Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.423 din 18 martie 2009  privind aprobarea planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatire practica si stagii de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii, pentru clasele a XI-a - a XII-a si a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologica, cursuri de zi    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 3.423 din 18 martie 2009 privind aprobarea planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatire practica si stagii de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii, pentru clasele a XI-a - a XII-a si a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologica, cursuri de zi

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 17 iulie 2009

În conformitate cu prevederile <>Legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii,

ministrul educaţiei, cercetãrii şi inovãrii emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã planurile de învãţãmânt pentru cultura de specialitate, pregãtire practicã şi stagii de pregãtire practicã, din aria curricularã Tehnologii, pentru clasa a XI-a, ruta directã de calificare, ciclul superior al liceului, filiera tehnologicã, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobã planurile de învãţãmânt pentru cultura de specialitate, pregãtire practicã şi stagii de pregãtire practicã, din aria curricularã Tehnologii, pentru clasa a XII-a, ruta directã de calificare, ciclul superior al liceului, filiera tehnologicã, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobã planurile de învãţãmânt pentru cultura de specialitate, pregãtire practicã şi stagii de pregãtire practicã, din aria curricularã Tehnologii, pentru clasa a XII-a, ruta progresivã de calificare, ciclul superior al liceului, filiera tehnologicã, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse în anexa nr. 3.
ART. 4
Se aprobã planurile de învãţãmânt pentru cultura de specialitate, pregãtire practicã şi stagii de pregãtire practicã, din aria curricularã tehnologii pentru clasa a XIII-a, ruta progresivã de calificare, ciclul superior al liceului, filiera tehnologicã, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse în anexa nr. 4.
ART. 5
Planurile de învãţãmânt aprobate la art. 1-4 sunt valabile pânã la finalizarea studiilor pentru elevii care în anul şcolar 2009-2010 se aflã în:
a) clasele a XI-a şi a XII-a, liceu tehnologic, ruta directã de calificare profesionalã;
b) clasele a XII-a şi a XIII-a, liceu tehnologic, ruta progresivã de calificare profesionalã.
ART. 6
(1) Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrarã se abrogã.
ART. 7
Secretariatul de Stat pentru Învãţãmântul Preuniversitar, Direcţia generalã educaţie timpurie, şcoli, performanţã şi programe, Direcţia generalã învãţãmânt în limbile minoritãţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generalã buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învãţãmântul Preuniversitar, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învãţãmântului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unitãţilor de învãţãmânt duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 8
Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantã din prezentul ordin.
--------------
*) Anexele nr. 1-4 se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 bis din 17 iulie 2009, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Ministrul educaţiei,
cercetãrii şi inovãrii,
Ecaterina Andronescu

Bucureşti, 18 martie 2009.
Nr. 3.423.


ANEXA 1
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician agromontan
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1. Tehnologia creşterii animalelor în zona montanã
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -
Modulul 2. Tehnologii de cultivare a plantelor horticole în condiţii
specifice zonei montane
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 3. Tehnologia cultivãrii plantelor de câmp în zona montanã
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 4. Marketingul produselor agricole
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 5. Securitatea şi sãnãtatea în muncã în domeniul agriculturã
Total ore/an: 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30
Modulul 6. Organizarea exploatãrii pajiştilor montane
Total ore/an: 90
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã -

Total ore stagii de practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 7. Protecţia plantelor în zona montanã
Total ore/an: 33
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 8. Organizarea lucrãrilor forestiere
Total ore/an: 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Total ore CDL: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an


PLAN DE INVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician agronom
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Elemente de agropedologie
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul II: Tehnologia de cultivare a cerealelor
Total ore/an 132
din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã 33
Modulul III: Tehnologia de cultivare a leguminoaselor pentru boabe
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptamânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregatire practicã

Modulul IV: Organizarea exploatãrii agregatelor şi instalaţiilor folosite
în agriculturã
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã X 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul V: Marketingul produselor agricole
Total ore/an 33
Modulul VI: Securitatea şi sãnãtatea în muncã în domeniul agriculturã
Total ore/an 16
Modulul VII: Tehnologia de cultivare a plantelor aromatice şi medicinale
Total ore/an 17

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI- a
Aria curricularã TEHNOLOGII

Calificarea: Tehnician horticultor
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Elemente de agropedologie
Total ore/an 132
din care: laborator tehnologic 66
Modulul II. Tehnologia de cultivare a viţei de vie
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul III. Marketingul produselor agricole
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul IV. Legislaţie şi eticã profesionalã
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an = 9 ore/sãpt. x 33 sãpt. = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V. Securitatea şi sãnãtatea în muncã în domeniul agriculturã
Total ore/an 60
din care laborator tehnologic 60
Modulul VI. Vinificaţie
Total ore/an 90
din care laborator tehnologic 30

Total ore/an = 30 ore/sãpt. x 5 sãpt. = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul IV. Organizarea exploatãrii agregatelor şi instalaţiilor utilizate
în horticulturã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 66

Total ore/an = 2 ore/sãpt. x 33 sãpt. = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în agriculturã ecologicã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1: Elemente de agropedologie ecologicã
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 2: Legislaţie şi eticã profesionalã în agricultura ecologicã
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 66
Modulul 3: Tehnologia de cultivare a cerealelor pentru boabe în condiţii
ecologice
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul 4: Marketingul produselor agricole
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 5: Securitatea şi sãnãtatea în muncã
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30
Modulul 6: Tehnologia de cultivare a plantelor furajere perene în condiţii
ecologice
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
Modulul 7: Tehnologia de cultivare a plantelor oleaginoase în condiţii
ecologice
Total ore/an 30
din care: laborator tehnologic 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 8: Organizarea exploatãrii agregatelor şi instalaţiilor folosite
în agricultura ecologicã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 66

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în agroturism
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1. Tehnologia de cultivare a plantelor de câmp
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 2. Tehnologia creşterii animalelor
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 3. Întreţinerea şi exploatarea pajiştilor naturale
Total ore/an: 33
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 4. Marketing în agroturism
Total ore/an: 33
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 5. Dezvoltarea durabilã a agroturismului
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 6. Securitatea şi sãnãtatea în muncã în domeniul agroturism
Total ore/an: 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30
Modulul 7. Promovarea tradiţiilor în agroturism
Total ore/an: 90
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã -

Total ore stagii de practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 8. Construcţii şi amenajãri în agroturism
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore CDL: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea : Tehnician pentru animale de companie
Cultura de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Anatomia şi fiziologia animalelor de companie
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul II: Anatomia patologica şi fiziopatologia
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul III: Semiologia
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33
Modulul IV: Farmacologia
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul V: Patologia medicalã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/saptamânã x 33 sãptamâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul VI: Creşterea animalelor de companie
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 60
Modulul VII: Laborator
Total ore/an 30
din care: laborator tehnologic 30
Modulul VIII: Igiena şi securitatea muncii în domeniul sanitar veterinar
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul IX: Parazitologia
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician veterinar
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Anatomia şi Total ore/an 66
fiziologia animalelor din care: laborator tehnologic 33

Modulul II: Farmacologia Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Modulul III: Semiologia Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Modulul IV: Parazitologia Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 66

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V: Anatomia patologicã Total ore/an 60
şi fiziopatologia din care: laborator tehnologic 60
Modulul VI: Biotehnologii moderne Total ore/an 30
în creşterea animalelor din care: laborator tehnologic 30
Modulul VII: Securitatea şi Total ore/an 60
sãnãtatea în muncã din care: laborator tehnologic 30
în domeniul sanitar instruire practicã 30
veterinar

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VIII: Patologia medicalã Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL = 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician zootehnist
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Anatomia şi fiziologia Total ore/an 66
animalelor din care: laborator tehnologic 33
Modulul II: Tehnologia creşterii Total ore/an 66
suinelor din care: laborator tehnologic 33
Modulul III: Tehnologia creşterii Total ore/an 99
pãsãrilor din care: laborator tehnologic 66
Modulul IV: Tehnologia creşterii Total ore/an 66
cabalinelor din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V: Elemente de zootehnie Total ore/an 60
generalã din care: laborator tehnologic 60
Modulul VI: Securitatea şi sãnãtatea Total ore/an 30
în muncã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30
Modulul VII: Producerea furajelor şi Total ore/an 60
organizarea bazei furajere din care: laborator tehnologic 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VIII: Agregate şi instalaţii Total ore/an 33
folosite în zootehnie din care: laborator tehnologic 33
Modulul IX: Marketingul produselor Total ore/an 33
agricole din care: laborator tehnologic -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL = 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea:Tehnician analize produse alimentare
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Determinarea valorii nutritive a produselor alimentare
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 66
Modulul II. Efectuarea analizelor specifice în industria de morãrit,
panificaţie şi produse fãinoase
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul III. Efectuarea analizelor specifice în industria fermentativã
Total ore/an 132
din care: laborator tehnologic 66

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Monitorizarea aplicãrii mãsurilor de igienã şi protecţia
mediului în industria alimentarã
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 120
instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul V. Tehnica analizelor de laborator
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an : 2 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL : 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea:Tehnician în industria alimentarã extractivã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Operaţii şi utilaje în industria alimentarã
Total ore/an 99
din care: Instruire practicã 33
Modulul II. Obţinerea uleiului brut
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 33
Modulul III. Rafinarea uleiului brut
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 33
Modulul IV. Fabricarea zahãrului brut
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Instruire practicã -
Modulul V. Rafinarea zahãrului brut
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul VI. Pregãtirea materiilor prime şi auxiliare în industria uleiului
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 60
Modulul VII. Pregãtirea materiilor prime şi auxiliare în industria zahãrului
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 30
Instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VIII. Procese biochimice în industria alimentarã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria alimentarã fermentativã
şi în prelucrarea legumelor şi fructelor
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Operaţii şi utilaje în industria alimentarã
Total ore/an 99
din care: Laborator tehnologic 33
instruire practicã 33
Modulul II. Tehnologia obţinerii vinului
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Instruire practicã -
Modulul III. Obţinerea vinurilor speciale
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 33
Modulul IV. Fabricarea sucurilor şi bãuturilor rãcoritoare
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V. Fabricarea malţului
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI. Procese biochimice în industria alimentarã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an : 2 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în morãrit, panificaţie şi produse fãinoase
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Operaţii şi utilaje în industria alimentarã
Total ore/an 99
din care: instruire practicã 33
Modulul II. Pregãtirea cerealelor pentru mãciniş
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 33
Modulul III. Mãcinarea grâului
Total ore/an 132
din care: laborator tehnologic 33
instruirea practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Recepţia şi depozitarea cerealelor
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30
Modulul V. Prelucrarea altor cereale
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Total ore/an : 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI. Procese biochimice în industria alimentarã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în prelucrarea produselor de origine animalã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Operaţii şi utilaje în industria alimentarã
Total ore/an 99
din care: instruire practicã 33
Modulul II. Obţinerea produselor lactate proaspete
Total ore/an 66
din care: instruire practicã 33
Modulul III. Fabricarea conservelor din lapte
Total ore/an 33
din care: instruire practicã 33
Modulul IV. Tehnologia obţinerii brânzeturilor
Total ore/an 66
din care: instruire practicã 33
Modulul V. Fabricarea produselor lactate de desert
Total ore/an 33
din care: instruire practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul VI. Aprecierea calitãţii produselor de origine animalã
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 120
instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VII. Procese biochimice în industria alimentarã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician ecolog şi protecţia calitãţii mediului
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modul 1 Igiena şi protecţia muncii în domeniul protecţiei mediului
Total ore/an 33
Laborator tehnologic -
Instruire practicã -
Modul 2 Managementul calitãţii în domeniul protecţiei mediului
Total ore/an 33
Laborator tehnologic -
Instruire practicã -
Modul 3 Operaţii de bazã în laborator
Total ore/an 66
laborator tehnologic 66
Instruire practicã -
Modul 4 Analiza chimicã calitativã şi cantitativã
Total ore/an 66
laborator tehnologic 66
Modul 5 Analiza instrumentalã
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an = 9 ore/sãpt. x 33 sãpt. = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modul 6 Poluarea şi protecţia mediului
Total ore/an 150
Laborator tehnologic 30
Instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sapt. x 5 sãpt. = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modul 7 Conservarea biodiversitãţii
Total ore/an 66
Laborator tehnologic -

Total ore/an = 2 ore/sãpt. x 33 sãpt. = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician hidrometeorolog
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1: Igiena şi protecţia muncii în domeniul protecţiei mediului
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
Modulul 2: Managementul calitãţii în domeniul protecţiei mediului
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
Modulul 3: Observaţii asupra elementelor hidro-meteorologice
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 66
Modulul 4: Fenomene de risc în hidro-meteorologie
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul 5: Înregistrãri de date în hidro-meteorologie
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 66

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 6: Mãsurarea elementelor hidro-meteorologice
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 7: Monitorizarea echipamentului hidro-meteorologic
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
Modulul 8: Reprezentãri grafice
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an = 2 ore/sãptãmânã x 33 sãpt.= 66 ore

Total general 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã: Tehnologii

Calificarea: Tehnician în silviculturã şi exploatãri forestiere
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul:1 Topografie forestierã şi desen topografic
Total ore/an 66
din care: Laborator tehnologic 33
Instruire practicã -
Modulul: 2 Dendrometrie şi sortarea lemnului
Total ore/an 66
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practicã 33
Modulul: 3 Vânãtoare şi salmoniculturã
Total ore/an 66
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practicã 33
Modulul: 4 Plante lemnoase de interes forestier
Total ore/an 66
din care: Laborator tehnologic 33
Instruire practicã -
Modulul: 5 Circulaţie rutierã
Total ore/an 33
din care: Laborator tehnologic 33
Instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul: 6 Repararea şi întreţinerea drumurilor forestiere
Total ore/an 60
din care: Laborator tehnologic 30
Instruire practicã 30

Modulul : 7 Pedologie şi climatologie forestierã
Total ore/an 90
din care: Laborator tehnologic 60
Instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul: 8 Securitatea şi sãnãtatea în muncã în domeniul silvic
Total ore/an 33
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practicã -
Modulul: 9 Produsele nelemnoase ale pãdurii
Total ore/an 33
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL 513 ore/an

● Notã: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe sãptãmânã şi ore de conducere auto,
câte o orã pe sãptãmânã, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practicã sãptãmânalã şi de la stagiile de pregãtire practicã.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician chimist de laborator
Cultura de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1: Metode de separare şi purificare
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 66
Modulul 2: Analiza calitativã şi cantitativã
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 66
Modulul 3: Analiza instrumentalã
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Curriculum în dezvoltare localã (CDL)

Modulul 4: Planificarea şi programarea producţiei
Total ore/an: 33
Laborator tehnologic 16
Modulul 5: Asigurarea calitãţii
Total ore/an: 33
Laborator tehnologic 17

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

Stagii de pregãtire practicã:

Modulul 6: Igiena şi securitatea muncii
Total ore/an: 90,
din care laborator tehnologic 30 ore
instruire practicã 30
Modulul 7: Elemente de proiectare
Total ore/an: 60,
din care laborator tehnologic 60 ore

Total ore/an: 6 ore/zi x 5 zile x 5 sãptãmâni = 150 ore

Total ore/an = 513 ore

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în turism
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care : laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul IV: Total ore/an 132
Organizarea agenţiei de turism din care: laborator tehnologic 99
instruire practicã -

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic -
şi protecţia mediului instruire practicã 30
Modulul VI: Total ore/an 90
Operaţiuni tehnice ale agenţiei din care: laborator tehnologic 90
de turism instruire practicã -

Practicã comasatã: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VII: Total ore/an 33
Tipologia agenţiilor de turism din care: laborator tehnologic
instruire practicã
Modulul VIII: Total ore/an 33
Politici şi strategii de marketing din care: laborator tehnologic
în agenţia de turism instruire practicã

Curriculum în dezvoltare localã (CDL): 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni =
66 ore
TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activitãţi de poştã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul IV: Total ore/an 132
Exploatarea serviciilor poştale din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 66

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Operaţiuni financiare în unitãţile din care: laborator tehnologic -
poştale instruire practicã 30
Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic
şi protecţia mediului instruire practicã 30
Modulul VII: Total ore/an 60
Managementul serviciilor poştale din care: laborator tehnologic
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 66
Utilizarea serviciilor poştale din care: laborator tehnologic 16
în format electronic instruire practicã 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activitãţi economice
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul IV: Total ore/an 66
Contabilitatea evenimentelor din care: laborator tehnologic 33
şi tranzacţiilor instruire practicã -
Modulul V: Total ore/an 66
Contracte economice din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic
şi protecţia mediului instruire practicã 30
Modulul VII: Total ore/an 90
Instrumente de platã din care: laborator tehnologic
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 66
Asigurãri din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în administraţie
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul IV: Total ore/an 66
Contabilitatea evenimentelor din care: laborator tehnologic 33
în administraţie instruire practicã -
Modulul V: Total ore/an 66
Finanţe şi fiscalitate din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic
şi protecţia mediului instruire practicã 30
Modulul VII: Total ore/an 90
Corespondenţa în administraţie din care: laborator tehnologic
şi secretariat instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 66
Realizarea activitãţii de birou din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în achiziţii şi contractãri
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul IV: Total ore/an 66
Studiul mãrfurilor alimentare din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul V: Total ore/an 66
Contracte economice din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic
şi protecţia mediului instruire practicã 30
Modulul VII: Total ore/an 90
Protecţia consumatorilor şi din care: laborator tehnologic
a mediului instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 66
Recepţia şi stocarea mãrfurilor din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI -a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician designer mobilã şi amenajãri interioare
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I Tehnologia mobilei
Total ore/an: 132
din care: Instruire practicã 33
Modulul II Calitatea mobilei
Total ore/an: 99
din care: Instruire practica 66
Modulul III Norme de protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului
Total ore/an: 66
din care: Instruire practica 66

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni/an = 297 ore/an

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV Construcţia mobilei
Total ore/an: 150
din care: Laborator tehnologic 60
Instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore/an

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul V Materii prime şi materiale pentru mobilã şi amenajãri interioare
Total ore/an: 33
din care: Laborator tehnologic -
Modulul VI Desen tehnic
Total ore/an: 33
din care: Laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni/an = 66 ore/an

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician proiectant produse finite din lemn
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Materii prime şi materiale pentru produse din lemn
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul II. Desen tehnic
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 66
Modulul III. Tehnologia mobilei
Total ore/an 132
din care: laborator tehnologic 66

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Structuri din lemn
Total ore/an 90
din care: Instruire practicã 90
Modulul V. Securitate şi sãnãtate în muncã, PSI şi protecţia mediului
Total ore/an 60
din care: Instruire practicã 60

Total ore/an = 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI. Construcţia produselor din lemn
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an : 2 ore/ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator tehnicã de calcul
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Asamblarea unui sistem de calcul din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Sisteme de operare şi programe din care: laborator tehnologic 17
specifice instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator procesare text/imagine
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297

Modulul I: Utilizarea tehnologiilor IT Total ore/an 33
in poligrafie. din care: laborator tehnologic 33
Modulul II: Culegerea textului Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul III: Procesarea textului Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul IV: Procesarea tabelelor, Total ore/an 66
desenelor si graficelor. din care: laborator tehnologic 33
Modulul V: Utilizarea culorii Total ore/an 66
in poligrafie din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Modulul VI: Prelucrarea digitala Total ore/an 150
a imaginii Laborator tehnologic 150

Curriculum în dezvoltare localã: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

Modulul VII: Elemente de poligrafie Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
Modulul VIII: Asigurarea calitatii. Total ore/an 18
din care: laborator tehnologic 18
Modulul IX: Aplicarea normelor de Total ore/an 15
calitate in productia din care: laborator tehnologic 15
editoriala.

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XI-a
Aria curricularã TEHNOLOGII

Calificarea: Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
Culturã de specialitate si pregãtire practica saptamanala 297 ore

Modul 1: Desen tehnic de construcţii Total ore/an: 66
şi lucrãri publice din care laborator tehnologic: 33
Modul II: Desen tehnic de instalaţii Total ore/an: 66
din care laborator tehnologic: 33
Modul III: Materiale de construcţii Total ore/an: 66
şi instalaţii din care laborator tehnologic: 33
Modul IV: Elemente de instalaţii Total ore/an: 66
din care laborator tehnologic: 33
Modul V: Mediul înconjurãtor Total ore/an: 33
şi construcţiile din care laborator tehnologic: 33

Total ore/an: 9 ore/saptamânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modul VI: Planificarea şi organizarea Total ore/an: 60
producţiei din care laborator tehnologic: 60
Modul VII: Documentaţia Total ore/an: 90
tehnico-economicã din care laborator tehnologic 90

Total ore/an: 30 ore/saptãmânã x 5sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 66 ore

Modul VIII: Elemente de construcţii Total ore/an: 66
şi lucrãri publice din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/saptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician mecatronist
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Senzori şi traductoare din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Acţionãri electrice în mecatronicã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an : 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician de telecomunicaţii
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 66
Componente şi circuite electronice din care: laborator tehnologic 16
în telecomunicaţii instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician proiectant CAD
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore
Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Bazele desenãrii asistate din care: laborator tehnologic 16
de calculator instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Elemente de bazã privind din care: laborator tehnologic 17
interfaţa CAD instruire practicã -

Total ore/an : 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electrician electronist auto
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Sisteme mecanice, pneumatice din care: laborator tehnologic 17
şi hidraulice ale automobilului instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Sisteme electrice şi electronice din care: laborator tehnologic 16
ale automobilului instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician designer vestimentar
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I Utilizarea aplicaţiilor Total ore/an 66
de tip CAD Din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -
Modulul II Materii prime, produse Total ore/an 99
textile şi materiale Din care: laborator tehnologic 66
auxiliare din textile- instruire practicã -
pielãrie
Modulul III Crearea modelelor pentru Total ore/an 33
produse vestimentare Din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -
Modulul IV Utilizarea limbajului Total ore/an 99
plastic Din care: laborator tehnologic 99
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V Sãnãtatea şi securitatea Total ore/an 30
muncii Din care: laborator tehnologic 12
instruire practicã 18
Modulul VI Proces de producţie Total ore/an 120
în confecţii Din care: laborator tehnologic 36
instruire practicã 84

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VII Proiectarea produselor Total ore/an 66
textile Din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea : Tehnician în industria sticlei şi ceramicii
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Materii prime în industria Total ore/an 66
sticlei şi a ceramicii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 33
Modulul II: Operaţii şi utilaje Total ore/an 132
în industria sticlei din care: laborator tehnologic -
şi a ceramicii instruire practicã 99
Modulul III: Chimia sistemelor Total ore/an 66
silicatice din care: laborator tehnologic
instruire practicã 16
Modulul IV: Automatizarea proceselor Total ore/an 33
tehnologice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 17

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã:

Modulul V: Sãnãtatea şi securitatea muncii
Total ore/an 30
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30
Modulul VI: Coordonarea lucrãrilor de exploatare a utilajelor şi
instalaţiilor din industria sticlei şi a ceramicii
Total ore/an 120
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 66 ore

Modulul VII: Elemente de proiectare
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul VIII: Noţiuni de creaţie
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în instalaţii electrice
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Maşini electrice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Aparate electrice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI -a

Calificarea: Tehnician operator telematicã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Analizarea elementelor reţelelor din care: laborator tehnologic 17
de transmisii de date instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Interconectarea sistemelor din care: laborator tehnologic 16
de transmisie de date instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în automatizãri
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

ModululI: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Circuite cu componente electronice din care: laborator tehnologic 16
analogice instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Circuite logice integrate din care: laborator tehnologic 16
în automatizãri instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an
ANEXA 2PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician agromontan
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Organizarea activitãţii de agroturism în zona montanã
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul II. Managementul exploataţiei agricole
Total ore/an: 93
din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -
Modulul III. Legislaţie şi eticã profesionalã
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul IV. Gestiune şi evidenţã economicã
Total ore/an: 93
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V. Produse ecologice de origine animalã şi vegetalã
Total ore/an: 60
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã -
Modulul VI. Construcţii specifice gospodãriei din zona montanã
Total ore/an: 90
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã -

Total ore stagii de practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VII. Organizarea exploatãrii agregatelor şi instalaţiilor folosite
în agriculturã
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul VIII. Circulaţia rutierã, conducerea tractorului şi auto
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Total ore CDL: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

Notã: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe sãptãmânã şi ore de conducere auto,
câte o orã pe sãptãmânã, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practicã curentã şi de la stagii de pregatire practicã.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician agronom
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Tehnologia de cultivare a plantelor oleaginoase
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 62
Modulul II: Tehnologia de cultivare a plantelor textile
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Managementul exploataţiei agricole
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 31
Modulul IV: Gestiune şi evidenţã economicã
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregatire practicã

Modulul V: Tehnologia de cultivare a plantelor furajere
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 90
Modulul VI: Legislaţie şi eticã profesionalã
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VII: Tehnologia de cultivare a plantelor rãdãcinoase
şi tuberculifere
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
Modulul VIII: Circulaţie rutierã, conducerea tractorului şi auto
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

Nota: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe sãptãmânã şi ore de conducere auto,
câte o orã pe sãptãmânã, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practicã curentã şi de la stagii de pregatire practicã.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII -a
Aria curricularã TEHNOLOGII

Calificarea: Tehnician horticultor
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Tehnologia de cultivare Total ore/an 124
a speciilor legumicole din care: laborator tehnologic 62
Modulul II. Tehnologia de cultivare Total ore/an 93
a speciilor pomicole din care: laborator tehnologic 62
Modulul III. Gestiune şi evidenţã Total ore/an 62
economicã din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an = 9 ore/sãpt. x 31 sãpt. = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Arboriculturã ornamentalã Total ore/an 60
şi arhitecturã peisagerã din care: laborator tehnologic 60
Modulul V. Tehnologia de cultivare Total ore/an 90
a speciilor floricole din care: laborator tehnologic 30

Total ore/an = 30 ore/sãpt. x 5 sãpt. = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI. Managementul exploataţiei Total ore/an 31
agricole din care: laborator tehnologic -
Modulul VII. Circulaţie rutierã, Total ore/an 31
conducerea tractorului din care: laborator tehnologic -
şi auto

Total ore/an = 2 ore/sãpt. x 31 sãpt. = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

Notã: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore/sãptãmânã şi ore de conducere auto
câte 1 orã/sãptãmânã, pentru fiecare elev cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practicã.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în agricultura ecologicã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1: Tehnologia de creştere a rumegãtoarelor în sistem ecologic
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 62
Modulul 2: Tehnologia de cultivare a plantelor leguminoase pentru boabe
în condiţii ecologice
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Modulul 3: Managementul exploataţiei agricole
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Modulul 4: Gestiune şi evidenţã economicã
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 5: Tehnologia de creştere a pãsãrilor în sistem ecologic
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 90
Modulul 6: Întreţinerea şi valorificarea pajiştilor în condiţii ecologice
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 7: Tehnologia de cultivare a legumelor în condiţii ecologice
Total ore/an 15
din care: instruire practicã -
Modulul 8: Tehnologia de cultivare a viţei de vie în condiţii ecologice
Total ore/an 16
din care: instruire practicã -
Modulul 9: Circulaţia rutierã, conducerea tractorului şi auto
Total ore/an 31
din care: instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore

● Notã: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe sãptãmânã şi ore de conducere auto,
câte o orã pe sãptãmânã, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practicã sãptãmânalã şi de la stagii de pregãtire practicã.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în agroturism
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1. Management şi legislaţie în agroturism
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul 2. Gestiune şi evidenţã economicã în agroturism
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul 3. Produse ecologice de origine vegetalã şi animalã
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul 4. Tehnologia de cultivare a plantelor horticole
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul 5. Structura profesiei şi etica profesionalã în agroturism
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 6. Servirea preparatelor şi bãuturilor
Total ore/an: 60
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã -
Modulul 7. Administrarea unitãţii agroturistice
Total ore/an: 90
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã -

Total ore stagii de practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 8. Gastronomie
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul 9. Circulaţie rutierã, conducerea tractorului şi auto
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic -

Total ore CDL: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

Notã: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore sãptãmânal şi ore conducere auto
câte 1 orã/sãptãmânã pentru fiecare elev cu scoaterea lor prin rotaţie
de la stagiile de pregãtire practicã

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician pentru animale de companie
Cultura de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Patologia obstetricalã
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 62
Modulul II: Eticã şi legislaţie profesionalã
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Managementul calitãţii în domeniul sanitar veterinar
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Modulul IV: Gestiune şi evidenţã economicã
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V: Tehnici chirurgicale
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 90
Modulul VI: Cosmetica, igiena şi vestimentaţia animalelor de companie
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VII: Patologia infecţioasã
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânp x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician veterinar
Culturã de specialitate şi instruire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Patologia chirurgicalã Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 62
Modulul II: Patologia obstetricalã Total ore/an 124
din care: laborator tehnologic 62
Modulul III: Gestiune şi evidenţã Total ore/an 62
economicã din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV: Eticã şi legislaţie Total ore/an 60
profesionalã din care: laborator tehnologic 60
Modulul V: Controlul sanitar veterinar Total ore/an 90
al alimentelor din care: laborator tehnologic 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI: Patologia infecţioasã Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician zootehnist
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Tehnologia creşterii Total ore/an 124
bovinelor din care: laborator tehnologic 93
Modulul II: Managementul exploataţiei Total ore/an 93
agricole din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Gestiune şi evidenţã Total ore/an 62
economicã din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV: Tehnologia creşterii Total ore/an 90
ovinelor şi caprinelor din care: laborator tehnologic 90
Modulul V: Eticã şi legislaţie Total ore/an 60
profesionalã din care: laborator tehnologic 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI: Tehnologia creşterii Total ore/an 31
animalelor mici din care: laborator tehnologic 31
Modulul VII: Circulaţia rutierã, Total ore/an 31
conducerea tractorului din care: laborator tehnologic -
şi auto

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

● Notã: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe sãptãmânã şi ore de conducere auto,
câte o orã pe sãptãmânã, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la pregãtirea practicã sãptãmânalã şi de la stagii de pregãtire practicã.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician analize produse alimentare
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Efectuarea analizelor specifice în industria alimentarã
extractivã
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Modulul II. Efectuarea analizelor specifice la obţinerea produselor
de origine animalã
Total ore/an 124
din care: laborator tehnologic 62
Modulul III. Efectuarea analizelor specifice în industria prelucrãrii
legumelor şi fructelor
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 62

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Protecţia şi securitatea muncii
Total ore/an 60
din care: instruire practicã 60
Modulul V. Determinarea falsificãrilor produselor alimentare prin analize
de laborator
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 90

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI. Aplicarea legislaţiei în industria alimentarã
Total ore/an 31
din care: instruire practicã -
Modulul VII. Conducerea calitãţii în industria alimentarã
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -

Total ore/an : 2 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea:Tehnician în industria alimentarã extractivã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Tehnologia fabricãrii margarinei
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31
Modulul II. Fabricarea produselor de caramelaj
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul III. Fabricarea drajeurilor
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31
Modulul IV. Obţinerea produselor zaharoase gelificate
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul V. Obţinerea produselor zaharoase din masa de fondant
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -
Modulul VI. Fabricarea halvalei
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul VII. Fabricarea ciocolatei, prafului şi untului de cacao
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30
Modulul VIII. Fabricarea produselor de patiserie şi cofetãrie
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul IX. Securitatea şi sãnãtatea în muncã în industria alimentarã
Total ore/an 31
Modulul X. Aplicarea mãsurilor de igienã şi siguranţa alimentelor
Total ore/an 31

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria alimentarã fermentativã şi
în prelucrarea legumelor şi fructelor
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Tehnologia obţinerii berii
Total ore/an 155
din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã 31
Modulul II. Tehnologia prelucrãrii şi conservãrii legumelor şi fructelor
Total ore/an 124
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul III. Tehnologia fabricãrii alcoolului rafinat din materii prime
amidonoase
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60
Modulul IV. Tehnologia fabricãrii alcoolului rafinat din melasã
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul V. Securitatea şi sãnãtatea în muncã în industria alimentarã
Total ore/an 31
Modulul VI. Aplicarea mãsurilor de igienã şi siguranţa alimentelor
Total ore/an 31

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea:Tehnician în morãrit, panificaţie şi produse fãinoase
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Tehnologia fabricãrii pâinii, produselor de franzelãrie şi
simigerie
Total ore/an 124
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31
Modulul II. Tehnologia obţinerii semipreparatelor folosite în patiserie
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31
Modulul III. Tehnologia obţinerii produselor de patiserie
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul IV. Fabricarea produselor fãinoase
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V. Valorificarea şi comercializarea produselor de morãrit
şi panificaţie
Total ore/an 90
din care: instruire practicã 90
Modulul VI. Fabricarea crupelor, produselor expandate şi a fulgilor de
cereale
Total ore/an 60
din care: instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltarea localã

Modulul VII. Securitate şi sãnãtatea în muncã în industria alimentarã
Total ore/an 31
Modulul VIII. Aplicarea mãsurilor de igienã şi siguranţa alimentelor
Total ore/an 31

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni/an = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în prelucrarea produselor de origine animalã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Prelucrarea animalelor în abator
Total ore/an 62
din care: instruire practicã 31
Modulul II. Fabricarea preparatelor din carne
Total ore/an 155
din care: instruire practicã 93
Modulul III. Valorificarea şi comercializarea produselor de origine animalã
Total ore/an 62
din care: instruire practicã 31

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Fabricarea conservelor şi semiconservelor din carne şi peşte
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul V. Securitatea şi sãnãtatea în muncã în industria alimentarã
Total ore/an 31
Modulul VI. Aplicarea mãsurilor de igiena şi siguranţa alimentelor
Total ore/an 31

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII a
Aria curricularã TEHNOLOGII

Calificarea: Tehnician ecolog şi protecţia calitãţii mediului
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modul 1 Gestionarea deşeurilor Total ore/an 93
din care:
laborator tehnologic 62
Modul 2 Supravegherea şi controlul Total ore/an 93
calitãţii apelor naturale din care:
laborator tehnologic 31
Modul 3 Supravegherea şi controlul Total ore/an 93
calitãţii solului din care:
laborator tehnologic 62

Total ore/an = 9 ore/sapt. x 31 sãpt. = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modul 4 Supravegherea şi controlul Total ore/an 30
calitãţii mediului în Instruire practicã 30
ecosistemele antropizate
Modul 5 Supravegherea şi controlul Total ore/an 60
calitãţii aerului Instruire practicã 60
Modul 6 Chimia şi biologia apelor Total ore/an 60
naturale Instruire practicã 60

Total ore/an = 30 ore/sãpt. x 5 sãpt./an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modul 7 Supravegherea şi controlul Total ore/an 31
calitãţii apei potabile Laborator tehnologic -
Instruire practicã -
Modul 8 Supravegherea şi controlul Total ore/an 31
calitãţii apelor uzate Laborator tehnologic -
Instruire practicã -

Total ore/an = 2 ore/sapt. x 31 sãpt. = 62 ore

TOTAL GENERAL = 491 ore/an

PLAN DE INVAŢĂMANT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician hidrometeorolog
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1: Codificarea şi transmiterea datelor în hidrometeorologie
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 31
Modulul 2: Legislaţia şi organizarea reţelelor hidrometeorologice
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
Modulul 3: Metode şi calcule de prognozã în hidrometeorologie
Total ore/an 124
din care: laborator tehnologic 62

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 4: Prelucrarea primarã a datelor în hidrometeorologie
Total ore/an 150
Din care: Instruire practicã 150

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 5: Asigurarea calitãţii datelor
Total ore/an 62
Din care: Laborator tehnologic -

Total ore/an = 2 ore/sãptãmânã x 31 sãpt.= 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea Tehnician în silviculturã şi exploatãri forestiere
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1 Amenajarea pãdurilor
Total ore/an 62
din care: Laborator tehnologic 31
Instruire practicã -
Modulul 2 Regenerarea şi îngrijirea arboretelor
Total ore/an 62
din care Laborator tehnologic 31
Instruire practicã -
Modulul 3 Exploatarea masei lemnoase
Total ore/an 93
din care Laborator tehnologic -
Instruire practicã 31
Modulul 4 Managementul calitãţii în domeniul silvic
Total ore/an 31
din care: Laborator tehnologic 31
Instruire practicã -
Modulul 5 Marketing forestier
Total ore/an 31
din care: Laborator tehnologic 31
Instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 6: Cultura speciilor forestiere

Total ore/an 90
din care: Laborator tehnologic 30
Instruire practicã 30
Modulul 7: Protecţia pãdurilor
Total ore/an 60
din care: Laborator tehnologic 30
Instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 8: Amelioraţii silvice şi corectarea torenţilor
Total ore/an 31
din care: Laborator tehnologic 31
Instruire practicã -
Modulul 9: Mecanizarea lucrãrilor silvice
Total ore/an 31
din care: Laborator tehnologic 31
Instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta directã
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician chimist de laborator
Cultura de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1: Controlul fabricaţiei Total ore/an: 62
compuşilor anorganici Din care: laborator tehnologic 31
Modulul 2: Controlul fabricaţiei Total ore/an: 93
compuşilor organici Din care: laborator tehnologic 62
Modulul 3: Controlul fabricaţiei Total ore/an: 62
în industria de prelucrare Din care: laborator tehnologic 31
a ţiţeiului şi petrochimie
Modulul 4: Controlul fabricaţiei în Total ore/an: 62
industria polimerilor Din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 5: Materii prime şi materiale Total ore/an: 31
pentru industria chimicã
Modulul 6: Analiza apei Total ore/an: 31
Din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

Stagii de pregatire practicã:

Modulul 7: Gestionarea reactivilor Total ore/an: 60
şi deşeurilor Din care laborator tehnologic 60
Modulul 8: Protecţia mediului Total ore/an: 90
Din care laborator tehnologic 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Total ore/an = 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în turism
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial al afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã
Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii instruire practicã din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Total ore/an 62
Negociere în afaceri din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã
Modulul IV: Total ore/an 93
Oferta de produse şi servicii din care: laborator tehnologic 62
în cadrul agenţiei de turism instruire practicã

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã
Modulul VI: Total ore/an 120
Relaţii publice în agenţia de turism din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62

Modulul VII: Total ore/an 62
Dezvoltarea durabilã în turism din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activitãţi de poştã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial al afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 93
Utilizarea tehnicilor de lucru din care: laborator tehnologic 31
în unitãţile poştale instruire practicã 62
Modulul IV: Total ore/an 62
Organizarea unitãţilor poştale din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30
Modulul VI: Total ore/an 120
Administrarea valorilor în unitãţile din care: laborator tehnologic -
poştale instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VII: Total ore/an 62
Promovarea serviciilor poştale din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII- a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activitãţi economice
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 62
Negocierea afacerilor din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã
Modulul IV: Total ore/an 62
Realizarea situaţiilor financiare din care: laborator tehnologic 31
şi calculaţia costurilor instruire practicã -
Modulul V: Total ore/an 31
Finanţe şi fiscalitate din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30
Modulul VII: Total ore/an 60
Utilizarea calculatorului în din care: laborator tehnologic 60
contabilitate instruire practicã
Modulul VIII: Total ore/an 60
Statisticã şi analizã economicã din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 62
Analiza pieţei din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 15

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în administraţie
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 62
Relaţii publice şi de protocol din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã
Modulul IV: Total ore/an 93
Legislaţie în administraţie din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30
Modulul VI: Total ore/an 120
Eticã şi comportament profesional din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VII: Total ore/an 62
Comunicarea cu publicul din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 15

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în achiziţii şi contractãri
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 62
Negocierea tranzacţiilor din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã
Modulul IV: Total ore/an 93
Studiul mãrfurilor nealimentare din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30
Modulul VI: Total ore/an 60
Instrumente de platã din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã -
Modulul VII: Total ore/an 60
Corespondenţã comercialã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VIII: Total ore/an 62
Analiza pieţei din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII -a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician designer mobilã şi amenajãri interioare
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I Geometria formelor
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31
Modulul II Ambientul spaţiului amenajat
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31
Modulul III Tehnici de marketing
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31
Modulul IV Proiectarea asistatã de calculator
Total ore/an: 93
din care: Laborator tehnologic 62

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni/an = 279 ore/an

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V Documentaţia tehnicã de execuţie pentru produse finite din lemn
Total ore/an: 150
din care: Laborator tehnologic 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore/an

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI Conceptul de design
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni/an = 62 ore/an

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII -a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician proiectant produse finite din lemn
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I Tehnologia altor produse din lemn
Total ore/an: 93
din care: Laborator tehnologic 62
Modulul II Estetica produselor din lemn
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31
Modulul III Marketing şi antreprenoriat
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31
Modulul IV Calitatea produselor din lemn
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni/an = 279 ore/an

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V Proiectare asistatã de calculator
Total ore/an: 150
din care: Laborator tehnologic 150

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore/an

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI Întocmirea documentaţiei tehnice
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni/an = 62 ore/an

TOTAL ORE: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator tehnicã de calcul
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei din care: laborator tehnologic 31
Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31
Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31
Modulul V: Total ore/an 93
Sisteme de operare în reţea din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35
Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35
Modulul VIII: Total ore/an 50
Mentenanţa sistemelor de calcul şi din care: laborator tehnologic 30
a reţelelor de calculatoare instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Securitatea sistemelor de calcul din care: laborator tehnologic 15
şi a reţelelor de calculatoare instruire practicã -
Modulul X: Total ore/an 31
Reţele de calculatoare din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator procesare text/imagine
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Tehnoredactare, proiectare Total ore/an 93
si machetare din care: laborator tehnologic 62
Modulul II: Tehnoredactarea Total ore/an 62
computerizata a lucrarilor din care: laborator tehnologic 31
de accidenta.
Modulul III: Tehnoredactarea Total ore/an 62
computerizata din care: laborator tehnologic 31
a publicatiilor periodice.
Modulul IV: Tehnoredactarea Total ore/an 62
computerizata a cartilor. din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V: Sanatatea si securitatea Total ore/an 30
muncii
Modulul VI: Transpunerea digitalã a Total ore/an 120
lucrãrilor cu destinaţie din care laborator tehnologic 30 ore
editorial - tipograficã
Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

Modulul VII: Planificarea şi Total ore/an 31
organizarea producţiei. din care: laborator tehnologic 31
Modulul VIII: Elemente de proiectare Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã TEHNOLOGII

Calificarea: Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
Culturã de specialitate si pregãtire practicã saptamanala 279 ore

Modul I: Elemente de proiectare Total ore/an: 62
din care laborator tehnologic: 31
Modulul II: Utilizarea aplicaţiilor Total ore/an: 62
de tip CAD din care laborator tehnologic: 62
Modulul III: Asigurarea calitãţii Total ore/an: 31
din care laborator tehnologic
Modulul IV: Mãsurãtori în construcţii Total ore/an: 62
şi instalaţii din care laborator tehnologic: 31
Modulul V: Proiectare în instalaţii Total ore/an: 62
din care laborator tehnologic: 31

Total ore/an: 9 ore/saptamânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pegãtire practicã

Modulul VI: Proiectare CAD pentru Total ore/an: 150
construcţii din care laborator tehnologic: 150

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VII: Proiectare în construcţii Total ore/an: 62
şi lucrãri publice din care laborator tehnologic: 31

Total ore/an: 2 ore/saptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician mecatronist
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei din care: laborator tehnologic 31
Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31
Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31
Modulul V: Total ore/an 93
Acţionãri pneumatice în mecatronicã din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35
Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35
Modulul VIII: Total ore/an 50
Acţionãri hidraulice în mecatronicã din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Automate programabile din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul X: Total ore/an 31
Sisteme mecatronice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician de telecomunicaţii
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei din care: laborator tehnologic 31
Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31
Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31
Modulul V: Total ore/an 62
Reţele de comunicaţii din care: laborator tehnologic 31
Modulul VI: Total ore/an 31
Reţele de calculatoare din care: laborator tehnologic -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VII: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35
Modulul VIII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35
Modulul IX: Total ore/an 50
Medii de transmisie din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul X: Total ore/an 62
Tehnici de comutaţie şi din care: laborator tehnologic 16
de transmisiuni instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician proiectant CAD
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii
din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare
din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Realizarea desenelor în 2D
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Elemente de proiectare CAD a instalaţiilor
electrice din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Modelarea 3D din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Realizarea de prezentãri multimedia
din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/anPLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electrician electronist auto

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Testarea automobilului din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã: 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Manevrarea automobilului din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Mentenanţa automobilului din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Organizarea intervenţiilor asupra
automobilului din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

NOTĂ: În cadrul modulului "Manevrarea automobilului" se vor realiza
30 de ore de pregãtire practicã pentru conducerea automobilului,
conform <>Ordinului MEC nr. 3680/2004 , corespunzãtor.


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician designer vestimentar

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I Elemente de proiectare Total ore/an 31
Din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul II Tehnologii de confec- Total ore/an 124
ţionare a produselor Din care: laborator tehnologic -
vestimentare instruire practicã 93

Modulul Creaţie vestimentarã - Total ore/an 124
III realizarea de schiţe Din care: laborator tehnologic -
şi produse vestimentare instruire practicã 62

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore
Modulul Panificarea şi organizarea Total ore/an 30
IV producţiei Din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã -

Modulul V Asigurarea calitãţii Total ore/an 60
Din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã -

Modulul Valorificarea Total ore/an 60
VI materialelor textile Din care: laborator tehnologic 60
şi de pielãrie instruire practicã -

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul Costume şi stiluri Total ore/an 31
VII vestimentare Din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul Tehnici de finisare a Total ore/an 31
VIII produselor textile Din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria sticlei şi ceramicii

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Faricarea produselor din industria sticlei
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Modulul II: Controlul fabricaţiei în industria sticlei
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 16

Modulul III: Fabricarea produselor din industria ceramicã
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Modulul IV: Controlul fabricaţiei în industria ceramicii
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 46
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã:

Modulul V: Planificarea şi organizarea producţiei
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 62 ore
Modulul VI: Asigurarea calitãţii
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 10
instruire practicã -

Modulul VII: Valorificarea deşeurilor din industria sticlei şi
ceramicii 31

Total ore/an
din care: laborator tehnologic 21
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în instalaţii electrice

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii
din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare
din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Exploatarea instalaţiilor electrice
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor
electrice din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Transportul şi distribuţia din care: laborator tehnologic 16
energiei electrice instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Dimensionarea instalţiilor din care: laborator tehnologic 15
electrice instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator telematicã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii
din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare
din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Exploatarea sistemelor de telemãsurã şi
telecontrol din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Analizarea structurii sistemelor de calcul
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Utilizarea programelor specifice telematicii
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Sisteme multimedia din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în automatizãri

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii
din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare
din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Sisteme de reglare automatã
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Reglarea automatã a parametrilor proceselor
tehnologice
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Automate programabile din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Reţele de calculatoare din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an
ANEXA 3
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC-RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în agriculturã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Tehnologii specifice
pentru culturile de câmp Total ore/an 99
din care:- laborator tehnologic 33
- instruire practicã 33

Modulul II: Tehnologii specifice de cultivare
a plantelor horticole Total ore/an 66
din care:- laborator tehnologic -
- instruire practicã 33

Modulul III: Organizarea bazei Total ore/an 66
furajere din care:- laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul IV: Marketingul produselor agricole
Total ore/an 66
din care:- laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V: Organizarea exploatãrii agregatelor
şi instalaţiilor folosite în agriculturã
Total ore/an 150
din care:- laborator tehnologic 90
- instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI: Igiena şi securitatea muncii
în domeniul agriculturã Total ore/an 33
din care:- laborator tehnologic -

Modulul VII: Tehnologii specifice de creştere
a animalelor Total ore/an 33
din care:- laborator tehnologic -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria alimentarã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Controlul proceselor biochimice din industria alimentarã
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 33

Modulul II. Tehnologii specifice în industria alimentarã fermentativã
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 33

Modulul III. Tehnologii specifice de obţinere a produselor de
morãrit şi panificaţie
Total ore/an: 99
din care laborator tehnologic 33
instruire practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Protecţia şi securitatea muncii
Total ore/an: 60
din care: instruire practicã 60

Modulul V. Aplicarea mãsurilor de igienã şi protecţia mediului în
industria alimentarã
Total ore/an: 90
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptamâni/an = 150 ore

Curriculum de dezvoltare localã

Modulul VI - Procese tehnologice în industria alimentarã
Total ore/an: 66
din care: instruire practicã 33

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceul tehnologic - ruta progresivã
Clasa a XII- a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Coafor stilist

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului
Total ore/an 40
din care: instruire practicã 24

Modulul II: Realizarea cadrului ambiental
Total ore/an 30
din care: instruire practicã 18

Modulul III: Îngrijirea pãrului
Total ore/an 40
din care: instruire practicã 24

Modulul IV: Tunsori
Total ore/an 110
din care: instruire practicã 66

Modulul V: Coafarea pãrului
Total ore/an 110
din care: instruire practicã 66

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Pigmentarea şi depigmentarea pãrului
Total ore/an 120
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 90

Total ore /an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã (CDL) 66 ore

Modulul VII: Relaţia cu clienţii
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17

Modulul VIII: Istoria coafurii
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16

Total ore /an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta progresivã
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în hotelãrie

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul IV: Total ore/an 66
Gestionarea resurselor umane în unitãţile de
cazare din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul V: Total ore/an 66
Atitudinea centratã pe client din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 33

Total ore/an:10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului
din care: laborator tehnologic
instruire practicã 30

Modulul VII: Total ore/an 90
Primirea şi cazarea turiştilor
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 66
Rezervarea spaţiilor de cazare din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceul tehnologic - ruta progresivã
clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activitãţi de comerţ

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 66
Tehnologia comercialã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul V: Total ore/an 66
Gestiunea stocurilor din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului
din care: laborator tehnologic
instruire practicã 30

Modulul VII: Total ore/an 90
Protecţia consumatorilor şi a mediului
din care: laborator tehnologic
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII:
Total ore/an 66
Extinderea afacerii prin comerţ modern
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta progresivã
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în gastronomie
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire prãactic

Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul IV: Total ore/an 132
Organizarea producţiei culinare din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã 33

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore
Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului
din care: laborator tehnologic
instruire practicã 30

Modulul VI: Total ore/an 60
Bucãtãria naţionalã şi internaţionalã
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Modulul VII: Total ore/an 30
Protecţia consumatorului din care: laborator tehnologic 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 33
Amenajarea spaţiilor de producţie culinarã şi
de patiserie cofetãrie din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã 16

Modulul IX: Total ore/an 33
Calitatea şi siguranţa mediului de muncã
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 17

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta progresivã
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Organizator banqueting
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul IV: Total ore/an 66
Organizarea personalului din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul V: Total ore/an 66
Activitatea de servire în restauraţie
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 33

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii şi protecţia
mediului din care: laborator tehnologic
instruire practicã 30

Modulul VI: Total ore/an 90
Oferta de meniuri
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an= 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 66
Activitatea de servire în bar din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC-RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII -a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în prelucrarea lemnului

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I Tehnologia cherestelei
Total ore/an: 66
din care: Instruire practicã 33

Modulul II Tehnologia mobilei
Total ore/an: 99
din care: Instruire practicã 66

Modulul III Fabricarea uşilor şi ferestrelor
Total ore/an: 66
din care: Instruire practicã 33

Modulul IV Tehnologia mobilei curbate şi mulate
Total ore/an: 66
din care: Instruire practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni/an = 297 ore/an

Stagii de pregãtire practicã
Modulul V Tehnologia semifabricatelor superioare din lemn
Total ore/an: 90
din care: Instruire practicã 90

Modulul VI Igiena şi protecţia muncii în domeniul prelucrãrii lemnului
Total ore/an: 60
din care: Instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore/an

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VII Controlul calitãţii
Total ore/an: 33
din care: Laborator tehnologic 33

Modulul VIII Întreţinerea şi exploatarea utilajelor
Total ore/an: 33
din care: Laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni/an = 66 ore/an

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Maşini şi utilaje industriale din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Uzarea maşinilor şi utilajelor din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician prelucrãri mecanice

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii
din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore


Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Tehnologia materialelor din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Prelucrãri prin deformare plasticã
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electronist

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Surse de alimentare în comutaţie din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Microprocesoare/microcontrolere din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electrotehnist

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Sistemul energetic din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Repararea instalaţiilor şi echipamentelor
electrice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electromecanic

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Senzori din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Automatizarea proceselor industriale
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician energetician

Culturã de specialitate si pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Analizarea sistemului energetic din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Monitorizarea instalatiilor si echipamentelor
energetice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în construcţii şi lucrãri publice

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 99
Desen de construcţii şi lucrãri publice
din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 66
Mãsurãtori în construcţii din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 99
Documentaţia tehnico-economicã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 33
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 150
Lucrãri de structuri pentru construcţii
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VI: Total ore/an 33
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Mediul inconjurãtor şi construcţiile
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea:Tehnician instalator pentru construcţii

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 99
Desen tehnic de instalaţii din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 66
Mãsurãtori în instalaţii din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 99
Documentaţia tehnico-economicã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 33
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore
Modulul V: Total ore/an 150
Lucrãri de instalaţii tehnico-sanitare
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore
Modulul VI: Total ore/an 33
Asigurarea şi controlul calitãţii din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VII: Total ore/an 33
Mediul înconjurãtor şi construcţiile
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria textilã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: UTILIZAREA APLICAŢIILOR
DE TIP CAD Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul II: SĂNĂTATEA ŞI
SECURITATEA MUNCII Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul III: TEHNOLOGII DE FILARE ŞI
ŢESERE Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 66

Modulul IV: ELEMENTE DE PROIECTARE Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul V: PROIECTAREA FIRELOR ŞI
ŢESĂTURILOR Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: PLANIFICAREA ŞI
ORGANIZAREA PRODUCŢIEI Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VII: PROTECŢIA MEDIULUI Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VIII: ASIGURAREA CALITĂŢII Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria pielãriei

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul II: Elemente de proiectare
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul III: Sãnãtatea şi securitatea muncii
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul IV: Tehnologii de finisare a pielii
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 33

Modulul V: Confecţionarea produselor din
piele şi înlocuitori
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 66

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Planificarea şi organizarea
producţiei Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VII: Protecţia mediului Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul VIII: Asigurarea calitatii Total ore/an 33
Din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician transporturi

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore
Modulul X: Total ore/an 33
Sisteme de transport din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Autoritãţi şi legislaţie în transporturi
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician metrolog

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Organizare şi legislaţie metrologicã
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Subansambluri specifice mijloacelor de mãsurã
şi control din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator roboţi industriali

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Acţionarea electricã a roboţilor industriali
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Senzori şi end-efectori din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician prelucrãri pe maşini cu comandã numericã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Sisteme de transmitere a mişcãrii
total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic 16

Modulul III: Tehnici de mãsurare în domeniu
total ore /an: 66
din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Sisteme de automatizare total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Sisteme de acţionare electricã
total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Circuite electrice total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Asamblãri mecanice total ore /an: 66
din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore /sãptãmânã x 33 sãptãmâni/an = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul VIII: Sãnãtatea şi securitatea muncii
total ore /an: 60
din care: instruire practicã 36
laborator tehnologic 24

Modulul IX: Circuite electronice total ore /an: 90
din care: instruire practicã 66
laborator tehnologic 24

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni /an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul X: Maşini unelte cu comandã numericã
total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic 17

Modulul XI: Montarea şi reglarea sculelor pe maşini unelte
cu comandã numericã
total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic 16

Total ore /an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni/an = 66 ore

TOTAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria materialelor de construcţii

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Procedee de fabricare aplicate în industria ceramicii
Total ore/an 88
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 66

Modulul II: Procedee de fabricare aplicate în industria sticlei
Total ore/an 88
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 66

Modulul III: Procedee de fabricare aplicate în industria lianţilor
Total ore/an 55
din care: laborator tehnologic
Instruire practicã 33

Modulul IV: Chimia sistemelor silicatice
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã:

Modulul V: Sãnãtatea şi securitatea muncii
Total ore/an 30
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 30

Modulul VI: Coordonarea lucrãrilor de exploatare a utilajelor şi
instalaţiilor din industria materialelor de construcţii
Total ore/an 120
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã:

Modulul VII: Elemente de proiectare
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Instruire practicã -

Total ore/an 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în chimie industrialã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul 1: Tehnici de laborator Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 66

Modulul 2: Operaţii mecanice şi hidrodinamice
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33

Modulul 3: Operaţii de transfer termic
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33

Modulul 4: Termodinamicã şi cineticã chimicã
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 66 ore


Modulul 5: Planificarea şi programarea producţiei
Total ore/an: 33

Modulul 6: Asigurarea calitãţii Total ore/an: 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

Stagii de pregãtire practicã: 150 ore

Modulul 7: Igiena şi securitatea muncii
Total ore/an: 60

Modulul 8: Elemente de proiectare Total ore/an: 90
din care laborator tehnologic 90 ore

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Total ore/an = 513 ore


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician poligraf

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I:
Rotative offset cu hârtia în bobinã
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 66

Modulul II:
Finisarea integratã
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 66

Modulul III:
Tehnologii de control al registrului
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul IV:
Alimentarea centralizatã cu cernealã
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 17

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V:
Înnobilarea tipãriturilor
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Modulul VI:
Linii automate de legãtorie
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VII:
Elemente de proiectare
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17

Modulul VIII:
Asigurarea calitãţii
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL: 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician audio-video

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Opticã cine - Tv. din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Prelucrarea chimico-fotograficã şi
digitalã a imaginii din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician producţie film şi televiziune

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Comunicare vizualã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 66
Tehnica sunetului din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 33

Modulul III: Total ore/an 99
Sisteme de înregistrare a informaţiilor
audiovizuale din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 66

Modulul IV: Total ore/an 66
Prelucrarea chimico-fotograficã a imaginii
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 48
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 24

Modulul VI: Total ore/an 102
Tehnici de iluminare din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 78

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VII: Total ore/an 66
Opticã cine - Tv. din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician multimedia

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã: 297 ore

Modulul I: Comunicare vizualã Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul II: Artã şi design digital Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Tehnologii multimedia Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul IV: Textul pentru multimedia
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul V: Prelucrarea digitalã a
imaginilor pentru multimedia Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul VI: Sunetul pentru multimedia
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul VII: Secvenţe video pentru
multimedia Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã: 150 ore

Modulul VIII: Grafica digitalã Total ore/an 150

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 66 ore

Modulul IX: Asigurarea calitãţii Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul X: Sãnãtatea şi securitatea muncii
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician producţie poligraficã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I:
Forme de tipar 3
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã 16

Modulul II:
Imprimarea clasica
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 33

Modulul III:
Imprimarea numerica
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 33

Modulul IV:
Elemente de siguranta
pentru produsele tiparite Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 17

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V:
Sisteme automatizate de finisare
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã:

Modulul VI:
Design (Elemente de proiectare) Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17

Modulul VII:
Asigurarea calitãţii Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician construcţii navale

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor din care: laborator tehnologic 16
de tip CAD instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Documentatia tehnica specifica instalatiilor
navale din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Nomenclatura navala din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician aviaţie

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Aeronava-sistem de zbor din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Legislaţie şi normative de aviaţie din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician instalaţii de bord (avion)

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Aeronave - sistem de zbor din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Legislaţie şi normative de aviaţie din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician prelucrãri la cald

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Structuri metalografice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Prelucrãri neconvenţionale din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an
ANEXA 4
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta progresivã
Clasa a XIII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în agriculturã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Protecţia plantelor Total ore/an 62
din care:- laborator tehnologic 31
- instruire practicã 31

Modulul II: Managementul calitãţii
în domeniul agriculturã Total ore/an 62
din care:- laborator tehnologic 31

Modulul III: Managementul exploataţiilor
agricole Total ore/an 93
din care:- laborator tehnologic 31

Modulul IV: Gestiune şi evidenţã economicã
Total ore/an 62
din care:- laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V: Produse ecologice de origine
vegetalã şi animalã Total ore/an 60
din care:- laborator tehnologic 30

Modulul VI: Tehnologii specifice de producere
a materialului sãditor horticol Total ore/an 30
din care:- laborator tehnologic -
- instruire practicã 30

Modulul VII: Tehnologii specifice culturilor
horticole forţate şi protejate Total ore/an 60
din care:- laborator tehnologic 30
- instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VIII: Ameliorarea solurilor degradate
Total ore/an 15

Modulul IX: Tehnologii specifice de producere
de sãmânţã la culturile de câmp Total ore/an 31

Modulul X: Producerea şi condiţionarea vinurilor
Total ore/an 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta progresivã
Clasa a XIII a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria alimentarã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Tehnologii specifice în industria alimentarã extractivã
Total ore/an: 93
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31

Total ore/an: 124
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31

Modulul II: Tehnologii specifice de obţinere a produselor de
origine animalã

Modulul III: Tehnologii specifice de prelucrare a legumelor
şi fructelor
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Total ore/an: 9 ore /sãpt. x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV: Planificarea proceselor tehnologice din industria alimentarã
Total ore/an: 150
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 120

Total ore/an:30 ore/sãpt. x 5 sãptamâni/an = 150 ore

Curriculum de dezvoltare localã

Modulul V: Marketing în industria alimentarã
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic -

Modulul VI: Conducerea calitãţii în industria alimentarã
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic -

Total ore/an:2 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceul tehnologic - ruta progresivã
Clasa a XIII- a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Coafor stilist

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Adaptarea lucrãrilor la caracteristicile clientului
Total ore/an 108
din care: instruire practicã 60

Modulul II: Aplicaţiile artelor plastice în coafurã
Total ore/an 99
din care: instruire practicã 55

Modulul III: Punerea în valoare a lucrãrilor
Total ore/an 72
din care: instruire practicã 40

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul IV: Machiaj
Total ore/an 120
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 90

Modulul V: Managementul calitãţii
Total ore/an 30
din care: laborator tehnologic 18
instruire practicã 12

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã (CDL) 62 ore

Modulul VI: Managementul salonului de esteticã şi îngrijire
a corpului omenesc
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 16

Modulul VII: Organizarea activitãţii
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 15

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta progresivã
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în hotelãrie

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial al afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã

Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã

Modulul III: Total ore/an 93
Promovarea produsului hotelier din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã

Modulul IV: Total ore/an 62
Decontarea serviciilor prestate din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã

Modulul VI: Total ore/an 120
Contractarea în activitatea hotelierã
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VII: Total ore/an 31
Norme de dezvoltare durabilã din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Modulul VIII: Total ore/an 31
Coordonarea activitãţilor din care: laborator tehnologic
compartimentelor unitãţilor instruire practicã
de cazare

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceul tehnologic - ruta progresivã
clasa a XIII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activitãţi de comerţ

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial al afacerilor din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 62
Negocierea vânzãrii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã

Modulul IV: Total ore/an 93
Tehnici de marketing din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30

Modulul VI: Total ore/an 120
Reclamã şi publicitate din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VII: Total ore/an 62
Oferta de mãrfuri din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta progresivã
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în gastronomie

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial al afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 31
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 93
Promovarea producţiei culinare şi din care: laborator tehnologic 62
de patiseriecofetãrie instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 93
Organizarea producţiei de din care: laborator tehnologic 62
patiserie cofetãrie instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã

Modulul VI: Total ore/an 60
Consumuri specifice şi reţete din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Modulul VII: Total ore/an 60
Sisteme europene de asigurarea
calitãţii în alimentaţie din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VIII: Total ore/an 31
Promovarea de tehnologii şi din care: laborator tehnologic
preparate noi instruire practicã

Modulul IX: Total ore/an 31
Particularitãţile cateringului din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta progresivã
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea profesionalã: Organizator banqueting

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial al afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 31
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 93
Promovarea activitãţilor de servire din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 93
Planificarea activitãţilor din care: laborator tehnologic 62
de servire

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã

Modulul VI: Total ore/an 90
Organizarea serviciilor de protocol din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Modulul VII: Total ore/an 30
Decontarea serviciilor prestate din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VIII: Total ore/an 48
Coordonarea serviciilor de protocol din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Modulul IX: Total ore/an 14
Calitatea relaţiilor cu clienţii din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta progresivã
Clasa a XIII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în prelucrarea lemnului

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I Prelucrarea reperelor pe maşini cu comandã numericã
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II Estetica produselor de mobilã
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31

Modulul III Elaborarea documentaţiei tehnice pentru produse
simple de mobilier
Total ore/an: 93
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31

Modulul IV Managementul calitãţii în prelucrarea lemnului
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 31 sãpt. = 279 ore/an

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V Organizarea producţiei şi a muncii.
Total ore/an: 150
din care: instruire practicã 150

Stagii de pregãtire practicã: 30 ore/sãpt .x 5 sãpt./an = 150 ore/an

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI Evidenţa şi gestiunea economicã în industria lemnului (CDL)
Total ore/an: 31

Modulul VII Marketing şi antreprenoriat (CDL)
Total ore/an: 31

Total ore CDL: 2 ore/sãpt. x 31 sãpt./an = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Lucrãri de întreţinere şi reparaţii din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Ungerea sistemelor tehnice din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Exploatarea maşinilor, utilajelor
şi instalaţiilor din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Documentaţie tehnologicã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician prelucrãri mecanice

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Tehnologii de prelucrare din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Maşini de înaltã productivitate din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Tehnologii neconvenţionale din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Documentaţia tehnologicã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electronist

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Analiza circuitelor electronice din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Ridicarea schemei electrice a din care: laborator tehnologic 30
blocurilor/modulelor instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Proiectarea circuitelor electronice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Fiabilitatea componentelor şi din care: laborator tehnologic 15
sistemelor electronice instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electrotehnist

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Maşini şi aparate electrice din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Dimensionarea instalaţiilor din care: laborator tehnologic 30
electrice instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Automatizarea sistemelor de acţionare electricã
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Elemente de comandã numericã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electromecanic

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Acţionãri electromecanice şi hidropneumatice
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Proiectarea instalaţiilor electromecanice
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Proiectarea instalaţiilor electrice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Convertoare statice din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician energetician

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Prelucrarea parametrilor mãsuraţi din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Mentenanţa echipamentelor şi
instalaţiilor energetice din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 62
Automatizarea sistemului energetic din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în construcţii şi lucrãri publice

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 93
Lucrãri de finisaje şi izolaţii din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 62
Lucrãri hidrotehnice şi cãi de din care: laborator tehnologic 31
comunicaţii instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 62
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Modulul V: Total ore/an 31
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic -
in construcţii instruire practicã -

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 150
Proiectare în construcţii şi lucrãri publice
din care: laborator tehnologic 150
instruire practicã -

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 62 ore

Modulul VII: Total ore/an 62
Coordonarea execuţiei lucrãrilor de construcţii
din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
CLASA A XIII A
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea:Tehnician instalator pentru construcţii

Cultura de specialitate si pregatire practica saptamânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Lucrãri de instalaţii de încãlzire centralã
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 31
Lucrãri de instalaţii de ventilare şi condiţionare
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 62
Lucrãri de instalaţii de gaze din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul V: Total ore/an 62
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 31
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VII: Total ore/an 150
Proiectare în instalaţii din care: laborator tehnologic 150
instruire practicã -

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VIII: Total ore/an 62
Coordonarea lucrãrilor de instalaţii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni/an = 62 ore

Total ore/an: 491 ore

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea profesionalã: Tehnician în industria textilã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: TEHNOLOGII DE TRICOTARE Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Modulul II: TEHNOLOGII DE
CONFECŢIONARE Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 62

Modulul III: TEHNOLOGII DE FINISARE A
PRODUSELOR Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 8

Modulul IV: STRUCTURA ŞI
PROIECTAREA TRICOTURILOR Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: CONSTRUCŢIA TIPARELOR Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: MONITORIZAREA
PROCESELOR DE PRODUCŢIE Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VII: TEHNICI DE MĂSURARE ŞI
CONTROL Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VIII: TEHNICI DE Total ore/an 31
VALORIFICARE A MATERIALELOR din care: laborator tehnologic 16
RECUPERABILE DIN TEXTILE PIELĂRIE instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria pielãriei

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Construcţia tiparelor pentru
încãlţãminte
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 45
instruire practicã -

Modulul II: Construcţia tiparelor pentru
articole de marochinãrie
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 34
instruire practicã -

Modulul III: Construcţia tiparelor pentru
îmbrãcãminte din piele
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 45
instruire practicã -

Modulul IV: Tehnici de valorificare a
materialelor recuperabile din textile-pielãrie
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Monitorizarea proceselor de
producţie Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VI: Tehnici de mãsurare şi control
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician transporturi

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea din care: laborator tehnologic 31
producţiei
Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Coordonarea şi monitorizarea transporturilor
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Exploatarea tehnicã a mijloacelor de transport
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Contracte şi documente de transport din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Operaţii şi echipamente pentru manipularea
mãrfurilor din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

NOTĂ: În cadrul modulului "Exploatarea tehnicã a mijloacelor de transport"
se vor completa numãrul de ore de pregãtire teoreticã şi practicã conform
<>Ordinul MEC nr. 3680/2004 , corespunzãtor categoriilor de vehicule.


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician metrolog

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Mijloace de mãsurã pentru mãrimi mecanice
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Verificarea metrologicã şi etalonarea
mijloacelor de mãsurã din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Mijloace de mãsurare pentru mãrimi
fizico-chimice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Mijloace de mãsurare pentru mãrimi electrice
din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator roboţi industriali

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Conducerea roboţilor industriali din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Pneumaticã şi electropneumaticã din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Hidraulicã şi electrohidraulicã din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Calculatoare şi automate din care: laborator tehnologic 15
programabile instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician prelucrãri pe maşini cu comandã numericã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Pregãtirea producţiei din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 150

Modulul VI: Întreţinere planificatã total ore /an: 50
din care: instruire practicã 35
laborator tehnologic 15

Modulul VII: Detectarea defectelor total ore /an: 50
din care: instruire practicã 35
laborator tehnologic 15

Modulul VIII: Mentenanţa maşinilor unelte cu comandã numericã
total ore /an: 50
din care: instruire practicã 20
laborator tehnologic 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni /an = 150 ore

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ 62

Modulul IX: Lansarea şi urmãrirea producţiei
total ore /an: 31
din care: laborator tehnologi 17

Modulul X: Sisteme de protecţie pe maşini unelte cu comandã numericã
total ore /an: 31
din care: laborator tehnologi 16

Total ore /an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria materialelor de construcţii

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Controlul fabricaţiei în industria ceramicii
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 31
Instruire practicã -

Modulul II: Controlul fabricaţiei în industria sticlei
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Instruire practicã 31

Modulul III: Controlul fabricaţiei în industria lianţilor
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Instruire practicã 31

Modulul IV: Automatizarea proceselor tehnologice în industria
materialelor de construcţii
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã:

Modulul V: Planificarea şi organizarea producţiei
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 30
Instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an= 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã:

Modulul VI: Asigurarea calitãţii
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã -

Modulul VII: Valorificarea deşeurilor din industria materialelor
de construcţii
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni= 62 ore

TOTAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în chimie industrialã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul 1: Operaţii de transfer de masã Total ore/an: 62
Din care: laborator tehnologic 31

Modulul 2: Fabricarea compuşilor anorganici Total ore/an: 62
Din care: laborator tehnologic 31

Modulul 3: Fabricarea compuşilor organici Total ore/an: 93
Din care: laborator tehnologic 62

Modulul 4: Fabricarea şi prelucrarea polimerilor Total ore/an: 62
Din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Curriculum in dezvoltare locala: 62 ore

Modulul 5: Analizã instrumentalã Total ore/an: 31
Din care: laborator tehnologic 31

Modulul 6: Automatizarea proceselor tehnologice din
industria chimicã Total ore/an: 31
Din care: laborator tehnologic 17

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

Stagii de pregãtire practicã:

Modulul 7: Managementul deşeurilor Total ore/an: 60
Din care: laborator tehnologic 60

Modulul 8: Tratarea şi epurarea apelor Total ore/an: 90
Din care: laborator tehnologic 90

Total ore/an: 6 ore/zi x 5 zile x 5 sãptãmâni = 150 ore

Total ore/an = 491 ore

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician poligraf

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I:
Imprimarea serigraficã
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Modulul II:
Tiparul adânc
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Modulul III:
Imprimarea flexograficã
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Modulul IV:
Proiectarea produselor
tipografice
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 62

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an= 150 ore

Modulul V:
Computer to Plate
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Modulul VI:
Computer to Press
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 30

Curriculum în dezvoltare localã: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

Modulul VII:
Sãnãtatea şi securitatea
muncii
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic
instruire practicã 17

Modulul VIII:
Planificarea şi organizarea
producţiei
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 16

TOTAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician audio-video

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Sisteme de înregistrare a informaţiilor
audiovizuale din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Editare/Montaj din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Elemente de compoziţie şi limbaj vizual
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Tehnici şi tehnologii cine-Tv. din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC-RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician producţie film şi televiziune

Culturã de specialitate şi instruire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii
din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 93
Tehnici şi tehnologii cinematografice
din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 62
Tehnici video din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 74
Organizarea activitãţii de întreţinere a
echipamentelor şi instalaţiilor
din care: laborator tehnologic 38
instruire practicã 36

Modulul VII: Total ore/an 76
Controlul proceselor de producţie din care: laborator tehnologic 40
instruire practicã 36

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Montajul filmelor cinematografice din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Editarea filmelor Tv din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician multimedia

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã: 279 ore

Modulul I: Principii şi metode de design
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul II: Elemente de programare
pentru aplicaţii multimedia
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul III: Animarea imaginilor Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul IV: Realizarea animaţiilor pentru
multimedia
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul V: Proiectarea interfeţei Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul VI: Asamblarea şi livrarea unui
proiect multimedia
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 9ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã: 150 ore

Modulul VII: Website design Total ore/an 150

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an =150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 62 ore

Modulul VIII:
Elemente de proiectare Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul IX: Planificarea şi organizarea
producţiei
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician producţie poligraficã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã: 279 ore

Modulul I:
Analiza proceselor de
fabricatie
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 15

Modulul II:
Pregatirea si urmarirea
productiei
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 15

Modulul III:
Expedierea produselor
poligrafice
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31

Modulul IV:
Marketing
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 15

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Modulul V:
Legatorie de arta si
restaurare
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã 60

Curriculum în dezvoltare localã: 62 ore

CDL: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

Modulul VI:
Sanatatea si securitatea
muncii
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 17

Modulul VII:
Planificarea si organizarea
productiei
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 16

TOTAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician construcţii navale

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Armarea navei din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Repararea instalaţiilor navale din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 62
Asamblarea navei din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician aviaţie

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Aerodinamica şi structura aeronavei din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Trasabilitatea proceselor în industria
aeronauticã din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Aparate şi instalaţii de navigaţie din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Construcţia structurilor din care: laborator tehnologic 15
de aeronavã instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician instalaţii de bord (avion)

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Exploatarea instalaţiilor electrice din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor
electrice din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX:
Verificarea funcţionãrii echipamentelor radio,
navigaţie şi radiolocaţie ale aeronavei
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X:
Verificarea reparaţiilor la aparatele de bord
pentru aeronave
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician prelucrãri la cald

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Tehnologii de prelucrãri la cald din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Maşini şi utilaje din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Instalaţii hidropneumatice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice