Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 293 din 26 septembrie 2000  privind aprobarea Listei de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala LT-2000    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 293 din 26 septembrie 2000 privind aprobarea Listei de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala LT-2000

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 9 octombrie 2000
Ministrul industriei şi comerţului,
în conformitate cu prevederile <>art. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 11/1994 , cu modificãrile ulterioare, precum şi ale art. 3 pct. 5 şi ale <>art. 7 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 853/1999 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legalã,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului,

emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Lista de tarife pentru lucrãrile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legalã LT-2000, cuprinsã în anexa la prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generalã bugete şi finanţe şi Biroul Roman de Metrologie Legalã vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul
industriei şi comerţului,
Radu Berceanu


ANEXA 1

LISTA DE TARIFE
pentru lucrãrile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legalã LT-2000

1. Lista de tarife LT-2000 stabileşte, în conformitate cu prevederile <>art. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 11/1994 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, costul lucrãrilor efectuate de personalul Biroului Roman de Metrologie Legalã în cadrul exercitãrii controlului metrologic al statului asupra mijloacelor de mãsurare şi masurarilor.
2. Costurile lucrãrilor prevãzute în prezenta lista de tarife sunt stabilite pentru operaţiunile de:
a) etalonari şi/sau verificãri metrologice ale mijloacelor de mãsurare utilizate în domenii de interes public (tabelul nr. 1);
b) evaluãri efectuate în vederea acordãrii avizului de instalare şi a avizului de punere în funcţiune (tabelul nr. 2);
c) evaluãri efectuate în vederea acordãrii autorizaţiilor metrologice (tabelul nr. 2);
d) evaluãri efectuate în vederea acordãrii autorizaţiilor personale de verificator metrolog (tabelul nr. 3);
e) expertizari ale laboratoarelor de metrologie care desfãşoarã activitãţi de etalonare/verificare metrologica a mijloacelor de mãsurare care nu sunt supuse în mod obligatoriu controlului metrologic al statului în vederea atestarii (tabelul nr. 5).
3. Lista de tarife prevede, de asemenea, tarife pentru supravegherea activitãţii deţinãtorilor de autorizaţii metrologice, pentru expertiza şi asistenta tehnica acordatã cu privire la mijloacele de mãsurare şi pentru efectuarea unor operaţiuni specifice obiectului de activitate al Biroului Roman de Metrologie Legalã, cum sunt: recunoaşterea încercãrilor, etalonarilor şi/sau verificãrilor metrologice efectuate în afarã României, avizarea reglementãrilor metrologice (metode de mãsurare, regulamente pentru activitãţi de metrologie etc.) utilizate în cadrul unor activitãţi bine definite (tabelul nr. 4).
4. Lista de tarife pentru lucrãrile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legalã LT-2000 cuprinde tarife atât pentru mijloacele de mãsurare-etalon (E), corespunzãtoare oricãrui nivel de exactitate, cat şi pentru mijloacele de mãsurare de lucru, cuprinse în Lista oficialã a mijloacelor de mãsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului LO-2000, sub forma de sortimente; codurile subsortimentelor de mijloace de mãsurare sunt diferenţiate pentru fiecare mijloc de mãsurare, în funcţie de scopul utilizãrii (ca etalon sau ca mijloc de mãsurare de lucru), domeniile de mãsurare, mãrimea masurata, intervalul de mãsurare, clasa de exactitate, principiul de funcţionare etc. Tarifele stabilite pentru mijloacele de mãsurare-etalon includ atât costul etalonarii, cat şi costul eliberãrii buletinului de verificare metrologica, document care atesta legalitatea mijlocului de mãsurare.
5. Lucrãrile menţionate la pct. 2 se efectueazã numai pe baza solicitãrii scrise şi cu planificare.
6. În cazul mijloacelor de mãsurare care se verifica la locul de utilizare deţinãtorii sunt obligaţi sa punã la dispoziţie spaţiul necesar (atunci când este cazul), utilajele auxiliare şi personalul ajutator necesar pentru efectuarea verificãrilor metrologice.
7. Tarifele prevãzute în Lista de tarife pentru lucrãrile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legalã LT-2000 nu includ contravaloarea materialelor de referinta (MRC), a materialelor consumabile (de exemplu: apa pentru instalaţiile de debit, amestecurile de gaze pentru analizoarele de gaze, energia consumatã în instalaţiile de verificare de mare putere etc.). Aceste costuri se adauga la tarifele stabilite pentru operaţiunile de etalonare/verificare respective.
8. Tarifele pentru transportul etaloanelor, al mijloacelor de mãsurare şi al personalului verificator, în cazurile în care verificãrile metrologice se efectueazã la sediul solicitantului, care se adauga la costul lucrãrilor prestate, sunt:
- pentru autolaboratoare: 30% din preţul în vigoare al unui litru de carburant pentru fiecare km parcurs;
- pentru autospeciala (automacara HIAB): preţul în vigoare al unui litru de carburant pentru fiecare km parcurs.
9. Tarifele sunt stabilite pentru operaţiunile de etalonare/verificare individualã a fiecãrui mijloc de mãsurare şi sunt obligatorii numai pentru laboratoarele de metrologie din structura Biroului Roman de Metrologie Legalã.
În cazurile în care instalaţiile de verificare/standurile de mãsurare permit etalonarea/verificarea simultanã a mai multor mijloace de mãsurare tariful de etalonare/verificare se poate diminua fata de tariful prevãzut în prezenta lista, în funcţie de numãrul de mijloace de mãsurare verificate, dar numai cu acordul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legalã.
10. În cazul în care beneficiarul solicita executarea verificãrii şi/sau etalonarii metrologice în regim de urgenta (o perioada mai mica de 5 zile, care necesita modificarea programarilor sau efectuarea de ore suplimentare), laboratorul de metrologie va percepe un tarif majorat cu 50% fata de tariful de verificare şi/sau etalonare stabilit în Lista de tarife pentru lucrãrile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legalã LT-2000.
11. Laboratoarele de metrologie ale Biroului Roman de Metrologie Legalã sunt obligate sa efectueze operaţiunile de verificare şi/sau etalonare metrologica în termen de maximum 30 de zile de la data primirii mijloacelor de mãsurare, dacã beneficiarii respecta termenele stabilite prin programarea la verificare şi/sau etalonare.
12. Beneficiarii trebuie sa ridice de la sediul laboratorului de metrologie mijloacele de mãsurare etalonate şi/sau verificate în termen de 15 zile de la data stabilitã pentru ridicarea acestora. Dupã expirarea acestei perioade beneficiarii vor plati pentru fiecare zi de depasire o penalizare de 1% din valoarea tarifului de verificare şi/sau etalonare a mijlocului de mãsurare neridicat.
13. Tarifele pentru incercarile de model efectuate în vederea acordãrii aprobãrilor de model nu fac obiectul prezentei liste de tarife, urmând sa fie stabilite pe baza de deviz.
14. Tarifele prevãzute pentru evaluarea şi expertizarea activitãţilor metrologice au în vedere definiţiile specificate în tabelele nr. 2, 3 şi 5 pentru:
- subsortiment de mijloace de mãsurare;
- tip sau familie de mijloc de mãsurare.
15. Pentru reevaluarea activitãţilor desfãşurate de deţinãtorii de autorizaţii metrologice tarifele prevãzute pentru evaluare se diminueazã cu 50%, cu excepţia etapei "predarea mapei cu documente informative + analiza preliminarã a documentelor" pentru care nu se aplica tarife.
16. În cazul în care agenţii economici solicita laboratoarelor de metrologie ale Biroului Roman de Metrologie Legalã verificarea unor mijloace de mãsurare în scopul scoaterii lor din funcţiune (pentru aplicarea prevederilor art. 24, 25 şi 26 din Legea nr. 15/1994), tariful perceput pentru operaţiunea executatã va reprezenta 50% din valoarea tarifului de verificare a mijloacelor de mãsurare respective.
17. Tarifele stabilite în prezenta lista de tarife se aplica de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Indexarea ulterioara a tarifelor stabilite în prezenta lista se va efectua atunci când valoarea indicelui de inflaţie va depãşi cu 15% valoarea indicelui de inflaţie de la data publicãrii acesteia.
Tabelele nr. 1-5*) fac parte integrantã din prezenta anexa.
------------
*) Tabelele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.
TABELUL Nr. 1

┌───────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ Tarif │
│ MIJLOC DE MĂSURARE │Po- ├───────┬───────┬───────────────┤
│ │zi- │ │ │ Evaluarea │
├───────────────┬───────────────────────┤tia │ │ │ mijlocului │
│ │ │ │Verifi-│ │ de mãsurare │
│ │ │din │ care │ Etalo-│ în vederea │
│ │ │ │ metro-│ nare │ acordãrii │
│ COD │ DENUMIRE │L.O.│ logica│ ├───────┬───────┤
│ │ │2000│ (lei) │ (lei) │Avizu- │Avizu- │
│ │ │ │ │ │lui de │lui de │
│ │ │ │ │ │insta- │punere │
│ │ │ │ │ │ lare │în fun-│
│ │ │ │ │ │ │ctiune │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 1 SPAŢIU ŞI TIMP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 1.01 UNGHI PLAN (rad) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│1.01.01 │Cala unghiulara │E │ │ │ │ │
│1.01.01.1 │- etalon secundar ordin│ │ 30000│ 86000│ │ │
│ │ II (clasa 0)/ unghi │ │ │ │ │ │
│1.01.01.2 │- etalon secundar ordin│ │ 25000│ 67000│ │ │
│ │ III (clasa 1 şi 2)/ │ │ │ │ │ │
│ │ unghi │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.02 │Poligon cu 5 ... 72 │E │ │ │ │ │
│ │unghiuri active │ │ │ │ │ │
│1.01.02.1 │- etalon secundar ordin│ │ 90000│ 373000│ │ │
│ │ I/ unghi │ │ │ │ │ │
│1.01.02.2 │- etalon secundar ordin│ │ 90000│ 214000│ │ │
│ │ II (clasa 0)/ unghi │ │ │ │ │ │
│1.01.02.3 │- etalon secundar ordin│ │ 75000│ 160000│ │ │
│ │ III (clasa 1)/ unghi │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.03 │Echer la 90° plat, cu │E │ │ │ │ │
│ │talpa, cu muchie activa│ │ │ │ │ │
│1.01.03.1 │- cu latura mai mica │ │ 250000│ 433000│ │ │
│ │ sau egala cu 400 mm │ │ │ │ │ │
│1.01.03.2 │- cu latura mai mare de│ │ 400000│ 818000│ │ │
│ │ 400 mm │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.04 │Echer la 90° cilindric │E │ │ │ │ │
│1.01.04.1 │- cu lungimea genera- │ │ 350000│1065000│ │ │
│ │ toarei mai mica │ │ │ │ │ │
│ │ sau egala cu 400 mm │ │ │ │ │ │
│ │ /generatoare │ │ │ │ │ │
│1.01.04.2 │- cu lungimea genera- │ │ 650000│1913000│ │ │
│ │ toarei mai mare de │ │ │ │ │ │
│ │ 400mm/generatoare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.05 │Aparat de verificat │E │ │ │ │ │
│ │echere │ │ │ │ │ │
│1.01.05.1 │- cu lungimea mai mica │ │ 350000│ 983000│ │ │
│ │ sau egala cu 400 mm │ │ │ │ │ │
│1.01.05.2 │- cu lungimea mai mare │ │ 511000│1300000│ │ │
│ │ de 400 mm │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.06 │Masa divizoare │E │ │ │ │ │
│1.01.06.01 │ cu o axa de rotaţie │ │ │ │ │ │
│1.01.06.01.1 │- etalon secundar ordin│ │ 638000│1913000│ │ │
│ │ II (clasa 0) │ │ │ │ │ │
│1.01.06.01.2 │- etalon secundar ordin│ │ 600000│1619000│ │ │
│ │ III şi de lucru │ │ │ │ │ │
│ │ (clasa 1, 2 şi 3) │ │ │ │ │ │
│1.01.06.02 │ cu doua axe de │ │ │ │ │ │
│ │ rotaţie │ │ │ │ │ │
│1.01.06.02.1 │- etalon secundar ordin│ │ 950000│2550000│ │ │
│ │ II (clasa 0) │ │ │ │ │ │
│1.01.06.02.2 │- etalon secundar ordin│ │ 800000│1913000│ │ │
│ │ III şi de lucru │ │ │ │ │ │
│ │ (clasa 1, 2 şi 3) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.07 │Cap divizor │E │ │ │ │ │
│1.01.07.1 │- etalon secundar ordin│ │ 850000│1913000│ │ │
│ │ II (clasa 0) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ 240000│ 500000│ │ │
│ │ accesoriu suplimen- │ │ │ │ │ │
│ │ tar │ │ │ │ │ │
│1.01.07.2 │- etalon secundar ordin│ │ 510000│1500000│ │ │
│ │ III şi de lucru │ │ │ │ │ │
│ │ (clasa 1, 2 şi 3) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare acce- │ │ 149000│ 250000│ │ │
│ │soriu suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.08 │Goniometru │E │ │ │ │ │
│1.01.08.1 │- etalon secundar ordin│ │ 950000│2500000│ │ │
│ │ I şi II (clasa 0) │ │ │ │ │ │
│1.01.08.2 │- etalon secundar ordin│ │ 900000│1500000│ │ │
│ │ II şi de lucru (clasa│ │ │ │ │ │
│ │ 1, 2 şi 3) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.09 │Interferometru de │E │ │ │ │ │
│ │mãsurat unghiuri │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.10 │Aparat de verificat │E │ │ │ │ │
│ │nivele şi autocolima- │ │ │ │ │ │
│ │toare │ │ │ │ │ │
│1.01.10.1 │- etalon secundar ordin│ │ 700000│1913000│ │ │
│ │ I şi II │ │ │ │ │ │
│1.01.10.2 │- etalon secundar ordin│ │ 550000│1062000│ │ │
│ │ III şi de lucru │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.12 │Autocolimator │E │ │ │ │ │
│1.01.12.1 │- cu valoarea divi- │ │ 700000│1913000│ │ │
│ │ ziunii mai mica sau │ │ │ │ │ │
│ │ egala cu 0,5" │ │ │ │ │ │
│1.01.12.2 │- cu valoarea divi- │ │ 550000│1274000│ │ │
│ │ ziunii mai mare de │ │ │ │ │ │
│ │ 0,5" │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.13 │Teodolit │L1 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│1.01.13.1 │- cu valoarea divi- │ │1510000│3000000│ │ │
│ │ ziunii mai mica sau │ │ │ │ │ │
│ │ egala cu 1" │ │ │ │ │ │
│1.01.13.2 │- cu valoarea divi- │ │1045000│2000000│ │ │
│ │ ziunii mai mare de │ │ │ │ │ │
│ │ 1" │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.14 │Sistem de mãsurare geo-│L2 │ │ │ │ │
│ │dezic şi de cadastru │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.15 │Aparat de nivelment │L4 │ │ │ │ │
│ │geometric │ │ │ │ │ │
│1.01.15.01 │- cu laser │ │1160000│ - │ │ │
│1.01.15.02 │- cu luneta │ │ │ │ │ │
│1.01.15.02.1 │- cu cerc gradat │ │1160000│ - │ │ │
│1.01.15.02.2 │- fãrã cerc gradat │ │ 899000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.19 │Raportor │E │ 335000│ 500000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.23 │Instalatie (aparat) │L5 │ 560000│ - │ │ │
│ │pentru reglarea şi ve- │ │ │ │ │ │
│ │rificarea farurilor │ │ │ │ │ │
│ │auto │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.01.24 │Instalatie (aparat) │L6 │ 300000│ - │ │ │
│ │pentru reglarea şi ve- │ │ │ │ │ │
│ │rificarea geometriei │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de direcţie │ │ │ │ │ │
│ │auto/unghi │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 1.03 LUNGIME (m) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│1.03.01 │Cala plan paralela (fa-│E │ │ │ │ │
│ │bricate conform cu ISO │ │ │ │ │ │
│ │36500) │ │ │ │ │ │
│1.03.01.01 │- metoda absolutã │ │ │ │ │ │
│1.03.01.01.1 │- cu lungimea pana la │ │ 170000│ 320000│ │ │
│ │ 150 mm, inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.03.01.02 │- metoda comparativa- │ │ │ │ │ │
│ │ etalon secundar de │ │ │ │ │ │
│ │ ordinul II-V │ │ │ │ │ │
│1.03.01.02.1 │- cu lungimea pana la │ │ 30000│ 40000│ │ │
│ │ 100 mm inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.03.01.02.2 │- cu lungimea între │ │ 115000│ 184000│ │ │
│ │ 100 mm ... 1000 mm, │ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.02 │Accesorii │E │ 25000│ 75000│ │ │
│ │pentru cale plan - │ │ │ │ │ │
│ │paralele/ buc │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.03 │Calibru etalon pentru │E │ │ │ │ │
│ │maşini de mãsurat lun- │ │ │ │ │ │
│ │gimi │ │ │ │ │ │
│ │- ordin III │ │ - │ 546000│ │ │
│ │- ordin IV │ │ - │ 271000│ │ │
│ │- ordin V │ │ - │ 100000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.05 │Rigla gradata metalicã │ │ │ │ │ │
│ │şi din sticla, cu │ │ │ │ │ │
│ │lungimea pana la 1 m │ │ │ │ │ │
│1.03.05.1 │- etalon secundar ordin│E │ 700000│2000000│ │ │
│ │ I (clasa 0 şi 1) la │ │ │ │ │ │
│ │ lungimea totalã │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare reper │E │ 100000│ 350000│ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│1.03.05.2 │- etalon secundar ordin│E │ 450000│1400000│ │ │
│ │ II (clasa I şi II) la│ │ │ │ │ │
│ │ lungimea totalã │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ 70000│ 159000│ │ │
│ │ reper suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.06 │Rigla şi aparat pentru │ │ │ │ │ │
│ │lungimi │ │ │ │ │ │
│1.03.06.1 │Rigla pentru mãsurarea │L7 │ 30000│ - │ │ │
│ │lungimii tesaturilor │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.06.2 │Aparat pentru mãsurat │L8 │ 300000│ - │ │ │
│ │lungimea drumului │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.10 │Mira │E │ │ │ │ │
│1.03.10.1 │- de nivelment, cu │ │ 690000│1274000│ │ │
│ │ banda din invar │ │ │ │ │ │
│1.03.10.2 │- orizontala tip Bala │ │ 650000│1200000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.11 │Ruleta şi panglica de │L9 │ │ │ │ │
│ │mãsurare │ │ │ │ │ │
│1.03.11.1 │- cu lungimea pana la │ │ 26000│ 40000│ │ │
│ │ 2 m inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.03.11.2 │- cu lungimea între │ │ 50000│ 134000│ │ │
│ │ 2 m ... 5 m, fãrã │ │ │ │ │ │
│ │ lest │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare reper │ │ 15000│ 35000│ │ │
│ │ sau metru suplimentar│ │ │ │ │ │
│ │ peste 5 m │ │ │ │ │ │
│1.03.11.3 │- cu lungimea între │ │ 65000│ 227000│ │ │
│ │ 2 m ... 5 m, cu lest │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare reper │ │ 15000│ 35000│ │ │
│ │ sau metru suplimentar│ │ │ │ │ │
│ │ peste 5 m │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.12 │Baza de verificat │E │ - │2123000│ │ │
│ │panglici şi rulete cu │ │ │ │ │ │
│ │L pana la 5 m │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ │ │ │ │
│ │ val suplimentar de │ │ - │ 120000│ │ │
│ │ 5 m │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.14. │Aparat de mãsurat ele- │ │ │ │ │ │
│ │mentele caii ferate │ │ │ │ │ │
│ │sau de metrou │ │ │ │ │ │
│1.03.14.1 │- sablon │L10 │ 300000│ 500000│ │ │
│1.03.14.2 │- Aparat de mãsurat │L10 │ 450000│ 700000│ │ │
│ │ ecartamentul şi supra│ │ │ │ │ │
│ │ inaltarea │ │ │ │ │ │
│1.03.16 │Clupa, zoometru │L11 │ 13000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.21 │Comparator │E │ │ │ │ │
│1.03.21.01 │- electric, electronic,│ │ 300000│ 796000│ │ │
│ │ pneumatic, cu un │ │ │ │ │ │
│ │ traductor şi un │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare tra- │ │ 125000│ 200000│ │ │
│ │ ductor şi interval de│ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │- pentru suport │ │ 75000│ 150000│ │ │
│1.03.21.02 │- optico-mecanic (opti-│ │ │ │ │ │
│ │ metru, ultraopti- │ │ │ │ │ │
│ │ metru, opticator, │ │ │ │ │ │
│ │ microlux, tip Abbe) │ │ │ │ │ │
│1.03.21.02.1 │- cu valoarea divi- │ │ 300000│ 568000│ │ │
│ │ ziunii egala sau mai │ │ │ │ │ │
│ │ mare de 0,001 mm │ │ │ │ │ │
│1.03.21.02.2 │- cu valoarea divi- │ │ 375000│ 817000│ │ │
│ │ ziunii mai mica de │ │ │ │ │ │
│ │ 0,001 mm │ │ │ │ │ │
│ │- pentru suport │ │ 75000│ 150000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.24 │Extensometru electric, │L12 │ │ │ │ │
│ │electronic │ │ │ │ │ │
│1.03.24.1 │- cu un traductor şi un│ │ 875000│ - │ │ │
│ │ interval de mãsurare,│ │ │ │ │ │
│ │ cl. A, B(1) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare tra- │ │ 350000│ - │ │ │
│ │ ductor şi interval de│ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare suplimentar │ │ │ │ │ │
│1.03.24.2 │- cu un traductor şi un│ │ 600000│ - │ │ │
│ │ interval de mãsurare,│ │ │ │ │ │
│ │ cl. B(2), C │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare tra- │ │ 290000│ - │ │ │
│ │ ductor şi interval │ │ │ │ │ │
│ │ de mãsurare suplimen-│ │ │ │ │ │
│ │ tar │ │ │ │ │ │
│1.03.24.3 │- cu un traductor şi un│ │ 470000│ - │ │ │
│ │ interval de mãsurare,│ │ │ │ │ │
│ │ cl. D, E │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare tra- │ │ 260000│ - │ │ │
│ │ ductor şi interval de│ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.25 │Aparat de verificat │E │ 400000│ 851000│ │ │
│ │comparatoare şi exten- │ │ │ │ │ │
│ │sometre │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.26 │Aparat de mãsurat │L13 │ 500000│ - │ │ │
│ │deplasarea construc- │ │ │ │ │ │
│ │tiilor │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.27 │Microscop şi lupa de │E │ 55000│ 182000│ │ │
│ │mãsurat lungimi cu │ │ │ │ │ │
│ │valoarea diviziunii de │ │ │ │ │ │
│ │0,1 ... 0,01 mm │ │ │ │ │ │
│ │- pentru scara unghiu- │ │ 25000│ 80000│ │ │
│ │ lara │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.29 │Masina de mãsurat lun- │E │ │ │ │ │
│ │gimi cu o coordonata cu│ │ │ │ │ │
│ │limita superioarã mai │ │ │ │ │ │
│ │mica de 1 m │ │ │ │ │ │
│1.03.29.1 │- tip optico-mecanic, │ │ 750000│1100000│ │ │
│ │ cu valoarea diviziu- │ │ │ │ │ │
│ │ nii de 0,001 mm sau │ │ │ │ │ │
│ │ mai mare │ │ │ │ │ │
│1.03.29.2 │- tip optico-mecanic, │ │ 950000│1150000│ │ │
│ │ cu valoarea divi- │ │ │ │ │ │
│ │ ziunii mai mica de │ │ │ │ │ │
│ │ 0,001 mm │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.30 │Masina de mãsurat lun- │E │1150000│2200000│ │ │
│ │gimi cu o coordonata, │ │ │ │ │ │
│ │cu limita superioarã de│ │ │ │ │ │
│ │3 m │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare acce- │ │ 290000│ 350000│ │ │
│ │ soriu suplimentar ce │ │ │ │ │ │
│ │ constituie mijloc de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare independent │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.31 │Microscop │E │ │ │ │ │
│1.03.31.1 │- de atelier │ │ 600000│ 950000│ │ │
│ │- pentru fiecare acce- │ │ 250000│ 350000│ │ │
│ │ soriu suplimentar │ │ │ │ │ │
│1.03.31.2 │- universal │ │ 875000│1800000│ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ 290000│ 350000│ │ │
│ │ accesoriu suplimentar│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.32 │Masina de mãsurat lun- │E │ 950000│1750000│ │ │
│ │gimi în 2 coordonate │ │ 125000│ 200000│ │ │
│ │cu intervalul de │ │ │ │ │ │
│ │mãsurare mai mic de 1 m│ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ │ │ │ │
│ │ val suplimentar de │ │ │ │ │ │
│ │ 1 m, peste 1 m │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.33 │Masina de mãsurat lun- │E │1900000│3500000│ │ │
│ │gimi în 3 coordonate │ │ │ │ │ │
│ │cu intervalul de masu- │ │ │ │ │ │
│ │rare mai mic de 1 m │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 350000│ 475000│ │ │
│ │ val suplimentar peste│ │ │ │ │ │
│ │ 1 m │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.34 │Interferometru cu laser│E │ │ │ │ │
│ │pentru mãsurat lungimi,│ │ │ │ │ │
│ │viteze │ │ │ │ │ │
│1.03.34.1 │- cu intervalul de masu│ │1200000│4650000│ │ │
│ │ rare mai mica sau │ │ │ │ │ │
│ │ egal cu 1 m │ │ │ │ │ │
│1.03.34.2 │- cu intervalul de masu│ │1900000│6250000│ │ │
│ │ rare mai mare de 1 m │ │ │ │ │ │
│ │- pentru corectorul │ │ │ │ │ │
│ │ influentei mediului │ │deviz │deviz │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.36 │Telemetru cu intervalul│E │1200000│2600000│ │ │
│ │de mãsurare mai mic sau│ │ │ │ │ │
│ │egal cu 1 m │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 125000│ 200000│ │ │
│ │ val suplimentar de │ │ │ │ │ │
│ │ 1 m │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.38 │Masina de metrat lun- │L14 │ 500000│ - │ 500000│ │
│ │gimea firele, tesaturi-│ │ │ │ │ │
│ │lor şi a cablurilor │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.41 │Aparat de mãsurat cu │E │ 660000│ 960000│ │ │
│ │ultrasunete (grosimi, │ │ │ │ │ │
│ │defecte) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare tra- │ │ 150000│ 260000│ │ │
│ │ ductor şi interval de│ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.42 │Nivelmetru pentru masu-│L15 │ 650000│ - │ │ 500000│
│ │rarea nivelului lichi- │ │ │ │ │ │
│ │delor cu interval de │ │ │ │ │ │
│ │mãsurare mai mic sau │ │ │ │ │ │
│ │egal cu 1 m │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare metru │ │ 200000│ - │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.03.44 │Instalatie pentru veri-│E │ - │1800000│ │ │
│ │ficarea aparatelor de │ │ │ │ │ │
│ │mãsurat elementele caii│ │ │ │ │ │
│ │ferate sau de metrou │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 1.04 ABATERI DE FORMA│ │ │ │ │ │
│ │ ŞI POZIŢIE (m) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│1.04.01 │Sticla plana │E │ 45000│ 120000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.04.02 │Sticla plan paralela │E │ 55000│ 142000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.04.03 │Rigla pentru controlul │E │ │ │ │ │
│ │rectilinitatii şi pla- │ │ │ │ │ │
│ │nitatii │ │ │ │ │ │
│1.04.03.1 │- cu L ≤ 500 mm/ │ │ 100000│ 320000│ │ │
│ │ muchie sau suprafata │ │ │ │ │ │
│1.04.03.2 │- cu L > 500 mm/ │ │ 200000│ 547000│ │ │
│ │ muchie sau suprafata │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare 500 mm│ │ 100000│ 200000│ │ │
│ │ suplimentari │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.04.04 │Placa pentru controlul │E │ 250000│ 692000│ │ │
│ │rectilinitatii şi pla- │ │ │ │ │ │
│ │nitatii cu suprafata │ │ │ │ │ │
│ │pana la 10 dm², inclusiv │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ 10000│ 22000│ │ │
│ │ decimetru patrat │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.04.05 │Aparat pentru mãsurat │E │ 670000│1913000│ │ │
│ │abateri de la planitate│ │ │ │ │ │
│ │(cu un traductor sau un│ │ │ │ │ │
│ │interval de mãsurare) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare tra- │ │ 57000│ 150000│ │ │
│ │ ductor sau interval │ │ │ │ │ │
│ │ de mãsurare supli- │ │ │ │ │ │
│ │ mentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.04.06 │Mãsura de circularitate│E │ 250000│ 427000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.04.07 │Aparat pentru mãsurat │E │ 900000│1913000│ │ │
│ │abateri de la circula- │ │ │ │ │ │
│ │ritate (cu un traduc- │ │ │ │ │ │
│ │tor sau un interval de │ │ │ │ │ │
│ │mãsurare) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare tra- │ │ 80000│ 150000│ │ │
│ │ ductor sau interval │ │ │ │ │ │
│ │ de mãsurare suplimen-│ │ │ │ │ │
│ │ tar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.04.08 │Mãsura de rugozitate │E │ 95000│ 321000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.04.10 │Aparat pentru mãsurat │E │ 900000│1913000│ │ │
│ │rugozitatea (cu un tra-│ │ │ │ │ │
│ │ductor şi un interval │ │ │ │ │ │
│ │de mãsurare) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare tra- │ │ 80000│ 150000│ │ │
│ │ ductor sau interval │ │ │ │ │ │
│ │ de mãsurare supli- │ │ │ │ │ │
│ │ mentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.04.12 │Luneta de aliniament │E │ 750000│1940000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.04.15 │Roata dintata etalon │E │ 847000│2282000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.04.16 │Mãsura de profil pentru│E │ 420000│1115000│ │ │
│ │roti dintate │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.04.17 │Mãsura de direcţie │E │ 450000│1115000│ │ │
│ │pentru roti dintate │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.04.25 │Calibru pentru sfero- │E │ 250000│ 638000│ │ │
│ │metre │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 1.05 ARIE (mp) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│1.05.01 │Mãsura de arie │E │ - │ 227000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.05.02 │Planimetru │L16 │ 375000│1063000│ │ │
│ │- pentru fiecare scara │ │ 50000│ 120000│ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.05.03 │Masina de mãsurat arii │L17 │ 850000│1500000│ 500000│ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 1.06 VOLUM (mc,l,L) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.01 │Mãsura etalon primar │E │ │ │ │ │
│ │din sticla │ │ │ │ │ │
│1.06.01.1 │- cu volumul nominal │ │ - │ 375000│ │ │
│ │ între (20 ... 1000) │ │ │ │ │ │
│ │ cmc, inclusiv; │ │ │ │ │ │
│1.06.01.2 │- cu volum nominal │ │ - │ 530000│ │ │
│ │ între (2 ... 20 dmc),│ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv; │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.02 │Mãsura etalon primar │E │ - │ 845000│ │ │
│ │din metal cu volum │ │ │ │ │ │
│ │nominal mai mare de 50 │ │ │ │ │ │
│ │dmc │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.03 │Mãsura etalon secundar │E │ │ │ │ │
│ │din metal │ │ │ │ │ │
│1.06.03.01 │- de valoare unica (cu │ │ │ │ │ │
│ │ preaplin) │ │ │ │ │ │
│1.06.03.01.1 │- cu volum nominal pana│ │ │ │ │ │
│ │ la 500 dmc │ │ │ │ │ │
│ │- pana la 50 dmc, │ │ 150000│ 300000│ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │- peste 50 dmc pana la │ │ 200000│ 350000│ │ │
│ │ 100 dmc, inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │- peste 100 dmc pana la│ │ 250000│ 400000│ │ │
│ │ 200 dmc, inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │- peste 200 dmc pana la│ │ 350000│ 455000│ │ │
│ │ 500 dmc, inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.06.03.01.2 │- cu volum nominal │ │ 400000│ 630000│ │ │
│ │ peste 500 dmc │ │ │ │ │ │
│1.06.03.02 │- cu scara gradata pe │ │ │ │ │ │
│ │ gatul mãsurii │ │ │ │ │ │
│1.06.03.02.1 │- cu volum nominal pana│ │ │ │ │ │
│ │ la 500 dmc │ │ │ │ │ │
│ │- pana la 50 dmc, │ │ 158400│ 290000│ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │- peste 50 dmc pana la │ │ 200000│ 350000│ │ │
│ │ 100 dmc, inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │- peste 100 dmc pana la│ │ 250000│ 420000│ │ │
│ │ 200 dmc, inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │- peste 200 dmc pana la│ │ 350000│ 474000│ │ │
│ │ 500 dmc, inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.06.03.02.2 │- cu volum nominal │ │ 400000│ 708000│ │ │
│ │ peste 500 dmc │ │ │ │ │ │
│1.06.03.03 │- cu scara gradata pe │ │ 264700│ 484000│ │ │
│ │ generatoare şi volum │ │ │ │ │ │
│ │ nominal de la 50 dmc │ │ │ │ │ │
│ │ la 500 dmc, inclusiv │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.04 │Instalatie etalon cu │E │ - │1456000│ │ │
│ │mãsuri de volum pentru │ │ │ │ │ │
│ │verificarea butoaielor │ │ │ │ │ │
│ │de bere │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.05 │Instalatie etalon cu │E │ - │2388000│ │ │
│ │mãsuri de volum pentru │ │ │ │ │ │
│ │verificarea cisternelor│ │ │ │ │ │
│ │auto │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.06 │Instalatie etalon cu │E │ - │3581000│ │ │
│ │mãsuri de volum pentru │ │ │ │ │ │
│ │verificarea cisternelor│ │ │ │ │ │
│ │de cale feratã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.07 │Instalatie etalon cu │E │ - │2388000│ │ │
│ │mãsuri de volum pentru │ │ │ │ │ │
│ │verificarea contoarelor│ │ │ │ │ │
│ │pentru lichide (altele │ │ │ │ │ │
│ │decât apa) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.08 │Instalatie pentru veri-│E │Deviz │Deviz │ │ │
│ │ficarea contoarelor de │ │ │ │ │ │
│ │apa (apometrelor) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.09 │Instalatie etalon cu │E │ - │3388000│ │ │
│ │contor pentru lichide │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.10 │Instalatie pentru veri-│E │Deviz │Deviz │ │ │
│ │ficarea debitmetrelor │ │ │ │ │ │
│ │şi contoarelor de gaze │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.15 │Butirometru │L19 │ - │ 205000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.16 │Seringa medicalã │L20 │ - │ 45000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.17 │Mãsura de volum din │L21 │ 18300│ - │ │ │
│ │sticla de uz comercial │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.18 │Mãsura de volum din │L22 │ │ │ │ │
│ │metal de uz comercial, │ │ │ │ │ │
│ │exclusiv butoi de bere,│ │ │ │ │ │
│ │cu volum nominal: │ │ │ │ │ │
│1.06.18.1 │- pana la 1 dmc, │ │ 10000│ │ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.06.18.2 │- peste 1 dmc pana la │ │ 20000│ │ │ │
│ │ 10 dmc, inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.06.18.3 │- între 10 dmc pana la │ │ 31000│ │ │ │
│ │ 50 dmc, inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.06.18.4 │- între 50 dmc şi 500 │ │ 40000│ │ │ │
│ │ dmc, inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.06.18.5 │- peste 500 dmc │ │ 50000│ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.19 │Mãsura cu plutitor │L23 │ 26000│ │ │ │
│ │pentru lapte │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.20 │Butoi de bere: │L22 │ │ │ │ │
│ │- pana la 50 dmc, │ │ 15000│ │ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │- peste 50 dmc │ │ 25000│ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.21 │Butoi (în afarã de cel │L24 │ │ │ │ │
│ │pentru bere) budana │ │ │ │ │ │
│1.06.21.1 │- cu volum nominal pana│ │ 173000│ │ │ │
│ │ la 5 mc, inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.06.21.2 │- cu volum nominal │ │ 78000│ │ │ │
│ │ peste 5 mc, pentru │ │ │ │ │ │
│ │ fiecare multiplu sau │ │ │ │ │ │
│ │ fracţiune de 5 mc, │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentari │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.22 │Cisterna auto, pentru │L25 │ │ │ │ │
│ │fiecare compartiment: │ │ │ │ │ │
│1.06.22.1 │- cu volum nominal pana│ │ 307000│ │ │ │
│ │ la 10 mc, inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.06.22.2 │- cu volumul nominal │ │ 102000│ │ │ │
│ │ peste 10 mc, pentru │ │ │ │ │ │
│ │ fiecare multiplu sau │ │ │ │ │ │
│ │ fracţiune de 10 mc, │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentari │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.23 │Cisterna de cale feratã│L26 │ │ │ │ │
│1.06.23.1 │- cu volum nominal │ │ 515000│ │ │ │
│ │ pana la 40 mc, inclu-│ │ │ │ │ │
│ │ siv │ │ │ │ │ │
│1.06.23.2 │- cu volum nominal │ │ 163000│ │ │ │
│ │ peste 40 mc, pentru │ │ │ │ │ │
│ │ fiecare multiplu sau │ │ │ │ │ │
│ │ fracţiune de 10 mc, │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentari │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.24 │Rezervor de stocare │L28 │ │ │ 500000│ │
│ │pentru lichide │ │ │ │ │ │
│1.06.24.1 │- cu volum nominal pana│ │ 890000│ │ │ │
│ │ la 15 mc, inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.06.24.2 │- cu volum nominal │ │ 128000│ │ │ │
│ │ între 15 mc ... 40 mc│ │ │ │ │ │
│ │ pentru fiecare mulţi-│ │ │ │ │ │
│ │ plu sau fracţiune de │ │ │ │ │ │
│ │ 5 mc suplimentari │ │ │ │ │ │
│1.06.24.3 │- cu volum nominal │ │Deviz │ │ │ │
│ │ peste 40 mc │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.25 │Instalatie de dozare/ │L29 │ │ │ 800000│ │
│ │dozator pentru lichide:│ │ │ │ │ │
│1.06.25.1 │- cu volum dozat pana │ │ 55000│ │ │ │
│ │ la 1 dmc, inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.06.25.2 │- cu volum dozat peste │ │ 82000│ │ │ │
│ │ 1 dmc │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.26 │Contor pentru lichide, │L30 │ │ │ │ │
│ │altele decât apa │ │ │ │ │ │
│1.06.26.1 │- cu diametru nominal │ │ 329000│ 493000│ │ │
│ │ pana la 50 mm, inclu-│ │ │ │ │ │
│ │ siv │ │ │ │ │ │
│1.06.26.2 │- cu diametru nominal │ │ 438000│ 673000│ │ │
│ │ peste 50 mm │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.27 │Calculator pentru sis- │L31 │1500000│Deviz │ │ │
│ │teme de mãsurare a can-│ │ │ │ │ │
│ │titatilor de fluide (de│ │ │ │ │ │
│ │volum şi/sau de masa) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.28 │Contor de apa │L32 │ │ │ │ │
│1.06.28.1 │Contor de apa rece │ │ │ │ │ │
│1.06.28.1.1 │- cu diametrul nominal │ │ 74000│ 150000│ │ │
│ │ între 15 mm ... 20 mm│ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.06.28.1.2 │- cu diametrul nominal │ │ 125000│ 400000│ │ │
│ │ între 32 mm ... 40 mm│ │ │ │ │ │
│1.06.28.1.3 │- cu diametrul nominal │ │ 215000│ 800000│ │ │
│ │ între 50 mm ... 80 mm│ │ │ │ │ │
│1.06.28.1.4 │- cu diametrul nominal │ │ 320000│1200000│ │ │
│ │ între 100 mm ... 200 │ │ │ │ │ │
│ │ mm │ │ │ │ │ │
│1.06.28.1.5 │- cu diametrul nominal │ │Deviz │Deviz │ │ │
│ │ peste 250 mm ... 800 │ │ │ │ │ │
│ │ mm │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.28.2*) │Contor de apa calda │L32 │ │ │ │ │
│ │(verificare cu apa │ │ │ │ │ │
│ │calda) │ │ │ │ │ │
│1.06.28.2.1 │- cu diametrul nominal │ │ 150000│ 300000│ │ │
│ │ între 15 mm ... 20 mm│ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
│1.06.28.2.2 │- cu diametrul nominal │ │ 250000│ 500000│ │ │
│ │ între 32 mm ... 40 mm│ │ │ │ │ │
│1.06.28.2.3 │- cu diametrul nominal │ │ 450000│1000000│ │ │
│ │ între 50 mm ... 80 mm│ │ │ │ │ │
│1.06.28.2.4 │- cu diametrul nominal │ │ 800000│1500000│ │ │
│ │ între 100 mm ... 200 │ │ │ │ │ │
│ │ mm │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.29 │Contor de gaz │L33 │ │ │ │ │
│1.06.29.1 │- cu Q(max) cuprins în-│ │ 152000│ 400000│ │ │
│ │ tre 1 mc/h (G 0,6) şi│ │ │ │ │ │
│ │ 6 mc/h (G 4) inclusiv│ │ │ │ │ │
│1.06.29.2 │- cu Q(max) cuprins în-│ │ 295000│Deviz │ │ │
│ │ tre 10 mc/h (G 6) şi │ │ │ │ │ │
│ │ 65 mc/h (G 40) inclu-│ │ │ │ │ │
│ │ siv │ │ │ │ │ │
│1.06.29.3 │- cu Q(max) peste 65 │ │Deviz │Deviz │ │ │
│ │ mc/h (G 40) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.30 │Convertor electronic de│L34 │Deviz │Deviz │ │ │
│ │volum de gaz │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.32 │Distribuitor de │L35 │ 375000│ │ 600000│ │
│ │produse petroliere │ │ │ │/dis- │ │
│ │- pentru fiecare cap de│ │ 350000│ - │tribui-│ │
│ │ alimentare │ │ │ │tor │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.33 │Calculator electronic │L36 │1160000│ - │ │ │
│ │pentru distribuitoare │ │ │ │ │ │
│ │de produse petroliere │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare fun- │ │ 434000│ - │ │ │
│ │ ctie suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.34 │Sistem de mãsurare a │L37 │2000000│Deviz │ │ 800000│
│ │cantitãţii de fluide │ │ │ │ │ │
│ │(de volum şi de masa) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.35 │Aparat integrator/indi-│L38 │1000000│ - │ │ │
│ │cator de volum pentru │ │ │ │ │ │
│ │fluide │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.06.36 │Sistem de mãsurare a │L37 │2500000│ - │ │1000000│
│ │volumului de apa în ca-│ │ │ │ │ │
│ │nale de scurgere │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 1.07 INTERVAL DE TIMP│ │ │ │ │ │
│ │DURATA (s) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│1.07.01 │Orologiu: │E │ │ │ │ │
│1.07.01.1 │- atomic │ │ - │4517000│ │ │
│1.07.01.2 │- cu cuart │ │1480000│3997000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.07.02 │ Cronometru de marina: │E │ │ │ │ │
│1.07.02.1 │- mecanic │ │ - │ 888000│ │ │
│1.07.02.2 │- electronic cu cuart │ │ - │1150000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.07.03 │Cronometru electronic │E │ 141000│1027500│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.07.04 │ Cronometru: │E │ │ │ │ │
│1.07.04.1 │- mecanic │ │ 65000 │ 450000│ │ │
│1.07.04.2 │- electric │ │ 141000│ 610000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.07.05 │Ceasornic programator │L40 │ │ │ │ │
│ │pentru contoarele de │ │ │ │ │ │
│ │energie electrica: │ │ │ │ │ │
│1.07.05.1 │- mecanic │ │ 92500│ 382000│ │ │
│1.07.05.2 │- electronic cu cuart │ │ 150000│1150000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.07.06 │Aparat pentru verifi- │E │ - │1600000│ │ │
│ │carea şi reglarea cea- │ │ │ │ │ │
│ │sornicelor mecanice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.07.08 │Generator de impulsuri │ │ │ │ │ │
│ │de tact │ │ │ │ │ │
│1.07.08.1 │- ceasornic - generator│L41 │ 212500│ - │ │ │
│ │ de impulsuri de tact │ │ │ │ │ │
│ │ pentru centralele te-│ │ │ │ │ │
│ │ lefonice │ │ │ │ │ │
│1.07.08.2 │- generator de impul- │ │ 70500│ - │ │ │
│ │ suri de tact pentru │ │ │ │ │ │
│ │ centralele telex │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.07.09 │Echipament de taxare │L42 │ │ │1200000│ │
│ │dupã durata a convor- │ │ │ │ │ │
│ │birilor telefonice în │ │ │ │ │ │
│ │centralele telefonice │ │ │ │ │ │
│ │analogice: │ │ │ │ │ │
│1.07.09.1 │- verificare în labo- │ │2000000│ │ │ │
│ │ rator │ │ │ │ │ │
│1.07.09.2 │- verificare ansamblu │ │2500000│ │ │ │
│ │ echipament-totaliza- │ │ │ │ │ │
│ │ tor în centrala tele-│ │ │ │ │ │
│ │ fonica, pentru │ │ │ │ │ │
│ │ fiecare rama │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.07.10 │Echipament de taxare │L42 │3000000│ │1200000│ │
│ │dupã durata a convor- │ │ │ │ │ │
│ │birilor telefonice şi │ │ │ │ │ │
│ │echipamente de asigura-│ │ │ │ │ │
│ │re a orei exacte în │ │ │ │ │ │
│ │centralele telefonice │ │ │ │ │ │
│ │digitale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 1.10 VITEZA (m/s) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│1.10.01 │Instalatie pentru │E │ 500000│1062500│ │ │
│ │verificarea vite- │ │ │ │ │ │
│ │zometrelor şi instala- │ │ │ │ │ │
│ │tiilor de mãsurat vi- │ │ │ │ │ │
│ │teza la locomotive şi │ │ │ │ │ │
│ │rame de metrou │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.10.02 │Instalatie pentru veri-│E │ 370000│ 743700│ │ │
│ │ficarea traductoarelor │ │ │ │ │ │
│ │de mãsurare a vitezei │ │ │ │ │ │
│ │la locomotive şi rame │ │ │ │ │ │
│ │de metrou │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.10.03 │Instalatie pentru veri-│E │1100000│3688000│ │ │
│ │ficarea cinemometrelor │ │ │ │ │ │
│ │de control rutier │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.10.04 │Aparat pentru controlul│L44 │ 750000│1270000│ │ │
│ │vitezei de circulaţie │ │ │ │ │ │
│ │a autovehiculelor │ │ │ │ │ │
│ │(cinemometru de control│ │ │ │ │ │
│ │rutier) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.10.05 │Vitezometru şi instala-│L45 │ 905000│1066000│ │ │
│ │tie de mãsurare a vite-│ │ │ │ │ │
│ │zei la locomotive şi │ │ │ │ │ │
│ │rame de metrou │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.10.06 │Vitezometru pentru │L46 │ 150000│ 365000│ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.10.07 │Instalatie de mãsurare │E │ 950000│3000000│ │ │
│ │a vitezei la locomotive│ │ │ │ │ │
│ │şi rame de metrou │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.10.08 │Instalatie pentru veri-│E │ │ │ │ │
│ │ficarea anemometrelor: │ │ │ │ │ │
│1.10.08.1 │- portabil │ │2000000│Deviz │ │ │
│1.10.08.2 │- stationar │ │4000000│Deviz │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.10.09 │Instalatie pentru veri-│E │5000000│Deviz │ │ │
│ │ficarea moristilor │ │ │ │ │ │
│ │hidrometrice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.10.11 │Anemometru pentru mine │E │ 300000│ 500000│ │ │
│ │şi macarale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 1.12 ALTE MARIMI DE │ │ │ │ │ │
│ │SPAŢIU ŞI TIMP │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│1.12.01 │Instalatie pentru veri-│E │ 570000│1131200│ │ │
│ │ficarea cronotahogra- │ │ │ │ │ │
│ │felor │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.12.02 │Cronotahograf │L47 │ 550000│1187000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.12.03 │Taximetru │L48 │ 101000│ 250000│ 162000│ │
│ │- pentru fiecare tarif │ │ 35000│ 100000│ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2 FENOMENE PERIODICE │ │ │ │ │ │
│ │ŞI CONEXE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2.03 FRECVENTA (Hz) │ │ │ │ │ │
│2.03.01 │Generator de frecventa │E │ │ │ │ │
│2.03.01.1 │- cu stabilitate 10^-6 │ │1472000│2755000│ │ │
│ │ sau mai buna │ │ │ │ │ │
│2.03.01.2 │- cu stabilitate sub │ │ 997000│2300000│ │ │
│ │ 10^(-6) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.03.02 │Sintetizor de frecventa│E │1473000│3110000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.03.03 │Frecventmetru electro- │E │ │ │ │ │
│ │nic │ │ │ │ │ │
│2.03.03.1 │- cu stabilitate │ │ 997000│3300000│ │ │
│ │ 10^(-6) sau mai buna │ │ │ │ │ │
│2.03.03.2 │- cu stabilitate sub │ │ 420000│ 888100│ │ │
│ │ 10^(-6) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.03.04 │Numarator universal │E │ │ │ │ │
│2.03.04.1 │- cu stabilitate │ │1506000│3290000│ │ │
│ │ 10^(-6) sau mai buna │ │ │ │ │ │
│2.03.04.2 │- cu stabilitate sub │ │ 850000│1550000│ │ │
│ │ 10^(-6) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.03.08 │Convertor de frecventa │E │ 429500│1560000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.04 FRECVENTA DE │ │ │ │ │ │
│ │ROTAŢIE (TURATIE) │ │ │ │ │ │
│ │[s^(-1), rot/s] │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│2.04.01 │Tahometru electronic │E │ 210000│ 457000│ │ │
│ │clasa 0,1 şi mai │ │ │ │ │ │
│ │precise │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.04.02 │Tahometru centrifugal │E │ │ │ │ │
│ │clasa 0,2 ... 0,5 │ │ │ │ │ │
│ │- cu un interval de ma-│ │ 159000│ 345000│ │ │
│ │ surare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 35000│ 82500│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.04.06 │Tahometru cronometric │E │ 150000│ 338700│ │ │
│ │clasa 0,5 şi mai preci-│ │ │ │ │ │
│ │se │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.04.07 │Instalatie pentru ve- │E │ 475000│ 918700│ │ │
│ │rificat tahometre şi │ │ │ │ │ │
│ │vitezometre │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.15 AMPLITUDINEA │ │ │ │ │ │
│ │ACCELERATIEI, VIBRATIEI│ │ │ │ │ │
│ │(m/sp) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│2.15.01 │Calibrator pentru │E │ 186000│ 428700│ │ │
│ │traductoare de │ │ │ │ │ │
│ │acceleratie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.15.02 │Traductor piezoelectric│E │ │ │ │ │
│ │de acceleratie │ │ │ │ │ │
│2.15.02.1 │- monoaxial │ │ 185000│ 375000│ │ │
│2.15.02.2 │- triaxial │ │ 275000│ 598700│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.15.03 │Amplificator de condi- │E │ 430000│1500000│ │ │
│ │tionare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.15.04 │Aparat pentru mãsurat │E │ 375000│ 832000│ │ │
│ │parametrii vibratiilor │ │ │ │ │ │
│ │mecanice cu traductoare│ │ │ │ │ │
│ │piezoelectrice de │ │ │ │ │ │
│ │acceleratie, cu un │ │ │ │ │ │
│ │singur preamplificator │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare pream-│ │ 233000│ 477000│ │ │
│ │ plificator suplimen- │ │ │ │ │ │
│ │ tar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.15.05 │Traductor de vibratii │E │ │ │ │ │
│ │cu adaptor │ │ │ │ │ │
│2.15.05.1 │- simplu │ │ 300000│1500000│ │ │
│2.15.05.2 │- dublu │ │ 470000│2400000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3 MECANICE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.01 MASA (kg) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│3.01.01 │Greutate etalon cu │E │ │ │ │ │
│ │valoare nominalã │ │ │ │ │ │
│ │1 mg ... 50 kg │ │ │ │ │ │
│3.01.01.1 │- clasa E(1) (masa │ │ - │ 750000│ │ │
│ │ etalon secundar ord. │ │ │ │ │ │
│ │ II) │ │ │ │ │ │
│3.01.01.2 │- clasa E(2) (masa eta-│ │ - │ 230000│ │ │
│ │ lon secundar ord. │ │ │ │ │ │
│ │ III) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru operatia de │ │ - │ 118000│ │ │
│ │ ajustare │ │ │ │ │ │
│3.01.01.3 │- clasa F(1) │ │ - │ 141000│ │ │
│ │- pentru operatia de │ │ - │ 51500│ │ │
│ │ ajustare │ │ │ │ │ │
│3.01.01.4 │- clasa F(2) (masa eta-│ │ - │ 118500│ │ │
│ │ lon secundar ord. │ │ │ │ │ │
│ │ IV) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru operatia de │ │ - │ 50500│ │ │
│ │ ajustare │ │ │ │ │ │
│3.01.01.5 │- clasa M(1) (masa eta-│ │ 48000│ 70000│ │ │
│ │ lon de lucru) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru operatia de │ │ 29000│ 43000│ │ │
│ │ ajustare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.01.02 │Greutate clasa E2, F1, │L49 │ │ │ │ │
│ │F2, M1, M2, M3 cu va- │ │ │ │ │ │
│ │loarea nominalã 1mg ...│ │ │ │ │ │
│ │50 kg │ │ │ │ │ │
│3.01.02.2 │- clasa E(2) (greutãţi │ │ 93000│ - │ │ │
│ │ de lucru cl. 1) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru operatia de │ │ 47000│ - │ │ │
│ │ ajustare │ │ │ │ │ │
│3.01.02.3 │- clasa F(1) (greutãţi │ │ 47000│ - │ │ │
│ │ de lucru cl.2) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru operatia de │ │ 17000│ - │ │ │
│ │ ajustare │ │ │ │ │ │
│3.01.02.4 │- clasa F(2) (greutãţi │ │ 20000│ - │ │ │
│ │ de lucru cl. 3) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru operatia de │ │ 11000│ - │ │ │
│ │ ajustare │ │ │ │ │ │
│3.01.02.5 │- clasa M(1) (greutãţi │ │ 17000│ - │ │ │
│ │ de lucru cl.4) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru operatia de │ │ 11000│ - │ │ │
│ │ ajustare │ │ │ │ │ │
│3.01.02.6 │- clasa M(2) (greutãţi │ │ 16000│ - │ │ │
│ │ de lucru cl.5) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru operatia de │ │ 8000│ - │ │ │
│ │ ajustare │ │ │ │ │ │
│3.01.02.7 │- clasa M(3) │ │ 16000│ - │ │ │
│ │- pentru operatia de │ │ 8000│ - │ │ │
│ │ ajustare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.01.03 │Greutate etalon cu va- │E │1040000│2061000│ │ │
│ │loarea nominalã între │ │ │ │ │ │
│ │100 kg ... 1000 kg │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv (mase etalon │ │ │ │ │ │
│ │de lucru │ │ │ │ │ │
│ │- pentru operatia de │ │ 642000│1175000│ │ │
│ │ ajustare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.01.04 │Sina etalon tip cale │E │ 111000│ 300000│ │ │
│ │feratã │ │ │ │ │ │
│ │- pentru operatia de │ │ 64000│ 118500│ │ │
│ │ ajustare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.01.05 │Vagon etalon de cale │E │1188000│2374000│ │ │
│ │feratã │ │ │ │ │ │
│ │- pentru operatia de │ │ 635000│1160000│ │ │
│ │ ajustare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.01.06 │Celula de cantarire: │L50 │ │ │ │ │
│3.01.06.1 │- cu limita maxima │ │ 448000│ - │ │ │
│ │ pana la 1000 kg, │ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.01.06.2 │- cu limita maxima │ │ 895000│ - │ │ │
│ │ peste 1000 kg │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.01.07 │Balanţa de cereale: │ │ │ │ │ │
│3.01.07.1 │- etalon secundar │E │ - │1350000│ │ │
│ │ ordin I │ │ │ │ │ │
│3.01.07.2 │- etalon de lucru │E │ - │ 865000│ │ │
│3.01.07.3 │- uzualã (de lucru) │L51 │ 300000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.01.08 │Balanţa etalon şi com- │E │ │ │ │ │
│ │parator: │ │ │ │ │ │
│3.01.08.1 │- cu numãrul de divi- │ │ - │1268000│ │ │
│ │ ziuni n > 100000 │ │ │ │ │ │
│ │ (balanţa etalon sec. │ │ │ │ │ │
│ │ ord. II, III, IV) │ │ │ │ │ │
│3.01.08.2 │- cu numãrul de divi- │ │ - │ 860500│ │ │
│ │ ziuni n ≤ 100000 │ │ │ │ │ │
│ │ (balanţa etalon sec. │ │ │ │ │ │
│ │ ord. IV şi balanţa │ │ │ │ │ │
│ │ et. de lucru) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.01.09 │Aparat de cantarit cu │L52 │ │ │ │ │
│ │funcţionarea neautomata│ │ │ │ │ │
│3.01.09.1 │- de precizie specialã │ │ 544400│ - │ │ │
│ │ - clasa I - (balanţa │ │ │ │ │ │
│ │ de lucru cl. 1 şi 2 │ │ │ │ │ │
│ │ şi balanţa de torsiu-│ │ │ │ │ │
│ │ ne, balanţa electro- │ │ │ │ │ │
│ │ nica de precizie spe-│ │ │ │ │ │
│ │ ciala │ │ │ │ │ │
│3.01.09.2 │- de precizie supe- │ │ 417100│ - │ │ │
│ │ rioara-clasa II-(ba- │ │ │ │ │ │
│ │ lanta de lucru cl. 3 │ │ │ │ │ │
│ │ şi 4 şi balanţa de │ │ │ │ │ │
│ │ torsiune,balanţa ptr.│ │ │ │ │ │
│ │ determinarea canti- │ │ │ │ │ │
│ │ tatii de apa în gra- │ │ │ │ │ │
│ │ simi, balanţa elec- │ │ │ │ │ │
│ │ tronica de precizie │ │ │ │ │ │
│ │ superioarã) │ │ │ │ │ │
│3.01.09.3 │- de precizie medie - │ │ │ │ │ │
│ │ clasa III, inferioarã│ │ │ │ │ │
│ │ clasa IIII - (balanţa│ │ │ │ │ │
│ │ mecanicã-compusa, │ │ │ │ │ │
│ │ romana, semiautomata │ │ │ │ │ │
│ │ şi ptr. scrisori, ba-│ │ │ │ │ │
│ │ lanta electronica, │ │ │ │ │ │
│ │ bascula mecanicã- │ │ │ │ │ │
│ │ zecimala romana, şi │ │ │ │ │ │
│ │ semiautomata, trans- │ │ │ │ │ │
│ │ portabila şi stabilã-│ │ │ │ │ │
│ │ pod, rutiera şi de │ │ │ │ │ │
│ │ cale feratã, de cale │ │ │ │ │ │
│ │ aerianã, bascula │ │ │ │ │ │
│ │ electronica) │ │ │ │ │ │
│3.01.09.3.1 │- cu limita maxima pana│ │ 197000│ - │≥1000kg│ │
│ │ la 30 kg, inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.01.09.3.2 │- cu limita maxima │ │ 494300│ - │ 800000│ │
│ │ între 30 kg ... 1000 │ │ │ │ │ │
│ │ kg, inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.01.09.3.3 │- cu limita maxima │ │ 742300│ - │ │ │
│ │ între 1000 kg ... │ │ │ │ │ │
│ │ 10 000 kg, inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.01.09.3.4 │- cu limita maxima │ │1781600│ - │ │ │
│ │ între 10 000 kg ... │ │ │ │ │ │
│ │ 20 000 kg, inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.01.09.3.5 │- cu limita maxima │ │2375100│ - │ │ │
│ │ între 20 000 kg ... │ │ │ │ │ │
│ │ 50 000 kg, inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.01.09.3.6 │- cu limita maxima │ │2969100│ - │ │ │
│ │ peste 50 000 kg │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.01.10 │Aparat de cantarit cu │L53 │ │ │ │ │
│ │funcţionarea automatã │ │ │ │ │ │
│3.01.10.1 │- balanţa discontinuu │ │ 594000│ - │≥1000kg│ │
│ │ (balanţa automatã) │ │ │ │ │ │
│3.01.10.2 │- totalizator continuu │ │4634800│ - │ 800000│ │
│ │ (cantar de banda) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.01.11 │Instalatie cu functio- │L54 │1738300│ - │1200000│ │
│ │nare automatã pentru │ │ │ │ │ │
│ │cantarit, dozat, │ │ │ │ │ │
│ │ambalat │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare aparat│ │1274700│ - │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.01.12 │Instalatie de cantarire│L55 │ │ │ │ │
│ │în mers │ │ │ │ │ │
│3.01.12.1 │- pentru vagoane de │ │4035100│ - │1000000│ │
│ │ cale feratã │ │ │ │ │ │
│3.01.12.2 │- pentru vehicule │ │3358500│ - │ │ │
│ │ rutiere │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.01.13 │Indicator numeric de │L56 │1252800│ - │ │ │
│ │masa (calculator pro- │ │ │ │ │ │
│ │gramabil) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.01.15 │Instalatie portabila │L57 │ 855000│ - │ │ │
│ │pentru cantarit autove-│ │ │ │ │ │
│ │hicule osie cu osie │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │1910000│ - │ │ │
│ │ amplasament │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.09 FORTA, GREUTATE │ │ │ │ │ │
│ │(N) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│3.09.01 │Dinamometru utilizat │E │ │ │ │ │
│ │pentru verificarea │ │ │ │ │ │
│ │maşinilor de încercãri │ │ │ │ │ │
│ │materiale (inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │celula de sarcina, │ │ │ │ │ │
│ │cl. 00 ... 2) │ │ │ │ │ │
│3.09.01.1 │- cu limita maxima │ │ - │1241000│ │ │
│ │ pana la 1 kN, inclu- │ │ │ │ │ │
│ │ siv │ │ │ │ │ │
│3.09.01.2 │- cu limita maxima mai │ │ - │1604000│ │ │
│ │ mare de 1 kN, pana la│ │ │ │ │ │
│ │ 100 kN, inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.09.01.3 │- cu limita maxima mai │ │ - │2693000│ │ │
│ │ mare de 0,1 MN, pana │ │ │ │ │ │
│ │ la 1 MN, inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.09.01.4 │- cu limita maxima mai │ │ - │3364000│ │ │
│ │ mare de 1 MN, pana la│ │ │ │ │ │
│ │ 3 MN, inclusiv │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.09.02 │Dinamometru (inclusiv │E │ │ │ │ │
│ │celule de sarcina, cl. │ │ │ │ │ │
│ │0,05 ... 3) │ │ │ │ │ │
│3.09.02.1 │- cu limita maxima pana│ │ 274000│ 600000│ │ │
│ │ la 0,1 kN, inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.09.02.2 │- cu limita maxima │ │ 365000│ 871000│ │ │
│ │ mai mare de 0,1 kN │ │ │ │ │ │
│ │ pana la 1kN, inclusiv│ │ │ │ │ │
│3.09.02.3 │- cu limita maxima │ │ 818000│1802000│ │ │
│ │ mai mare de 1kN pana │ │ │ │ │ │
│ │ la 100kN, inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.09.02.4 │- cu limita maxima │ │1470000│2391000│ │ │
│ │ mai mare de 0,1 MN │ │ │ │ │ │
│ │ pana la 1MN, inclusiv│ │ │ │ │ │
│3.09.02.5 │- cu limita maxima │ │2049000│2986000│ │ │
│ │ mai mare de 1MN pana │ │ │ │ │ │
│ │ la 3 MN, inclusiv │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.09.03 │Masina etalon de forta,│E │ - │Deviz │ │ │
│ │cu încãrcare directa, │ │ │ │ │ │
│ │cu parghie sau amplifi-│ │ │ │ │ │
│ │care hidraulica │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.09.04 │Masina pentru incer- │L58 │ │ │ 300000│ │
│ │carea statica a meta- │ │ │ │ │ │
│ │lelor la tracţiune, │ │ │ │ │ │
│ │compresiune, forfecare │ │ │ │ │ │
│ │sau incovoiere │ │ │ │ │ │
│3.09.04.1 │- cu limita maxima │ │ 743000│1581000│ │ │
│ │ pana la 5 kN, inclu- │ │ │ │ │ │
│ │ siv, pentru un sens │ │ │ │ │ │
│ │ de solicitare şi un │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- idem, pentru fiecare │ │ 415000│ 653000│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ sau sens suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │ de solicitare │ │ │ │ │ │
│3.09.04.2 │- cu limita maxima │ │ 986000│1808000│ │ │
│ │ între 5 kN ... 100 │ │ │ │ │ │
│ │ kN,inclusiv, pentru │ │ │ │ │ │
│ │ un sens de solicitare│ │ │ │ │ │
│ │ şi un interval de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- idem, pentru fiecare │ │ 562000│ 869000│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ sau sens suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │ de solicitare │ │ │ │ │ │
│3.09.04.3 │- cu limita maxima │ │1220000│1727000│ │ │
│ │ între 0,1 MN ... 1 MN│ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv, pentru un │ │ │ │ │ │
│ │ sens de solicitare │ │ │ │ │ │
│ │ şi un interval de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- idem, pentru fiecare │ │ 748000│1152000│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ sau sens suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │ de solicitare │ │ │ │ │ │
│3.09.04.4 │- cu limita maxima │ │1454000│2232000│ │ │
│ │ între 1 MN ... 5 MN, │ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv, pentru un │ │ │ │ │ │
│ │ sens de solicitare şi│ │ │ │ │ │
│ │ un interval de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- idem, pentru fiecare │ │1072000│1577000│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ sau sens suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │ de solicitare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.09.05 │Masina pentru incer- │L58 │ │ │ 300000│ │
│ │carea statica a betoa- │ │ │ │ │ │
│ │nelor şi cimenturilor │ │ │ │ │ │
│ │la compresiune şi │ │ │ │ │ │
│ │incovoiere (presa) │ │ │ │ │ │
│3.09.05.1 │- cu limita maxima pana│ │ 735000│1581000│ │ │
│ │ la 5 kN, inclusiv, │ │ │ │ │ │
│ │ pentru un interval │ │ │ │ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- idem, pentru fiecare │ │ 390000│ 653000│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│3.09.05.2 │- cu limita maxima │ │ 753000│1330000│ │ │
│ │ între 5 kN ... 100 kN│ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv, pentru un │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- idem, pentru fiecare │ │ 389000│ 869000│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│3.09.05.3 │- cu limita maxima │ │1227000│1727000│ │ │
│ │ între 0,1 MN ... 1 MN│ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv, pentru un │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- idem, pentru fiecare │ │ 665000│1152000│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│3.09.05.4 │- cu limita maxima │ │1721000│2232000│ │ │
│ │ între 1 MN ... 5 MN, │ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv, pentru un │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- idem, pentru fiecare │ │1081000│1577000│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.09.06 │Masina pentru incerca- │L58 │ │ │ 300000│ │
│ │rea statica la trac- │ │ │ │ │ │
│ │tiune a textilelor, │ │ │ │ │ │
│ │pielii, cauciucului, │ │ │ │ │ │
│ │maselor plastice, │ │ │ │ │ │
│ │firelor etc. │ │ │ │ │ │
│3.09.06.1 │- cu limita maxima pana│ │ 436000│ 620000│ │ │
│ │ la 500 N, inclusiv, │ │ │ │ │ │
│ │ pentru un interval │ │ │ │ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 263000│ 429000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│3.09.06.2 │- cu limita maxima mai │ │ 498000│ 684000│ │ │
│ │ mare de 500 N pentru │ │ │ │ │ │
│ │ un interval de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 263000│ 428000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.09.07 │Masina pentru incerca- │L58 │ 509000│ 682000│ 300000│ │
│ │rea la tracţiune, │ │ │ │ │ │
│ │compresiune sau forfe- │ │ │ │ │ │
│ │care a nisipurilor, │ │ │ │ │ │
│ │pãmânturilor etc. │ │ │ │ │ │
│ │pentru un interval de │ │ │ │ │ │
│ │mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 263000│ 428000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.09.08 │Masina pentru incer- │L58 │ │ │ 300000│ │
│ │carea statica a arcu- │ │ │ │ │ │
│ │rilor, a inelelor de │ │ │ │ │ │
│ │piston etc. │ │ │ │ │ │
│3.09.08.1 │- cu limita maxima │ │ 359000│ 467000│ │ │
│ │ pana la 100 N, │ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv, pentru un │ │ │ │ │ │
│ │ sens de solicitare │ │ │ │ │ │
│ │ şi un interval de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare sens │ │ 199000│ 290000│ │ │
│ │ de solicitare sau │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│3.09.08.2 │- cu limita maxima │ │ 436000│ 650000│ │ │
│ │ între 0,1 kN şi 100 │ │ │ │ │ │
│ │ kN, inclusiv, pentru │ │ │ │ │ │
│ │ un sens de solicitare│ │ │ │ │ │
│ │ şi un interval de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare sens │ │ 306000│ 458000│ │ │
│ │ de solicitare sau │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│3.09.08.3 │- cu limita maxima mai │ │ 650000│1017000│ │ │
│ │ mare de 0,1 MN, │ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv, pentru un │ │ │ │ │ │
│ │ sens de solicitare │ │ │ │ │ │
│ │ şi un interval de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare sens │ │ 428000│ 673000│ │ │
│ │ de solicitare sau │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3. 09.09 │Masina pentru incer- │L58 │ 821500│1167000│ 300000│ │
│ │carea metalelor la │ │ │ │ │ │
│ │fluaj sau relaxare │ │ │ │ │ │
│ │pentru un post de │ │ │ │ │ │
│ │încercare şi un inter- │ │ │ │ │ │
│ │val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare post │ │ 554000│ 824000│ │ │
│ │ de încercare sau │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.09.10 │Masina pentru încercãri│L58 │1475000│2693000│ 300000│ │
│ │la oboseala prin │ │ │ │ │ │
│ │solicitãri axiale │ │ │ │ │ │
│ │(pentru o amplitudine │ │ │ │ │ │
│ │şi o frecventa) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.09.11 │Masina pentru încercãri│L58 │ │ │ 300000│ │
│ │la incovoiere rotativa │ │ │ │ │ │
│ │(cu un post) │ │ │ │ │ │
│ │- reproducerea momen- │ │ 354000│ 567000│ │ │
│ │ tului cu greutãţi │ │ │ │ │ │
│ │- verificarea momen- │ │1430000│1910000│ │ │
│ │ tului cu epruveta │ │ │ │ │ │
│ │ etalon, pentru o │ │ │ │ │ │
│ │ scara de mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.09.13 │Stand cu role pentru │L59 │ │ │ 800000│ │
│ │verificarea sistemului │ │ │ │ │ │
│ │de franare al autovehi-│ │ │ │ │ │
│ │culelor │ │ │ │ │ │
│ │- pentru o parte │ │1201000│2417000│ │ │
│ │- pentru a doua parte │ │ 636000│1230000│ │ │
│ │ sau pentru fiecare │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.09.14 │Indicator de sarcina în│L60 │ │ │ │ │
│ │cabluri │ │ │ │ │ │
│3.09.14.1 │- cu limita maxima │ │ 818000│1201000│ │ │
│ │ pana la 100 kN, │ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.09.14.2 │- cu limita maxima │ │ 910000│1300000│ │ │
│ │ peste 100 kN │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.09.15 │Instalatie pentru │L61 │1018000│1331000│ │ │
│ │determinarea sarcinii │ │ │ │ │ │
│ │pe roti la locomotive │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.12 MOMENT AL FORŢEI, │ │ │ │ │ │
│ │MOMENT AL CUPLULUI, │ │ │ │ │ │
│ │TORSIUNE (Nm) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│3.12.01 │Traductor pentru masu- │E │ │ │ │ │
│ │rarea momentului clasa │ │ │ │ │ │
│ │0,6 şi mai exact, │ │ │ │ │ │
│ │pentru fiecare interval│ │ │ │ │ │
│ │de mãsurare şi sens de │ │ │ │ │ │
│ │solicitare │ │ │ │ │ │
│3.12.01.1 │- pana la 200 Nm, │ │1131000│1625000│ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.12.01.2 │- peste 200 Nm pana la │ │1795000│2361000│ │ │
│ │ 6 kNm, inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.12.01.3 │- peste 6 kNm │ │Deviz │Deviz │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.12.02 │Masina etalon cu incar-│E │ - │Deviz │ │ │
│ │care directa şi parghie│ │ │ │ │ │
│ │pentru momentul cuplu-│ │ │ │ │ │
│ │lui │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.12.03 │Chei şi surubelnite │L58 │ │ │ │ │
│ │dinamometrice │ │ │ │ │ │
│3.12.03.1 │- pana la 150 Nm, │ │ 339000│ 657000│ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │- idem, pentru al │ │ 148000│ 289000│ │ │
│ │ doilea sens de soli- │ │ │ │ │ │
│ │ citare │ │ │ │ │ │
│3.12.03.2 │- peste 150 Nm │ │ 509000│1025000│ │ │
│ │- idem, pentru al │ │ │ │ │ │
│ │ doilea sens de soli- │ │ 283000│ 565000│ │ │
│ │ citare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.12.04 │Aparat de verificat │E │ │ │ │ │
│ │chei şi surubelnite │ │ │ │ │ │
│ │dinamometrice: │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un sens de │ │ 749000│1131000│ │ │
│ │ solicitare şi un │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru al doilea sens│ │ 466000│ 650000│ │ │
│ │ de solicitare sau │ │ │ │ │ │
│ │ pentru fiecare inter-│ │ │ │ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.15 PRESIUNE (Pa) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│3.15.01 │Manometru, vacuummetru │E │ │ │ │ │
│ │sau manovacuummetru cu │ │ │ │ │ │
│ │piston şi greutãţi: │ │ │ │ │ │
│ │- pentru verificarea │ │ 222900│ │ │ │
│ │ pompei de presiune │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare greu- │ │ │ │ │ │
│ │ tate din setul de │ │ │ │ │ │
│ │ greutãţi │ │ │ │ │ │
│ │- cu ajustare │ │ │ 92000│ │ │
│ │- fãrã ajustare │ │ │ 60000│ │ │
│3.15.01.01. │- pentru presiuni rela-│ │ │ │ │ │
│ │ tive pana la 110 MPa,│ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.15.01.01.1 │- clasa 0,01 ... 0,02 │ │ │3670000│ │ │
│3.15.01.01.2 │- clasa 0,05 ... 0,2 │ │ │3530000│ │ │
│3.15.01.02 │- pentru presiuni rela-│ │ │4520000│ │ │
│ │ tive peste 110 MPa │ │ │ │ │ │
│ │ clasa 0,05 ... 0,2 │ │ │ │ │ │
│3.15.01.03 │- pentru presiuni │ │ │4040000│ │ │
│ │ absolute clasa │ │ │ │ │ │
│ │ 0,05 ... 0,2 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.15.02 │Manometru, vacuummetru,│ │ │ │ │ │
│ │manovacuummetru, mano- │ │ │ │ │ │
│ │metru diferential cu │ │ │ │ │ │
│ │lichid, pentru presiuni│ │ │ │ │ │
│ │relative │ │ │ │ │ │
│3.15.02.01 │- cu tub U clasa │E │ 443700│1680000│ │ │
│ │ 0,05 ... 0,2 │ │ │ │ │ │
│3.15.02.02 │- cu rezervor şi tub │ │ │ │ │ │
│ │ vertical │ │ │ │ │ │
│3.15.02.02.1 │- clasa 0,015 ... 0,025│ │1367600│3600000│ │ │
│3.15.02.02.2 │- clasa 0,05 ... 0,1 │ │1135900│2900000│ │ │
│3.15.02.02.3 │- clasa 0,2 │ │ 702600│1680000│ │ │
│3.15.02.03 │- cu compensare pentru │ │ 471400│1300000│ │ │
│ │ presiuni pana la │ │ │ │ │ │
│ │ 2.500 Pa, inclusiv │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.15.03 │Vacuummetru de presiune│E │ │ │ │ │
│ │absolutã │ │ │ │ │ │
│3.15.03.01 │- cu compresie cu │ │ │ │ │ │
│ │ mercur │ │ │ │ │ │
│3.15.03.01.1 │- cu limita minima │ │2900000│4700000│ │ │
│ │ ≥ 10^(-3) Pa │ │ │ │ │ │
│3.15.03.01.2 │- cu limita minima │ │2200000│3900000│ │ │
│ │ ≥ 10^≥ (-1) Pa │ │ │ │ │ │
│3.15.03.02 │- cu ionizare │ │ │ │ │ │
│3.15.03.02.1 │- cu limita minima │ │2800000│4300000│ │ │
│ │ ≥ 10^(-4) Pa, │ │ │ │ │ │
│ │ eroarea tolerata │ │ │ │ │ │
│ │ (10 ... 15)%, pentru │ │ │ │ │ │
│ │ o joja şi un filament│ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare joja │ │1350000│2000000│ │ │
│ │ sau filament supli- │ │ │ │ │ │
│ │ mentar │ │ │ │ │ │
│3.15.03.02.2 │- cu limita minima │ │2100000│3300000│ │ │
│ │ ≥ 10^(-4) Pa, │ │ │ │ │ │
│ │ eroarea tolerata de │ │ │ │ │ │
│ │ 20% şi mai puţin │ │ │ │ │ │
│ │ precis, pentru o joja│ │ │ │ │ │
│ │ şi un filament │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare joja │ │1350000│2000000│ │ │
│ │ sau filament supli- │ │ │ │ │ │
│ │ mentar │ │ │ │ │ │
│3.15.03.03 │- termoelectric cu │ │ │ │ │ │
│ │ eroarea de 10% şi mai│ │ │ │ │ │
│ │ puţin precis │ │ │ │ │ │
│3.15.03.03.1 │- cu intervalul de │ │1600000│2750000│ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ (10^-1 ... 10^2) Pa,│ │ │ │ │ │
│ │ pentru o joja │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare joja │ │1020000│1800000│ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│3.15.03.03.2 │- cu intervalul de │ │2100000│3900000│ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ (10^-1 ... 10^5) Pa,│ │ │ │ │ │
│ │ pentru o joja │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare joja │ │1000000│1800000│ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│3.15.03.04 │- cu lichid, cu tub U │ │1600000│3800000│ │ │
│3.15.03.05 │- cu element elastic │ │1400000│2600000│ │ │
│ │ clasa 0,1 ... 0,6 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.15.04 │Barometru │E │ │ │ │ │
│3.15.04.1 │- cu mercur, cu eroarea│ │2900000│4400000│ │ │
│ │ (0,01 ... 0,05)kPa │ │ │ │ │ │
│3.15.04.2 │- aneroid, cu eroarea │ │1200000│1900000│ │ │
│ │ (0,1 ... 0,2)kPa, │ │ │ │ │ │
│ │ pentru coeficient de │ │ │ │ │ │
│ │ temperatura cunoscutã│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.15.05 │Manometru cu element │ │ │ │ │ │
│ │elastic pentru mãsura- │ │ │ │ │ │
│ │rea presiunii relative │ │ │ │ │ │
│3.15.05.01 │Manometru/vacuummetru/ │E │ │ │ │ │
│ │manovacuummetru şi │ │ │ │ │ │
│ │manometru diferential │ │ │ │ │ │
│3.15.05.01.1 │- clasa 0,05 ... 0,16 │ │ 292300│1050000│ │ │
│3.15.05.01.2 │- clasa 0,2 ... 0,3 │ │ 234400│ 850000│ │ │
│3.15.05.01.3 │- clasa 0,4 ... 0,6 │ │ 150900│ 500000│ │ │
│3.15.05.02 │Manometru pentru masu- │L62 │ 105700│ 350000│ │ │
│ │rarea presiunii bute- │ │ │ │ │ │
│ │liilor de oxigen │ │ │ │ │ │
│3.15.05.03 │Manometre pentru masu- │L62 │ 90600│ 300000│ │ │
│ │rarea presiunii gazelor│ │ │ │ │ │
│ │sau lichidelor folosite│ │ │ │ │ │
│ │în domeniul sãnãtãţii, │ │ │ │ │ │
│ │protecţiei mediului │ │ │ │ │ │
│ │şi a muncii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.15.06 │Manometru pentru masu- │L64 │ 67700│ - │ │ │
│ │rarea presiunii în │ │ │ │ │ │
│ │pneurile autovehicu- │ │ │ │ │ │
│ │lelor │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.15.07 │Aparat pentru mãsurarea│L65 │ 94500│ - │ │ │
│ │presiunii arteriale │ │ │ │ │ │
│ │(mecanic) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.15.08 │Traductor de presiune │L66 │ 403500│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.15.09 │Aparat cu traductoare │E │2349000│5200000│ │ │
│ │pentru mãsurarea presi-│ │ │ │ │ │
│ │unii absolute sau rela-│ │ │ │ │ │
│ │tive, cu afişare ana- │ │ │ │ │ │
│ │logica sau digitala, cu│ │ │ │ │ │
│ │incertitudinea de eta- │ │ │ │ │ │
│ │lonare de │ │ │ │ │ │
│ │(0,015 ... 0,1)% din │ │ │ │ │ │
│ │limita superioarã a │ │ │ │ │ │
│ │intervalului de masu- │ │ │ │ │ │
│ │rare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │1044000│2350000│ │ │
│ │val de mãsurare supli- │ │ │ │ │ │
│ │mentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.15.10 │Dispozitiv auxiliar la │ │ │ │ │ │
│ │aparatele de mãsurat │ │ │ │ │ │
│ │presiunea (altele decât│ │ │ │ │ │
│ │cele menţionate mai │ │ │ │ │ │
│ │sus) │ │ │ │ │ │
│3.15.10.01 │- de semnalizare simpla│ │ 300000│ │ │ │
│3.15.10.02 │- de semnalizare dubla │ │ 450000│ │ │ │
│3.15.10.03 │- de înregistrare │ │ 550000│ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.27 DEBIT DE VOLUM │ │ │ │ │ │
│ │ (mc/s) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│3.27.01 │Instalatie gravimetrica│E │4000000│Deviz │ │ │
│ │sau volummetrica pentru│ │ │ │ │ │
│ │verificarea debitmetre-│ │ │ │ │ │
│ │lor pentru lichide │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.27.02 │Diafragma/ajutaj pentru│L67 │ │ │ │ │
│ │mãsurarea debitelor │ │ │ │ │ │
│3.27.02.01 │- verificare dimensi- │ │ 300000│ - │ │ │
│ │ onala │ │ │ │ │ │
│3.27.02.02 │- verificare prin │ │ 300000│ - │ │ │
│ │ calcul │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.27.05 │Debitmetru electromag- │L68 │ │ │ │ │
│ │netic, cu turbina, cu │ │ │ │ │ │
│ │ultrasunete, cu inser- │ │ │ │ │ │
│ │tie, Vortex, diferen- │ │ │ │ │ │
│ │tial etc. │ │ │ │ │ │
│3.27.05.01 │- cu diametrul pana la │ │ 200000│ 900000│ │ │
│ │ 32 mm │ │ │ │ │ │
│3.27.05.02 │- cu diametrul între │ │ 300000│1100000│ │ │
│ │ 32 mm ... 100 mm, │ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
│3.27.05.03 │- cu diametrul peste │ │ 500000│2000000│ │ │
│ │ 100 mm │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.27.07 │Ansamblu de mãsurare a │L39 │Deviz │Deviz │ │ │
│ │debitului de apa în │ │ │ │ │ │
│ │sisteme de curgere cu │ │ │ │ │ │
│ │nivel liber, cu canale │ │ │ │ │ │
│ │deversoare sau praguri │ │ │ │ │ │
│ │de mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.27.09 │Calculator programabil │L31 │1500000│ - │ │ │
│ │de debit de masa │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.27.10 │Calculator programabil │E │1500000│ - │ │ │
│ │de debit de volum │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.28 DURITATE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│3.28.02 │Mãsura (placuta) etalon│E │ - │ 201000│ │ │
│ │de duritate pentru │ │ │ │ │ │
│ │metodele: │ │ │ │ │ │
│ │Rockwell scarile A,B,C,│ │ │ │ │ │
│ │D,E,F,G,H,K); Rockwell │ │ │ │ │ │
│ │superficiala (scarile │ │ │ │ │ │
│ │N 15, 30, 45; T 15, 30,│ │ │ │ │ │
│ │45); Vickers; Knoop; │ │ │ │ │ │
│ │Brinell │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.28.03 │Penetrator de diamant │E │ 175000│ 772500│ │ │
│ │Rockwell, Vickers, │ │ │ │ │ │
│ │Knoop │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.28.04 │Aparat etalon pentru │E │3090000│Deviz │ │ │
│ │determinarea statica a │ │ │ │ │ │
│ │duritatii pentru o │ │ │ │ │ │
│ │metoda şi o scara │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3.28.05 │Bara de comparatie │E │ - │ 80000│ │ │
│ │pentru încercare │ │ │ │ │ │
│ │dinamico-plastica │ │ │ │ │ │
│ │(Poldy) a duritatii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │3.29 ALTE MARIMI │ │ │ │ │ │
│ │MECANICE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│3.29.04 │Sursa de flux de la │E │ │ │ │ │
│ │10^(-11) la 10^(-5) Pa.│ │ │ │ │ │
│ │mc. s(-1) │ │ │ │ │ │
│3.29.04.1 │- cu incertitudinea │ │2014000│4800000│ │ │
│ │ (10 ... 20)% │ │ │ │ │ │
│3.29.04.2 │- cu incertitudinea │ │1779000│4100000│ │ │
│ │ 30% şi mai puţin │ │ │ │ │ │
│ │ precisa │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4 CALDURA (MARIMI │ │ │ │ │ │
│ │TERMICE) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.02 TEMPERATURA │ │ │ │ │ │
│ │CELSIUS (° C) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│4.02.01 │Termometru de sticla, │E │ │ │ │ │
│ │cu lichid │ │ │ │ │ │
│ │- pentru temperaturi │ │ │ │ │ │
│ │ ≥ 0° C │ │ │ │ │ │
│4.02.01.1 │- cu valoarea divi- │ │ 193200│450000/│ │ │
│ │ ziunii ≤ 0,1° C │ │ │pct. │ │ │
│4.02.01.2 │- cu valoarea divi- │ │ 154000│300000/│ │ │
│ │ ziunii > 0,1° C │ │ │pct. │ │ │
│4.02.01.3 │- pentru temperaturi │ │ 289800│300000/│ │ │
│ │ ≤ O° C │ │ │pct. │ │ │
│4.02.01.4 │- pentru fiecare punct │ │ - │10% din│ │ │
│ │ suplimentar │ │ │tarif │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.02 │Termometru medical cu │L69 │ 4000│ - │ │ │
│ │mercur │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.04 │Termometru Beckmann │E │ - │450000/│ │ │
│ │ │ │ │pct. │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.06 │Termometru cu mercur, │L71 │ 58300│ │ │ │
│ │cu contacte electrice │ │ │ │ │ │
│4.02.06.1 │- cu un contact fix │ │ 29150│ │ │ │
│ │- pentru fiecare con- │ │ 29150│ - │ │ │
│ │ tact fix suplimentar │ │ │ │ │ │
│4.02.06.2 │- cu contact mobil │ │ 212300│ - │ │ │
│ │ (tip Wertex) │ │ │ │ │ │
│4.02.06.3 │Senzor de temperatura │ │ 323200│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.11 │Termorezistenta │ │ │ │ │ │
│4.02.11.1 │- etalon din platina │E │ │ │ │ │
│ │- etalonare la puncte │ │ │ │ │ │
│ │ fixe: │ │ │ │ │ │
│4.02.11.1 │- în domeniul (0...30)°│ │ - │4000000│ │ │
│ │ C │ │ │ │ │ │
│4.02.11.2 │- în domeniul (0 ... │ │ - │4000000│ │ │
│ │ 156)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.11.3 │- în domeniul (0 ... │ │ - │5750000│ │ │
│ │ 232)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.11.4 │- în domeniul (0 ... │ │ - │5750000│ │ │
│ │ 420)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.11.5 │- în domeniul (-196 ...│ │ - │5750000│ │ │
│ │ 0)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.11.6 │- în domeniul (-40 ... │ │ - │5000000│ │ │
│ │ +30)° C │ │ │ │ │ │
│ │- etalonare prin compa-│ │ │ │ │ │
│ │ rare │ │ │ │ │ │
│4.02.11.7 │- în domeniul (-196 ...│ │ - │2456900│ │ │
│ │ 0)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.11.8 │- în domeniul (0 ... │ │ - │2456900│ │ │
│ │ 420)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.11.9 │- de lucru (din platina│L71 │ 270700│ - │ │ │
│ │ cupru, nichel) │ │ │ │ │ │
│4.02.11.10 │- perechi termorezis- │ │ 630000│ - │ │ │
│ │ tente pentru contoare│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.12 │Termocuplu │ │ │ │ │ │
│4.02.12.1 │- etalon │E │ │ │ │ │
│ │- etalonare la puncte │ │ - │5750000│ │ │
│ │ fixe │ │ │ │ │ │
│ │- etalonare prin │ │ - │2200000│ │ │
│ │ comparare │ │ │ │ │ │
│4.02.12.2 │- de lucru │ │ 432000│ - │ │ │
│4.02.12.3 │- cablu compensare │L71 │ 200000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.13 │Termometru digital │ │ │ │ │ │
│4.02.13.01 │- etalon - etalonare la│E │ │ │ │ │
│ │ puncte fixe cu termo-│ │ │ │ │ │
│ │ rezistenta │ │ │ │ │ │
│4.02.13.01.1 │- în domeniul (0...30)°│ │ - │4000000│ │ │
│ │ C │ │ │ │ │ │
│4.02.13.01.2 │- în domeniul (0 ... │ │ - │4000000│ │ │
│ │ 156)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.13.01.3 │- în domeniul (0 ... │ │ - │5750000│ │ │
│ │ 232)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.13.01.4 │- în domeniul (0 ... │ │ - │5750000│ │ │
│ │ 420)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.13.01.5 │- în domeniul (-196 ...│ │ - │5750000│ │ │
│ │ 0)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.13.01.6 │- în domeniul (-40 ... │ │ - │5000000│ │ │
│ │ +30)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.13.02 │- etalon - etalonare la│ │ - │6500000│ │ │
│ │ puncte fixe cu termo-│ │ │ │ │ │
│ │ cuplul în domeniul │ │ │ │ │ │
│ │ (300 ... 1200)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.13.03 │- etalon - etalonare │ │ │ │ │ │
│ │ prin comparare │ │ │ │ │ │
│4.02.13.03.1 │- în domeniul (-196 ...│ │ - │4000000│ │ │
│ │ 0)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.13.03.2 │- în domeniul (0 ... │ │ - │3500000│ │ │
│ │ 420)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.13.03.3 │- în domeniul (300 ... │ │ - │2200000│ │ │
│ │ 1200)° C │ │ │ │ │ │
│4.02.13.04 │- de lucru │ │ │ │ │ │
│4.02.13.04.1 │- cu un traductor │L71 │ 432000│ - │ │ │
│ │- pentru fiecare tra- │ │ 216000│ - │ │ │
│ │ ductor suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.14 │Lampa de temperatura │E │ - │150000/│ │ │
│ │ │ │ │pct. │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.15 │Pirometru │E │ 405900│250000/│ │ │
│ │ │ │ │pct. │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.16 │Termometru electronic │L70 │ 46500│ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.17 │Instalatie pentru masu-│L72 │ │ │1000000│ │
│ │rarea temperaturii │ │ │ │ │ │
│4.02.17.1 │- în silozuri │ │Deviz │Deviz │ │ │
│4.02.17.2 │- produselor agro- │ │ │ │ │ │
│ │ alimentare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.18 │Mijloc de mãsurare în- │E │ │ │ │ │
│ │dicator de temperatura │ │ │ │ │ │
│ │prevãzut cu dispozitive│ │ │ │ │ │
│ │auxiliare (semnalizare,│ │ │ │ │ │
│ │reglare, înregistrare) │ │ │ │ │ │
│4.02.18.1 │- indicator cu un do- │ │ 432000│ - │ │ │
│ │ meniu de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare dome- │ │ 216000│ - │ │ │
│ │ niu suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │- pentru dispozitivul │ │ 43200│ - │ │ │
│ │ de semnalizare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru dispozitivul │ │ 43200│ - │ │ │
│ │ de reglare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru dispozitivul │ │ 43200│ - │ │ │
│ │ de înregistrare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.19 │Simulator de termore- │E │ - │150000/│ │ │
│ │zistenta │ │ │pct. │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.20 │Simulator de termo- │E │ - │250000/│ │ │
│ │cuplu │ │ │pct. │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.21 │Calibrator de │E │ │ │ │ │
│ │temperatura │ │ │ │ │ │
│4.02.21.1 │- pentru un domeniu de │ │ 432000│250000/│ │ │
│ │ mãsurare │ │ │pct. │ │ │
│4.02.21.2 │- pentru fiecare dome- │ │ 216000│250000/│ │ │
│ │ niu de mãsurare │ │ │pct. │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.22 │Termocompensator │E │ 469800│2349000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.02.23 │Termopunte │E │ 469800│2349000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.06 CANTITATE DE │ │ │ │ │ │
│ │CALDURA (J) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│4.06.01 │Contor de energie ter- │L73 │ │ │ │ │
│ │mica │ │ │ │ │ │
│4.06.01.01 │Contor de energie ter- │ │ │ │ │ │
│ │mica pentru agent │ │ │ │ │ │
│ │termic apa │ │ │ │ │ │
│ │- cu subansambluri │ │ │ │ │ 250000│
│ │ neinterschimbabile │ │ │ │ │ │
│ │- pentru debitmetre cu │ │1225000│2400000│ │ │
│ │ Dn pana la 40 mm, │ │ │ │ │ │
│ │ inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │- pentru debitmetre cu │ │1325000│2800000│ │ │
│ │ Dn între 40 ... 100 │ │ │ │ │ │
│ │ mm, inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │- pentru debitmetre cu │ │1475000│3450000│ │ │
│ │ Dn peste 100 mm │ │ │ │ │ │
│4.06.01.01.2 │- cu subansambluri │ │suma │suma │ │ │
│ │ interschimbabile │ │tarife-│tarife-│ │ │
│ │ │ │lor │lor │ │ │
│ │ │ │compo- │compo- │ │ │
│ │ │ │nente- │nente- │ │ │
│ │ │ │lor │lor │ │ │
│4.06.01.02 │Contor de energie ter- │ │ │ │ │ │
│ │mica pentru agent ter- │ │ │ │ │ │
│ │mic abur │ │ │ │ │ │
│4.06.01.02.1 │- cu subansambluri │ │1500000│3200000│ │ │
│ │ neinterschimbabile │ │ │ │ │ │
│4.06.01.02.2 │- cu subansambluri │ │suma │suma │ │ │
│ │ interschimbabile │ │tarife-│tarife-│ │ │
│ │ │ │lor │lor │ │ │
│ │ │ │compo- │compo- │ │ │
│ │ │ │nente- │nente- │ │ │
│ │ │ │lor │lor │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.06.02 │Calculator de energie │L74 │ │ │ │ │
│ │termica │ │ │ │ │ │
│4.06.02.1 │- cu traductoare de │ │ 860000│2350000│ │ │
│ │ temperatura │ │ │ │ │ │
│4.06.02.2 │- fãrã traductoare de │ │ 575000│1500000│ │ │
│ │ temperatura │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.06.03 │Sistem de mãsurare a │L76 │suma │suma │ │1000000│
│ │energiei termice │ │tarife-│tarife-│ │ │
│4.06.03.1 │- pentru agent termic │ │lor │lor │ │ │
│ │ abur │ │compo- │compo- │ │ │
│4.06.03.2 │- pentru agent termic │ │nente- │nente- │ │ │
│ │ apa │ │lor │lor │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.06.04 │Instalaţii de verifi- │E │Deviz │Deviz │ │ │
│ │care a contoarelor de │ │ │ │ │ │
│ │energie termica │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.06.05 │Pereche de senzori de │L75 │ 300000│ │ │ │
│ │temperatura pentru ma- │ │ │ │ │ │
│ │surarea energiei │ │ │ │ │ │
│ │termice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.22 PUTERE CALORIFICA │ │ │ │ │ │
│ │VOLUMICA (J/mc) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│4.22.01 │Material de referinta │E │ - │3561700│ │ │
│ │în stare gazoasa │ │ │ │ │ │
│ │(500 l, în condiţii │ │ │ │ │ │
│ │normale) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.22.02 │Calorimetru pentru gaze│L77 │4832200│10883000 │ │
│ │combustibile │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.22.03 │Ansamblu de mãsurare a │L77 │ │ │ │ │
│ │puterii calorifice a │ │ │ │ │ │
│ │gazelor combustibile │ │ │ │ │ │
│ │- pentru funcţia de │ │5798600│13059900 │ │
│ │ mãsurare de baza │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare funcţie │2899200│6529900│ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.23 PUTERE CALORIFICA │ │ │ │ │ │
│ │MASICA (J/kg) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│4.23.01 │Material de referinta │E │ │ │ │ │
│ │în stare solida │ │ │ │ │ │
│4.23.01.1 │- acid benzoic etalon │ │ - │2710350│ │ │
│ │ secundar (set de 12 │ │ │ │ │ │
│ │ pastile) │ │ │ │ │ │
│4.23.01.2 │- artificial (grafit + │ │ - │2915100│ │ │
│ │ nisip) (o valoare din│ │ │ │ │ │
│ │ intervalul de masu- │ │ │ │ │ │
│ │ rare) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.23.02 │Calorimetru pentru │L77 │4260300│9811350│ │ │
│ │combustibili solizi şi │ │ │ │ │ │
│ │lichizi │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.23.03 │Ansamblu de mãsurare a │L77 │ │ │ │ │
│ │puterii calorifice a │ │ │ │ │ │
│ │combustibililor solizi │ │ │ │ │ │
│ │şi lichizi │ │ │ │ │ │
│ │- pentru funcţia de │ │5112200│11773350 │ │
│ │ mãsurare de baza │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare fun- │ │2556000│5886000│ │ │
│ │ ctie suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.23.04 │Bomba calorimetrica │L78 │3024200│7051500│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.23.05 │Instalatie radiometrica│L77 │2852700│8338500│ │1500000│
│ │pentru masurari în flux│ │ │ │ │ │
│ │pe banda a puterii ca- │ │ │ │ │ │
│ │lorifice a carbunilor │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│4.23.06 │Sistem calorimetric │L77 │ │ │ │ │
│ │pentru mãsurarea │ │ │ │ │ │
│ │puterii calorifice a │ │ │ │ │ │
│ │combustibililor solizi │ │ │ │ │ │
│ │şi lichizi │ │ │ │ │ │
│ │- pentru funcţia de │ │6134600│13123350 │ │
│ │ mãsurare de baza │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare fun- │ │3067200│7236000│ │ │
│ │ ctie suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │5 ELECTRICITATE ŞI │ │ │ │ │ │
│ │MAGNETISM │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │5.01 CURENT ELECTRIC │ │ │ │ │ │
│ │(A) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.01.01 │Calibrator de curent şi│E │ │ │ │ │
│ │tensiune continua │ │ │ │ │ │
│5.01.01.1 │- în decade │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 997000│2247000│ │ │
│ │ de mãsurare a │ │ │ │ │ │
│ │ fiecãrei marimi │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 99000│ 276000│ │ │
│ │ val suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.01.01.2 │- de valoare unica │ │ 110000│ 392000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.01.02 │Calibrator de curent şi│E │ │ │ │ │
│ │tensiune alternativa │ │ │ │ │ │
│5.01.02.1 │- cu eroare tolerata ± │ │1970000│3000000│ │ │
│ │ 0,02% şi ± 0,05% │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare frec- │ │ 115000│ 214000│ │ │
│ │ venta şi interval │ │ │ │ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.01.02.2 │- cu eroare tolerata │ │1595000│2500000│ │ │
│ │ mai mare de ± 0,5% │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare frec- │ │ 193000│ 150000│ │ │
│ │ venta şi interval │ │ │ │ │ │
│ │ de mãsurare suplimen-│ │ │ │ │ │
│ │ tar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.01.03 │Cap termoelectric de │E │ │ │ │ │
│ │mãsurare pentru │ │ │ │ │ │
│ │curent pana la │ │ │ │ │ │
│ │100 mA inclusiv şi │ │ │ │ │ │
│ │frecvente pana la 50 │ │ │ │ │ │
│ │kHz inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │- pentru o singura va- │ │ - │1000000│ │ │
│ │ loare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ - │ 213000│ │ │
│ │ re de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.01.04 │Convertizor termoelec- │E │ │ │ │ │
│ │tric de curent alterna-│ │ │ │ │ │
│ │tiv pentru frecventa │ │ │ │ │ │
│ │mai mica sau egala cu │ │ │ │ │ │
│ │50 kHz │ │ │ │ │ │
│5.01.04.1 │- pentru curenţi pana │ │ - │1500000│ │ │
│ │ la 50 mA, inclusiv şi│ │ │ │ │ │
│ │ o valoare de │ │ │ │ │ │
│ │ frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ - │ 267400│ │ │
│ │ re de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│5.01.04.2 │- pentru curenţi mai │ │ - │1696000│ │ │
│ │ mari de 50 mA, inclu-│ │ │ │ │ │
│ │ siv şi o valoare de │ │ │ │ │ │
│ │ frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ - │ 267400│ │ │
│ │ re de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.01.05 │Sunt simplu sau mulţi- │E │ │ │ │ │
│ │plu pana la 100 A │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ 55000│ 134000│ │ │
│ │ valoare minimala │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.01.06 │Galvanometru de curent │E │ │ 663000│ │ │
│ │continuu │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.01.07 │Ampermetru de │E │ │ │ │ │
│ │c.c. şi c.a., pentru │ │ │ │ │ │
│ │f= 50 Hz, clasa │ │ │ │ │ │
│ │0,1 ... 0,5 │ │ │ │ │ │
│5.01.07.1 │Aparat analogic │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 135000│ 300000│ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 40000│ 90000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.01.07.2 │Ampermetru cu scara du-│ │ │ │ │ │
│ │bla sau cu spot luminos│ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 225000│ 640000│ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 45000│ 150000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.01.07.3 │Ampermetru analogic de │ │ │ │ │ │
│ │c.c. pentru f diferit │ │ │ │ │ │
│ │de 50 Hz clasa 0,5 şi │ │ │ │ │ │
│ │mai puţin precisa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 150000│ 600000│ │ │
│ │ de mãsurare şi o │ │ │ │ │ │
│ │ frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 45000│ 150000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar şi o │ │ │ │ │ │
│ │ frecventa │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.01.10 │Aparat electronic cu │E │ │ │ │ │
│ │afişare numericã │ │ │ │ │ │
│ │pentru mãsurarea curen-│ │ │ │ │ │
│ │tului şi a altor │ │ │ │ │ │
│ │marimi în c.c. şi c.a. │ │ │ │ │ │
│5.01.10.1 │- cu eroare tolerata │ │ │ │ │ │
│ │ pana la ± 0,1% şi mai│ │ │ │ │ │
│ │ precis │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 371000│ 722000│ │ │
│ │ de mãsurare al fie- │ │ │ │ │ │
│ │ carei marimi şi o │ │ │ │ │ │
│ │ singura valoare de │ │ │ │ │ │
│ │ frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 70000│ 160000│ │ │
│ │ val de mãsurare su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentar şi pentru │ │ │ │ │ │
│ │ fiecare valoare de │ │ │ │ │ │
│ │ frecventa │ │ │ │ │ │
│5.01.10.2 │- cu eroare tolerata │ │ │ │ │ │
│ │ mai mare de ± 0,1% │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 223000│ 500000│ │ │
│ │ de mãsurare al │ │ │ │ │ │
│ │ fiecãrei marimi şi o │ │ │ │ │ │
│ │ singura valoare de │ │ │ │ │ │
│ │ frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 46000│ 65000│ │ │
│ │ val suplimentar şi │ │ │ │ │ │
│ │ pentru fiecare valoa-│ │ │ │ │ │
│ │ re de frecventa │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.01.11 │Traductor de curent │E │ │ │ │ │
│ │alternativ pentru f = │ │ │ │ │ │
│ │50 Hz │ │ │ │ │ │
│5.01.11.1 │- clasa 0,2 şi mai │ │ 200000│ 537000│ │ │
│ │ precis │ │ │ │ │ │
│5.01.11.2 │- clasa 0,5 şi mai │ │ 150000│ 500000│ │ │
│ │ puţin precis │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.01.13 │Instalatie tip compara-│E │ │ │ │ │
│ │tor inductiv pentru │ │ │ │ │ │
│ │etalonarea transfor- │ │ │ │ │ │
│ │matoarelor de curent │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare curent│ │1148000│2500000│ │ │
│ │ nominal secundar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.01.14 │Instalatie pentru │E │ │ │ │ │
│ │verificarea şi etalo- │ │ │ │ │ │
│ │narea prin comparatie │ │ │ │ │ │
│ │a transformatoarelor de│ │ │ │ │ │
│ │mãsura de curent şi │ │ │ │ │ │
│ │tensiune şi pentru ve- │ │ │ │ │ │
│ │rificarea impedantelor │ │ │ │ │ │
│ │de sarcina ale acestora│ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │1708000│2500000│ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ 109000│ 200000│ │ │
│ │ interval suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.01.15 │Transformator de curent│ │ │ │ │ │
│ │pentru mãsurare curenţi│ │ │ │ │ │
│ │primari pana la 100 A │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │
│5.01.15.1 │- clasa 0,02 şi mai │E │ 274000│ 625000│ │ │
│ │ precis, cu un inter- │ │ │ │ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ 40000│ 90000│ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.01.15.2 │- clasa 0,05 ... 0,2 │E │ 156000│ 450000│ │ │
│ │ cu un interval de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ 40000│ 75000│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.01.15.3 │- clasa 0,5 şi mai │L79 │ 172000│ 350000│ │ │
│ │ puţin precis, de │ │ │ │ │ │
│ │ joasa tensiune, cu un│ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│5.01.15.4 │- clasa 0,5 şi mai │L79 │ 872000│1600000│ │ │
│ │ puţin precis, de │ │ │ │ │ │
│ │ medie şi inalta ten- │ │ │ │ │ │
│ │ siune, cu un interval│ │ │ │ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.01.16 │Transformator de curent│ │ │ │ │ │
│ │pentru mãsurare curenţi│ │ │ │ │ │
│ │primari între 100 A şi │ │ │ │ │ │
│ │10.000 A │ │ │ │ │ │
│5.01.16.1 │- clasa 0,02 şi mai │E │ 522000│ 900000│ │ │
│ │ precise, cu un │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 105000│ 90000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.01.16.2 │- clasa 0,05 ... 0,2 │ │ │ │ │ │
│ │ cu un interval de │E │ 470000│ 760000│ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 78000│ 75000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.01.16.3 │- clasa 0,5 şi mai │L79 │ 285000│ 450000│ │ │
│ │ puţin precis, de │ │ │ │ │ │
│ │ joasa tensiune, cu un│ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│5.01.16.4 │- clasa 0,5 şi mai │L79 │ 985000│1800000│ │ │
│ │ puţin precis, de │ │ │ │ │ │
│ │ medie şi inalta ten- │ │ │ │ │ │
│ │ siune, cu un interval│ │ │ │ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │5.06 TENSIUNE ELECTRICA│ │ │ │ │ │
│ │(V) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.06.01 │Element normal: │E │ │ │ │ │
│5.06.01.1 │- clasa 0,001 ... 0,005│ │ 128000│ 255000│ │ │
│5.06.01.2 │- clasa 0,01 ... 0,02 │ │ 128000│ 245000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.02 │Compensator de curent │E │ │ │ │ │
│ │continuu │ │ │ │ │ │
│5.06.02.1 │- clasa 0,001 ... 0,005│ │ - │2121000│ │ │
│5.06.02.2 │- clasa 0,01 ... 0,05 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 533000│ 900000│ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 68000│ 115000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.06.02.3 │- clasa 0,1 ... 0,2 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │ 321000│ 500000│ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 25000│ 50000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.03 │Cap de mãsurare termo- │E │ │ │ │ │
│ │electric, pentru ten- │ │ │ │ │ │
│ │siuni pana la 2 V, │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │
│5.06.03.01 │- pentru frecvente pana│ │ │ │ │ │
│ │ la 100 kHz inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │- pentru o singura │ │ - │1000000│ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ - │ 204000│ │ │
│ │ re de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│5.06.03.02 │- pentru frecvente │ │ - │ 391000│ │ │
│ │ peste 50 MHz │ │ │ │ │ │
│5.06.03.03 │Convertizor termoelec- │ │ │ │ │ │
│ │tric de tensiune alter-│ │ │ │ │ │
│ │nativa pentru f ≤ 100 │ │ │ │ │ │
│ │kHz │ │ │ │ │ │
│5.06.03.03.1 │- pentru U ≤ 60 V, │ │ - │1487000│ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ - │ 450000│ │ │
│ │ re de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│5.06.03.03.2 │- pentru U ≥ 60 V, │ │ - │1600000│ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ - │ 500000│ │ │
│ │ re de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.04 │Comparator de c.a.-c.c.│E │ │ │ │ │
│ │termoelectric sau │ │ │ │ │ │
│ │electrodinamic pentru │ │ │ │ │ │
│ │mãsurarea tensiunii şi │ │ │ │ │ │
│ │curentului alternativ │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │ - │3500000│ │ │
│ │ mãsurare şi o singura│ │ │ │ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ - │ 400000│ │ │
│ │ val de mãsurare su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentar şi fiecare │ │ │ │ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.05 │Calibrator de tensiune │E │ │ │ │ │
│ │alternativa │ │ │ │ │ │
│5.06.05.01 │- cu U(ies) < 100 V │ │ │ │ │ │
│5.06.05.01.1 │- clasa 0,02 şi mai │ │ │ │ │ │
│ │ precise │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │2059000│2754000│ │ │
│ │ tensiune şi o singura│ │ │ │ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 81000│ 100000│ │ │
│ │ val de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentar şi fiecare │ │ │ │ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru partea de pro-│ │ 177000│ 204000│ │ │
│ │ grame │ │ │ │ │ │
│5.06.05.01.2 │- clasa 0,05 % │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │1422000│1740000│ │ │
│ │ tensiune şi o singura│ │ │ │ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 78000│ 86000│ │ │
│ │ val de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentar şi fiecare │ │ │ │ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru partea de │ │ 178000│ 178000│ │ │
│ │ programe │ │ │ │ │ │
│5.06.05.02 │- cu U(ies) > 100 V │ │ │ │ │ │
│5.06.05.02.1 │- clasa 0,02 şi mai │ │ │ │ │ │
│ │ precise │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │2233000│2868000│ │ │
│ │ tensiune şi o singura│ │ │ │ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 70000│ 89000│ │ │
│ │ val de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentar şi fiecare │ │ │ │ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru partea de │ │ 178000│ 178000│ │ │
│ │ programe │ │ │ │ │ │
│5.06.05.02.2 │- clasa 0,05 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │1941000│2057000│ │ │
│ │ tensiune şi o singura│ │ │ │ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 70000│ 89000│ │ │
│ │ val de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentar şi fiecare │ │ │ │ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru partea de │ │ 147000│ 160000│ │ │
│ │ programe │ │ │ │ │ │
│5.06.05.02.3 │- clasa 0,1 şi mai │ │ │ │ │ │
│ │ puţin precise │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │1050000│1585000│ │ │
│ │ tensiune şi o singura│ │ │ │ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 100000│ 126000│ │ │
│ │ val de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentar şi fiecare │ │ │ │ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru partea de │ │ 124000│ 126000│ │ │
│ │ programe │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.06 │Sursa etalon de tensi- │E │ │ │ │ │
│ │une alternativa de │ │ │ │ │ │
│ │valoare unica │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ - │1219000│ │ │
│ │ re de tensiune şi │ │ │ │ │ │
│ │ frecventa │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.07 │Compensator de curent │E │ │ │ │ │
│ │alternativ │ │ │ │ │ │
│5.06.07.01 │Compensator pentru │ │ │ │ │ │
│ │mãsurarea tensiunii şi │ │ │ │ │ │
│ │intensitatii curentului│ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │ 700000│1500000│ │ │
│ │ mãsurare a fiecãrei │ │ │ │ │ │
│ │ marimi şi o singura │ │ │ │ │ │
│ │ valoare de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 293000│ 250000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar şi fie- │ │ │ │ │ │
│ │ care valoare de │ │ │ │ │ │
│ │ frecventa │ │ │ │ │ │
│5.06.07.02 │Compensator universal │ │ │ │ │ │
│ │de curent alternativ │ │ │ │ │ │
│ │pentru mãsurarea tensi-│ │ │ │ │ │
│ │unii, curentului, │ │ │ │ │ │
│ │puterii, impedantei, │ │ │ │ │ │
│ │admitantei, rapoar- │ │ │ │ │ │
│ │telor de tensiune │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │1338000│1826000│ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 110000│ 250000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.08 │Voltmetru │E │ │ │ │ │
│5.06.08.01 │Voltmetru analogic de │ │ │ │ │ │
│ │tensiune continua şi │ │ │ │ │ │
│ │alternativa pentru f = │ │ │ │ │ │
│ │50 Hz, clasa 0,1 .. 0,5│ │ │ │ │ │
│5.06.08.01.1 │- cu o scara │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 150000│ 350000│ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 45000│ 100000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.06.08.01.2 │- cu scara dubla sau cu│ │ │ │ │ │
│ │ spot luminos │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 250000│ 640000│ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 55000│ 120000│ │ │
│ │ val suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.06.08.02 │Voltmetru analogic de │E │ │ │ │ │
│ │tensiune alternativa │ │ │ │ │ │
│ │pentru f diferit de 50 │ │ │ │ │ │
│ │Hz, clasa 0,1 ... 0,5: │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 165000│ 417000│ │ │
│ │ de mãsurare şi o sin-│ │ │ │ │ │
│ │ gura frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 50000│ 120000│ │ │
│ │ val de mãsurare şi │ │ │ │ │ │
│ │ fiecare frecventa │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│5.06.08.03 │Voltmetru de │E │ │ │ │ │
│ │frecvente înalte │ │ │ │ │ │
│5.06.08.03.01 │- pana la frecventa de │ │ 242000│ 946000│ │ │
│ │ 300 MHz │ │ │ │ │ │
│5.06.08.03.01.1│- pentru fiecare inter-│ │ 55300│ 151500│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │- pana la frecventa de │ │ 380300│1009000│ │ │
│ │ 1000 MHz │ │ │ │ │ │
│5.06.08.03.01.2│- pentru fiecare inter-│ │ 103500│ 252900│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │- peste frecventa de │ │ 442400│1135200│ │ │
│ │ 1000 MHz │ │ │ │ │ │
│5.06.08.03.01.3│- pentru fiecare inter-│ │ 124500│ 302900│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.06.08.04 │Voltmetru vectorial │ │ │ │ │ │
│ │pana la 1000 MHz │ │ │ │ │ │
│5.06.08.04.1 │- cu un interval de │ │ 518400│1260000│ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 172800│ 378600│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.06.08.04.2 │- cu aparat de mãsurare│ │ 705000│1954800│ │ │
│ │ parametrii S │ │ │ │ │ │
│5.06.08.05 │Microvoltmetru şi │ │ │ │ │ │
│ │milivoltmetru selectiv │ │ │ │ │ │
│5.06.08.05.1 │- pana la frecventa de │ │ 449200│1324300│ │ │
│ │ 300 MHz │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 103600│ 315200│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.06.08.05.2 │- pana la frecventa de │ │ 566900│1651900│ │ │
│ │ 1000 MHz │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 124500│ 353300│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.09 │Aparate electrice │E │ │ │ │ │
│5.06.09.01 │Masurator de nivel │ │ 336200│1064800│ │ │
│ │(decibelmetru, neper- │ │ │ │ │ │
│ │metru) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 116900│ 613300│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.06.09.02 │Atenuator │E │ │ │ │ │
│5.06.09.02.1 │- pana la frecventa de │ │ 626400│1428600│ │ │
│ │ 10 MHz │ │ │ │ │ │
│5.06.09.02.2 │- pana la frecventa de │ │ 783000│2000000│ │ │
│ │ 300 MHz │ │ │ │ │ │
│5.06.09.02.3 │- pana la frecventa de │ │ 939600│2285700│ │ │
│ │ 1000 MHz │ │ │ │ │ │
│5.06.09.02.4 │- peste frecventa de │ │1096200│2857100│ │ │
│ │ 1000 MHz │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.09.03 │Generator de semnal │E │ │ │ │ │
│5.06.09.03.01 │- pana la frecventa de │ │ 290200│ 851400│ │ │
│ │ 10 MHz │ │ │ │ │ │
│5.06.09.03.02 │- pana la frecventa de │ │ │ │ │ │
│ │ 300 MHz │ │ │ │ │ │
│5.06.09.03.02.1│- fãrã modulatie │ │ 573700│1677000│ │ │
│5.06.09.03.02.2│- cu modulatie │ │ 712000│2081000│ │ │
│5.06.09.03.03 │- pana la frecventa de │ │ │ │ │ │
│ │ 1000 MHz │ │ │ │ │ │
│5.06.09.03.03.1│- fãrã modulatie │ │ 712000│2081000│ │ │
│5.06.09.03.03.2│- cu modulatie │ │1037000│3024000│ │ │
│5.06.09.03.04 │- peste frecventa de │ │ │ │ │ │
│ │ 1000 MHz │ │ │ │ │ │
│5.06.09.03.04.1│- fãrã modulatie │ │1057600│3153000│ │ │
│5.06.09.03.04.2│- cu modulatie │ │1555300│3809000│ │ │
│5.06.09.04 │Generator de tensiune │E │1211300│3438000│ │ │
│ │calibrat (markeri de │ │ │ │ │ │
│ │timp) pentru oscilos- │ │ │ │ │ │
│ │coape │ │ │ │ │ │
│5.06.09.05 │Generator de nivel │E │1140600│2711000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.10 │Traductor de tensiune │E │ │ │ │ │
│ │alternativa la f = 50 │ │ │ │ │ │
│ │Hz │ │ │ │ │ │
│5.06.10.1 │- clasa 0,2 şi mai │ │ 200000│ 700000│ │ │
│ │ precis │ │ │ │ │ │
│5.06.10.2 │- clasa 0,5 şi mai │ │ 150000│ 500000│ │ │
│ │ puţin precis │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.11 │Instalatie tip compa- │E │1665000│2101000│ │ │
│ │rator inductiv, pentru │ │ │ │ │ │
│ │etalonarea transforma- │ │ │ │ │ │
│ │toarelor de mãsura de │ │ │ │ │ │
│ │tensiune │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.12 │Divizor rezistiv de │E │ │ │ │ │
│ │tensiune │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ 65000│ 137000│ │ │
│ │ raport nomial │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.13 │Divizor inductiv de │E │ │ │ │ │
│ │tensiune │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ 62000│ 135000│ │ │
│ │ raport nominal │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.14 │Transformator de ten- │ │ │ │ │ │
│ │siune pentru mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │tensiuni pana la 0,5 kV│ │ │ │ │ │
│5.06.14.1 │- clasa 0,1 şi mai │ │ │ │ │ │
│ │ precis, cu un inter- │E │ 365000│ 600000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 40000│ 60000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.06.14.2 │- clasa 0,2 cu un │E │ 227000│ 480000│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 31000│ 50000│ │ │
│ │ val suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.06.14.3 │- clasa 0,5 şi mai │L79 │ 235000│ 320000│ │ │
│ │ puţin precis, cu un │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.15 │Transformator de ten- │ │ │ │ │ │
│ │siune pentru mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │tensiuni cuprinse între│ │ │ │ │ │
│ │0,5 kV şi 35 kV: │ │ │ │ │ │
│5.06.15.1 │- clasa 0,2 şi mai │E │ 860000│1680000│ │ │
│ │ precis, cu un inter- │ │ │ │ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 66000│ 82000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.06.15.2 │- clasa 0,5 şi mai │L79 │1078000│ 893000│ │ │
│ │ puţin precis, cu un │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 66000│ - │ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.16 │Transformator de ten- │ │ │ │ │ │
│ │siune pentru mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │tensiuni cuprinse între│ │ │ │ │ │
│ │35 kV şi 400 kV │ │ │ │ │ │
│5.06.16.1 │- clasa 0,2 şi mai │E │2035000│2507000│ │ │
│ │ precis, cu un inter- │ │ │ │ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 117000│ 288000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.06.16.2 │- clasa 0,5 şi mai │L79 │2140000│2500000│ │ │
│ │ puţin precis, cu un │ │ │ │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 131000│ - │ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.18 │Selsin, rezolver şi │E │ │ │ │ │
│ │simulator de selsin │ │ │ │ │ │
│ │şi rezolver etalon │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare reper │ │ 36400│ 77000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.19 │Punte de selsine şi │E │ │ │ │ │
│ │rezolvere │ │ │ │ │ │
│ │- pentru o funcţiune │ │2080000│3200000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.20 │Tensometru electronic │E │ │ │ │ │
│5.06.20.1 │- tip compensator digi-│ │ │ │ │ │
│ │ tal, clasa │ │ │ │ │ │
│ │ 0,0005 ... 0,05 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │1040000│1750000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│5.06.20.2 │- cu indicaţie directa,│ │ │ │ │ │
│ │ clasa 0,01 ... 1 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │ 949000│1500000│ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 115400│ 250000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.06.21 │Aparat pentru mãsurarea│E │ │ │ │ │
│ │rapoartelor de trans- │ │ │ │ │ │
│ │formare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ 64000│ 135000│ │ │
│ │ raport nominal │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │5.09 CAPACITATE │ │ │ │ │ │
│ │ELECTRICA (F) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.09.01 │Condensator de valoare │E │ │ │ │ │
│ │unica: │ │ │ │ │ │
│5.09.01.1 │- clasa 0,02 ... 0,1 │ │ - │ 500000│ │ │
│5.09.01.2 │- clasa 0,2 ... 0,5 │ │ - │ 350000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.09.02 │Condensator în decade: │E │ │ │ │ │
│5.09.02.1 │- clasa 0,02 ... 0,5 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare decada│ │ - │1000000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.09.03 │Condensator variabil: │E │ │ │ │ │
│5.09.03.1 │- clasa 0,05 ... 0,2 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare reper │ │ - │ 90000│ │ │
│5.09.03.2 │- clasa 0,5 ... 1 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare reper │ │ - │ 50000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.09.04 │Condensator de inalta │E │ - │1400000│ │ │
│ │tensiune (tensiuni mai │ │ │ │ │ │
│ │mari de 10 kV) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.09.05 │Trusa de calibre capa- │E │ │ │ │ │
│ │citive pentru verifi- │ │ │ │ │ │
│ │carea umidimetrelor │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ - │ 350000│ │ │
│ │ calibru │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.09.06 │Punte de capacitate │E │ │ │ │ │
│ │şi tg &: │ │ │ │ │ │
│5.09.06.1 │ clasa 0,01 ...1 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │1300000│2200000│ │ │
│ │ mãsurare al fiecãrei │ │ │ │ │ │
│ │ marimi │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 142000│ 300000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.09.06.2 │clasa 1,5 şi mai puţin │ │ │ │ │ │
│ │precise │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │ 522000│ 900000│ │ │
│ │ mãsurare al fiecãrei │ │ │ │ │ │
│ │ marimi │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 130000│ 200000│ │ │
│ │ val suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │5.19 INDUCTIE MAGNETICA│ │ │ │ │ │
│ │DENSITATE DE FLUX │ │ │ │ │ │
│ │MAGNETIC (T) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.19.01 │Etalon de inductie │ │ │ │ │ │
│ │magnetica în aer: │ │ │ │ │ │
│5.19.01.01 │- tip cadru Helmholtz │E │ - │ 640000│ │ │
│ │ (clasa 0,2 ... 0,5) │ │ │ │ │ │
│5.19.01.02 │- pe baza de magneti │ │ - │ 360000│ │ │
│ │ permanenţi │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.19.02 │Aparat pentru mãsurarea│ │ │ │ │ │
│ │inductiei magnetice: │ │ │ │ │ │
│5.19.02.01 │- cu traductor de rezo-│E │ 220000│ 440000│ │ │
│ │ nanta magnetica │ │ │ │ │ │
│ │ nucleara │ │ │ │ │ │
│5.19.02.02 │- cu alte traductoare │ │ │ │ │ │
│ │ decât cele pe baza de│ │ │ │ │ │
│ │ RMN │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │5.22 INDUCTANTA PROPRIE│ │ │ │ │ │
│ │ŞI INDUCTANTA MUTUALA │ │ │ │ │ │
│ │(H) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.22.01 │Inductanta (proprie): │E │ │ │ │ │
│5.22.01.01 │Inductor de valoare │ │ │ │ │ │
│ │unica │ │ │ │ │ │
│5.22.01.01.1 │- casa 0,02 ... 0,1 │ │ - │ 506000│ │ │
│5.22.01.01.2 │- clasa 0,2 ... 0,5 │ │ - │ 350000│ │ │
│5.22.01.02 │Inductor în decade │ │ │ │ │ │
│ │- clasa 0,1 ... 0,5 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ - │1000000│ │ │
│ │ decada │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 5.24 PERMEABILITATE │ │ │ │ │ │
│ │ MAGNETICA ŞI A VIDULUI│ │ │ │ │ │
│ │ (H/m) │ │ │ │ │ │
│5.24.01 │Mostra de material pen-│E │ - │ 520000│ │ │
│ │tru verificarea insta- │ │ │ │ │ │
│ │latiilor Epstein │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.24.02 │Mostra de material pen-│E │ │ │ │ │
│ │tru verificarea permea-│ │ │ │ │ │
│ │metrelor │ │ │ │ │ │
│5.24.02.01 │- materiale magnetic │ │ - │ 550000│ │ │
│ │ dure │ │ │ │ │ │
│5.24.02.02 │- materiale magnetic │ │ │ │ │ │
│ │ moi │ │ │ │ │ │
│5.24.02.02.1 │- cu circuit magnetic │ │ - │ 550000│ │ │
│ │ închis │ │ │ │ │ │
│5.24.02.02.2 │- cu circuit magnetic │ │ - │ 800000│ │ │
│ │ deschis │ │ │ │ │ │
│5.24.02.02.3 │- cu circuit magnetic │ │ │ │ │ │
│ │ format parţial din │ │ │ │ │ │
│ │ mostre de material │ │ - │ 720000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 5.32 REZISTENTA ELEC-│ │ │ │ │ │
│ │ TRICA (în c.c.) │ │ │ │ │ │
│ │ (ohmi) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.32.01 │Rezistor de valoare │E │ │ │ │ │
│ │unica: │ │ │ │ │ │
│5.32.01.01 │- cu rezistenta pana la│ │ │ │ │ │
│ │ 10^(5)Ω inclusiv │ │ │ │ │ │
│5.32.01.01.1 │- clasa 0,05 şi mai │ │ 101000│ 212000│ │ │
│ │ recis │ │ │ │ │ │
│5.32.01.01.2 │- clasa 0,1 ... 0,5 │ │ 56000│ 109000│ │ │
│5.32.01.02 │- cu rezistenta mai │ │ │ │ │ │
│ │ mare de 10^(5)Ω │ │ │ │ │ │
│5.32.01.02.1 │- clasa 0,05 şi mai │ │ 400000│ 477000│ │ │
│ │ recise │ │ │ │ │ │
│5.32.01.02.2 │- clasa 0,1 şi 0,5 │ │ 130000│ 159000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.32.02 │Rezistor în decada: │E │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare decada│ │ │ │ │ │
│5.32.02.01 │- cu rezistenta pana la│ │ │ │ │ │
│ │ 10^(5)Ω inclusiv │ │ │ │ │ │
│5.32.02.01.1 │- clasa 0,05 şi mai │ │ 70000│ 150000│ │ │
│ │ recise │ │ │ │ │ │
│5.32.02.01.2 │- clasa 0,1 ... 0,5 │ │ 36000│ 71000│ │ │
│5.32.02.02 │- cu rezistenta mai │ │ 200000│ 296000│ │ │
│ │ mare de 10^(5)Ω │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.32.03 │Punte Wheatstone: │E │ │ │ │ │
│5.32.03.1 │- clasa 0,05 şi mai │ │ 468000│ 950000│ │ │
│ │ precise │ │ │ │ │ │
│5.32.03.2 │- clasa 0,1 şi 0,5 │ │ 317000│ 673000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.32.04 │Punte Thomson: │E │ │ │ │ │
│5.32.04.1 │- clasa 0,05 şi mai │ │ 665000│1390000│ │ │
│ │ precise │ │ │ │ │ │
│5.32.04.2 │- clasa 0,1 şi 0,5 │ │ 520000│1071000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.32.05 │Punte Wheatstone- │E │ │ │ │ │
│ │ Thomson: │ │ │ │ │ │
│5.32.05.1 │- clasa 0,05 şi mai │ │ 765000│1612000│ │ │
│ │ precise │ │ │ │ │ │
│5.32.05.2 │- clasa 0,1 şi 0,5 │ │ 615000│1250000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.32.06 │Megohmetru │L91 │ 650000│ 700000│ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 300000│ 400000│ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.32.07 │Aparat pentru mãsurarea│L80 │ │ │ │ │
│ │rezistentei prizelor de│ │ │ │ │ │
│ │pãmânt │ │ │ │ │ │
│ │- cu un interval de │ │ 231000│ 357000│ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 45000│ 93000│ │ │
│ │ val de mãsurare su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 5.42 IMPEDANTA REZIS- │ │ │ │ │ │
│ │ TIVA (în c.a.), REAC- │ │ │ │ │ │
│ │ TANTA (ohmi) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.42.01 │Rezistenta coaxiala de │E │ 277000│ 415000│ │ │
│ │sarcina │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 5.43 ADMITANTA, CON- │ │ │ │ │ │
│ │ DUCTANTA, SUSCEPTANTA │ │ │ │ │ │
│ │ (în c.a.) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.43.01 │Punte RLC de audiofrec-│E │ │ │ │ │
│ │venta │ │ │ │ │ │
│5.43.01.1 │- clasa 0,01 ... 0,1 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 652000│1250000│ │ │
│ │ de mãsurare al fie- │ │ │ │ │ │
│ │ carei marimi │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 39000│ 96000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.43.01.2 │- clasa 0,2 ... 0,5 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 274000│ 500000│ │ │
│ │ de mãsurare al fie- │ │ │ │ │ │
│ │ carei marimi │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 26000│ 71000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.43.02 │RLC - metru digital │E │ │ │ │ │
│5.43.02.1 │- clasa 0,02 ... 0,2 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 913000│1300000│ │ │
│ │ de mãsurare al fie- │ │ │ │ │ │
│ │ carei marimi şi pen- │ │ │ │ │ │
│ │ tru o frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 47000│ 80000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar şi fie- │ │ │ │ │ │
│ │ care frecventa │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│5.43.02.2 │- clasa 0,5 şi mai │ │ │ │ │ │
│ │ puţin precise │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 391000│ 770000│ │ │
│ │ de mãsurare al fie- │ │ │ │ │ │
│ │ carei marimi şi pen- │ │ │ │ │ │
│ │ tru o frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 36000│ 70000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar şi fie- │ │ │ │ │ │
│ │ care frecventa │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.43.03 │Cutie de sarcina │E │1300000│2200000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 5.44 FACTOR DE CALI-│ │ │ │ │ │
│ │ TATE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.44.01 │Bobina de inductanta │E │ 117000│ 356000│ │ │
│ │pentru Q-metru │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.44.02 │Q-metru │E │ │ │ │ │
│5.44.02.1 │- pana la 300 Mhz │ │1002200│2926200│ │ │
│5.44.02.2 │- pana la 10000 MHz │ │1382500│4036000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 5.45 FACTOR DE │ │ │ │ │ │
│ │ PIERDERI │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.45.01 │Linii de mãsurare: │E │ │ │ │ │
│5.45.01.1 │- coaxiale pana la │ │2903000│9080400│ │ │
│ │ frecventa de 10 GHz │ │ │ │ │ │
│5.45.01.2 │- în ghid de unda pana │ │4424000│11981000 │ │
│ │ la frecventa de 40 GHz│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 5.47 PUTERE ACTIVA │ │ │ │ │ │
│ │ (W) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.47.01 │Comparator c.a., c.c. │E │ │ │ │ │
│ │electrodinamic şi ter- │ │ │ │ │ │
│ │moelectric, pentru pu- │ │ │ │ │ │
│ │tere activa, tensiune │ │ │ │ │ │
│ │şi curent │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │ - │3654000│ │ │
│ │ mãsurare şi o singura│ │ │ │ │ │
│ │ frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ - │ 350000│ │ │
│ │ val de mãsurare su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentar şi fiecare │ │ │ │ │ │
│ │ frecventa │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.47.02 │Traductor monofazat de │E │ │ │ │ │
│ │putere activa (pentru │ │ │ │ │ │
│ │o valoare frecventa │ │ │ │ │ │
│ │pana la 10 kHz inclu- │ │ │ │ │ │
│ │siv): │ │ │ │ │ │
│5.47.02.1 │- cu eroare tolerata de│ │ - │1400000│ │ │
│ │ (0,02 ... 0,05)% cu │ │ │ │ │ │
│ │ un interval de masu- │ │ │ │ │ │
│ │ rare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ - │ 286000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.47.02.2 │- clasa 0,1 ... 0.2, cu│ │ 219000│ 500000│ │ │
│ │ un interval de masu- │ │ │ │ │ │
│ │ rare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 27000│ 75000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.47.02.3 │- clasa 0,5 cu un în- │ │ 201000│ 480000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 20000│ 50000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.47.03 │Convertor monofazat de │E │ │ │ │ │
│ │putere activa (pentru │ │ │ │ │ │
│ │f=50 Hz) │ │ │ │ │ │
│5.47.03.1 │- clasa 0,2 şi mai pre-│ │ 200000│ 254000│ │ │
│ │ cis cu un interval de│ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 25000│ 32000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ şi frecventa supli- │ │ │ │ │ │
│ │ mentara │ │ │ │ │ │
│5.47.03.2 │- clasa 0,5 şi mai pre-│ │ 190000│ 245000│ │ │
│ │ cis cu un interval de│ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 20000│ 26000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ şi frecventa supli- │ │ │ │ │ │
│ │ mentara │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.47.04 │Traductor trifazat de │E │ │ │ │ │
│ │putere activa pentru │ │ │ │ │ │
│ │f=50 Hz │ │ │ │ │ │
│5.47.04.1 │- clasa 0,02 şi mai │ │ 247000│ 735000│ │ │
│ │ precis, pentru un în-│ │ │ │ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 52000│ 137000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.47.04.2 │- clasa 0,5 şi mai pre-│ │ 340000│ 502000│ │ │
│ │ cis pentru un inter- │ │ │ │ │ │
│ │ val de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 73000│ 47000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.47.05 │Wattmetru monofazat de │E │ │ │ │ │
│ │c.c şi c.a. la f=50Hz │ │ │ │ │ │
│5.47.05.1 │- clasa 0,1 .. 0,5 pen-│ │ 175000│ 450000│ │ │
│ │ tru un interval de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 45000│ 105000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.47.05.2 │- vattmetru cu scara │ │ 325000│ 832000│ │ │
│ │ dubla sau cu spot lu-│ │ │ │ │ │
│ │ minos │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 60000│ 150000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.47.06 │Wattmetru trifazat de │E │ │ │ │ │
│ │c.a. pentru f=50 Hz │ │ │ │ │ │
│ │- clasa 0,2 ...0,5 pen-│ │ 546000│1000000│ │ │
│ │ tru un interval de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 90000│ 105000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.47.07 │Wattmetru electronic │E │ │ │ │ │
│5.47.07.1 │- pana la frecventa de │ │ 518300│1513300│ │ │
│ │ 1MHz │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 51900│ 151400│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.47.07.2 │- pana la frecventa de │ │1105900│3310900│ │ │
│ │ 300 MHz │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare cap │ │ 691100│2023000│ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.47.07.3 │- pana la frecventa de │ │1555300│4540000│ │ │
│ │ 1000 Mhz │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare cap │ │ 829500│2421400│ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.47.07.4 │- peste frecventa de │ │1672700│4918500│ │ │
│ │ 1000 Mhz │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare cap │ │1382500│4035700│ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.47.08 │Wattmetru de trecere │E │ │ │ │ │
│5.47.08.1 │- pana la f = 500 MHz │ │ 345600│1009000│ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 101000│ 302900│ │ │
│ │ terval suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare cap │ │ 345600│1009000│ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│5.47.08.2 │- pana la f = 1000 MHz │ │ 400900│1172900│ │ │
│ │ 300 MHz │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 117400│ 340500│ │ │
│ │ terval suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare cap │ │ 400900│1172900│ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 5.48 PUTERE APARENTA,│ │ │ │ │ │
│ │ PUTERE REACTIVA (VA) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.48.01 │Traductor monofazat de │E │ │ │ │ │
│ │putere reactiva, │ │ │ │ │ │
│ │f=50 Hz │ │ │ │ │ │
│ │- clasa 0,5 şi mai pre-│ │ 247000│ 275000│ │ │
│ │ cis cu un interval │ │ │ │ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 20000│ 27000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.48.02 │Traductor trifazat de │E │ │ │ │ │
│ │putere reactiva, │ │ │ │ │ │
│ │f=50 Hz │ │ │ │ │ │
│ │- clasa 0,5 şi mai pre-│ │ 280000│ 302000│ │ │
│ │ cis cu un interval │ │ │ │ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 22000│ 31000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.48.03 │Varmetru monofazat de │E │ │ │ │ │
│ │c.a. │ │ │ │ │ │
│ │- clasa 0,5 pentru un │ │ 350000│ 500000│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 76000│ 87000│ │ │
│ │ de mãsurare supli- │ │ │ │ │ │
│ │ mentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.48.04 │Varmetru trifazat de │E │ │ │ │ │
│ │putere reactiva, pentru│ │ │ │ │ │
│ │f=50 Hz │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 162000│ 190000│ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 19000│ 37000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 5.49 FACTOR DE PUTERE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.49.01 │Fazmetru (cosfimetru) │E │ │ │ │ │
│ │monofazat pentru f=50Hz│ │ │ │ │ │
│ │clasa 0,5 şi mai puţin │ │ │ │ │ │
│ │precis │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ - │ 850000│ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ - │ 57000│ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.49.02 │Fazmetru (cosfimetru) │E │ │ │ │ │
│ │trifazat pentru f=50Hz │ │ │ │ │ │
│ │clasa 0,5 şi mai puţin │ │ │ │ │ │
│ │precis │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ - │ 800000│ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ - │ 115000│ │ │
│ │ de mãsurare supli- │ │ │ │ │ │
│ │ mentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.49.03 │Fazmetru electronic │E │ │ │ │ │
│ │pentru frecvente pana │ │ │ │ │ │
│ │la 10 kHz inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │- cu eroare relativã │ │1160000│2200000│ │ │
│ │ maxima de 0,2% pentru│ │ │ │ │ │
│ │ o singura frecventa │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ 90000│ 150000│ │ │
│ │ re de frecventa │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.49.04 │Traductor monofazat de │E │ │ │ │ │
│ │factor de putere pen- │ │ │ │ │ │
│ │tru f=50 Hz, clasa 0,2 │ │ │ │ │ │
│ │şi mai puţin precis │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 177000│ 452000│ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 49000│ 100000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.49.05 │Traductor trifazat de │E │ │ │ │ │
│ │factor de putere pen- │ │ │ │ │ │
│ │tru f=50 Hz, clasa 0,2 │ │ │ │ │ │
│ │şi mai puţin precis │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 247000│ 640000│ │ │
│ │ de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 49000│ 100000│ │ │
│ │ terval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 5.50 ENERGIE ACTIVA │ │ │ │ │ │
│ │ (Wh,J) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.50.01 │Contor de inductie mo- │ │ │ │ │ │
│ │nofazat, de energie │ │ │ │ │ │
│ │electrica activa la │ │ │ │ │ │
│ │pentru un curent nomi- │ │ │ │ │ │
│ │nal sau de baza şi o │ │ │ │ │ │
│ │tensiune de referinta │ │ │ │ │ │
│5.50.01.1 │- cu eroare tolerata │ │ 410000│ 690000│ │ │
│ │ (0,1 ... 0,2)% la │ │ │ │ │ │
│ │ cos'd6 = 1 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│E │ 41000│ 160000│ │ │
│ │ re de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentara │ │ │ │ │ │
│5.50.01.2 │- clasa 0,5 │ │ 105000│ 362000│ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│L81 │ 34000│ 90000│ │ │
│ │ re de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentara │ │ │ │ │ │
│5.50.01.3 │- clasa 1 şi 2 │ │ 85000│ 275000│ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│L81 │ 36000│ 73000│ │ │
│ │ re de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentara │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.50.02 │Contor static monofazat│ │ │ │ │ │
│ │de energie electrica │ │ │ │ │ │
│ │activa pentru un curent│ │ │ │ │ │
│ │nominal sau de baza şi │ │ │ │ │ │
│ │o tensiune de referinta│ │ │ │ │ │
│5.50.02.1 │- cu eroare tolerata │E │ - │1400000│ │ │
│ │ (0,02 ... 0,05)% la │ │ │ │ │ │
│ │ cos'd6 = 1 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ - │ 286000│ │ │
│ │ re de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentara │ │ │ │ │ │
│5.50.02.2 │- cu eroare tolerata │E │ 320000│ 600000│ │ │
│ │ (0,1 ... 0,2)% la │ │ │ │ │ │
│ │ cos'd6 = 1, etaloane │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ 32000│ 150000│ │ │
│ │ re de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentara │ │ │ │ │ │
│5.50.02.3 │- cu eroare tolerata │E │ 320000│ 500000│ │ │
│ │ (0,1 ... 0,2)%, la │ │ │ │ │ │
│ │ cos'd6 = 1, utilizate │ │ │ │ │ │
│ │ la decontarea ener- │ │ │ │ │ │
│ │ giei electrice │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ 32000│ 168000│ │ │
│ │ re de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentara │ │ │ │ │ │
│5.50.02.4**) │- clasa 0,5 │L81 │ 56000│ 480000│ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ 27000│ 130000│ │ │
│ │ re de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentara │ │ │ │ │ │
│5.50.02.5**) │- clasa 1 şi 2 │L81 │ 123000│ 285000│ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ 28000│ 94000│ │ │
│ │ re de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentara │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.50.03 │Contor de inductie │ │ │ │ │ │
│ │trifazat, de energie │ │ │ │ │ │
│ │electrica activa pentru│ │ │ │ │ │
│ │un curent nominal sau │ │ │ │ │ │
│ │de baza şi o tensiune │ │ │ │ │ │
│ │de referinta │ │ │ │ │ │
│5.50.03.1 │- cu eroare tolerata │ │ 353000│ 840000│ │ │
│ │ (0,1 ... 0,2)% la │ │ │ │ │ │
│ │ cos'd6 = 1 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare schema│E │ 75000│ 140000│ │ │
│ │ de conexiune şi va- │ │ │ │ │ │
│ │ loare de tensiune │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│5.50.03.2 │- clasa 0,5 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare schema│L82 │ 54000│ 130000│ │ │
│ │ de conexiune şi va- │ │ │ │ │ │
│ │ loare de tensiune │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│5.50.03.3 │- clasa 1 şi 2 │L82 │ 93000│ 420000│ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ 15000│ 80000│ │ │
│ │ re de tensiune su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentara │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.50.04 │Contor static trifazat,│ │ │ │ │ │
│ │de energie electrica │ │ │ │ │ │
│ │activa pentru un curent│ │ │ │ │ │
│ │nominal sau de baza, o │ │ │ │ │ │
│ │schema de conexiune şi │ │ │ │ │ │
│ │o tensiune de referinta│ │ │ │ │ │
│5.50.04.1 │- cu eroare tolerata │E │ 477000│1500000│ │ │
│ │ (0,01 ... 0,05)% la │ │ │ │ │ │
│ │ cos'd6 = 1 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare schema│ │ 116000│ 270000│ │ │
│ │ de conexiune şi va- │ │ │ │ │ │
│ │ loare de tensiune │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│5.50.04.1 │- cu eroare tolerata │E │ 432000│1300000│ │ │
│ │ (0,1 ... 0,2)% la │ │ │ │ │ │
│ │ cos'd6 = 1 etaloane │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare schema│ │ 96000│ 220000│ │ │
│ │ de conexiune şi va- │ │ │ │ │ │
│ │ loare de tensiune │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│5.50.04.3 │- cu eroare tolerata │E │ 432000│ 800000│ │ │
│ │ (0,1 ... 0,2)%, la │ │ │ │ │ │
│ │ cos'd6 = 1, utilizate │ │ │ │ │ │
│ │ la decontarea ener- │ │ │ │ │ │
│ │ giei electrice │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare schema│ │ 96000│ 204000│ │ │
│ │ de conexiune şi va- │ │ │ │ │ │
│ │ loare de tensiune │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│5.50.04.4**) │- clasa 0,5 │L82 │ 173000│ 800000│ │ │
│ │- pentru fiecare schema│ │ 54000│ 281000│ │ │
│ │ de conexiune şi va- │ │ │ │ │ │
│ │ loare de tensiune │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│5.50.04.5**) │- clasa 1 şi 2 │L82 │ 173000│ 453000│ │ │
│ │- pentru fiecare schema│ │ 30000│ 91000│ │ │
│ │ de conexiune şi va- │ │ │ │ │ │
│ │ loare de tensiune │ │ │ │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.50.05 │Instalatie monofazata │E │ │ │ │ │
│ │pentru verificarea con-│ │ │ │ │ │
│ │toarelor de energie │ │ │ │ │ │
│ │electrica pentru un │ │ │ │ │ │
│ │curent şi o tensiune │ │ │ │ │ │
│5.50.05.1 │- clasa 0,2 şi mai │ │5186000│10200000 │ │
│ │ precisa pentru │ │ │ │ │ │
│ │ cos'd6 = 1 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare curent│ │ 150000│ 580000│ │ │
│ │ şi tensiune supli- │ │ │ │ │ │
│ │ mentara │ │ │ │ │ │
│5.50.05.2 │- clasa 0,5 │ │2000000│4465000│ │ │
│ │- pentru fiecare curent│ │ 90000│ 480000│ │ │
│ │ şi tensiune supli- │ │ │ │ │ │
│ │ mentara │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.50.06 │Instalatie trifazata │E │ │ │ │ │
│ │pentru verificarea con-│ │ │ │ │ │
│ │toarelor de energie │ │ │ │ │ │
│ │electrica pentru un │ │ │ │ │ │
│ │curent, o schema de │ │ │ │ │ │
│ │conexiune şi o tensiune│ │ │ │ │ │
│5.50.06.1 │- clasa 0,2 şi mai │ │6660000│17100000 │ │
│ │ precisa pentru │ │ │ │ │ │
│ │ cos'd6 = 1 │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare curent│ │ 90000│ 287000│ │ │
│ │ schema de conexiune │ │ │ │ │ │
│ │ şi tensiune supli- │ │ │ │ │ │
│ │ mentara │ │ │ │ │ │
│5.50.06.2 │- clasa 0,5 │ │6264000│11938000 │ │
│ │- pentru fiecare tensi-│ │ 88000│ 240000│ │ │
│ │ une, curent şi schema│ │ │ │ │ │
│ │ de conexiune supli- │ │ │ │ │ │
│ │ mentara │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.50.07 │Totalizator pentru ma- │L83 │1400000│4000000│ │ │
│ │surarea energiei elec- │ │ │ │ │ │
│ │trice │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare tarif │ │ 70000│ 200000│ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare fun- │ │ 420000│ 930000│ │ │
│ │ ctie suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 5.52 ENERGIE REACTIVA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│5.52.01 │Contor de inductie mo- │ │ │ │ │ │
│ │nofazat, de energie │ │ │ │ │ │
│ │electrica reactiva pen-│ │ │ │ │ │
│ │tru un curent nominal │ │ │ │ │ │
│ │sau de baza şi o tensi-│ │ │ │ │ │
│ │une de referinta │ │ │ │ │ │
│5.52.01.1 │- clasa 0,5 │E │ 330000│ 365000│ │ │
│5.52.01.2 │- clasa 1 şi 3 │L81 │ 120000│ 275000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.52.02**) │Contor static monofazat│ │ │ │ │ │
│ │de energie electrica re- │ │ │ │ │
│ │activa pentru un curent│ │ │ │ │ │
│ │nominal sau de baza şi │ │ │ │ │ │
│ │o tensiune de referinta│ │ │ │ │ │
│5.52.02.1 │- clasa 0,5 şi mai │E │ 330000│ 480000│ │ │
│ │ precise │ │ │ │ │ │
│5.52.02.2 │- clasa 1 şi 3 │L81 │ 120000│ 285000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.52.03 │Contor de inductie │ │ │ │ │ │
│ │trifazat, de energie │ │ │ │ │ │
│ │electrica reactiva, │ │ │ │ │ │
│ │pentru un curent nomi- │ │ │ │ │ │
│ │nal sau de baza şi o │ │ │ │ │ │
│ │tensiune de referinta │ │ │ │ │ │
│5.52.03.1 │- clasa 0,5 │E │ 510000│ 600000│ │ │
│5.52.03.2 │- clasa 1 şi 3 │L82 │ 190000│ 420000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│5.52.04**) │Contor static trifazat,│ │ │ │ │ │
│ │de energie electrica re- │ │ │ │ │
│ │activa pentru un curent│ │ │ │ │ │
│ │nominal sau de baza, şi│ │ │ │ │ │
│ │o tensiune de referinta│ │ │ │ │ │
│5.52.04.1 │- clasa 0,5 şi mai │E │ 510000│ 800000│ │ │
│ │ precise │ │ │ │ │ │
│5.52.04.2 │- clasa 1 şi 3 │L82 │ 190000│ 460000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6 LUMINA ŞI RADIATII │ │ │ │ │ │
│ │ ELECTROMAGNETICE │ │ │ │ │ │
│ │ CONEXE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │6.03 LUNGIME DE UNDA │ │ │ │ │ │
│ │ (m) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.03.01 │Lampa spectrala (pentru│E │ - │ 250000│ │ │
│ │o lungime de unda) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.03.02 │Filtru etalon de lungi-│E │ - │ 100000│ │ │
│ │me de unda (pentru o │ │ │ │ │ │
│ │lungime de unda) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.03.03 │MRC - de lungime de │E │ - │ 694300│ │ │
│ │unda pentru spectrofo- │ │ │ │ │ │
│ │tometre, pentru fiecare│ │ │ │ │ │
│ │element │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6.06 ENERGIE RADIANTA │ │ │ │ │ │
│ │ VOLUMICA SPECTRALA │ │ │ │ │ │
│ │ (J/m^4) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.06.01 │Energimetru laser de uz│L145│ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │2000000│Deviz │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6.08 PUTERE RADIANTA, │ │ │ │ │ │
│ │ FLUX ENERGETIC (W) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.08.01 │Powermetru laser de uz │L145│ │ │ │ │
│ │medical │ │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │2000000│Deviz │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6.14 ILUMINARE ENER- │ │ │ │ │ │
│ │ GETICA, RADIANTA │ │ │ │ │ │
│ │ (W/mp) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.14.01 │Lampa cu incandescenta │E │ - │2400000│ │ │
│ │şi radiator planckian │ │ │ │ │ │
│ │de iradianta spectrala │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.14.02 │Receptor optic de │E │ - │1000000│ │ │
│ │iradianta │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.14.03 │Radiometru de iradianta│E │ │ │ │ │
│ │pentru o lungime de │ │ │ │ │ │
│ │unda în intervalul: │ │ │ │ │ │
│ │- UV - VIS - IRA │ │ 390000│ 800000│ │ │
│ │ (300...900) nm │ │ │ │ │ │
│ │- IR (0,9 ... 12)æm │ │ 650000│1300000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6.19 INTENSITATE │ │ │ │ │ │
│ │ LUMINOASA (Cd) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.19.01 │Lampa de intensitate │E │ - │ 440000│ │ │
│ │luminoasa (pentru o │ │ │ │ │ │
│ │temperatura de culoare │ │ │ │ │ │
│ │sau un parametru elec- │ │ │ │ │ │
│ │tric de alimentare) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6.20 FLUX LUMINOS (lm)│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.20.01 │Lampa cu incandescenta │E │ - │ 390000│ │ │
│ │(pentru o temperatura │ │ │ │ │ │
│ │de culoare sau un para-│ │ │ │ │ │
│ │metru electric de │ │ │ │ │ │
│ │alimentare) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.20.02 │Lampa cu descãrcare │E │ - │ 440000│ │ │
│ │electrica (pentru un │ │ │ │ │ │
│ │parametru electric de │ │ │ │ │ │
│ │alimentare) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.20.03 │Lumenmetru │E │ 730000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.20.04 │Goniofotometru │E │1300000│3650000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6.21 LUMINANTA (Cd/mp)│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.21.01 │Luminantmetru │E │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval │ │ 520000│ 900000│ │ │
│ │ de mãsurare şi un │ │ │ │ │ │
│ │ filtru │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6.24 ILUMINARE (lx) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.24.02 │Luxmetru │L84 │ │ │ │ │
│ │- pentru un interval de│ │ 110000│ - │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6.27 COORDONATE │ │ │ │ │ │
│ │ TRICROMATICE │ │ │ │ │ │
│ │ (unu) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.27.01 │Filtru optic de compo-│E │ - │ 809100│ │ │
│ │nente şi/sau coordonate│ │ │ │ │ │
│ │tricromatice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.27.02 │Placa reflectanta │E │ - │1305000│ │ │
│ │etalon de coordonate │ │ │ │ │ │
│ │şi/sau componente tri- │ │ │ │ │ │
│ │cromatice (pentru o │ │ │ │ │ │
│ │geometrie de mãsurare) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6.28 FACTOR SPECTRAL: │ │ │ │ │ │
│ │ DE ABSORBŢIE, DE RE- │ │ │ │ │ │
│ │ FLEXIE, DE TRANSMISIE,│ │ │ │ │ │
│ │ DE LUMINANTA │ │ │ │ │ │
│ │ (unu) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.28.01 │Placa reflectanta │E │ - │ 261000│ │ │
│ │etalon de factor │ │ │ │ │ │
│ │spectral de reflexie, │ │ │ │ │ │
│ │pentru o lungime de │ │ │ │ │ │
│ │unda şi o geometrie de │ │ │ │ │ │
│ │mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.28.02 │Placa reflectanta │E │ - │ 652500│ │ │
│ │etalon de factor global│ │ │ │ │ │
│ │de reflexie (pentru o │ │ │ │ │ │
│ │geometrie de mãsurare) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.28.03 │Placa de grad de alb │E │ - │ 234900│ │ │
│ │(pentru un filtru) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.28.04 │Reflectometru │E │1487700│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.28.06 │Filtru optic etalon de │E │ │ │ │ │
│ │factor spectral de │ │ │ │ │ │
│ │transmisie în UV-VIS- │ │ │ │ │ │
│ │IRA pentru o lungime de│ │ │ │ │ │
│ │unda │ │ │ │ │ │
│6.28.06.1 │ - æ ≤ 0,5% │ │ - │ 261000│ │ │
│6.28.06.2 │ - æ > 0,5% │ │ - │ 156600│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.28.07 │Filtru optic etalon de │E │ │ │ │ │
│ │factor spectral de │ │ │ │ │ │
│ │transmisie în IR (pen- │ │ │ │ │ │
│ │tru o lungime de unda) │ │ │ │ │ │
│6.28.07.1 │ - æ ≤ 2% │ │ - │ 391500│ │ │
│6.28.07.2 │ - æ > 2% │ │ - │ 208800│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.28.08 │Filtru optic etalon │E │ - │1500000│ │ │
│ │de factor global sau │ │ │ │ │ │
│ │total de transmisie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.28.09 │Spectrotransmitometru │L85 │ 391500│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6.29 DENSITATE OPTICA │ │ │ │ │ │
│ │ (unu) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.29.01 │Filtru optic etalon de │E │ │ │ │ │
│ │densitate optica prin │ │ │ │ │ │
│ │transmisie (pentru o │ │ │ │ │ │
│ │treapta) │ │ │ │ │ │
│6.29.01.1 │ - æ ≤ 0,05% │ │ - │ 156600│ │ │
│6.29.01.2 │ - æ > 0,05% │ │ - │ 104400│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.29.03 │MRC - lichid de │E │ - │ 694300│ │ │
│ │absorbanta │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.29.04 │MRC - lichid de lumina │E │ - │ 694300│ │ │
│ │parazita │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.29.05 │Spectrofotometru (pen- │L86 │ 386280│ - │ │ │
│ │tru un domeniu spectral│ │ │ │ │ │
│ │UV, VIZ, sau IR) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.29.06 │Fotocolorimetru (pentru│L87 │ 245300│ - │ │ │
│ │o lungime de unda │ │ │ │ │ │
│ │analitica │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.29.08 │MRC - lichid de turbi- │E │ - │ 694300│ │ │
│ │ditate (FTU) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6.30 COEFICIENT DE │ │ │ │ │ │
│ │ ABSORBŢIE LINIARA │ │ │ │ │ │
│ │ (l/m) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.30.01 │Opacimetru pentru gaze-│L88 │ 383670│Deviz │ │ │
│ │le de evacuare ale mo- │ │ │ │ │ │
│ │toarelor Diesel (pentru│ │ │ │ │ │
│ │o scara de mãsurare, │ │ │ │ │ │
│ │N sau k │ │ │ │ │ │
│ │- pentru alte medii │ │ 500000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6.31 COEFICIENT DE │ │ │ │ │ │
│ │ ABSORBŢIE MOLARA │ │ │ │ │ │
│ │ (mp/mol) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.31.01 │MRC - lichid de │E │ - │ 694300│ │ │
│ │absorbtivitate molara │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6.34 VERGENTA (l/m) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.34.01 │Dioptrimetru │L89 │ 500000│1000000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│6.34.02 │Lentila oftalmologica │L90 │ 20000│ 50000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │6.39. FACTOR DE ROŞU(%)│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│6.39.01 │Lampa etalon de factor │E │ - │ 463000│ │ │
│ │de roşu │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 7 ACUSTICA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 7.03 INTERVAL DE │ │ │ │ │ │
│ │ FRECVENTA (octava) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│7.03.01 │Analizor spectral al │L91 │ │ │ │ │
│ │semnalului acustic │ │ │ │ │ │
│7.03.01.1 │- în 1/3 octava │ │1900100│ - │ │ │
│7.03.01.2 │- în 1/1 octava │ │1409400│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 7.15 NIVEL DE PRESIUNE│ │ │ │ │ │
│ │ ACUSTICA (dB) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│7.15.01 │Sursa de semnal acustic│E │ - │ 878600│ │ │
│ │cu un nivel şi o frec- │ │ │ │ │ │
│ │venta │ │ │ │ │ │
│7.15.01.1 │- calibrator acustic │ │ - │ 506200│ │ │
│ │- pentru fiecare nivel │ │ - │ 382000│ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare frec- │ │ - │ 878600│ │ │
│ │ venta suplimentarã │ │ │ │ │ │
│7.15.01.2 │- pistonfon │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare nivel │ │ - │ 506200│ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare frec- │ │ - │ 382000│ │ │
│ │ venta suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7.15.02 │Sursa de semnal acustic│E │ - │2292000│ │ │
│ │pentru un interval de │ │ │ │ │ │
│ │frecventa │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7.15.03 │Microfon (camp acustic │L92 │ │ │ │ │
│ │plan) │ │ │ │ │ │
│ │- de laborator │ │ - │2292000│ │ │
│ │- de lucru │ │ 683900│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7.15.04 │Sonometru: │L93 │ │ │ │ │
│7.15.04.01 │- analogic │ │ │ │ │ │
│7.15.04.01.1 │- clasa 1 │ │1205900│ - │ │ │
│7.15.04.01.2 │- clasa 2 │ │ 861300│ - │ │ │
│7.15.04.02 │- digital │ │ │ │ │ │
│7.15.04.02.1 │- clasa 1 │ │1498200│ - │ │ │
│7.15.04.02.2 │- clasa 2 │ │1179700│ - │ │ │
│ │- pentru fiecare reţea │ │ 279300│ - │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│7.15.04.03 │- integrator mediator │ │1597400│ - │ │ │
│ │- pentru fiecare reţea │ │ 279300│ - │ │ │
│ │ suplimentarã │ │ │ │ │ │
│7.15.04.04 │- sonometru cu analizor│ │1310220│ - │ │ │
│ │ de octava │ │ │ │ │ │
│7.15.04.05 │Surse de semnal acustic│ │ │ │ │ │
│ │cu un nivel şi o frec- │ │ │ │ │ │
│ │venta, accesorii la │ │ │ │ │ │
│ │sonometre: │ │ │ │ │ │
│7.15.04.05.1 │- calibratoare acustice│ │ 360200│ - │ │ │
│ │- pentru fiecare nivel │ │ 229700│ - │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare frec- │ │ 146200│ - │ │ │
│ │ venta suplimentarã │ │ │ │ │ │
│7.15.04.05.2 │- pistonfoane │ │ 360200│ - │ │ │
│ │- pentru fiecare nivel │ │ 229700│ - │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare frec- │ │ 146200│ - │ │ │
│ │ venta suplimentarã │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 7.24 PRAG DE AUDIBILI-│ │ │ │ │ │
│ │ TATE (dB) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│7.24.01 │Ureche artificiala │E │ - │ 850000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7.24.02 │Mastoida artificiala │E │ - │1720000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7.24.03 │Audiometru tonal cu un │L96 │ │ │ │ │
│ │canal de c.a. │ │ │ │ │ │
│7.24.03.1 │- de testare │ │ 929200│ - │ │ │
│7.24.03.2 │- clinic │ │2088000│ - │ │ │
│7.24.03.3 │- cu microprocesor │ │2437800│ - │ │ │
│ │- pentru fiecare canal │ │ 525300│ - │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7.24.04 │Audiometru vocal (numai│L96 │1414700│ - │ │ │
│ │partea de audiometrie │ │ │ │ │ │
│ │vocala) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7.24.05 │Impedantmetru utilizat │L95 │1520000│1900000│ │ │
│ │în audiologie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│7.24.06 │Analizor pentru proteza│L97 │2437800│ - │ │ │
│ │auditiva │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │7.25 DOZA DE ZGOMOT (%)│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│7.25.01 │Dozimetru de zgomot │L98 │ │ │ │ │
│7.25.01.1 │- la purtãtor │ │ 736100│ - │ │ │
│7.25.01.2 │- de laborator │ │1033600│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │7.26 EXPUNERE SONORA │ │ │ │ │ │
│ │ (Pa²h) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│7.26.01 │Expozimetru sonor │L99 │1205900│ - │ │ │
│ │individual │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8. CHIMIE FIZICA, │ │ │ │ │ │
│ │ MATERIE ŞI FIZICA │ │ │ │ │ │
│ │ MOLECULARA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.02 CANTITATE DE │ │ │ │ │ │
│ │ SUBSTANTA (mol) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│8.02.01 │MRC - lichid de concen-│E │ - │ 694300│ │ │
│ │tratie masica │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.02.02 │MRC - lichid de concen-│E │ - │ 694300│ │ │
│ │tratie molara │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.02.03 │Sistem automat de ma- │L100│ 501120│ - │ │ │
│ │surare a concentratiei │ │ │ │ │ │
│ │în cantitate de sub- │ │ │ │ │ │
│ │stanta (pentru un pro- │ │ │ │ │ │
│ │gram analitic) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.02.04 │Spectrofotometru cu ab-│L86 │ 501100│ - │ │ │
│ │sorbtie atomica (pentru│ │ │ │ │ │
│ │un element chimic) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.02.05 │Spectrofotometru cu │L86 │ 501100│ - │ │ │
│ │emisie în plasma │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.02.06 │Fotometru cu flacara │L101│ 386300│ - │ │ │
│ │(pentru un element │ │ │ │ │ │
│ │chimic) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.02.08 │Spectrofotometru cu ab-│L86 │ 386300│ - │ │ │
│ │sorbtie moleculara │ │ │ │ │ │
│ │pentru analiza de polu-│ │ │ │ │ │
│ │anti (pentru un program│ │ │ │ │ │
│ │analitic) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.02.09 │Fotocolorimetru pentru │L87 │ 386300│ - │ │ │
│ │analiza apelor potabile│ │ │ │ │ │
│ │şi industriale (pentru │ │ │ │ │ │
│ │un program analitic) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.04 MASA VOLUMICA, │ │ │ │ │ │
│ │ DENSITATE DE MASA, │ │ │ │ │ │
│ │ DENSITATE (kg/mc) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│8.04.01 │Densimetru │L103│ │ │ │ │
│8.04.01.01 │- de sticla │ │ 195700│ 605000│ │ │
│8.04.01.01.1 │- de laborator, pentru │ │ 156600│ 533000│ │ │
│ │ intervalul (0,650 ...│ │ │ │ │ │
│ │ 1,840)g/cmc │ │ │ │ │ │
│ │- valoarea diviziunii │ │ │ │ │ │
│ │ de 0,0002 g/cmc şi │ │ │ │ │ │
│ │ 0,0005 g/cmc │ │ │ │ │ │
│8.04.01.02 │- electronice │ │ │ │ │ │
│8.04.01.02.1 │- de laborator │ │ 350000│ 750000│ │ │
│8.04.01.02.2 │- de proces │ │ 420000│ 800000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.04.02 │Lactodensimetru │L103│ 195800│ 602000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.04.03 │Zaharometru, salinome- │L103│ 195800│ 602000│ │ │
│ │tru │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.04.04 │Termodensimetru │L103│ 210000│ 625000│ │ │
│ │- pentru fiecare punct │ │ - │ 80000│ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.04.05 │Balanţa Mohr-Westphall │L104│ 200000│ 504000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.09 CONDUCTIVITATE │ │ │ │ │ │
│ │ ELECTROLITICA (S/m) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│8.09.01 │Celula de conductivi- │E │ 575000│1600000│ │ │
│ │tate electrolitica │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.09.02 │Conductometru │E │ │ │ │ │
│8.09.02.1 │- de laborator şi │ │ 590000│1250000│ │ │
│ │ portabil │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare inter-│ │ 32000│ 77000│ │ │
│ │ val suplimentar de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│8.09.02.2 │- de proces │ │ 590000│1250000│ │ │
│ │- pentru fiecare subin-│ │ 32000│ 77000│ │ │
│ │ terval suplimentar de│ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.09.04 │Simulator al traducto- │E │ 158166│ 207756│ │ │
│ │rului de conductivitate│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.10 UNGHI DE ROTAŢIE │ │ │ │ │ │
│ │ OPTICA (rad) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│8.10.01 │Polarimetru pentru │L106│ 350000│ 950000│ │ │
│ │concentratii de zahãr │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.10.02 │Soluţie etalon de │E │ - │ 750000│ │ │
│ │indice de refractie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.10.03 │Refractometru │L107│ │ │ │ │
│8.10.03.1 │- tip ABBE │ │ 325000│ 890000│ │ │
│8.10.03.2 │- portabile │ │ 275000│ 900000│ │ │
│8.10.03.3 │- electronice │ │ 330000│1250000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.11 VISCOZITATE │ │ │ │ │ │
│ │ DINAMICA (Pa s) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│8.11.01 │Viscozimetre: cu un │E │ 650000│1100000│ │ │
│ │singur corp │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.12 VISCOZITATE │ │ │ │ │ │
│ │ CINEMATICA (mp/s) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│8.12.01 │Viscozimetre din sticla│E │ 630000│1300000│ │ │
│ │cu tub capilar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.13 CONCENTRAŢIE │ │ │ │ │ │
│ │ ALCOOLICĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│8.13.01 │Alcoolmetru │L108│ │ │ │ │
│8.13.01.1 │- cu valoarea diviziu- │ │ 195800│ 605000│ │ │
│ │ nii de 0,1% │ │ │ │ │ │
│8.13.01.2 │- cu valoarea diviziu- │ │ 160000│ 545000│ │ │
│ │ nii de 0,2% │ │ │ │ │ │
│8.13.01.3 │- cu valoarea diviziu- │ │ 150000│ 510000│ │ │
│ │ nii de 0,5% şi 1% │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.13.02 │Termoalcoolmetru │L108│ 210000│ 625000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.13.03 │Ebuliometru │L109│ 160000│ 545000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.13.04 │Analizor de bere │L110│1900000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.14 UMIDITATE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│8.14.01 │Traductor electrochimic│E │ 350000│ 800000│ │ │
│ │de umiditate │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.14.02 │Psihrometru cu termo- │E │ │ │ │ │
│ │metru │ │ │ │ │ │
│ │- cu lichid │ │ 700000│ 900000│ │ │
│ │- electric │ │ 700000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.14.03 │Higrometru │E │ │ │ │ │
│8.14.03.01 │- cu punct de roua (cu │ │ 900000│1200000│ │ │
│ │ oglinda racita cu │ │ │ │ │ │
│ │ comprimarea gazului) │ │ │ │ │ │
│8.14.03.02 │- electric sau electro-│ │ 700000│ 900000│ │ │
│ │ nic cu traductor │ │ │ │ │ │
│ │ electrochimic, capa- │ │ │ │ │ │
│ │ citiv, rezistiv etc. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.14.04 │Traductor pentru deter-│L111│ 374000│Deviz │ │ │
│ │minarea conţinutului de│ │ │ │ │ │
│ │apa în produse petro- │ │ │ │ │ │
│ │liere │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.14.05 │Umidimetru │L112│ │ │ │ │
│8.14.05.01 │- pentru cereale şi se-│ │ 395000│1200000│ │ │
│ │ minte oleaginoase │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare soi │ │ 157000│ 500000│ │ │
│ │ suplimentar de cere- │ │ │ │ │ │
│ │ ale sau seminţe │ │ │ │ │ │
│8.14.05.02 │- pentru produse ali- │ │ 295000│ 700000│ │ │
│ │ mentare şi nealimen- │ │ │ │ │ │
│ │ tare │ │ │ │ │ │
│8.14.05.03 │- pentru tutun, lemn │ │ 195000│ 750000│ │ │
│ │ etc. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.14.10 │Simulator al traducto- │E │ 158166│ 207756│ │ │
│ │rului de umiditate │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.15 pX, pH │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│8.15.01 │pX-metru/oxigenometru/ │L113│ │ │ │ │
│ │redoxmetru │ │ │ │ │ │
│ │- de laborator │ │ 915000│ - │ │ │
│8.15.01.02 │- de proces │ │ 980000│ - │ │ │
│ │- pentru fiecare ion │ │ 225000│ - │ │ │
│ │ selectiv suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.15.02 │Electrod de pH, redox │L114│ 250000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.15.03 │pH-metru │L113│ │ │ │ │
│8.15.03.01 │- portabil pentru un │ │ 575000│1250000│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 35000│ 77000│ │ │
│ │ terval suplimentar de│ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│8.15.03.02 │- de laborator, pentru │ │ 325000│1500000│ │ │
│ │ un interval de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 45000│ 75000│ │ │
│ │ terval suplimentar de│ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
│8.15.03.03 │- de proces, pentru un │ │ 650000│ - │ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 50000│ - │ │ │
│ │ terval suplimentar de│ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.15.04 │Simulator al traducto- │E │ - │ 270400│ │ │
│ │rului de pH │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8.16 FRACTIE MASICA A │ │ │ │ │ │
│ │ UNUI CONSTITUENT │ │ │ │ │ │
│ │ (ppm) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│8.16.01 │MRC - solid de fractie │E │ │ │ │ │
│ │masica │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ - │1200000│ │ │
│ │ element │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.16.02 │Spectrometru automat │L115│ │ │ │ │
│ │de emisie optica │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare pro- │ │ 900000│ - │ │ │
│ │ gram analitic │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.16.03 │Spectrometru cu fluo- │L116│ │ │ │ │
│ │rescenta de raze X │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare pro- │ │ 900000│ - │ │ │
│ │ gram analitic │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.16.05 │Analizor de S-C │L118│ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare pro- │ │ 700000│ - │ │ │
│ │ gram analitic │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.16.06 │Analizor de gaze în │L118│ │ │ │ │
│ │oteluri │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare pro- │ │ 700000│ - │ │ │
│ │ gram analitic │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.16.07 │MRC - de concentraţie │E │ │ │ │ │
│ │de gaze │ │ │ │ │ │
│8.16.07.1 │- cu 2 componente │ │ - │ 240300│ │ │
│8.16.07.2 │- cu 2 componente (cu │ │ - │ 300000│ │ │
│ │ componentul de inte- │ │ │ │ │ │
│ │ res sub 0,1% molar) │ │ │ │ │ │
│8.16.07.3 │- cu 3 componente │ │ - │ 480700│ │ │
│8.16.07.4 │- cu 4 componente │ │ - │ 568100│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.16.08 │Analizor de gaze │L118│ │ │ │ │
│8.16.08.1 │- portabil, pentru un │ │ 200000│ 480700│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 110000│ 238000│ │ │
│ │ terval de mãsurare, │ │ │ │ │ │
│ │ dispozitiv de semna- │ │ │ │ │ │
│ │ lizare şi transmite- │ │ │ │ │ │
│ │ re la distanta su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentar │ │ │ │ │ │
│8.16.08.2 │- stationar, pentru un │ │ 300000│ 714200│ │ │
│ │ interval de mãsurare │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare în- │ │ 150000│ 357100│ │ │
│ │ terval de mãsurare, │ │ │ │ │ │
│ │ dispozitiv de semna- │ │ │ │ │ │
│ │ lizare şi transmite- │ │ │ │ │ │
│ │ re la distanta su- │ │ │ │ │ │
│ │ plimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.16.09 │ Gazcromatograf │L119│ │ │ │ │
│8.16.09.01 │- de laborator cu un │ │ 800000│1200000│ │ │
│ │ detector │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare detec-│ │ 550000│ 800000│ │ │
│ │ tor suplimentar │ │ │ │ │ │
│8.16.09.02 │- de proces │ │1100000│1200000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.16.10 │Lichidcromatograf │L120│ 800000│1200000│ │ │
│ │- pentru fiecare │ │ 550000│ 800000│ │ │
│ │ detector suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│8.16.11 │Etilometru │L121│ 400000│ 550000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9 FIZICA ATOMICA ŞI │ │ │ │ │ │
│ │ NUCLEARA, REACTII NU- │ │ │ │ │ │
│ │ CLEARE ŞI RADIATII │ │ │ │ │ │
│ │ IONIZANTE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9.01 ACTIVITATE (Bq) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│9.01.01 │Instalatie de mãsurare │L122│ │ │ │ │
│ │a activitãţii gama │ │ │ │ │ │
│9.01.01.1 │- sistem spectrometric │ │ │ │ │ │
│ │ monocanal │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare radi- │ │1345000│1576000│ │ │
│ │ onuclid şi bloc de │ │ │ │ │ │
│ │ detectie │ │ │ │ │ │
│9.01.01.2 │- sistem spectrometric │ │ │ │ │ │
│ │ multicanal │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare radi- │ │ - │2100000│ │ │
│ │ onuclid şi bloc de │ │ │ │ │ │
│ │ detectie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9.01.02 │Instalatie de mãsurare │L122│ │ │ │ │
│ │a activitãţii alfa/beta│ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare │ │1159000│1386000│ │ │
│ │ radionuclid şi bloc │ │ │ │ │ │
│ │ de detectie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9.01.03 │Instalatie de mãsurare │L123│ │ │ │ │
│ │a activitãţii cu scin- │ │ │ │ │ │
│ │tilatori lichizi şi │ │ │ │ │ │
│ │schimbarea automatã a │ │ │ │ │ │
│ │probelor │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare radio-│ │1040000│2043000│ │ │
│ │ nuclid │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9.01.04 │Instalatie de etalonare│E │ │ │ │ │
│ │în activitate a surse- │ │ │ │ │ │
│ │lor radioactive etalon │ │ │ │ │ │
│9.01.04.1 │- pentru surse solide │ │ - │3114000│ │ │
│ │ emitatoare X sau gama│ │ │ │ │ │
│9.01.04.2 │- pentru surse solide │ │ - │3192000│ │ │
│ │ emitatoare beta │ │ │ │ │ │
│9.01.04.3 │- pentru surse solide │ │ - │2146000│ │ │
│ │ emitatoare alfa │ │ │ │ │ │
│9.01.04.4 │- pentru surse solide │ │ - │2146000│ │ │
│ │ emitatoare de neutroni│ │ │ │ │ │
│9.01.04.5 │- pentru soluţii radio-│ │ - │4103000│ │ │
│ │ active │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9.01.05 │Sursa radioactiva eta- │E │ │ │ │ │
│ │lon de activitate │ │ │ │ │ │
│9.01.05.01 │- solide │ │ │ │ │ │
│9.01.05.01.1 │- de radiatii X sau │ │ - │ 856000│ │ │
│ │ gama │ │ │ │ │ │
│9.01.05.01.2 │- de radiatii beta, │ │ - │ 856000│ │ │
│ │ punctiforme │ │ │ │ │ │
│9.01.05.01.3 │- de radiatii beta, │ │ - │1391000│ │ │
│ │ de suprafata │ │ │ │ │ │
│9.01.05.01.4 │- de radiatii alfa │ │ - │ 856000│ │ │
│9.01.05.01.5 │- de neutroni │ │ - │4526000│ │ │
│9.01.05.02 │- soluţii │ │ │ 856000│ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9.01.06 │Contaminometru de ra- │L124│ │ │ │ │
│ │diatii alfa, beta, gama│ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare radio-│ │1368000│2052000│ │ │
│ │ nuclid şi sonda │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9.08 DOZA ABSORBITĂ │ │ │ │ │ │
│ │ (Gy) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│9.08.01 │Dozimetru pentru doza │L125│ │ │ │ │
│ │absorbitã radiatii gama│ │ │ │ │ │
│ │/X │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare bloc │ │1144000│1358000│ │ │
│ │ de detectie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9.08.02 │Dozimetru pentru radia-│L127│ │ │ │ │
│ │tii beta │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare bloc │ │1144000│1358000│ │ │
│ │ de detectie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9.09 ECHIVALENT DE │ │ │ │ │ │
│ │ DOZA (Sv) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│9.09.01 │Dozimetru pentru echi- │L126│ │ │ │ │
│ │valent de doza radiatii│ │ │ │ │ │
│ │gama/X │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare bloc │ │1144000│1358000│ │ │
│ │ de detectie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9.09.03 │Sistem dozimetric ter- │L128│1796000│2355000│ │ │
│ │moluminiscent pentru │ │ │ │ │ │
│ │radiatii beta/gama/X │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9.10 DEBIT DE DOZA │ │ │ │ │ │
│ │ ABSORBITĂ (Gy/s) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│9.10.01 │Debitmetru pentru doza │L129│ │ │ │ │
│ │absorbitã radiatii gama│ │ │ │ │ │
│ │/X │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare bloc │ │ 890000│1044000│ │ │
│ │ de detectie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9.10.03 │Sursa radioactiva emi- │E │ - │1180000│ │ │
│ │tatoare de radiatii │ │ │ │ │ │
│ │gama şi X pentru debit │ │ │ │ │ │
│ │de doza absorbitã la 1m│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9.11 DEBIT DE ECHIVA- │ │ │ │ │ │
│ │ LENT DE DOZA (Sv/s) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│9.11.01 │Debitmetru pentru echi-│L130│ │ │ │ │
│ │valent de doza absorbi-│ │ │ │ │ │
│ │ta radiatii gama/X │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare bloc │ │ 890000│1044000│ │ │
│ │ de detectie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9.11.02 │Debitmetru pentru ra- │L131│ │ │ │ │
│ │diatii beta │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare bloc │ │ 890000│1358000│ │ │
│ │ de detectie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9.11.03 │Sursa radioactiva emi- │E │ - │1180000│ │ │
│ │tatoare de radiatii │ │ │ │ │ │
│ │gama şi X pentru debit │ │ │ │ │ │
│ │de echivalent de doza │ │ │ │ │ │
│ │absorbitã la 1m │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9.13 DEBIT DE KERMA │ │ │ │ │ │
│ │ (Gy/s) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│9.13.03 │Surse radioactive emi- │E │ - │1180000│ │ │
│ │tatoare de radiatii │ │ │ │ │ │
│ │gama şi X pentru debit │ │ │ │ │ │
│ │de kerma la 1 m │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9.14 ENERGIE DE │ │ │ │ │ │
│ │ RADIAŢIE (J) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│9.14.01 │Generator de radiatii │E │ - │1786000│ │ │
│ │X, etalon de energie a │ │ │ │ │ │
│ │radiatiilor X filtrate │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9.15 EXPUNERE (C/kg) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│9.15.01 │Expozimetru pentru ra- │L132│ │ │ │ │
│ │diatii gama/X │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare bloc │ │1144000│1358000│ │ │
│ │ de detectie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9.16 DEBIT DE │ │ │ │ │ │
│ │ EXPUNERE (C/kg.s) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│9.16.02 │Surse radioactive emi- │E │ - │1180000│ │ │
│ │tatoare de radiatii │ │ │ │ │ │
│ │gama şi X pentru debit │ │ │ │ │ │
│ │de expunere la 1 m │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9.17 ALTE MARIMI │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│9.17.01 │Avertizor de debit de │L133│ │ │ │ │
│ │expunere sau debit de │ │ │ │ │ │
│ │doza absorbitã pentru │ │ │ │ │ │
│ │radiatii X/gama/beta │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare bloc │ │ 110000│ 285000│ │ │
│ │ de detectie şi fieca-│ │ │ │ │ │
│ │ re prag verificat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9.17.02 │Avertizor de expunere │L134│ │ │ │ │
│ │sau de doza absorbitã │ │ │ │ │ │
│ │pentru radiatii X/gama/│ │ │ │ │ │
│ │beta │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare bloc │ │ 261000│ 434000│ │ │
│ │ de detectie │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare prag │ │ 110000│ 285000│ │ │
│ │ verificat │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│9.17.03 │Stilodozimetru: │L135│ │ │ │ │
│9.17.03.1 │- cu citire directa, cu│ │ 50000│ - │ │ │
│ │ aparat de încãrcare │ │ │ │ │ │
│ │- cu citire indirecta, │ │ 110000│ - │ │ │
│ │ cu aparat de incarca-│ │ │ │ │ │
│ │ re-mãsurare │ │ │ │ │ │
│9.17.03.2 │- pentru fiecare şti- │ │ 50000│ - │ │ │
│ │ lodozimetru supli- │ │ │ │ │ │
│ │ mentar, utilizat cu │ │ │ │ │ │
│ │ acelaşi aparat de │ │ │ │ │ │
│ │ încãrcare-mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 10 MARIMI SPECIFICE │ │ │ │ │ │
│ │ METROLOGIEI │ │ │ │ │ │
│ │ MEDICALE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 10.10 DEBIT DE VOLUM │ │ │ │ │ │
│ │ (mc/s) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│10.10.01 │Aparat pentru mãsurarea│L136│ 800000│ - │ │ │
│ │fluxului sanguin cu │ │ │ │ │ │
│ │efect Doppler │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 10.11 VOLUM (l, l/min)│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│10.11.01 │Aparat pentru mãsurarea│L137│ 234900│ │ │ │
│ │volumului respirator │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 10.13 POTENŢIAL ELEC- │ │ │ │ │ │
│ │ TRIC,DIFERENŢA DE PO- │ │ │ │ │ │
│ │ TENTIAL, TENSIUNE │ │ │ │ │ │
│ │ ELECTRICA, FORTA ELEC-│ │ │ │ │ │
│ │ TROMOTOARE (V) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│10.13.01 │Electrocardiograf │L138│ │ │ │ │
│10.13.01.1 │- cu un canal │ │ 850000│ - │ │ │
│ │- pentru fiecare canal │ │ 25000│ - │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│10.13.01.2 │- cu un canal asistat │ │ 850000│ - │ │ │
│ │ de calculator │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare canal │ │ 25000│ - │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│10.13.02 │Electromiograf │L139│ 850000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│10.13.03 │Electroencefalograf: │L140│ │ │ │ │
│10.13.03.1 │- neasistat de calcula-│ │1000000│ - │ │ │
│ │ tor │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare canal │ │ 25000│ - │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
│10.13.03.2 │- asistat de calculator│ │1000000│ - │ │ │
│ │- pentru fiecare canal │ │ 25000│ - │ │ │
│ │ suplimentar │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│10.13.04 │Electrocardioscop │L138│ 600000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│10.13.05 │Aparat pentru mãsurarea│L146│ 850000│ - │ │ │
│ │parametrilor organismu-│ │ │ │ │ │
│ │lui uman, care conţine │ │ │ │ │ │
│ │blocurile ECG, puls- │ │ │ │ │ │
│ │metru sau cardiotaho- │ │ │ │ │ │
│ │metru │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare bloc │ │ 50000│ - │ │ │
│ │ suplimentar şi pentru│ │ │ │ │ │
│ │ fiecare interval de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│10.13.07 │Simulator pentru apara-│E │ │ │ │ │
│ │tura medicalã │ │ │ │ │ │
│10.13.07.1 │ECG - pentru cinci │ │ - │1700000│ │ │
│ │frecvente şi doua │ │ │ │ │ │
│ │valori de amplitudine │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare valoa-│ │ - │ 15000│ │ │
│ │ re suplimentarã de │ │ │ │ │ │
│ │ frecventa şi de │ │ │ │ │ │
│ │ amplitudine │ │ │ │ │ │
│10.13.07.2 │Multiparametru (Blocul │ │ - │2100000│ │ │
│ │ECG, Bloc temperatura │ │ │ │ │ │
│ │şi cardiotahometru) │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare bloc │ │ - │ 200000│ │ │
│ │ suplimentar şi pentru│ │ │ │ │ │
│ │ fiecare interval de │ │ │ │ │ │
│ │ mãsurare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 10.23 FRECVENTA CAR- │ │ │ │ │ │
│ │ DIACA (bãtãi/minut) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│10.23.01 │Cardiotahometru │L141│ 500000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│10.23.02 │Pulsmetru │L142│ 500000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 10.26 ENERGIE, FREC- │ │ │ │ │ │
│ │ VENTA CARDIACA, ECG │ │ │ │ │ │
│ │ (Ergo-Cardio-ECG) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│10.26.01 │Ergometru │L143│ 900000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│10.26.02 │Ergometru cu ECG │L143│1300000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│10.26.03 │Ergometru cu ECG asis- │L143│1300000│ - │ │ │
│ │tat de calculator │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 10.33 CANTITATE DE │ │ │ │ │ │
│ │ SUBSTANTA (mol) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│10.33.01 │Spectrofotometru cu │L86 │1010000│ - │ │ │
│ │absorbţie moleculara │ │ │ │ │ │
│ │pentru masurari │ │ │ │ │ │
│ │medicale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│10.33.02 │Fotocolorimetru medical│L87 │1010000│ - │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│10.33.03 │Fotometru cu flacara │L101│1010000│ - │ │ │
│ │pentru masurari medi- │ │ │ │ │ │
│ │cale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│10.33.04 │Analizor pentru masu- │L144│ │ │ │ │
│ │rari biochimice │ │ │ │ │ │
│ │- pentru fiecare pro- │ │ 915000│ - │ │ │
│ │ gram analitic │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│10.33.05 │MRC de concentraţie │E │ - │ 694000│ │ │
│ │pentru constituenti │ │ │ │ │ │
│ │biochimici │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┘NOTA:
*) la verificarea contoarelor de apa calda cu apa rece, se aplica tarifele pentru contoarele de apa rece.
**) pentru aceste sortimente (contoare statice de energie electrica), în cazul în care în componenta mijlocului de mãsurare este introdus un ceasornic programator, la tariful de verificare/etalonare se adauga şi tariful de verificare al ceasornicului.
TABELUL Nr. 2

TARIFELE
PENTRU
EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR
METROLOGICE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII
┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Tarife pentru activitãţi autorizate (mii lei) │
│ Etape ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ ale │Labora- │Fabrica-│ │ │ │ │ │
│ evaluãrii │tor de │re/con- │ │ │ Inchi- │ │ │
│ │metro- │stituire│ Import │Reparare│ riere │ Vânzare│ Montare│
│ │logie │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Predare mapa │ │ │ │ │ │ │ │
│de documente │ │ │ │ │ │ │ │
│informative +│ 200 │ 200 │ 200 │ 200 │ 200 │ 200 │ 200 │
│analiza pre- │ │ │ │ │ │ │ │
│liminara a │ │ │ │ │ │ │ │
│documentaţiei│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ Evaluarea │150/sub-│150/tip │150/tip │150/tip │150/tip │150/tip │150/tip │
│documentaţiei│ sorţi- │sau fa- │sau fa- │sau fa- │sau fa- │sau fa- │sau fa- │
│ │ ment │ milie │ milie │ milie │ milie │ milie │ milie │
├──────┬──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │●con- │ │ │ │ │ │ │ │
│Evalu-│ditii │ │ │ │ │ │ │ │
│ area │gene- │ 1.500 │ 1.500 │ 1.500 │ 1.300 │ 1.000 │ 1.000 │ 1.300 │
│ la │rale │ │ │ │ │ │ │ │
│fata ├──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│locu- │●con- │ 200/ │ 150/ │ 150/ │ 100/ │ 50/ │ 50/ │ 100/ │
│ lui │ditii │subsor- │tip sau │tip sau │tip sau │tip sau │tip sau │tip sau │
│ │speci-│timent │familie │familie │familie │familie │familie │familie │
│ │fice │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ Întocmirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ raportului │ 500 │ 500 │ 500 │ 500 │ 500 │ 500 │ 500 │
│ final │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Analiza modu-│ 20/ │ 20/ │ 20/ │ 20/ │ 20/ │ 20/ │ 20/ │
│lui de rezol-│ necon- │ necon- │ necon- │ necon- │ necon- │ necon- │ necon- │
│vare a necon-│ for- │ for- │ for- │ for- │ for- │ for- │ for- │
│formitatilor │ mitate │ mitate │ mitate │ mitate │ mitate │ mitate │ mitate │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ Eliberarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ autorizaţie │ 150 │ 150 │ 150 │ 75 │ 75 │ 75 │ 75 │
└─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘NOTA:
1. Subsortiment = mijloc de mãsurare prevãzut în LT cu tarif distinct de verificare/etalonare
2. Tip sau familie = tip sau familie de mijloc de mãsurare: definit ca atare, într-un "Certificat de aprobare de model"
3. Neconformitate = nesatisfacerea unei cerinţe stabilite pentru obţinerea unei autorizaţii, aviz sau atestat
TABELUL Nr. 3TARIFELE
STABILITE PENTRU
EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR PROFESIONALE
ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII VERIFICATORILOR METROLOGI┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Etape ale evaluãrii │ Tariful (mii lei) │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Examinarea cunoştinţelor teoretice de metrologie │ │
│ generalã şi legalã │ 75 │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Examinarea modului de aplicare a cunoştinţelor │ │
│ teoretice din domeniul metrologiei la efectuarea│ │
│ practica a verificãrii/etalonarii mijloacelor │ 50 / subsortiment │
│ de mãsurare pentru care se solicita autorizarea │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Eliberarea autorizaţiei │ 50 │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘NOTA:
1. Subsortiment = mijloc de mãsurare prevãzut în LT cu tarif distinct de verificare/etalonare
TABELUL Nr. 4
TARIFE
PENTRU OPERAŢII SPECIFICE
ACTIVITĂŢII B.R.M.L.┌────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Operaţiunea │ Tarif │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 1. │Supravegherea activitãţii desfãşurate de la-│ costul verificãrii metro-│
│ │boratoarele de metrologie autorizate, prin │ logice a mijloacelor de │
│ │testarea esantioanelor reprezentative din │ mãsurare supuse testarii │
│ │mijloacele de mãsurare etalonate/verificate │ │
│ │metrologic de laboratorul respectiv │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2. │Etalonarea/verificarea metrologica a mijloa-│ 75% din tariful prevãzut │
│ │celor de mãsurare în cadrul laboratoarelor │ în LT în vigoare │
│ │autorizate ale agenţilor economici de cãtre │ │
│ │personalul împuternicit al BRML │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 3. │Asistenta tehnica (reglaje, ajustari supli- │ │
│ │mentare fata de cele prevãzute în normele │ 100.000 lei/ora │
│ │metrologice s.a) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 4. │Expertize metrologice prin: │ │
│ │ - examinare vizuala │ - 30% din tariful preva- │
│ │ │ zut în LT în vigoare │
│ │ │ pentru verificarea │
│ │ │ metrologica │
│ │ - verificare metrologica │ - tariful prevãzut în LT │
│ │ │ în vigoare pentru veri- │
│ │ │ ficarea metrologica │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 5. │Recunoaşterea încercãrilor/etalonarilor/ │ │
│ │verificãrilor prin: │ │
│ │ - evaluarea capabilitãţii laboratorului │ Deviz │
│ │emitent al documentelor ce certifica etalo- │ │
│ │narea/verificarea │ │
│ │ - eliberarea buletinului de verificare │ - 50% din Tariful de │
│ │metrologica şi aplicarea marcii metrologice │ etalonare/verificare │
│ │în baza unui document aprobat prin Ordin al │ prevãzut în LT în │
│ │Directorului General al BRML │ vigoare │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 6. │Analiza proiectelor de acte normative şi/sau│ │
│ │documentelor tehnice privind masurarile, │ Deviz │
│ │mijloacele de mãsurare şi avizarea acestora │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 7. │Emiterea de duplicate dupã documentele ori- │ │
│ │ginale emise de BRML, cu certificarea con- │ │
│ │formitatii acestora pentru: │ │
│ │ - Aprobãri de model, Autorizaţii, Avize │ 50.000/pagina │
│ │ - Certificate de etalonare, Buletine de │ 10.000/pagina │
│ │verificare, Norme de Metrologie Legalã, │ │
│ │Norme Tehnice de Metrologie şi alte regle- │ │
│ │mentari metrologice │ │
└────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

TABELUL Nr. 5
TARIFELE STABILITE PENTRU
EXPERTIZAREA LABORATOARELOR DE METROLOGIE
ÎN VEDEREA ATESTARII┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Etape ale evaluãrii │ Tariful (mii lei) │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Predare mapa de documente informative + │ │
│ analiza preliminarã a documentaţiei │ 150 │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Evaluarea documentaţiei │ 100 / subsortiment │
├──────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Evaluarea la fata │ ● Condiţii generale │ 1.000 │
│ locului ├──────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ ● Condiţii specifice │ 400 / subsortiment │
├──────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Întocmirea raportului final │ 200 │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Analiza modului │ │
│ de eliminare a deficienţelor neconformitatilor │ 20/neconformitate │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Eliberarea atestatului │ 100 │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘NOTA:
1. Subsortiment = mijloc de mãsurare prevãzut cu tarif distinct de verificare în "Nomenclatorul mijloacelor de mãsurare" valabil la data atestarii.
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016