Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 326 din 12 noiembrie 2010 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere pentru dezvoltarea modalitatilor de cooperare intre autoritati privind transportul in siguranta al materialelor radioactive in scopuri civile, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2010 si la Londra la 21 iulie 2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 326 din 12 noiembrie 2010  privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere pentru dezvoltarea modalitatilor de cooperare intre autoritati privind transportul in siguranta al materialelor radioactive in scopuri civile, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2010 si la Londra la 21 iulie 2010    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 326 din 12 noiembrie 2010 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere pentru dezvoltarea modalitatilor de cooperare intre autoritati privind transportul in siguranta al materialelor radioactive in scopuri civile, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2010 si la Londra la 21 iulie 2010

EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2010
    În conformitate cu prevederile <>art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare emite prezentul ordin.

     ARTICOL UNIC
    Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere pentru dezvoltarea modalitãţilor de cooperare între autoritãţi privind transportul în siguranţã al materialelor radioactive în scopuri civile, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2010 şi la Londra la 21 iulie 2010, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

                       p. Preşedintele Comisiei
                      Naţionale pentru Controlul
                       Activitãţilor Nucleare,
                         Angelica Preoteasa

    Bucureşti, 12 noiembrie 2010.
    Nr. 326.

    ANEXĂ

                        MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE
             pentru dezvoltarea modalitãţilor de cooperare
           între autoritãţi privind transportul în siguranţã
             al materialelor radioactive în scopuri civile

            (Aderare la Asociaţia Autoritãţilor Competente)

    Pãrţile prezentului memorandum de înţelegere (MDI) sunt:
    A. Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare (CNCAN), autoritatea competentã din România pentru transportul în siguranţã al materialelor radioactive, denumitã în continuare Autoritatea din România;
    B. Asociaţia Autoritãţilor Competente pentru Transportul în Siguranţã al Materialelor Radioactive*1), denumitã în continuare Asociaţia.
-----------
    *1) Membrii Asociaţiei Autoritãţilor Competente pentru Transportul în Siguranţã al Materialelor Radioactive sunt:
    ● Departamentul pentru Transport al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord (Regatul Unit), care acţioneazã în numele secretarului de stat pentru transport, a cãrui adresã este str. Marsham nr. 76, Londra SW1P 4DR. Departamentul pentru Transport al Regatului Unit este autoritatea competentã a Regatului Unit în domeniul transportului de materiale radioactive; şi
    ● autoritãţile competente, semnatare ale Memorandumului de înţelegere, prezentate la pct. 14 din Memorandumul-cadru (anexa nr. 4) şi care sunt înregistrate periodic în registrul central, la care se face referire la pct. 17 din Memorandumul-cadru, de la data semnãrii (Registrul; anexa nr. 3).

    Având în vedere cã:
    1. Autoritatea din România este pe deplin conştientã de obiectivele cooperãrii prevãzute în Memorandumul-cadru;
    2. Autoritatea din România recunoaşte necesitatea şi beneficiile unei cooperãri extinse cu ceilalţi participanţi în conformitate cu Memorandumul-cadru;
    3. statele participanţilor aplicã, prin intermediul legilor naţionale, Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase (ADR), Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), anexa B - Reguli uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al mãrfurilor (CIM), anexa 1 - Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mãrfurilor periculoase (RID), Codul maritim internaţional pentru mãrfuri periculoase şi instrucţiunile tehnice ale organizaţiei internaţionale a aviaţiei civile pentru transportul aerian al mãrfurilor periculoase în condiţii de siguranţã (ICAO TI) ("Instrumentele relevante" pentru siguranţa transportului de materiale radioactive),
    participanţii convin asupra urmãtoarelor aspecte:
    4. Participanţii vor coopera, în conformitate cu Memorandumul-cadru, la nivelul de cooperare şi în domeniile detaliate în registrul central (Registru; anexa nr. 3), la care se face referire la pct. 17 din Memorandumul-cadru, supus prevederilor specifice stabilite în continuare.
    5. Participanţii vor revizui periodic nivelurile de cooperare stabilite în Registru, relevante pentru Autoritatea din România, şi le vor modifica în consecinţã.
    6. Registrul va circula la intervale regulate de timp şi de fiecare datã când intervine o schimbare semnificativã care trebuie înregistratã în acesta.
    7. Este de la sine înţeles cã aceastã cooperare privind orice activitate poate continua în cadrul prezentului MDI numai în mãsura în care aceasta este consimţitã de cãtre toţi participanţii competenţi.
    Prevederi specifice
    8. Forme de cooperare
    Activitãţile desfãşurate de participanţi în cadrul prezentului MDI pot include urmãtoarele:
    1. întâlniri organizate pentru a discuta despre subiecte tehnice specifice şi activitãţi de cooperare prevãzute în anexele nr. 1, 2 şi 3;
    2. vizite individuale sau în echipã ale unuia dintre participanţi la sediul celuilalt participant (schimburi de personal);
    3. diseminarea informaţiilor de la un participant la altul;
    4. orice subiecte suplimentare de cooperare stabilite de comun acord.
    9. Confidenţialitate
    Fiecare participant pãstreazã confidenţialitatea tuturor informaţiilor, desemnate ca a fi de naturã confidenţialã, schimbate între participanţi. Participanţii nu intenţioneazã ca furnizarea de informaţii de la un participant la altul sã afecteze confidenţialitatea sau proprietatea intelectualã conexã informaţiilor şi orice parte destinatarã care întâmpinã dificultãţi în menţinerea confidenţialitãţii (de exemplu, orice prevedere din legislaţia naţionalã prin care se solicitã diseminarea) va colabora cu participantul emitent în mãsura în care acest lucru este posibil.
    Autoritãţile competente convin urmãtoarele:
    10. Nu se intenţioneazã ca prezentul MDI sã producã obligaţii legale asupra participanţilor.
    11. Prin urmare, prezentul MDI nu produce efecte juridice asupra participanţilor sau asupra guvernelor participanţilor şi nu creeazã sau modificã relaţiile juridice dintre aceştia. Pentru evitarea oricãror confuzii, nicio prevedere cuprinsã în prezentul MDI nu poate fi implementatã, dacã şi în mãsura în care aceasta este sau devine incompatibilã cu obligaţiile asumate de oricare dintre statele participanţilor în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene, instrumentele relevante sau reglementãrile Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomicã (AIEA).
    12. Prezentul MDI va intra în vigoare dupã semnarea acestuia de cãtre toţi participanţii (Autoritatea din România şi reprezentantul Asociaţiei autorizat sã semneze în numele Asociaţiei).
    13. Prezentul MDI poate fi terminat în orice moment prin acordul scris al participanţilor.
    Persoanele ale cãror semnãturi apar mai jos certificã prin aceasta faptul cã sunt autorizate sã semneze în numele participanţilor respectivi prezentul MDI. Prezentul MDI va fi semnat în dublu exemplar (un exemplar pentru Asociaţie şi unul pentru viitorul membru).
    Anexe
    Anexa nr. 1. Prevederi referitoare la modalitãţile de cooperare între autoritãţile competente privind transportul în siguranţã al materialelor radioactive în scopuri civile
    Anexa nr. 2. Prevederi privind domeniile de cooperare
    Anexa nr. 3. Registrul domeniilor şi nivelurilor de cooperare
    Anexa nr. 4. Memorandumul-cadru pentru dezvoltarea modalitãţilor de cooperare între autoritãţi privind transportul în condiţii de siguranţã al materialelor radioactive în scopuri civile

    Semnat, în duplicat, la Bucureşti la 16 iulie 2010 şi la Londra la 21 iulie 2010, în limba englezã.

              Comisia Naţionalã pentru
           Controlul Activitãţilor Nucleare
                   din România,
                   Vajda Borbala,
         secretar de stat, preşedintele CNCAN

              Reprezentantul Asociaţiei
           Autoritãţilor Competente pentru
              Transportul în Siguranţã al
               Materialelor Radioactive,
                  Steve Whittingham,
               preşedintele Asociaţiei

    ANEXA 1

                                   PREVEDERI
                    referitoare la modalitãţile de cooperare
                     între autoritãţile competente privind
                    transportul în siguranţã al materialelor
                         radioactive în scopuri civile

    Obiective
    Obiectivul acestui instrument este înfiinţarea unei asociaţii a autoritãţilor competente cu scopul de a se angaja în activitãţi comune de colaborare privind transportul materialelor radioactive în scopuri civile.
    Domeniul activitãţilor autoritãţilor competente pentru care se doreşte colaborarea este descris în anexa 2 la MDI.
    Activitatea iniţialã a Asociaţiei
    În etapa iniţialã, activitatea principalã a Asociaţiei va consta în identificarea celor mai bune practici şi elaborarea de ghiduri comune.
    Argument
    Principalul argument pentru înfiinţarea Asociaţiei îl constituie menţinerea unui nivel înalt de siguranţã, simultan cu reducerea costurilor şi a dificultãţilor din industrie şi cele ale autoritãţilor competente prin:
    ● promovarea convergenţei internaţionale în interpretarea şi aplicarea prevederilor reglementãrilor;
    ● orientarea activitãţii spre asigurarea unor reglementãri clare şi cuprinzãtoare;
    ● simplificarea procedurilor;
    ● realizarea unei mai bune coordonãri între administraţii;
    ● schimbul de personal pentru a se evita duplicarea inutilã a activitãţii;
    ● utilizarea mai eficientã a personalului, folosind astfel resursele limitate în acele domenii mai importante pentru siguranţã.
    Colaborare
    Sunt prevãzute 3 niveluri de colaborare:
    ● schimbul de informaţii şi identificarea/dezvoltarea celor mai bune practici şi a ghidurilor;
    ● activitatea de colaborare, incluzând schimbul de informaţii privind sistemele existente:
    1. ulterior, dezvoltarea unei abordãri comune fie prin implementarea comunã a celor mai bune practici convenite, fie prin
    2. schimbul de personal sau prin
    3. alcãtuirea unor echipe comune pentru anumite activitãţi (ca efectuarea auditului, participarea la testãri sau evaluarea în comun a coletelor);
    ● recunoaşterea reciprocã a practicilor. Aceasta se va aplica iniţial numai unui numãr limitat de autoritãţi competente cu atribuţii şi, respectiv, competenţe ale personalului, similare, şi doar în cadrul anumitor activitãţi, unde acest lucru este posibil/util.
    Într-o primã fazã, ca prioritãţi, Asociaţia va identifica cele mai bune practici şi va elabora ghiduri comune.
    Auditul va fi efectuat periodic pentru analizarea implementãrii efective a reglementãrilor. Aceste evaluãri vor fi folosite pentru a identifica punctele forte şi cele mai bune practici ale autoritãţilor competente analizate şi pentru a face recomandãri, spre analizã, autoritãţilor competente.
    Acestea vor fi folosite pentru evaluarea nivelurilor de cooperare şi pentru identificarea experţilor şi observatorilor care sã participe la evaluãri comune ale coletelor în baza unor înţelegeri care urmeazã sã fie încheiate de comun acord.
    Statutul de membru al Asociaţiei
    Statutul de membru al Asociaţiei este deschis fiecãrei autoritãţi competente a Uniunii Europene (UE), dispusã sã coopereze în domeniile menţionate, dupã efectuarea unui audit privind activitãţile autoritãţii competente care doreşte sã adere la Asociaţie în scopul descris mai sus.
    Auditul poate fi realizat şi ulterior aderãrii, în vederea atingerii obiectivelor definite mai sus şi actualizãrii nivelurilor posibile de cooperare.
    Activitatea secretariatului Asociaţiei
    Asociaţia va fi asistatã de un secretariat, care va fi autorizat sã semneze în numele Asociaţiei. Secretariatul va fi numit prin acordul membrilor Asociaţiei. Activitãţile Asociaţiei vor include, în timp, urmãtoarea abordare:
    Abordarea generalã: identificarea celor mai bune practici şi elaborarea de ghiduri
    ● Schimbul de informaţii
    ● Identificarea/Dezvoltarea celor mai bune practici şi ghidurilor comune
    ● Autoritãţile competente vor lua în considerare implementarea recomandãrilor/celor mai bune practici.
    ● Asociaţia va determina procedura de actualizare viitoare a ghidurilor relevante.
    Dezvoltarea de procese pentru activitatea de colaborare
    ● Dezvoltarea de procese pentru revizuirea evaluãrilor privind siguranţa
    ● Dezvoltarea de procese pentru evaluarea comunã a activitãţii de aprobare şi autorizare
    ● Dezvoltarea proceselor de cooperare privind inspecţiile şi sancţiunile
    Dezvoltarea unui proces de evaluare a recunoaşterii reciproce a practicilor
    Dezvoltarea unor abordãri comune privind menţinerea unui nivel înalt de competenţã
    ● Revizuirea necesitãţii pentru competenţe
    ● Dezvoltarea unui sistem de instruire
    Domenii de cooperare în cadrul Asociaţiei
    Fiecare autoritate competentã poate adera la Asociaţie pentru unul sau mai multe dintre urmãtoarele domenii (detaliate în anexa nr. 2):
    1. Stabilirea de principii, reglementãri şi ghiduri
    2. Stabilirea unui sistem de evaluare şi autorizare care sã asigure baza pentru operare
    3. Asigurarea siguranţei în timpul transportului
    4. Transparenţa în comunicare
    5. Menţinerea competenţei
    Un registru central (anexa nr. 3) va înregistra domeniile şi nivelurile de cooperare, pe care fiecare autoritate competentã le va stabili pentru cooperarea în cadrul Asociaţiei. Registrul va fi actualizat periodic, dupã caz.
    Membrii Asociaţiei vor stabili prioritãţile pentru activitãţile de colaborare privind fiecare dintre domeniile asupra cãrora au convenit cu ceilalţi membri ai Asociaţiei şi care sunt indicate pentru fiecare autoritate competentã în registru.

    ANEXA 2

                    Prevederi privind domeniile de cooperare


┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Principiul de reglementare │ Participanţi │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│I. Stabilirea de principii, │ │
│reglementãri şi ghiduri │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│1. Stabilirea principiilor şi │Sã implementeze legislaţia bazatã pe TS-R-1 │
│criteriilor de siguranţã │pentru toate modalitãţile de transport │
│Stabilirea reglementãrilor │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2. Editarea de ghiduri │Sã utilizeze recomandãrile şi ghidurile AIEA │
│ │(precum: TS-G- │
│ │1.1 şi alte standarde de securitate conexe) ca│
│ │bazã în elaborarea de ghiduri pentru │
│ │transportul intern şi internaţional: │
│ │1. furnizarea reciprocã de ghiduri │
│ │2. alcãtuirea unei liste de subiecte pentru │
│ │ghiduri care necesitã o poziţie comunã (în │
│ │cazul în care o poziţie comunã este oportunã) │
│ │3. colaborarea în sensul elaborãrii de │
│ │ghiduri comune │
│ │4. colaborarea pentru menţinerea unor │
│ │ghiduri comune │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│3. Dezvoltarea şi utilizarea │Sã se utilizeze standardele ISO sau alte │
│standardelor │standarde naţionale echivalente: │
│ │1. schimbul de informaţii privind utilizarea │
│ │standardelor │
│ │2. revizuirea standardelor naţionale │
│ │echivalente referitoare la transportul │
│ │materialelor radioactive (TRAM) │
│ │3. promovarea utilizãrii standardelor comune, │
│ │în cazul în care acestea au efecte mutual │
│ │pozitive │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│4. Colaborarea în sensul │Sã participe activ în activitatea AIEA şi │
│stabilirii de principii, │Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) pentru │
│reglementãri şi standarde │a stabili şi menţine principii, reglementãri │
│acceptate la nivel │şi standarde acceptate la nivel internaţional │
│internaţional │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │De exemplu: │
│ │Legislaţia şi ghidurile aferente ale Uniunii │
│ │Europene (UE) şi statelor membre │
│ │Reglementãrile şi ghidurile AIEA │
│ │Reglementãrile Comisiei Economice pentru │
│ │Europa a ONU (UNECE) │
│ │Standardele ISO şi standardele britanice (BS),│
│ │standardele germane (DIN) │
│ │Criteriile de evaluare │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│II. Stabilirea unui sistem de │ │
│evaluare şi autorizare care sã │ │
│asigure baza pentru operare │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │1. Utilizarea unui sistem de evaluare şi │
│ │autorizare pentru transportul materialelor │
│ │radioactive │
│ │2. Schimbul de experienţã de operare, în mod │
│ │regulat │
│ │3. Identificarea celor mai bune practici │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│1. Evaluãri ale siguranţei │1. Schimbul de informaţii dintre participanţi │
│● Necesitatea efectuãrii │privind procesele în desfãşurare pentru │
│evaluãrilor privind siguranţa │evaluãrile privind siguranţa │
│● Necesitatea revizuirii, când │2. Dezvoltarea unui proces comun (sau a unor │
│este cazul, a evaluãrilor │procese reciproc recunoscute) privind │
│privind siguranţa │activitãţi (evaluãri ale siguranţei) care nu │
│ │necesitã autorizarea şi aprobarea coletelor │
│ │de cãtre autoritãţile competente │
│ │3. Stabilirea şi utilizarea unui proces comun │
│ │de revizuire a evaluãrilor privind siguranţa │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2. Sistemul de autorizare │1. Schimbul de informaţii referitoare la │
│● Necesitatea cererilor de │activitãţi care necesitã cereri de │
│autorizare │autorizare/aprobare în vigoare │
│● Eliberarea autorizaţiilor │2. Dezvoltarea unui proces comun (sau a unor │
│● Stabilirea şi utilizarea unui│procese reciproc recunoscute) între │
│proces de revizuire a │participanţi pentru subiectele care necesitã │
│evaluãrilor şi de eliberare a │autorizarea/aprobarea unilateralã/ │
│autorizaţiilor │multilateralã │
│● Modificarea sau retragerea │3. Stabilirea şi utilizarea unui proces comun │
│autorizaţiilor, dupã caz │pentru activitãţile care necesitã autorizarea/│
│ │aprobarea unilateralã/multilateralã │
│ │4. Revizuiri periodice (comune sau reciproc │
│ │recunoscute) ale proceselor de autorizare │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│3. Ghidul pentru cereri de │1. Schimbul reciproc de ghiduri pentru │
│autorizare │cererile de autorizare │
│● Asigurarea de ghiduri privind│2. Revizuirea conformitãţii ghidurilor cu │
│redactarea cererilor de │procesele comune de autorizare (II.2) │
│autorizare │3. Colaborarea în vederea elaborãrii unui │
│● Motivarea respingerii │ghid, reciproc recunoscut, compatibil cu un │
│cererilor de autorizare │proces comun de autorizare (II.2) │
│ │(Ghidul comun al solicitanţilor) │
│ │4. Colaborarea în vederea elaborãrii şi │
│ │menţinerii unui ghid comun pentru cereri, dacã│
│ │acesta este util │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│4. Aprobarea sistemelor de │1. Schimbul reciproc de informaţii privind: │
│asigurare a calitãţii │● cerinţele pentru sistemele de asigurare a │
│ │calitãţii │
│ │● procesul de audit privind asigurarea │
│ │calitãţii │
│ │● procesul de efectuare a testelor-martor, │
│ │fabricarea coletelor şi monitorizarea │
│ │întreţinerii acestora │
│ │2. În baza informaţiilor anterioare şi │
│ │standardelor aplicabile AIEA, sã colaboreze │
│ │în vederea realizãrii unui/unor sistem(e) │
│ │reciproc recunoscut(e) pentru: │
│ │● cerinţele de asigurare a calitãţii │
│ │● procesul de audit │
│ │● testele-martor, fabricarea şi întreţinerea │
│ │coletelor │
│ │3. Colaborarea în sensul realizãrii unui │
│ │cadru pentru efectuarea în comun de: │
│ │● audit │
│ │● teste-martor, fabricarea şi întreţinerea │
│ │coletelor, atunci când este cazul │
│ │● aprobarea sistemelor de asigurare a │
│ │calitãţii │
│ │4. În baza schimbului reciproc de informaţii │
│ │(potrivit paragrafelor I.4.1 şi I.4.2), sã │
│ │se identifice cele mai bune practici şi │
│ │activitãţile în cazul cãrora recunoaşterea │
│ │sau colaborarea este utilã │
│ │De exemplu: │
│ │Evaluarea designului │
│ │Emiterea aprobãrilor │
│ │Auditul programelor de asigurare a calitãţii │
│ │Teste-martor │
│ │Supravegherea procesului de fabricaţie │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│III. Asigurarea siguranţei în │ │
│timpul transportului │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │1. Utilizarea unui sistem de asigurare a │
│ │siguranţei în timpul transportului de │
│ │materiale radioactive │
│ │2. Schimbul de experienţã de operare cu │
│ │ceilalţi participanţi şi asociaţi, în mod │
│ │regulat │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│1. Necesitatea gestionãrii │1. Schimbul de informaţii privind pãstrarea │
│siguranţei │documentelor şi a înregistrãrilor │
│● Necesitatea furnizãrii de │2. Identificarea celor mai bune practici │
│informaţii şi/sau de documente │referitoare la pãstrarea documentelor şi a │
│● Necesitatea ca personalul sã │înregistrãrilor │
│fie calificat şi experimentat │3. Implementarea celor mai bune practici │
│în mod corespunzãtor │4. Revizuirea posibilitãţilor de instruire │
│● Necesitatea pãstrãrii │comunã │
│documentelor înregistrate │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2. Efectuarea de inspecţii │1. Schimbul de informaţii privind modul │
│● Necesitatea unor mãsuri │în care sunt efectuate inspecţiile │
│corective │2. Identificarea celor mai bune practici │
│● Necesitatea notificãrii │ │
│privind ocurenţa unor │ │
│evenimente anormale şi a │ │
│informãrii publicului, atunci │ │
│când este cazul │ │
│● Analiza experienţei de │ │
│operare, determinarea cauzelor │ │
│originare/lecţiilor învãţate │ │
│şi diseminarea informaţiilor │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│3. Necesitatea existenţei unui │1. Schimbul de informaţii privind mãsurile în │
│plan în caz de urgenţã │caz de urgenţã, atunci când este posibil │
│ │2. Identificarea celor mai bune practici │
│ │3. Identificarea domeniilor în care este │
│ │oportunã o abordare armonizatã │
│ │4. Participarea la exerciţii comune │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│4. Aplicarea reglementãrilor │Schimbul de informaţii privind sistemele de │
│ │aplicare a reglementãrilor, când acest lucru │
│ │este posibil: │
│ │● Identificarea celor mai bune practici │
│ │● Identificarea domeniilor în care este │
│ │oportunã o abordare armonizatã │
│ │● Dezvoltarea unei abordãri armonizate, atunci│
│ │când este necesar │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │De exemplu: │
│ │Examinarea mãsurilor de întreţinere şi │
│ │reparare │
│ │Monitorizarea operaţiilor de transport │
│ │Acţiuni de aplicare a reglementãrilor │
│ │Investigarea incidentelor │
│ │Planificarea în caz de urgenţã │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│IV. Transparenţa în comunicare │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Comunicarea directã, la nivel │1. Sã se comunice referitor la transportul │
│înalt, cu Guvernul │materialelor radioactive │
│Comunicarea cu publicul │2. Sã se solicite şi sã se ia în considerare │
│Comunicarea cu cei reglementaţi│recomandãrile altor │
│şi alte pãrţi interesate │participanţi referitoare la comunicarea în │
│Informarea cu privire la │ceea ce priveşte transportul materialelor │
│apariţia unor evenimente │radioactive, dupã caz (atunci când │
│anormale │transportul implicã şi alţi participanţi sau │
│Comunicarea cu alte autoritãţi │asociaţi) │
│de reglementare naţionale din │3. Sã se utilizeze scala INES pentru operaţii │
│cadrul statelor membre │de transport │
│Comunicarea cu organismele de │ │
│reglementare strãine şi cu │ │
│organizaţiile internaţionale │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │De exemplu: │
│ │Instruirea şi furnizarea informaţiilor │
│ │Feedbackul cãtre organismele de reglementare │
│ │Informarea/Cooperarea interdepartamentalã │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│V. Menţinerea competenţei │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Asigurarea calificãrii şi │1. Sã se asigure cã personalul care se ocupã │
│experienţei corespunzãtoare a │de transportul materialelor radioactive este │
│personalului │calificat şi experimentat corespunzãtor şi sã │
│Asigurarea de resurse │i se asigure resurse adecvate │
│suficiente │2. Sã sprijine dezvoltarea personalului şi sã │
│ │asigure resursele necesare în timpul │
│ │activitãţii de transport al materialelor │
│ │radioactive │
│ │3. Schimbul de experienţã în mod regulat │
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 3

                            Registrul domeniilor
                        şi nivelurilor de cooperare
                                 România


 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
 │ Principiul de reglementare │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │1. Stabilirea de principii, reglementãri şi ghiduri │ DA │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │2. Stabilirea unui sistem de evaluare şi autorizare care │ │
 │sã asigure baza pentru operare │ DA │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │3. Asigurarea siguranţei în timpul transportului │ DA │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │4. Transparenţa în comunicare │ DA │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │5. Menţinerea competenţei │ DA │
 └──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘    ANEXA 4

                     Memorandumul-cadru pentru dezvoltarea
                  modalitãţilor de cooperare între autoritãţi
                  privind transportul în condiţii de siguranţã
                 al materialelor radioactive în scopuri civile

            (Înfiinţarea unei asociaţii a autoritãţilor competente)

    Autoritatea competentã a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord:
    1. în domeniul transportului de materiale radioactive este Departamentul pentru Transport al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord (Regatul Unit), care acţioneazã în numele secretarului de stat pentru transport, a cãrui adresã este str. Marsham nr. 76, Londra SW1P 4DR;
    2. a stabilit relaţii îndelungate cu majoritatea autoritãţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE);
    3. a participat la activitãţile Grupului de lucru privind transportul în siguranţã al materialelor radioactive (SWG), creat, cu scopul de a funcţiona ca organism consultativ pentru instituţiile UE, de Comisia Europeanã, la solicitarea Parlamentului European;
    4. recunoaşte faptul cã SWG a constituit un forum favorabil pentru clãdirea siguranţei şi încrederii între autoritãţile competente ale UE;
    5. totodatã, a cooperat cu succes cu autoritatea competentã din Franţa în conformitate cu Memorandumul de înţelegere, încheiat în data de 24 februarie 2006, privind aprobarea certificatelor pentru transportul materialelor radioactive în condiţii de siguranţã;
    6. recunoaşte necesitatea stabilirii unui cadru care sã depãşeascã statutul de organism consultativ pentru SWG, precum şi domeniul Memorandumului de înţelegere cu Franţa;
    7. recunoscând necesitatea şi beneficiile unei cooperãri extinse cu alte state, a iniţiat consultãri cu alte autoritãţi competente ale UE în acest sens;
    8. ulterior acestor consultãri, a remarcat faptul cã celelalte autoritãţi competente din statele membre ale UE intenţioneazã, în mod similar, sã iniţieze dezvoltarea unei cooperãri viitoare privind transportul în siguranţã al materialelor radioactive;
    9. doreşte astfel sã promoveze şi sã dezvolte o cooperare mai strânsã cu celelalte state în domeniul transportului în siguranţã al materialelor radioactive în scopuri civile;
    10. recunoaşte necesitatea dezvoltãrii unei structuri corespunzãtoare în vederea iniţierii cooperãrii menţionate.
    Autoritatea competentã a Regatului Unit a decis astfel:
    11. înfiinţarea unei structuri-cadru în conformitate cu anexa nr. 1, denumitã în continuare Asociaţia Autoritãţilor Competente, având drept obiectiv extinderea cooperãrii privind transportul materialelor radioactive în condiţii de siguranţã, în domeniile descrise în anexa nr. 2, cu celelalte autoritãţi competente din statele membre ale UE, care sã adere la o astfel de formã de cooperare.
    Autoritatea competentã a Regatului Unit:
    12. propune celorlalte autoritãţi competente din UE sã îşi extindã cooperarea cu privire la politica proprie şi la modul în care acţioneazã în domeniul transportului în siguranţã al materialelor radioactive în scopuri civile, prin aderarea la Asociaţia Autoritãţilor Competente, în domeniile descrise în anexa nr. 2, care fac obiectul prevederilor specifice detaliate mai jos;
    13. doreşte sã negocieze cu autoritãţile competente ale statelor membre ale UE în acest sens; şi
    14. drept urmare, intenţioneazã sã încheie acorduri internaţionale, care nu produc efecte juridice, cu aceste state, în forma anexatã, cu modificãrile de rigoare;
    15. recunoaşte faptul cã domeniile în care se doreşte cooperarea cu alte state, precum şi nivelul de cooperare pot varia;
    16. recunoaşte necesitatea unui registru central în care sã fie înregistrate domeniile şi nivelul de cooperare care se aplicã celorlalte state;
    17. propune înregistrarea periodicã a domeniilor şi a nivelului de cooperare cu celelalte autoritãţi competente într-un tabel, în conformitate cu cel anexat (anexa nr. 3 - Registrul); şi
    18. propune revizuirea şi diseminarea periodicã a registrului cãtre autoritãţile competente;
    19. propune nominalizarea unui reprezentant al Asociaţiei Autoritãţilor Competente, denumit Secretariatul, care sã fie autorizat sã semneze în numele Asociaţiei Autoritãţilor Competente şi care va sprijini Asociaţia Autoritãţilor Competente în domeniile relevante.
    Prevederi specifice:
    20. Nu se intenţioneazã ca înţelegerile pentru aderarea la Asociaţia Autoritãţilor Competente, menţionate la alin. 14, sã producã obligaţii legale asupra viitorilor membri ai Asociaţiei Autoritãţilor Competente/participanţilor.
    21. Prin urmare, înţelegerile încheiate în vederea aderãrii la Asociaţia Autoritãţilor Competente nu produc efecte juridice asupra participanţilor sau asupra guvernelor participanţilor şi nu creeazã sau modificã relaţiile juridice dintre aceştia. Pentru evitarea oricãror confuzii, nicio prevedere inclusã în aceste înţelegeri, în vederea aderãrii la Asociaţia Autoritãţilor Competente, nu poate fi aplicatã în cazul şi în mãsura în care aceasta este sau devine incompatibilã cu obligaţiile asumate de oricare dintre statele participanţilor în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene, instrumentele relevante*2) sau reglementãrile AIEA.
-------------
    *2) "Instrumentele relevante" pentru transportul materialelor radioactive în condiţii de siguranţã sunt: Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase (ADR), Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), anexa B - Reguli uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar de mãrfuri (CIM), anexa 1 - Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mãrfurilor periculoase (RID), Codul maritim internaţional pentru mãrfuri periculoase şi Instrucţiunile tehnice ale Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile pentru transportul aerian al mãrfurilor periculoase în condiţii de siguranţã (ICAO TI).

    22. Confidenţialitate:
    Fiecare membru/participant al Asociaţiei Autoritãţilor Competente menţionat la alin. 11 respectã confidenţialitatea tuturor informaţiilor care sunt desemnate a fi de naturã confidenţialã, schimbate între participanţi. Participanţii nu intenţioneazã ca schimbul de informaţii dintre aceştia sã afecteze confidenţialitatea sau drepturile de proprietate intelectualã ataşate informaţiilor, iar partea destinatarã care întâmpinã dificultãţi în pãstrarea confidenţialitãţii (de exemplu, orice prevedere din legislaţia naţionalã prin care se solicitã diseminarea) va colabora cu participantul emitent în mãsura în care acest lucru este posibil.

                                    ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016