Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3 din 9 august 2013  privind modificarea si completarea anexei la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 3 din 9 august 2013 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 14 august 2013
    Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, şi ale art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, se modifică şi se completează potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă de la 30 iunie 2013, al cărei termen de depunere este până la data de 16 august 2013.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   Preşedintele Consiliului de administraţie
                        al Băncii Naţionale a României,
                           Mugur Constantin Isărescu


    Bucureşti, 9 august 2013.
    Nr. 3.


    ANEXĂ

             Modificări şi completări ale anexei la Ordinul Băncii
                    Naţionale a României nr. 10/2012 pentru
       aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil
                        entităţilor ce intră în sfera de
              reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României


    1. La capitolul I punctul 4.6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În formularul «Date informative», la poziţiile 101, 102 şi 103, col. 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora."

    2. La capitolul I punctul 4.6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1 ) Poziţia 103 din formularul «Date informative» se completează numai de către entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero)."

    3. La capitolul II, modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 - "Date informative", aplicabil instituţiilor de credit, se modifică şi va avea următorul cuprins:

                               "DATE INFORMATIVE


    30 - lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┐
│ I. Date privind rezultatul înregistrat │Cod poziţie│Număr unităţi│ Sume │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤
│Unităţi care au înregistrat profit │ 101 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤
│Unităţi care au înregistrat pierdere │ 102 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤
│Unităţi care nu au înregistrat nici profit, │ │ │ │
│nici pierdere │ 103 │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┘
┌───────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────────────────────┐
│ │ │ │ din care: │
│ │ │ ├───────────┬───────────┤
│ II. Date privind plăţile restante │ Cod │ Total │ pentru │ pentru │
│ │poziţie│col. 2+3│activitatea│activitatea│
│ │ │ │ curentă │ de │
│ │ │ │ │ investiţii│
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la │ │ │ │ │
│216+221+222+227), din care: │ 201 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), │ │ │ │ │
│din care: │ 202 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 30 de zile │ 203 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 90 de zile │ 204 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 1 an │ 205 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor│ │ │ │ │
│sociale - total (poz. 207 la 211), din care: │ 206 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - contribuţii pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │
│stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte │ │ │ │ │
│persoane asimilate │ 207 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - contribuţii pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ │
│sociale de sănătate │ 208 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - contribuţia pentru pensia suplimentară │ 209 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - contribuţii pentru bugetul asigurărilor │ │ │ │ │
│pentru şomaj │ 210 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - alte datorii sociale │ 211 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor │ │ │ │ │
│speciale şi alte fonduri │ 212 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 213 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ │
│la bugetul de stat │ 214 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ │
│la bugetele locale │ 215 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - │ │ │ │ │
│total (poz. 217 la 220), din care: │ 216 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - restante până la 30 de zile │ 217 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - restante după 30 de zile │ 218 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - restante după 90 de zile │ 219 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - restante după 1 an │ 220 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│primite │ 221 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Depozite băneşti primite nerambursate la │ │ │ │ │
│scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care: │ 222 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - restante până la 30 de zile │ 223 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - restante după 30 de zile │ 224 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - restante după 90 de zile │ 225 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - restante după 1 an │ 226 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti │ │ │ │ │
│primite │ 227 │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ III. Număr mediu de salariaţi │Cod poziţie│30 iunie an│30 iunie an│
│ │ │ precedent │ curent │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Număr mediu de salariaţi │ 301 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul │ │ │ │
│perioadei, respectiv la data de 30 iunie │ 302 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei │Cod poziţie│ Sume │
│ de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante │ │ - lei - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române│ │ │
│către persoanele fizice nerezidente, din care: │ 401 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 402 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române│ │ │
│către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ 403 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 404 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române│ │ │
│către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: │ 405 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 406 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române│ │ │
│către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ 407 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 408 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane nerezidente, din care: │ 409 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 410 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevede- │ │ │
│rilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul │ │ │
│fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: │ 411 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 412 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 413 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 414 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane juridice nerezidente, din care: │ 415 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 416 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru │ │ │
│bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: │ 417 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la │ │ │
│bugetul de stat │ 418 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane nerezidente, din care: │ 419 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 420 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii│ │ │
│Europene, din care: │ 421 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 422 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: │ 423 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente │ │ │
│activelor │ 424 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- subvenţii aferente veniturilor, din care: │ 425 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) │ 426 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele │ │ │
│prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative │ │ │
│în vigoare, din care: │ 427 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau │ │ │
│integral de stat │ 428 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat │ 429 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│ V. Tichete de masă │Cod poziţie│ Sume │
│ │ │ - lei - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor │ 501 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│ VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea │ Cod │ Sume │
│ de cercetare-dezvoltare***) │poziţie│ - lei - │
│ │ ├───────────┬───────────┤
│ │ │30 iunie an│ 30 iunie │
│ │ │ precedent │ an curent │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │ 601 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- din fonduri publice │ 602 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- din fonduri private │ 603 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│ │ │ Sume │
│ │ Cod │ - lei - │
│ VII. Cheltuieli de inovare****) │poziţie├───────────┬───────────┤
│ │ │30 iunie an│ 30 iunie │
│ │ │ precedent │ an curent │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din │ │ │ │
│care: │ 701 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei │ 702 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul │ │ │ │
│perioadei │ 703 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei │ 704 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│ │ │ Sume │
│ VIII. Informaţii privind cheltuielile │ Cod │ - lei - │
│ cu colaboratorii │poziţie├───────────┬───────────┤
│ │ │30 iunie an│ 30 iunie │
│ │ │ precedent │ an curent │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii │ 801 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│ │ │ Sume │
│ IX. Informaţii privind bunurile │ Cod │ - lei - │
│ din domeniul public al statului │poziţie├───────────┬───────────┤
│ │ │30 iunie an│ 30 iunie │
│ │ │ precedent │ an curent │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului │ │ │ │
│aflate în administrare │ 901 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului │ │ │ │
│aflate în concesiune │ 902 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului │ │ │ │
│închiriate │ 903 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘

--------
    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.


             Administrator, Întocmit,
         .................... ......................
   (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

           Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional
                                                    ................................


    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."

    4. La capitolul III, modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 - "Date informative", aplicabil entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi, respectiv, la capitolul IV, modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 - "Date informative", aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

                               "DATE INFORMATIVE


    30 - lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┐
│ I. Date privind rezultatul înregistrat │Cod poziţie│Număr unităţi│ Sume │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤
│Unităţi care au înregistrat profit │ 101 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤
│Unităţi care au înregistrat pierdere │ 102 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┤
│Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici │ │ │ │
│pierdere │ 103 │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┘
┌───────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────────────────────┐
│ │ │ │ din care: │
│ │ │ ├───────────┬───────────┤
│ II. Date privind plăţile restante │ Cod │ Total │ pentru │ pentru │
│ │poziţie│col. 2+3│activitatea│activitatea│
│ │ │ │ curentă │ de │
│ │ │ │ │ investiţii│
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la │ │ │ │ │
│216+221), din care: │ 201 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), │ │ │ │ │
│din care: │ 202 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 30 de zile │ 203 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 90 de zile │ 204 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - peste 1 an │ 205 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor│ │ │ │ │
│sociale - total (poz. 207 la 211), din care: │ 206 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - contribuţii pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │
│stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte │ │ │ │ │
│persoane asimilate │ 207 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - contribuţii pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ │
│sociale de sănătate │ 208 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - contribuţia pentru pensia suplimentară │ 209 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - contribuţii pentru bugetul asigurărilor │ │ │ │ │
│pentru şomaj │ 210 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - alte datorii sociale │ 211 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor │ │ │ │ │
│speciale şi alte fonduri │ 212 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 213 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ │
│la bugetul de stat │ 214 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ │
│la bugetele locale │ 215 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă │ │ │ │ │
│total (poz. 217 la 220), din care: │ 216 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - restante până la 30 de zile │ 217 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - restante după 30 de zile │ 218 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - restante după 90 de zile │ 219 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ - restante după 1 an │ 220 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│primite │ 221 │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ III. Număr mediu de salariaţi │Cod poziţie│30 iunie an│30 iunie an│
│ │ │ precedent │ curent │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Număr mediu de salariaţi │ 301 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul │ │ │ │
│perioadei, respectiv la data de 30 iunie │ 302 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei │Cod poziţie│ Sume │
│ de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante │ │ - lei - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române│ │ │
│către persoanele fizice nerezidente, din care: │ 401 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 402 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române│ │ │
│către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ 403 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 404 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române│ │ │
│către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: │ 405 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 406 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române│ │ │
│către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ 407 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 408 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane nerezidente, din care: │ 409 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 410 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane juridice nerezidente, potrivit │ │ │
│prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, │ │ │
│din care: │ 411 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 412 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 413 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 414 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane juridice nerezidente, din care: │ 415 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 416 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru │ │ │
│bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: │ 417 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la │ │ │
│bugetul de stat │ 418 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane nerezidente, din care: │ 419 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 420 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice │ │ │
│române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii│ │ │
│Europene, din care: │ 421 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 422 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: │ 423 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente │ │ │
│activelor │ 424 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- subvenţii aferente veniturilor, din care: │ 425 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) │ 426 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele │ │ │
│prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative │ │ │
│în vigoare, din care: │ 427 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau │ │ │
│integral de stat │ 428 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat │ 429 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│ V. Tichete de masă │Cod poziţie│ Sume │
│ │ │ - lei - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor │ 501 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│ VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea │ Cod │ Sume │
│ de cercetare-dezvoltare***) │poziţie│ - lei - │
│ │ ├───────────┬───────────┤
│ │ │30 iunie an│ 30 iunie │
│ │ │ precedent │ an curent │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │ 601 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- din fonduri publice │ 602 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- din fonduri private │ 603 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│ │ │ Sume │
│ │ Cod │ - lei - │
│ VII. Cheltuieli de inovare****) │poziţie├───────────┬───────────┤
│ │ │30 iunie an│ 30 iunie │
│ │ │ precedent │ an curent │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din │ │ │ │
│care: │ 701 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei │ 702 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul │ │ │ │
│perioadei │ 703 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei │ 704 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│ │ │ Sume │
│ VIII. Informaţii privind cheltuielile │ Cod │ - lei - │
│ cu colaboratorii │poziţie├───────────┬───────────┤
│ │ │30 iunie an│ 30 iunie │
│ │ │ precedent │ an curent │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii │ 801 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│ │ │ Sume │
│ IX. Informaţii privind bunurile │ Cod │ - lei - │
│ din domeniul public al statului │poziţie├───────────┬───────────┤
│ │ │30 iunie an│ 30 iunie │
│ │ │ precedent │ an curent │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului │ │ │ │
│ aflate în administrare │ 901 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului │ │ │ │
│aflate în concesiune │ 902 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului │ │ │ │
│închiriate │ 903 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘

---------
    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.


             Administrator, Întocmit,
         .................... ......................
   (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

           Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional


    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."

    5. La capitolul V punctul 3, la capitolul VI punctul A.3 şi la capitolul VII punctul A.3, pentru formularul de raportare contabilă semestrială "Date informative (cod 30)", corelaţia I - "Date privind rezultatul înregistrat" se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Coloana 1
    101 + 102 + 103 = 1"

                                                 ----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice