Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 235 din 20 mai 2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 235 din 20 mai 2008  pentru aprobarea Instructiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor Companiei Nationale Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 235 din 20 mai 2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A

EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 5 iunie 2008

În temeiul art. 1 alin. 2 şi al <>art. 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autoritãţilor sau instituţiilor publice, cu modificãrile ulterioare, şi al <>art. 5 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobã Instrucţiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor Companiei Naţionale "Poşta Românã" - S.A., prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Compania Naţionalã "Poşta Românã" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
ART. 3
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã orice dispoziţie contrarã cu privire la angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor Companiei Naţionale "Poşta Românã" - S.A.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Borbely Karoly

Bucureşti, 20 mai 2008.
Nr. 235.


ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI
privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii
şi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor
Companiei Naţionale "Poşta Românã" - S.A.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
În înţelesul prezentelor instrucţiuni, este considerat gestionar acel angajat al Companiei Naţionale "Poşta Românã" - S.A. care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, pãstrarea şi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporarã, a Companiei Naţionale "Poşta Românã" - S.A., indiferent de modul de dobândire şi de locul unde se aflã bunurile.
ART. 2
La stabilirea calitãţii de gestionar, atribuţiile principale de serviciu, constând în primirea, pãstrarea şi eliberarea de bunuri, trebuie luate cumulativ.
ART. 3
(1) Nu este consideratã gestionar, în înţelesul art. 1, persoana care nu are ca atribuţii principale de serviciu primirea, pãstrarea şi eliberarea de bunuri.
(2) Nu poate fi consideratã gestionar persoana care are ca atribuţii principale de serviciu lucrãri de registraturã şi care este însãrcinatã şi cu primirea, pãstrarea şi eliberarea de timbre poştale.
(3) Persoana prevãzutã la alin. (2) care cauzeazã o pagubã în gestiunea de timbre rãspunde însã integral, conform <>art. 31 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autoritãţilor sau instituţiilor publice, cu modificãrile ulterioare.
ART. 4
(1) Sunt considerate bunuri, în sensul prezentelor instrucţiuni, bunurile materiale, mijloacele bãneşti sau orice alte valori.
(2) În cadrul subunitãţilor Companiei Naţionale "Poşta Românã" - S.A. sunt considerate alte valori timbrele şi efectele poştale, timbrele fiscale, mãrcile şi mãrfurile filatelice, obiectele de mesagerii, timbrele judiciare etc.
(3) Bunurile prevãzute la alin. (1) pot fi în proprietatea, în administrarea, în folosinţa, în custodia sau în consignaţia Companiei Naţionale "Poşta Românã" - S.A.

CAP. II
Garanţii

ART. 5
Gestionarul are obligaţia de a constitui o garanţie în numerar.
ART. 6
Nu este obligat sã constituie garanţie cel care înlocuieşte temporar un gestionar sau cel cãruia i se încredinţeazã o gestiune pe o perioadã de cel mult 60 de zile pânã la numirea unui gestionar.
ART. 7
Cuantumul garanţiilor în numerar şi funcţiile prin a cãror ocupare angajatul dobândeşte calitatea de gestionar sunt prevãzute în anexa nr.1 la prezentele instrucţiuni.
ART. 8
(1) Constituirea garanţiei se face prin contract încheiat în scris, potrivit anexei nr. 2 la prezentele instrucţiuni.
(2) Contractul de garanţie se încheie în 3 exemplare, dintre care un exemplar se reţine la dosarul de personal al angajatului, un exemplar se înmâneazã gestionarului, iar cel de al treilea exemplar se depune la compartimentul economic în vederea înscrierii garanţiei în fişã pentru a fi luat în evidenţã.
(3) Completarea formularului de contract se face de compartimenul resurse umane al unitãţii respective.
ART. 9
(1) Garanţia în numerar se reţine în rate lunare de 1/10 din salariul de bazã lunar sau din câştigul mediu pe o lunã, dupã caz. Dacã, din cauza altor reţineri, ratele în contul garanţiei în numerar nu pot fi reţinute, gestionarul este obligat sã le depunã personal.
(2) Pentru angajaţii pe perioadã determinatã, alţii decât cei prevãzuţi la art. 6, garanţia în numerar se va reţine în rate lunare de 1/10 din salariul de bazã lunar sau din câştigul mediu pe o lunã, indiferent de perioada pentru care sunt angajaţi şi de cuantumul garanţiei prevãzut în anexa nr. 1.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 10
Încãlcarea dispoziţiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage rãspunderea materialã, disciplinarã, penalã sau civilã, dupã caz.
ART. 11
Gestionarul rãspunde integral pentru pagubele pe care le-a provocat în gestiunea sa.


ANEXA 1

Cuantumul garanţiilor în numerar şi funcţiile prin a cãror ocupare angajatul dobândeşte calitatea de gestionar
┌────┬────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │Cuantumul garanţiei │Termenul de restituire a garanţiei la│
│crt.│ Denumirea funcţiei │ în numerar │încetarea contractului individual de │
│ │ │ │muncã sau la trecerea într-o funcţie │
│ │ │ │pentru care nu se cere garanţie │
├────┼────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1.│Casier depozit de │ │Maximum 10 zile lucrãtoare de la │
│ │timbre oficiu poştal │ 3 salarii │predarea gestiunii │
├────┼────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2.│Casier oficiu poştal │ 3 salarii │Maximum 10 zile lucrãtoare de la │
│ │rural │ │predarea gestiunii │
├────┼────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 3.│Casier oficiu poştal │ 3 salarii │Maximum 10 zile lucrãtoare de la │
│ │urban │ │predarea gestiunii │
├────┼────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 4.│Casier central │ 3 salarii │Maximum 10 zile lucrãtoare de la │
│ │ │ │predarea gestiunii │
├────┼────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 5.│Diriginte care cumuleazã│ 3 salarii pe │Maximum 10 zile lucrãtoare de la │
│ │şi funcţia de casier │ perioada în care │predarea gestiunii │
│ │ │ cumuleazã şi │ │
│ │ │ funcţia de casier │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 6.│Supraveghetor salã │ 3 salarii │Maximum 10 zile lucrãtoare de la │
│ │(numai la Muzeul │ │predarea gestiunii │
│ │Naţional Filatelic) │ │ │
├────┼────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 7.│Magaziner │ 3 salarii │Maximum 10 zile lucrãtoare de la │
│ │ │ │predarea gestiunii │
├────┼────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 8.│Casier - activitatea de │ 3 salarii │Maximum 10 zile lucrãtoare de la │
│ │bazã │ │predarea gestiunii │
├────┼────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 9.│Gestionar (numai la │ │Maximum 10 zile lucrãtoare de la │
│ │Fabrica de Timbre) │ 3 salarii │predarea gestiunii │
├────┼────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 10.│Şef depozit │3 salarii │Maximum 10 zile lucrãtoare de la │
│ │ │ │predarea gestiunii │
└────┴────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
ANEXA 2COMPANIA NAŢIONALĂ "POŞTA ROMÂNĂ" - S.A. Numãr matricol ..........
Sucursala .............................. Cod numeric personal .......
Adresa .................................
Nr. ...... .............................
Data ...................................

CONTRACT DE GARANŢIE ÎN NUMERAR

1. Între Compania Naţionalã "Poşta Românã" - S.A. - Sucursala .............
..........., reprezentatã prin ........, în calitate de director, şi salariatul
.........., domiciliat în .........................., posesor al actului de
identitate seria .... nr. ..., eliberat de ........ la data de
.........., nãscut în ........... la data de ........., prenumele tatãlui
............, al mamei ............, încadrat la Sucursala ...................,
cu locul de muncã la ................., s-a încheiat prezentul contract de
garanţie în numerar privind încadrarea gestionarilor, constituirea de garanţii
şi rãspunderea în legãturã cu gestionarea bunurilor operatorilor economici.
2. Subsemnatul ..............., având în vedere cã îndeplinesc funcţia de
..............., declar cã, pentru garantarea acoperirii eventualelor pagube
constatate în gestiunea ce mi-a fost încredinţatã, constitui o garanţie în
numerar de ....... lei, reprezentând contravaloarea a ...... salarii de bazã
brute lunare.
Consimt la actualizarea garanţiei ori de câte ori va interveni o modificare
asupra salariului meu de bazã brut lunar.
Constituirea garanţiei se va face prin reţineri lunare reprezentând 1/10
din salariul meu de bazã brut.
Dacã din cauza altor reţineri ratele în contul garanţiei în numerar nu pot
fi reţinute, mã oblig a le depune în numerar la casieria unitãţii, în ziua
plãţii chenzinei a II-a.
3. Sucursala .................. se obligã sã consemneze la .............,
pe numele gestionarului, sumele depuse drept garanţie în numerar.
Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, azi, ........, în
localitatea ............, dintre care un exemplar i-a fost înmânat doamnei/
domnului ................. .

Director, Consilier juridic, Gestionar,
................. ................. ...................-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016