Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.818 din 26 septembrie 2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii octombrie 2008
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.818 din 26 septembrie 2008  privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii octombrie 2008    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.818 din 26 septembrie 2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii octombrie 2008

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 30 septembrie 2008

Având în vedere prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale pct. 3.2.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2007 , ale <>Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.461/2007 privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat şi procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark, ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã, aprobat prin <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008 , ale <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, ale <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României şi ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005 , încheiatã între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionalã a României,
în temeiul prevederilor <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
În vederea finanţãrii şi refinanţãrii datoriei publice în luna octombrie 2008 se aprobã prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominalã totalã de 3.000 milioane lei, prevãzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

Bucureşti, 26 septembrie 2008.
Nr. 2.818.


ANEXA 1

PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2008

ART. 1
În vederea finanţãrii şi refinanţãrii datoriei publice în luna octombrie 2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor anunţã lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:


┌──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────┬───────────────┐
│ │ Data │ Data │ Data │ Nr. de │ Valoarea │
│ Cod ISIN │licitaţiei │ emisiunii │ scadenţei │ zile │ emisiunii │
│ │ │ │ │ │ - lei - │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│RO0809CTN0J0 │08.10.2008 │10.10.2008 │10.04.2009 │ 182 │ 1.000.000.000 │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────────┤
│RO0809CTN0K8 │22.10.2008 │24.10.2008 │23.10.2009 │ 364 │ 1.000.000.000 │
└──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────────────┘ART. 2
Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
ART. 3
Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionatã în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preţ multiplu.
ART. 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpãrate de cãtre dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
ART. 5
(1) Ofertele de cumpãrare sunt competitive şi necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpãrare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Numãrul de tranşe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpãrare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpãrare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 , în aplicarea <>Regulamentului nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Se admit oferte de cumpãrare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşã a ofertei de cumpãrare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
ART. 6
Preţul şi randamentul se vor determina utilizându-se urmãtoarele formule:

d x r
P = 1 - ----- ;
360

Y = r/P,
în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;
d = numãrul de zile pânã la scadenţã;
r = rata discontului, exprimatã cu douã zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu douã zecimale.

ART. 7
Ofertele de cumpãrare se depun la Banca Naţionalã a României, care acţioneazã în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, pânã la ora 12,00.
ART. 8
Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Bãncii Naţionale a României de cãtre comisia de licitaţie constituitã în acest scop şi va fi dat publicitãţii.
ART. 9
Evenimentele de platã aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestioneazã în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
ART. 10
Dacã data la care trebuie efectuatã una dintre plãţile aferente titlului de stat este o zi de sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata se va face în urmãtoarea zi lucrãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regãsesc în aceastã situaţie rãmân în proprietatea deţinãtorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
ART. 11
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.


ANEXA 2

PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna octombrie 2008

ART. 1
În vederea finanţãrii şi refinanţãrii datoriei publice în luna octombrie 2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor anunţã redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţa la 3 şi 5 ani, cu urmãtoarele caracteristici:
┌──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────┬────────┬────────┬───────────────┐
│ │ Data │ Data │ Data │Maturi-│ Rata │Dobânda │ Valoarea │
│ Cod ISIN**) │licitaţiei │ emisiunii │ scadenţei │ tate │ cupo- │ acumu- │ nominalã │
│ │ │ │ │Nr. de │ nului │ latã*) │ totalã │
│ │ │ │ │ ani │ - % - │- lei/ │ - lei - │
│ │ │ │ │ │ │ titlu -│ │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼───────────────┤
│RO0813DBN027 │02.10.2008 │06.10.2008 │05.03.2013 │ 5 │ 8,25 │ 485,96 │ 500.000.000 │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼───────────────┤
│RO0811DBN013 │16.10.2008 │20.10.2008 │25.10.2011 │ 3 │ 8,00 │ 789,07 │ 500.000.000 │
└──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴───────────────┘--------
*) Dobânda acumulatã este determinatã în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.461/2007 .
**) În conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmeazã a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementatã administratã de Societatea Comercialã "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., aceste serii se tranzacţioneazã simultan pe piaţa secundarã administratã de Banca Naţionalã a României şi pe piaţa reglementatã administratã de Societatea Comercialã "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.

ART. 2
Valoarea nominalã totalã a emisiunii de obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majoratã prin redeschideri ulterioare ale acesteia.
ART. 3
Valoarea nominalã individualã a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
ART. 4
Dobânda (cuponul) se plãteşte anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 303/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2008, fiind determinatã conform formulei:

D = VN* r/ frecvenţa anualã a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominalã;
r = rata cuponului.

ART. 5
Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionatã în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua dupã metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimatã sub formã procentualã, cu 4 zecimale.
ART. 6
Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpãrate de cãtre dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
ART. 7
(1) Ofertele de cumpãrare sunt competitive şi necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpãrare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr.10 la <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Numãrul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpãrare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpãrare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Se admit oferte de cumpãrare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşã a ofertei de cumpãrare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
ART. 8
Ofertele de cumpãrare se depun la Banca Naţionalã a României, care acţioneazã în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, pânã la ora 12,00.
ART. 9
Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Bãncii Naţionale a României de cãtre comisia de licitaţie constituitã în acest scop şi va fi dat publicitãţii.
ART. 10
Evenimentele de platã aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestioneazã în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
ART. 11
Dacã data la care trebuie efectuatã una dintre plãţile aferente titlului de stat este o zi de sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata se va face în urmãtoarea zi lucrãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regãsesc în aceastã situaţie rãmân în proprietatea deţinãtorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
ART. 12
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

-------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016