Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 3.209 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii destinate realizarii in Romania a proiectelor NSIP, prevazuta la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.209 din 31 octombrie 2008  pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii destinate realizarii in Romania a proiectelor NSIP, prevazuta la   art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 3.209 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii destinate realizarii in Romania a proiectelor NSIP, prevazuta la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 19 noiembrie 2008

În baza prevederilor <>art. 9 din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate,
în temeiul prevederilor <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii destinate realizãrii în România a proiectelor NSIP, prevãzutã la <>art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, prin unitãţile sale teritoriale, va lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei
şi finanţelor,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat

Bucureşti, 31 octombrie 2008.
Nr. 3.209.

ANEXĂ

NORME
privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii destinate realizãrii în România a proiectelor NSIP, prevãzutã la <>art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

ART. 1
În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
1. autoritate contractantã - unitatea militarã desemnatã din cadrul Ministerului Apãrãrii al cãrei conducãtor are calitatea de ordonator de credite, având stabilite competenţe de achiziţie a bunurilor şi prestãrilor de servicii pentru realizarea proiectelor NSIP din domeniul de responsabilitate;
2. fonduri NSIP - fondurile prevãzute la <>art. 4 din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate;
3. proiect NSIP în România - proiectele definite la <>art. 2 lit. e) din Legea nr. 294/2007 ;
4. contractori - furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii angajaţi pentru realizarea proiectelor finanţate din fonduri NSIP, care factureazã direct cãtre autoritatea contractantã;
5. subcontractori - furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii angajaţi pentru realizarea proiectelor finanţate din fonduri NSIP, care factureazã direct cãtre contractori;
6. prestare de servicii - în sensul <>art. 129 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin prestare de servicii se înţelege orice operaţiune care nu constituie livrare de bunuri, inclusiv execuţia de lucrãri;
7. codul fiscal - titlul VI din <>Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
(1) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã, prevãzutã la <>art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 , se poate acorda direct pe baza unui certificat de scutire de taxã pe valoarea adãugatã, dupã cum urmeazã:
a) prin facturarea fãrã TVA a livrãrilor de bunuri şi/sau prestãrilor de servicii de cãtre contractorii înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, în favoarea autoritãţii contractante, şi de cãtre subcontractorii înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 153 din codul fiscal cãtre contractori;
b) prin scutirea de TVA, acordatã direct pentru:
1. importul de bunuri în România, efectuat direct de cãtre autoritatea contractantã şi de cãtre contractori;
2. achiziţia intracomunitarã de bunuri în România, efectuatã de cãtre autoritatea contractantã şi pentru care aceasta ar avea obligaţia plãţii TVA, conform prevederilor Codului fiscal;
3. serviciile prestate de prestatori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plãţii TVA revine autoritãţii contractante în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;
4. livrãrile de bunuri realizate de furnizori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plãţii TVA revine autoritãţii contractante potrivit art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal.
(2) Certificatul de scutire de taxã pe valoarea adãugatã prevãzut la alin. (1) se solicitã de cãtre autoritatea contractantã conform procedurii prevãzute la art. 3.
(3) Pentru operaţiunile efectuate înainte de eliberarea certificatului de scutire de TVA sau pentru operaţiunile pentru care nu s-a solicitat certificat de scutire de TVA, autoritatea contractantã poate solicita restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferente achiziţiilor destinate realizãrii obiectivelor şi proiectelor finanţate din fonduri NSIP. Restituirea taxei se face în condiţiile prevãzute la art. 4.
(4) În conformitate cu prevederile art. 128 alin. (2) şi art. 129 alin. (2) din Codul fiscal, se considerã cã un comisionar care primeşte de la vânzãtor o facturã pe numele sãu şi emite o facturã cãtre cumpãrãtor este considerat din punctul de vedere al TVA cumpãrãtor şi revânzãtor. În scopul aplicãrii prezentelor norme, comisionarii care vor acţiona de aceastã manierã vor fi consideraţi contractori sau, dupã caz, subcontractori.
ART. 3
(1) Certificatul pentru acordarea scutirii directe de TVA prevãzut la art. 2 alin. (2) se elibereazã la cererea autoritãţii contractante, de cãtre organul fiscal competent de care aparţine aceasta. Modelul certificatului de scutire de taxa pe valoarea adãugatã este prezentat în anexa nr. 2.
(2) Autoritatea contractantã trebuie sã prezinte urmãtoarea documentaţie în vederea eliberãrii certificatului de scutire de taxã pe valoarea adãugatã:
a) cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxã pe valoarea adãugatã, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 1;
b) copii de pe documentele care atestã calitatea de persoanã impozabilã înregistratã în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, pentru contractori şi, dupã caz, subcontractori, în cazul operaţiunilor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a);
c) adresa din partea autoritãţii contractante prin care aceasta sã facã dovada cã este desemnatã de Ministerul Apãrãrii şi din care sã reiasã suma totalã alocatã din fonduri NSIP în lei sau în valutã, dupã caz;
d) copie de pe contractele încheiate de autoritatea contractantã cu contractorii şi, dupã caz, copie de pe contractele încheiate de contractori cu subcontractorii.
(3) În certificatul de scutire de TVA se va înscrie suma totalã pentru care s-a solicitat scutire de TVA, defalcatã pe fiecare din operaţiunile prevãzute la art. 2 alin. (1) şi pe fiecare contractor şi, dupã caz, pe fiecare subcontractor. Dacã valoarea contractelor este exprimatã în valutã, pentru conversia în lei se va utiliza cursul de schimb valutar de la data depunerii cererii de eliberare a certificatului la organul fiscal competent. Diferenţele în lei dintre sumele înscrise în certificatul de scutire şi sumele de la data efectuãrii operaţiunilor, generate de modificarea cursului de schimb valutar, nu vor afecta scutirea de TVA acordatã, cu condiţia ca sumele în valutã aferente operaţiunilor sã corespundã cu cele din cererea de eliberare a certificatului de scutire şi sã se încadreze în totalul sumei alocate din fonduri NSIP.
(4) Certificatul de scutire de TVA este valabil pentru livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii efectuate de la data eliberãrii pe toatã durata de realizare a obiectivului/proiectului în limita totalului sumei înscrise în acesta. În situaţia în care, ulterior eliberãrii certificatului de scutire de taxã pe valoarea adãugatã, se schimbã contractorii sau subcontractorii ori se suplimenteazã fondurile iniţiale sau se încheie contracte noi cu contractori/ subcontractori pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul iniţial poate fi modificat sau suplimentat, cu respectarea condiţiilor prevãzute de prezentele norme, menţionându-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabilã.
(5) Contractorii şi subcontractorii au obligaţia sã menţioneze pe facturile emise numãrul şi data certificatului în baza cãruia factureazã în regim de scutire.
ART. 4
(1) Restituirea taxei pe valoarea adãugatã, prevãzutã la art. 2 alin. (3), se efectueazã de cãtre organele fiscale teritoriale competente la cererea autoritãţii contractante care a efectuat operaţiunile înainte de eliberarea certificatului de scutire de TVA.
(2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adãugatã se depun la organul fiscal teritorial de care aparţine autoritatea contractantã, trimestrial, cel mai târziu pânã la sfârşitul lunii urmãtoare încheierii unui trimestru, şi vor fi însoţite numai de documente aferente cumpãrãrilor efectuate în trimestrul pentru care se solicitã restituirea taxei pe valoarea adãugatã. Nedepunerea în termen şi necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adãugatã.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazuri fortuite sau de forţã majorã, la solicitarea autoritãţii contractante, ministrul economiei şi finanţelor poate aproba repunerea în termen a cererii de restituire a taxei pe valoarea adãugatã, în situaţia în care cererea şi/sau documentele justificative nu au fost depuse în termenul prevãzut la alin. (2). Cererile de repunere în termen trebuie depuse la organul fiscal competent împreunã cu documentele justificative. Organele fiscale competente vor analiza dacã sunt îndeplinite toate condiţiile de aplicare a scutirii de taxã pe valoarea adãugatã, prevãzute de prezentele norme, precum şi dacã existã un caz fortuit sau de forţã majorã care sã justifice solicitarea repunerii în termen. În urma analizei, organele fiscale competente vor proceda astfel:
a) dacã sunt îndeplinite condiţiile de aplicare a scutirii de taxã pe valoarea adãugatã şi considerã justificatã solicitarea, vor întocmi o notã cu propunerea de repunere în termen, care va fi transmisã Direcţiei de legislaţie în domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în vederea înaintãrii spre aprobare ministrului economiei şi finanţelor;
b) dacã nu considerã justificatã solicitarea sau nu sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea scutirii de taxã pe valoarea adãugatã, vor comunica solicitanţilor motivele respingerii cererii de repunere în termen.
(4) Documentaţia necesarã pentru restituirea TVA trebuie sã cuprindã:
a) cererea de restituire a TVA, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 3;
b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã al solicitantului;
c) facturi sau alte documente legal aprobate din care sã rezulte cuantumul taxei pe valoarea adãugatã aferente achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii pentru care se solicitã restituirea taxei pe valoarea adãugatã;
d) dovada plãţii pânã la data soluţionãrii cererii pentru bunurile sau serviciile achiziţionate pentru care se solicitã restituirea taxei pe valoarea adãugatã (dispoziţii de platã, dispoziţii de încasare, ordine de platã, cecuri, extrase de cont, chitanţe, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale sau alte documente de platã);
e) adresa din partea autoritãţii contractante prin care aceasta sã facã dovada cã este desemnatã de Ministerul Apãrãrii şi din care sã reiasã suma totalã alocatã din fonduri NSIP în lei sau în valutã, dupã caz;
f) copii de pe documentele care atestã calitatea de persoanã impozabilã înregistratã în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, pentru contractori, în cazul operaţiunilor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a).
(5) Restituirea taxei pe valoarea adãugatã se realizeazã conform procedurii aprobate prin <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 2.250/2007 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adãugatã depuse în condiţiile titlului VI "Taxa pe valoarea adãugatã" din <>Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cazul operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adãugatã prevãzute de Codul fiscal.
ART. 5
Direcţia financiar-contabilã din cadrul Ministerul Apãrãrii (gestionarul contului unic al fondurilor) va depune anual o declaraţie conţinând valoarea investiţiilor realizate din fonduri NSIP, la Unitatea de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeanã din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.
ART. 6
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentele norme.

ANEXA 1
-------
la norme
--------

MINISTERUL APĂRĂRII
Autoritatea contractantã
Nr. ........../data

CERERE
de eliberare a certificatului de scutire de TVA

În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.209/2008 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii destinate realizãrii în România a proiectelor NSIP, prevãzutã la <>art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, prin prezenta cerere solicitãm eliberarea certificatului de scutire de TVA, pentru suma totalã de .............. (în lei sau valutã, dupã caz), pentru:
a) livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii realizate de contractori/subcontractori înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 din codul fiscal în România:
1. Contractor ......... contract nr. .......... valoare ................
1.1. Subcontractor ........ contract nr. .......... valoare ............
1.2. Subcontractor ........ contract nr. .......... valoare ............
2. Contractor ......... contract nr. ........... valoare ...............
2.1. Subcontractor ........ contract nr. .......... valoare ............
2.2. Subcontractor ........ contract nr. .......... valoare ............

b) importuri efectuate direct de autoritatea contractantã şi de contractori:
Contractor/subcontractor .......... contract nr. ......... valoare .........
Contractor/subcontractor .......... contract nr. ......... valoare .........

c) achiziţii intracomunitare efectuate direct de autoritatea contractantã:
Contractor .............. contract nr. ......... valoare ...................
Contractor................contract nr. ......... valoare ...................

d) serviciile prestate de prestatori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plãţii TVA revine autoritãţii contractante în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, şi livrãrile de bunuri realizate de furnizori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plãţii TVA revine autoritãţii contractante potrivit art. 150 alin.(1) lit. g) din Codul fiscal.
1. Contractor ............ contract nr. ........ valoare ...................
2. Contractor ............ contract nr. ........ valoare ...................

Certificatul de scutire de TVA solicitat este aferent obiectivului/proiectului .....

Conducãtorul structurii solicitante,
Funcţia ....................
Semnãtura ..................

NOTĂ:
În situaţia în care contractele sunt încheiate în valutã, nu se face conversie în lei în cerere.


ANEXA 2
-------
la norme
--------

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Judeţului ....../Municipiului Bucureşti
(Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili)

CERTIFICAT
de scutire de TVA

nr. ...../data ...........

În conformitate cu prevederile <>art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, se acordã scutire de taxã pe valoarea adãugatã (autoritatea contractantã din Ministerul Apãrãrii) în valoare totalã de ....................., pentru:

a) livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii realizate de contractori/subcontractori înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 din codul fiscal în România:
1. Contractor ......... contract nr. .......... valoare ...................
1.1. Subcontractor ......... contract nr. ..... valoare ...................
1.2. Subcontractor ......... contract nr. ..... valoare ...................
2. Contractor .......... contract nr. ......... valoare ...................
2.1. Subcontractor ...... contract nr. ....... valoare ...................
2.2. Subcontractor ...... contract nr. ........ valoare ...................

b) importuri efectuate direct de autoritatea contractantã şi de contractori:
Contractor/subcontractor ........ contract nr. ...... valoare .............
Contractor/subcontractor ........ contract nr. ...... valoare .............

c) achiziţiile intracomunitare efectuate direct de autoritatea contractantã:
1. Contractor ............ contract nr. ......... valoare .................
2. Contractor ............ contract nr. ......... valoare .................

d) serviciile prestate de prestatori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plãţii TVA revine autoritãţii contractante în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, şi livrãrile de bunuri realizate de furnizori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plãţii TVA revine autoritãţii contractante potrivit art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal.
1. Contractor ............ contract nr. ......... valoare .................
2. Contractor ............ contract nr. ......... valoare .................
Contractorii vor factura fãrã taxa pe valoarea adãugatã bunurile livrate şi serviciile prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferente cumpãrãrilor de bunuri şi servicii destinate realizãrii contractelor.
Pe facturile emise se vor înscrie numãrul şi data prezentului certificat şi denumirea beneficiarului obiectivului/proiectului.


Director executiv,
................................ANEXA 3
-------
la norme
--------

MINISTERUL APĂRĂRII
Autoritatea contractantã
Nr. ............./data

CERERE
de restituire a taxei pe valoarea adãugatã

1. Denumirea solicitantului ...........................................
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) şi ale art. 4 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.209/2008 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii destinate realizãrii în România a proiectelor NSIP, prevãzutã la <>art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, prin prezenta cerere solicitãm restituirea taxei pe valoarea adãugatã în sumã totalã de .........................(lei), plãtitã pentru bunurile şi serviciile achiziţionate, cu finanţare asiguratã din fondurile financiare NSIP.

Restituirea este aferentã obiectivului/proiectului ...................... :
Solicitãm restituirea în contul nr. ............, deschis la ............ .

Conducãtorul structurii solicitante,
Funcţia ..........................
Semnãtura ....................

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016