Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 507 din 5 august 2003  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia si utilizarea materiilor prime furajere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 507 din 5 august 2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia si utilizarea materiilor prime furajere

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 septembrie 2003
În temeiul prevederilor <>art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului,
vazand Referatul de aprobare nr. 162.378 din 21 iulie 2003, întocmit de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara,

ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Norma sanitarã veterinara privind circulaţia şi utilizarea materiilor prime furajere, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi institutele centrale de profil vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii,
pãdurilor, apelor şi mediului,
Ilie Sarbu

Bucureşti, 5 august 2003.
Nr. 507.

ANEXA

ART. 1
(1) Prezenta norma sanitarã veterinara se aplica circulaţiei şi utilizãrii materiilor prime furajere, pe teritoriul României.
(2) Prezenta norma sanitarã veterinara se aplica, fãrã a fi prejudiciate celelalte prevederi ale legislaţiei sanitare veterinare naţionale din domeniul nutritiei animale.
ART. 2
În sensul prezentei norme sanitare veterinare se vor aplica urmãtoarele definiţii:
1. "materii prime furajere": diferite produse de origine vegetala sau animala, în starea lor naturala, proaspete sau conservate, produse derivate din prelucrarea industriala a acestora, precum şi substantele organice sau anorganice, conţinând sau nu aditivi, care sunt destinate hranirii animalelor, fie direct ca atare, fie dupã procesare la prepararea furajelor combinate sau ca suport pentru premixuri;
2. "punerea în circulaţie" sau "circulaţie": deţinerea oricãrei materii prime furajere, în scopul vânzãrii, inclusiv oferirea spre vânzare sau orice alta forma de transfer, gratuit sau nu, cãtre o terta parte, precum şi vânzarea şi celelalte forme de transfer ale acestora.
ART. 3
Fãrã a prejudicia alte prevederi legislative naţionale, materiile prime furajere, pot fi puse în circulaţie pe teritoriul României, numai dacã acestea sunt salubre, nefalsificate şi de calitate comercialã. Circulaţia şi utilizarea materiilor prime furajere nu trebuie sa prezinte nici un pericol pentru sãnãtatea animala, publica sau pentru mediul înconjurãtor şi nu trebuie puse în circulaţie într-un mod care ar putea sa induca în eroare cumpãrãtorul sau utilizatorul.
ART. 4
Prevederile generale cuprinse în partea A, a anexei se aplica pentru punerea în circulaţie a materiilor prime furajere.
ART. 5
(1) Materiile prime furajere nu pot fi puse în circulaţie decât dacã specificaţiile acestora vor fi vizibile, lizibile şi de nesters. Acestea angajeazã responsabilitatea producãtorului, ambalatorului, importatorului, vânzãtorului sau distribuitorului, stabilit în România. Specificaţiile vor fi înscrise într-un document de însoţire sau, dupã caz, pe ambalaj, pe container sau pe o eticheta fixatã pe acesta şi se referã la:
a) cuvintele "materie prima furajera";
b) denumirea materiei prime furajere şi dupã caz alte specificaţii prevãzute la art. 7;
c) materiile prime furajere enumerate în partea B a anexei, specificaţiile prevãzute la coloana a patra a partii B a anexei;
d) materiile prime furajere care nu sunt cuprinse în partea B a anexei, specificaţiile prevãzute în coloana a doua a tabelului din partea C a anexei;
e) dupã caz, specificaţiile prevãzute de partea A, a anexei;
f) cantitatea neta, exprimatã în unitãţi de masa, în cazul produselor solide şi în unitãţi de masa sau volum, în cazul produselor lichide;
g) numele sau denumirea comercialã şi adresa sau locul de înregistrare al unitãţii producãtoare, numãrul de aprobare, numãrul de referinta al lotului sau orice alta indicaţie care asigura trasabilitatea materiei prime furajere, în cazul în care unitatea trebuie sa fie aprobatã în conformitate cu prevederile "Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor sanitare veterinare pentru înlãturarea şi prelucrarea deşeurilor animale, comercializarea lor şi prevenirea agenţilor patogeni din furajele care conţin produse de origine animala sau peste" aprobatã prin <>Ordinul MAAP nr. 504/28.12.2001 şi publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 78 din 01.02.2002.
h) numele sau denumirea comercialã şi adresa sau sediul persoanei, fizice sau juridice, responsabile pentru specificaţiile anterioare, dacã acestea sunt diferite de cele ale producãtorului, în conformitate cu cele prevãzute la lit. g).
(2) Pe ambalaje, recipiente, etichete şi pe documentele de însoţire, pot fi înscrise şi alte informaţii, cu condiţia ca acestea, sa se refere la parametri obiectivi sau cuantificabili ce pot fi justificati şi sa nu induca în eroare cumpãrãtorul. Acest e informaţii trebuie sa fie separate de informaţiile prevãzute la alin. (1).
(3) Pentru cantitãţi de materii prime furajere, de pana la 10 kilograme, destinate utilizatorului final, specificaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) trebuie sa fie furnizate cumpãrãtorului prin intermediul unei inscriptionari corespunzãtoare la punct ul de vânzare.
(4) Dacã un lot este divizat în cursul circulaţiei, specificaţiile, prevãzute la alin. (1), referitoare la lotul iniţial, trebuie sa fie preluate şi înscrise pe ambalajele, recipientele şi documentele de însoţire pentru fiecare diviziune a lotului.
(5) În cazul în care compozitia unei materii prime furajere, aflate în circulaţie, este schimbatã, specificaţiile prevãzute la alin. (1) trebuie sa fie modificate în consecinta, sub responsabilitatea persoanei care furnizeazã noile specificaţii.
ART. 6
(1) Prin derogare de la prevederile art. 5, specificaţiile la care se referã art. 5, alin. (1), lit. c) şi d) şi Cap. V, pct. 2 şi 3 din partea A, a anexei, nu vor fi solicitate dacã:
a) înainte de fiecare tranzacţie, cumpãrãtorul a declarat în scris, ca nu solicita aceste informaţii;
b) materiile furajere de origine vegetala sau animala, proaspete sau conservate, supuse sau nu unui tratament fizic simplu, sunt în cantitãţi de pana la 10 kilograme, destinate hranirii animalelor de companie şi furnizate direct utilizatorului final, de un distribuitor stabilit teritoriul României, fãrã a se aduce atingere prevederilor "Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor sanitare veterinare pentru înlãturarea şi prelucrarea deşeurilor animale, comercializarea lor şi prevenirea agenţilor patogeni din furajele care conţin produse de origine animala sau peste".
(2) În cazul în care unei materii prime furajere provenite dintr-o ţara terta, pusã în circulaţie pentru prima data pe teritoriul României şi cãreia, nu este posibil sa se furnizeze garanţiile referitoare la compoziţie, prevãzute la art. 5, alin. (1), lit. c) şi d) şi la Cap. V, pct. 2 şi 3 a partii A, a anexei, şi în cazul lipsei în ţara noastrã a mijloacelor ce asigura determinarile analitice necesare, autoritatea veterinara centrala a României poate admite ca, datele provizorii privind compozitia sa fie furnizate de cãtre persoana responsabilã în conformitate cu art. 5, alin. (1), lit. g) în condiţiile urmãtoare:
a) autoritãţile competente responsabile pentru control sa fie informate în avans despre sosirea materiei prime furajere;
b) specificaţiile definitive privind compozitia sa fie furnizate cumpãrãtorului şi autoritãţilor veterinare competente, în termen de 10 zile lucrãtoare de la sosirea lor în România;
c) specificaţiile privind compozitia, înscrise în documente sa fie însoţite de urmãtoarea menţiune cu caractere aldine:
"date provizorii ce vor fi confirmate de .................. (numele şi adresa laboratorului mandatat pentru efectuarea analizelor), referitoare la ........... (numãrul de referinta al probei de analizat) înainte de ................ (data)"
d) România va informa Comisia Europeanã despre circumstanţele în care aplica derogarea la care se face referire în prezentul alineat.
(3) Prin derogare de la art. 5:
a) fãrã a se aduce atingere "Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor sanitare veterinare pentru înlãturarea şi prelucrarea deşeurilor animale, comercializarea lor şi prevenirea agenţilor patogeni din furajele care conţin produse de origine animala sau peste", specificaţiile prevãzute la art. 5, alin. (1), nu vor fi solicitate, în cazul produselor de origine vegetala sau animala, în starea lor naturala, proaspete sau conservate, supuse sau nu unui simplu tratament fizic şi netratate cu aditivi, cu excepţia agenţilor de conservare, care sunt furnizate de un producãtor agricol, unui utilizator crescator de animale, ambii aflaţi pe teritoriul României;
b) indicaţiile la care se referã art. 5, alin. (1), lit. c), d), e) şi f) şi în partea A, a anexei, nu vor fi solicitate atunci când sunt puse în circulaţie subproduse de origine vegetala sau animala, rezultate dintr-un proces de prelucrare agro-industriala şi care au o umiditate mai mare de 50%.
ART. 7
(1) Materiile furajere enumerate la partea B a anexei, pot circula numai sub denumirile ce sunt prevãzute de aceasta şi cu condiţia ca acestea sa corespundã descrierilor respective.
(2) Se admite circulaţia materiilor prime furajere, altele decât cele la care se referã alin. (1), cu condiţia ca, aceste materii prime furajere, sa circule sub denumiri şi/sau cu calificative diferite de cele enumerate în anexa şi sa nu poatã induce în eroare cumpãrãtorul, în ceea ce priveşte identitatea realã a produsului care îi este oferit.
ART. 8
(1) Materiile prime furajere al cãror conţinut de substanţe sau produse indezirabile depãşeşte nivelul permis pentru materiile prime furajere, în conformitate cu prevederile <>Ordinului Ministerului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 294/11.07.2002 pentru aprobarea "Normei sanitare veterinare privind conţinutul maxim admis pentru unele substanţe şi produse în furaje", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731/07.10.2002, pot fi puse în circulaţie numai dacã sunt destinate întreprinderilor aprobate, producãtoare de nutreturi combinate înscrise pe lista nationala în conformitate cu prevederile "Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile şi modalitãţile pentru aprobarea şi înregistrarea unor întreprinderi şi intermediari ce opereazã în sectorul nutritiei animalelor".
(2) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), materiile prime furajere, în sensul primului alineat, trebuie sa fie etichetate ca "materii prime furajere destinate întreprinderilor aprobate producãtoare de nutreturi combinate".
ART. 9
În scopul circulaţiei pe teritoriul României, indicaţiile înscrise pe documentul de însoţire, pe ambalaje, pe recipiente sau pe eticheta ataşatã acestora vor fi redactate în limba romana.
ART. 10
Autoritatea veterinara centrala a României trebuie sa se asigure, ca restricţiile aplicabile circulaţiei materiilor prime furajere, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, nu vor putea fi impuse în alte cazuri decât cele prevãzute în prezenta norma sanitarã veterinara.
ART. 11
În conformitate cu procedura legislativã nationala vor fi adoptate urmãtoarele:
a) un sistem de codificare numericã pentru materiile prime furajere, bazat pe glosare care indica originea, partea utilizata a produsului/subprodusului utilizat, modul de prelucrare şi maturitatea/calitatea materiilor prime furajere, permitand identificarea la nivel internaţional, în special prin denumire şi descriere;
b) stabilirea unei liste a materiilor prime furajere a cãror circulaţie sau utilizare, în scopuri furajere, este limitatã sau interzisã, pentru a se asigura respectarea prevederilor art. 3;
c) amendamentele la lista la care face referire lit. b), vor fi adoptate ţinând cont de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice;
d) anexa, la prezenta norma sanitarã veterinara, poate fi modificatã ţinând cont de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice.
ART. 12
Materiile prime furajere sunt supuse controlul oficial pentru verificarea respectãrii cerinţelor prezentei norme sanitare veterinare, prin sondaj, cel puţin prin prelevare de probe, în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
ART. 13
(1) Autoritatea veterinara centrala a României, prin Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura imple
mentarea şi conformitatea cu prevederile acesteia.
(2) Autoritatea veterinara competenta va dispune mãsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încãlcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
(3) Atunci când autoritatea veterinara centrala a României adopta cele menţionate la alineatele precedente, trebuie sa facã referire expresã la prezenta norma sanitarã veterinara.
ART. 14
Anexa face parte integrantã din prezenta norma sanitarã veterinara.

ANEXA
la norma sanitarã veterinara

PARTEA A
GENERALITATI

CAP. I
PREVEDERI EXPLICATIVE

1. Materiile prime furajere sunt enumerate şi definite în Partea B, în conformitate cu urmãtoarele criterii:
a. originea produsului/subprodusului - exemplu: animala, vegetala, minerala,
b. partea utilizata din produs/subprodus - exemplu: integral, seminţele, tuberculi, oase,
c. procedeul la care a fost supus produsul/subprodusul, - exemplu: decorticare, extracţie, încãlzire şi/sau produsul/subprodusul obţinut - exemplu fulgi, tarate, pulpa, grasime,
d. compozitia produsului/subprodusului şi/sau calitatea produsului/subprodusului - exemplu, "cu conţinut scãzut în glucosinolat", "bogat în grasime", "cu conţinut scãzut de zahãr".
2. Lista prevãzutã în Partea B cuprinde 12 puncte:
1. Boabe de cereale, produsele şi subprodusele lor;
2. Seminţe, fructe oleaginoase, produsele şi subprodusele lor;
3. Seminţe de leguminoase, produsele şi subprodusele lor;
4. Tuberculi şi rãdãcini, produsele şi subprodusele lor;
5. Alte seminţe şi fructe, produsele şi subprodusele lor;
6. Nutreturi şi furaje grosiere;
7. Alte plante, produsele şi subprodusele lor;
8. Produse lactate;
9. Produse provenite de la animalele terestre;
10. Peste şi alte animale marine, produsele şi subprodusele lor;
11. Minerale;
12. Diverse.

CAP. II
PREVEDERI REFERITOARE LA PURITATEA BOTANICA ŞI CHIMICA

1. Fãrã a fi prejudiciate prevederile art. 3, materiile prime furajere trebuie sa fie, în conformitate cu prevederile bunei practici de fabricaţie, libere de impuritati chimice rezultate din procesul de fabricare a acestora şi din tehnicile auxiliare, la care se referã "Norma sanitarã veterinara cu privire la aditivii din furaje", numai dacã un conţinut maxim specific, pentru o anumitã materie furajera, este stabilit la Partea B a anexei nr. 2.
2. Puritatea botanica a produselor şi subproduselor prevãzute la Pãrţile B şi C nu trebuie sa fie mai mica de 95%, cu excepţia cazurilor în care un alt nivel a fost stabilit de Pãrţile B şi C. Sunt considerate impuritati botanice urmãtoarele:
a) impuritatile naturale dar inofensive - de exemplu paiele sau fragmentele de paie, seminţele altor specii cultivate sau seminţele buruienilor;
b) reziduuri inofensive de la alte boabe sau fructe oleaginoase, provenite dintr-un proces anterior de fabricaţie, al cãror nivel nu trebuie sa depãşeascã 0,5%;
3. Nivelurile de puritate botanica indicate se referã la greutatea produsului şi subprodusului ca atare.

CAP. III
PREVEDERI REFERITOARE LA DENUMIRI

Atunci când denumirea unei materii furajere la care se face referire în Partea B, cuprinde unul sau mai mulţi termeni în paranteza, aceşti termeni pot fi omisi, de exemplu ulei din (boabe) soia, poate fi declarat ca ulei din boabe de soia sau ulei de soia.

CAP. IV
PREVEDERI REFERITOARE LA GLOSAR

Glosarul prezentat mai jos, se referã la principalele procedee utilizate pentru fabricarea materiilor prime furajere cuprinse în Pãrţile B şi C ale prezentei anexe. Atunci când denumirea acestor materii prime furajere include un nume sau un calificativ din acest glosar, procedeul de fabricaţie utilizat trebuie sa corespundã definitiei prezentate în acesta.

┌───┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Procedeu │ Definitie │ Denumire │
│ │ │ │ uzualã/calificativ │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│(1)│ (2) │ (3) │ (4) │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 1 │Concentraţie │Creşterea conţinutului unor componenţi prin │Concentrat │
│ │ │îndepãrtarea apei sau a altor constituenti │ │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 2 │Decorticare^1) │Îndepãrtarea completa sau parţialã a stratului │Decorticat, parţial │
│ │ │exterior al boabelor, seminţelor, fructelor, │decorticat │
│ │ │nucilor, etc. │ │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 3 │Uscare │Deshidratare prin procedee artificiale sau │Uscat (la soare sau │
│ │ │naturale │artificial) │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 4 │Extracţie │Îndepãrtarea fie a grasimilor sau a uleiului din│Sroturi, extracte │
│ │ │unele produse cu ajutorul solventilor organici, │(pentru materiile │
│ │ │fie a zaharurilor sau a altor componente │oleaginoase), melasa, │
│ │ │hidrosolubile cu ajutorul solventilor aposi. În │pulpa (pentru produsele│
│ │ │cazul folosirii solventilor organici, produsul │ce conţin zaharuri sau │
│ │ │care rezulta trebuie sa fie tehnic liber de acel│alte componente │
│ │ │solvent │hidrosolubile) │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 5 │Extrudare │Trecere unui material sub presiune printr-un │Extrudate │
│ │ │orificiu (vezi şi pregelatinizarea) │ │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 6 │Fulguire-rulare │Aplatizarea unui produs supus acţiunii caldurii │Fulgi │
│ │ │umede │ │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 7 │Macinare uscata │Tratament fizic aplicat boabelor în scopul │Fãina, tarate │
│ │ │reducerii dimensiunii particulelor şi a │ │
│ │ │facilitãrii separarii în fracţiunile │ │
│ │ │constituente (în principal fãina şi tarate) │ │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 8 │Tratament termic│Termen general care se referã la diverse │Prajite, fierte, │
│ │ │tratamente termice efectuate în anumite condiţii│tratate termic │
│ │ │pentru a influenta valoarea nutritionala sau │ │
│ │ │structura materialului │ │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 9 │Hidrogenare │Transformarea gliceridelor nesaturate în │Saturate, parţial │
│ │ │gliceride saturate (din uleiuri şi grãsimi) │saturate │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│10 │Hidroliza │Degradarea în constituenti chimici simpli │Hidrolizate │
│ │ │printr-un tratament adecvat cu apa şi eventual │ │
│ │ │cu enzime sau acizi/baze │ │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│11 │Presare │Îndepãrtarea materiei grase sau a uleiului din │Turte (în cazul │
│ │ │produsele bogate în grãsimi sau a sucului din │produselor │
│ │ │fructe sau alte produse vegetale, prin extracţie│oleaginoase), pulpa, │
│ │ │mecanicã (presare cu un surub sau un alt tip de │marc (pentru fructe), │
│ │ │presa), eventual cu un uşor tratament termic │pulpa presata (pentru │
│ │ │ │trestia de zahãr) │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│12 │Peletare │Compresare specialã prin trecerea printr-o │Pelete │
│ │ │filiera │ │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│13 │Pregelatinizare │Modificarea amidonului pentru a creste │Pregelatinizate │
│ │ │semnificativ capacitatea sa de hidratare în apa │ │
│ │ │rece │ │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│14 │Rafinare │Îndepãrtarea completa sau parţialã a │Rafinat, │
│ │ │impuritatilor din zahãr, uleiuri şi grãsimi sau │parţial rafinat │
│ │ │din alte substanţe naturale printr-un tratament │ │
│ │ │fizic sau chimic │ │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│15 │Macinare umeda │Separarea mecanicã a pãrţilor componente ale │Germeni, gluten, amidon│
│ │ │boabelor, dupã inmuiere în apa ce conţine │ │
│ │ │eventual dioxid de sulf, în vederea extragerii │ │
│ │ │amidonului │ │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│16 │Uruire │Prelucrare mecanicã a boabelor sau altor materii│Uruieli │
│ │ │furajere pentru a le reduce dimensiunile │ │
├───┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│17 │Îndepãrtarea │Îndepãrtarea completa sau parţialã a mono- şi │Produs fãrã zahãr, │
│ │zaharurilor │dizaharidelor din melasa sau alte produse ce │produs parţial fãrã │
│ │ │conţin zahãr prin mijloace fizice sau chimice │zahãr │
├───┴────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤
│^1) Expresia "decorticare" poate fi înlocuitã cu "depeliculizare" sau "decojire", dupã caz, │
│situaţie în care se va utiliza calificativul "depeliculizat" sau "decojit". │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘CAP. V
DISPOZIŢII REFERITOARE LA CONŢINUTUL INDICAT SAU
CARE SE VA DECLARA CONFORM PĂRŢILOR B ŞI C

1. Conţinutul indicat sau care se va declara, se referã la greutatea materiei furajere, cu excepţia cazurilor în care este altfel stabilit.
2. Conform art. 3 şi 6 alin. (3) lit. b) cu condiţia ca în pãrţile B şi C ale prezentei anexe sa nu fie stabilit un alt nivel, umiditatea materiilor furajere trebuie declarata, dacã depãşeşte 14% din greutatea materiei furajere. În cazul materiilor furajere care au o umiditate ce nu depãşeşte limita indicatã mai sus, aceasta trebuie declarata la cererea cumpãrãtorului.
3. Conform art. 3 al normei sanitare veterinare cu condiţia ca un alt nivel sa nu fie stabilit la pãrţile B sau C ale prezentei anexe, nivelul de cenusa insolubila în acid clorhidric al materiei furajere trebuie sa fie declarat, dacã depãşeşte 2,2% din substanta uscata.

CAP. VI
DISPOZIŢII REFERITOARE LA AGENŢII DE DENATURARE ŞI LIANTI

Atunci când produsele la care se face referire în coloana a 2-a a partii B sau la prima coloana a partii C a prezentei anexe, sunt folosite pentru denaturarea sau inglobarea materiilor furajere, trebuie furnizate urmãtoarele informaţii:
a) pentru agenţi de denaturare: natura şi cantitatea produsului utilizat,
b) pentru lianti: natura produsului utilizat; În cazul liantilor, cantitatea de produs utilizat nu trebuie sa depãşeascã 3% din greutatea totalã.

CAP. VII
DISPOZIŢII REFERITOARE LA TOLERANŢELE MINIME INDICATE SAU
CARE TREBUIE DECLARATE CONFORM PĂRŢILOR B ŞI C

Atunci când, cu ocazia unui control oficial, conform art. 12 al normei sanitare veterinare, se constata o diferenţa între compozitia unei materii furajere şi compozitia declarata a acesteia, susceptibilã de a îi reduce valoarea, urmãtoarele tolerante minime sunt permise:
a) pentru proteina bruta:
1. doua unitãţi pentru conţinutul declarat de 20% sau mai mult,
2. 10% din conţinutul declarat pentru conţinutul declarat de pana la 20% dar nu mai puţin de 10%,
3. o unitate pentru conţinutul declarat de pana la 10%;
b) pentru glucidele totale, glucidele reducatoare, zaharoza, lactoza şi glucoza (dextroza)
1. 2 unitãţi pentru conţinutul declarat de peste 20%
2. 10% din conţinutul declarat pentru conţinutul declarat de pana la 20% dar nu mai puţin de 5%,
3. 0,5 unitãţi pentru conţinutul declarat de pana la 5%
c) pentru amidon şi inulina:
1. 3 unitãţi pentru conţinutul declarat de peste 30%,
2. 10% din conţinutul declarat pentru conţinutul declarat de pana la 30% dar nu mai puţin de 10%.
3. o unitate pentru conţinutul declarat de pana la 10%
d) pentru materiile grase brute:
1. 1,8 unitãţi pentru conţinutul declarat de peste 15%,
2. 12% din conţinutul declarat pentru conţinutul declarat de pana la 15% dar nu mai puţin de 5%,
3. 0,6 unitãţi pentru conţinutul declarat de pana la 5%.
e) pentru celuloza bruta:
1. 2,1 unitãţi pentru conţinutul declarat de peste 14%,
2. 15% din conţinutul declarat pentru conţinutul declarat de pana la 14% dar nu mai puţin de 6%,
3. 0,9 unitãţi pentru conţinutul declarat de pana la 6%.
f) pentru umiditate şi cenusa bruta:
1. o unitate pentru conţinutul declarat de peste 10%
2. 10% din conţinutul declarat pentru conţinutul declarat de pana la 10% dar nu mai puţin de 5%,
3. 0,5 unitãţi pentru conţinutul declarat de pana la 5%;
g) pentru fosforul total, sodiu, carbonat de calciu, calciu, magneziu, indicele de aciditate şi materiile insolubile în eter de petrol:
1. 1,5 unitãţi pentru conţinutul (valorile) declarat de peste 15%, dupã caz
2. 10% din conţinutul (valoarea) declarat pentru conţinutul (valorile) declarat(e) de pana la 15% dar nu mai puţin de 2%, dupã caz,
3. 0,2 unitãţi pentru conţinutul (valorile) declarat de pana la 2%, dupã caz,
h) pentru cenusa insolubila în acid clorhidric şi cloruri exprimate în NaCl:
1. 10% din conţinutul declarat pentru conţinutul declarat de peste 3%;
2. 0,3 unitãţi pentru conţinutul declarat de pana la 3%;
i) pentru caroteni, vitamina A şi xantofila:
- 30% din conţinutul declarat;
j) pentru metionina, lizina şi bazele azotate volatile:
- 20% din conţinutul declarat.

CAP. VIII
DISPOZIŢII REFERITOARE LA ETICHETAREA MATERIILOR FURAJERE
CE CONŢIN PROTEINE DERIVATE DIN TESUTURI DE MAMIFERE

1. Etichetele materiilor furajere ce conţin proteine derivate din tesuturi de mamifere trebuie sa cuprindã urmãtoarea declaraţie: "Aceste materii furajere conţin proteine derivate din tesuturi de mamifere, fiind interzise în furajarea rumegatoarelor".

Aceasta prevedere nu se aplica:
a) laptelui şi produselor lactate,
b) gelatinei,
c) proteinelor hidrolizate cu o greutate moleculara sub 10000 de daltoni ce:
i. provin din piei obţinute de la animale ce au fost tãiate într-un abator şi au fost supuse unei inspecţii antemortem, de cãtre medicul veterinar oficial, în conformitate cu prevederile cap. VI din anexa nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sãnãtate pentru producerea şi comercializarea carnii proaspete" şi în urma acestei inspecţii, au fost declarate apte pentru tãiere, în scopurile menţionatei norme sanitare veterinare;
şi
îi. au fost produse printr-un procedeu de fabricaţie care implica mãsuri corespunzãtoare, pentru minimizarea contaminarii pieilor: pregãtirea pieilor prin saramurare, tratare cu var şi spalare abundenta, urmatã de expunerea produsului la un pH de peste 11, pentru o perioada de cel puţin 3 ore, la o temperatura de cel puţin 80°C şi urmatã de un tratament termic la 140°C, pentru 30 de minute la o presiune de peste 3,6 bari sau produse, printr-un procedeu echivalent aprobat de autoritatea veterinara centrala;
şi
iii. provin din unitãţi ce efectueazã un program propriu de controale (HACCP);
d) fosfatului dicalcic obţinut din oase degresate, şi
e) plasmei deshidratate şi altor produse obţinute din sânge.
2. Atunci când autoritatea veterinara centrala a României interzice utilizarea în furajele destinate anumitor specii de animale, altele decât rumegatoarele, a proteinelor derivate din tesuturi de mamifere, la care se referã prima propozitie a pct. 1, dupã cum se prevede la art. 1, alin. (2) al "Normei sanitare veterinare stabilind reglementãrile veterinare pentru distrugerea şi prelucrarea deşeurilor de origine animala, pentru comercializarea lor şi pentru prevenirea agenţilor patogeni din furajele de origine animala sau din peste", declaraţia solicitatã la pct. 1 trebuie sa menţioneze, suplimentar, celelalte specii sau categorii de animale pentru care s-a extins interzicerea utilizãrii produselor în cauza.

PARTEA B
LISTA NEEXCLUSIVA A PRINCIPALELOR MATERII FURAJERE


1. GRAUNTE DE CEREALE, PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE LOR

┌────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Denumire │ Descriere │ Declaraţii │
│ │ │ │ obligatorii │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.01│Ovaz │Graunte de Avena sativa L. şi alte soiuri cultivate de │ │
│ │ │ovaz. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.02│Fulgi de ovaz │Produsul obţinut prin tratarea cu abur şi │Amidon │
│ │ │rulare-fulguire a ovazului decorticat. Poate conţine o │ │
│ │ │mica proporţie de tegumente. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.03│Tarate de ovaz │Subprodus obţinut dupã transformarea ovazului în │Celuloza bruta│
│ │decorticat │prealabil cernut şi decorticat în crupe şi fãina. Este │ │
│ │ │constituit în principal din tarate de ovaz şi o parte a │ │
│ │ │endospermului. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.04│Tarate de ovaz │Subprodus obţinut dupã prelucrarea ovazului în prealabil│Celuloza bruta│
│ │ │cernut şi decorticat în crupe de ovaz. Este constituit │ │
│ │ │în principal din invelisurile externe şi tarate de ovaz.│ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.05│Orz │Graunte de Hordeum vulgare L. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.06│Tarate de orz │Subprodus obţinut dupã transformarea orzului în │Celuloza bruta│
│ │ │prealabil cernut şi decorticat în arpacas, gris sau │ │
│ │ │fãina de orz. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.07│Proteina din orz│Subprodusul deshidratat rezultat dupã obţinerea │Proteina bruta│
│ │ │amidonului din orz. Este constituit în principal din │Amidon │
│ │ │proteina obţinutã dupã separarea amidonului. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.08│Brizura de orez │Subprodus rezultat dupã obţinerea orezului glasat Oryza │Amidon │
│ │ │sativa L. Este constituit în principal din boabe de orez│ │
│ │ │subdimensionate şi/sau boabe sparte. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.09│Tarrte (fãina │Subprodus rezultat dupã prima polizare a orezului │Celuloza bruta│
│ │bruna furajera) │decojit. Este constituit în principal din particule ale │ │
│ │de orez │stratului aleuronic, endosperm şi germeni. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.10│Tarate (fãina │Subprodus rezultat dupã polizarea orezului decojit. Este│Celuloza │
│ │alba furajera) │constituit în principal din particule ale stratului │bruta │
│ │de orez │aleuronic, endosperm şi germeni. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.11│Tarate de orez │Subprodus rezultat dupã polizarea orezului decojit. Este│Celuloza bruta│
│ │cu carbonat de │constituit în principal din peliculele argintii, din │Carbonat de │
│ │calciu │particule din stratul aleuronic, endosperm şi germeni şi│calciu │
│ │ │într-o mãsura mai mica din carbonat de calciu provenit │ │
│ │ │din procesul de fabricaţie. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.12│Fãina furajera │Subprodus rezultat dupã polizarea orezului decojit │Celuloza bruta│
│ │din orez fiert │fiert. Este constituit în principal din peliculele │Carbonat de │
│ │ │argintii, din particule din stratul aleuronic, endosperm│calciu │
│ │ │şi germeni şi într-o mãsura mai mica din carbonat de │ │
│ │ │calciu provenit din procesul de fabricaţie. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.13│Orez furajer │Produs rezultat dupã macinarea orezului furajer, │Amidon │
│ │macinat │constituit fie din boabe verzi, cretoase sau imature, │ │
│ │ │cernute pe parcursul macinarii orezului decojit sau din │ │
│ │ │boabe normale decojite de culoare galbena sau patate. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.14│Turte germeni de│Subprodus rezultat în industria uleiurilor prin presarea│Proteina bruta│
│ │orez │germenilor de orez de care rãmân încã aderente pãrţi din│Grasime bruta │
│ │ │endosperm şi testa. │Celuloza bruta│
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.15│Srot din germeni│Subprodus rezultat în industria uleiurilor prin │Proteina bruta│
│ │de orez │extractia germenilor de orez de care rãmân încã aderente│ │
│ │ │pãrţi din endosperm şi testa. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.16│Amidon din orez │Amidon din orez tehnic pur. │Amidon │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.17│Mei │Graunte de Panicum miliaceum L. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.18│Secara │Graunte de Secale cereale L. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.19│Srot de │Subprodus rezultat de la fabricarea fainii obţinut din │Amidon │
│ │ secara^1) │secara cernuta. Este constituit în principal din │ │
│ │ │particule de endosperm, cu fine particule din invelisul │ │
│ │ │extern al grauntelor şi sparturi de boabe. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.20│Secara furajera │Subprodus rezultat de la fabricarea fainii, obţinut din │Amidon │
│ │ │secara cernuta. Este constituit în principal din │ │
│ │ │fragmente ale invelisului extern şi din particule de │ │
│ │ │boabe din care a fost îndepãrtat mai puţin endosperm │ │
│ │ │decât în taratele de secara. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.21│Tarate de secara│Subprodus rezultat de la fabricarea fainii, obţinut din │Celuloza bruta│
│ │ │secara cernuta. Este constituit în principal din │ │
│ │ │fragmente ale invelisului extern şi din particule de │ │
│ │ │graunte din care cea mai mare parte a grauntelor a fost │ │
│ │ │îndepãrtatã. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.22│Sorg │Graunte de Sorghum bicolor (L.) Moencb s. 1 │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.23│Grâu │Graunte de Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf. │ │
│ │ │şi alte soiuri cultivate de grâu. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.24│Srot de grâu^2) │Subprodus rezultat de la fabricarea fainii, obţinut din │Amidon │
│ │ │graunte de grâu sau de alac decorticat cernute. Este │ │
│ │ │constituit în principal din particule de endosperm cu │ │
│ │ │fine fragmente de invelis extern al grauntelor şi │ │
│ │ │sparturi de graunte. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.25│Grâu furajer │Subprodus rezultat de la fabricarea fainii, obţinut din │Celuloza bruta│
│ │ │graunte de grâu sau de alac decorticat cernute. Este │ │
│ │ │constituit în principal din fragmente de invelis extern │ │
│ │ │al grauntelor din care a fost îndepãrtat mai puţin │ │
│ │ │endosperm decât în taratele de grâu. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.26│Tarate de │Subprodus rezultat de la fabricarea fainii, obţinut din │Celuloza bruta│
│ │ grâu^3) │boabe de grâu sau de alac decorticat cernute. Este │ │
│ │ │constituit în principal din fragmente de invelis extern │ │
│ │ │al grauntelor şi din particule de graunte din care a │ │
│ │ │fost îndepãrtatã cea mai mare parte a endospermului. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.27│Germeni de grâu │Subprodus rezultat de la fabricarea fainii constituit în│Proteina bruta│
│ │ │principal din germeni de grâu, transformati în fulgi sau│Grasime bruta │
│ │ │nu, de care pot adera încã fragmente de endosperm sau de│ │
│ │ │invelisuri externe. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.28│Gluten de grâu │Subprodus deshidratat rezultat în urma extragerii │Proteina bruta│
│ │ │amidonului din grâu. Este constituit în principal din │ │
│ │ │gluten obţinut în urma separarii amidonului. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.29│Gluten de grâu │Subprodus rezultat în urma obţinerii amidonului şi │Proteina bruta│
│ │furajer │glutenului de grâu. Este constituit din tarate, din care│Amidon │
│ │ │germenii au fost sau nu parţial îndepãrtaţi şi gluten, │ │
│ │ │la care pot fi adãugate foarte mici cantitãţi de │ │
│ │ │componente rezultate de la cernerea grauntelor, precum │ │
│ │ │şi foarte mici cantitãţi de reziduuri provenite din │ │
│ │ │procesul de hidroliza a amidonului. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.30│Amidon de grâu │Amidon tehnic pur obţinut din grâu. │Amidon │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.31│Amidon de grâu │Produs constituit din amidon de grâu expandat prin │Amidon │
│ │pregelatinizat │tratament termic. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.32│Alac │Graunte de alac Triticum spelta L., Triticum dioccum │ │
│ │ │Schrank, Triticum monococcum. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.33│Triticale │Graunte de hibrizi Triticum X Secale. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.34│Porumb │Graunte de Zea mays L. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.35│Srot de │Subprodus rezultat de la fabricarea fainii sau a │Celuloza bruta│
│ │ porumb^4) │grisului de porumb. Este constituit în principal din │ │
│ │ │fragmente ale invelisului extern al grauntelor şi din │ │
│ │ │particule de graunte din care endospermul a fost │ │
│ │ │îndepãrtat într-o proporţie mai mica decât în taratele │ │
│ │ │de porumb. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.36│tarate de porumb│Subprodus rezultat de la fabricarea fainii sau a │Celuloza bruta│
│ │ │grisului de porumb. Este constituit în principal din │ │
│ │ │invelisuri externe ale grauntelor şi fragmente de │ │
│ │ │germeni de porumb alãturi de particule de endosperm. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.37│Turte germeni de│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │porumb │presarea germenilor de porumb prelucrati pe cale uscata │Grasime bruta │
│ │ │sau umeda de care sunt încã aderente pãrţi de endosperm │ │
│ │ │şi de testa. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.38│Srot din germeni│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │de porumb │extracţie din germenii de porumb prelucrati pe cale │ │
│ │ │uscata sau umeda de care sunt încã aderente pãrţi de │ │
│ │ │endosperm şi de testa. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.39│Gluten de porumb│Subprodus rezultat de la obţinerea amidonului de porumb.│Proteina bruta│
│ │furajer^5) │Este constituit din tarate şi gluten, la care pot fi │Amidon │
│ │ │adãugate sparturi de porumb obţinute la cernerea │Grasime bruta,│
│ │ │grauntelor într-o proporţie nu mai mare de 15% şi/sau │dacã > 4,5% │
│ │ │reziduuri provenite din apa de inmuiere, folositã pentru│ │
│ │ │producerea alcoolului sau a altor produse derivate din │ │
│ │ │amidon. Produsul poate conţine de asemenea reziduuri │ │
│ │ │provenite de la extractia uleiului din germenii de │ │
│ │ │porumb, obţinut pe cale umeda. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.40│Gluten de porumb│Subprodus deshidratat rezultat de la obţinerea │Proteina bruta│
│ │ │amidonului de porumb. Este constituit în principal din │ │
│ │ │gluten obţinut din separarea amidonului. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.41│Amidon de porumb│Amidon tehnic pur obţinut din porumb. │Amidon │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.42│Amidon de porumb│Produs constituit din amidon de porumb expandat prin │Amidon │
│ │pregelatinizat^6│tratament termic. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.43│Colti de malt │Subprodus rezultat de la maltificare, constituit în │Proteina bruta│
│ │ │principal din radicele uscate de cereale germinate. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.44│Borhot de bere │Subprodus rezultat în industria berii obţinut prin │Proteina bruta│
│ │ │deshidratarea reziduurilor de cereale maltificate sau │ │
│ │ │nemaltificate şi din alte produse amidonoase. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.45│Borhot │Subprodus rezultat în urma distilarii alcoolului obţinut│Proteina bruta│
│ │deshidratat de │prin deshidratarea reziduurilor solide de cereale │ │
│ │cereale^7) │fermentate. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│1.46│Borhot de │Subprodus de distilerie obţinut prin deshidratarea │Proteina bruta│
│ │cereale^8) │reziduurilor solide de cereale fermentate la care a fost│ │
│ │ │adãugatã o parte de sirop sau de reziduuri rezultate din│ │
│ │ │evaporarea apei de inmuiere. │ │
├────┴────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│^1) Produsele ce conţin peste 40% amidon pot fi calificate ca fiind "bogate în amidon". │
│^2) Produsele ce conţin peste 40% amidon pot fi calificate ca fiind "bogate în amidon". │
│^3) Dacã ingredientul a fost supus unei macinari mai fine, termenul "fin" poate fi adãugat │
│denumirii sau aceasta poate fi înlocuitã cu o denumire corespondenta. │
│^4) Produsele ce conţin peste 40% amidon pot fi calificate ca fiind "bogate în amidon". │
│^5) Aceasta denumire poate fi înlocuitã cu denumirea "gluten furajer de porumb". │
│^6) Aceasta denumire poate fi înlocuitã cu denumirea "amidon de porumb extrudat". │
│^7) Denumirea poate fi suplimentata cu denumirea speciei de cereale. │
│^8) Aceasta denumire poate fi înlocuitã cu denumirea "borhot şi solubilizate de cereale". │
│Denumirea poate fi suplimentata cu denumirea speciei de cereale. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. BOABE ŞI FRUCTE OLEAGINOASE, PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE LOR

┌────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Denumire │ Descriere │ Declaraţii │
│ │ │ │ obligatorii │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.01│Turte de arahide│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │parţial │presarea arahidelor parţial decorticate Arachis hypogaea│Grasime bruta │
│ │decorticate │L. şi alte specii de Arachis (conţinut maxim în celuloza│Celuloza bruta│
│ │ │bruta 16% din substanta uscata). │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.02│Srot de arahide │Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │parţial │extracţie din arahidele parţial decorticate (conţinut │Celuloza bruta│
│ │decorticate │maxim în celuloza bruta 16% din substanta uscata). │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.03│Turte de arahide│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │decorticate │presarea arahidelor decorticate. │Grasime bruta │
│ │ │ │Celuloza bruta│
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.04│Srot de arahide │Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │decorticate │extracţie din arahidele decorticate. │Celuloza bruta│
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.05│Boabe de │Boabe de rapita Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.)│ │
│ │rapita^1) │Sinsk., de sarson indian Brassica napus l. var. Glauca │ │
│ │ │(Roxb.) O.E. Schulz şi de nap Brassica campestris L. │ │
│ │ │ssp. Oleifera (Metzg.) Sinsk. (puritate botanica minima │ │
│ │ │94%). │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.06│Turte de boabe │Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │de rapita^1) │presarea boabelor de rapita (puritate botanica minima │Grasime bruta │
│ │ │94%). │Celuloza bruta│
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.07│Srot de boabe de│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │rapita │extracţie din boabele de rapita (puritate botanica │ │
│ │ │minima 94%). │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.08│Coji de boabe de│Subprodus obţinut în urma decojirii boabelor de rapita. │Celuloza bruta│
│ │rapita │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.09│Srot de boabe de│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │sofran parţial │extracţie din boabele parţial decorticate de sofran │Celuloza bruta│
│ │decorticate │Carthamus tinctorius L. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.10│Turte de copra │Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │ │presarea miezului uscat (endosperm) şi cojilor │ │
│ │ │(tegument) nucilor de cocotier Cocos nucifera L. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.11│Srot de copra │Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │ │extracţie din miezul uscat (endosperm) şi cojile │ │
│ │ │(tegument) nucilor de cocotier. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.12│Turte de nuci de│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │palmier │presarea nucilor de palmier din speciile Elaeis │Grasime bruta │
│ │ │guineensis jacq., Corozo oleifera (HBK) L.H. Bailey │Celuloza bruta│
│ │ │(Elaeis melanococca auct.) din care a fost îndepãrtatã │ │
│ │ │cat mai mult posibil din invelisul lemnos. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.13│Srot de nuci de │Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │palmier │extracţie din nucile de palmier din care a fost │Celuloza bruta│
│ │ │îndepãrtatã cat mai mult posibil din invelisul lemnos. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.14│Soia (boabe) │Boabe de soia (Glycine max. L. Merr.) supuse unui │ │
│ │prajita │tratament termic corespunzãtor (activitatea ureazei │ │
│ │ │maxim 0,4 mg N/g X min.). │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.15│Turte de soia │Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut dupã│Proteina bruta│
│ │(boabe) prajita │extracţie şi tratament termic corespunzãtor din boabele │Celuloza │
│ │ │de soia (activitatea ureazei maxim 0,4 mg N/g X min.). │bruta, │
│ │ │ │dacã > 8% │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.16│Srot de soia │Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut dupã│Proteina bruta│
│ │(boabe) │extracţie şi tratament termic corespunzãtor din boabele │ │
│ │decojita, │decojite de soia (conţinut maxim de celuloza bruta 8% la│ │
│ │prajita │substanta uscata) (activitatea ureazei maxim 0,5 mg N/g │ │
│ │ │X min.). │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.17│Concentrat │Produs obţinut din boabe de soia decojite din care s-a │Proteina bruta│
│ │proteic din soia│extras grasimea, supuse unei a doua extractii pentru a │ │
│ │(boabe) │reduce conţinutul de extract neazotat. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.18│Ulei vegetal^2) │Ulei obţinut din plante. │Umiditatea, │
│ │ │ │dacã > 1% │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.19│Coji de soia │Subprodus rezultat din decojirea boabelor de soia. │Celuloza bruta│
│ │(boabe) │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.20│Seminţe de │Seminţe de bumbac Gossypium ssp. din care au fost │Proteina bruta│
│ │bumbac │indepartate fibrele. │Grasime bruta │
│ │ │ │Celuloza bruta│
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.21│Srot de seminţe │Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │de bumbac │extracţie din seminţele de bumbac din care au fost │Celuloza bruta│
│ │parţial │indepartate fibrele şi o parte din coji (celuloza bruta │ │
│ │decorticate │maxim 22,5% din substanta uscata). │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.22│Turte de seminţe│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │de bumbac │presarea seminţelor de bumbac din care au fost │Grasime bruta │
│ │ │indepartate fibrele. │Celuloza bruta│
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.23│Turte de seminţe│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │de Guizotia │presarea seminţelor de Guizotia abyssinica (Le Cass.) │Grasime bruta │
│ │abyssinica │(cenusa insolubila în HCl: maxim 3,4%) │Celuloza bruta│
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.24│Seminţe de │Seminţe de floarea soarelui Helianthus annuus L. │ │
│ │floarea soarelui│ │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.25│Turte de seminţe│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │de floarea │extracţie din seminţe de floarea soarelui. │ │
│ │soarelui │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.26│Srot de seminţe │Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │de floarea │extracţie din seminţe de floarea soarelui de la care │Celuloza bruta│
│ │soarelui parţial│s-au îndepãrtat o parte din coji (celuloza bruta maxim │ │
│ │decorticate │27,5% din substanta uscata). │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.27│Seminţe de în │Seminţe de în Linum usitatissimum L. (puritate botanica │ │
│ │ │minim 93%). │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.28│Turte de seminţe│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │de în │presarea seminţelor de în (puritate botanica minim 93%).│Grasime bruta │
│ │ │ │Celuloza bruta│
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.29│Srot de seminţe │Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │de în │extracţie din seminţele de în (puritate botanica minim │ │
│ │ │93%). │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.30│Pulpa de masline│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │ │extracţie din maslinele presate Olea europea L. separate│Celuloza bruta│
│ │ │pe cat posibil de sambure. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.31│Turte de presare│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │din seminţe de │presarea seminţelor de susan Sesamum indicum L. (cenusa │Grasime bruta │
│ │susan │insolubila în HCl: maxim 5%). │Celuloza bruta│
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.32│Srot de boabe de│Subprodus rezultat în industria uleiurilor, obţinut prin│Proteina bruta│
│ │cacao parţial │extracţie din boabele uscate şi prajite de cacao │Celuloza bruta│
│ │decorticate │Theobroma cacao L. din care au fost indepartate o parte │ │
│ │ │din coji. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2.33│Coji de boabe de│Tegumentul boabelor de cacao Theobroma cacao L. uscate │Celuloza bruta│
│ │cacao │şi prajite. │ │
├────┴────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│^1) Dupã caz poate fi adãugatã menţiunea "conţinut scãzut în glucosinolat", definitã în │
│legislaţia nationala armonizata cu cea comunitara. │
│^2) Denumirea trebuie suplimentata cu denumirea speciilor. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. BOABE DE LEGUMINOASE, PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE LOR

┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Denumire │ Descriere │ Declaraţii │
│ │ │ │ obligatorii │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3.01│Naut │Seminţe de Cicer arietinum L. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3.02│Turte de extracţie │Subprodus obţinut dupã extracţie din mucilagiul de │Proteina bruta│
│ │din guar │seminţe de Cyanopsis tetragonoloba (L.) Taub. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3.03│Ervum ervilia L. │Seminţe de Ervum ervilia L. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3.04│Latir^1) │Seminţe de Lathyrus sativus L. supuse unui tratament │ │
│ │ │termic adecvat. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3.05│Linte │Boabe de Lens culinaris a.o. Medik. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3.06│Lupin dulce │Boabe de Lupinus ssp. cu conţinut scãzut în materii │ │
│ │ │amare. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3.07│Boabe de fasole, │Boabe de Phaseolus sau Vigna ssp. supuse unui │ │
│ │prajite │tratament termic adecvat în vederea distrugerii │ │
│ │ │lectinelor toxice. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3.08│Mazare │Boabe de Pisum ssp. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3.09│Fãina furajera de │Subprodus rezultat în cursul obţinerii fainii de │Proteina bruta│
│ │mazare │mazare. Este constituit în principal din particule de│Celuloza bruta│
│ │ │endosperm şi într-o mai mica mãsura de pelicule. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3.10│tarate de mazare │Subprodus rezultat în cursul obţinerii fainii de │Celuloza bruta│
│ │ │mazare. Este constituit în principal din pelicule │ │
│ │ │rezultate în urma depeliculizarii şi cernerii mazarii│ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3.11│Bob │Boabe de Vicia faba L. ssp. Faba var. equina Pers. şi│ │
│ │ │var. minuta (Alef) Mansf. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3.12│Vicia monanthos │Boabe de Vicia monanthos Desf. │ │
│ │Desf │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3.13│Mazariche │Boabe de Vicia sativa L. var. sativa şi alte │ │
│ │ │varietati. │ │
├────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│^1) Aceasta denumire trebuie suplimentata prin indicarea naturii tratamentului termic. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4. TUBERCULI, RĂDĂCINI, PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE LOR

┌────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Denumire │ Descriere │ Declaraţii │
│ │ │ │ obligatorii │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.01│Taitei de sfecla│Subprodus rezultat de la fabricarea zahãrului, │Cenusa insolubila în │
│ │de zahãr │constituit din bucãţi extrase şi deshidratate de│HCl, dacã > 4,5% din │
│ │ │sfecla de zahãr Beta vulgaris L. ssp. vulgaris │substanta uscata │
│ │ │var. altissima Doell. (Conţinut maxim de cenusa │Glucide totale, │
│ │ │insolubila în HCl: 4,5% din substanta uscata) │calculate în zaharoza,│
│ │ │ │dacã > 10,5% │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.02│Melasa de sfecla│Subprodus constituit din siropul rezidual │Glucide totale, │
│ │de zahãr │colectat în cursul fabricãrii şi rafinarii │calculate în zaharoza │
│ │ │zahãrului din sfecla de zahãr. │Umiditate, dacã > 28% │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.03│Taitei de sfecla│Subprodus rezultat de la fabricarea zahãrului │Glucide totale, │
│ │de zahãr │constituit din taitei de sfecla de zahãr │calculate în zaharoza │
│ │melasati │deshidratati la care s-a adãugat melasa. │Cenusa insolubila în │
│ │ │(Conţinut maxim de cenusa insolubila în HCl: │HCl, dacã > 3,5% din │
│ │ │4,5% din substanta uscata) │substanta uscata │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.04│Borhot de sfecla│Subprodus obţinut dupã fermentarea melasei de │Proteina bruta │
│ │de zahãr │sfecla de zahãr pentru producerea de alcool, │Umiditate, dacã > 35% │
│ │ │drojdie, acid citric sau alte substanţe organice│ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.05│Zahãr (de sfecla│Zahãr extras din sfecla de zahãr. │Zaharoza │
│ │de zahãr)^1) │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.06│Batate │Tuberculi de Ipomoea batatas (L.) Poir, │Amidon │
│ │ │indiferent de forma de prezentare. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.07│Manioc^2) │Rãdãcini de Manibot esculenta Crantz, indiferent│Amidon │
│ │ │de forma de prezentare. (Conţinut maxim de │Cenusa insolubila în │
│ │ │cenusa insolubila în HCl: 4,5% din substanta │HCl, dacã > 3,5% din │
│ │ │uscata) │substanta uscata │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.08│Amidon de manioc│Amidon obţinut din rãdãcinile de manioc expandat│Amidon │
│ │pregelatinizat^3│printr-un tratament termic adecvat. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.09│Pulpa de cartof │Subprodus rezultat în urma obţinerii amidonului │ │
│ │ │din cartofi Solanum tuberosum L. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.10│Amidon din │Amidon din cartofi tehnic pur. │Amidon │
│ │cartofi │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.11│Proteina din │Subprodus deshidratat constituit în principal │Proteina bruta │
│ │cartofi │din substanţe proteice obţinut dupã separarea │ │
│ │ │amidonului. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.12│Fulgi de cartofi│ │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.13│Suc condensat de│Subprodus rezultat de la obţinerea amidonului │Proteina bruta │
│ │cartofi │din care au fost parţial indepartate proteinele │Cenusa bruta │
│ │ │şi apa. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4.14│Amidon din │Produs constituit din amidon de cartofi │Amidon │
│ │cartofi │solubilizat prin tratament termic. │ │
│ │pregelatinizat │ │ │
├────┴────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
│^1) Aceasta denumire poate fi înlocuitã cu cea de "zaharoza". │
│^2) Aceasta denumire poate fi înlocuitã cu cea de "tapioca". │
│^3) Aceasta denumire poate fi înlocuitã cu cea de "amidon de tapioca". │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5. ALTE SEMINŢE ŞI FRUCTE, PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE LOR

┌────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Denumire │ Descriere │ Declaraţii │
│ │ │ │ obligatorii │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│5.01│Pastai de roscove │Produsul obţinut prin zdrobirea fructelor uscate │Celuloza bruta │
│ │ │(pastailor) de Ceratonia seliqua L. din care au │ │
│ │ │fost indepartate invelisului extern. │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│5.02│Pulpa de citrice │Subprodus obţinut în cursul fabricãrii sucului de│Celuloza bruta │
│ │ │citrice prin presarea fructelor de Citrus ssp. │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│5.03│Pulpa de mere │Subprodus obţinut în cursul fabricãrii sucului de│Celuloza bruta │
│ │ │mere prin presarea fructelor. │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│5.04│Pulpa de tomate │Subprodus obţinut prin presare în cursul │Celuloza bruta │
│ │ │fabricãrii sucului de tomate Solanum lycopersicum│ │
│ │ │Kars. L. │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│5.05│Turte de extracţie din│Subprodus obţinut în cursul extragerii uleiului │Celuloza bruta,│
│ │samburi de struguri │din samburii de struguri. │dacã > 45% │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│5.06│Boasca │Pulpa de struguri deshidratata rapid dupã │Celuloza bruta,│
│ │ │extractia alcoolului din care au fost indepartate│dacã > 25% │
│ │ │pe cat posibil samburii şi pedunculii │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│5.07│Samburi de struguri │Samburi extrasi din boabele de struguri din care │Grasime bruta │
│ │ │a fost îndepãrtat uleiul. │Celuloza bruta,│
│ │ │ │dacã > 45% │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│^1) Denumirea poate fi suplimentata cu cea a fructelor. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6. NUTRETURI ŞI FURAJE GROSIERE

┌────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ Denumire │ Descriere │ Declaraţii │
│ │ │ │ obligatorii │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│6.01│Fãina de │Produs obţinut prin uscarea şi macinarea │Proteina bruta │
│ │ lucerna^1) │lucernei ţinere Medicago sativa l. şi Medicago │Celuloza bruta │
│ │ │var. Martyn. Poate conţine prna la 20% trifoi │Cenusa insolubila în│
│ │ │tânãr sau alte plante furajere uscate şi │HCl, dacã > 3,5% din│
│ │ │macinate în acelaşi timp cu lucerna. │substanta uscata │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│6.02│Brichete de │Subprodus deshidratat obţinut prin presare dupã │Proteina bruta │
│ │lucerna │separarea sucului de lucerna. │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│6.03│Concentrat proteic│Produs obţinut prin uscarea artificiala a │Carotene │
│ │din lucerna │fracţiunilor sucului presat de lucerna, │Proteina bruta │
│ │ │centrifugat şi tratat termic pentru precipitarea│ │
│ │ │proteinelor. │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│6.04│Fãina de trifoi^1)│Produs obţinut prin uscarea şi macinarea │Proteina bruta │
│ │ │trifoiului tânãr Trifolium ssp. Poate conţine │Celuloza bruta │
│ │ │prna la 20% lucerna tanara sau alte plante │Cenusa insolubila în│
│ │ │furajere uscate şi macinate în acelaşi timp cu │HCl, dacã > 3,5% din│
│ │ │trifoiul. │substanta uscata │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│6.05│Fãina de │Produs obţinut prin uscarea şi macinarea │Proteina bruta │
│ │ iarba^1)^2) │plantelor furajere ţinere. │Celuloza bruta │
│ │ │ │Cenusa insolubila în│
│ │ │ │HCl, dacã > 3,5% din│
│ │ │ │substanta │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│6.06│Paie de cereale^3)│Paie de cereale │ │
├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│6.07│Paie de cereale │Produs obţinut prin tratarea adecvatã a paielor │Sodiu, dacã sunt │
│ │tratate^4) │de cereale. │tratate cu NaOH │
├────┴──────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│^1) Termenul "fãina" poate fi înlocuit cu "pelete". Metoda de uscare poate fi adãugatã │
│denumirii. │
│^2) Specia de plante furajere poate fi adãugatã denumirii. │
│^3) Speciile de cereale trebuie sa fie indicate în denumire. │
│^4) Denumirea trebuie sa fie suplimentata cu indicarea naturii tratamentului chimic efectuat.│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

7. ALTE PLANTE, PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE LOR

┌────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ Denumire │ Descriere │ Declaraţii │
│ │ │ │ obligatorii │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│7.01│Melasa din │Subprodus constituit din reziduul siropos │Glucide totale │
│ │trestie de zahãr │colectat pe parcursul fabricãrii sau rafinarii │calculate în zaharoza│
│ │ │zahãrului din trestia de zahãr Saccharum │Umiditate, dacã > 30%│
│ │ │officinarum L. │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│7.02│Borhot din │Subprodus obţinut dupã fermentarea melasei din │Proteina pura │
│ │trestie de zahãr │trestie de zahãr pentru fabricarea alcoolului, │Umiditate, dacã > 35%│
│ │ │drojdiei, acidului citric sau a altor substanţe │ │
│ │ │organice. │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│7.03│Zahãr din trestie│Zahãr extras din trestia de zahãr │Sucroza │
│ │de zahãr^1) │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│7.04│Fãina de alge │Produs obţinut prin uscarea şi macinarea │Cenusa bruta │
│ │ │algelor, în special a algelor brune. Acest │ │
│ │ │produs poate fi spãlat în scopul reducerii │ │
│ │ │conţinutului de iod. │ │
├────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│^1) Aceasta denumire poate fi înlocuitã cu cea de "zaharoza" │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

8. PRODUSE LACTATE

┌────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ Denumire │ Descriere │ Declaraţii │
│ │ │ │ obligatorii │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│8.01│Lapte praf │Produs obţinut prin deshidratarea laptelui │Proteina bruta │
│ │degresat │degresat. │Umiditate, dacã > 5% │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│8.02│Zara praf │Produs obţinut prin deshidratarea zarei. │Proteina bruta │
│ │ │ │Grasime bruta │
│ │ │ │Lactoza │
│ │ │ │Umiditate, dacã > 6% │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│8.03│Zer praf │Produs obţinut prin deshidratarea zerului. │Proteina bruta │
│ │ │ │Lactoza │
│ │ │ │Umiditate, dacã > 8% │
│ │ │ │Cenusa bruta │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│8.04│Zer praf cu │Produs obţinut prin deshidratarea zerului din │Proteina bruta │
│ │conţinut scãzut │care a fost parţial eliminata lactoza. │Lactoza │
│ │în glucide │ │Umiditate, dacã > 8% │
│ │ │ │Cenusa bruta │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│8.05│Pudra de proteina│Produs obţinut prin uscarea componentilor │Proteina bruta │
│ │din zer^1) │proteici extrasi din zer sau lapte prin │Umiditate, dacã > 8% │
│ │ │tratamente chimice sau fizice. │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│8.06│Pudra de cazeina │Produs obţinut din lapte ecremat sau zara prin │Proteina bruta │
│ │ │deshidratarea cazeinei precipitata cu ajutorul │Umiditate, dacã > 10%│
│ │ │acizilor sau a cheagului │ │
├────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│8.07│Pudra de lactoza │Glucidul separat din lapte sau zer prin │Lactoza │
│ │ │purificare şi deshidratare. │Umiditate, dacã > 5% │
├────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│^1) Aceasta denumire poate fi înlocuitã cu "praf de albumina din lapte". │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

9. PRODUSE PROVENITE DE LA ANIMALE TERESTRE

┌────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ Denumire │ Descriere │ Declaraţii │
│ │ │ │ obligatorii │
├────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │
├────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│9.01│Fãina de │Produsul obţinut prin încãlzirea, uscarea şi │Proteina bruta │
│ │ carne^1) │macinarea întregului corp sau a pãrţilor din │Grasime bruta │
│ │ │corpul animalelor terestre cu srnge cald din care │Cenusa bruta │
│ │ │grasimea a fost parţial extrasa sau îndepãrtatã │Umiditate, dacã > 8%│
│ │ │fizic. Produsul trebuie sa fie liber de copite, │ │
│ │ │coarne, par şi pene, precum şi de conţinutul │ │
│ │ │tubului digestiv (conţinut de proteina bruta minim│ │
│ │ │50% din substanta uscata, conţinut în fosfor total│ │
│ │ │maxim 8%) │ │
├────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│9.02│Fãina din carne │Produsul obţinut prin încãlzirea, uscarea şi │Proteina bruta │
│ │şi oase^1) │macinarea întregului corp sau a pãrţilor din │Grasime bruta │
│ │ │corpul animalelor terestre cu srnge cald din care │Cenusa bruta │
│ │ │grasimea a fost parţial extrasa sau îndepãrtatã │Umiditate, dacã > 8%│
│ │ │fizic. Produsul trebuie sa fie liber de copite, │ │
│ │ │coarne, par şi pene, precum şi de conţinutul │ │
│ │ │tubului digestiv. │ │
├────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│9.03│Fãina de oase │Produsul obţinut prin încãlzirea, uscarea şi │Proteina bruta │
│ │ │macinarea fina a oaselor animalelor terestre cu │Cenusa bruta │
│ │ │srnge cald din care grasimea a fost în mare mãsura│Umiditate, dacã > 8%│
│ │ │extrasa sau îndepãrtatã fizic. Produsul trebuie sa│ │
│ │ │fie liber de copite, coarne, par şi pene, precum │ │
│ │ │şi de conţinutul tubului digestiv. │ │
├────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│9.04│Jumari │Produsul rezidual de la fabricarea seului, unturii│Proteina bruta │
│ │ │sau a altor grãsimi de origine animala extrase sau│Grasime bruta │
│ │ │eliminate fizic. │Umiditate, dacã > 8%│
├────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│9.05│Fãina din carne │Produsul obţinut prin încãlzirea, uscarea şi │Proteina bruta │
│ │de pasare │macinarea subproduselor rezultate de la │Grasime bruta │
│ │ │sacrificarea pasarilor. Produsul trebuie sa nu │Cenusa bruta │
│ │ │conţinã pene. │Cenusa insolubila în│
│ │ │ │HCl > 3,3% │
│ │ │ │Umiditate, dacã > 8%│
├────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│9.06│Fãina de pene │Produs obţinut prin hidrolizarea, deshidratarea şi│Proteina bruta │
│ │hidrolizata │macinarea penelor. │Cenusa insolubila În│
│ │ │ │HCl > 3,4% │
│ │ │ │Umiditate, dacã > 8%│
├────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│9.07│Fãina de sânge │Produs obţinut prin deshidratarea sângelui │Proteina bruta │
│ │ │provenit de la animalele terestre cu sânge cald │Umiditate, dacã > 8%│
│ │ │sacrificate. Produsul trebuie sa fie liber de │ │
│ │ │materii strãine. │ │
├────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│9.08│Grasime │Produs constituit din grasimea animalelor terestre│Umiditate, dacã > 1%│
│ │animala^2) │cu sânge cald. │ │
├────┴────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│^1) Produsele ce conţin peste 13% grasime din substanta uscata trebuie sa fie calificate ca │
│"bogate în grasime". │
│^2) Aceasta denumire poate fi suplimentata printr-o descriere mai exactã a tipului de grasime│
│animala în funcţie de originea sa sau a procesului de fabricaţie (seu, untura, grasime din │
│oase, etc). │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

10. PEŞTI, ALTE ANIMALE MARINE, PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE LOR

┌─────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Nr. │ Denumire │ Descriere │ Declaraţii │
│ │ │ │ obligatorii │
├─────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │
├─────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│10.01│Fãina de │Produs obţinut prin prelucrarea pestilor │Proteina bruta │
│ │ peste^1) │întregi sau a pãrţilor provenite de la │Grasime bruta │
│ │ │aceştia din care o parte a uleiului poate fi │Cenusa bruta, dacã > 20%│
│ │ │îndepãrtatã şi la care poate fi readaugat │Umiditate, dacã > 8% │
│ │ │solubilizat de peste. │ │
├─────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│10.02│Solubilizat de │Produs obţinut în cursul fabricãrii fainii de│Proteina bruta │
│ │peste concentrat│peste care a fost separat şi stabilizat prin │Grasime bruta │
│ │ │acidifiere sau deshidratare. │Umiditate, dacã > 5% │
├─────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│10.03│Ulei de peste │Ulei obţinut din peşti sau pãrţi provenite de│Umiditate, dacã > 1% │
│ │ │la peşti. │ │
├─────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│10.04│Ulei de peste, │Ulei obţinut din peşti sau pãrţi provenite de│Indice de iod │
│ │rafinat, saturat│la peşti care a fost rafinat şi supus │Umiditate, dacã > 1% │
│ │ │hidrogenarii. │ │
├─────┴────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│^1) Produsele ce conţin peste 75% proteina bruta din substanta uscata pot fi calificate ca │
│"bogate în proteina". │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

11. MINERALE

┌─────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ Nr. │ Denumire │ Descriere │ Declaraţii │
│ │ │ │ obligatorii │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.01│Carbonat de calciu^1)│Produs obţinut prin macinarea surselor de │Calciu │
│ │ │carbonat de calciu, cum ar fi calcarul, │Cenusa insolubila│
│ │ │cochiliile de midii sau stridii, sau prin │în HCl, dacã 5% │
│ │ │precipitare din soluţii acide. │ │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.02│Carbonat de calciu şi│Amestec natural de carbonat de calciu şi │Calciu │
│ │magneziu │carbonat de magneziu. │Magneziu │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.03│Alge marine │Produs de origine naturala obţinut din alge │Calciu │
│ │calcaroase (Maerl) │calcaroase, macinate sau granulate. │Cenusa insolubila│
│ │ │ │în HCl, dacã 5% │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.04│Oxid de magneziu │Oxid de magneziu tehnic pur (MgO) │Magneziu │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.05│Sulfat de magneziu │Sulfat de magneziu tehnic pur [MgSO(4)X7H(2)O] │Magneziu │
│ │ │ │Sulf │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.06│Fosfat dicalcic^2) │Fosfat de calciu monohidrogenat precipitat din │Calciu │
│ │ │oase sau surse anorganice [CaHPO(4)X2H(2)O] │Fosfor total │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.07│Fosfat monocalcic- │Produs obţinut pe cale chimica şi compus din │Fosfor total │
│ │dicalcic │pãrţi egale de fosfat dicalcic şi fosfat │Calciu │
│ │ │monocalcic [CaHPO(4) - Ca(H(2)PO(4)](2)XH(2)O │ │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.08│Fosfat natural │Produs obţinut prin macinarea fosfatilor │Fosfor total │
│ │defluorinat │naturali purificati şi deflourinati │Calciu │
│ │ │corespunzãtor │ │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.09│Fãina de oase │Oase degelatinizate, sterilizate, degresate şi │Fosfor total │
│ │degelatinizate │macinate │Calciu │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.10│Fosfat monocalcic │Fosfat de calciu dihridogenat tehnic pur │Fosfor total │
│ │ │[Ca(H(2)PO(4))(2)XH(2)0] │Calciu │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.11│Fosfat de calciu şi │Fosfat de calciu şi magneziu tehnic pur │Calciu │
│ │magneziu │ │Magneziu │
│ │ │ │Fosfor total │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.12│Fosfat monoamoniacal │Fosfat monoamoniacal tehnic pur │Azot total │
│ │ │[NH(4)H(2)PO(4)] │Fosfor total │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.13│Clorura de sodiu │Clorura de sodiu tehnic pura sau produsul │Sodiu │
│ │ │obţinut prin macinarea surselor naturale de │ │
│ │ │clorura de sodiu, cum ar fi sarea gema sau │ │
│ │ │sarea marina │ │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.14│Propionat de magneziu│Propionat de magneziu tehnic pur │Magneziu │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.15│Fosfat de magneziu │Produs constituit din fosfat dibazic de │Fosfor total │
│ │ │magneziu tehnic pur (MgHPO(4)XH(2)O) │Magneziu │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.16│Fosfat de sodiu, │Produs constituit din fosfat de │Fosfor total │
│ │calciu şi magneziu │sodiu-calciu-magneziu │Magneziu │
│ │ │ │Calciu │
│ │ │ │Sodiu │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.17│Fosfat monosodic │Fosfat monosodic tehnic pur (NaH(2)PO(4)) │Fosfor total │
│ │ │ │Sodiu │
├─────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│11.18│Bicarbonat de sodiu │Bicarbonat de sodiu tehnic pur [NaHCO(2)] │Sodiu │
├─────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│^1) Natura sursei poate fi indicatã suplimentar în denumire sau o poate înlocui. │
│^2) Procesul de fabricare poate fi inclus în denumire. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

12. DIVERSE

┌─────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Nr. │ Denumire │ Descriere │ Declaraţii │
│ │ │ │ obligatorii │
├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │
├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│12.01│Deşeuri de brutarie │Produse sau subproduse obţinute de la │Amidon │
│ │ │fabricarea prinii, prajiturilor, biscuitilor│Glucide totale │
│ │ │sau pastelor fainoase │calculate în zaharoza│
├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│12.02│Deşeuri de cofetarie│Produse sau subproduse obţinute de la │Glucide totale │
│ │ │fabricarea produselor de cofetarie, inclusiv│calculate în zaharoza│
│ │ │a ciocolatei │ │
├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│12.03│Deşeuri de patiserie│Produse şi subproduse obţinute de la │Amidon │
│ │şi de la fabricarea │fabricarea produselor de patiserie sau a │Glucide totale │
│ │inghetatei^1) │inghetatei │calculate în zaharoza│
├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│12.04│Acizi grasi │Subprodus obţinut în cursul deacidifierii cu│Grasime bruta │
│ │ │lesie sau prin distilarea uleiurilor sau │Umiditatea, dacã > 1%│
│ │ │grasimilor de origine vegetala sau animala │ │
│ │ │nespecificata │ │
├─────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│12.05│Saruri de acizi │Produs obţinut prin saponificarea acizilor │Grasime bruta │
│ │grasi^2) │grasi cu hidroxid de calciu, de sodiu sau de│Ca (Na sau K, │
│ │ │potasiu │dupã caz) │
├─────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│^1) Denumirea poate fi completatã pentru a specifica procesul agro-alimentar prin care │
│materia furajera a fost obţinutã. │
│^2) Denumirea poate fi suplimentata prin indicarea sarii obţinute. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘PARTEA C
DISPOZIŢII REFERITOARE LA DENUMIREA ŞI DECLARAREA OBLIGATORIE
A UNOR CONSTITUENTI AI MATERIILOR FURAJERE NELISTATE

Pentru materiile furajere puse în circulaţie şi care nu sunt enumerate la Partea B a prezentei anexe, trebuie efectuatã o declaraţie obligatorie a constituentilor indicaţi de coloana a doua a tabelului de mai jos, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) al normei sanitare veterinare. Materiile furajere ce nu sunt enumerate la Partea B, trebuie denumite conform criteriilor menţionate la Partea A I.1 a prezentei anexe.┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Materie furajera compusa din: │ Declararea obligatorie a: │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ (1) │ (2) │
├───┬────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1.│Graunte de cereale │ │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2.│Produse şi subproduse din boabe de │Amidon, dacã > 20% │
│ │cereale │Proteina bruta, dacã > 10% │
│ │ │Grasime bruta, dacã > 5% │
│ │ │Celuloza bruta │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 3.│Boabe şi fructe oleaginoase │ │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 4.│Produse şi subproduse din boabe şi │Proteina bruta, dacã > 10% │
│ │fructe oleaginoase │Grasime bruta, dacã > 5% │
│ │ │Celuloza bruta │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 5.│Boabe de leguminoase │ │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 6.│Produse şi subproduse din boabe de │Proteina bruta, dacã > 10% │
│ │leguminoase │Celuloza bruta │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 7.│Tuberculi, rãdãcini │ │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 8.│Produse şi subproduse din tuberculi │Amidon │
│ │şi rãdãcini │Celuloza bruta │
│ │ │Cenusa insolubila în HCl, dacã > 3,5%│
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 9.│Alte produse şi subproduse rezultate│Celuloza bruta, dacã > 15% │
│ │în industria prelucrãrii sfeclei de │Glucide totale, calculate în zaharoza│
│ │zahãr │Cenusa insolubila în HCl, dacã > 3,5%│
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│10.│Alte boabe şi fructe, produsele şi │Proteina bruta │
│ │subprodusele lor │Celuloza bruta │
│ │ │Grasime bruta, dacã > 10% │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│11.│Frnuri şi furaje grosiere │Proteina bruta, dacã > 10% │
│ │ │Celuloza bruta │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│12.│Alte plante, produsele şi │Proteina bruta, dacã > 10% │
│ │subprodusele lor │Celuloza bruta │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13.│Alte produse şi subproduse rezultate│Celuloza bruta, dacã > 15% │
│ │în industria prelucrãrii trestiei de│Glucide totale, calculate în zaharoza│
│ │zahãr │ │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│14.│Produse şi subproduse lactate │Proteina bruta │
│ │ │Umiditate, dacã > 5% │
│ │ │Lactoza, dacã > 10% │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│15.│Produse provenite de la animalele │Proteina bruta, dacã > 10% │
│ │terestre │Grasime bruta, dacã > 5% │
│ │ │Umiditate, dacã > 8% │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│16.│Peşti, alte animale marine, │Proteina bruta, dacã > 10% │
│ │produsele şi subprodusele lor │Grasime bruta, dacã > 5% │
│ │ │Umiditate, dacã > 8% │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│17.│Minerale │Mineralele relevante │
├───┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│18.│Diverse │Proteina bruta, dacã > 10% │
│ │ │Celuloza bruta │
│ │ │Grasime bruta, dacã > 10% │
│ │ │Amidon, dacã > 30% │
│ │ │Glucide totale, calculate în │
│ │ │zaharoza, dacã > 10% │
└───┴────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016