Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 336 din 15 decembrie 2003  pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 11-2003, editia 1, Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 336 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 11-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice"

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 29 ianuarie 2004
În aplicarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei şi comerţului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Prescripţia tehnica PT C 11-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice", cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu

Bucureşti, 15 decembrie 2003.
Nr. 336.

ANEXA

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
- ISCIR -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALA -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PRESCRIPŢIE TEHNICA


PT C 11-2003


CERINŢE TEHNICE PRIVIND SISTEMELE DE AUTOMATIZARE
AFERENTE CENTRALELOR TERMICE


COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

- ISCIR -


- EDITIE OFICIALĂ -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indicativ: PT C 11-2003 Editia 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. GENERALITATI

1.1. Scop
Prezenta prescripţie tehnica face parte din reglementãrile tehnice naţionale referitoare la sisteme de automatizare care asigura protecţia, comanda, reglarea şi supravegherea în funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice din centralele termice.
Prezenta prescripţie tehnica conţine cerinţele minime privind proiectarea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica şi repararea sistemelor de automatizare din centralele termice şi se adreseazã agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi utilizatorilor acestor sisteme, fãrã a interzice, restrânge sau impiedica introducerea pe piata şi/sau exploatarea cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe automatizate din centralele termice, care respecta cerinţele esenţiale de securitate aplicabile prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 , având în acest sens marcajul de conformitate CE/CS.
Autoritatea tehnica care asigura punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnica este ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 , este organ de specialitate cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi siguranţei în funcţionare pentru instalaţiile şi echipamentele tehnologice sub presiune în categoria cãrora se integreaza şi cazanele şi echipamentele anexe automatizate din centralele termice.

1.2. Domeniu de aplicare
Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplica la proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de automatizare din centralele termice care echipeaza:
- cazanele de abur;
- cazanele de apa fierbinte;
- cazanele de apa calda;
- instalaţiile termomecanice anexe care fac parte din circuitele tehnologice de intrare/ieşire ale cazanelor.
Prin sistem de automatizare în cadrul prezentei prescripţii tehnice, se înţelege ansamblul de elemente (aparate, mecanisme, dispozitive, organe de execuţie, inclusiv legãturile dintre ele), care echipeaza cazanele şi instalaţiile termomecanice anexe din centralele termice în scopul realizãrii automate sau semiautomate a unor funcţiuni de reglare, protecţie, comanda, mãsurare şi semnalizare în cadrul proceselor care se desfãşoarã în centralele termice în limitele circuitelor tehnologice de apa, abur, aer, combustibil şi gaze de ardere.
Prevederile referitoare la proiectare se aplica la:
- realizarea sistemelor de automatizare care integreaza sisteme individuale ale cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe din centralele termice;
- modernizarea sistemelor de automatizare ale cazanelor şi instalaţiilor anexe din centralele termice aflate în exploatare;
- automatizarea cazanelor aflate în exploatare şi care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare;
- reinstalarea cazanelor automatizate într-o noua centrala termica;
- repararea sistemelor de automatizare ale cazanelor şi echipamentelor anexe din centralele termice.
Prevederile referitoare la montare se aplica sistemelor de automatizare livrate separat, pe componente, care, conform proiectului de execuţie, se asambleaza la locul de funcţionare, de cãtre o unitate de montare, alta decât unitatea constructoare a echipamentelor tehnologice supravegheate şi controlate în funcţionare de aceste sisteme.

1.3. Exceptari
1.3.1. Prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la proiectare şi montare nu sunt aplicabile în cazul în care proiectarea şi montarea sistemului de automatizare se executa de cãtre unitatea constructoare a echipamentului tehnologic şi care urmeazã sa aplice marcajul de conformitate CS sau CE.
1.3.2. Sunt exceptate integral de la prevederile prezentei prescripţii tehnice:
a) sistemele de automatizare individuale aferente cazanelor de apa calda reglementate de PT A 1;
b) sistemele de automatizare ale instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice din domeniul nuclear, reglementate de prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR.

1.4. Referinte normative
1.4.1. Legi şi hotãrâri
● <>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
● <>Legea nr. 440/2002 (care aproba cu unele modificãri <>Ordonanta Guvernului nr. 95/1999 ) privind asigurarea calitãţii la lucrãrile de montaj şi punere în funcţiune a dotãrilor industriale
● <>Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta şi etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cazanelor noi de apa calda care funcţioneazã cu combustibil lichid sau gazos
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.337/2001 privind asigurarea securitãţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind "Produse şi servicii care pot pune în pericol viata, sãnãtatea, securitatea muncii şi protecţia mediului"
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinta îndelungatã destinate consumatorilor, republicatã în 1997
● <>Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, aprobatã prin <>Legea nr. 11/1994
● <>Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 375/2002 şi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002
1.4.2. Standarde
Standardele aplicabile, în vigoare la data elaborãrii prezentei prescripţiei tehnice, sunt menţionate în anexa A.

1.5. Termeni şi definiţii
Sensul termenilor şi definiţiile menţionate în continuare se aplica în contextul prezentei prescripţii tehnice referitor la sistemele de automatizare şi componentele acestora, la echipamentele tehnologice din centralele termice deservite de aceste sisteme de automatizare şi la activitãţile asociate realizãrii, punerii în funcţiune şi exploatãrii acestora.
1.5.1. activitate de instalare - caz particular al activitãţii de montare definitã la pct. 1.5.3 care se aplica sistemelor de automatizare integrate în construcţia cazanelor şi echipamentelor tehnologice livrate monobloc şi consta din lucrãri de recuplare a componentelor sistemului pentru refacerea acestuia la locul de instalare a echipamentului, în cazul în care componentele au fost demontate, pentru a fi protejate în timpul transportului.
1.5.2. activitate de modernizare - ansamblu de activitãţi de modificare şi/sau extindere a funcţiilor unui sistem de automatizare în scopul maririi gradului de eficienta şi de siguranta în funcţionare, realizate prin înlocuirea şi/sau adãugarea de noi elemente în sistem, conform unui proiect avizat.
1.5.3. activitate de montare - totalitatea operaţiunilor de asamblare, pozitionare, fixare şi cuplare a componentelor unui sistem de automatizare şi a legãturilor electrice, pneumatice, hidraulice şi mecanice dintre acestea executate la locul de funcţionare a echipamentelor tehnologice deservite de sistem, în conformitate cu prevederile proiectului.
1.5.4. activitate de punere în funcţiune - ansamblu de lucrãri de specialitate de verificare, reglare, configurare a parametrilor interni, activare, încercare a componentelor individuale şi a sistemului în ansamblu în condiţii reale de utilizare împreunã cu echipamentul tehnologic deservit, menite sa confirme funcţionarea la parametri de siguranta şi performanta proiectati.
1.5.5. activitate de reparare - ansamblu de lucrãri şi operaţii specializate de refacere sau corectare a circuitelor de semnal uzate, de înlocuire integrala şi remontare a componentelor şi elementelor de legatura dintre acestea deteriorate în scopul readucerii sistemului în starea de funcţionare proiectata, în condiţii de siguranta.
1.5.6. aparat local - dispozitiv sau subansamblu, unitar constructiv şi funcţional, montat direct pe un circuit tehnologic, care îndeplineşte funcţia de mãsurare a unui parametru din proces şi emite un semnal informaţional echivalent cu valoarea parametrului mãsurat (de exemplu: traductor, manometre, termometru, detector, analizor etc.).
1.5.7. aparat de panou - dispozitiv sau subansamblu, unitar constructiv şi funcţional, montat în panourile de automatizare locale sau din camera de comanda care îndeplineşte funcţia de prelucrare a semnalelor informationale din sistem. Aparatele de panou pe care se vizualizeaza semnalul se numesc indicatoare şi inregistratoare de panou.
1.5.8. aparatura - ansamblu de aparate locale şi de panou din componenta unui sistem de automatizare care asigura supravegherea, comanda şi controlul echipamentului tehnologic.
1.5.9. autocontrol - modalitate de control permanent a componentelor unui aparat dintr-o bucla de protecţie, efectuat prin mijloace proprii ale acelui aparat, care asigura detectarea defectarii componentelor vitale şi emiterea unui semnal de avarie echivalent cu semnalul de avarie emis de aparat atunci când parametrul supravegheat din proces atinge valoarea critica.
1.5.10. avarie - eveniment care produce o deteriorare a echipamentului sau a circuitelor tehnologice aferente şi pericliteazã funcţionarea acestuia în condiţii de securitate.
1.5.11. bucla de protecţie - parte a sistemului de automatizare formatã dintr-un ansamblu de elemente compatibile grupate funcţional care asigura supravegherea permanenta a evoluţiei unui parametru din proces şi determina declanşarea echipamentului tehnologic în cazul în care parametrul supravegheat atinge valoarea critica. Buclele de protecţie poarta denumirea parametrului supravegheat şi sunt independente de buclele de reglare asociate aceluiaşi parametru.
Termen echivalent: circuit/canal de protecţie.
1.5.12. bucla de reglare - parte a sistemului de automatizare care cuprinde elemente compatibile grupate funcţional prin intermediul cãreia se realizeazã o funcţie de reglare automatã în limitele unuia sau mai multor circuite tehnologice ale echipamen tului tehnologic. Buclele de reglare automatã poarta denumirea parametrului pe care îl regleaza.
1.5.13. circuit de mãsurare - ansamblu de componente ale sistemului de automatizare şi legãturile dintre acestea care au scopul sesizãrii permanente, transformarii în semnale informationale, transmiterii şi afişãrii valorilor unui parametru din proces la un panou de automatizare local sau din camera de comanda.
1.5.14. circuit de semnalizare - ansamblu de componente ale sistemului de automatizare care au scopul de a avertiza operatorul prin mijloace optice şi/sau acustice despre starea unor componente ale sistemului sau despre atingerea unor praguri supravegheate a valorilor parametrilor procesului.
1.5.15. componenta vitala (a unui aparat) - element/piesa componenta a aparatului care, prin defectare poate determina emiterea unui semnal fals de confirmare a normalitatii parametrului supravegheat.
1.5.16. controler - dispozitiv/circuit complex şi logica aferentã pentru actionarea automatã a unor elemente de execuţie din sistemul de automatizare.
1.5.17. declansare (oprire) normalã - ansamblu de operaţii automate care opresc din funcţiune echipamentul tehnologic supravegheat şi îl conduc spre o stare sigura a tuturor circuitelor sale, repornirea putându-se face automat.
1.5.18. declansare (oprire) prin protecţie - declanşarea totalã a echipamentului tehnologic comandata automat de un circuit de protecţie sau manual de cãtre operator în caz de pericol care, dupã îndepãrtarea cauzei care a determinat-o, necesita pentru repornire intervenţia manualã a operatorului.
1.5.19. echipament tehnologic (instalatie tehnologicã) - ansamblu termomecanic de agregate şi utilaje, unitar constructiv - funcţional, din centralele termice în limitele cãruia se desfãşoarã procesele de stocare, producere sau transformare ale apei, aburului, combustibilului, aerului, şi gazelor de ardere şi care poate fi condus şi supravegheat în funcţionare de un sistem de automatizare (de exemplu: cazane de abur, cazane de apa fierbinte, cazane de apa calda, degazoare, supraincalzitoare independe nte, economizoare independente, staţii de tratare şi condiţionare a apei, rezervoare, filtre de gaze de ardere).
1.5.20. element de execuţie - componenta a sistemului de automatizare, aferentã unei bucle de reglare a unui circuit de comanda sau a unui circuit de protecţie, cãreia i se aplica la intrare un semnal de comanda şi acţioneazã asupra procesului tehnologic în scopul modificãrii valorii parametrului reglat sau în scopul preintampinarii unei avarii.
Termen echivalent: organ de execuţie.
1.5.21. funcţie de protecţie - sarcina îndeplinitã de o bucla de protecţie, sinonim cu "protecţie".
1.5.22. instrumentatie - termen care defineste în ansamblu totalitatea aparatelor locale, de panou, organele de execuţie şi legãturile functionale dintre acestea în cadrul sistemului de automatizare atunci când acesta este prezentat în planurile de ansamblu ale unui proiect de automatizare (schemele proceselor tehnologice automatizate).
1.5.23. întreţinere - ansamblu de activitãţi de verificare tehnica periodicã, intervenţii şi mici reparaţii executate în scopul menţinerii componentelor sistemului în stare de buna funcţionare. Aceasta operaţie se executa de cãtre personal de întreţin ere autorizat.
1.5.24. mãrimea reglata a unei bucle - mãrime (parametru tehnologic) de ieşire a procesului în cadrul cãruia acţioneazã bucla.
1.5.25. operarea sistemelor de automatizare (exploatarea sistemelor de automatizare) - ansamblu de acţiuni (receptionarea informaţiilor şi darea comenzilor) executate de operatorul echipamentului tehnologic prin intermediul terminalelor sistemului de automatizare (afisaje, display-uri, casete de semnalizare, butoane, tastaturi şi manete de comanda). Aceasta operaţie se executa de cãtre fochist.
1.5.26. prestator de specialitate - persoana juridicã autorizata de ISCIR-INSPECT pentru prestarea de servicii/activitãţi specializate la sistemele de automatizare şi componentele acestora.
1.5.27. proces - ansamblu de transformãri care au loc într-un cazan sau în alt echipament tehnologic din centrala termica caracterizat prin una sau mai multe marimi mãsurate, pentru care se realizeazã o automatizare.
1.5.28. program de verificare a funcţiilor sistemului de automatizare - ansamblu de încercãri, specificate într-o procedura elaborata de proiectantul sistemului de automatizare, care se executa la punerea în funcţiune şi cu ocazia verificãrilor period ice, în scopul evaluãrii capacitãţii de funcţionare în condiţii de siguranta a sistemului de automatizare şi a echipamentului tehnologic supravegheat.
1.5.29. protecţie - funcţie a sistemului de automatizare care se exercita în situaţie de preavarie sau de avarie.
1.5.30. regim stabilizat - situaţie în care se gãseşte un proces atunci când marimile de perturbatie rãmân constante şi regimul tranzitoriu a încetat.
1.5.31. regim tranzitoriu - situaţie în care se gãseşte un proces atunci când într-un interval de timp de observatie, mãrimea de ieşire manifesta modificãri în raport cu valoarea sau variatia prestabilita a acesteia.
1.5.32. reglare - refacerea stãrii unui sistem tehnic ale cãrui marimi s-au modificat fata de condiţiile iniţiale sau realizarea valorile marimilor unui sistem tehnic care trebuie sa rãmânã constante în timpul functionarii sistemului.
1.5.33. regulator - aparat sau ansamblu de aparate care coordoneazã automat efectuarea unui proces de reglare, în cazul în care toate elementele specifice din componenta unei bucle de reglare sunt reunite într-un singur dispozitiv complex, acesta se numeşte regulator direct (de exemplu: supape de siguranta, regulatoare mecanice de combustibili fluizi, regulatoare de nivel cu plutitor).
1.5.34. semnal de protecţie - semnal dat de unul dintre traductoarele unui sistem de protecţie care determina declanşarea prin protecţie a echipamentului tehnologic.
1.5.35. semnal LIPSA FLACARA - semnal de protecţie caracteristic cazanelor cu instalaţii de ardere proprii şi care este emis de supraveghetorul de flacara în cazul dispariţiei flacarii la arzatorul supravegheat în cazul întreruperii tensiunii de alimentare sau a defectarii supraveghetorului.
1.5.36. semnalizare de avarie - semnalizare a situaţiei de avarie.
1.5.37. semnalizare preventivã - semnalizare a situaţiilor în care parametrii supravegheati depãşesc limitele domeniilor de funcţionare normalã.
1.5.38. semnalizare selectiva - caracteristica a sistemelor de semnalizare care permite identificarea cauzei care a provocat activarea unui terminal de semnalizare colectivã.
1.5.39. service - ansamblu de activitãţi de specialitate pentru corectarea anomaliilor de funcţionare a componentelor sistemului. Atunci când se efectueazã preventiv este service de întreţinere, iar atunci când se efectueazã ca urmare a apariţiei unor deteriorãri şi defecte ale componentelor care au determinat scoaterea totalã din funcţiune a sistemului, activitatea este de tipul service de reparare. Lucrãrile se efectueazã la fata locului sau în laboratoare/ateliere specializate, în conformitate cu manualele de service ale producãtorilor componentelor.
1.5.40. sistem - structura ierarhizata care cuprinde aparate, organe de execuţie, legãturile fizice dintre acestea şi logica aferentã pentru realizarea unei anumite funcţii, în raport cu funcţia îndeplinitã sistemul poate fi de protecţie, de comanda, de semnalizare, de reglare. Fiecare sistem, în structura sa ierarhizata include alte sisteme care vor fi denumite circuite/canale sau bucle. Toate sistemele formeazã sistemul de automatizare al echipamentului şi din acest punct de vedere pot fi denumite subsisteme.
1.5.41. situaţie de avarie - situaţie în care unul sau mai multe elemente ale echipamentului tehnologic au fost avariate sau sunt în pericol de a fi avariat.
1.5.42. supraveghere şi deservire a sistemului de automatizare - ansamblu de acţiuni şi lucrãri de întreţinere curenta şi verificãri periodice pentru menţinerea componentelor în stare buna de funcţionare.
1.5.43. supraveghetor de flacara - aparat care sesizeazã existenta flacarii unui arzator şi care în cazul dispariţiei flacarii emite semnalul LIPSA FLACARA.
1.5.44. verificare tehnica periodicã(VTP) - activitate desfasurata la intervale prestabilite care cuprinde ansamblul de operaţii şi încercãri specifice menite sa constate starea de funcţionare a sistemului. Verificarea periodicã a functionarii corecte a componentelor individuale din sistemele de protecţie în timpul exploatãrii echipamentelor se poate face manual sau automat.

1.6. Abrevieri
ASI - Automatit de supraveghere şi întreţinere a sistemelor de automatizare din
centralele termice
CT - Centrala termica
PIF - Punere în funcţiune
P&I - Procese şi Instrumentatia aferentã
RSL - Responsabil cu supravegherea lucrãrilor
RSVTI - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor
RTAC - Responsabil tehnic cu avizarea conformã a proiectelor
RTV - Responsabil tehnic cu verificarea proiectelor

2. CERINŢE ESENŢIALE PENTRU SISTEMELE DE AUTOMATIZARE

2.1 Cerinţe referitoare la funcţiile sistemului de automatizare
Nivelul de dotare al centralelor termice şi al echipamentelor individuale cu sisteme de automatizare precum şi funcţiile pe care acestea le vor îndeplini se stabilesc de cãtre proiectant.
Stabilirea funcţiilor sistemului de automatizare trebuie sa ţinã seama de caracteristicile constructive şi functionale ale fiecãrui tip de cazan, de cerinţele utilizatorului precum şi de condiţiile minime prevãzute în prezenta prescripţie tehnica, dupã cum urmeazã:
- pentru toate tipurile de cazane este obligatoriu sa se prevadã un sistem de semnalizare preventivã şi de avarie;
- pentru toate tipurile de cazane care funcţioneazã cu depresiune în focar este obligatoriu sa se prevadã un sistem de protecţie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere;
- pentru toate tipurile de cazane consumatoare de combustibili gazosi sau lichizi este obligatoriu sa se prevadã un sistem de protecţie aferent procesului de ardere;
- pentru toate tipurile de cazane echipate cu doua sau mai multe arzatoare consumatoare de combustibili lichizi sau gazosi este obligatoriu ca sistemul de protecţie aferent instalaţiei de ardere sa fie prevãzut cu un organ general de blocarea combustibilului, suplimentar şi independent de robinetele de închidere rapida ale fiecãrui arzator;
- pentru toate tipurile de cazane de abur este obligatoriu sa se prevadã un sistem de protecţie aferent procesului de alimentare cu apa;
- pentru cazanele de abur cu tambur care au un debit nominal Dn >= 10 t/h este obligatoriu sa se prevadã un sistem de reglare automatã a nivelului;
- pentru toate tipurile de cazane de abur cu strabatere forţatã este obligatoriu sa se prevadã un sistem de reglare automatã a alimentarii cu apa;
- pentru cazanele de apa fierbinte se vor prevedea obligatoriu circuite de protecţie specializate care sa determine declanşarea cazanului în urmãtoarele situaţii:
● creşterea temperaturii apei la ieşirea din cazan, pana la 20 C sub temperatura de saturatie corespunzãtoare valorii minime a presiunii apei la ieşirea din cazan;
● scãderea presiunii apei la ieşirea din cazan pana la presiunea de saturatie corespunzãtoare unei temperaturi cu 10ιC peste valoarea maxima a temperaturii apei la ieşirea din cazan (dacã debitul caloric este mai mare de 25 Gcal/h);
● pentru toate cazanele de apa fierbinte şi de apa calda, scãderea debitului de apa la intrarea în cazan sub limita care asigura o circulaţie suficienta a apei prin cazan.
Sistemele de automatizare trebuie sa realizeze, pentru fiecare echipament în parte, funcţiile pentru care au fost proiectate asigurând pornirea, supravegherea şi reglarea automatã a functionarii, protecţia şi oprirea în condiţii de siguranta a cazanelor de abur, de apa fierbinte, de apa calda şi a celorlalte instalaţii termomecanice anexe din centralele termice pe care le deservesc.
Principalele funcţii realizate de sistemele de automatizare de la cazanele de abur, de apa fierbinte şi de apa calda sunt:
- de comanda,
- de reglare,
- de protecţie,
- de semnalizare,
- de monitorizare a parametrilor funcţionali.
Fiecãrei funcţii îi sunt asociate elemente de automatizare specifice, grupate funcţional în cadrul unui subsistem de automatizare. Subsistemele sunt la rândul lor sisteme cu o structura şi logica proprie care trebuie sa satisfacã cerinţele de siguranta specifice.
2.1.1. Cerinţe pentru sistemele de comanda
Sistemele de comanda trebuie sa aibã individualizate circuitele/canalele de comanda activate manual sau automat care trebuie sa satisfacã urmãtoarele condiţii generale:
a) sa fie concepute în concordanta cu buclele de reglare şi cu subsistemele de protecţie;
b) sa asigure realizarea funcţiunilor proprii care le revin la pornirea şi oprirea echipamentului tehnologic, sau în timpul functionarii acestuia; programele de pornire/oprire care se deruleazã secvential sau automat fac parte din sistemul de comanda;
c) sa dispunã de organe de manevrare (butoane, manete, etc.) uşor de acţionat, amplasate raţional în raport cu poziţia normalã de lucru a operatorului;
d) sistemele de comanda a cãror acţiune este echivalenta parţial sau integral cu funcţiile unei bucle de reglare sau de protecţie, trebuie proiectate astfel încât acţiunea lor sa nu se suprapuna cu cea a comenzilor automate de reglare sau de protecţie echivalente.
2.1.2. Cerinţe pentru buclele de reglare
Buclele de reglare trebuie concepute pentru a fi compatibile şi integrate în sistemul de reglare a echipamentului. Fiecare bucla de reglare trebuie sa satisfacã urmãtoarele condiţii generale:
a) elementele componente ale buclei sa fie conectate funcţional într-un circuit închis care sa conţinã cel puţin: un regulator, un traductor de reactie şi un organ de execuţie;
b) funcţia regulatorului trebuie sa poatã fi preluatã de operatorul uman în regimul de funcţionare "manual";
c) evoluţia parametrului reglat trebuie sa poatã fi vizualizata şi înregistratã;
d) sa asigure realizarea funcţiilor proprii care îi revin în timpul functionarii cazanului;
e) sa nu împiedice derularea programelor de pornire şi de oprire ale cazanului şi sa îndeplineascã funcţiile proprii care îi revin în cadrul acestor programe;
f) sa asigure calitatea reglarii în condiţii normale de exploatare a cazanului;
g) sa fie concepute în concordanta cu celelalte subsisteme ale sistemului de automatizare al cazanului, precum şi cu elementele de echipare (organe de execuţie, dispozitive de siguranta, aparate de mãsurare, etc.).
2.1.3. Cerinţe pentru sistemele de protecţie automatã
Fiecare circuit de protecţie/canal de protecţie din cadrul sistemului trebuie sa satisfacã urmãtoarele condiţii generale:
a) sa asigure realizarea funcţiilor proprii care îi revin în timpul functionarii cazanului;
b) sa nu împiedice derularea programelor de pornire/oprire şi sa îndeplineascã funcţiile care îi revin în cadrul acestor programe;
c) sa fie conceput în concordanta cu buclele de reglare;
d) sa fie realizat cu scheme care sa utilizeze contacte care se deschid atunci când parametrul supravegheat atinge o valoare/stare anormala privind funcţionarea în siguranta;
e) sa fie compatibil cu celelalte circuite de protecţie din ansamblul care formeazã sistemul de protecţie al echipamentului tehnologic (cazan);
f) sistemul de protecţie trebuie sa asigure, independent de funcţiile de reglare automatã ale sistemului de automatizare, unitatea funcţionalã a tuturor circuitelor/canalelor de protecţie, care, în situaţie de avarie, conduc cazanul spre o stare sigur a a tuturor circuitelor sale tehnologice.
2.1.4. Cerinţe pentru sistemul de semnalizare
Sistemul de semnalizare trebuie sa asigure atentionarea operatorului prin semnalizarea preventivã acustica şi optica a unor situaţii de preavarie, precum şi semnalizarea de avarie în cazul în care parametrii critici ai procesului ating valorile de protecţie, şi anume:
a) circuitele de semnalizare (alarmare optica şi acustica) trebuie sa utilizeze scheme cu contacte care se deschid în situaţii anormale ale valorilor parametrilor supravegheati;
b) pentru toate situaţiile prevãzute sa declanseze cazanul prin protecţie, se vor prevedea praguri de prealarmare (semnalizare preventivã) care vor preceda intrarea în starea de avarie, atunci când cazanul este declansat prin protecţie;
c) setarile circuitelor de semnalizare preventivã trebuie sa fie diferite de setarile de protecţie ale aceluiaşi parametru supravegheat şi sa ofere o marja suficienta pentru întreprinderea unor acţiuni corective astfel încât atingerea pragului de avarie sa poatã fi evitata;
d) sa aibã elemente de avertizare optica şi acustica (lampi de semnalizare vizibile şi hupe sau sonerii cu nivel sonor corespunzãtor) uşor şi clar perceptibile de cãtre operator;
e) circuitele de prealarmare sa fie absolut separate fata de cele de declansare prin protecţie atât din punct de vedere al canalelor de transmitere a semnalelor cat şi din punct de vedere al elementelor constitutive (senzor primar - releu final de activare a alarmei).
2.1.5. Cerinţe pentru sistemul de monitorizare a parametrilor funcţionali
Sistemul de automatizare trebuie prevãzut cu un numãr minim de aparate indicatoare locale, de panou şi de aparate inregistratoare care pot fi incluse, dupã caz, în circuitele buclelor de reglare şi/sau în circuitele de semnalizare.
Aparatele de mãsurare, de afişare şi de înregistrare a valorilor parametrilor trebuie sa satisfacã urmãtoarele cerinţe generale:
a) sa aibã exactitatea de mãsurare şi comportarea dinamica corespunzãtoare cerinţelor buclei de reglare sau subsistemului de protecţie care regleaza/supravegheazã acelaşi parametru;
b) sa aibã domeniul de mãsurare compatibil cu limitele de variatie ale parametrilor monitorizati;
c) sa afiseze vizibil şi direct valorile, fãrã a necesita calcule suplimentare şi interpretãri pentru evaluarea valorii reale a parametrului mãsurat;
d) sa nu fie influentate de variatiile sau de întreruperea alimentarii cu energie auxiliara în afarã limitelor permise de satisfacerea cerinţelor de siguranta în funcţionare a echipamentului monitorizat;
e) sa poatã fi verificate în timpul functionarii echipamentului monitorizat fãrã a perturba funcţionarea acestuia.

2.2. Cerinţe referitoare la siguranta efectuãrii manevrelor în timpul functionarii
Sistemul de automatizare trebuie sa permitã efectuarea fãrã risc, în timpul functionarii echipamentului tehnologic, a urmãtoarelor manevre/intervenţii:
a) trecerea buclelor de reglare de pe "automat" pe "manual" şi invers;
b) modificarea setarilor şi reconfigurarea parametrilor interni ai regulatoarelor;
c) verificarea functionarii circuitelor de protecţie;
d) verificarea circuitelor de semnalizare optica şi acustica;
e) verificarea cursei elementelor de execuţie;
f) verificarea detectoarelor de flacara;
g) verificarea exactitatii indicaţiilor aparatelor de mãsurare.

2.3. Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare
Componentele sistemului (aparate locale şi de panou, organe de execuţie şi conexiunile dintre acestea) trebuie sa satisfacã urmãtoarele condiţii minime:
a) sa fie rezistente la solicitãri mecanice, termice şi chimice, care apar în condiţii de exploatare;
b) sa corespundã condiţiilor tehnice prevãzute de standardele şi normativele din domeniu, aplicabile fiecãrei categorii de elemente de automatizare;
c) sa fie omologate/certificate, verificate şi garantate de cãtre producãtori din punct de vedere al performantelor şi a durabilitatii;
d) sa fie garantate de cãtre producãtor ca sunt corespunzãtoare pentru utilizarea în sistemele de automatizare ale cazanelor de abur, de apa fierbinte/calda şi echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, dacã sunt folosite în subsistemele de protecţie;
e) componentele prevãzute cu posibilitãţi de modificare a caracteristicilor de lucru (configurarea şi reglarea parametrilor interni) vor avea sisteme de asigurare impotriva dereglarii accidentale şi a accesului personalului neautorizat, în mãsura în c are aceste componente nu sunt integrate într-un panou sau pupitru asigurat din acest punct de vedere;
f) organele de execuţie, aparatele de mãsurare locale sau regulatoarele directe care utilizeazã drept sursa de energie şi/sau semnal informaţional combustibilul, trebuie sa fie etanse şi asigurate impotriva scurgerii accidentale a combustibilului în mediul ambiant sau în focarele cazanelor, în cazul defectarii acestora. Aceste componente nu pot fi montate în circuitele tehnologice decât cu posibilitatea izolarii lor sigure în cazul necesitãţii demontarii pentru intervenţii.

2.4. Cerinţe speciale pentru centrale termice fãrã supraveghere permanenta
Modul de supraveghere în funcţionare, permanent sau periodic, se stabileşte de cãtre proiectantul centralei termice ţinând seama de caracteristicile constructiv-functionale ale cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe din centrala termica, de nivelul de dotare al acestora cu sisteme de automatizare, şi va fi precizat în documentaţia transmisã la ISCIR-INSPECT IT pentru obţinerea avizului de instalare obligatoriu.
Modul de supraveghere în funcţionare, permanent sau periodic, se stabileşte de cãtre proiectantul centralei termice ţinând seama de caracteristicile constructiv-functionale ale cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe din centrala termica, de nivelul de dotare al acestora cu sisteme de automatizare, şi va fi precizat în documentaţia transmisã la ISCIR-INSPECT IT pentru obţinerea avizului de instalare obligatoriu.
Regimul de supraveghere nepermanenta în funcţionare poate fi stabilit doar la cazanele pentru care constructorul declara ca au fost proiectate, construite, complet echipate cu sisteme de automatizare şi verificate pentru funcţionarea fãrã supraveghere permanenta.
Cerinţele minime pentru sistemele de automatizare ale echipamentelor din centralele termice la care se poate stabili regimul de funcţionare fãrã supraveghere permanenta sunt specificate în anexa B.

3. PROIECTAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE

3.1. Cerinţe generale
Alegerea soluţiilor tehnice de automatizare, de selectare a componentelor şi de implementare a sistemului aparţine exclusiv proiectantului care îşi asuma responsabilitatea adoptãrii lor. Soluţiile tehnice adoptate de proiectant nu sunt restrictionate de prevederile din prezenta prescripţie tehnica.
Sistemul de automatizare trebuie proiectat în conformitate cu cerinţele temei de proiectare elaborata de proiectantii centralei termice şi ai echipamentelor tehnologice individuale din cadrul acesteia.
Prin soluţiile adoptate în proiect, sistemul de automatizare trebuie sa respecte urmãtoarele cerinţe generale:
- sa fie specific echipamentelor tehnologice pe care le deserveste;
- sa elimine sau sa reducã pericolele în funcţionarea echipamentului tehnologic;
- sa optimizeze performanţele de funcţionare;
- sa furnizeze operatorului uman informaţii precise şi în timp real privind starea echipamentului tehnologic controlat automat şi despre pericolele reziduale impotriva cãrora nu are capacitatea de a acţiona automat;
- sa elimine pericolele datorate actionarii eronate a comenzilor disponibile la indemana operatorului.

3.2. Cerinţe referitoare la documentaţia tehnica de însoţire
Documentaţia tehnica de însoţire şi identificare a sistemului de automatizare, elaborata de proiectant, trebuie sa cuprindã cel puţin urmãtoarele:
- schema/plan de ansamblu în care se figureazã toate circuitele tehnologice cu amplasarea componentelor sistemului de automatizare pentru comanda de la distanta, reglare automatã, protecţie, semnalizare şi mãsurare, precum şi legãturile functionale dintre acestea, P&I (schema proceselor tehnologice cu instrumentatia aferentã);
- descrierea generalã a principiilor de automatizare adoptate;
- descrierea functionarii fiecãrui subsistem (de comanda, de reglare, de semnalizare, de protecţie, de mãsurare, de monitorizare a parametrilor de funcţionare ai echipamentului tehnologic, etc.);
- schemele dezvoltate monofilare ale buclelor de reglare, de protecţie, de comanda la distanta şi de semnalizare;
- schemele desfãşurate ale circuitelor electrice, electronice, hidraulice, pneumatice etc.;
- proceduri detaliate de instalare, de punere în funcţiune, de încercare şi service pentru sistemul de automatizare în ansamblu şi pentru fiecare subsistem al sau. Se vor preciza verificãrile care trebuie sa fie efectuate periodic şi se va indica perioada maxima la care se vor verifica;
- documentaţiile tehnice de identificare ale elementelor componente ale sistemului de automatizare;
- programul de testare a funcţiilor proiectate ale sistemului de automatizare; acesta trebuie sa fie efectuat obligatoriu la prima punere în funcţiune şi apoi periodic.

NOTA: Explicaţiile care descriu funcţionarea sistemului şi procedurile de punere în funcţiune, exploatare şi service trebuie sa fie astfel elaborate încât sa fie clare, precise şi suficient de detaliate încât sa poatã constitui material didactic/suport de curs pentru instruirea/specializarea personalului de operare.

3.3. Cerinţe referitoare la avizarea conformã
Proiectele sistemelor de automatizare se vor elabora de cãtre unitãţi de proiectare specializate în astfel de lucrãri. Proiectele devin aplicabile numai dacã sunt avizate conform de cãtre ISCIR-INSPECT sau, în baza unei împuterniciri scrise, de cãtre personalul propriu al unitãţii de proiectare autorizata de cãtre ISCIR-INSPECT (conform anexei C, pct. C. 10).

4. MONTAREA/INSTALAREA, PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE, ÎNTREŢINEREA/SERVICE ŞI REPARAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE

4.1. Condiţii generale
Condiţia de baza pe care trebuie sa o respecte montarea/instalarea, punerea în funcţiune, întreţinerea/service şi repararea sistemelor de automatizare care deservesc cazanele şi echipamentele tehnologice anexe din centralele termice este asigurarea functionarii acestora fãrã defectiuni şi fãrã pericol pe toatã durata prevãzutã pentru utilizare, în condiţiile tehnice prevãzute de documentaţia tehnica de însoţire. Agenţii economici care efectueazã operaţii de montare/instalare, punere în funcţiune, întreţinere/service şi reparare a sistemelor de automatizare vor fi autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT pentru astfel de lucrãri. Întreţinerea curenta a sistemelor de automatizare se va face de cãtre personal autorizat (ASI) de ISCIR-INSPECT IT.
Montarea şi punerea în funcţiune în cazul reutilizarii echipamentelor vechi dotate cu sisteme de automatizare (care au fost în funcţiune) se poate face numai în cazul în care:
- s-au efectuat examinari, verificãri şi investigaţii tehnice în vederea evaluãrii stãrii tehnice a acestora, de cãtre un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru lucrãri la sisteme de automatizare, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
- rezultatele examinarilor au fost prezentate spre analiza la ISCIR-INSPECT IT, împreunã cu documentaţia ataşatã la cererea pentru obţinerea avizului de instalare obligatoriu al echipamentului tehnologic deservit şi au fost avizate.
Pentru echipamentele vechi dotate cu sistemele de automatizare din import, programul de examinari, verificãri şi investigaţii tehnice va fi supus avizãrii la ISCIR-INSPECT înainte de efectuarea importului.
Verificarea conformitatii lucrãrilor de montare, reparare şi punere în funcţiune a sistemelor de automatizare se face de cãtre ISCIR-INSPECT IT cu ocazia verificãrilor pentru autorizarea de funcţionare a cazanelor şi echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice.
Montarea/instalarea, punerea în funcţiune, repararea şi service-ul sistemelor de automatizare pentru echipamentele tehnologice se poate face şi de cãtre unitatea constructoare a echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare, dacã aceasta dispune de mijloace tehnico-materiale adecvate şi de personal tehnic de specialitate pregãtit în acest scop.

4.2. Condiţii referitoare la montarea sistemelor de automatizare
Lucrãrile se pot efectua de agenţi economici de specialitate autorizaţi de ISCIR-INSPECT, de constructorul echipamentului sau de cãtre agentul economic care efectueazã montarea echipamentului tehnologic (dacã aceştia dispun de mijloace tehnico-materiale corespunzãtoare şi de personal tehnic de specialitate pregãtit în acest scop), dupã cum este prevãzut în proiectul echipamentului tehnologic.
Lucrãrile se executa obligatoriu conform proiectelor sistemelor de automatizare şi instrucţiunilor special destinate lucrãrilor de montare/instalare.
Lucrãrile se finalizeazã obligatoriu cu declaraţia de conformitate (conform anexei F) privind lucrãrile executate şi cu incercarile de punere în funcţiune a sistemului.
La executarea lucrãrilor de montare instalare/reparare a sistemelor de automatizare se vor asigura realizarea urmãtoarelor:
- toate elementele sistemului (aparate de panou, traductoare, servomotoare, indicatoare locale, etc.) vor fi identificate unic printr-un simbol şi un numãr care sa se regaseasca în documentaţia de proiectare; la locurile de montare din instalatie aparatele şi elementele sistemului vor avea ataşate permanent un mijloc de identificare indestructibil pe care sa fie inscripţionat simbolul şi numãrul elementului respectiv şi indicaţii referitoare la termenele scadente pentru verificare;
- capetele cablurilor de legatura dintre diferitele elemente ale sistemului vor fi etichetate şi inscriptionate; acelaşi lucru se va face pentru conductele de impuls şi pentru conductele de aer instrumental;
- clemele de conexiune, terminalele şi toate conductoarele individuale ale circuitelor electrice ale sistemului din panourile şi pupitrele de comanda din cutiile de conexiuni locale şi din cutiile de borne ale aparatelor locale trebuie identificate şi inscriptionate cu simboluri care trebuie sa se regaseasca în planurile din documentaţia de proiectare;
- la amplasarea panourilor în camera de comanda şi local se vor asigura distanţele minime fata de elementele construcţiei şi mãsurile de protecţie impotriva agresivitãţii mediului, conform indicaţiilor din documentaţia de proiectare şi standardelor şi normativelor tehnice aplicabile;
- se va asigura iluminatul corespunzãtor atât pentru frontul şi interiorul panourilor de control cat şi pentru aparatele locale;
- se va verifica stabilitatea şi modul de fixare a componentelor montate;
- se vor efectua încercãri de presiune hidraulica şi/sau pneumatica la circuitele de impuls şi de aer instrumental;
- se va verifica legarea la centura de impamantare a componentelor sistemului;
- se va verifica continuitatea circuitelor de comanda, de mãsurare, de protecţie şi de semnalizare;
- se va efectua rodajul motoarelor şi organelor de execuţie;
- în urma verificãrilor efectuate şi a rezultatelor consemnate se va emite declaraţia de conformitate a montarii, conform modelului din anexa F.

4.3. Condiţii referitoare la punerea în funcţiune a sistemului de automatizare
Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare se executa de personal de specialitate din cadrul agenţilor economici autorizaţi de cãtre ISCIR-INSPECT IT pentru montare/instalare, punere în funcţiune şi service la sisteme de automatizare.
În cazul în care dispun de personal de specialitate şi mijloace tehnico materiale adecvate, punerea în funcţiune poate fi efectuatã şi de cãtre:
- proiectantul sistemului de automatizare;
- constructorul echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare;
- agenţii economici specializaţi în exploatarea şi întreţinerea echipamentelor de automatizare de la cazane şi instalaţii termomecanice anexe din centralele termice.
Punerea în funcţiune a sistemului de automatizare se face înaintea punerii în funcţiune a echipamentului tehnologic pe care trebuie sa-l supravegheze în funcţionare, inclusiv la pornire, şi începe cu alimentarea cu energie electrica şi aer instrumental şi se finalizeazã atunci când sistemul preia conducerea şi supravegherea automatã a echipamentului tehnologic care a ajuns la parametrii de funcţionare normalã.
Operaţiile principale care se vor efectua la punerea în funcţiune sunt urmãtoarele:
- verificarea montarii componentelor şi verificarea buletinelor de verificare metrologica a aparatelor de mãsurare locale şi de panou; este interzisã punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare echipate cu aparatura de mãsurare a parametrilor te hnologici cu verificarea metrologica expiratã;
- verificãri la rece ale circuitelor sistemului (continuitatea circuitelor electrice, corectitudinea interconectarii echipamentelor);
- alimentarea sistemului cu energie electrica şi cu aer instrumental;
- verificarea functionarii aparatelor de mãsurare directa (locale) a parametrilor, traductoarelor şi a celorlalte elemente care asigura transmiterea la distanta a valorilor parametrilor controlati;
- verificarea telecomenzilor şi funcţionarea corecta a organelor de execuţie;
- programarea controlerelor/regulatoarelor;
- setarea dispozitivelor de protecţie şi verificarea acţiunii acestora prin simularea condiţiilor de avarie;
- verificarea functionarii circuitelor de semnalizare preventivã şi de protecţie;
- pornirea echipamentului tehnologic;
- verificarea derulãrii corecte a programelor secventiale de pornire;
- configurarea şi ajustarea parametrilor de funcţionare ai buclelor de reglare;
- resetarea/reglarea fina a setarilor, la cald, a dispozitivelor din circuitele de protecţie;
- derularea programului de verificare a funcţiilor sistemului de automatizare stabilit de proiectant;
- verificarea functionarii buclelor de reglare în condiţii reale (reglarea fina a parametrilor de funcţionare ai buclelor de reglare, şi, dupã caz, reconfigurarea regulatoarelor);
- verificarea comutãrii buclelor de reglare de pe "regim manual" pe "regim automat" şi invers;
- urmãrirea functionarii sistemului în timpul incercarii de 72 de ore;
- verificarea functionarii tuturor protectiilor în condiţii reale, prin simularea (conform prevederilor programelor de încercare a protectiilor din proiect) situaţiilor limita care sa determine intervenţia protectiilor automate; valorile la care prote ctiile lucreazã, pentru fiecare parametru supravegheat din proces, se vor consemna în raportul de PIF;
- încheierea procesului-verbal/raportului de punere în funcţiune care se ataşeazã la declaraţia de conformitate, întocmitã conform modelului din anexa G.

4.4. Condiţii referitoare la lucrãrile de service/întreţinere şi reparare
Lucrãrile de service/întreţinere şi reparare la sistemele de automatizare ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, se executa numai de cãtre agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.
4.4.1. Condiţii pentru lucrãrile de reparare
Lucrãrile de reparare sunt destinate readucerii la starea de buna funcţionare a sistemelor de automatizare atunci când componentele acestora şi/sau legãturile dintre ele sunt uzate sau deteriorate şi pot determina scoaterea din funcţiune a sistemului. Aceste lucrãri pot fi executate şi în condiţiile în care gradul de uzura al sistemului, deşi nu determina oprirea din funcţiune a echipamentului supravegheat, nu mai prezintã siguranta în funcţionare şi impune preluarea de cãtre operator a exploatãrii echipamentului în regim de conducere exclusiv "manual".
În cazul cazanelor, dacã sistemul de automatizare nu mai poate îndeplini condiţiile minime specificate la pct. 2.1, cazanul trebuie oprit din funcţiune şi repararea sistemului de automatizare este obligatorie.
Reparaţiile sistemelor de automatizare se executa în condiţiile opririi din funcţiune a instalaţiei tehnologice deservite de sistemul de automatizare şi trebuie sa respecte aceleaşi condiţii impuse la montarea/instalarea iniţialã a sistemului de automatizare (a se vedea pct. 4.2).
Lucrãrile de modernizare a sistemelor de automatizare (rezultat al schimbãrii instalaţiei de ardere, a schimbãrii soluţiei de automatizare sau de extindere a celei existente, al înlocuirii unor componente cu altele mai performanţe etc.) sunt considerate, de asemenea, lucrãri de reparare şi trebuie sa satisfacã aceleaşi condiţii minime impuse efectuãrii lucrãrilor de reparare.
Condiţiile minime care trebuie sa fie respectate la efectuarea lucrãrilor de reparare a sistemelor de automatizare sunt:
- sa existe un proiect de reparare avizat de ISCIR-INSPECT ale cãrui prevederi trebuie sa fie respectate integral la executarea lucrãrilor;
- sa se utilizeze numai materiale certificate pentru lucrãrile de înlocuire a cablurilor, conductelor de impuls, suporturilor, prizelor de mãsurare, conductelor de aer instrumental etc.;
- sa se utilizeze numai tipurile de aparate (locale sau de panou) şi organele de execuţie specificate în proiect şi garantate de producãtor cu certificate de tip, pentru înlocuirea celor deteriorate;
- sa se efectueze încercãri şi verificãri similare cu cele de la montarea iniţialã a sistemului pentru dovedirea conformitatii lucrãrilor executate;
- sa se întocmeascã declaraţia de conformitate prin care reparatorul sa-şi asume responsabilitatea corectitudinii lucrãrilor executate (conform modelului din anexa F);
- proiectul de reparatie al instalatie de automatizare împreunã cu documentaţia de reparatie se vor ataşa la cartea cazanului/echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare supus lucrãrilor de reparare.
Lucrãrile executate în cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate se verifica de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de cãtre responsabilul cu verificarea lucrãrilor (RSL) al reparatorului şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI) al deţinãtorului, autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT şi împuterniciţi în acest scop.
Lucrãrile executate în cadrul reparaţiilor sistemelor de automatizare de la cazane, care se verifica de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sunt urmãtoarele:
- înlocuirea dispozitivelor de protecţie;
- schimbarea amplasarii prizelor de impuls pentru dispozitivele de siguranta;
- executarea, la elementele sub presiune, a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea celor existente pentru amplasarea traductoarelor, aparatelor de mãsurare directe etc.;
- înlocuirea sistemelor de automatizare aferente instalaţiilor de ardere şi înlocuirea sistemelor de protecţie cu unele diferite funcţional fata de cele prevãzute în proiectul iniţial, sau dotarea cazanelor neautomatizate cu asemenea sisteme;
- executarea de reparaţii la sisteme de automatizare ca urmare a realizãrii prevederilor rapoartelor de examinari şi investigaţii tehnice avizate de ISCIR-INSPECT (examinarile şi investigaţiile în vederea evaluãrii stãrii tehnice a sistemelor de automatizare se efectueazã în situaţiile prevãzute la pct. 4.1. paragraful 2).
4.4.2. Condiţii referitoare la lucrãrile de service/întreţinere
Lucrãrile de service/întreţinere sunt destinate corectãrii functionarii unor componente individuale ale sistemului, refacerii exactitatii de mãsurare a aparatelor locale, inlaturarii defectelor de transmisie a semnalelor în sistem şi înlocuirii piesel or de uzura sau a consumabilelor, nonconformitati care nu determina scoaterea din funcţiune a sistemului dar scad gradul de încredere în sistem datoritã abaterilor constatate fata de condiţiile iniţiale de la punerea în funcţiune. Lucrãrile de service/în tretinere se pot executa şi cu instalatia tehnologicã deservita de sistem în funcţiune. Lucrãrile de service/întreţinere presupun existenta unui personal specializat în depanarea tuturor tipurilor de aparate din componenta sistemului, cunoaşterea şi resp ectarea prevederilor manualelor de service ale respectivelor aparate şi, dupã caz, dotarea cu laboratoare specializate.
Lucrãrile de service/întreţinere se executa de cãtre personalul de specialitate al agenţilor economici autorizaţi pentru lucrãri de montare/instalare sau al constructorului echipamentului tehnologic echipat cu sistemul de automatizare respectiv. Lucrãrile se executa în conformitate cu manualele de service elaborate de producãtorii componentelor din sistem la care se intervine în timpul service-lui/întreţinerii. Lucrãrile se verifica de cãtre RSL al agentului economic autorizat şi sunt confirmate şi acceptate de beneficiarul/utilizatorul echipamentului automatizat.
Anumite lucrãri de service/întreţinere (întreţinere curenta, înlocuire consumabile, schimbare piese de uzura, refacerea unor conexiuni slabite, precum şi alte lucrãri similare la elementele sistemelor de automatizare) se vor executa de cãtre unitatea deţinãtoare, pe baza documentaţiei elaborate de proiectantul sistemului de automatizare sau de furnizorul elementelor respective, cu personal instruit, specializat în acest scop şi autorizat individual ca ASI, conform anexei E.

4.5. Cerinţe referitoare la autorizarea prestatorilor de specialitate
Cerinţele pe care trebuie sa le satisfacã agenţii economici sunt specificate, pentru fiecare domeniu de autorizare în parte, în anexele C şi D. Autorizarea agenţilor economici conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice se va efectua pentru urmãtoarele activitãţi:
A - elaborare şi avizare de proiecte (în domeniul precizat la pct. 1.2);
B - executare lucrãri de montare/instalare, PIF, service/întreţinere şi reparare;
C - efectuarea de examinari, verificãri şi investigaţii tehnice în vederea evaluãrii stãrii tehnice a sistemelor şi componentelor acestora (pentru situaţiile specificate la pct. 4.1 paragraful 2).
Autorizarea individualã a personalului pentru executarea lucrãrilor de supraveghere şi întreţinere operativã a sistemelor din centralele termice în timpul exploatãrii acestora se face în conformitate cu prevederile anexei E.

5. EXPLOATAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE

Proiectantul centralei termice stabileşte necesarul de personal de exploatare/operare şi întreţinere (fochisti şi automatisti) a echipamentelor din centrala termica. Dacã se prevede şi personal pentru supravegherea şi întreţinerea operativã a sistemelor de automatizare, acest personal va fi autorizat de cãtre ISCIR-INSPECT IT, în conformitate cu prevederile anexei E.
Exploatarea sistemelor de automatizare din centralele termice cuprinde urmãtoarele activitãţi:
a) operarea sistemului: se face de cãtre operatorul (fochistul) autorizat al echipamentului tehnologic;
b) supravegherea şi întreţinerea operativã: se face de cãtre personal de specialitate autorizat (ASI/personal al unui agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT);
b) verificãrile tehnice periodice: se efectueazã de cãtre:
- operatorul echipamentului tehnologic (fochist), zilnic, la intervalele stabilite prin proiect şi instrucţiunile de exploatare ale echipamentului tehnologic;
- ASI sau de cãtre agenţii economici autorizaţi de cãtre ISCIR-INSPECT IT, la intervalele stabilite prin proiect şi instrucţiunile de exploatare ale sistemului de automatizare;
- ISCIR-INSPECT IT, la autorizarea de funcţionare (la prima punere în funcţiune şi la termenele scadente).
Deţinãtorul/utilizatorul final este responsabil de întreţinerea operativã a sistemului de automatizare aferent centralei termica aflate în exploatare, fie prin personal propriu, automatist de supraveghere şi întreţinere operativã (ASI) autorizat de cãtre ISCIR-INSPECT IT, sau prin încheierea unor contracte de service/întreţinere cu agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.
Exploatarea sistemelor de automatizare se va face cu respectarea instrucţiunilor de punere în funcţiune, operare, service/întreţinere proprii sistemului, precum şi recomandãrilor constructorului echipamentului tehnologic deservit de sistem.
Operaţiile efectuate la verificãrile tehnice periodice şi rezultatele acestora se vor înscrie în registrul-jurnal al centralei termice şi/sau în registrele de urmãrire a exploatãrii proprii fiecãrui echipament.

6. DISPOZIŢII FINALE

6.1. În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii, unitãţile de proiectare, respectiv unitãţile autorizate pentru activitãţile specificate la pct. 4.5. (A, B şi C), cu avizul unitãţilor deţinãtoare, dupã caz, vor putea stabili, pe proprie rãspundere, soluţii compensatoare motivate corespunzãtor din punct de vedere tehnic care sa nu afecteze siguranta în funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor deservite de sistemele de automatizare şi care sa excludã pericolul de accidente.
Unitãţile care au stabilit aceste soluţii le vor supune avizãrii principalilor factori interesaţi (proiectant, beneficiar şi, dupã caz, tehnolog de proces, constructor, reparator sau montator, Inspecţia de stat pentru protecţia muncii, unitãţi de cercetare, proiectare, de învãţãmânt superior de specialitate), inclusiv ISCIR-INSPECT.
6.2. Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice atrage dupã sine, în condiţiile prevãzute de lege, sancţiuni contravenţionale, mergand pana la retragerea autorizaţiilor acordate.
6.3. Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi sa se asigure ca sunt în posesia ultimei editii şi a tuturor modificãrilor apãrute dupã publicare.
6.4. Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea.
6.5. Toate autorizaţiile eliberate pana la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pana la data expirãrii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescripţie tehnica.
6.6. Trimiterile fãcute în prezenta prescripţie tehnica la standarde, prescripţii tehnice, acte legislative etc. se referã la editiile în vigoare.
6.7. La data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea urmãtoarele prescripţii tehnice:
● C 38-83 "Prescripţii tehnice privind proiectarea şi execuţia instalaţiilor de automatizare care echipeaza cazanele de abur", aprobatã prin Ordinul ministrului aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodãririi fondurilor fixe nr. 117/1983;
● C 39-83 "Prescripţii tehnice privind proiectarea şi execuţia instalaţiilor de automatizare pentru arzatoarele cu funcţionare independenta de combustibil lichid şi de gaze combustibile", aprobatã prin Ordinul ministrului aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodãririi fondurilor fixe nr. 86/1983.

ANEXA A

Standarde

SR EN 88+A1:1998, Regulatoare de presiune pentru aparate care utilizeazã
combustibili gazosi pentru presiuni în amonte mai mici
sau egale cu 200 mbar
SR EN 125+A1:1998, Dispozitive de supraveghere a flacarii pentru aparate
care utilizeazã combustibili gazosi. Dispozitive termo-
electrice de securitate la aprindere şi la stingere
SR EN 126:2000, Robinete multifunctionale pentru aparate care utilizeazã
combustibili gazosi
SR EN 161+A1:1998, Robinete de închidere automate pentru arzatoare cu gaz
şi aparate cu gaz
SR EN 60529:1995, Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP)
SR 1826:1994, Cazane de abur. Racorduri cu flansa pentru indicatoare
de nivel. Prescripţii de alegere şi montaj
SR 2605:1994, Cazane de abur. Parametri principali. Vocabular
SR 3127:1994, Cazane de abur. Placa indicatoare de nivel minim.
Condiţii tehnice de calitate
SR 3614:1994, Cazane de abur. Dispozitiv de siguranta pentru suprapre-
siune pana la 0,07 MPa. Condiţii tehnice generale de
calitate
STAS 297/1-88, Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice
generale
STAS 297/2-92, Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentari
STAS 996-91, Regulatoare de presiune cu actionare directa pentru
gaze. Condiţii tehnice generale de calitate
STAS 2764-86, Cazane de abur, apa fierbinte şi apa calda. Debite,
presiuni şi temperaturi nominale
STAS 2802-64, Cazane de abur. încercare la presiune la rece
STAS 3572-77, Cazane de abur şi apa fierbinte. Pãrţi componente.
Terminologie
STAS 7070-74, Instalaţii de automatizare. Reguli pentru întocmirea
documentaţiei tehnice desenate
STAS 73 13-82, Apa şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea
duritatii, alcalinitatii şi aciditatii
STAS 7688-84, Apa şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea
oxigenului dizolvat
STAS 7722-84, Apa şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea
conductivitatii electrice
STAS 8196-82, Aparate şi mijloace de automatizare. Convertoare pneuma-
tice. Condiţii tehnice generale
STAS 8197-82, Aparate şi mijloace de automatizare. Convertoare
electropneumatice. Condiţii tehnice generale
STAS 8199-91, Mijloace de automatizare. Regulatoare fãrã energie auxi-
liara. Condiţii generale de calitate
STAS 8276-77, Aparate şi mijloace de automatizare. Marimi electrice de
intrare şi ieşire continue, unificate. Limite de vari-
atie
STAS 8278-84, Mijloace de automatizare. Regulatoare unificate pneuma-
tice de uz general
STAS 8294-69, Mijloace de automatizare. Traductoare electronice de
presiune diferentiala. Condiţii generale
STAS 8556-70, Elemente analogice electrice şi electronice pentru
instalaţii de automatizare. Reguli pentru verificarea
calitãţii
STAS 8564-70, Mijloace de automatizare. Fiabilitate. Condiţii generale
STAS 8742-79, Fiabilitatea mijloacelor de automatizare a aparatului de
joasa tensiune. Prescripţii
STAS 8842-79 Aparate şi mijloace de automatizare. Aerul pentru ali-
mentarea mijloacelor pneumatice de automatizare.
Condiţii tehnice generale de calitate
STAS 8878-72, Mijloace de automatizare. Traductoare electrice pentru
mãsurarea temperaturii. Clasificare şi parametri
principali
STAS 9673/2-87, Lampi electrice cu incandescenta pentru semnalizare.
Lampi tubulare. Dimensiuni şi caracteristici principale
STAS 9673/4-87, Lampi electrice cu incandescenta pentru semnalizare.
Lampi tronconice. Dimensiuni şi caracteristici princi-
pale
STAS 9673/5-87, Lampi electrice cu incandescenta pentru semnalizare.
Lampi miniatura. Dimensiuni şi caracteristici principale
STAS 11761-89, Aparate şi mijloace de automatizare. Armãturi
electromagnetice. Tipuri, diametre nominale şi presiuni
nominale
STAS 12765-89, Aparate şi mijloace de automatizare. Ventile electromag-
netice. Condiţii tehnice generale de calitate


ANEXA B

Cerinţe speciale pentru sistemele de automatizare ale echipamentelor din centrale termice fãrã supraveghere permanenta

B.1. Prevederi generale
Autorizarea functionarii unei centrale termice dotatã cu cazane de abur şi/sau de apa fierbinte, în regim de supraveghere nepermanenta se poate face dacã proiectantul centralei stabileşte acest regim de supraveghere în funcţionare şi dacã sunt îndeplinite cumulativ condiţiile minime din prezenta anexa, suplimentar fata de cele specificate la pct. 2.1 pentru sistemele de automatizare.
Pentru centralele termice dotate cu cazane de apa calda, regimul de supraveghere în funcţionare se stabileşte de cãtre proiectantul centralei care prevede prin proiect şi condiţiile suplimentare pentru sistemele de automatizare.
Cazanele care pot fi încadrate în categoria "fãrã supraveghere permanenta în funcţionare" (simbol S1-Sp) sunt cazanele de abur de maxim 10 t/h, 16 bar şi, respectiv, cazanele de apa fierbinte de maxim 5 Gcal/h care sunt destinate sa funcţioneze în regim preponderent continuu şi cu o sarcina relativ constanta. Nu se pot autoriza pentru acest regim de funcţionare decât cazanele consumatoare de combustibil gazos sau lichid.
În funcţie de intervalele de timp maxime dupã care este obligatoriu ca operatorul sa fie prezent în centrala termica pentru efectuarea verificãrilor instalaţiei (24 sau 72 de ore), regimurile de funcţionare fãrã supraveghere permanenta sunt S1-Sp-24 şi respectiv S1-Sp-72.
Într-o centrala termica pot funcţiona maxim 3 cazane în regim de supraveghere nepermanenta (termen echivalent: supraveghere periodicã).
Regimul de supraveghere periodicã nu impune prezenta permanenta a operatorului (fochistului) în sala cazanelor în timpul functionarii acestora dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii generale:
- sistemul de automatizare al centralei şi sistemele de automatizare individuale ale cazanelor satisfac cerinţele suplimentare minime specificate la pct. B.2 ... B.7 şi toate componentele din circuitele de protecţie sunt certificate şi garantate de producãtori pentru utilizare la cazane fãrã supraveghere permanenta în funcţionare;
- sistemul de automatizare este astfel proiectat încât opreşte funcţionarea cazanelor, automat, în condiţii de siguranta, dacã verificãrile nu sunt efectuate efectiv de operator pana cel târziu la expirarea perioadelor stabilite de 24 sau 72 de ore;
- în unitatea deţinãtoare a centralei termice exista un panou de telesemnalizare permanenta a stãrii principalelor circuite tehnologice ale cazanelor în funcţiune, amplasat într-o camera de comanda centrala sau într-o camera de garda a unitãţii deţinãtoare;
- în orice moment, atunci când cazanele sunt în funcţiune, este disponibilã în unitatea deţinãtoare a centralei termice o persoana competenta care sa rãspundã la alarmele transmise de sistemele de automatizare ale cazanelor la panoul de telesemnalizare şi sa ia mãsurile minime care se impun înainte de a chema operatorii autorizaţi;
- operatorii sunt fochisti şi ASI autorizaţi de cãtre ISCIR-INSPECT IT.

B.2. Cerinţe referitoare la supravegherea functionarii sistemelor de automatizare
Verificarea periodicã (la 24 sau 72 de ore) a sistemelor la fata locului, în centrala termica, se poate efectua cu personal de supraveghere şi operare specializat şi autorizat de ISCIR-INSPECT (fochisti şi ASI), angajat permanent al deţinãtorului/utilizatorului centralei termice respective sau prin încredinţarea supravegherii periodice unor agenţi economici specializaţi în exploatarea unor astfel de centrale, care îşi pot asuma legal responsabilitatea exploatãrii şi care dispun de personal de exploatare şi supraveghere autorizat de ISCIR-INSPECT.
Agenţii economici specializaţi în exploatarea centralelor termice autorizate sa funcţioneze fãrã supraveghere permanenta pot fi unitãţi autorizate de ISCIR-INSPECT pentru executarea de activitãţi la cazane şi echipamente din centralele termice (proiectare, montare/instalare, punere în funcţiune, service/întreţinere, reparare) care au organizate corespunzãtor compartimente de exploatare a centralelor termice şi dispun de:
- personal propriu de exploatare autorizat de ISCIR-INSPECT (fochisti şi ASI) în numãr suficient şi care au autorizaţii corespunzãtoare categoriei/tipurilor de echipamente din centralele termice preluate în exploatare;
- dotãri cu mijloace tehnico-materiale corespunzãtoare desfãşurãrii activitãţilor de exploatare a centralelor termice;
- mijloace corespunzãtoare de comunicare şi de deplasare a personalului de exploatare pentru intervenţie operativã la centralele preluate în exploatare;
- proceduri specifice de derulare a acestui tip de activitate avizate de proiectantii centralelor preluate în exploatare.
Agenţii economici care deruleazã astfel de activitãţi vor transmite la ISCIR-INSPECT IT lista centralelor preluate în exploatare. Verificarea capabilitãţii acestora se va face cu ocazia autorizãrii de funcţionare a centralelor respective de cãtre ISCIR-INSPECT IT. În cazul constatãrii neîndeplinirii condiţiilor minime de mai sus, deţinãtorul centralei nu poate primi acceptul de funcţionare fãrã asigurarea personalului de exploatare propriu.
Periodic (maxim la 24 sau la 72 de ore, în funcţie de regimul de supraveghere periodicã aprobat) şi la pornirile de la rece, operatorul/fochistul autorizat va fi prezent în sala cazanelor unde va efectua verificãri ale circuitelor tehnologice şi ale tuturor componentelor sistemului de conducere automatã a cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe, confirmand starea de buna funcţionare a acestora prin resetarea sistemului automat. În cazul depistarii unor anomalii în funcţionarea sistemului de automatizare şi în funcţie de gravitatea acestora, operatorul autorizat va prelua conducerea proceselor în regim manual sau va întrerupe în siguranta funcţionarea instalaţiilor.

B.3. Cerinţe referitoare la documentaţia tehnica de însoţire
Suplimentar, fata de condiţiile referitoare la documentaţia de însoţire specificate la pct. 3.2, documentaţia tehnica de însoţire a sistemului de automatizare va cuprinde:
- proiectul de automatizare al centralei termice;
- specificaţii tehnice şi documente de garanţie pentru elementele sistemelor de automatizare care sunt supuse programelor automate de autoverificare a functionarii;
- pentru componentele care fac parte din buclele de protecţie automatã se vor prezenta documentele de atestare a acestora ca sunt adecvate utilizãrii la cazane cu funcţionare fãrã supraveghere permanenta (certificate de garantare a încadrãrii aparatelor în categoria "cu grad ridicat de siguranta la defect" = "fail safe");
- program/procedura de încercare tehnica periodicã la fiecare 24, respectiv 72 de ore, a componentelor sistemului.

B.4. Cerinţe referitoare la dotarea suplimentarã a sistemelor de automatizare individuale ale cazanelor
Sistemul va fi prevãzut cu circuite specializate de transmitere la distanta (la un panou de telesemnalizare amplasat într-o camera de comanda centrala sau camera de garda) a alarmelor şi semnalizarilor preventive care necesita intervenţia operatorului uman.
Dacã sistemul de automatizare este dotat cu controler digital acesta va fi cu rezerva automatã 100%.
Aparatele locale din circuitele de protecţie vor fi dublate astfel ca circuitele sa funcţioneze pe principiul semnalelor dublate (unu din doua).
B.4.1. Cerinţe privind dotarea suplimentarã a cazanelor de abur
Fiecare cazan de abur fãrã supraveghere permanenta va fi dotat cel puţin cu urmãtoarele:
- bucla de reglare automatã a alimentarii cu apa (bucla de nivel);
- doua dispozitive de protecţie, limitatoare de nivel minim, independente, cu program de autocontrol periodic care vor fi integrate în circuitul de protecţie de nivel;
- un dispozitiv limitator de nivel maxim cu program de autocontrol periodic, şi posibilitatea emiterii unui semnal de alarma care sa fie transmis la panoul de telesemnalizare;
- bucla de reglare automatã a sarcinii;
- un circuit de protecţie activat de doi senzori de presiune de tipul "presostat" care sa declanseze cazanul în cazul în care valoarea maxima admisã a presiunii de lucru a cazanului este depãşitã; supapele mecanice de siguranta ale cazanului vor interveni ca regulatoare directe de presiune, înaintea creşterii presiunii aburului la valoarea de setare a presostatelor de protecţie, acestea din urma oprind focul numai în cazul în care presiunea creste în continuare şi dupã ce supapele de siguranta mecani ce se deschid;
- supraveghetoare de flacara prevãzute cu autocontrol intrinsec;
- la cazanele de abur cu circulaţie forţatã, suplimentar fata de bucla de reglare a alimentarii cu apa, cu un circuit de protecţie suplimentar dotat cu doi senzori care sa acţioneze interconectati (unu din doi) şi sa sisteze alimentarea cu combustibil a arzatoarelor dacã debitul de circulaţie prin cazan scade sub limita minima stabilitã pentru funcţionarea în siguranta;
- la cazanele de abur cu supraincalzitor trebuie sa se prevadã o bucla de reglare automatã a temperaturii de supraincalzire dacã temperaturile posibil de realizat sunt mai mari decât temperatura de supraincalzire stabilitã prin proiect; în aceste cazuri sistemul de automatizare trebui sa cuprindã suplimentar un circuit de protecţie, activat de un senzor de temperatura care determina, în cazul depãşirii temperaturii maxime de supraincalzire a aburului, oprirea alimentarii focarului; circuitul de prote ctie poate lipsi, fiind înlocuit de un inregistrator continuu a temperaturii, dacã prin proiectul cazanului se garanteazã siguranta la solicitãri termice de durata a elementelor mecanice aflate în circuitul tehnologic al aburului supraincalzit;
- la cazanele la care prin proiect este necesarã menţinerea nivelului maxim al apei în cazan sub o anumitã limita în toate regimurile de funcţionare, sistemul de automatizare va cuprinde obligatoriu un circuit de protecţie pentru nivelul maxim; un singur sesizor este suficient pentru acest circuit; acţiunea circuitului de protecţie poate fi deschiderea controlatã a unui robinet de "golire rapida" şi nu neapãrat declanşarea cazanului;
- dispozitiv limitator de conductivitate a apei din cazan;
- bucla de reglare automatã a purjei continue;
- bucla de reglare automatã a purjei periodice;
- sistem de înregistrare automatã a parametrilor şi evenimentelor în timpul functionarii.
B.4.2. Condiţii privind dotarea suplimentarã a cazanelor de apa fierbinte
Fiecare cazan de apa fierbinte fãrã supraveghere permanenta, va fi dotat cu:
- bucla de reglare automatã a sarcinii;
- doua dispozitive de protecţie limitatoare de temperatura maxima, independente, cu program de autocontrol periodic;
- circuite de protecţie cu senzori dublati pentru presiunea minima şi maxima a apei la intrarea, respectiv ieşirea din cazan;
- un dispozitiv de protecţie limitator de debit minim de circulaţie prin cazan cu program de autocontrol periodic şi cu alarma transmisã în sistemul de telesemnalizare;
- bucla de reglare a presiunii minime în instalatie prin activarea pompelor de adaos;
- supraveghetoare de flacara cu autocontrol intrinsec;
- un sistem de înregistrare automatã a parametrilor şi evenimentelor în timpul functionarii.

B.5. Cerinţe suplimentare pentru sistemul de automatizare al centralei termice (automatizarea echipamentelor tehnologice anexe)
Funcţionarea unui cazan nu este independenta de echipamentele termomecanice anexe din centrala termica. Aceasta impune condiţii suplimentare pentru sistemele de automatizare ale principalelor echipamente tehnologice, anexe termomecanice ale cazanului, pentru regimurile de funcţionare fãrã supraveghere permanenta.
B.5.1. Cerinţe referitoare la controlul apei de alimentare
În cazul cazanelor care funcţioneazã cu condens recuperat din procese tehnologice, sistemul de automatizare al centralei termice va cuprinde dispozitive specializate de sesizare a impurificarii apei de alimentare cu uleiuri, acizi, substanţe organice sau impuritati mecanice. Sistemul va avea ca ieşire un semnal de semnalizare acustica şi optica transmis la panoul de telesemnalizari la depãşirea pragului admisibil de impuritati în apa de alimentare.
Sistemul de automatizare al centralei trebuie prevãzut cu dispozitiv de protecţie limitator de conductivitate a condensului recuperat şi cu sistem de evacuare automatã a condensului necorespunzãtor.
B.5.2. Cerinţe referitoare la sistemul de automatizare al degazoarelor termice
Dacã în circuitul de alimentare cu apa al cazanelor exista un echipament pentru degazarea termica, acesta trebuie prevãzut cu un sistem de automatizare care sa cuprindã cel puţin bucle de reglare automatã a presiunii, nivelului şi temperaturii. În cazul unui degazor termochimic bucla de reglare a presiunii poate lipsi.
B.5.3. Cerinţe referitoare la sistemul de automatizare al instalaţiei de alimentare cu combustibil din centrala termica
Sistemul de alimentare cu combustibil al centralei termice va cuprinde cel puţin buclele automate de reglare a nivelului în rezervoarele de combustibil lichid, a presiunii şi temperaturii (la combustibili lichizi), în scopul menţinerii acestor parametrii constanti în inelul de combustibil al centralei şi la intrarea în rampele instalaţiilor de ardere de la fiecare cazan.
B.5.4. Cerinţe referitoare la sistemul de control al atmosferei din centrala termica
Indiferent de sursa de aer de ardere, pentru cazanele care funcţioneazã în centrala termica vor fi prevãzute sesizoare pentru detectarea scaparilor de gaze combustibile şi de gaze de ardere în incinta centralei. Sistemul de automatizare în care se integreaza aceste sesizoare va transmite semnale de alarma optice şi acustice la panoul central de telesemnalizare. În cazuri stabilite prin proiect se va comanda automat şi oprirea focului la cazane.
B.5.5. Cerinţe referitoare la supravegherea surselor de energie auxiliara necesare functionarii sistemului de automatizare
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de automatizare de la cazane trebuie sa fie realizatã de la doua surse independente cu posibilitatea de anclansare automatã a rezervei, fãrã perturbarea functionarii sistemului, în cazul întreruperii uneia dintre acestea.
În cazuri speciale, prevãzute prin proiect, în care oprirea în siguranta a cazanului necesita actionarea electrica a unor organe de execuţie pentru o perioada de timp determinata, se va prevedea şi o sursa auxiliara de avarie (de tipul generator Diesel) şi condiţiile de verificare periodicã a disponibilitatii functionale a acesteia.
Starea surselor de alimentare cu energie electrica va fi telesemnalizata la panoul din camera de comanda/camera de garda unde sunt transmise şi celelalte semnalizari referitoare la funcţionarea cazanelor.
În cazul sistemelor de automatizare care au organe de execuţie acţionate şi cu aer comprimat, instalatia de alimentare cu aer instrumental va fi prevãzutã cu propriile bucle de reglare şi starea de funcţionare a acestora va fi monitorizata la tabloul de telesemnalizari.

B.6. Oprirea manualã în situaţii de pericol
Sistemul trebuie prevãzut cu "intreruptoare de avarie locale", amplasate lângã agregatele care trebuie oprite imediat, în situaţii de pericol. De asemenea, sistemul trebuie prevãzut cu cel puţin un intreruptor de avarie local, amplasat într-un loc vizibil marcat, de la care se poate întrerupe ferm alimentarea cu combustibil a instalaţiei de ardere a cazanelor.

B.7. Cerinţe referitoare la modul de efectuare a exploatãrii centralelor fãrã supraveghere permanenta
Regimul de funcţionare fãrã supraveghere permanenta se caracterizeazã prin faptul ca prezenta operatorului/fochistului în sala cazanelor nu este obligatorie în tot timpul functionarii cazanelor şi instalaţiilor din centrala.
Sistemele de automatizare trebuie sa fie proiectate şi realizate astfel încât sa preia conducerea/supravegherea instalaţiilor în perioadele în care prezenta operatorului/fochistului autorizat nu este obligatorie în sala cazanelor (24 sau 72 de ore). C onducerea este preluatã de buclele de reglare automatã, iar supravegherea de cãtre sistemele de protecţie şi programele de autocontrol al componentelor.
B.7.1. Cerinţe pentru derularea programelor de autocontrol
Prin proiectare programele de autocontrol a componentelor nu trebuie sa împiedice posibilitatea verificãrii manuale în orice moment a nivostatelor, termostatelor, presostatelor, limitatoarelor de debit din circuitele de protecţie.
Programele de autocontrol trebuie sa respecte urmãtoarele cerinţe minime:
- intervalele de timp între incercarile de autocontrol nu vor fi mai mari de 6 ore;
- ocolirea (scoaterea din starea activa) a unui dispozitiv de protecţie (toate dispozitivele sunt dublate) este permisã pentru încercare timp de maxim 3 min dar ocolirea simultanã a doua dispozitive de protecţie nu va depãşi 30 s; excepţie fac detectoarele de flacara al cãror autotest nu poate depãşi 1 s;
- dacã secventa de încercare are rezultat negativ, chiar dacã mãrimea supravegheatã din proces este în limite normale, se va comanda declanşarea cazanului;
- partea circuitelor electrice din cadrul dispozitivelor supuse programelor de autocontrol care nu este incercata, trebuie sa fie garantatã cu certificate de tip "fail safe", de cãtre producãtor;
- pentru circuitele de protecţie unde nu este obligatorie dublarea dispozitivelor directe de sesizare a mãrimii supravegheate din proces, dispozitivul unic va fi verificat prin încercãri de funcţionare electrice care trebuie sa fie efectuate automat la fiecare 2 min şi 30 s.
B.7.2. Cerinţe referitoare la obligaţiile deţinãtorului şi ale personalului de operare
Deţinãtorul/utilizatorul final este responsabil de asigurarea exploatãrii cazanelor şi a instalaţiilor din centrala termica în condiţii de siguranta. Autorizarea de funcţionare a centralelor termice fãrã supraveghere permanenta nu absolvã deţinãtorul de obligaţia de a asigura personal autorizat pentru exploatarea şi întreţinerea echipamentelor din centrala. Se permite doar ca operatorul autorizat sa nu fie prezent permanent în sala cazanelor în timpul functionarii acestora. Personalul de operare va e fectua supravegherea sistemului în condiţiile descrise la pct. B.2. Indiferent de regimul de supraveghere aprobat (Sp-24 sau Sp-72), operatorul autorizat/fochistul va fi prezent în centrala termica în timpul procesului de pornire de la rece a cazanelor. Procesul de pornire de la rece se considera încheiat atunci când cazanul intra în regim de funcţionare stabilizat.
Repornirile automate în procesul de reglare a sarcinii "tot-nimic" nu sunt considerate porniri de la rece şi nu necesita prezenta obligatorie a operatorului în sala cazanelor.
Dupã oprirea cazanului, comandata de o protecţie, sistemul trebuie sa se blocheze şi repornirea trebuie sa se poatã face numai dupã resetarea circuitului de protecţie de cãtre operatorul uman şi numai în prezenta acestuia în centrala termica, în astfel de cazuri, repornirea este echivalenta cu pornirea de la "rece".
Prevederea unui circuit de comanda automatã a pornirilor şi opririlor cazanului în funcţie de o programare orara este interzisã.
În timpul functionarii în regim fãrã supraveghere permanenta operatorul de serviciu sau o persoana competenta (a se vedea şi pct. B.1) desemnatã, trebuie sa asigure permanenta la tabloul de telesemnalizare din camera de garda (de comanda).
În timpul functionarii cazanelor autorizate sa funcţioneze fãrã supraveghere permanenta în regim Sp-24, sau Sp-72, operatorul de serviciu va verifica la fata locului, în sala cazanelor, cel puţin la sfârşitul unui interval de 24 sau 72 de ore, starea instalaţiilor tehnologice şi a elementelor sistemului de automatizare, va citi şi descarca memoria dispozitivului de înregistrare a evenimentelor şi parametrilor de funcţionare ai cazanului din perioada anterioarã de funcţionare şi va reseta sistemul pentru o noua perioada de funcţionare fãrã supraveghere permanenta.
Pentru orice anomalie, constatatã la citirea înregistrãrilor sau la verificarea pe teren a stãrii componentelor sistemului de automatizare, se va solicita, dupã caz, intervenţia personalului autorizat (ASI). Dacã anomaliile constatate nu se pot remedia şi nu se poate prelua conducerea manualã a instalaţiilor, acestea vor fi oprite în siguranta din funcţiune şi se va solicita intervenţia unor agenţi economici de specialitate autorizaţi în domeniul lucrãrilor la sisteme de automatizare (montare/PIF/ser vice/întreţinere şi reparare).
B.7.3. Cerinţe referitoare la înregistrarea automatã a parametrilor şi evenimentelor
Sistemele de automatizare ale centralelor termice echipate cu cazane fãrã supraveghere permanenta vor fi prevãzute cu dispozitive şi programe aferente pentru înregistrarea automatã a evenimentelor şi valorilor parametrilor din circuitele tehnologice supravegheate, precum şi a orelor de funcţionare în regim exclusiv automat pentru fiecare echipament în parte.
Informaţiile stocate trebuie sa fie verificate şi, dupã caz, transferate în sistemul de arhivare al datelor de urmãrire a functionarii cazanului (echivalentul registrului de urmãrire a functionarii centralei termice în cazul regimului de supraveghere parmanenta) la sfârşitul fiecãrui interval de funcţionare fãrã prezenta fochistului în sala cazanelor. Confirmarea efectuãrii acestei operaţiuni trebuie facuta automat de sistemul de automatizare în momentul resetarii comandate de cãtre operatorul uman.
Dacã resetarea nu se face cel târziu la expirarea timpului aprobat pentru funcţionarea fãrã supraveghere permanenta, sistemul se blocheaza şi întrerupe în siguranta funcţionarea în continuare a instalaţiilor din centrala termica fãrã supraveghere permanenta. Resetarea nu poate fi validatã automat de cãtre sistem dacã verificãrile necesare la fata locului nu s-au efectuat (recunoaşterea efectuãrii verificãrilor de cãtre sistem se proiecteazã în cadrul logicii de funcţionare a sistemului de înregistrare care trebuie sa contorizeze timpul de funcţionare fãrã supraveghere permanenta şi sa identifice verificãrile efectuate).
Datele stocate de cãtre sistemul de înregistrare trebuie sa poatã fi apelate în orice moment.

ANEXA C

Autorizarea agenţilor economici pentru proiectarea sistemelor de automatizare din centralele termice

C.1. Proiectele de realizare, instalare, montare şi/sau reparare, de modernizare a sistemelor de automatizare pentru cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice se elaboreazã de cãtre agenţi economici de proiectare specializaţi. Proiectele respective devin aplicabile doar dacã sunt avizate de cãtre ISCIR-INSPECT sau de cãtre agenţi economici de proiectare autorizaţi conform prevederilor prezentei anexe. Agenţii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le elaboreazã ca au respectat prevederile prescripţiilor tehnice în domeniu, Colecţia ISCIR. Documentaţiile tehnice/programele pentru efectuarea examinarilor, verificãrilor şi investigatiilor tehnice în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare în continuare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a sistemelor de automatizare de la echipamente vechi se elaboreazã numai de cãtre unitãţi de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, conform prezentei anexe.
C.2. În vederea autorizãrii, unitãţile de proiectare sau agenţii economici care au unitãţi de proiectare care elaboreazã proiecte pentru sisteme de automatizare din centralele termice vor inainta la ISCIR-INSPECT o cerere scrisã însoţitã de o documentaţie întocmitã în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
Pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de proiectare, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitãţii acesteia.
C.3. Agenţii economici, respectiv unitãţile de proiectare autorizate, au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sa posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului pentru care solicita autorizarea;
b) sa numeascã, prin decizie interna, personal tehnic de specialitate în numãr necesar care sa verifice proiectele elaborate din punct de vedere al siguranţei în funcţionare şi care sa rãspundã împreunã cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, semnand proiectele în acest sens;
c) sa adopte soluţii tehnice care sa permitã funcţionarea sistemelor de automatizare şi a echipamentelor tehnologice supravegheate de acestea în condiţii de siguranta, sa prevadã în documentaţia tehnica incercarile care trebuie sa fie efectuate de unitatea montatoare şi reparatoare la locul de funcţionare, precum şi de cãtre cei care exploateazã şi întreţin sistemul pentru verificarea realizãrii corecte a funcţiilor sistemului, rãspunzând de alegerea acestora şi de respectarea prevederilor prescripti ilor tehnice, Colecţia ISCIR;
d) sa elaboreze în cadrul proiectelor desenul tip de ansamblu al sistemului de automatizare (P&I), schemele de principiu ale buclelor de reglare, de mãsurare şi de comanda, schemele desfãşurate ale circuitelor de protecţie şi de semnalizare, instructi unile de exploatare şi verificare periodicã cu principalele date tehnice care sa permitã verificarea parametrilor de funcţionare în siguranta a sistemului de automatizare şi ai echipamentului tehnologic deservit, pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare în exploatare;
e) sa elaboreze instrucţiuni tehnice şi programe detaliate pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea sistemelor de automatizare, şi componentelor acestora care sa serveascã şi pentru pregãtirea personalului de exploatare, întreţinere, revizie şi verificare;
f) sa solicite în scris la ISCIR-INSPECT avizarea proiectelor elaborate, prezentând în acest sens proiectul verificat de personalul de specialitate menţionat la lit. b);
g) sa numeascã prin decizie interna, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmeazã sa avizeze conform proiectele proprii sau elaborate de terţi, în condiţiile precizate de prezenta anexa;
h) sa solicite la ISCIR-INSPECT împuternicire pentru avizarea conformã a proiectelor elaborate de cãtre personalul propriu sau de cãtre terţi;
i) sa avizeze conform proiectele pentru care primesc împuternicire scrisã din partea ISCIR-INSPECT şi sa ţinã evidenta acestora într-un registru, conform modelului de la pct. C.8.2.
C.4. Personal tehnic de specialitate pentru verificare proiecte
Personalul tehnic de specialitate care verifica proiectele din punct de vedere al siguranţei în funcţionare, numit de unitatea de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT, are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sa verifice proiectele din punct de vedere al respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice;
- sa confirme ca a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu al sistemului şi pe schemele de identificare reprezentative ale buclelor de reglare, de protecţie, de comanda, de semnalizare şi de mãsurare ale sistemului, în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
C.5. Personal tehnic de specialitate pentru avizare conformã
C.5.1. Personalul tehnic de specialitate care urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conformã a proiectelor trebuie sa fie absolvent al unui institut de învãţãmânt superior tehnic de specialitate de lungã durata şi sa aibã o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, din care cel puţin 2 ani în proiectare sau 5 ani în activitãţi de montare, punere în funcţiune, exploatare sisteme de automatizare industriale.
C.5.2. Personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT sa avizeze conform proiectele, are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sa avizeze conform proiectele pentru care a primit împuternicire din partea ISCIR-INSPECT;
- sa dovedeascã avizarea conformã prin aplicarea ştampilei pe planşele reprezentative ale documentaţiei de proiectare, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, precizând şi numãrul de exemplare avizate;
- sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.
C.6. Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de elaborare a proiectelor de montare şi/sau reparare
Documentaţia se întocmeşte de cãtre agentul economic (unitatea de proiectare) care solicita autorizarea pentru elaborarea proiectelor sistemelor de automatizare. Aceasta se înainteazã la ISCIR-INSPECT şi va conţine:
a) adresa de solicitare în care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea în care este amplasat sediul şi, dupã caz, atelierele de proiectare proprii (strada, numãr, sector/judeţ, telefon, fax);
b) statutul agentului economic actualizat la zi, în care sa fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicita autorizarea (în copie);
c) certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
d) certificatul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare (în copie);
e) memoriu tehnic care sa cuprindã domeniul pentru care se solicita autorizarea, cu specificarea tipului de sistem de automatizare şi a parametrilor admişi (debit abur, putere termica, volum maxim, presiune maxima, temperatura maxima, fluide) şi a caracteristicilor functionale ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice din centrala termica deservite de sistem;
f) procedura privind modul de desfãşurare a activitãţii de proiectare (organizarea şi responsabilitãţile, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat etc.);
g) lista personalului tehnic de specialitate propus pentru avizarea conformã a proiectelor elaborate, cu: numele şi prenumele, pregãtirea teoreticã, vechimea în specialitate şi cea în domeniul specificat;
h) deciziile de numire a personalului, conform modelului de la pct. C.9;
i) copie de pe actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioada nedeterminatã;
k) lista principalelor proiecte elaborate de personalul propriu pentru care se solicita autorizarea.
C.7. Model de autorizaţie de proiectare

ANTET ISCIR-INSPECT
Nr. .... din ...............


AUTORIZAŢIE DE PROIECTARE
(Conform procesului-verbal nr. .... din ...........)

1. Agentul economic:

(Denumirea)
(adresa)
(RC J.....; CF R......)

2. Domeniul autorizaţiei:

Proiectarea, verificarea şi avizarea conformã a proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice, elaborarea programelor de examinari, verificãri şi investigaţii tehnice a sistemelor de automatizare, conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 11, Colecţia ISCIR, având urmãtorii parametri:
3. Personal autorizat pentru avizarea conformã a proiectelor:

(numele personalului autorizat)

4. Menţiuni:

Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI DE PROIECTARE dacã nu este anunţatã în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmatã în termen de 30 de zile de cãtre ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentanţii sãi legali, împreunã cu persoanele autorizate rãspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

5. Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: ............ (maxim 2 ani)

INSPECTOR DE STAT ŞEF, INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT,
...................... .........................

Inspector de specialitate,
.........................

C.8. Model de registru pentru avizari conforme şi cerinţe referitoare la efectuarea examinarilor, verificãrilor şi investigatiilor tehnice

C.8.1. Model de registru pentru avizari conforme proiecte


REGISTRU DE AVIZARI CONFORME PROIECTE DE ______________┌────┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
│Nr. │ Nr. │Denumi-│Tipul sistemului de automatizare şi │ Bene- │Nr. şi │
│crt.│proiect│rea │parametri de lucru ai echipamentelor │ ficiar│data │
│ │ │proiec-│tehnologice din CT │ │adresei │
│ │ │tului ├───────┬───────┬──────┬───────┬──────┤ │de impu- │
│ │ │ │ Tip │ Pmax. │Debit,│ Tmax. │Fluid │ │ternicire│
│ │ │ │sistem │ │Volum │ │ de │ │pt. │
│ │ │ │ │ │ │ │lucru │ │AVIZARE │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONFORMĂ │
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴─────────┘

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────┐
│VERIFICAT conform PT ISCIR│ AVIZAT CONFORM │ │
├────────────┬─────────────┼────────────┬────────────┬────────────┤OBSERVAŢII│
│ Numele şi │ Semnatura │ Numele şi │ Semnatura │ Data │ │
│ prenumele │ │ prenumele │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘C.8.2. Cerinţe referitoare la efectuarea examinarilor, verificãrilor şi investigatiilor tehnice
Pentru efectuarea de examinari, verificãri şi investigaţii tehnice în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi pentru întocmirea studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare în continuare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a sistemelor de automatizare pot fi admişi numai agenţi economici (unitãţi) de proiectare care poseda autorizaţie de proiectare eliberata de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prezentei anexe (a se vedea modelul de la pct. C.7), corespunzãtoare domeniului de echip amente automatizate şi tipului de sisteme de automatizare la care se executa lucrãrile de examinari, verificãri şi investigaţii tehnice.
Suplimentar, fata de condiţiile generale pe care trebuie sa le îndeplineascã aceşti agenţi economici pentru autorizarea de a proiecta şi aviza proiecte de automatizare, pentru fiecare lucrare de examinari, verificãri şi investigaţii tehnice executatã trebuie:
a) sa numeascã, prin decizie interna, un responsabil pentru lucrarea respectiva, din cei autorizaţi pentru avizarea proiectelor, care sa avizeze programele de examinari, verificãri şi investigaţii întocmite, înainte de transmiterea acestora la ISCIR-INSPECT;
b) sa reconstituie proiectul sistemului de automatizare supus investigatiilor tehnice pe baza proiectului iniţial sau pe baza relevarii atunci când proiectul iniţial nu mai este disponibil;
c) sa elaboreze programul de examinari, încercãri, investigaţii şi studiile specifice scopului urmãrit şi sa le transmitã pentru avizare la ISCIR-INSPECT;
d) sa asigure, sub proprie responsabilitate derularea efectivã a programului de examinari, verificãri şi investigaţii tehnice avizat de ISCIR-INSPECT, folosind personal autorizat şi mijloacele tehnice de mãsurare şi control corespunzãtoare;
e) sa întocmeascã raportul final al lucrãrilor de examinari, verificãri şi investigaţii tehnice care va cuprinde concluziile finale privind posibilitatea functionarii în condiţii de siguranta a sistemului de automatizare, care va fi avizat de responsabilul desemnat şi va fi prezentat la ISCIR-INSPECT;
f) sa elaboreze instrucţiuni tehnice pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea sistemului atunci când sunt necesare, ca urmare a rezultatelor obţinute în urma evaluãrii stãrii tehnice şi/sau studiului efectuat.

C.9. Model de decizie interna pentru numirea responsabilului autorizat de ISCIR-INSPECT

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

DECIZIE
Nr. .... din ..........

Unitatea ...................... reprezentatã prin ........................
manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de sigu-
ranta a instalaţiilor mecanice sub presiune, prin care unitãţile de proiec-
tare, montatoare şi/sau reparatoare precum şi cele care deţin aceste insta-
latii, sunt obligate sa numeas ca personal tehnic (ingineri şi tehnicieni de
specialitate), în raport cu numãrul şi complexitatea instalaţiilor, care sa
fie autorizat de ISCIR-INSPECT, în vederea aplicãrii mãsurilor prevãzute de
prescripţiile tehnice,

DECIDE:

1. Domnul (Doamna) ........................................ de specialitate
.................... având funcţia de ................. începând cu data de
............ se numeşte*) ...................... în cadrul unitãţii, urmând
a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
2. Responsabilul*) ......................... este obligat sa cunoascã şi sa
aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor
tehnice, Colecţia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezulta din prescrip-
tiile tehnice, Colecţia ISCIR.
3. Activitatea responsabilului*) ......................... va fi coordonata
şi indrumata din partea conducerii de ......................, care rãspunde
împreunã cu acesta de luarea mãsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vi-
goare şi a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
4. Încãlcarea obligaţiilor prevãzute în prescripţiile tehnice, Colecţia IS-
CIR, atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau pena-
la a celor vinovaţi.
5. Prezenta decizie anuleazã decizia anterioarã nr. ...... din .......... şi
devine definitiva dupã autorizarea responsabilului de cãtre ISCIR-INSPECT.

MANAGER, OFICIU JURIDIC
(Numele, prenumele, (Numele, prenumele
semnatura şi ştampila,) şi semnatura)

____________
*) Se completeazã, dupã caz: - Responsabil cu avizarea conformã a proiectelor (RACP);
- Responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL).

C.10. Avizarea proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazane de abur, de apa fierbinte, de apa calda şi pentru echipamente tehnologice anexe din centralele termice
C.10.1. Avizarea conformã a proiectelor, în vederea montarii sistemului în centrala termica şi a derulãrii procedurilor de autorizare de funcţionare a echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare, se face de cãtre ISCIR-INSPECT sau, prin împuternicire scrisã, de cãtre agenţii economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT pentru proiectare.
C.10.2. Avizarea conformã a proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazanele vechi "second hand" (care nu fac obiectul <>Hotãrârii Guvernului nr. 752/2002 ), care se procura din import exclusiv pentru uzul propriu al agenţilor economici importatori , se va face de cãtre ISCIR-INSPECT sau, cu acordul scris al acesteia, de cãtre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT, numai pe baza unui raport de examinare şi investigaţii tehnice favorabil, rezultat în urma efectuãrii lucrãrilor respecti ve la sistemul de automatizare al echipamentului tehnologic respectiv de cãtre un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT în acest sens.
Examinarile şi investigaţiile tehnice se vor face în baza unui program de examinari şi investigaţii prezentat spre avizare la ISCIR-INSPECT înaintea începerii lucrãrilor respective. Examinarile şi investigaţiile tehnice se pot efectua şi de cãtre agentul economic care executa acelaşi tip de lucrãri asupra echipamentului tehnologic (cazan de abur, de apa fierbinte/calda) deservit de sistemul de automatizare, cu condiţia ca acesta sa facã dovada ca dispune de mijloacele materiale adecvate şi de personal tehnic de specialitate competent.
Personal de specialitate competent: personalul care are cunoştinţe practice, teoretice şi experienta necesarã în domeniul tipului de sistem de automatizare pentru care efectueazã examinarile şi investigaţiile tehnice încât poate depista defectele şi anomaliile în funcţionarea componentelor sistemului pe care le verifica. Scopul examinarilor şi investigatiilor tehnice este de a evalua gradul în care acestea pot îndeplini în continuare corect funcţiile care le sunt alocate în cadrul sistemului. În caz de necesitate, personalul de specialitate competent poate indica şi iniţia acţiuni corective.
Reproiectarea sistemului de automatizare se poate face numai de cãtre agenţi economici de specialitate autorizaţi, iar proiectul trebuie sa fie avizat conform prevederilor prezentei anexe, pentru a deveni aplicabil.
C.10.3. Confirmarea avizãrii proiectului se face prin aplicarea însemnelor:
a) în cazul în care avizarea se face de cãtre ISCIR-INSPECT:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AVIZAT │
│ ORGAN ISCIR-INSPECT │
│ Unitatea ISCIR Numele ........................... │
│ ............................. Prenumele ........................ │
│ Data ........................ Semnatura ........................ │
│ │
│ Nr. de înregistrare a proiectului la ISCIR-INSPECT: │
│ .................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

b) în cazul în care avizarea se face de cãtre unitãţile de proiectare auto-
rizate şi împuternicite în scris de ISCIR-INSPECT pentru avizarea proiectul
respectiv:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AVIZAT │
│ UNITATE AUTORIZATA de ISCIR-INSPECT │
│ │
│ Denumirea unitãţii ................................................. │
│ Nr. autorizaţiei ................................................... │
│ Nr. împuternicirii Numele ......................... │
│ .............................. Prenumele ...................... │
│ Data ......................... Semnatura ...................... │
│ Nr. de înregistrare a proiectului la ISCIR-INSPECT: │
│ ....................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C.10.4. Verificarea şi înregistrarea proiectelor
Verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanta cu prevederile prezentei prescripţii tehnice se efectueazã, preliminar avizãrii, de cãtre unitãţile de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT. Confirmarea verificãrii se va face prin aplicarea în semnului:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ VERIFICAT - Corespunde PT C 11 │
│ UNITATE AUTORIZATA de │
│ ISCIR-INSPECT │
│ Denumirea unitãţii ................................................. │
│ Nr. autorizaţiei ................................................... │
│ Numele ............................ │
│ Prenumele ......................... │
│ Data ......................... Semnatura ......................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Împuternicirea de avizare a proiectelor se obţine de la ISCIR-INSPECT în baza unei solicitãri scrise la care se ataşeazã urmãtoarele:
- documentaţia de identificare a proiectului pentru a cãrui avizare se solicita împuternicirea; aceasta va cuprinde cel puţin urmãtoarele:
● memoriu tehnic;
● desenul tip de ansamblu al sistemului de automatizare (P&I);
● schemele de principiu a funcţiilor de automatizare;
- copie de pe autorizaţia detinuta;
- numele persoanei din cadrul unitãţii care a efectuat verificarea proiectului;
- propunerea privind persoana autorizata din cadrul unitãţii care va efectua avizarea.
Nu toate proiectele pentru care se acorda împuternicirea de avizare vor primi şi un numãr de înregistrare (proiectele de reparaţii şi de reinstalare, care nu modifica esenţial principiul sistemului de automatizare, nu se înregistreazã la ISCIR-INSPECT ).


ANEXA D

Autorizarea agenţilor economici pentru efectuarea lucrãrilor de specialitate la sisteme de automatizare din centrale termice (montare/instalare, PIF, service/reparare)

D.1. În vederea acordãrii autorizaţiei de a executa lucrãri de montare, punere în funcţiune, service-reparare la sistemele automate ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, agentul economic va inainta la ISCIR-INSPECT IT, în raza cãreia îşi are sediul, o documentaţie întocmitã în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
Pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitãţii acesteia.
D.2. Agenţii economici autorizaţi au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sa execute lucrãrile în conformitate cu proiectul sistemului de automatizare respectiv, cu prevederile standardelor şi ale normativelor tehnice aplicabile tipului de lucrãri de specialitate executate la sisteme de automatizare, cu prevederile propriului Sistem de Management al Calitãţii şi cu cele din prezenta anexa, rãspunzând de aplicarea corespunzãtoare a acestora pe toatã durata prevãzutã pentru utilizarea instalaţiei;
b) agenţii economici montatori trebuie sa verifice înainte de începerea montarii sistemului de automatizare, a cãrui asamblare se efectueazã la locul de funcţionare, corespondenta subansamblurilor primite de la furnizor cu documentaţia tehnica de proi ectare;
c) sa se asigure, înainte de începerea lucrãrilor de montare sau reparare, ca documentaţia/proiectul sunt avizate conform prevederilor prezentei anexe;
d) sa foloseascã la lucrãrile de montare şi/sau reparare, pentru elementele sudate ale sistemului de automatizare, tehnologii de execuţie şi de examinare având la baza proceduri de sudare omologate;
f) sa foloseascã la lucrãrile specifice numai personal calificat;
g) sa posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, şi standardele specifice domeniului de lucrãri pentru care solicita autorizarea;
i) sa întocmeascã şi sa ţinã la zi un registru de evidenta pentru fiecare categorie de lucrãri pentru care au fost autorizaţi; registrele vor fi numerotate, vizate şi sigilate de ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi au sediul;
j) sa ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sa-şi poatã îndeplini în condiţii bune sarcinile prevãzute şi sa comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT, în raza cãreia îşi au sediul, orice schimbare a personalului tehnic respectiv;
k) sa implementeze Sistemul de Management al Calitãţii, prin elaborarea manualelor de asigurare a calitãţii, a procedurilor de verificare a calitãţii, de control şi încercãri specifice şi prin aplicarea acestora;
l) sa numeascã personal tehnic propriu pentru verificarea lucrãrilor care fac obiectul autorizãrii (RSL), tehnicieni de specialitate, în raport cu tipul şi complexitatea sistemelor de automatizare la care efectueazã lucrãrile, care sa fie autorizat în acest scop de ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi au sediul;
m) sa facã dovada dotãrilor tehnice specifice domeniului de autorizare.
D.3. Responsabilul cu supravegherea lucrãrilor (RSL)
Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea montarii şi/sau repararii, punerii în funcţiune şi service-lui la sistemele de automatizare are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sa cunoascã legislaţia, prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte actele normative în domeniu;
- sa verifice introducerea în execuţie numai a proiectelor avizate conform de cãtre ISCIR-INSPECT sau de cãtre unitãţi de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT în acest scop;
- sa verifice introducerea în execuţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la terminarea lucrãrilor, din punct de vedere al respectãrii prevederilor din documentaţia de execuţie şi ale prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi sa supunã la încercãri sistemul de automatizare şi componentele acestuia;
- sa încheie documente de verificare în care sa consemneze constatãrile şi rezultatele verificãrilor şi examinarilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;
- sa verifice registrele de evidenta a lucrãrilor executate şi sa urmãreascã ţinerea la zi a acestora;
- sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.
D.4. Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de a executa lucrãri de montare, punere în funcţiune, service/reparare la sisteme de automatizare pentru cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice
Documentaţia se întocmeşte de cãtre agentul economic care solicita autorizarea pentru executarea lucrãrilor de montare, punere în funcţiune, service/reparare la sisteme de automatizare pentru cazane şi echipamente tehnologice anexe din centrale termice. Aceasta se înainteazã la ISCIR-INSPECT IT şi va conţine:
a) adresa de solicitare, în care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea în care este amplasat sediul şi, dupã caz, atelierele de montare/service/reparare proprii (strada, numãr, sector/judeţ, telefon, fax);
b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care sa fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicita autorizarea (în copie);
c) certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
d) certificatul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare (în copie);
e) memoriu tehnic, care va cuprinde:
- felul lucrãrilor (montare, punere în funcţiune, service/reparare);
- domeniul autorizaţiei (sisteme de automatizare pneumatice, electronice analogice, digitale sau combinatii ale acestora), cu precizarea parametrilor admişi pentru cazanele şi echipamentele tehnologice din centralele termice controlate şi supravegheate automat în funcţionare de aceste sisteme de automatizare (debit abur, presiune, debit caloric, temperatura, volum maxim, presiune maxima, temperatura minima/maxima, fluide), a caracteristicilor functionale şi a regimului de supraveghere impus operatorului (supraveghere permanenta sau supraveghere periodicã);
- tipurile şi caracteristicile funcţional-constructive ale principalelor componente ale sistemelor de automatizare pentru care se executa lucrãrile;
- descrierea tipurilor principale de operaţii/activitãţi din cadrul categoriei de lucrãri pentru care se solicita autorizarea;
- procedurile operationale/instrucţiunile de lucru utilizate la efectuarea principalelor activitãţi din cadrul lucrãrilor pentru care se solicita autorizarea;
- pentru lucrãrile de montare sau reparare a sistemelor de automatizare, care necesita executarea de suduri la montarea diafragmelor de mãsurare pentru abur sau apa fierbinte la traseele de impuls ale traductoarelor de presiune, la montarea armaturilor de nivel, la montarea tecilor de protecţie pentru traductoarele de temperatura pe circuite tehnologice sub presiune şi altele similare, se vor prezenta procedurile de sudare omologate ce vor fi folosite în execuţia lucrãrilor respective;
- mijloacele de control corespunzãtoare verificãrii conformitatii lucrãrilor executate, la sistemele de automatizare;
- natura şi volumul lucrãrilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici;
f) procedurile generale de sistem privind modul de desfãşurare a activitãţii de montare, punere în funcţiune şi/sau service/reparare (organizarea şi responsabilitãţile, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile specifice domeniului de montare, punere în funcţiune şi service/reparare a sistemelor de automatizare care controleazã şi supravegheazã automat cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice etc.);
g) lista cuprinzând numele, pregãtirea de baza şi vechimea în specialitate a personalului tehnic propriu, numit de agentul economic şi propus sa fie autorizat de cãtre ISCIR-INSPECT IT ca responsabil pentru supravegherea lucrãrilor (RSL) şi, dupã caz, ca responsabil tehnic cu sudura (RTS);
h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa C;
i) copie de pe actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioada nedeterminatã.

NOTE:
La memoriul tehnic (lit. e)) se vor ataşa documente care vor cuprinde urmãtoarele:
a) dotarea cu utilaje de execuţie a lucrãrilor de montare şi/sau reparare, scule, dispozitive şi aparatura specializatã pentru punerea în funcţiune şi service, pe care unitatea le deţine;
b) dotarea cu dispozitive şi aparatura specializatã pentru mãsurarea şi verificarea conformitatii lucrãrilor executate (dispozitive şi aparate pentru mãsurarea semnalelor pneumatice, electrice, electronice şi digitale vehiculate în sistem, pentru mãsurarea timpilor, temperaturilor, presiunilor etc.);
c) dupã caz, lista sudorilor autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR, din cadrul unitãţii;
d) pentru activitãţile de punere în funcţiune şi service, dotarea cu mijloace corespunzãtoare pentru efectuarea verificãrilor şi reglarea componentelor sistemului din circuitele de mãsurare presiuni, temperaturi, debite etc.;
g) dotarea cu standuri pentru încercãri şi verificãri: la presiune hidraulica, la presiune pneumatica, ale dispozitivelor de mãsurare şi execuţie din circuitele de siguranta (armãturi de nivel, presostate, traductoare, organe de execuţie, regulatoare directe etc.), inclusiv dotarea cu aparatura de mãsurare şi verificare a acestora;
h) lista referitoare la lucrãrile efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici (care va cuprinde: lucrãrile cuprinse în contractul de colaborare şi felul în care acestea se realizeazã, denumirea agentului economic cu care se efectueazã colaborarea etc.).

D.5. Model de autorizaţie pentru executarea lucrãrilor de montare şi/sau reparare

ANTET ISCIR-INSPECT IT
Nr. .... din ................

AUTORIZAŢIE
(Conform procesului-verbal nr. .... din ..................)

1. Agentul economic:

(Denumirea)
(adresa)
(RC J.....; CF R......)

2. Domeniul autorizaţiei:
Montare, punere în funcţiune, service/reparare, executarea examinarilor, verificãrilor şi investigatiilor tehnice în vederea evaluãrii stãrii tehnice la sisteme de automatizare ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT C 11, Colecţia ISCIR, având urmãtorii parametri:
3. Personal autorizat:
a) Responsabil cu supravegherea lucrãrilor: (numele personalului autorizat)
b) Responsabil tehnic cu sudura: (numele personalului autorizat)
4. Menţiuni:
Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI dacã nu este anunţatã în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmatã în termen de 30 de zile de cãtre ISCIR-INSPECT emitenta. Agentul economic, prin reprezentanţii sãi legali, împreunã cu persoanele autorizate rãspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.
5. Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: ........... (maxim 2 ani)

INSPECTOR ŞEF, Şef Serviciu (Birou),
...................... ........................

Inspector de specialitate,
........................

ANEXA E

Autorizarea personalului de supraveghere şi întreţinere operativã a sistemelor de automatizare din centralele termice (ASI)

E.1. Generalitati
Personalul autorizat, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, pentru supravegherea şi întreţinerea operativã a sistemelor de automatizare care echipeaza cazane de abur, de apa fierbinte sau de apa calda şi instalaţii termomecanice anexe din centralele termice poarta denumirea de "AUTOMATIST PENTRU SUPRAVEGHERE ŞI ÎNTREŢINERE" (ASI).
E.1.1. Obligaţiile şi responsabilitãţile ASI
Automatistul pentru supraveghere şi întreţinere asigura şi rãspunde de buna funcţionare a componentelor sistemelor de protecţie-automatizare care echipeaza cazanele de abur, de apa fierbinte/calda şi instalaţiile tehnologice anexe aflate în exploatare în centralele termice prin urmãtoarele activitãţi:
- supraveghere în funcţionare a sistemelor de automatizare care echipeaza cazanele şi anexele termomecanice din centralele termice;
- întreţinere curenta (înlocuire consumabile, înlocuire piese de uzura şi de schimb, mici reparaţii, refacerea reglajelor şi a setarilor aparatelor) la elementele de comanda, monitorizare, execuţie şi protecţie automatã din componenta sistemelor;
- executa şi rãspunde de verificãrile periodice ale sistemului şi de prezentarea aparatelor de mãsurare la verificarea metrologica la termenele scadente.
E.2. Condiţii de autorizare
Pentru a fi înscrişi la cursul de instruire în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT IT, candidaţii trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
- au varsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
- au absolvit învãţãmântul obligatoriu;
- sunt calificaţi în domeniul automatizarilor industriale sau într-un domeniu inrudit;
- sunt apţi din punct de vedere medical pentru prestarea activitãţii pentru care solicita autorizarea şi prezintã o adeverinta medicalã cu menţiunea "Apt pentru prestarea activitãţii operative de automatist pentru supraveghere şi întreţinere sisteme de automatizare la cazane şi echipamente tehnologice din centrale termice".
E.3. Organizarea cursurilor de instruire
E.3.1. Cursurile de instruire în vederea autorizãrii personalului de exploatare pot fi organizate de ISCIR-INSPECT IT sau de unitãţi de specialitate care solicita acest lucru.
În vederea autorizãrii personalului de exploatare, ISCIR-INSPECT IT sau alte unitãţi de specialitate, care vor solicita aceasta, vor organiza cursuri de specializare (teoreticã şi practica).
ISCIR-INSPECT IT sau alte unitãţi de specialitate care organizeazã cursuri de specializare trebuie sa fie autorizate conform legislaţiei în vigoare privind formarea profesionalã a adulţilor.
Unitãţile de specialitate care solicita deschiderea unui curs pentru specializarea personalului trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
- sa facã dovada ca au ca obiect de activitate organizarea de cursuri de specializare şi sunt autorizate conform legislaţiei în vigoare;
- sa dispunã de instructori de specialitate (lectori calificaţi);
- sa dispunã de mijloace didactice adecvate scopului;
- sa facã dovada posibilitatii efectuãrii pregãtirii teoretice şi practice a cursanţilor.
E.3.2. Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni şi maiştri de specialitate sau de specialitãţi înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea, care îndeplinesc criteriile de experienta profesionalã în domeniul exploatãrii instalaţiilor şi cunosc prevederile prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR.
E.3.3. Avizarea deschiderii cursurilor de instruire
E.3.3.1. Deschiderea cursurilor va fi avizatã de ISCIR-INSPECT IT. în acest scop, unitatea care organizeazã aceste cursuri va depune la ISCIR-INSPECT IT cererea însoţitã de documentaţia tehnica, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea (deschiderea) cursurilor. Documentaţia tehnica se va întocmi în doua exemplare şi va cuprinde:
a) programa analitica dezvoltata pe lecţii şi desfasurata sub forma de orar, care va cuprinde:
- obiectul (tema) lectiilor (teorie şi practica);
- numãrul de ore (teorie şi practica);
- data, ora şi locul desfãşurãrii lectiilor cu precizarea lectorului/instructorului;
b) suportul de curs, respectiv documentaţia de referinta pentru programa analitica, care se va pune la dispoziţia cursanţilor;
c) tabelul cuprinzând numele şi prenumele lectorilor, pregãtirea profesionalã, funcţia şi locul de munca (dupã caz);
d) tabelul cu numele şi prenumele, ziua, luna şi anul naşterii, seria şi numãrul actului de identitate sau CNP, pregãtirea şcolarã şi calificarea profesionalã ale cursanţilor;
e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor şi ale supraveghetorului de practica, precum şi tipul instalaţiei şi orarul de efectuare a stagiului de practica;
f) dosarele personale ale candidaţilor (într-un singur exemplar), întocmite de organizatorul cursului de specializare, care trebuie sa conţinã:
- copie de pe actul de identitate;
- copie de pe actul de absolvire a învãţãmântului obligatoriu (prevãzut pentru categoria de calificare pe care o are candidatul) şi copie de pe certificatul de cãsãtorie, dacã este cazul;
- copie de pe actul de calificare în domeniul automatizarilor industriale sau în alt domeniu inrudit;
- adeverinta medicalã (prevãzutã la pct. E.2).
Deschiderea cursurilor de specializare nu se poate face decât dupã obţinerea avizului de la ISCIR-INSPECT IT.
E.3.3.2. Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va verifica toate documentele prezentate de organizatorul cursului şi, dupã caz, va elibera avizul de deschidere conform modelului de la pct. E.12.
E.3.3.3. Se pot efectua modificãri ulterioare în documentaţia care a stat la baza avizãrii cursului numai în intervalul celor 15 zile menţionate la pct. E.3.3.1, la solicitarea scrisã şi motivatã a organizatorului cursului şi numai cu avizul ISCIR-INS PECT IT.
E.3.3.4. Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT pot efectua, pe parcurs, verificãri privind modul cum se desfãşoarã cursurile de specializare, luând mãsuri corespunzãtoare, dupã caz.
E.3.3.5. Dupã absolvirea cursului de instruire, participanţilor li se vor elibera adeverinte de absolvire, conform modelului de la pct. E.8 şi adeverinte de practica, conform modelului de la pct. E.9.
E.3.3.6. Candidaţii care au studii superioare, cei care au absolvit liceul industrial de specialitate în domeniul automatizarilor sau într-un domeniu inrudit şi au diploma de bacalaureat, maistrii şi absolvenţii şcolilor profesionale în domeniul automatizarilor, care au prestat activitatea de automatist de întreţinere sau o activitate echivalenta în centrale termoelectrice o perioada de peste 1 an, sau în centrale termice o perioada de 2 ani, se pot prezenta la examenul de autorizare fãrã sa fie nece sara absolvirea unui curs de specializare, condiţiile privind practica putând fi echivalate, de la caz la caz, în funcţie de vechimea şi continuitatea în activitate.
E.4. Categorii de autorizare
Categoria de autorizare depinde de tipul şi complexitatea sistemelor de automatizare şi de tipul cazanelor pe care aceste sisteme de automatizare le controleazã

Tabelul E.1. - Categorii de autorizare pentru ASI┌─────────┬────────────────┬───────────────────┬────────────────┬──────────┐
│ Clasa │Tipul sistemului│tipul controlerelor│ Debit cazan │ Grupa de │
│ │de automatizare ├───────────────────┤(t/h sau Gcal/h)│autorizare│
│ │ │tipul regulatoa- │ │ │
│ │ │relor │ │ │
│ │ ├───────────────────┤ │ │
│ │ │tipul elementelor │ │ │
│ │ │de execuţie │ │ │
│ │ ├───────────────────┤ │ │
│ │ │tipul aparatelor │ │ │
│ │ │locale şi de panou │ │ │
├─────────┼────────────────┴───────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │programatoare electromecanice/scheme│ < 10 t/h; │ I │
│ │logice cu relee electrice │ ≤ 5 Gcal/h │ │
│ 1 ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │regulatoare electronice analogice/ │10-100 t/h │ │
│ │regulatoare pneumatice │inclusiv peste │ II │
│ │ │5 Gcal/h │ │
│ ├────────────────────────────────────┤ │ │
│ │elemente de execuţie mecanice/elec- │ │ │
│ │trice/pneumatice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │mecanice/electrice/electronice │peste 100t/h │ │
│ │analogice │orice debit │ III │
├─────────┼────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │electronice analogice/automate │ │ │
│ │programabile │ < 10 t/h; │ │
│ ├────────────────────────────────────┤ ≤ 5 Gcal/h │ I │
│ │regulatoare electronice analogice/ │ │ │
│ │digitale/regulatoare pneumatice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ 2 │servomotoare electronice/electrice/ │10-100 t/h │ │
│ │pneumatice │inclusiv peste │ II │
│ │ │5 Gcal/h │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │electronice analogice/afisaje │peste 100 t/h │ │
│ │digitale │orice debit │ III │
├─────────┼────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │automate programabile/microproce- │ < 10 t/h │ │
│ │soare/calculatoare de proces │ ≤ 5 Gcal/h │ I │
│ ├────────────────────────────────────┤ │ │
│ │regulatoare digitale/electronice │ │ │
│ 3 │analogice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │servomotoare electronice/acţionari │10-100 t/h │ │
│ │cu convertizoare de frecventa/ │inclusiv peste │ II │
│ │pneumatice │5 Gcal/h │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │display/electronice analogice/ │peste 100 t/h │ │
│ │afisaje digitale LCD │orice debit │ III │
└─────────┴────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┘
E.5. Programa analitica pentru cursul de pregãtire în vederea autorizãrii ASI (Grupa I)


┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ │Numãrul orelor de │
│ I Partea teoreticã şi practica │ predare │
│ ├─────────┬────────┤
│ │Teoreticã│Practica│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1) Notiuni generale referitoare la echipamentele │ 2 │ - │
│ tehnologice din centralele termice automatizate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│Marimi fizice caracteristice domeniului instalaţiilor │ 2 │ - │
│tehnologice din centralele termice: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Unitãţi de mãsura; sisteme de unitãţi de mãsura şi │ │ │
│ transformãri ale unitãţilor de mãsura; │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Notiuni despre caldura; │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Aburul şi proprietãţile sale; │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Notiuni de teorie a arderii; combustibili; calculul │ │ │
│ arderii. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│2) Cazane de abur şi de apa fierbinte │ 2 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Date generale; clasificarea cazanelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu │ │ │
│sisteme de automatizare complexe (pentru a cãror suprave- │ │ │
│ghere şi întreţinere operativã urmeazã a fi autorizaţi │ │ │
│candidaţii) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3) Combustibili şi arderea │ 2 │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Clasificarea şi proprietãţile combustibililor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Arderea; procesul de ardere al combustibililor. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4) Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apa fierbinte│ 1 │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Notiuni privind balanţa apa-abur într-o instalatie de │ │ │
│ cazane │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii de calitate a apei de alimentare şi din cazan │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│5) Sisteme de automatizare specifice cazanelor de abur │ 4 │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Cerinţe esenţiale; prevederile Hotarrrii Guvernului nr. │ │ │
│ 752/2002 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Prezentare generalã a criteriilor de alegere soluţiilor │ │ │
│ de proiectare a sistemelor de automatizare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- funcţiile de baza ale sistemelor de automatizare de la │ │ │
│ cazane │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│6) Bucle de reglare; structura şi condiţii generale │ 8 │ 4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Perturbatii-tip; perturbatii normale de funcţionare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Marimi caracteristice proceselor controlate de buclele │ │ │
│de reglare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Bucla de reglare a sarcinii cazanelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Bucle de reglare a alimentarii cu apa a cazanelor cu │ │ │
│tambur(bucla de nivel); bucle de nivel cu 1, 2 şi 3 │ │ │
│semnale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Bucla de reglare a alimentarii cu apa a cazanelor cu │ │ │
│strabatere forţatã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Bucla de reglare a supraincalzirii aburului (bucla de │ │ │
│ supraincalzire) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Bucla de reglare a depresiunii în focar │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Bucle de reglare specifice cazanelor de apa fierbinte │ │ │
│ şi de apa calda │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│7) Subsisteme de protecţie automatã │ 8 │ 4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii generale pentru sistemele de protecţie ale │ │ │
│ cazanelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Subsistemul de protecţie aferent procesului de │ │ │
│ alimentare cu apa a cazanelor cu tambur │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Subsistemul de protecţie aferent procesului de │ │ │
│ alimentare cu apa a cazanelor cu strabatere forţatã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Subsistemul de protecţie aferent procesului de │ │ │
│ vaporizare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Subsistemul de protecţie aferent procesului de │ │ │
│ supraincalzire a aburului │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Subsistemul de protecţie aferent procesului de evacuare │ │ │
│ a gazelor de ardere │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Subsistemul de protecţie aferent procesului de ardere │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii pentru subsistemul de protecţie al instala- │ │ │
│ tiilor de ardere cu combustibil gazos │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii pentru subsistemul de protecţie al instala- │ │ │
│ tiilor de ardere cu combustibil lichid │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii pentru aprinderea în siguranta a arzatoarelor │ │ │
│instalaţiei de ardere │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│8) Subsistemul de semnalizare │ 2 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii generale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii pentru realizarea circuitelor de semnalizare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│9) Nivelul de dotare cu sisteme de automatizare a caza- │ 2 │ - │
│ nelor şi echipamentelor termomecanice anexe din │ │ │
│ centralele termice │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Dotãri obligatorii │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii şi dotãri speciale pentru sistemele de automa- │ │ │
│ tizare ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe│ │ │
│ din centralele termice fãrã supraveghere permanenta │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│10) Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare│ 6 │ 4 │
│din centralele termice │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Componente pentru culegerea informaţiilor din procesul │ │ │
│tehnologic │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Componente pentru transmisia informaţiilor în sistemul │ │ │
│ de automatizare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Componente pentru prelucrarea datelor culese din │ │ │
│ sistemele de automatizare; prelucrarea semnalelor │ │ │
│ informationale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Elemente/organe de execuţie în sistemele de automatizãri│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Panouri şi pupitre de comanda │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│11) Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare │ 4 │ 4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificãri preliminare punerii în funcţiune │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Configurarea şi setarea parametrilor interni ai │ │ │
│controlerelor/regulatoarelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Modurile de reglare recomandate pentru diferiţi para- │ │ │
│ metri ai fluxurilor tehnologice ale cazanului şi echipa-│ │ │
│ mentelor tehnologiceanexe din centrala termica │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea şi setarea controlerelor digitale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea şi setarea alarmelor/semnalizarilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea şi setarea parametrilor de funcţionare de la│ │ │
│ staţiile de control │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Programarea controlerelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea şi punerea în funcţiune a inregistratoarelor│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea şi punerea în funcţiune a aparatelor │ │ │
│ indicatoare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea functionarii protectiilor la cald │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│12) Exploatarea/întreţinerea curenta a sistemelor de │ 4 │ 8 │
│automatizare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Atribuţiile personalului de supraveghere şi întreţinere │ │ │
│ curenta(ASI) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Supravegherea în funcţionare; telesemnalizarea │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│13) Verificãri periodice ale sistemului de automatizare │ 2 │ 4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificãri efectuate de personalul de exploatare, supra-│ │ │
│ veghere şi întreţinere operativã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificãri efectuate de personalul agenţilor economici │ │ │
│autorizaţi pentru lucrãri de montare/ instalare, punere în│ │ │
│funcţiune şi reparare/service la sisteme de automatizare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificãri efectuate de cãtre ISCIR-INSPECT IT │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea functionarii sistemelor de automatizare din │ │ │
│centralele termice fãrã supraveghere permanenta │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│14) Avarii la instalaţii de cazane şi rolul sistemelor de │ 2 │ - │
│automatizare în prevenirea şi evitarea/diminuarea acestora│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│15) Tehnica securitãţii muncii │ 1 │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│16) Legislaţie, prescripţii tehnice, regulamente, │ 4 │ - │
│ instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘Recapitulatie:

I Partea teoreticã ........................ 56 ore
Partea practica ......................... 33 ore
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor ..... 2 ore
(una ora teorie/una ora practica pentru fiecare candidat)

Subiectele programei analitice vor fi dezvoltate şi adaptate categoriei de cazane astfel încât sa se asigure un minim de ore de pregãtire, dupã cum urmeazã:
Partea teoreticã ............... 83 ore pentru gr. II; 90 ore pentru gr. III;
Partea practica ................ 50 ore pentru gr. II; 55 ore pentru gr. III.

E.6. Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare
E.6.1. Data şi locul examinãrii, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT IT, propuse de organizatorul cursurilor de specializare, precum şi numãrul candidaţilor care vor participa la examen, vor fi comunicate în scris la ISCIR-INSPECT IT, cu cel puţin 15 zile înainte, de cãtre conducerea unitãţii care a organizat cursurile, urmând ca stabilirea datei sa se facã de comun acord.
Examinarea cursanţilor se face de cãtre o comisie compusa din:
a) inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT-preşedintele comisiei;
b) responsabilul cursului de specializare;
c) unul sau mai mulţi lectori ai cursului de specializare.
Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica dosarele candidaţilor şi dacã au fost respectate prevederile de la pct. E.3.3.
E.6.2. Pentru participarea la examenul de autorizare, candidatul va prezenta:
- adeverinta de absolvire a cursului de specializare (conform modelului de la pct. E.8), excepţie pot face candidaţii care întrunesc condiţiile de la E.3.3.6;
- adeverinta de practica (conform modelului de la pct. E.9);
- o fotografie mãrimea 3/4 cm.
Examenul de autorizare consta într-o proba teoreticã şi una practica, având ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevãzute în programa analitica a cursului de specializare şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalaţii de tipul celei pentru care se solicita autorizarea. Lucrarea scrisã se ataşeazã la dosarul candidatului.
E.6.3. Pentru a fi autorizat, candidatul trebuie sa fie declarat "Admis" atât la proba teoreticã cat şi la cea practica, în cazul în care la una din probe a obţinut rezultate nesatisfacatoare, candidatul va fi declarat "Respins" la examen.
E.6.4. Rezultatele examenului vor fi consemnate într-un proces-verbal tip, întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, conform modelului de la pct. E.10.
Dosarele candidaţilor rãmân la unitatea organizatoare a cursului, care le va arhiva în conformitate cu legislaţia în vigoare.
E.6.5. Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului de la pct. E.11.
Carnetul de autorizare se înmâneazã de cãtre ISCIR-INSPECT IT absolvenţilor sau altei persoane desemnate de organizatorul cursului sub semnatura de primire.
E.6.6. Candidatul "Respins" sau care nu s-a prezentat la examen se poate prezenta la o noua examinare în termen de maxim 12 luni de la terminarea cursului, în caz contrar adeverinta de absolvire a cursului îşi pierde valabilitatea.
În aceasta perioada de timp, candidatul îşi va îmbunãtãţi pregãtirea teoreticã şi va efectua un nou stagiu de practica, confirmat prin eliberarea unei noi adeverinte de practica, conform modelului de la pct. E.9.
E.6.7. În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului şi la care se va anexa dovada publicãrii pierderii carnetului în Monitorul Oficial al României, Partea III, conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIR-INSPECT IT emitenta va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).
E.6.8. Valabilitatea autorizaţiei este de doi ani. La expirarea valabilitãţii, persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligaţia sa se prezinte pentru examinarea în vederea prelungirii valabilitãţii autorizaţiei, ocazie cu care vor prezenta şi adeverinta medicalã cu menţiunea "Apt pentru prestarea activitãţii operative de automatist pentru supraveghere şi întreţinere sisteme de automatizare la cazane şi echipamente tehnologice din centrale termice".
E.6.9. Persoanele autorizate în conformitate cu prevederile prezentei anexe vor fi examinate la 2 ani, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale, de o comisie tehnica numita de agentul economic care asigura exploatarea cazanelor. Din comisie va face parte obligatoriu şi RSVTI, iar în cazul în care nu exista RSVTI examinarea se va efectua de cãtre ISCIR-INSPECT IT. Rezultatele examinarilor vor fi consemnate într-un proces-verbal.
E.6.10. Persoanele care au întrerupt practicarea efectivã a activitãţii de automatist de supraveghere şi întreţinere (ASI) sisteme de automatizare la cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice mai mult de 2 ani pot sa reia practicarea acestei activitãţii cu condiţia prezentãrii certificatului medical şi, respectiv, dupã examinarea acestora de cãtre comisia tehnica.
E.6.11. Trecerea de la operarea/deservirea unui tip de instalatie la operarea/deservirea unui alt tip de instalatie din cadrul grupei (echivalentul trecerii dintr-o clasa în alta) pentru care este valabilã autorizaţia se face în urma examinãrii persoanei autorizate de cãtre comisia tehnica a unitãţii deţinãtoare, în baza unui instructaj teoretic şi a unei practici de acomodare de minimum 24 ore pe tipul de instalatie pentru care urmeazã sa fie examinat.
E.6.12. Trecerea dintr-o grupa la alta se face în urma examinãrii de cãtre o comisie tehnica a unitãţii deţinãtoare al carei preşedinte este inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, în baza unui instructaj teoretic, completat cu o practica pe noul tip de instalatie.
E.6.13. Rezultatele tuturor examinarilor vor fi consemnate în procese-verbale şi în autorizaţie, la rubricile respective.

E.7. Alte dispoziţii
E.7.1. ASI sunt obligaţi sa poarte permanent, la locul de munca, autorizaţia asupra lor.
E.7.2. În cazul uzurii avansate sau al deteriorarii accidentale a autorizaţiei eliberate de ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise şi motivate, ISCIR-INSPECT IT va elibera alta autorizaţie, pentru înlocuirea celei uzate, cu condiţia depunerii autorizaţiei uzate la ISCIR-INSPECT IT.
E.7.3. Orice modificare, adãugire sau stersatura efectuatã în autorizaţie, neinregistrata în evidenta tehnica a ISCIR-INSPECT IT emitente şi fãrã semnatura şi ştampila inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a efectuat cele de mai sus, atrage dupã sine anularea carnetului de autorizare şi sancţionarea celui vinovat conform legii.

E.8. Model de adeverinta de absolvire a cursurilor de specializare pentru autorizarea ASI

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

ADEVERINTA DE ABSOLVIRE
Nr. .... din .................

Prin prezenta se adevereste ca domnul (doamna).............................
nãscut/nascuta la data de ............. în localitatea ....................
sector/judeţ ......... BI/CI ........*1) ....... CNP ........*2) ..........
având ca studii de baza .................................... şi calificarea
................... a absolvit cursul de specializare ţinut la ............
de la ............... pana la .................
Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi absolventului la examenul
de autorizare de cãtre ISCIR-INSPECT IT ca automatist pentru supraveghere şi
întreţinere sisteme de automatizare din centralele termice.
Valabilã 180 de zile de la data emiterii.

DIRECTOR RESPONSABIL CURS
(Numele, prenumele, semnatura şi ştampila) (Numele, prenumele şi semnatura)

___________
*1) BI/CI - Buletin de identitate/Carte de identitate.
*2) CNP - Cod numeric personal.

E.9. Model de adeverinta de efectuare a practicii pentru autorizarea ASI

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC


ADEVERINTA DE PRACTICA
Nr. ...... din ..................

Prin prezenta se adevereste ca domnul (doamna) ............................
nãscut/nascuta la data de ............ în localitatea......................
sector/judeţ ............ angajat/angajata la ............*1) .............
a efectuat practica la .........*2) ..................... sub supravegherea
domnului (doamnei) ....................*3) ................................
de la ................ pana la ................ totalizand .......... ore.
În acest timp domnul (doamna) ...................... a insusit deprinderile
practice, a corespuns cerinţelor şi se poate prezenta la examenul de auto-
rizare.
Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.

DIRECTOR, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA SUPRAVEGHETOR
TEHNICA A INSTALAŢIILOR DE PRACTICA,

(Numele, prenumele, (Numele, prenumele şi semnatura)(Numele, prenumele şi
semnatura şi ştampila) semnatura)

___________
*1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de resedinta.
*2) Se va scrie tipul cazanului şi tipul sistemului de automatizare pe care a efectuat practica.
*3) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practica sub supravegherea cãruia s-a efectuat practica.

E.10. Model de proces-verbal pentru autorizarea ASI

ISCIR-INSPECT IT
................

PROCES-VERBAL Nr. ........... din .................
cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare
ca automatist pentru supraveghere şi întreţinere (ASI)
a urmãtorilor candidaţi┌────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬────────────┬─────┬──────┬─────┐
│Nr. │Numele│Data │Locul│CNP*1)│Pre- │Unita-│ Rezultatul │Numa-│Semna-│ Obs.│
│crt.│şi │nas- │nas- │ │gati-│tea la│ obţinut la │rul │tura │ │
│ │prenu-│terii │terii│ │rea │care │ examen │car- │de │ │
│ │mele │ │(lo- │ │ante-│lu- ├────────────┤netu-│primi-│ │
│ │ │ │cali-│ │rioa-│creazã│ Admis(A) │lui │re │ │
│ │ │ │tate,│ │ra │şi ca-│ Respins(R) │de │ │ │
│ │ │ │ju- │ │cali-│lifi- ├─────┬──────┤auto-│ │ │
│ │ │ │det) │ │fica-│carea │teo- │prac- │riza-│ │ │
│ │ │ │ │ │rea │ │retic│tic │re │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘Dosarele candidaţilor de mai sus au fost verificate de cãtre comisie şi sunt complete, iar cele ale candidaţilor reusiti, împreunã cu lucrarea scrisã şi un exemplar din procesul-verbal, au rãmas la ISCIR-INSPECT IT/organizatorul cursului.

PREŞEDINTE COMISIE Membri ai comisiei
(Numele, prenumele, semnatura şi ştampila) (Numele, prenumele şi semnatura)
................................ ............................

___________
*1) CNP-Cod numeric personal.

E.11. Model de carnet de autorizare (ASI)(Coperta carnetului de autorizare)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (Sigla ISCIR) │
│ AUTORIZAŢIE │
│ Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, │
│ recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat │
│ - ISCIR - │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Pe prima coperta, în interior)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Posesorul autorizaţiei are obligaţia sa cunoascã şi sa aplice întocmai │
│prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi ale instrucţiunilor │
│referitoare la exploatarea instalaţiilor respective. Acesta trebuie sa se │
│prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi la verificarea cunostin- │
│telor. │
│ Autorizaţia este personalã, se va pãstra permanent asupra posesorului în │
│buna stare şi se va prezenta la cererea inspectorului de specialitate al │
│ISCIR-INSPECT IT şi a organelor împuternicite ale deţinãtorului instalaţiei. │
│ Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decrt instalaţii de tipul celor │
│înscrise în autorizaţie. │
│ Este interzisã deservirea instalaţiilor dacã acestea nu sunt autorizate │
│sa funcţioneze, exceptând cazurile în care se executa verificãri şi încercãri│
│în vederea punerii în funcţiune sau omologãrii prototipurilor. Autorizaţia se│
│poate retrage de cãtre organele oficiale de verificare ale deţinãtorului când│
│posesorul este gãsit sub influenta alcoolului în timpul serviciului sau când │
│se constata ca a sãvârşit abateri grave care pericliteazã securitatea │
│instalaţiei şi a persoanelor. │
│ Autorizaţia poate fi retrasã de ISCIR-INSPECT IT, pe baza cererii │
│agentului economic, │
│atunci când: │
│ - se constata abateri de la instrucţiunile de deservire a instalaţiilor; │
│ - personalul are o slabã pregãtire în meseria respectiva şi da dovada de │
│lipsa de interes în improspatarea cunoştinţelor profesionale; │
│ - se constata modificãri, adãugiri sau ştersãturi în carnetul de autorizare,│
│fãrã viza ISCIR-INSPECT IT; modificarea carnetului de autorizare se considera│
│falsificare de acte publice şi se sancţioneazã conform legii; │
│ - dupã notarea a 5 abateri în carnet, crnd se retrage definitiv autorizaţia.│
│În cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauza poate obţine │
│un nou carnet de la ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise vizate de │
│unitatea unde lucreazã şi cu condiţia publicãrii pierderii, conform reglemen-│
│ţãrilor legale privind pierderea actelor oficiale.*1) │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
___________
*1) În cazul în care este necesar textul se va continua şi pe interiorul
ultimei coperte.

(Pagina 1)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ROMÂNIA │
│ │
│ Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune │
│ şi Instalaţiilor de Ridicat │
│ - ISCIR - │
│ AUTORIZAŢIE*) │
│ Nr. ...... *1) ......... │
│ *2) │
│ ......... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
_____________
*1) Numãrul autorizaţiei se va scrie pe fiecare pagina, în partea de jos.
*2) În partea de jos, dreapta sau strnga, se va scrie numãrul paginii res-
pective (pe toate paginile carnetului).
*) Completarea carnetului se va face cu tus negru.

(Pagina 2)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│AUTORIZAŢIE DE _____________ *1) _________________________ │
│Numele ........................................................ │
│Prenumele ..................................................... │
│Data şi locul naşterii ........................................ │
│CNP .........................*2)............................... │
│Se autorizeaza a deservi ...................................... │
│Eliberat de ............................*3).................... │
│............................................................... │
│în baza procesului-verbal nr. .............. din .............. │
│Inspector de specialitate al ISCIR-INSPECT IT ................. │
│ (Semnatura şi ştampila) │
│ Nr. .................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
____________
*1) Se va completa "ocupaţia/meseria".
*2) CNP-Cod numeric personal.
*3) Denumirea ISCIR-INSPECT IT emitente.

(Pagina 3)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Loc pentru fotografie │
│ Semnatura posesorului │
│ │
│Data eliberãrii ...................... │
│Completat de ......................... │
│ │
│ INSPECTOR ŞEF │
│(Numele, prenumele, semnatura şi ştampila) │
│ │
│ Nr. ............ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


(Paginile 4, 5 şi 6)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 1) ISCIR-INSPECT IT ....................................................... │
│ Nr. proces-verbal şi data .............................................. │
│ Se autorizeaza a deservi ................... din grupa .................... │
│ Tipul ............................ │
│ │
│ │
│ Preşedinte comisie │
│ ................... │
│ │
│ (Numele, prenumele, semnatura şi ştampila) │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 2)......................................................................... │
│ ........................................................................... │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ Nr. .................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

NOTA: Textul de la pct. 1) se va repeta de doua ori pe pagina.

(Paginile 7, 8, 9 şi 10)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ EXAMINARI PERIODICE │
│ ┌─────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┐ │
│ │ Nr. proces-verbal/ │ Denumirea deţinãtorului │ Preşedintele comisiei │ │
│ │ Data │ │ (Numele, prenumele, │ │
│ │ │ │ semnatura şi ştampila)│ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │
│ │ 1) │ │ │ │
│ └─────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┘ │
│ │
│ │
│ Nr. ______________ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
_____________
1) Pe fiecare pagina se vor tipari 5 randuri.

(Paginile 11 şi 12)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ABATERI │
│ de la normele legale în vigoare │
│ │
│ ┌────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────┐ │
│ │ Nr. proces-verbal/ │ Natura abaterii │ Inspectorul care a constatat │ │
│ │ Data │ Sancţiunea │ abaterea (Numele, prenumele, │ │
│ │ │ │ semnatura şi ştampila) │ │
│ ├────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤ │
│ │ 1) │ │ │ │
│ └────────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────┘ │
│ │
│ │
│ Nr. ______________ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
____________
1) Pe fiecare pagina se vor tipari 3 ... 5 randuri.E.12. Model de aviz deschidere curs

ISCIR-INSPECT IT ...................
Nr. ...../..........

AVIZ DESCHIDERE CURS AUTOMATISTI PENTRU SUPRAVEGHERE ŞI ÎNTREŢINERE

Având în vedere cererea dumneavoastrã nr. ..../................ precum şi
constatãrile din procesul-verbal nr. ............. va facem cunoscut ca
se avizeazã deschiderea cursului de ASI, grupa ......., pentru un numãr de
.................. cursanţi cu condiţia respectãrii stricte a prevederilor
prescripţiei tehnice PT C 11, Colecţia ISCIR.

INSPECTOR ŞEF
(Numele, prenumele, semnatura şi ştampila)

ANEXA FModel de declaraţie de conformitate pentru lucrãrile de montare/instalare
şi/sau service/reparare executate la sistemele de automatizare ale
cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe din centralele termice

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
pentru ...............*1)

Nr. ...... data ..............

Agentul economic ............................................................
Adresa ......................................................................
Autorizaţia ISCIR-INSPECT nr. ...............................................
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului/Codul unic de înregistrare .....
.............................
Declaram pe proprie rãspundere ca am ............*1) ............... sistemul
de automatizare care deserveste cazanul/echipamentul tehnologic .............
tip ..........., cu seria/anul de fabricaţie ......... cu nr. de înregistrare
............................ în evidenta ISCIR-INSPECT-IT .................3)
.................., din centrala termica ................conform prescripţiei
tehnice PT C 11, Colecţia ISCIR.
Activitatea de ..........*1) ........... a fost executatã în baza proiectului
nr. ......, elaborat de ..........................., cu aviz ISCIR-INSPECT IT
nr. ...........................
Activitatea de ............*1) .............. a constat în ..................
.............................................................................
.............................................................................
Parametrii surselor de alimentare cu energie auxiliara pentru componentele
sistemului de automatizare sunt:
a) pentru sursele de energie electrica: ...................................
...........................................................................
b) pentru sursele de aer instrumental: ....................................
Circuitele şi componentele sistemului de automatizare au fost supuse probelor
de rezistenta mecanicã, electrica şi rodajelor în conformitate cu prevederile
programului de încercãri din proiect, rezultatele încercãrilor fiind cores-
punzatoare.
Subsistemele de avertizare/semnalizare şi protecţie şi organele de execuţie
din cadrul buclelor de reglare au fost verificate şi s-au încadrat în limite-
le de funcţionare prevãzute în proiect.
Sistemul poate fi pus în funcţiune pentru derularea încercãrilor la cald şi
efectuarea reglajelor şi setarilor în vederea predãrii cãtre beneficiar pen-
tru funcţionarea de durata.
Se anexeazã buletinele de verificare metrologica ale instrumentatiei de panou
şi ale dispozitivelor şi aparatelor de mãsurare a parametrilor din instalatia
tehnologicã.

DIRECTOR,
(Numele, prenumele,
semnatura şi ştampila)
____________
*1) Instalare/montare/reparare şi service la sisteme de automatizare.
*2) Se descrie activitatea efectuatã.
*3) Localitatea de resedinta.
ANEXA GModel de declaraţie de conformitate pentru punerea în funcţiune a
sistemelor de automatizare de la cazane şi instalaţii termomecanice
anexe din centrale termice

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
pentru .............*1)

Nr. ..... data ................

Agentul economic ...........................................................
Adresa .....................................................................
Autorizaţia ISCIR-INSPECT nr. ..............................................
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului/Codul unic de înregistrare
.......................
Declaram pe proprie rãspundere ca am ..........*1).............. sistemul de
automatizare care deserveste cazanul/echipamentul tehnologic ........... tip
..........., cu seria/anul de fabricaţie ............ cu nr. de înregistrare
............. în evidenta ISCIR-INSPECT IT .............*3) ...............,
din centrala termica ..........................conform prescripţiei tehnice
PT C 11, Colecţia ISCIR.
Activitatea de .........*1) ........... a fost executatã în baza proiectului
nr. ............., elaborat de ..............., cu aviz ISCIR-INSPECT IT nr.
..............................
Activitatea de ...............*2) ................ a constat în ............
............................................................................
............................................................................
Parametrii surselor de alimentare cu energie auxiliara pentru componentele
sistemului de automatizare sunt:
a) pentru sursele de energie electrica: .................................
.........................................................................
b) pentru sursele de aer instrumental: ..................................
Circuitele şi componentele sistemului de automatizare au fost supuse probe-
lor de rezistenta mecanicã, electrica şi rodajelor în conformitate cu preve-
derile programului de încercãri din proiect, rezultatele încercãrilor fiind
corespunzãtoare.
Subsistemele de avertizare/semnalizare şi protecţie şi organele de execuţie
din cadrul buclelor de reglare au fost verificate şi s-au încadrat în limi-
tele de funcţionare prevãzute în proiect.
Sistemul poate fi pus în funcţiune pentru derularea încercãrilor la cald şi
efectuarea reglajelor şi setarilor în vederea predãrii cãtre beneficiar pen-
tru funcţionarea de durata.
Se anexeazã buletinele de verificare metrologica ale instrumentatiei de pa-
nou şi ale dispozitivelor şi aparatelor de mãsurare a parametrilor din ins-
talatia tehnologicã.

DIRECTOR,

(Numele, prenumele,
semnatura şi ştampila)

____________
*1) Instalare/montare/reparare şi service la sisteme de automatizare.
*2) Se descrie activitatea efectuatã.
*3) Localitatea de resedinta.-------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016