Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 308 din 5 decembrie 2003  pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 7-2003, editia 1, Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 308 din 5 decembrie 2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 7-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de siguranta"

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 24 decembrie 2003
În aplicarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
şi având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei şi comerţului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Prescripţia tehnica PT C 7-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranta", cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu

Bucureşti, 5 decembrie 2003.
Nr. 308.

ANEXA

PT C 7-2003

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALA -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PRESCRIPŢIE TEHNICA
PT C 7-2003

CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA, REPARAREA,
VERIFICAREA, SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA


COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

- ISCIR -

- EDITIE OFICIALĂ -

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indicativ : PT C 7-2003 Editia 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicãrii întocmai a prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurãtor şi proprietãţii.
Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici care utilizeazã, repara, verifica, scot din uz şi caseazã dispozitive de siguranta.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt rãspunzãtori de aplicarea corecta a acesteia.

ISCIR Telefon: (+4021)411.97.60; 411.97.61
Str Sf Elefterie Fax: (+4021) 411.98.70
nr. 47-49, sector 5 E-mail. iscir@fx.ro
BUCUREŞTI www.iscir.ro
Cod: 050524

Reproducerea sau utilizarea integrala sau parţialã a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisã dacã nu exista acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi sa se asigure ca sunt în posesia editiei oficiale tipãrite.

1. GENERALITATI
1.1 Scop
1.1.1 Prezenta prescripţie tehnica face parte din reglementãrile tehnice naţionale referitoare la dispozitive de siguranta.
1.1.2 Prezenta prescripţie tehnica este elaborata în baza legislaţiei în vigoare privind funcţionarea în condiţii de siguranta a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibili şi conţine prevederi tehnice minime obligatorii privind utilizarea, repararea, verificarea tehnica periodicã, scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranta, precum şi pentru autorizarea agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi specifice.
1.1.3 Prezenta prescripţie tehnica se adreseazã agenţilor economici, autorizaţi de ISCIR-INSPECT, şi utilizatorilor, fãrã a interzice, restrânge sau impiedica introducerea pe piata şi/sau exploatarea dispozitivelor de siguranta care respecta condiţiile tehnice din prezenta prescripţie tehnica.
1.1.4 Autoritatea tehnica nationala care asigura punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnica este ISCIR-Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, prin ISCIR-INSPECT, care, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 , este organul de specialitate cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi a siguranţei în funcţionare pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune în categoria cãrora se integreaza şi dispozitivele de siguranta.
1.2 Domeniu de aplicare
1.2.1 Prin "dispozitive de siguranta" se înţeleg "supape de siguranta şi membrane de rupere", care se clasifica astfel:
a) supape de siguranta cu acţiune directa:
- supape de siguranta cu arc;
- supape de siguranta cu greutate axiala;
- supape de siguranta cu parghie şi contragreutate;
b) supape de siguranta cu acţiune indirecta:
- supape de siguranta pilotate;
- supape de siguranta cu impuls;
c) supape de siguranta cu acţiune mixtã :
- supape de siguranta directe cu arc şi cu actionare de la distanta;
- supape de siguranta cu arc şi încãrcare suplimentarã;
d) membrane de rupere având urmãtoarele tipuri constructive:
- membrana bombata convenţional tensionata;
- membrana bombata cu santuri sau rizuri (precrestate tensionate);
- membrana bombata invers (de colaps);
- membrana bombata invers (de colaps) cu santuri sau rizuri;
- membrana multistrat.
1.3 Referinte normative
Prezenta prescripţie tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescripţii tehnice şi alte reglementãri naţionale.
1.3.1 Legi şi hotãrâri
● <>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
● <>Decret nr. 290/1977 privind norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinta îndelungatã destinate consumatorilor, republicatã în 1997
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind "Produse şi servicii care pot pune în pericol viata, sãnãtatea, securitatea muncii şi protecţia mediului"
● <>Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, aprobatã prin <>Legea nr. 11/1994
● <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 451/2001
● <>Ordinul ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 privind "Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei" şi "Norma metodologicã privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare"
1.3.2 Standarde
Standardele aplicabile sunt menţionate în anexa A.
1.4 Termeni şi definiţii
1.4.1 accesibilitate pentru întreţinere şi utilizare - însuşire (caracteristica) a echipamentului de a permite utilizatorului final sau personalului de specialitate accesul la piesele componente în timpul utilizãrii şi întreţinerii, fãrã a conduce la situaţii care pot provoca prejudicii sau raniri ale acestora.
1.4.2 accident - orice eveniment care poate produce raniri, mutilari sau chiar decesul persoanelor, datorat dispozitivelor de siguranta.
1.4.3 agent economic autorizat - persoana juridicã autorizata de ISCIR-INSPECT pentru prestarea de activitãţi (lucrãri) specializate. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi autorizat de ISCIR-INSPECT, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, pentru seturi de activitãţi specializate.
1.4.4 autorizaţie - document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atesta capabilitatea tehnica a unui agent economic de a efectua urmãtoarele seturi de activitãţi:
- reparare şi verificare dupã reparare a supapelor de siguranta;
- verificare la deschidere-închidere a supapelor de siguranta.
Autorizaţiile solicitate de agentul economic sunt emise separat pentru fiecare activitate.
1.4.5 autorizaţie de funcţionare - ansamblu de activitãţi de verificare şi validare a rezultatelor masurarilor şi încercãrilor functionale executate la punerea în funcţiune iniţialã a echipamentului sub presiune sau cu ocazia verificãrilor tehnice periodice, în scopul confirmãrii îndeplinirii condiţiilor de funcţionare în siguranta la utilizator (deţinãtor).
1.4.6 autorizaţie de reparare - document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atesta capabilitatea tehnica a unui agent economic de a efectua reparaţii planificate sau neplanificate (intervenţii) la dispozitivele de siguranta montate pe echipamente sub presiune, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
1.4.7 autorizaţie de verificare - document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atesta capabilitatea tehnica a unui agent economic de a efectua verificãri dupã reparare sau verificãri la deschiderea-închiderea supapelor de siguranta, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
1.4.8 avarie - orice eveniment produs la un echipament sub presiune care scoate din funcţiune parţial sau definitiv echipamentul respectiv sau dispozitivul de siguranta.
1.4.9 instrucţiuni de utilizare - instrucţiuni privind exploatarea supapelor de siguranta elaborate de agentul economic autorizat de ISCIR-INSPECT şi distribuite utilizatorului.
1.4.10 încercarea de etanseitate - încercare efectuatã în scopul verificãrii etanseitatii dispozitivului de siguranta cu o presiune egala cu contrapresiunea de verificare.
1.4.11 încercarea de presiune hidraulica - încercare efectuatã în scopul verificãrii rezistentei dispozitivului de siguranta.
1.4.12 echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii pentru reglarea presiunii. Echipamentele sub presiune includ, de asemenea, elemente fixate la pãrţile solicitate la presiune, ca de exemplu: flanse, racorduri/stuturi, cuplaje, elemente de sustinere, urechi pentru ridicare etc
1.4.13 evaluarea conformitatii - activitatea al carei obiect este determinarea în mod direct sau indirect a faptului ca sunt îndeplinite condiţiile specificate.
1.4.14 fluide - gaze, lichide şi vapori în stare pura, precum şi amestecuri ale acestora. Un fluid poate conţine şi o suspensie de substanţe solide.
1.4.15 operator stand de verificare - personal angajat al agentului economic, instruit pentru efectuarea operaţiilor de verificare a dispozitivelor de siguranta şi care este autorizat de ISCIR-INSPECT. Prin operator stand de verificare supape de siguranta se înţelege personalul care efectueazã incercarile de performanta la supapele de siguranta.
1.4.16 marcare - operaţie prin care dispozitivele de siguranta sunt marcate vizibil şi durabil pe suprafata corpului lor sau pe o placa de identificare ataşatã durabil de corpul lor.
1.4.17 presiune - presiunea relativã la presiunea atmosferica de 1,013 bar, respectiv presiunea masurata. O presiune din domeniul vacuumului se exprima printr-o valoare negativa.
1.4.18 presiune maxima admisibilã (PS) - presiunea maxima pentru care a fost proiectat echipamentul sub presiune, asa cum este specificatã de producãtor.
1.4.19 recipient (recipient sub presiune) - o incinta închisã proiectata şi fabricata pentru a conţine fluide sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente. Un recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte.
1.4.20 reparare - ansamblu de lucrãri şi operaţiuni specializate care au ca scop readucerea produsului la parametrii iniţiali de funcţionare în condiţii de siguranta prin îndepãrtarea neconformitatilor.
1.4.21 responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL) - personal angajat al agentului economic, autorizat de ISCIR-INSPECT sa supravegheze activitatea specifica pentru care este autorizat agentul economic respectiv de cãtre ISCIR-INSPECT.
1.4.22 supape de siguranta - supapa de siguranta de uz general şi supapa de siguranta de inalta performanta sunt acele dispozitive de siguranta care trebuie sa corespundã tehnicii şi sa fie adecvate scopului de utilizare.
1.4.23 stand de verificare a supapelor de siguranta - echipament sub presiune deţinut de un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT şi utilizat pentru verificarea supapelor de siguranta.
1.4.24 proprietar/utilizator - persoana fizica sau juridicã deţinãtoare a unui echipament sub presiune protejat cu unul sau mai multe dispozitive de siguranta.
Termenii şi definiţiile menţionate anterior se aplica numai în sensul prezentei prescripţii tehnice.
Terminologia suplimentarã este prezentatã în anexa K.
Unitãţile de mãsura precum şi relaţiile de calcul sunt prezentate în anexele L şi M.
1.5 Abrevieri
AF - Autorizare de funcţionare
IE - Încercare de etanseitate
IP - Încercare la presiune
IT - Inspecţia teritorialã
PT - Prescripţie tehnica
RE - Revizie exterioarã
RSL - Responsabil cu supravegherea lucrãrilor
RSVTI - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor
VTP - Verificare tehnica periodicã
1.6 Condiţii generale
1.6.1 Se admite utilizarea tipurilor de supape de siguranta clasificate în funcţie de modul de actionare, menţionate la pct. 1.2.1.
1.6.2 În funcţie de performanţe, supapele de siguranta se clasifica în supape de siguranta de uz general şi în supape de siguranta de inalta performanta. Supapele de siguranta de inalta performanta sunt destinate numai pentru gaze şi vapori şi sunt special concepute având eventual mai multe posibilitãţi de reglare. Supapele de siguranta cu acţiune indirecta se încadreazã de regula în categoria supapelor de siguranta de inalta performanta.
1.6.3 În cazuri motivate tehnic, se pot admite şi alte tipuri de supape de siguranta cu condiţia ca soluţiile constructive stabilite de proiectant sa fie avizate de factorii interesaţi şi de ISCIR-INSPECT.
1.6.4 Secţiunea libera a racordului de intrare trebuie sa fie cel puţin egala cu secţiunea de scurgere în cazul supapelor de siguranta simple şi cu cel puţin 25% mai mare decât suma secţiunilor de scurgere în cazul supapelor duble.
1.6.5 Ruperea eventuala a unei piese nu trebuie sa provoace obturarea curgerii prin supapa de siguranta.
1.6.6 Supapele de siguranta pentru fluide toxice sau inflamabile vor fi numai de tipul "cu corp închis (cu racord de evacuare) şi carcasa etansa".
1.6.7 Se admit racorduri cu flanse, cu capete de sudura, cu filete şi garnitura sau cu etansare în filet. Se recomanda utilizarea flanselor cu dimensiuni de legatura standardizate.
1.6.8 Arcul supapei de siguranta poate fi protejat prin etansarea carcasei fata de corp cu un burduf metalic. Dacã burduful metalic are şi rol de echilibrare a contrapresiunii, atunci supapa de siguranta va fi prevãzutã cu un piston adecvat care sa preia rolul de echilibrare în cazul spargerii burdufului, iar carcasa poate fi prevãzutã cu orificiu de aerisire.
1.6.9 Supapele de siguranta cu acţiune indirecta trebuie sa fie comandate de cel puţin o supapa de siguranta pilot cu acţiune directa.
1.6.10 Nu se admit robinete de închidere pe conductele de comanda sau de alimentare între supapa pilot cu acţiune directa şi supapa principala. Se admit organe de dozare în vederea reglarii, cu condiţia blocarii şi asigurãrii în poziţia reglata.
1.6.11 La supapele de siguranta cu acţiune indirecta pentru cazane de abur sau de apa supraincalzita, diametrul minim de scurgere al supapelor pilot şi diametrul interior al conductelor de comanda trebuie sa fie de cel puţin 15 mm.
1.6.12 Conductele de comanda şi alimentare ale supapelor de siguranta cu acţiune indirecta trebuie sa fie astfel concepute încât sa nu fie posibila acumularea de condens.
1.6.13 Echiparea cu un mecanism de deschidere forţatã a supapelor de siguranta care funcţioneazã cu alte fluide decât aer, apa fierbinte sau abur este la latitudinea proiectantului instalaţiei, în funcţie de natura poluanta, gradul de periculozitate sau valoarea fluidului şi de posibilitãţile de verificare a functionarii supapelor de siguranta, altele decât prin deschidere forţatã.
1.6.14 Supapele de siguranta vor fi marcate vizibil şi durabil cu cel puţin urmãtoarele date:
- sigla unitãţii constructoare;
- indicativul de confirmare a certificãrii;
- simbolul de tip al supapei de siguranta;
- seria şi anul de fabricaţie;
- presiunea nominalã (PN);
- diametrul nominal (DN);
- diametrul minim de scurgere (d) sau secţiunea de scurgere (A);
- cursa de descãrcare [h(d)];
- presiunea de reglare [p(r)];
- temperatura maxima/minima admisã a fluidului;
- coeficientul de scurgere (α) sau capacitatea de evacuare garantatã pentru un anumit fluid.
Datele de mai sus vor fi marcate pe o placa de identificare.
1.6.15 Se admite ca datele indicate la pct. 1.6.14 sa fie gravate direct pe corpul supapei.
1.6.16 Presiunea nominalã şi diametrul nominal al racordurilor cu flanse pot fi marcate pe corp prin turnare sau matritare, dupã caz, sau pot fi poansonate pe periferia flanselor. Simbolurile filetelor racordurilor filetate pot fi marcate în dreptul racordurilor.
1.6.17 Fiecare membrana de rupere trebuie sa fie marcata la loc vizibil cu o placa de identificare care sa cuprindã cel puţin urmãtoarele date :
- sigla sau marca producãtorului;
- seria şi anul de fabricaţie;
- diametrul nominal (DN);
- tipul membranei;
- materialul membranei;
- presiunea de rupere (MPa, bar);
- temperatura de lucru (°C);
- poansonul verificatorului care a efectuat incercarile;
- sensul de montare a membranei între inele (holdere).
1.6.18 Se admite marcarea codificata a membranelor de rupere, cu condiţia explicitarii codului respectiv în declaraţia de conformitate a acestora.
1.6.19 Inelele de fixare (holderele) vor fi marcate printr-o eticheta, fixatã pe acestea, care va cuprinde cel puţin urmãtoarele date;
- tipul inelului;
- sensul de curgere al fluidului, printr-o sageata vizibila;
- materialul inelului;
- diametrul nominal al flansei;
- presiunea nominalã a flansei;
- presiunea de rupere a membranei.

2 EVALUAREA CONFORMITATII ŞI INTRODUCEREA PE PIATA
2.1 Evaluarea conformitatii
Evaluarea conformitatii dispozitivelor de siguranta se efectueazã înainte de introducerea pe piata a acestora de cãtre organisme de certificare desemnate
Lista organismelor de certificare desemnate pentru evaluarea conformitatii produselor este prezentatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Evaluarea conformitatii dispozitivelor de siguranta este confirmatã prin:
- marcajul naţional de conformitate CS, aplicat pe dispozitivul de siguranta de cãtre producãtor (agentul economic constructor) sau de cãtre reprezentantul autorizat al acestuia;
- marcajul european de conformitate CE, aplicat pe dispozitivul de siguranta de cãtre un producãtor (agent economic constructor) dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
Marcajul de conformitate CS sau CE, aplicat pe un dispozitiv de siguranta, semnifica faptul ca acesta respecta cerinţele esenţiale de securitate aplicabile din <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 .
2.2 Introducerea pe piata
Introducerea pe piata a dispozitivelor de siguranta va fi facuta conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 752/2002 .
La introducerea pe piata, dispozitivele de siguranta vor fi însoţite de:
a) declaraţia de conformitate CS sau CE redactatã/tradusa în limba romana;
b) instrucţiuni de funcţionare (utilizare, exploatare), în mãsura în care se considera necesare pentru utilizator, care sa conţinã toate informaţiile necesare privind securitatea referitoare la urmãtoarele aspecte:
- montarea, inclusiv asamblarea mai multor dispozitive de siguranta diferite;
- punerea în funcţiune;
- utilizarea;
- întreţinerea, inclusiv verificãrile care se efectueazã de cãtre utilizator.
Instrucţiunile de funcţionare trebuie sa cuprindã şi informaţiile inscriptionate pe dispozitivul de siguranta, inclusiv seria de identificare, şi trebuie sa fie însoţite, dupã caz, de documente tehnice, desene şi diagrame necesare pentru înţelegerea completa a acestor instrucţiuni.
Dupã caz, în instrucţiunile de funcţionare trebuie sa se facã referire la posibilele pericole care pot apare în cazul unei utilizãri necorespunzãtoare.
3 UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA
3.1 Utilizarea supapelor de siguranta
Supapele de siguranta trebuie sa lucreze lin sau cu deschidere brusca, fãrã intepeniri şi fãrã vibratii dãunãtoare care pot deteriora supapa de siguranta sau instalatia. Ventilul trebuie sa se deschidã şi sa se menţinã la cursa de descãrcare [h(d)] şi, de asemenea, sa se inchida etans, fãrã bãtãi pe scaun sau pe opritor.
Deschiderea, descãrcarea şi închiderea supapelor de siguranta de uz general trebuie sa se încadreze în urmãtoarele limite:
- abaterea presiunii de reglare (a):
- a = ± 0,15 bar, atunci când p(r) ≤ 5 bar;
- a = ± 3 % pr, atunci când p(r) > 5 bar;
- creşterea presiunii la deschidere [b(i)]:
- b(i) ≤ 10 %, când p(r) > 3 bar;
- b(i) ≤ 0,5 bar, când p(r) ≤ 3 bar;
- scãderea presiunii la închidere [b(2)]:
● pentru gaze şi vapori:
- % ≤ b(2) ≤ 15%, când p(r) > 3 bar;
- b(2) ≤ 0,5 bar, când p(r) ≤ 3 bar;
- pentru lichide:
- 2 % ≤ b(2) ≤ 20 %, când p(r) > 3 bar;
- b(2) ≤ 0,6 bar, când p(r) ≤ 3 bar.
Pentru supapele de siguranta de inalta performanta limitele de mai sus vor fi mai restrânse, dupã cum urmeazã:
a = ± 3 %, când p(r) < 23 bar;
a = ± 0,7 bar, când p(r) = 23 .... 70 bar;
a = ± 1 % p(r), atunci când p(r) > 70 bar;
b(i) ≤ 2 %, b(i) ≤ 3 % sau b(i) ≤ 5 %, în funcţie de aplicaţii şi de tipul supapelor de siguranta;
2 % ≤ b(2) ≤ 10 % sau b(2) reglabil în limitele 2 % .... 7 % .
3.2 Utilizarea membranelor de rupere
3.2.1 Membranele de rupere la care, în urma transportului, manipulãrii sau depozitarii neglijente, au apãrut cute, proeminente, deformatii vizibile, zgarieturi sau alte deteriorãri mecanice nu vor fi admise pentru utilizare.
3.2.2 Se va acorda o atentie deosebita respectãrii cu stricteţe a sensului de circulaţie marcat pe inelele (holderele) de fixare şi, de asemenea, montarii corecte a membranei în dispozitivul de siguranta.
3.2.3 Dispozitivele de siguranta trebuie sa fie montate direct pe recipient sau pe compartimentele pe care le protejeaza, pe cat posibil la partea superioarã. Acestea trebuie sa fie astfel amplasate încât sa fie protejate impotriva deteriorarilor posibile din exterior şi uşor accesibile pentru verificare şi înlocuire, în cazuri speciale, când natura fluidului sau construcţia sistemului (aparat, recipient etc.) nu permite montarea dispozitivului de siguranta direct pe sistem, acesta se poate monta pe racorduri speciale sau pe conducte de alimentare, cu condiţia ca între sistemul protejat şi dispozitivul de siguranta sa nu existe armãturi de închidere.
3.2.4 În cazuri speciale, se poate admite montarea unui robinet de închidere pe conducta dintre sistemul protejat şi dispozitivul de siguranta cu condiţia ca, atât timp cat sistemul se afla în funcţiune, robinetul sa fie blocat şi sigilat pe poziţia "DESCHIS".
3.2.5 La montarea unei membrane de rupere trebuie sa se asigure posibilitatea reţinerii fragmentelor de membrana dupã rupere.
3.2.6 Dacã membrana de rupere se monteaza între o supapa de siguranta şi sistemul protejat, se vor avea în vedere urmãtoarele:
- presiunea de rupere a membranei nu trebuie sa depãşeascã presiunea maxima admisibilã de lucru din sistem (recipient sub presiune, aparat), la temperatura maxima de lucru;
- secţiunea de scurgere rezultatã dupã ruperea membranei trebuie sa fie cel puţin egala cu secţiunea de scurgere a racordului supapei de siguranta;
- ruperea membranei nu trebuie sa afecteze în nici un fel funcţionarea supapei de siguranta.
3.2.7 Racordurile prin intermediul cãrora se face conectarea dispozitivelor de siguranta la utilajele tehnologice protejate trebuie sa fie consolidate şi rigidizate.
3.2.8 Dispozitivele de siguranta trebuie sa fie prevãzute cu conducte de evacuare a fluidului, conduse în locuri în care sa nu prezinte pericol pentru oameni, animale şi mediul înconjurãtor. Conductele de evacuare trebuie sa fie astfel dimensionate încât la evacuarea fluidului sa nu se creeze o contrapresiune dupã dispozitivul de siguranta care sa micşoreze capacitatea de evacuare a acestora. Fluidele letale vor fi fãcute inofensive înainte de a fi evacuate.
3.2.9 Conductele de evacuare nu sunt obligatorii în cazurile în care fluidele respective nu sunt periculoase.
3.2.10 Pe conductele de evacuare ale dispozitivelor de siguranta este interzisã montarea unor elemente de închidere.
În cazul în care conductele de evacuare sunt conduse la un colector comun (de exemplu: la liniile de golire rapida sau la linia de facla), se pot monta elemente de închidere pe conductele respective înainte de intrarea în colectorul comun, pentru preîntâmpinarea accidentelor care pot avea loc la instalaţiile oprite şi legate la reţeaua în funcţiune, în aceste cazuri, elementele de închidere vor fi blocate şi sigilate în poziţia "DESCHIS" pentru instalaţiile în funcţiune şi în poziţia "ÎNCHIS" pentru instalaţiile oprite.
3.2.11 Conductele de evacuare, suporturile şi ancorele acestora trebuie sa fie astfel construite încât sa poatã rezista în condiţii de siguranta deplina la solicitarile statice şi dinamice ce pot rezulta în timpul evacuarii fluidului.
3.2.12 Montarea dispozitivelor de siguranta se va face în conformitate cu documentaţia tehnica de însoţire a echipamentului sub presiune pe care îl deserveste.
3.2.13 Autorizarea în funcţionare a instalaţiei/echipamentului sub presiune în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice include şi autorizarea în funcţionare a dispozitivelor de siguranta care le deservesc.
4 REVIZIA ŞI REPARAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA
4.1 Revizia supapelor de siguranta
4.1.1 Supapele de siguranta vor fi supuse periodic unei revizii tehnice odatã cu instalatia sau, dacã condiţiile de lucru o cer (fluide murdare, corozive, care se depun etc.), la perioade mai scurte conform instrucţiunilor tehnice de exploatare a instalaţiei şi ori de câte ori se constata funcţionari necorespunzãtoare (neetanseitati ale ventilului sau alte deficiente).
Revizia tehnica se va face într-un atelier specializat prevãzut cu stand autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificarea supapelor de siguranta, sub supravegherea personalului autorizat de ISCIR-INSPECT în acest sens.
4.1.2 La revizia tehnica, supapa de siguranta se demonteaza şi se curata. Se examineazã piesele pentru a se constata eventualele uzuri. Piesele uzate vor fi înlocuite cu piese de schimb similare cu cele utilizate la execuţia supapelor de siguranta noi. Dupã efectuarea reviziei tehnice, supapele de siguranta vor fi resigilate.
4.1.3 Lucrãrile de revizie tehnica a supapelor de siguranta vor fi efectuate numai de cãtre agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT în acest sens.
4.2 Repararea supapelor de siguranta
4.2.1 Repararea supapelor poate fi efectuatã de cãtre agenţii economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzãtoare de execuţie a reparaţiilor şi de verificare tehnica dupã reparare şi sunt autorizaţi, în prealabil, de ISCIR-INSPECT conform prevederilor cap. 7. Lucrãrile de reparare se vor executa numai la supapele de siguranta la care deţinãtorul prezintã documentaţia tehnica a acestora, care sa permitã identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor de reparatie.
4.2.2 Agentul economic autorizat pentru reparaţii rãspunde de calitatea reparatiei.
4.2.3 Un exemplar din documentaţia tehnica utilizata la repararea supapei de siguranta va fi pastrata la reparator şi un exemplar din aceeaşi documentaţie tehnica se va anexa la cartea instalaţiei-partea de exploatare a instalaţiei/echipamentului sub presiune pe care o deserveste.
4.2.4 Agenţii economici reparatori de supape trebuie sa aibã un registru de evidenta a supapelor reparate ţinut la zi, conform modelului din anexa B. Registrul va fi numerotat, snuruit, sigilat şi stampilat de ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi are sediul agentul economic,
4.2.5 Agentul economic reparator autorizat de ISCIR-INSPECT va efectua la supapele de siguranta reparate, urmãtoarele verificãri, pe un stand de proba:
a) examinarea constructivã;
b) încercarea hidraulica;
c) verificarea etanseitatii ansamblului;
d) reglarea supapei de siguranta;
e) verificarea etanseitatii ventilului.
Determinarea caracteristicilor de "închidere" şi "deschidere" se va face la cel puţin 3 valori ale presiunii de reglare, dintre care 2 valori sunt limitele domeniului de reglare.
Pentru fiecare valoare a presiunii de reglare se vor mãsura la cel puţin 5 "deschideri-inchideri" succesive valorile presiunilor p(1), p(2), p(3) şi cursa de descãrcare [h(d)] şi se va verifica dacã supapa de siguranta funcţioneazã lin sau cu deschidere brusca, fãrã intepeniri şi fãrã vibratii dãunãtoare care pot deteriora supapa de siguranta sau instalatia. Ventilul trebuie sa se deschidã şi sa se menţinã la cursa de descãrcare [h(d)] şi sa se inchida etans fãrã bãtãi pe scaun sau pe opritor.
Supapa de siguranta reparatã va putea fi reutilizata numai pe baza unui buletin de încercãri emis dupã verificarea acesteia pe un stand de proba al unui agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificarea supapelor de siguranta.
4.2.6 Dupã terminarea lucrãrilor de reparare, agentul economic va emite declaraţia de conformitate pentru repararea supapei de siguranta sau pentru lotul de supape de siguranta reparate conform modelului din anexa C.
4.2.7 Dupã reparare şi verificare pe un stand de proba al unui agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificarea supapelor de siguranta, supapa de siguranta va fi resigilata.
5 VERIFICAREA TEHNICA PERIODICĂ (LA SCADENTA) A DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA
5.1 Generalitati
5.1.1 Verificarea tehnica periodicã (VTP) a supapelor de siguranta se va efectua numai pe standuri de proba ale agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT în conformitate cu prevederile cap. 7. Agenţii economici au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sa posede şi sa menţinã în condiţii bune întregul echipament necesar efectuãrii verificãrii;
- sa asigure toate condiţiile necesare pentru efectuarea verificãrilor;
- sa completeze "Declaraţia de conformitate pentru verificarea tehnica periodicã", conform modelului din anexa D.
Rezultatele verificãrilor tehnice periodice vor fi înscrise într-un registru ţinut la zi şi întocmit conform modelului din anexa E. Registrul va fi numerotat, snuruit, sigilat şi stampilat de cãtre ISCIR-INSPECTIT în raza cãreia îşi are sediul agentul economic.
5.1.2 Supapele de siguranta vor fi supuse unor verificãri tehnice periodice (la scadenta) conform intervalelor de timp prevãzute pentru verificãrile tehnice la scadenta ale instalaţiilor mecanice sub presiune pe care le protejeaza, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice, referitoare la acestea (dacã agentul economic constructor nu a prevãzut un interval de timp mai mic).
5.13 Dispozitivele de siguranta cu membrane de rupere, neavând elemente componente mobile (cazul supapelor de siguranta), nu necesita întreţinere ci doar o verificare periodicã a integritãţii acestora, mai precis a componentelor (holdere, membrane etc.), efectuatã de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare de instalaţii/echipamente sub presiune pe care acestea le protejeaza.
5.1.4 Membranele de rupere se înlocuiesc:
- în toate cazurile de deteriorare constatate la controlul periodic;
- în cazul distrugerii membranei.
5.1.5 Membranele de rupere se înlocuiesc anual cu altele noi, chiar dacã par a fi în stare intactã, cu excepţia membranelor la care fabricantul recomanda alta perioada de înlocuire.
5.2 Verificarea exterioarã a supapelor de siguranta
Verificarea exterioarã consta în examinarea aspectului suprafeţei exterioare a supapelor de siguranta, verificarea dimensionala a acestora, precum şi verificarea existenţei şi conţinutului marcajelor. Verificarea exterioarã are drept scop depistarea neconformitatilor care nu permit utilizarea supapelor de siguranta.
Supapele de siguranta se considera admise la verificarea exterioarã dacã sunt marcate vizibil şi durabil cu datele menţionate la pct. 1.6.14 şi se constata integritatea sigiliului.
6 VERIFICAREA SUPAPELOR DE SIGURANTA PE STANDURI DE PROBA
6.1 Încercarea la presiune hidraulica a supapelor de siguranta
6.1.1 Încercarea la presiune hidraulica (IP) se face numai pe standuri de verificare a supapelor de siguranta ai agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea acestei activitãţi.
6.1.2 Încercarea se face diferenţiat asupra partii de intrare (în amonte de ventil) şi asupra partii de evacuare (în aval de ventil).
6.1.3 La supapele de siguranta cu carcasa neetansa se incearca separat partea de intrare şi partea de evacuare a corpului, iar la supapele cu corp deschis (fãrã racord de evacuare) se incearca partea de intrare a corpului.
6.1.4 Presiunea de încercare va fi stabilitã în funcţie de presiunea de calcul, în conformitate cu prevederile pentru cazane şi recipiente sub presiune, şi ţinând seama de urmãtoarele cerinţe:
- pentru supapele de siguranta cu racord de intrare cu flansa, presiunea de proba la partea de intrare va fi cel puţin 1,5 x presiunea nominalã;
- presiunea de proba la partea de evacuare va fi cel puţin 1,5 x contrapresiunea maxima, dacã nu sunt stabilite în documentaţia tehnica de însoţire a supapei de siguranta.
6.1.5 Fluidul utilizat pentru încercarea la presiune hidraulica, durata şi temperatura de încercare a supapei de siguranta trebuie sa fie în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice de însoţire a acesteia. În cazul în care documentaţia tehnica nu prevede condiţii de efectuare a incercarii de presiune hidraulica, supapa de siguranta va fi probatã cu apa (la temperatura de maxim 50°C), timp minim de 10 minute.
6.1.6 Încercarea la presiune hidraulica se considera reusita dacã nu se constata deformatii vizibile, fisuri, crapaturi sau scurgeri de fluid de proba.
6.2 Verificarea etanseitatii supapei de siguranta
6.2.1 Supapele de siguranta de tip etans, complet asamblate, se supun la o proba de etanseitate (IE) la o presiune egala cu contrapresiunea maxima, încercarea se face cu ventilul deschis. La supapele de siguranta fãrã mecanism de deschidere forţatã se incearca numai spaţiul din aval de ventil.
6.2.2 Fluidul de proba, durata şi temperatura de încercare, precum şi metoda de verificare se vor mentiona în documentaţia tehnica de însoţire a supapei de siguranta.
6.2.3 În cazul în care documentaţia tehnica de însoţire nu precizeazã condiţii de efectuare a verificãrii etanseitatii supapei de siguranta, atunci aceasta se va verifica minim 30 minute, la o presiune egala cu 0,9 x presiunea de reglare, utilizând urmãtoarele tipuri de fluide:
a) cele care lucreazã cu gaze sau vapori vor fi încercate cu aer, abur supraincalzit, abur suprasaturat uscat sau cu alte fluide gazoase;
b) cele care lucreazã cu lichide cu viscozitate sub 5 cSt (1,4°E) vor fi încercate cu apa sau alt lichid corespunzãtor ca viscozitate;
c) cele care lucreazã cu lichide care vaporizeaza la trecerea prin supapa, este obligatorie precizarea fluidului de lucru în documentaţia tehnica de însoţire.
6.3 Verificarea etanseitatii ventilului
6.3.1 Verificarea etanseitatii ventilului se efectueazã dupã verificarea presiunii de reglare, la o presiune egala cu 0,9 din presiunea de reglare, şi de regula cu acelaşi fluid cu care s-a fãcut reglarea. Etanseitatea se considera acceptatã dacã nu sunt semne de scapari vizibile când se incearca cu lichid sau abur şi sonore când se incearca cu aer sau alt gaz.
6.3.2 Metode mai exacte de determinare a pierderilor şi criterii de admisibilitate pot fi indicate în documentaţia tehnica de însoţire a supapelor de siguranta.
6.4 Verificarea presiunii de reglare
6.4.1 Verificarea presiunii de reglare se efectueazã pe un stand specializat, cu fluid de încercare a cãrui stare fizica trebuie sa fie aceeaşi cu a fluidului de lucru. Fluidul de încercare va fi menţionat în documentaţia de însoţire a supapei de siguranta,
6.4.2 Presiunea de reglare se verifica la cel puţin 5 deschideri succesive ale supapei de siguranta iar valorile mãsurate trebuie sa se încadreze în abaterile menţionate la pct. 3.1.
7 SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA
Scoaterea din uz a dispozitivelor de siguranta în vederea casãrii se va face pe baza proceselor-verbale încheiate de cãtre responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI).
Agenţii economici sunt obligaţi sa distruga imediat supapele de siguranta scoase din uz în urma procesului-verbal încheiat. Înainte de distrugere se vor demonta ventilele şi arcurile supapelor. Distrugerea supapelor de siguranta se va face astfel încât sa nu mai fie posibila o viitoare utilizare a acestora. Procesul-verbal întocmit va conţine seriile supapelor distruse. Modelul de proces-verbal este prezentat în anexa F.
Procesul-verbal întocmit de RSVTI va fi anexat la cartea instalaţiei-partea de exploatare, pe care a deservit-o.
8 AUTORIZAREA AGENŢILOR ECONOMICI
8.1 Autorizarea pentru executarea lucrãrilor de reparare
8.1.1 În vederea acordãrii autorizaţiei, agentul economic care executa lucrãri de reparare va inainta la ISCIR-INSPECT un dosar care va conţine o documentaţie întocmitã în conformitate cu prevederile anexei G. Pentru solicitarile de prelungire a valabilitãţii autorizaţiei, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar, se va considera ca autorizaţie noua.
8.1.2 Agenţii economici autorizaţi sa execute lucrãrile prevãzute la pct. 8.1.1 au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sa execute lucrãrile de reparare în conformitate cu documentaţia tehnica de însoţire, cu cele cuprinse în Sistemul de Management al Calitãţii, dupã caz, precum şi cu cele din prezenta prescripţie tehnica;
b) sa foloseascã la lucrãrile de reparare numai personal calificat, sudori autorizaţi de ISCIR-INSPECT, proceduri de sudare omologate şi operatori pentru control nedistructiv autorizaţi de ISCIR-INSPECT, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice;
c) sa detina prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, şi standardele specifice domeniului de lucrãri pentru care solicita autorizarea;
d) sa întocmeascã şi sa ţinã la zi un registru de evidenta pentru fiecare categorie de lucrãri pentru care au fost autorizaţi; registrele vor fi numerotate, vizate şi sigilate de cãtre ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi au sediul şi vor cuprinde datele prevãzute în anexele B sau E; pentru agenţii economici care au subunitati în teritoriu, va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenta a lucrãrilor executate; modelul de registru este prezentat în anexele B sau E;
e) sa ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, sa-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile şi sa comunice în scris la ISCIR-INSPECT orice schimbare a acestuia şi sa-l utilizeze numai dupã confirmarea acestuia de cãtre ISCIR-INSPECT; pana la definitivarea schimbãrii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrãri care fac obiectul autorizaţiei;
f) sa implementeze Sistemul de Management al Calitãţii prin elaborarea manualelor de asigurare a calitãţii, a procedurilor de verificare a calitãţii, de control şi încercãri specifice şi aplicarea acestora;
g) sa numeascã personal tehnic propriu pentru verificarea lucrãrilor care fac obiectul autorizãrii (RSL), ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numãrul şi complexitatea dispozitivelor de siguranta, care sa fie autorizat în acest scop de cãtre ISCIR-INSPECT conform anexei H.
8.1.3 Personalul tehnic de specialitate, care urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT ca "responsabil cu supravegherea lucrãrilor" (RSL), trebuie sa aibã o vechime în domeniul repararii a dispozitivelor de siguranta sau în domenii adiacente dupã cum urmeazã:
- minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învãţãmânt superior tehnic;
- minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni.
8.1.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru supravegherea repararii dispozitivelor de siguranta (RSL) are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sa cunoascã legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte acte normative în domeniu;
- sa verifice introducerea la reparare numai a dispozitivelor de siguranta având documentaţia tehnica de reparatie întocmitã în conformitate cu documentaţia tehnica de însoţire a dispozitivului de siguranta;
- sa verifice introducerea în execuţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la terminarea lucrãrilor, din punct de vedere al respectãrii prevederilor din prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, şi sa supunã la încercãri dispozitivele de siguranta respective;
- sa încheie documente de verificare în care sa consemneze constatãrile şi rezultatele verificãrilor şi examinarilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;
- sa consemneze în registrele de evidenta a lucrãrilor executate în unitate, conform anexelor B sau E;
- sa participe la întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
8.1.5 În vederea autorizãrii agenţilor economici pentru lucrãri de reparare, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sa verifice concordanta între datele din documentaţia prezentatã de unitãţile care solicita autorizarea şi situaţia existenta la unitate;
- sa verifice personalul tehnic propus (RSL), privind pregãtirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- sa verifice existenta în unitate a prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, în domeniu, precum şi a standardelor şi a altor acte normative din domeniu;
- sa verifice existenta şi corectitudinea întocmirii şi completãrii registrelor de evidenta a lucrãrilor executate;
- sa elibereze în baza constatãrilor fãcute prin proces-verbal, în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevãzute de prezenta prescripţie tehnica, autorizaţia pentru lucrãrile şi domeniul solicitat conform modelului din anexa H;
- sa semneze şi sa stampileze actele întocmite; modelul de ştampila este indicat în figura de mai jos

┌──────────────────────────────────────────┐
│ În centrul ştampilei se va înscrie: │
│ RSL1* │
│ Pe contur se va înscrie: denumirea │
│ agentului economic sau sigla acestuia sau│
│ marca acestuia prescurtat. │
└──────────────────────────────────────────┘


Nota: * În cazul existenţei mai multor RSL se va înscrie 2, 3 etc.

8.1.6 Prin "Responsabil Tehnic cu Sudura" (RTS), în sensul prezentei prescripţii tehnice, se înţelege "Coordonatorul sudor" definit în standardul SR EN 719.
8.1.7 Personalul tehnic de specialitate care urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT ca "Responsabil Tehnic cu Sudura" (RTS) trebuie sa aibã o vechime în domeniul proiectãrii sau aplicãrii tehnologiilor de sudare, utilizate în construirea, montarea sau repararea instalaţiilor mecanice sub presiune dupã cum urmeazã:
- minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învãţãmânt tehnic superior;
- minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni, cu specialitatea sudura.
8.1.8 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de cãtre ISCIR-INSPECT IT, suplimentar fata de cerinţele din SR EN 719, are şi urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sa cunoascã legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte acte normative în vigoare;
- sa verifice dacã tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanta cu procedura de sudare omologata;
- sa verifice proiectul de reparare înainte de lansarea acestuia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate sa asigure condiţii optime de sudare şi verificare, iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare sa fie minima;
- sa asigure alegerea corecta a materialelor de adaos, funcţie de materialele de baza utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse sa se realizeze o imbinare sudata corecta a instalaţiei;
- sa verifice ca materialele de adaos sunt însoţite de certificatele de calitate prevãzute de standarde şi sa admitã introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevãzute în proiect sau stabilite ca echivalente la omologarea procedurii de sudare;
- sa asigure condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercãrilor în vederea omologãrii procedurilor de sudare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR, şi sa ia mãsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor sa se foloseascã numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate;
- sa supravegheze ca materialele de baza introduse în execuţie sa fie conforme cu proiectul de execuţie;
- sa verifice modul în care se depoziteaza şi se introduc în execuţie materialele de adaos, luând mãsuri pentru preîntâmpinarea eventualelor schimbãri fata de tehnologia elaborata şi de procedura de sudare omologata;
- sa organizeze, sa îndrume şi sa verifice activitatea privind specializarea, autorizarea şi evidenta lucrãrilor efectuate de sudori, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR;
- sa urmãreascã efectuarea verificãrii calitãţii imbinarilor sudate pe fluxul tehnologic de execuţie, sa verifice rezultatele obţinute şi sa vizeze documentele privind verificarea imbinarilor sudate, care se ataşeazã la documentaţia tehnica;
- sa participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi sa ia mãsuri corespunzãtoare pentru remedierea şi evitarea acestora în viitor;
- sa participe la întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;
- sa semneze şi sa stampileze actele întocmite; modelul de ştampila este indicat în figura de mai jos:


┌──────────────────────────────────────────┐
│ În centrul ştampilei se va înscrie: │
│ RTS1* │
│ Pe contur se va înscrie: denumirea │
│ agentului economic sau sigla acestuia sau│
│ marca acestuia prescurtat. │
└──────────────────────────────────────────┘


Nota: * În cazul existenţei mai multor RTS se va înscrie 2, 3 etc.

8.1.9 Valabilitatea autorizaţiei este de 2 ani de la data eliberãrii.
8.2 Autorizarea agenţilor economici pentru verificarea sau reglarea supapelor de siguranta pe standuri de proba
8.2.1 În vederea acordãrii autorizaţiei, agentul economic care deţine standuri de verificare a supapelor de siguranta va inainta la ISCIR-INSPECT un dosar care va conţine o documentaţie întocmitã în conformitate cu prevederile anexei G. Pentru solicitarile de prelungire a valabilitãţii autorizaţiei, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar, se va considera ca autorizaţie noua.
8.2.2 Autorizaţiile vor fi eliberate de ISCIR-INSPECT pentru agenţii economici care deţin:
- standuri de verificare numai la "deschiderea-închiderea" supapelor de siguranta;
- standuri de reglare a supapelor de siguranta (verificarea reglajului, a etanseitatii ventilului, a corpului supapei etc.).
8.2.3 Agenţii economici autorizaţi sa execute lucrãrile prevãzute la pct. 8.2.1 au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sa execute lucrãrile de verificare sau reglare în conformitate cu prevederile procesului tehnologic de verificare, cu cele cuprinse în Sistemul de Management al Calitãţii, dupã caz, cu cele din documentaţia tehnica, precum şi cu cele din prezenta prescripţie tehnica;
b) sa foloseascã la lucrãrile de verificare şi/sau reglare a supapelor de siguranta pe standuri de proba ale agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT numai personal calificat, care va fi autorizat în conformitate" cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
c) sa detina prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, şi standardele specifice domeniului de lucrãri pentru care solicita autorizarea;
d) sa întocmeascã şi sa ţinã la zi un registru de evidenta pentru fiecare categorie de lucrãri pentru care au fost autorizaţi; registrele vor fi numerotate, vizate şi sigilate de ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi au sediul şi vor cuprinde datele prevãzute în anexele B sau E; pentru agenţii economici care au subunitati în teritoriu, va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenta a lucrãrilor executate; modelul de registru este prezentat în anexa B sau E;
e) sa ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, sa-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile şi sa comunice în scris la ISCIR-INSPECT orice schimbare a acestuia şi sa-l utilizeze numai dupã confirmarea acestuia de cãtre ISCIR-INSPECT; pana la definitivarea schimbãrii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrãri care fac obiectul autorizaţiei;
f) sa implementeze Sistemul de Management al Calitãţii prin elaborarea manualelor de asigurarea calitãţii, a procedurilor de verificare a calitãţii, de control şi încercãri specifice şi aplicarea acestora;
h) sa numeascã personal tehnic propriu pentru verificarea lucrãrilor care fac obiectul autorizãrii (RSL), ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numãrul şi complexitatea dispozitivelor de siguranta şi care sa fie autorizat în acest scop de cãtre ISCIR-INSPECT.
8.2.4 Personalul tehnic de specialitate, ce urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT ca "responsabil cu supravegherea lucrãrilor" (RSL), trebuie sa aibã o vechime în domeniul verificãrii dispozitivelor de siguranta sau în domenii adiacente dupã cum urmeazã:
- minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învãţãmânt superior tehnic;
- minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni.
8.2.5 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificarea dispozitivelor de siguranta (RSL) are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sa cunoascã legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte acte normative în domeniu;
- sa încheie documente de verificare în care sa consemneze constatãrile şi rezultatele verificãrilor şi examinarilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;
- sa înscrie în registrele de evidenta a lucrãrilor executate în unitate, conform anexei B sau E;
- sa participe la întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT;
- sa semneze şi sa stampileze actele întocmite; modelul de ştampila este indicat în figura de mai jos:


┌──────────────────────────────────────────┐
│ În centrul ştampilei se va înscrie: │
│ RSL1* │
│ Pe contur se va înscrie denumirea │
│ agentului economic sau sigla acestuia sau│
│ marca acestuia prescurtat. │
└──────────────────────────────────────────┘


NOTA: * În cazul existenţei mai multor RSL se va înscrie 2, 3 etc.

- sa sigileze supapele de siguranta reglate pe standul de proba.
8.2.6 În vederea autorizãrii agenţilor economici pentru lucrãri de verificare pe standuri autorizate de ISCIR-INSPECT a supapelor de siguranta, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sa verifice concordanta între datele din documentaţia prezentatã de unitãţile care solicita autorizarea şi situaţia existenta la unitate,
- sa verifice personalul tehnic propus (RSL), privind pregãtirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- sa verifice existenta în unitate a prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, în domeniu, precum şi a standardelor şi a altor acte normative din domeniu;
- sa verifice existenta şi corectitudinea întocmirii şi completãrii registrelor de evidenta a lucrãrilor executate;
- sa elibereze în baza constatãrilor fãcute prin proces-verbal, în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevãzute de prezenta prescripţie tehnica, autorizaţia pentru lucrãrile şi domeniul solicitat conform modelului din anexa H.
8.2.7 Valabilitatea autorizaţiei este de 2 ani de la data eliberãrii.
9 DISPOZIŢII FINALE
9.1 În cazul în care se produc avarii sau accidente, agenţii economici sunt obligaţi sa anunţe imediat, prin fax sau telefonic, ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia s-a produs avaria sau accidentul, în scopul cercetãrii cauzelor. Nerespectarea acestei prevederi duce la retragerea autorizaţiei. În cazul accidentelor în care s-au produs vãtãmãri sau decesul unor persoane, agentul economic are obligaţia de a anunta imediat Inspectoratul pentru protecţia muncii şi Parchetul General (Procuratura).
9.2 Utilizatorul, precum şi conducerea agenţilor economici pentru reparare, revizie tehnica periodicã şi verificare a supapelor de siguranta şi membranelor de rupere sunt obligaţi sa ia mãsuri ca situaţia produsã de avarie sau în timpul accidentului sa rãmânã nemodificata pana la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, cu excepţia cazului în care situaţia respectiva ar constitui un pericol pentru viata şi sãnãtatea persoanelor.
9.3 Prezenta prescripţie tehnica se aplica împreunã cu prevederile din legislaţia în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia muncii, protecţia consumatorilor, protecţia mediului etc. În cazul în care exista prevederi ale diferitelor foruri, care se referã la acelaşi subiect, se vor aplica acele prevederi care conduc la o mai mare siguranta în utilizarea dispozitivelor de siguranta.
9.4 ISCIR-INSPECT are dreptul sa controleze ori de câte ori considera necesar modul de efectuare a verificãrii tehnice periodice, repararii, transportului, distribuirii, manipulãrii şi utilizãrii dispozitivelor de siguranta, încheind procese-verbale. Dispoziţiile înscrise în procesele-verbale sunt obligatorii. ISCIR-INSPECT are dreptul sa ceara, iar agenţii economici sunt obligaţi sa punã la dispoziţie toate datele şi informaţiile necesare, precum şi utilajul, echipamentul şi personalul necesar efectuãrii verificãrilor. În urma activitãţilor efectuate de ISCIR-INSPECT la agenţii economici se vor întocmi procese-verbale şi se vor aplica tarife conform prevederilor prescripţiei tehnice în vigoare, Colecţia ISCIR.
9.5 Utilizarea de personal neautorizat pentru activitãţile menţionate în prezenta prescripţie tehnica duce la retragerea autorizaţiei acordate agentului economic de cãtre ISCIR-INSPECT.
Furnizarea de date false sau incomplete poate duce la retragerea autorizaţiei acordate agentului economic.
9.6 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice atrage dupã sine, în condiţiile prevãzute de lege, sancţiuni contravenţionale, mergand pana la retragerea autorizaţiei acordate.
9.7 La data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea urmãtoarele prescripţii tehnice:
● C 22-94 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, verificarea, montarea şi exploatarea dispozitivelor de siguranta cu membrana de rupere", aprobatã cu <>Ordinul ministrului industriilor nr. 1.559/1994 ;
● C 37-96 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, încercarea în vederea omologãrii şi exploatarea supapelor de siguranta destinate echiparii cazanelor şi recipientelor sub presiune", aprobatã cu <>Ordinul ministrului industriilor nr. 1.663/1996 .
9.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea.
9.9 Prezenta prescripţie tehnica intra în vigoare la data de 01.01.2004.
9.10 Toate autorizaţiile eliberate pana la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pana la data expirãrii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescripţie tehnica.
9.11 Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi sa se asigure ca sunt în posesia ultimei editii şi a tuturor modificãrilor apãrute dupã publicare.
9.12 Trimiterile fãcute în prezenta prescripţie tehnica la standarde, prescripţii tehnice, acte legislative etc. se referã la editiile în vigoare.


ANEXA A


Standarde

SR EN 1515-2:2002, Planşe şi imbinarea lor. Prezoane şi piulite.
Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane
şi piulite pentm flansele de oţel, desemnate prin PN

SR EN 1591-1:2002, Planşe şi imbinarea lor. Reguli de calcul ale
imbinarilor cu flanse circulare cu garnitura de
etansare. Partea 1: Metoda de calcul

SR EN 1779:2002, Examinari nedistructive. încercarea de etanseitate.
Criterii de alegere a metodei şi a tehnicii

SR EN 10213-1:1996, Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate
din oţel utilizate la presiune.
Partea 1: Generalitati

SR EN 10213-2:1996, Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate
din oţel utilizate la presiune.
Partea 2: Mãrci de oţel utilizate la temperatura
ambianta şi la temperaturi ridicate

SR EN 10213-3:1996, Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate
din oţel utilizate la presiune.
Partea 3: Mãrci de oţel utilizate la temperaturi
scãzute

SR EN 10213-4:1996, Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate
din oţel utilizate la presiune.
Partea 4: Mãrci de oteluri austenitice şi
austenito-feritice

SR EN 12392:2002, Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute
prin deformare plastica. Condiţii speciale pentru
produsele destinate fabricãrii echipamentelor
sub presiune
SR EN 12420:2002, Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate

STAS 2250-73, Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni
de încercare şi presiuni de lucru maxime admisibileANEXA B

Registru pentru evidenta supapelor de siguranta reparate┌───┬────────┬─────────┬────────┬─────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬────┐
│ │ │Agentul │ Nr. │Luna │Caracteris-│Lucrãri│Decla- │Numele│ │
│Nr.│Agent │economic │fabri- │ şi │ticile │ de │ratie │semna-│Alte│
│crt│economic│construc-│catie │anul │tehnice │repa- │ de │tura │men-│
│ │detina- │tor │al supa-│repa-│ ale │rare │confor-│ RSL │ti- │
│ │tor │ │pei/an │rati-│supapei │execu- │mitate │ │uni │
│ │ │ │fabri- │ ei │ de │tate │pentru │ │ │
│ │ │ │catie │ │siguranta │ │repa- │ │ │
│ │ │ │ │ │(DN,PN) │ │rare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Nr/data│ │ │
├───┼────────┼─────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────┴─────────┴────────┴─────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴────┘ANEXA C

Declaraţie de conformitate pentru repararea supapei de siguranta

Nr. ........ Data ..........
Agentul economic ........................................................
Adresa ..................................................................
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului ............................
Declaram pe propria rãspundere ca am reparat supapa de siguranta tip: ..... cu numãr de fabricaţie: ....... an de fabricaţie: ....... pentru ........ conform prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR.
Supapa de siguranta a fost reparatã şi verificata şi rezultatele sunt corespunzãtoare.
Verificarea supapei de siguranta menţionate anterior este valabilã pana la data de: ..............
Supapa de siguranta corespunde prevederilor prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR.
Prezenta declaraţie de conformitate este valabilã numai însoţitã de buletinul de verificare a supapei de siguranta nr.: ....... data: ....... (conform anexei J).

Director (Manager) Responsabil cu supravegherea
lucrãrilor autorizat de
ISCIR-INSPECT

Numele................. Nr. autorizaţie .........
Prenumele.............. Numele ..................
Data................... Prenumele ...............
(Semnatura şi ştampila) Data ..................
(Semnatura)


ANEXA D

Declaraţie de conformitate pentru verificarea
şi/sau reglarea supapei de siguranta
Nr. .... Data .....

Agentul economic ...................................................
Adresa .............................................................
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului .......................
Declaram pe propria rãspundere ca am verificat/reglat supapa de siguranta tip: ..... cu numãr de fabricaţie: ....... an de fabricaţie: .......... pentru ....., conform prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR.
Supapa de siguranta a fost verificata/reglata şi rezultatele sunt corespunzãtoare.
Verificarea/reglarea supapei de siguranta menţionate anterior este valabilã pana la data de: ...........
Supapa de siguranta corespunde prevederilor prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR.
Prezenta declaraţie de conformitate este valabilã numai însoţitã de buletinul de verificare/reglare a supapei de siguranta nr.: ...... data: ....... (conform anexei J).

Director (Manager) Responsabil cu supravegherea
lucrãrilor autorizat de
ISCIR-INSPECT

Numele ................. Nr. autorizaţie .........
Prenumele .............. Numele ..................
Data ................... Prenumele ...............
(Semnatura şi ştampila) Data ..................
(Semnatura)


ANEXA E

Registru
pentru evidenta supapelor de siguranta verificate şi/sau reglate┌───┬────────┬─────────┬────────┬─────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬────┐
│ │ │Agentul │ Nr. │Luna │Caracteris-│Numãrul│Decla- │Numele│ │
│Nr.│Agent │economic │fabri- │ şi │ticile │buleti-│ratie │semna-│Alte│
│crt│economic│construc-│catie │anul │tehnice │nului │ de │tura │men-│
│ │detina- │tor │al supa-│repa-│ ale │de ve- │confor-│ RSL │ti- │
│ │tor │ │pei/an │rati-│supapei │rifi- │mitate │ │uni │
│ │ │ │fabri- │ ei │ de │care şi│pentru │ │ │
│ │ │ │catie │ │siguranta │ data │repa- │ │ │
│ │ │ │ │ │(DN,PN) │emite- │rare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │rii │Nr/data│ │ │
├───┼────────┼─────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────┴─────────┴────────┴─────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴────┘ANEXA F┌─────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ ROMÂNIA │ │ │
│Inspecţia de stat pentru │ │ INSPECŢIA │
│ controlul │ │ TERITORIALĂ ........... │
│cazanelor, recipientelor │ Proces-verbal │ Adresa ................ │
│ sub presiune şi │ de verificare tehnica │ Telefon ............... │
│ instalaţiilor de │ nr. ................ │ Fax ................... │
│ ridicat │ │ │
│ -ISCIR- │ │ │
└─────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┘Încheiat astãzi ....... cu ocazia ........ efectuat în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 , <>Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 şi <>Decretului nr. 587/1973 , modificat şi completat prin <>Decretul nr. 417/1985 , aplicabile, şi Prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ..... tip ..... cu nr. de fabricaţie/inventar ....... şi cartea instalaţiei nr. ........... având parametrii ultimei verificãri ................
Denumirea agentului economic ...... din localitatea ...... str ....... nr. ........ judeţ/sector .......... cod fiscal ...........
Verificarea s-a efectuat la ......... din localitatea ....... str. ...... nr. ...... judeţ/sector ...................
Subsemnatul*1) ............... am constatat urmãtoarele:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Am dat urmãtoarele dispoziţii:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Dupã aceasta verificare s-a admis*2) .................................
Scadenta urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ................
Pentru aceasta verificare se va plati suma de .......... lei de cãtre ........ din localitatea ........ str. ........ nr. ........ judeţ/sector ......... în cont .......... deschis la Banca ......... filiala ............

Am luat la cunostinta

Organ de Directorul Responsabil cu Delegatul agentului
verificare agentului supravegherea şi economic montator,
economic sau verificarea reparator,
delegatul sau tehnica
........ ............. ............... .................
---------
*1) Funcţia, numele şi prenumele.
*2) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia


ANEXA G


Documente necesare autorizãrii (reautorizarii) agenţilor economici care
efectueazã activitãţile de reparare, verificare şi/sau reglare
a supapelor de siguranta

1) Adresa de solicitare în care trebuie sa se precizeze;
- domeniul de activitate pentru care se solicita autorizarea;
- datele agentului economic: adresa, telefon, fax, cont, banca;
2) Statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care sa fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care se solicita autorizarea (în copie);
3) Certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
4) Certificatul de înregistrare fiscalã sau Codul unic de înregistrare a agentului economic (în copie);
5) Procedura privind modul de efectuare a activitãţii solicitate (scop, domeniu de aplicare, documente de referinta, definiţii şi abrevieri, responsabilitãţi, descrierea activitãţii, înregistrãri eta);
6) Documentaţia tehnica a instalaţiei de verificare a supapelor de siguranta (standul de proba şi schema funcţionalã);
7) Documentele tehnice ale supapelor de siguranta care urmeazã a fi verificate pe standul de proba al agentului economic (sau declaraţiile de conformitate CE sau CS şi/sau certificatele de reglare la presiunea de lucru), dupã caz (în copie);
8) Buletinele de verificare metrologica pentru toate aparatele de mãsurare şi control utilizate la activitatea de reparare şi verificare tehnica periodicã a supapelor de siguranta;
9) Deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare ca operatori şi ca responsabil cu supravegherea lucrãrilor, emise de conducerea agentului economic conform modelului din anexa I (în copie);
10) Curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare (în original);
11) Diplomele de absolvire ale personalului propus pentru autorizare emise de cãtre unitãţile de învãţãmânt (în copie);
12) Document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioada nedeterminatã;
13) Lista completa cu personalul operator al agentului economic (sub forma de tabel), care va cuprinde: numele şi prenumele, funcţia, meseria.


ANEXA H

Model de autorizaţie pentru reparare, verificare şi/sau reglareANTET ISCIR-INSPECT ┌────────┐
Nr. ...... din ..... │ │
│ │
│ │
│ │
AUTORIZAŢIE └────────┘
(Conform procesului-verbal nr. .... din .....)

1 Agentul economic: (Denumirea şi adresa)
(RC J..... ;CF R....)
(telefon:...; fax:........)
(eventual: adresa punctului de lucru)

2 Domeniul autorizaţiei:
- Repararea supapelor de siguranta tip : ..... construite de: .........,
- Verificarea numai la deschidere-închidere a supapelor de siguranta tip: ....... construite de: ...................,
- Reglarea supapelor de siguranta tip: ...... construite de: ...... supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR, având urmãtorii parametri: .....................................

3 Responsabil autorizat: ........................................
(numele responsabilului autorizat)

4 Menţiuni: Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI dacã nu este anunţatã în termen de 15 zile de la producere şi confirmatã în termen de 30 de zile de cãtre ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentanţii sãi legali, împreunã cu persoanele autorizate rãspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

5 Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: ........(maxim 2 ani).


INSPECTOR DE STAT ŞEF, Inspector Şef ISCIR-INSPECT,

Inspector de specialitate.


ANEXA I


Decizie pentru numirea responsabilului cu
supravegherea lucrãrilor (RSL) şi a responsabilului
tehnic cu sudura (RTS)

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

DECIZIE
Nr. .... din ....

Agentul economic ....... reprezentat prin ......... manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la utilizarea în condiţii de securitate a supapelor de siguranta, prin care agenţii economici care deţin şi utilizeazã aceste supape de siguranta sunt obligaţi sa numeascã personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate) pentru activitatea de supraveghere a lucrãrilor de reparare şi/sau verificare a supapelor de siguranta, care sa fie autorizat de ISCIR-INSPECT în vederea aplicãrii prevederilor prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR,

DECIDE:

1 Domnul(Doamna) .......... de specialitate ........ având funcţia de ......... începând cu data de ...... se numeşte responsabil cu supravegherea lucrãrilor de reparare şi/sau verificare a supapelor de siguranta (sau responsabil tehnic cu sudura) din cadrul ........ urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
2 Responsabilul cu supravegherea lucrãrilor de reparare şi/sau verificare a supapelor de siguranta (sau responsabilul tehnic cu sudura) este obligat sa cunoascã şi sa aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezulta din prevederile acestei prescripţii tehnice.
3 Activitatea responsabilului cu supravegherea lucrãrilor de reparare şi/sau verificare a supapelor de siguranta (sau responsabilul tehnic cu sudura) va fi coordonata şi indrumata din partea conducerii agentului economic de ........ care rãspunde împreunã cu acesta de luarea mãsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR,
4 încãlcarea obligaţiilor prevãzute în prescripţia tehnica PT C 7-2003, Colecţia ISCIR, atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau penalã a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anuleazã decizia anterioarã nr. ..... din ...... şi devine definitiva dupã autorizarea responsabilului cu supravegherea lucrãrilor de cãtre ISCIR-INSPECT.

MANAGER, OFICIU JURIDIC,
(Numele, prenumele, (Numele, prenumele şi
semnatura şi ştampila) semnatura)


ANEXA J

BULETIN DE VERIFICARE/REGLARE
Nr. ..../........

În conformitate cu prevederile legale privind rãspunderea asumatã pentru verificarea supapei de siguranta tip: ......, serie de fabricaţie: ........, data fabricaţiei: ..........., acesta îndeplineşte condiţia de încadrare în câmpul de toleranta pentru presiunea de deschidere, în concordanta cu prevederile prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR.
Prin prezentul buletin de verificare, agentul economic: ......... cu autorizaţia emisã de ISCIR-INSPECT nr. ....../....., garanteazã ca supapa de siguranta menţionatã anterior are presiunea de reglare de: ........ şi poate funcţiona pana la data de ..........
Rezultatele obţinute la verificãrile efectuate pentru stabilirea încadrãrii presiunii de reglare a supapei de siguranta în câmpul de toleranta admis sunt:

┌─────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Operatia │ Presiunea de deschidere │ Presiunea de închidere │
│ executatã │ masurata │ masurata │
├──────────────┬──────┼───────────────────┬──────┼─────────────────────┬──────┤
│Verificarea │1) │ Presiunea de │1) │ Presiunea de │1) │
│presiunii de ├──────┤deschidere maxima ├──────┤ închidere minima ├──────┤
│ reglare │2) │ admisã │2) │ admisã │2) │
│ ├──────┤ ├──────┤ ├──────┤
│ │3) │ │3) │ │3) │
│ ├──────┤ ├──────┤ ├──────┤
│ │4) │ │4) │ │4) │
│ ├──────┤ ├──────┤ ├──────┤
│ p(1)= ..bar │5) │ ..........bar │5) │ ......... bar │5) │
└──────────────┴──────┴───────────────────┴──────┴─────────────────────┴──────┘Prezentul buletin de verificare/reglare atesta faptul ca supapa de siguranta corespunde scopului pentru care a fost construitã şi se încadreazã în câmpul de toleranta prevãzut de prescripţia tehnica PT C 7-2003, Colecţia ISCIR.


Responsabil cu supravegherea Executant
lucrãrilor autorizat de ISCIR-INSPECT

(Numele, prenumele, (Numele, prenumele şi
şi semnatura) semnatura)


ANEXA K

(Informativa)

Terminologie suplimentarã


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Termen Simbol Definitie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Abaterea maxima a valorii presiunii
de deschidere la deschideri repetate
1 Abaterea presiunii de reglare a ale supapei fata de presiunea de
reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Debitul de masa al fluidului de
încercare evacuat prin supapa şi
Capacitatea de evacuare G(m) mãsurat în timpul incercarii de
2 masurata determinare a coeficientului
experimental de scurgere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Debitul de masa al fluidului de
încercare care teoretic poate
Capacitatea de evacuare G(t) fi evacuat prin supapa, calculat
3 teoreticã pentru condiţiile de încercare,
fãrã a lua în considerare pierderile
hidraulice în supapa.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Debitul garantat al fluidului de
lucru, evacuat prin supapa la
4 Capacitatea de evacuare G presiunea de descãrcare corespun-
zatoare presiunii de reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Coeficient de corectie a Raportul între presiunea de reglare
presiunii de reglare pe stand şi presiunea de declansare
5 funcţie de temperatura K(rt) în instalatie, în aceleaşi condiţii
de contrapresiune.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6 Coeficient experimental de α(e) Raportul între capacitatea de
scurgere evacuare masurata şi capacitatea de
evacuare teoreticã, determinat prin
încercãri.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Coeficientul de scurgere pe baza
cãruia se face calculul de alegere a
unei supape de siguranta. Valoarea
acestuia se stabileşte la evaluarea
7 Coeficient de scurgere atestat α conformitatii şi reprezintã, de
regula, 90% din coeficientul de
scurgere experimental.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contrapresiunea existenta la partea
p(c1) de ieşire a corpului supapei, înainte
8 Contrapresiune la deschidere de deschiderea acesteia.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p(c) Presiunea manometrica masurata
9 Contrapresiune imediat în amonte de supapa.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contrapresiunea maxima creata în
10 Contrapresiune la descãrcare p(c2) timpul descãrcãrii supapei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Valoarea maxima a contrapresiunii la
11 Contrapresiunea maxima p(cmax) care poate funcţiona supapa.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Diferenţa între contrapresiunea la
descãrcare şi contrapresiunea la
12 Creşterea contrapresiunii la b(3) deschidere, exprimatã procentual în
descãrcare raport cu presiunea de reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Diferenţa între presiunea de
b(1) descãrcare şi presiunea de
13 Creşterea presiunii la deschidere, exprimatã procentual în
deschidere raport cu presiunea de reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
h Drumul parcurs de ventil dupã
14 Cursa desprinderea acestuia de pe scaun.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cursa la care, în condiţii de
funcţionare se termina procesul de
deschidere a supapei. Procesul de
deschidere se considera terminat:
15 Cursa de descãrcare h(d) 1) în momentul când ventilul ajunge
la cursa limita [h(d)=h(c)], dacã la
cursa limita b(1) ≤ limita admisã;
2) în momentul când se realizeazã
b(1)=limita admisã, dacã h(d) < h(c).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16 Cursa limita h(c) Cursa maxima limitatã prin
construcţia supapei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17 Diametrul minim de, Diametrul interior minim în orice
scurgere d secţiune perpendiculara pe
axa scaunului, în dreptul sau
înaintea acestuia.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18 Diametrul nominal DN Diametrul nominal al racordului de
intrare al supapei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19 Domeniul de reglare a Limitele valorii presiunii de
presiunii de deschidere - deschidere între care supapa
poate fi reglata pentru deschidere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20 Fluid de încercare Fluidul cu care se admite a se
- efectua una din incercarile prevãzute
de prezenta prescripţie tehnica.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21 Fluid de lucru - Fluidul cu care poate funcţiona
supapa.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de lucru la care supapa
începe sa se deschidã. Se considera
ca supapa începe sa se deschidã în
momentul în care cursa are o valoare
22 Presiunea de deschidere p(1) masurabila sau când efectul produs
de deschidere este sesizat, fiind
diferit de efectul produs de
neetanseitatea ventilului pe scaun.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de deschidere a unei supape
în condiţiile de funcţionare ale
instalaţiei. Aceasta diferã de
presiunea de reglare, fiind
23 Presiunea de declansare p(L1) influentata de contrapresiunea la
deschidere şi de temperatura
fluidului de lucru.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de lucru la care se termina
24 Presiunea de descãrcare p(2) procesul de deschidere al supapei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de lucru la care, dupã o
25 Presiunea de închidere p(3) deschidere la cursa de descãrcare,
supapa se închide etans.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26 Presiunea de lucru p(L) Presiunea manometrica masurata
imediat în aval de supapa.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de lucru maxima la care
poate funcţiona supapa pe timp
nelimitat, la temperatura de lucru a
p(Lmax) fluidului, în condiţiile prevãzute de
27 Presiunea de lucru maxima STAS 2250 sau de documentaţia de
execuţie a supapei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de lucru maxima admisibilã
exprimatã în bar la temperatura de
200°C, în condiţiile prevãzute în
28 Presiunea nominalã PN STAS 2250. Aceasta este o mãrime
conventionala care constituie un
criteriu de clasificare a supapelor,
precum şi baza calculului de
rezistenta al supapei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de deschidere la
temperatura ambianta şi la
29 Presiunea de reglare p(r) funcţionare fãrã contrapresiune la
deschidere, prestabilita prin reglare
şi marcata pe supapa.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Diferenţa între presiunea de
deschidere şi presiunea de
Scãderea presiunii la b(2) închidere, exprimatã procentual în
30 închidere raport cu presiunea de reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Aria minima neobturata formatã între
31 Secţiunea laterala ventil şi scaun când ventilul este
- ridicat la cursa de descãrcare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Aria minima a orificiului supapei în
32 Secţiunea de scurgere orice secţiune perpendiculara pe axa
A scaunului, în dreptul acestuia sau
în amonte de acesta.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Armatura destinatã instalaţiilor sub
presiune care fãrã aportul altei
energii decât cea a fluidului de
lucru se deschide automat şi
descarca, într-un circuit secundar,
surplusul de fluid din circuitul
principal al instalaţiei.
33 Supapa de descãrcare - Supapele de descãrcare nu fac
obiectul prescripţiei tehnice
PT C 7-2003. Se asimileazã supapelor
de descãrcare şi supapele de
siguranta care protejeaza
instalaţiile sub presiune care nu
sunt supuse supravegherii din partea
ISCIR-INSPECT.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Armatura destinatã instalaţiilor sub
presiune care fãrã aportul altei
energii decât cea a fluidului de
lucru se deschide automat şi descarca
o cantitate de fluid astfel încât
sa se previnã depãşirea accidentala
a presiunii maxime admisibile a
34 Supapa de siguranta - instalaţiei. Dupã restabilirea
condiţiilor normale de presiune,
supapa se închide automat intrerupand
descãrcarea în continuare a fluidului
din instalatia sub presiune.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supapa de siguranta care este
actionata direct de fluidul de lucru
prin forta de deschidere exercitatã
de acesta asupra ventilului, cãreia
Supapa de siguranta cu - i se opune o forta de închidere
35 acţiune directa exercitatã de o greutate, de un
resort sau de o parghie cu
contragreutate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
36 Supapa de siguranta Supapa de siguranta cu acţiune
pilotata - indirecta comandata de o supapa cu
acţiune directa (supapa pilot).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supapa de siguranta cu acţiune
indirecta comandata de la distanta
37 Supapa de siguranta cu - de aparate care sesizeazã presiunea
impuls în diferite puncte ale instalaţiei
şi transmit un impuls de comanda la
atingerea presiunii de reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
38 Supapa de siguranta cu Supapa de siguranta a carei
acţiune indirecta funcţionare este comandata de
- un dispozitiv automat acţionat de
fluidul de lucru.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
39 Supapa de siguranta cu Supapa de siguranta care dupã
deschidere brusca declansare se deschide brusc
- pana la cursa de descãrcare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supapa de siguranta care la cursa de
descãrcare asigura o secţiune
40 Supapa de siguranta cu - laterala mai mare decât sau cel puţin
deschidere completa egala cu secţiunea de scurgere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
41 Supapa de siguranta cu Supapa de siguranta care la cursa de
deschidere incompleta - descãrcare are o secţiune laterala
mai mica decât secţiunea de scurgere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supapa de siguranta la care
deschiderea se face progresiv pe
42 Supapa de siguranta cu mãsura ce creste presiunea. Cursa
deschidere proporţionalã - acestor supape creste aproximativ
proporţional cu depãşirea presiunii
de reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
43 Supapa de siguranta Supapa de siguranta fãrã racord de
deschisã - evacuare, la care evacuarea se face
direct în atmosfera.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supapa de siguranta la care presiunea
de deschidere nu este influentata de
44 Supapa de siguranta valoarea contrapresiunii la
echilibrata deschidere (de exemplu: supape cu
burduf sau cu piston).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
45 Supapa de siguranta etansa - Supapa de siguranta la care spaţiul
din aval de ventil este etans
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
46 Supapa de siguranta închisã Supapa de siguranta la care evacuarea
- fluidului se face printr-un racord.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supapa de siguranta cu acţiune
directa la care forta de etansare
47 Supapa de siguranta cu este marita prin intermediul unei
încãrcare suplimentarã - încãrcãri suplimentare controlate
prin actionare indirecta.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
48 Supapa de siguranta Supapa de siguranta la care spaţiul
neetansa - supapei din aval de ventil este
neetans.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
49 Temperatura de lucru t(L) Temperatura fluidului din instalatia
sub presiune în amonte de supapa.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
50 Temperatura de lucru Temperatura maxima admisã de lucru
maxima t(Lmax) la care supapa poate funcţiona pe
timp nelimitat.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
51 Temperatura de lucru Temperatura minima admisã de lucru
minima t(Lmin) la care supapa poate funcţiona pe
timp nelimitat.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA L

(Informativa)

Simboluri, unitãţi de mãsura şi relaţii de calcul


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unitate
Simbol de Termen Relatie de calcul
mãsura
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a bar Abaterea presiunii ● La livrare:
de reglare a=p(1max)-p(r) sau a=p(1min)-p(r)
● La încercãri functionale:
p(1max) - p(1min)
a= ± ──────────────────
2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A mmp Secţiunea de scurgere
n.d^2
A = ─────
4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b(1) % Creşterea presiunii la p(2max) - p(r)
deschidere b(1) = - ────────────── . 100
──── p(r)
bar b(1) = p(2max)- p(r)(la p(r) < 3 bar)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b(2) % Scãderea presiunii la P(r) - P(3min)
închidere b(2) = ────────────── . 100
P(r)
────
bar b(2) = p(r)- p(3min)(la p(r) < 3 bar)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b(3) % Creşterea contrapresi-
unii la descãrcare p(c2) -p(c1)
b(3) = ──────────── . 100
P(r)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c N/mm Constanta de elastici-
tate a arcului sau a
sistemului elastic -
"arc+burduf metalic"
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d mm Diametrul minim de
scurgere
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DN mm Diametrul nominal -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G kg/h Capacitatea de evacuare A se vedea anexa N.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G(m) kg/h Capacitatea de evacuare
masurata
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G(t) kg/h Capacitatea de evacuare ● Pentru gaze:
teoreticã p(i)-p(b)
G(t)=509.psi.A.──────────
radical R.[t(l)+273]

● Pentru vapori:
p(i)+p(b)
G(t)1,6.psi.A.radical──────────
V(i)
● Pentru lichide:

G(t)-1,61.A.radical p.[P(i)-P(e)]
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
h(c) mm Cursa limita -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
h(d) mm Cursa de descãrcare -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
k - Coeficientul adiabatic C(p)
al fluidului k = ───
C(v)
Valori conform anexei O.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
k(rt) - Coeficientul de corectie P(r)
al presiunii de reglare K(rt) = ───-
funcţie de temperatura P(LI)
de regula k(rt) = 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K - Coeficientul de simili- d
tudine pentru arcuri de K=[p(r) + 1]──
supape de siguranta c
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K(min) - Coeficientul de simili-
tudine corespunzãtor d
limitei inferioare a K(min)=[p(min)+1)──
domeniului de reglare c
a arcului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K(max) - Coeficientul de simili-
tudine corespunzãtor d
limitei inferioare a K(max)=[p(max)+1)──
domeniului de reglare c
a arcului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
M kg/ Masa molara Valori conform anexei O.
kmol
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(1) bar Presiunea de deschidere -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(1max) bar Valoarea maxima,
şi respectiv minima a
p(1min) presiunii de deschidere -
masurata la 5 deschideri
-inchideri succesive.
La supapele de siguranta
echilibrate este valoa-
rea maxima, respectiv
minima masurata la cele
5 deschideri-inchideri
efectuate fãrã
contrapresiune la
deschidere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(2) bar Presiunea de descãrcare -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(2max) bar Valoarea maxima a
presiunii de descãrcare
masurata la 5 deschideri -
succesive. La supapele
de siguranta echilibrate
este valoarea maxima
masurata la toate
deschiderile efectuate
cu sau fãrã contrapre-
siune la deschidere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p(3) bar Presiunea de închidere -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p(3min) bar Valoarea minima a presi- -
unii de închidere
masurata la 5 deschideri
-inchideri succesive.
La supapele de siguranta
echilibrate este
valoarea minima masurata
la toate deschiderile
efectuate cu sau fãrã
contrapresiune la
deschidere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(b) bar Presiunea barometrica -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(c1) bar Contrapresiunea la
deschidere -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p(c2) bar Contrapresiunea la
descãrcare -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(cmax) bar Contrapresiunea maxima -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p(e) bar Contrapresiunea masurata
în timpul determinãrii -
lui α(e)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(i) bar Presiunea de lucru
masurata în timpul -
determinãrii lui α(e)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(L) bar Presiunea de lucru
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(L1) bar Presiunea de declansare ● La supape neechilibrate:
P(r)
P(L1) = ──── + P(c1)
K(n)

● La supape echilibrate:
P(r)
P(L1) = ────
K(n)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(Lmax) bar Presiunea de lucru
maxima -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PN bar Presiunea nominalã -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p(r) bar Presiunea de reglare La încercãri functionale:
P(1max)+P(1mm)
P(r) = ───────────────
2

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(max) bar Limitele domeniului de
şi reglare a unui arc -
P(min)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Q l/min Debitul maxim de lichid
necesar a fi evacuat de -
supapa de siguranta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Q(m) kg/h Debitul de masa maxim -
necesar a fi evacuat de
supapa de siguranta
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
R J/kg,K Constanta gazului Valori conform anexei O.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t(i) °C Temperatura fluidului -
la intrarea în supapa de
siguranta în timpul
determinãrii lui α(e)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t(L) °C Temperatura de lucru -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t(Lmax) °C Temperatura de lucru -
şi maxima şi minima
t(Lmin)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
V(1) mc/kg Volumul specific al
fluidului de încercare
la presiunea p(i)+p(b)
şi la temperatura t
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
α Coeficientul de scurgere
atestat De regula α = 0,9 α(e)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
α(e) Coeficient de scurgere G(m)
experimental α(e) = ────
G(t)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
â Raportul presiunilor ● La încercãri functionale:
absolute dupã şi înainte P(e) + P(b)
de supapa de siguranta â = ───────────
P(i) + P(b)
● La funcţionare în instalatie:
P(e2) + 1
â = ───────────
p
P conform anexei N, pct. N.1.1.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
â(cr) Raportul critec 2 k
â(cr) = [─────]^────
k + 1 k -1

Valori conform anexei O.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
psi Coeficientul în relaţia ● Pentru â ≤ â(cr):
debitului
2 k k
psi=psi(max).[───]^───radical───
k+1 k-1 k+1

● Pentru â > â(cr):
k 2 k+1
psi= radical───(â^── - â^───)
k+1 k k
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ro kg/mc Densitatea lichidului -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA M

(Informativa)

Relaţii de calcul pentru alegerea supapelor de siguranta

NOTE: 1) Simboluri şi unitãţi de mãsura conform anexei L.
2) Proprietãţile fluidelor conform anexei N.

M.1 Secţiunea de scurgere aleasã A
M.1.1 Pentru gaze :


0,1792 Q(m) t(Lmax) +273


A ≥ ─────── . ────. radical Z───────────── (mmp)
a.psi P M

unde:
P = presiunea absolutã de descãrcare (bar)
De regula: P=1, 1p(r)+1 (bar)
Z = coeficient de corectie pentru gaze reale; acoperitor Z = 1

M.1.2 Pentru vapori:

0,6211 V(L)
A ≥ ─────── . Q(m). radical ───── (mmp)
a.psi P

unde:
P = conform pct. M.1.1
V(L)= volumul specific al vaporilor la presiunea P şi la temperatura.

M.1.3 Pentru abur saturat:
Q(m)
A ≥ 1,905 ──-─ (mm2)
α.P

M.1.4 Pentru lichide (cu vascozitate < 5 cSt):

0,6211 Q(m)
A ≥ ─────── . ──────────────── (mmp)
α radical p.deltaP


sau

0,03727 p
A ≥ ─────── . Q . radical ──── (mmp)
α deltaP

unde:
Delta P = cãderea de presiune în supapa de siguranta în timpul descãrcãrii (bar)

De regula: Delta P = 1,1.p(r)-p(c2) (bar)

M.2 Capacitatea de evacuare garantatã G

M.2.1 Pentru gaze:


M
G = 5,58.α.psi.A.P. radical Z───────────── (kg/h)
t(Lmax) + 273

unde : P şi Z conform pct. M.1.1

M.2.2 Pentru vapori:

P
G = 1,61.α.psi.A. radical ──── (kg/h)
V(L)

unde: P şi V(L) conform pct. M.1.1 şi M.1.2

M.2.3 Pentru abur saturat:

G = 0,525.α.A.P (kg/h)

unde. P conform pct. M.1.1

M.2.4 Pentru lichide (cu vascozitate < 5 cSt):

G= 1,61.α.A. radical p.DeltaP (kg/h)

unde. Delta P confonn pct M.1.4


ANEXA N

Proprietãţile unor fluide


N.1 Gaze

Tabelul 1

┌──┬──────────────────────┬──────────┬───────┬───────┬────────┬────┬─────┬─────┐
│N │ │ │ │Densi- │ │ │ │ │
│r.│ │ │Masa │tatea │Constan-│k= │ │psi( │
│c │ Denumirea │ Formula │molara │ ro │ ta │c(p)│â(cr)│ max)│
│r │ gazului │ chimica │ M │la 0°C │gazului,│ / │ │ │
│t.│ │ │(kg/ │şi 760 │ R │c(v)│ │ │
│ │ │ │kmol) │mmHg │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(kg/mc)│ │ │ │ │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 1│Acetilena │C(2)H(2) │ 26,04│ 1,1709│ 319,559│1,23│0,559│0,463│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 2│Acid bromhidric │HBr │ 80,924│ 3,6440│ 102,872│1,36│0,535│0,479│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 3│Acid clorhidric │HCl │ 36,465│ 1,6391│ 228,005│1,42│0,525│0,487│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 4│Acid iodhidric │HI │ 127,93│ 5,7890│ 65,116│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 5│Aer │ │ 28,96│ 1,2928│ 187,041│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 6│Amoniac │NH(3) │ 17,031│ 0,7714│ 488,175│1,32│0,542│0,474│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 7│Argon │Ar │ 39,944│ 1,7839│ 208,195│1,67│0,487│0,514│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 8│Azot │N(2) │ 28,016│ 1,2505│ 296,749│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 9│Dioxid de carbon │CO(2) │ 44,01│ 1,9748│ 188,778│1,31│0,544│0,472│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│10│Dioxid de sulf │SO(2) │ 64,06│ 2,9263│ 129,840│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│11│i-butan │C(4)H(10) │ 58,12│ 2,6680│ 143,177│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│12│n-butan │C(4)H(10) │ 58,12│ 2,7030│ 143,177│1,11│0,583│0,446│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│13│Clor │Cl(2) │ 70,914│ 3,2200│ 117,288│1,34│0,539│0,477│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│14│Clorura de metil │CH(3)Cl │ 50,49│ 2,3070│ 164,752│1,20│0,565│0,459│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│15│Clorura de nitrosil │NOCl │ 65,465│ 2,9919│ 126,800│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│16│Cianogen, dicianura │C(2)N(2) │ 52,04│ 2,3200│ 162,790│1,26│0,553│0,467│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│17│Difluordiclormetan │CF(2)Cl(2)│ 20,92│ 5,0830│ 68,771│1,14│0,576│0,450│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│18│Etan │C(2)H(6) │ 30,07│ 1,3560│ 276,744│1,22│0,561│0,461│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│19│Eter dimetilic │C(2)H(6)O │ 46,07│ 2,1097│ 180,442│1,11│0,583│0,446│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│20│Etilenã │C(2)H(4) │ 28,05│ 1,2605│ 296,651│1,24│0,557│0,464│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│21│Fluor │F(2) │ 38,00│ 1,6950│ 218,688│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│22│Fluorura de metil │CH(3)F │ 34,03│ 1,3450│ 244,284│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│23│Heliu │He │ 4,002│ 0,1785│2079,010│1,66│0,488│0,513│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│24│Hidrogen │H(2) │ 2,0156│0,08987│4121,735│1,41│0,527│0,485│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│25│Hidrogen arsemat │H(3)As │ 77,93│ 3,4800│ 106,892│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│26│Hidrogen fosfat │PH(3) │ 34,04│ 1,5300│ 244,186│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│27│Hidrogen sulfurat │H(2)S │ 34,08│ 1,5392│ 244,186│1,30│0,546│0,472│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│28│Kripton │Kr │ 83,70│ 3,7400│ 100,322│1,68│0,485│0,515│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│29│Metan │CH(4) │ 16,04│ 0,7168│ 518,722│1,30│0,546│0,472│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│30│Metilamina │CH(5)N │ 31,06│ 1,3900│ 267,722│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│31│Neon │Ne │ 20,183│ 0,8999│ 411,683│1,67│0,487│0,514│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│32│Monooxid de azot │NO │ 30,008│ 1,3402│ 277,136│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│33│Monooxid de carbon │CO │ 28,01│ 1,2500│ 296,945│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│34│Oxigen │O(2) │ 32,00│1,42895│ 259,778│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│35│Oxisulfura de carbon │COS │ 60,07│ 2,7200│ 139,254│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│36│Ozon │O(3) │ 48,00│ 2,2200│ 173,382│1,29│0,548│0,471│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│37│Propan │C(3)H(8) │ 44,09│ 2,0190│ 188,778│1,14│0,576│0,450│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│38│Propilenã │C(3)H(6) │ 42,08│ 1,9150│ 197,996│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│39│Protoxid de azot │N(2)O │ 44,016│ 1,9780│ 188,876│1,31│0,544│0,473│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│40│Xenon │Xe │ 131,3│ 5,8900│ 63,841│1,66│0,488│0,513│
└──┴──────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴────┴─────┴─────┘OBSERVATIE : Atunci când k este necunoscut, se considera acoperitor k=1,01 (a se vedea tabelul 2 poz. 5 de la pct. O.2).

N.2 Vapori

Tabelul 2


┌────┬───────────────────────┬────────┬──────────┬────────────┐
│Nr │ │ │ │ │
│crt.│ Denumire │ k │ â(cr) │ psi(max) │
├────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1 │ Abur saturat uscat │ 1,14 │ 0,576 │ 0,450 │
├────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2 │ Abur supraincalzit │ 1,30 │ 0,546 │ 0,473 │
├────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│3 │ Difil │ 1,05 │ 0,596 │ 0,437 │
├────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│4 │ Freon │ 1,10 │ 0,585 │ 0,444 │
├────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│5 │ Vapori cu k necunoscut│ 1,01 │ 0,604 │ 0,430 │
└────┴───────────────────────┴────────┴──────────┴────────────┘------------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016