Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.554 din 22 noiembrie 2012  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.554 din 22 noiembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 29 noiembrie 2012

    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
    ART. 3
    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            p. Ministrul economiei,
                       comerţului şi mediului de afaceri,
                              Gelu-Ştefan Diaconu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 22 noiembrie 2012.
    Nr. 2.554.

    ANEXĂ

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2012

                                                    mii lei
┌────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│ │Nr.│ Program │
│ INDICATORI │rd.│ 2012 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 3.650│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 3.649│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Venituri din activitatea de bază*) │ 3│ 3.400│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Venituri din alte activităţi conexe │ 4│ 20│
│activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Alte venituri din exploatare │ 5│ 229│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VENITURI FINANCIARE │ 6│ 1│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VENITURI EXTRAORDINARE │ 7│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 8│ 3.612│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Cheltuieli de exploatare, total din care: │ 9│ 3.611│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Bunuri şi servicii │ 10│ 243│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 2.621│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 1.830│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 73│
│ de administraţie │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 139│
│ general │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│contribuţii de asigurări sociale de stat │ 15│ 564│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 9│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│contribuţii de asigurări sociale de sănătate│ 17│ 95│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│contribuţii de asigurări pentru accidente │ 18│ 5│
│de muncă şi boli profesionale │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 19│ 16│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 5│
│creanţelor salariale │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│contribuţii la fondul de pensii facultative │ 21│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 97│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 97│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 197│
│zările, provizioanele şi ajustările pentru │ │ │
│depreciere │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Cheltuieli de protocol │ 26│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) lit. c) │ 29│ │
│din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Alte cheltuieli │ 30│ 550│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 1│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 1│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Cheltuieli extraordinare │ 34│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 38│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 6│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│REZULTATUL NET │ 37│ 32│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ 38│ 32│
│PRECEDENŢI │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA│ 39│ │
│PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│pentru cointeresarea personalului │ 40│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│pentru finanţarea dezvoltării institutului │ 41│ │
│naţional │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ │
│inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ │
│din care: │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Surse proprii │ 44│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ │
│investiţii │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Credite bancare pentru investiţii │ 46│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│- interne │ 47│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│- externe │ 48│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Alte surse │ 49│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, │ 50│ │
│din care: │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ │
│la finele anului │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ │
│pentru investiţii │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│- interne │ 53│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│- externe │ 54│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Venituri totale (rd.01) │ 55│ 3.650│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 3.612│
│(rd. 08) │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57│ 38│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 53│
│din care: │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│- număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 40│
│dezvoltare │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 2.592│
│institut (lei/persoană/lună) │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-│ 61│ 2.860│
│dezvoltare (lei/persoană/lună) │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 1,10│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Rata rentabilităţii financiare(rd.37*100/ │ 63│ 14,59│
│capital propriu) │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Plăţi restante │ 64│ 1.653│
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│Creanţe de încasat │ 65│ 723│
└────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

---------
    * Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 2655 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2011, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 242 mii lei.

                           --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice