Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 363 din 17 decembrie 2009 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea in vederea imbunatatirii sigurantei fizice a surselor radioactive si a materialelor nucleare speciale din Romania, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2009
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 363 din 17 decembrie 2009  privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea in vederea imbunatatirii sigurantei fizice a surselor radioactive si a materialelor nucleare speciale din Romania, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2009    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 363 din 17 decembrie 2009 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea in vederea imbunatatirii sigurantei fizice a surselor radioactive si a materialelor nucleare speciale din Romania, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2009

EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010
ORDIN nr. 363 din 17 decembrie 2009
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea îmbunãtãţirii siguranţei fizice a surselor radioactive şi a materialelor nucleare speciale din România, semnat la Bucureşti la 10 decembrie 2009
EMITENT: COMISIA NAŢIONALÃ PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITÃŢILOR NUCLEARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010

În conformitate cu prevederile <>art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile ulterioare, coroborate cu dispoziţiile <>art. 7 alin. (7) şi ale <>art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.627/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare emite prezentul ordin.

ART. 1
Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea îmbunãtãţirii siguranţei fizice a surselor radioactive şi a materialelor nucleare speciale din România, semnat la Bucureşti la 10 decembrie 2009, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Comisiei Naţionale
pentru Controlul Activitãţilor Nucleare,
Vajda Borbala

Bucureşti, 17 decembrie 2009.
Nr. 363.

ANEXÃ
-----

ACORD
între Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare
din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale
Americii privind cooperarea în vederea îmbunãtãţirii siguranţei
fizice a surselor radioactive şi a materialelor nucleare
speciale din România

Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii (DOE), denumite în continuare pãrţi,
dorind sã punã în aplicare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarãrii proliferãrii armelor de distrugere în masã şi promovarea relaţiilor militare şi de apãrare, semnat la Washington la 30 martie 1998, astfel cum a fost modificat (denumit în continuare Acord privind combaterea proliferãrii), care se referã la prevenirea furtului, sabotajului sau utilizãrii neautorizate a surselor radioactive şi a materialelor nucleare speciale în România, care au potenţialul de a cauza consecinţe inacceptabile dacã sunt folosite cu intenţii rele într-o dispersare radioactivã, expunere radioactivã sau dispozitive nucleare improvizate, prin îmbunãtãţirea siguranţei fizice a acelor surse şi materiale,
luând în considerare cã România este stat membru al Uniunii Europene şi este parte la Tratatul EURATOM,
luând în considerare prevederile Codului de conduitã privind securitatea şi siguranţa surselor radioactive al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomicã (AIEA),
au convenit urmãtoarele:

ART. I
În scopul prezentului acord:
- surse radioactive (denumite în continuare RSs) înseamnã material radioactiv închis etanş într-o capsulã sau solidificat în formã compozitã şi care nu este exceptat de la regimul de control al Guvernului României. Aceste surse radioactive pot fi atât în utilizare conform scopului, în stocare temporarã sau definitivã, cât şi orfane. RSs include, de asemenea, orice material radioactiv eliberat, în cazul în care sursa radioactivã prezintã scurgeri sau fisuri, dar nu presupune a fi materialul încapsulat pentru depozitare definitivã sau materialul nuclear din cadrul ciclurilor de combustibil nuclear din centralele nucleare şi reactoarele de cercetare;
- surse radioactive de mare activitate înseamnã sursele radioactive care pot prezenta un risc semnificativ pentru persoane, comunitate şi mediu şi care intrã sub incidenţa categoriilor I-III din tabelul I al anexei la Codul de conduitã privind siguranţa şi securitatea surselor radioactive al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomicã (AIEA) şi asupra cãrora ambele pãrţi sunt de acord cã fac subiectul prezentului acord.
- activitatea de control a autoritãţii de reglementare înseamnã orice formã de control statutar sau de reglementare a Guvernului României aplicatã instalaţiilor ori activitãţilor desfãşurate în România care au legãturã cu sursele radioactive şi materialele nucleare speciale, pentru motive privind radioprotecţia sau securitatea ori siguranţa surselor radioactive şi a materialelor nucleare speciale;
- sursele orfane înseamnã sursele radioactive care nu sunt sub controlul organismului de reglementare al Guvernului României, deoarece fie nu au fost niciodatã sub controlul autoritãţii de reglementare, fie au fost abandonate, pierdute, depozitate greşit, furate sau transferate fãrã autorizaţia (licenţa) corespunzãtoare;
- materiale nucleare speciale înseamnã izotopii fisionabili de uraniu înalt îmbogãţit şi toţi izotopii de plutoniu aflaţi în fasciculele de combustibil nuclear utilizat în reactori de cercetare, aflaţi în stare criticã şi subcriticã, în bare, în barele de control sau în subcomponentele acestora; ansambluri de ţinte din reactori de cercetare şi de testare sau subcomponentele acestora; şi materiale vrac destinate cercetãrii sau testãrii. Aceste materiale pot fi iradiate sau neiradiate;
- siguranţã înseamnã mãsurile destinate împiedicãrii, prevenirii sau ripostei la accesul neautorizat ori deteriorarea sau sabotajul, pierderea, furtul ori transferul neautorizat al surselor radioactive de mare activitate şi al materialelor nucleare speciale.
ART. II
1. În conformitate cu termenii prezentului acord, DOE poate oferi asistenţã gratuitã cãtre CNCAN sau cãtre agenţii sãi de implementare desemnaţi sã asiste CNCAN în îmbunãtãţirea siguranţei fizice a surselor radioactive de mare activitate şi a materialelor nucleare speciale pentru care pãrţile stabilesc de comun acord cã necesitã îmbunãtãţiri privind siguranţa fizicã, precum şi în cãutarea şi recuperarea surselor orfane.
2. CNCAN sau agenţii sãi de implementare desemnaţi vor folosi toate materialele (inclusiv accesorii, echipamente şi instrumente), instruirea şi serviciile furnizate în conformitate cu prezentul acord, exclusiv pentru scopul stabilit în alin. 1.
3. Prezentul acord şi toate activitãţile întreprinse în conformitate cu acesta se supun prevederilor Acordului privind combaterea proliferãrii. În cazul oricãror discrepanţe între prezentul acord şi Acordul privind combaterea proliferãrii, prevederile Acordului privind combaterea proliferãrii vor prevala.
4. Prezentul acord nu are scopul de a dubla în niciun fel activitãţile întreprinse în cadrul Acordului dintre Agenţia Nuclearã din România şi Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România şi Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferãrii armelor şi tehnologiilor nucleare, semnat la New York la 19 iulie 2004, aşa cum a fost modificat.
ART. III
1. DOE şi CNCAN vor avea dreptul fiecare, printr-o notificare scrisã adresatã celeilalte pãrţi, sã delege responsabilitãţile pentru implementarea prezentului acord cãtre alte agenţii, departamente sau unitãţi din cadrul guvernului respectiv.
2. DOE şi CNCAN vor avea dreptul fiecare, printr-o notificare scrisã adresatã celeilalte pãrţi, sã desemneze reprezentanţi tehnici de legãturã pentru materialele, echipamentele, instruirea şi serviciile furnizate în baza prezentului acord.
ART. IV
1. În baza termenilor prezentului acord, DOE poate oferi CNCAN sau agenţilor sãi de implementare desemnaţi, asistenţã în scopul de a îmbunãtãţi siguranţa fizicã a surselor radioactive de mare activitate şi a materialelor nucleare speciale din România. Aceastã asistenţã poate include, dar fãrã a se limita la acestea, activitãţi referitoare la:
a) îmbunãtãţirea metodelor privind siguranţa fizicã şi controlul surselor radioactive de mare activitate şi al materialelor nucleare speciale stocate în locaţii de pe teritoriul României, pentru a reduce riscul de furt sau de posibilã deturnare;
b) evaluarea şi îmbunãtãţirea siguranţei fizice a surselor radioactive de mare activitate şi a materialelor nucleare speciale, precum şi a instalaţiilor unde acestea sunt amplasate, incluzând, dar fãrã a se limita la acestea, instalaţii medicale, institute de cercetare şi întreprinderi comerciale;
c) securizarea transportului surselor radioactive de mare activitate, a materialelor nucleare speciale pe teritoriul României, inclusiv a seturilor de colete de transport;
d) instruirea şi furnizarea de echipamente în vederea cãutãrii şi recuperãrii surselor orfane; şi
e) alte asemenea îmbunãtãţiri ale siguranţei fizice cu privire la managementul surselor radioactive de mare activitate, al materialelor nucleare speciale şi al surselor orfane în România, dupã cum pãrţile vor decide împreunã.
2. Termenii prezentului acord vor acoperi:
a) furnizarea de asistenţã tehnicã, servicii de inginerie în domeniul nuclear, sprijin pentru planificarea şi managementul proiectului legate de implementarea oricãrei forme de asistenţã furnizate în cadrul prezentului acord; şi
b) furnizarea de servicii de procurare şi/sau achiziţie, de selecţie a subcontractorilor, de servicii de management al proiectului şi al contractului, precum şi supravegherea performanţelor subcontractorului din punct de vedere tehnic şi administrativ pe parcursul pregãtirii şi implementãrii activitãţilor derulate în cadrul prezentului acord.
3. Condiţiile de asistenţã asigurate în cadrul prezentului acord vor fi definite prin contracte sau înţelegeri separate între DOE şi CNCAN sau între agenţii de implementare desemnaţi ai acestora. În cazul oricãrei discrepanţe între aceste contracte sau înţelegeri şi prezentul acord, vor prevala prevederile prezentului acord.
4. În conformitate cu termenii prezentului acord, DOE poate furniza, la latitudinea sa, cãtre CNCAN sau agenţii sãi de implementare desemnaţi alte tipuri de asistenţã, cu acordul scris al ambelor pãrţi.
ART. V
1. CNCAN sau agenţii sãi de implementare desemnaţi va/vor sprijini DOE sau pe agenţii sãi de implementare desemnaţi, pe perioada implementãrii oricãrei forme de asistenţã convenite prin prezentul acord.
2. CNCAN sau agenţii sãi de implementare desemnaţi se va/vor coordona cu alte ministere, agenţii sau organizaţii competente pentru a se asigura cã materialelor, inclusiv accesoriilor, echipamentelor şi instrumentelor, furnizate cãtre CNCAN în cadrul prezentului acord li se acordã procesare prioritarã pentru a permite livrarea promptã cãtre destinaţia finalã a acestora în România. CNCAN sau agenţii sãi de implementare desemnaţi se va/vor coordona cu ministerele, agenţiile, organizaţiile competente pentru a se asigura cã mãsuri de securitate adecvate sunt prevãzute pentru personalul guvernamental al Statelor Unite ale Americii, contractori şi materiale, inclusiv accesorii, echipamente şi instrumente, la acele instalaţii asociate cu activitãţile derulate în cadrul prezentului acord.
3. CNCAN sau agenţii sãi de implementare desemnaţi va/vor înlesni examinarea de cãtre ministerele, agenţiile şi organizaţiile competente a tuturor materialelor, inclusiv a accesoriilor, echipamentelor şi instrumentelor, primite în conformitate cu prezentul acord şi va/vor transmite DOE confirmarea cã pot fi acceptate în cel mult 10 zile de la primirea rezultatului unor astfel de examinãri. Termenii şi condiţiile pentru repararea sau schimbarea materialelor neconforme, inclusiv a accesoriilor, echipamentelor şi instrumentelor, vor fi stabilite în contractul (ele) prin care materialele, inclusiv accesoriile, echipamentele şi instrumentele, sunt furnizate în cadrul prezentului acord.
4. CNCAN sau agenţii sãi de implementare desemnaţi se va/vor asigura, prin inspecţii anuale, cã îmbunãtãţirile prevãzute în cadrul prezentului acord aduse siguranţei fizice pentru amplasamentele conţinând surse radioactive de mare activitate şi materiale nucleare speciale sunt folosite pentru scopul propus şi sunt menţinute în condiţii bune de funcţionare. CNCAN va îndemna toate întreprinderile sã sprijine reînnoirea îmbunãtãţirilor siguranţei fizice dupã încheierea perioadei de garanţie şi întreţinere asigurate de DOE.
ART. VI
În plus faţã de drepturile de examinare şi audit stabilite în art. XII din Acordul privind combaterea proliferãrii, reprezentanţii DOE vor avea dreptul de a monitoriza implementarea termenilor contractelor şi progresul activitãţilor din cadrul prezentului acord la instalaţiile de pe teritoriul României.
ART. VII
1. Dupã caz, DOE poate încheia cu CNCAN înţelegeri de implementare, în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord. În cazul oricãrei discrepanţe între prezentul acord şi oricare astfel de înţelegere, vor prevala prevederile prezentului acord.
2. Orice înţelegere de implementare încheiatã între pãrţi va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. X.
ART. VIII
Fiecare parte va implementa prevederile prezentului acord şi ale oricãrei înţelegeri de implementare în conformitate cu legislaţia internã a statului parte şi cu acordurile internaţionale la care statul parte este parte.
ART. IX
1. Prezentul acord poate fi amendat prin acordul scris al pãrţilor.
2. Orice amendament va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. X.
ART. X
1. Prezentul acord va intra în vigoare la data semnãrii şi va rãmâne în vigoare pe toatã durata valabilitãţii acordului de combatere a proliferãrii.
2. Prezentul acord poate fi terminat prin acordul reciproc în scris al pãrţilor sau de oricare dintre pãrţi prin notificare scrisã prealabilã cu cel puţin 90 de zile cãtre cealaltã parte.
3. Fãrã a aduce atingere expirãrii Acordului de combatere a proliferãrii sau prezentului acord, obligaţiile prevãzute la art. V alin. 4 vor continua sã se aplice fãrã limitã de timp.

Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în mod corespunzãtor în acest scop de cãtre guvernele lor, au semnat prezentul acord.
Încheiat la Bucureşti, în duplicat, în data de 10 decembrie 2009, în limbile românã şi englezã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Comisia Naţionalã
pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România,
Vajda Borbala

Pentru Departamentul Energiei
din Statele Unite ale Americii,
Mark H. Gitenstein

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016