Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6 din 24 februarie 1994  privind deschiderea contingentului tarifar la importul in Romania de anumite vinuri originare din Comunitatea Europeana si modul de administrare a acestui contingent in anul 1994    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 6 din 24 februarie 1994 privind deschiderea contingentului tarifar la importul in Romania de anumite vinuri originare din Comunitatea Europeana si modul de administrare a acestui contingent in anul 1994

EMITENT: MINISTERUL COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 17 martie 1994
    În baza Hotărârii Guvernului nr. 815/1992, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 489/1993 pentru modificarea acesteia,
    Ministrul comerţului,
    luând în considerare ca la data de 1 februarie 1993 a fost semnat Acordul european instituind o asociere dintre România, pe de o parte, Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, şi având în vedere că, în aşteptarea intrării în vigoare a acestui acord, România a încheiat cu Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului un acord interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ, ale cărui prevederi se aplica de la data de 1 mai 1993,
    ţinând seama că la 26 noiembrie 1993 a fost semnat la Bruxelles Acordul sub formă de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană (C.E.) privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, după cum urmează:
    - acordarea de către Comunitatea Europeană a unui contingent tarifar de bază, pentru anul 1993, de 110.000 hectolitri, pentru vinurile originare din România comercializate pe pieţele comunitare, care sunt majorate la 120.000 hectolitri în anul 1994, 130.000 hectolitri în anul 1995, 140.000 hectolitri în anul 1996 şi 150.000 hectolitri în anul 1997;
    - aplicarea, de către Comunitatea Europeană, la importul de vinuri originare din România, în limita acestor contingente tarifare, de taxe vamale care sunt reduse cu 20% în primul an, cu 40% în al doilea an şi cu 60% în următorii 3 ani;
    - acordarea, de către România, până la data de 31 decembrie 1997, pe principiul asimetriei concesiilor, a unui contingent tarifar de 60.000 hectolitri la importul de vinuri originare din Comunitatea Europeană, cu reduceri ale actualelor taxe vamale din Tariful vamal de import al României cu 10% în primul an de aplicare a acordului, cu 15% în cel de-al doilea an, cu 20% în cel de-al treilea an şi cu 25% în următorii 2 ani,
    având în vedere ca negocierea şi semnarea Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri s-au făcut în baza prevederilor Acordului european şi ale Acordului interimar de asociere a României la Comunităţile Europene, aprobate de Parlamentul României prin Legea nr. 20/1993 şi, respectiv, Legea nr. 16/1993,
    având în vedere ca acest acord a fost ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 14 ianuarie 1994, în baza împuternicirii date de Parlamentul României prin Legea nr. 4/1994,
    luând în considerare că, potrivit prevederilor Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, aceste contingente se acordă pe o bază anuală, cuprinsă între 1 ianuarie - 31 decembrie, iar în situaţia în care acordul intră în vigoare după data de 1 ianuarie a unui anumit an, cantităţile anuale ar trebui să fie ajustate pro rata temporis,
    având în vedere prevederile acordului şi necesitatea cunoaşterii şi valorificării la importul în România a reducerilor de taxe vamale la importul de anumite vinuri din Comunitatea Europeană, Ministerul Comerţului urmează să procedeze la deschiderea de contingente tarifare de import pentru anul 1994 pentru vinurile de origine comunitară care figurează în anexa nr. I,
    considerând că este necesar să se asigure un tratament nediscriminatoriu pentru importatorii din România în ceea ce priveşte accesul la aceste contingente, până la epuizarea acestora,

    emite următorul ordin:

    ART. 1
    1. De la 1 februarie 1994 la 31 decembrie 1994, importurile în România de anumite vinuri originare din Comunitatea Europeană, cuprinse în anexa nr. I, sunt supuse unui contingent tarifar, după cum se prevede în aceasta anexă.
    2. La importurile din Comunitatea Europeană, determinarea originii produselor importate în cadrul contingentului tarifar la care se referă pct. 1 se va face în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de produse originare şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, pe de altă parte.
    În acest scop, admiterea la import a mărfurilor în cadrul regimului preferenţial prevăzut de prezentul ordin se va face numai după prezentarea la organele vamale a certificatului de import prevăzut la art. 3 şi a documentului atestând originea comunitară a mărfurilor în conformitate cu Protocolul nr. 4 sus-menţionat.
    ART. 2
    Alocarea de cote în cadrul contingentului tarifar menţionat la art. 1 este asigurata de Ministerul Comerţului - Departamentul comerţului exterior - care, în scopul unei cât mai bune valorificări a acestora, poate lua măsurile administrative necesare.
    2. La nivelul operativ, în cadrul Departamentului comerţului exterior, atribuţiile de la pct. 1 de mai sus vor reveni Direcţiei integrare şi organisme internaţionale.
    ART. 3
    1. În vederea admiterii importurilor în cadrul regimului preferenţial la care se referă art. 1, importatorii din România de vinuri originare din Comunitatea Europeană vor solicita, la Direcţia integrare şi organisme internaţionale din Departamentul comerţului exterior, alocarea de cote.
    În acest scop, importatorii vor completa şi prezenta un certificat de import, conform formularului din anexa nr. II.
    Formularele vor fi completate de importatori cu toate datele şi informaţiile înscrise în aceste documente, cu excepţia căsuţelor rezervate pentru viza autorităţilor abilitate să elibereze certificate de import (căsuţele 2 şi 8 din formular).
    Răspunderea pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor înscrise în aceste formulare revine importatorilor respectivi.
    2. Specimenele de semnături ale persoanelor din cadrul Direcţiei integrare şi organisme internaţionale, împuternicite să semneze aceste certificate, şi specimenul de ştampila vor fi transmise la Direcţia Generală a Vamilor în vederea difuzării acestora la unităţile vamale din teritoriu.
    ART. 4
    1. După examinarea cererilor prezentate, alocarea cotelor din contingentul tarifar se va face în ordinea prezentării acestora.
    La alocarea cotelor se va urmări asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru importatorii interesaţi din România, în ceea ce priveşte accesul la acest contingent tarifar, până la epuizarea lor.
    Se va avea în vedere, totodată, caracterul sezonier al produselor, precum şi satisfacerea unor eventuale necesitaţi de urgenţă care pot apărea pe piaţă.
    2. În scopul realizării obiectivului prevăzut la pct. 1 de mai sus, cantităţile iniţiale ce vor fi alocate cu ocazia primei solicitări de a beneficia de regimul preferenţial de import prevăzut în prezentul ordin nu vor depăşi 3-5% din volumul contingentului cuprins în anexa nr. I.
    3. Certificatele de import vor fi valabile, începând de la data eliberării lor, până la sfârşitul celei de-a patra luni următoare, fără ca durata de valabilitate să depăşească sfârşitul perioadei pentru care contingentul a fost stabilit.
    4. În cazul în care, din diferite motive, unele certificate nu pot fi utilizate în termenul prevăzut la pct. 3 de mai sus, ele trebuie să fie restituite la Direcţia integrare şi organisme internaţionale din cadrul Departamentului comerţului exterior.
    Nerestituirea la timp a certificatelor neutilizate poate conduce la excluderea operatorilor economici respectivi de la dreptul de a beneficia ulterior de regimul preferenţial instituit în conformitate cu prezentul ordin.
    Pentru certificatele utilizate parţial se va prezenta o confirmare din partea organelor vamale, atestând cantităţile efectiv realizate în baza acestor certificate.
    5. În funcţie de cantităţile care vor rămâne disponibile după alocarea cotelor iniţiale şi reîntregirea contingentului cu cantităţile neutilizate, se va proceda, la cererea importatorilor din România, la noi alocări de cote, care se vor face, de asemenea, în condiţiile prevăzute în prezentul articol.
    ART. 5
    Mărfurile importate şi pentru care operatorii economici nu au obţinut certificate de import în cadrul regimului preferenţial prevăzut prin prezentul ordin vor fi admise la import în baza reglementărilor legale în vigoare, cu plata taxelor vamale aplicabile în conformitate cu Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, pe de altă parte. Acelaşi nivel de taxe este aplicabil şi în cazul în care importurile efectuate depăşesc nivelul contingentului deschis prin prezentul ordin.
    ART. 6
    Direcţia integrare şi organisme internaţionale din Departamentul comerţului exterior va lua măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 7
    Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 8
    Prezentul ordin va fi dat publicităţii şi va intra în vigoare începînd cu data de 1 februarie 1994.

                 Ministrul comerţului,
                   Cristian Ionescu

    ANEXA I

                 CONTINGENT TARIFAR
     pentru importul în România de anumite vinuri
          originare din Comunitatea Europeană

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Poziţia tarifară Contingent Taxa vamală aplicabilă la importul
crt. 1.02-31.12.1994 în România din Comunitatea Europeană
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
1. ex. 22.04 55.000 85% din taxa vamală de bază *) din
                           hectolitri Tariful vamal de import al României
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Prin taxa vamală de bază se înţelege taxa din Tariful vamal de import al
României aplicabilă înainte de intrarea în vigoare a acordului.


    ANEXA II

┌───────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐
│ 1. Importator (numele, adresa) │ ORIGINAL │ 2. Nr. │
├───────────────────────────────────────┼──────────────┴──────────────────────┤
│ 5. Exportator (numele,adresa,ţara) │ 3. An cotă 4. Ţara de origine │
│ │ .......... a mărfii │
├───────────────────────────────────────┤ ............... │
│ 6. Mijloc de transport │ CERTIFICAT DE IMPORT │
│ │ (contingente tarifare) │
├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│ 7. Cod (poziţie T.V.)/denumire, U.M./cantitate Valoare conform con-│
│ descriere marfă netă tractului de import │
├─────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├─────────────────────────────────┴─┬─────────────────┴───────────────────────┤
│ 8. Viza autorităţilor competente │ 9. Declaraţie importator │
│ │ │
│ Cantitate/U.M. ............ │ Declar că produsele menţionate în pre- │
│ │ zentul certificat îndeplinesc criteriile│
│ Document valabil până la ...... │ de origine pentru a beneficia de regimul│
│ │ preferenţial solicitat. │
│ │ │
│ │ │
│ ..................... │ .......................... │
│ (data, ştampila, semnătura │ (data, ştampila, semnătura) │
│ autorizată) │ │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


                         -------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016