Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6 din 25 mai 2007  privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 6 din 25 mai 2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 8 iunie 2007

Având în vedere prevederile <>art. 153 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
în temeiul prevederilor <>art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale <>art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României,

Banca Naţionalã a României emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobã şi se dispune aplicarea modelelor situaţiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiarã, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţialã (situaţii financiare consolidate FINREP), şi a normelor metodologice privind întocmirea acestora, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin, începând cu situaţiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru data de 31 decembrie 2006.
(2) Modelele situaţiilor financiare consolidate FINREP şi normele metodologice privind întocmirea acestora, prevãzute la alin. (1), se aplicã instituţiilor de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii pe bazã consolidatã sau subconsolidatã de cãtre Banca Naţionalã a României, în conformitate cu prevederile normelor emise de Banca Naţionalã a României privind supravegherea pe bazã consolidatã a instituţiilor de credit, în vigoare la data raportãrii.
ART. 2
(1) Situaţiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru data de 31 decembrie 2006 se transmit Bãncii Naţionale a României atât electronic, cât şi letric, pânã la data de 15 iunie 2007.
(2) Începând cu situaţiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru data de 31 decembrie 2007, situaţiile financiare consolidate FINREP se transmit Bãncii Naţionale a României semestrial atât electronic, cât şi letric, dupã cum urmeazã:
a) situaţiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar, pânã la data de 15 iunie a exerciţiului financiar urmãtor;
b) situaţiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru sfârşitul primului semestru al exerciţiului financiar, pânã la data de 30 septembrie a respectivului exerciţiu financiar.
(3) În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere a situaţiilor financiare consolidate FINREP este o zi nelucrãtoare, situaţiile financiare consolidate FINREP se vor transmite cel târziu pânã în prima zi lucrãtoare ulterioarã acesteia.
ART. 3
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sancţiunilor sau instituirea mãsurilor prevãzute la art. 229 şi, respectiv, la <>art. 226 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 .

Preşedintele Consiliului de
administraţie al
Bãncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu

Bucureşti, 25 mai 2007.
Nr. 6.

ANEXĂ

MODELELE
situaţiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiarã, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţialã (situaţii financiare consolidate FINREP) şi normele metodologice privind întocmirea acestora

I. Norme metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare consolidate FINREP
1. Situaţiile financiare consolidate FINREP cuprind douã seturi de informaţii, respectiv:
a) informaţii de bazã:
1. FIN1 - Bilanţul consolidat;
2. FIN2 - Contul de profit şi pierdere consolidat;
b) informaţii, altele decât cele de bazã:
1. FIN7 - Informaţii referitoare la activele neperformante şi alte active depreciate;
2. FIN29 - Cheltuiala cu impozitul aferent profitului din activitãţi întrerupte;
3. FIN30 - Pierderi nete din deprecierea activelor neperformante;
4. FIN36 - Angajamente de creditare şi garanţii financiare date.
2. La completarea situaţiilor financiare consolidate FINREP se vor avea în vedere prevederile standardelor internaţionale de contabilitate utilizate la elaborarea situaţiilor financiare consolidate publicabile, potrivit Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin <>Ordinul Bãncii Naţionale a României nr. 5/2005 , cu respectarea prevederilor pct. 3 din prezenta anexã.
3. Perimetrul de consolidare şi metodele de consolidare utilizate pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate FINREP sunt cele prevãzute în normele emise de Banca Naţionalã a României privind supravegherea pe bazã consolidatã a instituţiilor de credit, în vigoare la data raportãrii.
4. (1) Modelele situaţiilor financiare consolidate FINREP conţin referinţe la IAS/IFRS sau la practica comunã (CP), dupã caz.
(2) Referinţele la cerinţele IAS/IFRS nu se limiteazã la cerinţele specifice de prezentare. Referinţele sunt utilizate şi pentru a furniza definiţiile anumitor indicatori, precum şi pentru a oferi îndrumãri privind regulile de recunoaştere, derecunoaştere şi evaluare a datelor solicitate.
(3) În cazul situaţiilor financiare consolidate FINREP întocmite pentru data de 31 decembrie 2006, referinţele la prevederile IFRS 7 - Instrumente financiare: informaţii de furnizat (care intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2007), conţinute de situaţiile financiare consolidate FINREP FIN1 şi FIN2, se înlocuiesc (pentru instituţiile de credit care nu au optat pentru aplicarea anterioarã a acestui standard) cu referinţe la prevederile similare ale altor standarde (în vigoare la data de 31 decembrie 2006), conform tabelului de mai jos:

CORESPONDENŢA
dintre referinţele la IFRS 7 şi referinţele la alte standarde, în vigoare la 31 decembrie 2006, care prevãd cerinţe similare de prezentare a informaţiilor în situaţiile financiare


┌────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐
│ Indicatori │Referinţe la IFRS 7 │ Referinţe la alte │
│ │ │ standarde │
├────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┤
│FIN1 - Bilanţul consolidat │
├────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┤
│FIN1.1 Active │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│2. Active financiare deţinute pentru│ │ │
│tranzacţionare │IFRS 7.8 (a)(ii) │IAS 32.94 (e)(i) │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│3. Active financiare clasificate la │ │ │
│valoarea justã prin contul │IFRS 7.8 (a)(i) │IAS 32.94 (e)(ii) │
│de profit şi pierdere │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│4. Active financiare disponibile │ │ │
│pentru vânzare │IFRS 7.8 (d) │IAS 32.55 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│5. Credite şi creanţe (inclusiv │ │ │
│leasing financiar) │IFRS 7.8 (c) │IAS 32.55 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│6. Investiţii pãstrate pânã la │ │ │
│scadenţã │IFRS 7.8 (b) │IAS 32.55 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│7. Instrumente financiare derivate -│ │ │
│contabilitatea de acoperire │IFRS 7.22 (b) │IAS 32.58 (b) │
│împotriva riscurilor │ │ │
│ 7.1. Acoperirea valorii juste │IFRS 7.22 (b) │IAS 32.58 (b) │
│ 7.2. Acoperirea fluxurilor de │ │ │
│ trezorerie │IFRS 7.22 (b) │IAS 32.58 (b) │
│ 7.3. Acoperirea unei investiţii │ │ │
│ nete într-o entitate din │ │ │
│ strãinãtate │IFRS 7.22 (b) │IAS 32.58 (b) │
├────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┤
│FIN1.2 Datorii │
├────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┤
│2. Datorii financiare deţinute │ │ │
│pentru tranzacţionare │IFRS 7.8 (e)(ii) │IAS 32.94 (e)(i) │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│3. Datorii financiare clasificate la│ │ │
│valoarea justã prin contul │IFRS 7.8. (e)(i) │IAS 32.94 (e)(ii) │
│de profit şi pierdere │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│4. Datorii financiare evaluate la │ │ │
│cost amortizat │IFRS 7.8 (f) │IAS 32.55 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│5. Datorii financiare asociate │ │ │
│activelor financiare transferate │IFRS 7.13 (c-d) │IAS 32.94 (a) │
│ │ │(iii-iv) │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│6. Instrumente financiare derivate -│ │ │
│contabilitatea de acoperire │IFRS 7.22 (b) │IAS 32.58 (b) │
│împotriva riscurilor │ │ │
│ 6.1. Acoperirea valorii juste │IFRS 7.22 (b) │IAS 32.58 (b) │
│ 6.2. Acoperirea fluxurilor de │ │ │
│ trezorerie │IFRS 7.22 (b) │IAS 32.58 (b) │
│ 6.3. Acoperirea unei investiţii │ │ │
│ nete într-o entitate din │ │ │
│ strãinãtate │IFRS 7.22 (b) │IAS 32.58 (b) │
├────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┤
│FIN1.3 Capital propriu şi interese minoritare │
├────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┤
│4.5. Diferenţe de evaluare aferente │ │ │
│acoperirii fluxurilor │IFRS 7.23 (c) │IAS 32.59 (a) │
│de trezorerie (partea eficace) │ │ │
├────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┤
│FIN2 - Contul de profit şi pierdere consolidat │
├────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┤
│1.1. Venituri din dobânzi │IFRS 7 IG13 │IAS 32.94 (h)(i) │
│ │ │IAS 30.10 │
│1.1.1. Casa şi disponibilitãţi la │ │ │
│bãnci centrale │IFRS 7.20 (b) │IAS 32.94 (h)(i) │
│1.1.2. Active financiare disponibile│ │ │
│pentru vânzare │IFRS 7.20 (b) │IAS 32.94 (h)(i) │
│1.1.3. Credite şi creanţe (inclusiv │ │ │
│leasing financiar) │IFRS 7.20 (b) │IAS 32.94 (h)(i) │
│1.1.4. Investiţii pãstrate pânã la │ │ │
│scadenţã │IFRS 7.20 (b) │IAS 32.94 (h)(i) │
│1.1.5. Instrumente financiare │ │ │
│derivate - Contabilitatea │IFRS 7.20 (b) │IAS 32.94 (h)(i) │
│de acoperire, riscul de ratã a │ │ │
│dobânzii │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│1.2. Cheltuieli cu dobânzile │IFRS 7 IG 13 │IAS 32.94 (h)(i) │
│ │ │IAS 30.10 │
│ 1.2.1. Depozite de la bãnci │ │ │
│ centrale │IFRS 7.20 (b) │IAS 32.94 (h)(i) │
│ 1.2.2. Datorii financiare evaluate│ │ │
│ la cost amortizat │IFRS 7.20 (b) │IAS 32.94 (h)(i) │
│ 1.2.3. Instrumente financiare │ │ │
│ derivate - Contabilitatea │IFRS 7.20 (b) │IAS 32.94 (h)(i) │
│ de acoperire, riscul de ratã a │ │ │
│ dobânzii │ │ │
│ 1.2.4. Alte datorii │IFRS 7.20 (b) │IAS 32.94 (h)(i) │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│1.5. Venituri din taxe şi comisioane│IFRS 7.20 (c) │IAS 30.10 │
│1.6.Cheltuieli cu taxe şi comisioane│IFRS 7.20 (c) │IAS 30.10 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│1.7. Câştiguri (pierderi) realizate │ │ │
│aferente activelor şi datoriilor │IFRS 7.20 (a)(ii-v) │IAS 32.94 (h) │
│financiare care nu sunt evaluate la │ │ │
│valoarea justã prin contul de profit│ │ │
│şi pierdere - net │ │ │
│ 1.7.1. Active financiare disponi- │ │ │
│ bile pentru vânzare │IFRS 7.20 (a)(ii) │IAS 32.94 (h)(ii) │
│ 1.7.2. Credite şi creanţe │ │ │
│ (inclusiv leasing financiar) │IFRS 7.20 (a)(iv) │ │
│ 1.7.3. Investiţii pãstrate pânã la│ │ │
│ scadenţã │IFRS 7.20 (a)(iii) │ │
│ 1.7.4. Datorii financiare evaluate│ │ │
│ la cost amortizat │IFRS 7.20 (a)(v) │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│1.8. Câştiguri (pierderi) aferente │ │ │
│activelor şi datoriilor financiare │IFRS 7.20 (a)(i) │IAS 32.94 (h) │
│deţinute pentru tranzacţionare - net│ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│1.9. Câştiguri (pierderi) aferente │ │ │
│activelor şi datoriilor financiare │IFRS 7.20 (a)(i) │IAS 32.94 (h) │
│clasificate la valoarea justã prin │ │ │
│contul de profit şi pierdere - net │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│1.10. Câştiguri (pierderi) din │ │ │
│contabilitatea de acoperire - net │IFRS 7.24 │IAS 39.89 │
│ │ │IAS 39.95 (b) │
│ │ │IAS 39.102 (b) │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤
│5.1. Deprecierea activelor finan- │ │ │
│ciare care nu sunt evaluate │IFRS 7.20 (e) │IAS 32.94 (i) │
│la valoarea justã prin contul de │ │ │
│profit şi pierdere │ │ │
│ 5.1.1. Active financiare evaluate│ │ │
│ la cost (instrumente │IFRS 7.20 (e) │IAS 32.94 (i) │
│ de capitaluri proprii necotate) │ │ │
│ 5.1.2. Active financiare disponi-│ │ │
│ bile pentru vânzare │IFRS 7.20 (e) │IAS 32.94 (i) │
│ 5.1.3. Credite şi creanţe │ │ │
│ (inclusiv leasing financiar) │IFRS 7.20 (e) │IAS 32.94 (i) │
│ 5.1.4. Investiţii pãstrate pânã │ │ │
│ la scadenţã │IFRS 7.20 (e) │IAS 32.94 (i) │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘5. În scopul întocmirii situaţiilor financiare consolidate FINREP, instituţiile de credit prevãzute la art. 1 alin. (2) vor utiliza o singurã metodã în ceea ce priveşte data recunoaşterii în bilanţ a activelor financiare, respectiv data decontãrii (data la care activul este efectiv livrat).
6. (1) În cadrul situaţiilor financiare consolidate FINREP, elementele "Instrumente de datorie", "Credite şi avansuri", "Angajamente de creditare şi garanţii financiare date" sunt defalcate pe urmãtoarele clase de sectoare economice (în funcţie de calitatea agentului - contrapartidã): administraţii centrale; instituţii de credit; instituţii, altele decât cele de credit; societãţi; retail.
(2) Legãtura dintre clasele de expuneri prevãzute de reglementãrile prudenţiale emise de Banca Naţionalã a României şi clasele de alocare pe sectoare economice prevãzute în cadrul situaţiilor financiare consolidate FINREP este prezentatã în tabelele urmãtoare:
a) Abordarea standard (SA)


┌─────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┐
│ Clase de expuneri │Clase de alocare pe│ Comentarii │
│ SA(R 14/19/2006*1) - art.4) │sectoare economice │ │
│ │prevazute in cadrul│ │
│ │situatiilor finan- │ │
│ │ciare consolidate │ │
│ │ FINREP │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(a) Administraţii centrale │Bãnci centrale │În cadrul situaţiilor │
│şi bãnci centrale ├───────────────────┤financiare consolidate │
│ │(1) Administraţii │FINREP, toate soldurile │
│ │centrale │aferente operaţiunilor │
│ │ │cu bãnci centrale sunt │
│ │ │separate de alte │
│ │ │categorii de active │
│ │ │financiare. │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(b) Administraţii regionale │(1) Administraţii │ │
│şi autoritãţi locale │centrale │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(3) Instituţii, │ │
│ │altele decât cele │ │
│ │de credit │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(c) Organisme │(1) Administraţii │R 14/19/2006 - cap. II │
│administrative şi entitãţi │centrale │secţiunea a 3-a │
│fãrã scop lucrativ ├───────────────────┤Pentru scopul situaţii- │
│ │(3) Instituţii, │lor financiare │
│ │altele decât cele │consolidate FINREP, │
│ │de credit │organismele administra- │
│ ├───────────────────┤tive şi entitãţile │
│ │(4) Societãţi │fãrã scop lucrativ nu │
│ │ │trebuie sã fie alocate │
│ │ │sectorului instituţiilor│
│ │ │de credit (deşi acest │
│ │ │lucru este posibil, │
│ │ │în conformitate cu │
│ │ │reglementãrile │
│ │ │prudenţiale). │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(d) Bãnci multilaterale │Bãnci centrale │ │
│de dezvoltare ├───────────────────┤ │
│ │(1) Administraţii │ │
│ │centrale │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(2) Instituţii de │ │
│ │credit │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(e) Organizaţii internaţionale │Bãnci centrale │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(1) Administraţii │ │
│ │centrale │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(4) Societãţi │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(f) Instituţii şi instituţii │(2) Instituţii de │ │
│financiare │credit │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(3) Instituţii, │ │
│ │altele decât cele │ │
│ │de credit │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(g) Societãţi │(4) Societãţi │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(h) Retail │(5) Retail │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(i) Creanţe garantate │(1) Administraţii │Aceste expuneri trebuie │
│cu proprietãţi imobiliare │centrale │incluse în fiecare clasã│
│ ├───────────────────┤de alocare pe sectoare │
│ │(2) Instituţii de │economice prevãzutã în │
│ │credit │cadrul situaţiilor │
│ ├───────────────────┤financiare consolidate │
│ │(3) Instituţii, │FINREP, în funcţie │
│ │altele decât cele │de natura contrapartidei│
│ │de credit │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(4) Societãţi │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(5) Retail │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(j) Elemente restante │(1) Administraţii │Aceste expuneri trebuie │
│ │centrale │incluse în fiecare clasã│
│ ├───────────────────┤de alocare pe sectoare │
│ │(2) Instituţii de │economice prevãzutã │
│ │credit │în cadrul situaţiilor │
│ ├───────────────────┤financiare consolidate │
│ │(3) Instituţii, │FINREP, în funcţie de │
│ │altele decât cele │natura contrapartidei. │
│ │de credit │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(4) Societãţi │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(5) Retail │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(k) Elemente ce aparţin │Instrumente de │În cadrul situaţiilor │
│categoriilor reglementate │capitaluri │financiare consolidate │
│ca având risc ridicat │proprii │FINREP, instrumentele de│
│ │ │capitaluri proprii sunt │
│ │ │separate pe produse │
│ ├───────────────────┤aparţinând unor catego- │
│ │(1) Administraţii │rii diferite de active │
│ │centrale │financiare. Se includ │
│ ├───────────────────┤aici cel puţin şi │
│ │(2) Instituţii de │elementele nerestante cu│
│ │credit │pondere de risc 150%. │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(3) Instituţii, │ │
│ │altele decât cele │ │
│ │de credit │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(4) Societãţi │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(5) Retail │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(l) Expuneri sub forma │(1) Administraţii │Aceste expuneri trebuie │
│obligaţiunilor garantate │centrale │incluse în fiecare clasã│
│ ├───────────────────┤de alocare pe sectoare │
│ │(2) Instituţii de │economice prevãzutã în │
│ │credit │cadrul situaţiilor │
│ ├───────────────────┤financiare consolidate │
│ │(3) Instituţii, │FINREP (cu excepţia │
│ │altele decât cele │clasei retail), în │
│ │de credit │funcţie de natura │
│ ├───────────────────┤contrapartidei. │
│ │(4) Societãţi │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(m) Poziţii din securitizare │(1) Administraţii │În funcţie de riscul │
│ │centrale │aferent securitizãrii. │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(2) Instituţii de │ │
│ │credit │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(3) Instituţii, │ │
│ │altele decât cele │ │
│ │de credit │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(4) Societãţi │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(5) Retail │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(n) Creanţe pe termen scurt │(2) Instituţii de │ │
│faţã de instituţii şi societãţi │credit │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(3) Instituţii, │ │
│ │altele decât cele │ │
│ │de credit │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(4) Societãţi │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(o) Titluri de participare │Instrumente de │Încadrarea este diferitã│
│deţinute în organismele de │capitaluri │dupã cum organismul de │
│plasament colectiv │proprii │plasament colectiv are │
│ ├───────────────────┤sau nu un interes │
│ │(1) Administraţii │rezidual în active şi │
│ │centrale │venituri. Dacã este │
│ ├───────────────────┤permis sã nu se ia │
│ │(2) Instituţii de │în considerare acest │
│ │credit │aspect, expunerile │
│ ├───────────────────┤aferente sunt cele │
│ │(3) Instituţii, │relevante. │
│ │altele decât cele │ │
│ │de credit │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(4) Societãţi │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(5) Retail │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(p) Alte elemente │Instrumente de │În cadrul FINREP, alte │
│ │capitaluri │elemente pot fi incluse │
│ │proprii │în diferite categorii de│
│ ├───────────────────┤active. │
│ │Alte elemente │ │
└─────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────┘


----
*1) Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii standard, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006.b) Abordarea bazatã pe modele interne de rating (IRBA)
┌─────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┐
│ Clase de expuneri IRBA │Clase de alocare pe│ Comentarii │
│ (R 15/20/2006*2) - art.13) │sectoare economice │ │
│ │prevazute in cadrul│ │
│ │situatiilor finan- │ │
│ │ciare consolidate │ │
│ │ FINREP │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(a) Administraţii centrale │Bãnci centrale │În cadrul situaţiilor │
│şi bãnci centrale ├───────────────────┤financiare consolidate │
│ │(1) Administraţii │FINREP, toate soldurile │
│ │centrale │aferente operaţiunilor │
│ │ │cu bãnci centrale sunt │
│ │ │separate de alte │
│ │ │categorii de active │
│ │ │financiare. │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(b) Instituţii şi instituţii │(2) Instituţii de │Scopul este acela de a │
│financiare │credit │prezenta separat │
│ ├───────────────────┤soldurile aferente │
│ │(3) Instituţii, │operaţiunilor cu │
│ │altele decât │instituţiile de credit. │
│ │cele de credit │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(c) Societãţi │(4) Societãţi │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(d) Retail │(5) Retail │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(e) Instrumente de capitaluri │Instrumente de │În cadrul situaţiilor │
│proprii │capitaluri │financiare consolidate │
│ │proprii │FINREP, instrumentele de│
│ │ │capitaluri proprii sunt │
│ │ │separate pe produse │
│ │ │aparţinând unor │
│ │ │categorii diferite de │
│ │ │active financiare. │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(f) Poziţii din securitizare │(1) Administraţii │În funcţie de riscul │
│ │centrale │aferent poziţiilor din │
│ ├───────────────────┤securitizare. │
│ │(2) Instituţii de │ │
│ │credit │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(3) Instituţii, │ │
│ │altele decât cele │ │
│ │de credit │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(4) Societãţi │ │
│ ├───────────────────┤ │
│ │(5) Retail │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│(g) Active, altele decât cele │Alte elemente │În cadrul FINREP, alte │
│care reprezintã creanţe │ │elemente pot fi incluse │
│de natura creditelor │ │în diferite categorii de│
│ │ │active. │
│ │ │ │
└─────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────┘


----
*2) Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006.

7. Precizãri privind anumite elemente din situaţiile financiare consolidate FINREP
a) Depozite ale instituţiilor de credit (FIN1)
Depozitele instituţiilor de credit acoperã toate finanţãrile primite de la un agent-contrapartidã care este instituţie de credit, în cursul normal al activitãţii bancare. Prin urmare, depozitele, altele decât cele ale instituţiilor de credit, cuprind datorii faţã de toţi ceilalţi agenţi-contrapartidã, cum ar fi alte instituţii financiare, societãţi sau retail.
b) Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (FIN1)
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse este prezentatã, în bilanţul consolidat, la capitaluri proprii şi interese minoritare, ca subpost al postului "Alte capitaluri proprii". Toate obligaţiile contractuale, inclusiv cele care provin din instrumente financiare derivate, care vor avea sau pot avea ca rezultat în viitor livrarea instrumentelor de capitaluri proprii ale emitentului în conformitate cu IAS 32.16 (a) şi (b), IAS 32.AG 27 (a), precum şi componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (care nu sunt instrumente financiare derivate) emise de entitate, în conformitate cu IAS 32.28, trebuie sã fie raportate ca şi componentã de capitaluri proprii a instrumentelor financiare.
c) Acţiuni proprii (FIN1)
În categoria acţiunilor proprii se includ toate instrumentele financiare care au caracteristicile instrumentelor de capitaluri proprii în conformitate cu IAS 32.33 şi care au fost rãscumpãrate de cãtre entitatea emitentã. Exemple de instrumente de capitaluri proprii sunt prezentate la AG13 din IAS32.
d) Instrumente financiare derivate (FIN1)
Instrumentele financiare derivate incluse în instrumentele compuse sau hibride (IAS 39.11, IAS 39 AG 27 şi AG 29, IAS 32.28), care sunt separabile de contractul gazdã, trebuie înregistrate separat de contractul gazdã şi, dacã este cazul, trebuie prezentate în bilanţ în funcţie de natura instrumentului financiar derivat. Totuşi, în cazul în care contractul este evaluat la valoarea justã prin contul de profit şi pierdere conform opţiunii valorii juste, contractul trebuie sã fie inclus integral în categoria instrumentelor financiare clasificate la valoarea justã prin contul de profit şi pierdere.
Instrumentele financiare derivate care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire eficace trebuie sã fie incluse întotdeauna în categoria instrumentelor deţinute pentru tranzacţionare. Acest principiu se va aplica chiar şi în cazul instrumentelor financiare derivate care sunt legate de instrumente de capitaluri proprii necotate a cãror valoare justã nu poate fi determinatã în mod credibil.
e) Deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii incluse în categoria Disponibile pentru vânzare, dar înregistrate la cost (FIN2)
Pierderile din depreciere rezultate din aplicarea regulilor privind deprecierea incluse în IAS 39.66 vor fi incluse în elementul "Deprecierea activelor financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate)".
f) Informaţii referitoare la activele neperformante şi alte active depreciate (FIN7)
Activele sunt considerate neperformante atunci când fie a fost declanşatã procedura falimentului în cazul debitorului (sau o altã mãsurã similarã de protecţie faţã de creditori), fie debitorul înregistreazã restanţe mai mari de 90 de zile în onorarea oricãreia dintre obligaţiile pe care acesta le are faţã de grupul bancar.
Instituţiile de credit sunt obligate sã prezinte provizioanele pentru deprecieri identificate la nivel individual separat de provizioanele pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare.
În conformitate cu IAS 39, evaluarea colectivã a deprecierii se aplicã activelor financiare care nu sunt semnificative la nivel individual, precum şi activelor financiare pentru care nu existã un indiciu obiectiv de depreciere individualã. Aceastã abordare nu interzice unei entitãţi sã efectueze o evaluare individualã a deprecierii creditelor care nu sunt semnificative la nivel individual.

II. Modelele situaţiilor financiare consolidate FINREP

A. Informaţii de bazã

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ......................................
DATA RAPORTĂRII: ......................................................

FIN 1 - BILANŢUL CONSOLIDAT


- RON -
┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────┐
│ FIN1.1. Active │ Referinţe │Va- │
│ │ │loa-│
│ │ │re │
│ │ │con-│
│ │ │ta- │
│ │ │bilã│
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│1. Casa şi disponibilitãţi la bãnci │ │ │
│centrale │CP │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│2. Active financiare deţinute pentru │ │ │
│tranzacţionare │IFRS 7.8 (a)(ii); IAS 39.9 │ │
│ 2.1. Instrumente financiare derivate │ │ │
│ deţinute pentru tranzacţionare │IAS 39.9 │ │
│ 2.2. Instrumente de capitaluri proprii │IAS 32.11 │ │
│ 2.2.1. Instrumente cotate │ │ │
│ 2.2.2. Instrumente necotate, dar a │ │ │
│ cãror valoare justã poate fi │ │ │
│ determinatã │ │ │
│ 2.2.3. Instrumente de capitaluri │ │ │
│ proprii la cost │ │ │
│ 2.3. Instrumente de datorie │IAS 39.9 │ │
│ 2.3.1. Administraţii centrale │ │ │
│ 2.3.2. Instituţii de credit │ │ │
│ 2.3.3. Instituţii, altele decât │ │ │
│ cele de credit │ │ │
│ 2.3.4. Societãţi │ │ │
│ 2.3.5. Retail │ │ │
│ 2.4. Credite şi avansuri │IAS 39.9 │ │
│ 2.4.1. Administraţii centrale │ │ │
│ 2.4.2. Instituţii de credit │ │ │
│ 2.4.3. Instituţii, altele decât │ │ │
│ cele de credit │ │ │
│ 2.4.4. Societãţi │ │ │
│ 2.4.5. Retail │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│3.Active financiare clasificate la valoarea│ │ │
│justã prin contul de profit şi pierdere │IFRS 7.8 (a)(i); IAS 39.9 │ │
│ 3.1. Instrumente de capitaluri proprii │IAS 32.11 │ │
│ 3.1.1. Instrumente cotate │ │ │
│ 3.1.2. Instrumente necotate, dar a │ │ │
│ cãror valoare justã poate fi │ │ │
│ determinatã │ │ │
│ 3.1.3. Instrumente de capitaluri │ │ │
│ proprii la cost │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 3.2. Instrumente de datorie │IAS 39.9 │ │
│ 3.2.1. Administraţii centrale │ │ │
│ 3.2.2. Instituţii de credit │ │ │
│ 3.2.3. Instituţii, altele decât cele │ │ │
│ de credit │ │ │
│ 3.2.4. Societãţi │ │ │
│ 3.2.5. Retail │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 3.3. Credite şi avansuri │IAS 39.9 │ │
│ 3.3.1. Administraţii centrale │ │ │
│ 3.3.2. Instituţii de credit │ │ │
│ 3.3.3. Instituţii, altele decât cele │ │ │
│ de credit │ │ │
│ 3.3.4. Societãţi │ │ │
│ 3.3.5. Retail │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│4. Active financiare disponibile pentru │ │ │
│vânzare │IFRS 7.8 (d); IAS 39.9 │ │
│ 4.1. Instrumente de capitaluri proprii │IAS 32.11 │ │
│ 4.1.1. Instrumente cotate │ │ │
│ 4.1.2. Instrumente necotate, dar a │ │ │
│ cãror valoare justã poate fi │ │ │
│ determinatã │ │ │
│ 4.1.3. Instrumente de capitaluri │ │ │
│ proprii la cost │ │ │
│ 4.2. Instrumente de datorie │IAS 39.9 │ │
│ 4.2.1. Administraţii centrale │ │ │
│ 4.2.2. Instituţii de credit │ │ │
│ 4.2.3. Instituţii, altele decât │ │ │
│ cele de credit │ │ │
│ 4.2.4. Societãţi │ │ │
│ 4.2.5. Retail │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 4.3. Credite şi avansuri │IAS 39.9 │ │
│ 4.3.1. Administraţii centrale │ │ │
│ 4.3.2. Instituţii de credit │ │ │
│ 4.3.3. Instituţii, altele decât cele │ │ │
│ de credit │ │ │
│ 4.3.4. Societãţi │ │ │
│ 4.3.5. Retail │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│5. Credite şi creanţe (inclusiv leasing │ │ │
│financiar) │IFRS 7.8 (c); IAS 39.9 │ │
│ 5.1. Instrumente de datorie │IAS 39 AG26 │ │
│ 5.1.1. Administraţii centrale │ │ │
│ 5.1.2. Instituţii de credit │ │ │
│ 5.1.3. Instituţii, altele decât cele │ │ │
│ de credit │ │ │
│ 5.1.4 Societãţi │ │ │
│ 5.1.5. Retail │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 5.2. Credite şi avansuri │IAS 39.9 │ │
│ 5.2.1. Administraţii centrale │ │ │
│ 5.2.2. Instituţii de credit │ │ │
│ 5.2.3. Instituţii, altele decât cele │ │ │
│ de credit │ │ │
│ 5.2.4. Societãţi │ │ │
│ 5.2.5. Retail │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│6. Investiţii pãstrate pânã la scadenţã │IFRS 7.8 (b); IAS 39.9 │ │
│ 6.1. Instrumente de datorie │IAS 39 AG26 │ │
│ 6.1.1. Administraţii centrale │ │ │
│ 6.1.2. Instituţii de credit │ │ │
│ 6.1.3. Instituţii, altele decât cele │ │ │
│ de credit │ │ │
│ 6.1.4. Societãţi │ │ │
│ 6.1.5. Retail │ │ │
│ 6.2. Credite şi avansuri │IAS 39 AG26 │ │
│ 6.2.1. Administraţii centrale │ │ │
│ 6.2.2. Instituţii de credit │ │ │
│ 6.2.3. Instituţii, altele decât │ │ │
│ cele de credit │ │ │
│ 6.2.4. Societãţi │ │ │
│ 6.2.5. Retail │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│7. Instrumente financiare derivate - │ │ │
│contabilitatea de acoperire │IFRS 7.22 (b); IAS 39.9 │ │
│împotriva riscurilor │ │ │
│ 7.1. Acoperirea valorii juste │IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (a) │ │
│ 7.2. Acoperirea fluxurilor de trezorerie│IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (b) │ │
│ 7.3. Acoperirea unei investiţii nete │ │ │
│ într-o entitate din strãinãtate │IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (c) │ │
│ 7.4. Acoperirea valorii juste împotriva │ │ │
│ riscului de ratã a dobânzii │IAS 39.89A; IAS 39 IE 1-31 │ │
│ 7.5. Acoperirea fluxurilor de │ │ │
│ trezorerie împotriva riscului │IAS 39 IGF6 1-3 │ │
│ de ratã a dobânzii │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│8. Modificãrile de valoare justã a │ │ │
│elementelor acoperite, în cazul acoperirii │IAS 39.89A (a) │ │
│unui portofoliu împotriva riscului de ratã │ │ │
│a dobânzii │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│9. Imobilizãri corporale │CP │ │
│ 9.1. Imobilizãri corporale │IAS 1.68 (a) │ │
│ 9.2. Investiţii imobiliare │IAS 1.68 (b) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│10. Imobilizãri necorporale │IAS 1.68 (c) │ │
│ 10.1. Fond comercial │IFRS 3.51; IFRS 3.75 (a) │ │
│ 10.2. Alte imobilizãri necorporale │IAS 38.8 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│11. Investiţii în entitãţi asociate, │ │ │
│filiale şi asocieri în participaţie │IAS 1.68 (e) │ │
│(contabilizate prin metoda punerii în │IFRS 3.51 │ │
│echivalenţã - inclusiv │ │ │
│fondul comercial) │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│12. Creanţe privind impozitele │IAS 1.68 (m-n) │ │
│ 12.1. Creanţe privind impozitul curent │IAS 1.68 (m) │ │
│ 12.2 Creanţe privind impozitul amânat │IAS 1.68 (n) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│13. Alte active │IAS 1.74; IAS 1.69 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│14. Active imobilizate şi grupuri destinate│ │ │
│cedãrii, clasificate ca deţinute pentru │IAS 1.68 A (a); IFRS │ │
│vânzare │5.38 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│15. Total active │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────┘

- RON -
┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────┐
│ FIN1.2. Datorii │ Referinţe │Va- │
│ │ │loa-│
│ │ │re │
│ │ │con-│
│ │ │ta- │
│ │ │bilã│
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│1. Depozite de la bãnci centrale │CP │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│2. Datorii financiare deţinute pentru │IFRS 7.8 (e)(ii); IAS │ │
│tranzacţionare │39.9; IAS 39 AG 14-15 │ │
│ 2.1. Instrumente financiare derivate │ │ │
│ deţinute pentru tranzacţionare │IAS 39 AG 15(a) │ │
│ 2.2. Poziţii scurte │IAS 39 AG 15(b) │ │
│ 2.3. Depozite ale instituţiilor de credit│CP │ │
│ 2.4. Depozite (altele decât cele ale │ │ │
│ instituţiilor de credit) │CP │ │
│ 2.5. Certificate de datorie (inclusiv │ │ │
│ obligaţiuni cu intenţie de rãscumpãrare │IAS 39 AG 15(c) │ │
│ pe termen scurt) │ │ │
│ 2.6. Alte datorii financiare deţinute │ │ │
│ pentru tranzacţionare │CP │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│3. Datorii financiare clasificate la │ │ │
│valoarea justã prin contul de profit │IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9 │ │
│şi pierdere │ │ │
│ 3.1. Depozite ale instituţiilor de credit│CP │ │
│ 3.2. Depozite (altele decât cele ale │ │ │
│ instituţiilor de credit) │CP │ │
│ 3.3. Certificate de datorie (inclusiv │ │ │
│ obligaţiuni) │CP │ │
│ 3.4. Datorii subordonate │CP │ │
│ 3.5. Alte datorii financiare clasificate │ │ │
│ la valoarea justã prin contul de │CP │ │
│ profit şi pierdere │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│4. Datorii financiare evaluate la cost │ │ │
│amortizat │IFRS 7.8(f) │ │
│ 4.1. Depozite ale instituţiilor de credit│CP │ │
│ 4.2. Depozite (altele decât cele ale │ │ │
│ instituţiilor de credit) │CP │ │
│ 4.3. Certificate de datorie (inclusiv │ │ │
│ obligaţiuni) │CP │ │
│ 4.4. Datorii subordonate │CP │ │
│ 4.5. Alte datorii financiare evaluate la │ │ │
│ cost amortizat │CP │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│5. Datorii financiare asociate activelor │IFRS 7.13(c-d); │ │
│financiare transferate │IAS 39.31; IAS 39.47 (b) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│6. Instrumente financiare derivate - │ │ │
│contabilitatea de acoperire împotriva │IFRS 7.22(b): IAS 39.9 │ │
│riscurilor │ │ │
│ 6.1. Acoperirea valorii juste │IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a) │ │
│ 6.2. Acoperirea fluxurilor de trezorerie │IFRS 7.22(b); IAS 39.86(b) │ │
│ 6.3. Acoperirea unei investiţii nete │ │ │
│ într-o entitate din strãinãtate │IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c) │ │
│ 6.4. Acoperirea valorii juste împotriva │ │ │
│riscului de ratã a dobânzii │IAS 39.86A; IAS 39 IE 1-31 │ │
│ 6.5. Acoperirea fluxurilor de trezorerie │ │ │
│ împotriva riscului de ratã a dobânzii │IAS 39 IG F6 1-3 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│7. Modificãrile de valoare justã a │ │ │
│elementelor acoperite, în cazul │IAS 39.89A(b) │ │
│acoperirii unui portofoliu împotriva │ │ │
│riscului de ratã a dobânzii │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│8. Provizioane │IAS 1.68(k) │ │
│ 8.1. Restructurare │IAS 37.72 │ │
│ 8.2. Cauze legale în curs de soluţionare │IAS 37.84(a); IAS 37 │ │
│ şi litigii privind impozitele │Anexa C - Ex. 6; 10 │ │
│ 8.3. Pensii şi alte obligaţii în │ │ │
│ beneficiul angajaţilor dupã pensionare │IAS 1.75(d); IAS 19.125 │ │
│ 8.4. Angajamente de creditare şi garanţii│IAS 37 Anexa C - Ex. 9 │ │
│ 8.5. Contracte oneroase │IAS 37.66; IAS 37 │ │
│ │Anexa C - Ex. 8 │ │
│ 8.6. Alte provizioane │CP │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│9. Datorii privind impozitele │IAS 1.68(m-n) │ │
│ 9.1. Datorii privind impozitul curent │IAS 1.68(m) │ │
│ 9.2. Datorii privind impozitul amânat │IAS 1.68(n) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│10. Alte datorii │IAS 1.74; IAS 1.69 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│11. Capital social rambursabil la cerere │IAS 32 IE 33; IFRIC 2 │ │
│(ex. în cazul organizaţiilor cooperatiste │ │ │
│ de credit sau al existenţei unor clauze │ │ │
│ speciale privind capitalul) │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│12. Datorii incluse în grupuri destinate │ │ │
│cedãrii, clasificate ca deţinute │IAS 1.68A(b); IFRS 5.38 │ │
│pentru vânzare │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│13. Total datorii │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────┘


- RON -
┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────┐
│FIN 1.3. Capitaluri proprii si interese │ Referinte │Va- │
│minoritare │ │loa-│
│ │ │re │
│ │ │con-│
│ │ │ta- │
│ │ │bilã│
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│1. Capital social │IAS 1.68 (p) │ │
│ 1.1. Capital vãrsat │IAS 1.75 (e) │ │
│ 1.2. Capital subscris nevãrsat │IAS 1.75 (e) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│2. Prime de capital │IAS 1.75 (e) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│3. Alte capitaluri proprii │CP │ │
│ 3.1. Componenta de capitaluri proprii a │ │ │
│ instrumentelor financiare compuse │IAS 32.28; IAS 32 AG 27 (a) │ │
│ 3.2. Alte instrumente de capitaluri │ │ │
│ proprii │IFRS 2.10; IAS 32.22 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│4. Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe│ │ │
│de evaluare aferente: │CP │ │
│ 4.1. imobilizãrilor corporale │IAS 16.39-40 │ │
│ 4.2. imobilizãrilor necorporale │IAS 38.85-86 │ │
│ 4.3. acoperirii investiţiei nete într-o │ │ │
│ entitate din strãinãtate (partea eficace)│IAS 39.102(a) │ │
│ 4.4. conversiei valutare │IAS 21.52(b) │ │
│ 4.5. acoperirii fluxurilor de trezorerie │ │ │
│ (partea eficace) │IFRS 7.23(c); IAS 39.95-96 │ │
│ 4.6. activelor financiare disponibile │ │ │
│ pentru vînzare │IAS 39.55(b) │ │
│ 4.7. activelor imobilizate sau grupurilor│ │ │
│ destinate cedãrii, clasificate ca │IFRS 5.18-19; IFRS 5.38 │ │
│ deţinute pentru vânzare │ │ │
│ 4.8. altor elemente │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│5. Rezerve (inclusiv rezultatul reportat) │IAS 1.75 (e); IAS 1.68(p) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│6. «Acţiuni proprii» │IAS 32.33-34 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│7. Rezultatul anului curent │IAS 1.75(e) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│8. Interese minoritare │IAS 1.68(o); IAS 27.4; │ │
│ │IAS 27.33 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 8.1. Rezerve din reevaluare şi alte │ │ │
│ diferenţe de evaluare │CP │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 8.2. Alte elemente │CP │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│9. Total capitaluri proprii │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│10. Total datorii şi capitaluri proprii │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────┘

Administrator, Conducãtorul compartimentului
(conducãtorul instituţiei de credit) financiar-contabil,
................................... ....................................
(numele, prenumele, semnãtura (numele, prenumele şi semnãtura)
şi ştampila instituţiei de credit)

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................
DATA RAPORTĂRII: ........................................................


FIN 2 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT
- RON -
┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────┐
│FIN 2 - Contul de profit si pierdere │ Referinte │Va- │
│consolidat │ │loa-│
│ │ │re │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│OPERAŢIUNI CONTINUE │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│1. Venituri şi cheltuieli financiare şi de │ │ │
│exploatare │IAS 1.81 (a) │ │
│ 1.1. Venituri din dobânzi │IAS 18.35 (b) (iii); │ │
│ │IFRS 7 IG13 │ │
│ 1.1.1. Casa şi disponibilitãţi la bãnci│ │ │
│ centrale │IFRS 7.20 (b) │ │
│ 1.1.2. Active financiare disponibile │ │ │
│ pentru vânzare │IFRS 7.20 (b); │ │
│ │IAS 39.55(b); IAS 39.9 │ │
│ 1.1.3. Credite şi creanţe (inclusiv │ │ │
│ leasing financiar) │IFRS 7.20 (b); IAS 39.9 │ │
│ 1.1.4. Investiţii pãstrate pânã la │ │ │
│ scadenţã │IFRS 7.20 (b); IAS 39.9 │ │
│ 1.1.5. Instrumente financiare │ │ │
│ derivate - contabilitatea │IFRS 7.20 (b); IAS 39.9 │ │
│ de acoperire, riscul de ratã a dobânzii│ │ │
│ 1.1.6. Alte active │IAS 1.83; IAS 1.86 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 1.2. Cheltuieli cu dobânzile │IFRS 7 IG 13; IAS 1.81 (b) │ │
│ 1.2.1. Depozite de la bãnci centrale │IFRS 7.20 (b); │ │
│ │IAS 1.83; IAS 1.86 │ │
│ 1.2.2. Datorii financiare evaluate la │ │ │
│ cost amortizat │IFRS 7.20 (b); IAS 39.9 │ │
│ 1.2.3. Instrumente financiare │ │ │
│ derivate - contabilitatea │IFRS 7.20 (b); IAS 39.9 │ │
│ de acoperire, riscul de ratã a dobânzii│ │ │
│ 1.2.4. Alte datorii │IFRS 7.20 (b); │ │
│ │IAS 1.83; IAS 1.86 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 1.3. Cheltuieli cu capitalul social │ │ │
│ rambursabil la cerere │IFRIC 2.11; IAS 1.83; │ │
│ │IAS 1.86; IAS 32 IE 33 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 1.4. Venituri din dividende │IAS 18.35 (b)(v) │ │
│ 1.4.1. Active financiare disponibile │ │ │
│ pentru vânzare │IAS 1.83; IAS 1.86; │ │
│ │IAS 39.55 (b); IAS 39.9 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 1.5. Venituri din taxe şi comisioane │IFRS 7.20 (c) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 1.6. Cheltuieli cu taxe şi comisioane │IFRS 7.20 (c) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 1.7. Câştiguri (pierderi) realizate │ │ │
│ aferente activelor şi datoriilor │IFRS 7.20 (a) (ii-v) │ │
│ financiare care nu sunt evaluate la │ │ │
│ valoarea justã prin contul de profit │ │ │
│ şi pierdere - net │ │ │
│ 1.7.1. Active financiare disponibile │ │ │
│ pentru vânzare │IFRS 7.20 (a) (ii); │ │
│ │IAS 39.55 (b) │ │
│ 1.7.2. Credite şi creanţe (inclusiv │ │ │
│ leasing financiar) │IFRS 7.20 (a) (iv); IAS 39.9 │ │
│ 1.7.3. Investiţii pãstrate pânã la │ │ │
│ scadenţã │IFRS 7.20 (a) (iii); IAS 39.9│ │
│ 1.7.4. Datorii financiare evaluate la │ │ │
│ cost amortizat │IFRS 7.20 (a) (v); IAS 39.9 │ │
│ 1.7.5. Altele │IAS 1.83; IAS 1.86 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 1.8. Câştiguri (pierderi) aferente │ │ │
│ activelor şi datoriilor │IFRS 7.20 (a) (i); │ │
│ financiare deţinute pentru │IAS 39.55 (a) │ │
│ tranzacţionare - net │ │ │
│ 1.8.1. Instrumente de capitaluri │ │ │
│ proprii şi instrumente │CP │ │
│ financiare derivate legate de acestea │ │ │
│ 1.8.2. Instrumente de ratã a dobânzii │ │ │
│ şi instrumente financiare derivate │CP │ │
│ legate de acestea │ │ │
│ 1.8.3. Instrumente de curs de schimb │CP │ │
│ 1.8.4. Instrumente de risc de credit │ │ │
│ şi instrumente financiare derivate │CP │ │
│ legate de acestea │ │ │
│ 1.8.5. Mãrfuri şi instrumente │ │ │
│ financiare derivate legate de acestea │CP │ │
│ 1.8.6. Altele (inclusiv instrumente │ │ │
│ financiare derivate încorporate) │CP │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 1.9. Câştiguri (pierderi) aferente │ │ │
│ activelor şi datoriilor financiare │IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)│ │
│ clasificate la valoarea justã prin contul│ │ │
│ de profit şi pierdere - net │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 1.10. Câştiguri (pierderi) din │ │ │
│ contabilitatea de acoperire - net │IFRS 7.24 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 1.11. Diferenţe de curs de schimb - net │IAS 21.28; IAS 21.52 (a) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 1.12. Câştiguri (pierderi) din derecu- │ │ │
│ noaşterea activelor, altele decât cele │IAS 1.34 │ │
│ deţinute pentru vânzare - net │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 1.13. Alte venituri din exploatare │IAS 1.83; IAS 1.86 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 1.14. Alte cheltuieli de exploatare │IAS 1.83; IAS 1.86 │ │
│ 1.14.1. taxe şi impozite, altele decât │ │ │
│ impozitul pe profit │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│2. Cheltuieli administrative │IAS 1.88-89; IAS 1.92 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 2.1. Cheltuieli cu personalul │IAS 1.91 │ │
│ 2.2. Cheltuieli generale şi │ │ │
│ administrative │CP │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│3. Amortizarea │IAS 1.93 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 3.1. Imobilizãri corporale │IAS 1.88-91 │ │
│ 3.2. Investiţii imobiliare │IAS 1.88-91 │ │
│ 3.3. Imobilizãri necorporale (altele │ │ │
│ decât fondul comercial) │IAS 1.88-91; │ │
│ │IAS 38.118 (e)(vi) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│4. Provizioane │IAS 37.84 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│5. Deprecieri │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│ 5.1. Deprecierea activelor financiare │IFRS 7.20 (e); IAS 39.63; │ │
│ care nu sunt evaluate la valoarea justã │IAS 39.66 │ │
│ prin contul de profit şi pierdere │IAS 39.67 │ │
│ 5.1.1. Active financiare evaluate la │ │ │
│ cost (instrumente de │IFRS 7.20 (e); IAS 39.66 │ │
│ capitaluri proprii necotate) │ │ │
│ 5.1.2. Active financiare disponibile │ │ │
│ pentru vânzare │IFRS 7.20 (e); IAS 39.67 │ │
│ 5.1.3. Credite şi creanţe (inclusiv │ │ │
│ leasing financiar) │IFRS 7.20 (e); IAS 39.63 │ │
│ 5.1.4. Investiţii pãstrate pânã la │ │ │
│ scadenţã │IFRS 7.20 (e); IAS 39.63 │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│5.2. Deprecierea activelor nefinanciare │IAS 36.126 (a) │ │
│ 5.2.1. Imobilizãri corporale │IAS 16.73 (e) (v-vi) │ │
│ 5.2.2. Investiţii imobiliare │IAS 40.79 (d) (v) │ │
│ 5.2.3. Fond comercial │IFRS 3.75 (e) │ │
│ 5.2.4. Imobilizãri necorporale │IAS 38.118 (e)(iv-v) │ │
│ (altele decât fondul comercial) │ │ │
│ 5.2.5. Investiţii în entitãţi asociate │ │ │
│ şi asocieri în participaţie, │IAS 28.31 │ │
│ contabilizate folosind metoda punerii │ │ │
│ în echivalenţã │ │ │
│ 5.2.6. Altele │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│6. Fond comercial negativ recunoscut │ │ │
│imediat în contul de profit şi pierdere │IFRS 3.67 (g) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│7. Partea din profitul sau pierderea │IAS 1.81 (c); IAS 28.38; │ │
│entitãţilor asociate şi asocierilor │IAS 31.56 │ │
│în participaţie, contabilizate utilizând │ │ │
│metoda punerii în echivalenţã │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│8. Profitul sau pierderea din active │ │ │
│imobilizate şi grupuri destinate cedãrii, │IFRS 5.37 │ │
│clasificate ca deţinute pentru vânzare, │ │ │
│care nu pot fi considerate activitãţi │ │ │
│întrerupte │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│9. TOTAL PROFIT SAU PIERDERE DIN OPERAŢIUNI│ │ │
│CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│10. Cheltuieli (venituri) cu impozitul │ │ │
│aferent profitului sau pierderii din │IAS 1.81 (d); IAS 12.77 │ │
│operaţiuni continue │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│11. TOTAL PROFIT SAU PIERDERE DIN │ │ │
│OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│12. Profitul sau pierderea din activitãţi │ │ │
│întrerupte dupã impozitare │IAS 1.81 (e) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│13. TOTAL PROFIT SAU PIERDERE DUPĂ │ │ │
│IMPOZITARE ŞI ACTIVITĂŢI ÎNTRERUPTE │IAS 1.81 (f) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│14. Profitul sau pierderea atribuibil(ã) │ │ │
│intereselor minoritare │IAS 27.33; IAS 1.82 (a) │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────┤
│15. Profitul sau pierderea atribuibil(ã) │ │ │
│deţinãtorilor capitalurilor proprii ale │IAS 1.82 (b) │ │
│societãţii mamã │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────┘


Administrator, Conducãtorul compartimentului
(conducãtorul instituţiei de credit) financiar-contabil,
................................... ....................................
(numele, prenumele, semnãtura (numele, prenumele şi semnãtura)
şi ştampila instituţiei de credit)B. Informaţii, altele decât cele de bazã

DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................
DATA RAPORTĂRII: ........................................................

FIN 7 - INFORMAŢII REFERITOARE LA ACTIVELE NEPERFORMANTE
ŞI ALTE ACTIVE DEPRECIATE- RON -
┌───────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│ │Valoarea contabila│Provizioane specifi-│Provizioane pentru│
│ │bruta a activelor │ce pentru deprecieri│deprecieri iden- │
│ │depreciate │identificate la │tificate la nive- │
│ │ │nivel individual │lul grupurilor de │
│ │ │IAS 39 AG 84-92 │active financiare*)
│ │ │ │IAS 39 AG 84-92 │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ A │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│1. Active │ │ │ │
│neperformante │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤ │
│2. Alte active │ │ │ │
│depreciate │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤ │
│3. Total │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘


*) Include provizioanele pentru pierderi generate, dar neraportate.


Administrator, Conducãtorul compartimentului
(conducãtorul instituţiei de credit) financiar-contabil,
................................... .................................
(numele, prenumele, semnãtura (numele, prenumele şi semnãtura)
şi ştampila instituţiei de credit)


DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................
DATA RAPORTĂRII: ........................................................

FIN 29 - CHELTUIALA CU IMPOZITUL AFERENT PROFITULUI
DIN ACTIVITĂŢI ÎNTRERUPTE

- RON -


┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────┐
│ │ Referinţe │ Anul │
│ │ │curent│
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────┤
│Cheltuiala cu impozitul pe profit din activitãţi │IFRS 5.33 (b) (ii);│ │
│întrerupte │IAS 12.81 (h) │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────┤
│Cheltuiala cu impozitul pe profit (aferentã │ │ │
│câştigului din evaluarea la valoare justã │IFRS 5.33 (b) (iv) │ │
│minus costurile de vânzare sau din cedarea │ │ │
│activelor ori grupurilor destinate cedãrii, │ │ │
│care constituie activitãţi întrerupte) │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────┘


Administrator, Conducãtorul compartimentului
(conducãtorul instituţiei de credit) financiar-contabil,
.................................... ..................................
(numele, prenumele, semnãtura (numele, prenumele şi semnãtura)
şi ştampila instituţiei de credit)


DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................
DATA RAPORTĂRII: ........................................................

FIN 30 - PIERDERI NETE DIN DEPRECIEREA ACTIVELOR NEPERFORMANTE

- RON -
┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ Valoarea │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Pierderi nete din deprecierea activelor │ │
│neperformante │ │
└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘


Administrator, Conducãtorul compartimentului
(conducãtorul instituţiei de credit) financiar-contabil,
.................................... ..................................
(numele, prenumele, semnãtura (numele, prenumele şi semnãtura)
şi ştampila instituţiei de credit)


DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ........................................
DATA RAPORTĂRII:.........................................................

FIN 36 - ANGAJAMENTE DE CREDITARE ŞI GARANŢII FINANCIARE DATE

- RON -
┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │ Valoarea noţionalului │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│1. Angajamente de creditare date: │ │
│ 1.1. Administraţii centrale │ │
│ 1.2. Instituţii de credit │ │
│ 1.3. Instituţii, altele decât cele de credit │ │
│ 1.4. Societãţi │ │
│ 1.5. Retail │ │
│2. Garanţii financiare date: │ │
│ 2.1. Administraţii centrale │ │
│ 2.2. Instituţii de credit │ │
│ 2.3. Instituţii, altele decât cele de credit │ │
│ 2.4. Societãţi │ │
│ 2.5. Retail │ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

Administrator, Conducãtorul compartimentului
(conducãtorul instituţiei de credit) financiar-contabil,
.................................... ................................
(numele, prenumele, semnãtura (numele, prenumele şi semnãtura)
şi ştampila instituţiei de credit)


------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016