Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 55 din 21 martie 2007 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006 - 2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 55 din 21 martie 2007  pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006 - 2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 55 din 21 martie 2007 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006 - 2009 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 28 martie 2007
ORDIN nr. 55 din 21 martie 2007
pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006 - 2009 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALÃ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 28 martie 2007


Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/19 la <>Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , ale <>art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prevederile <>art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie emite prezentul ordin:

ART. 1
Se aprobã procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006 - 2009 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, prevãzutã în anexa la prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicãrii.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,
Jozsef Csaka

Bucureşti, 21 martie 2007.
Nr. 55.

ANEXÃ
PROCEDURA
de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2009
pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

1. Obiectivul Programului
1.1. Obiectivul Programului naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea dezvoltãrii meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întãririi clasei de mici meşteşugari, care îşi desfãşoarã activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor sau al altor organizaţii, în special în localitãţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un numãr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor obţinute de aceştia, în special al celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artã popularã şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale, precum şi creşterea numãrului de locuri de muncã prin atragerea în astfel de activitãţi a generaţiei tinere şi a femeilor, în toate zonele ţãrii.
1.2. Programul urmãreşte, prin acordarea de alocaţii financiare nerambursabile pentru stimularea practicãrii meşteşugurilor şi a meseriilor tipice micii industrii, care presupun un grad important de prelucrare manualã ca mijloc important de realizare a unor servicii şi produse obţinute apelând la tehnologii simple şi având o componentã de prelucrare manualã semnificativã, în special utilizând tehnologii tradiţionale:
a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, în mod special pentru cele cu specific tradiţional, de artã popularã şi artizanat;
b) stimularea cererii interne de servicii şi produse care presupun un grad important de prelucrare manualã;
c) creşterea vizibilitãţii pe piaţã a meşteşugarilor şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;
d) îmbunãtãţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţã şi facilitarea valorificãrii acestor informaţii, inclusiv prin comerţul electronic;
e) creşterea gradului de informatizare a agenţilor economici ce desfãşoarã activitãţi din domeniul meşteşugurilor şi artizanatului;
f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelând la tehnologii simple şi având o componentã de prelucrare manualã semnificativã, în special utilizând tehnologii tradiţionale.
1.3. În cadrul Programului, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) Produsele şi serviciile meşteşugãreşti, de micã industrie şi artizanale sunt produsele şi serviciile executate de meşteşugari, mici meseriaşi şi artizani, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manualã a meşteşugarului sau artizanului rãmâne cea mai substanţialã componentã a produsului finit. Acestea sunt produse fãrã restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale. Natura specialã a produselor meşteşugãreşti şi artizanale derivã din trãsãturile lor distinctive, care pot fi utilitare, estetice, artistice, creative, culturale, decorative, funcţionale, tradiţionale, simbolice şi semnificative social şi religios;
b) Produsele şi serviciile meşteşugãreşti, de micã industrie, artistice şi de artizanat cuprind o arie largã de obiecte şi activitãţi care valorificã tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri; produse şi servicii cu valoare artisticã, dar şi utilitarã, adaptatã la cerinţele vieţii moderne, dar care pãstreazã specificul execuţiei manuale;
c) Produsele de artã popularã sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care pãstreazã caracterul autentic şi specificul etnic al zonei sau centrului respectiv.
1.4. Prezenta procedurã instituie o schemã de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevãzute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE.
2. Bugetul Programului
Bugetul Programului pentru anul 2007 este de 1.500 mii lei împãrţit astfel : 1.499.000 lei pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili şi 1.000 lei la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumitã în continuare ANIMMC, constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea şi evaluarea Programului (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale şi servicii).
3. Beneficiari eligibili
3.1. Pot beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului persoanele juridice sau persoanele fizice care se încadreazã la data solicitãrii în una din urmãtoarele categorii:
a) sunt organizate în baza <>Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi în baza <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, privind societãţile comerciale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor <>Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, modificatã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 ;
b) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un numãr mare de operaţii executate manual în practicarea lor, a breslelor, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului;
c) sunt persoane fizice sau asociaţii familiale autorizate sã desfãşoare activitãţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale, şi în domeniul artei populare şi artizanatului, conform <>Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent.
3.2. (1) Agenţii economici menţionaţi la pct. 3.1., dupã caz, pot beneficia de prevederile Programului, dacã îndeplinesc cumulativ, la data solicitãrii, urmãtoarele criterii de eligibilitate:
a) au capital social integral privat;
b) realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã de pânã la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depãşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante, plus cheltuieli în avans;
c) au cel puţin 1 an de la înfiinţare la data depunerii solicitãrii acordului de principiu pentru finanţare, cu excepţia beneficiarilor prevãzuţi la pct. 3.1 lit. c);
d) au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor care pãstreazã specificul execuţiei manuale (hand-made) şi artizanat, prestarea serviciilor care presupun un numãr mare de operaţii executate manual în practicarea lor sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional;
e) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de platã a taxelor şi impozitelor cãtre bugetul general consolidat;
f) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de platã a taxelor şi impozitelor cãtre bugetele locale;
g) au un numãr mediu anual de salariaţi cuprins între 1 şi 249 inclusiv, în anul fiscal anterior;
h) au sediul, sunt înregistrate şi îşi desfãşoarã activitatea pe teritoriul României;
i) sã nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJC 244/2004.
3.3. Sunt excluse de la finanţare:
* societãţile care au ca obiect principal de activitate tipãrirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 221, 222, 223), în cazul solicitãrii de finanţare pentru activitatea de la pct. 4. subpct. 4.1. litera c);
* societãţile bancare, societãţile de asigurare şi reasigurare, societãţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societãţile de valori mobiliare, activitãţi de intermedieri financiare (cod CAEN 65, 66), activitãţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 67), activitãţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilã, consultanţã în domeniul fiscal; activitãţi de studii de piaţã şi de sondaj; consultanţã pentru afaceri şi management (cod CAEN 741), selecţia şi plasarea forţei de muncã (cod CAEN 745);
* activitãţi legate de producţia primarã a produselor agricole enumerate în anexa nr.1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeanã;
* activitãţi de pescuit şi acvaculturã, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 ;
* activitãţi de procesare şi marketing al produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeanã, în urmãtoarele cazuri:
- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantitãţii produselor de acest tip cumpãrate de la producãtorii primari sau puse pe piaţã de agenţii economici respectivi;
- când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producãtorilor primari (fermieri);
* activitãţi legate de export cãtre state terţe sau state membre, şi anume ajutoarele legate direct de cantitãţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
* ajutoarele destinate utilizãrii produselor naţionale în detrimentul celor importate;
* sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 ;
* sectorul transporturilor rutiere, dacã ajutorul este destinat achiziţionãrii de mijloace de transport rutiere;
* nu pot beneficia de alocaţii financiare nerambursabile, în cadrul prezentului program, întreprinderile care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totalã de 200.000 euro. Agenţii economici care vor depãşi acest prag prin însumarea alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanţare pânã la atingerea plafonului de 200.000 euro.
Pentru implementarea prezentului program se estimeazã un numãr de 75 de beneficiari.
4. Tipurile ajutorului financiar
4.1. Prin Program se susţin, prin alocaţie financiarã nerambursabilã, urmãtoarele activitãţi eligibile:
a) participãri la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în strãinãtate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi agenţi economici;
b) participãri la târguri şi expoziţii organizate în ţarã, cu stand propriu sau în asociere cu alţi agenţi economici;
c) elaborarea şi producţia de materiale tipãrite de promovare a agentului economic, redactate în limba românã şi cel puţin într-o limbã de circulaţie internaţionalã;
d) realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitãţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, în limba românã şi cel puţin într-o limbã de circulaţie internaţionalã;
e) achiziţionarea de calculatoare tip PC şi/sau sisteme portabile, formate din: unitate centralã, monitor, imprimantã simplã sau multifuncţionalã, precum şi licenţa sistemului de operare;
f) achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini, necesare pentru desfãşurarea activitãţii (exceptând liniile tehnologice care nu mai permit pãstrarea specificului execuţiei predominant manuale a produselor finite sau serviciilor prestate).
4.2. Valoarea maximã a finanţãrii pentru fiecare dintre activitãţile eligibile precizate la pct. 4.1, precum şi cheltuielile eligibile sunt prevãzute în anexa nr. 1 la prezenta procedurã.
4.3. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile acordatã beneficiarilor selectaţi pentru activitãţile menţionate la pct.4.1. este egalã cu echivalentul a 90% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fãrã sã depãşeascã suma de 20.000 lei pentru fiecare beneficiar.
4.4. În cadrul Programului nu se deconteazã cheltuielile aferente activitãţilor pentru care solicitanţii au beneficiat de alocaţie financiarã nerambursabilã în cadrul altor programe/subprograme, în cursul anului 2007, cu finanţare nerambursabilã.
5. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finanţare
5.1. Beneficiarii eligibili trebuie sã obţinã o aprobare de principiu a finanţãrii în cadrul Programului, înainte de efectuarea plãţilor şi de executarea activitãţii/activitãţilor eligibile, conform anexei nr. 1 la prezenta procedurã.
5.2. În vederea obţinerii aprobãrii de principiu a finanţãrii, solicitantul va completa şi va transmite la ANIMMC sau la sediile oficiilor sale teritoriale o cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare, conform anexei nr. 2 la prezenta procedurã.
5.2.1. Pentru beneficiarii eligibili prevãzuţi la pct. 3.1 lit. a) şi b), cererea de acord de principiu pentru finanţare va fi însoţitã de urmãtoarele documente justificative, îndosariate:
a) copie certificatã (ştampilatã şi semnatã de reprezentantul legal) a certificatului de înscriere a asociaţiei/fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi are sediul;
b) certificat constatator în original emis de oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul din raza teritorialã unde îşi are sediul societatea solicitantã, în care sã se menţioneze urmãtoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai societãţii, acţionarii, domeniile de activitate principale şi secundare ale acesteia, punctele de lucru, filiale, sucursale, subunitãţi sau alte sedii secundare ale societãţii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, emis cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii;
c) declaraţia pe propria rãspundere privind încadrarea în categoria IMM pentru anul fiscal 2006, cuprinzând cifra de afaceri anualã netã, valoarea activelor totale şi numãrul mediu anual de salariaţi, pentru anul fiscal anterior, stabilite conform <>art. 7 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, modificatã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 anexele nr. 3 şi 4 la prezenta procedurã;
d) certificat de atestare fiscalã privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã la bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizatã, emis conform prevederilor legale (inclusiv pentru punctele de lucru, filiale, sucursale, subunitãţi sau alte sedii secundare ale societãţii);
e) certificat fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã cãtre bugetele locale, în original sau în copie legalizatã, emis conform prevederilor legale (inclusiv pentru punctele de lucru, filiale, sucursale, subunitãţi sau alte sedii secundare ale societãţii);
f) copie a buletinului de identitate/cãrţii de identitate al/a persoanei împuternicite sã semneze cererea-tip de obţinere a alocaţiei financiare nerambursabile;
g) împuternicirea pentru reprezentantul solicitantului care semneazã cererea-tip de obţinere a alocaţiei financiare nerambursabile, semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al agentului economic, dacã este cazul;
h) opisul cu documentele depuse în vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare, conform anexei nr. 10 la prezenta procedurã.
5.2.2. Pentru beneficiarii prevãzuţi la pct. 3.1 lit. c), cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare va fi însoţitã de urmãtoarele documente justificative, îndosariate:
a) copie certificatã (ştampilatã şi semnatã de reprezentantul legal) a autorizaţiei pentru desfãşurarea de cãtre persoane fizice a unor activitãţi economice în mod independent sau pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale;
b) copie (ştampilatã şi semnatã de reprezentantul legal) a certificatului de înregistrare;
c) certificatul de atestare fiscalã privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã cãtre bugetele locale, precum şi impunerea venitului realizat în anul fiscal anterior, în original sau în copie legalizatã, emise conform prevederilor legale;
d) copie a buletinului de identitate/cãrţii de identitate al/a persoanei care semneazã cererea-tip de obţinere a alocaţiei financiare nerambursabile;
e) opisul tuturor documentelor depuse în vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare, conform anexei nr. 10 la prezenta procedurã.
5.3.(1) Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare şi documentele justificative îndosariate, prevãzute la pct. 5.2, vor fi transmise prin reprezentant, în plic sigilat, la sediul ANIMMC din strada Poteraşi, nr.11, cod poştal 040263, sector 4, Bucureşti, sau la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie OTIMMC (lista sediilor OTIMMC se gãseşte în anexa nr. 11 la prezenta procedurã ), în conformitate cu opisul ce constituie anexa nr. 10 la prezenta procedurã, şi vor fi înregistrate în Registrul unic electronic al Programului, menţionându-se data, ora şi numãrul de înregistrare; documentele înregistrate electronic la sediile OTIMMC vor fi expediate la ANIMMC în termen de 48 de ore de la data înregistrãrii.
(2) Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare şi documentele justificative îndosariate şi introduse în plic sigilat pot fi transmise şi prin poştã, numai la sediul ANIMMC, unde vor fi, de asemenea, înregistrate în Registrul unic electronic al Programului, menţionându-se data, ora şi numãrul de înregistrare.
(3) Pe plicul sigilat de cãtre solicitant, indiferent dacã depunerea acestuia se face personal sau prin poştã, se vor menţiona în mod obligatoriu urmãtoarele informaţii:
- Agenţia Naţionalã pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - adresa;
- denumirea completã a programului pentru care se depune documentaţia;
- denumirea completã a firmei solicitante;
- nr. de înregistrare în registrul comerţului;
- CUI/codul de înregistrare fiscalã;
- suma alocaţiei financiare nerambursabile solicitate;
- numele şi prenumele delegatului;
- adresa solicitantului, inclusiv judeţul.
Modelul de cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare poate fi ridicat atât de la sediul ANIMMC, cât şi de la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, fiind disponibil şi pe pagina de Internet, la adresa: www.animmc.ro.
Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare se completeazã prin tehnoredactare în limba românã şi poartã ştampila solicitantului şi semnãtura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic.
6. Procedura de înregistrare, evaluare şi selecţie a beneficiarilor
6.1. Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie se constituie Unitatea de Implementare a Programului (UIP), compusã din reprezentanţi ai ANIMMC, în scopul evaluãrii solicitãrilor şi implementãrii Programului pentru anul în curs.
6.2.(1). Plicul sigilat conţinând cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare şi documentele justificative îndosariate va fi înregistrat electronic la sediul ANIMMC sau la sediile OTIMMC din oraşele Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara în Registrul unic electronic al Programului, menţionându-se data, ora şi numãrul de înregistrare, date care vor fi transcrise inclusiv pe plicul sigilat depus de cãtre solicitant.
(2) Documentele depuse la sediile OTIMMC vor fi transmise de cãtre acestea, în plicul sigilat de solicitant, la sediul ANIMMC, în termen de maximum 48 de ore de la data depunerii, în vederea evaluãrii de cãtre membrii UIP.
Numãrul de înregistrare al documentelor din Registrul unic electronic al Programului va fi transcris în Registrul special al Programului, care va fi constituit de cãtre UIP.
Înregistrarea cererilor de acord de principiu pentru finanţare va începe la data intrãrii în vigoare a ordinului preşedintelui ANIMMC de aprobare a procedurii de implementare a Programului şi se va efectua în zilele lucrãtoare dupã cum urmeazã:
- pentru documentele depuse prin delegat, între orele 9,00 şi 15,30, conform principiului "primul venit, primul servit";
- pentru documentele transmise prin poştã şi primite la sediul ANIMMC, între orele 15,30 şi 16,30 în ziua corespunzãtoare primirii acestora, în mod aleatoriu.
Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor acorda asistenţã gratuitã solicitanţilor pentru întocmirea şi completarea documentaţiei necesare în vederea accesãrii Programului, în condiţiile prevãzute de prezenta procedurã.
6.3.(1) Solicitãrile vor fi analizate şi selectate conform principiului "primul venit, primul servit" în limita bugetului alocat Programului, în concordanţã cu data şi ora înregistrãrii documentelor prevãzute la pct. 5.2, în baza verificãrii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, conformitãţii criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, activitãţilor şi cheltuielilor eligibile.
(2) Pentru valorificarea integralã a bugetului programului, se creeazã o listã de aşteptare în ordinea înregistrãrii efectuate în registrul special al programului.
6.4. ANIMMC are obligaţia de a face publicã epuizarea bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs, datã de la care nu se mai înregistreazã cereri-tip de acord de principiu pentru finanţare.
6.5. Data-limitã de depunere a cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare este 1 octombrie 2007, în condiţiile neepuizãrii pânã la aceastã datã a bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs.
6.6. ANIMMC va efectua procesul de evaluare a cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, însoţitã de toate documentele justificative, în ordinea înscrierii în Registrul unic electronic al Programului.
Pentru solicitanţii selectaţi pentru finanţare, ANIMMC va transmite o notificare privind acordul de principiu pentru finanţare, conform anexei nr. 5 la prezenta procedurã, pentru realizarea finanţãrii în condiţiile precizate în cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare.
În cazul în care cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare nu este completatã corect sau nu este însoţitã de toatã documentaţia necesarã sau existã neconcordanţe în informaţiile furnizate, procesul de evaluare se va relua de la data înregistrãrii unei noi cereri-tip de acord de principiu pentru finanţare, cu completãrile şi corecţiile necesare efectuate.
6.7.(1) Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevãzute la pct. 3, cei care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate privind activitãţile şi cheltuielile în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta procedurã sau cei care au depus cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare dupã data la care bugetul alocat Programului a fost epuizat vor primi scrisoare de înştiinţare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare.
(2) Cererile de acord de principiu pentru finanţare care au fost înregistrate în Registrul special al Programului, dar care exced bugetul alocat, nu vor mai fi evaluate.
7. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile
7.1. Alocaţia financiarã nerambursabilã va fi acordatã solicitanţilor care au fost selectaţi, dupã ce aceştia au efectuat activitatea/activitãţile eligibile şi plata cheltuielilor eligibile aferente acestora, în conformitate cu notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare.
7.2. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, prezentatã în anexa nr. 7 la prezenta procedurã, pe care solicitantul selectat trebuie sã o transmitã la ANIMMC prin poştã sau curier, însoţitã de urmãtoarele documente justificative:
a) formularul de decont prevãzut în anexa nr. 8 la prezenta procedurã;
b) documentele justificative prevãzute în anexa nr. 1 la prezenta procedurã, în original şi în copie, în ordinea activitãţilor şi documentelor justificative completate în formularul de decont, copiile având pe ele menţiunea "conform cu originalul", ştampila şi semnãtura împuternicitului sau administratorului societãţii;
c) lista tuturor documentelor depuse în vederea eliberãrii alocaţiei financiare nerambursabile;
d) angajamentul persoanei juridice/persoanei fizice autorizate/asociaţiei familiale solicitante de a raporta efectele participãrii în program pe o perioadã de trei ani cãtre Unitatea de Implementare a Programului din cadrul ANIMMC, conform anexei nr. 9 la prezenta procedurã.
7.3. Beneficiarii sunt obligaţi sã efectueze activitãţile pentru care au solicitat finanţare şi sã depunã cererea de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile în termen de maximum 3 luni de la data emiterii notificãrii de acord de principiu pentru finanţare, cu excepţia activitãţilor prevãzute la punctul 4.1 lit. a) şi b), pentru care termenul-limitã de depunere a cererii de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile este de 15 zile lucrãtoare de la data finalizãrii activitãţii, dar nu mai tîrziu de 21 noiembrie 2007.
În caz contrar, solicitantul nu va mai putea beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program multianual pe toatã durata derulãrii acestuia.
7.4. Termenul-limitã pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile completate este 21 noiembrie a anului bugetar în curs.
7.5. Nu se acceptã deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plãţi compensatorii între pãrţile contractante, în cadrul activitãţilor şi cheltuielilor eligibile.
7.6. Beneficiarii eligibili pot schimba o singurã datã furnizorul activitãţii şi vor înştiinţa UIP înainte de data efectuãrii activitãţii eligibile prin declaraţie pe propria rãspundere. În caz contrar, nu se va elibera alocaţia financiarã nerambursabilã pentru activitatea la care s-a schimbat furnizorul activitãţii.
7.7. În cazul plãţilor în valutã pentru activitãţile prevãzute la pct. 4.1 se deconteazã valoarea în lei la cursul BNR din ziua efectuãrii plãţii de cãtre beneficiar.
7.8. Virarea efectivã a sumei care constituie alocaţia financiarã nerambursabilã se face de cãtre ANIMMC în contul beneficiarului, deschis la trezoreria statului în a cãrei razã teritorialã îşi are sediul sau la care este luat în evidenţã fiscalã, dupã caz, pe baza analizei setului de documente prevãzute la pct. 7.2, în termen de 30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile conform anexei nr. 7 la prezenta procedurã. Documentele originale vor fi ridicate de cãtre beneficiari de la sediul ANIMMC, dupã verificarea conformitãţii copiilor şi virarea efectivã a sumei reprezentând alocaţia financiarã nerambursabilã.
7.9. Reprezentanţii ANIMMC şi cei ai oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie au dreptul sã verifice la sediul beneficiarilor Programului veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activitãţilor şi cheltuielilor fãcute de beneficiar în cadrul Programului.
În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii ANIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constatã cã beneficiarii au fãcut declaraţii incomplete şi/sau false pentru a obţine alocaţia financiarã nerambursabilã sau cã au deturnat destinaţia acesteia, beneficiarul are obligaţia de a rambursa sumele primite, actualizate la data constatãrii.
7.10. Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participãrii la acest program cãtre Unitatea de Implementare a Programului din cadrul ANIMMC pentru o perioadã de 3 ani începând cu anul urmãtor acordãrii alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştã, fax sau e-mail a formularului prevãzut în anexa nr. 9 la prezenta procedurã. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnicã este 1-30 aprilie a anului urmãtor expirãrii exerciţiului financiar de referinţã.
În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, beneficiarul nu va mai putea accesa niciunul dintre programele desfãşurate de cãtre ANIMMC, pentru o perioadã de 5 ani.
8. Anularea cererii de solicitare a alocaţiei financiare nerambursabile
8.1. În cazul în care una sau mai multe din informaţiile cuprinse în cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare pentru care ANIMMC a transmis solicitantului notificarea privind acordul de principiu se modificã, solicitanţii au obligaţia de a transmite la ANIMMC prin poştã sau curier cererea-tip de anulare totalã sau parţialã a finanţãrii pentru care existã acord de principiu, conform anexei nr. 6 la prezenta procedurã, în intervalul de timp în care solicitantul avea obligaţia sã desfãşoare activitatea eligibilã. Solicitantul beneficiazã de alocaţie financiarã nerambursabilã pentru activitãţile şi cheltuielile rãmase nemodificate. Pentru activitãţile, cheltuielile eligibile şi pãrţile contractante care au suferit modificãri solicitantul poate transmite o nouã cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare, concomitent sau ulterior transmiterii cererii-tip de anulare totalã sau parţialã a finanţãrii.
8.2. Cererea-tip de anulare totalã sau parţialã a finanţãrii pentru care existã acordul de principiu se completeazã în limba românã şi poartã semnãtura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexeazã împuternicirea în original, semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al societãţii. Completarea cererii-tip de anulare totalã sau parţialã a finanţãrii se face prin tehnoredactare sau prin scriere cu majuscule.
9. Prevederi referitoare la ajutorul de minimis
9.1. ANIMMC va informa în scris, prin intermediul notificãrii de acord de principiu pentru finanţare, agenţii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CVE, publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJL 379/2006.
9.2. Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile. Dacã cumularea conduce la o intensitate a ajutorului care depãşeşte nivelul intensitãţii fixat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind exceptãrile în bloc sau printr-o decizie adoptatã de Comisia Europeanã, ajutorul de minimis nu se va acorda.
9.3. ANIMMC va acorda un ajutor de minimis dupã ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria rãspundere a agentului economic cã este respectatã regula cumulului, precum şi faptul cã suma totalã a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autoritãţilor locale, fie din surse comunitare, nu depãşeşte pragul de 200.000 euro.
9.4. ANIMMC va realiza şi menţine o evidenţã a ajutoarelor acordate în baza prezentului Program, astfel încât sã fie posibilã identificarea valorii, momentului acordãrii, modalitãţii de acordare, provenienţei finanţãrii, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceastã evidenţã va fi pãstratã la ANIMMC timp de zece ani de la data ultimei alocãri în cadrul Programului.
9.5. Agenţii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţã specificã a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi sã arhiveze evidenţa specificã şi sã o pãstreze pe o perioadã de zece ani.
9.6. Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine ANIMMC, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi a registrului ajutoarelor de minimis.
9.7. La solicitarea scrisã a Comisiei Europene, ANIMMC va furniza în termen de 20 de zile lucrãtoare sau în termenul stabilit în solicitare toate datele pe care Comisia Europeanã le considerã necesare pentru a aprecia dacã au fost respectate condiţiile impuse de legislaţia incidentã, în special suma totalã a ajutorului de minimis primit de beneficiari.
10. Confidenţialitate
10.1. Documentele justificative depuse de cãtre solicitanţi în cadrul prezentului program sunt confidenţiale, membrii Unitãţii de Implementare a Programului (UIP) având obligaţia de a nu dezvãlui informaţii menţionate în acestea cãtre terţe persoane.
10.2. ANIMMC este autorizatã sã publice, în orice formã şi mediu, incluzând Internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geograficã a proiectului (localitatea şi judeţul).
11. Precizãri
11.1. Documentele depuse de cãtre solicitanţi pentru obţinerea aprobãrii de principiu a finanţãrii în cadrul prezentului Program şi care nu au fost supuse analizei datoritã finalizãrii fondurilor alocate vor fi ţinute la dispoziţia agenţilor economici în vederea ridicãrii de cãtre aceştia pânã la data de 1 decembrie 2007, urmând ca dupã acest termen sa fie distruse.


ANEXA 1
la procedurã

ACTIVITÃŢILE DE SUSŢINERE A MEŞTEŞUGURILOR ŞI ARTIZANATULUI ŞI
CHELTUIELI ELIGIBILE AFERENTE CARE CONSTITUIE OBIECTUL FINANŢÃRII
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Activitatea eligibilã Cheltuieli Valoarea maximã Documente
crt. eligibile a finanţãrii justificative
pe activitãţi
- lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Participãri la târguri - Cheltuieli pentru: 20.000 - Contractul cu organizatorul
şi expoziţii interna- - Taxa de participare târgului/expoziţiei
ţionale, organizate - Închiriere stand - Ordin de deplasare
în strãinãtate, - Amenajare stand - Facturã fiscalã/chitanţã
cu stand propriu sau - Cheltuieli de transport*1) fiscalã
în asociere cu alţi - Cheltuieli de cazare*1) - Documente platã - bilete
agenţi economici pe perioada târgului pentru mijloacele de
- Cheltuieli de transport transport
mostre - Asigurare auto şi carte
verde (dacã este cazul)
- Foaie de parcurs (dacã este
cazul)
- Ordine de platã
- Dispoziţii de platã valutarã
externã
- Declaraţie de export
temporar (pentru mostre)
- Copie de pe extrasul de cont
- Traduceri legalizate pentru
documentele justificative
redactate în limbi strãine
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Participãri la târguri - Cheltuieli pentru: 10.000 - Contractul cu organizatorul
şi expoziţii, organi- - Taxa de participare târgului/expoziţiei
zate în ţarã, cu stand - Închiriere stand - Ordin de deplasare
propriu sau în asoci- - Amenajare stand - Facturã fiscalã/chitanţã
ere cu alţi agenţi - Cheltuieli de transport*2) fiscalã
economici - Cheltuieli de cazare*2) - Documente platã - bilete
pe perioada târgului pentru mijloacele de
transport
- Foaie de parcurs (dacã este
cazul)
- Ordine de platã
- Copie de pe extrasul de cont
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Elaborarea şi pro- Cheltuieli pentru elabora- 10.000 - Contracte de furnizare*4)
ducţia de materiale rea şi producţia materia- - Facturã fiscalã/chitanţã
tipãrite de promo- lelor de promovare: fiscalã
vare a produselor a) pliante, mape - Ordine de platã
de artã popularã, b) broşuri - Copie de pe extrasul de cont
artizanat şi a c) cataloage - Mostre pentru materialele
meşteşugurilor*3) d) afişe de promovare realizate
e) bannere
f) CD - uri
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*1) Va fi decontatã 90% din valoarea cheltuielilor pentru transport şi cazare, în baza documentelor de platã, la nivelul sumelor prevãzute în <>Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în strã inã tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Se deconteazã numai transportul pânã la/ de la destinaţia unde se desfãşoarã târgul/expoziţia, exclusiv transportul în localitate.
*2) Va fi decontatã 90% din valoarea cheltuielilor pentru transport şi cazare, în baza documentelor de platã, la nivelul sumelor prevãzute în <>Hotararea Guvernului nr. 543/1995 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, privind drepturile bãneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii în cadrul localitãţii în interesul serviciului (exclusiv transport mostre). Se deconteazã numai transportul pânã la/de la destinaţia unde se desfãşoarã târgul/expoziţia, exclusiv transportul în localitate.
*3) Materialele promoţionale vor fi realizate şi în limbi de largã circulaţie internaţionalã.
*4) În contract trebuie sã se precizeze perioada de desfãşurare a activitãţii şi limba/limbile în care se realizeazã materialele promoţionale.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Activitatea eligibilã Cheltuieli Valoarea maximã Documente
crt. eligibile a finanţãrii justificative
pe activitãţi
- lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Realizarea unui site Elaborare de pagini WEB 3.000 - Contracte de servicii*2)
pe Internet pentru pentru prezentarea pe - Facturã fiscalã/chitanţã
prezentarea activi- Internet a activitãţii fiscalã
tãţii solicitantului solicitantului şi a - Ordine de platã
şi a produselor sau produselor sau servi- - Copie de pe extrasul de cont
serviciilor ciilor promovate
promovate*1)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Achiziţionarea de - Cheltuieli pentru achizi- 6.000 - Certificatul de garanţie
calculatoare (tip PC ţionare calculatoare - Facturã fiscalã/chitanţã
şi/sau sisteme porta- fiscalã detaliatã, pe
bile, formate din: componente şi preţuri
unitate centralã, - Ordine de platã/chitanţã
monitor, imprimantã, - Copie de pe extrasul de cont
eventual licenţa
sistemului de operare)
necesare pentru
desfãşurarea
activitãţii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Achiziţionarea de - Cheltuieli pentru achizi- 20.000 - Certificatul de garanţie
diverse scule, ţionare - Facturã fiscalã/chitanţã
dispozitive, echi- fiscalã detaliatã, pe
pamente, utilaje, componente şi preţuri
maşini, precum şi - Ordine de platã/ chitanţã
achiziţionarea a - Copie de pe extrasul de cont
2 calculatoare (tip
P şi/sau sisteme
portabile, formate
din: unitate cen-
tralã, monitor,
imprimantã, eventual
licenţa sistemului
de operare) necesare
pentru desfãşurarea
activitãţii
(exceptând liniile
tehnologice)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*1) Site-ul se realizeazã în limba românã şi cel puţin într-o limbã de largã circulaţie
internaţionalã.
*2) În contract trebuie sã se precizeze perioada de desfãşurare a activitãţii, limbile în
care se realizeazã site-ul şi adresa paginii WEB.ANEXA 2
la procedurã

CERERE - TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
(Se completeazã rubricile din
formularul-tip în limba românã, prin tehnoredactare.)


Subscrisa, ......................., având datele de identificare menţionate
la secţiunea A, reprezentatã legal prin dl/dna ......................., având
calitatea de .............................., solicit finanţarea în condiţiile
prevederilor programului aprobat prin Ordinul preşedintelui nr. ......./2007.

SECŢIUNEA A Prezentarea solicitantului

Denumirea completã a solicitantului .......................................
Adresa ..................................... cod poştal ...................
Telefon: ................. Fax: .............. E-mail: ....................
Data înregistrãrii ........................................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (dupã caz)
...........................................................................
codul fiscal (dupã caz) ...................................................
Codul unic de înregistrare (dupã caz) .....................................
Nr. cont (5070) în care se solicitã transferarea alocaţiei financiare
nerambursabile ................, deschis la Trezoreria ....................

Forma juridicã: ......................................
_
Forma de proprietate 100% privatã DA │_│
_
NU │_│

Capitalul social: ............ lei, deţinut de:
- persoane fizice ............. %
- persoane juridice ............. %

Obiectul principal de activitate ..........................................
Cod CAEN ..................................................................

Numãrul mediu anual de personal (în anul fiscal anterior) .................

Cifra de afaceri anualã netã (conform ultimului bilanţ contabil anual
aprobat) ................................ lei

Profit net/pierdere (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat)
......................................... lei

În prezent desfãşor activitate de ............, conform cod CAEN ..........
_
│_│ Produsele pe care doresc sã le promovez la export cu sprijinul acestui
program
Categorii: ...............................................................
Numãr: ...................................................................
_
│_│ Produsele pe care doresc sã le promovez pe piaţa internã cu sprijinul
acestui program
Categorii: ...............................................................
Numãr: ...................................................................
_
│_│ Numãr de locuri de muncã nou-create ......................................
Din care pentru femei ....................................................
_
│_│ Numãrul de noi contracte încheiate .......................................
Numãr de vizitatori la stand .............................................
Numãr accesãri paginã web ................................................
Creşterea estimatã a vânzãrilor (%) ......................................

Numele ...........................
Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*) Funcţia

Data semnãrii:
___________
*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi
persoanã autorizatã sã reprezinte legal agentul economic.

SECŢIUNEA B Prezentarea activitãţilor pentru care solicit finanţare
în cadrul Programului

Tipul activitãţilor pentru care se solicitã finanţarea:
_
│_│ Participãri la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în
_ strãinãtate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi agenţi economici
│_│ Participãri la târguri şi expoziţii organizate în ţarã, cu stand propriu
_ sau în asociere cu alţi agenţi economici
│_│ Elaborarea şi producţia de materiale tipãrite de promovare a agentului
_ economic redactate în limbi de circulaţie internaţionalã
│_│ Realizarea unui site pe internet pentru prezentarea activitãţii solicitan-
_ tului şi a produselor şi/sau serviciilor promovate
│_│ Achiziţionarea de calculatoare (tip PC şi/sau sisteme portabile, formate
din: unitate centralã, monitor, imprimantã, eventual licenţa sistemului de
_ operare) necesare pentru desfãşurarea activitãţii
│_│ Achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini,
necesare pentru desfãşurarea activitãţii productive (exceptând liniile
tehnologice)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tipul de cheltuialã Valoarea Din care:
Denumirea activitãţii pentru care cheltuielilor valoarea
se solicitã finanţare eligibile*1) finanţãrii
- lei - solicita-
te*2)
- lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
_ _
│_│ Participãri la târguri │_│ Cheltuieli de participare conform
şi expoziţii interna- contractului cu organizatorul,
ţionale, organizate în incluzând:
strãinãtate, cu stand │_│ Închiriere stand, taxa de ...... ......
propriu sau în asociere participare
cu alţi agenţi economici*3) │_│ Amenajare stand ...... ......
_
│_│ Cheltuieli de transport ...... ......
_
│_│ Cheltuieli de cazare pe perioada
_ târgului ...... ......
│_│ Cheltuieli cu transportul mostrelor ...... ......

TOTAL ...... .......

Denumire târg/expoziţie internaţio-
nalã*4)
Perioada de desfãşurare a activi-
tãţii: de la ....... la .......
(zi/ lunã/ an) (zi/ lunã/ an)
Date privind organizatorul târgului
Denumire: ..........................................
Adresa: ............................................
Fax: ...............................................
Numãr de persoane care vor participa în activitate din partea
solicitantului
.............................................................
Telefon ..................... Fax ...........................
_ _
│_│ Participãri la târguri │_│ Cheltuieli de participare conform
şi expoziţii organizate contractului cu organizatorul,
în ţarã, cu stand propriu incluzând:
sau în asociere cu alţi │_│ Închiriere stand, taxa de ...... ......
agenţi economici*5) participare
│_│ Amenajare stand ...... ......
_
│_│ Cheltuieli de transport ...... ......
_
│_│ Cheltuieli de cazare pe perioada
_ târgului ...... ......
│_│ Cheltuieli cu transportul mostrelor ...... ......

TOTAL ...... .......

Denumire târg/expoziţie*6) ...........
Perioada de desfãşurare a activi-
tãţii: de la ....... la .......
(zi/ lunã/ an) (zi/ lunã/ an)
Date privind organizatorul târgului*7)
Denumire: ..........................................
Adresa: ............................................
Fax: ...............................................
Numãr de persoane care vor participa în activitate din partea
solicitantului
.............................................................
Telefon ..................... Fax ...........................
___________
*1) Valoarea cheltuielilor eligibile fãrã TVA.
*2) 90% din valoarea cheltuielilor eligibile fãrã TVA.
*3) Suma totalã nu va depãşi 20 mii lei.
*4) Se completeazã pentru fiecare târg/expoziţie internaţionalã.
*5) Suma totalã nu va depãşi 10 mii lei.
*6) Se completeazã pentru fiecare târg.
*7) Se completeazã pentru fiecare furnizor.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tipul de cheltuialã Valoarea Din care:
Denumirea activitãţii pentru care cheltuielilor valoarea
se solicitã finanţare eligibile*1) finanţãrii
- lei - solicita-
te*2)
- lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
_ _
│_│ Elaborarea şi producţia │_│ Elaborarea şi producţia materia-
de materiale tipãrite de lelor publicitare stipulate în
promovare a agentului contractul ce urmeazã a fi
economic*3) semnat cu furnizorul*4) ....... ........
- pliante Denumire furnizor: ......................................
- broşuri Adresa: .................................................
- cataloage .........................................................
- afişe .........................................................
- bannere Telefon: ................................................
- CD-uri Fax: ....................................................
_ _
│_│ Realizarea unui site │_│ Elaborare de pagini web pentru
pe internet pentru prezentarea pe internet a activitãţii
prezentarea activitãţii solicitantului şi a produselor
solicitantului promovate ....... ........
şi a produselor Date privind partenerul*6) contractual:
promovate*5) Denumire: ...............................................
Adresa: .................................................
.........................................................
Telefon: ................................................
Fax: ....................................................
_ _
│_│ Achiziţionarea de │_│ Cheltuieli pentru achiziţia de
calculatoare necesare calculatoare, imprimante,
pentru desfãşurarea sisteme de operare ....... ........
activitãţii*7) Obiectul contractului de achiziţie ............
Date privind furnizorul:
Denumire: ...............................................
.........................................................
.........................................................
Adresa: .................................................
.........................................................
Telefon: ................................................
Fax: ....................................................
_ _
│_│ Achiziţionarea de │_│ Cheltuieli pentru achiziţia de
diverse scule, dispozitive, diverse scule, dispozitive,
echipamente, utilaje, echipamente, utilaje, maşini ....... ........
maşini necesare pentru Obiectul contractului de achiziţie ............
desfãşurarea activitãţii Date privind furnizorul*4):
(exceptând liniile Denumire: ..................................................
tehnologice)*8) .........................................................
.........................................................
Adresa: .................................................
.........................................................
Telefon: ................................................
Fax: ....................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Valoarea totalã a finanţãrii solicitate .........


_____________
*1) Valoarea cheltuielilor eligibile fãrã TVA.
*2) 90% din valoarea cheltuielilor eligibile fãrã TVA.
*3) Suma totalã nu va depãşi 10 mii lei.
*4) Se completeazã pentru fiecare furnizor.
*5) Suma solicitatã nu va depãşi 3 mii lei.
*6) Se completeazã pentru fiecare partener.
*7) Suma totalã nu va depãşi 6 mii lei.
*8) Suma totalã nu va depãşi 20 mii lei.SECŢIUNEA C Declaraţie pe propria rãspundere

Subsemnatul(a), ............................., identificat(ã) cu B.I./ C.I.
seria ....... nr. ............., eliberat de ................................
la data de ............., cu domiciliul în localitatea .....................,
str. ................... nr. ........, bl. ......, sc. ......., ap. ........,
sectorul/judeţul ......................, în calitate de reprezentant legal al
agentului economic ............................, declar pe propria rãspundere
cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte
şi complete, iar societatea nu se aflã în dificultate, în conformitate cu
prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi
restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al
Comisiei Europene OJC 244/2004.
Înţeleg cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor
în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsitã conform legii.
De asemenea, declar pe propria rãspundere cã în ultimii 3 (trei) ani
fiscali, inclusiv anul în curs:
_
│_│ nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;
_
│_│ am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Anul │ Forma │ Instituţia │ Programul prin │ Cuantumul │
│crt.│ acordãrii │ ajutorului │finanţatoare│ care a │ ajutorului │
│ │ ajutorului │ │ │ beneficiat de │ acordat │
│ │ │ │ │ finanţare │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┼───────────────┤
│ TOTAL: │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind
aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE publicat în Jurnalul Oficial al
Comisiei Europene OJL 379/2006.

Declar pe propria rãspundere cã activitãţile pentru care solicit finanţarea
prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanţare de minimis
în anul bugetar în curs şi cã voi raporta pe o perioadã de trei ani cãtre
unitatea de implementare a programului din cadrul ANIMMC efectele participãrii
la program, conform pct. 7.10 din prezenta procedurã.

Declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate
în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi înţeleg cã orice omisiune sau
incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje
pecuniare este pedepsitã conform legii.

Notã!
Solicitantul nu este obligat sã suporte nicio taxã din partea niciunei
persoane sau instituţii care îl ajutã în completarea acestei cereri.
Reprezentanţii ANIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din
elementele acestei cereri, dar le este interzis sã completeze cererea în locul
acestora.
În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de
principiu pentru finanţare care sunt completate în mod corect, orice modifi-
care a conţinutului acesteia faţã de varianta transmisã şi publicatã în Moni-
torul Oficial al României atrãgând respingerea de la finanţare.

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*) Ştampila
Numele .........................................
Semnãtura ......................................
Data semnãrii ..................................
_____________
*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi
persoanã autorizatã sã reprezinte legal societatea.ANEXA 3
la procedurã
DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor
mici şi mijlocii


I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii
............................................................................
Adresa sediului social
............................................................................
Codul unic de înregistrare
............................................................................
Numele şi funcţia
............................................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, dupã caz, tipul întreprinderii:
_
│_│ Întreprindere autonomã În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt
preluate doar din situaţia economico-financiarã a întreprinderii solicitante.
Se va completa doar declaraţia, fãrã anexa nr. 4 la procedurã.
_
│_│ Întreprindere partenerã Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezul-
tatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedurã, precum şi a
fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
_
│_│ Întreprindere legatã Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezulta-
telor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedurã, precum şi a
fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Exerciţiul financiar de referinţã*2) │
├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤
│Numãrul mediu anual de │Cifra de afaceri anualã │Active totale │
│salariaţi │netã (mii lei/mii euro) │(mii lei/mii euro) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
Important: Precizaţi dacã, faţã de │_│ Nu
exerciţiul financiar anterior, datele _
financiare au înregistrat modificãri │_│ Da (în acest caz se va com-
care determinã încadrarea întreprin- pleta şi se va ataşa o decla-
derii într-o altã categorie (respectiv raţie referitoare la exerciţiul
microîntreprindere, întreprindere micã, financiar anterior)
mijlocie sau mare).

Semnãtura .................................................................
(numele şi funcţia semnatarului autorizat sã reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria rãspundere cã datele din aceastã declaraţie şi din anexe
sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii .................... Ştampila
Semnãtura ..........................
_____________
*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din OG nr. 27/2006.
*2) Datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri
anualã netã şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu
financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari
sau asociaţi.ANEXA 4
la procedurã
CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, dupã caz:
- secţiunea A, dacã întreprinderea solicitantã are cel puţin o întreprindere partenerã (precum şi orice fişe adiţionale);
- secţiunea B, dacã întreprinderea solicitantã este legatã cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ Perioada de referinţã
├────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ │Numãrul mediu │Cifra de afaceri │ Total active │
│ │ anual de │ anualã netã │(mii lei/mii euro)│
│ │ salariaţi │(mii lei/mii euro)│ │
├────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
𗈕. Datele*1) întreprin- │ │ │ │
│derii solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile financia-│ │ │ │
│re anuale consolidate │ │ │ │
│(se vor introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B1 din sec- │ │ │ │
│ţiunea B2) │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
𗈖. Datele cumulate*1) în│ │ │ │
│mod proporţional ale tu-│ │ │ │
│turor întreprinderilor │ │ │ │
│partenere, dacã este ca-│ │ │ │
│zul (se vor introduce │ │ │ │
│datele din secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
𗈗. Datele cumulate ale │ │ │ │
│tuturor întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacã existã)-│ │ │ │
│dacã nu au fost deja in-│ │ │ │
│cluse prin consolidare │ │ │ │
│la pct. 1 din acest ta- │ │ │ │
│bel (se vor introduce │ │ │ │
│datele din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B) │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────────┘Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 3.
___________
*1) Datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale se determinã şi se declarã pe propria rãspundere.
*2) Datele întreprinderii, inclusiv numãrul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusã.

Secţiunea A
Întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completatã "fişa de parteneriat" (câte o fişã pentru fiecare întreprindere partenerã a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere partenerã a oricãrei întreprinderi legate, ale cãrei date nu au fost încã incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din aceastã fişã de parteneriat trebuie sã fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare şi date financiare preliminare


Tabelul A.1
┌───────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ Întreprinderea partenerã - Date de │ Numãrul │Cifra de │ Active │
│ identificare │ mediu │afaceri │ totale │
├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ anual de │ anualã │(mii lei/ │
│Numele sau│ Adresa │Cod unic │Numele şi │ salariaţi│ netã │mii euro) │
│denumirea │ sediului │ de │prenumele │ │(mii lei/ │ │
│întreprin-│ social │înregis- │preşedin- │ │mii euro) │ │
│derii │ │trare │telui con-│ │ │ │
│ │ │ │siliului │ │ │ │
│ │ │ │de admi- │ │ │ │
│ │ │ │nistraţie,│ │ │ │
│ │ │ │director │ │ │ │
│ │ │ │general │ │ │ │
│ │ │ │sau echi- │ │ │ │
│ │ │ │valent │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
𗈕. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
𗈖. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
𗈗. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
𗈘. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
𗈙. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
𗈚. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
𗈛. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
𗈜. │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘NOTĂ?:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantã este direct sau indirect partenerã.
Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
Aceste date rezultã din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacã existã, la care se adaugã în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu aceastã întreprindere partenerã, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacã este necesar, adãugaţi "fişe privind legãtura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

FIŞA DE PARTENERIAT


1. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
.............................................................................
Adresa sediului social
.............................................................................
Codul unic de înregistrare
.............................................................................
Numele, prenumele şi funcţia
.............................................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprinderea legatã
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Perioada de referinţã │
├──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤
│ │ Numãrul mediu │ Cifra de afaceri │ Active totale │
│ │anual de salariaţi│ anualã netã │(mii lei/mii euro)│
│ │*1) │(mii lei/mii euro) │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘NOTĂ?: Aceste date rezultã din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacã existã. La acestea se adaugã într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de aceastã întreprindere partenerã, dacã datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacã este necesar, se va adãuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încã incluse prin consolidare.
___________
*1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

3. Calculul proporţional
a) Indicaţi exact proporţia deţinutã1) de întreprinderea solicitantã (sau de întreprinderea legatã prin intermediul cãreia se stabileşte legãtura de parteneriat), în întreprinderea partenerã la care se referã aceastã fişã:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinutã de întreprinderea partenerã, la care se referã aceastã fişã, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legatã)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
.....................................................................................................
.....................................................................................................Tabelul de parteneriat - A.2
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ │ Numãrul mediu │ Cifra de afaceri │ Active totale*2) │
│ Procent │anual de salariaţi│ anualã netã │(mii lei/mii euro)│
│ │ │(mii lei/mii euro) │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Valoare rezultatã │ │ │ │
│în urma aplicãrii │ │ │ │
│celui mai mare │ │ │ │
│procent la datele │ │ │ │
│introduse în tabe-│ │ │ │
│lul de la pct. 1. │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.


____________
*1) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulatã
proporţia deţinutã de fiecare întreprindere legatã în aceeaşi întreprindere partenerã.
*2) Active totale reprezintã active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans.

Secţiunea B
ÎNTREPRINDERI LEGATE

1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicitã încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:


_
│_│ Cazul 1: Întreprinderea solicitantã ţine situaţii financiare anuale
consolidate sau este inclusã în situaţiile financiare anuale consolidate
ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
_
│_│ Cazul 2: Întreprinderea solicitantã sau una ori mai multe întreprinderi
legate nu întocmeşte/nu întocmesc ori nu este/nu sunt/ inclusã/incluse în
situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).NOTĂ?:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantã derivã din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacã este cazul. La acestea se adaugã în mod proporţional datele oricãrei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situatã imediat în aval sau în amonte, dacã nu a fost deja inclusã prin consolidare*1).

2. Metode de calcul pentru fiecare caz


Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintã baza de
calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
Tabelul B1
┌──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Numãrul mediu │ Cifra de afaceri │ Active totale*2) │
│anual de salariaţi│ anualã netã │(mii lei/mii euro)│
│*2) │(mii lei/mii euro) │ │
┌──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce
la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere
sau legate".
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │
├──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤
│ Întreprinderea │ Adresa sediului │ Cod unic de │Numele şi prenu- │
│legatã (denumire/ │ social │ înregistrare │mele preşedintelui│
│date de identifi- │ │ │consiliului de │
│care) │ │ │administraţie, │
│ │ │ │director general │
│ │ │ │sau echivalent │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ A. │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ B. │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ C. │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ D. │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ E. │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘NOTĂ?:
Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încã incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişã de parteneriat" trebuie adãugate la secţiunea A.
_________
*1) Definiţia întreprinderii legate conform art. 4.4 (1) din OG 27/2006
*2) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legatã (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişã privind legãtura dintre întreprinderi" şi se vor adãuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.


Tabelul B2
┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Întreprinderea │ Numãrul mediu │ Cifra de afaceri │ Active totale │
│ numãrul: │anual de salariaţi│ anualã netã │(mii lei/mii euro)│
│ │ │(mii lei/mii euro) │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1.*) │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2.*) │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3.*) │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4.*) │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5.*) │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ Total │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘NOTĂ?
Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).
__________
*) Ataşaţi câte o "fişã privind legãtura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

FIŞA
privind legãtura dintre întreprinderi nr.
.............. din tabelul B2, secţiunea B
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)


1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii
.............................................................................
Adresa sediului social
.............................................................................
Codul unic de înregistrare
.............................................................................
Numele, prenumele şi funcţia
.............................................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprindere
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Perioada de referinţã │
├──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤
│ │ Numãrul mediu │ Cifra de afaceri │ Active totale │
│ │anual de salariaţi│ anualã netã │(mii lei/mii euro)│
│ │*1) │(mii lei/mii euro) │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.NOTĂ?:
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantã sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacã este cazul. La acestea se adaugã în mod proporţional datele oricãrei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situatã imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacã nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantã. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.
___________
*1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.


ANEXA 5
la procedurã


┌─────────────────────────────────────────────┐
│Data: ...................................... │
│Numãrul notificãrii: ....................... │
└─────────────────────────────────────────────┘

- NOTIFICARE*1) -
PRIVIND
ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
(în condiţiile prevãzute în anexa nr. 2 la procedurã)

DESTINATAR: Societatea: ...................................................
Data înregistrãrii societãţii comerciale: .................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrul comerţului (dupã caz):
............................................................................
codul fiscal (dupã caz): ..................................................
Codul unic de înregistrare (dupã caz): ....................................
Adresa: ...................................................................
Ca urmare a Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare nr. ..........
din data de ............., vã notificãm prin prezenta acordul nostru de prin-
cipiu pentru finanţarea urmãtoarelor activitãţi şi cheltuieli aferente
acestora:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tipul de cheltuialã Valoarea
Denumirea activitãţii pentru care finanţãrii
se solicitã finanţare aprobate de
principiu
- lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
_ _
│_│ Participãri la târguri │_│ Cheltuieli de participare conform
şi expoziţii interna- contractului cu organizatorul,
ţionale, organizate în incluzând:
strãinãtate, cu stand │_│ Închiriere stand, taxa de ............
propriu sau în asociere participare
cu alţi agenţi economici │_│ Amenajare stand ............
_
│_│ Cheltuieli de transport ............
_
│_│ Cheltuieli de cazare pe perioada
_ târgului ............
│_│ Cheltuieli de transport mostre ............

TOTAL ............

Denumire târg/expoziţie ....................................
Denumire organizator .......................................
_ _
│_│ Participãri la târguri │_│ Cheltuieli de participare conform
şi expoziţii organizate contractului cu organizatorul,
în ţarã, cu stand propriu incluzând:
sau în asociere cu alţi │_│ Închiriere stand, taxa de ............
agenţi economici participare
│_│ Amenajare stand ............
_
│_│ Cheltuieli de transport ............
_
│_│ Cheltuieli de cazare, pe perioada ............
târgului
TOTAL ............

Denumire târg/expoziţie ....................................
Denumire organizator .......................................
_ _
│_│ Elaborarea şi producţia │_│ Elaborarea şi producţia materia-
de materiale tipãrite de lelor publicitare stipulate în
promovare a agentului contractul ce urmeazã a fi
economic semnat cu furnizorul ............
Denumire furnizor: ......................................
_ _
│_│ Realizarea unui site │_│ Elaborare de pagini web pentru
pe internet pentru prezentarea pe internet a activitãţii
prezentarea activitãţii solicitantului şi a produselor
solicitantului promovate la export ............
şi a produselor/servi- Denumire furnizor: ......................................
ciilor promovate
_ _
│_│ Achiziţionarea de │_│ Cheltuieli pentru achiziţionarea
calculatoare necesare de calculatoare ............
pentru desfãşurarea
activitãţii; TOTAL ............
_ _
│_│ Achiziţionarea de │_│ Cheltuieli pentru achiziţia de
diverse scule, dispozitive, diverse scule, dispozitive,
echipamente, utilaje, echipamente, utilaje, maşini ............
maşini necesare pentru Obiectul contractului de achiziţie ............
desfãşurarea activitãţii Denumire furnizor: ......................................
(exceptând liniile
tehnologice)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Valoarea totalã a finanţãrii aprobate de principiu .......................Prezenta procedurã instituie o schemã de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevãzute de Regulamentul CE nr. 1998/2006, privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE.
____________
*1) Se completeazã de cãtre ANIMMC.

Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totalã de 200.000 de euro.

Coordonator UIP:

Semnãtura ................................


ANEXA 6
la procedurã
CERERE - TIP
de anulare totalã sau parţialã a
finanţãrii pentru care existã acord de principiu

(Se completeazã în cazul modificãrii uneia dintre condiţiile
în care s-a obţinut acordul de principiu asupra finanţãrii.)


Subscrisa ........................, având datele de identificare menţionate
la secţiunea A, reprezentatã legal prin dl/dna ........................ având
calitatea de ......................., solicit anularea acordului de principiu
pentru finanţare, obţinut prin Notificarea nr. ... din data de ......, pentru
categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.

SECŢIUNEA A Prezentarea solicitantului

Denumirea societãţii: .....................................................
Adresa: ...................................................................
Telefon: .............. Fax: ............... E-mail: ......................
Data înregistrãrii societãţii: ............................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (dupã caz):
...........................................................................
codul fiscal (dupã caz): ..................................................
Codul unic de înregistrare (dupã caz): ....................................SECŢIUNEA B Cheltuieli pentru care se solicitã anularea finanţãrii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea activitãţii Tipul de cheltuialã Valoarea
finanţãrii
pentru care
se solicitã
anularea
- lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
_ _
│_│ Participãri la târguri │_│ Cheltuieli de participare conform
şi expoziţii interna- contractului cu organizatorul,
ţionale, organizate în incluzând:
strãinãtate, cu stand │_│ Închiriere stand, taxa de ............
propriu sau în asociere participare
cu alţi agenţi economici │_│ Amenajarea standului ............
_
│_│ Cheltuieli de transport ............
_
│_│ Cheltuieli de cazare, pe perioada
_ târgului ............
│_│ Cheltuieli cu transportul mostrelor ............

TOTAL ............

Denumirea târului/expoziţiei
internaţionale la care se renunţã
.......................................................
_ _
│_│ Participãri la târguri │_│ Cheltuieli de participare conform
şi expoziţii organizate contractului cu organizatorul,
în ţarã, cu stand propriu incluzând:
sau în asociere cu alţi │_│ Închirierea standului, taxa de ............
agenţi economici participare
│_│ Amenajarea standului ............
_
│_│ Cheltuieli de transport, pe perioada ............
târgului
_
│_│ Cheltuieli de cazare ............

TOTAL ............

Denumirea târgului/expoziţiei la care se renunţã
............................................................
_ _
│_│ Elaborarea şi producţia │_│ Elaborarea şi producţia materia-
de materiale tipãrite, de lelor publicitare stipulate în
promovare a agentului contractul ce urmeazã a fi
economic semnat cu furnizorul ............
- pliante Denumirea partenerului contractual la care se renunţã:
- broşuri ............................................................
- cataloage
- afişe
- bannere
- CD-uri
_ _
│_│ Realizarea unui site │_│ Elaborare de pagini WEB pentru
pe internet pentru prezentarea pe Internet a activitãţii
prezentarea activitãţii solicitantului şi a produselor
solicitantului promovate la export ............
şi a produselor Denumirea partenerului contractual la care se renunţã:
promovate ............................................................
_ _
│_│ Achiziţionarea de │_│ Achiziţionarea de calculatoare ............
calculatoare necesare
pentru desfãşurarea TOTAL ............
activitãţii;
Denumirea partenerului contractual la care se renunţã:
............................................................
_ _
│_│ Achiziţionarea de │_│ Cheltuieli pentru achiziţia de
diverse scule, dispozitive, diverse scule, dispozitive,
echipamente, utilaje, echipamente, utilaje, maşini ............
maşini necesare pentru Obiectul contractului de achiziţie ............
desfãşurarea activitãţii Denumirea partenerului contractual la care se renunţã:
............................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────SECŢIUNEA C
Declaraţie pe propria rãspundere


Subsemnatul/subsemnata .........................., identificat/identificatã
cu actul de identitate seria ........ nr. ......................, eliberat de
.................... la data de ..............., cu domiciliul în localitatea
................., str. .................. nr. ........ bl. ....., sc. .....,
ap. ......, sectorul/judeţul ..................., în calitate de reprezentant
legal al societãţii ........................, declar pe propria rãspundere cã
solicit anularea totalã sau parţialã a finanţãrii pentru care am primit
acordul de principiu al ANIMMC, în conformitate cu cele declarate mai sus.

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*1) Funcţia: .............

Data semnãrii: ..................


___________
*1) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal societatea.


ANEXA 7
la procedurã
CERERE - TIP
de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile
(Se completeazã toate rubricile în limba românã, prin tehnoredactare.)


Subscrisa ..................................., având datele de identificare
menţionate mai jos, reprezentatã legal prin domnul/doamna ..................,
având calitatea de ...................., identificat/identificatã cu actul de
identitate seria ........ nr. ................, eliberat de .................
la data de ....................., cu domiciliul în localitatea ..............
str. ............... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul
.............., cod poştal ........., solicit eliberarea alocaţiei financiare
nerambursabile în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul
preşedintelui nr. .........../2007.

Datele de identificare a solicitantului:

Denumirea completã a solicitantului: ......................................
Adresa ........................................Cod Poştal .................
Telefon: ................ Fax:................ E-mail......................
Data înregistrãrii organizaţiei ...........................................
Numãrul de înmatriculare în registrul comerţului (dupã caz) ...............
codul fiscal (dupã caz) ...................................................
Codul unic de înregistrare (dupã caz) .....................................
Cont bancar (5070) nr. ............................., deschis la Trezoreria
........................

Anexez la prezenta formularul de decont (conform anexei nr. 8), precum şi
documentele justificative prevãzute în anexa nr. 1 la program, în original şi
în copie, în ordinea activitãţilor şi documentelor justificative completate
în formularul de decont.

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*) Funcţia: ............

Data semnãrii: ..................
_____________
*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi
persoanã autorizatã sã reprezinte legal societatea.ANEXA 8
la procedurã
- FORMULARUL DE DECONT*1) -


Denumirea solicitantului ..................................................
- Lei*) -
┌────┬────────┬──────┬────────────────────┬───────────────────────────┬──────┐
│Nr. │Activi- │Obiec-│ Factura │ Document de platã │Valoa-│
│crt.│tatea*2)│tul ├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┤rea │
│ │ │factu-│ Nr. │ Datã │Valoa-│Felul │ Nr. │Datã │Valoa-│aloca-│
│ │ │rii │ │ │re cu/│docu- │ │ │rea cu│ţiei │
│ │ │ │ │ │fãrã │mentu-│ │ │ TVA │finan-│
│ │ │ │ │ │TVA │lui │ │ │ │ciare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │neram-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bursa-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bile │
├────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┤ │ ├──────┼──────┤ │ ├──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┤ │ ├──────┼──────┤ │ ├──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┤ │ ├──────┼──────┤ │ ├──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┤ │ ├──────┼──────┤ │ ├──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┤ │ ├──────┼──────┤ │ ├──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┤ │ ├──────┼──────┤ │ ├──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┤ │ ├──────┼──────┤ │ ├──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┤ │ ├──────┼──────┤ │ ├──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 9. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┤ │ ├──────┼──────┤ │ ├──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴──────┼──────┼──────┼──────┴──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │/////////////│ │ │ │
│TOTAL │ │/////////////│ │ │ │
├──────┼──────┼/////////////├──────┼──────┼──────┤
│ │ │/////////////│ │ │ │
└──────┴──────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┘

Reprezentantul legal/împuternicitul agentului economic**)
Numele ................................ Ştampila
Semnãtura .............................
Funcţia: ..................... Data semnãrii: ............


___________
*1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative, în conformitate cu anexa nr. 1 şi în ordinea activitãţilor prezentate în decont, precum şi documentele justificative, în original şi în copie certificatã.
*2) conform cheltuielilor eligibile prevãzute în anexa nr. 1.
*) Pentru plãţile efectuate în valutã conversia se face utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru ziua efectuãrii plãţii de cãtre beneficiar.
**) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã a comerciantului.

VIZA UIP


┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │ Coordonator │ Verificator │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│Nume şi prenume │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│Semnãtura │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│Data │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ANEXA 9
la procedurã
FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICÃ*)
(Se completeazã toate rubricile în limba românã, prin tehnoredactare.)


Perioada pentru raportare: anul .............

Datele de identificare a societãţii:
Denumirea societãţii ......................................................
Adresa ............................... Cod Poştal .........................
Telefon: ................ Fax: .............. E-mail ......................
Data înregistrãrii societãţii ............................................
Numãrul de înmatriculare în registrul comerţului (dupã caz) ...............
Codul unic de înregistrare (dupã caz) .....................................
Am obţinut Notificarea de acord de principiu pentru finanţare nr. ......../
zz.ll.., iar eliberarea alocaţiei financiare s-a efectuat pe baza Cererii
-tip de eliberare a AFN nr. ............... din data de ...............

Date de raportare tehnicã:
- Cifra de afaceri: ..........................lei;
- Profitul brut: .............................lei;
- Numãrul mediu scriptic anual de personal: ............................. ;
- Numãr de locuri de muncã nou create: .................., din care pentru
femei ...............
- În perioada consideratã aţi încheiat contracte cu noi parteneri?
_
NU │_│
_
DA │_│,

- În perioada consideratã aţi exportat pe noi prietenii?
_
NU │_│
_
DA │_│, în urmãtoarele ţãri" ...........................................


Subsemnata/Subsemnatul .........................., identificat/identificatã
cu actul de identitate seria .......... nr. ..................... eliberat de
în calitate de reprezentant legal al societãţii ............................,
declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în
prezentul formular sunt corecte şi complete.

Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului**) Funcţia: .........

Data semnãrii: .......


____________
*) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program, pentru o perioadã de 3 ani, începând cu anul urmãtor acordãrii alocaţiei financiare de cãtre ANIMMC.
**) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã a comerciantului.

ANEXA 10
la procedurã
OPIS*)

1. Certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângã tribunalul din raza teritorialã a sediului întreprinderii, care va cuprinde:


_ ┌────────┐
│_│ datele de identificare ale societãţii; │ │
_ ├────────┤
│_│ codul unic de înregistrare; │ │
_ ├────────┤
│_│ acţionarii/asociaţii; │ │
_ ├────────┤
│_│ reprezentanţii legali ai societãţii; │ │
_ ├────────┤
│_│ domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate │ │
secundare; │ │
_ ├────────┤
│_│ punctele de lucru sau alte sedii secundare ale societãţii; │ │
_ ├────────┤
│_│ data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia. │ │
│ │
├────────┤
2. Copie certificatã (ştampilatã şi semnatã de reprezentantul legal)│ │
a autorizaţiei, în cazul persoanelor fizice autorizate sau al │ │
asociaţiilor familiale. │ │
├────────┤
3. Copie certificatã (ştampilatã şi semnatã de reprezentantul legal)│ │
a certificatului de înregistrare. │ │
├────────┤
4. Copie certificatã (ştampilatã şi semnatã de reprezentantul legal)│ │
a certificatului de înscriere a asociaţiei/fundaţiei în registrul│ │
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei în a │ │
cãrei circumscripţie teritorialã îşi are sediul, în cazul asocia-│ │
ţiilor sau fundaţiilor. │ │
├────────┤
5. Certificatul de atestare fiscalã privind îndeplinirea obligaţii- │ │
lor de platã la bugetul general consolidat, în original sau în │ │
copie legalizatã, eliberat de direcţiile generale teritoriale ale│ │
finanţelor publice, emis conform prevederilor legale (inclusiv │ │
pentru punctele de lucru, filiale, sucursale, subunitãţi sau alte│ │
sedii secundare ale societãţii). │ │
├────────┤
6. Certificatul privind îndeplinirea obligaţiilor de platã cãtre │ │
bugetele locale, în original sau în copie legalizatã, eliberat de│ │
cãtre direcţiile de impozite şi taxe locale din cadrul primãrii- │ │
lor din raza/razele teritoriale unde societatea îşi desfãşoarã │ │
activitatea, emis conform prevederilor legale (inclusiv pentru │ │
punctele de lucru, filiale, sucursale, subunitãţi sau alte sedii │ │
secundare ale societãţii). │ │
├────────┤
7. Impunerea venitului realizat în anul fiscal anterior, în original│ │
sau copie legalizatã, în cazul persoanelor fizice autorizate sau │ │
al asociaţiilor familiale. │ │
├────────┤
8. Dovada numãrului mediu anual de salariaţi, a cifrei de afaceri │ │
anuale nete şi activelor totale, anexa nr. 3(4), dupã caz, │ │
la procedurã. │ │
├────────┤
9. Copia buletinului de identitate/cãrţii de identitate al/a persoa-│ │
nei autorizate sã semneze cererea-tip de acord de principiu │ │
pentru finanţare. │ │
├────────┤
10. Împuternicirea reprezentantului societãţii solicitante, care │ │
semneazã cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, dacã│ │
este cazul. └────────┘


_________
*) Se va nota cu X în dreptul fiecãrui document numai dacã acesta este cuprins în dosar. Agenţia nu îşi asumã rãspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacã acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.

ANEXA 11
la procedurã

Lista oficiilor teritoriale ale întreprinderilor mici şi mijlocii
şi cooperaţie


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. OTIMMC ADRESA TELEFON
crt.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. BRAŞOV Str. Prahova nr.2, Braşov, C.P.500209 0368-434154
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. CLUJ Str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca, C.P.400174 0264-487224
0264-487244
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. CONSTANŢA Bd. Tomis nr. 79-81, et.1, cod 900669, Constanţa, 0241-661253
C.P.900669 0241-661254
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. CRAIOVA Str. Sfinţii Apostoli nr. 72, Craiova, C.P.200501 0251-510785
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. GALAŢI Str. Prelungirea Traian nr. 1, bl. Pescãruş, 0236-416610
tronson C, parter, Galaţi, C.P.800037
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. IAŞI Str. Doamna Elena nr.61A, et.2, Iaşi, C.P.700398 0232-261101
0232-805078
0232-805079
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. TÂRGU MUREŞ Piata Victoriei nr. 5, et. 2, Târgu Mureş, 0265-311660
C.P.540029
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. TIMIŞOARA Bd. Revoluţiei nr. 8, Timişoara, C.P.300024 0256-292739
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016