Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.616 din 10 decembrie 2008  privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale filialelor din cadrul Companiei Nationale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 3.616 din 10 decembrie 2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale filialelor din cadrul Companiei Nationale "Romarm" - S.A. Bucuresti

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 20 ianuarie 2009

În temeiul prevederilor <>art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008 , cu completãrile ulterioare, şi ale <>Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 9 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare a Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobatã cu completãri prin <>Legea nr. 360/2004 , cu modificãrile ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) şi ale anexei nr. 1 la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizãrii în Industrie,

preşedintele Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale filialelor Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. care funcţioneazã sub autoritatea Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevãzute în anexele nr. 1-15, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale filialelor Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri ale cheltuielilor aprobate sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, filialele Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. prevãzute la art. 1 pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre câştigul lunar brut şi productivitatea muncii.
ART. 3
Compania Naţionalã "Romarm" - S.A. împreunã cu filialele sale vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Autoritãţii
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Emil Benţan

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Ministrul muncii,
familiei şi egalitãţii
de şanse,
Mariana Câmpeanu


ANEXA 1

FILIALA S.C. TOHAN - S.A.
Aleea Uzinei nr. 1, Zãrneşti, judeţul Braşov, CUI RO13652413, nr. J08/49/2001

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Propuneri│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 24.710,56│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 24.460,56│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 12.800,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 50,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 700,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 10.910,56│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - venituri din subvenţii de expl.af.altor │9a │ 4.327,70│
│ │ │venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 250,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 145,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 105,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 24.710,56│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 24.460,56│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 3.620,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi │19 │ 2.370,00│
│ │ │apa) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 40,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 6.230,12│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 3.967,44│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de │23 │ 190,00│
│ │ │ performanţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ │
│ │ │ socialã, din care: │24 │ 1.079,93│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ 810,70│
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale(19,5%) │25 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ 40,57│
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │26 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ 228,66│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │27 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 992,74│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │-cheltuieli sociale prevãzute de art. 21 alin.3│29 │ 83,15│
│ │ │lit. c) din <>legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 79,60│
│ │ │ salarii din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ 830,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile │34 │ 637,80│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 11.562,64│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ │
│ │ │din care: │36 │ 40,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │37 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, │39 │ 40,00│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ │
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam-│41 │ │
│ │ │panii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ │ │
│ │ │ pe pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 11.522,64│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 4.327,70│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 250,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 250,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 0,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│58 │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 5.085,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 523,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ 4.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Alte surse │67 │ 562,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care │68 │ 5.085,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 5.085,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 20.382,86│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Venituri af. productivitãţii (rd.78-venit.rez. │78a│ │
│ │ │mobilizare cf.<>Legii nr. 245/2007 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 20.382,86│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 310│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 232│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 3.967,44│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │ 3.867,44│
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 100,00│
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) │85 │ 1.039,64│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 65,75│
│ │ │(lei/persoanã)(rd.78/rd.81- în preţuri │ │ │
│ │ │curente) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │87 │ 65,75│
│ │ │mediu (lei/persoanã)(rd.78/rd.81)-în │ │ │
│ │ │preţuri comparabile) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 1.000,00│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 618,65│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95x indicele de │92 │ 618,65│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 377,78│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.98x indicele de │95 │ 377,78│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘Notã: Veniturile utilizate la calculul productivitãţii muncii (col. 4, rd. 86, 87) includ şi veniturile în valoare de 16.09.31 mii lei, venit creat prin punerea în aplicare a <>Legii nr. 245/2007 , ce reprezintã materialele scoase în perioada 1991-2003 şi nerestituite, precum şi penalitãţile aferente acestora. Fãrã aceastã sumã productivitatea calculatã este de 34,87 mii lei/persoanã faţã de care se face corelarea cu câştigul salarial pe anul 2008.


ANEXA 2

FILIALA S.C. CARFIL - S.A.
Str. Zizinului nr. 119, Braşov, judeţul Braşov, CUI RO13945863, J08/596/2001

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Propuneri│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 14.693,23│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 14.372,03│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 4.398,03│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 80,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 250,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 9.644,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - venituri din subvenţii de expl.af.altor │9a │ 1.175,19│
│ │ │venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 321,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 1,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 320,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 14.693,23│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 14.258,23│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.758,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi │19 │ 1.020,00│
│ │ │apa) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 45,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 4.029,90│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 2.857,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de │23 │ 190,00│
│ │ │ performanţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ 791,00│
│ │ │ socialã, din care: │24 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ 594,26│
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale(19,5%) │25 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ 29,13│
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │26 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ 167,61│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │27 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 191,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │-cheltuieli sociale prevãzute de art. 21 alin.3│29 │ 60,95│
│ │ │lit. c) din <>legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 130,45│
│ │ │ salarii din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile │34 │ 850,00│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 6.555,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ 0,00│
│ │ │din care: │36 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │37 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, │39 │ │
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ │
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam-│41 │ │
│ │ │panii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ │ │
│ │ │ pe pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 6.555,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 1.175,19│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ 435,00│
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 400,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 35,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 0,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│58 │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 500,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care │68 │ 500,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 500,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ 0,00│
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 13.518,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 13.518,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 150│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 63│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 2.857,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ 2.722,50│
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │ │
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 135,00│
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) │85 │ 1.512,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 90,12│
│ │ │(lei/persoanã)(rd.78/rd.81- în preţuri │ │ │
│ │ │curente) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │87 │ 90,12│
│ │ │mediu (lei/persoanã)(rd.78/rd.81)-în │ │ │
│ │ │preţuri comparabile) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 1.000,00│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 90.937,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95x indicele de │92 │ 90.937,00│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 1.128,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.98x indicele de │95 │ 1.128,00│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
ANEXA 3

FILIALA S.C. U.M. CUGIR - S.A.
Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul Alba, CUI RO1769224, J01/40/1999

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Propuneri│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 50.809,91│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 49.559,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 25.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 135,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 550,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 23.874,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - venituri din subvenţii de expl.af.altor │9a │ 3.656,16│
│ │ │venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 1.250,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 1,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 1.249,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 50.809,91│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 49.159,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 11.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi │19 │ 8.300,00│
│ │ │apa) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 750,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 12.345,57│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 9.227,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de │23 │ 210,00│
│ │ │ performanţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ 2.451,47│
│ │ │ socialã, din care: │24 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ 1.840,29│
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale(19,5%) │25 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ 92,12│
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │26 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ 519,06│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │27 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 456,69│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │-cheltuieli sociale prevãzute de art. 21 alin.3│29 │ 188,75│
│ │ │lit. c) din <>legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 267,94│
│ │ │ salarii din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile │34 │ 8.050,00│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 8.714,34│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ 189,00│
│ │ │din care: │36 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │37 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, │39 │ 189,00│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ │
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam-│41 │ │
│ │ │panii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ │ │
│ │ │ pe pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 8.525,34│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 3.656,16│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ 1.650,00│
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 50,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 1.600,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 0,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│58 │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 800,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 800,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care │68 │ 800,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 800,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 47.153,75│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 47.153,75│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 485│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 196│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 9.227,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ 9.002,40│
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │ │
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 225,00│
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) │85 │ 1.546,80│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 97,43│
│ │ │(lei/persoanã)(rd.78/rd.81)- în preţuri │ │ │
│ │ │curente │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │87 │ 97,43│
│ │ │mediu (lei/persoanã)(rd.78/rd.81)-în │ │ │
│ │ │preţuri comparabile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 1.000,00│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 279.554,63│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95x indicele de │92 │ 279.554,63│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 9.558,28│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.98x indicele de │95 │ 9.558,28│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
ANEXA 4

FILIALA S.C. F.A. CUGIR - S.A.
Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul Alba, CUI RO16368506, J01/435/2004

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Propuneri│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 30.153,40│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 29.770,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 22.833,08│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 460,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 6.477,42│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - venituri din subvenţii de expl.af.altor │9a │ 1.287,12│
│ │ │venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 382,90│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 0,69│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 382,21│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 30.153,40│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 29.393,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 6.623,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi │19 │ 3.295,34│
│ │ │apa) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 460,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 3.169,14│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 2.282,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de │23 │ 89,38│
│ │ │ performanţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ │
│ │ │ socialã, din care: │24 │ 615,41│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale(19,5%) │25 │ 462,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │26 │ 22,52│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ │
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │27 │ 130,44│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 182,14│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │-cheltuieli sociale prevãzute de art. 21 alin.3│29 │ 47,43│
│ │ │lit. c) din <>legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 134,71│
│ │ │ salarii din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile │34 │ 600,82│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 15.244,70│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ │
│ │ │din care: │36 │ 8,72│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │37 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, │39 │ 8,72│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ │
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam-│41 │ │
│ │ │panii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ │ │
│ │ │ pe pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 15.235,98│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 1.287,12│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 760,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 63,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 696,80│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 0,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│58 │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 511,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 511,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care │68 │ 511,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 511,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 28.866,28│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 28.866,28│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 107│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 69│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 2.282,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ 2.162,20│
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │ │
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 120,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) │85 │ 1.683,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 269,78│
│ │ │(lei/persoanã)(rd.78/rd.81)- în preţuri │ │ │
│ │ │curente │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │87 │ 269,78│
│ │ │mediu (lei/persoanã)(rd.78/rd.81)-în │ │ │
│ │ │preţuri comparabile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 1.000,00│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 61.532,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95x indicele de │92 │ 61.532,00│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 396,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.98x indicele de │95 │ 396,00│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ANEXA 5

FILIALA S.C. U.M. PLOPENI - S.A.
Str. Republicii nr. 1, Plopeni, judeţul Prahova, CUI RO13741804, J29/162/2001

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Propuneri│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 25.895,84│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 25.795,84│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 18.175,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 20,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 7.600,84│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - venituri din subvenţii de expl.af.altor │9a │ 3.283,08│
│ │ │venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 80,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 20,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 25.895,84│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 25.795,84│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 3.500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi │19 │ 4.200,00│
│ │ │apa) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 20,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 9.110,95│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 6.765,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de │23 │ 170,00│
│ │ │ performanţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ │
│ │ │ socialã, din care: │24 │ 1.799,53│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale(19,5%) │25 │ 1.352,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │26 │ 65,78│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ │
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │27 │ 381,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 376,42│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │-cheltuieli sociale prevãzute de art. 21 alin.3│29 │ 138,70│
│ │ │lit. c) din <>legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 237,72│
│ │ │ salarii din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile │34 │ 1.470,00│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 7.494,89│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ │
│ │ │din care: │36 │ 50,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │37 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, │39 │ 50,00│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ 5,00│
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam-│41 │ 5,00│
│ │ │panii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ │ │
│ │ │ pe pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 7.444,89│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 3.283,08│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 0,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│58 │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 1.100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 1.100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care │68 │ 1.100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 1.100,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 22.612,76│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 22.612,76│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 534│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 176│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 6.765,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │ 6.408,00│
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 357,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) │85 │ 1.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 42,35│
│ │ │(lei/persoanã)(rd.78/rd.81)- în preţuri │ │ │
│ │ │curente │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │87 │ 42,35│
│ │ │mediu (lei/persoanã)(rd.78/rd.81)-în │ │ │
│ │ │preţuri comparabile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 1.000,00│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 29.162,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95x indicele de │92 │ 29.162,00│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 6.980,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.98x indicele de │95 │ 6.980,00│
│ │ │ creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ANEXA 6

FILIALA S.C. UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A.
Str. Teiş nr. 15, Moreni, judeţul Dâmboviţa, cod fiscal RO 938970, J15/22/2001

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Propuneri │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) │ 1 │ 31.880,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 31.730,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 21.300,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 375,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 210,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 9.845,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de expl. af. altor │ 9a│ 914,04│
│ │ │venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 150,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 20,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 130,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II. │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) │16 │ 31.880,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 31.730,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 15.400,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 1.300,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 37,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 9.956,27│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 6.971,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 154,36│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │24 │ 1.851,39│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │25 │ 1.389,52│
│ │ │ contribuţia la asigurãri sociale (19,5%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │26 │ 69,96│
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │27 │ 391,92│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 979,15│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, │29 │ 142,51│
│ │ │alin. 3, lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 privind│ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 218,67│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ 617,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile │34 │ 890,00│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 4.146,73│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │36 │ 10,00│
│ │ │din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │37 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate, │39 │ 10,00│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã│40 │ 5,00│
│ │ │ şi publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │41 │ │
│ │ │ marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 4.136,73│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 914,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 150,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 130,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 20,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI. │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 0,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │ │
│ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 760,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │62 │ 210,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ 550,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 760,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 760,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │74 │ 0,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │78 │ 30.965,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 30.965,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 332│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 49│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 6.971,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │83 │ 6.841,37│
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│ │ │
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 130,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) │85 │ 1.717,21│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 93,27│
│ │ │(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │87 │ 93,27│
│ │ │(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 1.000,00│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11.│Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 5.333,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de │92 │ 5.333,50│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12.│Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 489,78│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de │95 │ 489,78│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
ANEXA 7

FILIALA S.C. METROM - S.A.
Str. Carpaţilor nr. 60, Braşov, judeţul Braşov, CUI RO14531223, J 08/334/2002

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Propuneri │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) │ 1 │ 25.084,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 22.598,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 14.680,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 250,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 300,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 7.368,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de expl. af. altor │ 9a│ 1.044,62│
│ │ │venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 2.486,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 2.450,01│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare │12 │ │
│ │ │şi împrumuturi care fac parte din activele │ │ │
│ │ │imobilizate │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 1,18│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 34,81│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II. │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) │16 │ 25.084,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 23.163,52│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 10.276,31│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 2.608,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 95,09│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 4.717,34│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 3.500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 66,13│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │24 │ 926,21│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │25 │ 695,39│
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale (19,5%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │26 │ 34,68│
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │27 │ 196,14│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 225,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, │29 │ 71,32│
│ │ │alin. 3, lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 privind│ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ 50,00│
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 153,68│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile │34 │ 1.850,00│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 3.616,41│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │36 │ 0,00│
│ │ │din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │37 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate, │39 │ │
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã│40 │ │
│ │ │ şi publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │41 │ │
│ │ │ marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 3.616,41│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 1.044,62│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 1.920,48│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 2,15│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 1.918,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI. │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 0,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │ │
│ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 550,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │62 │ 550,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 550,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 550,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │74 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │78 │ 24.039,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 24.039,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 165│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 56│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 3.500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │83 │ 3.402,00│
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│ │ │
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 98,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) │85 │ 1.718,18│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 145,69│
│ │ │(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │87 │ 145,69│
│ │ │(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 1.000,00│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11.│Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 31.268,49│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de │92 │ 31.268,49│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12.│Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 351,85│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de │95 │ 351,85│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
ANEXA 8

FILIALA S.C. U.M. MIJA - S.A.
Comuna I. L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa, CUI RO2978636, J 15/330/2001

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Propuneri │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) │ 1 │ 22.580,13│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 22.080,13│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 21.500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 150,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 430,13│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de expl. af. altor │ 9a│ 76,36│
│ │ │venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II. │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) │16 │ 22.400,01│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 21.800,01│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 8.500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 1.400,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 50,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 9.229,85│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 6.416,80│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 170,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │24 │ 1.711,57│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │25 │ 1.284,43│
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale (19,5%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │26 │ 64,87│
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │27 │ 362,27│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 931,49│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, │29 │ 131,74│
│ │ │alin. 3, lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 privind│ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ 80,00│
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 176,75│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ 623,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile │34 │ 630,00│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 1.990,16│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │36 │ 255,80│
│ │ │din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │37 │ 5,80│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate, │39 │ 250,00│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã│40 │ 15,00│
│ │ │ şi publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli pentru │41 │ 20,00│
│ │ │ campanii de marketing, studiul pieţei, │ │ │
│ │ │ promovarea pe pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 1.734,36│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare │44 │ │
│ │ │ a resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - redevenţa din concesionarea bunurilor │45 │ │
│ │ │ publice │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 76,36│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 600,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 600,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 180,12│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI. │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 27,38│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 152,74│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │53 │ 9,01│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 143,74│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │ │
│ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 2.700,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │62 │ 700,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ 2.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 2.700,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 2.700,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 9,01│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │74 │ 9,01│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │78 │ 22.503,77│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 22.323,65│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 315│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 6.416,80│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │83 │ 6.316,80│
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│ │ │
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) │85 │ 1.671,11│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 71,44│
│ │ │(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │87 │ 71,44│
│ │ │(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 992,00│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11.│Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 164,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de │92 │ 164,00│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12.│Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 615,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de │95 │ 615,00│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
ANEXA 9

FILIALA S.C. U.M. BUCUREŞTI - S.A.
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-8, sectorul 3, Bucureşti, CUI RO14423850, J 40/591/2002

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Propuneri │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) │ 1 │ 37.850,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 37.750,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 31.155,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 4.750,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ 0,00│
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 1.845,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de expl. af. altor │ 9a│ 559,62│
│ │ │venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 5,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 95,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II. │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) │16 │ 37.750,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 37.490,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 13.500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 1.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 4.275,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 11.899,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 8.385,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 174,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │24 │ 2.224,24│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │25 │ 1.669,00│
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale (19,5%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │26 │ 84,49│
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │27 │ 470,74│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 1.115,80│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, │29 │ 171,18│
│ │ │alin. 3, lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 privind│ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 224,62│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ 720,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile │34 │ 850,00│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 5.965,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │36 │ 9,00│
│ │ │din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │37 │ 2,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ 1,00│
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate, │39 │ 2,00│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã│40 │ │
│ │ │ şi publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli pentru │41 │ │
│ │ │ campanii de marketing, studiul pieţei, │ │ │
│ │ │ promovarea pe pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ 5,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 5.956,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare │44 │ │
│ │ │ a resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - redevenţa din concesionarea bunurilor │45 │ │
│ │ │ publice │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 559,62│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 260,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 225,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 35,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI. │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 15,20│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 84,80│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │53 │ 5,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 79,80│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │ │
│ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 630,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │62 │ 630,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 630,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 630,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 5,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │74 │ 5,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │78 │ 37.290,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 37.190,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 300│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 30│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 8.385,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │83 │ 8.275,00│
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│ │ │
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 110,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) │85 │ 2.298,61│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 124,30│
│ │ │(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │87 │ 124,30│
│ │ │(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 997,32│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11.│Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 2.460,08│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de │92 │ 2.460,08│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12.│Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 45,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de │95 │ 45,43│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
ANEXA 10

FILIALA S.C. ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A.
Şos. Ploieşti-Târgovişte, km 8, Ploieşti, judeţul Prahova, CUI RO 14361269, J29/1154/2001

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Propuneri │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) │ 1 │ 15.372,50│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 15.367,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 11.342,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ 1.022,00│
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ 1.022,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 2.903,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de expl. af. altor │ 9a│ 671,54│
│ │ │venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 5,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 5,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II. │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49) │16 │ 15.372,50│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 15.342,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 2.047,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 1.050,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.984,21│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 4.155,22│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 175,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │24 │ 1.124,36│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │25 │ 844,39│
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale (19,5%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │26 │ 41,80│
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │27 │ 238,16│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 529,63│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, │29 │ 86,60│
│ │ │alin. 3, lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 privind│ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 82,40│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ 360,63│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile │34 │ 770,00│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 5.490,79│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │36 │ 50,00│
│ │ │din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │37 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate, │39 │ 50,00│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã│40 │ │
│ │ │ şi publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli pentru │41 │ │
│ │ │ campanii de marketing, studiul pieţei, │ │ │
│ │ │ promovarea pe pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 5.440,79│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare │44 │ │
│ │ │ a resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - redevenţa din concesionarea bunurilor │45 │ │
│ │ │ publice │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 671,54│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 30,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 30,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI. │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 0,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │ │
│ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 430,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │62 │ 430,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 430,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 430,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │74 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │78 │ 14.700,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 14.700,96│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 160│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 36│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 4.155,22│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │83 │ 4.005,22│
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│ │ │
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 150,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) │85 │ 2.086,05│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 91,88│
│ │ │(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │87 │ 91,88│
│ │ │(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 1.000,00│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11.│Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 35,49│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de │92 │ 35,49│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12.│Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 77,53│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de │95 │ 77,53│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ANEXA 11

FILIALA S.C. U.P.S. DRAGOMIREŞTI - S.A.
Str. Laminorului bl. 2, sc. A, et. 4, ap. 80, Târgovişte,
judeţul Dâmboviţa, CUI RO14942091, J15/344/2001

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Propuneri │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 10.613,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 10.613,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 7.382,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 200,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ 210,00│
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ 210,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 2.821,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │9a │ 783,46│
│ │ │ af. altor venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 10.613,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 10.213,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 3.252,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi │19 │ 500,00│
│ │ │apa) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 190,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 3.345,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 2.198,24│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de │23 │ 170,00│
│ │ │ performanţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ 614,34│
│ │ │ socialã, din care: │24 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale (19,5%) │25 │ 461,81│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │26 │ 22,28│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ │
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │27 │ 130,25│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 362,79│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 alin.│29 │ 47,36│
│ │ │3, lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 44,43│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ 271,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustarea de valoari privind imobilizãrile │34 │ 400,00│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 2.525,62│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ │
│ │ │din care: │36 │ 5,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │37 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ -tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publ. din care: │39 │ 5.00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ │
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. pentru campanii │41 │ │
│ │ │ de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 2.520,62│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 783,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 400,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 150,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 250,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 0,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│58 │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 400,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 400,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 400,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 400,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │ anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 9.829,54│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 9.829,54│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 135│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 42│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 2.198,24│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │ 2.058,24│
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 140,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) │85 │ 1.270,52│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 72,81│
│ │ │(lei/persoanã)(rd.78/81- în preţuti │ │ │
│ │ │curente) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │87 │ 72,81│
│ │ │mediu (lei/persoanã)(rd.78/rd.81)-în │ │ │
│ │ │preţuri comparabile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 1.000,00│
│ │ │ (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 54,44│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de │92 │ 54,44│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 8,73│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de │95 │ 8,73│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
ANEXA 12

FILIALA S.C. ARSENAL REŞIŢA - S.A.
Str. Bârzãviţei nr. 1, Reşiţa, judeţul Caraş-Severin
CUI RO14366231, J11/377/2001

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Propuneri │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 6.345,50│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 6.345,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 828,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 5.517,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │9a │ 1.734,81│
│ │ │ af. altor venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare │12 │ │
│ │ │ şi împrumuturi care fac parte din │ │ │
│ │ │ activele imobilizate │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 6.345,50│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 6.313,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 388,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi │19 │ 300,00│
│ │ │apa) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 1.038,70│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 533,02│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de │23 │ 165,00│
│ │ │ performanţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ 179,91│
│ │ │ socialã, din care: │24 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale (19,5%) │25 │ 136,11│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │26 │ 5,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ │
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │27 │ 38,39│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 160,77│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 alin.│29 │ 13,96│
│ │ │3, lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 11,81│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ 135,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valoari privind imobilizãrile │34 │ 400,00│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 4.186,80│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ │
│ │ │din care: │36 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │37 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ -tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publ. din care: │39 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ │
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. pentru campanii │41 │ │
│ │ │ de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 4.186,80│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 1.734,81│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 32,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 32,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 0,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│58 │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 25,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 25,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 25,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 25,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │ anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 4.610,69│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 4.610,69│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ 116│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 16│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 93│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 533,02│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │ 375,12│
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 157,90│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) │85 │ 1.953,75│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 288,17│
│ │ │(lei/persoanã)(rd.78/81- în preţuti │ │ │
│ │ │curente) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │87 │ 288,17│
│ │ │mediu (lei/persoanã)(rd.78/rd.81)-în │ │ │
│ │ │preţuri comparabile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 1.000,00│
│ │ │ (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 298,03│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de │92 │ 298,03│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 44,45│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de │95 │ 44,45│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
ANEXA 13

FILIALA S.C.F.P. FĂGĂRAŞ - S.A.
Str. Extravilan nr. 1, Fãgãraş, judeţul Braşov
CUI RO21727401, J08/1304/2007

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Propuneri │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 7.441,43│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 7.421,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 1.800,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 200,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 5.421,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │9a │ 3.729,02│
│ │ │ af. altor venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 20,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare │12 │ │
│ │ │ şi împrumuturi care fac parte din │ │ │
│ │ │ activele imobilizate │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 20,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 7.441,43│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 7.421,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 521,26│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi │19 │ 457,18│
│ │ │apa) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 125,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 727,97│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 462,12│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de │23 │ 98,83│
│ │ │ performanţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ 145,40│
│ │ │ socialã, din care: │24 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale (19,5%) │25 │ 109,39│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │26 │ 5,16│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ │
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │27 │ 30,85│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 21,62│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 alin.│29 │ 11,22│
│ │ │3, lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 10,40│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valoari privind imobilizãrile │34 │ 2.600,00│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 2.990,02│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ │
│ │ │din care: │36 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │37 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ -tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publ. din care: │39 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ │
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. pentru campanii │41 │ │
│ │ │ de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 2.990,02│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 3.729,02│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 20,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 20,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 0,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│58 │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 500,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 50,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ 450,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 500,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 500,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │ anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ 0,00│
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 3.712,41│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 3.712,41│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 29│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 199│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 462,12│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │ 417,59│
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 44,53│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) │85 │ 1.200,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 128,01│
│ │ │(lei/persoanã)(rd.78/81- în preţuti │ │ │
│ │ │curente) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │87 │ 128,01│
│ │ │mediu (lei/persoanã)(rd.78/rd.81)-în │ │ │
│ │ │preţuri comparabile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 1.000,00│
│ │ │ (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 43,81│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de │92 │ 43,81│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 8,13│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de │95 │ 8,13│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
ANEXA 14

FILIALA S.C. U.M. SADU - S.A.
Str. Parângului nr. 1, Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj,
CUI RO14373832, J18/330/2001

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Propuneri │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 55.844,82│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 54.844,82│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 26.500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 350,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 27.494,32│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │9a │ 3.413,66│
│ │ │ af. altor venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 1.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare │12 │ │
│ │ │ şi împrumuturi care fac parte din │ │ │
│ │ │ activele imobilizate │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 1.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 55.844,82│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 54.844,82│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 15.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi │19 │ 3.500,00│
│ │ │apa) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 17.264,95│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 11.967,21│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de │23 │ 182,79│
│ │ │ performanţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ 3.708,00│
│ │ │ socialã, din care: │24 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale (19,5%) │25 │ 2.919,25│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │26 │ 120,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ │
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │27 │ 668,25│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 1.406,95│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 alin.│29 │ 243,00│
│ │ │3, lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 263,95│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ 900,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valoari privind imobilizãrile │34 │ 1.150,00│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 17.429,87│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ │
│ │ │din care: │36 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │37 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ -tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publ. din care: │39 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ │
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. pentru campanii │41 │ │
│ │ │ de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 17.429,87│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 3.413,66│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 1.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 1.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 0,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│58 │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 2.400,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 400,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ 2.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 2.400,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 2.400,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │ anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ 0,00│
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 52.431,16│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 52.431,16│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 770│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 183│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 11.967,21│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │ 11.867,21│
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) │85 │ 1.284│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 68,09│
│ │ │(lei/persoanã)(rd.78/81- în preţuti │ │ │
│ │ │curente) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │87 │ 68,09│
│ │ │mediu (lei/persoanã)(rd.78/rd.81)-în │ │ │
│ │ │preţuri comparabile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │ 1.000,00│
│ │ │ (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │
│ │ │(rd.79/rd.78) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │90 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 69.437,73│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de │92 │ 69.437,73│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │93 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 3.186,72│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de │95 │ 3.186,72│
│ │ │creştere a preţurilor prognozate) │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
ANEXA 15

FILIALA S.C. PIROCHIM VICTORIA - S.A.
Aleea Uzinei nr. 8, Victoria, judeţul Braşov,
CUI RO14469423, J08/183/2002

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


mii lei
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Propuneri │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 6.854,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.917,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 367,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 10,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 1.540,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │9a │ 1.268,46│
│ │ │ af. altor venituri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 4.936,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare*) │11 │ 4.936,53│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare │12 │ │
│ │ │ şi împrumuturi care fac parte din │ │ │
│ │ │ activele imobilizate │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 0,07│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) │16 │ 6.854,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 2.535,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 280,81│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi │19 │ 212,00│
│ │ │apa) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 8,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 490,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 258,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de │23 │ 80,00│
│ │ │ performanţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ 87,20│
│ │ │ socialã, din care: │24 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri Sociale (19,5%) │25 │ 65,95│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj (1%) │26 │ 2,65│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ │
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate (5,5%) │27 │ 18,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 65,10│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 alin.│29 │ 6,76│
│ │ │3, lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 privind │ │ │
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou │31 │ 14,26│
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │32 │ 58,34│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valoari privind imobilizãrile │34 │ 98,00│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 1.445,69│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ │
│ │ │din care: │36 │ 3,34│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │37 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ -tichete cadou pentru cheltuieli de protocol│38 │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publ. din care: │39 │ 3,34│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ │
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. pentru campanii │41 │ │
│ │ │ de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 1.442,35│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii conform O.U.G. 95/2002 │45a│ 1.268,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 4.319,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 4.319,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 0,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 0,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │56 │ │
│ │ │pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│58 │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │59 │ │
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│60 │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 150,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 50,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Alte surse │67 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 150,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │69 │ 150,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │ anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X. │REZERVE, din care: │73 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 5.585,54│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 5.585,54│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi în activitate │81 │ 9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │81a│ 68│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 258,20│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │ 185,00│
│ │ │cu duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─┼────┼─────────────────────────────