Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 370 din 19 iunie 2003  privind activitatile si sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 370 din 19 iunie 2003 privind activitatile si sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu

EMITENT: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 29 octombrie 2003
În baza <>art. 65 lit. g) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 , modificatã şi completatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2002 ,
în temeiul <>art. 3 pct. II lit. d) din Hotãrârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul apelor şi protecţiei mediului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Regulamentul pentru autorizarea laboratoarelor de mediu, prezentat în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba Cerinţele pentru autorizarea laboratoarelor de mediu, prezentate în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aproba structura organizatoricã şi Regulamentul de funcţionare ale Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu, prezentate în anexa nr. 3.
ART. 4
Se aproba componenta Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu, a Secretariatului tehnic al acesteia şi a Comitetului tehnic consultativ, prezentatã în anexa nr. 4.
ART. 5
Se aproba modelul de certificat de autorizare, prezentat în anexa nr. 5.
ART. 6
Se aproba Procedura de selecţie a auditorilor pentru evaluarea laboratoarelor de mediu şi Regulamentul de funcţionare a echipelor de auditori, prezentate în anexa nr. 6.
ART. 7
Se aproba domeniile de masurari ale factorilor de mediu, laboratoarele de referinta şi Nomenclatorul indicatorilor de mediu, prezentate în anexa nr. 7.
ART. 8
Se aproba tarifele pentru autorizarea laboratoarelor de mediu, conform anexei nr. 8.
ART. 9
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 10
Direcţia generalã de reglementare, autorizare, atestare mediu şi gestiunea deşeurilor, prin Direcţia de autorizare şi atestare, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 11
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
Petru Lificiu

Bucureşti, 19 iunie 2003.
Nr. 370.


ANEXA 1

REGULAMENT
pentru autorizarea laboratoarelor de mediu

CAP. I
Prevederi generale

1. Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, în calitate de autoritate de stat care coordoneazã şi controleazã activitãţile în domeniile apelor şi protecţiei mediului, are responsabilitatea asigurãrii respectãrii reglementãrilor din aceste domenii printr-o evaluare corecta şi permanenta a stãrii mediului şi este singurul în drept sa organizeze şi sa reglementeze activitatea de mãsurare şi verificare a factorilor de mediu.
2. Prezentul regulament stabileşte condiţiile şi metodologia de autorizare a laboratoarelor care efectueazã determinãri privind calitatea mediului, în scopul recunoaşterii competentei lor de a funcţiona conform cerinţelor reglementãrilor naţionale, europene şi internaţionale şi de a furniza rezultate corecte ale nivelului poluantilor existenţi în mediul înconjurãtor.
3. Prin autorizarea laboratoarelor prevãzute la pct. 2 se urmãreşte:
- asigurarea încrederii privind corectitudinea datelor referitoare la calitatea mediului, necesare Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului pentru evaluarea stãrii mediului;
- stabilirea cu certitudine a valorilor reale în cazul depasirilor valorilor limita admise, astfel încât sa se poatã lua cele mai bune mãsuri pentru înlãturarea cauzelor efectelor poluante;
- asigurarea credibilitatii datelor raportate sistemelor de monitorizare naţionale şi internaţionale;
- asigurarea credibilitatii datelor în caz de litigii;
- crearea unui sistem unitar de urmãrire şi raportare a stãrii mediului.
4. Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor laboratoarelor care efectueazã masurari şi furnizeazã informaţii referitoare la calitatea mediului, necesare evaluãrii stãrii mediului, elaborãrii documentaţiilor de mediu sau a oricãror studii şi programe privind mediul din România.
Pentru a putea dispune de informaţii corecte şi sigure, autoritãţile de mediu vor lua în considerare numai rezultatele masurarilor efectuate de laboratoare autorizate conform prezentului regulament.

CAP. II
Definiţii şi abrevieri

Termenii utilizaţi în prezentul regulament au urmãtoarea semnificatie:
a) acţiune corectiva - acţiune întreprinsã pentru eliminarea cauzelor unor neconformitãţi, defecte sau altor situaţii nedorite existente, în scopul prevenirii repetarii acestora;
b) autorizare (a unui laborator de mediu) - recunoaşterea oficialã a faptului ca un laborator de mediu este competent sa execute anumite teste sau anumite tipuri de masurari;
c) audit - proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi şi evaluarea acestora cu obiectivitate pentru a se determina mãsura în care sunt îndeplinite anumite criterii stabilite anterior;
d) auditor - persoana care are competenta de a efectua un audit (efectueazã în totalitate sau în parte operaţiile cerute pentru evaluarea unui laborator);
e) mãsurare - operaţie tehnica de determinare a uneia sau mai multor caracteristici ale unui factor de mediu, în conformitate cu o procedura specificatã; test;
f) masurari comparative interlaboratoare - organizarea, efectuarea şi evaluarea testelor asupra aceloraşi esantioane sau efecte ori asupra unora similare de cãtre doua sau mai multe laboratoare, în conformitate cu condiţii predeterminate;
g) metoda de mãsurare - procedura tehnica specificatã pentru efectuarea unei masurari;
h) organism de autorizare (a laboratoarelor de mediu) - structura funcţionalã care conduce şi administreazã un sistem de autorizare a laboratoarelor de mediu şi acorda autorizarea;
i) raport de mãsurare - document care prezintã rezultatele masurarii şi alte informaţii relevante privind mãsurarea;
j) trasabilitate - proprietate a rezultatului unei masurari sau a unei valori de referinta prin care este definitã relaţia sa cu marimi de referinta stabilite, de obicei etaloane naţionale sau internaţionale, printr-un lant continuu de comparari cu incertitudini determinate;
k) MAPM - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului;
l) CA - Comisia de autorizare a laboratoarelor de mediu;
m) ST - Secretariatul tehnic al Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu;
n) LM - laborator de mediu;
o) PAC - Plan de acţiuni corective;
p) GLP - Buna practica de laborator.

CAP. III
Documente de referinta

a) SR EN ISO 17025:2001 - Cerinţe generale pentru competenta laboratoarelor de încercãri şi etalonari;
b) OECD - Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring (GLP), documentele nr. 4, 5, 6, 7/1999;
c) Ghidul ISO 43-1,2:1997 - Teste de eficienta pentru încercãri comparative interlaboratoare;
d) SR ISO 45002:1994 - Criterii generale pentru acreditarea laboratoarelor de încercãri;
e) SR ISO 45003:1997 - Sisteme de acreditare a laboratoarelor de masurari şi încercãri. Criterii generale pentru organismele care efectueazã inspecţia;
f) SR ISO 9000:2001 - Sisteme de management al calitãţii. Principii fundamentale şi vocabular;
g) Ghidul ISO 58:1993 - Sisteme de acreditare a laboratoarelor de masurari şi încercãri. Criterii şi mod de funcţionare;
h) ISO 10011-1:1994, -2:1993, -3:1994 - Linii directoare pentru auditurile sistemelor calitãţii.

CAP. IV
Procedura de autorizare

1. Autorizarea se referã la determinarile şi masurarile privind calitatea factorilor de mediu, înscrise în Nomenclatorul indicatorilor de mediu, grupate în domenii specifice, pentru care LM face dovada performantelor sale. Condiţiile minime ce trebuie respectate de un LM pentru a obţine autorizarea sunt prezentate în anexa nr. 2 la ordin.
2. Stabilirea şi validarea metodelor de efectuare a masurarilor de mediu, precum şi asigurarea trasabilitatii la etaloanele şi standardele internaţionale a determinarilor efectuate de LM autorizate vor fi realizate de laboratoare de referinta, capabile sa coordoneze din punct de vedere tehnic activitatea de mãsurare a factorilor de mediu pe domenii specifice.
3. Laboratoarele de referinta sunt structuri independente cu rol de coordonare a activitãţii de mãsurare a parametrilor de mediu pe domenii specifice, stabilite pentru fiecare domeniu prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, pe baza propunerilor CA. La efectuarea propunerilor se va tine cont de nivelul tehnic, experienta şi performanţele laboratorului, precum şi de recunoaşterile internaţionale pe care acesta le deţine.
3.1. Laboratoarele de referinta au ca principale atribuţii:
- stabilirea metodelor de mãsurare recomandate sau acceptate pentru fiecare dintre indicatorii factorilor de mediu controlati, introducerea şi validarea de noi metode de mãsurare;
- asigurarea trasabilitatii masurarilor de mediu pentru determinarile efectuate în domeniul lor de competenta;
- iniţierea şi organizarea programelor de masurari interlaboratoare la nivel naţional;
- furnizarea de date corecte şi credibile sistemului internaţional de monitorizare;
- participarea la programele internaţionale de masurari interlaboratoare;
- efectuarea testelor în caz de litigiu;
- asigurarea consultantei tehnice pentru celelalte LM privind efectuarea determinarilor din domeniul lor de activitate;
- validarea sau efectuarea masurarilor care nu dispun de metode standardizate ori a esantioanelor cu compoziţie sau caracteristici necunoscute.
3.2. Laboratoarele de referinta vor colabora cu MAPM astfel încât sa asigure realizarea tuturor atribuţiilor ce le revin; ele pot efectua lucrãri sau pot colabora la alte activitãţi, cu condiţia ca acestea sa nu afecteze activitatea pe care o desfãşoarã ca laborator de referinta.
3.3. Laboratoarele de referinta trebuie sa respecte cerinţele cuprinse în secţiunea A din anexa nr. 2 la ordin şi trebuie sa urmãreascã obţinerea în termen de 2 ani a acreditãrii ca laborator conducãtor de program din partea unui organism internaţional.
4. LM supuse autorizãrii pot funcţiona în cadrul autoritãţilor teritoriale de mediu, al altor unitãţi din subordinea MAPM sau al altor autoritãţi, al institutelor de cercetare şi învãţãmânt, al unitãţilor economice sau sunt societãţi independente care efectueazã determinãri privind starea mediului.
5. LM au atribuţii privind:
5.1. efectuarea, pe baza de comenzi ale autoritãţilor, agenţilor economici sau ale altor unitãţi interesate, a determinarilor necesare urmãririi factorilor de mediu, studiilor, analizelor sau cercetãrilor privind mediul, necesare reglementãrii activitãţilor economice din punctul de vedere al protecţiei mediului;
5.2. participarea pe baza de contracte în cadrul programelor naţionale sau regionale de monitorizare a stãrii mediului ori în cadrul altor programe interlaboratoare organizate de laboratoarele de referinta, în scopul:
- culegerii şi prelucrãrii datelor primare privind calitatea mediului, conform programelor stabilite de MAPM;
- raportarii datelor privind calitatea mediului, necesare sistemului naţional de monitorizare;
- semnalarii situaţiilor de depasiri ale valorilor limita admise pentru diversi poluanti;
- asigurãrii trasabilitatii unor marimi şi a validãrii de noi metode de mãsurare prin masurari interlaboratoare.
5.3. Pentru a fi autorizate LM trebuie sa respecte cerinţele prezentate în secţiunea B din anexa nr. 2 la ordin, iar cele implicate în programele de monitorizare trebuie sa îndeplineascã şi cerinţele suplimentare cuprinse în secţiunea C din anexa nr. 2 la ordin.
6. Mãsura în care un LM realizeazã cerinţele prevãzute în anexa nr. 2 la ordin este stabilitã de CA care funcţioneazã în cadrul MAPM, în urma verificãrilor desfãşurate de echipe de auditori atât la obţinerea autorizãrii, cat şi pe toatã perioada de valabilitate a certificatului de autorizare.
7. Pentru consultarea în vederea luãrii anumitor decizii, aprecieri, informãri, CA poate solicita, pe baza de contract, asistenta tehnica din partea unor specialişti cu experienta în activitatea de autorizare/acreditare şi în domeniul protecţiei mediului, care alcãtuiesc Comitetul tehnic consultativ.
8. În vederea analizarii contestaţiilor preşedintele CA desemneazã Comisia de apel. Aceasta este formatã din 3 membri ai Comitetului tehnic consultativ, numiţi pe o perioada de 3 ani.
9. Structura organizatoricã şi Regulamentul de funcţionare ale CA sunt stabilite în anexa nr. 3 la ordin.
10. Membrii CA şi ai ST sunt numiţi prin ordin al MAPM.
11. Auditorii pentru LM sunt persoane fizice recunoscute de CA în conformitate cu prevederile secţiunii A din anexa nr. 6 la ordin, care îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului descris în secţiunea B din anexa nr. 6 la ordin şi a instrucţiunilor proprii de lucru.
12. Comitetul tehnic consultativ este numit de CA pe o perioada de 3 ani, pe baza propunerilor laboratoarelor de referinta şi ale Organismului Naţional de Certificare.
13. Colaboratorii (experţi consultanţi şi auditori) care participa la evaluarea şi autorizarea LM sunt înregistraţi în liste de colaboratori pe domenii de activitate.
14. Personalul implicat în activitãţile de autorizare a LM este prin statutul sau independent fata de interesele comerciale ale uneia dintre pãrţi şi nu poate fi supus presiunilor sau influentelor de nici un fel.
15. LM pot fi autorizate de MAPM fãrã parcurgerea procedurii de autorizare, în baza unui certificat de acreditare emis de un organism de acreditare certificat.
16. Recunoaşterea de cãtre MAPM a performantelor unui LM cu privire la competenta sa de a efectua determinãri asupra calitãţii mediului pe anumite domenii este doveditã prin certificatul de autorizare eliberat de MAPM prin CA.
17. Certificatul de autorizare, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 5 la ordin, cu elemente de securizare, va mentiona clar datele de identificare a LM autorizat şi codurile masurarilor pentru care a obţinut aceasta recunoaştere.
18. Certificatul de autorizare este valabil 3 ani, dupã care se poate reînnoi în urma unei noi autorizari. Reînnoirea certificatului de autorizare îi asigura o valabilitate de 5 ani şi poate fi efectuatã ori de câte ori LM solicita aceasta, cu condiţia ca cererea de reinnoire a autorizãrii sa fie prezentatã ST cu cel puţin 45 de zile înainte de expirarea valabilitãţii certificatului de autorizare.
19. În funcţie de activitatea LM, la cerere, domeniul autorizat poate fi extins sau modificat. În cazul incapacitãţii de a realiza performanţele impuse, autorizarea poate fi suspendatã sau retrasã.
20. Evaluarile auditorilor, care conduc la respingerea, suspendarea sau retragerea autorizãrii, pot fi contestate la CA în termen de 15 zile de la data comunicãrii lor. Ele vor fi analizate şi se va decide reevaluarea LM, menţinerea deciziei iniţiale sau alte mãsuri, dupã caz.
21. În cazul extinderii sau modificãrii domeniilor autorizate, certificatul de autorizare se modifica corespunzãtor.
22. La modificarea statutului juridic al unui LM autorizat, fãrã sa intervinã modificãri în organizarea şi funcţionarea sa, în echipamente sau personal, se va elibera un nou certificat.

CAP. V
Etapele procedurii de autorizare

A. Acordarea autorizãrii
1. Obţinerea autorizãrii este un obiectiv stabilit de laboratoarele de masurari în scopul efectuãrii de analize de mediu recunoscute de MAPM.
2. Autorizarea se face la solicitarea adresatã CA de cãtre LM care considera ca îndeplinesc cerinţele prezentate în secţiunea B sau C din anexa nr. 2 la ordin.
3. În vederea obţinerii autorizãrii, LM întocmeşte urmãtoarele documente pe care le transmite CA:
a) cerere oficialã care cuprinde:
- datele de identificare a LM:
- declaraţia LM ca a realizat cerinţele generale de autorizare şi este de acord cu respectarea obligaţiilor ce îi revin în urma autorizãrii;
b) lista masurarilor pentru care se solicita autorizarea, cu înscrierea pentru fiecare indicator a domeniului şi a codului prevãzute în Nomenclatorul indicatorilor de mediu din anexa nr. 7 la ordin;
c) fişa de prezentare care conţine:
- lista de echipamente din dotarea LM;
- lista personalului care efectueazã masurari.
4. Predarea cererii şi a documentaţiei se face la ST al CA, care le verifica, le înregistreazã şi confirma primirea. La înscriere se plãteşte tariful de verificare a documentaţiei conform anexei nr. 8 la ordin. În cazul în care documentaţia nu este completa sau corect întocmitã, ST al CA o returneazã în întregime, specificand completãrile necesare.
5. ST programeaza cererea de autorizare pentru analiza în urmãtoarea şedinţa a CA. În funcţie de domeniul şi de complexitatea LM, CA numeşte auditorul-şef şi recomanda mãrimea şi structura echipei de audit.
6. Auditorul-şef preia de la ST documentaţia LM şi alege, în funcţie de tipul LM şi de recomandãrile CA, membrii echipei de audit din listele de auditori selectaţi.
7. Auditorul-şef anunta LM componenta echipei de audit şi stabileşte împreunã cu acesta condiţiile, durata şi data auditului; datele convenite sunt aduse la cunostinta ST.
8. Echipa de audit, în cadrul unei şedinţe de pregãtire a auditului, analizeazã documentele şi stabileşte programul de desfãşurare şi problemele ce vor fi urmãrite cu precãdere în timpul evaluãrii.
9. La data programata echipa de audit se deplaseaza la sediul LM şi efectueazã auditul.
10. Neconformitãţile depistate şi observaţiile echipei de audit sunt aduse la cunostinta conducerii LM, care întocmeşte un plan de acţiuni corective (PAC) pe care îl transmite auditorului-şef.
11. În urma analizarii PAC, echipa de audit stabileşte, pe baza criteriilor prevãzute de instrucţiunile de lucru proprii, nivelul de performanta al LM şi întocmeşte un raport de evaluare care va conţine una dintre urmãtoarele propuneri:
a) propunerea pentru autorizarea LM, în cazul în care se considera ca sunt respectate cerinţele menţionate în anexa nr. 2 la ordin;
b) propunerea pentru organizarea unui nou audit, în cazul în care autorizarea nu poate fi acordatã în condiţiile existente, dar neconformitãţile semnalate pot fi corectate într-un interval de timp acceptabil; organizarea unor noi audituri pentru verificarea implementarii acţiunilor corective se poate face de maximum trei ori;
c) propunerea de respingere a cererii de autorizare, în cazul existenţei unor neconformitãţi majore.
12. Documentaţia predatã în vederea autorizãrii, precum şi toate documentele întocmite în timpul auditului (rapoarte de neconformitate, PAC, raportul de evaluare, chestionare, fise şi rapoarte de încercare etc.) sunt predate de cãtre auditorul-şef ST, care le prezintã spre analiza CA în urmãtoarea şedinţa.
13. În urma analizei documentaţiei şi pe baza datelor prezentate în raportul de evaluare, CA stabileşte acordarea sau, dupã caz, respingerea autorizãrii. Dacã considera necesar, CA mai poate solicita analize, evaluãri sau verificãri suplimentare, caz în care decizia se amana.
14. În cazul acordãrii autorizãrii, ST va elibera certificatul de autorizare dupã ce LM a fãcut dovada achitãrii tuturor tarifelor legate de autorizare şi prima etapa de supraveghere.
15. Certificatul de autorizare este înregistrat în Registrul laboratoarelor de mediu autorizate. Numãrul atribuit certificatului este numãrul de ordine din acest registru.
16. CA va face cunoscut tuturor factorilor interesaţi obţinerea autorizãrii de cãtre LM prin înscrierea sa în Lista laboratoarelor de mediu autorizate, facuta publica prin prezentarea pe pagina de web a MAPM.
17. În cazul respingerii autorizãrii, ST al CA comunica aceasta LM printr-o nota scrisã. LM poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicãrii.
18. Contestaţiile se primesc la ST şi sunt transmise spre analiza Comisiei de apel, care va dispune, dupã caz, acordarea, respingerea autorizãrii sau reevaluarea LM. În cazul respingerilor definitive, LM poate iniţia procedura de autorizare în momentul când considera ca a îndeplinit condiţiile de autorizare.
19. Pentru LM autorizate, CA numeşte din cadrul corpului de auditori şeful echipei de supraveghere; acesta poate fi auditorul-şef al echipei de evaluare.
20. Echipa de supraveghere are o componenta similarã cu cea de evaluare şi poate fi formatã din aceiaşi auditori. Ea are ca sarcini principale:
- sa verifice periodic dacã LM menţine standardele de performanta declarate şi verificate la autorizarea iniţialã;
- sa urmãreascã îndeplinirea acţiunilor din PAC întocmit la autorizare;
- sa efectueze verificãri şi evaluãri în cazul în care apar modificãri sau deficiente în activitatea LM;
- sa raporteze CA rezultatele verificãrilor efectuate asupra performantelor LM şi sa propunã menţinerea, suspendarea sau retragerea autorizãrii.
B. Menţinerea autorizãrii
1. Echipa de supraveghere primeşte de la CA toatã documentaţia întocmitã la obţinerea autorizãrii, rapoartele de neconformitate şi PAC. LM autorizate vor aduce la cunostinta ST şi auditorului-şef al echipei de supraveghere orice modificare a datelor cuprinse în fişele de prezentare cu privire la structura de personal sau la aparatura de mãsurare.
2. Echipa de supraveghere are obligaţia sa efectueze un audit al LM autorizat cel puţin o data pe an pentru urmãrirea respectãrii condiţiilor declarate şi a cerinţelor organismului de autorizare, precum şi sa urmãreascã realizarea acţiunilor corective la datele limita cuprinse în PAC.
3. În cursul auditurilor de supraveghere se va urmãri în mod deosebit modul de rezolvare a neconformitatilor deja semnalate în cursul auditurilor anterioare. În urma fiecãrui audit se vor întocmi: Raport de neconformitate, PAC, Raport de evaluare. Aceste documente vor fi transmise ST.
4. Pe baza rapoartelor de evaluare CA analizeazã anual activitatea fiecãrui LM autorizat şi, la recomandarea echipei de supraveghere, ia decizia de menţinere a autorizãrii. ST comunica aceasta decizie în scris LM autorizat.
C. Suspendarea autorizãrii
1. În cazul în care echipa de supraveghere constata, pe baza declaraţiilor LM sau a observaţiilor proprii, ca exista deficiente în activitatea acestuia care fac imposibila efectuarea unor masurari în condiţiile declarate, propune suspendarea autorizãrii pentru aceste masurari pana la rezolvarea situaţiei.
2. Decizia de suspendare a autorizãrii este luatã de CA pe baza propunerii echipei de supraveghere şi este transmisã LM şi tuturor celor interesaţi.
3. Pe perioada suspendãrii LM nu este autorizat sa efectueze masurari ale indicatorilor pentru care a primit suspendarea; determinarile efectuate în aceasta perioada nu sunt recunoscute ca valabile de organismele de mediu.
4. La rezolvarea neconformitatilor care au condus la suspendarea autorizãrii, LM va anunta echipa de supraveghere care va demara acţiunile necesare pentru o noua verificare şi va propune, dupã caz, menţinerea sau ridicarea suspendãrii.
5. Decizia de ridicare a suspendãrii se ia de cãtre CA în urma propunerii echipei de supraveghere şi se aduce la cunostinta LM şi tuturor factorilor interesaţi.
D. Retragerea autorizãrii
1. În cazul în care echipa de supraveghere constata abateri repetate şi din culpa în funcţionarea LM, precum şi în cazul constatãrii unor neconformitãţi care pot influenta calitatea activitãţii acestuia, poate propune retragerea autorizãrii pentru una, mai multe sau toate tipurile de masurari.
2. În urma propunerii echipei de supraveghere, CA poate decide retragerea autorizãrii. ST va face cunoscut acest lucru LM şi factorilor interesaţi prin menţionarea în Lista laboratoarelor de mediu autorizate.
3. Pe perioada retragerii autorizãrii, LM nu mai poate efectua masurari recunoscute ca valabile de organismele de mediu.
4. În cazul retragerii autorizãrii, LM trebuie sa predea la ST al CA certificatul de autorizare, care se va retine în cazul retragerii totale sau se va modifica corespunzãtor în cazul retragerii autorizãrii pentru anumite masurari.
5. Deciziile de suspendare şi retragere pot fi contestate la ST al CA în termen de 15 zile de la data comunicãrii. Contestaţiile sunt trimise spre analiza Comisiei de apel.
E. Extinderea sau modificarea domeniului autorizat
1. În cazul în care LM doreşte extinderea domeniului masurarilor autorizate, poate solicita aceasta CA şi poate obţine autorizarea printr-o procedura identicã cu cea de acordare.
2. În cazul în care apar modificãri în activitatea LM în ceea ce priveşte metodele de mãsurare, echipamentele şi instalaţiile folosite pentru anumite masurari, LM autorizat comunica acest lucru echipei de supraveghere care evalueaza competenta LM în noile condiţii şi propune CA modificarea domeniului de masurari.
3. În urma extinderii sau modificãrii domeniului de masurari, ST va retrage vechiul certificat de autorizare, inlocuindu-l cu un altul, corespunzãtor noilor condiţii.
4. Orice modificare a certificatului de autorizare, efectuatã în urma retragerii, extinderii sau modificãrii domeniului masurarilor ori în urma schimbãrii statutului juridic al LM, este adusã la cunostinta tuturor celor interesaţi de cãtre ST al CA prin modificarea Listei laboratoarelor de mediu autorizate.


ANEXA 2

CERINŢE
pentru autorizarea laboratoarelor de mediu

A. Laboratoare de referinta
Laboratoarele de referinta pentru masurarile de mediu din sistemul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului (MAPM) sunt laboratoare care coordoneazã din punct de vedere tehnic şi ştiinţific activitatea de monitorizare a factorilor de mediu şi de efectuare a masurarilor de mediu. Ele trebuie sa respecte urmãtoarele cerinţe:
1. sa fie permanent disponibile autoritãţii de mediu pentru executarea atribuţiilor prezentate în cap. IV pct. 3.1 din anexa nr. 1 la ordin;
2. sa detina documente doveditoare privind independenta şi imparţialitatea lor, care sa le permitã recunoaşterea ca laborator neutru;
3. sa poatã efectua masurari de mediu în condiţiile unui laborator de mediu (LM) autorizat, prin îndeplinirea cerinţelor cuprinse în secţiunea B;
4. sa stabileascã pentru LM autorizate proceduri-cadru privind primirea comenzilor, esantionarea şi pregãtirea probelor pentru mãsurare, efectuarea determinarilor, înregistrãrile şi modul de raportare în cazul masurarii fiecãrui indicator din domeniul lor de activitate;
5. sa dispunã de personal calificat, de echipamente şi resurse tehnice şi informationale necesare pentru alegerea şi validarea metodelor şi procedurilor de mãsurare şi esantionare pentru domeniile neacoperite de standarde sau specificaţii;
6. sa întocmeascã şi sa aplice proceduri privind primirea comenzilor, efectuarea esantionarilor şi masurarilor şi înregistrãrile necesare în cazul efectuãrii unor masurari din domenii nestandardizate;
7. sa întocmeascã şi sa respecte proceduri privind primirea, manipularea şi pãstrarea esantioanelor care prezintã abateri de la condiţiile normale sau specificate;
8. sa dispunã de proceduri, personal specializat şi resurse logistice pentru conceperea, organizarea şi analiza programelor de masurari interlaboratoare, în conformitate cu cerinţele prevãzute pentru responsabilul de program în normele GLP nr. 7 şi Ghidul ISO 43-1,2:1997;
9. sa dispunã de proceduri, personal specializat şi resurse logistice pentru coordonarea şi urmãrirea programelor naţionale de monitorizare a stãrii mediului;
10. sa dispunã de un sistem al calitãţii complex şi eficient care sa asigure funcţionarea corecta a laboratorului atât în ceea ce priveşte efectuarea masurarilor, cat şi ca organizator şi conducãtor de programe interlaboratoare;
11. sa dispunã de resursele umane, tehnice şi informationale care sa le permitã sa conceapa şi sa propunã noi metode de determinare în vederea îmbunãtãţirii normativelor tehnice de mãsurare;
12. sa dispunã de proceduri şi personal specializat pentru a asigura consultanţa şi îndrumare celorlalte laboratoare de masurari din domeniul protecţiei mediului;
13. sa stabileascã proceduri pentru colaborarea cu laboratoare din alte state, sa urmãreascã participarea la programe de masurari interlaboratoare, organizate împreunã cu alte state, pastrandu-şi un nivel de performanta care sa le asigure recunoaşterea la nivel internaţional.
B. Laboratoare de mediu
În vederea autorizãrii, laboratoarele care efectueazã masurari ale factorilor de mediu trebuie sa funcţioneze respectând urmãtoarele cerinţe bazate pe prevederile standardului SR ISO 17025:2001:
1. sa fie legal identificabile, independent sau ca parte a unei organizaţii;
2. sa îşi defineascã o structura organizatoricã în care sa fie precizat locul laboratorului în organizaţia tutelara şi structura organizatoricã interna cuprinzând relaţiile dintre management, funcţii tehnice şi servicii auxiliare, precum şi responsabilitatea, autoritatea şi interrelatiile tuturor persoanelor care conduc sau participa la efectuarea masurarilor;
3. sa dispunã de personal tehnic şi de conducere cu autoritatea şi resursele necesare realizãrii sarcinilor pe care şi le-au propus;
4. sa conceapa, sa documenteze, sa implementeze şi sa menţinã un sistem de management al calitãţii corespunzãtor politicii şi activitãţii lor, pe care sa îl prezinte într-un manual al calitãţii şi sa îl facã cunoscut întregului personal;
5. sa stabileascã, sa documenteze şi sa implementeze proceduri pentru controlul documentelor tehnice şi ale sistemului calitãţii, care sa cuprindã modul de aprobare, difuzare, retragere, arhivare, condiţiile în care se pot face modificãri, condiţiile de acces al persoanelor interesate şi mãsurile de protecţie a acestor documente;
6. sa întocmeascã şi sa aplice o procedura pentru primirea comenzilor, pe baza procedurii-cadru stabilite de laboratorul de referinta; laboratoarele de masurari nu pot primi comenzi şi efectua determinãri recunoscute decât pentru masurarile de mediu reglementate prin prezentul ordin, pentru care au primit autorizare;
7. sa stabileascã proceduri privind aprovizionarea, recepţia şi depozitarea echipamentelor, a etaloanelor şi materialelor consumabile relevante pentru masurari;
8. sa stabileascã şi sa aplice proceduri pentru identificarea, colectarea, indexarea, accesul, pãstrarea şi folosirea înregistrãrilor laboratorului, atât a celor tehnice, cat şi a celor ale sistemului calitãţii, asigurând culegerea şi pãstrarea informaţiilor tehnice în original, în momentul efectuãrii observaţiilor sau calculelor;
9. sa dispunã de proceduri pentru a asigura securitatea înregistrãrilor şi sa reglementeze accesul la acestea;
10. sa aibã o politica şi proceduri privind primirea, evaluarea şi rezolvarea reclamatiilor, precum şi în cazul constatãrii apariţiei unor lucrãri neconforme;
11. sa stabileascã programe şi proceduri prin care sa verifice periodic respectarea cerinţelor sistemului propriu de calitate şi performanţele activitãţii lor şi sa stabileascã acţiuni corective şi preventive şi responsabilitãţi privind implementarea acestor mãsuri;
12. sa analizeze şi sa evalueze periodic funcţionarea sistemului calitãţii şi activitatea de masurari, pentru verificarea adecvarii sistemului şi eventuale îmbunãtãţiri;
13. sa dispunã de personal suficient, cu pregãtirea de baza, experienta şi competenta necesarã îndeplinirii funcţiilor pe care le ocupa, autorizat pentru activitãţile pe care le desfãşoarã, şi sa pãstreze înregistrãri privind calificarea educaţionalã, profesionalã şi instruirea personalului;
14. sa dispunã de spaţiu şi de instalaţii privind sursele de energie, iluminat, condiţii de mediu etc., care sa permitã efectuarea corecta a masurarilor; condiţiile de mediu trebuie monitorizate pentru a se asigura ca nu pot afecta buna desfãşurare a masurarii;
15. sa dispunã de proceduri documentate, adecvate pentru toate masurarile din domeniul de activitate, inclusiv pentru esantionare, manipulare, depozitare, pregãtirea obiectelor pentru mãsurare;
16. sa dispunã de instrucţiuni scrise privind funcţionarea si utilizarea tuturor echipamentelor mai importante folosite pentru masurari, precum şi privind modul de folosire şi întreţinere a echipamentelor; toate documentele trebuie sa fie uşor accesibile personalului laboratorului;
17. sa detina, sa actualizeze şi sa punã la dispoziţie personalului toate instrucţiunile, standardele, manualele, procedurile şi datele de referinta utilizate în cursul activitãţilor desfãşurate;
18. sa efectueze în regim autorizat numai masurari la care dispun de metode acoperite de standarde sau de specificaţii recomandate, sa foloseascã pentru efectuarea masurarilor, esantionarilor şi etalonarilor numai metodele stabilite de laboratoarele de referinta şi sa nu introducã sau sa facã modificãri ale metodelor de mãsurare fãrã acordul acestora;
19. sa fie dotate cu toate echipamentele de prelevare, mãsurare şi calibrare necesare pentru efectuarea corecta a încercãrilor, corespunzãtor specificatiilor de mãsurare, care sa asigure exactitatea cerutã;
20. sa organizeze etalonarea şi verificarea echipamentelor şi instrumentelor de calibrare pentru marimile care pot influenta rezultatele masurarilor, precum şi verificarea etaloanelor şi materialelor de referinta, dupã programe şi proceduri specifice;
21. sa pãstreze înregistrãri privind identificarea, amplasarea curenta, instrucţiunile de folosire şi de mentenanta, certificatele de etalonare, situaţia verificãrilor, defectarilor, modificãrilor, reparaţiilor pentru fiecare echipament sau material de referinta;
22. sa asigure trasabilitatea etalonarilor echipamentelor la unitãţile de mãsura ŞI, iar dacã nu este posibil, sa stabileascã în colaborare cu laboratorul de referinta alte metode care sa asigure încrederea în rezultate;
23. sa întocmeascã programe şi proceduri prin care sa verifice situaţia etaloanelor şi materialelor de referinta şi sa asigure ca etaloanele şi materialele de referinta sa nu fie folosite în alte scopuri decât pentru etalonare;
24. sa documenteze modul în care se fac înregistrarea datelor, a calculelor, transferul şi verificarea acestora. Dacã se folosesc calculatoare sau echipamente automate de culegere, procesare, înregistrare, raportare, stocare sau recuperare a datelor, trebuie sa se asigure ca acestea sunt adecvate necesitãţilor privind protecţia integritãţii şi, dacã este cazul, a confidenţialitãţii datelor şi dispun de proceduri pentru întreţinere şi reparaţii;
25. sa stabileascã proceduri pentru primirea, manipularea, protecţia, reţinerea sau eliberarea obiectelor de testare, folosind un sistem coordonat pentru identificarea unica a acestora; laboratorul trebuie sa prevadã mãsuri pentru a se evita deteriorarea obiectelor în timpul depozitarii, manipulãrii şi pregãtirii pentru mãsurare, precum şi pentru protecţia integritãţii laboratorului în cazul primirii obiectelor de testare periculoase;
26. sa dispunã de planuri şi proceduri adecvate de urmãrire şi verificare a corectitudinii rezultatelor masurarilor şi sa stabileascã mãsuri în cazul detectarii unor abateri;
27. sa raporteze precis, clar, neambiguu şi obiectiv rezultatele fiecãrei masurari sau serii de masurari efectuate de laborator într-un raport de mãsurare care trebuie sa includã toate informaţiile relevante privind obţinerea lor. Raportul de mãsurare poate fi eliberat şi prin transfer electronic de date, cu condiţia respectãrii cerinţelor prevãzute la pct. 25;
28. în cazul în care sunt necesare activitãţi în afarã sediului permanent al laboratorului, acesta trebuie sa fie organizat şi sa funcţioneze astfel încât sa poatã respecta condiţiile prezentului ordin atât în localurile permanente, cat şi în cele temporare sau folosind mijloace mobile;
29. atunci când se lucreazã în afarã sediului permanent trebuie monitorizate şi înregistrate condiţiile ambientale, astfel încât mediul înconjurãtor sa nu afecteze rezultatele masurarilor; laboratorul trebuie sa aibã proceduri prin care sa se asigure ca mediul ambiant nu afecteazã negativ efectuarea prelevarii sau a masurarii, funcţionarea echipamentelor şi nu poate produce invalidarea rezultatelor masurarilor;
30. dacã sunt necesare deplasãri în afarã laboratorului, trebuie sa se stabileascã proceduri pentru siguranta manipulãrii, transportului, depozitarii şi utilizãrii echipamentului de mãsurare, pentru a se preveni contaminarea sau deteriorarea sa în cazul în care este folosit pe teren;
31. personalul interesat trebuie sa aibã la dispoziţie la locul de desfãşurare a activitãţii procedurile şi metodele de lucru pentru activitãţile din teren.
C. Laboratoare de mediu cu participare la programe de monitorizare
Laboratoarele care efectueazã monitorizarea mediului în cadrul programelor MAPM sunt laboratoare care mãsoarã şi raporteazã permanent, pe baza unor programe, starea mediului. Ele trebuie sa respecte urmãtoarele cerinţe:
1. sa fie permanent disponibile autoritãţii de mediu pentru executarea atribuţiilor prezentate la cap. IV pct. 5.2 din anexa nr. 1 la ordin;
2. sa fie autorizate pentru efectuarea masurarilor de mediu cuprinse în programul de monitorizare, prin respectarea cerinţelor cuprinse la secţiunea B;
3. sa stabileascã o procedura de colaborare cu laboratorul de referinta, prin care sa se defineascã atribuţiile şi responsabilitãţile fiecãruia în cadrul programului de monitorizare;
4. sa cunoascã şi sa respecte procedurile privind esantionarea, pregãtirea probei, metoda de mãsurare şi modul de raportare, stabilite de laboratorul de referinta;
5. sa respecte procedurile şi planurile de esantionare şi control stabilite de MAPM, precum şi modul de înregistrare şi de transmitere a rezultatelor obţinute, stabilite la iniţierea programului de monitorizare;
6. sa întocmeascã proceduri privind efectuarea, transmiterea, pãstrarea şi protecţia înregistrãrilor urmãrite, conform programului de monitorizare;
7. sa cunoascã şi sa aplice procedurile de intervenţie în cazul depãşirii valorilor limita specificate;
8. sa dispunã de proceduri de verificare a rezultatelor, care sa asigure corectitudinea datelor transmise sistemului naţional de monitorizare.


ANEXA 3

COMISIA DE AUTORIZARE A LABORATOARELOR DE MEDIU -
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Schema relationala


.................... .......................
. Compartiment . . Compartiment .
. consultativ . . executiv .
. . . .
. ┌───────────────┐. ┌──────────────┐ . .
. │Comitet tehnic │. │ Comisia de │ . ┌──────────────────┐.
. │ consultativ │.<──────>│autorizare a │<────>. │ Corp de auditori │.
. └───────────────┘. │laboratoarelor│ . └──────────────────┘.
. . │ de mediu │ . .
. . └──────┬───────┘ . .
. ┌───────────────┐. v . ┌─────────────────┐ .
. │Comisia de apel│. ┌──────────────┐ . │ Laboratoare │ .
. └───────────────┘. │ Secretariat │ . │ de referinta │ .
. . │ tehnic │ . └─────────────────┘ .
.................... └──────────────┘ .......................


Comitet tehnic consultativ - specialişti cu inalta ţinuta profesionalã care pot fi consultaţi în vederea luãrii deciziei
Comisia de apel - specialişti nominalizaţi pentru soluţionarea contestaţiilor
Corp de auditori - specialişti selectaţi conform unei proceduri specifice, care efectueazã evaluarea laboratoarelor de mediu
Laborator de referinta - laborator notificat de MAPM ca laborator coordonator pe un domeniu de activitate│ Schema funcţionalã
┌─────────────────┐ │
│ Preşedinte │ │ Preşedinte - secretar de stat
│(vicepreşedinte) │ │ Vicepreşedinte - unul dintre membrii Comisiei
└───────┬─────────┘ │ de autorizare a laboratoarelor
│ │ de mediu, ales prin vot
v │
┌─────────────────┐ │
│ Membri (5-7) │ │ Membri - specialişti cu inalta ţinuta
└───────┬─────────┘ │ profesionalã, experţi sau
│ │ cercetãtori cu experienta în
│ │ domeniul de laborator şi de
v │ protecţie a mediului
┌─────────────────┐ │
│ Secretariat │ │ Secretariat tehnic - personal cu cunoştinţe
│ tehnic │ │ administrative şi în domeniul
│(2-4 membri) │ │ procedurii de autorizare a
└─────────────────┘ │ laboratoarelor de mediuREGULAMENT DE FUNCŢIONARE
a Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu

1. Comisia de autorizare a laboratoarelor de mediu (CA) funcţioneazã în cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului (MAPM).
2. Cheltuielile materiale ale CA şi ale Secretariatului tehnic (ST) al acesteia sunt suportate din bugetul MAPM, iar cheltuielile pentru activitatea consultantilor, auditorilor şi a laboratoarelor de referinta sunt suportate de laboratorul de mediu (LM) autorizat, pe baza de contracte, conform prevederilor legale.
3. Activitatea CA se desfãşoarã în şedinţe lunare şi ori de câte ori este necesar. Înregistrãrile şi activitãţile curente sunt efectuate de ST care funcţioneazã în cadrul Direcţiei de autorizare şi atestare.
4. CA are în principal urmãtoarele atribuţii:
a) stabileşte sistemul propriu de funcţionare prin întocmirea unor proceduri şi instrucţiuni de lucru;
b) face propuneri pentru revizuirea procedurii de autorizare, a regulamentelor de funcţionare, a listelor de colaboratori şi a laboratoarelor de referinta;
c) asigura funcţionarea corecta şi eficienta a sistemului de autorizare şi de supraveghere a LM autorizate, prin respectarea procedurii de autorizare, a regulamentului şi a instrucţiunilor proprii;
d) aproba, pe baza criteriilor înscrise în secţiunea A din anexa nr. 6 la ordin, solicitarile privind admiterea în corpul de auditori ai LM;
e) stabileşte conducãtorul echipelor de audit de evaluare şi de supraveghere;
f) urmãreşte efectuarea şi, dacã este cazul, participa la auditurile de evaluare sau de supraveghere;
g) verifica şi aproba criteriile de evaluare a LM şi documentele întocmite de echipele de auditori;
h) analizeazã şi decide acordarea sau respingerea autorizãrii;
i) emite certificate de autorizare;
j) analizeazã şi decide suspendarea sau retragerea autorizãrii;
k) primeşte şi transmite spre analiza sesizãrile şi observaţiile cu privire la activitatea LM;
l) face anual o analiza a activitãţii sale şi un raport cãtre conducerea MAPM.
5. Atribuţiile ST al CA sunt:
a) înregistreazã şi pãstreazã documentaţia întocmitã în cursul procedurii de autorizare;
b) menţine la zi lista consultantilor tehnici, a auditorilor şi a laboratoarelor de referinta;
c) menţine la zi Lista laboratoarelor de mediu autorizate pe care o face publica pe site-ul MAPM, informandu-i pe toţi factorii interesaţi despre stadiul autorizãrii fiecãrui LM.
6. Şedinţele CA se desfãşoarã în urmãtoarele condiţii:
6.1. Şedinţele CA au loc lunar la sediul MAPM; data şedinţei se stabileşte la şedinţa precedenta în una din zilele primei sãptãmâni ale fiecãrei luni.
6.2. ST stabileşte programul fiecãrei şedinţe şi îl aduce la cunostinta fiecãrui membru printr-o adresa de convocare, cu cel puţin 7 zile înainte de data adunãrii.
6.3. Şedinţele CA au loc în prezenta a trei pãtrimi din numãrul membrilor. Hotãrârile în cadrul şedinţelor se iau cu majoritate de voturi.
6.4. Un membru al ST participa la şedinţele CA şi întocmeşte procesul-verbal al şedinţei.
6.5. La şedinţele la care se analizeazã acordarea autorizãrii pot fi invitaţi sa participe un reprezentant al LM şi şeful echipei de evaluare.
7. Instrucţiuni de lucru pentru Secretariatul tehnic
7.1. ST este responsabil de:
a) organizarea şedinţelor CA;
b) pãstrarea întregii documentaţii cu privire la LM autorizate;
c) efectuarea tuturor înregistrãrilor referitoare la activitatea de autorizare;
d) stabilirea şi menţinerea legãturii cu LM, cu echipa de evaluare şi echipa de supraveghere;
e) furnizarea de informaţii privind procedura, condiţiile şi tarifele de autorizare;
f) verificarea efectuãrii de cãtre LM a plãţii tarifelor de autorizare.
7.2. În cadrul procedurii de autorizare ST al CA întreprinde urmãtoarele acţiuni:
7.2.1. În vederea initierii procedurii de autorizare, ST urmãreşte înscrierea pe site-ul MAPM a modelelor de formulare necesare pentru înscriere (cerere de autorizare, fişa de prezentare, lista masurarilor) şi furnizeazã LM interesate informaţii privind procedura, tarifele şi condiţiile de autorizare.
7.2.2. Dupã întocmirea documentaţiei, ST primeşte de la LM solicitant documentele necesare autorizãrii, le verifica şi face înregistrãrile în Registrul de evidenta a cererilor de autorizare şi în Fişa de urmãrire a stadiului autorizãrii. Dacã documentaţia nu este corect sau complet întocmitã, ea este returnatã în întregime pentru completãri.
7.2.3. ST programeaza analiza cererii în prima şedinţa a CA şi în urma luãrii deciziei comunica LM hotãrârea CA şi efectueazã urmãtoarele activitãţi pentru îndeplinirea ei:
● în cazul începerii procedurii de evaluare:
a) ST ia legatura cu auditorul desemnat ca şef al echipei de evaluare şi îi comunica numirea sa de cãtre CA;
b) ST primeşte de la auditorul-şef componenta echipei de audit şi perioada programata pentru efectuarea auditului de evaluare, convenitã cu LM, şi face înregistrãrile în Fişa de urmãrire a stadiului autorizãrii;
c) ST preda intreaga documentaţie primitã de la LM auditorului-şef, pe baza unei note de predare a documentaţiei;
d) dupã efectuarea auditului de evaluare, ST primeşte de la auditorul-şef urmãtoarele documente:
- documentaţia tehnica a LM;
- Raportul de audit;
- Raportul de neconformitãţi;
- Planul de acţiuni corective (PAC);
- Fişa de evaluare a LM
şi programeaza analiza LM în vederea autorizãrii în urmãtoarea şedinţa a CA;
● în cazul acordãrii autorizãrii:
a) ST întocmeşte certificatul de autorizare, îl transmite spre semnare preşedintelui CA şi îl înregistreazã în Registrul laboratoarelor de mediu autorizate. Certificatul are ştampila CA;
b) ST elibereazã certificatul de autorizare sub semnatura unui reprezentant al LM, dupã ce acesta a fãcut dovada achitãrii cãtre laboratorul de referinta a tarifului de asistenta tehnica pentru primul an;
c) rezultatele auditurilor de supraveghere programate şi ale altor verificãri ale echipei de supraveghere, materializate în rapoarte de audit, rapoarte de neconformitate, situaţia îndeplinirii PAC, fişele de evaluare şi alte documente rezultate în timpul supravegherii sunt transmise de cãtre auditorul-şef ST, care face înregistrãrile în Fişa de urmãrire a stadiului autorizãrii şi, dacã este necesar, le programeaza pentru analiza la urmãtoarea şedinţa a CA;
● în cazul respingerii autorizãrii:
a) ST întocmeşte o nota scrisã prin care comunica LM decizia CA şi termenul de contestaţie;
b) în cazul existenţei unor contestaţii, acestea sunt înregistrate şi transmise pentru analiza Comisiei de apel;
c) dupã rezolvarea eventualelor contestaţii, ST face înregistrãrile în Registrul de evidenta a cererilor de autorizare şi în Fişa de urmãrire a stadiului autorizãrii, preda LM documentaţia proprie şi închide dosarul de autorizare pe care îl pãstreazã timp de un an în arhiva proprie;
● în cazul menţinerii, suspendãrii sau ridicãrii suspendãrii autorizãrii, ST întocmeşte o nota scrisã prin care comunica LM decizia de menţinere, respectiv de suspendare sau de ridicare a suspendãrii, şi face înregistrãrile în Fişa de urmãrire a stadiului autorizãrii şi în Registrul laboratoarelor de mediu autorizate;
● în cazul retragerii autorizãrii:
a) ST va acţiona conform unei proceduri similare celei efectuate în cazul respingerii autorizãrii, descrisã mai sus, dar va urmãri sa primeascã de la LM certificatul de autorizare;
b) în cazul retragerii autorizãrii numai pentru unele încercãri, ST va retine vechiul certificat şi va întocmi un altul corespunzãtor domeniilor pentru care LM îşi pãstreazã autorizarea şi îl preda unui reprezentant al LM;
c) în cazul retragerii totale a autorizãrii, ST va retine certificatul de autorizare şi va face înregistrãrile în Fişa de urmãrire a stadiului autorizãrii şi în Registrul laboratoarelor de mediu autorizate, va închide şi va arhiva dosarul de autorizare; dosarul se va pãstra în arhiva proprie timp de 2 ani;
● în cazul în care în cursul procesului de autorizare se constata ca datele necesare luãrii deciziei sunt insuficiente, ST comunica auditorului-şef şi LM, prin nota scrisã, amânarea deciziei, cu menţionarea informaţiilor suplimentare solicitate de CA.
7.2.4. La modificarea statutului juridic al unui LM fãrã sa intervinã modificãri în organizare, sistemul calitãţii, echipamente sau personal, LM va informa ST, care va informa CA şi va elibera un nou certificat de autorizare corespunzãtor noului statut.
7.2.5. ST va informa toţi clienţii şi colaboratorii LM beneficiari ai analizelor de control al calitãţii mediului despre acordarea, menţinerea, suspendarea sau retragerea autorizãrii, atât la data obţinerii certificatului de autorizare, cat şi anual prin înscrierea pe pagina de web a MAPM a Listei laboratoarelor de mediu autorizate.
7.2.6. Dacã LM renunţa la obţinerea autorizãrii, poate solicita în scris CA întreruperea procedurii de autorizare. ST înregistreazã cererea în Registrul de evidenta a cererilor de autorizare şi în Fişa de urmãrire a stadiului autorizãrii. Documentele întocmite în cursul procesului de autorizare rãmân în arhiva CA timp de un an. Plãţile efectuate pana la data retragerii nu se restituie LM.
7.3. În cursul activitãţii sale ST trebuie sa întocmeascã, sa actualizeze şi sa pãstreze urmãtoarele documente cu înregistrãri:
a) Registrul de evidenta a cererilor de autorizare;
b) fise de urmãrire a stadiului autorizãrii;
c) procese-verbale ale şedinţelor CA;
d) rapoarte de audit, fise de evaluare;
e) Registrul laboratoarelor de mediu autorizate.
7.4. ST urmãreşte arhivarea şi pãstrarea urmãtoarelor documente:
7.4.1. documentaţii de autorizare (cererea şi documentaţia LM, documentele de audit şi fişele de urmãrire a stadiului autorizãrii) pentru solicitarile respinse - 1 an;
7.4.2. documentaţii de autorizare (cererea şi documentaţia LM, documentele de audit şi fişele de urmãrire a stadiului autorizãrii) anulate - 2 ani;
7.4.3. documentaţii de autorizare (cererea şi documentaţia LM, documentele de audit şi fişele de urmãrire a stadiului autorizãrii) dupã data expirãrii valabilitãţii certificatului - 2 ani;
7.4.4. procese-verbale ale şedinţelor CA - 8 ani;
7.4.5. Registrul de evidenta a cererilor de autorizare - 8 ani;
7.4.6. Registrul laboratoarelor de mediu autorizate - 10 ani.


ANEXA 4

Componenta Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu:
- preşedinte: secretar de stat pentru mediu
- membri: director general - Direcţia generalã reglementare,
autorizare, atestare mediu şi
gestiunea deşeurilor
director - Direcţia de autorizare şi atestare
director - Direcţia de gospodãrire a apelor
consilier - Direcţia de autorizare şi atestare
consilier - Direcţia de control ecologic şi monitoring

Componenta Secretariatului tehnic:
- membri: 3 membri - consilieri sau experţi în cadrul Direcţiei de
autorizare şi atestare
Componenta Comitetului tehnic consultativ:
- reprezentanţi ai Organismului Naţional de Acreditare: 2 membri
- reprezentanţi ai laboratoarelor de referinta: 7 membri, câte un membru pentru fiecare domeniu de masurari
- specialişti, cadre didactice universitare: 5 membri din domenii de masurari diferite
Nominalizarea membrilor Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu şi ai Comitetului tehnic consultativ se va face prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.


ANEXA 5

MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
Comisia de autorizare a laboratoarelor de mediu

CERTIFICAT DE AUTORIZARE
Nr. .........

În conformitate cu prevederile <>Legii protecţiei mediului nr. 137/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 370/2003 privind activitãţile şi sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu, se recunoaşte competenta laboratorului ............./(numele laboratorului) din cadrul .............../(numele organizaţiei), cu sediul în .........../(adresa, telefon, fax, e-mail), pentru efectuarea masurarilor privind (calitatea mediului/monitorizarea mediului) în domeniile înscrise în anexa la prezentul certificat de autorizare.

Preşedintele Comisiei de autorizare a laboratoarelor de mediu,
....................................,
secretar de stat


Emis la ..............
Valabil pana la ........

Prezentul certificat este valabil numai însoţit de anexa cuprinzând domeniile autorizate.Anexa
la Certificatul de autorizare nr. .........

┌──────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐
│ Domeniul autorizat │ Indicatorul mãsurat │ Codul masurarii │
├──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┘ANEXA 6

A. PROCEDURA
de selecţie a auditorilor pentru evaluarea laboratoarelor de mediu

1. Prezenta procedura stabileşte condiţiile şi metodologia pentru selecţia persoanelor specializate în efectuarea auditurilor în laboratoarele de masurari de mediu şi în evaluarea în vederea autorizãrii, denumite în continuare auditori ai laboratoarelor de mediu.
2. Selecţia auditorilor pentru laboratoarele de mediu (LM) se face de Comisia de autorizare a laboratoarelor de mediu (CA), în urma cererilor persoanelor interesate. Calitatea de auditor al LM este atribuitã numai persoanelor fizice şi nu este transmisibila.
3. Auditorii LM sunt selectaţi pe domeniile de încercãri specifice laboratoarelor pe care le evalueaza, în funcţie de calificarea profesionalã şi de experienta pe care o deţin.
4. Pentru a fi selectaţi solicitantii trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sa fie absolvenţi de studii superioare în domeniul pentru care solicita sa devinã auditori; pot fi echivalate studiile superioare din alte domenii, dacã solicitantul a desfãşurat o activitate de minimum 5 ani în domeniul respectiv;
b) sa aibã experienta în activitatea de laborator de minimum 1 an;
c) sa aibã pregãtire de baza (studii superioare cu specializare ecologie) sau activitate în domeniul protecţiei mediului de cel puţin 2 ani sau sa facã dovada absolvirii de cursuri de instruire privind protecţia mediului, organizate de autoritãţile de protecţia mediului, care sa insumeze minimum 30 de zile;
d) sa facã dovada absolvirii unui curs de auditori pentru laboratoare, conform standardelor din seria EN 45000, Ghid ISO 25 sau ISO 17025, organizat de societãţi cu profil de instruire recunoscute legal;
e) sa facã dovada participãrii la cel puţin 5 audituri ca auditor asociat;
f) sa prezinte referinte din partea unui auditor atestat.
5. Nu pot fi selectate ca auditori ai LM persoane care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul LM autorizate, altele decât laboratoarele de referinta, sau în cadrul altor societãţi ori organizaţii care ar putea avea interese în procesul de autorizare.
6. Cererile de selectare ca auditori ai LM împreunã cu actele doveditoare privind calificarile şi experienta solicitanţilor se primesc la Secretariatul tehnic (ST) şi sunt analizate şi aprobate de CA. Persoanele admise sunt înscrise în listele de auditori ai laboratoarelor de mediu, care se actualizeazã şi se fac publice semestrial de cãtre ST al CA.
7. Un auditor al LM îşi pãstreazã aceasta calitate atât timp cat participa la cel puţin doua audituri în fiecare an.

B. REGULAMENT
de funcţionare a echipelor de auditori

1. Prezentul regulament reglementeazã modul de lucru al echipelor de auditori care efectueazã evaluãri în vederea autorizãrii şi supravegherea activitãţii şi performantelor LM.
2. Evaluarea LM se face pe baza analizei activitãţii laboratorului, în urma studierii documentaţiei şi a verificãrilor şi observatiior fãcute de auditori în timpul vizitelor efectuate la sediul laboratorului.
3. Echipele de auditori au urmãtoarele atribuţii:
a) stabilesc sistemul propriu de funcţionare prin elaborarea unor instrucţiuni specifice de lucru;
b) stabilesc criterii de evaluare a LM, pe care le propun spre aprobare CA;
c) întocmesc chestionarele de evaluare;
d) organizeazã şi efectueazã auditurile;
e) apreciazã, pe baza criteriilor stabilite, activitatea LM;
f) stabilesc neconformitãţile şi avizeazã planurile de acţiuni corective (PAC);
g) întocmesc, pãstreazã şi transmit documentaţia de evaluare conform reglementãrilor prevãzute la pct. 7 din anexa nr. 3 la ordin.
4. Alcãtuirea echipelor de auditori
4.1. Echipele de evaluare şi supraveghere sunt formate din auditori selectaţi care îndeplinesc cerinţele înscrise în secţiunea A, specializaţi în domeniul auditat. Ele sunt formate din 3-7 auditori, în funcţie de complexitatea LM.
4.2. Echipele de auditori sunt formate din auditorul-şef, desemnat de CA, şi din membri. Auditorul-şef numeşte unul dintre membrii echipei pentru efectuarea activitãţii de secretariat a echipei.
4.3. În cadrul echipelor de audit, la propunerea auditorului-şef, se pot coopta, în funcţie de necesitaţi, şi specialişti care nu sunt cuprinşi în listele de auditori selectaţi, care au cunoştinţe în domeniul evaluat şi în domeniul autorizãrii LM. Aceştia sunt consideraţi auditori asociaţi. O echipa de audit nu poate avea în componenta mai mult de 35% auditori asociaţi.
4.4. Auditorii asociaţi iau parte la audit alãturi de un alt membru al echipei, pot face verificãri, observaţii sau sugestii pe toatã durata pregãtirii şi desfãşurãrii auditului şi participa la evaluarea finala. Ei nu au dreptul de a întocmi documente de audit. La sfârşitul acţiunii primesc un exemplar al Raportului de audit, care le confirma participarea la verificãri.
4.5. Personalul auditor se angajeazã sa pãstreze confidenţialitatea tuturor documentelor, datelor şi informaţiilor furnizate în vederea autorizãrii.
5. Evaluarea LM
5.1. ST al CA informeazã auditorul desemnat sa conducã o echipa de evaluare/supraveghere despre numirea sa. În funcţie de domeniul şi de complexitatea LM, acesta stabileşte componenta echipei, pe care o comunica ST al CA.
5.2. Modul de desfãşurare a auditului, problemele care se urmãresc, documentele ce se vor întocmi, repartizarea problemelor pentru fiecare dintre membrii echipei sunt stabilite de auditorul-şef şi comunicate membrilor echipei în cadrul unei şedinţe pregãtitoare a auditului.
5.3. La data stabilitã, de comun acord cu LM evaluat, echipa de auditori se deplaseaza la sediul acestuia şi efectueazã auditul propriu-zis. La audit trebuie sa participe reprezentanţi ai LM, care sa punã la dispoziţie toate documentele şi sa probeze toate activitãţile pe care auditorii le considera necesare în vederea evaluãrii.
5.4. În cursul verificãrilor auditorii noteaza neconformitãţile identificate şi eventualele observaţii referitoare la activitatea urmãritã, care sunt apoi cuprinse în Raportul de neconformitãţi întocmit la terminarea auditului.
5.5. Pe baza Raportului de neconformitãţi semnat de auditorul-şef, LM întocmeşte PAC, care este transmis auditorului-şef în maximum 5 zile de la efectuarea auditului. Acesta trebuie sa cuprindã acţiuni corective pentru fiecare dintre neconformitãţile observate şi sa stabileascã termene şi responsabilitãţi pentru realizare.
5.6. Auditorul-şef împreunã cu membrii echipei prelucreaza informaţiile obţinute în urma verificãrilor şi întocmesc, pe baza Raportului de neconformitãţi şi a PAC, Raportul de evaluare, în care se va recomanda încadrarea LM în una dintre situaţiile prevãzute în cap. V secţiunea A pct. 11 din anexa nr. 1 la ordin.
5.7. Documentaţia de prezentare a LM şi documentele întocmite în cursul auditului sunt transmise CA pentru decizia privind autorizarea.
5.8. Câte un exemplar al Raportului de evaluare şi al Raportului de neconformitãţi sunt transmise fiecãrui membru al echipei de evaluare în vederea aprecierii activitãţii fiecãrui auditor.
6. Supravegherea LM autorizate
6.1. Echipa de supraveghere este alcãtuitã asemãnãtor celei de evaluare şi are ca scop urmãrirea respectãrii performantelor declarate la autorizare şi a îndeplinirii acţiunilor cuprinse în PAC în termenele prevãzute.
6.2. Activitatea de supraveghere se desfãşoarã pe baza de audituri similare cu cel de la autorizare. Acestea pot fi:
a) audituri periodice organizate cel puţin o data pe an în scopul stabilirii gradului în care LM respecta angajamentele luate la autorizare. La aceste audituri se verifica întreg domeniul auditat şi la el participa intreaga echipa de supraveghere;
b) audituri de urmãrire organizate în scopul stabilirii gradului în care LM îşi menţine nivelul de competenta pentru un anumit domeniu sau respecta termenele şi mãsurile corective cuprinse în PAC;
c) audituri organizate la cererea LM, în cazul în care se doreşte extinderea domeniului de încercãri, modificarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru pentru un anumit domeniu sau ridicarea suspendãrii autorizãrii.
6.3. La restrangerea domeniului sau suspendarea autorizãrii la cererea LM nu este necesarã efectuarea unui audit, fiind suficienta cererea LM întocmitã în acest sens.
6.4. Auditorul-şef al echipei de supraveghere transmite CA pentru analiza câte un exemplar al documentaţiei întocmite în timpul auditurilor întreprinse, cu menţionarea în Raportul de evaluare a recomandarii privind menţinerea, retragerea, extinderea, modificarea domeniului, suspendarea sau ridicarea suspendãrii autorizãrii.
6.5. Câte un exemplar al rapoartelor de evaluare şi al rapoartelor de neconformitate va fi pãstrat de fiecare dintre auditorii participanţi la verificãri, în scopul evaluãrii activitãţii proprii.
7. Responsabilitãţi
7.1. Auditorul-şef este responsabil pentru:
- organizarea şi coordonarea echipei de audit;
- buna desfãşurare şi eficienta auditurilor;
- întocmirea documentelor referitoare la audit.
7.2. Membrii echipei de audit rãspund de:
- buna desfãşurare şi eficienta auditurilor;
- obiectivitatea şi corectitudinea verificãrilor;
- obiectivitatea şi corectitudinea evaluãrii.
7.3. Secretarul echipei de audit este responsabil pentru:
- pãstrarea documentaţiei primite pentru evaluare şi a celei întocmite de echipele de audit;
- asigurarea legãturii cu ST şi LM;
- primirea sesizarilor şi observaţiilor clienţilor sau ale altor instituţii privind activitatea LM.

ANEXA 7

DOMENII DE MASURARI
ale factorilor de mediu

1. În funcţie de factorii de mediu ale cãror caracteristici se determina, se stabilesc domenii şi subdomenii de masurari; pentru fiecare dintre acestea este notificat laboratorul de referinta. Domeniile, subdomeniile şi laboratoarele de referinta sunt prezentate în tabelul 1.
2. Indicatorii de mediu reprezentând masurarile care se fac în laboratoarele de mediu sunt cuprinşi în Nomenclatorul indicatorilor de mediu şi prezentaţi în tabelul 2, grupati pe domenii şi subdomenii în funcţie de factorii de mediu la care se referã.
3. Nomenclatorul indicatorilor de mediu se întocmeşte sub coordonarea MAPM pe baza propunerilor laboratoarelor de referinta pentru fiecare domeniu, se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului şi se revizuieste anual.
4. În funcţie de modul de mãsurare şi aparatura necesarã, indicatorii de mediu sunt clasificati în categorii analitice. Tipurile de categorii analitice sunt prezentate în tabelul 3.
5. Categoria analitica atribuitã fiecãrui indicator este precizatã în Nomenclatorul indicatorilor de mediu.
6. Fiecare indicator de mediu care se autorizeaza va avea un cod de identificare ce va conţine categoria analitica, numãrul indicatorului şi domeniul de mãsurare, înscrise în forma:
DS / CC -NNN,
unde:
DS reprezintã codul domeniului şi subdomeniului în care se încadreazã mãsurarea, conform tabelului 1 (majuscula + cifra romana);
CC reprezintã numãrul categoriei analitice conform tabelului 3 (2 cifre);
NNN reprezintã numãrul indicatorului mãsurat, conform Nomenclatorului indicatorilor de mediu (1, 2 sau 3 cifre).Tabelul 1
┌────────────────┬────────────────────────┬─────┬─────────────────────────────┐
│ DOMENIU │SUBDOMENIU │ COD │ LABORATOARE DE REFERINTA │
├────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│AER │Pulberi şi suspensii │A I │ICIM; │
│ │în atmosfera │ │Inst. Nat. Cerc. Dezv. Pt. │
│ │ │ │Protecţia muncii │
│ ├────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│ │Emisii de poluanti │A II │ICIM; │
│ │ │ │Inst. Nat. Cerc. Dezv. Pt. │
│ │ │ │Protecţia muncii │
│ ├────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│ │Emisii de la instalaţii │A III│ICIM, ICEMENERG │
│ ├────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│ │Imisii │A IV │INMH │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│APA │Ape naturale- indicatori│BI │ICIM, ANAR │
│ │fizico-chimici │ │ │
│ ├────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│ │Ape naturale - │B II │ICIM │
│ │micropoluanti │ │ │
│ ├────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│ │Ape uzate │B III│ICIM │
│ ├────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│ │Namoluri │B IV │ICIM │
├────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│SOLURI │Soluri │C │Instit. De Cerc. pt. │
│ │ │ │Pedologie şi Agrochimie, │
│ │ │ │Instit. Geologic al României │
├────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│DEŞEURI, LEVIGAT│Deşeuri │D I │ICIM │
│ ├────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│ │Levigat │D II │ICIM │
│ ├────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│ │Namoluri industriale │D III│ICIM │
├────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│PROBE │Indicatori de │E I │ICIM │
│MICROBIOLOGICE, │eutrofizare, │ │ │
│ECOTOXICOLOGIE │microbiologic şi │ │Instit. De Sãnãtate Publica │
│ŞI BIODIVERSI- │bacteriologie │ │ │
│ TATE ├────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│ │Ecotoxicologie │EII │Instit. de Cerc. pt. │
│ │ │ │Protecţia Plantelor Baneasa │
│ │ │ │ICIM │
│ ├────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│ │Arii protejate, │E III│Instit. De Biologie al │
│ │habitate naturale şi │ │ Academiei Romane │
│ │specii sãlbatice │ │Institutul de Cercetãri şi │
│ │ │ │ Amenajãri Silvice │
│ │ │ │INCD "Delta Dunãrii" Tulcea │
│ │ │ │INCDM "Grigore Antipa" │
│ │ │ │Constanta │
├────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│ZGOMOT, UNDE │Zgomot │F I │ICIM │
│ELECTROMAGNETICE├────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│ │Unde electromagnetice │F II │ICEMENERG │
├────────────────┼────────────────────────┼─────┼─────────────────────────────┤
│RADIOACTIVITATE │Radiactivitate │G │ICIM; │
└────────────────┴────────────────────────┴─────┴─────────────────────────────┘

Tabelul 2

NOMENCLATORUL INDICATORILOR DE MEDIU
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Indicator Do- Ca- Cod Observaţii
crt. me- teg.
niu ana-
li-
tic
(conf.
tabel
3)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Esantionare A I 39 AI/39-001 În teren
2 Particule de cuart A I 03 AI/03-002 În laborator
3 Cadmiu şi compusii sãi A I 17 AI/17-003 În laborator
4 Cobalt şi compusii sãi A I 17 AI/17-004 În laborator
5 Crom şi compusii sãi A I 17 AI/17-005 În laborator
6 Cupru şi compusii sãi A I 17 AI/17-006 În laborator
7 Mangan şi compusii sãi A I 17 AI/17-007 În laborator
8 Nichel şi compusii sãi A I 17 AI/17-008 În laborator
9 Paladiu şi compusii sãi A I 17 AI/17-009 În laborator
10 Platina şi compusii sãi A I 17 AI/17-010 În laborator
11 Plumb şi compusii sãi A I 17 AI/17-011 În laborator
12 Staniu şi compusii sãi A I 17 AI/17-012 În laborator
13 Seleniu şi compusii sãi A I 17 AI/17-013 În laborator
14 Rodiu şi compusii sãi A I 17 AI/17-014 În laborator
15 Vanadiu şi compusii sãi A I 17 AI/17-015 În laborator
16 Taliu şi compusii sãi A I 17 AI/17-016 În laborator
17 Telur şi compusii sãi A I 17 AI/17-017 În laborator
18 Antimoniu (Sb) şi compusii sãi A I 17 AI/17-018 În laborator
19 Arsen şi compusii sãi A I 18 AI/18-019 În laborator
20 Mercur şi compusii sãi A I 18 AI/18-020 În laborator
21 Arsen şi compusii sãi A I 20 AI/20-021 În laborator
22 Mangan şi compusii sãi A I 19 AI/19-022 În laborator
23 Cianuri A I 19 AI/19-023 În laborator
24 Floruri sub forma de pulberi A I 20 AI/20-024 În laborator
25 Esantionare A II 39 AII/39-025 În teren
26 Fosgen A II 19 AII/19-026 În laborator
27 Hidrogen arseniat A II 19 AII/19-027 În laborator
28 Hidrogen fosforat A II 19 AII/19-028 În laborator
29 Hidrogen sulfurat A II 19 AII/19-029 În laborator
30 Fluor şi compusii sãi A II 20 AII/20-030 În laborator
31 Clor A II 19 AII/19-031 În laborator
32 Acid cianhidric A II 19 AII/19-032 În laborator
33 Amoniac A II 19 AII/19-033 În laborator
34 Compuşi clorurati cu excepţia clorurii A II 19 AII/19-034 În laborator
de cianogen şi a fosgenului (exprimati
în acid clorhidric)
35 Oxizi de sulf (anhidrida sulfuroasa şi A II 19 AII/19-035 În laborator
anhidrida sulfurica)(exprimati în
anhidrida sulfuroasa)
36 Oxizi de azot (monoxid de azot şi A II 19 AII/19-036 În laborator
dioxid de azot)(exprimati în dioxid
de" azot)
37 Brom A II 07 AII/07-037 În laborator
38 Acid acrilic A II 07 AII/07-038 În laborator
39 Acid cloracetic A II 07 AII/07-039 În laborator
40 Acid formic, A II 14 AII/14-040 În laborator
41 Azbest A II 03 AII/03-041 În laborator
42 Be şi compusii sãi A II 17 AII/17-042 În laborator
43 Cr şi compusii sãi A II 17 AII/17-043 În laborator
44 Co şi compusii sãi A II 17 AII/17-044 În laborator
45 As şi compusii sãi A II 18 AII/18-045 În laborator
46 Ni şi compuşi A II 17 AII/17-046 În laborator
47 Benzo(a) piren A II 14 AII/14-047 În laborator
48 2-naftilamina A II 14 AII/14-048 În laborator
49 Etilen-amina A II 14 AII/14-049 În laborator
50 Epoxid de etilenã A II 14 AII/14-050 În laborator
51 Dibenzeno-antracen A II 14 AII/14-051 În laborator
52 3,3 - Diclorbenzidina A II 14 AII/14-052 În laborator
53 Acrilonitril A II 14 AII/14-053 În laborator
54 Benzen A II 14 AII/14-054 În laborator
55 1,3-Butadiena A II 14 AII/14-055 În laborator
56 Clorura de vinii A II 14 AII/14-056 În laborator
57 1,2-Dibromometan A II 14 AII/14-057 În laborator
58 1,2-Epoxipropan A II 14 AII/14-058 În laborator
59 1 cloro 2,3 epoxipropan A II 14 AII/14-059 În laborator
60 Hidrazina A II 14 AII/14-060 În laborator
61 Esantionare A III 39 AIII/39-061 În teren
62 Pulberi A III 03 AIII/03-062 În laborator
63 Monoxid de carbon (CO) A III 08 AIII/08-063 În teren
64 Oxid de sulf [SO(x)][S0(2)] A III 08 AIII/08-064 În teren
65 Oxid de azot [NO(x)][N0(2)] A III 08 AIII/08-065 În teren
66 Substanţe organice (C total) A III 10 AIII/10-066 În laborator
67 Acid clorhidric (Cl^-) A III 08 AIII/08-067 În teren
68 Acid fluorhidric (F^-) A III 08 AIII/08-068 În teren
69 Hidrogen sulfurat [H(2)S] A III 08 AIII/08-069 În teren
70 Metale (Cu, Cr, Co, Cd, Hg, Mn, Ni, A III 17 AIII/17-070 În laborator
Sn, Sb, Ti, V, As)
71 Cenusi A III 03 AIII/03-071 În laborator
72 Dioxine A III 14 AIII/14-072 În laborator
73 Furani A III 14 AIII/14-073 În laborator
74 Fenol A III 21 074 În laborator
75 PCB-uri A III 14 AIII/10754- În laborator
76 PAH-uri A III 14 AIII/14-076 În laborator
77 Clor A III 19 AIII/19-077 În laborator
78 Metale grele A III 17 AIII/17-078 În laborator
(Ba, Pb, Ni, V)
79 Fosfor A III 19 AIII/14-079 În laborator
80 Tetraetil plumb A III 14 AIII/14-080 În laborator
81 Esantionare A IV 39 AIV/39-081 În laborator
82 Acid clorhidric (Cl^-) A IV 19 AIV/19-082 În laborator
83 Acroleina A IV 19 AIV/19-083 În laborator
84 Aldehide A IV 19 AIV/19-084 În laborator
85 Arsen A IV 20 AIV/20-085 În laborator
86 Benzen A IV 14 AIV/14-086 În laborator
87 Clor A IV 19 AIV/19-087 În laborator
88 Dioxid de azot A IV 19 AIV/19-088 În laborator
89 Dioxid de azot A IV 21 AIV/21-089 În laborator
90 Dioxid de sulf A IV 19 AIV/19-090 În laborator
91 Dioxid de sulf A IV 21 AIV/21-091 În laborator
92 Fenol A IV 19 AIV/19-092 În laborator
93 Fluor (compuşi anorganici sub forma A IV 20 AIV/20-093 În laborator
de aerosoli)
94 Hidrogen sulfurat A IV 19 AIV/19-094 În laborator
95 Metanol A IV 19 AIV/19-095 În laborator
96 Metil - mercaptani A IV 19 AIV/19-096 În laborator
97 Oxid de carbon A IV 19 AIV/19-097 În laborator
98 Oxidanti [O(3)] A IV 19 AIV/19-098 În laborator
99 Oxidanti A IV 21 AIV/21-099 În laborator
100 Aerosoli de acid sulfuric A IV 19 AIV/19-100 În laborator
101 Sulfati în suspensie A IV 19 AIV/19-101 În laborator
102 Sulfura de carbon A IV 19 AIV/19-102 În laborator
103 Tricloretilena A IV 14 AIV/14-103 În laborator
104 Pulberi în suspensie A IV 03 AIV/03-104 În laborator
105 Pulberi sedimentabile A IV 03 AIV/03-105 În laborator
106 Crom[CrO(3)] A IV 17 AIV/17-106 În laborator
107 Cadmiu A IV 17 AIV/17-107 În laborator
108 Plumb A IV 17 AIV/17-108 În laborator
109 Esantionare ape naturale B I 37 BI/37-109 În teren
110 Temperatura B I 01 BI/01-110 În teren
111 Transparenta B I 01 BI/01-111 În laborator
112 Gust B I 02 BI/02-112 În laborator
113 Miros B I 02 BI/02-113 În laborator
114 Culoare B I 01 BI/01-114 În laborator
115 pH B I 13 BI/13-115 În laborator
116 Materii în suspensii B I 03 BI/03-116 În laborator
117 Conductivitatea electrica B I 13 BI/13-117 În laborator
118 Reziduu filtrabil uscat la 105°C B I 03 BI/03-118 În laborator
119 Calciu B I 17 BI/17-119 În laborator
120 Magneziu B I 17 BI/17-120 În laborator
121 Sodiu B I 17 BI/17-121 În laborator
122 Potasiu B I 17 BI/17-122 În laborator
123 Duritate totalã B I 07 BI/07-123 În laborator
124 Alcalinitate carbonatata B I 07 BI/07-124 În laborator
125 CO(2) liber B I 07 BI/07-125 În laborator
126 Cloruri B I 07 BI/07-126 În laborator
127 Clor residual liber [Cl(2)] B I 19 BI/19-127 În laborator
128 Fluoruri B I 20 BI/20-128 În laborator
129 Sulfati B I 03 BI/03-129 În laborator
130 Substanţe organice oxidabile B I 07 BI/07-130 În laborator
CCO-Mn (indice de permanganat)
131 Substanţe organice oxidabileCCO-Cr B I 09 BI/09-131 În laborator
132 Carbon organic total (COT) B I 10 BI/10-132 În laborator
133 Substanţe organice CBO(5) B I 09 BI/09-133 În laborator
134 Oxigen dizolvat B I 09 BI/09-134 În laborator
135 Sulfuri şi hidrogen sulfurat B I 19 BI/19-135 În laborator
136 Cianuri B I 19 BI/19-136 În laborator
137 Sulfocianuri B I 19 BI/19-137 În laborator
138 Aluminiu B I 21 BI/21-138 În laborator
139 Argint B I 17 BI/17-139 În laborator
140 Arsen B I 18 BI/18-140 În laborator
141 Bariu B I 17 BI/17-141 În laborator
142 Cadmiu B I 17 BI/17-142 În laborator
143 Cobalt B I 17 BI/17-143 În laborator
144 Crom (III, IV) B I 17 BI/17-144 În laborator
145 Cupru B I 17 BI/17-145 În laborator
146 Fier (II, III) B I 17 BI/17-146 În laborator
147 Mangan B I 17 BI/17-147 În laborator
148 Mercur B I 17 BI/17-148 În laborator
149 Molibden B I 17 BI/17-149 În laborator
150 Nichel B I 17 BI/17-150 În laborator
151 Plumb B I 17 BI/17-151 În laborator
152 Seleniu B I 20 BI/20-152 În laborator
153 Zinc B I 17 BI/17-153 În laborator
154 Esantionare ape naturale B II 37 BII/37-154 În teren
155 Anilina B II 14 BII/14-155 În laborator
156 Benzaldehida B II 14 BII/14-156 În laborator
157 Benzen B II 14 BII/14-157 În laborator
158 Compuşi hidroxi aromati B II 14 BII/14-158 În laborator
159 Hidrazina B II 19 BII/19-159 În laborator
160 Naftalina B II 15 BII/15-160 În laborator
161 α şi â-naftol B II 19 BII/19-161 În laborator
162 Toluen B II 14 BII/14-162 În laborator
163 Chinoleina B II 15 BII/15-163 În laborator
164 Compuşi organici cu azot şi fosfor B II 15 BII/15-164 În laborator
(de ex atrazin, propazin, simazin,
cianozine, etc )
165 Clorfenoli B II 15 BII/15-165 În laborator
166 Produse petroliere B II 22 BII/22-166 În laborator
167 Hidrocarburi policiclice aromatice B II 14 BII/14-167 În laborator
(PAH-uri)
168 Pesticide (insecticide organo- B II 14 BII/14-168 În laborator
clorurate)
169 Pesticide (insecticide organo- B II 14 BII/14-169 În laborator
fosforice, organo-metalice)
170 Amine aromatice (fenil - p- naftalina) B II 14 BII/14-170 În laborator
171 Policloro-bifenili (PCB-uri) B II 14 BII/14-171 În laborator
172 Compuşi organici halogenati(AOX) B II 14 BII/14-172 În laborator
173 Indice fenolic (fenoli antrenabili cu B II 06 BII/06-173 În laborator
vapori de apa)
174 Detergenti anionici B II 19 BII/19-174 În laborator
175 Detergenti neionici B II 20 BII/20-175 În laborator
176 Detergenti neionici B II 13 BII/13-176 În laborator
177 Substanţe extractibile cu solventi B II 06 BII/06-177 În laborator
178 Esantionare ape uzate B III 37 BIII/37-178 În teren
179 Temperatura B III 01 BIII/01-179 În teren
180 pH B III 13 BIII/13-180 În laborator
181 Materii în suspensie (MS) B III 03 BIII/03-181 În laborator
182 Consum biochimic de oxigen la 5 zile B III 09 BIII/09-182 În laborator
[CB(05)]
183 Consum chimic de oxigen-metoda cu B III 07 BIII/07-183 În laborator
dicromat de potasiu (CCO-Cr)
184 Azot amoniacal[NH(4)^+] B III 19 BIII/19-184 În laborator
185 Azot total (N) B III 20 BIII/20-185 În laborator
186 Azotati [NO(3)^-] B III 19 BIII/19-186 În laborator
187 Azotiti [NO(2)^-)] B III 19 BIII/19-187 În laborator
188 Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S²-) B III 07 BIII/07-188 În laborator
189 Sulfiti [SO(3)²-] B III 07 BIII/07-189 În laborator
190 Sulfati [SO(4)²-] B III 03 BIII/03-190 În laborator
191 Fenoli antrenabili cu vapori de apa B III 20 BIII/20-191 În laborator
[C(6)H(5)OH]
192 Substanţe extractibile cu solventi B III 06 BIII/06-192 În laborator
organici
193 Produse petrolier B III 03 BIII/03-193 În laborator
194 Fosfor total (P) B III 19 BIII/19-194 În laborator
195 Detergenti sintetici B III 19 BIII/19-195 În laborator
196 Cianuri totale B III 19 BIII/19-196 În laborator
197 Clor liber [Cl(2)] B III 19 BIII/19-197 În laborator
198 Cloruri (Cl^-) B III 07 BIII/07-198 În laborator
199 Fluoruri(F^-) B III 20 BIII/20-199 În laborator
200 Reziduu filtrat la 105°C B III 03 BIII/03-200 În laborator
201 Arsen B III 20 BIII/20-201 În laborator
202 Aluminiu B III 21 BIII/21-202 În laborator
203 Calciu B III 17 BIII/17-203 În laborator
204 Plumb B III 17 BIII/17-204 În laborator
205 Cadmiu B III 17 BIII/17-205 În laborator
206 Crom (III,VI, total) B III 17 BIII/17-206 În laborator
207 Fier total ionic (Fe^2+, Fe^3+) B III 17 BIII/17-207 În laborator
208 Cupru B III 17 BIII/17-208 În laborator
209 Nichel B III 17 BIII/17-209 În laborator
210 Zinc B III 17 BIII/17-210 În laborator
211 Mercur B III 17 BIII/17-211 În laborator
212 Argint B III 17 BIII/17-212 În laborator
213 Molibden B III 17 BIII/17-213 În laborator
214 Seleniu B III 17 BIII/17-214 În laborator
215 Mangan B III 17 BIII/17-215 În laborator
216 Magneziu B III 17 BIII/17-216 În laborator
217 Cobalt B III 17 BIII/17-217 În laborator
218 Culoare (produse chimice lichide) B III 01 BIII/01-218 În laborator
219 Esantionare namoluri B IV 38 BIV/38-219 În teren
220 Rezistenta specifica la filtrare B IV 05 BIV/05-220 În laborator
221 Coeficient de compresibilitate B IV 05 BIV/05-221 În laborator
222 Timp de crapare al turtei de namol B IV 05 BIV/05-222 În laborator
223 Cadmiu B IV 17 BIV/17-223 În laborator
224 Crom total B IV 17 BIV/17-224 În laborator
225 Nichel B IV 17 BIV/17-225 În laborator
226 Cupru B IV 17 BIV/17-226 În laborator
227 Zinc B IV 17 BIV/17-227 În laborator
228 Fier B IV 17 BIV/17-228 În laborator
229 Esantionare soluri C I 36 CI/36-229 În teren
230 pH C I 13 CI/13-230 În laborator
231 Conductivitate electrica C I 13 CI/13-231 În laborator
232 Umiditate C I 03 CI/03-232 În laborator
233 Substanta uscata C I 03 CI/03-233 În laborator
234 Analiza granulometrica C I 04 CI/04-234 În laborator
235 Carbon total C I 10 CI/10-235 În laborator
236 Carbon organic C I 10 CI/10-236 În laborator
237 Carbonati C I 11 CI/11-237 În laborator
238 Metale grele C I 20 CI/20-238 În laborator
(pretratare probe)
239 Metale grele C I 17 CI/17-239 În laborator
240 Cianuri C I 19 CI/19-240 În laborator
241 Clorbenzen C I 14 CI/14-241 În laborator
242 Clorfnili C I 14 CI/14-242 În laborator
243 Policlor-bifenili (PCB-uri) C I 14 CI/14-243 În laborator
244 Pesticide organoclorurate C I 14 CI/14-244 În laborator
245 Triazine C I 14 CI/14-245 În laborator
246 Esantionare deşeuri D I 40 DI/40-246 În teren
247 Umiditate D I 03 DI/03-247 În laborator
248 Cenusa D I 03 DI/03-248 În laborator
249 Carbon D I 12 DI/12-249 În laborator
250 Hidrogen D I 12 DI/12-250 În laborator
251 Sulf D I 12 DI/12-251 În laborator
252 Clor D I 12 DI/12-252 În laborator
253 Putere calorifica inferioarã D I 12 DI/12-253 În laborator
254 Putere calorifica superioarã D I 12 DI/12-254 În laborator
255 Compoziţie fizica (deşeuri urbane) D I 03 DI/03-255 În teren
256 Comportarea la levigare D I 03 DI/03-256 În laborator
257 Esantionare levigat D II 37 DII/37-257 În teren
258 pH D II 13 DII/13-258 În laborator
259 Materii în suspensie D II 03 DII/03-259 În laborator
260 Consum biochimic de oxigen la 5 zile D II 09 DII/09-260 În laborator
261 Consum chimic de oxigen CCO-Cr D II 09 DII/09-261 În laborator
262 Substanţe extractibile cu solventi D II 06 DII/06-262 În laborator
organici
263 Azot amoniacal D II 19 DII/19-263 În laborator
264 Fosfor total D II 19 DII/19-264 În laborator
265 Cianuri totale D II 19 DII/19-265 În laborator
266 Sulfuri şi hidrogen sulfurat D II 19 DII/19-266 În laborator
267 Sulfiti D II 19 DII/19-267 În laborator
268 Sulfati D II 19 DII/19-268 În laborator
269 Fenoli antrenabili cu vapori de apa D II 20 DII/20-269 În laborator
270 Detergenti biodegradabili D II 19 DII/19-270 În laborator
271 Plumb D II 19 DII/19-271 În laborator
272 Cadmiu D II 19 DII/19-272 În laborator
273 Crom total D II 19 DII/19-273 În laborator
274 Crom hexavalent D II 19 DII/19-274 În laborator
275 Cupru D II 19 DII/19-275 În laborator
276 Zinc D II 19 DII/19-276 În laborator
277 Nichel D II 19 DII/19-277 În laborator
278 Mangan total D II 19 DII/19-278 În laborator
279 Clor rezidual liber D II 19 DII/19-279 În laborator
280 Esantionare ape naturale E I 37 EI/37-280 În teren
281 Bacterii coliforme totale E I 23 EI/23-281 În laborator
282 Bacterii coliforme fecale E I 23 EI/23-282 În laborator
283 Streptococi fecali E I 23 EI/23-283 În laborator
284 Germeni totali la 37°C E I 23 EI/23-284 În laborator
285 Salmonella E I 23 EI/23-285 În laborator
286 Fitoplancton: E I 24 EI/24-286 În laborator
- numãr taxoni
- densitate
- biomasa
- indice saprob
287 Zoobentos: E I 24 EI/24-287 În laborator
- numãr taxoni
- densitate
- indice saprob
288 Zooplancton: E I 24 EI/24-288 În laborator
- numãr taxoni
- densitate
- biomasa
289 Mãsurarea clorofilei "a" E I 24 EI/24-28 9 În laborator
în teren
290 Esantionare soluri E II 36 EII/36-290 În teren
291 Adsorbtia şi desorbtia poluantilor în E II 25 EII/25-291 În laborator
sol
292 Indicatori privind degradarea E II 25 EII/25-292 În laborator
poluantilor în soluri
293 Mobilitatea poluantilor în sol E II 25 EII/25-293 În laborator
294 Reactivitatea poluantilor în sol E II 25 EII/25-294 În laborator
295 Esantionare ape E II 37 EII/37-295 În teren
296 Adsorbtia şi desorbtia poluantilor în E II 25 EII/25-296 În laborator
ape
297 Indicatori privind degradarea E II 25 EII/25-297 În laborator
poluantilor în ape
298 Esantionare atmosfera E II 39 EII/39-298 În teren
299 Indicatori privind degradarea E II 25 EII/25-299 În teren
poluantilor volatili în aer
300 Esantionare probe biologice E II 41 EII/41-300 În teren
301 Efecte toxice fata de pãsãri E II 26 EII/26-301 În laborator
302 Efecte toxice asupra pestilor E II 26 EII/26-302 În laborator
303 Toxicitate acuta fata de Daphnia E II 26 EII/26-303 În laborator
magna
304 Efecte asupra creşterii algelor E II 26 EII/26-304 În laborator
305 Efecte asupra albinelor E II 26 EII/26-305 În laborator
306 Efecte asupra ramelor şi altor E II 26 EII/26-306 În laborator
macroorganisme din sol
307 Efecte asupra microorganismelor din E II 26 EII/26-307 În laborator
sol
308 Efecte asupra altor organisme E II 26 EII/26-308 În laborator
309 Suprafata totalã a ariilor naturale E III 28 EIII/28-309 În teren
protejate
310 Procentul ariilor naturale protejate E III 28 EIII/28-310 În teren
din suprafata tarii
311 Evoluţia suprafeţei totale şi a E III 28 EIII/28-311 În teren
procentajului ariilor naturale protejate
312 Suprafata procentualã a tipurilor de E III 28 EIII/28-312 În teren
arii protejate
313 Suprafata procentualã a zonelor E III 28 EIII/28-313 În teren
dominate de specii sãlbatice
314 Mãrimea şi distribuţia ariilor E III 28 EIII/28-314 În teren
protejate
315 Suprafata, lungimea şi numãrul E III 28 EIII/28-315 În teren
coridoarelor biologice
316 Modificãri ale dimensiunilor medii E III 28 EIII/28-316 În teren
ale fragmentarilor existente în
coridoarele biologice identificate
317 Suprafata totalã a diferitelor tipuri E III 28 EIII/28-317 În teren
de habitate
318 Suprafata totalã a diferitelor tipuri E III 28 EIII/28-318 În teren
de habitate ca % din suprafata tarii
319 Modificãri ale suprafeţelor totale ale E III 28 EIII/28-319 În teren
tipurilor de habitate
320 Modificãri ale mãrimii medii a E III 28 EIII/28-320 În teren
tipurilor de habitate
321 Suprafata totalã acoperitã cu pãduri E III 28 EIII/28-321 În teren
322 Suprafata totalã acoperitã cu pãduri E III 28 EIII/28-322 În teren
ca % din suprafata tarii
323 Evoluţia suprafeţelor împãdurite dupã E III 28 EIII/28-323 În teren
tipul de padure (primara, secundarã
sau plantaţie)
324 Schimbãri în folosinta terenurilor, E III 28 EIII/28-324 În teren
conversia terenurilor acoperite de
padure spre alte tipuri de folosinta
(proporţia despaduririlor)
325 Fragmentarea suprafeţelor împãdurite E III 28 EIII/28-325 În teren
326 Procentul de arii protejate din aria E III 28 EIII/28-326 În teren
totalã impadurita
327 Procentul din suprafata impadurita E III 28 EIII/28-327 În teren
administratã pentru producţia de lemn
din suprafata totalã impadurita
328 Procentul din suprafata impadurita E III 28 EIII/28-328 În teren
administratã pentru recreere şi
turism din suprafata totalã impadurita
329 Aria şi procentul suprafeţelor E III 28 EIII/28-329 În teren
impadurita administrate pentru
protecţia pantelor
330 Volumul anual de masa lemnoasã E III 28 EIII/28-330 În teren
recoltata
331 Numãrul şi mãrimea incendiilor E III 28 EIII/28-331 În teren
forestiere
332 Suprafata şi mãrimea terenurilor E III 28 EIII/28-332 În teren
degradate reabilitate prin operaţii
forestiere
333 Relaţia dintre gradul de acoperire cu E III 28 EIII/28-333 În teren
pãduri şi frecventa inundatiilor
334 Suprafata şi procentul terenurilor E III 28 EIII/28-334 În teren
forestiere afectate de dezastre
naturale (atacuri de insecte, boli,
incendii, alunecãri de teren,
inundatii)
335 Estimarea stocãrii carbonului E III 28 EIII/28-335 În teren
336 Suprafata agricolã (exploatatã E III 28 EIII/28-336 În teren
intensiv, semi-intensiv şi
necultivata)
337 Schimbãri în suprafata agricolã E III 28 EIII/28-337 În teren
(converia spre şi dinspre
agricultura)
338 Utilizarea pesticidelor în agricultura E III 28 EIII/28-338 În teren
339 Evoluţia suprafeţei zonelor umede E III 28 EIII/28-339 În teren
340 Rata de pierdere a zonelor umede E III 28 EIII/28-340 În teren
341 Procentul din zona costiera cu E III 28 EIII/28-341 În teren
populaţie mai mare de 100
locuitori/kmp
342 Poziţia liniei ţãrmului E III 28 EIII/28-342 În teren
343 Numãrul speciilor existente, pe E III 29 EIII/29-343 În teren
grupuri (pãsãri, mamifere,
vertebrate, nevertebrate etc )
344 Numãrul speciilor extincte, E III 29 EIII/29-344 În teren
vulnerabile, amenintate, şi endemice,
dependente de padure, pe grupuri
(de ex: pãsãri, mamifere, vertebrate,
nevertebrate etc )
345 Existenta procedurilor pentru E III 29 EIII/29-345 În teren
identificarea speciilor în pericol
de extinctie, rare şi amenintate
346 Schimbãri în distribuţia şi abundenta E III 29 EIII/29-346 În teren
speciilor native de flora şi fauna
347 Numãrul speciilor de flora şi fauna E III 29 EIII/29-347 În teren
introduse
348 Numãrul şi mãrimea populatiilor E III 29 EIII/29-348 În teren
speciilor invazive
349 Evoluţia în prezenta, locaţia, E III 29 EIII/29-349 În teren
suprafata, efectivele şi numãrul
speciilor invazive
350 Evoluţia efectivelor populationale E III 29 EIII/29-350 În teren
ale speciilor de interes pentru
conservare
351 Specii cu populaţii stabile sau în E III 29 EIII/29-351 În teren
creştere
352 Specii cu populaţii în declin E III 29 EIII/29-352 În teren
353 Specii amenintate în arii protejate E III 29 EIII/29-353 În teren
354 Specii endemice în arii protejate E III 29 EIII/29-354 În teren
355 Specii amenintate conservate ex-situ E III 29 EIII/29-355 În teren
356 Raportul dintre speciile introduse E III 29 EIII/29-356 În teren
(exotice) şi cele native în plantaţii
forestiere
357 Numãrul speciilor dependente de E III 29 EIII/29-357 În teren
pãduri a cãror populaţie e în declin
358 Nivelele populationale ale speciilor E III 29 EIII/29-358 În teren
reprezentative diverselor habitate
359 Numãrul speciilor amenintate de E III 29 EIII/29-359 În teren
agricultura pe grupe (pãsãri,
mamifere, plante vasculare, vertebrate,
nevertebrate etc )
360 Numãrul speciilor vertebrate prezente E III 29 EIII/29-360 În teren
în habitatele agricole
361 Diversitatea speciilor utilizate pentru E III 29 EIII/29-361 În teren
hrana
362 Eroziunea/Pierderea patrimoniului E III 29 EIII/29-362 În teren
diversitatii genetice
363 Înlocuirea raselor locale cu cele E III 29 EIII/29-363 În teren
importate
364 Înlocuirea plantelor de cultura E III 29 EIII/29-364 În teren
indigene
365 Schimbãri în tipul de vegetaţie de-a E III 29 EIII/29-365 În teren
lungul cursurilor de apa
366 Specii amenintate de peşti de apa E III 29 EIII/29-366 În teren
dulce ca % din totalul speciilor
de peşti
367 Numãrul speciilor de peşti de apa E III 29 EIII/29-367 În teren
dulce introduse
368 Numãrul speciilor din apele E III 29 EIII/29-368 În teren
continentale extincte, în pericol,
amenintate, vulnerabile, endemice,
pe grupe (de ex: pãsãri, mamifere
acvatice, nevertebrate, amfibieni,
plante vasculare, fauna bentonica etc.)
369 Schimbãri în capturile de peşti, dupã E III 29 EIII/29-369 În teren
specii
370 Specii amenintate de peşti marini ca E III 29 EIII/29-370 În teren
% din totalul cunoscut al speciilor
de peşti
371 Schimbãri în capturile de peşti E III 29 EIII/29-371 În teren
maritimi, dupã specii
372 Zgomot exterior F I 30 FI/30-372 În teren
373 Zgomot interior F I 30 FI/30-373 În teren
374 Determinarea activitãţii volumice a G I 34 GI/34-374 În laborator
tritiului în ape
375 Determinarea concentratiei activitãţii G I 35 GI/35-375 În laborator
radionuclizilor prin spectrometrie
gamma de inalta rezoluţie în ape
376 Mãsurarea activitãţii beta globale la G I 32 GI/32-376 În laborator
apa nesalina
377 Mãsurarea activitãţii alfa globale la G I 32 GI/32-377 În laborator
apa nesalina
378 Determinarea conţinutului de G I 33 GI/33-378 În laborator
plutoniu în ape
379 Determinarea activitãţii beta globale G I 32 GI/32-379 În laborator
în ape
380 Determinarea conţinutului de strontiu G I 32 GI/32-380 În laborator
89 şi strontiu 90 din apa potabilã
381 Determinarea conţinutului de strontiu G I 32 GI/32-381 În laborator
89 şi de strontiu 90 în aer
382 Determinarea activitãţii beta globale G I 32 GI/32-382 În laborator
în aer
383 Determinarea radonului şi toronului G I 32 GI/32-383 În laborator
în aer
384 Determinarea activitãţii alfa globale G I 32 GI/32-384 În laborator
în aer
385 Determinarea conţinutului de G I 33 GI/33-385 În laborator
plutoniu în aer
386 Determinarea activitãţii volumice a G I 34 GI/34-386 În laborator
tritiului în aer
387 Determinarea concentratiei activitãţii G I 35 GI/35-387 În laborator
radionuclizilor prin spectrometrie
gamma de inalta rezoluţie în aer
388 Determinarea activitãţii beta globale G I 32 GI/32-388 În laborator
la depunerile atmosferice
389 Determinarea activitãţii alfa globale G I 32 GI/32-389 În laborator
la depunerile atmosferice
390 Determinarea conţinutului de poloniu G I 33 GI/33-390 În laborator
210 la depunerile atmosferice
391 Determinarea concentratiei activitãţii G I 35 GI/35-391 În laborator
radionuclizilor prin spectrometrie
gamma de inalta rezoluţie la
depunerile atmosferice
392 Determinarea conţinutului de G I 33 GI/33-391 În laborator
plutoniu la depunerile atmosferice
393 Determinarea conţinutului de strontiu G I 32 GI/32-392 În laborator
89 şi de strontiu 90 la depunerile
atmosferice
394 Determinarea radioactivitatii beta G I 32 GI/32-393 În laborator
globale pentriu probele de sediment
395 Determinarea activitãţii alfa globale G I 32 GI/32-394 În laborator
pentru probele de sol
396 Determinarea conţinutului de strontiu G I 32 GI/32-395 În laborator
89 şi strontiu 90 pentru probele de sol
397 Determinarea conţinutului de G I 33 GI/33-397 În laborator
plutoniu pentru probele de sol
398 Determinarea concentratiei activitãţii G I 35 GI/35-398 În laborator
radionuclizilor prin spectrometrie
gamma de inalta rezoluţie pentru
probele de sol
399 Determinarea concentratiei activitãţii G I 35 GI/35-399 În laborator
radionuclizilor prin spectrometrie
gamma de inalta rezoluţie pentru
vegetaţie şi probe de natura biologica
400 Determinarea activitãţii beta globale G I 32 GI/32-400 În laborator
pentru vegetaţie şi probe de natura
biologica
401 Determinarea activitãţii alfa globale G I 32 GI/32-401 În laborator
pentru vegetaţie şi probe de natura
biologica
402 Determinarea conţinutului de G I 33 GI/33-402 În laborator
plutoniu pentru vegetaţie şi
probe de natura biologica
403 Determinarea conţinutului de strontiu G I 32 GI/32-403 În laborator
89 şi strontiu 90 pentru vegetaţie
şi probe de natura biologica
404 Determinarea conţinutului de poloniu G I 33 GI/33-404 În laborator
210 din lapte şi produse lactate
405 Determinarea conţinutului de plumb G I 33 GI/33-405 În laborator
210 din lapte şi produse lactate
406 Determinarea conţinutului de strontiu G I 32 GI/32-406 În laborator
90 pentru vegetaţie şi probe
de natura biologica
407 Determinarea concentratiei activitãţii G I 35 GI/35-407 În laborator
radionuclizilor prin spectrometrie
gamma de inalta rezoluţie pentru
vegetaţie şi probe de natura biologica
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Tabelul 3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Categoria analitica Aparatura Standardul
crt. specifica metodei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Mãsurare a parametrilor fizici Termometru STAS 6324
(temperatura, transparenta, Disc Sechi SR ISO 2211
culoare, etc.) Tuburi Nessler,
spectrofotometru
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Mãsurãtori organoleptice (miros, gust) - STAS 6324
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Mãsurãtori gravimetrice Balanţa analitica,
etuva, cuptor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Analiza granulometrica Set de site,
analizor pt.
granulometrie ISO 11277
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Analize de permeabilitate a solurilor Aparat pt.
mãsurarea
rezistentei la
filtrare STAS 12790
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Determinãri prin extracţie Instalatie de
distilare la
presiune scãzutã,
instal. de
extracţie SR 7587
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Mãsurãtori volumetrice Balanţa
analitica,
biurete
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Analiza automatã de gaze Analizor automat
de gaze
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Masurari ale consumului de oxigen Termostat,
biureta pt.
det. gaze SR ISO 6060
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Determinarea carbonului organic total Aparat de
combustie ISO 8245
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Analize termice Derivatograf
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Analize calorimetrice Bomba SR ISO 334;
calorimetrica SR ISO 1928
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Mãsurãtori potentiometrice Potentiometru,
(pH, conductivitate, etc.) conductometru SR ISO 10523;
pH-metru SR EN 27888
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Analize prin gaz cromatografie de gaze Gaz-cromatograf
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Analize prin gaz cromatografie cu Gaz cromatograf,
derivatizare Instal. de
distilare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Analize prin cromatografie de lichide Cromatograf de
lichide
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Masurari prin spectrometrie
absorbţie atomica Spectrometru AAS
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. Masurari prin AAS cu sistem hidrura Spectrometru AAS
cu sistem hidrura
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. Masurari colorimetrice Spectrofotometru
VIS,
fotocolorimetru
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. Masurari colorimetrice cu prelucrari Spectrofotometru
prealabile VIS, instalatie
de reactie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. Masurari spectrometrice în UV Spectrometru UV
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. Masurari spectrometrice în IR Spectrometru IR
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23. Analize bacteriologice Camera sterila
de incubare,
termostat,
lampa UV,
microscop ISO 9308
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24. Mãsurarea gradului de eutrofizare Stereo microscop,
balanţa analit. Îndrumar ICPGA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25. Mãsurarea acumularilor de poluanti Spectrofotometru
în sol, apa, aer UV-VIS,
spectrometru AAS,
gaz cromatograf
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26. Mãsurarea efectelor induse Mictotom,
organismelor vii microscop,
centrifuga,
dispozitiv de
filtrare,
spectrometru
UV-VIS,
oxigenometru
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27. Determinarea producţiei de oxigen Incubator,
Luminostat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
28. Determinarea caracteristicilor
habitatului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
29. Mãsurãtori privind speciile existente
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
30. Masurari ale nivelului de zgomot Sonometru
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
31. Masurari ale nivelului radiatiilor
electromagnetice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
32. Analize globale de radiatii Lant de mãsura
alfa şi beta pentru radiatii
alfa şi beta
globalã cu fond
scãzut
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
33. Analize alfa spectrometrice Spectrometru alfa
de inalta rezoluţie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
34. Analize beta spectrometrice Analizor cu
scintilatie lichidã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
35. Analize gamma spectrometrice Spectrometru gamma
de inalta
rezoluţie cu
detector HPGe
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
36. Esantionare materiale solide Sonde, scafe,
dispozitiv de
prelevare la
adancime
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
37. Esantionare materiale lichide Sonde pentru
lichide, pompe
aspiratoare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
38. Esantionare namoluri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
39. Esantionare gaze
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
40. Esantionare deşeuri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
41. Masurari combinate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 8

TARIFE
pentru autorizarea laboratoarelor de mediu

1. Tarifele pentru autorizarea laboratoarelor de mediu (LM) cuprind urmãtoarele componente:
a) tarif pentru verificarea documentaţiei şi analiza în Comisia de autorizare a laboratoarelor de mediu (CA) - 3.000.000 lei (T1);
b) tarif pentru verificarea performantelor LM (în cursul unui audit) - 4.000.000 lei plus câte 2.000.000 lei/categorie analitica (T2);
c) tarif pentru informare şi coordonare tehnica, pentru fiecare indicator mãsurat - 500.000 lei/indicator/an (T3).
2. Plãţile pe care urmeazã sa le efectueze LM se stabilesc de Secretariatul tehnic (ST) al CA prin însumarea componentelor înscrise la pct. 1, în funcţie de numãrul categoriilor analitice şi al indicatorilor pentru care LM solicita autorizarea, astfel:
- tarifele încadrate la pct. 1 lit. a) (T1) reprezintã tarif de mediu şi se achitã în contul bugetului de stat, conform <>Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, pentru fiecare solicitare de autorizare, reinnoire sau extindere, înregistratã la ST al CA. Acest tarif se achitã înaintea depunerii solicitãrii privind obţinerea, reînnoirea, extinderea sau modificarea domeniului autorizat;
- tarifele încadrate la pct. 1 lit. b) (T2) reprezintã costurile auditului şi se plãtesc auditorilor care efectueazã evaluarea, pe baza de contract, pentru fiecare audit. În cazul organizãrii de audituri suplimentare în conformitate cu prevederile cap. V secţiunea A pct. 11 lit. b) din anexa nr. 1 la ordin sau ale secţiunii B pct. 6.2 lit. b) din anexa nr. 6 la ordin, LM va plati un tarif reprezentând 50% din tariful de autorizare;
- tarifele încadrate la pct. 1 lit. c) (T3) reprezintã plata serviciilor de consultanţa şi îndrumare efectuate de laboratoarele de referinta şi se plãtesc anual, pe baza de contract, pentru fiecare indicator autorizat aflat în domeniul de competenta al laboratorului de referinta.
3. Neplata uneia dintre componentele tarifului de autorizare atrage neemiterea certificatului de autorizare. Neplata anuala a tarifelor privind auditurile de supraveghere şi a serviciilor laboratorului de referinta atrage anularea certificatului de autorizare.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016