Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 334 din 23 noiembrie 2010 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleara privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 334 din 23 noiembrie 2010  pentru aprobarea Normelor de securitate nucleara privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 334 din 23 noiembrie 2010 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleara privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice

EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 14 decembrie 2010
    În conformitate cu prevederile <>art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    având în vedere cã au fost luate mãsurile impuse de prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind mãsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societãţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeanã, cu modificãrile ulterioare,

    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã Normele de securitate nuclearã privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Preşedintele Comisiei Naţionale
                    pentru Controlul Activitãţilor Nucleare,
                                 Vajda Borbala

    Bucureşti, 23 noiembrie 2010.
    Nr. 334.

    ANEXĂ

                                     NORME
                   de securitate nuclearã privind amplasarea
                         centralelor nuclearoelectrice

    CAP. I
    Domeniu, scop, definiţii

    Domeniu şi scop
    ART. 1
    (1) Prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale de securitate nuclearã privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice.
    (3) De asemenea, prezentele norme stabilesc cerinţele generale privind documentaţia pe care solicitantul unei autorizaţii de amplasare trebuie sã o depunã spre evaluare şi aprobare la Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, denumitã în continuare CNCAN.
    (4) Prezentele norme se aplicã în procesul de autorizare de cãtre CNCAN a amplasamentelor noi, pentru centralele nuclearoelectrice noi.
    (5) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesarã pentru autorizarea de cãtre CNCAN a activitãţilor de amplasare a oricãrei centrale nuclearoelectrice, indiferent de filiera tehnologicã. În cadrul procesului de autorizare, CNCAN poate impune cerinţe şi condiţii suplimentare, în funcţie de specificul amplasamentului şi proiectului de centralã propuse.

    Definiţii
    ART. 2
    Termenii utilizaţi în prezentele norme sunt definiţi în anexa nr. 1, cu excepţia acelora ale cãror definiţii se regãsesc în textul prezentelor norme. Centrala nuclearoelectricã este denumitã în continuare prin abrevierea CNE.

     CAP. II
    Obiective şi cerinţe generale de securitate nuclearã

    Obiective de securitate nuclearã
    ART. 3
    Obiectivul general de securitate nuclearã care trebuie avut în vedere la alegerea amplasamentului pentru o CNE este de a reduce la minimum riscurile radiologice pentru personalul ocupat profesional, populaţie şi mediul înconjurãtor.
    ART. 4
    La selectarea amplasamentului şi, respectiv, a proiectului conceptual al CNE trebuie sã se identifice toate mãsurile rezonabile şi practicabile pentru prevenirea evenimentelor care ar putea duce la expunerea personalului ocupat profesional, a populaţiei şi a mediului peste dozele limitã stabilite de legislaţia în vigoare. De asemenea, trebuie identificate toate mãsurile rezonabile şi practicabile pentru limitarea consecinţelor accidentelor nucleare, pentru situaţiile în care astfel de evenimente ar putea avea loc.

    Cerinţe generale
    ART. 5
    (1) Proiectul conceptual al CNE propuse pentru amplasare trebuie sã fie în conformitate cu cerinţele stabilite prin normele de securitate nuclearã în vigoare privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectrice.
    (2) Sistemele de management implementate de organizaţiile implicate în activitãţile de evaluare şi alegere a amplasamentului CNE trebuie sã respecte prevederile normelor CNCAN în vigoare şi sã fie în acord cu bunele practici internaţionale relevante.
    (3) Metodologia şi rezultatele procesului de selecţie şi evaluare a amplasamentului trebuie documentate şi prezentate suficient de detaliat pentru a permite evaluarea independentã de cãtre CNCAN.
    ART. 6
    Alegerea amplasamentului pentru CNE trebuie sã fie justificatã pe baza unui set de evaluãri de securitate nuclearã care sã demonstreze conformitatea cu cerinţele stabilite prin prezentele norme. Evaluãrile trebuie sã ia în considerare toţi factorii semnificativi legaţi de amplasament şi sã estimeze evoluţia acestora şi impactul asupra securitãţii nucleare pentru toatã durata de viaţã preconizatã a instalaţiei.
    ART. 7
    (1) Factorii luaţi în considerare în evaluarea amplasamentului includ atât pe cei care se referã la reactorul sau reactoarele nuclear/nucleare propus/propuse pentru amplasare, cât şi pe cei care se referã la caracteristicile specifice ale amplasamentului.
    (2) Evaluãrile de securitate nuclearã efectuate în vederea alegerii amplasamentului trebuie sã includã:
    a) analiza caracteristicilor amplasamentului în scopul identificãrii evenimentelor externe, atât de origine naturalã, cât şi datorate activitãţilor umane, care trebuie luate în considerare la stabilirea bazelor de proiectare pentru CNE;
    b) analiza impactului funcţionãrii CNE asupra mediului înconjurãtor şi a populaţiei, incluzând atât impactul datorat operãrii normale, cât şi estimarea potenţialelor consecinţe ale accidentelor.

     CAP. III
    Criterii de amplasare

    Determinarea zonei de excludere şi a zonei de populaţie redusã
    ART. 8
    (1) Definirea zonei de excludere şi a zonei de populaţie redusã se bazeazã pe analize de securitate nuclearã având ca scop estimarea potenţialelor consecinţe ale unui accident sever.
    (2) În vederea evaluãrii amplasamentului propus, va trebui sã se postuleze o eliberare de produse de fisiune din reactor, rezultatã în urma unui scenariu de accident sever cu topire de zonã activã.
    (3) Alegerea scenariului de accident sever postulat şi ipotezele privind gradul de deteriorare a zonei active şi performanţa sistemelor de securitate, inclusiv a disponibilitãţii şi integritãţii fizice şi funcţionale a sistemului anvelopei de protecţie, trebuie justificate pe baza analizelor de securitate nuclearã. În acest scop se va analiza un set de scenarii de accidente severe credibile pentru proiectul respectiv, inclusiv scenarii de accident cu ocolirea anvelopei sau cu indisponibilitãţi ale sistemului anvelopei.
    (4) Justificarea alegerii scenariului de accident sever postulat trebuie sã includã atât estimarea probabilitãţii de producere a accidentului respectiv, cât şi analiza consecinţelor radiologice potenţiale. Se recomandã utilizarea unor ipoteze şi modele de analizã conservative. De asemenea, bazele pentru valorile numerice utilizate în analizele de accident trebuie precizate şi justificate.
    (5) Analiza potenţialelor consecinţe radiologice ale accidentului selectat ca bazã pentru determinarea zonei de excludere şi a zonei de populaţie redusã trebuie sã reflecte condiţiile meteorologice caracteristice pentru amplasamentul propus. Analiza consecinţelor radiologice potenţiale trebuie efectuatã fãrã a se lua în calcul implementarea mãsurilor de rãspuns la urgenţã pentru populaţie.
    (6) Pe baza analizelor mai sus menţionate, se vor determina urmãtoarele:
    a) o zonã de excludere având astfel de dimensiuni încât o persoanã situatã în orice punct al frontierei acesteia sau în afara acesteia, pe durata a douã ore de la producerea eliberãrii de produse de fisiune postulate, nu va primi o dozã efectivã pe tot corpul mai mare de 100 mSv sau o dozã echivalentã pe tiroidã mai mare de 300 mSv datoratã iodului;
    b) o zonã de populaţie redusã având astfel de dimensiuni încât o persoanã situatã pe frontiera exterioarã a acestei zone sau în afara acesteia, care este expusã la norul radioactiv rezultat din eliberarea de produse de fisiune postulatã, pe toatã durata de trecere a acestuia, nu va primi o dozã efectivã pe tot corpul mai mare de 10 mSv sau o dozã echivalentã pe tiroidã mai mare de 30 mSv datoratã iodului. De asemenea, doza efectivã colectivã angajatã în aceste condiţii, calculatã pe orice sector radial de 22,5°, pe o distanţã de 30 km, nu trebuie sã depãşeascã 1E+3 om.Sv.
    ART. 9
    Pentru amplasamentele cu mai multe reactoare nucleare, trebuie luate în considerare urmãtoarele:
    a) dacã reactoarele sunt independente, astfel încât un accident la un reactor nu poate afecta securitatea funcţionãrii oricãrui alt reactor, dimensiunile zonei de excludere şi ale zonei de populaţie redusã trebuie îndeplinite de fiecare reactor în parte. Pe planul amplasamentului vor fi luate ca limite înfãşurãtoarele acestor zone;
    b) dacã reactoarele sunt interconectate, astfel încât un accident la un reactor ar putea afecta securitatea funcţionãrii unui alt reactor, dimensiunile zonei de excludere şi ale zonei de populaţie redusã vor fi bazate pe ipoteza cã toate reactoarele interconectate elibereazã cantitãţile de produse de fisiune postulate în mod simultan. Aceastã cerinţã poate fi redusã în raport cu gradul de interconectare dintre reactoare şi cu probabilitatea de producere a unui astfel de accident. În acest sens, se vor justifica bazele pentru termenii-sursã propuşi;
    c) se va arãta cã funcţionarea simultanã a mai multor reactoare, în regim de exploatare normalã, pe acelaşi amplasament nu va conduce la eliberarea unei cantitãţi totale de efluenţi radioactivi peste limitele prevãzute de reglementãrile în vigoare.
    ART. 10
    (1) În zona de excludere nu trebuie sã existe aşezãri umane cu caracter permanent. Zona de excludere trebuie sã fie marcatã într-un mod acceptat de CNCAN. Desfãşurarea oricãrei activitãţi în interiorul zonei de excludere trebuie sã fie sub controlul titularului de autorizaţie şi necesitã aprobarea CNCAN.
    (2) Zona de populaţie redusã reprezintã aria din jurul zonei de excludere, pentru care numãrul total de rezidenţi şi distribuţia acestora permit implementarea imediatã a mãsurilor protective, inclusiv a evacuãrii, dacã aceasta este necesarã.

    Alte criterii
    ART. 11
    Nicio instalaţie nu va fi amplasatã mai aproape de 1.000 m de suprafaţa localizatã cunoscutã ca o falie seismicã activã.
    ART. 12
    Pentru stabilirea bazelor de proiectare pentru protecţia faţã de evenimente externe de origine naturalã se vor lua în considerare atât condiţiile meteorologice ale amplasamentului, cât şi cele din zonele înconjurãtoare, pe o razã de 30 km.
    ART. 13
    Dacã CNE este propusã a fi localizatã pe un amplasament care ar permite accidental ca o cantitate semnificativã de efluenţi radioactivi sã pãtrundã în curenţii apropiaţi ai râurilor sau sã gãseascã un acces rapid în pânzele de apã freaticã, se vor prevedea, prin proiect, mãsuri compensatorii.
    ART. 14
    Unde existã caracteristici fizice nefavorabile ale amplasamentului, amplasamentul propus poate fi în unele cazuri acceptat dacã proiectul instalaţiei include, în compensare, mãsuri tehnice de securitate adecvate.
    ART. 15
    Amplasamentul ales trebuie sã permitã implementarea efectivã a planurilor de rãspuns la urgenţã în caz de accident, inclusiv a mãsurilor pentru evacuarea populaţiei din vecinãtatea amplasamentului dacã aceasta este necesarã în caz de accident sever.
    ART. 16
    Suplimentar faţã de evaluarea amplasamentului în baza criteriilor din prezentele norme, trebuie luate în considerare cerinţele şi recomandãrile din documentele de referinţã menţionate în anexa nr. 2. Documentele de referinţã reprezintã standarde şi bune practici recunoscute pe plan internaţional şi orice nouã revizie a acestora trebuie luatã în considerare în vederea modernizãrii metodologiei de evaluare a amplasamentului CNE din punctul de vedere al securitãţii nucleare.

    CAP. IV
    Cerinţe privind documentaţia de securitate nuclearã

    Raportul iniţial de securitate nuclearã
    ART. 17
    Principalul document care trebuie înaintat la CNCAN în vederea obţinerii autorizaţiei de amplasare pentru o CNE este raportul iniţial de securitate nuclearã, denumit în continuare prin abrevierea RIS.
    ART. 18
    RIS trebuie sã conţinã cel puţin urmãtoarele informaţii:
    a) caracteristicile de proiect ale CNE şi modul de exploatare propus:
    1. utilizarea propusã a reactoarelor, incluzând nivelul maxim de putere şi natura şi inventarul conţinutului de materiale radioactive;
    2. normele şi standardele tehnice aplicate la proiectarea reactoarelor;
    3. descrierea sumarã a CNE şi analiza iniţialã din punctul de vedere al securitãţii nucleare a structurilor, sistemelor, componentelor şi echipamentelor CNE care sunt semnificative pentru acceptarea amplasamentului;
    4. descrierea altor instalaţii nucleare propuse pentru construcţie pe acelaşi amplasament, ca de exemplu depozite de combustibil nuclear, dacã este cazul, împreunã cu o evaluare a influenţei acestora asupra securitãţii nucleare a amplasamentului;
    5. mãsura în care proiectul CNE conţine caracteristici unice sau neuzuale având importanţã semnificativã asupra probabilitãţii ori consecinţelor eliberãrilor accidentale de materiale radioactive;
    6. caracteristicile de securitate ce se intenţioneazã a fi luate în considerare în calculele tehnice ale instalaţiei şi barierele ce urmeazã a fi trecute ca rezultat al unui accident, înainte ca sã aparã eliberãri de materiale radioactive în mediul înconjurãtor;
    7. disponibilitatea unei surse finale de rãcire adecvate;
    b) densitatea populaţiei şi caracteristicile zonei amplasamentului, atât cele actuale, cât şi cele previzionate pentru toatã durata de viaţã proiectatã a CNE, incluzând zona de excludere şi zona de populaţie redusã, cu evidenţierea caracteristicilor care pot afecta posibilitatea de implementare a mãsurilor de rãspuns la situaţii de urgenţã şi evaluarea riscurilor individuale şi colective;
    c) activitãţile umane din zona de influenţã a amplasamentului, inclusiv utilizarea terenurilor şi a apelor, atât în prezent, cât şi predicţiile pentru toatã durata de viaţã proiectatã a CNE;
    d) activitãţile industriale, comerciale, de transport terestru, naval şi aerian, activitãţile militare etc. şi riscurile datorate acestora;
    e) caracteristicile fizice ale amplasamentului, incluzând datele de seismologie, meteorologie, geologie, hidrologie şi ecologie;
    f) caracteristicile amplasamentului şi ale zonei din vecinãtatea amplasamentului, din punctul de vedere al influenţei acestora asupra transferului radionuclizilor în mediu şi cãtre fiinţele umane;
    g) cãile de acces cãtre şi dinspre amplasament, evaluate din punctul de vedere al implementãrii mãsurilor de intervenţie în situaţii de urgenţã, precum şi din punctul de vedere al disponibilitãţii rutelor adecvate de transport al combustibilului proaspãt, al combustibilului iradiat, al deşeurilor radioactive şi, respectiv, al produselor rezultate din dezafectare;
    h) analiza fiabilitãţii reţelei de transport al energiei electrice în zona amplasamentului;
    i) descrierea programului de monitorizare a caracteristicilor amplasamentului care urmeazã a fi implementat începând cu faza de construcţie a CNE;
    j) analiza preliminarã a riscurilor radiologice pentru sãnãtatea şi securitatea populaţiei atât pentru funcţionarea normalã a CNE, cât şi în condiţii de accident, numitã şi analiza iniţialã de securitate;
    k) analiza preliminarã a riscurilor industriale neradiologice generate de materialele toxice şi periculoase utilizate pe amplasament.
    ART. 19
    Analiza iniţialã de securitate va cuprinde cel puţin urmãtoarele:
    1. enunţarea valorilor-limitã care se vor propune în proiectul instalaţiei pentru radioactivitatea eliberatã prin efluenţi lichizi şi gazoşi în mediul înconjurãtor;
    2. definirea mijloacelor de supraveghere şi reţinere care se vor folosi în proiect pentru a menţine nivelele de radioactivitate din efluenţii instalaţiei nucleare la valori cât mai mici, rezonabil posibile;
    3. estimarea cantitãţilor de substanţe radioactive eliberate anual odatã cu efluenţii lichizi şi gazoşi în mediul înconjurãtor, la funcţionarea normalã a CNE;
    4. calculul preliminar al dispersiei atmosferice şi evaluarea dozelor pentru populaţia din vecinãtatea amplasamentului CNE atât pentru funcţionarea normalã, cât şi în condiţii de accident;
    5. analiza scenariilor de accident alese pentru demonstrarea conformitãţii cu cerinţele şi criteriile de amplasare din prezentele norme.
    ART. 20
    Formatul-cadru al RIS este prevãzut în anexa nr. 3 şi trebuie respectat la întocmirea documentaţiei de autorizare. Anexa nr. 3 conţine şi linii directoare privind conţinutul diferitelor capitole ale RIS.
    ART. 21
    Informaţia care trebuie inclusã în RIS trebuie sã fie suficient de detaliatã pentru a permite evaluarea de cãtre CNCAN a modului în care s-au luat în considerare toate aspectele importante pentru securitatea nuclearã şi a gradului de conformitate cu cerinţele de reglementare.

    CAP. V
    Prevederi generale privind procesul de autorizare

    ART. 22
    (1) Cererea de autorizare înaintatã cãtre CNCAN în vederea aprobãrii amplasamentului din punctul de vedere al securitãţii nucleare trebuie sã cuprindã urmãtoarele informaţii:
    a) denumirea organizaţiei solicitante, numele conducãtorului organizaţiei şi datele de contact;
    b) denumirea amplasamentului şi a instalaţiei sau instalaţiilor propuse pentru amplasare, împreunã cu descrierea generalã a principalelor caracteristici tehnice ale acestora;
    c) principalele termene din graficul de realizare a proiectului;
    d) denumirea organizaţiilor de proiectare, respectiv a proiectantului general şi a proiectanţilor de specialitate, denumirea organizaţiilor de construcţie şi montaj, precum şi denumirea furnizorului general şi a subfurnizorilor echipamentelor principale ale instalaţiei sau instalaţiilor nucleare propuse pentru amplasare;
    e) lista documentaţiilor de securitate nuclearã anexate la cererea de autorizare.
    (2) Cererea de autorizare trebuie sã fie însoţitã de urmãtoarele documente:
    a) RIS elaborat în conformitate cu cerinţele din prezentele norme;
    b) documentaţia sistemului de management aplicat activitãţilor de evaluare şi alegere a amplasamentului, în conformitate cu cerinţele din normele în vigoare;
    c) raportul de evaluare a impactului asupra mediului;
    d) autorizaţiile, avizele şi aprobãrile emise de alte autoritãţi şi organe competente, acestea fiind necesar a fi obţinute în prealabil.
    (3) Solicitantul de autorizaţie are obligaţia de a pune la dispoziţia CNCAN, la cerere, toate documentele menţionate ca referinţe bibliografice în RIS, împreunã cu orice alte informaţii suplimentare necesare în cadrul procesului de evaluare.
    ART. 23
    (1) Documentaţia de securitate nuclearã trebuie avizatã şi, respectiv, aprobatã de cãtre consiliul tehnicoeconomic şi de cãtre conducerea organizaţiei solicitante de autorizaţie.
    (2) Documentaţia de securitate nuclearã va demonstra cã activitatea pentru care se solicitã autorizarea nu contravine obligaţiilor derivate din convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte.
    (3) Documentaţia de securitate nuclearã, inclusiv RIS, documentele menţionate ca referinţe bibliografice în RIS şi informaţiile suplimentare solicitate de CNCAN în cadrul procesului de evaluare, trebuie puse la dispoziţia CNCAN în limba românã sau în limba englezã.
    ART. 24
    În vederea eficientizãrii procesului de autorizare, se recomandã ca potenţialii solicitanţi de autorizaţie pentru faza de amplasare a CNE sã demareze activitãţile de transmitere a documentaţiei relevante, conform indicaţiilor CNCAN, cu cel puţin 12 luni înainte de data la care se doreşte aprobarea amplasamentului.
    ART. 25
    (1) Autorizaţia de amplasare emisã de CNCAN are o perioadã de valabilitate de 10 ani, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor tehnice înscrise în autorizaţie. Orice modificãri ale documentaţiei de securitate nuclearã care a stat la baza autorizãrii, precum şi orice modificãri ale statutului sau organizaţiei solicitantului de autorizaţie trebuie notificate la CNCAN şi fac obiectul unei modificãri de autorizaţie sau al reautorizãrii, dupã caz.
    (2) Pentru unitãţile CNE aflate în fazele de construcţie, punere în funcţiune sau exploatare, reconfirmarea caracteristicilor amplasamentului face parte integrantã din procesul de autorizare specific fazelor respective şi se documenteazã în rapoartele de securitate aferente. Pentru aceste unitãţi, evaluarea faţã de cerinţele din prezentele norme se va face în acord cu principiile aplicate la revizuirea periodicã a securitãţii nucleare din normele CNCAN, iar conformitatea cu obiectivele cantitative de securitate nuclearã stabilite prin art. 8 nu este obligatorie.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 26
    La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme se abrogã art. 4 (a), art. 11, 12, 17, 18 şi 19 din Normele republicane de securitate nuclearã pentru reactori nucleari şi centrale nuclearoelectrice, aprobate prin Ordinul Comitetului de Stat pentru Energie Nuclearã nr. 317 din 15 iulie 1975, publicate în Buletinul Oficial nr. 90 din 11 august 1975.
    ART. 27
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentele norme.

    ANEXA 1
la norme

                                   DEFINIŢII
    Accident sever - situaţie de accident care implicã defectãri sistematice ale combustibilului nuclear sau avarierea zonei active a reactorului nuclear.
    ALARA - As Low As Reasonably Achievable - este principiul potrivit cãruia solicitantul sau titularul de autorizaţie este obligat sã demonstreze cã sunt întreprinse toate acţiunile pentru a asigura optimizarea securitãţii nucleare şi a radioprotecţiei, în sensul de a asigura cã toate expunerile, inclusiv cele potenţiale, sunt menţinute la cel mai scãzut nivel rezonabil posibil, luându-se în considerare factorii tehnici, economici şi sociali.
    Anvelopa de protecţie - anvelopa de protecţie radiologicã este structura care adãposteşte reactorul şi sistemele aferente şi care are urmãtoarele funcţii: de a preveni eliberãrile necontrolate de materiale radioactive în mediul înconjurãtor; de protecţie biologicã; de a proteja reactorul şi sistemul primar de rãcire împotriva evenimentelor externe.
    Obiective cantitative de securitate nuclearã - obiective cantitative stabilite prin normele de securitate nuclearã pentru a limita riscul radiologic datorat expunerilor potenţiale.
    Securitatea nuclearã - reprezintã ansamblul de mãsuri tehnice şi organizatorice destinate sã asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în condiţii de siguranţã, sã previnã şi sã limiteze deteriorarea acestora şi sã asigure protecţia personalului ocupat profesional, a populaţiei, mediului înconjurãtor şi bunurilor materiale împotriva iradierii sau contaminãrii radioactive.
    SSCE - abreviere folositã pentru a desemna sistemele, structurile, componentele şi echipamentele centralei.
    Sursa finalã de rãcire - reprezintã o sursã de rãcire exterioarã centralei, ca de exemplu atmosfera ori apele de suprafaţã şi subterane, care poate prelua cãldura de la sistemele intermediare de rãcire, în condiţii normale sau de accident.
    Termenul-sursã - cantitatea şi compoziţia izotopicã a eliberãrii de materiale radioactive dintr-o instalaţie nuclearã ca urmare a unui accident.

    ANEXA 2
la norme

                             DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

    1. Site Evaluation for Nuclear Installations, IAEA Safety Standards Series No. NS-R-3, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2003.
    2. External Human Induced Events in Site Evaluation for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.1, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2002.
    3. Dispersion of Radioactive Material in Air and Water and Consideration of Population Distribution in Site Evaluation for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.2, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2002.
    4. Evaluation of Seismic Hazards for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.3, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2002.
    5. Meteorological Events in Site Evaluation for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.4, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2003.
    6. Flood Hazard for Nuclear Power Plants on Coastal and River Sites, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.5, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2007.
    7. Geotechnical Aspects of Site Evaluation and Foundations for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.6, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2005.
    8. The Management System for Facilities and Activities Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. GS-R-3, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2006.
    9. Application of the Management System for Facilities and Activities Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-3.1, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2006.

    ANEXA 3
la norme

                          FORMATUL-CADRU ŞI CONŢINUTUL
                   raportului iniţial de securitate nuclearã

    NOTĂ:
    Fiecare capitol din RIS trebuie sã conţinã lista referinţelor bibliografice.

    CAP. I
    Introducere şi descrierea generalã a centralei nuclearoelectrice

    Acest capitol trebuie sã includã urmãtoarele informaţii generale:
    - sumarul informaţiei conţinute în raportul de securitate nuclearã;
    - descrierea generalã a proiectului CNE;
    - descrierea filozofiei de securitate nuclearã care stã la baza proiectului CNE;
    - comparaţia cu proiectele CNE similare aflate în construcţie sau în operare în România ori în alte ţãri;
    - descrierea procesului de evaluare a amplasamentelor potenţiale şi considerentele care au stat la baza selectãrii amplasamentului propus;
    - descrierea organizaţiei solicitantului de autorizaţie;
    - descrierea organizaţiilor care vor fi responsabile pentru construcţia CNE;
    - lista standardelor, codurilor, normelor, reglementãrilor şi ghidurilor tehnice utilizate la proiectarea CNE;
    - analiza conformitãţii cu legislaţia şi actele normative naţionale relevante aflate în vigoare.

    CAP. II
    Caracteristicile amplasamentului

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii referitoare la:
    - geografia şi demografia amplasamentului;
    - obiectivele economice, instalaţiile industriale, cãile de transport terestru, naval şi aerian, obiectivele militare aflate în apropierea amplasamentului şi impactul potenţial al acestora asupra funcţionãrii CNE în condiţii de siguranţã;
    - caracteristicile luate în considerare în planurile de rãspuns la situaţii de urgenţã, de exemplu pentru situaţiile care ar necesita evacuarea populaţiei;
    - condiţiile meteorologice regionale şi locale, monitorizarea acestora şi modul în care sunt acestea reflectate în analizele de securitate nuclearã pentru CNE;
    - caracterizarea hidrologicã a amplasamentului;
    - caracterizarea geologicã, seismologicã şi geotehnicã a amplasamentului;
    - evaluarea impactului funcţionãrii CNE asupra mediului înconjurãtor;
    - identificarea datelor care pot avea influenţã directã asupra acceptabilitãţii amplasamentului şi detalii privind natura, acurateţea şi domeniul datelor, precum şi privind compatibilitatea acestora cu metodele şi modelele de analizã în care sunt utilizate;
    - identificarea datelor care pot în mod esenţial sã influenţeze criteriile de bazã de proiectare pentru CNE;
    - analiza independentã efectuatã de beneficiarul studiilor de securitate nuclearã pentru alegerea amplasamentului în vederea confirmãrii completitudinii şi corectitudinii rezultatelor acestora;
    - descrierea programului de monitorizare a caracteristicilor amplasamentului care urmeazã a fi implementat începând cu faza de construcţie a CNE;
    - caracteristicile amplasamentului relevante pentru implementarea planului de protecţie fizicã şi, respectiv, a controlului de garanţii nucleare.

    CAP. III
    Proiectarea sistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor importante pentru securitatea nuclearã

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii referitoare la:
    - modul în care se implementeazã conceptul de protecţie în adâncime;
    - protecţia împotriva efectelor datorate fenomenelor naturale, inclusiv proiectarea antiseismicã;
    - protecţia împotriva condiţiilor de mediu ce pot apãrea în timpul operãrii normale şi ca urmare a accidentelor postulate;
    - protecţia împotriva evenimentelor externe ce pot fi cauzate de activitãţi umane;
    - sursa finalã de rãcire;
    - criteriile, metodologiile şi procedurile de calificare pentru SSCE importante pentru securitatea nuclearã;
    - prezentarea soluţiilor neuzuale sau inovative de proiect şi evaluarea impactului asupra securitãţii nucleare;
    - identificarea sistemelor, componentelor, soluţiilor etc. care au nevoie de un program special de cercetare ce va fi completat înainte de începerea activitãţilor de construcţie pentru a demonstra conformitatea proiectului CNE cu cerinţele de reglementare.

    CAP. IV
    Reactorul nuclear

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii generale referitoare la proiectarea reactorului nuclear şi a sistemelor aferente.

    CAP. V
    Sistemul primar de rãcire a reactorului şi sistemele conexe

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii generale referitoare la:
    - bazele de proiectare ale sistemului primar de rãcire a reactorului;
    - proiectarea subsistemelor, structurilor, componentelor şi echipamentelor sistemului primar de rãcire a reactorului;
    - standardele de performanţã ale sistemului primar de rãcire a reactorului;
    - asigurarea integritãţii structurale a componentelor sistemului primar de rãcire a reactorului;
    - mãsurile implementate prin proiect pentru detectarea scurgerilor de agent primar de rãcire;
    - sistemele conexe sistemului primar de rãcire a reactorului.

    CAP. VI
    Sistemele de securitate

    Acest capitol trebuie sã includã bazele de proiectare pentru:
    - sistemele de oprire rapidã a reactorului nuclear;
    - sistemele de rãcire la avarie a zonei active;
    - sistemul anvelopei, inclusiv sistemele prevãzute pentru protecţia anvelopei în caz de accidente severe;
    - sistemele-suport de securitate.

    CAP. VII
    Instrumentaţia şi controlul unitãţii

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii generale referitoare la:
    - controlul parametrilor de proces;
    - sistemele de protecţie;
    - camerele de comandã principalã şi secundarã.

    CAP. VIII
    Sistemele electrice

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii referitoare la:
    - sistemul extern de alimentare cu energie electricã;
    - sistemul intern de alimentare cu energie electricã;
    - fiabilitatea sistemelor.

    CAP. IX
    Sistemele auxiliare

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii generale referitoare la:
    - sisteme tehnologice de apã;
    - sisteme de manipulare şi depozitarea combustibilului;
    - orice sisteme auxiliare importante pentru securitatea nuclearã.

    CAP. X
    Sistemele de producere a energiei electrice

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii generale referitoare la:
    - sistemul turbinã/generator;
    - sistemul de abur viu;
    - sistemul de apã de alimentare al generatoarelor de abur.

    CAP. XI
    Managementul efluenţilor şi deşeurilor radioactive

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii referitoare la:
    - inventarul estimat de produse de fisiune din zona activã;
    - activitatea estimatã din circuitele primar şi secundar de transport al cãldurii;
    - sursele potenţiale de scurgeri de materiale radioactive;
    - gospodãrirea deşeurilor radioactive;
    - cantitãţi estimate de efluenţi lichizi, gazoşi şi deşeuri solide radioactive;
    - limite de emisie postulate şi evaluãri de doze;
    - monitorizarea radioactivitãţii efluenţilor;
    - programul de mãsurãtori ale factorilor de mediu, pentru amplasament şi împrejurimi, care va fi iniţiat la începutul construcţiei, inclusiv fondul natural de radiaţii şi contaminarea iniţialã a mediului.

    CAP. XII
    Protecţia contra radiaţiilor

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii referitoare la:
    - considerente pentru implementarea principiului ALARA;
    - sursele potenţiale de expunere la radiaţii ionizante;
    - evaluarea dozelor pentru personalul ocupat profesional.

    CAP. XIII
    Organizarea şi conducerea proiectului

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii generale referitoare la:
    - sistemul de management al organizaţiei responsabile pentru desfãşurarea activitãţilor incluse în proiect;
    - pregãtirea personalului implicat în realizarea activitãţilor;
    - programul de derulare a proiectului;
    - utilizarea experienţei dobândite la construcţia altor CNE similare;
    - identificarea cerinţelor şi mãsurilor pentru planificarea rãspunsului la situaţii de urgenţã.

    CAP. XIV
    Programul de punere în funcţiune

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii generale referitoare la programul de derulare a activitãţilor de construcţii-montaj şi, respectiv, de punere în funcţiune.

    CAP. XV
    Analizele de securitate nuclearã

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii generale referitoare la:
    a) evaluarea securitãţii nucleare şi modul în care analizele deterministice şi probabilistice se utilizeazã în faza de proiectare pentru optimizarea securitãţii nucleare;
    b) analizele deterministice de securitate nuclearã:
    - evenimentele de iniţiere, combinaţiile de evenimente, tranzienţii anticipaţi în exploatare şi secvenţele de accident luate în considerare la proiectarea instalaţiei nucleare, inclusiv analizele de accident sever;
    - termenii-sursã şi dozele de radiaţie estimate pentru condiţiile de accident analizate;
    - metodologia, codurile de calcul şi ghidurile folosite pentru efectuarea analizelor;
    c) analizele de pericol/hazard pentru evenimente interne şi externe, inclusiv analiza efectelor fenomenelor meteorologice extreme;
    d) evaluãrile probabilistice de securitate nuclearã;
    e) conformitatea cu obiectivele cantitative de securitate nuclearã din normele CNCAN.

    CAP. XVI
    Limitele şi condiţiile tehnice de operare

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii generale referitoare la structura documentaţiei care conţine limitele şi condiţiile de operare.

    CAP. XVII
    Managementul calitãţii

    Acest capitol trebuie sã includã informaţii referitoare la:
    - sistemul de management al calitãţii implementat în fazele de evaluare şi selectare a amplasamentului CNE;
    - conformitatea cu cerinţele de reglementare CNCAN şi bunele practici internaţionale

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016