Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 46 din 7 aprilie 2000  privind prohibitia pescuitului    Twitter Facebook

ORDIN nr. 46 din 7 aprilie 2000 privind prohibitia pescuitului

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 18 aprilie 2000

Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
având în vedere prevederile art. 15, ale art. 17 lit. A. a), b), e), f), g), lit. B. a), b), c), d) şi lit. C. a), b), c) şi e), ale <>art. 18 şi 19 din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura şi pescuitul, cu modificãrile ulterioare,
ţinând seama de Nota Direcţiei generale de politici şi resurse agroalimentare nr. 61.971 din 7 aprilie 2000,
în temeiul <>art. 2 pct. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se instituie mãsuri de prohibitie pentru pescuitul industrial şi sportiv/recreativ al tuturor speciilor de peşti, crustacee, moluste şi alte vietuitoare acvatice, dupã cum urmeazã:
a) în apele colinare şi de şes, în Dunare, în Delta Dunãrii şi în Golful Musura, pe o durata de 60 de zile consecutive, în perioada 10 aprilie - 8 iunie inclusiv;
b) în complexul Razim-Sinoie şi în lacurile litorale, pe o durata de 91 de zile, în perioada 1 aprilie-30 iunie inclusiv;
c) în fata gurilor Dunãrii, meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 122 de zile, în perioada 1 aprilie-31 iulie inclusiv.
ART. 2
Se instituie zone de crutare a pestelui în care pescuitul este interzis în tot cursul anului, în zonele:
a) pe cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe, din zonele rectificate, respectiv între km 16,5-20, 32-43, 50-58 şi 65-83;
b) pe Dunarea Veche, în sectorul cuprins între confluenta cu canalul Sulina de la Mm 13+1.000 şi pana la gura canalului Magearu;
c) în lacurile Erenciuc şi Zmeica;
d) în lacul Gasca din complexul Somova-Parches;
e) în stufariile din complexul Razim-Sinoie şi în fata acestora pe o distanta de 50 m spre larg.
ART. 3
Se interzice pescuitul în sectoarele, zonele şi în perioadele urmãtoare:
a) pe Dunarea Veche, între confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, şi gura canalului Magearu, precum şi între confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche şi confluenta Dunarea Veche cu canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durata de 275 de zile consecutive, în perioada 1 martie 30 noiembrie;
b) pe Dunare, în fata garlelor, canalelor şi a pravalurilor de alimentare a baltilor, pe o distanta de câte 500 m de ambele pãrţi ale gurilor de vãrsare, precum şi în interiorul acestora, pe o durata de 92 de zile consecutive, în perioada 15 martie-15 iunie;
c) la gura de vãrsare în Dunare a râurilor, pe o distanta de 1 km de ambele pãrţi ale gurilor şi pe cursul acestor râuri, pe o distanta de 10 km, în amonte, de la confluenta cu Dunarea, în perioada 1 martie - 1 iulie;
d) în zonele de reproducere naturala a pestelui reprezentate de lunci, zone dig-mal, intinsuri şi terenuri inundate temporar, limitrofe râurilor, Dunãrii şi lacurilor de acumulare, în perioada 15 martie-15 iunie.
ART. 4
Se reglementeazã pescuitul anumitor specii de peşti, dupã cum urmeazã:
a) se interzice pescuitul speciilor vaduvita, caracuda, morunas, cega, sip şi viza, în perioada 1 aprilie 2000 - 1 aprilie 2001;
b) se interzice pescuitul sturionilor şi al scrumbiei de Dunare, în tot cursul anului, în fata gurilor de vãrsare a Dunãrii în Marea Neagra, pe o lungime de 5 km spre largul marii şi pe un coridor lat de 2 km, socotit câte 1 km de o parte şi de alta a axului bratelor Sfantu Gheorghe şi Sulina. În fata bratului Chilia, lãţimea coridorului interzis la pescuit este de 1 km spre sud de axul bratului, iar spre nord, pana la limitele apelor teritoriale romane;
c) se interzice pescuitul sturionilor în tot cursul anului cu carmace şi carmacute în senalul Dunãrii şi pe bratele sale, iar în zona litorala marina, pana la izobata de 20 m, de la gura de vãrsare a bratului Chilia pana la Vama Veche, se interzice pescuitul acestora cu carmace, ohane şi setci de sturioni, în perioada 15 februarie - 15 mai în anii 2000 şi 2001;
d) se interzice pescuitul stiucii în perioada 1 februarie - 8 iunie în anii 2000 şi 2001;
e) se interzice pescuitul în apele de munte al pastravului indigen şi fantanel şi al coregonului în perioada 15 septembrie 2000 - 30 aprilie 2001, iar pescuitul pastravului curcubeu şi al lipanului, în perioada 1 ianuarie - 31 mai în anii 2000 şi 2001.
ART. 5
În activitatea de pescuit industrial se interzice:
a) utilizarea setcilor, a avelor de orice tip şi a ohanelor cu latura ochiului de plasa sub 100 mm, în zona litoralului marin, cu excepţia Golfului Musura din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii";
b) folosirea setcilor şi a avelor de orice tip în complexul Razim-Sinoie şi în lacurile litorale din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii";
c) pescuitul în care se utilizeazã surse de energie electrica, materiale explozive, substanţe toxice sau narcotice de orice fel;
d) folosirea setcilor şi a avelor tractate, în apele naturale din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii", cu excepţia senalului Dunãrii şi a bratelor Chilia, Tulcea, Sulina şi Sfantu Gheorghe, de la Marea Neagra pana la Gura Timocului;
e) folosirea pe Dunare a uneltelor de pescuit tip traul, navod ingemanat, laptas şi prostovol, cu excepţia zonelor de frontiera de pe Dunare cu Ucraina şi cu Republica Moldova, precum şi a celor tip napatca şi trandadaie în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii";
f) folosirea navoadelor în reţeaua de canale, garle, sahale ale apelor naturale din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii";
g) pescuitul cu navodul în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii", în perioada 10 aprilie - 15 septembrie în Delta Dunãrii şi în perioada 1 aprilie - 1 octombrie în complexul Razim-Sinoie şi în lacurile litorale;
h) utilizarea la pescuit a setcilor şi a avelor confectionate din fire monofilament, în toate apele naturale de munte, colinare şi de şes, în Dunare şi Marea Neagra, precum şi în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii";
i) procurarea în condiţii ilicite a pestelui şi icrelor în zonele de pescuit constituite din: ape curgãtoare sau stãtãtoare, malurile din jurul sau de-a lungul luciului de apa, reprezentate de terenuri agricole, plaje, faleze, chei, diguri, baraje, drumuri, precum şi dotãrile specifice pescaresti amplasate în aceste zone, clãdiri administrative şi pentru depozitare-prelucrare, cherhanale, vase şi barci de pescuit sau alte mijloace de transport, fãrã autorizaţie sau permis de pescuit şi documente legale de provenienta.
ART. 6
Este interzis pescuitul speciilor de peşti şi al altor vietuitoare acvatice sub dimensiunile prevãzute în anexa nr. 2 la <>Legea nr. 12/1974 privind piscicultura şi pescuitul, precum şi al urmãtoarelor specii care au dimensiuni mai mici de:
- 40 cm la stiuca;
- 12 cm la biban;
- 30 cm la avat;
- 50 cm la somn;
- 35 cm la calcan;
- 100 cm la rechin.
ART. 7
Este interzisã utilizarea uneltelor de pescuit care au dimensiunile ochiului de plasa mai mici de:
a) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tip ave şi setci;
b) a = 30 mm, respectiv 2a = 60 mm, la uneltele de pescuit activ pentru scrumbie;
c) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele de pescuit tip navoade, vintire şi taliene de balta;
d) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la uneltele destinate pescuitului stationar în zona litoralului romanesc al Marii Negre;
e) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de prindere a vintirelor şi talienelor de balta utilizate în complexul Razim-Sinoie şi în lacurile litorale;
f) pentru complexul Razim-Sinoie se interzice în urmãtoarele perioade folosirea navoadelor cu dimensiunile ochiurilor de plasa mai mici de:
. a = 40 mm, latura ochiului la matita, în perioada 1 octombrie - 31 decembrie;
. a = 50 mm, latura ochiului la matita, în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2001.
ART. 8
Prohibitia pescuitului speciilor de peşti, crustacee, moluste şi alte vietuitoare acvatice, în apele curgãtoare ce constituie frontiera de stat, se stabileşte dupã cum urmeazã:
1. În apele fluviului Dunarea:
a) pentru zona de frontiera cu Ucraina pe bratul Chilia, de la Mm 72 pana la vãrsarea în Marea Neagra:
- pe o durata de 30 de zile, în perioada 15 aprilie - 14 mai inclusiv, în sectorul Mm 72 - Marea Neagra;
- pe o durata de 60 de zile, în perioada 10 aprilie - 8 iunie inclusiv, în zona inundabila a Dunãrii, dig-albia minora;
b) pentru zona de frontiera cu Republica Moldova, de la Mm 72 pana la Mm 72,5:
- pe o durata de 30 de zile, în perioada 15 aprilie - 14 mai inclusiv, în sectorul Mm 72 - Mm 72,5;
- pe o durata de 60 de zile, în perioada 10 aprilie - 8 iunie inclusiv, în zona inundabila a Dunãrii, dig-albia minora;
c) pentru zona de frontiera cu Bulgaria, de la Chiciu - Ostrov, km 374,5, la Gura Timocului, km 845,6:
- pe o durata de 30 de zile, în perioada 10 aprilie - 9 mai inclusiv, în sectorul km 374,5 - km 845,6;
- pe o durata de 60 de zile, în perioada 12 aprilie - 10 iunie inclusiv, în zona inundabila a Dunãrii, dig-albia minora;
d) pentru zona Bazinului Panonic, de la Gura Timocului, km 845,6, la Bazias, km 1.075, care constituie frontiera de stat cu Republica Federala Iugoslavia, se interzice pescuitul urmãtoarelor specii, conform convenţiei bilaterale romano-iugoslave din 30 ianuarie 1961, în perioadele urmãtoare:
- salau, în perioada 1 aprilie - 30 aprilie;
- somn, în perioada 25 aprilie - 24 mai;
- crap, în perioada 25 aprilie - 24 mai;
- platica, în perioada 25 aprilie - 24 mai;
- cega, în perioada 15 mai - 15 iunie;
- pastruga, în perioada 15 mai - 15 iunie;
- nisetru, în perioada 15 mai - 15 iunie;
- morun, în perioada 15 mai - 15 iunie.
2. În raul Prut:
a) pentru zona de frontiera cu Republica Moldova, pe o durata de 60 de zile, în perioada 10 aprilie-8 iunie inclusiv, pe raul Prut, iar pe o durata de 62 de zile, în lacul de acumulare Stanca-Costesti, în perioada 15 aprilie-15 iunie;
b) pentru zona de frontiera cu Ucraina, pe o durata de 52 de zile, în perioada 30 martie-21 mai inclusiv.
3. În raul Tisa:
- pentru zona de frontiera cu Ucraina, pe o durata de 52 de zile, în perioada 30 martie-21 mai inclusiv.
4. În Marea Neagra:
a) în apele teritoriale romane se interzice pescuitul calcanului şi rechinului, pe o durata de 60 de zile, în perioada 2 mai-30 iunie;
b) în apele teritoriale romane se interzice pescuitul delfinilor în tot cursul anului.
ART. 9
Prohibitia pescuitului sturionilor în anii 2000 şi 2001 se stabileşte dupã cum urmeazã:
a) în sectorul Marea Neagra - Cotu Pisicii, Mm 76, pe o durata de 60 de zile, în perioada 15 martie-14 mai inclusiv;
b) în sectorul Cotu Pisicii, Mm 76 - Chiciu-Ostrov, km 374,5, pe o durata de 60 de zile, în perioada 1 aprilie-30 mai inclusiv;
c) în sectorul Chiciu-Ostrov, km 374,5 - Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 60 de zile, în perioada 8 aprilie - 6 iunie inclusiv;
d) în sectorul Gura Timocului, km 845,6 - Bazias, km 1.075, în perioada 15 mai-15 iunie inclusiv, conform convenţiei bilaterale din 30 ianuarie 1961;
e) se interzice utilizarea pentru pescuitul industrial al sturionilor, în perioadele şi în zonele menţionate la lit. a)-d), a uneltelor confectionate din plase cu finetea atei cuprinsã între 420-1430 tex. şi cu o densitate între 245 şi 700 m/kg sau din fire cu diametrul mai mare de 1,9 mm.
ART. 10
Prohibitia pescuitului scrumbiei de Dunare în anul 2000 se stabileşte, pe sectoare, dupã cum urmeazã:
a) în sectorul I, gurile Dunãrii-Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 9 zile, în perioada 10-18 aprilie inclusiv;
b) în sectorul II, Ceatal Chilia, Mm 43 - Cotu Pisicii, Mm 76, pe o durata de 20 de zile, în perioada 11-30 aprilie inclusiv;
c) în sectorul III, Cotu Pisicii, Mm 76 - Chiciu-Ostrov, km 374,5, pe o durata de 30 de zile, în perioada 15 aprilie-14 mai inclusiv;
d) în sectorul IV, Chiciu-Ostrov, km 374,5 - Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, în perioada 18 aprilie-17 mai inclusiv.
ART. 11
Pescuitul, în perioada de prohibitie, al oricãror specii de peşti şi vietuitoare acvatice, în scopuri ştiinţifice şi pentru culturi artificiale, se poate efectua în orice perioada, în orice loc şi cu orice unelte sau metode, numai cu autorizarea prealabilã a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, iar pentru perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii", şi cu avizul Administraţiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii".
ART. 12
Prezentul ordin nu vizeazã amenajãrile piscicole, crescatoriile şi pepinierele, constituite din heleşteie şi iazuri în care se practica reproducerea şi creşterea artificiala sau dirijata a pestelui, cu excepţia celor din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii".
Autorizarea pescuitului în perioada de prohibitie se face numai pe baza actelor doveditoare privind popularile anuale cu puiet de peste, efectuate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, la propunerea Direcţiei de pescuit, piscicultura, inspecţii din cadrul Direcţiei generale de politici şi resurse agroalimentare, pentru lacurile de acumulare şi, respectiv, cu avizul Administraţiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii", pentru amenajãrile piscicole din perimetrul acesteia.
ART. 13
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţioneazã potrivit dispoziţiilor <>Legii nr. 12/1974 privind piscicultura şi pescuitul, cu modificãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunãrii", cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 971/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de pescuit şi de protecţie a fondului piscicol.
ART. 14
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin îşi înceteazã aplicabilitatea <>Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 48 din 24 martie 1999 privind prohibitia pescuitului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 23 aprilie 1999.
ART. 15
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
Ştefan Pete,
secretar de stat
----------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, ORDIN nr. 46 din 7 aprilie 2000

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice