Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 420 din 2 septembrie 2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 420 din 2 septembrie 2010  pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996     Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 420 din 2 septembrie 2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), ale art. 21 alin. (2), ale art. 27 alin. (4), ale art. 28 alin. (1), precum şi ale <>art. 52 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite urmãtorul ordin:

ART. 1
În urma adoptãrii în plenul Consiliului Concurenţei se pun în aplicare Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevãzute la <>art. 51 din Legea concurenţei nr. 21/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmãri punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
Instrucţiunile prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Concurenţei,
Bogdan Marius Chiriţoiu

Bucureşti, 2 septembrie 2010.
Nr. 420.

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI
privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile
prevãzute la <>art. 51 din Legea concurenţei nr. 21/1996

În temeiul <>art. 27 alin. (1) şi (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Consiliul Concurenţei adoptã prezentele instrucţiuni.

CAP. I
Introducere

1. Scopul prezentelor instrucţiuni, emise în aplicarea <>art. 52 din Legea nr. 21/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare lege, este de a stabili modalitãţile de individualizare a sancţiunilor în cazul sãvârşirii unei contravenţii dintre cele prevãzute la art. 51 din lege, ţinându-se seama de gravitatea şi durata faptei, precum şi de alte elemente prevãzute în prezentele instrucţiuni.
2. Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se bazeazã pe fixarea unui nivel de bazã care se poate majora în cazul existenţei circumstanţelor agravante sau se va reduce în cazul existenţei circumstanţelor atenuante.

CAP. II
Nivelul de bazã

A. Determinarea nivelului de bazã
1. Nivelul de bazã se determinã în funcţie de gravitatea şi durata faptei. Nivelul de bazã se obţine prin însumarea celor douã cuantumuri stabilite mai jos, în funcţie de gravitate şi de duratã:
x gravitate + y duratã = nivel de bazã.
2. Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de bazã al amenzii în cazul contravenţiilor prevãzute la art. 51 din lege este avutã în vedere cifra de afaceri totalã realizatã de contravenient în anul financiar anterior sancţionãrii, determinatã conform reglementãrilor fiscale în vigoare.
B. Gravitatea
1. Evaluarea gravitãţii unei încãlcãri se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încãlcare, luându-se în considerare toate împrejurãrile relevante ale cazului.
2. În evaluarea gravitãţii încãlcãrii se iau în considerare, printre altele, natura faptei sãvârşite, dimensiunea şi importanţa pieţei relevante, cotele de piaţã cumulate ale tuturor întreprinderilor participante, impactul concret al încãlcãrii pe piaţã, atunci când acesta poate fi mãsurat, probabilitatea ca o operaţiune de concentrare economicã sã fi fost interzisã dacã ar fi fost notificatã.
3. În funcţie de gravitate, aceste fapte se împart în 3 categorii:
a) fapte de gravitate micã
În aceastã categorie se încadreazã, în general, restricţionãrile pe verticalã, cu un impact redus asupra pieţei sau care afecteazã o parte limitatã a acesteia. În materia concentrãrilor economice poate fi vorba de acele încãlcãri referitoare la operaţiuni de concentrare economicã în privinţa cãrora Consiliul Concurenţei emite decizie de neobiecţiune, deoarece nu existã îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal.
Cuantumul preconizat este de la 0,5% pânã la 2% din cifra de afaceri totalã a contravenientului sau o sumã de la 30.000 lei pânã la 1.000.000 lei, în ipoteza prevãzutã la art. 51^1 alin. (2) lit. b) din lege;
b) fapte de gravitate medie
În aceastã categorie se încadreazã restricţiile pe orizontalã sau pe verticalã, dar a cãror modalitate de realizare este mai complexã şi mai riguroasã decât în cazul celor de gravitate micã şi care au un impact mai mare pe piaţã, producând efecte pe zone întinse ale acesteia. În aceeaşi categorie se încadreazã în mod obişnuit abuzul de poziţie dominantã de excludere (refuzul de a livra, discriminãri, excluderi, discounturi de fidelitate acordate de întreprinderi care beneficiazã de o poziţie dominantã în scopul excluderii concurenţilor de pe piaţã etc.). În materia concentrãrilor economice în aceastã categorie se încadreazã încãlcãrile referitoare la operaţiuni de concentrare economicã în privinţa cãrora Consiliul Concurenţei emite o decizie de neobiecţiune, deoarece îndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal au fost înlãturate prin angajamentele propuse de pãrţile implicate şi acceptate de Consiliul Concurenţei.
Cuantumul preconizat este de la 2% pânã la 4% din cifra de afaceri totalã a contravenientului sau o sumã de la 1.000.000 lei pânã la 2.000.000 lei în ipoteza prevãzutã la art. 51^1 alin. (2) lit. b) din lege;
c) fapte de gravitate mare
În aceastã categorie se încadreazã restricţionãrile pe orizontalã de tipul cartelurilor, în vederea fixãrii preţurilor şi a împãrţirii cotelor de piaţã, sau alte practici care împiedicã buna funcţionare a pieţei, precum şi abuzul de poziţie dominantã de cãtre întreprinderi aflate în situaţia de monopol sau situaţii echivalente ori abuzul de poziţie dominantã care a condus la eliminarea de pe piaţã cel puţin a unei întreprinderi. În materia concentrãrilor economice în aceastã categorie se încadreazã încãlcãrile referitoare la operaţiuni de concentrare economicã cu privire la care Consiliul Concurenţei, în urma desfãşurãrii unei investigaţii, poate adopta o decizie de autorizare condiţionatã sau o decizie prin care va declara operaţiunea de concentrare economicã incompatibilã cu mediul concurenţial normal.
Cuantumul preconizat este de la 4% pânã la 8% din cifra de afaceri totalã a contravenientului sau o sumã de la 2.000.000 lei pânã la 3.500.000 lei în ipoteza prevãzutã la art. 51^1 alin. (2) lit. b) din lege.
4. Atunci când o asociaţie de întreprinderi are calitatea de contravenient, sãvârşind o încãlcare ce priveşte activitãţile membrilor sãi, în condiţiile art. 51 alin. (2) din lege, cifra de afaceri totalã a asociaţiei în funcţie de care se determinã cuantumul bazat pe gravitate nu poate depãşi suma cifrelor de afaceri totale ale fiecãrui membru activ pe piaţa afectatã de încãlcarea sãvârşitã de asociaţie.
5. De asemenea, este necesar sã se ia în considerare capacitatea economicã efectivã a autorilor încãlcãrii de a produce o pagubã importantã celorlalte întreprinderi şi mai ales consumatorilor şi sã se determine cuantumul amenzii la un nivel care sã îi asigure acesteia un caracter suficient de disuasiv.
6. În general, se va putea ţine seama şi de faptul cã întreprinderile de mari dimensiuni dispun, de obicei, de cunoştinţe şi infrastructuri juridice şi economice care le permit sã aprecieze mai uşor caracterul contravenţional al comportamentului lor şi consecinţele ce decurg de aici, din punctul de vedere al dreptului concurenţei.
7. În cazul încãlcãrilor ce implicã mai multe întreprinderi (de exemplu de tip "cartel"), se va putea conveni ponderarea în anumite cazuri a cuantumurilor determinate în cadrul fiecãreia dintre cele 3 categorii menţionate mai sus, ţinându-se seama de influenţa specificã şi de impactul real al comportamentului contravenţional al fiecãrei întreprinderi în domeniul concurenţei, mai ales dacã existã o disparitate considerabilã în ceea ce priveşte mãrimea întreprinderilor care sãvârşesc încãlcãri de aceeaşi naturã.
C. Durata
1. Durata încãlcãrilor trebuie sã fie luatã în considerare pentru a distinge între urmãtoarele categorii:
a) încãlcãri de scurtã duratã (mai puţin de un an): nu se aplicã niciun cuantum adiţional;
b) încãlcãri de duratã medie (de la un an la 5 ani): creştere de pânã la 50% din cuantumul determinat de gravitatea faptei;
c) încãlcãri de lungã duratã (peste 5 ani): creştere a cuantumului amenzii cu pânã la 10% pe an din cuantumul determinat pentru gravitatea faptei.
2. Aceastã abordare conduce astfel la stabilirea unui eventual cuantum adiţional al amenzii.

CAP. III
Adaptarea nivelului de bazã

A.
1. La individualizarea amenzilor, Consiliul Concurenţei va lua în considerare toate circumstanţele cazului, care pot conduce la o majorare sau la o diminuare a nivelului de bazã.
2. Nivelul de bazã poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% şi 10% pentru fiecare circumstanţã agravantã ori atenuantã reţinutã, cu excepţia circumstanţei agravante prevãzute la lit. B a) şi a circumstanţei atenuante prevãzute la lit. C pct. 2.
B. Circumstanţe agravante
Nivelul de bazã va fi majorat atunci când Consiliul Concurenţei constatã cã existã circumstanţe agravante, precum:
a) sãvârşirea de cãtre aceeaşi întreprindere a unei încãlcãri identice sau similare cu încãlcarea constatatã printr-o decizie anterioarã a Consiliului Concurenţei
Nivelul de bazã va fi majorat cu un procent cuprins între 10% şi 25% pentru fiecare astfel de încãlcare reţinutã de Consiliul Concurenţei;
b) continuarea încãlcãrii dupã declanşarea procedurii de cãtre Consiliul Concurenţei;
c) refuzul de a coopera cu Consiliul Concurenţei sau obstrucţionarea acestuia în desfãşurarea investigaţiilor;
d) rolul de conducãtor sau de iniţiator al încãlcãrii
Consiliul Concurenţei va acorda, de asemenea, o atenţie deosebitã oricãrei mãsuri întreprinse pentru a constrânge alte întreprinderi sã participe la încãlcarea respectivã şi/sau mãsurilor represive luate împotriva altor întreprinderi cu scopul de a pune în aplicare practicile anticoncurenţiale;
e) alte împrejurãri de natura celor de mai sus care imprimã faptei un caracter grav.
C. Circumstanţe atenuante
1. Nivelul de bazã al amenzii va fi redus atunci când Consiliul Concurenţei constatã cã existã circumstanţe atenuante, precum:
a) întreprinderea implicatã furnizeazã dovezi cã a pus capãt încãlcãrii imediat ce autoritatea de concurenţã a intervenit
Aceastã situaţie nu va fi reţinutã ca circumstanţã atenuantã în cazul înţelegerilor secrete sau practicilor concertate, în special în cazul cartelurilor;
b) întreprinderea furnizeazã dovezi cã participarea sa în încãlcarea sãvârşitã este extrem de redusã şi astfel demonstreazã cã, în cursul perioadei în care a fost parte la încãlcare, în mod efectiv, a evitat punerea în aplicare a acesteia, adoptând un comportament concurenţial corect pe piaţã;
c) întreprinderea implicatã a colaborat în mod efectiv şi pe deplin cu Consiliul Concurenţei în afara domeniului de aplicare al politicii de clemenţã, reglementatã la art. 51 alin. (3) din lege şi dincolo de obligaţia sa legalã de a coopera;
d) comportamentul anticoncurenţial al întreprinderii a fost autorizat sau încurajat de autoritãţi publice ori de legislaţia existentã;
e) alte împrejurãri de natura celor de mai sus.
2. În cazul contravenţiilor prevãzute la art. 51 alin. (1) lit. a) din lege, dacã, dupã primirea raportului de investigaţie şi exercitarea dreptului de acces la dosar, în condiţiile art. 44 din lege sau în cadrul audierilor, întreprinderea recunoaşte în mod expres sãvârşirea faptei anticoncurenţiale, aceasta va fi reţinutã ca circumstanţã atenuantã sub forma colaborãrii în cadrul procedurii administrative şi va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 25% din nivelul de bazã determinat potrivit prezentelor instrucţiuni.
În determinarea procentului cu care se va reduce nivelul de bazã, ca urmare a recunoaşterii faptei, Consiliul Concurenţei va avea, de regulã, în vedere, de la caz la caz, faptul cã întreprinderea a recunoscut total sau parţial fapta reţinutã în raport (din perspectiva modalitãţii de realizare a acesteia, a duratei etc.). În caz de recunoaştere parţialã, Consiliul Concurenţei poate refuza acordarea reducerii dacã recunoaşterea este consideratã insuficientã şi nu denotã asumarea de cãtre întreprindere a faptelor comise.

CAP. IV
Politica de clemenţã

Consiliul Concurenţei va aplica regulile privind politica de clemenţã, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei secundare adoptate în baza art. 51 alin. (3) din lege.

CAP. V
Majorarea specificã pentru realizarea efectului disuasiv

Consiliul Concurenţei va lua în considerare necesitatea de a majora amenda astfel încât aceasta sã depãşeascã cuantumul câştigurilor realizate ilicit, ca urmare a încãlcãrii sãvârşite, atunci când este obiectiv posibilã estimarea acestui cuantum.

CAP. VI
Posibilitatea de a plãti

În cazuri excepţionale, la cerere, Consiliul Concurenţei va putea lua în considerare o eventualã reducere a amenzii, dacã întreprinderea dovedeşte cã va fi în imposibilitate sã plãteascã amenda fãrã sã i se pericliteze existenţa. Simpla invocare a unei situaţii financiare negative sau generatoare de pierderi nu justificã o reducere a cuantumului amenzii. Reducerea amenzii pe acest considerent poate avea loc doar dacã întreprinderea dovedeşte dincolo de orice dubiu cã este în stare de insolvenţã sau într-o situaţie financiarã extrem de dificilã, care face iminentã ieşirea sa de pe piaţã.
Pentru ca cererea de reducere a amenzii pe motivul dificultãţii de a plãti sã poatã fi luatã în considerare, întreprinderea trebuie:
a) sã prezinte cel puţin urmãtoarele situaţii economico-financiare ale întreprinderii: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, balanţa de verificare sinteticã şi analiticã;
b) sã demonstreze, pe baza indicatorilor economico-financiari (solvabilitate, ratã de îndatorare etc.), efectele negative asupra întreprinderii determinate de un cuantum al amenzii corespunzãtor propunerilor din raportul de investigaţie.

CAP. VII
Amenda aplicatã unei asociaţii de întreprinderi

1. Atunci când o amendã este aplicatã unei asociaţii de întreprinderi, luându-se în considerare cifra de afaceri a membrilor sãi, iar aceasta nu este solvabilã, asociaţia are obligaţia de a solicita membrilor sãi sã participe la acoperirea sumei reprezentând amenda, dacã este reţinutã implicarea acestora în comiterea faptei anticoncurenţiale.
2. Dacã membrii asociaţiei nu participã la acoperirea amenzii, plata amenzii sau a diferenţei rãmase se va solicita direct acelor membri ai asociaţiei care au fost implicaţi în comiterea faptei anticoncurenţiale.
3. Dacã, în urma solicitãrii efectuate în conformitate cu procedura prevãzutã la pct. 1 şi 2 din prezentul capitol, nu s-a acoperit întregul cuantum al amenzii, plata diferenţei se va cere de la acei membri ai asociaţiei care erau activi pe piaţa relevantã pe care s-a realizat încãlcarea legii, aşa cum aceasta este definitã prin decizia Consiliului Concurenţei prin care a fost sancţionatã încãlcarea legii.
4. În orice situaţie suma care ar reveni spre platã fiecãrei întreprinderi, membru al asociaţiei, nu poate depãşi 10% din cifra sa de afaceri totalã aferentã anului anterior emiterii deciziei Consiliului Concurenţei.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

1. Rezultatul final al calculului amenzii nu poate fi mai mic de 0,5% din cifra de afaceri totalã realizatã în anul financiar anterior sancţionãrii, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din lege, sau în anul imediat anterior anului de referinţã pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicãrii sancţiunii, potrivit prevederilor art. 51^1 alin. (1) din lege.
Rezultatul final al calculului amenzii nu poate depãşi, în niciun caz, 10% din cifra de afaceri totalã realizatã în anul financiar anterior sancţionãrii, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din lege, sau în anul imediat anterior anului de referinţã pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicãrii sancţiunii, potrivit prevederilor art. 51^1 alin. (1) din lege.
2. În cazul întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi nou-înfiinţate, care nu a înregistrat cifrã de afaceri în anul anterior sancţionãrii, amenda calculatã potrivit prezentelor instrucţiuni nu poate fi mai micã de 30.000 lei şi nu poate depãşi 5.000.000 lei.
3. Când în urma aplicãrii criteriilor de individualizare prevãzute la cap. II şi III, pragul de 10% din cifra de afaceri totalã, prevãzut la art. 51 din lege, este depãşit, amenda va fi redusã la 10% din cifra de afaceri totalã a contravenientului.
4. La data intrãrii în vigoare a prezentelor instrucţiuni se abrogã Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevãzute la <>art. 56 din Legea concurenţei nr. 21/1996 , puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 107/2004 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 17 mai 2004, cu completãrile ulterioare.

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016