Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 349 din 20 noiembrie 2002 privind intensificarea activitatilor de ordine publica si cresterea sigurantei civice in zona unitatilor de invatamant
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 349 din 20 noiembrie 2002  privind intensificarea activitatilor de ordine publica si cresterea sigurantei civice in zona unitatilor de invatamant    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 349 din 20 noiembrie 2002 privind intensificarea activitatilor de ordine publica si cresterea sigurantei civice in zona unitatilor de invatamant

EMITENT: MINISTERUL DE INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 7 decembrie 2002

Având în vedere Planul de mãsuri pentru întãrirea siguranţei civice în zona unitãţilor de învãţãmânt, analizat în şedinţa Guvernului din 13 octombrie 2002,
în temeiul:
- <>art. 9 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, cu modificãrile ulterioare;
- <>art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>art. 9 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul administraţiei publice, ministrul de interne şi ministrul educaţiei şi cercetãrii emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Prefecturile şi autoritãţile administraţiei publice locale, inspectoratele şcolare şi inspectoratele de poliţie judeţene sunt responsabile de îndeplinirea prevederilor Planului de mãsuri pentru întãrirea siguranţei civice în zona unitãţilor de învãţãmânt, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) La nivelul fiecãrui judeţ, precum şi al municipiului Bucureşti, sub coordonarea prefectului, se va elabora pana la sfârşitul anului 2002 un regulament-cadru de ordine interioarã al unitãţilor de învãţãmânt de cãtre specialiştii inspectoratului şcolar judeţean, inspectoratului de poliţie judeţean şi ai autoritãţilor administraţiei publice locale.
(2) În funcţie de specificul fiecãrei unitãţi şcolare se va elabora şi se va aproba, în cursul lunii ianuarie 2003, de cãtre consiliul profesoral, cu consultarea comitetului de pãrinţi, un regulament de ordine interioarã, cu respectarea criteriilor prevãzute în regulamentul-cadru de ordine interioarã şi în Planul de mãsuri pentru întãrirea siguranţei civice în zona unitãţilor de învãţãmânt.
(3) Consiliile profesorale, cu consultarea comitetelor de pãrinţi, vor stabili semnele distinctive pentru elevii unitãţii de învãţãmânt respective, uniforma sau ecuson, dupã caz.
ART. 3
(1) Autoritãţile administraţiei publice locale împreunã cu inspectoratele şcolare şi inspectoratele de poliţie judeţene vor stabili modelul ecusonului de vizitator sau de invitat în incinta unitãţilor de învãţãmânt.
(2) Consiliile judeţene vor stabili pana la sfârşitul anului 2002, prin hotãrâre, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 180/2002 , sancţiunile pentru faptele care nu prezintã pericolul social al unei infracţiuni, dar care tulbura grav activitatea educativã, ordinea publica sau bunele moravuri.
ART. 4
(1) Prefectii vor analiza lunar, împreunã cu inspectoratele şcolare şi inspectoratele de poliţie judeţene, precum şi cu autoritãţile administraţiei publice locale, modul şi stadiul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
(2) Prefectii vor inainta lunar câte un exemplar din raportul prevãzut la alin. (1) la Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul de Interne şi la Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii.

Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmanca

p. Ministrul de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat

Ministrul educaţiei şi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu

ANEXA 1

PLAN DE MĂSURI
pentru întãrirea siguranţei civice
în zona unitãţilor de învãţãmânt

I. Sinteza fenomenelor care impun regandirea sistemului de paza şi ordine în unitãţile de învãţãmânt
Din analiza situaţiei operative a evenimentelor înregistrate, semnalarilor mass-media şi a altor sesizãri se evidenţiazã faptul ca în zona unitãţilor de învãţãmânt şi pe traseele de deplasare a elevilor se produc fapte care afecteazã buna desfãşurare a procesului de învãţãmânt, siguranta personalului didactic şi a elevilor, constând în pãtrunderea fãrã drept în incinta şcolilor, terenurilor de sport sau a anexelor, tulburarea ordinii publice, agresarea, acostarea ori talharirea elevilor sau profesorilor, distrugeri de bunuri din patrimoniul şcolar, poluarea climatului civic şi de moralitate, prin obscenitati şi trivialitati verbale, alte fapte de natura penalã sau contravenţionalã, unele dintre acestea fiind sãvârşite cu violenta.
De asemenea, se menţine riscul producerii unor accidente de circulaţie cu implicarea elevilor, ca urmare a deteriorarii ori a lipsei marcajelor şi semnalizarii rutiere, a neatentiei elevilor şi indisciplinei conducãtorilor auto.
Cazuistica existenta, precum şi faptele ce se reclama demonstreaza ca, preponderent, autorii faptelor de mai sus sunt fosti elevi care au abandonat şcoala, grupuri de minori sau alte persoane cu comportament deviant, domiciliate în zona şcolilor ori în cartierele invecinate, persoane cu tulburãri psihice evidente sau aflate sub influenta consumului exagerat de alcool.
II. Necesitatea adoptãrii unor mãsuri speciale în unitãţile de învãţãmânt
1. în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor care:
a) afecteazã ordinea publica şi desfãşurarea normalã a procesului de învãţãmânt;
b) aduc atingere integritãţii şi demnitãţii persoanei, avutului privat şi public;
2. în scopul descurajarii şi dispersarii grupurilor de persoane cu comportament turbulent sau violent, al aplanarii în faza incipienta a situaţiilor conflictuale locale, pentru redresarea echilibrului civic general şi un climat de ordine corespunzãtor în zona unitãţilor de învãţãmânt, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii şi Ministerul de Interne vor întreprinde urmãtoarele acţiuni:
III. Mãsuri comune
1. Întãrirea colaborãrii dintre poliţie, jandarmerie, administraţia publica localã şi unitãţile de învãţãmânt în vederea evaluãrii periodice şi a cunoaşterii stãrii infractionale şi contravenţionale în mediul şcolar, identificarea elevilor "problema", a altor persoane predispuse la comiterea de fapte antisociale în apropierea unitãţilor şcolare sau care perturba procesul instructiv-educativ
2. Stabilirea unor acţiuni concrete cu conducerile unitãţilor de învãţãmânt şi comitetele de pãrinţi, referitoare la organizarea supravegherii elevilor, la venire şi plecare, precum şi în interiorul unitãţilor de învãţãmânt
3. Analiza periodicã, în comun, la nivel local, a activitãţilor desfãşurate, a rezultatelor obţinute şi stabilirea modalitãţilor concrete de eficientizare a acţiunilor necesare asigurãrii ordinii şi liniştii publice. La analiza vor participa cadrele de conducere ale poliţiei şi jandarmeriei locale, directorii de şcoli şi reprezentanţii administraţiei publice locale.
Pe aceeaşi tema se vor realiza în comun analize, la nivelul Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii şi al Ministerului de Interne
4. Unitãţile teritoriale ale ministerelor cosemnatare îşi vor actualiza permanent planurile de mãsuri comune cu sarcinile concrete ce le revin din prezentul document şi dinamica fenomenului, pentru gestionarea cu eficienta a acestei problematici
5. Desfãşurarea periodicã a unor campanii publicitare cu conţinut educativ-preventiv pe linie de circulaţie, droguri, consum de alcool, acte normative nou-apãrute şi mãsuri de prevenire a victimizarii.
IV. Mãsuri specifice Ministerului Administraţiei Publice
1. Realizarea, sub coordonarea prefectului, de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale şi inspectoratele şcolare, împreunã cu unitãţile Ministerului de Interne, a unei evaluãri privind siguranta civicã în zona unitãţilor de învãţãmânt, a bazelor sportive şi cãminelor de pe raza lor de competenta şi clasificarea acestora, în funcţie de gradul de risc, pe urmãtoarele criterii:
a) categoria unitãţilor de învãţãmânt, numãrul elevilor;
b) dispunerea unitãţilor de învãţãmânt;
c) situaţia operativã din unitatea de învãţãmânt şi dinamica acesteia;
d) starea infractionala şi contravenţionalã constatatã;
e) vulnerabilitatile zonei privind climatul de ordine publica.
2. Pe baza acestor evaluãri autoritãţile administraţiei publice, reprezentanţii în teritoriu ai ministerelor semnatare vor stabili planuri comune, în spiritul prezentelor mãsuri.
3. Consiliile judeţene şi consiliile locale vor asigura paza, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor, la intrarea în clãdirile unitãţilor de învãţãmânt, prin personal propriu, contracte cu firme de paza, repartizarea de gardieni publici etc.
4. Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile locale vor asigura alocarea resurselor financiare necesare pentru realizarea imprejmuirilor şi securizarea clãdirilor ce aparţin unitãţilor de învãţãmânt şi pentru asigurarea iluminatului în jurul acestora.
5. Prefecturile şi consiliile judeţene vor analiza periodic, în cadrul comisiilor judeţene consultative, împreunã cu primãrii, modul de îndeplinire a mãsurilor de siguranta civicã în zona unitãţilor de învãţãmânt.
V. Mãsuri specifice Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii
1. Asigurarea supravegherii elevilor, a ordinii şi disciplinei în incinta unitãţilor de învãţãmânt de cãtre Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, prin inspectoratele şcolare judeţene şi prin conducerile şcolilor
2. Organizarea de cãtre directorii unitãţilor de învãţãmânt a serviciului pe şcoala al cadrelor didactice, precum şi a pazei la intrarea în unitãţile de învãţãmânt, astfel încât persoanele strãine de şcoala sa nu pãtrundã în clãdire decât cu acordul acestora sau al profesorului de serviciu
3. Organizarea în fiecare unitate şcolarã a unui loc de asteptare la intrarea în clãdire, unde persoanele strãine vor stationa pana la primirea avizului de intrare
4. Informarea imediata a poliţiei de cãtre directorii unitãţilor de învãţãmânt, precum şi de oricare alt cadru didactic care ia cunostinta despre producerea unor evenimente de natura sa afecteze ordinea publica, precum şi despre prezenta nejustificatã a unor persoane în şcoli sau în apropierea acestora
5. Conducerile unitãţilor de învãţãmânt vor asigura împreunã cu dirigintii şi comitetele de pãrinţi analize cu privire la starea disciplinarã şi mãsurile educative şi administrative necesare.
VI. Mãsuri specifice Ministerului de Interne
1. Reanalizarea dispozitivelor de ordine publica realizate de cãtre Jandarmerie şi adaptarea permanenta a acestora, în funcţie de clasificarea unitãţilor de învãţãmânt dupã gradul de risc şi evoluţia situaţiei operative
2. Constituirea dispozitivelor de ordine publica va fi realizatã printr-un sistem de patrule pedestre, posturi de supraveghere fixe şi mobile, care sa fie în mãsura sa intervinã operativ pentru rezolvarea unor situaţii care afecteazã siguranta civicã în zona unitãţilor de învãţãmânt.
3. Menţinerea ordinii publice în unitãţile de învãţãmânt şi în zona adiacenta a acestora se realizeazã de cãtre Jandarmerie, numai pe timpul desfãşurãrii activitãţilor cu elevii
4. Suplimentarea efectivelor de jandarmi cu prilejul desfãşurãrii examenelor de admitere, a examenului de bacalaureat şi a celui de capacitate, pentru a fi în mãsura sa asigure desfãşurarea corespunzãtoare a acestor activitãţi în condiţiile participãrii unui public numeros
5. Evaluarea periodicã a forţelor şi mijloacelor puse la dispoziţie de cãtre unitãţile de jandarmi în vederea realizãrii dispozitivelor specifice adaptate situaţiei operative şi stabilirii modului de acţiune pentru executarea misiunilor
6. Includerea unitãţilor de învãţãmânt în itinerarele de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei, ca punct obligatoriu de stationare şi trecere, în special pe timpul sosirii şi plecãrii elevilor
7. Descoperirea şi aplicarea mãsurilor legale fata de persoanele ori grupurile de persoane care tulbura procesul de învãţãmânt, agreseaza cadrele didactice sau elevii, produc distrugeri de bunuri.
8. Destructurarea şi dispersarea grupurilor de persoane cu comportament deviant care frecventeazã zonele unitãţilor şcolare şi aduc atingere climatului de normalitate şi siguranta civicã
9. Reglementarea şi fluidizarea traficului rutier şi pietonal în zonele situate în apropierea şcolilor şi asigurarea traversarii grupurilor de elevi la venirea şi plecarea de la şcoala
10. Informarea cadrelor didactice asupra mãsurilor de autoprotectie impotriva victimizarii elevilor şi stabilirea unor modalitãţi de conlucrare pentru creşterea gradului de siguranta în şcoli
11. Întocmirea, la nivelul unitãţilor de poliţie, a unor mape de obiectiv pentru fiecare instituţie de învãţãmânt, care sa cuprindã documente de lucru specifice pentru monitorizarea situaţiei operative din zona adiacenta acestora
12. Pregãtirea profesorilor, personalului şi elevilor sa semnaleze prezente strãine şi sa ia mãsuri interne de verificare a localurilor la deschidere şi la închidere
13. Asigurarea de cãtre Poliţie a sprijinului de specialitate în organizarea pazei, securizarea perimetrului şi a clãdirilor, verificarea şi controlul personalului destinat acestei activitãţi, în mod special cu privire la interzicerea accesului persoanelor strãine, altele decât pãrinţii elevilor, în perimetrul şi incinta şcolilor
14. Monitorizarea şi descurajarea gastilor de cartier prin avertizarea, sancţionarea sau, dupã caz, cercetarea penalã a persoanelor majore şi minore care, prin intentiile şi faptele lor, pericliteazã siguranta publica din zona unitãţilor şcolare, în vederea anihilarii acestora
15. Intensificarea activitãţilor de culegere a informaţiilor în vederea cunoaşterii metodelor folosite de delincventi pentru agresarea elevilor, identificarea celor atrasi în grupuri infractionale, a persoanelor care incearca în rândul minorilor crearea de prozeliti ai curentelor sataniste, difuzeazã materiale cu caracter obscen ori atrag elevii la practici sexuale şi prostituţie, precum şi a celor care comercializeazã sau consuma droguri
16. Intensificarea mãsurilor de control pe mijloacele de transport în comun pe traseele de deplasare a elevilor, în vederea prevenirii şi combaterii actelor de violenta, acostarilor şi furturilor din buzunare şi din gentile acestora
18. Identificarea, luarea în atentie şi organizarea de acţiuni la agenţii economici care comercializeazã bãuturi alcoolice, tutun şi publicaţii cu caracter obscen, situati în imediata apropiere a unitãţilor şcolare, în vederea aplicãrii prevederilor legale în domeniu
18. Arondarea unitãţilor şcolare în responsabilitatea unui poliţist, în scopul desfãşurãrii activitãţilor educativ-preventive prin participarea la şedinţele comitetului de pãrinţi, la consiliile profesorale şi la orele de dirigentie, în vederea cunoaşterii problemelor cu care se confrunta unitatea şcolarã pe linia ordinii publice, prevenirea violenţei în şcoli şi a victimizarii elevilor şi cadrelor didactice
19. Efectuarea unor controale de prevenire a incendiilor şi actualizarea planurilor de intervenţie în unitãţile de învãţãmânt.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016