Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 5.435 din 23 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.435 din 23 octombrie 2006  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 5.435 din 23 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2007

În baza prevederilor <>art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetãrii emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Regulamentul privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar de stat, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Formularele de diplome, ale cãror machete sunt prezentate în anexele la regulament, vor fi gestionate, completate şi eliberate de inspectoratele şcolare.
ART. 3
Unitãţile de învãţãmânt care au fãcut propuneri vor include sumele aferente fiecãrei categorii de distincţii în proiectul de buget, la fondul de premii, şi vor întreprinde demersuri pe lângã consiliile locale în vederea aprobãrii sumelor solicitate.
ART. 4
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã orice alte dispoziţii contrare.
ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 6
Direcţia generalã managementul resurselor umane, Direcţia generalã buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, inspectoratele şcolare, unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat şi unitãţile conexe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaţiei
şi cercetãrii,
Mihail Hãrdãu

Bucureşti, 23 octombrie 2006.
Nr. 5.435.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar de stat

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Conform prevederilor <>art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei şi cercetãrii este autorizat sã acorde personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar de stat urmãtoarele distincţii:
- Adresã de mulţumire publicã;
- Diploma "Gheorghe Lazãr", clasele I, a II-a şi a III-a;
- Diploma de excelenţã.
ART. 2
Unui cadru didactic nu i se pot acorda simultan douã distincţii.
ART. 3
Cadrul didactic care a beneficiat de o distincţie "Gheorghe Lazãr" poate solicita acordarea altei distincţii, într-o clasã superioarã, dupã o perioadã de minimum 5 ani.

CAP. II
Criterii pentru acordarea distincţiilor prevãzute la art. 1

ART. 4
Adresa de mulţumire publicã, a cãrei machetã este prevãzutã în anexa nr. 1, se acordã cadrelor didactice titulare sau suplinitoare care au obţinut cel puţin definitivatul în învãţãmânt şi calificativul "foarte bine" în ultimul an şcolar, pentru contribuţii la dezvoltarea învãţãmântului şi/sau progresului şcolar.
ART. 5
Diploma "Gheorghe Lazãr" clasa I, a cãrei machetã este prevãzutã în anexa nr. 2, se acordã, pentru merite în dezvoltarea curriculumului şi/sau managementului educaţional, cadrelor didactice care au obţinut gradul didactic I şi care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) au primit calificativul "foarte bine" pentru activitatea didacticã efectivã în învãţãmânt desfãşuratã în ultimii 20 de ani;
b) demonstreazã preocupãri cu relevanţã în activitatea didacticã (autor, coautor la manuale şi/sau programe şcolare ori lucrãri de cercetãri experimentale/fundamentale finalizate, avizate/aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, sau lucrãri de specialitate publicate în reviste de specialitate internaţionale ori lucrãri/comunicãri prezentate la congrese, simpozioane şi/sau sesiuni de comunicãri internaţionale, la publicaţii cu ISBN/ISSN; membru al comisiilor naţionale de specialitate; contribuţii la elaborarea proiectelor de regulamente, metodologii şi acte normative la nivel naţional);
c) deţin cel puţin un premiu/o menţiune la faza internaţionalã cu elevii participanţi la olimpiade, concursuri şcolare ori competiţii sportive/artistice şi/sau un premiu la faza naţionalã cu elevii participanţi la olimpiade, concursuri şcolare sau competiţii sportive/artistice (conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii);
d) probeazã implicarea în activitatea educativã în şcoalã şi în comunitate (prin organizarea de activitãţi sau proiecte/programe extracurriculare la nivel naţional/ internaţional). Se vor prezenta documente în original şi copii, confirmate de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt.
ART. 6
Diploma "Gheorghe Lazãr" clasa I este însoţitã de un premiu a cãrui valoare este de 20% din suma salariilor de bazã primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnãrii ordinului de acordare a distincţiilor.
ART. 7
Diploma "Gheorghe Lazãr" clasa a II-a, a cãrei machetã este prevãzutã în anexa nr. 3, se acordã, pentru merite în dezvoltarea curriculumului şi/sau managementului educaţional, cadrelor didactice care au obţinut gradul didactic I şi care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) au primit calificativul "foarte bine" pentru activitatea didacticã efectivã în învãţãmânt desfãşuratã în ultimii 15 ani;
b) demonstreazã preocupãri cu relevanţã în activitatea didacticã (autor, coautor la manuale şi/sau programe şcolare ori lucrãri de cercetãri experimentale/fundamentale finalizate, avizate/aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, sau lucrãri/comunicãri prezentate la congrese, simpozioane şi/sau sesiuni de comunicãri naţionale, lucrãri de specialitate şi/sau metodice publicate, la publicaţii cu ISBN/ISSN; membru al consiliului consultativ al specialitãţii din cadrul inspectoratului şcolar);
c) deţin cel puţin un premiu/o menţiune la faza internaţionalã cu elevii participanţi la olimpiade, concursuri şcolare ori competiţii sportive sau un premiu la faza naţionalã cu elevii participanţi la olimpiade, concursuri şcolare sau competiţii sportive/artistice (conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii);
d) probeazã implicarea în activitatea educativã în şcoalã şi în comunitate (prin organizarea de activitãţi sau proiecte/ programe extracurriculare la nivel judeţean/naţional). Se vor prezenta documente în original şi copii, confirmate de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt.
ART. 8
Diploma "Gheorghe Lazãr" clasa a II-a este însoţitã de un premiu a cãrui valoare este de 15% din suma salariilor de bazã primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnãrii ordinului de acordare a distincţiilor.
ART. 9
Diploma "Gheorghe Lazãr" clasa a III-a, a cãrei machetã este prevãzutã în anexa nr. 4, se acordã, pentru merite în dezvoltarea curriculumului şi/sau managementului educaţional, cadrelor didactice care au obţinut gradul didactic I şi care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) au primit calificativul "foarte bine" pentru activitatea didacticã efectivã în învãţãmânt desfãşuratã în ultimii 10 ani;
b) demonstreazã preocupãri cu relevanţã în activitatea didacticã (autor, coautor la manuale şi/sau programe şcolare ori lucrãri de cercetãri experimentale/fundamentale finalizate, aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, sau lucrãri de specialitate şi/sau metodice publicate, publicaţii cu ISBN/ISSN);
c) deţin cel puţin un premiu/o menţiune la faza internaţionalã cu elevii participanţi la olimpiade, concursuri şcolare ori competiţii sportive/artistice şi/sau un premiu/o menţiune la faza naţionalã ori judeţeanã cu elevii participanţi la olimpiade, concursuri şcolare sau competiţii sportive/artistice (conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii);
d) probeazã implicarea în activitatea educativã în şcoalã şi în comunitate (prin organizarea de activitãţi sau proiecte/programe extracurriculare la nivel naţional, judeţean şi/sau în parteneriat cu administraţia publicã localã). Se vor prezenta documente în original şi copii, confirmate de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt.
ART. 10
Diploma "Gheorghe Lazãr" clasa a III-a este însoţitã de un premiu a cãrui valoare este de 10% din suma salariilor de bazã primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnãrii ordinului de acordare a distincţiilor.
ART. 11
Diploma de excelenţã, a cãrei machetã este prevãzutã în anexa nr. 5, se acordã, pentru merite în dezvoltarea curriculumului şi/sau managementului educaţional, cadrelor didactice care au obţinut gradul didactic I, pensionari sau pensionabili, cu activitate efectivã în învãţãmânt şi care au obţinut calificativul "foarte bine" cel puţin 25 de ani, pentru merite deosebite în activitatea didacticã, care au dat dovadã de profesionalism, deontologie profesionalã şi conduitã moralã incontestabile şi care îndeplinesc cel puţin douã dintre criteriile menţionate la art. 5 lit. b), c) şi d).
ART. 12
Diploma de excelenţã este însoţitã de un premiu a cãrui valoare este de 20% din suma salariilor de bazã primite în ultimele 12 luni de activitate.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 13
Calendarul şi procedura de atribuire a distincţiilor şi premiilor personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar de stat se desfãşoarã în etape, dupã cum urmeazã:
1. Solicitantul întocmeşte şi depune la conducerea unitãţii de învãţãmânt cererea şi raportul de autoevaluare însoţite de documentele doveditoare, conform criteriilor menţionate anterior, pânã la data de 31 martie.
2. Consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt analizeazã dosarul şi formuleazã aprecieri sintetice, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6, asupra activitãţii fiecãrui solicitant, pânã la data de 10 aprilie.
3. Directorul unitãţii de învãţãmânt înainteazã la inspectoratul şcolar cererea, raportul de autoevaluare cu anexele doveditoare şi aprecierea consiliului de administraţie, pânã la data de 15 aprilie.
4. a) Comisia de evaluare a dosarelor, în urma analizãrii acestora, în baza punctajului prevãzut la art. 14, va întocmi şi va afişa la sediul inspectoratului şcolar, pânã la data de 25 aprilie, lista solicitanţilor, în ordine descrescãtoare a punctajelor acordate.
b) Comisia de evaluare a dosarelor este numitã prin decizie a inspectorului şcolar general şi are urmãtoarea componenţã:
- preşedinte - un inspector şcolar general adjunct;
- 6 membri:
- un inspector şcolar - învãţãmânt preşcolar;
- un inspector şcolar - învãţãmânt primar;
- 4 inspectori şcolari de specialitate/inspectori şcolari.
Secretariatul comisiei este asigurat de un inspector şcolar pentru managementul resurselor umane.
5. Eventualele contestaţii se pot depune la registratura inspectoratului şcolar, în termen de 3 zile calendaristice de la data afişãrii rezultatelor evaluãrii dosarelor depuse.
6. a) În termen de 5 zile calendaristice de la data limitã pentru depunerea contestaţiilor, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, dupã analizarea şi soluţionarea contestaţiilor, afişeazã la sediul inspectoratului şcolar, în ordine descrescãtoare a punctajelor acordate, rezultatele definitive ale evaluãrii dosarelor depuse în vederea acordãrii distincţiilor şi a premiilor.
b) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza rezultatelor definitive, stabileşte numãrul cadrelor didactice care urmeazã a primi distincţii, în limita a 6% din numãrul total de cadre didactice cu gradul didactic I din judeţ/municipiul Bucureşti, cu excepţia adresei de mulţumire publicã şi cu încadrarea în fondurile bugetare alocate/comunicate de fiecare primãrie.
7. Listele cuprinzând datele solicitanţilor validaţi, conform modelului prevãzut în anexa nr. 7, vor fi înaintate la Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii pânã la data de 5 mai.
8. Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii verificã listele înaintate de inspectoratele şcolare şi elaboreazã ordinul de acordare a distincţiilor, pânã la data de 15 iunie.
9. a) Plata premiilor se va face de unitatea de învãţãmânt la care sunt (au fost) angajate cadrele didactice beneficiare, din bugetul consiliilor locale/consiliilor judeţene, cu încadrarea în bugetul aprobat şi alocat cu aceastã destinaţie.
b) Plata premiilor personalului didactic încadrat la cluburile sportive şcolare, la Palatul Naţional al Copiilor şi Elevilor din Bucureşti, precum şi la palatele şi cluburile copiilor şi elevilor se va face din fondurile unitãţii unde este (a fost) angajat.
ART. 14
Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în completarea celor prezentate, va lua în consideraţie pentru fiecare categorie de distincţii şi urmãtoarele criterii: disponibilitate pentru participarea la rezolvarea, dezamorsarea sau prevenirea unor situaţii problemã ale tineretului (abandon, absenteism, consum de droguri, alcoolism etc.), predare/activitate în zone izolate; predare/activitate cu elevii cu cerinţe educative speciale, grupuri dezavantajate; predare simultanã, precum şi alte criterii.
Pentru fiecare criteriu utilizat se va elabora un punctaj propriu.
ART. 15
La toate etapele prevãzute în prezentul regulament participã, în calitate de observatori, reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramurã învãţãmânt, care au organizaţii/grupe sindicale în unitatea de învãţãmânt, în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti.
ART. 16
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezentul regulament.

ANEXA 1
-------
la regulament
-------------


┌───────┐
│ │ ROMÂNIA
│ STEMA │ MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
│ │ Cabinet ministru
└───────┘Stimatã doamnã/Stimate domnule,
.......................................

Suntem onoraţi sã exprimãm sincera noastrã preţuire şi profunda admiraţie pentru înalta dumneavoastrã ţinutã profesionalã şi moralã demonstratã la catedrã, întru sporirea prestigiului şcolii româneşti.
Prin competenţã şi vocaţie aţi dovedit cã profesia de dascãl se poate practica numai cu dãruire şi cu responsabilitate faţã de viitorul naţiei.
Aţi demonstrat, prin rezultate remarcabile, cã menirea dascãlului este aceea de a cultiva în conştiinţa tinerei generaţii respectul pentru valorile spirituale ale poporului nostru, integrate armonios în sistemul valorilor culturale şi etice universale.
Elevilor domniei voastre le-aţi oferit un model uman pe care l-aţi creat sintetizând ţinuta intelectualã, moralã şi culturalã a unui român care îşi cinsteşte ţara prin sentimente sincere şi fapte perene.
Acordarea acestei înalte distincţii oferã Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii prilejul de a-şi declara convingerea cã sunteţi unul dintre dascãlii de vocaţie ai ţãrii, continuând tradiţia şi promovând inovaţia în domeniu.
Vã dorim prosperitate, împliniri profesionale şi în viaţa particularã, sãnãtate şi energie inepuizabilã pentru ca, în continuare, sã sporiţi prestigiul şcolii româneşti a secolului XXI.

Ministrul educaţiei şi cercetãrii,
.....................................

Bucureşti ........ .


ANEXA 2
-------
la regulament
--------------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│┌───────┐ ┌────────────────┐ │
││ │ │ │ │
││ STEMA │ │ Portret │ │
││ │ │ Gheorghe Lazar │ │
│└───────┘ │ │ │
│ └────────────────┘ │
│ │
│ │
│ MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII │
│ │
│ DIPLOMA "GHEORGHE LAZĂR" │
│ clasa I │
│ │
│ Se acordã doamnei/domnului ............, *) ........................ │
│la .........., judeţul ........., pentru preocupãri deosebite în domeniul │
│inovãrii didactice din ultimii 20 de ani, rezultate remarcabile obţinute cu │
│elevii la olimpiade şi concursuri internaţionale şi naţionale şi implicare │
│deosebitã în activitatea educativã din şcoalã şi din cadrul comunitãţii. │
│ │
│ Ministrul educaţiei şi cercetãrii, │
│ ............................... │
│ │
│ Bucureşti, 2007. │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


----
*) Se înscriu funcţia didacticã (profesor, învãţãtor, educatoare etc.) şi gradul didactic I sau gradul ştiinţific (doctor în ştiinţe) ale cadrului didactic.

ANEXA 3
-------
la regulament
-------------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│┌───────┐ ┌────────────────┐ │
││ │ │ │ │
││ STEMA │ │ Portret │ │
││ │ │ Gheorghe Lazar │ │
│└───────┘ │ │ │
│ └────────────────┘ │
│ │
│ │
│ MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII │
│ │
│ DIPLOMA "GHEORGHE LAZĂR" │
│ clasa a II-a │
│ │
│ Se acordã doamnei/domnului ............, *) ........................ │
│la .........., judeţul ........., pentru preocupãri deosebite în activitatea │
│didactica din ultimii 15 ani, rezultate remarcabile obtinute la nivel │
│international si national, in formarea si educarea tinerilor. │
│ │
│ Ministrul educaţiei şi cercetãrii, │
│ ............................... │
│ │
│ Bucureşti, 2007. │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


----
*) Se înscriu funcţia didacticã (profesor, învãţãtor, educatoare etc.) şi gradul didactic I sau gradul ştiinţific (doctor în ştiinţe) ale cadrului didactic.


ANEXA 4
-------
la regulament
-------------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│┌───────┐ ┌────────────────┐ │
││ │ │ │ │
││ STEMA │ │ Portret │ │
││ │ │ Gheorghe Lazar │ │
│└───────┘ │ │ │
│ └────────────────┘ │
│ │
│ │
│ MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII │
│ │
│ DIPLOMA "GHEORGHE LAZĂR" │
│ clasa a III-a │
│ │
│ Se acordã doamnei/domnului ............, *) ........................ │
│la .........., judeţul ........., pentru calitatea si complexitatea │
│activitatii didactice din ultimii 10 ani, rezultatele remarcabile obtinute │
│in initierea si derularea unor proiecte judetene si nationale destinate │
│educarii tinerilor. │
│ │
│ Ministrul educaţiei şi cercetãrii, │
│ ............................... │
│ │
│ Bucureşti, 2007. │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


----
*) Se înscriu funcţia didacticã (profesor, învãţãtor, educatoare etc.) şi gradul didactic I sau gradul ştiinţific (doctor în ştiinţe) ale cadrului didactic.

ANEXA 5
-------
la regulament
-------------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ┌───────┐ │
│ │ │ │
│ │ STEMA │ │
│ │ │ │
│ └───────┘ │
│ │
│ │
│ MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII │
│ │
│ DIPLOMA DE EXCELENTA │
│ │
│ Se acordã doamnei/domnului ............, *) ........................ │
│la .........., judeţul ........., pentru intreaga cariera didactica, │
│pentru activitatea remarcabila desfasurata la disciplina .............. │
│in invatamantul prescolar/invatamantul primar. │
│ │
│ Ministrul educaţiei şi cercetãrii, │
│ ............................... │
│ │
│ Bucureşti, 2007. │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


----
*) Se înscriu funcţia didacticã (profesor, învãţãtor, educatoare etc.) şi gradul didactic I sau gradul ştiinţific (doctor în ştiinţe) ale cadrului didactic.


ANEXA 6
-------
la regulament
-------------

APRECIERE
Consiliul de administraţie al .........^1) , în urma analizãrii dosarului depus de................^2) :
- autentificã şi valideazã calificativele anuale din ultimii ...... ani;
- recunoaşte profesionalismul, conduita moralã ireproşabilã şi atestã respectarea deontologiei profesionale a solicitantului;
- valideazã documentele care dovedesc activitatea depusã de domnia sa în perioada evaluatã şi prezentate în susţinerea solicitãrii;
- recomandã pe .............^2) pentru obţinerea ....................^3).
Prezenta apreciere este însoţitã de copia procesului-verbal al consiliului de administraţie din data de ........................

Pentru conformitate,

Preşedintele Consiliului de administraţie al
............................................^1)

----
^1) Denumirea unitãţii de învãţãmânt.
^2) Numele şi prenumele solicitantului.
^3) Nominalizarea felului distincţiei.


ANEXA 7
-------
la regulament
-------------

TABEL NOMINAL
pentru acordarea ......................^1)


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Numele Gradul Vechimea Denumirea
crt. şi prenumele didactic Specialitatea în muncã unitãţii de Observaţii
învãţãmânt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----
^1) Nominalizarea tipului de distincţie propusã.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016