Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 59 din 15 aprilie 2004 privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, si a formularului-tip al instiintarii de plata a amenzii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 59 din 15 aprilie 2004  privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de   Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin   Legea nr. 506/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, si a formularului-tip al instiintarii de plata a amenzii    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 59 din 15 aprilie 2004 privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, si a formularului-tip al instiintarii de plata a amenzii

EMITENT: AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 aprilie 2004

În temeiul prevederilor <>art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele mãsuri de urmãrire a executãrii obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societãţilor comerciale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 506/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autoritãţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 678/2001 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
având în vedere dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare, şi ale <>art. 2 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autoritãţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 225/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în vederea stabilirii competenţelor de întocmire a proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la reglementãrile privind unele mãsuri de urmãrire a executãrii obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societãţilor comerciale şi a stabilirii formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la reglementãrile privind unele mãsuri de urmãrire a executãrii obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societãţilor comerciale,

preşedintele Autoritãţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului emite prezentul ordin.

ART. 1
Prezentul ordin se aplicã sancţiunilor contravenţionale prevãzute la <>art. 32 alin. (2)-(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele mãsuri de urmãrire a executãrii obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societãţilor comerciale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 506/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
(1) Salariaţii din cadrul Departamentului postprivatizare şi cei din cadrul Direcţiei control din structura Autoritãţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, suplimentar funcţiei de bazã, au şi calitatea de agenţi constatatori.
(2) Persoanele prevãzute la alin. (1) constatã şi sancţioneazã contravenţiile la normele stabilite prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 506/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 3
Se aprobã formularul-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la reglementãrile privind unele mãsuri de urmãrire a executãrii obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societãţilor comerciale, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 4
Se aprobã formularul-tip al Înştiinţãrii de platã a amenzii, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 5
Un exemplar al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se comunicã de cãtre Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului Ministerului Finanţelor Publice, urmând ca acesta sã urmãreascã încasarea amenzilor.
ART. 6
Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 10 zile de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autoritãţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muşetescu

Bucureşti, 15 aprilie 2004.
Nr. 59.

ANEXA 1

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI

PROCES - VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la reglementãrile privind unele mãsuri de urmãrire a executãrii obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societãţilor comerciale

Nr. ........ din .......... 200....

Subsemnaţii ........, în calitate de agenţi constatatori din cadrul Autoritãţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, constatãm cã în ziua de .. luna ... anul 200 .., ora ...:
1. Domnul/Doamna ......., nãscut/nãscutã la data de .... în localitatea ....., judeţul ....., domiciliat/domiciliatã în localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. .., sc. .., ap. .., judeţul/sectorul ..., cu reşedinţa în ...., în serviciu la ...., cu sediul în ...., legitimat/legitimatã cu act de identitate seria ... nr. ...., eliberat de ..... la data de ...., C.N.P. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
2. Societatea Comercialã ...., cu sediul social în localitatea ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....., cod unic de înregistrare ....., cont bancar nr. ...., deschis la Banca ...., reprezentatã prin domnul/doamna ......, domiciliat/domiciliatã în localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...., legitimat/legitimatã cu act de identitate seria ..... nr. ...., eliberat la data de ........., C.N.P.│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, la unitatea ....... din localitatea ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ...., a contravenit reglementãrilor stabilite prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele mãsuri de urmãrire a executãrii obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societãţilor comerciale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 506/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, savârşind urmãtoarele: .................................................................., faptã/fapte prevãzutã/prevãzute şi sancţionatã/sancţionate conform <>art. .. alin. . lit. . pct. . din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 506/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Ca urmare a celor menţionate, aplicãm contravenientului amenda în valoare de ..... lei (........), sumã ce va fi achitatã în termen de 15 zile de la data înmânãrii sau comunicãrii procesului-verbal, în contul nr. ......, deschis la ........ .
În caz de neplatã se va proceda la executare silitã conform prevederilor legale.
O copie a chitanţei sau a ordinului de platã tip trezorerie şi o copie a procesului-verbal se remit Autoritãţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în termenul menţionat.
Contravenientul nu este de faţã/nu poate/refuzã sã semneze procesul-verbal.
Alte menţiuni: ............................................... probând aceasta cu ...............................................
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile de la data înmânãrii sau comunicãrii acestuia, care va fi depusã împreunã cu prezentul proces-verbal la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului-Direcţia control, urmând a fi soluţionatã de judecãtoria în a cãrei razã teritorialã s-a comis contravenţia.
La încheierea procesului-verbal a fost de faţã ......, în calitate de martor, domiciliat în localitatea ......., str. ....... nr. ..., judeţul/sectorul ....... .

Urmãtorul text se va menţiona în partea de jos a paginii, urmând a fi anexat exemplarului transmis organelor fiscale de executare.

PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII

Astãzi ......, agentul poştal ......, identificat cu BI/CI seria ... nr. ..., având de înmânat Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. .... din ....... cu Înştiinţarea de platã nr. ... din ...., m-am deplasat la domiciliul/sediul numitului ....... din localitatea ........, str. ....... nr. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ..., gãsind pe contravenient sau pe ...., rudã cu acesta/persoanã care locuieşte la aceastã adresã/administrator/portar/împuternicitul contravenientului care, primind actul, a semnat în faţa noastrã.

Semnãtura primitorului şi actul de identitate
.............................................
.............................................

ANEXA 2

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI

ÎNŞTIINŢARE
de platã a amenzii

Nr. ........... din ................ 200...

Subsemnaţii ........., în calitate de agenţi constatatori din cadrul Autoritãţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, în temeiul Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la reglementãrile privind unele mãsuri de urmãrire a executãrii obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societãţilor comerciale nr. ........... din ..............,
înştiinţãm pe:
1. Domnul/Doamna ......., nãscut/nãscutã la data de ......... în ......, judeţul .............., domiciliat/domiciliatã în localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, cu reşedinţa în ......, în serviciu la .........., cu sediul în .........., legitimat/legitimatã cu act de identitate seria ..... nr. ....., eliberat de ........... la data de ........., C.N.P. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
2 Societatea Comercialã ..........., cu sediul social în localitatea ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....., cod unic de înregistrare ........, cont bancar nr. ......., deschis la Banca ........, reprezentatã prin domnul/doamna ......, domiciliat/domiciliatã în localitatea ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, legitimat/legitimatã cu act de identitate seria ........ nr. ..., eliberat la data de .............., C.N.P. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ la unitatea .......... din localitatea ....., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....., cã aveţi obligaţia de platã a sumei de .....(......) lei, reprezentând/provenind din amenda contravenţionalã aplicatã în procesul-verbal menţionat.
Vã rugãm sã achitaţi suma în termen de 15 zile de la data comunicãrii prezentei înştiinţãri, în contul nr. ........, deschis la ......................... .
În caz de neplatã se va proceda la executare silitã conform prevederilor legale.
O copie a chitanţei sau a ordinului de platã tip trezorerie şi o copie a procesului-verbal se remit Autoritãţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în termenul menţionat.

Semnãturi ........................

___________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016