Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 225 din 21 iulie 1995  privind aprobarea Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 225 din 21 iulie 1995 privind aprobarea Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie

EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 21 august 1995

    Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,

    având în vedere:
    - Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, modificată prin Decretul nr. 48/1969;
    - Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
    - H.C.M. nr. 304/1975 privind acordarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului de protecţie şi a echipamentului de lucru,
    emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Normativul-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, se abrogă Ordinul secretarului de stat, şeful Departamentului protecţiei muncii din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, nr. 58 din 10 mai 1991.

                   Ministru de stat,
         ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                   Dan Mircea Popescu

    Bucureşti, 21 iulie 1995.
    Nr. 189.


    ANEXĂ

                           NORMATIV-CADRU
    de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie

    I. Terminologie

    1. Protecţia individuală:

    - Măsura de protecţie a muncii prin care se previne sau se diminuează acţiunea factorilor de risc asupra unei singure persoane.
    Protecţia individuală reprezintă o modalitate de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, la care se apelează în cazurile când au fost epuizate, atât cât este rezonabil posibil, orice alte mijloace tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii sau când nu pot fi avute în vedere asemenea mijloace.
    Protecţia individuală se realizează cu ajutorul mijloacelor individuale de protecţie (M.I.P.); prin intermediul ei se poate combate un număr limitat de factori de risc.

    2. Mijloc individual de protecţie:

    - Mijloc individual destinat protecţiei unui singur muncitor şi care este purtat de acesta.
    Mijloacele individuale de protecţie fac parte din categoria protectorilor a căror particularitate o reprezintă faptul ca îşi îndeplinesc funcţia de protecţie prin interpunerea între factorul de risc şi organismul uman. În unele situaţii mijloacele individuale de protecţie au o funcţie de protecţie indirectă, în sensul ca utilizarea lor previne declanşarea unor fenomene care ar putea conduce la accidente de muncă. (Exemplu: lenjeria de corp din fibre naturale, care se acordă ca mijloc individual de protecţie în cazul lucrului cu substanţe explozive, nu protejeaza împotriva efectelor unei explozii, dar previne posibilă iniţiere a unei explozii, ca urmare a încărcărilor electrostatice ce s-ar putea acumula pe o lenjerie care ar conţine fibre sintetice.)

    3. Funcţie de protecţie:

    - Funcţia realizată de un mijloc de protecţie prin care se combate acţiunea unui factor de risc asupra organismului uman sau numai se semnalizează existenţa unui factor de risc.

    4. Protector:

    Obstacol destinat a fi interpus între un factor de risc şi organismul uman pentru a realiza o funcţie de protecţie prin împiedicarea contactului între aceştia.

    5. Echipament individual de protecţie (E.I.P.):

    - Totalitatea mijloacelor individuale de protecţie cu care este dotat muncitorul în timpul lucrului.
    Echipamentul individual de protecţie trebuie să asigure protecţia muncitorului împotriva tuturor factorilor de risc care acţionează asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă.

    6. Echipament individual de lucru (E.I.L.):

    - Totalitatea mijloacelor individuale utilizate în procesul de muncă pentru protejarea îmbrăcămintei personale a muncitorilor împotriva uzurii şi murdăririi excesive.
    Echipamentul individual de lucru nu îndeplineşte funcţii de protecţie împotriva accidentelor şi bolilor profesionale.

    7. Sortiment (de mijloace individuale de protecţie):

    - Grup specific de mijloace individuale de protecţie care asigură protecţie aceleiaşi părţi anatomice, caracterizată prin aceeaşi formă generală şi caracteristici funcţionale.
    Exemplu: încălţăminte de protecţie.

    8. Tip (de mijloace individuale de protecţie):

    - Grup specific de mijloace individuale de protecţie din cadrul unui sortiment, caracterizate prin faptul că realizează protecţia împotriva aceluiaşi factor de risc.
    Exemplu: încălţăminte de protecţie cu bombeu metalic, rezistent la şocuri.

    9. Factor de risc (de accidentare şi îmbolnăvire profesională):

    - Factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor implicate în procesul de muncă şi care pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale.
    Factorii de risc constituie cauze potenţiale ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. După producerea acestor evenimente negative, factorii de risc se transformă în cauze ale accidentelor şi bolilor profesionale.

    10. Factor periculos:

    - Factor de risc a cărui acţiune asupra executantului duce, în anumite condiţii, la accidentarea acestuia.

    11. Factor nociv:

    - Factor de risc a cărui acţiune asupra executantului duce, în anumite condiţii, la îmbolnăvirea acestuia.

    II. Instrucţiuni de aplicare

    1. Prevederi generale

    1.1. Prezentul normativ stabileşte cadrul general de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie. În baza lui, agenţii economici vor întocmi pentru fiecare loc de muncă liste interne de dotare cu echipament individual de protecţie, adecvat executării sarcinilor de muncă în condiţii de securitate.
    1.2. Normativul-cadru se aplică în întreaga economie naţională, cu excepţia activităţilor reglementate prin normative specifice (M.Ap.N., C.S.E.N., P.S.I. etc.).
    1.3. Agenţii economici au obligaţia să acorde gratuit echipamentul individual de protecţie atât personalului propriu, cât şi tuturor categoriilor de persoane care desfăşoară activităţi în incinta acestora (personal de control, personal detaşat la locul respectiv de muncă, elevi sau studenţi care efectuează stagii de practică, vizitatori etc.).
    1.4. Echipamentul individual de protecţie acordat unei persoane trebuie să asigure protecţia acesteia împotriva tuturor factorilor de risc care acţionează cumulativ asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă.
    1.5. Reglementarea acordării echipamentului individual de lucru se va face de către consiliul de administraţie al fiecărui agent economic, conform dispoziţiilor legale.

    2. Acordarea echipamentului individual de protecţie

    2.1. Echipamentul individual de protecţie se acordă în conformitate cu criteriile stabilite la pct. III din tabelul de mai jos, astfel încât să satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 1.4.
    La apariţia unui factor de risc nou, neinclus în tabel, agenţii economici vor solicita Inspecţiei de stat pentru protecţia muncii verificarea şi completarea listei criteriilor de acordare a echipamentului individual de protecţie, respectiv stabilirea dotării necesare, corespunzătoare.
    2.2. Stabilirea mijloacelor individuale de protecţie (sortimente şi tipuri), care compun echipamentul individual de protecţie ce trebuie acordat unei persoane, se face pe baza analizei şi cumulării factorilor de risc la care aceasta este expusă pe durata îndeplinirii sarcinii de muncă. În cadrul acestor analize se vor avea în vedere atât nivelul factorilor de risc şi duratele reale de expunere la acţiunea acestora, cât şi părţile corpului expuse la acţiune. Fac excepţie de la regula factorii de risc nenormaţi.
    2.3. Analiza factorilor de risc, alegerea sortimentelor şi a tipurilor de mijloace individuale de protecţie, durata normata de folosire a acestora, diferenţiată pe categorii de personal şi condiţii concrete de muncă, precum şi modul de acordare a acestora (inventar personal, inventar secţie etc.) se fac de către comisii mixte, compuse din personal de specialitate aparţinând regiilor autonome, societăţilor comerciale cu capital de stat sau privat şi un reprezentant al organizaţiilor sindicale şi se aproba de consiliul de administraţie.
    La stabilirea sortimentelor şi tipurilor se va avea în vedere diferenţierea acestora pe sexe şi marimi.
    În cazurile în care unele meserii se execută în condiţii care duc la un grad înalt de nocivitate sau de murdărire excesivă şi rapidă a echipamentului de protecţie, pentru asigurarea unei mai bune întreţineri, comisia poate propune acordarea a câte 2 bucăţi din sortimentele respective, cu dublarea duratei de utilizare, stabilită pentru o singură bucată. Dotarea pe loc de muncă se va aduce la cunoştinţa fiecărui angajat în cadrul instructajului introductiv general sau la semnarea contractului de muncă.
    2.4. La identificarea şi stabilirea nivelului factorilor de risc comisia va apela la organe specializate (Sanepid, laboratoare toxicologice, institute de cercetare-proiectare etc.) pentru efectuarea de măsurători şi expertize, urmărindu-se eliminarea empirismului şi subiectivismului.
    2.5. Modalitatea de acordare a mijloacelor individuale de protecţie - inventar personal sau inventar de secţie - va fi stabilită de comisie având în vedere prevederile pct. 2.4. şi considerentele de igiena legate de purtarea anumitor sortimente şi tipuri de mijloace individuale de protecţie, considerente care pot conduce la acordarea acestora doar în inventar personal.
    2.6. La modificarea condiţiilor de muncă, conducerea agentului economic are obligaţia de a asigura mijloacele individuale de protecţie necesare, conform noii situaţii, şi instruirea executantului în legătura cu utilizarea corecta a acestora.

    3. Utilizarea echipamentului individual de protecţie

    3.1. Agenţii economici au obligaţia să instruiască personalul privind modul de utilizare şi caracteristicile echipamentului individual de protecţie.
    3.2. Agenţii economici au obligaţia să asigure verificarea periodică a calităţilor de protecţie ale mijloacelor individuale de protecţie, în conformitate cu prevederile din instrucţiunile de utilizare a acestora, convenite prin contractele încheiate între beneficiari şi furnizori.
    3.3. Agenţii economici au obligaţia să asigure condiţii pentru curăţarea sau denocivizarea mijloacelor individuale de protecţie funcţie de tipul acestora, condiţiile de utilizare şi prevederile STAS de produs sau ale instrucţiunilor de utilizare. În acest sens trebuie să-şi asigure compartimente specializate sau să apeleze la serviciile altor unităţi.
    3.4. Agenţii economici au obligaţia să creeze condiţii pentru depozitarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor individuale de protecţie, astfel încât să se asigure conservarea calităţilor de protecţie ale acestora.
    3.5. Personalul muncitor, precum şi celelalte categorii de persoane care beneficiază de echipament individual de protecţie, au următoarele obligaţii:
    - să cunoască caracteristicile şi modul corect de utilizare a mijloacelor individuale de protecţie din dotare, prevăzute în STAS sau în instrucţiunile de utilizare;
    - să poarte întregul echipament individual de protecţie pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă sau a activităţii pe care o desfăşoară în unitate;
    - să utilizeze echipamentul individual doar în scopul pentru care acesta a fost atribuit şi să se preocupe de conservarea calităţilor de protecţie ale acestuia;
    - să prezinte mijloacele individuale de protecţie la verificările periodice prevăzute în instrucţiunile de utilizare şi pentru curăţare sau denocivizare;
    - să solicite un nou mijloc individual de protecţie, atunci când, din diverse motive, mijlocul individual de protecţie avut în dotare nu mai prezintă calităţile de protecţie necesare.

    4. Prevederi finale

    4.1. Agenţii economici sunt obligaţi să întocmească mijloacele individuale de protecţie care nu mai posedă calităţile de protecţie pentru condiţiile pentru care nu au fost acordate, de fiecare dată când se constată acest lucru, indiferent de motiv.
    4.2. Pierderea calităţilor de protecţie înainte de termenul prevăzut de producători şi dovedită a se fi produs din vina purtatorului îndreptăţeşte agentul economic la recuperarea pagubei pe seama purtatorului.
    4.3. Nepurtarea echipamentului individual de protecţie, în cazul când acesta este corect acordat şi în stare de funcţionare, sau utilizarea acestuia în alte condiţii decât cele prevăzute de instrucţiunile de utilizare, va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare.
    4.4. Executantul unei sarcini de muncă are dreptul de a refuza executarea acesteia dacă nu i se asigura mijloacele individuale de protecţie necesare prevăzute în normativ, fără ca refuzul să atragă asupra să măsuri disciplinare.

    III. Criterii de acordare a echipamentului individual de protecţie

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Factori de risc Pericolul de Sortimentul de Tipul de mijloace
Nr. ce apar în accidentare în mijloace indivi- individuale de
crt. îndeplinirea muncă sau duale de protecţie protecţie definit
       sarcinii de îmbolnăvire care se acordă prin calitatea de
          muncă *) profesională *) protecţie **)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Organe de maşini Lovire la cap Cască de protecţie Rezistenţă la şoc şi
    în mişcare penetraţie
                      ─────────────────────────────────────────────────────────
                      Antrenarea Bonetă, basma, şapca
                      părului sau a Combinezon sau
                      îmbrăcămintei Pantaloni cu piep-
                      personale tar sau
                                        Salopetă Ajustată pe corp, cu
                                        Şort femei elastic la mâneci şi
                                                           talie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Căderea de Lovire la cap Cască de protecţie Rezistenţă la şoc si
    obiecte de la penetraţie
    înălţime ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Lezarea labei Încălţăminte de Cu bombeu metalic,
                      piciorului protecţie rezistent la şoc
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Curent electric:
   - atingere directă Electrocutare:
   - atingere - tensiune între Mănuşi de protecţie Electroizolante,
     indirectă 24-380 v pentru joasă
                                                            tensiune
   - tensiune de pas Încălţăminte de Electroizolantă,
                                       protecţie pentru joasă
                                                            tensiune
                      - tensiuni mai Mănuşi de protecţie Electroizolante,
                        mari de 380 v pentru înaltă
                                                            tensiune
                                       Încălţăminte de Electroizolanta,
                                       protecţie pentru înaltă
                                                            tensiune
                      ─────────────────────────────────────────────────────────
   - arc electric Arsuri şi orbire Cască de protecţie Rigiditate dielec-
                                                            trica mare
                                       Ochelari de Lentile cu absorbţie
                                       protecţie în ultraviolete
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Lucru la Cădere de la Cască de protecţie Rezistenţă la şoc
    înălţime înălţime şi penetraţie
                                       Centură de siguranţă Rezistenţă la trac-
                                       (specifică sarcinii ţiune şi şoc
                                       de muncă)
                                       Încălţăminte de Cu talpa antidera-
                                       protecţie pantă
                                       Colţari (lucru pe Din metal
                                       stâlp)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. Lucru pe căi Lovire, coliziune Cască de protecţie Rezistenţă la şoc
    de circulaţie cu mijloace de Vesta de avertizare Reflectorizante
    rutieră, fero- transport sau înlocuitori
    viară, teren Bocanci de protecţie Rezistenţi la uzură
    accidentat ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Arsuri la asfal- Mănuşi sau palmare Termoizolante
                     tări de drumuri de protecţie
                                       Genunchiere Termoizolante
                                       Jambiere Termoizolante
                                       Bocanci de protecţie Talpa termoizolantă
                     ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Lezarea gleznelor Bocanci de protecţie Rezistenţi la uzură
                                                            şi impact
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. Proiectare de Lovire la cap Cască de protecţie Rezistenţă la şoc
    corpuri sau şi penetraţie
    particule ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Lovire la ochi Ochelari de Cu lentile transpa-
                                       protecţie rente şi rezistente
                                                            la şoc
                     ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Lovire la faţă Viziera de protecţie Rezistenţă la şoc
                                                            şi transparenta
                     ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Protecţie corp Salopetă de pro- Rezistenţă la uzură
                                       tecţie sau combine-
                                       zon de protecţie
                     ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Lovire în regi- Şort de protecţie Rezistent la uzură
                     unea abdominală Burtieră (şocuri Amortizoare de şoc
                                       puternice) şi rezistenţă la
                                                            penetraţie
                     ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Lovire la mâini Mănuşi de protecţie Rezistente la uzură
                     ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Lovire la Ghete
                     picioare Jambiere Rezistente la uzură
                                       Încălţăminte de
                                       protecţie
                     ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Protecţie Costum protecţie Rezistent la uzură
                     integrala sablaj şi penetraţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7. Manipulare de Lovire la cap Cască de protecţie Rezistenţă la şoc
    obiecte tăioase, ─────────────────────────────────────────────────────────
    înţepătoare, Tăiere sau înţe- Mănuşi, palmare sau Rezistente la uzură,
    alunecoase, pare la mâini degetare de protecţie sfâşiere şi pene-
    abrazive traţie. Aderenţă
                                                            mare
                                       Mânecuţe de
                                       protecţie
                                       Cotiere Rezistente la uzură
                     ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Tăierea sau înţe- Şort de protecţie Rezistente la uzură
                     parea în regiunea Burtiera şi penetraţie
                     abdominală
                     ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Tăiere sau inte- Jambiere
                     pare la picioare Ghetre Rezistente la uzură
                                                            şi penetraţie
                                       Bocanci de protecţie Cu feţe şi talpă
                                                            rezistente la uzură
                                                            şi penetraţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8. Manipulare de Lipirea obiecte- Bonetă sau basma Din fibre naturale
    obiecte sau lor de tegumente Salopetă de Din fibre naturale
    substanţe sau de îmbrăcă- protecţie
    adezive minte Şort de protecţie
                                       Mănuşi de protecţie Impermeabile şi
                                                            rezistente la
                                                            solvenţi
                                       Cizme de protecţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9. Manipulare sau Suprasolicitarea Centură abdominală
    transport de coloanei verte-
    materiale grele, brale
    la limita sar- ─────────────────────────────────────────────────────────
    cinilor maxime Lezarea mâinii Palmare sau manusi Rezistente la uzură
    admise de protecţie
                     ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Lezarea labei Genunchiere Rezistente la uzură
                     piciorului Bocanci de protecţie
                                       Cizme de protecţie Cu bombeu metalic
                                                            rezistent la şoc
                     ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Lezarea umărului Umerar Rezistent la uzură
                     ─────────────────────────────────────────────────────────
                     Lezarea Şort de protecţie Rezistent la uzură
                     abdomenului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Lucru cu sub- Rănire sau arsură Bonetă sau basma Din fibre naturale
    stanţe explozive prin explozie Cascheta din piele Fără accesorii
    - preparare, metalice
    control şi Ochelari sau viziera Cu rezistenţă la
    manipulare de protecţie Şoc şi transparenţă
    explozivi Lentile securizate
                                       Salopetă de protec- Din fibre naturale,
                                       ţie fără manşetă, celulozice, anti-
                                       cute şi buzunare statizată, fără
                                       exterioare accesorii metalice
                                       Costum din piele Fără accesorii
                                                            metalice
                                       Şort de protecţie Din piele, fără
                                                            accesorii metalice
                                       Mănuşi sau palmare Din fibre naturale,
                                       de protecţie celulozice sau
                                                            piele naturale
                                       Mănuşi chirurgicale
                                       Degetare Din cauciuc
                                       Cămaşă Din fibre naturale
                                       Lenjerie de corp Din fibre naturale
                                       Şosete-ciorapi Din fibre naturale
                                       Încălţăminte de Talpa antistatizată,
                                       protecţie din piele fără accesorii
                                       sau pâslă metalice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Lucru în atmos- Iniţierea unor Boneta sau basma Din fibre naturale,
    feră cu pericol explozii dato- Salopeta sau halat celulozice,
    de explozie rită încărcărilor antistatizate
    - formare electrostatice Mănuşi Din fibre naturale
    amestecuri Cămaşă Din fibre naturale
    explozive Lenjerie de corp Din fibre naturale
                                       Şosete-ciorapi Din fibre naturale
                                       Încălţăminte de Cu talpa antistati-
                                       protecţie zată, fără acceso-
                                                            rii metalice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Lucru cu/sau Iniţiere de Boneta sau basma Din fibre naturale
    în prezenta incendii şi Cască de protecţie Tip pompier
    substanţelor incendii Salopetă de Din fibre naturale,
    inflamabile protecţie antistatizată şi
                                                            ingnifugată
                                       Cămaşă Din fibre naturale
                                       Lenjerie de corp Din fibre naturale
                                       Şosete-ciorapi Din fibre naturale
                                       Încălţăminte de Cu talpa antista-
                                       protecţie tizată, fără acce-
                                                            sorii metalice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Contact cu Arsuri termice Cască de protecţie Termoizolantă
    flacăra deschi- Cască de protecţie Tip pompier
    să şi/sau (pentru intervenţii)
    particule Ochelari sau viziera Lentile pentru
    incandescente de protecţie radiaţii termice
                                       Mănuşi de protecţie Termoizolante şi
                                                            ignifugate
                                       Costum de protecţie Ignifugat
                                       sau salopeta de
                                       protecţie
                                       Costum din azbest, Termoizolant si
                                       aluminizat necombustibil
                                       Şort de protecţie Rezistent la fla-
                                                            cari şi particule
                                                            incandescente
                                       Jambiere Rezistente la flă-
                                       Ghetre cări şi particule
                                                            incandescente
                                                            (ignifugate,
                                                            aluminizate)
                                       Încălţăminte de Cu talpa şi feţe
                                       protecţie termoizolante
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Lucru cu sub- Intoxicatii acute Bonetă sau basma
    stanţe pericu- sau cronice, Ochelari de Etanşi şi rezis-
    loase şi/sau arsuri chimice protecţie sau tenţi în contact
    nocive vizieră de protecţie cu agenţii chimici
    - toxice Masca de protecţie Cartuş filtrant
    - caustice contra gazelor specific
    - corosive Costum de protecţie Rezistent în con-
                                       Şort de protecţie tact cu agenţi
                                                             chimici
                                       Costum izolant Impermeabil şi re-
                                       (pentru intervenţii) zistent la agenţi
                                                             chimici
                                       Cămaşă Fibre naturale
                                       Lenjerie de corp Fibre naturale
                                       Mănuşi de protecţie Rezistente în con-
                                                             tact cu agenţi
                                                             chimici
                                       Ciorapi-sosete Din fibre naturale
                                       Cizme de protecţie Rezistente în con-
                                                             tact cu agenţi ca-
                                                             ustici şi corosivi
                                       Bocanci de protecţie Rezistenti la
                                                             produse toxice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Contact cu Arsuri termice Cască de protecţie Termoizolanta
    obiecte cu Costum de protecţie Termoizolant, re-
    temperatura zistent la tempe-
    ridicate raturi ridicate
    - temperatura Şort de protecţie Rezistent la tem-
    obiectelor mai peraturi ridicate
    mare de 40 Mănuşi de protecţie Termoizolante, re-
    grade Celsius zistente la tempe-
                                                             raturi ridicate
                                       Jambiere Rezistente la tem-
                                                             peraturi ridicate
                                       Ghetre Rezistente la tem-
                                                             peraturi ridicate
                                       Încălţăminte de Termoizolanta, re-
                                       protecţie zistenta la tempe-
                                                             raturi ridicate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Contact cu Degerare Costum de protecţie Termoizolant, re-
    obiecte cu Sube zistent la tempe-
    temperaturi raturi scăzute
    scăzute Căciula cu apărători Termoizolanta, re-
    - temperatura zistentă la tempe-
    obiectelor sub raturi scăzute
    0 grade Celsius Capişon Termoizolante, re-
                                                             zistente la tempe-
                                       Mănuşi de protecţie raturi scăzute
                                       Ciorapi-sosete Din lână sau PNA
                                       Încălţăminte de Termoizolanta, re-
                                       protecţie zistentă la tempe-
                                                             raturi scăzute
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Temperatura Suprasolicitare Costum de protecţie
    ridicată a termică a orga- Halat din pânză Termoizolant (îm-
    aerului nismului potriva căldurii)
    - peste 30 (supraîncălzire) Pantalon scurt Termoizolant (îm-
    grade Celsius (sticlar) potriva căldurii)
                                       Cămaşă din pânză
                                       Lenjerie de corp Din fibre naturale
                                       Încălţăminte de împotriva căldurii
                                       protecţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. Temperatura Suprasolicitare Căciulă cu sau fără Termoizolantă
    scăzută a termica a orga- apărători pentru
    aerului (frig) nismului urechi sau capişon
    - sub 0 grade (supraracire) Suba sau cojocel Termoizolant
    Celsius pieptar sau vesta
    - circulaţie pe vatuita
    trasee cu dife-
    renta de tempe-
    ratura de peste
    15 grade Celsius
    - curenţi de aer Costum de protecţie Termoizolant
    cu viteza de sau pantalon vătuit
    peste 4 m/s
    - subteran (+ 10 Combinezon caserat Termoizolant
    grade Celsius) pentru foraj marin
    - lucru în ex- Mănuşi de protecţie Termoizolante
    terior sau spaţii Îmbrăcăminte inter-
    neîncalzite (sub mediară
    10 grade Celsius Lenjerie de corp Termoizolanta
    în perioada octom- Ciorapi-şosete Din lână sau PNA
    brie - martie Încălţăminte de Termoizolantă
                                       protecţie
    - lucru la peste Costum ski sau Termoizolant
    1.000 m altitudine hanorac
    (salvamontişti, per- Bocanci ski sau Termoizolanţi şi
    sonal staţii meteo bocanci de munte antiderapanţi
    etc.)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. Radiaţii termice Suprasolicitare Pălărie sau şapcă Termoizolantă,
    - intensitatea termică a împotriva radiaţi- rezistentă la
    mai mare de organismului, ilor temperaturi înalte
    1 cal/cmp/min. arsuri Ochelari sau viziera Termoreflectante
                                       de protecţie sau
                                       masca sudură
                                       Filtru de protecţie Absorbţie în
                                                              infraroşu
                                       Costum de protecţie Termoreflectant
                                       Şort de protecţie Termoreflectant
                                       Mănuşi de protecţie Termoreflectant
                                       Cămaşă de pinza Din fibre naturale
                                       Lenjerie de corp Din fibre naturale
                                       Ciorapi-sosete Din fibre naturale
                                       Jambiere Termoizolante
                                       Bocanci de protecţie Talpa termoizolan-
                                                             ta, rezistentă la
                                                             temperaturi
                                                             ridicate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. Radiaţii ultra- Arsuri Ochelari de protecţie Lentile cu ab-
    violete sorbtie în ultra-
    - intensitatea violet
    peste limita
    maximă admisă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. Radiatii laser Arsuri la nivelul Boneta sau basma Din bumbac, culori
    - densitatea ochiului şi al închise
    de energie pielii Ochelari de protecţie Lentile cu filtru
    la nivelul absorbant pentru
    corneei şi radiaţii laser
    epidermei peste Mănuşi de protecţie Din bumbac, culori
    limita maximă închise
    admisă Halat de protecţie Din bumbac, culori
                                                             închise
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. Zgomot Hipoacuzie, Antifon Tip intern sau
    - peste limita surditate extern
    maximă admisă,
    chiar cu
    intermitenţă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23. Vibraţii Boala de vibraţii Mănuşi de protecţie Vibroizolante
    - peste limita Burtieră amortizoare Amortizarea
    maximă admisă Pieptar amortizor vibraţii
    pentru uneltele
    cu care se
    lucrează, chiar
    cu intermitentă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24. Pulberi netoxice Pneumoconioze, Boneta sau basma Eficienta specifi-
    în atmosfera iritarea epi- Masca contra prafului ca de reţinere a
                     dermei sau a pulberilor
                     mucoaselor Ochelari de protecţie Etanşi
                                       Combinezon contra
                                       prafului
                                       Salopeta contra Impermeabile la
                                       prafului pulberi
                                       Mănuşi de protecţie Impermeabile
                                       Cămaşă Din fibre naturale
                                       Lenjerie de corp Din fibre naturale
                                       Şosete - ciorapi Din fibre naturale
                                       Încălţăminte de
                                       protecţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25. Microorganisme: Infectarea Boneta sau basma Din fibre naturale
    - bacterii organismului Masca de protecţie Tip medical, din
    - virusuri tifon
    - richetii Salopeta de protecţie Lavabil si
    - spirochete sau halat de pro- dezinfectabil
    - ciuperci tecţie
    - protozoare Mănuşi de protecţie Impermeabile
                                       Cămaşă din pinza Din fibre naturale
                                       Lenjerie de corp Din fibre naturale
                                       Încălţăminte de
                                       protecţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26. Deplasări Tăiere sau Încălţăminte de Cu talpa rezisten-
    pe suprafeţe intepare protecţie tă la penetraţie
    tăioase, înţe- ─────────────────────────────────────────────────────────
    pătoare, Alunecare, cadere Încălţăminte de Cu talpa antide-
    alunecoasă, la acelaşi nivel protecţie rapantă
    înclinate, etc. Colţari (pentru Din metal
                                       gheaţă, pantă etc.)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27. Deplasări îmbolnăvire dato- Cizme de protecţie Impermeabile la
    pe suprafeţe rită umidităţii apă
    umede (sol umed,
    mlăştinos etc.)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
28. Mediu acvatic îmbolnăvire dato- Pelerină, manta, Impermeabile la
    - lucru pe apă, rită umidităţii scurtă sau combinezon apă
    nave Costum impermeabil
                                       Cizme de protecţie Impermeabile la apă
                     ─────────────────────────────────────────────────────────
    - lucru pe Înec Centură de salvare Conform normelor
    platforme marine internaţionale
                                       Vestă de salvare
                                       Costum de salvare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
29. Atmosferă cu Asfixiere Masca de autosalvare
    conţinut scăzut (pentru evacuare)
    de oxigen (sub Dispozitiv respirator Cu autonomie limi-
    17% vol.) sau izolant neautomat tată a utilizato-
    noxe cu (pentru intervenţii) rului
    concentraţie Dispozitiv izolant Cu autonomie tota-
    necunoscută autonom (pentru lă a utilizatoru-
                                       intervenţii lui pe o durată
                                                             limitată de timp
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
30. Spaţii înguste Ranire la cap, Cască Rezistenţă la şoc
    - lucru în con- mâini, cot, Boneta
    ducte, cazane, genunchi etc. Salopeta de protecţie
    recipiente, pu- Mânecuţe de protecţie, Rezistente la
    turi, straturi şi cotiere uzură, sfâşiere
    filoane subţiri Genunchiere
    în mină, canale Fundiera
    subterane, bran- Jambiere Rezistente la uzură
    şamente etc. Ghetre
                                       Încălţăminte de Rezistenţă la uzură
                                       protecţie
                                       Centură de siguranţă Rezistenţă la
                                                             tracţiune
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
31. Izolare de Deshidratare Bidon pentru apă
    sursele de apă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
32. Intemperii Îmbolnăvire Scurtă impermeabilă Impermeabile la
                     datorită cu glugă sau: apă
                     umidităţii - pelerină
                                       - manta
                                       - combinezon
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
33. Contact cu cor- Agatare Bonetă sau basma Rezistenţă la ru-
    puri ascuţite, Sfisiere pere, sfăşiere
    tăioase, agă- Ochelari sau viziera Lentile rezistente
    ţătoare etc. la şoc
    (exploatări Salopetă Rezistente la
    forestiere, sau combinezon rupere, sfăşiere
    exploatarea de protecţie
    stufului etc.) Încălţăminte de Rezistenţă la
                                       protecţie penetraţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
34. Poziţia de Lezarea Genunchiere Rezistente la
    lucru "în genunchilor uzură
    genunchi"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
35. Lucru la stupi Înţepare de către Pălărie apicola
    de albine albine Mănuşi de protecţie
                                       Halat sau salopeta
                                       de protecţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
36. Contactul Dermatite, Unguente de protecţie Specifice agentu-
    epidermei cu eczeme lui chimic
    agenţi chimici (M.I.P.)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
37. Câmp electric Descărcări elec- Cască de protecţie Electroconductiva
    cu intensitate trice între cor- Costum de protecţie Electroconductiv
    mai mare de pul uman şi ele- Bocanci de protecţie Talpa electrocon-
    15 kV/m mente situate la ductiva
                     potenţial diferit
                     Influenţe cromo-
                     zomiale incom-
                     plet elucidate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
38. Câmp electro- Hipertermie Cască de protecţie
    magnetic de Modificări celu- Masca de protecţie Cartuş filtrant
    radiofrecventa lare şi alte specific
    (activităţi în efecte incomplet Ochelari de protecţie Lentilă cu SnO2
    banda X şi banda elucidate Mănuşi de protecţie Electroizolante
    L - aparatură Şort cu pieptar Cu plumb, pentru
    de radiolocaţie, ecranarea radiaţi-
    în aviaţie) ilor
                                       Pantofi tenis
                                       Încălţăminte de Electroizolantă
                                       protecţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-------------
    *) Se au în vedere numai factorii de risc, respectiv pericolele de accidentare sau îmbolnăvire profesională care pot fi combătute (eliminate sau diminuate) cu ajutorul echipamentului individual de protecţie.
    **) Conform standardelor în vigoare.


                                       -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016