Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 289 din 14 mai 2004  pentru aprobarea Ghidului de proceduri privind masuri pentru acordarea de stimulente financiare prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurarii sectorului minier    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 289 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ghidului de proceduri privind masuri pentru acordarea de stimulente financiare prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurarii sectorului minier

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 18 mai 2004

    Avand in vedere prevederile art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.005/2000 privind masuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurarii sectorului minier, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea Ministerului Economiei si Comertului,

    ministrul de stat, ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Ghidul de proceduri privind masuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurarii sectorului minier, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Resursele financiare in valoare de un milion dolari S.U.A. sunt asigurate prin Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, in valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 168/2000, cu modificarile ulterioare, pe toata durata proiectului.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.

                         p. Ministrul de stat,
                  ministrul economiei si comertului,
                            Iulian Iancu,
                           secretar de stat

    Bucuresti, 14 mai 2004.
    Nr. 289.


    ANEXA

                               GHID DE PROCEDURI
                 privind masuri pentru acordarea de stimulente
     financiare, prin Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea
                Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere,
                antreprenorilor locali, in vederea angajarii si
      instruirii persoanelor fara loc de munca din zonele miniere cu grave
dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurarii sectorului minier

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezentul ghid de proceduri este elaborat potrivit partii B3 din anexa nr. 2 la Acordul de imprumut (Proiectul de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare - imprumut nr. 4509-RO si prevede un ansamblu de reguli pentru stabilirea: obiectivelor acordarii stimulentelor financiare; conditiilor de eligibilitate a antreprenorilor locali si a persoanelor fara loc de munca care urmeaza sa fie angajate si instruite de antreprenori locali; incheierii contractului dintre Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere si antreprenor; platii stimulentelor financiare; mecanismului de monitorizare, control, raportare si evaluare a efectelor determinate de acordarea stimulentelor financiare.
    ART. 2
    In sensul prevederilor prezentului ghid de proceduri, antreprenorii locali sunt angajatorii societati comerciale legal constituite, cu capital majoritar privat, si asociatii familiale autorizate potrivit legii, care desfasoara activitati economice in localitatile din zonele miniere prevazute in anexa nr. 1.
    ART. 3
    Perioada de acordare a stimulentelor financiare este de 12 luni de la data incheierii ultimului contract dintre Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere si angajator, prin care se epuizeaza fondul, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2005.
    ART. 4
    Definitiile unor termeni utilizati in cuprinsul ghidului de proceduri sunt prevazute in anexa nr. 2.

    CAP. 2
    Proceduri de acordare a stimulentelor financiare

    ART. 5
    (1) Stimulentele financiare se acorda pe baza unui program de derulare care se elaboreaza de catre Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, denumita in continuare AND, si se supune spre aprobare Comitetului de Coordonare a Implementarii Proiectului de inchidere a minelor si atenuare a impactului social, denumit in continuare CCIP, constituit potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 418/1999.
    (2) Zona de operare a programului cuprinde localitatile din zonele miniere prevazute in anexa nr. 1 la ghidul de proceduri.
    ART. 6
    AND va face publica lunar lista cuprinzand informatii privind solicitantii eligibili de stimulente financiare cu care au fost incheiate contracte si numarul de posturi ocupate cu persoane fara loc de munca, prin publicarea intr-un cotidian local.
    ART. 7
    (1) Pentru a beneficia de stimulente financiare solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:
    a) sa fie societati comerciale legal constituite, cu capital majoritar privat, sau asociatii familiale autorizate potrivit legii;
    b) sa desfasoare activitate economica in zona de operare;
    c) sa nu se afle in stare de faliment, lichidare sau incetare de plati ori intr-o procedura legala ce poate determina un asemenea efect;
    d) sa nu inregistreze datorii la plata obligatiilor salariale pentru angajatii cu contract individual de munca;
    e) sa nu inregistreze datorii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, Fondul pentru plata ajutorului de somaj si Fondul asigurarilor sociale de sanatate;
    f) sa nu fi fost parte intr-un contract anterior finantat de organisme si banci internationale, care a incetat din cauza nerespectarii de catre solicitantul de stimulente financiare a termenelor si conditiilor contractuale;
    g) sa prezinte o recomandare din partea consortiului local privind comportamentul civic al solicitantului;
    h) sa prezinte oferta publica de locuri de munca vacante, potrivit anexei nr. 11A la contractul-cadru, cuprinzand numarul de posturi solicitat, criteriile de selectie, salariile nete si instruirea oferita, care sa fie transmisa la sediul agentiei pentru ocupare si formare profesionala judetene si colectivului zonal;
    (2) Antreprenorii care incheie un nou contract in timpul derularii unui contract existent sau care au depus documentatie pentru acordarea de stimulente financiare care nu a putut fi onorata datorita epuizarii fondurilor alocate programului, vor depune o documentatie simplificata, conform anexei nr. 5 la prezentul Ghid de proceduri.
    ART. 8
    Angajatorii pot beneficia de stimulente financiare pentru angajarea si instruirea persoanelor fara loc de munca, selectate pe baza urmatoarelor criterii de eligibilitate:
    a) sa nu fie beneficiare de pensie pentru limita de varsta ori pentru invaliditate gradul I sau II;
    b) sa nu fi incetat activitatea prin desfacerea contractului individual de munca de catre un angajator din cauze imputabile angajatului, in cadrul programului de stimulente financiare;
    c) sa accepte instruirea profesionala corespunzatoare postului oferit de angajator;
    d) sa fie inregistrati la colectivul zonal si la sediul agentiei pentru ocupare si formare profesionala judetene, pentru solicitarea unui loc de munca;
    e) sa se prezinte la data, ora si locul stabilite de angajator in solicitarea publica de angajare, in vederea selectarii si angajarii
    f) sa nu fi fost angajat si instruit anterior in conditiile prezentului ghid de proceduri.
    ART. 9
    (1) Pentru a beneficia de stimulente financiare solicitantul trebuie sa adreseze o cerere colectivului zonal cel mai apropiat de localitatea in care isi desfasoara sau urmeaza sa isi desfasoare activitatea, din zona de operare, dupa cum urmeaza:
    a) cererea va fi intocmita pe baza formularului-tip prevazut in anexa nr. 3 si va fi insotita de documentele care certifica conditiile de eligibilitate prevazute in anexa nr. 4;
    b) cererea se va depune in plic la sediul colectivului zonal al AND, la adresa indicata in anexa nr. 7, in fiecare zi lucratoare a saptamanii intre orele 8,30-14,00, de solicitant sau de persoana desemnata de acesta.
    (2) Cererea va fi inregistrata in registrul instituit in acest scop de catre o persoana imputernicita prin decizie a directorului general al AND pentru aceasta activitate. Registrul va cuprinde: numarul de inregistrare; data; ora si minutul; numarul de pagini; numele solicitantului; numele si semnatura persoanei care preda documentatia; numele si semnatura persoanei care primeste documentatia.
    (3) La inregistrarea cererii persoana responsabila cu aceasta activitate din cadrul colectivului zonal va elibera solicitantului sau persoanei desemnate de acesta o adeverinta intocmita in baza formularului-tip din anexa nr. 8, pastrand o copie cu semnatura solicitantului.
    (4) Persoana responsabila din cadrul colectivului zonal va transmite colectivului central al AND prin intermediul unui serviciu de curierat rapid, in termen de o zi lucratoare de la data inregistrarii, cererea, insotita de documentele depuse de solicitant, conform prevederilor prezentului ghid de proceduri.
    (5) Cererile transmise colectivului central de colectivele zonale ale AND vor fi inregistrate de catre un expert al AND desemnat prin decizie a directorului general, in conformitate cu principiul programului "Primul venit-Primul servit", in ordinea datei, orei si minutului la care au fost inregistrate la colectivele zonale, care va analiza cererea, in vederea constatarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate.
    (6) Autoritatile care certifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate a solicitantilor de stimulente financiare, potrivit anexei nr. 4, au obligatia de a raspunde solicitantilor in termen de 2 zile lucratoare de la data inregistrarii cererilor acestora.
    (7) Pentru cererea solicitantului care a indeplinit toate conditiile de eligibilitate expertul va intocmi referatul de aprobare, astfel cum este prevazut in anexa nr. 9, avizat pentru certificarea disponibilitatilor din fond de serviciul economic al AND si de responsabilul de program de la UIP-AND, si il va inainta spre aprobare directorului general al AND.
    (8) In termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii cererilor insotite de documentele prevazute in anexa nr. 4 expertul desemnat va transmite solicitantului rezultatul analizei incadrarii in conditiile de eligibilitate, iar in cazul aprobarii cererii, invitatia in vederea incheierii contractului pentru acordarea de stimulente financiare, prevazuta in anexa nr. 10.
    (9) Solicitantii de stimulente financiare invitati pentru incheierea contractului se vor prezenta la sediul colectivului zonal sau central al AND la data prevazuta in invitatie.
    ART. 10
    Contractul-cadru pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca, care se incheie intre AND si angajator, este prevazut in anexa nr. 11.
    ART. 11
    La solicitarea de stimulente financiare angajatorul va avea in vedere urmatoarele:
    a) valoarea stimulentului financiar ce revine pentru fiecare loc de munca ocupat in conformitate cu prevederile prezentului ghid de proceduri sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de maximum 960 dolari S.U.A./an/post, pentru un program de lucru de 40 de ore/saptamana;
    b) valoarea sumei reprezentand stimulentul financiar corespunzator fiecarui loc de munca, pana la limita prevazuta la lit. a), va fi stabilita prin contractul incheiat intre AND si angajator;
    c) stimulentul financiar se acorda lunar sau la perioade mai mari, daca partile au convenit aceasta prin contract, proportional cu timpul efectiv lucrat de angajat;
    d) suma ce revine ca salariu net lunar angajatului pentru timpul efectiv lucrat nu poate fi mai mica decat valoarea in lei a stimulentului financiar lunar, calculat la cursul de schimb valutar al dolarului S.U.A. comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua anterioara efectuarii platii;
    e) pentru perioada in care angajatul se afla in concediu de odihna sau pentru primele 10 zile ale concediului medical nu se acorda stimulente financiare;
    ART. 12
    Pentru plata stimulentelor financiare la care sunt indreptatiti prin contract angajatorii vor prezenta la colectivul zonal la care au depus solicitarea de stimulente financiare formularul prevazut in anexa nr. 11B la contractul cadru, insotit de urmatoarele documente, in original, semnate de reprezentantul imputernicit al angajatorului:
    a) fisa de pontaj cu timpul efectiv lucrat in fiecare luna aferenta locurilor de munca ocupate in cadrul programului de stimulente financiare;
    b) statele de plata privind drepturile salariale aferente locurilor de munca ocupate in cadrul programului de stimulente financiare;
    c) documente care certifica achitarea obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, Fondul pentru plata ajutorului de somaj, Fondul asigurarilor sociale de sanatate, aferente locurilor de munca ocupate in cadrul programului de stimulente financiare.
    ART. 13
    AND va efectua plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data verificarii si acceptarii documentelor care atesta plata drepturilor salariale de catre angajator.
    ART. 14
    Platile vor fi efectuate in lei (echivalent al stimulentului financiar exprimat in dolari S.U.A.), la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua anterioara eliberarii sumelor.
    ART. 15
    Sumele reprezentand diferentele de curs valutar se vor regulariza la platile din luna urmatoare.
    ART. 16
    Efectuarea platilor corespunzatoare numarului de locuri de munca pentru care nu se respecta prevederile contractuale va inceta, iar orice sume deja platite impreuna cu dobanda, calculata la rata medie a dobanzii pe piata interbancara pentru depozitele plasate (BUBOR), comunicata de Banca Nationala a Romaniei, aferenta perioadei de neandeplinire a obligatiilor, vor fi restituite AND de catre angajator in urmatoarele cazuri:
    a) angajatorul a dispus incetarea contractului individual de munca din cauze neimputabile angajatului;
    b) ne indeplinirea in termen de 30 de zile de la notificare a uneia dintre obligatiile ce revin angajatorului in baza contractului-cadru cuprins in anexa nr. 11, constatata de persoanele desemnate sa monitorizeze derularea contractului, prin decizia directorului general al AND, si de care angajatorul a luat cunostinta in scris.
    ART. 17
    Constatarea situatiilor prevazute la art. 16 de catre persoane din cadrul AND desemnate prin decizie a directorului general se notifica angajatorului in termen de 5 zile lucratoare, pentru luarea masurilor corespunzatoare.
    ART. 18
    In termen de 60 de zile de la notificarea angajatorului, in cazul in care acesta nu a luat masurile corespunzatoare, AND va retine din suma stimulentelor financiare ce i se cuvin angajatorului pentru lunile imediat urmatoare datei la care a fost facuta constatarea contravaloarea sumelor platite, la care se adauga dobanda, calculata la nivelul ratei medii a dobanzii de pe piata interbancara, comunicata de Banca Nationala a Romaniei, aferenta perioadei de neindeplinire a obligatiilor contractuale.
    ART. 19
    In cazul in care angajatorul a incasat necuvenit stimulente financiare de la AND, iar eventualele litigii ce decurg din neindeplinirea obligatiilor contractuale nu au fost solutionate pe cale amiabila, litigiile vor fi deduse spre judecata instantelor competente, potrivit legii.

    CAP. 3
    Finantarea cheltuielilor de operationalizare a procedurilor pentru acordarea de stimulente financiare

    ART. 20
    AND va suporta din fonduri reprezentand contributia Romaniei la realizarea proiectului, prevazute in bugetul propriu al acesteia, conform art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, in valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice, la propunerea responsabililor de program din cadrul UIP-AND si AND, numiti prin decizie a directorului general al AND, dispuse de directorul general al AND, urmatoarele cheltuieli:
    a) curierat pentru transmiterea documentelor prevazute de prezentul ghid de proceduri;
    b) comisioane si speze bancare;
    c) comunicare (telefonie, fax, posta electronica, internet) in scopul indeplinirii procedurilor;

    CAP. 4
    Monitorizarea, controlul, raportarea si evaluarea efectelor acordarii de stimulente financiare

    ART. 21
    Programul de monitorizare elaborat de AND va asigura verificarea trimestriala a fiecarui angajator de catre reprezentanti desemnati prin decizie a directorului general al AND, numiti in continuare responsabili.
    ART. 22
    (1) Operatiunile desfasurate in cadrul contractelor pentru acordarea de stimulente financiare, incheiate intre AND si angajatori, vor face obiectul monitorizarii, controlului, raportarii, evaluarii si al vizitelor periodice efectuate de catre responsabili.
    (2) Angajatorii sunt obligati sa puna la dispozitie responsabililor pentru verificare: fisele de pontaj; statele de plata; documentele de plata a obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, Fondul pentru plata ajutorului de somaj si Fondul asigurarilor sociale de sanatate; carnetele de munca; documentele privind respectarea graficului de instruire; calitatea instruirii; raportarile trimestriale si bilantul anual; documentele privind respectarea clauzelor prevazute in contract.
    ART. 23
    Responsabilii din cadrul colectivelor zonale vor transmite lunar rapoarte de monitorizare a implementarii programului de stimulente financiare, precum si de evaluare a efectelor acestuia, insotite de propuneri de imbunatatire a ghidului de proceduri, conform anexei nr. 12.
    ART. 24
    Responsabilii care constata neindeplinirea de catre angajator a uneia dintre obligatiile contractuale vor notifica constatarile efectuate in termen de 5 zile lucratoare si le vor transmite responsabilului de program de la AND.
    ART. 25
    La cererea scrisa a uneia dintre persoanele angajate in cadrul programului de acordare a stimulentelor financiare responsabilii, mandatati de directorul general al AND, vor putea efectua vizite la sediul angajatorilor, avand obligatia de a depune in termen de 5 zile rapoarte privind modul in care si-au indeplinit mandatul. Raportul se transmite atat angajatului, cat si angajatorului.
    ART. 26
    Dupa incetarea contractului angajatorul va pastra documentele de justificare a cheltuielilor efectuate in executarea contractului, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    ART. 27
    Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezentul ghid de proceduri.


    ANEXA 1
    ───────
la ghidul de proceduri
────────────────────────

         LISTA LOCALITATILOR DIN ZONELE MINIERE IN CARE POT FI ACORDATE
               ANGAJATORILOR STIMULENTE FINANCIARE NERAMBURSABILE


+----------+--------------+-----------+------------+------------+------------+--------------+-----------+--------------+---------+
| JUDET | ALBA | ARGES | BACAU | BIHOR | BISTRITA - |CARAS SEVERIN | CLUJ | COVASNA |DAMBOVITA|
| | | | | | NASAUD | | | | |
+----------+--------------+-----------+------------+------------+------------+--------------+-----------+--------------+---------+
| Colectiv | | | | | | Anina/ | | | |
| zonal | Alba | Ploiesti | Comanesti | Voivozi | Rodna | Moldova Noua | Rodna | Ploiesti |Ploiesti |
| ANDIPRZM | | | | | | | | | |
+----------+--------------+-----------+------------+------------+------------+--------------+-----------+--------------+---------+
| Total | | | | | | | | | |
|localitati| 12 | 7 | 4 | 10 | 10 | 21 | 5 | 2 | 2 |
| miniere | | | | | | | | | |
+----------+--------------+-----------+------------+------------+------------+--------------+-----------+--------------+---------+
|Localitati|Zona miniera |Aninoasa |Asau |Zona miniera| Zona |Bigar |Aghiresu |Valea Crisului|Sotinga |
|miniere |defavorizata +-----------+------------+defavorizata| miniera +--------------+-----------+--------------+---------+
| |"Apuseni" |Berevoiesti|Brusturoasa | Stei-Nucet |defavorizata|Cozla |Iara |Zona miniera |Tatarani |
| |conform H.G. +-----------+Palanca |conform H.G.| Rodna, +--------------+-----------+defavorizata +---------+
| |nr. 813/1999 |Boteni |Dofteana |nr. 194/1999|conform H.G.|Jitin |Ticu |Baraolt | |
| |Alba Iulia | |Zona miniera|Zona miniera|nr. 640/1999+--------------+-----------+conform H.G. | |
| |Aiud +-----------+defavorizata|defavorizata| Lesu |Liubcova |Baisoara |nr. 209/1999. | |
| |Albac |Campulung |Comanesti | Borod- |Magura Ilvei+--------------+-----------+ | |
| |Arieseni |Muscel |conform H.G.| Suncuius- | Ilva Mare |Zona miniera |Capusu Mare| | |
| |Avram Iancu +-----------+nr. 207/1999| Dobresti- | Nasaud |defavorizata +-----------+ | |
| |Campeni |Godeni | | Vadu | |Rusca Montana,| | | |
| |Garda de Sus +-----------+ | Crisului, | |conform HG | | | |
| |Horea |Poenari de | | cfm. H.G. | |nr. 197/1999. | | | |
| |Ighiu |Muscel | |nr. 195/1999| |Zona miniera | | | |
| |Intregalde +-----------+ |Zona miniera| |defavorizata | | | |
| |Livezile Metes|Schitu | |defavorizata| |Bocsa | | | |
| |Ocna Mures |Golesti | | Popesti | |conform H.G. | | | |
| |Ocolis +-----------+ |Derna-Alesd,| |nr. 198/1999 | | | |
| |Poiana Vadului| | | cfm. H.G. | |Zona miniera | | | |
| |Ponor | | |nr. 196/1999| |defavorizata | | | |
| |Posaga | | | Rosia | |Moldova Noua- | | | |
| |Ramet | | | Bratca | |Anina, | | | |
| |Scarisoara | | | Pomezeu | |conform H.G. | | | |
| |Santimbru | | | Astileu | |nr. 199/1999 | | | |
| |Unirea | | | Tauteu | |Garnic | | | |
| |Vadu Motilor | | | Campani | |Pojejena | | | |
| |Vidra | | | Brusturi | |Socol | | | |
| | | | | Suplacu de | |Dalboset | | | |
| | | | | Barcau | |Doclin | | | |
| | | | | | |Eftimie Murgu | | | |
| | | | | | |Iablanita | | | |
| | | | | | |Lapusnicu Mare| | | |
| | | | | | |Racasdia | | | |
| | | | | | |Sopotu Nou | | | |
+----------+--------------+-----------+------------+------------+------------+--------------+-----------+--------------+---------+

+-------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+---------+--------------+------------+-----------+
| GORJ | HARGHITA | HUNEDOARA | MARAMURES | MEHEDINTI | PRAHOVA | SALAJ |SATU MARE| SUCEAVA | TULCEA | VALCEA |
+-------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+---------+--------------+------------+-----------+
| Targu-Jiu | Balan | Deva-Brad/ | Baia Mare/ | Targu-Jiu | Ploiesti | Voivozi |Baia Mare|Gura Humorului| Deva-Brad | Targu-Jiu |
| | | Petrosani | Borsa | | | | | | | |
+-------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+---------+--------------+------------+-----------+
| 20 | 1 | 26 | 9 | 11 | 4 | 8 | 2 | 18 | 1 | 15 |
+-------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+---------+--------------+------------+-----------+
|Targu Jiu |Zona miniera| |Zona miniera| |Urlati |Maeriste |Turt |Dragoiesti |Baia |Alunu |
|Pades |defavorizata| |defavorizata|Baia de Arama|Zona miniera|Bocsa |Supur |Paltinoasa |Zona miniera|Ramnicu |
|Tismana |Balan, | |Baia Mare, |Floresti |defavorizata|Nusfalau | |Valea Moldovei|defavorizata|Valcea |
|Pestisani |conform H.G.| |conform H.G.|Baia |Filipesti, |Samsud | |Vama |Altan-Tepe, |Voineasa |
|Dragutesti |nr. 993/1998|Deva |nr. 203/1999|Baia Noua |conform H.G.|Zona miniera | |Manastirea |conform H.G.|Babeni |
|Borascu |Sandominic | |Zona miniera|Corcova |nr. 205/1999|defavorizata | |Humorului |nr. 210/1999|Dragasani |
|Bolbosi | | |defavorizata|Cazanesti |Zona miniera|Ip conform H.G| |Izvoarele | |Balcesti |
|Slivilesti | | |Borsa-Viseu,| |defavorizata|nr. 200/1999. | |Sucevei | |Malaia |
|Vagiulesti | +------------+conform H.G.+-------------+Ceptura |Zona miniera | |Sadova | +-----------+
|Turceni | |Ghelari |nr. 204/1999|Husnicioara |conform H.G.|defavorizata | |Moldova | |Berbesti |
|Ionesti | +------------+Sighetu +-------------+nr. 206/1999|Hida-Surduc | |Sulita | +-----------+
|Ciuperceni | |Teliucu |Marmatiei |Simian | |-Jibou-Balan, | |Dorna | |Cernisoara |
|Godinesti | |Inferior |Sein | | |conform H.G. | |Candrenilor | +-----------+
|Alimpesti | +------------+Targu Lapus +-------------+ |nr. 201/1999 | |Zona miniera | |Copaceni |
|Prigoria | |Hunedoara |Budesti |Grozesti | |Zona miniera | |defavorizata | +-----------+
|Bengesti- | +------------+Cernesti +-------------+ |defavorizata | |Bucovina, | |Otesani |
|Ciocadia | |Calan |Copalnic |Sovama | |Sarmasag- | |conform H.G. | +-----------+
|Sacelu | +------------+Manastur +-------------+ |Chiejd-Bobota,| |nr. 208/1999 | |Horezu |
|Crasna | |Rachitova |Cupseni |Dubova | |conform H.G. | | | +-----------+
|Musetesti | |Unirea |Dumbravita +-------------+ |nr. 202/1999. | | | |Costesti |
|Saulesti | |Zona miniera|Farcasa |Isverna | | | | | +-----------+
|Zona miniera | |defavorizata|Grosi +-------------+ | | | | |Ocnele Mari|
|defavorizata | |Brad |Lapus |Ponoarele | | | | | +-----------+
|Albeni, | |conform H.G.|Ocna Sugatag+-------------+ | | | | |Brezoi |
|conform. H.G.| |nr. 991/1998|Recea |Obarsia- | | | | | +-----------+
|nr. 191/1999 | |Zona miniera|Sacalaseni |Closani | | | | | |Popesti |
|Zona miniera | |defavorizata|Suciu de Sus+-------------+ | | | | +-----------+
|defavorizata | |Valea Jiului|Moisei |Brosteni | | | | | |Sinesti |
|Schela, | |conform H.G.|Salistea de +-------------+ | | | | +-----------+
|conform. H.G.| |nr. 992/1998|Sus |Drobeta | | | | | |Rosiile |
|nr. 192/1999 | | |Sacel |Turnu-Severin| | | | | +-----------+
|Zona miniera | | |Viseu de Jos+-------------+ | | | | |Lapusata |
|defavorizata | | |Repedea | | | | | | +-----------+
|Motru- | | |Poienile de | | | | | | |Stroiesti |
|Rovinari, | | |sub Munte | | | | | | +-----------+
|conform | | |Rozablea | | | | | | |Mateesti |
|H.G. 199, | | | | | | | | | +-----------+
|nr. 193/1999.| | | | | | | | | | |
+-------------+------------+------------+------------+-------------+------------+--------------+---------+--------------+------------+-----------+    ANEXA 2
    la ghidul de proceduri

    DEFINITII
    In sensul ghidului de proceduri, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) UIP-AND - Unitatea de implementare a Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, infiintata in cadrul AND;
    b) consortii locale - structuri asociative neguvernamentale cu personalitate juridica, infiintate potrivit legii, prin initiativa locala, formate din persoane si organizatii ale comunitatii locale, interesate in reabilitarea economica a zonelor miniere;
    c) stimulent financiar - suma nerambursabila cu valoarea nominala maxima de 960 dolari S.U.A., acordata in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara eliberarii acesteia, care se plateste de AND angajatorului pentru fiecare persoana fara loc de munca;
    d) programul de derulare - ansamblul actiunilor privind derularea pe perioada unui an bugetar a procedurilor pentru acordarea de stimulente financiare;
    e) persoane fara loc de munca - someri, persoane in cautarea unui loc de munca inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, cu domiciliul in una din localitatile aflate in aria de operare a ghidului de proceduri;
    f) angajati - persoane fara loc de munca incadrate cu contract individual de munca sau avand calitatea de angajat propriu si pregatite de angajatori, in conformitate cu prevederile ghidului de proceduri;
    g) posturi vacante - locuri de munca nou create sau devenite libere ca urmare a fluctuatiei personalului, inclusiv prin demisie, deces sau pensionare, anuntate de angajatori prin solicitarea publica de angajare;
    h) posturi ocupate - posturi in care au fost angajate cu contract individual de munca persoane fara loc de munca sau membrii asociatiilor familiale-angajat propriu, asigurati in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conformitate cu prevederile ghidului de proceduri;
    i) solicitant - societate comerciala legal constituita, cu capital majoritar privat, sau asociatie familiala autorizata potrivit legii, care desfasoara activitati economice in zona de operare precizata in ghidul de proceduri, si care isi asuma obligatia angajarii si instruirii, pentru o perioada de minimum 12 de luni a persoanelor fara loc de munca, cu conditia acordarii de catre AND de stimulente financiare pentru fiecare post ocupat;
    j) angajator - solicitantul caruia, in baza contractului incheiat cu AND, ii revine obligatia angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca;
    k) fondul - resurse financiare publice, destinate, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/2000, acordarii de catre AND de stimulente financiare angajatorilor;
    1) conditii de eligibilitate - conditii prevazute in ghidul de proceduri, pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul de stimulente financiare pentru a fi parte intr-un contract cu AND;
    m) colectiv zonal - filiala fara personalitate juridica din cadrul AND, care isi desfasoara activitatea in zona de operare precizata in ghidul de proceduri;
    n) proiect - Proiectul de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, finantat prin Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2000;
    o) program - parte a componentei de Proiect "Atenuarea impactului social" pentru asigurarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca de catre angajatori;
    p) contract-cadru - contractul pentru angajarea si instruirea persoanelor fara loc de munca, cu acordarea de stimulente financiare angajatorului, incheiat de AND cu acesta.


    ANEXA 3
    la ghidul de proceduri

                               FORMULAR DE CERERE

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1 │ Numele Solicitantului: │
 │ │ Denumirea completa (inclusiv tip) si prescurtare │
 │ ├──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
 │ │ Cod Fiscal: │ - Nr. si data inreg. in Registrul Comertului│
 │ │ │ - Autorizatie de functionare; │
 └───────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 2 │ Adresa oficiala: │
 │ │ (inclusiv strada, localitatea, judetul) │
 │ ├──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤
 │ │ Telefon: │ Fax: │ E-mail: │
 │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┤
 │ │ Adresa, telefon, fax si E-mail pentru corespondenta si contacte: │
 │ │ │
 │ ├────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
 │ │ Administrator/reprezentant │ Persoana de Contact: │
 │ │ legal al asociatiei familiale │ │
 │ │ autorizate: │ │
 └───────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

 ┌───────┬───────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────┐
 │ 3 │ Data infiintarii │ 4 │ Data privatizarii (daca e cazul)│
 │ │ │ │ │
 ├───────┼───────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────┤
 │ 5 │ Proprietari: │
 │ │ (va rugam sa indicati structura patrimoniului si a actionarilor/ │
 │ │ asociatilor in %) │
 │ │ │
 │ │ │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌───────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
 │ 6 │ Cifra de Afaceri: │ │
 │ │ │ │
 │ │ autorizate: │ │
 └───────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 7 │ Situatia contabila a Solicitantului*: │
 │ │ (va rugam sa adaugati ultimul bilant contabil sau ultimul formular │
 │ │ de raportare contabila ori ultima balanta de verificare, avizata │
 │ │ de organele competente.) │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *) se va adauga in cazul in care administratiile locale nu s-au organizat
in sensul eliberarii certificatului unic fiscal.

 ┌───────┬───────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────┐
 │ 8 │ Obiectul principal al │ 9 │ Data privatizarii (daca e cazul)│
 │ │ activitatii: │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────────────┤
 │ │ │ 10 │ Tipul clientilor si acoperirea │
 │ │ │ │ geografica: │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 └───────┴───────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────┘

 ┌───────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
 │ 11 │ Numarul de persoane │ │
 │ │ angajate in prezent. │ │
 │ │ (incluzand o scurta descriere │ │
 │ │ a posturilor) │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 ├───────┼────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
 │ 12 │ Fluctuatia personalului: │
 │ │ (va rugam sa indicati numarul de persoane care au parasit insti- │
 │ │ tutia in ultimele 12 luni, posturile eliberate si motivele elibe- │
 │ │ rarii acestora) │
 │ │ │
 │ │ │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │ OFERTA PUBLICA DE LOCURI DE MUNCA VACANTE │
 │ │ │
 │ 13 │ Numarul de posturi solicitate si descrierea acestora. │
 │ │ (va rugam sa prezentati numarul de posturi solicitat; pentru │
 │ │ fiecare post precizati denumirea postului si criteriile de selec- │
 │ │ tie) │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ 14 │ Salariul net corespunzator fiecarui loc de munca pentru care se │
 │ │ solicita stimulente financiare. │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ 15 │ Instruirea ce va fi asigurata: │
 │ │ (descrieti aranjamentele facute pentru asigurarea instruirii, │
 │ │ asigurarea protectiei muncii la locul de munca, inclusiv numele │
 │ │ si pozitia persoanei din cadrul institutiei responsabile cu asi- │
 │ │ gurarea instruirii angajatilor) │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │ │
 │ 16 │ Necesarul de stimulente financiare solicitate: │
 │ │ (va rugam sa precizati necesarul de stimulente financiare cores- │
 │ │ punzator fiecarui loc de munca prezentat in oferta publica de │
 │ │ angajare. │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ Valoarea totala a stimulentelor financiare solicitate: .......... │
 │ │ dolari SUA. │
 │ │ (exemplu de calcul: numarul de posturi prezentate in oferta │
 │ │ publica de angajare inmultit cu maximum 960 dolari SUA pentru │
 │ │ fiecare post). │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │ │
 │ 17 │ Modalitatea de transmitere a raspunsului. │
 │ │ (va rugam sa indicati modalitatea in care doriti sa fie facuta │
 │ │ transmiterea rapunsului la cererea dvs. precizand adresa completa │
 │ │ si codul postai pentru transmiterea postala, numarul de fax, sau │
 │ │ adresa de e-mail.) │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Nume si Functie: ..............................
    (persoana autorizata sa semneze pentru si in numele institutiei ce
intocmeste cererea)

    Semnatura si stampila: ..........................................

    Data cererii: ..............................

    NOTA: Informatii suplimentare privind completarea cererii se pot obtine de
la colectivul zonal din zona de operare, prevazut in anexa nr. 7 la Ghidul de
proceduri    ANEXA 4
    la ghidul de proceduri

                                   CONDITIILE
                      de eligibilitate a solicitantilor de
               stimulente financiare, documentele si autoritatile
                               care le certifica

 ┌──────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┐
 │ │ Document care │ │
 │ Autoritatea care │certifica respectarea│ │
 │ certifica │ conditiei de │ Conditia de eligibilitate │
 │ │ eligibilitate │ │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │ │societate comerciala legal │
 │Colectivul zonal AND │ Copie a certifica- │constituita, cu capital ma- │
 │ │tului de inregistrare│joritar privat, sau asociatie │
 │ Camera de comert si │ │familiala autorizata potrivit │
 │ industrie │ │legii │
 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │Dovada desfasurarii │Solicitantul desfasoara acti- │
 │ │activitatii econo- │vitate economica in zona de │
 │ │mice in zona de ope- │operare │
 │ │rare a schemei de │ │
 │ │stimulente financiare│ │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │Certificat unic │Solicitantul: │
 │ │fiscal, │- nu se afla in stare de in- │
 │ Administratia │ │solventa │
 │ financiara │Ultima situatie fi- │- nu inregistreaza datorii la │
 │ │nanciara anuala, ul- │plata obligatiilor salariale │
 │ │timul formular de │- nu inregistreaza datorii la │
 │ │raportare contabila │plata obligatiilor fata de │
 │ │sau ultima balanta de│bugetul de stat │
 │ │verificare, dupa caz,│ │
 │ │avizate de organele │ │
 │ │competente │ │
 │ │Scrisoare de confir- │ │
 │ │mare* │ │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │ │ Solicitantul nu inregistreaza│
 │ Casa judeteana de │ Scrisoare de │datorii la plata obligatiilor │
 │ Pensii* │ confirmare │fata de bugetul asigurarilor │
 │ │ │sociale de stat │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │ │ Solicitantul nu inregistreaza│
 │ Casa de asigurari │ Scrisoare de │datorii la plata obligatiilor │
 │ sociale de sanatate* │ confirmare │fata de Fondul national unic │
 │ │ │de asigurari sociale de sana- │
 │ │ │tate │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │ │ Solicitantul are un comporta-│
 │ Consortiul local │ Recomandare │ment civic corespunzator │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │ │ Solicitantul nu inregistreaza│
 │ │ Scrisoare de │datorii la plata obligatiilor │
 │ │ confirmare │fata de fondul pentru plata │
 │ │ │ajutorului de somaj │
 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │Copie a solicitarii │ │
 │ Agentia judeteana │publice de angajare │Dovada publicarii si transmi- │
 │ pentru ocuparea for- │cu nr. de inregis- │terii catre agentia judeteana │
 │ tei de munca │trare la agentia ju- │pentru ocuparea fortei de │
 │ │deteana pentru ocu- │munca │
 │ │parea fortei de munca│ │
 │ │Copie a solicitarii │ │
 │ │publice de angajare │ │
 │ │cu nr. de inregis- │ │
 │ │trare la AND │ │
 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │ │Un exemplar din publicatia in │
 │ │ │care a fost facut anuntul │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │Declaratie pe propria│ Solicitantul nu a fost parte │
 │ │raspundere, intocmita│la un contract finantat de Gu-│
 │ │de asociatia famili- │vernul Romaniei, organisme si │
 │ │ala autorizata potri-│banci internationale si care a│
 │ │vit legii sau de Ad- │incetat din cauza nerespecta- │
 │ │ministratorul socie- │rii termenilor si conditiilor │
 │ │tatii comerciale so- │contractuale de catre solici- │
 │ │licitante (anexa 6) │tant │
 └──────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┘
----------
    *) Conditii necesare in cazul in care administratiile locale nu s-au
organizat in sensul eliberarii certificatului unic fiscal.    ANEXA 5
    la ghidul de proceduri

                                   CONDITIILE
                      de eligibilitate a solicitantilor de
               stimulente financiare, documentele si autoritatile
                               care le certifica
                          (documentatie simplificata)

 ┌──────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┐
 │ │Certificat unic │Solicitantul: │
 │ │fiscal, │- nu se afla in stare de in- │
 │ Administratia │ │solventa │
 │ financiara │Ultima situatie fi- │- nu inregistreaza datorii la │
 │ │nanciara anuala, ul- │plata obligatiilor salariale │
 │ │timul formular de │- nu inregistreaza datorii la │
 │ │raportare contabila │plata obligatiilor fata de │
 │ │sau ultima balanta de│bugetul de stat │
 │ │verificare, dupa caz,│ │
 │ │avizate de organele │ │
 │ │competente │ │
 │ │Scrisoare de confir- │ │
 │ │mare* │ │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │ │ Solicitantul nu inregistreaza│
 │ Casa judeteana de │ Scrisoare de │datorii la plata obligatiilor │
 │ Pensii* │ confirmare │fata de bugetul asigurarilor │
 │ │ │sociale de stat │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │ │ Solicitantul nu inregistreaza│
 │ Casa de asigurari │ Scrisoare de │datorii la plata obligatiilor │
 │ sociale de sanatate* │ confirmare │fata de Fondul national unic │
 │ │ │de asigurari sociale de sana- │
 │ │ │tate │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │ │ Solicitantul are un comporta-│
 │ Consortiul local │ Recomandare │ment civic corespunzator │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │ │ Solicitantul nu inregistreaza│
 │ │ Scrisoare de │datorii la plata obligatiilor │
 │ │ confirmare │fata de fondul pentru plata │
 │ │ │ajutorului de somaj │
 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │Copie a solicitarii │ │
 │ Agentia judeteana │publice de angajare │Dovada publicarii si transmi- │
 │ pentru ocuparea for- │cu nr. de inregis- │terii catre agentia judeteana │
 │ tei de munca │trare la agentia ju- │pentru ocuparea fortei de │
 │ │deteana pentru ocu- │munca │
 │ │parea fortei de munca│ │
 │ │Copie a solicitarii │ │
 │ │publice de angajare │ │
 │ │cu nr. de inregis- │ │
 │ │trare la AND │ │
 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │ │Un exemplar din publicatia in │
 │ │ │care a fost facut anuntul │
 ├──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ │Declaratie pe propria│ Solicitantul nu a fost parte │
 │ │raspundere, intocmita│la un contract finantat de Gu-│
 │ │de asociatia famili- │vernul Romaniei, organisme si │
 │ │ala autorizata potri-│banci internationale si care a│
 │ │vit legii sau de Ad- │incetat din cauza nerespecta- │
 │ │ministratorul socie- │rii termenilor si conditiilor │
 │ │tatii comerciale so- │contractuale de catre solici- │
 │ │licitante (anexa 6) │tant │
 └──────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┘
----------
    *) Conditii necesare in cazul in care administratiile locale nu s-au
organizat in sensul eliberarii certificatului unic fiscal.    ANEXA 6
    la ghidul de proceduri

                               DECLARATIE

    Subsemnatul ........................ administrator al S.C. ................
cu sediul in localitatea ............... strada ...............................
nr. ............. bloc ................. apartament ....... judet .............
................... declar pe propria raspundere ca:

    - societatea pe care o reprezint nu se afla in stare de faliment, lichidare
sau incetare de plati, sau intr-o procedura legala ce poate determina un
asemenea efect;
    - societatea pe care o reprezint nu inregistreaza datorii la plata obli-
gatiilor salariale;
    - societatea pe care o reprezint nu a fost parte la un contract finantat
de institutii si banci internationale, care a incetat din cauza nerespectarii
termenilor si conditiilor contractuale de catre societatea pe care o reprezint.

    Am luat la cunostinta ca pentru declaratiile necorespunzatoare adevarului
suport consecintele articolului 292 Cod Penal.

    Subsemnatul ......................... asociatie familiala autorizata prin
............................. cu sediul in localitatea ......................,
strada ................................ nr. ............. bloc ...............
apartament ........ judet ............................... declar pe propria
raspundere ca in activitatea pe care o desfasor conform procedurilor legale, ca:

    - nu sunt in incetare de plati sau intr-o procedura de executare silita;
    - nu inregistrez datorii restante la plata obligatiilor salariale;
    - nu am fost parte intr-un contract finantat de institutii si banci
internationale care a incetat din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor
contractuale de catre societatea pe care o reprezint.

    Data Semnatura _________________
                                   Stampila societatii comerciale/ asociatiei
                                   familiale autorizate:


    ANEXA 7
    la ghidul de proceduri

                 Date de identificare a Colectivelor Zonale AND

 ┌──────────────┬─────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────────┐
 │ Colectiv │ │ │ │Aria terito- │
 │ zonal │ Adresa │ Telefon │ Fax │riala de res- │
 │ │ │ │ │ponsabilitate │
 │ │ │ │ │ (judete) │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Petrosani │ Bd. l Decembrie 1918, │0254 │0254 │Hunedoara │
 │ │ nr. 100, Petrosani │542721 │542721 │(Valea Jiului)│
 │ │ Jud. Hunedoara │ │ │ │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Targu Jiu │ 2-4 Piata Victoriei, │0253 │0253 │Gorj, │
 │ │ Targu Jiu, Jud. Gorj │223538 │223538 │Valcea │
 │ │ (camera: 147) │ │ │Mehedinti │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Baia Mare │ Strada Culturii nr. l, │0262 │0262 │Maramures │
 │ │ Baia Mare, Jud. │212621 │212621 │(aria vestica)│
 │ │ Maramures │ │ │ │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Ploiesti │ Str. Bobalna 2, │0244 │044 595065│ Prahova │
 │ │ Ploiesti, Jud. Prahova │595065 │ │ Dambovita │
 │ │ │ │ │ Arges │
 │ │ │ │ │ Covasna │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Rodna │ Strada Principala nr. │0263 │0263 │ Bistrita- │
 │ │ 1424, Rodna, Jud. │377373 │377373 │ Nasaud │
 │ │ Bistrita-Nasaud │ │ │ │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Balan │ Str. l Decembrie ,bl. │0266 │0266 │ Harghita │
 │ │ E29, ap.l, Balan, Jud. │330257 │330257 │ │
 │ │ Harghita │ │ │ │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Gura │ Str. Sfantul Mihail │0230 │0230 │ Suceava │
 │Humorului │ nr. l, bloc 6, Gura │231513 │231513 │ │
 │ │ Humorului, Jud. Suceava │ │ │ │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Baia Borsa │ Str. Independentei nr. │0262 │0262 │ Maramures │
 │ │ 12, Baia Borsa, Jud. │345242 │345242 │ (aria estica)│
 │ │ Maramures │ │ │ │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Comanesti │ Str. Nufar, bl.5, sc. │0234 │0234 │ Bacau │
 │ │ C, ap.3, Comanesti, │374637 │374637 │ │
 │ │ Jud. Bacau │ │ │ │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Moldova │ Caminul de nefamilisti │0255 │0255 │Caras-Severin │
 │Noua │ nr.2, Moldova Veche, │542911 │542911 │(aria sudica) │
 │ │ Orasu Nou, Jud. Caras │ │ │ │
 │ │ Severin │ │ │ │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Voivozi │ Comuna Popesti,Voivozi │0259 │0788 │ Bihor │
 │ │ Jud. Bihor │364325 │604247 │ Salaj │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Deva │ Piata Unirii nr 9,Deva, │0254 │0254 │ Deva │
 │ │ Jud Hunedoara │218617 │218617 │ Cluj │
 │ │ │ │ │ Tulcea │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Alba lulia │ Bd. Victoriei nr 109, │0258 │0258 │ Alba │
 │ │ Alba lulia, Jud. Alba │814459 │814459 │ │
 ├──────────────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤
 │Anina │ Str. Mihai Hammer │0255 │055 240001│ Caras-Severin│
 │ │ nr.2, Anina l, Jud │240001 │ │ (aria │
 │ │ │ │ │ nordica) │
 └──────────────┴─────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────────┘

                    Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si
          Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere
        Str. Mendeleev 36-38, sectorul l, Bucuresti (colectivul central)    ANEXA 8
    la ghidul de proceduri

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
    Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si
    Implementarea Programelor de Reconstructie a
    Zonelor Miniere
    Colectivul Zonal .................

                                   Adeverinta

    Se adevereste prin prezenta ca S.C/A.F____________, reprezentata prin
dl./dna. ________________________in calitate de ___________, a depus o cerere
pentru acordarea de stimulente financiare.
    Cererea impreuna cu documentele prevazute in anexa nr.4 (sau anexa nr.5) la
Ghidul de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare a fost depusa in
data de _______________, la ora h___m____, si a fost inregistrata in Registrul
special al cererilor la nr.________.
    Documentele depuse de _________, avand ___file, au fost semnate de responsa-
bilul de la colectivul zonal ___________ si ______________, au fost introduse in
plic care s-a sigilat.
    Prezenta adeverinta a fost intocmita in doua exemplare, ambele semnate de
dl. ______________________.

    Semnatura__________ Semnatura si stampila

    Stampila S.C/ A.F _________ Responsabil colectiv zonal__________


    ANEXA 9
    la ghidul de proceduri

 ┌──────────────────────────────────────────────┐
 │ MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI │
 │ Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si │
 │ Implementarea Programelor de Reconstructie a │
 │ Zonelor Miniere │
 └──────────────────────────────────────────────┘

                                                     Director general al AND
                                                   (nume, prenume, semnatura)
                                                      ....................
                                                 Sef serviciu economic al AND
    Nr. (nume, prenume, semnatura)
    Data: ......................

                                    REFERAT
               privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate
                          de catre SC /AF....... - CZ

 ┌─────┬───────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
 │ Nr. │ │Document care│ │
 │ crt.│ Conditia de eligibilitate │ certifica │ Autoritatea │
 │ │ │ respectarea │ care certifica │
 │ │ │conditiei de │ │
 │ │ │eligibilitate│ │
 ├─────┼───────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
 │ 1. │Societate comerciala sau aso- │ │ │
 │ │ciatie familiala legal consti- │ │ Colectivul zonal │
 │ │tuita, cu capital majoritar │ │ AND │
 ├─────┼───────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
 │ 2. │Solicitantul desfasoara sau │ │ │
 │ │urmeaza sa desfasoare activi- │ │ Camera de │
 │ │tati economice in zona de │ │ Industrie si Comert │
 │ │operare │ │ │
 ├─────┼───────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
 │ 3. │Solicitantul nu se afla in │ │ Administratia │
 │ │situatie de faliment, lichi- │ │ Financiara, │
 │ │dare sau incetare de plati, │ │ Administratorul │
 │ │sau intr-o procedura legala │ │ firmei │
 │ │ce poate determina un asemenea │ │ │
 │ │efect. │ │ │
 ├─────┼───────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
 │ 4. │Solicitantul nu inregistreaza │ │ Administratia │
 │ │datorii la plata obligatiilor │ │ Financiara, │
 │ │salariale │ │ Administratorul │
 │ │ │ │ firmei │
 ├─────┼───────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
 │ 5. │Solicitantul nu inregistreaza │ │ Administratia │
 │ │datorii la plata obligatiilor │ │ Financiara │
 │ │fata de bugetul de stat │ │ │
 ├─────┼───────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
 │ 6. │Solicitantul nu inregistreaza │ │ Casa de Pensii │
 │ │datorii la plata obligatiilor │ │ │
 │ │fata de bugetul asigurarilor │ │ │
 │ │sociale de stat │ │ │
 ├─────┼───────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
 │ 7. │Solicitantul nu inregistreaza │ │ Casa de Asigurari │
 │ │datorii la plata obligatiilor │ │ Sociale de Sanatate │
 │ │fata de fondul asigurarilor │ │ │
 │ │sociale de sanatate. │ │ │
 ├─────┼───────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
 │ 8. │Solicitantul are un comporta- │ │ Consortiul Local al │
 │ │ment civic corespunzator │ │ Zonei Miniere │
 ├─────┼───────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
 │ 9. │Solicitantul nu inregistreaza │ │ │
 │ │datorii la plata obligatiilor │ │ AJOFP │
 │ │fata de fondul pentru plata │ │ │
 │ │ajutorului de somaj. │ │ │
 ├─────┼───────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
 │10. │Dovada publicarii si transmi- │ │ │
 │ │terii catre Agentia pentru │ │ AJOFP │
 │ │ocupare si formare profesionala│ │ │
 │ │judeteana a solicitarii de │ │ │
 │ │angajare │ │ │
 ├─────┼───────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
 │11. │Solicitantul nu a fost parte │ │ │
 │ │la un contract finantat de │ │ │
 │ │Guvernul Romaniei, organisme │ │ │
 │ │si banci internationale care │ │ Administratorul │
 │ │a incetat din cauza nerespec- │ │ firmei │
 │ │tarii termenilor si conditiilor│ │ │
 │ │contractuale de catre soli- │ │ │
 │ │citant │ │ │
 └─────┴───────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────┘
 ┌─────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────┐
 │Solicitantul indeplineste [DA) / nu ││ Se certifica existenta disponibili- │
 │indeplineste ...... conditiile de ││ tatilor in fond │
 │eligibilitate. ││ │
 │Expert desemnat prin decizia direc- ││ Responsabil program UIP │
 │torului general: ................. ││ ............................... │
 │ ( nume, prenume, semnatura) ││ ( nume, prenume, semnatura) │
 └─────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────┘    ANEXA 10
    la ghidul de proceduri

                       MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
                    Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si
          Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                Mendeleev 36-38
                              Sector l, Bucuresti
                                    ROMANIA

    ....................

    Data ...............

    Catre: ...........................
    Spre stiinta: COLECTIVUL ZONAL .............

    In urma analizarii cererii dumneavoastra pentru acordarea de stimulente
financiare potrivit HG 1005/2000 cu modificarile ulterioare, inregistrata la
colectivul zonal ....... cu numarul ........... va invitam sa ne contactati in
urmatoarele 5 zile la sediul CZ ........... pentru negocierea contractului.

    Neprezentarea in termenul prevazut mai sus poate conduce la pierderea
calitatii de solicitant eligibil.

                            Director general al AND

                           ..........................
                        (numele, prenumele si semnatura)    ANEXA 11
    la ghidul de proceduri

                                CONTRACT- CADRU
 pentru acordarea de stimulente financiare, in vederea angajarii si instruirii
                persoanelor fara loc de munca din zonele miniere
              cuprinse in aria de operare a ghidului de proceduri

    1. Partile contractului
    A. Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de
Reconstructie a Zonelor Miniere, denumita in continuare AND, reprezentata prin
............ avand functia de director general, si ......... avand functia de
sef serviciu economic, cu sediul in Bucuresti ......... cont bancar...........
deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
    B. Societatea Comerciala/Asociatia Familiala.................. denumita in
continuare Angajator, reprezentata prin .......... cu sediul in .............
cont nr. ........... deschis la Trezoreria ............
    2. Obiectul contractului
    Obiectul acestui contract este acordarea de stimulente financiare angaja-
torului pentru ocuparea a ...... posturi vacante, prevazute in oferta publica
de locuri de munca vacante (anexa nr. l1A la contractul - cadru), prin
angajarea si instruirea de.......persoane fara loc de munca.
    Persoanele fara loc de munca sunt persoanele definite in anexa nr. 2 la
Ghidul de proceduri.
    3. Durata contractului
    Durata contractului este de maxim 14 luni de la data semnarii, dar nu poate
depasi data de 30 iunie 2005.
    Angajatorul va incepe derularea acestui contract cel mai tarziu la 30 zile
de la data semnarii lui.
    4. Valoarea contractului
    Valoarea estimata a contractului este egala cu echivalentul in lei la cursul
de schimb al dolarului S.U.A. comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua
anterioara efectuarii platilor, a ...... dolari SUA = posturi solicitate X 960
dolari SUA/post si an
    5. Modalitati de plata a stimulentelor financiare
    Prima cerere de plata se depune de catre angajator, pana la data de .......
    Pentru restul platilor, angajatorul va depune lunar cereri de plata, conform
anexei nr. 11B la contract, pana la data de 20 a fiecarei luni calendaristice.
    AND va efectua plata in contul ......... , deschis de angajator in acest
scop la Trezoreria ........
    Conditiile de plata sunt cele stipulate la art. 11 si 12 din ghidul de
proceduri.
    AND va efectua plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data
acceptarii documentelor care atesta plata de catre angajator a drepturilor
salariale pentru posturile ocupate in baza contractului, potrivit orelor de
munca prestate de angajati.
    6. Obligatiile partilor
    A. AND are urmatoarele obligatii:
    a) sa faciliteze contactul dintre persoanele fara loc de munca si
angajatori;
    b) sa asigure asistenta la solicitarea angajatorilor in problemele legate
de obligatiile care le revin acestora prin contract;
    c) sa atentioneze angajatorul cu privire la problemele reclamate de angajati,
cu referire la obligatiile ce ii revin angajatorului prin contractul individual
de munca;
    d) sa efectueze plata stimulentelor financiare la termenele si in conditiile
convenite prin contract;
    e) sa urmareasca modul in care angajatorul isi indeplineste obligatiile
contractuale;
    f) sa sprijine angajatorul pe durata derularii contractului in vederea
realizarii obiectivelor acestuia;
    g) sa faciliteze angajatorului, la solicitarea acestuia, accesul la
programul de consultanta pentru afaceri.
    B. Angajatorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa incheie contracte de munca individuale cu persoane fara loc de munca,
in termen de 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului cu AND,
pentru locurile de munca nou create sau devenite vacante ca urmare a fluctuatiei
personalului (inclusiv prin demisie, deces sau pensionare) sau sa inceapa stagiul
de cotizare pentru membrii asociatiei familiale;
    b) sa angajeze persoane in conformitate cu prevederile ghidului, care sa nu
aiba drept consecinta incetarea unui alt contract de munca pe durata nedeterminata;
    c) sa asigure un tratament nediscriminatoriu in procesul de selectare a
persoanelor iara loc de munca pe care urmeaza sa le angajeze;
    d) sa mentina contractele de munca mentionate la lit.a) pentru o perioada
de cel putin 12 luni, cu exceptia situatiei in care incetarea unui contract
individual de munca intervine din cauze imputabile angajatului,cu respectarea
dispozitiilor Codului muncii sau sa realizeze un stagiu de cotizare de cel
putin 12 luni pentru membrii asociatiei familiale;
    e) sa angajeze in termen de 30 de zile o alta persoana in locul de munca
vacant, urmind aceleasi proceduri de selectie, in cazul in care incetarea unui
contract de munca intervine inainte de scurgerea perioadei de 12 luni din cauze
imputabile angajatului;
    f) sa asigure instruirea angajatilor la locul de munca, in concordanta cu
oferta publica de locuri de munca vacante (anexa nr.llA la contractul-cadru),
astfel cum este prevazut la art. 7 lit. h din ghidul de proceduri;
    g) sa depuna la colectivul zonal, o copie a contractului de munca individual
al fiecarui angajat, insotit de un grafic de instruire pentru locul de munca
respectiv, conform anexei nr.l1C la contractul-cadru;
    h) sa asigure personalul necesar pentru instruirea angajatilor;
    i) sa solicite AND incheierea unui act aditional la contractul de baza, in
termen de 15 zile lucratoare, dar nu cu mai putin de 3 luni inainte de expirarea
contractului, daca din cauze neimputabile angajatorului acesta este obligat sa
modifice structura de instruire stabilita prin contractul individual de munca;
    j) sa solicite AND in termen de 15 zile incheierea unui act aditional la
contractul de baza, pentru majorarea numarului de angajati in programul de
stimulente, in cazul in care persoane angajate in temeiul contractului initial
se afla in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 60 de zile.
Solicitarea poate fi inaintata cu minimum 6 luni inainte de data incetarii
contractului;
    k) sa informeze in scris colectivul zonal la care a depus cererea in legatura
cu orice modificare intervenita in executarea contractelor de munca individuale
incheiate in baza contractului, in termen de 5 zile lucratoare de la data
aparitiei acesteia;
    1) sa utilizeze contul deschis in lei la Trezoreria Statului numai pentru
operatiunile financiare din cadrul programului, legate de acordarea transparentei
in utilizarea sumelor primite;
    m) sa puna la dispozitie toate documentele legate de executarea contractului,
la cererea persoanelor responsabile desemnate prin decizie a directorului
general al AND;
    7. Modificarea, suspendarea si incetarea contractului
    Modificarea
    Modificarea contractului poate fi facuta prin acordul de vointa al partilor,
materializat in acte aditionale la contract, intocmite in forma scrisa.
    Acordul de vointa este limitat, in sensul ca poate fi manifestat numai cu
privire la clauzele contractului.
    Valoarea contractului poate fi modificata unilateral de catre angajator,
dar numai in sensul diminuarii acesteia in functie de numarul de locuri de munca
efectiv ocupate, la incheierea perioadei de 30 zile de la semnarea contractului.
    Valoarea contractului poate fi modificata unilateral de catre AND pentru
locurile de munca neocupate, in termen de 30 zile calendaristice de la data
semnarii contractului de catre angajator.
    Incetarea
    Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii:
    a) in cazul incetarii finantarii, situatie in care contractul este reziliat
numai pentru viitor, lasind neatinse prestatiile succesive care au fost facute
anterior rezilierii; in acest caz art. 9 al acestui contract nu se aplica;
   b) prin acordul partilor, cu achitarea de catre angajator a obligatiilor ce
ii revin in conformitate cu art. 16 din Ghidul de proceduri;
    c) in cazul in care angajatorul, din motive independente de vointa lui, este
silit sa inceteze activitatea sau sa-si modifice profilul acesteia, cu obligatia
notificarii AND in termen de 5 zile;
    d) in cazul interventiei cazurilor de forta majora;
    e) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat contractul, in baza
raportului de evaluare al responsabilului AND.
    Actul juridic care determina incetarea contractului are eficienta egala
fata de ambele parti.
    8. Forta majora
    Constituie cazuri de forta majora, evenimentele extraordinare, neprevazute
si inevitabile pentru una dintre parti, cum ar fi : razboi, cutremur, catastrofe
naturale, incendii, inundatii, revolutii.
    Cazurile de forta majora exonereaza de raspundere partea contractanta care
din acest motiv nu isi respecta si nu poate executa obligatiile contractuale.
    In aceasta situatie, partea care din cauza de forta majora nu isi poate
respecta si executa obligatiile contractuale, va instiinta in scris, in termen
de cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii, cealalta parte,
urmind ca pe durata cazurilor de forta majora, contractul sa fie considerat
suspendat.
    Dovada existentei cazurilor de forta majora va fi certificata de Camera de
Comert si Industrie a Romaniei.
    Omisiunea de a anunta in scris aparitia fortei majore atrage raspunderea
contractuala a partii aflate in aceasta situatie, pentru daunele cauzate.
    9. Raspunderea pentru neexecutarea obligatiilor contractuale
    Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partile raspund potrivit
legii.
    In cazul in care angajatorul nu isi respecta obligatiile asumate prin
contract, AND va notifica Angajatorul sa depuna toate diligentele pentru
executarea corespunzatoare a contractului.
    Daca angajatorul, nu se conformeaza in termen de 30 de zile de la primirea
notificarii, AND va proceda in conformitate cu art. 18 si 19 din ghidul de
proceduri.
    Rezilierea contractului din cauze imputabile angajatorului, conduce la
recuperarea de catre AND a contravalorii in dolari a stimulentelor financiare
platite pana la data rezilierii contractului, la care se adauga dobanda la rata
comunicata de B.N.R. aferenta perioadei respective. La valoarea astfel
determinata se adauga o penalitate de 0,15% pe zi, incepand cu data rezilierii
contractului si pana la data restituirii integrale a sumelor datorate.
    In cazul in care angajatorul prezinta dovezi acceptabile pentru AND ca o
comanda sau un contract comercial legat de angajatul pentru care s-a platit
stimulentul au fost anulate din motive neimputabile angajatorului, atunci al.
1-4 ale acestui articol nu sunt aplicabile.
    In cazul in care AND nu isi executa obligatiile contractuale sau le executa
in mod necorespunzator, datoreaza angajatorului penalitati stabilite in
conditiile legii de 0,15% pe zi.
    10. Litigii
    In caz de litigiu partile vor incerca solutionarea in mod amiabil a
litigiului.
    In cazul cand nu se reuseste solutionarea in mod amiabil a litigiului,
partile convin ca acesta sa fie solutionat de instantele judecatoresti
competente.
    Anexele 11A, 11B si llC fac parte integranta din prezentul contract.

    11. Semnaturi

    Agentia Nationala Angajator,
    pentru Dezvoltarea si Implementarea SC/AF..........
    Programelor de Reconstructie a
    Zonelor Miniere


    ANEXA 11A
    la contractul-cadru

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │ OFERTA PUBLICA DE LOCURI DE MUNCA VACANTE │
 │ │ │
 │ 13 │ Numarul de posturi solicitate si descrierea acestora │
 │ │ (Va rugam sa prezentati numarul de posturi solicitat; pentru │
 │ │ fiecare post precizati: denumirea postului si criterii de │
 │ │ selectie) │
 │ │ │
 │ │ Criterii de selectie: │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ 14 │ Salariul net corespunzator fiecarui loc de munca pentru care se │
 │ │ solicita stimulente financiare. │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ 15 │ Instruirea ce va fi asigurata: │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 │ │ │
 └───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
           Data:
    Semnatura si stampila :    ANEXA 11B
    la contractul-cadru

                   Formular pentru calculul si inregistrarea
                 sumelor la care este indreptatit angajatorul,
             in functie de timpul efectiv lucrat de catre angajati

    S.C/A.F...... anul....../luna......
┌────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬────────────┬──────────────┬─────────┐
│Nr. │Numele si│ Meseria │Numarul│Numarul│Salariul net│Tariful orar │ Valoare │
│crt.│prenumele│ in care │de zile│de ore │platit pen- │corespunzator │stimulent│
│ │persoanei│ se in- │efectiv│efectiv│ tru timpul │ valorii │ platit │
│ │ │struieste│lucrate│lucrate│ efectiv │stimulentului │pentru │
│ │ │ │ │ │ lucrat │ financiar │ timpul │
│ │ │ │ │ │ (mii lei) │prevazut in │efectiv │
│ │ │ │ │ │ │contract pen- │lucrat │
│ │ │ │ │ │ │ tru postul │(dolari │
│ │ │ │ │ │ │ respectiv │ SUA) │
│ │ │ │ │ │ │(dolari SUA │ │
│ │ │ │ │ │ │ ora) │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴────────────┴──────────────┴─────────┘

    Semnatura si stampila angajatorului..............

    Obs: Documentul de mai sus se certifica de catre responsabilul c.z.,
conform cu originalul statului de plata.    ANEXA 11C
    la contractul-cadru

                              GRAFIC DE INSTRUIRE
                    intocmit de angajatorul SC /A.F .,..,..,
 ┌──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┐
 │ Denumirea│Meseria │ Program de instruire │ Forma de │
 │ locului │pentru ├─────────────────────┬─────────────────────┤ atestare │
 │ de munca │care se │ Teoretica │ Practica │ a │
 │ │instrueste├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤instruirii│
 │ │ │Timp(ore) │ Perioada │Timp(ore) │ Perioada │ │
 ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 12
    la ghidul de proceduri


    Monitorizarea, controlul, raportarea si evaluarea efectelor acordarii de
                             stimulente financiare

    Monitorizarea, controlul, raportarea si evaluarea efectelor acordarii de stimulente financiare este in sarcina personalului responsabil de implementarea programului din cadrul AND. Aceasta cuprinde urmatoarele componente: monitorizarea de rutina si monitorizarea anuala.
    a) Monitorizarea de rutina consta in evidenta curenta a:
    - cererilor de stimulente financiare, pe categorii de unitati solicitante si pe categorii de activitati potrivit CAEN (in conformitate cu specificatiile din ghidul de proceduri).
    - persoanelor angajate ca urmare a aplicarii prevederilor contractelor de acordare de stimulente financiare (pe meserii/calificari avute la data angajarii si pe meserii/calificari ce urmeaza a fi dobandite, pe sexe si categorii de varsta - 18-30 ani, 31-45 ani, peste 45 ani, pe categorii de activitati pentru care sunt angajati - potrivit CAEN);
    - unitatilor selectate ca beneficiare ale stimulentelor financiare si a sumelor efectiv platite cu titlu de stimulente financiare, pe categorii de unitati beneficiare;
    - schimbarile de personal angajat pe categorii de cauze - abandon, concediere, cauze de incompatibilitate cu cerintele postului etc.;
    Aceste date se centralizeaza lunar la nivelul colectivelor zonale si se raporteaza trimestrial la sediul central al AND.
    Pentru firmele beneficiare de stimulente financiare si pentru persoanele angajate in cadrul programului, personalul responsabil din cadrul colectivelor zonale completeaza in serverul central al Sistemului de management al informatiei "Fisa Firma" si "Fisa Angajat" ( aceste date vor fi introduse lunar in baza de date a AND).
    b) Monitorizarea anuala consta in:
    - realizarea de analize in dinamica datelor centralizate lunar;
    - analiza si sistematizarea cauzelor de esec de integrare profesionala;
    - calcularea indicelui de succes al aplicarii programului de acordare de stimulente financiare, la nivelul zonei miniere, pe categorii de unitati beneficiare de stimulente financiare si pe categorii de activitati - potrivit CAEN (numarul persoanelor angajate ca urmare a aplicarii prevederilor contractelor de acordare de stimulente financiare, in cursul anului de referinta, raportat la numarul persoanelor care au calitatea de angajat la sfarsitul anului respectiv, inmultit cu 100);
    - evidentierea avantajelor si dezavantajelor implementarii programului de acordare de stimulente financiare, precum si a factorilor de atractivitate/descurajare in aplicarea acestuia, pentru unitatile beneficiare si pentru persoanele astfel angajate, pe baza unor aprecieri scrise din partea unitatilor beneficiare si din partea persoanelor angajate, insotita de propuneri pentru imbunatatirea ghidului de proceduri pentru acordarea stimulentelor financiare.
    Aceste date se centralizeaza in cursul lunii ianuarie a anului urmator anului de referinta si se raporteaza la sediul central al AND.

                                       -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016