Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 412 din 19 august 2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finantare nerambursabila «e-crestere!», aferent proiectului «Economia bazata pe cunoastere»", finantat de Banca Mondiala si Guvernul Romaniei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 412 din 19 august 2008  privind aprobarea schemei Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 412 din 19 august 2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finantare nerambursabila «e-crestere!», aferent proiectului «Economia bazata pe cunoastere»", finantat de Banca Mondiala si Guvernul Romaniei

EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008
Având în vedere prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 137/2007 , ale Hotãrârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013 şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentatã de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazatã pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 92/2006 ,
în temeiul prevederilor <>art. 5 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã schema "Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilã «e-creştere!»", aferent proiectului «Economia bazatã pe cunoaştere»", finanţat de Banca Mondialã şi Guvernul României, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin stabileşte data de 24 noiembrie 2008, ora 14,00, ca datã-limitã de depunere a proiectelor din partea potenţialilor beneficiari ai Programului de finanţare nerambursabilã "e-creştere!".
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaţiilor
şi tehnologiei informaţiei,
Karoly Borbely

Bucureşti, 19 august 2008.
Nr. 412.

ANEXĂ

AJUTOR DE MINIMIS
pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilã
"e-creştere!", aferent proiectului
"Economia bazatã pe cunoaştere"

1. Prevederi generale
ART. 1
Prezenta procedurã instituie o schemã transparentã de ajutor de minimis, denumitã "Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilã «e-creştere!», aferent proiectului «Economia bazatã pe cunoaştere»", iniţiatã de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sprijinul Bãncii Mondiale.
ART. 2
Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevãzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006.
ART. 3
Prezenta schemã nu intrã sub incidenţa obligaţiei de notificare cãtre Comisia Europeanã, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.998/2006.
ART. 4
Prezenta schemã se aplicã pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
2. Obiectivul şi scopul schemei
ART. 5
Obiectivul prezentei scheme este acela de a îmbunãtãţi competitivitatea companiilor româneşti pe pieţele naţionale şi internaţionale prin adoptarea tehnologiilor inovatoare şi soluţiilor informatice de tip e-business.
Pe lângã obiectivul principal, Programul de finanţare nerambursabilã "e-creştere!", denumit în cele ce urmeazã PFN, din cadrul proiectului "Economia bazatã pe cunoaştere" mai cuprinde urmãtoarele prioritãţi:
Prioritatea 1
PFN va sprijini proiecte care implementeazã soluţii de tip e-business, menite sã dezvolte afacerile bazate pe infrastructura TIC.
Prioritatea 2
PFN va sprijini întreprinzãtorii privaţi care doresc sã adopte soluţii inovatoare în activitatea lor curentã, prin implementarea de planuri de afaceri care au ca obiectiv retehnologizarea proceselor de afaceri, dezvoltarea de produse inovatoare şi sisteme TIC. Scopul este acela de a îmbunãtãţi competitivitatea companiilor prin investiţii în active şi active intangibile, dezvoltarea resurselor umane şi strategii de marketing online.
Prioritatea 3
PFN va sprijini proiecte care sã exploateze brevete de invenţie, prin realizarea de bunuri şi servicii care sã fie comercializate pe piaţã.
Prioritatea 4
PFN va sprijini marketingul afacerilor prin mijloace electronice şi prezenţa pe internet, cu avantaje competitive şi oportunitãţi de parteneriat.
Se considerã proiect integrat acea propunere care conţine simultan cel puţin douã prioritãţi PFN, şi anume prioritatea 1 cu prioritatea 2 sau prioritatea 1 cu prioritatea 3.
3. Baza legalã
ART. 6
Prezenta schemã este elaboratã în conformitate cu:
- Regulamentul CE nr. 1.998/2006;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentatã de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazatã pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 92/2006 .
4. Domeniul de aplicare
ART. 7
Prezenta schemã se adreseazã tuturor întreprinderilor mici şi mijlocii care activeazã în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prezentate la art. 8.
ART. 8
Prezenta schemã nu se aplicã:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfãşoarã activitatea în sectoarele pescuit şi acvaculturã, reglementate de Regulamentul CE nr. 104/2000, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie 2000;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfãşoarã activitatea în producţia primarã a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul CE;
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfãşoarã activitatea în procesarea şi comercializarea produselor agricole, prevãzute în anexa 1 la Tratatul CE, în urmãtoarele cazuri:
- când valoarea ajutorului este stabilitã pe baza preţului sau a cantitãţii acestor produse cumpãrate de la producãtorii primari sau puse pe piaţã de operatorii economici respectivi;
- când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţialã sau integralã cãtre producãtori primari;
d) ajutoarelor în favoarea activitãţilor de export cãtre terţe ţãri sau statele membre, şi anume ajutoarele legate direct de cantitãţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor care favorizeazã utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor importate;
f) ajutoarelor acordate operatorilor economici care activeazã în sectorul carbonifer, astfel cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cãrbunelui, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 205 din 2 august 2002;
g) ajutoarelor pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfã, acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfã contra cost;
h) ajutoarelor acordate întreprinderilor în dificultate, astfel cum sunt acestea definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.
5. Definiţii
ART. 9
În sensul prezentei scheme, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) administrator al schemei - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin intermediul Unitãţii de management al proiectului "Economia bazatã pe cunoaştere" (UMP);
b) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;
c) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), astfel cum sunt acestea definite prin <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin <>Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 175/2006 - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care fie au o cifrã de afaceri anualã netã care nu depãşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie deţin active totale care nu depãşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Încadrarea în categoria IMM se va face în funcţie de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate şi partenere, astfel cum sunt acestea definite în <>Legea nr. 346/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care a preluat prevederile Recomandãrii CE nr. 361 din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003.
● În cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã de pânã la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depãşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
● În cadrul categoriei de IMM, întreprinderea micã este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã de pânã la 10 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depãşesc echivalentul în lei a 10 milioane euro.
● În cadrul categoriei de IMM, microîntreprinderea este întreprinderea care are pânã la 9 salariaţi şi realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã de pânã la 2 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depãşesc echivalentul în lei a 2 milioane euro;
d) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, astfel cum sunt acestea definite prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 44/2008 privind desfãşurarea activitãţilor economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Nu au personalitate juridicã;
e) societãţi cooperative şi cooperative agricole, astfel cum sunt acestea definite prin <>Legea nr. 1/2005 *1) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi prin <>Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 *2), cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
_________
*1) Societate cooperativã - o asociaţie autonomã de persoane fizice şi/sau juridice, dupã caz, constituitã în baza consimţãmântului liber exprimat de acestea, în scopul promovãrii intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinutã în comun şi controlatã democratic de cãtre membrii sãi, în conformitate cu principiile cooperatiste.
*2) Cooperativã agricolã - o asociaţie autonomã cu un numãr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercitã o activitate economicã, tehnicã şi socialã în interesul privat al membrilor sãi.

f) asociaţii care activeazã în domeniul agriculturii, astfel cum sunt acestea definite prin <>Legea nr. 36/1991 privind societãţile agricole şi alte forme de asociere în agriculturã, cu modificãrile ulterioare, şi prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plãţi directe şi plãţi naţionale directe complementare, care se acordã în agriculturã începând cu anul 2007, şi pentru modificarea <>art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societãţile agricole şi alte forme de asociere în agriculturã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 139/2007 [altele decât cele menţionate la art. 8 lit. d) şi e)];
g) grupuri de producãtori, astfel cum sunt acestea definite prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producãtori, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 338/2005 ;
h) instituţii de drept public sau privat, astfel cum sunt acestea definite prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
i) rata de actualizare - rata de referinţã stabilitã de Comisia Europeanã pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet;
j) societãţi în dificultate - întreprinderile definite conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004.
6. Criterii de eligibilitate pentru beneficiari
ART. 10
Solicitanţii trebuie sã respecte urmãtoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt eligibile pentru acordarea unui ajutor financiar nerambursabil de:
● maximum 33.450 lei:
- persoanele fizice autorizate;
- întreprinderile individuale;
- întreprinderile familiale;
- microîntreprinderile;
● maximum 223.000 lei:
- întreprinderile mici şi mijlocii;
- asociaţiile care activeazã în domeniul agriculturii (exceptându-le pe cele din domeniul producţiei primare agricole);
- societãţile cooperative şi cooperativele agricole;
- grupurile de producãtori;
● maximum 446.000 lei:
- parteneriatele formate din o IMM (beneficiar) şi o instituţie de drept public sau privat atestatã (partener).
Pentru a demonstra calitatea de IMM, solicitanţii trebuie sã completeze "Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii", prevãzutã în anexa nr. 1 la <>Legea nr. 346/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care a preluat prevederile Comunicãrii CE, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 118 din 20 mai 2003;
b) sunt întreprinderi înregistrate la registrul comerţului şi îşi desfãşoarã activitatea în România;
c) nu sunt în stare de insolvenţã, nu au afacerile administrate de un judecãtor sindic, nu au nicio restricţie asupra activitãţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se aflã într-o altã situaţie similarã cu cele menţionate anterior, reglementatã prin lege;
d) nu înregistreazã datorii publice şi şi-au plãtit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevãzute de legislaţia în vigoare;
e) reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus niciunei condamnãri în ultimii 3 ani de cãtre nicio instanţã de judecatã din motive profesionale sau etic-profesionale;
f) nu sunt "societãţi în dificultate" conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
g) solicitantul demonstreazã cã deţine resursele financiare necesare pentru cofinanţarea proiectului;
h) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a fãcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executatã şi creanţa integral recuperatã;
i) valoarea totalã a ajutoarelor de minimis acordate operatorului economic pe o perioadã de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulatã cu valoarea alocãrii financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depãşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul operatorilor economici care activeazã în sectorul transporturilor);
j) pentru cheltuielile eligibile pentru finanţare în cadrul prezentei scheme, solicitantul nu a mai beneficiat de alocãri financiare nerambursabile provenite din surse publice;
k) valoarea totalã a finanţãrii nerambursabile solicitate nu va depãşi limitele maxime aprobate anterior pentru fiecare grup-ţintã;
l) contribuţia solicitantului trebuie sã aibã minimum valoarea procentualã stabilitã pentru fiecare grup-ţintã;
m) solicitantul se angajeazã sã menţinã proprietatea asupra proiectului şi natura activitãţii pentru care s-a acordat finanţarea nerambursabilã (acestea nu trebuie sã fie puse drept gaj sau închiriate) pentru o perioadã de minimum 36 de luni de la finalizarea proiectului şi sã asigure exploatarea optimã şi mentenanţa în perioada de timp menţionatã mai sus;
n) solicitantul trebuie sã respecte principiul neutralitãţii tehnologice (de a nu favoriza o anumitã marcã sau tehnologie);
o) compania solicitantului nu are drept principal obiect de activitate vreunul dintre sectoarele interzise, de cãtre reglementãrile europene în cadrul schemelor de minimis, de la primirea ajutoarelor financiare nerambursabile;
p) solicitantul trebuie sã demonstreze cã nu a avut întârzieri în rambursarea curentã sau anterioarã a împrumuturilor comerciale private ori publice şi a schemelor de creditare (dacã este cazul);
q) solicitantul trebuie sã pãstreze registre contabile actualizate, în conformitate cu legislaţia din România;
r) solicitantul trebuie sã demonstreze cã nu are pierderi financiare, în conformitate cu declaraţiile fiscale din anul precedent;
s) solicitantul nu trebuie sã fi avut vreun incident de platã în anul fiscal precedent (de exemplu, emiterea de cecuri neacoperite);
t) solicitanţii trebuie sã fie în funcţiune şi trebuie sã fi înregistrat profit operaţional în anul 2007, aşa cum rezultã din declaraţiile lor financiare pentru anul 2007 (bilanţ şi balanţã);
u) alte condiţii specificate în apelul de proiecte şi în Ghidul solicitantului, fãrã a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.
ART. 11
Verificarea condiţiilor de eligibilitate prevãzute mai sus se realizeazã de cãtre Comitetul de evaluare constituit, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, în cadrul PFN, înainte de acordarea ajutorului.
7. Criterii de eligibilitate a proiectelor
ART. 12
Pentru a fi eligibil în cadrul acestei scheme, un proiect trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii:
- sã întruneascã cerinţele conformitãţii administrative, ale condiţiilor de eligibilitate a solicitantului şi a costurilor proiectului, astfel cum sunt menţionate în prima etapã a procesului de evaluare, detaliate în Manualul de evaluare al PFN;
- sã obţinã un coeficient de succes de minimum 0,700 în urma parcurgerii etapei a doua a procesului de evaluare, conform metodologiei descrise în Manualul de evaluare al PFN.
8. Criterii de selecţie a proiectelor
ART. 13
Evaluarea şi selecţia proiectelor se vor efectua de Comitetul de evaluare, în conformitate cu urmãtoarele criterii:
a) relevanţã - în ce mãsurã proiectul aduce inovare şi este integrat (se considerã proiect integrat acea propunere care conţine simultan cel puţin douã prioritãţi PFN, şi anume: prioritatea 1 cu prioritatea 2 sau prioritatea 1 cu prioritatea 3);
b) metodologie - fezabilitatea Planului de acţiune al proiectului şi în ce mãsurã acesta conţine indicatori verificabili în mod obiectiv;
c) sustenabilitate - sustenabilitatea proiectului în termeni de poziţie pe piaţã şi resurse;
d) buget şi performanţã financiarã - claritatea, detalierea şi relevanţa bugetului proiectului propus, justificarea necesitãţii tuturor cheltuielilor în scopul implementãrii proiectului şi cota proprie de finanţare a solicitantului;
e) capacitate de management - experienţa anterioarã a solicitantului în domeniul managementului de proiect şi, pentru grupul-ţintã C, calitatea parteneriatului (complementaritate, profilurile participanţilor, evidenţierea beneficiilor concrete şi reale ale IMM-ului solicitant).
Toate aceste criterii se regãsesc detaliate în Ghidul solicitantului al PFN, precum şi în Manualul de evaluare al PFN.
9. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
ART. 14
(1) Mãsurile de sprijin oferite solicitanţilor PFN definiţi la art. 9 se acordã în baza unei cereri de finanţare, însoţitã de documentele solicitate în apelul de proiecte, şi în baza condiţiilor prezente în contractul de finanţare, însoţit de anexele sale.
(2) Mãsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în alocãri financiare nerambursabile din fonduri naţionale.
(3) Administratorul prezentei scheme va informa în scris operatorii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia*3).
_______
*3) Aşa cum este prevãzut la art. 3 din Regulamentul CE nr. 1.998/2006 din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului de minimis.

ART. 15
(1) Valoarea maximã a finanţãrii acordate prin aceastã schemã este de:
● maximum 33.450 lei, în cazul:
- persoanelor fizice autorizate;
- întreprinderilor individuale;
- întreprinderilor familiale;
- microîntreprinderilor.
Contribuţia proprie a beneficiarului trebuie sã fie de minimum 15% din valoarea totalã a proiectului;
● maximum 223.000 lei, în cazul:
- întreprinderilor mici şi mijlocii;
- asociaţiilor care activeazã în domeniul agriculturii (exceptându-le pe cele din domeniul producţiei primare agricole);
- societãţilor cooperative şi cooperativelor agricole;
- grupurilor de producãtori.
Contribuţia proprie a beneficiarului trebuie sã fie de minimum 25% din valoarea totalã a proiectului;
● maximum 446.000 lei, în cazul:
- parteneriatelor formate din o IMM (beneficiarul) şi o instituţie de drept public sau privat atestatã (partener).
Contribuţia proprie a beneficiarului trebuie sã fie de minimum 40% din valoarea totalã a proiectului.
(2) Contribuţia menţionatã la alin. (1) va fi asiguratã fie din resurse proprii ale beneficiarului, fie prin finanţare externã (de exemplu, credit bancar), într-o formã liberã de ajutor de stat.
(3) Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de cãtre beneficiarul ajutorului de minimis.
(4) Plafonul stabilit va fi exprimat în numerar, ca valoare brutã înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.
ART. 16
Activitãţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme vor fi finanţate numai dacã au fost iniţiate dupã semnarea contractului de finanţare dintre autoritatea contractantã (Unitatea de management al proiectului "Economia bazatã pe cunoaştere") şi beneficiar, excepţie fãcând achiziţia serviciilor de consultanţã pentru pregãtirea documentaţiei de proiect.
ART. 17
În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub formã de finanţare nerambursabilã, eşalonat, pe etape de implementare a proiectului. Valoarea ajutorului va fi actualizatã folosindu-se o ratã egalã cu o ratã de referinţã stabilitã de Comisia Europeanã la momentul acordãrii ajutorului de minimis.
ART. 18
(1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilã în cadrul acestei scheme, beneficiarul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autoritãţilor locale, fie din surse comunitare).
(2) Autoritatea contractantã va acorda un ajutor de minimis dupã ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria rãspundere a operatorului economic, faptul cã suma totalã a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autoritãţilor locale, fie din surse comunitare, nu depãşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru operatorii economici care activeazã în domeniul transporturilor), echivalent în lei.
(3) În cazul în care valoarea totalã a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic pe o perioadã de 3 ani consecutivi, cumulatã cu valoarea alocãrii financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depãşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru operatorii economici care activeazã în domeniul transporturilor), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depãşeşte acest plafon.
(4) Autoritatea contractantã va verifica, pe baza declaraţiei pe propria rãspundere a operatorului economic, dacã solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile.
(5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul CE, acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacã un astfel de cumul genereazã o intensitate a ajutorului de stat care depãşeşte intensitatea maximã stabilitã în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptãrile în bloc sau printr-o decizie adoptatã de Comisia Europeanã.
10. Cheltuielile eligibile
ART. 19
Sunt eligibile pentru finanţare cheltuielile generate de urmãtoarele activitãţi:
a) achiziţionarea utilajelor de producţie care sã conţinã elemente inovatoare sau tehnologii moderne; şi
b) achiziţionarea de echipamente TIC (calculatoare, periferice, reţelisticã).
Una dintre categoriile a) sau b) sau o combinaţie a acestora - maximum 60% din valoarea totalã a proiectului;
c) achiziţionarea drepturilor de exploatare a unei invenţii brevetate (prin contract de cesiune sau licenţã); şi
d) achiziţionarea de licenţe software şi sisteme TIC (aplicaţii software existente).
Una dintre categoriile c) sau d) sau o combinaţie a acestora - maximum 40% din valoarea totalã a proiectului;
e) achiziţionarea de aplicaţii software care pot include urmãtoarele: analiza proceselor, dezvoltarea aplicaţiei, implementarea aplicaţiei şi procese de testare - maximum 40% din valoarea totalã a proiectului;
f) achiziţionarea de servicii de consultanţã pentru planuri de afaceri pentru dezvoltarea soluţiilor de tip afaceri electronice (e-business);
g) achiziţionarea de servicii de consultanţã pentru studii de piaţã;
h) achiziţionarea de servicii de consultanţã pentru pregãtirea documentaţiei proiectelor;
i) achiziţionarea de servicii de consultanţã pentru implementarea proiectului.
Una dintre categoriile f)-i) sau o combinaţie a acestora - minimum 10% şi maximum 20% din valoarea totalã a proiectului;
j) achiziţionarea de servicii de instruire (numai taxele pentru cursuri) - minimum 10% şi maximum 20% din valoarea totalã a proiectului;
k) participarea la expoziţii şi târguri naţionale şi internaţionale (numai taxa de participare); şi
l) servicii pentru marketing online.
Una dintre categoriile k) sau l) sau o combinaţie a acestora - maximum 10% din valoarea totalã a proiectului;
m) costuri pentru audit - maximum 10% din valoarea totalã a proiectului.
11. Durata de aplicare a schemei
ART. 20
Prezenta schemã se aplicã de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pânã în anul 2010, în limita bugetului alocat.
12. Bugetul schemei
ART. 21
(1) Bugetul total al prezentei scheme pentru perioada 2008-2010 este de 20.070.000 lei.
(2) Bugetul total al prezentei scheme este defalcat pe ani astfel:


┌────────────────────┬────────────────┐
│ Anul │ lei │
├────────────────────┼────────────────┤
│ 2008 │ - │
├────────────────────┼────────────────┤
│ 2009 │ 15.070.000 │
├────────────────────┼────────────────┤
│ 2010 │ 5.000.000 │
└────────────────────┴────────────────┘


ART. 22
Numãrul maxim estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 500.
13. Modalitatea de derulare a schemei
ART. 23
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin intermediul UMP, este autoritatea responsabilã de administrarea prezentei scheme, urmând sã asigure derularea acesteia şi fiind rãspunzãtor pentru buna ei desfãşurare.
ART. 24
Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfãşoarã dupã cum urmeazã:
Etapele cuprinse în procesul de implementare al PFN sunt urmãtoarele:
- lansarea apelului de proiecte;
- primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare;
- verificarea conformitãţii administrative (conformitatea cererilor şi a documentelor însoţitoare);
- verificarea criteriilor de eligibilitate, atât cele ale solicitantului, cât şi cele ale costurilor proiectului propus.
Numai proiectele care trec de ultimele douã etape intrã în etapa urmãtoare:
- evaluarea prin notare, conform criteriilor prezentate în Ghidul solicitantului;
- selecţia proiectelor câştigãtoare;
- semnarea contractului de finanţare;
- depunerea cererilor de rambursare, însoţite de documentele justificative;
- acordarea finanţãrii nerambursabile - se face de cãtre UMP, numai pe baza documentelor justificative şi dupã verificarea eligibilitãţii cheltuielilor;
- monitorizarea procesului de implementare a proiectelor, conform prevederilor contractuale;
- evaluarea de impact a PFN-ului.
ART. 25
Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemã, solicitantul va depune la autoritatea contractantã o cerere de finanţare, însoţitã de documentele solicitate în Ghidul solicitantului.
ART. 26
(1) Cererea de finanţare va fi însoţitã de o declaraţie pe propria rãspundere prin care beneficiarul certificã faptul cã nu este îndeplinitã nicio condiţie pentru a fi considerat "firmã în dificultate", conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (2004/C 244).
(2) Pentru a demonstra calitatea de IMM, solicitanţii trebuie sã completeze "Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii", prevãzutã în anexa nr. 1 la <>Legea nr. 346/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Solicitantul va depune, de asemenea, o declaraţie pe propria rãspundere, referitoare la alte ajutoare de stat sau de minimis acordate pentru aceleaşi costuri eligibile. Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a verifica respectarea regulii de minimis.
(4) Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la proiectul de investiţii finanţat.
ART. 27
Detalierea modalitãţii de derulare a prezentei schemei se regãseşte în Ghidul solicitantului, acesta fiind publicat pe site-urile www.mcti.ro şi www.ecomunitate.ro
ART. 28
Data de la care se pot depune cererile de finanţare şi documentele justificative la autoritatea contractantã va fi anunţatã înainte de lansarea apelului de proiecte.
14. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutoarelor
ART. 29
Prezenta schemã va fi publicatã integral pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, la adresa www.mcti.ro, şi pe site-ul proiectului "Economia bazatã pe cunoaştere", la adresa www.ecomunitate.ro
ART. 30
Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitarã şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 .
ART. 31
Furnizorul de ajutor de stat pãstreazã evidenţa detaliatã a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o duratã de 10 ani de la data la care ultima alocare specificã a fost acordatã în baza prezentei scheme. Aceastã evidenţã trebuie sã conţinã toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitarã în domeniul ajutorului de stat.
ART. 32
(1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune mãsurile care se impun în cazul încãlcãrii condiţiilor impuse prin prezenta schemã sau prin legislaţia naţionalã ori europeanã aplicabilã la momentul respectiv.
(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevãzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*4), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
_________
*4)Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

(3) În cazul în care existã îndoieli serioase cu privire la datele transmise de cãtre furnizor, Consiliul Concurenţei poate sã solicite date şi informaţii suplimentare şi, dupã caz, sã facã verificãri la faţa locului.
(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.
(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulãri, recalculãri, recuperãri, rambursãri, se raporteazã pânã la data de 31 martie a anului urmãtor anului de raportare.
(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemã în termen de 15 zile de la data adoptãrii acesteia, conform <>art. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 137/2007 .
ART. 33
Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrãtoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeanã le considerã necesare pentru evaluarea respectãrii condiţiilor prezentei scheme.
ART. 34
Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitate de cãtre acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, conform art. 30, 31, 32 şi 33.
___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016