Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 590 din 18 august 2008 privind activitatea de standardizare in Ministerul Internelor si Reformei Administrative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 590 din 18 august 2008  privind activitatea de standardizare in Ministerul Internelor si Reformei Administrative    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 590 din 18 august 2008 privind activitatea de standardizare in Ministerul Internelor si Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 septembrie 2008

În temeiul <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 ,

ministrul internelor şi reformei administrative emite prezentul ordin.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul ordin reglementeazã procesul de standardizare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, stabilind cadrul organizatoric, atribuţiile şi direcţiile de acţiune specifice.
ART. 2
Standardizarea în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative asigurã suportul documentar în vederea realizãrii şi menţinerii nivelului necesar de compatibilitate şi interschimbabilitate în domeniul operaţional, tehnic sau administrativ, precum şi pentru atingerea interoperabilitãţii structurilor în acţiuni proprii ori în cooperare cu structurile militare, naţionale sau partenere.
ART. 3
(1) Standardizarea constituie o activitate specificã prin care se stabilesc, pentru problemele reale sau potenţiale proprii, prevederi destinate unei utilizãri comune, repetate, urmãrind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat.
(2) Definiţiile termenilor utilizaţi în cuprinsul prezentului ordin sunt prevãzute în anexã.
ART. 4
Standardizarea în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative constã în:
a) elaborarea, difuzarea şi implementarea standardelor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
b) participarea la elaborarea standardelor militare, precum şi adoptarea, difuzarea şi implementarea acelor standarde care sunt de interes în activitatea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
c) participarea, la solicitarea Ministerului Apãrãrii, la ratificarea (acceptarea) standardelor NATO care implicã domenii de competenţã ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
d) participarea la elaborarea standardelor naţionale, în cadrul structurilor tehnice ale Asociaţiei de Standardizare din România, denumitã în continuare Asociaţia;
e) identificarea şi aplicarea standardelor civile de interes în activitatea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
ART. 5
Prin standard al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se înţelege un document care, prin consens, stabileşte pentru utilizãri comune şi repetate în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, reguli, prescripţii ori caracteristici pentru activitãţi sau rezultatele lor, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine.
ART. 6
Prevederile standardelor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu sigla SMIRA, se dezvoltã şi se implementeazã prin regulamente, ordine, instrucţiuni, dispoziţii, norme şi alte documente care reglementeazã pregãtirea şi desfãşurarea activitãţilor în domeniul operaţional, tehnic şi administrativ.
ART. 7
În Ministerul Internelor şi Reformei Administrative se elaboreazã urmãtoarele categorii de standarde:
a) standarde operaţionale - standarde ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care vizeazã direct activitãţile desfãşurate în domeniile instruirii, planificãrii, conducerii şi desfãşurãrii misiunilor operative;
b) standarde tehnice - standarde ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care vizeazã caracteristicile tehnice ale produselor şi se aplicã în proiectarea, producţia, testarea, mentenanţa, pãstrarea sau achiziţia acestora;
c) standarde administrative - standarde ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care vizeazã activitãţile din domeniul administrativ, resurse umane sau management. Aceastã categorie include şi terminologia aplicabilã atât în domeniul operaţional, cât şi în cel tehnic.

CAP. II
Structuri cu atribuţii în activitatea de standardizare

ART. 8
(1) Activitatea de standardizare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative se desfãşoarã de cãtre urmãtoarele structuri, conform competenţelor stabilite, astfel:
a) autoritatea de standardizare - organismul special constituit, abilitat sã ia decizii şi sã adopte reglementãri în domeniul standardizãrii în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
b) structuri de specialitate - structuri organice abilitate sã iniţieze procesul de standardizare, care au ca principalã funcţie asigurarea cadrului de desfãşurare şi coordonare a activitãţii de standardizare;
c) structuri responsabile - structuri organice care au atribuţii în realizarea sarcinilor de standardizare, pe un domeniu specific.
(2) Autoritatea de standardizare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative este Comisia de Standardizare şi Interoperabilitate, denumitã în continuare Comisie, cu urmãtoarea componenţã:
a) preşedinte - secretarul general al ministerului;
b) vicepreşedinţi: - directorul general al Direcţiei generale management logistic şi administrativ;
- directorul general al Direcţiei generale management operaţional;
c) membri - preşedinţii comitetelor tehnice prevãzute la art. 14;
d) secretar - şeful Serviciului dezvoltare tehnicã şi standardizare din cadrul Direcţiei generale management logistic şi administrativ.
(3) Atribuţiile şi alte aspecte specifice activitãţii Comisiei sunt detaliate prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare elaborat de structura de specialitate prevãzutã la art. 9 lit. a) şi aprobat de preşedintele Comisiei.
ART. 9
Structurile de specialitate în domeniul standardizãrii din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt urmãtoarele:
a) Serviciul dezvoltare tehnicã şi standardizare din cadrul Direcţiei generale management logistic şi administrativ;
b) Serviciul strategii şi standarde operaţionale din cadrul Direcţiei generale management operaţional.
ART. 10
(1) Structurile responsabile în domeniul standardizãrii sunt structurile organice care gestioneazã un domeniu de activitate specific.
(2) Structurile responsabile realizeazã activitãţi de standardizare pe baza corespondenţei dintre domeniul de activitate specific şi domeniul de referinţã al activitãţii de standardizare încredinţate.
ART. 11
(1) În Ministerul Internelor şi Reformei Administrative structurile responsabile cu activitatea de standardizare sunt urmãtoarele:
a) Direcţia generalã management logistic şi administrativ;
b) Direcţia generalã management operaţional;
c) Direcţia generalã management resurse umane;
d) Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
e) Direcţia generalã medicalã;
f) Direcţia pentru servicii de interes general;
g) Inspectoratul General al Poliţiei Române;
h) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;
i) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontierã;
j) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã.
(2) Lista structurilor responsabile, prevãzutã la alin. (1), poate fi modificatã la propunerea Comisiei.
ART. 12
În îndeplinirea activitãţii de standardizare, o structurã responsabilã poate solicita colaborarea altor structuri, denumite în continuare structuri colaboratoare, în urmãtoarele cazuri:
a) activitatea structurii colaboratoare este influenţatã de sarcina de standardizare avutã spre îndeplinire;
b) pentru date specifice din activitatea acestora sau expertize în subdomeniile care excedeazã domeniului de activitate specific structurilor responsabile.
ART. 13
Structurile colaboratoare pot fi oricare dintre structurile precizate la art. 11 alin (1), precum şi oricare altã structurã din organigrama Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
ART. 14
(1) În cadrul structurilor responsabile, pentru realizarea activitãţilor de standardizare se organizeazã comitete tehnice de standardizare, denumite în continuare comitete, formate din preşedinte, secretar şi membri.
(2) Şeful structurii responsabile numeşte prin dispoziţie zilnicã/ordin de zi preşedintele comitetului, în persoana unui locţiitor sau specialist cu funcţie de conducere, şi secretarul comitetului. Preşedintele este şi reprezentantul structurii în Comisie.
(3) Membrii comitetului pot fi atât din cadrul structurii proprii, cât şi din cadrul structurilor colaboratoare şi sunt propuşi de cãtre preşedinte, în funcţie de specificul temei de standardizare.
ART. 15
(1) Conducãtorii/şefii tuturor direcţiilor centrale şi inspectoratelor generale/similar numesc prin dispoziţie zilnicã/ordin de zi responsabili cu activitatea de standardizare.
(2) Principalele atribuţii ale responsabilului cu activitatea de standardizare sunt urmãtoarele:
a) asigurã secretariatul comitetului;
b) gestioneazã fondul documentar al standardelor;
c) asigurã difuzarea standardelor la structurile subordonate şi urmãreşte aducerea la cunoştinţa personalului implicaţiile acestora.

CAP. III
Conducerea şi planificarea activitãţii de standardizare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

ART. 16
Activitãţile asociate procesului de standardizare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative sunt:
a) direcţionate de cãtre Comisie - pentru toate activitãţile desfãşurate la nivelul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
b) coordonate de structurile de specialitate prevãzute la art. 9 lit. a), pentru domeniul tehnic şi administrativ, şi la art. 9 lit. b), pentru domeniul operaţional;
c) organizate şi executate de comitetele structurilor responsabile pentru toate activitãţile în domeniu care se desfãşoarã la nivelul structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
ART. 17
Comisia stabileşte politicile, direcţiile şi orientãrile procesului de standardizare şi analizeazã activitãţile desfãşurate în acest domeniu.
ART. 18
Structura de specialitate prevãzutã la art. 9 lit. a) rãspunde de:
a) coordonarea metodologicã şi actualizarea cadrului normativ intern privind activitatea de standardizare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
b) elaborarea strategiei în domeniul standardizãrii în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a direcţiilor de acţiune şi a planului de mãsuri pentru implementarea strategiei;
c) coordonarea directã a procesului de standardizare pentru domeniile tehnic şi administrativ;
d) întocmirea programelor anuale de standardizare;
e) înaintarea, spre aprobare, preşedintelui Comisiei a proiectelor de standarde proprii, elaborate sau revizuite în cadrul comitetelor, şi a propunerilor privind adoptarea standardelor militare, de interes în activitatea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
f) alcãtuirea, actualizarea şi administrarea bazei de date conţinând standardele şi alte documente de standardizare în domeniul tehnic şi administrativ;
g) solicitarea fondurilor pentru achiziţionarea colecţiilor de standarde naţionale şi internaţionale necesare desfãşurãrii activitãţilor cu caracter tehnico-material;
h) asigurarea standardelor necesare desfãşurãrii activitãţilor de cercetare, achiziţii, asigurarea calitãţii;
i) monitorizarea stadiului de implementare a standardelor tehnice şi administrative;
j) organizarea şedinţelor Comisiei şi asigurarea secretariatului;
k) colaborarea permanentã cu autoritãţile militare şi naţionale de standardizare.
ART. 19
Structura de specialitate prevãzutã la art. 9 lit. b) rãspunde de:
a) elaborarea strategiei în domeniul standardizãrii pe componenta operaţionalã;
b) elaborarea programelor anuale de standardizare;
c) coordonarea directã a procesului de standardizare în domeniul operaţional;
d) asigurarea standardelor necesare desfãşurãrii misiunilor operaţionale;
e) monitorizarea stadiului de implementare a standardelor operaţionale;
f) alcãtuirea, actualizarea şi administrarea fondului documentar conţinând standardele proprii, militare sau NATO şi alte documente de standardizare în domeniul operaţional;
g) reprezentarea intereselor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în cadrul colaborãrii cu organismele militare în domeniul standardizãrii operaţionale.
ART. 20
Comitetele prevãzute la art. 14 alin. (1) organizeazã şi monitorizeazã desfãşurarea procesului de standardizare la nivelul structurii proprii şi au urmãtoarele responsabilitãţi principale:
a) propun şefului structurii mãsuri concrete de organizare a activitãţilor asociate procesului de standardizare în cadrul domeniului de responsabilitate;
b) analizeazã şi stabilesc competenţele specifice pentru îndeplinirea sarcinilor de standardizare;
c) formuleazã propuneri privind adoptarea şi implementarea standardelor în domeniul de responsabilitate;
d) identificã nevoile/cerinţele de standardizare în domeniul de responsabilitate şi fac propuneri structurilor de specialitate prevãzute la art. 9 lit. a) şi b), pentru introducerea acestora în programele anuale de standardizare.
ART. 21
Comitetele îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, elaborat de structura de specialitate prevãzutã la art. 9 lit. a) şi aprobat de preşedintele Comisiei.

CAP. IV
Desfãşurarea activitãţii de standardizare

SECŢIUNEA 1
Direcţiile principale ale activitãţii de standardizare

ART. 22
Activitatea de standardizare se desfãşoarã pe urmãtoarele direcţii principale:
a) elaborarea standardelor proprii;
b) colaborarea cu organismele militare de standardizare;
c) colaborarea cu organismul naţional de standardizare - Asociaţia.
ART. 23
(1) Elaborarea programelor de standardizare anuale ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se face pe baza propunerilor de teme transmise de comitete.
(2) Propunerile privind elaborarea sau revizuirea standardelor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se pot face de cãtre oricare structurã din minister la comitetele de resort, care analizeazã necesitatea, oportunitatea şi utilitatea acestora.
ART. 24
Proiectul programului de standardizare al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative este întocmit de structura de specialitate prevãzutã la art. 9 lit. a) şi este supus spre analizã şi aprobare Comisiei.
ART. 25
Secretarul Comisiei transmite comitetelor extrase din programul de standardizare aprobat, pe domenii de specialitate, documente care constituie programele de standardizare proprii ale comitetelor.
ART. 26
Modul de elaborare/revizuire şi aprobare a standardelor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi circulaţia documentelor se realizeazã conform standardelor metodologice interne.

SECŢIUNEA a 2-a
Colaborarea cu organismele militare de standardizare

ART. 27
Colaborarea cu organismele militare de standardizare se realizeazã pe baza Protocolului de colaborare pe linia activitãţii de standardizare dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Apãrãrii.
ART. 28
(1) Standardele militare care prezintã interes pentru Ministerul Internelor şi Reformei Administrative sunt identificate de structurile de specialitate prevãzute la art. 9 lit. a), pentru domeniul tehnico-administrativ, şi la art. 9 lit. b) pentru domeniul operaţional.
(2) În urma consultãrii cu comitetele de resort, standardele militare sunt supuse spre aprobare Comisiei în vederea aplicãrii lor în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
ART. 29
Adoptarea standardelor militare se face conform prevederilor standardelor metodologice interne.
ART. 30
(1) Acceptarea şi implementarea de cãtre România a acordurilor de standardizare NATO, denumite în continuare STANAG, se realizeazã de Ministerul Apãrãrii, potrivit reglementãrilor în vigoare.
(2) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative participã la acceptarea şi implementarea STANAG corelate cu domeniul de activitate specific.
ART. 31
(1) În conformitate cu procedurile stabilite de Ministerul Apãrãrii, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative asigurã analiza STANAG de cãtre experţi proprii, potrivit competenţelor specifice şi participãrii acestora la şedinţele grupului de lucru pentru acceptarea respectivului STANAG.
(2) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative asigurã formularea punctului de vedere privind implementarea respectivului STANAG.
(3) Punctul de vedere se transmite Ministerului Apãrãrii sub semnãtura preşedintelui Comisiei şi exprimã modalitãţile şi termenele la care prevederile STANAG vor fi puse în practicã în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
(4) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin structurile de specialitate, întreprinde toate demersurile pentru implementarea STANAG în conformitate cu modalitãţile şi termenele stabilite.

SECŢIUNEA a 3-a
Colaborarea cu organismul naţional de standardizare - Asociaţia

ART. 32
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative colaboreazã cu Asociaţia şi sprijinã activitatea de standardizare naţionalã în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
ART. 33
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative este reprezentat în comitetele tehnice naţionale, coordonate de Asociaţie, în domeniile de autoritate/interes proprii.
ART. 34
(1) În urma consultãrii cu structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, structura de specialitate prevãzutã la art. 9 lit. a) face propuneri privind includerea în comitetele naţionale coordonate de Asociaţie a specialiştilor ministerului, care participã la elaborarea standardelor naţionale de interes pentru minister.
(2) În domeniile de autoritate ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, reprezentanţii acestuia pot participa, la solicitarea Asociaţiei, şi la lucrãrile organismelor europene sau internaţionale de standardizare.
ART. 35
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative participã la adoptarea standardelor europene armonizate cuprinse în directivele europene, pe domeniile proprii de responsabilitate, şi susţine financiar aceastã activitate în conformitate cu reglementãrile legislaţiei naţionale.
ART. 36
Structura de specialitate prevãzutã la art. 9 lit. a) identificã standardele de interes în activitatea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cuprinse în Catalogul standardelor române emis de Asociaţie, şi consultã structurile responsabile/colaboratoare cu privire la necesitatea aplicãrii acestora în activitatea proprie.
ART. 37
(1) Direcţia generalã management logistic şi administrativ solicitã fondurile necesare la Direcţia generalã financiarã, în vederea achiziţionãrii de standarde.
(2) Procedurile de achiziţie a standardelor se organizeazã de Grupul achiziţii publice din subordinea Direcţiei generale management logistic şi administrativ.
(3) Finanţarea activitãţii se face în limita fondurilor bugetare aprobate prin legea bugetelor anuale, de cãtre Direcţia generalã financiarã.

CAP. V
Difuzarea şi implementarea standardelor în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

ART. 38
(1) Standardele proprii şi militare aprobate pentru aplicare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative sunt difuzate direcţiilor centrale/inspectoratelor generale/similar de cãtre structurile de specialitate prevãzute la art. 9 lit. a), pentru cele din domeniul tehnic şi administrativ, şi la art. 9 lit. b), pentru cele din domeniul operaţional.
(2) Standardele naţionale achiziţionate sunt difuzate direcţiilor centrale/inspectoratelor generale/similare de structurile de specialitate prevãzute la art. 9 lit. a).
ART. 39
Implementarea standardelor proprii şi militare adoptate se realizeazã dupã data intrãrii în vigoare a acestora, iar a celor naţionale, dupã stabilirea oportunitãţii implementãrii acestora de cãtre Comisie.
ART. 40
(1) Implementarea standardelor este un proces complex care implicã activitãţi desfãşurate în domenii conexe standardizãrii, pe perioade relativ lungi de timp, şi este condiţionat de existenţa şi disponibilitatea resurselor.
(2) În funcţie de conţinutul standardelor, procesul de implementare este corelat atât cu activitãţile de elaborare a actelor normative specifice, ordine interne, instrucţiuni, dispoziţii şi altele asemenea, care încorporeazã prevederile standardelor, cât şi cu activitãţile de realizare/modernizare/achiziţie a suportului logistic aferent, astfel încât acestea sã corespundã prevederilor standardelor.
ART. 41
Implementarea se declanşeazã ca urmare a elaborãrii sau acceptãrii de standarde şi se desfãşoarã în 3 etape, respectiv:
a) etapa I - iniţierea implementãrii;
b) etapa a II-a - elaborarea documentului de implementare;
c) etapa a III-a - confirmarea implementãrii.
ART. 42
Iniţierea implementãrii se face de structurile responsabile şi colaboratoare care analizeazã din punct de vedere procedural, financiar, material, implicaţiile pe care le poate avea implementarea unui standard în domeniul lor specific de activitate.
ART. 43
Elaborarea documentului de implementare se realizeazã de structura responsabilã sau de o altã structurã direct interesatã, dupã:
a) primirea standardului aprobat în cazul standardelor proprii sau adoptat în cazul standardelor militare, cu respectarea datei de intrare în vigoare a acestuia;
b) stabilirea oportunitãţii de implementare, în cazul standardelor naţionale.
ART. 44
(1) Documentul de implementare poate sã fie un act normativ intern nou (ordin al ministrului, dispoziţie, ghid, instrucţiune şi altele asemenea) sau un act normativ existent care se modificã şi se completeazã pentru a încorpora prevederile unui standard.
(2) Pentru implementarea standardelor, documentul de implementare se elaboreazã în conformitate cu reglementãrile în vigoare privind elaborarea actelor normative interne.
ART. 45
Comitetul, organizat la nivelul structurii responsabile, este obligat sã cunoascã în permanenţã stadiul în care se aflã elaborarea documentului de implementare.
ART. 46
În cadrul procedurilor de achiziţii şi în elaborarea specificaţiilor tehnice este recomandatã trimiterea la prevederile standardelor tehnice în vigoare, cu consultarea prealabilã a structurii de specialitate.
ART. 47
(1) Confirmarea implementãrii presupune verificarea de cãtre structura responsabilã şi înaintarea cãtre structura de specialitate a documentului de confirmare, care certificã faptul cã actul normativ intern care încorporeazã prevederile standardului a fost elaborat/modificat şi completat.
(2) La data de confirmare, toate structurile cãrora li se adreseazã aplicã prevederile respectivului act normativ.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 48
(1) Deciziile în cadrul lucrãrilor Comisiei şi comitetelor se iau pe bazã de consens.
(2) În situaţia în care nu se poate realiza consensul în cadrul lucrãrilor comitetelor, Comisia mediazã rezolvarea divergenţei în prezenţa pãrţilor şi a preşedintelui comitetului.
(3) În cazul în care nu se poate realiza consensul în cadrul lucrãrilor Comisiei, preşedintele ia hotãrârea definitivã.
ART. 49
Toate structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care elaboreazã acte normative cu trimiteri la standarde în conţinutul acestora au obligaţia de a transmite proiectele, spre consultare, la Direcţia generalã management logistic şi administrativ.
ART. 50
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 51
Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.

Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

Bucureşti, 18 august 2008.
Nr. 590.

ANEXĂ

GLOSAR DE TERMENI

Acord de standardizare NATO (STANAG) - acordul dintre anumite sau toate naţiunile membre NATO privind adoptarea de echipamente, muniţii, consumabile şi provizii, precum şi proceduri operaţionale, logistice şi administrative militare identice sau similare.
Adoptarea unui standard - acceptarea oficialã, în totalitate sau parţialã, a unui standard pe baza unui standard corespondent, în vederea implementãrii la nivelul structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, orice abatere faţã de acesta fiind semnalatã.
Compatibilitate - nivelul minim de standardizare caracterizat prin capacitatea produselor, proceselor sau serviciilor de a fi utilizate împreunã, în situaţii specifice, pentru a îndeplini condiţiile respective fãrã o interacţiune inacceptabilã.
Consens - acord general caracterizat prin absenţa unei opoziţii susţinute din partea unui grup important al celor interesaţi. Consensul nu implicã neapãrat unanimitatea.
Implementare - ansamblul mãsurilor de transpunere în practicã, la nivelul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau numai al unor structuri direct vizate, a prevederilor standardelor sau integrarea, dupã caz, a acestor prevederi în regulamente, ordine, instrucţiuni şi dispoziţii care reglementeazã activitatea în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
Interoperabilitate - capacitatea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi, dupã caz, a structurilor europene de a desfãşura acţiuni împreunã, în mod eficient, în vederea îndeplinirii misiunilor asumate.
Interschimbabilitate - proprietatea unui produs, proces sau serviciu de a fi utilizat în locul altuia, pentru a satisface aceleaşi condiţii.
Organism de standardizare naţional/internaţional (european)- organismul cu activitate de standardizare la nivel naţional/internaţional (european), recunoscut de o autoritate de stat, care are ca principalã funcţie elaborarea, aprobarea sau adoptarea, dupã caz, de standarde naţionale/internaţionale (europene) care sunt puse la dispoziţia publicului.
Ratificare (acceptare) - declaraţia prin care o naţiune acceptã, cu sau fãrã rezerve, conţinutul unui standard.
Rãspuns naţional (de acceptare a unui STANAG) - declaraţia prin care o naţiune acceptã oficial, cu sau fãrã rezerve, conţinutul acelui STANAG. Acesta poate fi de forma:
- acceptare fãrã rezerve - exprimã acordul total cu prevederile STANAG şi asumarea responsabilitãţii de implementare într-o anumitã perioadã de timp;
- acceptare cu rezerve - exprimã acordul general cu prevederile STANAG, dar existã rezerve privind o anumitã parte a acestuia sau existã impedimente în implementarea completã a prevederilor acestuia. Aceste rezerve trebuie definite şi justificate corespunzãtor;
- acceptare fãrã implementare - exprimã acordul cu conţinutul STANAG, dar nu se pot oferi informaţii privind data implementãrii acestuia. Totuşi, aceastã poziţie presupune cã, la un anumit moment, se intenţioneazã implementarea respectivului STANAG, situaţie în care Alianţa va fi informatã despre schimbarea poziţiei naţionale;
- neacceptare - exprimã dezacordul faţã de prevederile unui STANAG. Aceastã poziţie trebuie însoţitã de informaţii suplimentare suficiente din care sã rezulte dacã existã obiecţii privind promulgarea acelui STANAG sau nu se intenţioneazã implementarea prevederilor acestuia;
- neparticipare - exprimã situaţia în care nu existã tangenţe cu subiectul abordat de respectivul STANAG, când nu existã specialişti care sã îl analizeze sau când, pur şi simplu, nu se doreşte participarea.
Standard naţional - standardul elaborat şi aprobat sau adoptat, dupã caz, de organismul naţional de standardizare şi care este pus la dispoziţia publicului.
Standard internaţional (european) - standardul elaborat şi aprobat sau adoptat, dupã caz, de un organism internaţional (european) de standardizare şi care este pus la dispoziţia publicului.
Utilizarea standardelor civile - în domeniul standardizãrii se vor utiliza cu preponderenţã standarde civile corespunzãtoare. Doar în cazul în care nu existã niciun standard civil în materie se va elabora un standard propriu.
____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016