Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 440 din 12 mai 2003  privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare de zi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 440 din 12 mai 2003 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare de zi

EMITENT: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003
Vazand Referatul de aprobare nr. DB 4.246/2003 al Centrului de Calcul, Statistica Sanitarã şi Documentare Medicalã Bucureşti,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii şi Familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul sãnãtãţii şi familiei emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) În structurile denumite spitalizare de zi se pot furniza servicii programabile de diagnostic, tratament şi monitorizare pentru pacienti care nu necesita supraveghere pentru o durata mai mare de 12 ore.
(2) Structurile prevãzute la alin. (1) asigura servicii medicale ambulatorii la nivel de spital.
(3) Pacientii care beneficiazã de serviciile medicale asigurate în regim de spitalizare de zi nu sunt asimilaţi pacientilor ingrijiti în regim de spitalizare continua.
ART. 2
Paturile de spitalizare de zi se evidenţiazã separat în structura spitalului şi nu se includ în numãrul total de paturi raportate şi finanţate ca servicii de spitalizare.
ART. 3
Încadrarea cu personal medical şi auxiliar, precum şi finanţarea serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi se realizeazã în condiţii similare ambulatoriilor de spital.
ART. 4
(1) Se aproba introducerea în sistemul informaţional al spitalului a formularului "Fişa pentru spitalizarea de zi", prezentat în anexa nr. 1.
(2) Formularul prevãzut la alin. (1) se completeazã pentru fiecare pacient care beneficiazã de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, pentru intreaga durata de supraveghere fiind utilizat un singur formular.
ART. 5
Înregistrarea statistica în formularul "Fişa pentru spitalizarea de zi" se face în conformitate cu instrucţiunile Centrului de Calcul, Statistica Sanitarã şi Documentare Medicalã Bucureşti, cuprinse în anexa nr. 2.
ART. 6
În cazul apariţiei în timpul spitalizarii de zi a unor situaţii care impun prelungirea supravegherii pentru un interval de timp care depãşeşte 12 ore, pacientul va fi indrumat spre internare într-o secţie de spital general sau de specialitate, dupã caz.
ART. 7
Raportarea statistica pentru paturile cu spitalizare de zi se face distinct de raportarea pentru paturile cu spitalizare continua, în conformitate cu instrucţiunile Centrului de Calcul, Statistica Sanitarã şi Documentare Medicalã Bucureşti, prevãzute în anexele nr. 2 şi 3.
ART. 8
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 9
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 10
Direcţiile din Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei, Centrul de Calcul, Statistica Sanitarã şi Documentare Medicalã Bucureşti, direcţiile de sãnãtate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unitãţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul sãnãtãţii şi familiei,
Daniela Bartos

Bucureşti, 12 mai 2003.
Nr. 440.ANEXA 1


Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare [S][Z][][][][]
Localitatea............. CNP [][][][][][][][][][][][][]
Spitalul................[][][][][][] Întocmit de: ..................
Secţia ................. [][][][][] parafa medicului


FIŞA PENTRU SPITALIZAREA DE ZI


NUMELE ......................... PRENUMELE ..................... Sexul M/F []

Data naşterii: zi [][] luna [][] an [][][][] │ Grup sangvin: A/B/AB/O; Rh +/-

Domiciliul legal: judeţul [][] Localitatea....│ Alergic la: ..................

Sect. [] Mediul U/R [] Str. .......... Nr. ...

Resedinta: judeţul [][] Localitatea ..........

Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........ Nr. .....

Ocupaţia .....................................

Locul de munca ...............................

C.I./B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat naştere (copil) seria [][]
Nr. [][][][][][]
Statut pacient:
Asigurat [] Neasigurat [] Nr. carnet asigurat [][][][][][][][]

Casa de asigurare
judeţ/M.Buc. [][] Transporturi [] CASAOPSNAJ [] Talon pensie [][][][][][][]

Nr. carnet pt. bolnavii incluşi
în programele de sãnãtate [][][][][][][][]

Diagnostic principal ................................................[][][][]
1. ..................................................................[][][][]
2. ..................................................................[][][][]

Diagnostic secundar .................................................[][][][]
1. ..................................................................[][][][]
2. ..................................................................[][][][]
3. ..................................................................[][][][]
4. ..................................................................[][][][]
5. ..................................................................[][][][]
6. ..................................................................[][][][]
7. ..................................................................[][][][]
8. ..................................................................[][][][]

Semnatura şi parafa medicului curant.

INVESTIGAŢII ŞI PROCEDURI

Data începerii procedurilor: ora ..... ziua ..... luna ..... anul ......

Data terminãrii procedurilor: ora ..... ziua ..... luna ..... anul ......

┌────┬──────┬─────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ Data │ Denumire investigatie/procedura │ Cod │ Medicamente administrate │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────────────────────────┴─────┴──────────────────────────┘
Motivatia întreruperii procedurilor: (1) vindecat chirurgical; (2) la cerere;
(3) recomandarea medicului curant; (4) transfer la alta unitate; (5) deces;
(6) alte cauze.

Data închiderii fisei: .................................

Recomandãri:
Semnatura şi parafa medicului curant:ANEXA 2

INSTRUCŢIUNI
privind înregistrarea statistica şi raportarea
pacientilor care primesc servicii spitaliceşti
în regim de spitalizare de zi

1. Urmãtoarele tipuri de servicii medicale pot fi furnizate în regim de spitalizare de zi:
A. Servicii pentru afecţiuni acute:
● Investigaţii şi proceduri în scop diagnostic şi/sau terapeutic, cum ar fi:
- intervenţii chirurgicale în oftalmologie, ORL, ortopedie, chirurgie maxilo-faciala, obstetrica-ginecologie etc., pentru care pacientul nu necesita monitorizare mai mult de 12 ore;
- teste diagnostice (de exemplu: endoscopii, biopsii etc.).
B. Tratament şi monitorizare pentru afecţiuni cronice:
1. insuficienta renala cronica (dializa renala + monitorizare);
2. afecţiuni oncologice (chimioterapie/radioterapie/cobaltoterapie + monitorizare);
3. HIV/SIDA, diabet, TBC, hepatite cronice, boala Gaucher etc.
C. Servicii de recuperare-reabilitare:
- cardiovasculara;
- respiratorie;
- ortopedica;
- neuropsihomotorie etc.
2. Pentru pacientii care primesc serviciile spitaliceşti menţionate la pct. 1 se întocmeşte formularul "Fişa pentru spitalizarea de zi".
3. Comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãţii şi Familiei sunt responsabile pentru stabilirea tipurilor de scheme terapeutice, proceduri terapeutice şi pachetul de investigaţii necesar pentru fiecare dintre afectiunile enumerate la pct. 1.
4. Formularul "Fişa pentru spitalizarea de zi" va conţine în mod obligatoriu informaţiile incluse în anexa nr. 1, precum şi orice alte informaţii necesare şi se completeazã dupã cum urmeazã:
● Datele de identificare a pacientului - se completeazã la fel ca în formularul "Foaie de observatie clinica generalã".
● Diagnosticul principal (reprezintã afectiunea de baza pentru care pacientul primeşte serviciile spitaliceşti) - se codifica dupã CIM 10 - OMS.
● Diagnostice secundare (se referã la afecţiuni concomitente cu boala principala sau complicatii ale acesteia) - se codifica dupã CIM 10 - OMS.
● Pentru investigaţiile şi procedurile efectuate pacientilor se completeazã data începerii şi terminãrii acestora în unitatea respectiva.
● Investigaţiile şi procedurile se vor inregistra codificat, în randuri separate pentru fiecare prezentare a pacientului, în conformitate cu clasificarea Centrului de Calcul, Statistica Sanitarã şi Documentare Medicalã Bucureşti.
● Închiderea formularului "Fişa pentru spitalizarea de zi" se face de cãtre medicul curant, cu completarea rubricii "Motivatia întreruperii procedurilor".
5. Modalitãţile de plata pentru serviciile medicale menţionate la pct. 1 se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare (contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale spitaliceşti şi în ambulatoriul de spital) şi cu normele metodologice de aplicare a acestora.
6. Datele statistice culese pentru pacientii pentru care se completeazã formularul "Fişa pentru spitalizarea de zi" nu vor fi incluse în raportarea indicatorilor statistici privind spitalizarea integrala (continua). Bolnavii trataţi în structurile denumite "spitalizare de zi" nu vor fi incluşi în numãrul total al bolnavilor raportati ca internati în spital.
7. Datele culese din acest tip de foaie se vor centraliza lunar şi vor cuprinde numãrul de bolnavi şi numãrul de proceduri, separat pe categoriile de servicii medicale menţionate la pct. 1, conform centralizatorului lunar prevãzut în anexa nr. 3. Datele vor fi trimise la Serviciul de statistica şi informatica din direcţia de sãnãtate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, pana la data de 5 a lunii urmãtoare trimestrului încheiat, la nivel central transmiterea fãcându-se conform sistemului informaţional în vigoare.ANEXA 3

CENTRALIZATOR LUNAR
privind înregistrarea şi raportarea pacientilor care
beneficiazã de servicii medicale în cadrul spitalizarii de zi
┌──────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────────┐
│Denumirea procedurii/ │ Cod │ Nr. de │ Nr. de proceduri/investigaţii │
│ investigatiei │ │ pacienti │ efectuate │
├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────────┴─────┴───────────┴─────────────────────────────────────┘


------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016