Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 214 din 16 noiembrie 2011 privind modelele marcilor de garantie proprie si procedura de stabilire si inregistrare a acestora la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 214 din 16 noiembrie 2011  privind modelele marcilor de garantie proprie si procedura de stabilire si inregistrare a acestora la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 214 din 16 noiembrie 2011 privind modelele marcilor de garantie proprie si procedura de stabilire si inregistrare a acestora la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 19 noiembrie 2011

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/1821 din 11 octombrie 2011 al Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,
    în temeiul prevederilor art. 32 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.344/2003, şi ale art. 5 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

    preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite urmãtorul ordin:


    ART. 1
    Marca de garanţie proprie a producãtorilor, importatorilor sau vânzãtorilor reprezintã semnul individual al acestora, prin care se certificã titlul aplicat pe obiectele din metale preţioase.
    ART. 2
    (1) Conţinutul mãrcii de garanţie proprie este format dintr-un cod alfanumeric, în care literele reprezintã simbolul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, unde persoana fizicã autorizatã sau persoana juridicã autorizatã îşi are sediul profesional sau, dupã caz, sediul social, iar cifrele reprezintã numãrul de ordine al mãrcii, stabilit de Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor.
    (2) În cazul în care persoana fizicã autorizatã sau persoana juridicã autorizatã sã îşi marcheze obiectele din metale preţioase cu marca de garanţie proprie are desemnate douã sau mai multe persoane în acest scop, personalizarea se realizeazã prin adãugarea, dupã codul alfanumeric, a unei litere mari de tipar a alfabetului latin.
    (3) Conţinutul mãrcii de garanţie proprie se înscrie:
    a) pentru aur - într-o elipsã;
    b) pentru argint - într-un dreptunghi;
    c) pentru platinã - într-un romb;
    d) pentru paladiu - într-un hexagon neregulat.
    ART. 3
    Modelele mãrcilor de garanţie proprie utilizate de cãtre producãtorii, importatorii sau vânzãtorii de obiecte din metale preţioase sunt prevãzute în anexa nr. 1.
    ART. 4
    Pentru stabilirea conţinutului mãrcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate sã îşi marcheze obiectele din metale preţioase vor completa şi vor transmite la Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor o cerere, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2.
    ART. 5
    În termen de 30 de zile de la data înregistrãrii cererii, Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor va comunica persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate conţinutul mãrcii sau, dupã caz, al mãrcilor stabilite pentru fiecare persoanã desemnatã, împreunã cu schiţa acestora, eliberând în acest sens o adeverinţã, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 3.
    ART. 6
    (1) Înainte de aplicarea mãrcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate trebuie sã înregistreze aceste mãrci la Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor.
    (2) Înregistrarea se realizeazã prin amprentarea, fotografierea, înscrierea mãrcilor de garanţie proprie în registrul de evidenţã a acestora şi eliberarea unui certificat de înregistrare, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 4, certificat ce cuprinde şi informaţii legate de desfigurarea mãrcilor de garanţie proprie.
    (3) Pentru fiecare marcã de garanţie proprie personalizatã, înregistratã la Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor, se percepe un tarif de 60 lei, care se poate achita cu ordin de platã sau mandat poştal în contul Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare nr. 4266502, ori în numerar la sediul Autoritãţii.
    (4) În vederea înregistrãrii mãrcilor de garanţie proprie, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate sã efectueze operaţiunea de marcare vor prezenta la Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor:
    a) adeverinţa eliberatã de Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor, prin care s-a stabilit conţinutul mãrcilor de garanţie proprie;
    b) cererea de înregistrare, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 5; cererea cuprinde şi solicitarea de desfigurare a mãrcii de garanţie proprie în situaţiile prevãzute în prezentul ordin;
    c) poansoanele gravate cu mãrcile de garanţie proprie;
    d) dovada achitãrii tarifului de înregistrare.
    ART. 7
    (1) Mãrcile de garanţie proprie se aplicã numai de cãtre personalul propriu, desemnat în acest sens şi care a promovat testul organizat de Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor.
    (2) Poansoanele cu marcã de garanţie proprie nu sunt transmisibile.
    (3) În cazul în care persoana desemnatã sã efectueze analiza şi marcarea obiectelor din metale preţioase îşi înceteazã raporturile de muncã cu persoana fizicã autorizatã ori cu persoana juridicã autorizatã, poansoanele cu marca de garanţie proprie personalizatã, utilizate de aceasta, se predau Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurãrii mãrcilor în termen de 15 zile lucrãtoare de la data încetãrii raporturilor de muncã.
    (4) Poansoanele cu mãrci de garanţie proprie uzate sau scoase din uz se vor preda Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurãrii mãrcilor.
    (5) În cazul încetãrii sau suspendãrii sub orice formã a activitãţii persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate, precum şi în cazul schimbãrii obiectului de activitate, poansoanele cu mãrci de garanţie proprie vor fi predate Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurãrii mãrcilor sau, dupã caz, în vederea pãstrãrii acestora pe toatã perioada suspendãrii, în termen de 15 zile lucrãtoare de la data la care a intervenit modificarea în activitatea sau obiectul de activitate al persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate.
    (6) În situaţiile în care se solicitã desfigurarea mãrcilor de garanţie proprie, se va completa cererea prevãzutã la anexa nr. 5.
    (7) Persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice autorizate sã efectueze operaţiunea de marcare cu marca de garanţie proprie vor îndeplini procedura de înregistrare a mãrcilor prevãzutã la art. 6 ori de câte ori confecţioneazã noi poansoane cu marca de garanţie proprie stabilitã de Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor.
    ART. 8
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 9
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 37/2004 pentru aprobarea modelelor mãrcilor utilizate de fabricanţii, producãtorii, importatorii, exportatorii şi, dupã caz, vânzãtorii de obiecte şi bijuterii din metale preţioase şi aliajele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004, şi Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 202/2004 privind stabilirea şi înregistrarea mãrcilor de garanţie proprie pentru bijuterii şi obiecte din metale preţioase şi aliaje ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 20 august 2004, se abrogã.
    ART. 10
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


            Preşedintele Autoritãţii Naţionale
             pentru Protecţia Consumatorilor,
                  Constantin Cerbulescu


    Bucureşti, 16 noiembrie 2011.
    Nr. 214.


    ANEXA 1

                           MODELELE
         mãrcilor de garanţie proprie utilizate de cãtre producãtorii,
          importatorii sau vânzãtorii de obiecte din metale preţioase

------------
    NOTÃ (CTCE)
    Reprezentarea graficã a anexei nr. 1 se gãseşte în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 818 din 19 noiembrie 2011, la pagina 59,(a se vedea imaginea asociatã).    ANEXA 2

                           CERERE
     pentru stabilirea conţinutului mãrcilor de garanţie proprie


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SC/PFA/AF: .............................................................. │
│REPREZENTANT LEGAL: ..................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ........, Nr. ......., Bloc ....., Scara ...., │
│Apartam. ........., Localitatea ......., Judet/Sector ....................... │
│ │
│TELEFON ........... FAX ........... E-MAIL .................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│AUTORIZAŢIE ANPC NR. .......... DIN DATA .................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. ............ legitimat cu B.I/C.I seria ....... nr. .............., │
│ (nume şi prenume persoana desemnatã, care a promovat testul organizat │
│ de ANPC) │
│CNP ...................... pentru marcarea obiectelor confecţionate din*1): │
│[] aur; [] argint; [] platinã; [] paladiu │
│ │
│2. ....................... legitimat cu B.I/C.I seria ...... nr. ......., │
│ (nume şi prenume persoana desemnatã, │
│ care a promovat testul organizat de ANPC) │
│CNP ...................... pentru marcarea obiectelor confecţionate din: │
│[] aur; [] argint; [] platinã; [] paladiu │
│ │
│3. ....................... legitimat cu B.I/C.I seria ...... nr. ......., │
│ (nume şi prenume persoana desemnatã, │
│ care a promovat testul organizat de ANPC) │
│CNP ...................... pentru marcarea obiectelor confecţionate din: │
│[] aur; [] argint; [] platinã; [] paladiu │
│ │
│4. ....................... legitimat cu B.I/C.I seria ...... nr. ......., │
│ (nume şi prenume persoana │
│ desemnatã, care a promovat testul organizat de ANPC) │
│CNP ...................... pentru marcarea obiectelor confecţionate din: │
│[] aur; [] argint; [] platinã; [] paladiu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cunoscând dispoziţiile art. 292 Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, │
│declar pe proprie rãspundere cã cele de mai sus corespund adevãrului. │
│............................................... în calitate de ............. │
│(numele şi prenumele persoanei care prezintã cererea) │
│ │
│LEGITIMAT CU BI/CI SERIA ............. NUMÃR ........................ │
│ │
│SEMNÃTURA ................. DATA .................................... │
│ │
│ŞTAMPILA SC/PFA/AF │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘__________
    *1) Se va marca cu X cãsuţa corespunzãtoare metalului preţios din care sunt confecţionate obiectele ce urmeazã a fi marcate cu marca de garanţie proprie.


    ANEXA 3

                          ADEVERINŢÃ
    privind stabilirea conţinutului mãrcilor de garanţie proprie

    S.C./P.F.A./A.F.: ..............................................
    SEDIUL SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ....... nr. .... bl. ...., ap. ...., localitatea ........, judeţul/sectorul .............. .
    La cererea dumneavoastrã, înregistratã la Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor cu nr. ....... din data de .........., vã facem cunoscut cã mãrcile de garanţie proprie personalizate stabilite pentru S.C./P.F.A./A.F. ..........., în temeiul art. 14 lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt dupã cum urmeazã:

-----------
    NOTÃ (CTCE)
    Reprezentarea grficã se gãseşte în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 818 din 19 noiembrie 2011, la pagina 61,(a se vedea imaginea asociatã).


    Înainte de aplicarea mãrcilor de garanţie proprie, acestea trebuie înregistrate la Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor.*)

                     Director general,
                     ...................
_________
    *) Înregistrarea se va face la sediul Direcţiei generale metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, poarta III, sectorul 5, în incinta Regiei Autonome "Monetãria Statului", telefon 021.312.82.37.


    ANEXA 4

                    CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE*)
                    a mãrcii de garanţie proprie

                     Nr. ....... din ...........

    Prin prezentul certificat de înregistrare se atestã înregistrarea la Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor a mãrcii de garanţie proprie cu indicativul ....., aparţinând S.C./P.F.A./A.F. ....., prin persoana desemnatã ......., cu sediul social/profesional în str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ......., judeţul/sectorul ......, posesoare a autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase nr. ......... din data de .........., pentru:
[] aur; [] argint; [] platinã; [] paladiu
    Înregistrarea s-a efectuat prin amprentarea, fotografierea şi înscrierea mãrcii de garanţie proprie în registrul de evidenţã a mãrcilor de garanţie al Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor la nr. .................................. .          ┌────────────────────────────────────┐
          │ │
          │ │
          │ │
          └────────────────────────────────────┘
             (fotografia mãrcii înregistrate)

      Consilier ANPC, Semnãtura/Ştampila
     .....................
     (numele şi prenumele)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Marcã de garanţie proprie desfiguratã la data de**) ...................., │
│în baza Cererii nr. ......../................. │
│Consilier ANPC ............................... │
│ (numele şi prenumele) │
│ │
│Semnãtura/Ştampila │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘____________
    *) Acest document se va prezenta în cazul în care se solicitã desfigurarea mãrcii de garanţie proprie.
    **) Se completeazã numai de cãtre reprezentantul Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.


    ANEXA 5

                          CERERE DE ÎNREGISTRARE
                        A MÃRCII DE GARANŢIE PROPRIE


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SC/PFA/AF: .......... Autorizaţie ANPC Nr. ......./......., C.I.F. ......... │
│Reg. Comerţului....... Cont nr. ......., deschis la ..........., │
│telefon/fax nr. ................................, │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ...., Nr. ....., Bl. ....., Sc. ...., Ap. ..., │
│Localitate ................, Judet/Sector ......................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ SOLICIT: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] ÎNREGISTRARE marcã de garanţie proprie cu indicativul ............ │
│pentru: [] aur [] argint [] platinã [] paladiu │
│ │
│DELEGAT ........... legitimat cu B.I./C.I. Seria ..... nr. ........ eliberat │
│de .................................... │
│CNP ............................................. │
│ │
│Semnãtura/Ştampila Data ..................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│[] DESFIGURARE marcã de garanţie proprie cu indicativul ............. │
│pentru: [] aur [] argint [] platinã [] paladiu │
│ │
│DELEGAT ....... legitimat cu B.I./C.I. Seria ..... nr. ......... eliberat │
│de ................................ │
│CNP ........................................ │
│ │
│MOTIVUL DESFIGURÃRII: [] încetarea raporturilor de muncã ale persoanei │
│desemnate cu persoana fizicã sau juridicã autorizatã; [] încetarea │
│activitãţii persoanei fizice sau juridice autorizate; [] poanson cu marcã de │
│garanţie proprie uzat │
│ │
│Semnãtura/Ştampila Data .............................. │
├─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Am primit Certificat de înregistrare marcã │ │
│de garanţie proprie nr. ....... şi poansonul │ │
│aferent. │ Fotografia mãrcii înregistrate │
│Nume şi prenume ........................... │ │
│Data ............................ │ │
│Semnãtura/Ştampila │ │
├─────────────────────────────────────────────┤ │
│Am primit Certificat de înregistrare marcã de│ │
│garanţie proprie nr. ......... şi poansonul │ │
│aferent desfigurat. │ │
│Nume şi prenume .......................... │ │
│Data ............................ │ │
│ │ │
│Semnãtura/Ştampila │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


                       __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016