Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.117 din 14 iulie 2005  pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si continutul raportarilor financiare, precum si informatiile, documentele si certificarile necesare pentru intocmirea acestor raportari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 3.117 din 14 iulie 2005 pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si continutul raportarilor financiare, precum si informatiile, documentele si certificarile necesare pentru intocmirea acestor raportari

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 2 august 2005
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) şi ale <>art. 47 pct. 2 lit. c), d) şi f) din Legea nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
potrivit Hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor din 13 iulie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind forma şi conţinutul raportãrilor financiare, precum şi informaţiile, documentele şi certificãrile necesare pentru întocmirea acestor raportãri,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se pun în aplicare Normele privind forma şi conţinutul raportãrilor financiare, precum şi informaţiile, documentele şi certificãrile necesare pentru întocmirea acestor raportãri, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin intrã în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2005, datã de la care se vor abroga:
- <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 13/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurãrile de viaţã, precum şi informaţiile, documentele şi certificãrile necesare pentru întocmirea acestor rapoarte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002;
- <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.102/2003 pentru modificarea şi completarea Normelor privind forma şi conţinutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurãrile de viaţã, precum şi informaţiile, documentele şi certificãrile necesare pentru întocmirea acestor rapoarte, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 13/2001 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 12 martie 2003.
ART. 3
Direcţia generalã reglementãri şi Direcţia generalã supraveghere, solvabilitate şi raportãri financiare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor,
Nicolae Eugen Crişan

Bucureşti, 14 iulie 2005.
Nr. 3.117.


ANEXĂ

NORME
privind forma şi conţinutul raportãrilor financiare, precum şi
informaţiile, documentele şi certificãrile
necesare pentru întocmirea acestor raportãri

ART. 1
(1) Asigurãtorii autorizaţi sã practice activitatea de asigurãri generale şi/sau activitatea de asigurãri de viaţã şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au obligaţia de a pune la dispoziţia Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor informaţiile solicitate care sã permitã efectuarea unei analize fundamentate a situaţiei financiare de care dispun la un moment dat şi urmãrirea evoluţiei în timp a principalilor indicatori privind activitatea desfãşuratã.
(2) Raportãrile transmise de cãtre asigurãtori/brokeri de asigurare şi/sau reasigurare, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare şi ale prezentelor norme, trebuie sã conţinã informaţii privind: activele, obligaţiile, veniturile şi cheltuielile, portofoliul de asigurãri, numãrul de contracte, situaţia tranzacţiilor efectuate, a activitãţii de reasigurare, indemnizaţii datorate şi plãtite, nivelul expunerii asigurãtorului la riscurile de catastrofe naturale, structura acţionariatului, structura personalului în funcţie de natura contractului de muncã, situaţia litigiilor, indicatori privind activitatea de brokeraj în asigurãri şi alte informaţii cu privire la activitatea de asigurare.
(3) Raportãrile care cuprind informaţiile prevãzute la alin. 2 se elaboreazã în baza evidenţelor contabile şi operative pe care asigurãtorii au obligaţia sã le conducã, potrivit prevederilor <>art. 20 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile si completãrile ulterioare şi a normelor emise în aplicarea acestei legi.
(4) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor poate solicita, în baza prevederilor <>art. 5 lit. j), din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prezentarea oricãror informaţii şi documente necesare în vederea clarificãrii unor aspecte rezultate din analiza raportãrilor prevãzute de reglementãrile legale în vigoare, inclusiv a datelor înregistrate în evidenţa operativã şi a documentelor care stau la baza înregistrãrii lor în evidenţa contabilã, sau pentru actualizarea condiţiilor în baza cãrora s-a acordat autorizarea.
ART. 2
(1) Pentru transmiterea datelor cãtre Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor asigurãtorii întocmesc raportãri care sunt transmise periodic şi care trebuie sã corespundã cu cele înregistrate în situaţiile financiare. Raportãrile se transmit la termenele prevãzute la alin. (2) şi sunt urmãtoarele:
I - raportãri anuale şi/sau semestriale:
a) situaţiile financiare anuale şi semestriale, în forma prevãzutã de reglementãrile contabile în vigoare;
b) raportarea anualã a marjei de solvabilitate aferentã activitãţii de asigurãri generale în forma prevãzutã de normele specifice;
c) raportarea anualã a marjei de solvabilitate aferentã activitãţii de asigurãri de viaţã, în forma prevãzutã de normele specifice;
d) raportarea anualã şi semestrialã privind evoluţia şi structura capitalului social, în forma prevãzutã în anexa nr. 3;
e) raportarea anualã privind angajaţii şi nivelul de salarizare, în forma prevãzutã în anexa nr. 4;
f) raportarea anualã a litigiilor societãţilor de asigurare cu asiguraţii, asigurãtorii, reasigurãtorii, brokerii de asigurare şi agenţii de asigurare, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice rezultate din exercitarea acţiunilor de regres, în forma prevãzutã în anexa nr. 8;
g) raportarea anualã şi semestrialã privind încadrarea produselor pe clase de asigurãri de viaţã, în forma prevãzutã în anexa nr. 2, formularul 1

II - raportãri anuale şi/sau trimestriale:

a) raportarea anualã şi trimestrialã a tranzacţiilor efectuate aferente activitãţii de asigurãri generale, în forma prevãzutã în anexa nr. 1, formularul nr. 1;
a.1) Pentru sumele primite în reasigurare, se va specifica denumirea asigurãtorului de la care s-au primit riscuri, sediul social, tipul contractului de reasigurare, valoarea primelor încasate, valoarea comisioanelor de reasigurare şi a daunelor plãtite, sume restante de platã sau eventuale compensãri efectuate, specificarea celei mai mari valori de daunã plãtitã.
a.2.) Pentru sumele cedate în reasigurare, se va specifica denumirea reasigurãtorului, sediul social, tipul contractului, autoritatea care îi supravegheazã activitatea (valabil pentru reasigurãtorii externi), volumul primelor cedate, al comisioanelor încasate de la reasigurãtor pentru primele cedate, daunele plãtite de reasigurãtor, sume restante de platã sau eventuale compensãri efectuate, specificarea celei mai mari valori de daunã plãtitã.
b) raportarea anualã şi trimestrialã a obligaţiilor asumate, pe clase de asigurare, aferente activitãţii de asigurãri generale, în forma prevãzutã în anexa nr. 1, familiarul nr. 2;
c) raportarea anualã şi trimestrialã a activelor care acoperã rezervele tehnice nete aferente activitãţii de asigurãri generale, în forma prevãzutã în anexa nr. 1, formularul nr. 3;
d) raportarea anualã a veniturilor rezultate din plasamentele aferente activelor admise sã acopere rezervele tehnice pentru activitatea asigurãrilor generale, în forma prevãzutã în anexa nr. 1, formular nr. 4;
e) raportarea anualã şi trimestrialã a tranzacţiilor efectuate aferente activitãţii de asigurãri de viaţã, în forma prevãzutã în anexa nr. 2, formularul nr. 2;
f) raportarea anualã şi trimestrialã a obligaţiilor asumate, pe clase de asigurare, aferente activitãţii de asigurãri de viaţã, în forma prevãzutã în anexa nr. 2, formularul nr. 3;
g) raportarea anualã şi trimestrialã a activelor care acoperã rezervele tehnice nete aferente activitãţii de asigurãri de viaţã, cu excepţia clasei de asigurãri de viaţã si anuitãţi care sunt legate de fonduri de investiţii, în forma prevãzutã în anexa nr. 2, formularul nr. 4;
h) raportarea anualã şi trimestrialã a activelor care acoperã rezervele tehnice nete aferente clasei de asigurãri de viaţã si anuitãţi care sunt legate de fonduri de investiţii, în forma prevãzutã în anexa nr. 2, formularul nr. 5;
i) raportarea anualã a veniturilor aferente plasamentelor efectuate în activitatea de asigurãri de viaţã, în forma prevãzutã în anexa nr. 2, formularul nr. 6;
j) raportarea anualã şi trimestrialã privind acoperirea riscurilor de catastrofa, în forma prevãzutã în anexa nr. 11, formularele 1, 2, 3, 4;
k) raportarea anualã şi trimestrialã privind subscrierea riscurilor de credite de consum şi ipotecare, se va transmite in conformitate cu normele specifice acestor riscuri.
l) raportarea anualã şi trimestrialã privind situaţia numãrului total de agenţi cu care colaboreazã, din care sã se specifice numãrul celor pregãtiţi de asigurãtori prin cursuri de perfecţionare şi numãrul agenţilor cu care au întrerupt colaborarea în trimestrul pentru care se face raportarea.
III - raportãri anuale şi/sau lunare
a) raportarea anualã şi lunarã privind virarea Taxei de funcţionare, în forma prevãzutã în anexa nr. 5;
b) raportarea anualã şi lunarã privind virarea contribuţiei la Fondul de garantare, în forma prevãzutã în anexa nr. 6;
c) raportarea lunarã a activelor lichide reprezentate de titlurile de stat, depozite bancare în lei şi valuta, disponibilitãţile în conturi curente şi în casierie, în lei şi valutã, a obligaţiilor pe termen scurt, precum şi a coeficientului de lichiditate pentru asigurãri generale şi asigurãri de viaţã, în forma prevãzutã în anexa nr. 75 formularele nr. 1 şi nr. 2;
Se va raporta atât cea mai mare valoare a daunei avizate în luna respectivã cât şi cea mai mare valoare a daunei plãtite în luna pentru care se face raportarea, felul contractului (direct sau prin intermediar) şi clasa de asigurare.
d) raportarea anualã şi lunarã privind numãrul de reclamaţii înregistrate pe clase de asigurare, din care nesoluţionate şi in curs de soluţionare în perioada de raportare cu specificarea celor mai vechi de 30 de zile.
e) raportarea anualã şi lunarã a situaţiei creanţelor pe care asigurãtorii le au de încasat de la agenţii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare şi vechimea acestora (pânã în 30 de zile, între 30 şi 60 de zile, între 60 şi 90 de zile şi peste 90 de zile);
(2) Termene de transmitere
a) Situaţiile financiare prevãzute la alin. (1) lit. a) se transmit în termenul prevãzut la <>art. 24 din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
b) Raportãrile anuale prevãzute în aceste reglementãri se transmit în termen de 120 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar.
c) Raportãrile aferente trimestrelor I-IV se transmit pânã în ultima zi lucrãtoare a lunii urmãtoare încheierii trimestrului pentru care se raporteazã,
d) Raportãrile lunare se transmit pânã în data de 25 a lunii urmãtoare celei pentru care se raporteazã .
e) Raportarea privind activitatea de asigurare obligatorie de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule exclusiv rãspunderea transportatorului şi a altor asigurãri obligatorii se transmite potrivit dispoziţiilor, termenelor şi formularelor prevãzute de normele specifice acestei asigurãri.
Raportãrile incluse în prezentele norme vor fi transmise de cãtre asigurãtori şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare atât în forma scrisã cât şi pe suport electronic.
(3) În cazul în care ulterior apar diferenţe faţã de raportãrile privind virarea lunarã a taxei de funcţionare sau a Fondului de garantare transmise lunar, regularizãrile aferente se vor efectua pentru luna în care acestea au fost constatate şi vor fi raportate pânã la încheierea situaţiilor financiare semestriale.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au obligaţia sã înregistreze toate regularizãrile efectuate în perioada 01.01.-30.06 a exerciţiului financiar în curs şi sã le raporteze odatã cu situaţiile financiare semestriale, iar cele efectuate în perioada 01.07.-31.12 a exerciţiului financiar în curs, vor fi raportate odatã cu situaţiile financiare anuale.
ART. 3
(1) Situaţiile financiare anuale şi semestriale, precum şi raportãrile şi documentele transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, conform prevederilor prezentelor norme, se semneazã de persoanele abilitate în conformitate cu prevederile <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, persoane semnificative care sunt aprobate de Consiliul CSA sau de persoanele împuternicite în mod expres de persoanele semnificative.
(2) Persoanele semnatare, prevãzute la alin. (1) rãspund de realitatea datelor prezentate şi de respectarea termenelor de prezentare a acestora.
ART. 4
(1) Brokerii de asigurare şi/sau reasigurare transmit Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor în baza prevederilor art. 5 lit. j) şi ale <>art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, urmãtoarele situaţii şi raportãri:
a) situaţiile financiare anuale şi semestriale;
b) raportarea anualã şi semestrialã privind evoluţia şi structura capitalului social, în forma prevãzutã în anexa nr. 3;
c) raportarea anualã şi trimestrialã privind veniturile realizate din activitatea de brokeraj, valoarea primelor intermediate, în forma prevãzutã în anexa nr. 9;
d) raportarea anualã privind litigiile brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare cu asiguraţii, asigurãtorii, reasigurãtorii, alţi clienţi şi alte persoane fizice şi juridice, în forma prevãzutã în anexa nr. 10;
e) raportarea anualã şi lunarã privind virarea Taxei de funcţionare, în forma prevãzutã în anexa nr. 5;
Pentru brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, veniturile din activitatea de brokeraj în asigurãri şi/sau reasigurãri aferente perioadei pentru care sunt datorate, reprezintã baza de calcul pentru determinarea valorii taxei de funcţionare.
f) raportarea anualã privind angajaţii şi nivelul de salarizare, în forma prevãzutã în anexa nr. 4;
(2) Situaţiile şi raportãrile prevãzute la alin. (1) se transmit conform prevederilor art. 2 alin. (2) din norme.
Odatã cu transmiterea situaţiilor financiare anuale şi semestriale, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare prezintã şi situaţia veniturilor din activitatea de brokeraj aferentã perioadelor respective, în vederea verificãrii acestora cu datele inscrise în raportãrile lunare pentru taxa de funcţionare.
(3) Brokerii de asigurare şi/sau reasigurare trebuie sã transmitã anual dovada valabilitãţii contractului de asigurare de rãspundere profesionalã şi a plãţii primei de asigurare în cazul în care plata se face integral, iar în cazul în care plata se face în rate, urmeazã sã se transmitã dovada achitãrii fiecãrei rate.
ART. 5
Societãţile de asigurare sunt obligate sã aducã la cunoştinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în timpul anului, în terment de douã zile lucrãtoare, urmãtoarele:
a) diminuarea semnificativã a activelor lichide care sã conducã la obţinerea unui coeficient de lichiditate sub cel prevãzut de norme;
b) neîndeplinirea obligaţiilor de platã din lipsã de disponibilitãţi;
c) diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul marjei de solvabilitate minime;
d) scãderea valorii rezervelor tehnice constituite sub nivelul obligaţiilor asumate prin contractele de asigurare încheiate;
e) modificãri în structura activelor admise sã acopere rezervele tehnice, precum şi a dispersiei plasamentelor, conform prevederilor Normelor privind categoriile de active admise sã acopere rezervele tehnice ale asigurãtorului care practicã asigurãri generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3110/2003 ; modificãri privind condiţiile de administrare a fondului asigurãrilor de viaţã şi a modului de calcul a rezervelor tehnice conform prevederilor Normelor privind condiţiile pentru administrarea fondului asigurãrilor de viaţã, investirea şi evaluarea activelor şi calculul rezervelor tehnice, puse în aplicare prin <>Ordinul Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3111/2003 ;
f) schimbarea auditorului financiar;
g) valoarea participaţiilor la o altã entitate, când se depãşeşte pragul de 10% din capitalul social al acelei entitãţi;
h) obligaţiile provenind din credite bancare, inclusiv împrumuturile primite de la societãţi din cadrul grupului, când se depãşeşte 5% din capitalul social al societãţii;
i) decizia de a înceta practicarea temporarã sau definitivã a unui anumit produs de asigurare.
ART. 6
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancţioneazã în condiţiile şi potrivit prevederilor <>art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

ANEXA 1

Formular 1
ACTIVITATEA DE ASIGURARI GENERALE
TRANZACTII EFECTUATE

I. Asigurãri de accidente si boala (inclusiv de muncã si boli profesionale)
II. Asigurãri de sãnãtate
III. Asigurãri de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare
IV. Asigurãri de mijloace de transport feroviar
V. Asigurari de mijloace de transport aeriene
VI. Asigurãri de mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile)
VII. Asigurari de bunuri în tranzit, inclusiv mãrfuri transportate, bagaje şi orice alte bunuri
VIII. Asigurãri de incendiu si calamitãti naturale
IX. Asigurãri de daune la proprietãţi
X. Asigurãri de rãspunde civilã a autovehiculelor (rãspundere civila auto obligatorie şi carte verde)
XI. Asigurãri de rãspundere civilã a mijloacelor de transport aerian
XII. Asigurãri de rãspundere civilã a mijloacelor de transport naval
XIII. Asigurãri de rãspundere civilã generalã
XIV. Asigurãri de credite
XV. Asigurari de garanţii
XVI. Asigurãri de pierderi financiare
XVII. Asigurãri de protecţie juridica
XVIII. Asigurãri de asistenta a persoanelor aflate în dificultate
buc
────┬─────────────────────┬─┬──┬───┬──┬─┬──┬───┬───┬──┬─┬──┬───┬───┬───┬──┬───┬────┬─────┐
Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
crt │ Indicatori │I│II│III│IV│V│VI│VII│VII│IX│X│XI│XII│XII│XIV│XV│XVI│XVII│XVIII│
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
1 │ Numãr de contracte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în vigoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sfârşitul perioadei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de raportare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
2 │ Numãr de contracte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ noi, încheiate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioada de raportare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┴─────────────────────┴─┴──┴───┴──┴─┴──┴───┴───┴──┴─┴──┴───┴───┴───┴──┴───┴────┴─────┘
lei
────┬─────────────────────┬─┬──┬───┬──┬─┬──┬───┬───┬──┬─┬──┬───┬───┬───┬──┬───┬────┬─────┐
3 │ I. Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ subscrise - total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ din care; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
4 │a)-asigurãri directe;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
5 │ b)-primiri în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ reasigurare; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
6 │II. Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│subscrise cedate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ reasigurare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ total, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
7 │a)-asigurãri directe;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
8 │ b)-primiri în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ reasigurare; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
9 │ III.Prime nete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│subscrise - total, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
10 │a)-asigurãri directe;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
11 │b)-primiri în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reasigurare; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
12 │ IV. Prime brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ încasate -total, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
13 │a)-asigurãri directe;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
14 │b)-primiri în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reasigurare; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
15 │ VI. Prime nete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încasate - total, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
16 │a)-asigurãri directe;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
17 │b)-primiri în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ reasigurare; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
18 │ VII. Comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încasate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asigurãtori pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ primele cedate in │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
19 │ VIII. Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comisioanele aferente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│primirilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│in reasigurare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
20 │ IX. Indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│brute datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asiguraţilor - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│total, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
21 │ a)-aferente anilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ anteriori; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
22 │ b)-pentru anul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ raportare; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
23 │ X. Indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ brute plãtite - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ total, din care; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
24 │ a)-aferente anilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ anteriori; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
25 │ b)-pentru anul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ raportare; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
26 │ XI. Indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ primite de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ reasigurãtori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru riscurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cedate - total, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
27 │ a)-aferente anilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ anteriori; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
28 │ b)-pentru anul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ raportare; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
29 │ XII. Indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nete plãtite - total,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
30 │ a)-aferente anilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ anteriori; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
31 │ b)-pentru anul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ raportare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
32 │ XIII. Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ achiziţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrare- total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
33 │ 1. Comisioane de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ achiziţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
34 │ 2. Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ publicitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
35 │ 3. Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ de achiziţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ administrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- total, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
36 │ cheltuieli cu fondul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de garantare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
37 │ - sume datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
38 │ - sume plãtite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
39 │ - cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│taxa de funcţionare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
40 │ - sume datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
41 │ - sume plãtite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
42 │ - cota aferenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ asigurarii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ raspundere civila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ pentru pagube │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ produse tertilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ pe teritoriul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ Romaniei si in │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ afara acesteia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
43 │ - sume datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
44 │ - sume plãtite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┴─────────────────────┴─┴──┴───┴──┴─┴──┴───┴───┴──┴─┴──┴───┴───┴───┴──┴───┴────┴─────┘
Formular 2

ACTIVITATEA DE ASIGURARI GENERALE
OBLIGATII ASUMATE

I. Asigurãri de accidente si boala (inclusiv de muncã si boli profesionale)
II. Asigurãri de sãnãtate
III. Asigurãri de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare
IV. Asigurãri de mijloace de transport feroviar
V. Asigurari de mijloace de transport aeriene
VI. Asigurãri de mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile)
VII. Asigurari de bunuri în tranzit, inclusiv mãrfuri transportate, bagaje şi orice alte bunuri
VIII. Asigurãri de incendiu si calamitãti naturale
IX. Asigurãri de daune la proprietãţi
X. Asigurãri de rãspunde civilã a autovehiculelor (rãspundere civila auto obligatorie şi carte verde)
XI. Asigurãri de rãspundere civilã a mijloacelor de transport aerian
XII. Asigurãri de rãspundere civilã a mijloacelor de transport naval
XIII. Asigurãri de rãspundere civilã generalã
XIV. Asigurãri de credite
XV. Asigurari de garanţii
XVI. Asigurãri de pierderi financiare
XVII. Asigurãri de protecţie juridica
XVIII. Asigurãri de asistenta a persoanelor aflate în dificultate
lei
────┬─────────────────────┬─┬──┬───┬──┬─┬──┬───┬───┬──┬─┬──┬───┬───┬───┬──┬───┬────┬─────┐
Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
crt │ Indicatori │I│II│III│IV│V│VI│VII│VII│IX│X│XI│XII│XII│XIV│XV│XVI│XVII│XVIII│
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
1 │Total rezerve tehnice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente asigurãrilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│generale, din care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
2 │Tolal valoare brutã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
3 │Total valoare netã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
4 │Rezerva de prime │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
5 │Valoare brutã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
6 │Valoare netã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
7 │Rezerva de daune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
8 │Valoare brutã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
9 │Valoare netã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
10 │Rezerva de daune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neavizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
11 │Valoare brutã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
12 │Valoare netã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
13 │Rezerva pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│riscuri neexpirate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
14 │Valoare brutã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
15 │Valoare netã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
16 │Rezerva de egalizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
17 │Valoare brutã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
18 │Valoare netã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
19 │Rezerva de catastrofa│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
20 │Valoare brutã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼──┼─┼──┼───┼───┼───┼──┼───┼────┼─────┤
21 │Valoare netã: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┴─────────────────────┴─┴──┴───┴──┴─┴──┴───┴───┴──┴─┴──┴───┴───┴───┴──┴───┴────┴─────┘Formular 3


Activitatea de asigurãri generale
Active care acoperã rezervele tehnice nete

──────┬──────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐
Numãr │ Denumirea activelor │Valoarea activelor │ Valoarea activelor│
curent│ │ conform evidenţelor│ admisã sã acopere│
│ │ contabile şi/sau │ rezervele conform│
│ │ operative │ normelor │
│ │ lei │ lei │
──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
1 │Titluri de stat │ │ │
──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│Obligaţiuni emise de │ │ │
2 │autoritãţi ale administraţiei │ │ │
│publice locale │ │ │
──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
3 │Acţiuni cotate │ │ │
──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
4 │Obligaţiuni cotate şi alte │ │ │
│titluri cu venit fix │ │ │
──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
5 │Creanţe aferente primelor │ │ │
│ brute subscrise │ │ │
──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│Depozite constituite la │ │ │
6 │instituţiile de credit │ │ │
──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│Disponibilitãţi în conturi │ │ │
7 │curente la instituţiile de │ │ │
│credit │ │ │
──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
8 │Disponibilitãţi în casierie │ │ │
──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
9 │Terenuri şi construcţii │ │ │
──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│Alte active corporale, cu │ │ │
10 │excepţia terenurilor si │ │ │
│construcţiilor │ │ │
──────┼──────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ TOTAL │ │ │
──────┴──────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

Explicaţii privind activele care acoperã rezervele

Titluri de stat în lei:
┌────────────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea de│ Dobânda │Valoarea │
│ instituţiei │ achiziţiei │scadenţei│ piaţã │ acumulatã │totalã │
│ de credit │ │ │ │ pânã la data│ (6=4+5) │
│ │ │ │ │ raportãrii │ │
│ │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
├────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│Total instituţie│ X │ X │ X │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
├────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│Total titluri de│ X │ X │ X │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

Notã: se vor raporta numai titlurile de stat negrevate de sarcini.

Titluri de stat în valuta:
─────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea de│ Dobânda │Valoarea │
instituţiei │ achiziţiei│ scadenţei│ piaţã │ acumulatã │totalã │
de credit │ │ │ │ pânã la data│ (6=4+5) │
│ │ │ │ raportãrii │ │
│ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
Total instituţie │ X │ X │ X │ │ │
de credit │ │ │ │ │ │
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
Total titluri de │ X │ X │ X │ │ │
stat/ │ │ │ │ │ │
Obligaţiuni │ │ │ │ │ │
guvernamentale │ │ │ │ │ │
─────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

Nota: 1. Se vor raporta numai titlurile de stat negrevate de sarcini.
2. In coloanele 4, 5 şi 6 valuta va fi exprimatã în echivalentul
în lei la cursul oficial de schimb al pieţei valutare, comunicat
de Banca Naţionalã a României, valabil la data raportãrii.
3. Se vor raporta separat titlurile achiziţionate în ţarã şi
obligaţiunile guvernamentale achiziţionate în strãinãtate.


Total titluri de stat (lei si valutã):
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Denumirea instituţiei de credit │ Valoarea titlurilor de stat │
│ │ (lei) │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Instituţia de credit │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Instituţia de credit │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Instituţia de credit │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Total titluri de stat │ │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Notã: Se vor raporta separat titlurile achiziţionate în ţarã şi
obligaţiunile guvernamentale achiziţionate în strãinãtate

Obligaţiuni emise de administraţia publicã localã:
┌─────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea de│ Dobânda │Valoarea │
│administratiei │ achiziţiei│ scadenţei│ piaţã │ acumulatã │totalã │
│publice locale │ │ │ │ pânã la data│ (6=4+5) │
│ │ │ │ │ raportãrii │ │
│ │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
├─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
├─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│Total obligatiuni│ X │ X │ │ │ │
└─────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

Acţiuni/Obligaţiuni cotate:
┌────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ Acţiuni cotate │ Obligaţiuni cotate │
│ ├───────────┬──────────────────┼────────────┬────────────────┤
│ │ Numãr │ Valoarea de │ Numãr │ Valoarea de │
│ Denumirea │ │ piaţã │ │ piaţã │
│ societãţii │ │ (lei) │ │ (lei) │
├────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────┤
├────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────┤
├────────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└────────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────┴────────────────┘

Notã: Se vor raporta separat valorile mobiliare achiziţionate în ţarã şi
în strãinãtate.
Pentru acţiunile/obligaţiunile cotate pe piaţa de capital externã se vor
anexa rapoarte de tranzacţionare emise de Bursele de Valori din tarile în
care sunt tranzacţionate pentru data de raportare

Dispersia depozitelor şi conturilor curente pe bãnci
┌─────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│ Instituţia de │ Valoarea │ Disponibilitãţi │ Total │
│ credit │ depozitelor │ în conturi │ │
│ │ (lei) │ curente si casa │ (depozite, │
│ │ │ (lei) │ conturi curente │
│ │ │ │ şi casierie) │
│ │ │ │ (lei) │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Instituţia de │ │ │ │
│ credit │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │
└─────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘

Notã: Se vor raporta separat depozitele constituite şi conturile
curente deschise în ţarã şi în strãinãtate.


Formular 4


Activitatea asigurãrilor generale
Venituri rezultate din plasamentele aferente activelor
admise sã acopere rezervele tehnice

lei
┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ 1 │ Venituri din dobânzi │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2 │Venituri din plasamente aferente │ │
│ │ titlurilor cu venit fix │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 3 │Venituri din redevenţe, locaţii de │ │
│ │ gestiune şi chirii │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 4 │Venituri din plasamente aferente │ │
│ │ titlurilor cu venit variabil │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 5 │ Venituri din sconturi obţinute │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 6 │ Venituri din creanţe imobilizate │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 7 │ Venituri din diferenţe de curs valutar │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 8 │ Alte venituri privind plasamentele cedate│ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 9 │ Alte venituri │ │
├────┴──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Total venituri (rând 1 la rând 9) │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘ANEXA 2
la norme
--------

Formular 1


ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI DE VIATA
Încadrarea produselor pe clase de asigurãri de viaţã

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. Asigurãri de viaţã, anuitãţi şi asigurãri de viaţã suplimentare prevãzute │
│la punctul A litera a), b) şi c) din anexa numãrul 1 la <>Legea nr. 32/2000 , cu │
│modificãrile si completãrile ulterioare, cu excepţia celor prevãzute la │
│punctul II şi III. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II. Asigurãri de cãsãtorie, asigurãri de naştere │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│III. Asigurãri de viaţã si anuitãţi care sunt legate de fonduri de investiţii,│
│prevãzute la punctul A litera a) şi b) din anexa numãrul 1 la Legea 32/2000, │
│cu modificãrile şi completãrile ulterioare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│IV. Asigurãri permanente de sãnãtate prevãzute la punctul A litera d) din │
│anexa numãrul 1 la Legea 32/2000, cu modificãrile si completãrile ulterioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Formular 2


Activitatea asigurãrilor de viata
Tranzacţii efectuate

I. Asigurãri de viaţã, anuitãţi şi asigurãri de viaţã suplimentare
prevãzute la punctul A litera a), b) şi c) din anexa numãrul 1 la
<>Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile si completãrile ulterioare, cu excepţia
celor prevãzute la punctul II şi III
II. Asigurãri de cãsãtorie, asigurãri de naştere
III. Asigurãri de viaţã si anuitãţi care sunt legate de fonduri de
investiţii, prevãzute la punctul A litera a) şi b) din anexa numãrul 1
la <>Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
IV. Asigurãri permanente de sãnãtate prevãzute la punctul A litera d) din
anexa numãrul 1 la <>Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile si completãrile
ulterioare

──────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬─────┬────┐
Numãr │ Indicator │ I. │ II. │ III.│IV. │
curent│ │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
1 │ Numãr de contracte în vigoare la sfârşitul │ │ │ │ │
│ perioadei de raportare │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
2 │ Numãr de contracte noi, încheiate în perioada │ │ │ │ │
│ de raportare │ │ │ │ │
──────┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴────┘

lei
──────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬─────┬────┐
3 │ Prime brute subscrise - total(a+b), din care; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
4 │ a)-asigurãri directe; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
5 │ b)-primiri în reasigurare; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
6 │ Prime brute subscrise cedate în reasigurare - │ │ │ │ │
│ total(a+b), din care: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
7 │ a)-asigurãri directe; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
8 │ b)-primiri în reasigurare; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
9 │ Prime nete subscrise - total, din care: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
10 │ a)-asigurãri directe; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
11 │ b)-primiri în reasigurare; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
12 │ Prime brute încasate -total, din care: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
13 │ a)-asigurãri directe; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
14 │ b)-primiri în reasigurare; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
15 │ Prime nete încasate - total, din care: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
16 │ a)-asigurãri directe; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
17 │ b)-primiri în reasigurare; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
18 │ Comisioane încasate de asigurãtori pentru │ │ │ │ │
│ primele cedate in reasigurare │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ Cheltuieli cu comisioanele aferente primirilor │ │ │ │ │
19 │ in reasigurare │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
20 │ Indemnizaţii brute datorate asiguraţilor - │ │ │ │ │
│ total(a+b), din care: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
21 │ a)-aferente anilor anteriori; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
22 │ b)-pentru anul de raportare; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
23 │ Indemnizaţii brute plãtite - total(a+b), din │ │ │ │ │
│ care; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
24 │ a)-aferente anilor anteriori; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
25 │ b)-pentru anul de raportare; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
26 │ Indemnizaţii primite de la reasigurãtori │ │ │ │ │
│ pentru riscurile cedate - total(a+b), │ │ │ │ │
│ din care: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
27 │ a)-aferente anilor anteriori; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
28 │ b)-pentru anul de raportare; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
29 │ Indemnizaţii nete plãtite - total, din care: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
30 │ a)-aferente anilor anteriori; │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
31 │ b)-pentru anul de raportare │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
32 │ Sume datorate pentu rascumparari totale │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
33 │ Sume plãtite pentru rascumpãrãri totale │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
34 │ Sume datorate pentru rãscumpãrãri parţiale │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
35 │ Sume platite pentru rãscumpãrãri parţiale │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
36 │ Cheltuieli de achiziţie şi administrare- total │ │ │ │ │
│ (1+2+3), din care: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
37 │ 1. Comisioane de achiziţie │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
38 │ 2. Cheltuieli cu publicitatea │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
39 │ 3. Alte cheltuieli de achiziţie şi administrare │ │ │ │ │
│ - total (a + b),din care: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
40 │ a) cheltuieli cu fondul de garantare: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
41 │ - sume datorate │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
42 │ - sume plãtite │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
43 │ b) cheltuieli cu taxa de funcţionare: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
44 │ - sume datorate │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
45 │ - sume plãtite │ │ │ │ │
──────┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴────┘Formular 3


Activitatea asigurãrilor de viaţã
Obligaţii asumate

lei
──────┬──────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┬─────┬─────┐
Numãr │ Obligaţii asumate │Clasã│ Clasa │Clasa│Clasa│
curent│ │ I │ II │III │ IV │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
1 │Rezerve tehnice aferente asigurãrilor de viaţã│ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
2 │Tolal valoare brutã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
3 │Total valoare netã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
4 │Rezerva matematicã │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
5 │Valoare brutã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
6 │Valoare netã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
7 │Rezerva pentru beneficii si risturnuri │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
8 │Valoare brutã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
9 │Valoare netã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
10 │Rezerva de prime │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
11 │Valoare bruta: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
12 │Valoare netã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
13 │Rezerva de daune │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
14 │Valoare bruta: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
15 │Valoare netã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
16 │Rezerva de daune neavizate │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
17 │Valoare brutã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
18 │Valoare netã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
19 │Rezerva pentru riscuri neexpirate │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
20 │Valoare brutã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
21 │Valoare netã.: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
22 │Sume asigurate aferente contractelor care │ │ │ │ │
│acoperã riscul de deces şi nu garanteazã │ │ │ │ │
│o valoare de rascumparare │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
23 │Valoare totalã brutã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
24 │Valoare totalã netã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
25 │Sume asigurate aferente contractelor care │ │ │ │ │
│acoperã riscul de deces şi garanteazã │ │ │ │ │
│o valoare de rascumparare │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
26 │Valoare totalã bruta: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
27 │Valoare totalã netã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
28 │Sume asigurate aferente contactelor care │ │ │ │ │
│acoperã, riscul de supravieţuire │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
29 │Valoare totalã brutã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
30 │Valoare totalã netã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
31 │Valoarea de rãscumpãrare aferentã │ │ │ │ │
│contractelor de asigurare care acoperã riscul │ │ │ │ │
│de deces şi garanteazã o valoare de │ │ │ │ │
│rascumparare │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
32 │Valoare totalã brutã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
33 │Valoare totalã netã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
34 │Valoarea de rãscumpãrare aferentã │ │ │ │ │
│contractelor de asigurare care nu acoperã │ │ │ │ │
│riscul de deces şi garanteazã o valoare de │ │ │ │ │
│rãscumpãrare │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
35 │Valoare totalã brutã: │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────┼─────┤
36 │Valoare totalã netã: │ │ │ │ │
──────┴──────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┴─────┴─────┘Formular 4


Activitatea de asigurãri de viata
Active care acoperã rezervele tehnice nete
(cu excepţia clasei de asigurãri de viaţã şi anuitãţi
legate de fonduri de investiţii)
──────┬────────────────────────────────────────┬─────-─────────────┬───────────┐
│ │ │ Valoarea │
│ │Valoarea activelor │ activelor │
│ │conform evidentelor│ admisa sa │
Numãr │ Denumirea activelor │ contabile şi/sau │ acopere │
curent│ │ operative │ rezervele │
│ │ lei │ conform │
│ │ │ normelor │
│ │ │ lei │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
1 │Titluri de stat │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Obligaţiuni emise de autoritãţi ale │ │ │
2 │administraţiei publioe locale │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Acţiuni, obligaţiuni şi alte titluri │ │ │
3 │tranzactionate │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
4 │Creanţe aferente primelor brute subscrise │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
5 │Depozite constituite la instituţiile de │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Disponibilitãţi în conturi curente la │ │ │
6 │instituţiile de credit │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
7 │Disponibilitãţi în casierie │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
8 │Terenuri si constructii │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Alte active corporale, cu excepţia │ │ │
9 │terenurilor şi construcţiilor │ │ │
──────┴────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
TOTAL │ │ │
───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────┘
Vor fi menţionate activele investite în ţarã şi în strãinãtate.


Formular 5


Activitatea de asigurãri de viaţã
Active care acoperã rezervele tehnice nete
(aferente clasei de asigurãri de viaţã şi anuitãţi
legate de fonduri de investiţii)

──────┬────────────────────────────────────────┬─────-─────────────┬───────────┐
│ │ │ Valoarea │
│ │Valoarea activelor │ activelor │
│ │conform evidentelor│ admisa sa │
Numãr │ Denumirea activelor │ contabile şi/sau │ acopere │
curent│ │ operative │ rezervele │
│ │ lei │ │
│ │ │ lei │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
1 │Titluri de stat │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
2 │Obligaţiuni emise de autoritãţi ale │ │ │
│administraţiei publice locale │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
3 │Acţiuni cotate │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
4 │Obligaţiuni cotate şi alte titluri │ │ │
│cu venit fix │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
5 │Creanţe aferente primelor brute │ │ │
│subscrise │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
6 │Depozite constituite la instituţiile │ │ │
│de credit │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Disponibilitãţi în conturi curente la │ │ │
7 │instituţiile de credit │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
8 │Disponibilitãţi în casierie │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
9 │Terenuri şi construcţii │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
│Alte active corporale, cu excepţia │ │ │
10 │terenurilor si construcţiilor │ │ │
──────┴────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┤
TOTAL │ │ │
───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────┘

Vor fi menţionate activele investite în ţarã şi în strãinãtate.

Explicaţii privind activele care acoperã rezervele

Titluri de stat in lei:
─────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
Denumirea │ Data │ Data │ Pretul de │ Dobânda │ Valoarea │
instituţiei │ achiziţiei│ scadenţei│ achizitie │ aferenta │ totalã │
de credit │ │ │ │pânã la data│ (6=4+5) │
│ │ │ │ raportãrii │ │
│ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
Total instituţie │ X │ X │ X │ │ │
de credit │ │ │ │ │ │
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
Total titluri de │ X │ X │ X │ │ │
stat │ │ │ │ │ │
─────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
Notã: se vor raporta numai titlurile de stat negrevate de sarcini.

Titluri de stat in valuta
─────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
Denumirea │ Data │ Data │ Pretul de │ Dobânda │Valoarea │
instituţiei │ achiziţiei│ scadenţei│ achizitie │ aferenta │ totalã │
de credit │ │ │ │pânã la data│ (6=4+5) │
│ │ │ │ raportãrii │ │
│ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
Total instituţie │ X │ X │ X │ │ │
de credit │ │ │ │ │ │
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
Total titluri de │ X │ X │ X │ │ │
stat/ │ │ │ │ │ │
Obligaţiuni │ │ │ │ │ │
guvernamentale │ │ │ │ │ │
─────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

Nota: 1. Se vor raporta numai titlurile de stat negrevate de sarcini
2. În coloanele 4, 5 şi 6 valuta va fi exprimatã în echivalentul în
lei la cursul oficial de schimb al pieţei valutare, comunicat de
Banca Naţionalã a României, valabil la data raportãrii.
3. Se vor raporta separat titlurile achiziţionate în ţarã şi
obligaţiunile guvernamentale

Total titluri de stat (lei si valutã):
lei
┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Denumirea instituţiei de credit │ Valoarea titlurilor de stat │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Instituţia de credit │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Total titluri de stat │ │
└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

Notã: Se vor raporta separat titlurile achiziţionate în ţarã şi
obligaţiunile guvernamentale achiziţionate în strãinãtate

Obligaţiuni emise de administraţia publicã localã:
─────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea de│ Dobânda │Valoarea │
administratiei │ achiziţiei│ scadenţei│ achizitie │ aferenta │ totalã │
publice locale │ │ │ │pânã la data│ (6=4+5) │
│ │ │ │ raportãrii │ │
│ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
─────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
Total obligatiuni│ X │ X │ │ │ │
─────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

Acţiuni/Obligaţiuni cotate:
┌────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ Acţiuni cotate │ Obligaţiuni cotate │
│ ├────────────┬─────────────────┼─────────────┬────────────────┤
│ │ Numãr │ Valoarea de │ Numãr │ Valoarea de │
│ Denumirea │ actiuni │ piaţã │ obligatiuni │ piaţã │
│ societãţii │ │ (lei) │ │ (lei) │
├────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────┤
├────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────┤
├────────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└────────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────┴────────────────┘

Notã: Se vor raporta separat valorile mobiliare achiziţionate în ţarã şi
în strãinãtate.
Pentru acţiunile/obligaţiunile cotate pe piaţa de capital externã se vor
anexa rapoarte de tranzacţionare emise de Bursele de Valori din tarile în
care sunt tranzacţionate

Dispersia depozitelor şi conturilor curente pe bãnci:
lei
┌──────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│ Instituţia de │ Valoarea │ Disponibilitãţi │ Total │
│ credit │ depozitelor │ în conturi │ (depozite, │
│ │ │ curente │ conturi curente │
│ │ │ │ şi casierie) │
├──────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│Instituţia de │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│Instituţia de │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│Instituţia de │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │
└──────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘

Notã: Se vor raporta separat depozitele constituite şi conturile
curente deschise în ţarã şi în strãinãtate.


Formular 6


Activitatea de asigurãri de viaţã
Venituri rezultate din plasamentele aferente activelor
admise sã acopere rezervele tehnice

lei
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ 1 │Venituri din dobânzi │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2 │Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit fix │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 3 │Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 4 │Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit variabil│ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 5 │Venituri din sconturi obţinute │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 6 │Venituri din creanţe imobilizate │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 7 │Venituri din diferenţe de curs valutar │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 8 │Alte venituri privind plasamentele cedate │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 9 │Alte venituri │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ Total venituri (rd. 1 la rd. 9) │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 3
-------
la norme
--------


Situaţia privind evoluţia şi structura capitalului social

lei
┌─────────────────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┬───────────┐
│ Date informative │ Soldul iniţial│ Majorãri │ Diminuãri │Sold final │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ Capital social │ │ │ │ │
│ subscris - total, │ │ │ │ │
│ din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ - in numerar │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ - investitor strãin │ │ │ │ │
│ valoare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ - cota de participare │ │ │ │ │
│ (%) │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ - in natura │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ - investitor strãin │ │ │ │ │
│ valoare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ - cota de participare │ │ │ │ │
│ (%) │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ Capital social │ │ │ │ │
│ varsat - total, │ │ │ │ │
│ din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ - in numerar │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ - investitor strãin │ │ │ │ │
│ valoare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ - cota de participare │ │ │ │ │
│ (%) │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ - in natura │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ - investitor strãin │ │ │ │ │
│ valoare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ - cota de participare │ │ │ │ │
│ (%) │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ semnificativi │ │ │ │ │
│(defalcaţi pe fiecare │ │ │ │ │
│persoanã juridicã sau │ │ │ │ │
│fizicã, dupã caz) - │ │ │ │ │
│valoare │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ - cota de participare │ │ │ │ │
│ (%) │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴───────────────┴────────────┴───────────┴───────────┘ANEXA 4
-------
la norme
--------


DATE PRIVIND ANGAJAŢII ŞI NIVELUL DE SALARIZARE

───────┬──────────────────┬────────┬─────┬─────────────────────────────────────┐
Numãr │ Specificaţie │Unitate │Total│ din care │
curent│ │ de │ ├───────────┬───────────┬─────────────┤
│ │mãsurã │ │Cu carte de│Cu carte de│Colaboratori:│
│ │ │ │ muncã pe │ muncã pe │ │
│ │ │ │ perioadã │ perioadã │ │
│ │ │ │ nedeter- │ deter- │ │
│ │ │ │ minatã: │ minatã: │ │
───────┼──────────────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
───────┼──────────────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
1 │ Numãr de │ nr. │ │ │ │ │
│ angajaţi │ │ │ │ │ │
│ din care: │ │ │ │ │ │
───────┼──────────────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│-în consiliul de │ nr. │ │ │ │ │
│ administraţie │ │ │ │ │ │
───────┼──────────────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│-în conducerea │ nr. │ │ │ │ │
│ executivã │ │ │ │ │ │
───────┼──────────────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
2. │Fondul de │ lei │ │ x │ x │ x │
│salarii │ │ │ │ │ │
│(cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│salariile) │ │ │ │ │ │
───────┼──────────────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
3. │Salariul │ lei │ │ x │ x │ x │
│maxim lunar │ │ │ │ │ │
───────┼──────────────────┼────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
4. │Salariul mediu │ lei │ │ x │ x │ x │
│lunar/angajat │ │ │ │ │ │
───────┴──────────────────┴────────┴─────┴───────────┴───────────┴─────────────┘ANEXA 5
-------
la norme
---------


RAPORTARE comunã asigurãtori/brokeri privind virarea
Taxei de funcţionare pentru luna ........

lei
───────┬───────────────────────────┬─────┬──────────┬───────────────┬──────────┐
Numãr │ Specificaţii │Total│ Pentru │Pentru lunile │Documentul│
curent│ │ │ luna de │ in care s-a │ /data │
│ │ │ raportare│ efectuat │ │
│ │ │ │regularizarea*)│ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
1 │Volumul de prime │ │ │ luna 01 │ X │
│brute încasate de │ │ │ luna 02 │ │
│asigurãtori/venituri │ │ │ ... │ │
│realizate din activitatea │ │ │ │ │
│de brokeraj │ │ │ │ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
2. │Cota procentualã │ X │ │ │ X │
│aprobatã de C.S.A. │ │ │ │ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
3. │Taxa de funcţionare │ │ │ │ X │
│datoratã │ │ │ │ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
4. │Dobânda datoratã │ │ X │ │ X │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
5. │Penaliãţi datorate │ │ X │ │ X │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
6. │Suma viratã - total, │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
7. │-aferentã taxei de │ │ │ │ │
│ funcţionare │ │ │ │ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
8. │-aferentã dobânzilor │ │ X │ │ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
9. │-aferentã penalitãţilor │ │ X │ │ │
───────┴───────────────────────────┴─────┴──────────┴───────────────┴──────────┘

*) În situaţia în care asigurãtorul a evidenţiat în luna de raportare
regularizãri aferente lunilor anterioare, acestea se vor prezenta separat
pentru fiecare lunã.ANEXA 6
-------
la norme
--------


RAPORTARE privind virarea contribuţiei la Fondul
de garantare a asiguraţilor pentru luna ............

lei
───────┬───────────────────────────┬─────┬──────────┬───────────────┬──────────┐
Numãr │ Specificaţii │Total│ Pentru │Pentru lunile │Documentul│
curent│ │ │ luna de │ in care s-a │ /data │
│ │ │ raportare│ efectuat │ │
│ │(col.│ │regularizarea*)│ │
│ │3 + │ │ │ │
│ │col. │ │ │ │
│ │ 4) │ │ │ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
1 │Volumul de prime │ │ │ luna 01 │ X │
│brute încasate din │ │ │ luna 02 │ │
│asigurãri │ │ │ │ │
│directe: │ │ │ ... │ │
│- generale │ │ │ │ │
│viata │ │ │ │ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
2. │Cota procentualã │ X │ │ │ X │
│aprobatã de C.S.A. │ │ │ │ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
3. │Fondul de garantare │ │ │ │ X │
│datorat pentru: │ │ │ │ │
│- asigurãri generale │ │ │ │ │
│- asigurãri de viatã │ │ │ │ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
4. │Dobânda datoratã │ │ X │ │ X │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
5. │Penaliãţi datorate │ │ X │ │ X │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
6. │Suma viratã - total, │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
7. │-aferentã fondului │ │ │ │ │
│ de garantare: │ │ │ │ │
│- asigurãri generale │ │ │ │ │
│- asigurãri de viatã │ │ │ │ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
8. │-aferentã dobânzilor │ │ X │ │ │
───────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
9. │-aferentã penalitãţilor │ │ X │ │ │
───────┴───────────────────────────┴─────┴──────────┴───────────────┴──────────┘


*) În situaţia în care asigurãtorul a evidenţiat în luna de raportare
regularizãri aferente lunilor anterioare, acestea se vor prezenta
separat pentru fiecare lunã, distinct pentru asigurãrile generale
si de viaţã.


ANEXA 7
-------
la norme
---------

Formular 1


ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI GENERALE
DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE LICHIDITATE

A1. Titluri de stat în lei
┌────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea de│ Dobânda │ Valoarea │
│ instituţiei │ achiziţiei│ scadenţei│ piata │ acumulata │ totalã │
│ de credit │ │ │ │pânã la data│ (6=4+5) │
│ │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total instituţie│ X │ X │ X │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total titluri de│ X │ X │ X │ │ │
│ stat │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

A2. Titluri de stat în valuta
┌────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea de│ Dobânda │ Valoarea │
│ instituţiei │ achiziţiei│ scadenţei│ piata │ acumulata │ totalã │
│ de credit │ │ │ │pânã la data│ (6=4+5) │
│ │ │ │ │ raportãrii │ │
│ │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total instituţie│ X │ X │ X │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total titluri de│ X │ X │ X │ │ │
│ stat │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

A3. Total titluri de stat (lei si valutã):
┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Denumirea instituţiei de credit │ Valoarea titlurilor de stat │
│ │ (lei) │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Instituţia de credit │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Instituţia de credit │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Total titluri de stat │ │
└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

B. Obligaţiuni emise de administraţia publicã localã:
┌─────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea de│ Dobânda │Valoarea │
│administratiei │ achiziţiei│ scadenţei│ piata │ acumulata │ totalã │
│publice locale │ │ │ │pânã la data│ (6=4+5) │
│ │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
├─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total obligatiuni│ X │ X │ │ │ │
└─────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

C1. Depozite la institutii de credit in lei:
┌────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea │ Dobânda │ Valoarea │
│ instituţiei │constituirii│ scadenţei│ initiala a │ acumulata │ totalã a │
│ de credit │ │ │depozitului │pânã la data│depozitului│
│ │ │ │ │ │ (6=4+5) │
│ │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total instituţie│ X │ X │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total depozite │ X │ X │ │ │ │
│ stat │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
Notã: Se vor raporta numai depozitele negrevate de sarcini.

C2. Depozite la institutii de credit in valuta:
┌────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────┬───────────┐
│ Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea initiala a │ Dobânda │
│ instituţiei │constituirii│ scadenţei│ depozitului │ acumulata │
│ de credit │ │ │ │ pânã la │
│ │ │ │ │ data │
│ │ │ ├────────────┬────────────┤raportarii │
│ │ │ │ in valuta │ in lei │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total instituţie│ X │ X │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total depozite │ X │ X │ │ │ │
└────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

Notã: Se vor raporta numai depozitele bancare negrevate de sarcini.
Echivalentul în lei al depozitului bancar va fi stabilit pe baza
cursului oficial de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca
Naţionalã a României, valabil la data raportãrii.

'c7C3. Total depozite bancare:
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Denumirea │ Valoarea totalã │
│ instituţiei de │ depozitelor │
│ credit │ │
│ │ (lei) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ Instituţia de │ │
│ credit │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ Instituţia de │ │
│ credit │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ Total depozite │ │
└───────────────────────────┴─────────────────────────┘

D. Disponibilitãţi în conturi curente şi în casierie
┌───────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┬───────────┐
│ Denumirea │Disponibil în conturi │Disponibil în casierie│ Total │
│ instituţiei de │ curente │ │disponibil │
│ credit │ │ │ │
│ │ │ │(6=2+3+4+5)│
│ ├─────────────┬─────────┼─────────────┬────────┼───────────┤
│ │ In valuta │ In lei │ In valutã │ In lei │ │
├───────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ Instituţia de │ │ │ X │ X │ │
│ credit │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ Instituţia de │ │ │ X │ X │ │
│ credit │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ Casierie │ X │ X │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ Total │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────┴───────────┘

Notã: În coloanele 2 şi 4 valuta va fi exprimatã în echivalentul în lei
la cursul oficial de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca
Naţionalã a României valabil la data emiterii ultimului extras de
cont aferent ultimei zile lucrãtoare din perioada

E. Obligaţiile pe termen scurt:
Rezerva de dauna netã de reasigurare .... lei

Coeficientul de lichiditate pentru asigurãri generale:

A3 + B + C3 + D
──────────────── ≥ 1
E


Formular 2


ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE LICHIDITATE

A1. Titluri de stat în lei
┌────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea de│ Dobânda │ Valoarea │
│ instituţiei │ achiziţiei│ scadenţei│ piata │ acumulata │ totalã │
│ de credit │ │ │ │pânã la data│ (6=4+5) │
│ │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total instituţie│ X │ X │ X │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total titluri de│ X │ X │ X │ │ │
│ stat │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

A2. Titluri de stat în valuta
┌────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea de│ Dobânda │ Valoarea │
│ instituţiei │ achiziţiei│ scadenţei│ piata │ acumulata │ totalã │
│ de credit │ │ │ │pânã la data│ (6=4+5) │
│ │ │ │ │ raportãrii │ │
│ │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total instituţie│ X │ X │ X │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total titluri de│ X │ X │ X │ │ │
│ stat │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

A3. Total titluri de stat (lei si valutã):
┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Denumirea instituţiei de credit │ Valoarea titlurilor de stat │
│ │ (lei) │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Instituţia de credit │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Instituţia de credit │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Instituţia de credit │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ Total titluri de stat │ │
└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

B. Obligaţiuni emise de administraţia publicã localã:
┌─────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea de│ Dobânda │Valoarea │
│administratiei │ achiziţiei│ scadenţei│ piata │ acumulata │ totalã │
│publice locale │ │ │ │pânã la data│ (6=4+5) │
│ │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
├─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├─────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total obligatiuni│ X │ X │ │ │ │
└─────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

C1. Depozite la institutii de credit in lei:
┌────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea │ Dobânda │ Valoarea │
│ instituţiei │constituirii│ scadenţei│ initiala a │ acumulata │ totalã a │
│ de credit │ │ │depozitului │pânã la data│depozitului│
│ │ │ │ │ │ (6=4+5) │
│ │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total instituţie│ X │ X │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total depozite │ X │ X │ │ │ │
└────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
Notã: Se vor raporta numai depozitele negrevate de sarcini.

C2. Depozite la institutii de credit in valuta:
┌────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────┬───────────┐
│ Denumirea │ Data │ Data │ Valoarea initiala a │ Dobânda │
│ instituţiei │constituirii│ scadenţei│ depozitului │ acumulata │
│ de credit │ │ │ │ pânã la │
│ │ │ │ │ data │
│ │ │ ├────────────┬────────────┤raportarii │
│ │ │ │ in valuta │ in lei │ (lei) │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total instituţie│ X │ X │ │ │ │
│de credit │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Total depozite │ X │ X │ │ │ │
└────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
Notã: Se vor raporta numai depozitele bancare negrevate de sarcini.
Echivalentul în lei al depozitului bancar va fi stabilit pe baza
cursului oficial de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca
Naţionalã a României, valabil la data raportãrii.

'c7C3. Total depozite bancare:
┌───────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Denumirea │ Valoarea totalã a │
│ instituţiei de │ depozitelor │
│ credit │ │
│ │ (lei) │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ Instituţia de │ │
│ credit │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ Instituţia de │ │
│ credit │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ Total depozite │ │
└───────────────────────────┴─────────────────────────┘

D. Disponibilitãţi în conturi curente şi în casierie
┌───────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┬───────────┐
│ Denumirea │Disponibil în conturi │Disponibil în casierie│ Total │
│ instituţiei de │ curente │ │disponibil │
│ credit │ │ │ │
│ │ │ │(6=2+3+4+5)│
│ ├─────────────┬─────────┼─────────────┬────────┼───────────┤
│ │ In valuta │ In lei │ In valutã │ In lei │ │
├───────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ Instituţia de │ │ │ X │ X │ │
│ credit │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ Instituţia de │ │ │ X │ X │ │
│ credit │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ Casierie │ X │ X │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ Total │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────┴───────────┘
Notã: În coloanele 2 şi 4 valuta va fi exprimatã în echivalentul în lei
la cursul oficial de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca
Naţionalã a României valabil la data emiterii ultimului extras de
cont aferent ultimei zile lucrãtoare din perioadã

E. Obligaţiile pe termen scurt:
E1. 0,5% din sumele asigurate, în cazul asigurãrilor de deces ...... lei
E2. Maximum dintre 0,5% din sumele asigurate şi 10% din valorile de
rãscumpãrare în cazul asigurãrilor care acoperã riscul de deces şi la
care este garantatã o valoare de rãscumpãrare ...... lei
E3. 10% din valorile de rãscumpãrare în cazul asigurãrilor care nu acoperã
riscul de deces şi la care este garantatã o valoare de rãscumpãrare
.......... lei
E4. Rezerva de daunã netã de reasigurare .......... lei

F. Coeficientul de lichiditate pentru asigurãri generale:

A3 + B + C3 + D
─────────────────── ≥ 1
E1 + E2 + E3 + E4


ANEXA 8
--------
la norme
--------
INFORMAŢII
Privind litigiile societãţilor de asigurare cu
asiguraţii, asigurãtorii, reasigurãtorii,
brokerii de asigurare şi agenţii de asigurare, precum şi cu alte
persoane fizice sau juridice, din exercitarea acţiunilor de regres

┌──────┬──────┬──────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────────────────────┐
│Numãr │Clasa │Numãr │Instanţa│ Natura│Calitatea │Valoarea │ Situaţia litigiului │
│curent│ de │dosar │ de │litigi-│procesualã│litigiului├───────┬──────────────────────┤
│ │asi- │ de │judecatã│ ului │ │ │Proces │Hotãrâri judecãtoreşti│
│ │gurare│ │ │ │ │ (lei) │în curs│ definitive şi │
│ │ │daunã │ │ │ │ │ ├──────────┬───────────┤
│ │ │ şi │ │ │ │ │ │Favorabile│Nefavo- │
│ │ │data │ │ │ │ │ │ │rabile │
│ │ │des- │ │ │ │ │ │ lei) │ (lei) │
│ │ │chide-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ rii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
├──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
├──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
├──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
├──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
├──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ TOTAL │ │ TOTAL │ TOTAL │
└──────┴──────┴──────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┘


ANEXA 9
--------
la norme
--------

Venitunle din activitatea de brokeraj

┌─────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│Numãr │Denumirea│ Valoarea primelor │ Venituri din activitatea │ │ │
│contracte│asigurã- │ intermediate │ de brokeraj │ Alte │ Total │
│inter- │torului ├─────────┬─────────┤ │venituri│venituri│
│mediate │ │Asigurãri│Asigurãri│ │ │ │
│şi clasa │ │Generale │de Viaţã │ (lei) │ │ │
│ de │ ├─────────┼─────────┼────────┬───────────────────────┤ │ │
│asigurare│ │ (lei) │ (lei) │Total │ Din care: │ │ │
│ │ │ │ │venituri├───────┬───────┬───────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ din │ Din │ Din │ Alte │ │ │
│ │ │ │ │activi- │negoci-│regula-│activi-│ │ │
│ │ │ │ │tatea de│erea │rizãri │tãţi de│ │ │
│ │ │ │ │brokeraj│contrac│ de │asis- │ │ │
│ │ │ │ │ │telor │ daune │tenţã │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ pe │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │durata │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │deru- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lãrii │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5=a+b+c │ a │ b │ c │ 6 │ 7=5+6 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┤
│ │ │ TOTAL │ TOTAL │ TOTAL │ TOTAL │ TOTAL │ TOTAL │ TOTAL │ TOTAL │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┘ANEXA 10
--------
la norme
--------

Litigiile brokerilor de asigurare cu
asiguraţii, asigurãtorii, reasigurãtorii, alţi clienţi

┌──────┬──────┬──────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────────────────────┐
│Numãr │Clasa │Numãr │Instanţa│ Natura│Calitatea │Valoarea │ Situaţia litigiului │
│curent│ de │dosar │ de │litigi-│procesualã│litigiului├───────┬──────────────────────┤
│ │asi- │ de │judecatã│ ului │ │ │Proces │Hotãrâri judecãtoreşti│
│ │gurari│ │ │ │ │ (lei) │în curs│ definitive şi │
│ │ │daunã │ │ │ │ │ │ irevocabile │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Favorabile│Nefavorabile
│ │ │ │ │ │ │ │ │ lei) │ (lei) │
├──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
├──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
├──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
├──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
├──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ TOTAL │ │ TOTAL │ TOTAL │
└──────┴──────┴──────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┘ANEXA 11
--------
la norme
--------


Formular 1

SITUAŢIA
rezervei de catastrofa constituite şi a primelor
brute subscrise aferente contractelor de asigurare
care acoperã riscuri de catastrofa

┌──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ │ Prime brute subscrise │Rezerva brutã de catastrofa la │
│Clasa de asigurare│ la sfârşitul perioadei│sfârşitul perioadei de raportare│
│ │ de raportare │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
├──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ TOTAL │ │ │
└──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘Formular 2

Situaţia contractelor de reasigurare care includ
acoperirea riscului de catastrofa la data raportãrii

┌─────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┬─────────────┬────────────┬────────────┐
│Tip │Reasi-│Clasele de │Limita │Cota de│ Prime │Numãrul şi │ Daune │Numãrul şi │
│con- │gurã- │asigurare │contrac-│parti- │ anuale│data │ brute │ data │
│tract│tor(i)│ care fac │tului de│cipare │cedate │documentului │ plãtite de │documentului│
│ │ │ obiectul │reasi- │a reasi│ in │de platã a │asigurãtor │ de platã a │
│ │ │ contrac- │gurare │gurã- │reasi- │ primelor de │ │ daunelor │
│ │ │telor de │ │torului│gurare │reasigurare │ (lei) │recuperate │
│ │ │reasigurare│ │ (%) │ (lei) │ (lei) │ │ de la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │reasigurãtor│
├─────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
├─────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
├─────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
├─────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
├─────┼──────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
└─────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┴─────────────┴────────────┴────────────┘Formular 3


Acumularea maximã (suma maximã asiguratã)
┌──────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Clasa de asigurare│Numãr contracte în│ Suma maximã asiguratã │
│ │ vigoare la data │ pentru contractele in vigoare │
│ │ raportãrii │ │
│ │ ├──────────────────────┬─────────────────┤
│ │ │Cedarea în reasigurare│ Suma asiguratã │
│ │ │ │ netã │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┘Formular 4


Expunerea maximã (dauna maxima posibila)

┌───────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Clasa de asigurare │ Dauna maximã │ Din care: │
│ │ posibilã, aferentã ├───────────────────┬──────────────┤
│ │contractelor în vigoare│ Dauna în sarcina │ Dauna netã │
│ │ │ reasiguratorului │ │
├───────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
├───────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
├───────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
├───────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │
└───────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┴──────────────┘


----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016