Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 4.823 din 30 septembrie 2004 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.823 din 30 septembrie 2004  pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 4.823 din 30 septembrie 2004 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 12 ianuarie 2005

În conformitate cu prevederile <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
având în vedere propunerile unor instituţii de învãţãmânt superior, precum şi propunerile comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) privind metodologia şi criteriile de evaluare pentru ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar,
în baza avizãrii Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar de cãtre Biroul C.N.A.T.D.C.U.,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii,

ministrul educaţiei şi cercetãrii emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Sistemul de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar, cuprins în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generalã învãţãmânt superior din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii elaboreazã modelele pentru fişa de prezentare, raportul de sintezã privind concursul şi lista de lucrãri din dosarul de concurs, pe care le comunicã instituţiilor de învãţãmânt superior, în termen de o lunã de la data emiterii prezentului ordin.
ART. 3
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului învãţãmântului nr. 5.723/1994 privind concursurile pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar şi profesor universitar, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 5
Direcţia generalã învãţãmânt superior din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii comunicã prezentul ordin instituţiilor de învãţãmânt superior, care îl vor duce la îndeplinire.

Ministrul educaţiei şi cercetãrii,
Alexandru Athanasiu

Bucureşti, 30 septembrie 2004.
Nr. 4.823.

ANEXĂ

SISTEM DE EVALUARE
privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar

A. Condiţii preliminare
1. Prevederile <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind organizarea şi desfãşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de profesor universitar, respectiv privind propunerea/validarea/confirmarea/acordarea titlului didactic de profesor universitar, sunt integral respectate.
2. Dosarul de concurs şi mapa cu lucrãri reprezentative sunt constituite în conformitate cu prevederile secţiunilor C, D şi E.
3. Un post didactic de profesor universitar, aflat în concurs, este definit prin anumite discipline de învãţãmânt superior şi este asociat unui domeniu dintre domeniile de învãţãmânt superior în vigoare.
4. Studiile universitare de lungã duratã, studiile de doctorat, activitãţile şi realizãrile profesional-ştiinţifice se prezintã şi se evalueazã, referitor la candidat, în legãturã cu disciplinele din postul didactic în cauzã, domeniul asociat şi/sau, justificat, disciplinele şi domeniile înrudite cu acestea.
5. Un candidat al cãrui titlu didactic/echivalent este inferior celui de conferenţiar universitar/echivalent îşi constituie dosarul de concurs şi mapa cu lucrãri reprezentative şi este evaluat în raport cu prevederile Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de conferenţiar universitar şi ale Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar, considerate cumulativ.
6. Fişa de prezentare şi lista de lucrãri din dosarul de concurs sunt publicate pe site-ul instituţiei de învãţãmânt superior organizatoare a concursului în perioada dintre data înscrierii la concurs şi data ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii privind acordarea titlului de profesor universitar.
7. Preşedintele şi membrii comisiei de concurs sunt profesori universitari specialişti în domeniul asociat postului, titulari la instituţia de învãţãmânt superior organizatoare a concursului şi, cel puţin 2, la instituţii de învãţãmânt superior acreditate din ţarã, diferite de instituţia de învãţãmânt superior organizatoare a concursului, sau din strãinãtate.

B. Criterii de evaluare
TP1. Calitatea activitãţilor didactice/profesionale, cu referire distinctã la evoluţia acesteia dupã acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional
TP2. Valoarea contribuţiilor la dezvoltarea activitãţilor didactice/profesionale prin cãrţi publicate la edituri recunoscute, capitole teoretice redactate, sisteme de laborator funcţionale, metode de lucru avansate aplicate etc., dupã caz, cu referire distinctã la realizãrile dupã acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional
TP3. Valoarea contribuţiilor la dezvoltarea domeniului, cu referire distinctã la realizãrile dupã acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, inclusiv ca prim/unic autor, prin: cãrţi de specialitate publicate la edituri recunoscute; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţionalã recunoscute, articole/studii publicate în volumele unor manifestãri ştiinţifice internaţionale recunoscute, din ţarã şi din strãinãtate, brevete de invenţie, creaţii artistice prezentate la manifestãri recunoscute din ţarã şi din strãinãtate - în cazul candidaţilor din domeniile artelor
TP4. Valoarea contribuţiilor la dezvoltarea mediului educaţional/cultural/economic/social etc., dupã caz, prin proiecte de cercetare-dezvoltare pe bazã de contract/grant, inclusiv ca director de proiect, cu referire distinctã la realizãrile dupã acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional
TP5. Relevanţa recunoaşterii realizãrilor de cãtre specialişti şi instituţii prin citarea de lucrãri, invitarea ca specialist la conferinţe/în comisii, coordonarea de structuri ştiinţifice/profesionale/administrative etc., dupã caz, precum şi a aportului la formarea de specialişti, demonstrat şi de componenţa coautorilor unor realizãri
TP6. Relevanţa lucrãrilor reprezentative, stabilite de candidat şi existente în mapa cu lucrãri reprezentative, şi anume:
a) douã cãrţi, dintre care cel puţin una este publicatã recent, dupã acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, ca prim/unic autor, în raport cu cerinţele criteriilor TP2 şi TP3;
b) 6-10 articole/studii, brevete de invenţie, creaţii artistice, dupã caz, realizate dupã acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, inclusiv ca prim/unic autor, prezentate în copie, în raport cu cerinţele criteriului TP3;
c) sinteze a douã proiecte de cercetare-dezvoltare pe bazã de contract/grant, ca director de proiect, dintre care cel puţin unul este realizat dupã acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, în raport cu cerinţele criteriului TP4.
La fiecare criteriu de evaluare dintre TP1-TP6 gradul de îndeplinire a cerinţelor se exprimã prin rezoluţia "Criteriul este îndeplinit", dacã toate cerinţele sunt satisfãcute, sau "Criteriul nu este îndeplinit", dacã una sau mai multe cerinţe nu sunt satisfãcute; rezoluţia "Criteriul nu este îndeplinit" se argumenteazã prin prezentarea criticã a cerinţelor care nu sunt satisfãcute.
Pentru propunerea/confirmarea/acordarea titlului de profesor universitar este necesar ca la fiecare criteriu de evaluare rezoluţia sã fie "Criteriul este îndeplinit".

C. Constituirea dosarului de concurs
C1. Dosarul de concurs este constituit dintr-o serie de documente introduse într-un dosar cu şinã de cãtre candidat şi instituţia de învãţãmânt superior organizatoare a concursului (instituţie), în douã exemplare.
C2. Pe coperta exterioarã a dosarului se înscriu: denumirea legalã în vigoare a instituţiei, Facultatea/ Departamentul (denumirea legalã în vigoare) ........, Catedra ....., Postul poz. ........, de profesor universitar, Disciplinele ......, Domeniul (denumirea legalã în vigoare) ......, DOSAR DE CONCURS, Candidat (numele şi prenumele, titlul ştiinţific, titlul profesional) .........
C3. Documentele din dosar sunt, în ordine, dupã cum urmeazã:
1. Cuprins
2. Adresa de înaintare din partea conducerii instituţiei cãtre Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii (M.E.C.)
3. Fişã de prezentare a studiilor, poziţiilor şi realizãrilor profesional-ştiinţifice
4. Referat final, din partea conducerii instituţiei, asupra îndeplinirii prevederilor legale privind desfãşurarea concursului, în original
5. Extras din procesul-verbal al şedinţei senatului universitar al instituţiei, în care s-a validat hotãrârea consiliului facultãţii/departamentului, în original, însoţit de lista membrilor Senatului universitar al instituţiei cu semnãturile celor prezenţi
6. Extras din procesul-verbal al şedinţei consiliului facultãţii/departamentului, care include membrii prezenţi ai consiliului, şedinţã în care s-a aprobat rezultatul concursului în cauzã pe baza raportului comisiei de concurs, în original
7. Raport de sintezã privind concursul, din partea preşedintelui comisiei de concurs, precum şi referat privind concursul, din partea fiecãrui membru al comisiei de concurs, care se elaboreazã în raport cu cerinţele condiţiilor preliminare şi ale criteriilor de evaluare, aprecierile privind prelegerea publicã (dacã este cazul) fiind asociate criteriului TP1, în original
8. Decizia privind aprobarea comisiei de concurs, din partea conducerii instituţiei
9. Fişã de evaluare, din partea conducerii catedrei/departamentului, privind calitatea activitãţilor didactice/profesionale desfãşurate, în raport cu cerinţele criteriului de evaluare TP1
10. Cererea de înscriere la concurs, din partea candidatului, avizatã juridic şi aprobatã de cãtre conducerea instituţiei
11. Autoevaluare, de 3-5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintã secţiunea "Aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare", cu referire la fiecare criteriu de evaluare, precum şi secţiunea "Asumarea rãspunderii", scrisã de mânã, în care afirmã cã datele din dosar se referã la propriile activitãţi şi realizãri, în caz contrar candidatul suportând consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la declaraţia în fals
12. Lista de lucrãri, din partea candidatului, structuratã în raport cu cerinţele condiţiilor preliminare şi ale criteriilor de evaluare, şi anume, dupã caz, în ordine: teza (tezele) de doctorat; cãrţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţionalã recunoscute; articole/studii publicate în volumele unor manifestãri ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţarã şi din strãinãtate; brevete de invenţie; creaţii artistice prezentate la manifestãri recunoscute din ţarã şi din strãinãtate - în cazul candidaţilor din domeniile artelor, proiecte de cercetare-dezvoltare pe bazã de contract/grant; alte lucrãri
13. Curriculum vitae, din partea candidatului
14. Adeverinţã de vechime în muncã, eliberatã de instituţia în care candidatul este titular, în original, în care se evidenţiazã perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului, ca titular, în învãţãmântul superior, cercetarea ştiinţificã de profil etc.; document (documente) care sã ateste, dacã este cazul, activitãţi de învãţãmânt superior în calitate de cadru didactic asociat; dispensã de vechime, aprobatã de senatul instituţiei, dacã este cazul, în original
15. Copii legalizate de pe: diploma (diplomele) de doctor şi atestatul (atestatele) de recunoaştere, dacã este cazul; diploma (diplomele) de studii universitare, atestatul (atestatele) echivalent (echivalente)/de recunoaştere (dacã este cazul) şi foaia matricolã sau echivalentã; diploma de bacalaureat sau echivalentã; certificatul de naştere; certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul)
16. Copii ale anunţurilor de scoatere la concurs a postului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un ziar de circulaţie naţionalã

D. Constituirea mapei cu lucrãri reprezentative
Mapa cu lucrãri reprezentative este constituitã, într-un exemplar, de cãtre candidat, din lucrãrile sale pe care le considerã ca fiind reprezentative, introduse într-o mapã, şi anume din:
a) douã cãrţi, dintre care cel puţin una este publicatã recent, dupã acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, ca prim/unic autor, în raport cu cerinţele criteriilor de evaluare TP2 şi TP3;
b) 6-10 articole/studii, brevete de invenţie, creaţii artistice, dupã caz, realizate dupã acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, inclusiv ca prim/unic autor, prezentate în copie, în raport cu cerinţele criteriului de evaluare TP3;
c) sinteze a douã proiecte de cercetare-dezvoltare pe bazã de contract/grant ca director de proiect, dintre care cel puţin unul este finalizat dupã acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, în raport cu cerinţele criteriului de evaluare TP4.
Pe perioada desfãşurãrii concursului, mapa cu lucrãri reprezentative însoţeşte tot timpul dosarul de concurs.

E. Transmiterea dosarului de concurs şi a mapei cu lucrãri reprezentative
E1. Instituţia, prin delegat oficial sau prin poştã, trimite un exemplar al dosarului de concurs şi mapa cu lucrãri reprezentative privind candidatul validat de senatul universitar al instituţiei pentru a ocupa postul în cauzã la M.E.C., care le preia şi înregistreazã dosarul de concurs.
E2. M.E.C., prin compartimentele de specialitate, verificã îndeplinirea condiţiilor preliminare şi:
a) în cazul în care acestea sunt îndeplinite, înainteazã dosarul de concurs şi mapa cu lucrãri reprezentative Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.);
b) în cazul în care condiţiile în cauzã nu sunt îndeplinite, returneazã dosarul de concurs şi mapa cu lucrãri reprezentative instituţiei, prin delegat oficial al acesteia.
E3. Dupã emiterea ordinului ministrului educaţiei şi cercetãrii prin care se acordã titlul de profesor universitar, M.E.C., prin compartimentele de specialitate, arhiveazã dosarul de concurs şi returneazã mapa cu lucrãri reprezentative instituţiei, prin delegat oficial al acesteia.
E4. În cazul în care nu se acordã titlul de profesor universitar, M.E.C., prin compartimentele de specialitate, returneazã dosarul de concurs şi mapa cu lucrãri reprezentative instituţiei, prin delegat oficial al acesteia.

F. Metodologia de evaluare, confirmare şi acordare a titlului de profesor universitar
Metodologia de evaluare, confirmare şi acordare a titlului de profesor universitar se prezintã în Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.N.A.T.D.C.U. în vigoare.

_______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016