Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 412 din 20 iunie 2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia furajelor combinate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 412 din 20 iunie 2003  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia furajelor combinate    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 412 din 20 iunie 2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia furajelor combinate

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 15 august 2003
În temeiul prevederilor <>art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
vazand Referatul de aprobare nr. 161.942 din 17 februarie 2003, întocmit de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara,

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Norma sanitarã veterinara privind circulaţia furajelor combinate, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi institutele centrale de profil vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii,
alimentaţiei şi pãdurilor,
Ilie Sarbu

Bucureşti, 20 iunie 2003.
Nr. 412.

ANEXA

NORMA SANITARĂ VETERINARA
privind circulaţia furajelor combinate

ART. 1
(1) Prezenta norma sanitarã veterinara se aplica furajelor combinate comercializate pe teritoriul României.
(2) Prezenta norma sanitarã veterinara se aplica fãrã a se aduce atingere prevederilor privind:
a) materiile prime furajere;
b) aditivii utilizaţi în furaje;
c) substantele şi produsele nedorite în nutritia animalelor;
d) fixarea nivelurilor maxime admise pentru reziduurile de pesticide din produsele destinate pentru consum uman sau pentru animale;
e) organizarea pieţelor de produse agricole;
f) unele produse utilizate în nutritia animalelor;
g) aplicarea legislaţiei naţionale, referitoare la aranjarea sau dispunerea în funcţie de masa ori volum a unor produse preambalate;
h) furajele destinate scopurilor nutritionale speciale.
ART. 2
Urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) furaje - produse de origine vegetala sau animala în starea lor naturala, proaspete ori conservate, şi produse provenite din prelucrarea industriala a acestora, precum şi substanţe organice sau anorganice, utilizate ca atare ori în amestecuri ce conţin sau nu aditivi, destinate hranirii orale a animalelor;
b) furaje combinate - amestecuri de materii prime furajere cu sau fãrã aditivi, destinate hranirii orale a animalelor, sub forma de furaj complet ori complementar;
c) ratie zilnica - media cantitãţii totale de furaje, calculatã la un conţinut de umiditate de 12%, necesarã pentru consumul zilnic al unui animal dintr-o anumitã specie, categorie de varsta şi producţie, pentru a satisface toate necesitãţile acestuia;
d) furaje complete - amestecuri de furaje care, prin compozitia lor, sunt suficiente pentru o ratie zilnica;
e) furaje complementare - amestecuri de furaje care au un conţinut ridicat în anumite substanţe şi care datoritã compoziţiei acestora sunt suficiente pentru o ratie zilnica, numai dacã sunt utilizate în combinatie cu alte furaje;
f) furaje minerale - furaje complementare compuse în mare parte din minerale, având un conţinut de minimum 40% cenusa bruta;
g) furaje cu melasa - furaje complementare preparate din melasa cu un conţinut de minimum 14% zahãr total, exprimat ca zaharoza;
h) animale - animale care aparţin speciilor obişnuit crescute, hranite sau destinate consumului uman;
i) animale de companie - animale ce aparţin speciilor hranite şi crescute în mod obişnuit de om, dar nedestinate consumului uman, cu excepţia animalelor ce aparţin speciilor crescute pentru blana;
j) furaje inlocuitoare de lapte - furaje combinate administrate sub forma uscata sau dupã diluare, într-o cantitate de lichid, pentru hranirea animalelor ţinere, ca un supliment lactat, un substituent pentru laptele postcolostral ori pentru furajarea viteilor destinaţi tãierii;
k) materii prime furajere - diferite produse de origine vegetala sau animala, în starea lor naturala, proaspete ori conservate, produse derivate din prelucrarea industriala a acestora şi substanţe organice sau anorganice ce conţin ori nu aditivi, care sunt destinate utilizãrii în hranirea orala a animalelor, fie direct, ca atare, fie dupã prelucrare, în prepararea furajelor combinate ori suport pentru premixuri;
l) timp minim de conservare a unui furaj combinat - data pana la care, în condiţii de depozitare corespunzãtoare, acel furaj îşi menţine proprietãţile specifice;
m) punere în circulaţie sau circulaţie - deţinerea de furaje combinate în scopul vânzãrii, incluzând oferirea pentru vânzare sau orice alta forma de transfer, liber ori nu, cãtre o parte terta, precum şi vânzarea sau alte forme de transfer al acestora.
ART. 3
Furajele combinate pot fi comercializate numai dacã acestea au valoare nutritiva, sunt nefalsificate şi de o calitate corespunzãtoare. Furajele combinate nu trebuie sa reprezinte un pericol pentru sãnãtatea publica sau pentru sãnãtatea animalelor şi sa fie prezentate ori comercializate într-o maniera care sa nu induca în eroare cumpãrãtorul.
ART. 4
(1) Furajele combinate trebuie sa fie comercializate numai în ambalaje sau în containere sigilate. Ambalajele sau containerele trebuie sa fie sigilate astfel încât, atunci când acestea se deschid, sigiliul sa fie deteriorat şi sa nu poatã fi refolosit.
(2) Excepţiile de la prevederile alin. (1) trebuie sa fie nominalizate, urmând a fi autorizate la nivel naţional, în conformitate cu prevederile art. 13, astfel încât sa fie asigurate identitatea şi calitatea furajelor combinate în cauza.
ART. 5
(1) Furajele combinate nu pot fi comercializate decât dacã specificaţiile enumerate mai jos sunt prezentate într-un loc prevãzut în acest scop pe ambalaj, pe container sau pe o eticheta ataşatã. Acestea trebuie sa fie clar vizibile, lizibile şi sa nu poatã fi deteriorate. Pentru corectitudinea acestora este responsabil producãtorul, persoana fizica sau juridicã care ambaleaza, importatorul, vânzãtorul ori distribuitorul stabilit pe teritoriul României. Specificaţiile privesc:
a) denumirea "furaj complet", "furaj complementar", "furaj mineral", "furaj cu melasa", "furaj complet înlocuitor de lapte" sau "furaj complementar înlocuitor de lapte", dupã caz:
b) speciile sau categoriile de animale cãrora le este destinat furajul combinat;
c) instrucţiunile pentru utilizarea corespunzãtoare a furajului, indicând scopul administrãrii;
d) declararea ingredientelor, în concordanta cu prevederile art. 6, pentru toate furajele combinate, cu excepţia celor destinate animalelor de companie, altele decât cainii şi pisicile;
e) declararea constituentilor analitici, în cazurile prevãzute în partea A a anexei la prezenta norma sanitarã veterinara, dupã caz;
f) dacã este relevant pentru acel caz, declaraţiile prevãzute la coloanele 1, 2 şi 3 ale partii B a anexei la prezenta norma sanitarã veterinara;
g) numele sau denumirea comercialã şi adresa ori sediul comercial înregistrat ale persoanei fizice sau juridice responsabile pentru specificaţii;
h) cantitatea neta exprimatã în unitãţi de masa, în cazul produselor solide, şi în unitãţi de masa sau volum, în cazul produselor lichide;
i) durata de conservare, indicatã în concordanta cu prevederile art. 7;
j) numãrul de referinta al lotului;
k) numãrul de aprobare al unitãţii, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale specifice care stabileşte condiţiile şi procedurile pentru aprobarea şi înregistrarea unor întreprinderi şi intermediari care opereazã în sectorul nutritiei animalelor, sau, dupã caz, numãrul de înregistrare alocat unitãţii, în conformitate cu prevederile menţionate, de la data intrãrii în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare;
l) indicaţia "Ponderea procentualã exactã a materiilor prime furajere utilizate la fabricarea acestui furaj poate fi obţinutã de la..." (numele/denumirea comercialã, adresa/adresa sediului social, numãrul de telefon, adresa e-mail ale persoanei fizice sau juridice responsabile pentru informaţiile respective), în cazul furajelor combinate, altele decât cele destinate hranirii animalelor de companie. Aceste informaţii trebuie sa fie disponibile la cererea beneficiarului.
(2) În cazul în care furajele combinate sunt comercializate în autocisterne, în vehicule similare sau în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), acestea trebuie sa fie însoţite de un document care conţine specificaţiile la care se referã alin. (1). Pentru cantitãţi mici de furaje destinate utilizatorului final, aceste specificaţii pot fi aduse la cunostinta cumpãrãtorului la punctul de vânzare, prin intermediul unei note conforme cu precizãrile anterioare.
(3) În conformitate cu specificaţiile prevãzute la alin. (1), pot fi inserate suplimentar, în spaţiul la care se referã alin. (1), urmãtoarele:
a) marca de identificare sau marca comercialã a persoanei fizice sau juridice responsabile pentru specificaţiile suplimentare înscrise pe eticheta;
b) numele sau denumirea comercialã şi adresa sau sediul comercial înregistrat ale producãtorului, dacã acesta nu este persoana responsabilã pentru specificaţiile suplimentare înscrise pe eticheta;
c) ţara producãtoare;
d) preţul produsului;
e) descrierea sau denumirea comercialã a produsului;
f) datele la care se referã prevederile art. 15, atunci când este cazul;
g) o indicaţie a stãrii fizice a furajului sau a procesarii specifice la care acesta a fost supus;
h) declararea constituentilor analitici, în conformitate cu prevederile partii A a anexei la prezenta norma sanitarã veterinara, atunci când este cazul;
i) declaraţiile prevãzute la coloanele 1, 2 şi 4 ale partii B a anexei la prezenta norma sanitarã veterinara;
j) data fabricaţiei, indicatã în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2).
(4) Pentru furajele produse şi comercializate pe teritoriul României:
a) indicarea specificatiilor prevãzute la alin. (1) lit. b)-f) şi h) poate fi facuta şi printr-un document insotitor;
b) autoritatea veterinara centrala a României poate prescrie un numãr de cod, oficial, ce face posibil sa fie identificat producãtorul, atunci când acesta nu este responsabil pentru specificaţiile suplimentare înscrise pe eticheta.
(5) În urmãtoarele cazuri se va proceda astfel:
a) în cazul furajelor combinate constituite din cel mult trei ingrediente, nu vor fi solicitate specificaţiile la care se referã alin. (1) lit. b) şi c), atunci când ingredientele utilizate apar în mod clar în descriere;
b) în cazul amestecurilor de boabe întregi, nu vor fi solicitate specificaţiile la care se referã alin. (1) lit. e) şi f). Acestea pot fi totuşi prevãzute;
c) denumirea "furaje complete" sau "furaje complementare", în ceea ce priveşte furajele destinate pentru animale de companie, altele decât cainii şi pisicile, poate fi înlocuitã cu denumirea "furaje combinate". În acest caz, specificaţiile solicitate sau permise, în baza prezentului articol, trebuie sa fie cele stabilite pentru furajele complete;
d) durata de conservare, cantitatea neta, numãrul de referinta al lotului şi numãrul de aprobare sau înregistrare al unitãţii la care face referire alin. (1) pot fi marcate în afarã spaţiului rezervat pentru specificaţiile care se înscriu pe eticheta. În acest caz, pe eticheta va fi indicat locul în care apare informaţia respectiva.
(6) Pentru furajele combinate destinate animalelor de companie, denumirile "furaje combinate", "furaje complementare" şi "furaje complete" pot fi înlocuite cu denumirile "hrana combinata pentru animale de companie", "hrana complementara pentru animale de companie" şi, respectiv, "hrana completa pentru animale de companie".
ART. 6
(1) Toate materiile prime furajere utilizate în fabricarea furajelor combinate trebuie sa fie declarate cu denumirea lor specifica.
(2) Declararea materiilor prime furajere utilizate pentru fabricarea furajelor trebuie sa se efectueze în conformitate cu urmãtoarele reguli:
a) pentru furajele combinate pentru animale, altele decât animalele de companie:
1. declararea materiilor prime furajere utilizate, în ordine descrescãtoare a procentului din greutatea furajului combinat;
2. este permisã o toleranta de ±15% din valoarea declarata;
b) pentru furajele combinate destinate animalelor de companie: declararea materiilor prime furajere fie prin indicarea cantitãţii conţinute din fiecare, fie prin enumerarea acestora în ordine descrescãtoare în funcţie de ponderea în furaj.
(3) În cazul furajelor combinate destinate animalelor de companie indicarea denumirii specifice a materiei prime furajere poate fi înlocuitã prin denumirea categoriei din care face parte, stabilitã în conformitate cu prevederile art. 11 lit. a). Utilizarea uneia dintre aceste doua forme de declarare poate sa excludã folosirea altor declaraţii, cu excepţia cazului în care unul dintre ingredientele utilizate nu aparţine nici unei categorii deja definite. În acest caz materia prima utilizata, declarata prin denumirea sa specifica, trebuie sa fie menţionatã în ordinea ponderii ei în furaj, stabilitã prin corelatia dintre cantitatea acesteia şi categoria de materii prime din care face parte.
(4) Etichetarea furajelor combinate destinate animalelor de companie trebuie sa cuprindã o declaraţie specifica referitoare la prezenta sau conţinutul scãzut al uneia sau mai multor materii prime furajere care sunt esenţiale pentru caracteristicile furajului. În acest caz conţinutul minim sau maxim, exprimat procentual, din greutatea materiilor prime furajere încorporate trebuie sa fie clar declarat în paralel cu declaraţia specifica referitoare la conţinutul ridicat ori scãzut al materiilor prime furajere sau în lista materiilor prime furajere, prin menţionarea materiei prime furajere respective şi a procentului corespunzãtor.
ART. 7
(1) Durata de conservare trebuie sa fie specificatã prin urmãtoarele declaraţii: în cazul furajelor cu perisabilitate microbiologica ridicatã: "Utilizare înainte de...", indicând data (ziua, luna şi anul); în cazul altor furaje: "A se consuma înainte de...", indicând data (luna şi anul). În cazul în care se solicita prin alte prevederi naţionale referitoare la furajele combinate indicarea duratei de conservare sau a datei de expirare a garanţiei, se va prezenta ca scadenta numai data cea mai recenta.
(2) Data fabricaţiei trebuie sa fie exprimatã dupã cum urmeazã: "Fabricat... (zilele, lunile sau anul/anii) înainte de data indicatã pentru durata de conservare". În cazul în care se aplica prevederile art. 5 alin. (5) lit. d), înscrierea menţionatã anterior trebuie sa fie urmatã de o precizare a locului în care este indicatã durata de conservare.
ART. 8
Persoana responsabilã pentru specificaţiile suplimentare înscrise pe eticheta furajului combinat poate furniza informaţii suplimentare celor solicitate, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Totuşi, astfel de informaţii:
a) nu pot indica prezenta sau conţinutul de constituenti analitici, alţii decât cei a cãror declarare este prevãzutã la art. 5 sau de prevederile legislaţiei naţionale specifice privind furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale;
b) nu trebuie sa induca în eroare utilizatorul, în special prin atribuirea pentru furaj a unor efecte sau proprietãţi pe care acesta nu le poseda sau prin sugerarea faptului ca acesta poseda caracteristici speciale, atunci când toate furajele similare poseda aceleaşi caracteristici, şi nu trebuie sa specifice ca furajul previne, trateazã sau vindeca o boala. Aceste informaţii trebuie sa se refere la factori obiectivi sau cuantificabili ce pot fi fundamentati şi trebuie sa fie separate în mod clar de toate specificaţiile prevãzute la art. 5.
ART. 9
Prevederile generale, cuprinse în partea A a anexei la prezenta norma sanitarã veterinara, se aplica şi circulaţiei furajelor combinate.
ART. 10
Autoritatea veterinara centrala a României trebuie sa se asigure ca restricţiile aplicabile circulaţiei furajelor combinate, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, nu vor putea fi impuse în alte cazuri decât cele prevãzute în prezenta norma sanitarã veterinara.
ART. 11
În concordanta cu procedura nationala şi în lumina dezvoltãrii cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice:
a) categoriile care grupeazã ingredientele trebuie sa fie stabilite dupã publicarea prezentei norme sanitare veterinare în Monitorul Oficial al României, Partea I;
b) vor fi stabilite metodele de calcul al valorii energetice a furajului combinat;
c) vor fi adoptate modificãri sau completãri la anexa.
ART. 12
(1) Autoritatea veterinara centrala a României stabileşte ca ingredientele incluse pe lista principalelor materii prime furajere, prezentate în partea B a anexei la Norma sanitarã veterinara privind circulaţia şi utilizarea materiilor prime furajere, sa fie declarate ca atare numai sub denumirile specificate în aceasta lista şi în condiţiile în care corespund descrierilor şi sunt în conformitate cu cerinţele minime de compoziţie ale acestora.
(2) Autoritatea veterinara centrala a României trebuie sa se asigure ca sunt respectate prevederile cap. I, II, III şi IV ale partii A a anexei la Norma sanitarã veterinara privind circulaţia şi utilizarea materiilor prime furajere.
(3) Autoritatea veterinara centrala a României trebuie sa prescrie ca materiile prime furajere ce apar pe lista prevãzutã la art. 11 lit. b) din Norma sanitarã veterinara privind circulaţia şi utilizarea materiilor prime furajere sa nu poatã fi folosite ca materii prime furajere la prepararea furajelor combinate.
ART. 13
Circulaţia furajelor pe teritoriul României va fi permisã numai dacã indicaţiile prezentate pe documentul de însoţire, pe ambalaj, pe container sau pe eticheta ataşatã acestora sunt înscrise cel puţin în limba romana. În cazul operaţiunilor de import-export inscriptionarile vor fi fãcute într-o limba romana, limba tarii de destinaţie - pentru export - şi într-o limba de circulaţie internationala.
ART. 14
(1) Autoritatea veterinara centrala a României va lua toate mãsurile necesare pentru inspecţia oficialã în timpul fabricãrii sau al circulaţiei furajelor, cel puţin prin prelevare de probe, pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele prezentei norme sanitare veterinare.
(2) La cererea autoritãţilor veterinare competente, producãtorii de furaje combinate sunt obligaţi sa punã la dispoziţie toate documentele care sa ateste acuratetea declaraţiilor prezentate pe eticheta, referitoare la compozitia furajelor ce urmeazã sa fie puse în circulaţie.
ART. 15
Prezenta norma sanitarã veterinara nu afecteazã dreptul autoritãţii veterinare centrale a României:
a) de a recomanda tipuri de furaje combinate ce îndeplinesc unele caracteristici analitice;
b) de a nu aplica prevederile prezentei norme sanitare veterinare pentru furajele combinate în privinta cãrora este demonstrat, cel puţin prin câteva marcari corespunzãtoare, ca acestea sunt destinate exportului în tari terţe;
c) de a nu aplica prevederile pentru furajele combinate atunci când este dovedit, printr-o eticheta marcata special, ca acestea sunt destinate animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau experimentale.
ART. 16
Dupã cel puţin 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea veterinara centrala a României va propune modificarea prezentei norme sanitare veterinare, pe baza experienţei dobândite, astfel încât sa se realizeze libera mişcare a furajelor combinate şi sa se elimine anumite disparitati referitoare la utilizarea ingredientelor şi la etichetare.
ART. 17
Autoritatea veterinara centrala a României trebuie sa punã în aplicare pana la 31 decembrie 2003 acte normative şi prevederi administrative necesare în scopul conformarii cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare şi trebuie sa informeze imediat Comisia Europeanã despre acestea.
ART. 18
(1) Autoritatea veterinara centrala a României, prin Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a se asigura implementarea şi conformitatea cu prevederile acesteia.
(2) Autoritatea veterinara competenta va dispune mãsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încãlcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
(3) Atunci când autoritatea veterinara centrala a României adopta cele menţionate la alineatele precedente, trebuie sa facã referire expresã la prezenta norma sanitarã veterinara.
ART. 19
Anexa face parte integrantã din prezenta norma sanitarã veterinara.

ANEXA
-----
la norma sanitarã veterinara
----------------------------

PARTEA A
Prevederi generale
1. Nivelurile indicate sau ce urmeazã a fi declarate se referã la greutatea furajului combinat ca atare, în afarã cazului în care este altfel declarat.
2. Conţinutul de umiditate a furajului trebuie declarat în cazul în care acesta depãşeşte:
a) 7%, în cazul furajelor inlocuitoare de lapte şi al altor furaje combinate cu conţinut de produse pe baza de lapte depasind 40%;
b) 5%, în cazul furajelor minerale care conţin substanţe anorganice;
c) 10%, în cazul furajelor minerale care conţin substanţe organice;
d) 14%, în cazul altor furaje combinate.
În cazul furajelor combinate cu un conţinut de umiditate care nu depãşeşte limitele declarate anterior, acest conţinut trebuie declarat.
3. Nivelul de cenusa insolubila în acid clorhidric nu trebuie sa depãşeascã 3,3% din substanta uscata, în cazul furajelor combinate constituite, în principal, din subproduse de orez, şi 2,2% din substanta uscata, în alte cazuri.
3.1. Nivelul de 2,2% poate fi depãşit în cazul:
a) furajelor combinate care conţin agenţi lianti minerali autorizaţi;
b) furajelor combinate minerale;
c) furajelor combinate ce conţin mai mult de 50% felii de sfecla de zahãr sau pulpa de sfecla de zahãr;
d) furajelor combinate, destinate furajarii pestilor de crescatorie, cu un conţinut de fãina de peste de peste 15%, cu condiţia ca nivelul respectiv sa fie declarat ca procentaj din furajul respectiv.
3.2. În cazul furajelor combinate cu un nivel de cenusa insolubila în acid clorhidric care nu depãşeşte limitele precizate anterior, acest nivel trebuie sa fie declarat.
4. Nivelul de fier din furajele inlocuitoare de lapte pentru viţei cu o greutate vie de mai puţin sau egala cu 70 kg trebuie sa fie de cel puţin 30 mg/kg pentru furajele complete, cu un nivel de umiditate de 12%.
5. În cazul în care în urma unei inspecţii oficiale efectuate în conformitate cu prevederile art. 14 din norma sanitarã veterinara, în compozitia unui furaj combinat, altul decât cele pentru animalele de companie, se constata abateri de la compozitia declarata, pot fi permise urmãtoarele tolerante minime, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitarã veterinara.
5.1. Atunci când conţinutul înregistrat este mai mic decât conţinutul declarat pentru:
5.1.1. proteina bruta:
a) 2 unitãţi pentru conţinutul declarat de 20% sau mai mult;
b) 10% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare de sub 20%, dar nu mai puţin de 10%;
c) 1 unitate pentru conţinutul declarat mai mic de 10%;
5.1.2. zahãr total:
a) 2 unitãţi pentru conţinutul declarat de 20% sau mai mult;
b) 10% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare de sub 20%, dar nu mai puţin de 10%;
c) 1 unitate pentru conţinutul declarat mai mic de 10%;
5.1.3. amidon şi zahãr total plus amidon:
a) 2,5 unitãţi pentru conţinutul declarat de 25% sau mai mult;
b) 10% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare de sub 25%, dar nu mai puţin de 10%;
c) 1 unitate pentru conţinutul declarat mai mic de 10%;
5.1.4. uleiuri şi grãsimi brute:
a) 1,5 unitãţi pentru conţinutul declarat de 15% sau mai mult;
b) 10% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare de sub 15%, dar nu mai mic de 8%;
c) 0,8 unitãţi pentru conţinutul declarat mai mic de 8%;
5.1.5. sodiu, potasiu şi magneziu:
a) 1,5 unitãţi pentru conţinutul declarat de 15% sau mai mult;
b) 10% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare de sub 15%, dar nu mai mic de 7,5%;
c) 0,75 unitãţi pentru conţinutul declarat mai mic de 7,5%, dar nu mai mic de 5%;
d) 15% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mici de 5%, dar nu mai mic de 0,7%;
e) 0,1 unitãţi pentru conţinutul declarat mai mic de 0,7%;
5.1.6. fosfor şi calciu total:
a) 1,2 unitãţi pentru conţinutul declarat de 16% sau mai mult;
b) 7,5% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mic de 16%, dar nu mai mic de 12%;
c) 0,9 unitãţi pentru conţinutul declarat mai mic de 12%, dar nu mai mic de 6%;
d) 15% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mic de 6%, dar nu mai mic de 1%;
e) 0,15 unitãţi pentru conţinutul declarat mai mic de 1%;
5.1.7. mentionina, lizina şi treonina:
a) 15% din conţinutul declarat;
5.1.8. cistina şi triptofan:
a) 20% din conţinutul declarat.
5.2. Atunci când conţinutul înregistrat este mai ridicat decât conţinutul declarat pentru:
5.2.1. umiditate:
a) 1 unitate pentru conţinutul declarat de 10% sau mai mult;
b) 10% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mici de 10%, dar nu mai mici de 5%;
c) 0,5 unitãţi pentru conţinutul declarat mai mic de 5%;
5.2.2. cenusa bruta:
a) 1 unitate, pentru conţinutul declarat de 10% sau mai mult;
b) 10% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mici de 10%, dar nu mai mic de 5%;
c) 0,5 unitãţi pentru conţinutul declarat mai mic de 5%;
5.2.3. fibra bruta:
a) 1,8 unitãţi pentru conţinutul declarat de 12% sau mai mult;
b) 15% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mici de 12%, dar nu mai mici de 6%;
c) 0,9 unitãţi pentru conţinutul declarat mai mic de 6%;
5.2.4. cenusa insolubila în acid clorhidric:
a) 1 unitate pentru conţinutul declarat de 10% sau mai mult;
b) 10% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mici de 10%, dar nu mai mici de 4%;
c) 0,4 unitãţi pentru conţinutul declarat mai mic de 4%.
5.3. Atunci când diferenţa notatã este în contradictie cu prevederile prevãzute la pct. 5.1, respectiv 5.2:
5.3.1. pentru:
a) proteina bruta, uleiuri şi grãsimi brute, zahãr total, amidon: se admite o toleranta dubla fata de cea permisã pentru aceste substanţe, în conformitate cu prevederile pct. 5.1;
b) fosfor total, calciu, potasiu, magneziu, sodiu, cenusa bruta, fibra bruta: se admite o toleranta de trei ori mai mare decât cea permisã pentru aceste substanţe, conform prevederilor pct. 5.1 şi 5.2.
6. Atunci când la o inspecţie oficialã, în conformitate cu prevederile art. 14 din norma sanitarã veterinara, în compozitia unui furaj combinat pentru animale de companie se constata abateri de la compozitia declarata, pot fi permise urmãtoarele tolerante minime, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitarã veterinara:
6.1. Atunci când conţinutul înregistrat este mai scãzut decât conţinutul declarat pentru:
6.1.1. proteina bruta:
a) 3,2 unitãţi pentru conţinutul declarat de 20% sau mai mult;
b) 16% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mic de 20%, dar nu mai mic de 12,5%;
c) 2 unitãţi pentru categoriile de declarare mai mici de 12,5%;
6.1.2. uleiuri şi grãsimi brute:
a) 2,5 unitãţi din conţinutul declarat.
6.2. Atunci când conţinutul înregistrat este mai mare decât conţinutul declarat pentru:
6.2.1. umiditate:
a) 3 unitãţi pentru conţinutul declarat de 40% sau mai mult;
b) 7,5% din conţinutul declarat, pentru categoriile de declarare mai mici de 40%, dar nu mai mici de 20%;
c) 1,5 unitãţi pentru conţinutul declarat mai mic de 20%;
6.2.2. cenusa bruta:
a) 1,5 unitãţi din conţinutul declarat;
6.2.3. fibra cruda:
a) 1 unitate din conţinutul declarat.
6.3. Atunci când diferenţele constatate sunt în contradictie cu cele prevãzute la pct. 6.1 şi, respectiv, 6.2 pentru:
6.3.1. proteina bruta:
a) este admisã o toleranta dubla fata de cea permisã pentru aceasta substanta, potrivit pct. 6.1.1;
6.3.2. uleiuri şi grãsimi brute:
a) toleranta identicã cu cea permisã pentru aceste substanţe, potrivit pct. 6.1.2;
6.3.3. cenusa bruta şi fibra bruta:
a) este admisã o toleranta de trei ori mai mare decât cea permisã pentru aceste substanţe, potrivit pct. 6.2.2 şi 6.2.3.
7. Etichetarea furajelor combinate care conţin proteine provenite din tesuturi de mamifere
7.1. Eticheta furajelor combinate ce conţin proteine provenite din tesuturi de mamifere şi destinate furajarii animalelor, altele decât animalele de companie, trebuie sa conţinã urmãtoarea afirmatie: "Aceste furaje combinate conţin proteine derivate din tesuturi de mamifere şi este interzisã administrarea în hrana rumegatoarelor". Aceasta prevedere nu se aplica furajelor combinate care nu conţin proteine derivate din tesuturi de mamifere, precum şi celor care conţin urmãtoarele:
a) lapte şi produse derivate din lapte;
b) gelatina;
c) proteine hidrolizate cu o greutate moleculara sub 10.000 daltoni care:
(i) au provenit din piei prelucrate şi neprelucrate obţinute de la animale ce au fost tãiate într-un abator şi au fost supuse unei inspecţii ante-mortem, efectuatã de un medic veterinar oficial, în conformitate cu cap. VI al anexei nr. 1 la Norma sanitarã veterinara privind condiţiile de sãnãtate pentru producerea şi comercializarea carnii proaspete, aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 401/2002 , şi s-a constatat a fi corespunzãtoare pentru tãiere, ca rezultat al unei astfel de inspecţii efectuate în conformitate cu norma sanitarã veterinara menţionatã; şi care
(ii) au fost obţinute printr-un proces de producţie care implica mãsuri corespunzãtoare pentru minimalizarea contaminarii pieilor prelucrate sau neprelucrate, procesarea pieilor prin saramurare, tanare, tratare cu apa de var şi spalarea puternica a materialului, urmate de expunerea la un pH mai mare de 11 timp de mai mult de 3 ore la o temperatura mai mare de 80°C şi de un tratament termic la o temperatura mai mare de 140°C timp de 30 de minute la o presiune mai mare de 3,6 bari sau printr-un proces de producţie echivalent, autorizat conform legislaţiei naţionale; şi care
(iii) au fost obţinute în întreprinderi care au în aplicare un program de autocontroale (HACCP);
d) fosfat dicalcic provenit din oase degresate;
e) plasma deshidratata şi alte produse din sânge.
7.2. Atunci când autoritatea veterinara centrala a României interzice utilizarea proteinei provenite din tesuturi de mamifere, asa cum este prezentat la pct. 7.1, pentru prepararea furajelor destinate unor animale, altele decât rumegatoarele, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Norma sanitarã veterinara privind stabilirea condiţiilor sanitare veterinare pentru înlãturarea şi prelucrarea deşeurilor animale, comercializarea lor şi prevenirea agenţilor patogeni din furajele care conţin produse de origine animala sau peste, aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 504/2001 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 1 februarie 2002, declaraţia solicitatã la pct. 7.1 trebuie sa menţioneze, suplimentar, speciile sau categoriile de animale la care s-a extins interdicţia privind utilizarea produselor în cauza.
PARTEA B
Declararea constituentilor analitici

┌───────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ Furaje │ Constituenti │ Specii sau categorii de animale │
│ │ analitici şi ├───────────────────┬──────────────────────┤
│ │ niveluri │ Declarari │ Declarari │
│ │ │ obligatorii în │ opţionale în │
│ │ │ conformitate cu │ conformitate │
│ │ │ art. 5 alin. (1) │ cu art. 5 alin. (3) │
│ │ │ lit. f) din norma │ lit. i) din norma │
│ │ │sanitarã veterinara│ sanitarã veterinara │
├───────────┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│Furaje │- proteina bruta │Animale, exceptând │Animale de companie, │
│complete │- uleiuri şi grãsimi │animalele de │altele decât caini şi │
│ │ brute │companie, altele │pisici │
│ │- fibre brute │decât caini şi │ │
│ │- cenusa bruta │pisici │ │
│ │ │ │ │
│ │- lizina │Porci │ │
│ │ │ │Alte animale decât │
│ │ │ │porcinele │
│ │ │ │ │
│ │- metionina │Pãsãri │ │
│ │ │ │Alte animale decât │
│ │ │ │pasarile │
│ │ │ │ │
│ │- cistina │................ │ │
│ │- treonina │................ │Toate animalele │
│ │- triptofan │................ │ │
│ │ │ │ │
│ │- valoare energetica │................ │ │
│ │ │ │Pãsãri (în conformi- │
│ │ │ │tate cu metodele CE) │
│ │ │................ │Porci şi rumegatoare │
│ │ │ │(în conformitate cu │
│ │ │ │metodele naţionale │
│ │- amidon │................ │oficiale) │
│ │- zahãr total │................ │ │
│ │- zahãr total plus │................ │ │
│ │ amidon │................ │ │
│ │- calciu │................ │Toate animalele │
│ │- sodiu │................ │ │
│ │- magneziu │................ │ │
│ │- potasiu │ │ │
│ │ │Peşti, exceptând │ │
│ │ │pestii │ │
│ │- fosfor │ornamentali │Alte animale decât │
│ │ │ │pestii, exceptând │
│ │ │ │pestii ornamentali │
├───────────┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│ │- proteina bruta │............... │Toate animalele │
│ │- fibre brute │............... │ │
│ │- cenusa bruta │............... │ │
│ │- uleiuri şi grãsimi │............... │ │
│ │ brute │ │ │
│ │- lizina │............... │Toate animalele │
│ │ │............... │ │
│Furaje │Metionina │ │ │
│complemen- │- cistina │ │ │
│tare - │- treonina │ │ │
│minerale │- triptofan │............... │ │
│ │- calciu │............... │ │
│ │- fosfor │............... │ │
│ │- sodiu │ │Alte animale decât │
│ │- magneziu │Toate animalele │rumegatoarele │
│ │ │ │Toate animalele │
│ │- potasiu │............... │ │
│ │- proteina bruta │Toate animalele │ │
│ │- fibre brute │Toate animalele │ │
│ │ │ │ │
│ │- zahãr total │Toate animalele │ │
│ │ (zaharoza) │ │ │
│ │- cenusa bruta │ │ │
│Furaje │- calciu │.............. │Toate animalele │
│complemen- │- fosfor │.............. │ │
│tare - │- sodiu │.............. │ │
│cu melasa │- potasiu │.............. │Toate animalele │
│ │ │ │ │
│ │- magneziu ≥ 0,5% │.............. │ │
│ │ < 0,5% │Rumegatoare │Alte animale decât │
│ │ │ │rumegatoarele │
│ │ │.............. │Toate animalele │
├───────────┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│ │- proteina bruta │ │Animale de companie, │
│ │ │ │altele decât caini şi │
│ │ │ │pisici │
│ │- uleiuri şi grãsimi │Animale, exceptând │ │
│ │ brute │animalele de compa-│ │
│ │- cenusa bruta │nie altele decât │ │
│ │ │caini şi pisici │ │
│ │ │ │ │
│ │- calciu ≥ 5% │Alte animale decât │Animale de companie │
│ │ < 5% │animalele de │Toate animalele │
│ │ │companie │ │
│ │ │...................│ │
│ │ │ │ │
│ │- fosfor ≥ 2% │Alte animale decât │Animale de companie │
│ │ < 2% │animalele de │Toate animalele │
│ │ │companie │ │
│Furaje │- magneziu ≥ 0,5% │Rumegatoare │Altele decât rumega- │
│complemen- │ │ │toarele │
│tare- │ <0,5% │...................│Toate animalele │
│altele │- sodiu │...................│ │
│ │- potasiu │ │ │
│ │- valoare energetica │...................│Pãsãri (declaraţie în │
│ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │metoda CEE) │
│ │ │Porci │Porci şi rumegatoare │
│ │ │Pãsãri │(declaraţie în │
│ │ │ │conformitate │
│ │- lizina │...................│cu metodele oficiale │
│ │- metionina │...................│naţionale) │
│ │- cistina │...................│Alte animale decât │
│ │ │ │porcii │
│ │- treonina │...................│ │
│ │- triptofan │.................. │Toate animalele │
│ │- amidon │ │ │
│ │- zahãr total (ca │...................│ │
│ │ zaharoza) │ │Toate animalele │
│ │- zahãr total (ca │ │ │
│ │ amidon) │ │ │
└───────────┴───────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016