Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.371 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.371 din 12 decembrie 2007  pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din   Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.371 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 21 decembrie 2007

În temeiul prevederilor <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 60 alin. (2) şi (4), ale art. 81, 82, ale art. 84 alin. (5) şi <>art. 90 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobã modelul şi conţinutul urmãtoarelor formulare, prevãzute în anexa nr. 1:
a) 200 "Declaraţie privind veniturile realizate", cod 14.13.01.13;
b) 201 "Declaraţie privind veniturile din strãinãtate", cod 14.13.01.13/7;
c) 204 "Declaraţie anualã de venit pentru asocierile fãrã personalitate juridicã", cod 14.13.01.13/2i;
d) 205 "Declaraţie informativã privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursã, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I;
e) 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pânã la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod 14.13.04.13;
f) 250 "Decizie de impunere anualã pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a;
g) 251 "Decizie de impunere anualã pentru veniturile realizate din strãinãtate de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/5a.
(2) Formularele prevãzute la alin. (1) lit. a)-e) se completeazã şi se depun conform instrucţiunilor prevãzute în anexa nr. 2.
(3) Formularele prevãzute la alin. (1) se utilizeazã pentru definitivarea impozitului anual aferent veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2007.
ART. 2
Pânã la data de 30 septembrie a anului urmãtor celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anualã pe baza datelor din declaraţiile privind veniturile realizate şi a celorlalte informaţii aflate la dispoziţia sa.
ART. 3
(1) Se aprobã modelul şi conţinutul urmãtoarelor formulare, prevãzute în anexa nr. 3:
a) 220 "Declaraţie privind venitul estimat", cod 14.13.01.13/3p;
b) 221 "Declaraţie privind veniturile din activitãţi agricole - impunere pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9;
c) 222 "Declaraţie informativã privind începerea/încetarea activitãţii persoanelor fizice care desfãşoarã activitate în România şi care obţin venituri sub formã de salarii din strãinãtate", cod 14.13.01.13/5i;
d) 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fãrã personalitate juridicã, constituite între persoane fizice", cod 14.13.01.13/1i;
e) 224 "Declaraţie privind veniturile sub formã de salarii din strãinãtate obţinute de cãtre persoanele fizice care desfãşoarã activitate în România şi de cãtre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5;
f) 260 "Decizie de impunere pentru plãţi anticipate cu titlu de impozit", cod 14.13.02.13/3a.
(2) Formularele prevãzute la alin. (1) lit. a)-e) se completeazã şi se depun conform instrucţiunilor prevãzute în anexa nr. 4.
(3) Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din activitãţi agricole impuse pe bazã de norme de venit este prevãzutã în anexa nr. 5.
(4) Formularele prevãzute la alin. (1) se utilizeazã pentru stabilirea plãţilor anticipate cu titlu de impozit începând cu 1 ianuarie 2008.
ART. 4
Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare, de utilizare şi de pãstrare a formularelor prevãzute la art. 1 şi 3 sunt stabilite în anexa nr. 6.
ART. 5
(1) Plãtitorii de venituri cu regim de reţinere la sursã au obligaţia depunerii declaraţiei prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. d) în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţã elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu respectarea condiţiilor prevãzute în anexa nr. 7.
(2) Formatul electronic al declaraţiei prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. d) va fi însoţit de borderoul centralizator, prevãzut în anexa nr. 8, editat cu ajutorul programului de asistenţã, semnat şi ştampilat, conform legii.
(3) Programul de asistenţã este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unitãţile fiscale subordonate sau poate fi descãrcat de pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, la adresa www.mfinante.ro.
ART. 6
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 7
Direcţia generalã proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generalã pentru reglementarea colectãrii creanţelor bugetare, Direcţia generalã de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, dupã caz, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 8
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat

Bucureşti, 12 decembrie 2007.
Nr. 2.371.

ANEXA 1DECLARAŢIE
┌─────────────┐ PRIVIND VENITURILE REALIZATE
│ SIGLA │ 200
│ Agenţia │ ┌──┬──┬──┬──┐
│Naţionalã │ Anul └──┴──┴──┴──┘
│ de │
│Administrare │
│ Fiscalã │
└─────────────┘

[] Declaraţie rectificativã
Se completeazã cu X în cazul
declaraţiilor rectificative


I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Nume Iniţiala Cod numeric personal/ │
│ tatãlui Numãr de identificare fiscalã │
│ ┌───────────────────┐ ┌─────────┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └───────────────────┘ └─────────┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenume │
│ ┌───────────────────────────────┐ │
│ └───────────────────────────────┘ │
│ Strada Numãr │
│ ┌──────────────────────────┐┌───┐ │
│ └──────────────────────────┘└───┘ BANCA │
│ Bloc Scara Etaj Ap. Judeţ/Sector ┌────────────────────────────────┐ │
│ ┌────┬─────┬────┬───┬───────────┐ └────────────────────────────────┘ │
│ └────┴─────┴────┴───┴───────────┘ │
│ Localitate Cod poştal │
│ ┌────────────────────┬──────────┐ Cont bancar(IBAN) │
│ └────────────────────┴──────────┘ ┌────────────────────────────────┐ │
│ └────────────────────────────────┘ │
│ Telefon ┌───┐ Fax ┌───┐ E-mail ┌───┐ │
│ └───┘ └───┘ └───┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Natura veniturilor: │
│ │
│ [] Venituri [] Venituri Câştiguri din transferul │
│ comerciale din cedarea titlurilor de valoare: │
│ [] Venituri folosinţei [] - deţinute mai mult de │
│ din bunurilor 365 de zile │
│ profesii [] Venituri [] - deţinute mai puţin de │
│ libere din 365 de zile, inclusiv │
│ [] Venituri activitãţi │
│ din agricole │
│ drepturi []Câştiguri │
│ de din operaţiuni │
│ proprietate de vânzare- │
│ intelectualã cumpãrare │
│ de valutã │
│ la termen, │
│ pe │
│ bazã de │
│ contract │
│ │
│ 2. Determinarea venitului net: [] Sistem real [] Cote [] Normã │
│ forfetare de venit │
│ de │
│ cheltuieli │
│ │
│ [] Asociere │
│ 3. Forma de organizare: [] Individual [] Asociere între │
│ între persoane │
│ persoane fizice şi │
│ fizice persoane │
│ juridice │
│ române │
│ │
│ _ _ _ _ _ │
│ 4. Obiectul principal de activitate ________________ Cod CAEN |_|_|_|_|_| │
│ │
│ 5. Sediul _______________________________________________________________ │
│ │
│ 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedeazã folosinţa ____ │
│ │
│ 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare │
│ Nr. ____ Data _________ Organul emitent _____________________________ │
│ │
│ 8. Data începerii activitãţii _______ 9. Data încetãrii activitãţii ______ │
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ 1B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL │
│ - lei - │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────╔═══════════════════╗ │
│ │ ║ ║ │
│ │ 1. Venit brut ║ ║ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────╠═══════════════════║ │
│ │ 2. Cheltuieli deductibile: ║ ║ │
│ │(rd.2.1 sau rd.2.3 sau rd.2.2+rd.2.4, dupã caz) ║ ║ │
│ │────────────────────────────────────────────────────╠═══════════════════╣ │
│ │ 2.1 Cheltuieli deductibile ║ ║ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────╠═══════════════════╣ │
│ │ 2.2 Cheltuieli forfetare ║ ║ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────╠═══════════════════╣ │
│ │ 2.3 Sume ce revin organismelor ║ ║ │
│ │ de gestiune colectivã ║ ║ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────╠═══════════════════╣ │
│ │ 2.4 Contribuţii sociale obligatorii ║ ║ │
│ │ plãtite ║ ║ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────╠═══════════════════╣ │
│ │3. Venit net (rd.1 - rd.2) din care ║ ║ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────╠═══════════════════╣ │
│ │ 3.1 Venit net aferent activitãţilor ║ ║ │
│ │ cu regim de reţinere la sursã ║ ║ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────╠═══════════════════╣ │
│ │4. Câştig net anual ║ ║ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────╠═══════════════════╣ │
│ │5. Pierdere fiscalã (rd.2 - rd.1)/Pierdere netã ║ ║ │
│ │ anualã ║ ║ │
│ └────────────────────────────────────────────────────╚═══════════════════╝ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 1C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT │
│ │
│ 1. Venit net ┌───────────┐2. Pierdere fiscalã┌───────────┐ │
│ └───────────┘ └───────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Numãr de operatror de date cu caracter personal 1067
Cod 14.13.01.13

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ │
│ │
│ 1. Natura veniturilor: │
│ │
│ [] Venituri [] Venituri Câştiguri din transferul │
│ comerciale din cedarea titlurilor de valoare: │
│ [] Venituri folosinţei [] - deţinute mai mult de │
│ din bunurilor 365 de zile │
│ profesii [] Venituri [] - deţinute mai puţin de │
│ libere din 365 de zile, inclusiv │
│ [] Venituri activitãţi │
│ din agricole │
│ drepturi []Câştiguri │
│ de din operaţiuni │
│ proprietate de vânzare- │
│ intelectualã cumpãrare │
│ de valutã │
│ la termen, │
│ pe │
│ bazã de │
│ contract │
│ │
│ 2. Determinarea venitului net: [] Sistem real [] Cote [] Normã │
│ forfetare de venit │
│ de │
│ cheltuieli │
│ │
│ [] Asociere │
│ 3. Forma de organizare: [] Individual [] Asociere între │
│ între persoane │
│ persoane fizice şi │
│ fizice persoane │
│ juridice │
│ române │
│ _ _ _ _ _ │
│ 4. Obiectul principal de activitate ________________ Cod CAEN |_|_|_|_|_| │
│ │
│ 5. Sediul _______________________________________________________________ │
│ │
│ 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedeazã folosinţa ____ │
│ │
│ 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare │
│ Nr. ____ Datã _________ Organul emitent _____________________________ │
│ │
│ 8. Data începerii activitãţii _______ 9. Data încetãrii activitãţii ______ │
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ 2B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL │
│ - lei - │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │
│ │ 1. Venit brut │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2. Cheltuieli deductibile: │ │ │
│ │(rd.2.1 sau rd.2.3 sau rd.2.2+rd.2.4, dupã caz) │ │ │
│ │────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.1 Cheltuieli deductibile │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.2 Cheltuieli forfetare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.3 Sume ce revin organismelor │ │ │
│ │ de gestiune colectivã │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.4 Contribuţii sociale obligatorii │ │ │
│ │ plãtite │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │3. Venit net (rd.1 - rd.2) din care │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 3.1 Venit net aferent activitãţilor │ │ │
│ │ cu regim de reţinere la sursã │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │4. Câştig net anual │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │5. Pierdere fiscalã (rd.2 - rd.1)/Pierdere netã │ │ │
│ │ anualã │ │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 2C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT │
│ │
│ 1. Venit net ┌───────────┐2. Pierdere fiscalã┌───────────┐ │
│ └───────────┘ └───────────┘ │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 3A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ │
│ │
│ 1. Natura veniturilor: │
│ │
│ [] Venituri [] Venituri Câştiguri din transferul │
│ comerciale din cedarea titlurilor de valoare: │
│ [] Venituri folosinţei [] - deţinute mai mult de │
│ din bunurilor 365 de zile │
│ profesii [] Venituri [] - deţinute mai puţin de │
│ libere din 365 de zile, inclusiv │
│ [] Venituri activitãţi │
│ din agricole │
│ drepturi []Câştiguri │
│ de din operaţiuni │
│ proprietate de vânzare- │
│ intelectualã cumpãrare │
│ de valutã │
│ la termen, │
│ pe │
│ bazã de │
│ contract │
│ │
│ │
│ 2. Determinarea venitului net: [] Sistem real [] Cote [] Normã │
│ forfetare de venit │
│ de │
│ cheltuieli │
│ │
│ [] Asociere │
│ 3. Forma de organizare: [] Individual [] Asociere între │
│ între persoane │
│ persoane fizice şi │
│ fizice persoane │
│ juridice │
│ române │
│ _ _ _ _ _ │
│ 4. Obiectul principal de activitate ________________ Cod CAEN |_|_|_|_|_| │
│ │
│ 5. Sediul _______________________________________________________________ │
│ │
│ 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedeazã folosinţa ____ │
│ │
│ 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare │
│ Nr. ____ Datã _________ Organul emitent _____________________________ │
│ │
│ 8. Data începerii activitãţii _______ 9. Data încetãrii activitãţii ______ │
│ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 3B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL │
│ - lei - │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │
│ │ 1. Venit brut │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2. Cheltuieli deductibile: │ │ │
│ │(rd.2.1 sau rd.2.3 sau rd.2.2+rd.2.4, dupã caz) │ │ │
│ │────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.1 Cheltuieli deductibile │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.2 Cheltuieli forfetare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.3 Sume ce revin organismelor │ │ │
│ │ de gestiune colectivã │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.4 Contribuţii sociale obligatorii │ │ │
│ │ plãtite │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │3. Venit net (rd.1 - rd.2) din care: │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 3.1 Venit net aferent activitãţilor │ │ │
│ │ cu regim de reţinere la sursã │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │4. Câştig net anual │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │5. Pierdere fiscalã (rd.2 - rd.1)/Pierdere netã │ │ │
│ │ anualã │ │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 3C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT │
│ │
│ 1. Venit net ┌───────────┐2. Pierdere fiscalã┌───────────┐ │
│ └───────────┘ └───────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ │
│ │
│ 1. Natura veniturilor: │
│ │
│ [] Venituri [] Venituri Câştiguri din transferul │
│ comerciale din cedarea titlurilor de valoare: │
│ [] Venituri folosinţei [] - deţinute mai mult de │
│ din bunurilor 365 de zile │
│ profesii [] Venituri [] - deţinute mai puţin de │
│ libere din 365 de zile, inclusiv │
│ [] Venituri activitãţi │
│ din agricole │
│ drepturi [] Câştiguri │
│ de din operaţiuni │
│ proprietate de vânzare- │
│ intelectualã cumpãrare │
│ de valutã │
│ la termen, │
│ pe │
│ bazã de │
│ contract │
│ │
│ 2. Determinarea venitului net: [] Sistem real [] Cote [] Normã │
│ forfetare de venit │
│ de │
│ cheltuieli │
│ │
│ [] Asociere │
│ 3. Forma de organizare: [] Individual [] Asociere între │
│ între persoane │
│ persoane fizice şi │
│ fizice persoane │
│ juridice │
│ române │
│ _ _ _ _ _ │
│ 4. Obiectul principal de activitate ________________ Cod CAEN |_|_|_|_|_| │
│ │
│ 5. Sediul _______________________________________________________________ │
│ │
│ 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedeazã folosinţa ____ │
│ │
│ 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare │
│ Nr. ____ Datã _________ Organul emitent _____________________________ │
│ │
│ 8. Data începerii activitãţii _______ 9. Data încetãrii activitãţii ______ │
│ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 4B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL │
│ - lei - │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │
│ │ 1. Venit brut │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2. Cheltuieli deductibile: │ │ │
│ │(rd.2.1 sau rd.2.3 sau rd.2.2+rd.2.4, dupã caz) │ │ │
│ │────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.1 Cheltuieli deductibile │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.2 Cheltuieli forfetare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.3 Sume ce revin organismelor │ │ │
│ │ de gestiune colectivã │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.4 Contribuţii sociale obligatorii │ │ │
│ │ plãtite │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │3. Venit net (rd.1 - rd.2) din care: │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 3.1 Venit net aferent activitãţilor │ │ │
│ │ cu regim de reţinere la sursã │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │4. Câştig net anual │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │5. Pierdere fiscalã (rd.2 - rd.1)/Pierdere netã │ │ │
│ │ anualã │ │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 4C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT │
│ │
│ 1. Venit net ┌───────────┐2. Pierdere fiscalã┌───────────┐ │
│ └───────────┘ └───────────┘ │
│ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ 5A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ │
│ │
│ 1. Natura veniturilor: │
│ │
│ [] Venituri [] Venituri Câştiguri din transferul │
│ comerciale din cedarea titlurilor de valoare: │
│ [] Venituri folosinţei [] - deţinute mai mult de │
│ din bunurilor 365 de zile │
│ profesii [] Venituri [] - deţinute mai puţin de │
│ libere din 365 de zile, inclusiv │
│ [] Venituri activitãţi │
│ din agricole │
│ drepturi []Câştiguri │
│ de din operaţiuni │
│ proprietate de vânzare- │
│ intelectualã cumpãrare │
│ de valutã │
│ la termen, │
│ pe │
│ bazã de │
│ contract │
│ │
│ │
│ 2. Determinarea venitului net: [] Sistem real [] Cote [] Normã │
│ forfetare de venit │
│ de │
│ cheltuieli │
│ │
│ [] Asociere │
│ 3. Forma de organizare: [] Individual [] Asociere între │
│ între persoane │
│ persoane fizice şi │
│ fizice persoane │
│ juridice │
│ române │
│ _ _ _ _ _ │
│ 4. Obiectul principal de activitate ________________ Cod CAEN |_|_|_|_|_| │
│ │
│ 5. Sediul _______________________________________________________________ │
│ │
│ 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedeazã folosinţa ____ │
│ │
│ 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare │
│ Nr. ____ Data _________ Organul emitent _____________________________ │
│ │
│ 8. Data începerii activitãţii _______ 9. Data încetãrii activitãţii ______ │
│ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 5B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL │
│ - lei - │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │
│ │ 1. Venit brut │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2. Cheltuieli deductibile: │ │ │
│ │(rd.2.1 sau rd.2.3 sau rd.2.2+rd.2.4, dupã caz) │ │ │
│ │────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.1 Cheltuieli deductibile │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.2 Cheltuieli forfetare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.3 Sume ce revin organismelor │ │ │
│ │ de gestiune colectivã │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.4 Contribuţii sociale obligatorii │ │ │
│ │ plãtite │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │3. Venit net (rd.1 - rd.2) din care: │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 3.1 Venit net aferent activitãţilor │ │ │
│ │ cu regim de reţinere la sursã │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │4. Câştig net anual │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │5. Pierdere fiscalã (rd.2 - rd.1)/Pierdere netã │ │ │
│ │ anualã │ │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 5C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT │
│ │
│ 1. Venit net ┌───────────┐2. Pierdere fiscalã┌───────────┐ │
│ └───────────┘ └───────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 6A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ │
│ │
│ 1. Natura veniturilor: │
│ │
│ [] Venituri [] Venituri Câştiguri din transferul │
│ comerciale din cedarea titlurilor de valoare: │
│ [] Venituri folosinţei [] - deţinute mai mult de │
│ din bunurilor 365 de zile │
│ profesii [] Venituri [] - deţinute mai puţin de │
│ libere din 365 de zile, inclusiv │
│ [] Venituri activitãţi │
│ din agricole │
│ drepturi []Câştiguri │
│ de din operaţiuni │
│ proprietate de vânzare- │
│ intelectualã cumpãrare │
│ de valutã │
│ la termen, │
│ pe │
│ bazã de │
│ contract │
│ │
│ │
│ 2. Determinarea venitului net: [] Sistem real [] Cote [] Normã │
│ forfetare de venit │
│ de │
│ cheltuieli │
│ │
│ [] Asociere │
│ 3. Forma de organizare: [] Individual [] Asociere între │
│ între persoane │
│ persoane fizice şi │
│ fizice persoane │
│ juridice │
│ române │
│ _ _ _ _ _ │
│ 4. Obiectul principal de activitate ________________ Cod CAEN |_|_|_|_|_| │
│ │
│ 5. Sediul _______________________________________________________________ │
│ │
│ 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedeazã folosinţa ____ │
│ │
│ 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare │
│ Nr. ____ Datã _________ Organul emitent _____________________________ │
│ │
│ 8. Data începerii activitãţii _______ 9. Data încetãrii activitãţii ______ │
│ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 6B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL │
│ - lei - │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │
│ │ 1. Venit brut │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2. Cheltuieli deductibile │ │ │
│ │(rd.2.1 sau rd.2.3 sau rd.2.2+rd.2.4, dupã caz) │ │ │
│ │────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.1 Cheltuieli deductibile │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.2 Cheltuieli forfetare │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.3 Sume ce revin organismelor │ │ │
│ │ de gestiune colectivã │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 2.4 Contribuţii sociale obligatorii │ │ │
│ │ plãtite │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │3. Venit net (rd.1 - rd.2) din care: │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │ 3.1 Venit net aferent activitãţilor │ │ │
│ │ cu regim de reţinere la sursã │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │4. Câştig net anual │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ │
│ │5. Pierdere fiscalã (rd.2 - rd.1)/Pierdere netã │ │ │
│ │ anualã │ │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 6C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT │
│ │
│ 1. Venit net ┌───────────┐2. Pierdere fiscalã┌───────────┐ │
│ └───────────┘ └───────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL
NET ANUAL IMPOZABIL/CÂŞTIGUL NEL ANUAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [] Bursã privatã Documente de platã nr./data │
│ │
│ Contract nr./datã ┌────────────┐ ┌───────────────────────────┐ │
│ └────────────┘ │ │ │
│ ┌────────────┐ └───────────────────────────┘ │
│ Suma platitã └────────────┘ │
│ │
│ │
│ [] Susţinerea unei entitãţi nonprofit/unitãţi de cult │
│ │
│ Suma (lei) ┌────────────┐ │
│ └────────────┘ │
│ │
│ Denumire entitate Cod de identificare Cont bancar (IBAN) │
│ nonprofit/unitate fiscalã al entitãţii │
│ de cult nonprofit/unitãţi de │
│ cult │
│ ┌───────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐ │
│ └───────────────────┘ └─────────────────────┘ └────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume,prenume/Denumire Cod de identificare fiscalã │
│ ┌─────────────────────────────┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─────────────────────────────┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ ┌───┐ │
│ Judeţ/Sector └────────┘ Localitatea└────────┘ Stradã└─────────┘ Nr.└───┘ │
│ │
│ ┌────┐ ┌─────┐ ┌────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ │
│ Bloc└────┘ Scarã└─────┘Ap.└────┘ Cod poştal└────────┘ Telefon└─────────┘ │
│ │
│ ┌─────────┐ ┌─────────────┐ │
│ Fax└─────────┘ E-mail└─────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Semnãturã contribuabil Data Semnaturã reprezentant fiscal Data
┌────────────────────┐ ┌───────┐ ┌───────────────────────────┐ ┌──────┐
└────────────────────┘ └───────┘ └───────────────────────────┘ └──────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌─────────────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────┐
│Loc rezervat organului fiscal│ Nr. înregistrare:│ │Data:│ │
└─────────────────────────────┘ └──────────┘ └──────┘
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────DECLARAŢIE
┌─────────────┐ PRIVIND VENITURILE DIN SRĂINĂTATE
│ SIGLA │
│ Agenţia │ ┌──┬──┬──┬──┐ 201
│Naţionalã │ Anul └──┴──┴──┴──┘
│ de │
│Administrare │
│ Fiscalã │
└─────────────┘

[] Declaraţie rectificativã
Se completeazã cu X în cazul
declaraţiilor rectificative


I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume Iniţiala Prenume Cod numeric personal/Numãr de │
│ tatãlui identificare fiscalã │
│ ┌─────────┐┌────────┐ ┌─────────┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─────────┘└────────┘ └─────────┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ ┌───┐ │
│ Judeţ/Sector └────────┘ Localitatea└────────┘ Stradã└─────────┘ Nr.└───┘ │
│ │
│ ┌────┐ ┌─────┐ ┌────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ │
│ Bloc└────┘ Scarã└─────┘Ap.└────┘ Cod poştal└────────┘ Telefon└─────────┘ │
│ │
│ ┌─────────┐ ┌─────────────┐ │
│ Fax└─────────┘ E-mail└─────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 1. Statul în care s-a realizat venitul ┌─────────────┐ │
│ └─────────────┘ │
│ 2. Natura veniturilor: │
│ │
│ [] Venituri [] Venituri din pensii │
│ din │
│ activitãţi [] Venituri din premii şi din jocuri │
│ comerciale de noroc │
│ │
│ [] Venituri [] Venituri din dividende │
│ din │
│ profesii [] Alte venituri din investiţii │
│ libere │
│ [] Alte venituri │
│ [] Venituri │
│ din │
│ drepturi de │
│ proprietate │
│ intelectualã │
│ │
│ [] Venituri │
│ din cedarea │
│ folosinţei │
│ bunurilor │
│ │
│ [] Venituri │
│ din │
│ dobânzi │
│ │
│ Câştiguri din transferul [] deţinute mai mult de │
│ titlurilor de valoare 365 de zile │
│ [] deţinute mai puţin de │
│ 365 de zile │
│ │
│ 3. Data începerii ┌───────────┐ 4. Data încetãrii ┌───────────────┐ │
│ activitãţii └───────────┘ activitãţii └───────────────┘ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

III. VENIT REALIZAT DIN STRĂINĂTATE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 1. Venit (lei)┌───────────┐ 2. Pierdere fiscalã (lei) ┌───────────┐ │
│ └───────────┘ └───────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

IV. IMPOZIT PLĂTIT ÎN STRĂINĂTATE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌────┬─────────────┬──────────┬────────┬────────────┬──────────┬──────────┐ │
││Nr. │ Tip │Document: │Data │Autoritatea │ Venit │ Impozit │ │
││crt.│ activitate │tip, serie│emiterii│ fiscalã │ (lei) │ (lei) │ │
││ │ │ nr. │ │ emitentã │ │ │ │
│├────┼─────────────┼──────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ │
││ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ │
│├────┼─────────────┼──────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ │
│├────┼─────────────┼──────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ │
│├────┼─────────────┼──────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ │
│├────┼─────────────┼──────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ │
│├────┴─────────────┴──────────┴────────┴────────────┼──────────┼──────────┤ │
││ TOTAL │ │ │ │
│└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

V. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Nume,prenume/Denumire Cod de identificare fiscalã │
│ ┌─────────────────────────────┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─────────────────────────────┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ ┌───┐ │
│ Judeţ/Sector └────────┘ Localitatea└────────┘ Stradã└─────────┘ Nr.└───┘ │
│ │
│ ┌────┐ ┌─────┐ ┌────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ │
│ Bloc└────┘ Scarã└─────┘Ap.└────┘ Cod poştal└────────┘ Telefon└─────────┘ │
│ │
│ ┌─────────┐ ┌─────────────┐ │
│ Fax└─────────┘ E-mail└─────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Semnãturã contribuabil Data Semnaturã reprezentant fiscal Data
┌────────────────────┐ ┌───────┐ ┌───────────────────────────┐ ┌──────┐
└────────────────────┘ └───────┘ └───────────────────────────┘ └──────┘
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌─────────────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────┐
│Loc rezervat organului fiscal│ Nr. înregistrare:│ │Data:│ │
└─────────────────────────────┘ └──────────┘ └──────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr de operatror de date cu caracter personal 1067
cod 14.13.01.13/7DECLARAŢIE
┌─────────────┐ ANUALĂ DE VENIT PENTRU ASOCIERILE FĂRĂ
│ SIGLA │ PERSONALITATE JURIDICĂ
│ Agenţia │ ┌──┬──┬──┬──┐
│ Naţionalã │ Anul └──┴──┴──┴──┘
│ de │ 204
│Administrare │
│ Fiscalã │
└─────────────┘

[] Declaraţie rectificativã
Se completeazã cu X în cazul
declaraţiilor rectificative


I. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIATIEI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Denumire Cod de identificare fiscalã │
│ ┌──────────────────────────────────────┐ ┌──┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └──────────────────────────────────────┘ └──┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │
│ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ ┌───┐ │
│ Judeţ/Sector └────────┘ Localitatea└────────┘ Stradã└─────────┘ Nr.└───┘ │
│ │
│ ┌────┐ ┌─────┐ ┌────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ │
│ Bloc└────┘ Scarã└─────┘Ap.└────┘ Cod poştal└────────┘ Telefon└─────────┘ │
│ │
│ ┌─────────┐ ┌─────────────┐ │
│ Fax└─────────┘ E-mail└─────────────┘ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Natura veniturilor: [] Venituri 2. Tipul asocierii [] Asociaţie │
│ comerciale fãrã personalitate familialã │
│ juridicã │
│ [] Venituri [] Societate │
│ din civilã │
│ profesii profesionalã │
│ libere │
│ [] Altele │
│ [] Altele │
│ │
│ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ 3. Sediul└───────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌─────────┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
│ 4. Obiectul principal de activitate └─────────┘ Cod CAEN └─┴─┴─┴─┘ │
│ ┌───────┐ ┌──────────┐ │
│ 5. Document de autorizare nr. └───────┘ Data└──────────┘ │
│ ┌─────────────┐ │
│ Organul emitent.└─────────────┘ │
│ ┌─────────┐ ┌─────────────┐ │
│ 6. Contractul de asociere nr. └─────────┘ Data └─────────────┘ │
│ ┌─────────────┐ │
│ 7. Numãr asociaţi └─────────────┘ │
│ ┌─────────────┐ │
│ 8. Numele şi prenume/denumire responsabil asociere└─────────────┘ │
│ desemnat prin contract │
│ ┌────────┐ ┌──────────┐ │
│ 9. Nr. telefon/fax responsabil asociere └────────┘E-mail └──────────┘ │
│ │
│ 10. Perioada de funcţionare: de la ┌────────┐ pânã la ┌───────────┐ │
│ └────────┘ └───────────┘ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
III. VENUT NET
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ lei │
│ ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ │
│ │1. Venit brut │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │
│ │2. Cheltuieli deductibile │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │
│ │3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ │
│ │4. Pierdere fiscalã (rd. 2 - rd. 1) │ │ │
│ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

IV. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ - lei - - lei - │
│ 1. Venit net ┌───────────┐ 2. Pierdere fiscalã ┌───────────┐ │
│ └───────────┘ └───────────┘ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
V. DISTRIBUŢIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIATI
(tabel verso)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele │
│ înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │
│ │
│ Semnãturã responsabil Data │
│ asociere ┌───────┐ │
│ ┌────────────────────┐ └───────┘ │
│ └────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────┐
│Loc rezervat organului fiscal│ Nr. înregistrare:│ │Data:│ │
└─────────────────────────────┘ └──────────┘ └──────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr de operatror de date cu caracter personal 1067
Cod 14.13.01.13/2i


V. DISTRIBUŢIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIAŢI
┌────┬────────┬───────┬───────┬─────────┬────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Nume şi │Cod │Domici-│Cota de │ Venit net distribuit │ Pierdere │
│crt.│prenume │nume- │liul │distri- │ │ fiscalã │
│ │asociat │ric │ │buire a │ │ distribuitã│
│ │ │perso- │ │venitului├─────────────────┬──────┼──────┬─────┤
│ │ │nal/ │ │net/pier-│Supus impozitului│Scutit│Afe- │Afe- │
│ │ │Numãr │ │derii rea│ pe venit │ la │renta │rentã│
│ │ │de │ │lizat(e) │ │plata │peri- │peri-│
│ │ │identi-│ │la nive- │ │impo- │oadei │oadei│
│ │ │ficare │ │lul aso- │ │zitu- │impo- │ de │
│ │ │fiscalã│ │cierii │ │lui pe│zabile│scu- │
│ │ │ │ │ (%) │ │venit │ │tire │
├────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────┤
├────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────┤
├────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────┤
├────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────┤
├────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────┤
├────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────┤
├────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────┤
├────┴────────┴───────┴───────┴─────────┼─────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────┴─────┘


DECLARAŢIE
┌─────────────┐ INFORMATIVĂ PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT PE
│ SIGLA │ VENITURILE CU REGIM DE REŢINERE LA
│ Agenţia │ SURSĂ, PE BENEFICIARI DE VENIT
│ Naţionalã │
│ de │ ┌─┬─┬─┬─┐
│Administrare │ Anul └─┴─┴─┴─┘
│ Fiscalã │ 205
└─────────────┘

[] Declaraţie rectificativã
Se completeazã cu X în cazul
declaraţiilor rectificative


I. NATURA VENITURILOR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [] Venituri [] Venituri sub forma │
│ din câştigurilor din operaţiuni │
│ drepturi de vânzare-cumparare de │
│ de pro- valutã la termen, pe bazã │
│ prietate de contract │
│ intelec- │
│ tualã [] Venituri din │
│ [] Venituri dividende │
│ din │
│ vânzarea [] Venituri din │
│ bunurilor dobânzi │
│ în regim │
│ de consig- [] Cãştiguri │
│ naţie din │
│ [] Venituri transferul │
│ obţinute titlurilor │
│ în baza de valoare │
│ unui con- cu impunere │
│ tract de finalã │
│ agent │
│ [] Venituri [] Venituri │
│ obţinute din │
│ în baza lichidare/ │
│ unui con- dizolvare │
│ tract de │
│ comision [] Venituri │
│ sau man- din │
│ dat co- premii şi │
│ mercial din jocuri │
│ [] Venituri din de noroc │
│ activitãţi de │
│ expertizã contabilã, [] Venituri din │
│ şi tehnicã judiciarã pensii │
│ şi extrajudiciarã │
│ [] Venituri [] Alte venituri │
│ din │
│ activitãţi │
│ independente │
│ desfãşurate │
│ în baza │
│ contractelor/ │
│ convenţiilor │
│ civile încheiate │
│ potrivit │
│ Codului civil │
│ [] Venituri │
│ din │
│ activitãţi │
│ independente │
│ realizate │
│ într-o formã │
│ de asociere │
│ cu o persoanã │
│ juridicã │
│ │
│ Câştiguri din transferul [] deţinute mai mult de │
│ titlurilor de valoare 365 de zile │
│ [] deţinute mai puţin de │
│ 365 de zile │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENIT
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume,prenume/Denumire Cod de identificare fiscalã │
│ ┌─────────────────────────────┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─────────────────────────────┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ ┌───┐ │
│ Judeţ/Sector └────────┘ Localitatea└────────┘ Stradã└─────────┘ Nr.└───┘ │
│ │
│ ┌────┐ ┌─────┐ ┌────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ │
│ Bloc└────┘ Scarã└─────┘Ap.└────┘ Cod poştal└────────┘ Telefon└─────────┘ │
│ │
│ ┌─────────┐ ┌─────────────┐ │
│ Fax└─────────┘ E-mail└─────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

III. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA SURSA PE BENEFICIARI
DE VENIT
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌────┬───────────────────┬───────────────────────┬────────────┬─────────┐ │
│ │Nr. │Numele şi prenumele│ Cod numeric personal/ │ Baza de │ Impozit│ │
│ │crt.│ beneficiarului │ Numãr de identificare │ calcul a │ reţinut│ │
│ │ │ de venit │ fiscalã │impozitului │ (lei) │ │
│ │ │ │ │ (lei) │ │ │
│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │
│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────┼────────────┼─────────┤ │
│ └────┴───────────────────┴───────────────────────┴────────────┴─────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Nume, prenume ┌─────────────────┐ Semnãtura şi ştampila
└─────────────────┘ ┌─────────────────────┐
Funcţia ┌─────────────────┐ └─────────────────────┘
└─────────────────┘

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌─────────────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────┐
│Loc rezervat organului fiscal│ Nr. înregistrare:│ │Data:│ │
└─────────────────────────────┘ └──────────┘ └──────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr de operatror de date cu caracter personal 1067
Cod 14.13.01.13/l


CERERE PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND
┌─────────────┐ PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ŞI DEDUCEREA
│ SIGLA │ CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA
│ Agenţia │ ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV
│ Naţionalã │
│ de │
│Administrare │ ┌─┬─┬─┬─┐
│ Fiscalã │ Anul └─┴─┴─┴─┘ 230
└─────────────┘I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume Iniţiala Prenume Cod numeric personal/Numãr de │
│ tatãlui identificare fiscalã │
│ ┌─────────┐┌────────┐ ┌─────────┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─────────┘└────────┘ └─────────┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ ┌───┐ │
│ Judeţ/Sector └────────┘ Localitatea└────────┘ Stradã└─────────┘ Nr.└───┘ │
│ │
│ ┌────┐ ┌─────┐ ┌────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ │
│ Bloc└────┘ Scarã└─────┘Ap.└────┘ Cod poştal└────────┘ Telefon└─────────┘ │
│ │
│ ┌─────────┐ ┌─────────────┐ │
│ Fax└─────────┘ E-mail└─────────────┘ │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,
POTRIVIT <>ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [] 1. Bursa privatã │
│ │
│ Contract nr./data Suma plãtitã -lei- Documente de platã │
│ ┌──────────────────┐ ┌────────────────────┐ nr./data │
│ └──────────────────┘ └────────────────────┘ ┌─────────────────────┐ │
│ │ │ │
│ └─────────────────────┘ │
│ │
│ │
│ [] 2. Susţinerea unei entitãţi │
│ nonprofit/unitãţi de cult │
│ Denumire entitate nonprofit/ │
│ Suma -lei unitati de cult │
│ ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ │
│ └────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘ │
│ │
│ Codul de identificare fiscalã │
│ a entitãţii nonprofit/unitãţii Cont bancar (IBAN) a entitãţii │
│ de cult nonprofit/unitãţii de cult │
│ ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ │
│ └────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE IN SISTEM
[] COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN
SALARII, OBŢINUTE LA FUNCŢIA DE BAZĂ

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Denumirea instituţiei de credit Documente anexate │
│┌────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ │
│└────────────────────────────────────┘ │ │ │
│ Suma plãtitã -lei- │ │ │
│┌────────────────────────────────────┐ │ │ │
│└────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.


Semnãturã contribuabil Data
┌────────────────────────────────────┐ ┌───────────┐
└────────────────────────────────────┘ └───────────┘

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌─────────────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────┐
│Loc rezervat organului fiscal│ Nr. înregistrare:│ │Data:│ │
└─────────────────────────────┘ └──────────┘ └──────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ NOTA: Contribuabilii care solicitã deducerea din veniturile impozabile din │
│ salarii, obţinute la funcţia de bazã, a cheltuielilor efectuate pentru │
│ economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, vor anexa, în │
│ copie, formularul 210 - "Fişa fiscalã"; pentru veniturile realizate la │
│ funcţia de bazã │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Numãr de operatror de date cu caracter personal 1067
Cod 14.13.04.13

[SIGLA] Ministerul Economiei şi
ANAF Finanţelor
Agenţia Naţionalã de Administrare 250
Fiscalã
Administraţia Finanţelor Publice_______

Nr. inregistrare______
Data__________________

DECIZIE DE IMPUNERE ANUALĂ
pentru veniturile din România
de persoanele fizice
┌┬┬┬┐
pe anul └┴┴┴┘


Cãtre: Cod numeric personal/Numãr de
identificare fiscalã
Nume____________________________________ _____________________________
Prenume_________________________________
Domiciliul: Localitatea_______Cod poştal____ În baza art. 67, art. 84 din
<>Legea nr. 571/2003 privind
Strada__________________ Numãr____ Bloc ____ codul fiscal şi a Declaraţiei
privind veniturile realizate
Scara ____ Ap. ____ Judeţ(sector)___________ pe anul......, înregistratã
sub nr. ... din data.......
se stabileşte impozitul anual
pe venit, dupã cum urmeazã:


I. Date privind activitatea desfãşuratã

1. Natura venitului __________________________________________________________

2. Determinarea venitului net ________________________________________________

3. Obiectul principal de activitate __________________________________________

4. Sediul ____________________________________________________________________

5. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/Arendare Nr.____
Data_______ Organul emitent___________

6. Localitatea în a cãrei razã teritorialã se aflã terenul ___________________

7. Datele de identificare a bunului pentru care se cedeazã folosinţa__________

8. Data începerii activitãţii ______ Data încetãrii activitãţii________

II. Determinarea impozitului pe venitul net anual impozabil
datorat/câştigul net anual

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┐
│ Denumire indicator │ Decizie │Decizie│
│ │anterioarã│curentã│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 1. Venit net/pierdere din activitãţi comerciale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 2. Venit net/pierdere din profesii libere │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 3. Venit net/pierdere din valorificarea drepturilor de │ │ │
│ proprietate intelectualã │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 4. Venit net/pierdere din cedarea folosinţei bunurilor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 5. Venit net/pierdere din activitãţi agricole │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 6. Câştig net/pierdere din transferul titlurilor de │ │ │
│ valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 7. Câştig net/pierdere din transferul titlurilor de │ │ │
│ valoare deţinute mai mult de 365 de zile │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 8. Câştig net/pierdere din operaţiuni de vânzare - │ │ │
│ cumpãrare valutã la termen, pe bazã de contract │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 9. Venit net anual/Câştig net anual*) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│10. Pierdere/Pierdere netã anualã*) │ │ │
├───────────────────────────────┬───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│11. Pierderi fiscale reportate │11.1. compensate în anul │ │ │
│ din anii precedenţi │de raportare │ │ │
│ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │11.2. de reportat │ │ │
├───────────────────────────────┴───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│12. Venit net anual impozabil (rd.9-rd. 11.1)/Câştig net │ │ │
│ anual (rd.9) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│13. Impozit pe venitul net anual impozabil datorat/Câştigul│ │ │
│ net anual │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│14. Suma de virat entitãţii nonprofit/unitãţii de cult │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│15. Cheltuieli admise cu bursa privatã │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│16. Obligaţii privind plãţile anticipate │ │ │
├──────────────────────────────────┬────────────────────────┼──────────┼───────┤
│17. Diferenţe de impozit anual de │a. stabilite în plus │ │ │
│ regularizat │(rd.13-rd.16-rd.15)**) │ │ │
│ ├────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │b. stabilite în minus │ │ │
│ │(rd.16-rd.13.+rd.15) │ │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────┤
│18. Diferenţe de impozit, conform │a. constatate în plus │ │ │
│ art. 90 alin. (2) din ├────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ Ordonanţa Guvernului │b. constatate in minus │ │ │
│ nr. 92/2003, republicatã, cu │ │ │ │
│ modificãrile şi completãrile │ │ │ │
│ ulterioare │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────┴───────┘

Administraţia finanţelor publice îşi rezervã dreptul de a modifica impozitul
calculat în condiţiile declarãrii eronate a veniturilor, în perioada de
prescripţie a impozitului pe venit.
Diferenţa de impozit stabilitã în plus (rd. 17a) în sumã de____ lei se
plãteşte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicãrii prezentei.
Pentru impozitul neachitat pânã la termenul precizat mai sus, se vor calcula
majorãri de întârziere.
Diferenţa de impozit constatatã în plus (rd. 18a) în sumã de____ lei se
plãteşte în funcţie de data comunicãrii prezentei astfel:
- dacã data comunicãrii este cuprinsã în intervalul 01-15 din lunã, termenul
de platã este pânã la data de 5 a lunii urmãtoare;
- dacã data comunicãrii este cuprinsã în intervalul 16-31 din lunã, termenul
de platã este pânã la data de 20 a lunii urmãtoare;
Diferenţa stabilitã/constatatã în minus (rd. 17b) sau rd. 18b) în sumã
de ____ lei se compenseazã şi/sau se restituie, dupã caz, potrivit prevederilor
legale în vigoare. Împotriva mãsurilor dispuse prin prezenta se poate face
contestaţie, care se depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, la
organul fiscal emitent. Prezenta reprezintã titlu de creanţã şi constituie
înştiinţare de platã, conform legii.

Aprobat: Verificat: Întocmit: Am primit un exemplar,
Funcţie_______ Funcţie_______ Funcţie_______ Semnãturã contribuabil____
Nume/prenume____ Nume/prenume____ Nume/prenume____ Data__/__/____
Data__/__/____ Data__/__/____ Data__/__/____ sau nr. şi data
confirmãrii de primire____

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ *) Se preia suma de la rd. 1, rd. 2, rd. 3, rd. 4, rd. 5, rd. 6, rd.7 sau │
│ rd.8, dupã caz. │
│ **) În situaţia în care suma rezultatã este negativã, se preia la rândul 17b│
│ Numãr de operator de date cu caracter personal - 1067 │
│ Cod 14.13.02.13/a │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


[SIGLA] Ministerul Economiei şi
Finanţelor
Agenţia Naţionalã de Administrare 251
Fiscalã
Administraţia Finanţelor Publice_______


DECIZIE DE IMPUNERE ANUALĂ
pentru veniturile din strãinãtate Nr. inregistrare______
de persoanele fizice Data__________________
┌┬┬┬┐
pe anul └┴┴┴┘


Cãtre: Cod numeric personal/Numãr de
identificare fiscalã
Nume____________________________________ _____________________________
Prenume_________________________________
Domiciliul: Localitatea_______Cod poştal____ În baza art. 90 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul
Strada__________________ Numãr____ Bloc ____ fiscal şi a Declaraţiei
privind veniturile din
Scara ____ Ap. ____ Judeţ(sector)___________ strãinãtate pe anul......,
înregistratã sub nr. ... din
data....... se stabileşte
impozitul anual pe venit, dupã
cum urmeazã:

Statul în care s-a realizat venitul_________

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┐
│ Denumire indicator │ Decizie │Decizie│
│ │anterioarã│curentã│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 1. Venit net/pierdere din profesii libere │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 2. Venit net/pierdere din activitãţi comerciale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 3. Venit net/pierdere din valorificarea drepturilor de │ │ │
│ proprietate intelectualã │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 4. Venit net/pierdere din cedarea folosinţei bunurilor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 5. Alte venituri/pierderi │ │ │
├──────────────────────────────────────┬────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 6. Pierderi fiscale reportate din │6.1. compensate │ │ │
│ anii precedenţi ├────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │6.2. de reportat │ │ │
├──────────────────────────────────────┴────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 7. Venit net anual impozabil*) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 8. Pierdere**) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ 9. Venit din dividende │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│10. Venit din dobânzi │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│11. Venit din premii şi jocuri de noroc │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│12. Câştig din transferul titlurilor de valoare deţinute │ │ │
│ mai puţin de 365 de zile, inclusiv │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│13. Câştig din transferul titlurilor de valoare deţinute │ │ │
│ mai mult de 365 de zile │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│14. Alte venituri din investiţii │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│15. Venit din pensii │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│16. Impozit pe venit datorat în România │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│17. Impozit pe venit plãtit în strãinãtate │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│18. Credit fiscal recunoscut │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┤
│19. Diferenţe de impozit stabilite în plus (rd. 16-rd. 18) │ │ │
├──────────────────────────────────┬────────────────────────┼──────────┼───────┤
│20. Diferenţe de impozit, conform │a. constatate în plus │ │ │
│ art. 90 alin. (2) din ├────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ Ordonanţa Guvernului │b. constatate in minus │ │ │
│ nr. 92/2003, republicatã, cu │ │ │ │
│ modificãrile şi completãrile │ │ │ │
│ ulterioare │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────┴───────┘

Administraţia finanţelor publice îşi rezervã dreptul de a modifica impozitul
calculat în condiţiile declarãrii eronate a veniturilor, în perioada de
prescripţie a impozitului pe venit.
Diferenţa de impozit stabilitã în plus (rd. 19) în sumã de____ lei se plãteşte
în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicãrii prezentei. Pentru
impozitul neachitat pânã la termenul precizat mai sus, se vor calcula majorãri
de întârziere.
Diferenţa de impozit constatatã în plus (rd. 20a) în sumã de____ lei se
plãteşte în funcţie de data comunicãrii prezentei astfel:
- dacã data comunicãrii este cuprinsã în intervalul 01-15 din lunã, termenul
de platã este pânã la data de 5 a lunii urmãtoare;
- dacã data comunicãrii este cuprinsã în intervalul 16-31 din lunã, termenul
de platã este pânã la data de 20 a lunii urmãtoare;
Diferenţa constatatã în minus (rd. 20b) în sumã de ____ lei se compenseazã
şi/sau se restituie, dupã caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Împotriva mãsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se
depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
Prezenta reprezintã titlu de creanţã şi constituie înştiinţare de platã,
conform legii.

Aprobat: Verificat: Întocmit: Am primit un exemplar,
Funcţie_______ Funcţie_______ Funcţie_______ Semnãturã contribuabil____
Nume/prenume____ Nume/prenume____ Nume/prenume____ Data__/__/____
Data__/__/____ Data__/__/____ Data__/__/____ sau nr. şi data
confirmãrii de primire

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ *) Se preia diferenţa dintre suma de la rd. 1, rd. 2, rd. 3, rd. 4, rd. 5 │
│ şi suma de la rd. 6.1, dupã caz. │
│ **) Se preia suma de la rd. 1, rd. 2, rd. 4 sau rd. 5, dupã caz. │
│ Notã: Se emite câte o decizie pentru fiecare categorie şi sursã de venit. │
│ Baza de calcul a impozitului pe venit datorat se determinã dupã regulile │
│ proprii fiecãrei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Numãr de operator de date cu caracter personal - 1067
Cod 14.13.02.13/5a
ANEXA 2

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 200
"Declaraţie privind veniturile realizate",
cod 14.13.01.13

1. Declaraţia se completeazã şi se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã venituri în bani şi/sau în naturã provenind din:
1.1. Activitãţi independente:
- activitãţi comerciale - fapte de comerţ, prestãri de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi practicarea unei meserii, inclusiv din activitãţi adiacente;
- profesii libere - exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfãşurate în mod independent, în condiţiile legii;
- drepturi de proprietate intelectualã - brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mãrci de fabricã şi de comerţ şi procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.
Declaraţia se depune de contribuabilii care desfãşoarã activitatea în mod individual sau într-o formã de asociere, ce nu dã naştere unei persoane juridice, constituitã între persoane fizice sau între persoane fizice şi persoane juridice cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Declaraţia se completeazã pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursã de realizare a venitului.
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activitãţi independente impuse pe bazã de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plãţi anticipate, conform legii.
Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectualã de la mai mulţi plãtitori depun o singurã declaraţie.
1.2. Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinãtor legal
Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completeazã declaraţia pentru fiecare sursã de venit.
În cazul cedãrii folosinţei bunurilor deţinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
1.3. Activitãţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real:
- venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi în solarii, special destinate acestor scopuri, şi/sau în sistem irigat, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea.
Declaraţia se depune de contribuabilii care desfãşoarã activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fãrã personalitate juridicã, constituitã între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidã simplã. Contribuabilii depun câte o declaraţie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cãrei razã teritorialã se aflã terenul.
În cazul în care în raza teritorialã a aceleiaşi localitãţi se aflã mai multe terenuri, se va depune o singurã declaraţie.
Persoanele fizice care realizeazã venituri în cadrul unei asocieri fãrã personalitate juridicã, constituitã între persoane fizice, completeazã declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.
1.4. Câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare:
Declaraţia se depune de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât pãrţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societãţilor închise, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câştiguri/pierderi din tranzacţionarea titlurilor de valoare, altele decât pãrţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societãţilor închise, evidenţiazã distinct, în declaraţie, câştigul net anual/pierderea netã anualã din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile, precum şi câştigul net anual/pierderea netã anualã din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv.
În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispoziţiile <>Legii nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
1.5. Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract
Declaraţia se depune de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câştiguri din operaţiuni de vânzarecumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
În cazul câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, la completarea formularului, se au în vedere dispoziţiile <>Legii nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2. Declaraţia privind veniturile realizate se completeazã de cãtre contribuabili sau de cãtre reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevãzute de formular.
Termen de depunere:
- anual, la termenul prevãzut de <>Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- ori de câte ori contribuabilul constatã erori în declaraţia anterioarã, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se va înscrie "X" în cãsuţa special prevãzutã în formular în acest scop.
Declaraţia se completeazã în douã exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferitã de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
- copia se pãstreazã de cãtre contribuabil.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numãr de identificare fiscalã - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecãrui contribuabil sau numãrul de identificare fiscalã, atribuit de cãtre Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.
Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscriu denumirea bãncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
1A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
rd. 1. Natura veniturilor - se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare categoriei de venit realizat, dupã caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectualã, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activitãţi agricole, câştiguri din transferul titlurilor de valoare (în funcţie de perioada de deţinere a titlurilor de valoare, deţinute mai mult de 365 de zile sau deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv) sau câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, dupã caz.
rd. 2. Determinarea venitului net - se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare în funcţie de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normã de venit.
rd. 3. Forma de organizare - se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare modului de desfãşurare a activitãţii: individual sau într-o formã de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române.
rd. 4. Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activitãţii principale generatoare de venituri, desfãşuratã de contribuabil, precum şi codul CAEN al activitãţii desfãşurate.
rd. 5. Sediul - se completeazã adresa sediului sau locului principal de desfãşurare a activitãţii, dupã caz. În cazul în care activitatea se desfãşoarã prin mai multe puncte de lucru, se completeazã adresa sediului sau locului principal de desfãşurare a activitãţii, dupã caz.
Persoanele fizice care realizeazã venituri din activitãţi agricole vor înscrie denumirea unitãţii administrativ-teritoriale în a cãrei razã se aflã terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comunã sau sector al municipiului Bucureşti, dupã caz.
rd. 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedeazã folosinţa - se înscriu datele de identificare ale bunului a cãrui folosinţã este cedatã. De exemplu:
a) pentru imobile (clãdiri, terenuri): adresa completã (stradã, numãr, bloc, etaj, apartament), suprafaţa totalã, din care închiriatã;
b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricaţie, numãrul de înmatriculare, seria motorului, seria şasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliatã, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizeazã bunul.
Rubrica se completeazã numai de cãtre contribuabilii care realizeazã venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
rd. 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/ închiriere/arendare - se înscriu numãrul documentului care atestã dreptul contribuabilului de a desfãşura activitate independentã, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum şi denumirea organului care l-a eliberat. Pentru contribuabilii care desfãşoarã activitãţi în baza unui contract de agent se înscriu numãrul şi data contractului.
Contribuabilii care desfãşoarã activitãţi agricole în cadrul unei asocieri fãrã personalitate juridicã, constituitã între persoane fizice, completeazã numãrul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrãrii acestuia.
Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor completeazã rubrica dupã cum urmeazã:
- se eliminã din text cuvântul "închiriere" sau "arendare", în funcţie de natura contractului încheiat între pãrţi;
- se înscriu numãrul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între pãrţi, precum şi data înregistrãrii acestuia.
rd. 8 şi 9. Data începerii/încetãrii activitãţii - se completeazã de cãtre contribuabilii care îşi încep/înceteazã activitatea în cursul anului fiscal.
Persoanele fizice autorizate care înceteazã activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizaţiei de funcţionare la organul emitent.
Contribuabilii care realizeazã venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevãzutã pentru începerea derulãrii contractului încheiat între pãrţi, respectiv data prevãzutã pentru încetarea contractului încheiat între pãrţi.
Rubricile de la rd. 8 şi 9 se completeazã numai dacã evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL
1. Venituri din activitãţi independente: activitãţi comerciale, profesii libere şi drepturi de proprietate intelectualã.
a) Activitate desfãşuratã în mod individual
a.1) În cazul persoanelor care realizeazã venituri din activitãţi comerciale şi/sau din exercitarea unei profesii libere determinate în sistem real
Se completeazã pe baza datelor din evidenţa contabilã.
rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturã încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bazã, cât şi din activitãţi adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.1.
rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizãrii venitului, cu condiţia sã fie efectuate în interesul direct al activitãţii, sã corespundã unor cheltuieli efective, sã fie justificate cu documente şi sã fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul cãruia au fost plãtite.
rd. 3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, dacã venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
rd. 3.1. Venit net aferent activitãţilor cu regim de reţinere la sursã - se înscrie partea din venitul net aferent activitãţilor independente pentru care plãţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursã.
rd. 5. Pierdere fiscalã/Pierdere netã anualã - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile şi venitul brut, dacã venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.
a.2) În cazul persoanelor care realizeazã venituri din activitãţi independente impuse pe bazã de normã de venit
Se completeazã de cãtre contribuabilii care desfãşoarã activitãţi independente, impuse pe bazã de norme de venit.
rd. 3. Venit net- se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzãtoare perioadei lucrate, comunicatã de organul fiscal.
a.3) În cazul persoanelor care realizeazã venituri din valorificarea sub orice formã a drepturilor de proprietate intelectualã
Se completeazã pe baza datelor din evidenţa contabilã de cãtre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau pe baza documentelor eliberate de plãtitorii de venit de cãtre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturã realizate din valorificarea sub orice formã a drepturilor de proprietate intelectualã, din toate sursele, în anul de raportare.
La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectualã se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât şi reţinerile în contul plãţilor anticipate efectuate cu titlu de impozit şi contribuţiile obligatorii, efectuate de plãtitorii de venit.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma de la rd. 2.1 sau rd. 2.3 ori suma rezultatã din însumarea cheltuielilor de la rd. 2.2 şi rd. 2.4, dupã caz.
rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se completeazã de cãtre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilã în partidã simplã. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile totale efectuate în vederea realizãrii venitului, cu condiţia sã fie efectuate în interesul direct al activitãţii, sã corespundã unor cheltuieli efective, sã fie justificate cu documente şi sã fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul cãruia au fost plãtite, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii plãtite.
rd. 2.2. Cheltuieli forfetare - se completeazã de cãtre contribuabilii care realizeazã venituri din drepturi de proprietate intelectualã şi care determinã venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultatã prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de proprietate intelectualã aferente operelor de artã monumentalã sau suma rezultatã prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã, altele decât cele aferente operelor de artã monumentalã, dupã caz.
rd. 2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivã - se completeazã în cazul:
- veniturilor din drepturi de proprietate intelectualã transmise prin succesiune;
- veniturilor din exercitarea dreptului de suitã;
- veniturilor reprezentând remuneraţia compensatorie pentru copia privatã.
Se înscrie suma totalã plãtitã organismelor de gestiune colectivã sau altor plãtitori care, conform legii, au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.
rd. 2.4. Contribuţii sociale obligatorii plãtite - se completeazã numai de contribuabilii pentru care venitul net se determinã pe bazã de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contribuţiile sociale obligatorii plãtite.
rd. 3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv din rd. 1 se scade rd. 2.
rd. 5. Pierdere fiscalã/Pierdere netã anualã - se completeazã numai de cãtre contribuabilii care determinã venitul net/pierderea fiscalã în sistem real şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile efective şi venitul brut, dacã venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.
b) Activitate desfãşuratã într-o formã de asociere
b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, se completeazã numai rd. 3 sau rd. 5 de la cap. II lit. B din declaraţie, dupã cum urmeazã:
rd. 3. Venit net - se preia suma înscrisã în col. 5, la rândul corespunzãtor contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declaraţia anualã de venit pentru asocierile fãrã personalitate juridicã, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscalã/Pierdere netã anualã - se preia suma înscrisã în col. 7, la rândul corespunzãtor contribuabilului, din tabelul prevãzut la cap. V din Declaraţia anualã de venit pentru asocierile fãrã personalitate juridicã, reprezentând pierderea fiscalã din asociere realizatã în anul fiscal de raportare şi distribuitã asociatului, conform contractului de asociere.
b.2) În cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice, se completeazã rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.4), rd. 3 şi rd. 3.1 sau rd. 5, dupã caz, dupã cum urmeazã:
rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoanã juridicã românã, care nu dã naştere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisã în col. 5, la rândul corespunzãtor contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declaraţia anualã de venit pentru asocierile fãrã personalitate juridicã. Persoanele fizice care obţin profituri dintr-o activitate desfãşuratã în asociere cu o persoanã juridicã românã - microîntreprindere, care nu dã naştere unei persoane juridice, au obligaţia sã asimileze acest venit distribuit din asociere venitului brut din activitãţi independente. Venitul net se determinã prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii prevãzute de lege, datorate de persoanele fizice.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.4.
rd. 2.4. Contribuţii sociale obligatorii plãtite - se înscrie suma reprezentând contribuţiile sociale obligatorii plãtite de asociaţii persoane fizice.
rd. 3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii plãtite, respectiv dintre suma înscrisã la rd. 1 şi suma înscrisã la rd. 2.
rd. 3.1. Venit net aferent activitãţilor cu regim de reţinere la sursã - se preia suma de la rd. 3.
rd. 5. Pierdere fiscalã/Pierdere netã anualã - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscalã realizatã de persoana fizicã dintr-o asociere cu o persoanã juridicã românã, determinatã cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Declaraţia se completeazã pe baza contractului încheiat între pãrţi de cãtre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidenţa contabilã de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.
rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând chiria/arenda prevãzutã în contractul încheiat între pãrţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plãţii acesteia, majoratã cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinãtor legal, dacã sunt efectuate de cealaltã parte contractantã.
În venitul brut se includ şi eventualele daune plãtite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.
În situaţia în care chiria/arenda reprezintã echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determinã pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României din ultima zi a fiecãrei luni, corespunzãtor lunilor din perioada de impunere.
În situaţia în care arenda se achitã în naturã, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, conform <>Legii nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedãrii folosinţei bunului, pe baza datelor din evidenţa contabilã.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma de la rd. 2.1 sau suma de la rd. 2.2, dupã caz.
rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se completeazã de cãtre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilã în partidã simplã. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizãrii venitului, cu condiţia sã fie efectuate în interesul direct al activitãţii, sã corespundã unor cheltuieli efective, sã fie justificate cu documente şi sã fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul cãruia au fost plãtite.
rd. 2.2. Cheltuieli forfetare - se completeazã de contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultatã prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.
rd. 3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 şi datele înscrise la rd. 2.
rd. 5. Pierdere fiscalã/Pierdere netã anualã - se completeazã numai de cãtre contribuabilii care determinã venitul net/pierderea în sistem real şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile efective şi venitul brut, dacã venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

3. Venituri din activitãţi agricole pentru care venitul net se determinã în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidã simplã
a) Activitate desfãşuratã în mod individual
Se completeazã pe baza datelor din evidenţa contabilã.
rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul veniturilor în naturã încasate în anul de raportare de cãtre contribuabilii care desfãşoarã activitãţi agricole în mod individual.
rd. 2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.1.
rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizãrii venitului, cu condiţia sã fie efectuate în interesul direct al activitãţii, sã corespundã unor cheltuieli efective, sã fie justificate cu documente şi sã fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul cãruia au fost plãtite.
rd. 3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, dacã venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
rd. 5. Pierdere fiscalã/Pierdere netã anualã - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile şi venitul brut, dacã venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.
b) Activitate desfãşuratã într-o formã de asociere
b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, se va completa numai rd. 3 sau rd. 5 de la cap. II lit. B din declaraţie, dupã caz, dupã cum urmeazã:
rd. 3. Venit net - în cazul contribuabililor care desfãşoarã activitãţi agricole în cadrul unei asocieri fãrã personalitate juridicã, constituitã între persoane fizice, se preia suma înscrisã în col. 5, la rândul corespunzãtor contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declaraţia anualã de venit pentru asocierile fãrã personalitate juridicã, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.
rd. 5. Pierdere fiscalã/Pierdere netã anualã - în cazul contribuabililor care desfãşoarã activitãţi agricole în cadrul unei asocieri fãrã personalitate juridicã, constituitã între persoane fizice, se preia suma înscrisã în col. 7, la rândul corespunzãtor contribuabilului, din tabelul prevãzut la cap. V din Declaraţia anualã de venit pentru asocierile fãrã personalitate juridicã, reprezentând pierderea fiscalã din asociere realizatã în anul fiscal de raportare şi distribuitã asociatului, conform contractului.

4. Câştiguri din transferul titlurilor de valoare
Se completeazã de contribuabilii care au realizat câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât pãrţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societãţilor închise, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
Se completeazã rd. 4 sau rd. 5, dupã caz, dupã cum urmeazã:
rd. 4. Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual stabilit ca diferenţã pozitivã între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv, ca urmare a tranzacţionãrii titlurilor de valoare, distinct, în funcţie de perioada de deţinere a titlurilor de valoare (deţinute mai mult de 365 de zile sau deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv). Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câştiguri/pierderi din tranzacţionarea titlurilor de valoare evidenţiazã distinct în declaraţie câştigul net anual din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile, precum şi câştigul net anual din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv.
rd. 5. Pierdere fiscalã/Pierdere netã anualã - se înscrie pierderea netã anualã stabilitã ca diferenţã negativã între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv, ca urmare a tranzacţionãrii titlurilor de valoare, distinct, în funcţie de perioada de deţinere a titlurilor de valoare (deţinute mai mult de 365 de zile sau deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv). Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câştiguri/pierderi din tranzacţionarea titlurilor de valoare evidenţiazã distinct în declaraţie pierderea netã anualã din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile, precum şi pierderea netã anualã din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv.
Pierderea anualã din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare nu se reporteazã, constituind pierdere definitivã a contribuabilului.
La declaraţie se anexeazã documente justificative, eliberate de intermediari sau plãtitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate, din care sã rezulte câştigul/pierderea declarat/declaratã, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca platã anticipatã pentru anul fiscal de raportare.

5. Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract
Se completeazã de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
Se completeazã rd. 4 sau rd. 5, dupã caz, dupã cum urmeazã:
rd. 4. Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual stabilit ca diferenţã pozitivã între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operaţiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.
rd. 5. Pierdere fiscalã/Pierdere netã anualã - se înscrie pierderea netã anualã stabilitã ca diferenţã negativã între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operaţiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.
Pierderea anualã rezultatã din operaţiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen nu se reporteazã, constituind pierdere definitivã a contribuabilului.
La declaraţie se anexeazã documente justificative, eliberate de intermediari sau plãtitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate, din care sã rezulte câştigul/pierderea declarat/declaratã, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca platã anticipatã pentru anul fiscal de raportare.

C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
Se completeazã de cãtre contribuabilii care realizeazã în anul fiscal de raportare venituri din activitãţi independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislaţiei specifice.
rd. 1, rd. 2. Venit net/Pierdere fiscalã - se înscrie suma reprezentând venitul net sau pierderea fiscalã realizate din activitãţi independente desfãşurate în perioada de scutire.

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂŞTIGUL NET ANUAL
Se completeazã de cãtre contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicitã restituirea acestora şi/sau care opteazã pentru virarea unei sume reprezentând pânã la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entitãţilor nonprofit care se înfiinţeazã şi funcţioneazã în condiţiile legii sau unitãţilor de cult, potrivit <>art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Contribuabilii care îşi exprimã aceastã opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume cãtre o singurã entitate nonprofit sau unitate de cult.
Notã: Contribuabilii care au realizat venituri din activitãţi independente/activitãţi agricole, impuşi pe bazã de normã de venit, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicitã restituirea acestora şi/sau opteazã pentru virarea unei sume în contul unei entitãţi nonprofit sau unei unitãţi de cult, completeazã formularul conform instrucţiunilor.
1. Bursã privatã: cãsuţa se bifeazã de cãtre contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private.
Contract nr./data - se înscriu numãrul şi data contractului privind acordarea bursei private.
Suma plãtitã - se înscrie suma plãtitã de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privatã.
Documente de platã nr./data - se înscriu numãrul şi data documentelor care atestã plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestã plata bursei se prezintã în original şi în copie, organul fiscal pãstrând copiile acestora dupã ce verificã conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştã, documentele de mai sus se anexeazã în copie.
2. Susţinerea unei entitãţi nonprofit/unitãţi de cult - cãsuţa se bifeazã de cãtre contribuabilii care solicitã virarea unei sume de pânã la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual pentru susţinerea unei entitãţi nonprofit sau unitãţi de cult, conform <>art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Suma - se completeazã cu suma solicitatã de contribuabil a fi viratã în contul entitãţii nonprofit/unitãţii de cult.
În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi viratã, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisã, conform legii.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie de cãtre contribuabil denumirea completã a entitãţii nonprofit/unitãţii de cult.
Cod de identificare fiscalã al entitãţii nonprofit/unitãţii de cult - se înscrie de cãtre contribuabil codul de identificare fiscalã al entitãţii nonprofit/unitãţii de cult pentru care se solicitã virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) - se completeazã codul IBAN al contului bancar al entitãţii nonprofit/unitãţii de cult.
Dacã suma solicitatã a se vira cãtre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulatã cu suma plãtitã pentru bursa privatã, depãşeşte plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual, atunci suma totalã luatã în calcul este limitatã la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privatã.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
Se completeazã numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscalã - se înscrie codul de identificare fiscalã al reprezentantului fiscal.

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 201
"Declaraţie privind veniturile din strãinãtate",
cod 14.13.01.13/7

Declaraţia se completeazã şi se depune de cãtre persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizeazã venituri din strãinãtate ca urmare a desfãşurãrii unor activitãţi în strãinãtate: profesii libere, activitãţi comerciale, drepturi de proprietate intelectualã, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în strãinãtate. Declaraţia se depune şi de cãtre persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de rezidenţã prevãzute la <>art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, timp de 3 ani consecutivi. Contribuabilii depun câte o declaraţie pentru fiecare ţarã-sursã a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat.
Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câştiguri/pierderi din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare declarã distinct câştigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile, precum şi câştigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv.
Veniturile realizate din strãinãtate se supun impozitãrii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupã regulile proprii fiecãrei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.
Termen de depunere:
- anual, la termenul prevãzut de <>Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- ori de câte ori contribuabilul constatã erori în declaraţia depusã anterior, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se va înscrie "X" în cãsuţa special prevãzutã în formular în acest scop.
Declaraţia se completeazã de cãtre contribuabili sau de cãtre reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevãzute de formular, în douã exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;
- copia se pãstreazã de cãtre contribuabil.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numãr de identificare fiscalã - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecãrui contribuabil sau numãrul de identificare fiscalã, atribuit de cãtre Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Statul în care s-a realizat venitul - se completeazã cu denumirea ţãrii în care contribuabilul a realizat venitul declarat.
2. Natura veniturilor - se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare categoriei de venit realizat.
3, 4. Data începerii/încetãrii activitãţii - se completeazã de cãtre contribuabilii care îşi încep/înceteazã activitatea în cursul anului fiscal.

III. VENIT REALIZAT DIN STRĂINĂTATE
1. Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfãşuratã în strãinãtate în anul fiscal de raportare, reprezentând baza de calcul pentru stabilirea impozitului.
Baza de calcul a impozitului pe venit datorat se determinã dupã regulile proprii fiecãrei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.
2. Pierdere fiscalã - se înscrie suma (în lei) reprezentând pierderea fiscalã realizatã din activitatea desfãşuratã în strãinãtate în anul fiscal de raportare.

IV. IMPOZIT PLĂTIT ÎN STRĂINĂTATE
Se completeazã de cãtre contribuabilii care, pentru acelaşi venit şi în decursul aceleiaşi perioade impozabile, sunt supuşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în strãinãtate, în vederea calculãrii şi acordãrii creditului fiscal extern de cãtre organul fiscal.
Tabel: se înscriu datele referitoare la impozitul efectiv plãtit în strãinãtate pentru venitul realizat în strãinãtate.
col.1 Tip activitate - se înscrie denumirea corespunzãtoare a activitãţii generatoare de venit, desfaşuratã în strãinãtate.
col.2 Document - se înscriu denumirea documentului care atestã plata impozitului în strãinãtate, precum şi seria şi numãrul acestuia. Documentul se va anexa la declaraţie.
col.5 Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfãşuratã în strãinãtate în anul fiscal de raportare, corespunzãtor impozitului plãtit în strãinãtate.
col.6 Impozit - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plãtit în strãinãtate.
Notã: Veniturile realizate din strãinãtate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plãtit în strãinãtate, exprimate în unitãţi monetare proprii fiecãrui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţionalã a României din anul de realizare a venitului respectiv.
Veniturile din strãinãtate realizate şi impozitul aferent, exprimate în unitãţi monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţionalã a României, se vor transforma în lei prin intermediul unei valute de circulaţie internaţionalã, cum ar fi: dolar USD sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Naţionalã a României din anul de realizare a venitului respectiv.

V. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
Se completeazã numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscalã - se înscrie codul de identificare fiscalã al reprezentantului fiscal.

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 204
"Declaraţie anualã de venit pentru
asocierile fãrã personalitate juridicã",
cod 14.13.01.13/2i

Declaraţia se completeazã şi se depune pentru asocierile fãrã personalitate juridicã, constituite între persoane fizice sau între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cadrul cãreia se realizeazã venituri din activitãţi independente, inclusiv din activitãţi adiacente sau din activitãţi agricole.
Pentru asocierile care realizeazã mai multe categorii de venit, se depune câte o declaraţie pentru fiecare categorie de venit în parte.
Declaraţia se depune de cãtre asociatul desemnat prin contract sã rãspundã pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţã de autoritãţile publice, la termenul prevãzut de <>Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Ori de câte ori se constatã erori în declaraţia depusã anterior, se completeazã şi se depune o declaraţie rectificativã, situaţie în care se va înscrie "X" în casuţa prevãzutã în acest scop.
Declaraţia se completeazã în douã exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistratã în evidenţa fiscalã;
- copia se pãstreazã la domiciliul fiscal al asocierii, împreunã cu celelalte documente privind activitatea acesteia.
O copie a declaraţiei se va transmite de cãtre asociatul desemnat fiecãrui asociat.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia asocierii.

I. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
Se completeazã denumirea asocierii şi adresa domiciliului fiscal al asocierii.
Cod de identificare fiscalã - se înscrie codul de identificare fiscalã atribuit asocierii fãrã personalitate juridicã. În cazul în care asocierea fãrã personalitate juridicã este plãtitoare de taxã pe valoarea adaugatã, codul de identificare fiscalã va fi precedat de prefixul "RO".

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂURATĂ
1. Natura veniturilor - se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare categoriei de venit care s-a realizat în anul fiscal de raportare.
2. Tipul asocierii fãrã personalitate juridicã - se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare tipului asocierii.
3. Sediul - se completeazã adresa sediului asocierii sau locul unde se desfãşoarã efectiv activitatea principalã, dupã caz. În cazul în care activitatea se desfãşoarã prin mai multe puncte de lucru, se completeazã adresa sediului sau locului principal de desfãşurare a activitãţii, dupã caz.
4. Obiectul principal de activitate - se înscriu obiectul principal de activitate prevãzut în autorizaţie sau în contractul de asociere, precum şi codul CAEN al activitãţii desfãşurate.
5. Document de autorizare - se înscriu numãrul şi data eliberãrii documentului de autorizare care atestã dreptul asocierii de a desfãşura activitãţi economice pe teritoriul României, precum şi organul emitent.
6. Contract de asociere - se înscriu numãrul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrãrii acestuia.
7. Numãr asociaţi - se înscrie numãrul de persoane fizice care fac parte din asociere.
8, 9. Nume şi prenume/denumire responsabil asociere desemnat prin contract - se înscriu numele şi prenumele - denumirea responsabilului desemnat prin contract sã rãspundã pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii, precum şi numãrul de telefon/fax, e-mail ale acestuia.
10. Perioada de funcţionare - se înscrie data începerii şi încetãrii activitãţii, conform contractului de asociere. Rubricile se completeazã numai atunci când aceste situaţii se produc în cursul anului fiscal de raportare.

III. VENIT NET
Se completeazã pe baza datelor din evidenţa contabilã condusã pentru asocierea fãrã personalitate juridicã. În cazul în care activitatea se desfãşoarã prin mai multe puncte de lucru, veniturile şi cheltuielile se cumuleazã.
1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturã încasate în anul de raportare din activitãţile desfãşurate de asociere atât din activitatea de bazã, cât şi din cele adiacente acesteia.
2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizãrii venitului, cu condiţia sã fie efectuate în interesul direct al activitãţii, sã corespundã unor cheltuieli efective, sã fie justificate cu documente şi sã fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul cãruia au fost plãtite.
3. Venit net - se înscrie diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, dacã venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferenţa dintre suma înscrisã la rd.1 şi suma înscrisã la rd. 2.
4. Pierdere fiscalã - se înscrie diferenţa dintre cheltuielile aferente deductibile şi venitul brut, dacã venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferenţa dintre suma înscrisã la rd. 2 şi suma înscrisã la rd.1.

IV. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
Se completeazã în cazul asocierilor care desfãşoarã în anul de raportare activitãţi scutite la plata impozitului pe venit, potrivit legislaţiei specifice.
1. Venit net - se înscrie suma reprezentând venitul net realizat din activitãţile scutite la plata impozitului pe venit.
2. Pierdere fiscalã - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscalã realizatã de asociere din activitãţile scutite la plata impozitului pe venit.

V. DISTRIBUŢIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIAŢI - TABEL:
col. 1 Nume şi prenume asociat - se completeazã cu numele şi prenumele fiecãrui asociat.
col. 2 Cod numeric personal/Numãr de identificare fiscalã - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecãrui contribuabil sau numãrul de identificare fiscalã, atribuit de cãtre Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.
col. 3 Domiciliul - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
col. 4 Cota de distribuire a venitului net/pierderii realizat(e) la nivelul asocierii - se înscrie cota procentualã de participare, corespunzãtoare fiecãrui asociat, la veniturile şi pierderile asocierii, conform contractului de asociere.
col. 5 Venit net distribuit, supus impozitului pe venit - se înscrie venitul net distribuit fiecãrui asociat, conform contractului de asociere. Persoanele fizice care obţin profituri dintr-o activitate desfãşuratã în asociere cu o persoanã juridicã românã - microîntreprindere, care nu dã naştere unei persoane juridice, au obligaţia sã asimileze acest venit distribuit din asociere venitului brut din activitãţi independente.
col. 6 Venit net distribuit, scutit la plata impozitului pe venit - se înscrie venitul net scutit la plata impozitului pe venit conform legii, distribuit fiecãrui asociat conform contractului de asociere.
col. 7 Pierdere fiscalã distribuitã, aferentã perioadei impozabile - se înscrie pierderea fiscalã distribuitã fiecãrui asociat, conform contractului de asociere.
col. 8 Pierdere fiscalã distribuitã, aferentã perioadei de scutire - se înscrie pierderea fiscalã distribuitã asociatului, aferentã perioadei de scutire prevãzute de lege, conform contractului de asociere.
Profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoanã juridicã românã, microîntreprindere care nu genereazã o persoanã juridicã, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitãţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net.

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 205
"Declaraţie informativã privind impozitul
reţinut pe veniturile cu regim de reţinere
la sursã, pe beneficiari de venit",
cod 14.13.01.13/I

Declaraţia se completeazã şi se depune de cãtre plãtitorii de venit care au obligaţia calculãrii, reţinerii şi virãrii impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursã, cu excepţia veniturilor de naturã salarialã şi asimilate acestora, conform titlului III din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
În cazul asocierilor între persoane fizice şi persoane juridice române, declaraţia se completeazã şi se depune de cãtre persoana juridicã românã desemnatã prin contractul de asociere, care are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozitul pe venitul microîntreprinderilor pentru asociaţii persoane fizice.
Declaraţia se depune la organul fiscal la care platitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscalã, la termenele prevãzute de <>Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Ori de câte ori plãtitorul de venit constatã erori în declaraţia depusã anterior, acesta completeazã şi depune o declaraţie rectificativã, situaţie în care se va înscrie "X" în casuţa prevãzutã în acest scop.
Plãtitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţã elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu respectarea structurii de date prevãzute în anexa nr. 7. Suportul magnetic sau optic va fi însoţit de borderoul centralizator prevãzut în anexa nr. 8, listat pe hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.
Borderoul se completeazã în douã exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal, împreunã cu formatul electronic al declaraţiei;
- copia se pãstreazã de cãtre plãtitorul de venit.

I. NATURA VENITURILOR
Se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare naturii venitului plãtit:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectualã;
b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;
c) venituri obţinute în baza unui contract de agent;
d) venituri obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;
e) venituri din activitãţi de expertizã contabilã şi tehnicã, judiciarã şi extrajudiciarã;
f) venituri din activitãţi independente desfãşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;
g) venituri din activitãţi independente realizate într-o formã de asociere cu o persoanã juridicã;
h) câştiguri din transferul titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile;
i) câştiguri din transferul titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv;
j) venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract;
k) venituri din dividende;
l) venituri din dobânzi;
m) câştiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finalã;
n) venituri din lichidare/dizolvare;
o) venituri din premii şi din jocuri de noroc;
p) venituri din pensii;
r) alte venituri.
Pentru fiecare categorie de venit se depune câte o declaraţie informativã.
Cãsuţa "Venituri din activitãţi independente desfãşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil" [lit. f)] se bifeazã de plãtitorii de venituri care au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursã, reprezentând plãţi anticipate în contul impozitului anual, potrivit <>art. 52 din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Cãsuţa "Câştiguri din transferul titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile" [lit. h)] şi cãsuţa "Câştiguri din transferul titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv" [lit. i)] se bifeazã în cazul câştigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât pãrţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societãţilor închise, pentru care beneficiarul de venit are obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale şi pentru care plãtitorii de venit au obligaţia calculãrii, reţinerii şi virãrii impozitului în cursul anului, potrivit legii.
Cãsuţa "Câştiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finalã" [lit. m)] se bifeazã în cazul câştigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare pentru care impozitul reţinut de plãtitorul de venit este final, potrivit legii.
În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispoziţiile <>Legii nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi normele privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice, emise de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, în vigoare în anul de impunere.

II. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENIT
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al plãtitorului de venit.
Cod de identificare fiscalã - se înscrie codul de identificare fiscalã al plãtitorului de venit. În cazul în care acesta este plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã, codul de identificare fiscalã va fi precedat de prefixul "RO".

III. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA SURSĂ PE BENEFICIARI DE VENIT
Col. 1 - se completeazã pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice cãrora li s-au efectuat plãţi în cursul anului fiscal.
Col. 2 - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecãrui contribuabil sau numãrul de identificare fiscalã, atribuit de cãtre Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.
Col. 3 - se înscrie suma reprezentând totalul venitului impozabil/câştigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit într-un an fiscal.
Baza de calcul a impozitului se determinã de plãtitorul de venit, corespunzãtor regulilor prevãzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
În cazul asocierilor între persoane fizice şi persoane juridice române, profitul/venitul cuvenit persoanei fizice se stabileşte potrivit legislaţiei privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.
Col. 4 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câştig calculat şi reţinut cu ocazia plãţilor efectuate în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit. Impozitul pe venit se calculeazã de plãtitorul de venit, corespunzãtor regulilor prevãzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
În cazul asocierilor între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice, se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit calculat şi reţinut pentru fiecare asociat, persoanã fizicã, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.


INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 230
"Cerere privind destinaţia sumei reprezentând
pânã la 2% din impozitul anual şi deducerea
cheltuielilor efectuate pentru economisirea
în sistem colectiv pentru domeniul locativ",
cod 14.13.04.13

Formularul se completeazã şi se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã venituri din salarii şi asimilate acestora, în urmãtoarele situaţii:
- contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificãrile ulterioare, şi solicitã restituirea acestora;
- contribuabilii opteazã pentru virarea unei sume reprezentând pânã la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entitãţilor nonprofit care se înfiinţeazã şi funcţioneazã în condiţiile legii sau unitãţilor de cult;
Contribuabilii care îşi exprimã aceastã opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume cãtre o singurã entitate nonprofit sau unitate de cult;
- contribuabilii solicitã deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bazã, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
Formularul se completeazã de cãtre contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevãzute de formular.
Termen de depunere:
- anual, pânã la data de 15 mai a anului urmãtor celui de realizare a venitului;
Formularul se completeazã în douã exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferitã de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
- copia se pãstreazã de cãtre contribuabil.
Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.
Formularul se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numãr de identificare fiscalã - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecãrui contribuabil sau numãrul de identificare fiscalã, atribuit de cãtre Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.

II. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT <>ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003
1. Bursa privatã: cãsuţa se bifeazã de cãtre contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr. 376/2004 privind bursele private.
Contract nr./data - se înscriu numãrul şi data contractului privind acordarea bursei private.
Suma plãtitã - se înscrie suma plãtitã de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privatã.
Documente de platã nr./data - se înscriu numãrul şi data documentelor care atestã plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestã plata bursei se prezintã în original şi în copie, organul fiscal pãstrând copiile acestora dupã ce verificã conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştã, documentele de mai sus se anexeazã în copie.
2. Susţinerea unei entitãţi nonprofit/unitãţi de cult - cãsuţa se bifeazã de cãtre contribuabilii care solicitã virarea unei sume de pânã la 2% din impozitul anual pentru susţinerea unei entitãţi nonprofit sau unitãţi de cult.
Suma - se completeazã cu suma solicitatã de contribuabil a fi viratã în contul entitãţii nonprofit/unitãţii de cult.
În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi viratã, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisã, conform legii.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie de cãtre contribuabil denumirea completã a entitãţii nonprofit/unitãţii de cult.
Codul de identificare fiscalã al entitãţii nonprofit/unitãţii de cult - se înscrie de cãtre contribuabil codul de identificare fiscalã al entitãţii nonprofit/unitãţii de cult pentru care se solicitã virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) - se completeazã codul IBAN al contului bancar al entitãţii nonprofit/unitãţii de cult.
Dacã suma solicitatã a se vira cãtre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulatã cu suma plãtitã pentru bursa privatã, depãşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totalã luatã în calcul este limitatã la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privatã.

III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBŢINUTE LA FUNCŢIA DE BAZĂ
Denumirea instituţiei de credit - se înscrie denumirea bãncii de economisire şi creditare în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire-creditare, potrivit legislaţiei în materie.
Suma plãtitã - se înscrie suma plãtitã de contribuabil reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate - se menţioneazã documentele privind contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprenzentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ etc.
Documentele se prezintã în original şi în copie, organul fiscal pãstrând copiile acestora dupã ce verificã conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştã, documentele de mai sus se anexeazã în copie.

ANEXA 3[SIGLA ANAF] DECLARAŢIE PRIVIND VENITUL
ESTIMAT 220

Anul [][][][]

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume Iniţiala Prenume Cod numeric personal/Numãr │
│ tatãlui de identificare fiscalã │
│┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────┐ [][][][][][][][][][][][][] │
│└─────────┘ └─────────┘ └───────────┘ │
│ ┌───────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│ Judeţ/Sector└───────┘ Localitate └────┘ Strada └────┘ Numãr └─┘ Bloc └─┘ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌──-─┐ │
│ Scara └─┘ Et.└─┘Ap.└─┘ Cod poştal └──┘ Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Natura veniturilor: │
│ │
│ Venituri din cedarea │
│ [] Venituri din cedarea folosinţei bunurilor │
│[] Venituri comerciale folosinţei bunurilor []calificate în cate- │
│[] Venituri din [] Venituri din goria venituri din │
│ profesii libere activitaţi agricole activitãţi independente│
│ │
│2. Determinarea [] Sistem real [] Cote forfetare [] Normã de venit │
│ venitului net de cheltuieli │
│ │
│3. Forma de [] Individual [] Asociere intre │
│ organizare persoane fizice │
│ ┌───────────────────┐ │
│4. Obiectul principal de activitate └───────────────────┘ Cod CAEN [][][][] │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│5. Sediul└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│6. Datele de identificare ale bunului┌──────────────────────────────────────┐ │
│ pentru care se cedeazã folosinţa └──────────────────────────────────────┘ │
│ │
│7. Numele şi prenumele(denumirea) persoanei ┌───────────────────────────────┐ │
│ cãreia i se cedeazã dreptul de folosinţã │ │ │
│ a bunului └───────────────────────────────┘ │
│ │
│8. Localitatea pe raza cãreia se aflã ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ terenul(terenurile) └─────────────────────────────────────┘ │
│ │
│9. Documentul de autorizare/ ┌──────┐ ┌────┐ ┌──────┐ │
│ Contractul de inchiriere Nr. └──────┘ Data └────┘ Organul emitent └──────┘ │
│ ┌───────────┐ ┌────────────┐ │
│10. Contractul de asociere Nr. └───────────┘ Data └────────────┘ │
│ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │
│11. Data începerii └────────────┘ 12. Data încetãrii └────────────┘ │
│ activitãţii activitãţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

III. VENIT ESTIMAT
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ - lei - │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │
│ │1. Venit brut estimat │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │2. Cheltuieli deductibile estimate │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │3. Venit net estimat │ │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume, prenume/Denumire Cod de identificare fiscalã│
│┌────────────────────────────────────────────┐ [][][][][][][][][][][][][] │
│└────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌───────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│ Judeţ/Sector└───────┘ Localitate └────┘ Strada └────┘ Numãr └─┘ Bloc └─┘ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌────-─┐ │
│ Scara └─┘ Ap. └─┘ Cod poştal └──┘ Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └──────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Semnãturã contribuabil Data Semnãturã reprezentant fiscal Data
┌──────────────────────┐ ┌─────┐ ┌─────────────────────────────┐ ┌──────┐
└──────────────────────┘ └─────┘ └─────────────────────────────┘ └──────┘
┌─────────┐ ┌──────┐
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare └─────────┘ Data:└──────┘


Numãr de operator de date cu caracter personal 1067

Cod 14.13.01.13/3p


[SIGLA ANAF] DECLARAŢIE
PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE 221
-IMPUNERE PE NORME DE VENIT-
[] Declaraţie
rectificativã
Anul [][][][]

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume Iniţiala Prenume Cod numeric personal/Numãr │
│ tatãlui de identificare fiscalã │
│┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────┐ [][][][][][][][][][][][][] │
│└─────────┘ └─────────┘ └───────────┘ │
│ ┌───────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│ Judeţ/Sector└───────┘ Localitate └────┘ Strada └────┘ Numãr └─┘ Bloc └─┘ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌──-─┐ │
│ Scara └─┘ Ap.└─┘ Cod poştal └──┘ Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ PE SURSE DE VENIT

1. Date privind activitatea desfãşuratã

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Localitatea pe raza cãreia se aflã ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ terenul(terenurile) └─────────────────────────────────────┘ │
│ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │
│ Data începerii └────────────┘ Data încetãrii └────────────┘ │
│ activitãţii activitãţii │
│ │
│ ┌───┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │
│ │ │ │ Suprafeţe de teren │ │
│ │ │ Tipul activitãţii │ │ │
│ │Nr.│ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │
│ │crt│ │Zona │Zona │Zona │Zona │Zona │ │
│ │ │ │.... │.... │.... │.... │.... │ │
│ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ │ │ ari │ ari │ ari │ ari │ ari │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 1.│Cultivarea şi valorificarea florilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sere şi solarii şi/sau sistem de irigat │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 2.│Cultivarea şi valorificarea legumelor şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │zarzavaturilor în sere şi solarii şi/sau│ │ │ │ │ │ │
│ │ │sistem irigat │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 3.│Cultivarea şi valorificarea arbuştilor │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 4.│Cultivarea şi valorificarea plantelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decorative │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 5.│Cultivarea şi valorificarea ciupercilor*│ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 6.│Exploatarea pepinierelor viticole │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 7.│Exploatarea pepinierelor pomicole │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 8.│Alte activitãţi asemãnãtoare │ │ │ │ │ │ │
│ └───┴────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. Date privind activitatea desfaşuratã
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Localitatea pe raza cãreia se aflã ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ terenul(terenurile) └─────────────────────────────────────┘ │
│ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │
│ Data începerii └────────────┘ Data încetãrii └────────────┘ │
│ activitãţii activitãţii │
│ │
│ ┌───┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │
│ │ │ │ Suprafeţe de teren │ │
│ │ │ Tipul activitãţii │ │ │
│ │Nr.│ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │
│ │crt│ │Zona │Zona │Zona │Zona │Zona │ │
│ │ │ │.... │.... │.... │.... │.... │ │
│ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ │ │ ari │ ari │ ari │ ari │ ari │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 1.│Cultivarea şi valorificarea florilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sere şi solarii şi/sau sistem de irigat │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 2.│Cultivarea şi valorificarea legumelor şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │zarzavaturilor în sere şi solarii şi/sau│ │ │ │ │ │ │
│ │ │sistem irigat │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 3.│Cultivarea şi valorificarea arbuştilor │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 4.│Cultivarea şi valorificarea plantelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decorative │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 5.│Cultivarea şi valorificarea ciupercilor*│ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 6.│Exploatarea pepinierelor viticole │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 7.│Exploatarea pepinierelor pomicole │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 8.│Alte activitãţi asemãnãtoare │ │ │ │ │ │ │
│ └───┴────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Date privind activitatea desfãşuratã
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Localitatea pe raza cãreia se aflã ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ terenul(terenurile) └─────────────────────────────────────┘ │
│ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │
│ Data începerii └────────────┘ Data încetãrii └────────────┘ │
│ activitãţii activitãţii │
│ │
│ ┌───┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │
│ │ │ │ Suprafeţe de teren │ │
│ │ │ Tipul activitãţii │ │ │
│ │Nr.│ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │
│ │crt│ │Zona │Zona │Zona │Zona │Zona │ │
│ │ │ │.... │.... │.... │.... │.... │ │
│ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ │ │ ari │ ari │ ari │ ari │ ari │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 1.│Cultivarea şi valorificarea florilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sere şi solarii şi/sau sistem de irigat │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 2.│Cultivarea ţi valorificarea legumelor şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │zarzavaturilor în sere şi solarii şi/sau│ │ │ │ │ │ │
│ │ │sistem irigat │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 3.│Cultivarea şi valorificarea arbuştilor │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 4.│Cultivarea şi valorificarea plantelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decorative │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 5.│Cultivarea şi valorificarea ciupercilor*│ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 6.│Exploatarea pepinierelor viticole │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 7.│Exploatarea pepinierelor pomicole │ │ │ │ │ │ │
│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │
│ │ 8.│Alte activitãţi asemãnãtoare │ │ │ │ │ │ │
│ └───┴────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

III. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume, prenume/Denumire Cod de identificare fiscalã│
│┌────────────────────────────────────────────┐ [][][][][][][][][][][][][] │
│└────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌───────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│ Judeţ/Sector└───────┘ Localitate └────┘ Strada └────┘ Numãr └─┘ Bloc └─┘ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌────-─┐ │
│ Scara └─┘ Ap. └─┘ Cod poştal └──┘ Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └──────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Semnãturã contribuabil Data Semnaturã reprezentant fiscal Data
┌──────────────────────┐ ┌─────┐ ┌─────────────────────────────┐ ┌──────┐
└──────────────────────┘ └─────┘ └─────────────────────────────┘ └──────┘
┌─────────┐ ┌──────┐
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare └─────────┘ Data:└──────┘


Numãr de operator de date cu caracter personal 1067

Cod 14.13.01.13/9


*) Se înscrie suprafaţa totalã cultivatã cu ciuperci sau bureţi obţinutã
prin însumarea suprafeţelor amenajate ca suport pentru aceste culturi


[SIGLA ANAF] DECLARAŢIE
INFORMATIVĂ PRIVIND ÎNCEPEREA/ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII 222
PERSOANELOR FIZICE CARE DESFĂŞOARA ACTIVITATE ÎN
ROMÂNIA ŞI CARE OBŢIN VENITURI SUB FORMĂ DE SALARII DIN
STRĂINĂTATE

I. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICĂ SAU JURIDICĂ LA CARE IŞI DESFĂŞOARĂ
ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume, prenume/Denumire Cod de identificare fiscalã│
│┌────────────────────────────────────────────┐ [][][][][][][][][][][][][] │
│└────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌───────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│ Judeţ/Sector└───────┘ Localitate └────┘ Strada └────┘ Numãr └─┘ Bloc └─┘ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌────-─┐ │
│ Scara └─┘ Ap. └─┘ Cod poştal └──┘ Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └──────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume Iniţiala Prenume Cod numeric personal/Numãr │
│ tatãlui de identificare fiscalã │
│┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────┐ [][][][][][][][][][][][][] │
│└─────────┘ └─────────┘ └───────────┘ │
│ ┌───────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│ Judeţ/Sector└───────┘ Localitate └────┘ Strada └────┘ Numãr └─┘ Bloc └─┘ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌──-─┐ │
│ Scara └─┘ Ap.└─┘ Cod poştal └──┘ Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

III. DATE PRIVIND SITUAŢIA CONTRIBUABILULUI
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌─────┐ ┌─────┐ │
│1. Documentul care reglementeazã raportul de muncã nr.└─────┘Data └─────┘ │
│ │


│ │
│3. Data încetãrii activitãţii ------------ │
│ │
│4. [] Se bifeazã în situaţia în care plãtitorul de venituri opteazã pentru │
│ calculul, reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din salarii │
│ │


└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Semnãtura şi ştampila
┌────────────────────────────────┐ ┌────────────────────┐
Nume, Prenume└────────────────────────────────┘ └────────────────────┘

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌─────────┐ ┌──────┐
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare └─────────┘ Data:└──────┘


Numar de operator de date cu caracter personal 1067

Cod 14.13.01.13/5i


[SIGLA ANAF] DECLARAŢIE
PRIVIND VENITURILE ESTIMATE PENTRU 223
ASOCIERILE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ,
CONSTITUITE ÎNTRE PERSOANE FIZICE

Anul [][][][]

I. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumire Cod de identificare fiscalã│
│┌────────────────────────────────────────────┐ [][][][][][][][][][][][][] │
│└────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌───────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│ Judeţ/Sector└───────┘ Localitate └────┘ Strada └────┘ Numãr └─┘ Bloc └─┘ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌────-─┐ │
│ Scara └─┘ Ap. └─┘ Cod poştal └──┘ Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └──────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Natura [] Venituri comerciale 2. Tipul asocierii [] Asociaţie │
│ veniturilor: fãrã personalitate familialã │
│ [] Venituri din juridicã │
│ profesii libere [] Societate │
│ civilã │
│ [] Altele profesionalã│
│ │
│ [] Altele │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│3. Sediul └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌───────────────────┐ │
│4. Obiectul principal de activitate └───────────────────┘ Cod CAEN [][][][] │
│ │
│ ┌───────┐ ┌───┐ ┌──────────┐ │
│5. Documentul de autorizare nr.└───────┘Data└───┘Organul emitent └──────────┘ │
│ │
│ ┌─────────┐ ┌───┐ │
│6. Contractul de asociere nr.└─────────┘Data└───┘ │
│ │
│ ┌───────────┐ │
│7. Numar asociaţi└───────────┘ │
│ │
│ ┌─────────────┐ │
│8. Nume şi prenume responsabil asociere desemnat prin contract└─────────────┘ │
│ │
│ ┌─────────┐ ┌──────────┐ │
│9. Nr. telefon/fax responsabil asociere └─────────┘ E-mail└──────────┘ │
│ │
│ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │
│10. Perioada de funcţionare: de la └─────────┘ pânã la └─────────┘ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
III. VENIT ESTIMAT
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ - lei - │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │
│ │1. Venit brut estimat │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │2. Cheltuieli deductibile estimate │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │3. Venit net estimat (rd.1 - rd.2) │ │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

IV. DISTRIBUŢIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIAŢI (tabel verso)

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

┌──────────────────────┐ ┌──────┐
Semnaturã responsabil asociere └──────────────────────┘ Data └──────┘

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌─────────┐ ┌──────┐
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare └─────────┘ Data:└──────┘


Numar de operator de date cu caracter personal 1067

Cod 14.13.01.13/1i

IV. DISTRIBUŢIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIAŢI
┌───┬────────┬─────────────────────┬──────────┬───────────────────┬───────────┐
│ │Nume si │Cod numeric personal/│ │Cota de distribuire│Venit net │
│Nr.│prenume │Numãr de identificare│Domiciliul│a venitului net │ estimat │
│crt│asociat │ fiscalã │ │estimat la nivelul │distribuit │
│ │ │ │ │ asocierii (%) │ (lei) │
├───┼────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┴────────┴─────────────────────┴──────────┴───────────────────┼───────────┤
│ TOTAL │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


[SIGLA ANAF] DECLARAŢIE
PRIVIND VENITURILE SUB FORMĂ DE SALARII DIN 224
STRĂINĂTATE OBŢINUTE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE
CARE DESFĂŞOARA ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA ŞI DE CĂTRE
PERSOANELE FIZICE ROMÂNE ANGAJATE ALE MISIUNILOR
DIPLOMATICE ŞI POSTURILOR CONSULARE ACREDITATE
ÎN ROMÂNIA

Luna [][] Anul [][][][]
[] Declaraţie
rectificativã

Se completeazã cu X în
cazul declaraţiilor
rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume Iniţiala Prenume Cod numeric personal/Numãr │
│ tatãlui de identificare fiscalã │
│┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────┐ [][][][][][][][][][][][][] │
│└─────────┘ └─────────┘ └───────────┘ │
│ ┌───────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│ Judeţ/Sector└───────┘ Localitate └────┘ Strada └────┘ Numãr └─┘ Bloc └─┘ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌──-─┐ │
│ Scara └─┘ Ap.└─┘ Cod poştal └──┘ Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────┐ ┌──────┐
Documentul care reglementeazã raportul de muncã Numãr└─────┘Data └──────┘

┌─────────┐ ┌─────────┐
Perioada de activitate: de la └─────────┘ pânã la └─────────┘

II. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICĂ SAU JURIDICĂ LA CARE IŞI
DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume, prenume/Denumire Cod de identificare fiscalã│
│┌────────────────────────────────────────────┐ [][][][][][][][][][][][][] │
│└────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌───────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│ Judeţ/Sector└───────┘ Localitate └────┘ Strada └────┘ Numãr └─┘ Bloc └─┘ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌────-─┐ │
│ Scara └─┘ Ap. └─┘ Cod poştal └──┘ Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └──────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

III. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMĂ DE SALARII
DIN STRĂINĂTATE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ - lei - │
│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──────────┐ │
│ │1. Venit brut │1 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┤ │
│ │2. Contribuţii sociale datorate potrivit legii, din care: │2 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┤ │
│ │ 2a. Contribuţia de asigurãri sociale │2a│ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┤ │
│ │ 2b. Contribuţia de asigurãri pentru somaj │2b│ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┤ │
│ │ 2c. Contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate │2c│ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┤ │
│ │3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) │3 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┤ │
│ │4. Deduceri personale* │4 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┤ │
│ │5. Cotizaţia sindicalã platitã* │5 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┤ │
│ │6. Contribuţiile la fondurile de pensii facultative* │6 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┤ │
│ │7. Venit bazã de calcul(rd.3-rd.4-rd.5-rd.6 sau rd.3, │7 │ │ │
│ │ dupã caz) │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┤ │
│ │8. Impozit lunar datorat │8 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┤ │
│ │9. Impozit anual datorat │9 │ │ │
│ └───────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──────────┘ │
│ *) Se completeazã numai pentru funcţia de bazã, conform legii. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nume, prenume/Denumire Cod de identificare fiscalã│
│┌────────────────────────────────────────────┐ [][][][][][][][][][][][][] │
│└────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌───────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌─┐ ┌─┐ │
│ Judeţ/Sector└───────┘ Localitate └────┘ Strada └────┘ Numãr └─┘ Bloc └─┘ │
│ ┌─┐ ┌─┐ ┌──┐ ┌───┐ ┌──┐ ┌────-─┐ │
│ Scara └─┘ Ap. └─┘ Cod poştal └──┘ Telefon └───┘ Fax └──┘ E-mail └──────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele
înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Semnãtura contribuabil Data Semnãturã reprezentant fiscal Data
┌──────────────────────┐ ┌─────┐ ┌─────────────────────────────┐ ┌──────┐
└──────────────────────┘ └─────┘ └─────────────────────────────┘ └──────┘

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌─────────┐ ┌──────┐
Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare └─────────┘ Data:└──────┘


Numar de operator de date cu caracter personal 1067

Cod 14.13.01.13/5


[SIGLA ANAF] 260

Ministerul Economiei DECIZIE DE IMPUNERE Nr. înregistrare.....
şi Finanţelor pentru plãţi anticipate cu Data .........
Agenţia Naţionalã de titlu de impozit
Administrare Fiscalã
Administraţia FinanţelorCãtre:Nume ───────────────────────────── Cod numeric personal/
Numãr de identificare fiscalã:
Prenume ────────────────────────── ───────────────────────────────────

Domiciliul: Localitatea ──────────── În baza <>art. 82 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, şi a Declaraţiei
cod poştal ───────── Strada ──────── privind venitul estimat/ Declaraţiei
privind veniturile realizate pe anul
Numãr ───── Bloc ────── Scara ────── .... nr. ..... din data ........, se
stabilesc platile anticipate cu titlu
Ap. ───────── Judeţ(sector)───────── de impozit, dupã cum urmeazã:

I. Date privind activitatea desfãşuratã

1. Natura veniturilor:───────── 2. Determinarea 3. Forma de organizare
venitului net:

4. Documentul de autorizare/
Contractul de asociere/Închiriere Nr. ──── Data───── Organul emitent─────

5. Obiectul principal de activitate ─────────────────── Cod CAEN [][][][]

6. Sediul ─────────── 7. Localitatea pe raza cãreia se aflã terenul
(terenurile) ─────────────────────

8. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedeazã folosinţa

──────────────────────────────────────────────────────────
9. Data începerii activitãţii──────── 10. Data încetãrii activitãţii─────────

II. Determinarea venitului estimat şi a plaţilor anticipate
cu titlu de impozit

a) în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
-lei-
┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│1. Venit brut estimat │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2. Cheltuieli deductibile (rd.2.1. sau rd.2.2., │ │
│ dupa caz) │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 2.1. Cheltuieli deductibile estimate │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 2.2. Cotã forfetarã de cheltuieli │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3. Venit net estimat (rd.1 - rd.2) │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│4. Plãţi anticipate cu titlu de impozit │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

b) pe baza normelor de venit
-lei-
┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│1. Poziţia din nomenclatorul activitãţilor │ │
│ independente │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2. Venit net determinat pe baza normei de venit │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3. Venit net aferent perioadei lucrate de venit │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│4. Plãţi anticipate cu titlu de impozit │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

III. Plati anticipate cu titlu de impozit

1. La venitul net estimat de ───────── lei revin plãţi anticipate cu titlu
de impozit de ──────────────────────── lei

Punctul 2 şi 3 se completeazã numai în cazul modificãrii
impunerii în cadrul aceluiaşi an

2. Plãţile anticipate cu titlu de impozit stabilite la impunerea
precedentã ──────────────────────────── lei

3. Diferenţa (de adãugat sau de scãzut) dintre plãţile anticipate de la
pct. 1 si cele de la pct. 2 ───────────────── lei

4. Plãţi anticipate cu titlu de impozit pe anul curent (pct. 1):

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ Termen de platã │Plãţi anticipate cu titlu de impozit │Din care diferenţa │
│ │ │ de la pct. 3 │
├──────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤
├──────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤
├──────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤
├──────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤
├──────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ TOTAL │ │ │
└──────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────┘

Pentru plãţile anticipate cu titlu de impozit neachitate pânã la termenele
aratate mai sus, se vor calcula majorãri de intârziere. Împotriva mãsurilor
dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen
de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintã
titlu de creanţã şi constituie înştiinţare de platã, conform legii.

┌──────────────────┬─────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ Funcţia │ Nume şi prenume │ Data │ Semnãtura │
├──────────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ Aprobat │ │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ Verificat │ │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ Întocmit │ │ │ │ │
└──────────────────┴─────────────┴───────────────────┴─────────┴─────────────┘

Am primit un exemplar,
Semnãturã contribuabil ─────── data ──/──/───
sau
Nr. şi data confirmãrii de primire ──────────

Numar de operator de date cu caracter personal 1067

Cod 14.13.02.13/3aANEXA 4

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 220 "Declaraţie privind venitul estimat",
cod 14.13.01.13/3p

1. Declaraţia se completeazã şi se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã venituri în bani şi/sau în naturã provenind din:
1.1. Activitãţi independente:
Declaraţia se completeazã de cãtre contribuabilii care realizeazã venituri în bani şi/sau în naturã provenind din activitãţi independente - comerciale şi profesii libere, desfãşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fãrã personalitate juridicã, constituitã între persoane fizice, inclusiv din activitãţi adiacente.
Declaraţia se depune de cãtre:
- contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;
- contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimeazã cã vor realiza venituri care diferã cu cel puţin 20% faţã de anul fiscal anterior, odatã cu declaraţia privind venitul realizat;
- contribuabilii care determinã venitul net pe bazã de norme de venit şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, odatã cu cererea de opţiune, pânã la data de 31 ianuarie a anului fiscal.
Declaraţia nu se depune de cãtre contribuabilii care realizeazã venituri pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursã de cãtre plãtitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale realizate în baza contractelor de consignaţie, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din activitãţi desfãşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activitãţi de expertizã contabilã şi tehnicã, judiciarã şi extrajudiciarã; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectualã; cazul veniturilor din activitãţi independente realizate de cãtre contribuabili în cadrul unei asocieri între persoane fizice şi persoane juridice, care nu dã naştere unei persoane juridice.
Persoanele fizice care obţin venituri din activitãţi independente din mai multe surse depun câte o declaraţie estimativã pentru fiecare sursã de venit. Persoanele fizice care realizeazã venituri în cadrul unei asocieri fãrã personalitate juridicã, constituitã între persoane fizice, completeazã declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit care le revine din asociere.
1.2. Cedarea folosinţei bunurilor
Declaraţia se completeazã de cãtre persoanele fizice care realizeazã venituri în bani şi/sau în naturã provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinãtor legal.
Declaraţia se depune de cãtre:
- contribuabilii care realizeazã venituri dintr-o sursã nouã în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între pãrţi, odatã cu înregistrarea acestuia;
- contribuabilii care au contracte încheiate din anii precedenţi şi care stabilesc venitul net pe baza cotei forfetare de cheltuieli şi au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pânã la data de 31 ianuarie a anului fiscal, odatã cu cererea de opţiune.
Nu depun declaraţie estimativã contribuabilii care realizeazã venituri din arendare.
Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declaraţie estimativã pentru fiecare sursã.
În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completeazã şi depune câte o declaraţie privind veniturile estimate, corespunzãtor cotei care îi revine din proprietate.
1.3. Activitãţi agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidã simplã
Declaraţia se completeazã şi se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã venituri în bani şi/sau în naturã provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi în solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea, realizate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fãrã personalitate juridicã, constituitã între persoane fizice.
Declaraţia se depune de cãtre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidã simplã, dupã cum urmeazã:
- în termen de 15 zile de la începerea activitãţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal;
- contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimeazã cã vor realiza venituri care diferã cu cel puţin 20% faţã de anul fiscal anterior, odatã cu declaraţia privind venitul realizat;
- contribuabilii care determinã venitul net pe bazã de norme de venit şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, odatã cu cererea de opţiune, pânã la data de 31 ianuarie a anului fiscal.
Contribuabilii depun câte o declaraţie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cãrei razã teritorialã se aflã terenul.
În cazul în care în raza teritorialã a aceleiaşi localitãţi se aflã mai multe terenuri, se va depune o singurã declaraţie de impunere.
Persoanele fizice care realizeazã venituri în cadrul unei asocieri fãrã personalitate juridicã, constituitã între persoane fizice, completeazã declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit care le revine din asociere.
1.4. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, calificate în categoria venituri din activitãţi independente
Declaraţia se depune de cãtre contribuabilii care la sfârşitul anului precedent celui de impunere realizeazã venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui numãr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere. Persoanele fizice care realizeazã venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui numãr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal urmãtor, calificã aceste venituri în categoria veniturilor din activitãţi independente. La stabilirea numãrului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepţia contractelor de arendare a bunurilor agricole.
Termen de depunere: pânã la data de 15 ianuarie a anului de impunere.
În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, realizate din derularea unui numãr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activitãţi independente, la completarea şi depunerea formularului se au în vedere dispoziţiile Hotãrârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte prevederi legale în materie.
2. Declaraţia privind venitul estimat se completeazã de cãtre contribuabili sau de cãtre reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevãzute de formular.
Declaraţia se completeazã în douã exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferitã de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
Persoanele fizice fãrã domiciliu fiscal în România care realizeazã venituri din cedarea folosinţei bunurilor, calificate în categoria venituri din activitãţi independente, iar bunurile închiriate/subînchiriate se aflã în raza teritorialã a mai multor organe fiscale au obligaţia sã desemneze o sursã principalã de venit, în funcţie de care vor îndeplini obligaţiile fiscale;
- copia se pãstreazã de cãtre contribuabil.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numãr de identificare fiscalã - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecãrui contribuabil sau numãrul de identificare fiscalã atribuit de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
rd. 1. Natura veniturilor - se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare categoriei de venit realizat, dupã caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activitãţi agricole, venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activitãţi independente, dupã caz.
rd. 2. Determinarea venitului net - se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare în funcţie de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normã de venit. Contribuabilii care realizeazã venituri din cedarea folosinţei bunurilor, calificate în categoria venituri din activitãţi independente, stabilesc venitul net, în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidã simplã, potrivit regulilor prevãzute pentru veniturile din activitãţi independente.
rd. 3. Forma de organizare - se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare modului de desfãşurare a activitãţii: individual sau într-o formã de asociere cu persoane fizice.
rd. 4. Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activitãţii principale generatoare de venituri, desfãşuratã de contribuabil, precum şi codul CAEN al activitãţii desfãşurate.
rd. 5. Sediul - se completeazã adresa sediului sau locului principal de desfãşurare a activitãţii, dupã caz. În cazul în care activitatea se desfãşoarã prin mai multe puncte de lucru, se completeazã adresa sediului sau locului principal de desfãşurare a activitãţii, dupã caz.
Persoanele fizice care realizeazã venituri din activitãţi agricole vor înscrie denumirea unitãţii administrativ-teritoriale în a cãrei razã se aflã terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comunã sau sector al municipiului Bucureşti, dupã caz.
rd. 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedeazã folosinţa - se înscriu datele de identificare ale bunului a cãrui folosinţã este cedatã. De exemplu:
a) pentru imobile (clãdiri, terenuri): adresa completã (stradã, numãr, bloc, etaj, apartament), suprafaţa totalã, din care închiriatã;
b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricaţie, numãrul de înmatriculare, seria motorului, seria şasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliatã, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizeazã bunul.
Rubrica se completeazã numai de cãtre contribuabilii care realizeazã venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
rd. 7. Numele şi prenumele (denumirea) persoanei cãreia i se cedeazã dreptul de folosinţã a bunului - se completeazã numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice cãreia i s-a cedat folosinţa bunului.
rd. 8. Localitatea pe raza cãreia se aflã terenul (terenurile) - se înscrie denumirea unitãţii administrativ-teritoriale în a cãrei razã se aflã terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comunã sau sector al municipiului Bucureşti, dupã caz. Rubrica se completeazã numai de cãtre contribuabilii care realizeazã venituri din activitãţi agricole.
rd. 9. Documentul de autorizare/Contractul de închiriere - se înscriu numãrul documentului care atestã dreptul contribuabilului de a desfãşura activitate independentã, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum şi denumirea organului care l-a eliberat.
Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor completeazã rubrica dupã cum urmeazã:
- se eliminã din text sintagma "documentul de autorizare";
- se înscriu numãrul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între pãrţi, precum şi data înregistrãrii acestuia.
rd. 10. Contractul de asociere - se înscriu numãrul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrãrii acestuia.
Rubrica se completeazã numai de cãtre contribuabilii care desfãşoarã activitãţi independente sau activitãţi agricole în cadrul unei asocieri fãrã personalitate juridicã, constituitã între persoane fizice.
rd. 11, 12. Data începerii/încetãrii activitãţii - se completeazã de cãtre contribuabilii care îşi încep/înceteazã activitatea în cursul anului fiscal.
Persoanele fizice autorizate care îşi înceteazã activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizaţiei de funcţionare la organul emitent.
Contribuabilii care realizeazã venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevãzutã pentru începerea derulãrii contractului încheiat între pãrţi, respectiv data prevãzutã pentru încetarea contractului încheiat între pãrţi.
Rubricile de la rd. 11 şi rd. 12 se completeazã numai dacã evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

III. VENIT ESTIMAT
1. Venituri din activitãţi independente: activitãţi comerciale, profesii libere
a) Activitate desfãşuratã în mod individual
a.1) În cazul persoanelor care realizeazã venituri din activitãţi comerciale şi/sau din exercitarea unei profesii libere, determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidã simplã
rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturã estimate a se realiza în anul fiscal în curs de cãtre contribuabili, atât din activitatea de bazã, cât şi din activitãţi adiacente.
rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizãrii venitului brut estimat atât din activitatea de bazã, cât şi din activitãţi adiacente, cum sunt: cheltuieli pentru achiziţionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.
rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
a.2) În cazul contribuabililor care realizeazã venituri din activitãţi independente impuse pe bazã de normã de venit
Contribuabilii care desfãşoarã activitãţi independente în mod individual, impuşi pe bazã de norme de venit, nu completeazã rândurile de la cap. III "Venit estimat".
În aceste situaţii se completeazã cu "X" cãsuţa "Normã de venit", special prevãzutã în acest scop în declaraţie la cap. II "Date privind activitatea desfãşuratã", pct. 2 "Determinarea venitului net".
b) Activitate desfãşuratã într-o formã de asociere
În cazul contribuabililor care desfãşoarã activitãţi independente în cadrul unei asocieri fãrã personalitate juridicã, constituitã între persoane fizice, se completeazã numai rd. 3 "Venit net estimat" din declaraţie, dupã cum urmeazã:
rd. 3. Venit net estimat - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col. 5 a tabelului "Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi" din Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fãrã personalitate juridicã, constituite între persoane fizice, rândul corespunzãtor contribuabilului.
2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie chiria prevãzutã în contractul încheiat între pãrţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plãţii acesteia, majoratã cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinãtor legal, dacã sunt efectuate de cealaltã parte contractantã.
rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se completeazã de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real şi conduc evidenţa contabilã în partidã simplã. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizãrii venitului brut estimat.
rd. 3. Venit net estimat - se completeazã de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real şi conduc evidenţa contabilã în partidã simplã.
Se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 şi datele înscrise la rd. 2.
3. Venituri din activitãţi agricole pentru care venitul net se determinã în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidã simplã
a) Activitate desfãşuratã în mod individual
rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturã estimate a se realiza în anul fiscal în curs de cãtre contribuabili.
rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizãrii venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achiziţionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.
rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
b) Activitate desfãşuratã într-o formã de asociere
În cazul contribuabililor care realizeazã venituri din activitãţi agricole în cadrul unei asocieri fãrã personalitate juridicã, constituitã între persoane fizice, se completeazã numai rd. 3 "Venit net estimat" din declaraţie, dupã cum urmeazã:
rd. 3. Venit net estimat - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col. 5 a tabelului "Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi" din Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fãrã personalitate juridicã, constituite între persoane fizice, rândul corespunzãtor contribuabilului.
4. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, calificate în categoria venituri din activitãţi independente
Contribuabilii care realizeazã venituri din cedarea folosinţei bunurilor, calificate, în condiţiile legii, în categoria venituri din activitãţi independente, stabilesc venitul net, în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidã simplã, potrivit regulilor prevãzute pentru veniturile din activitãţi independente. Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de impunere.
rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturã estimate a se realiza în anul fiscal de impunere de cãtre contribuabili.
rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal de impunere în vederea realizãrii venitului brut estimat.
rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
IV. Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscalã - se înscrie codul de identificare fiscalã al reprezentantului fiscal.


INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 221 "Declaraţie privind veniturile
din activitãţi agricole - impunere pe norme de venit",
cod 14.13.01.13/9

Declaraţia se completeazã şi se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã venituri în bani şi/sau în naturã provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determinã pe bazã de norme de venit.
Declaraţia se completeazã de cãtre contribuabili sau de cãtre reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevãzute de formular.
Declaraţia se depune la organul fiscal competent la termenele prevãzute de <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Ori de câte ori contribuabilul constatã erori în declaraţia depusã anterior, acesta completeazã şi depune o declaraţie rectificativã, situaţie în care se va înscrie "X" în casuţa prevãzutã în acest scop.
În cazul realizãrii de venit din mai multe surse, se depune o singurã declaraţie în care se menţioneazã fiecare sursã de realizare a venitului. Sursa de venit este reprezentatã de localitatea în raza cãreia se aflã situat terenul sau terenurile, dupã caz.
Declaraţia se completeazã în douã exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferitã de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
- copia se pãstreazã de cãtre contribuabil.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numãr de identificare fiscalã - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecãrui contribuabil sau numãrul de identificare fiscalã atribuit de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.
În cazul contribuabililor care sunt plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã, codul numeric personal/numãrul de identificare fiscalã va fi precedat de prefixul "RO".

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ PE SURSE DE VENIT
Date privind activitatea desfaşuratã - se completeazã câte un tabel pentru fiecare sursã de venit.
Localitatea pe raza cãreia se aflã terenul (terenurile) - se înscrie unitatea administrativ-teritorialã în raza cãreia se aflã terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comunã sau sector al municipiului Bucureşti.
Data începerii activitãţii/ Data încetãrii activitãţii - se înscrie data prevãzutã pentru începerea/încetarea activitãţii.
Suprafeţe de teren - se înscrie, în rândul corespunzãtor activitãţii desfãşurate, numãrul de ari aferent fiecãrei suprafeţe (parcele) de teren cultivate, situatã în raza teritorialã a localitãţii.

III. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
Se completeazã numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscalã - se înscrie codul de identificare fiscalã al reprezentantului fiscal.


INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 222 "Declaraţie informativã privind
începerea/încetarea activitãţii persoanelor fizice care desfãşoarã
activitate în România şi care obţin venituri sub formã de salarii
din strãinãtate", cod 14.13.01.13/5i

Declaraţia se completeazã de cãtre persoanele juridice, fizice sau orice altã entitate la care îşi desfãşoarã activitatea persoanele fizice, care desfãşoarã activitate în România şi care obţin venituri sub formã de salarii din strãinãtate.
În categoria persoanelor care au obligaţia sã depunã declaraţia informativã sunt cuprinse: reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în strãinãtate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţioneazã în România etc.
Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificãri de natura începerii/încetãrii activitãţii în documentele care reglementeazã raporturile de muncã, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
Pentru fiecare contribuabil care obţine venituri sub formã de salarii din strãinãtate pentru activitatea desfãşuratã în România se completeazã şi se depune câte o declaraţie.
Declaraţia se completeazã în douã exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã locul desfãşurãrii activitãţii contribuabilului;
- copia se pãstreazã de cãtre persoana fizicã sau juridicã la care îşi desfãşoarã activitatea contribuabilul.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandatã.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie persoanelor fizice sau juridice menţionate, la solicitarea acestora.

I. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICĂ SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL
Cod de identificare fiscalã - se completeazã, dupã caz, dacã persoana fizicã sau juridicã la care îşi desfãşoarã activitatea contribuabilul este înregistratã fiscal şi are atribuit cod de identificare fiscalã, conform legislaţiei române.
Adresa - se completeazã adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfãşoarã activitatea.

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa - se completeazã adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numãr de identificare fiscalã - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecãrui contribuabil sau numãrul de identificare fiscalã atribuit de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.

III. DATE PRIVIND SITUAŢIA CONTRIBUABILULUI
rd. 1. Documentul care reglementeazã raportul de muncã - se înscriu numãrul şi data documentului în baza cãruia contribuabilul îşi desfãşoarã activitatea.
rd. 2. Data începerii activitãţii - se completeazã în cazul unui raport de muncã nou, înscriindu-se data începerii activitãţii prevãzutã în documentul care reglementeazã raportul de muncã.
rd. 3. Data încetãrii activitãţii - se completeazã în cazul încetãrii raportului de muncã, înscriindu-se data încetãrii activitãţii prevãzutã în documentul care reglementeazã raportul de muncã.
rd. 4. Cãsuţa prevãzutã în formular se bifeazã de misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi de reprezentanţele organismelor internaţionale ori reprezentanţele societãţilor comerciale şi ale organizaţiilor economice strãine, autorizate potrivit legii sã desfãşoare activitate în România, la care îşi desfãşoarã activitatea persoanele fizice, şi care opteazã ca pentru angajaţii acestora, care realizeazã venituri din salarii impozabile în România, sã îndeplineascã obligaţiile privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din salarii.


INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 223 "Declaraţie privind veniturile
estimate pentru asocierile fãrã personalitate juridicã,
constituite între persoane fizice", cod 14.13.01.13/1i

Declaraţia se completeazã în cazul asocierilor fãrã personalitate juridicã, constituite între persoane fizice, care realizeazã venituri din activitãţi independente - comerciale şi profesii libere, inclusiv din activitãţi adiacente, precum şi din activitãţi agricole.
Asocierile care obţin venituri de natura celor mai sus menţionate din mai multe surse depun câte o declaraţie estimativã pentru fiecare sursã, respectiv pentru fiecare categorie de venit.
Declaraţia se completeazã de cãtre asociatul desemnat prin contract sã raspundã de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţã de autoritãţile publice.
Declaraţia se depune de cãtre:
- asocierile care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;
- asocierile care în anul anterior au realizat pierderi şi cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimeazã cã vor realiza venituri care diferã cu cel puţin 20% faţã de anul fiscal anterior, odatã cu declaraţia anualã de venit.
Declaraţia nu se depune de cãtre:
- asocierile fãrã personalitate juridicã, constituite între persoane fizice, care realizeazã venituri din activitãţi independente pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursã de cãtre plãtitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale obţinute în baza contractelor de consignaţie, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activitãţi de expertizã contabilã şi tehnicã, judiciarã şi extrajudiciarã; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectualã;
- asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice, care nu dau naştere unei persoane juridice, care realizeazã venituri din activitãţi independente.
Declaraţia se completeazã înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevãzute în formular, în douã exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistratã în evidenţa fiscalã;
- copia se pãstreazã la domiciliul fiscal al asocierii, împreunã cu celelalte documente privind activitatea acesteia.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandatã.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia asociatului care rãspunde de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţã de autoritãţile publice, la solicitarea acestuia.

I. DATELE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
Se completeazã: denumirea asocierii şi adresa domiciliului fiscal al asocierii.
Cod de identificare fiscalã - se înscrie codul de identificare fiscalã atribuit asocierii fãrã personalitate juridicã. În cazul în care asocierea fãrã personalitate juridicã este plãtitoare de taxã pe valoarea adãugatã, codul de identificare fiscalã va fi precedat de prefixul "RO".

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂURATĂ
rd. 1. Natura veniturilor - se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare categoriei de venituri care urmeazã a se realiza în anul fiscal de impunere.
rd. 2. Tipul asocierii fãrã personalitate juridicã - se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare tipului asocierii.
rd. 3. Sediul - se completeazã adresa sediului acesteia sau locul unde se desfãşoarã efectiv activitatea principalã, dupã caz. În cazul în care activitatea se desfãşoarã prin mai multe puncte de lucru, se completeazã adresa sediului sau locului principal de desfãşurare a activitãţii, dupã caz.
rd. 4. Obiectul principal de activitate - se înscriu obiectul principal de activitate prevãzut în autorizaţie sau în contractul de asociere, precum şi codul CAEN al activitãţii desfãşurate.
rd. 5. Documentul de autorizare - se înscriu numãrul şi data eliberãrii documentului de autorizare care atestã dreptul asocierii de a desfãşura activitãţi economice pe teritoriul României, precum şi organul emitent.
rd. 6. Contractul de asociere - se înscriu numãrul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrãrii acestuia.
rd. 7. Numãr asociaţi - se înscrie numãrul de persoane care fac parte din asociere.
rd. 8, 9. Nume şi prenume responsabil asociere desemnat prin contract - se înscriu numele şi prenumele responsabilului desemnat prin contract sã rãspundã pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii, precum şi numarul de telefon/fax, e-mail ale acestuia.
rd. 10. Perioada de funcţionare - se înscrie data începerii şi încetãrii activitãţii, conform contractului de asociere.

III. VENIT ESTIMAT
rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturã estimate a se realiza de cãtre asociere în anul fiscal în curs.
rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizãrii venitului brut estimat.
rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând venitul net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, determinatã ca diferenţã între venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferenţa dintre suma înscrisã la rd. 1 şi suma înscrisã la rd. 2.

IV. TABELUL "DISTRIBUŢIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIAŢI"
col. 1. Nume şi prenume asociat - se înscriu numele şi prenumele asociaţilor, conform contractului de asociere.
col. 2. Cod numeric personal/Numãr de identificare fiscalã - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecãrui asociat sau numãrul de identificare fiscalã atribuit de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.
col. 3. Domiciliul - se completeazã adresa domiciliului fiscal.
col. 4. Cota de distribuire a venitului net estimat la nivelul asocierii - se înscrie cota procentualã de participare, corespunzãtoare fiecãrui asociat, la veniturile şi pierderile asocierii, conform contractului de asociere.
col. 5. Venit net estimat distribuit - se înscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, conform contractului de asociere.
rd. Total - se înscrie suma obţinutã prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociaţi. Suma astfel calculatã va fi egalã cu cea înscrisã la rd. 3 "Venit net estimat" de la cap. III "Venit estimat".


INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 224 "Declaraţie privind veniturile sub
formã de salarii din strãinãtate obţinute de cãtre persoanele fizice
care desfãşoarã activitate în România şi de cãtre persoanele fizice
române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare
acreditate în România", cod 14.13.01.13/5

Declaraţia se completeazã de cãtre persoanele fizice care îşi desfãşoarã activitatea în România şi obţin venituri sub formã de salarii din strãinãtate, precum şi de cãtre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.
Termen de depunere:
- lunar, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare pentru care s-a realizat venitul;
- ori de câte ori contribuabilul constatã erori în declaraţia anterioarã, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie "X" în cãsuţa special prevãzutã în acest scop.
Declaraţia se completeazã de cãtre contribuabili sau de cãtre reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevãzute de formular, în douã exemplare:
- originalul se depune la :
a) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferitã de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
- copia se pãstreazã de cãtre contribuabil.
Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandatã.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa - se completeazã adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numãr de identificare fiscalã - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecãrui contribuabil sau numãrul de identificare fiscalã atribuit de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã cu ocazia înregistrãrii fiscale, dupã caz.
Documentul care reglementeazã raportul de muncã - se înscriu numãrul şi data documentului încheiat cu angajatorul, în baza cãruia contribuabilul îşi desfãşoarã activitatea.
Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate prevãzutã în documentul care reglementeazã raportul de muncã.

II. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICĂ SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

Cod de identificare fiscalã - se completeazã, dupã caz, dacã persoana fizicã sau juridicã la care îşi desfãşoarã activitatea contribuabilul este înregistratã fiscal şi are atribuit cod de identificare fiscalã, conform legislaţiei române.
Adresa - se completeazã adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul işi desfãşoarã activitatea.

III. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMĂ DE SALARII DIN STRĂINĂTATE
rd. 1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani şi/sau în naturã realizate de contribuabil în luna de raportare.
rd. 2. Contribuţii sociale datorate potrivit legii - se înscrie suma totalã a contribuţiilor obligatorii datorate de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii, şi plãtite (rd. 2a + rd. 2b + rd. 2c):
2a. contribuţia de asigurãri sociale - se înscrie suma reprezentând contribuţia individualã de asigurãri sociale datoratã potrivit prevederilor legale;
2b. contribuţia de asigurãri pentru şomaj - se înscrie suma reprezentând contribuţia pentru protecţia socialã a şomerilor, datoratã potrivit prevederilor legale;
2c. contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate - se înscrie suma reprezentând contribuţia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate datoratã potrivit prevederilor legale.
rd. 3. Venitul net - se calculeazã ca diferenţã între venitul brut şi suma totalã a contribuţiilor sociale datorate, potrivit legii (rd. 1-rd. 2).
rd. 4. Deduceri personale - se înscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atestã dreptul de deducere. Se completeazã numai de cãtre persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.
rd. 5. Cotizaţia sindicalã plãtitã - se înscrie suma reprezentând cotizaţia sindicalã plãtitã în luna de raportare.
rd. 6. Contribuţiile la fondurile de pensii facultative - se înscrie suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încat la nivelul anului sã nu depãşeascã echivalentul în lei a 200 de euro.
rd. 7. Venit bazã de calcul:
- pentru funcţia de bazã: se înscrie suma calculatã prin scãderea deducerilor personale (rd. 4), a cotizaţiei sindicale plãtite (rd. 5) şi a contribuţiilor la fondurile de pensii facultative (rd. 6) din venitul net (rd. 3);
- în celelalte cazuri: se preia suma înscrisã la rd. 3.
rd. 8. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului bazã de calcul (rd. 7).
rd. 9. Impozit anual datorat - se înscrie suma impozitului anual calculatã prin însumarea impozitului lunar datorat de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii.
Acest rând se va completa în declaraţia depusã pentru luna decembrie, respectiv luna în care contribuabilul şi-a încetat raportul contractual de muncã, dupã caz.
Rubricile de la rd. 4, rd. 5 şi rd. 6 se completeazã numai la funcţia de bazã.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
Se completeazã numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de cãtre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscalã - se înscrie codul de identificare fiscalã al reprezentantului fiscal.


ANEXA 5

PROCEDURA
de stabilire a impozitului pe veniturile din activitãţi
agricole impuse pe bazã de norme de venit

1. Impozitul pe venitul net din activitãţi agricole se stabileşte de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe bazã de norme de venit.
2. Normele de venit se stabilesc de cãtre direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi se aprobã de cãtre direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, pe unitatea de suprafaţã, în funcţie de tipul de activitate şi perioada lucratã, impozitul fiind final.
3. Contribuabilii care realizeazã venituri din activitãţi agricole impuse pe bazã de normã de venit datoreazã plãţi anticipate cãtre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în douã rate egale, astfel: 50% din impozit pânã la data de 1 septembrie inclusiv şi 50% din impozit pânã la data de 15 noiembrie inclusiv.
Plãţile anticipate se stabilesc pe baza datelor înscrise în Declaraţia privind veniturile din activitãţi agricole - impunere pe norme de venit, cod 14.13.01.13/9, depusã de contribuabil. În maximum 5 zile de la primirea declaraţiei, organul fiscal competent stabileşte plãţile anticipate şi emite Decizia de impunere pentru plãţi anticipate cu titlu de impozit, cod 14.13.02.13/3a. Decizia se emite în douã exemplare, din care:
a) un exemplar se comunicã contribuabilului;
b) un exemplar se pãstreazã la dosarul contribuabilului.
4. Pânã la data de 31 mai inclusiv a anului urmãtor celui de realizare a venitului, organul fiscal competent efectueazã regularizarea plãţilor anticipate şi emite Decizia de impunere anualã pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice, cod 14.13.02.13/a. Decizia se emite în douã exemplare, din care:
a) un exemplar se comunicã contribuabilului;
b) un exemplar se pãstreazã la dosarul contribuabilului.
5. Prin organ fiscal competent se înţelege:
a) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferitã de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.


ANEXA 6

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE,
DE UTILIZARE ŞI DE PĂSTRARE A FORMULARELOR

1. Denumire: Declaraţie privind veniturile realizate (formularul 200)
1.1 Cod: 14.13.01.13
1.2 Format: A3/t2
1.3 U/M: seturi
1.4 Caracteristici de tipãrire: se tipãreşte pe ambele feţe, în 4 culori.
1.5 Se difuzeazã: gratuit.
1.6 Se utilizeazã la: declararea veniturilor şi cheltuielilor efectiv realizate din activitãţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi/sau activitãţi agricole, determinate în sistem real pe fiecare categorie şi sursã de realizare a venitului, precum şi la declararea câştigurilor nete/pierderilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.
1.7 Se întocmeşte în douã exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, dupã caz.
1.8 Circulã: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la contribuabil.
1.9 Se arhiveazã: la dosarul contribuabilului.
2. Denumire: Declaraţie privind veniturile din strãinãtate (formularul 201)
2.1 Cod: 14.13.01.13/7
2.2 Format: A4/t1
2.3 U/M: seturi
2.4 Caracteristici de tipãrire: se tipãreşte pe o singurã faţã.
2.5 Se difuzeazã: gratuit.
2.6 Se utilizeazã la: declararea veniturilor şi pierderilor realizate din strãinãtate.
2.7 Se întocmeşte în douã exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, dupã caz.
2.8 Circulã: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la contribuabil.
2.9 Se arhiveazã: la dosarul contribuabilului.
3. Denumire: Declaraţie anualã de venit pentru asocierile fãrã personalitate juridicã (formularul 204)
3.1 Cod: 14.13.01.13/2i
3.2 Format: A4/t2
3.3 U/M: seturi
3.4 Caracteristici de tipãrire: se tipãreşte pe ambele feţe.
3.5 Se difuzeazã: gratuit.
3.6 Se utilizeazã la: declararea veniturilor şi cheltuielilor efectiv realizate în cadrul asocierii.
3.7 Se întocmeşte în douã exemplare de asociatul desemnat.
3.8 Circulã: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la asociere;
3.9 Se arhiveazã: la dosarul asocierii.
4. Denumire: Declaraţie informativã privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursã, pe beneficiari de venit (formularul 205)
4.1 Cod: 14.13.01.13/I
4.2 Format: A4/t1
4.3 U/M: seturi
4.4 Caracteristici de tipãrire: se utilizeazã echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului de asistenţã.
4.5 Se utilizeazã la declararea impozitului reţinut prin stopaj la sursã, pentru fiecare beneficiar de venit.
4.6 Se întocmeşte în douã exemplare de plãtitorul de venituri cu regim de reţinere la sursã a impozitului.
4.7 Circulã: - originalul pe suport magnetic sau optic, însoţit de borderoul centralizator, la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la plãtitorul de venit.
4.8 Se arhiveazã: la dosarul fiscal al plãtitorului de venit.
5. Denumire: Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pânã la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (formularul 230)
5.1 Cod: 14.13.04.13
5.2 Format: A4/t1
5.3 U/M: seturi
5.4 Caracteristici de tipãrire: - se tipãreşte pe o singurã faţã;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
5.5 Se difuzeazã: gratuit.
5.6 Se utilizeazã:
- de cãtre contribuabilii care au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii şi solicitã restituirea acestora şi/sau care opteazã pentru virarea unei sume reprezentând pânã la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entitãţilor nonprofit care se înfiinţeazã şi funcţioneazã în condiţiile legii sau a unitãţilor de cult;
- de cãtre contribuabilii care solicitã deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bazã, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ.
5.7 Se întocmeşte în douã exemplare de contribuabil.
5.8 Circulã: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la contribuabil.
5.9 Se arhiveazã: la dosarul contribuabilului.
6. Denumire: Decizie de impunere anualã pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (formularul 250)
6.1 Codul: 14.13.02.13/a
6.2 Format: A4/t1
6.3 Caracteristicile de tipãrire: - pe o singurã faţã;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptãri adecvate situaţiei contribuabilului.
6.4 Se difuzeazã: gratuit.
6.5 Se utilizeazã: la calculul impozitului pe venitul net anual impozabil din activitãţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activitãţi agricole, impozitului datorat pe câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare/din operaţiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, pe fiecare sursã de venit, şi la stabilirea diferenţelor de impozit anual de regularizat, stabilite în plus/în minus.
6.6 Se întocmeşte în douã exemplare de cãtre organul fiscal competent, dupã cum urmeazã:
- organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferitã de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
- organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
6.7 Circulã: - un exemplar la organul fiscal competent;
- un exemplar la contribuabil.
6.8 Se arhiveazã: la dosarul contribuabilului.
7. Denumirea: Decizie de impunere anualã pentru veniturile realizate din strãinãtate de persoanele fizice (formularul 251)
7.1 Codul: 14.13.02.13/5a
7.2 Format: A4/t1
7.3 Caracteristicile de tipãrire: - pe o singurã faţã;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptãri adecvate situaţiei contribuabilului.
7.4 Se difuzeazã: gratuit.
7.5 Se utilizeazã: la stabilirea impozitului anual datorat pe veniturile realizate din strãinãtate, pe surse şi categorii de venit, şi la acordarea creditului fiscal extern.
7.6 Se întocmeşte în douã exemplare de cãtre organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.
7.7 Circulã: - un exemplar la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;
- un exemplar la contribuabil.
7.8 Se arhiveazã: la dosarul contribuabilului.
8. Denumire: Declaraţie privind venitul estimat (formularul 220)
8.1 Cod: 14.13.01.13/3p
8.2 Format: A4/t1
8.3 Caracteristici de tipãrire: - se tipãreşte pe o singurã faţã (seturi);
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
8.4 Se difuzeazã: gratuit.
8.5 Se utilizeazã la: declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate din activitãţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi/sau activitãţi agricole, determinate în sistem real, veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, calificate în categoria venituri din activitãţi independente, pe fiecare categorie şi sursã de realizare a venitului.
8.6 Se întocmeşte în douã exemplare de contribuabil sau reprezentantul fiscal.
8.7 Circulã: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la contribuabil.
8.8 Se arhiveazã: la dosarul contribuabilului.
9. Denumire: Declaraţie privind veniturile din activitãţi agricole-impunere pe norme de venit (formularul 221)
9.1 Cod: 14.13.01.13/9
9.2 Format: A4/t2
9.3 U/M: seturi
9.4 Caracteristici de tipãrire: se tipãreşte pe ambele feţe.
9.5 Se difuzeazã: gratuit.
9.6 Se utilizeazã la declararea veniturilor din activitãţi agricole impuse pe bazã de norme de venit.
9.7 Se întocmeşte în douã exemplare de persoanele fizice care realizeazã venituri din activitãţi agricole sau de împuterniciţii fiscali ai acestora.
9.8 Circulã:
- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la contribuabil.
9.9 Se arhiveazã: la dosarul contribuabilului.
10. Denumire: Declaraţie informativã privind începerea/încetarea activitãţii persoanelor fizice care desfãşoarã activitate în România şi care obţin venituri sub formã de salarii din strãinãtate (formularul 222)
10.1 Cod: 14.13.01.13/5i
10.2 Format: A4/t1
10.3 Caracteristici de tipãrire: - se tipãreşte pe o singurã faţã (seturi);
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
10.4 Se difuzeazã: gratuit.
10.5 Se utilizeazã la: furnizarea informaţiilor referitoare la data începerii şi încetãrii activitãţii contribuabililor persoane fizice care desfãşoarã activitate în România şi obţin venituri sub formã de salarii din strãinãtate.
10.6 Se întocmeşte în douã exemplare de persoana fizicã sau juridicã la care îşi desfãşoarã activitatea contribuabilul.
10.7 Circulã: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la persoana fizicã sau juridicã la care
îşi desfãşoarã activitatea contribuabilul.
10.8 Se arhiveazã: la dosarul contribuabilului.
11. Denumire: Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fãrã personalitate juridicã, constituite între persoane fizice (formularul 223)
11.1 Cod: 14.13.01.13/1i
11.2 Format: A4/t2
11.3 Caracteristici de tipãrire: - pe ambele feţe (seturi);
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
11.4 Se difuzeazã: gratuit.
11.5 Se utilizeazã la: declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate a se realiza de cãtre asocierile între persoane fizice care nu dau naştere unei persoane juridice.
11.6 Se întocmeşte în douã exemplare de responsabilul desemnat al asocierii.
11.7 Circulã: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la asociere.
11.8 Se arhiveazã: la dosarul asocierii.
12. Denumire: Declaraţie privind veniturile sub formã de salarii din strãinãtate obţinute de cãtre persoanele fizice care desfãşoarã activitate în România şi de cãtre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România (formularul 224)
12.1 Cod: 14.13.01.13/5
12.2 Format: A4/t1
12.3 Caracteristici de tipãrire: - se tipãreşte pe o singurã faţã (seturi);
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
12.4 Se difuzeazã: gratuit.
12.5 Se utilizeazã la: declararea lunarã a veniturilor sub formã de salarii din strãinãtate obţinute de cãtre persoanele fizice care desfãşoarã activitate în România.
12.6 Se întocmeşte în douã exemplare de contribuabil sau reprezentantul fiscal.
12.7 Circulã: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia la contribuabil.
12.8 Se arhiveazã: la dosarul contribuabilului.
13. Denumire: Decizie de impunere pentru plãţi anticipate cu titlu de impozit (formularul 260)
13.1 Cod: 14.13.02.13/3a
13.2 Format: A4/t1
13.3 Caracteristici de tipãrire: - se tipãreşte pe o singurã faţã;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;
13.4 Se difuzeazã: gratuit.
13.5 Se utilizeazã la: stabilirea plãţilor anticipate cu titlu de impozit.
13.6 Se întocmeşte în douã exemplare de:
- organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferitã de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
- organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice. Persoanele fizice fãrã domiciliu fiscal în România, care realizeazã venituri din cedarea folosinţei bunurilor, calificate în categoria venituri din activitãţi independente, iar bunurile închiriate/subînchiriate se aflã în raza teritorialã a mai multor organe fiscale, au obligaţia sã desemneze o sursã principalã de venit, în funcţie de care vor îndeplini obligaţiile fiscale.
13.7 Circulã: - un exemplar la contribuabil;
- un exemplar la organul fiscal competent.
13.8 Se arhiveazã: copia se arhiveazã la dosarul contribuabilului.


ANEXA 7

INSTRUCŢIUNI
pentru transmiterea pe cale electronicã a Declaraţiei
informative privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim
de reţinere la sursã, pe beneficiari de venit, cod 14.13.01.13/I

Declaraţia informativã 205 se depune la organul fiscal în format electronic însoţit de borderoul centralizator listat. Formatul electronic al declaraţiei 205 se poate obţine prin folosirea programului de asistenţã elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi se transmite organului fiscal competent pe dischete 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibile MS-DOS.
Programul de asistenţã este distribuit contribuabililor gratuit de unitãţile fiscale teritoriale sau poate fi descãrcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei şi Finanţelor, la adresa www. mfinante. ro.
Informaţiile din declaraţia informativã 205 vor fi transmise într-un fişier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se terminã cu "carriage return" şi "linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.
Fişierul text conţine douã tipuri de înregistrãri:
Prima înregistrare va conţine informaţiile:
- codul de identificare fiscalã al plãtitorului de venit (13 caractere numerice);
- natura veniturilor codificatã conform listei (2 caractere numerice);
- total impozit reţinut de plãtitor (12 caractere numerice).
Urmãtoarele înregistrãri vor conţine informaţiile:
- codul numeric personal (13 caractere numerice);
- baza de calcul a impozitului (12 caractere numerice);
- impozit reţinut (12 caractere numerice).
Lista veniturilor cu regim de reţinere la sursã:
COD
01. Venituri din drepturi de proprietate intelectualã
02. Venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie
03. Venituri obţinute în baza unui contract de agent
04. Venituri obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial
05. Venituri din activitãţile de expertizã contabilã şi tehnicã, judiciarã şi extrajudiciarã
06. Venituri din activitãţi independente desfãşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil
07. Venituri din activitãţi independente realizate într-o formã de asociere cu o persoanã juridicã
08. Venituri din dividende
09. Venituri din dobânzi
10. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
11. Câştiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finalã
12. Venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract
13. Câştiguri din transferul titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile
14. Venituri din pensii
15. Venituri din lichidare/dizolvare
16. Câştiguri din transferul titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv
17. Alte venituri
Numele fişierului text este format astfel:
_nnnnnnnnnnnnn_ss.205, unde:
| - anul înregistrãrii venitului (>= 2007)
| nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscalã
| ss - natura veniturilor codificate conform listei
| ".205" - extensia fişierului.
Exemplu:
Fişierul cu numele 2007_19_09.205 (unde = 2007, nnnnnnnnnnnnn = 19, ss = 09) şi conţinutul:
- prima înregistrare:
19,09,779890
- urmãtoarele înregistrãri:
1111111111126,777777777777,222222
1111111111134,555555555555,555555
1111111111150,546546546,2113


ANEXA 8


BORDEROU*)
de însoţire a Declaraţiei informative privind impozitul
reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursã,
pe beneficiari de venit,
pentru anul ........

Cod de identificare fiscalã plãtitor de venit:
Denumire/Nume şi prenume:
Adresã:
Telefon:

Persoana de contact:
Telefon:

┌───────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────┬─────────┐
│Natura veniturilor │ Numãr beneficiari│ Declaraţie │Venit bazã│ Impozit │
│ │ de venit │ informativã │de calcul │ reţinut │
│ │ │rectificativã**) │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────┴─────────┘

Nume, prenume:
Funcţia:
Semnãtura şi ştampila plãtitorului de venit:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare .........
Data ...................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*) Datele se preiau din formularul 205 "Declaraţie informativã privind
impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursã, pe
beneficiari de venit".
**) Se completeazã cu "x" în cazul depunerii declaraţiei informative
rectificative.


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016