Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 927/C/2006
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009  pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, aprobat prin   Ordinul ministrului justitiei nr. 927/C/2006     Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 927/C/2006

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009
ORDIN nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, aprobat prin <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006
EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTÃŢILOR CETÃŢENEŞTI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009


Având în vedere Nota Comisiei pentru atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei nr. 91587 din 7 august 2009;
în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 45/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care se completeazã cu dispoziţiile Codului civil privind contractul de locaţiune, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea <>Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <>Legii locuinţei nr. 114/1996 , cu modificãrile ulterioare, ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 241/2001 , cu modificãrile ulterioare, precum şi cu prevederile <>art. 13 din Hotãrârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti,

ministrul justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti emite urmãtorul ordin:

ART. I
Regulamentul privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, aprobat prin <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006 , publicat în Monitorul Oficial al României nr. 342 din 17 aprilie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Locuinţele de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti se închiriazã judecãtorilor de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecãtorii, personalului de specialitate juridicã asimilat judecãtorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti şi unitãţilor subordonate, personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecãtoreşti, personalului din sistemul de probaţiune, funcţionarilor publici, funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, precum şi procurorilor detaşaţi în Ministerul Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti sau în unitãţi subordonate acestuia care nu au fond locativ propriu de locuinţe, pe durata detaşãrii".
2. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2 - Închirierea locuinţelor de serviciu pentru persoanele prevãzute la art. 1 se face în conformitate cu dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 45/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune, ale <>Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care se completeazã cu dispoziţiile Codului civil privind contractul de locaţiune, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <>Legii locuinţei nr. 114/1996 , cu modificãrile ulterioare, ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 241/2001 , cu modificãrile ulterioare, precum şi ale prezentului regulament".
3. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Nu beneficiazã de locuinţã de serviciu persoanele prevãzute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinţã de serviciu în condiţiile prezentului regulament, dacã ei, soţii sau soţiile lor deţin în proprietate o locuinţã în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea ori au înstrãinat în timpul cãsãtoriei o astfel de locuinţã.
(2) Nu beneficiazã de locuinţã de serviciu persoanele prevãzute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinţã de serviciu în condiţiile prezentului regulament, ai cãror copii aflaţi în întreţinerea lor au înstrãinat o locuinţã proprietate personalã dupã data numirii în funcţie a solicitantului sau deţin în proprietate o locuinţã ori li s-a atribuit locuinţã de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale în localitatea în care categoriile de persoane respective îşi desfãşoarã activitatea.
(3) Nu beneficiazã de locuinţã de serviciu persoanele prevãzute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinţã de serviciu în condiţiile prezentului regulament, care deţin personal sau soţul/soţia acestora o locuinţã din fondul locativ de stat ori o locuinţã de serviciu în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea.
(4) În cazul în care titularul contractului de închiriere nu mai poate beneficia de locuinţã de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, contractul poate fi încheiat, la cerere, cu soţul/soţia care îndeplineşte condiţiile prezentului regulament".
4. La articolul 7, prevederea referitoare la p(c1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Punctajul cuvenit în cadrul fiecãrui criteriu este urmãtorul (p):
p(c1) - funcţia deţinutã în sistem:
§ judecãtori şi procurori - 10 puncte;
§ personal de specialitate juridicã asimilat judecãtorilor, procurorilor şi funcţionarilor publici cu funcţii de conducere din cadrul Ministerului Justiţiei - 8 puncte;
§ funcţionari publici/funcţionari publici cu statut special cu funcţii de execuţie, personalul din serviciile de probaţiune - 6 puncte;
§ personal auxiliar de specialitate şi personal conex din cadrul instanţelor judecãtoreşti - 4 puncte
§ personal contractual - 2 puncte."
5. Dupã articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 9^1. - (1) Atribuirea locuinţelor de serviciu disponibile se va face în ordinea descrescãtoare a punctajului obţinut.
(2) În caz de egalitate, se vor avea în vedere punctajele realizate de fiecare solicitant per criteriu, în ordinea descrescãtoare a ponderii criteriilor."
6. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) În scopul atribuirii locuinţelor de serviciu, ministrul justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti va desemna, prin ordin, o comisie în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti.
(2) Fiecare membru al comisiei va acorda un punctaj, pentru fiecare cerere analizatã; în caz de diferenţe între punctajele acordate de fiecare membru, decide comisia cu majoritatea voturilor celor prezenţi. Comisia se considerã legal constituitã în prezenţa a cel puţin jumãtate plus unu din membrii sãi.
(3) Lucrãrile comisiei vor fi consemnate în procese-verbale care trebuie sã cuprindã motivele de admitere sau de respingere a cererilor privind atribuirea unei locuinţe de serviciu.
(4) Hotãrârile comisiei pot fi contestate potrivit <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare".
7. Dupã articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 12^1. - (1) Persoanele care beneficiazã de locuinţã de serviciu în temeiul prezentului regulament pot solicita schimbul de locuinţe de serviciu. Schimbul de locuinţe de serviciu se poate face numai la solicitarea titularilor contractelor de închiriere sau, dupã caz, cu acordul acestora.
(2) Cererile privind schimbul de locuinţe se soluţioneazã cu prioritate şi cu respectarea condiţiilor şi a criteriilor de atribuire prevãzute de prezentul regulament."
8. La articolul 15, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Prin excepţie de la regula instituitã la alin. (1), în cazul în care raportul de muncã înceteazã ca urmare a pensionãrii pentru limitã de vârstã, titularul contractului de închiriere şi, dupã caz, soţul sau soţia acestuia îşi pãstreazã drepturile locative pe tot parcursul vieţii. De acest drept beneficiazã numai persoanele pentru care legea îl prevede expres".
ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data publicãrii.

p. Ministrul justiţiei
şi libertãţilor cetãţeneşti,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat

Bucureşti, 16 decembrie 2009.
Nr. 3.387/C.

-------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016