Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 441 din 22 iunie 2009  privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 441 din 22 iunie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare "Asistenta tehnica" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009
ORDIN nr. 441 din 22 iunie 2009
privind modificarea şi completarea <>Ordinului ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007 /<>620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţã tehnicã" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTÃRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
Nr. 441 din 22 iunie 2009
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 2.305 din 10 iulie 2009
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009


Având în vedere prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 13 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al <>art. 12 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei, cu modificãrile ulterioare, şi al <>art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul dezvoltãrii regionale şi locuinţei şi ministrul finanţelor publice emit urmãtorul ordin:

ART. I
<>Ordinul ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007 /<>620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţã tehnicã" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 14 martie 2008, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 3, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Este exceptatã din categoria cheltuielilor eligibile de personal, prevãzute la alin. (1) şi (2), plata tichetelor de masã, a primelor şi/sau stimulentelor."
2. La articolul 4, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Cheltuielile efectuate de personalul cu atribuţii în domeniul gestionãrii Programului operaţional regional, cu ocazia deplasãrilor, pentru transport, cazare şi diurnã, sunt considerate eligibile dacã se justificã efectuarea acestora prin documente justificative şi dacã sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în limitele stabilite de <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autoritãţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãţii, în interesul serviciului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi de <>Hotãrârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
3. La articolul 5, litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"f) cheltuielile de informare şi publicitate aferente Programului operaţional regional, efectuate în cadrul domeniului major de intervenţie prevãzut la art. 1 lit. b), altele decât cele prevãzute la lit. e): cheltuielile pentru difuzarea spoturilor publicitare radio şi TV, producţia de spoturi radio şi TV, publicitatea prin intermediul presei scrise; panotaj, pagini web, tipãrirea, multiplicarea, producţia şi distribuţia de materiale informative şi promoţionale."
4. La articolul 6 alineatul (2), dupã litera d) se introduc douã noi litere, literele e) şi f), cu urmãtorul cuprins:
"e) beneficiarul nu poate fi o instituţie publicã;
f) numãrul maxim de autoturisme ce pot fi achiziţionate de un beneficiar este dat de numãrul de judeţe din regiunea de dezvoltare pentru care îi sunt delegate atribuţiile."
5. La articolul 6, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:
"(6) Cheltuielile pentru achiziţia materialelor consumabile, inclusiv a articolelor de biroticã, rechizitelor, pieselor de schimb pentru multifuncţionale sunt eligibile."
6. La articolul 7, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) În categoria cheltuielilor generale de administraţie se includ cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului; plata utilitãţilor: energie termicã, energie electricã, apã, canalizare, salubritate, gaze naturale, telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi internet; cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului; cheltuielile pentru serviciile de întreţinere şi reparaţii echipamente şi autoturisme; asigurãrile pentru rãspunderea civilã auto obligatorie, cheltuielile cu asigurarea bazei legislative: achiziţia de publicaţii/abonamente la publicaţii, în format tipãrit şi/sau electronic, abonamente pentru softul de consultare legislativã, relevante pentru implementarea Programului operaţional regional, cheltuielile de arhivare; cheltuieli cu personalul administrativ în condiţiile prezentului ordin."
7. La articolul 7, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) În înţelesul prezentului ordin, cheltuielile eligibile pentru serviciile de întreţinere şi reparaţii echipamente şi autoturisme cuprind: cheltuielile cu service-ul echipamentelor, reviziile tehnice şi service-ul necesar funcţionãrii autoturismelor, aflate în proprietatea beneficiarilor, achiziţionate în cadrul Programului operaţional regional 2007-2013."
8. În titlu şi în tot cuprinsul ordinului, denumirea "Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor" se va înlocui cu denumirea "Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei", denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor" se va înlocui cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice", iar denumirea "Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale" cu denumirea "Ministerul Turismului".
ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltãrii
regionale şi locuinţei,
Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

--------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice