           licenţe automate, cu scop statistic

    7201.10.11
    7201.10.19
    7201.10.30
    7201.10.90
    7201.20.00
    7201.30.10
    7201.30.90
    7201.40.00
    7202.11.20
    7202.11.80
    7202.99.11
    7203.90.00
    7208.11.00
    7208.12.10
    7208.12.91
    7208.12.95
    7208.12.98
    7208.13.10
    7208.13.91
    7208.13.95
    7208.13.98
    7208.14.10
    7208.14.91
    7208.14.99
    7208.21.10
    7208.21.90
    7208.22.10
    7208.22.91
    7208.22.95
    7208.22.98
    7208.23.10
    7208.23.91
    7208.23.95
    7208.23.98
    7208.24.10
    7208.24.91
    7208.24.99
    7208.31.00
    7208.32.10
    7208.32.30
    7208.32.51
    7208.32.59
    7208.32.91
    7208.32.99
    7208.33.10
    7208.33.91
    7209.33.99
    7208.34.10
    7208.34.90
    7208.35.10
    7208.35.90
    7208.41.00
    7208.42.10
    7208.42.30
    7208.42.51
    7208.42.59
    7208.42.91
    7208.42.99
    7208.43.10
    7208.43.91
    7208.43.99
    7208.44.10
    7208.44.90
    7208.45.10
    7209.45.90
    7208.90.10
    7209.11.00
    7209.12.10
    7209.12.90
    7209.13.10
    7209.13.90
    7209.14.10
    7209.14.90
    7209.21.00
    7209.22.10
    7209.22.90
    7209.23.10
    7209.23.90
    7209.24.10
    7209.24.91
    7209.24.99
    7209.31.00
    7209.32.10
    7209.32.90
    7209.33.10
    7209.33.90
    7209.34.10
    7209.34.90
    7209.41.00
    7209.42.10
    7209.42.90
    7209.43.10
    7209.43.90
    7209.44.10
    7209.44.90
    7209.90.10
    7210.11.10
    7210.12.11.
    7210.12.19
    7210.20.10
    7210.31.10
    7210.39.10
    7210.41.10
    7210.49.10
    7210.50.10
    7210.60.11
    7210.60.19
    7210.70.31
    7210.70.39
    7210.90.31
    7210.90.33
    7210.90.35
    7210.90.39
    7211.11.00
    7211.12.10
    7211.12.90
    7211.19.10
    7211.19.91
    7211.19.99
    7211.21.00
    7211.22.10
    7211.22.90
    7211.29.10
    7211.29.91
    7211.29.99
    7211.30.10
    7211.41.10
    7211.41.91
    7211.49.10
    7211.90.11
    7212.10.10
    7212.10.91
    7212.21.11
    7212.29.11
    7212.30.11
    7212.40.10
    7212.40.91
    7212.50.31
    7212.50.51
    7212.60.11
    7212.60.91
    7213.10.00
    7213.20.00
    7213.31.10
    7213.31.90
    7213.39.10
    7213.39.90
    7213.41.00
    7213.49.00
    7213.50.10
    7213.50.90
    7214.20.00
    7214.30.00
    7214.40.10
    7214.40.31
    7214.40.39
    7214.40.90
    7214.50.10
    7214.50.31
    7214.50.39
    7214.50.90
    7214.60.00
    7215.90.10
    7216.10.00
    7216.21.00
    7216.22.00
    7216.31.11
    7216.31.19
    7216.31.91
    7216.31.99
    7216.32.11
    7216.32.19
    7216.32.91
    7216.32.99
    7216.33.10
    7216.33.90
    7216.40.10
    7216.40.90
    7216.50.10
    7216.50.91
    7216.50.99
    7216.90.10
    7218.90.11
    7218.90.13
    7218.90.15
    7218.90.19
    7218.90.50
    7219.11.10
    7219.11.90
    7219.12.10
    7219.12.90
    7219.13.10
    7219.13.90
    7219.14.10
    7219.14.90
    7219.21.11
    7219.21.19
    7219.21.90
    7219.22.10
    7219.22.90
    7219.23.10
    7219.22.90
    7219.24.10
    7219.24.90
    7219.31.10
    7219.31.90
    7219.32.10
    7219.32.90
    7219.33.10
    7219.33.90
    7219.34.10
    7219.34.90
    7219.35.10
    7219.35.90
    7219.90.11
    7219.90.19
    7220.11.00
    7220.12.00
    7220.20.10
    7220.90.11
    7220.90.31
    7221.00.10
    7221.00.90
    7222.10.11
    7222.10.19
    7222.10.21
    7222.10.29
    7222.10.31
    7222.10.39
    7222.10.81
    7222.10.89
    7222.30.10
    7222.40.11
    7222.40.19
    7222.40.30
    7225.10.10
    7225.10.91
    7225.10.99
    7225.20.20
    7225.30.00
    7225.40.10
    7225.40.30
    7225.40.50
    7225.40.70
    7225.40.90
    7225.50.10
    7225.50.90
    7225.90.10
    7226.10.10
    7226.10.30
    7226.20.20
    7226.91.10
    7226.91.90
    7226.92.10
    7226.99.20
    7227.10.00
    7227.20.00
    7227.90.10
    7227.90.30
    7227.90.50
    7227.90.70
    7228.10.10
    7228.10.30
    7228.20.11
    7228.20.19
    7228.20.30
    7228.30.20
    7228.30.40
    7228.30.61
    7228.30.69
    7228.30.70
    7228.30.89
    7228.60.10
    7228.70.10
    7228.70.31
    7228.80.10
    7228.80.90    ANEXA 8

                    LISTA
produselor pentru care eliberarea licenţelor de export
 este condiţionată de obţinerea prealabilă a avizului
Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,
                în anul 1996

 1. Triclorfluormetan 2903.40.10
 2. Diclordifluormetan 2903.40.20
 3. Triclortrifluoretan 2903.40.30
 4. Diclortetrafluoretan 2903.40.40
 5. Clorpentafluoretan 2903.40.50
 6. Bromtrifluormetan 2903.40.70
 7. Dibromtetrafluormetan 2903.40.80
 8. Bromclordifluormetan 2903.40.91
 9. Clortrifluormetan 2903.40.21
10. Pentaclorfluormetan 2903.40.22
11. Tetraclordifluoretan 2903.40.23
12. Heptaclorfluorpropan 2903.40.51
13. Hexaclordifluorpropan 2903.40.52
14. Pentaclortrifluorpropan 2903.40.53
15. Tetraclortetrafluorpropan 2903.40.54
16. Triclorpentafluorpropan 2903.40.55
17. Diclorhexafluorpropan 2903.40.56
18. Clorheptafluorpropan 2903.40.57
19. Tetraclorura de carbon 2903.14.00
20. 1, 1, 1 - tricloretan (metilcloroform) 2903.19.10
21. Hidrofluorcarburi 2903.40.69
22. Hidrobromfluorocarburi 2903.40.98
23. Amestecuri de CFC şi alţi CFC 3823.90.96
24. Amestecuri de haloni şi 38039096 3923.90.97
25. Amestecuri de 29031400 şi 29031910 3823.90.98    ANEXA 9

                           LISTA
produselor din metale neferoase supuse licenţierii automate, cu scop statistic

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Poziţia tarifară Denumirea produsului
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. 7407.10.00 Bare din cupru electrolitic
 2. 7407.21.10 Bare din alamă
 3. 7408.11.00 Sârmă din cupru electrolitic, cu cea mai mare
                           dimensiune a secţiunii transversale de peste 6 mm
 4. 7415.32.10 Şuruburi şi bolţuri din cupru, chiar cu piuliţele lor
 5. 7415.32.90 Alte şuruburi, bolţuri şi piuliţe din cupru
 6. 7415.39.00 Altele
 7. 7616.90.91 Alte articole din aluminiu, turnate sau prestate
 8. 7616.90.99 Altele
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                          ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016