Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.029 din 26 noiembrie 2007  pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 2.029 din 26 noiembrie 2007 pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile

EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 30 noiembrie 2007

Având în vedere prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare al Autoritãţii de Sãnãtate Publicã nr. E.N./12.573,
în temeiul prevederilor <>art. 15 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitarã şi monitorizare a calitãţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitarã a producţiei şi distribuţiei apei potabile,
în temeiul <>Ordinului ministrului sãnãtãţii nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sãnãtãţii a laboratoarelor care efectueazã monitorizarea calitãţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificãrile ulterioare,

ministrul sãnãtãţii publice emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Lista laboratoarelor care efectueazã monitorizarea calitãţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, se abrogã dispoziţiile <>Ordinului ministrului sãnãtãţii publice nr. 1.229/2006 pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectueazã monitorizarea calitãţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

Bucureşti, 26 noiembrie 2007.
Nr. 2.029.


ANEXĂ
LISTA
laboratoarelor care efectueazã monitorizarea calitãţii
apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile
┌─────┬─────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ Data │ Firma/Instituţia │ Adresa │ Tip de autorizare │
│cer- │înregistrãrii│ │ │ │
│tifi-│ │ │ │ │
│catu-│ │ │ │ │
│lui │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │
│înre-│ │ │ │ │
│gis- │ │ │ │ │
│trare│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1. │6 ianuarie │Societatea Comercialã "Apã │Şos. Piteşti-Câmpulung │- monitorizare de control│
│ │2006 │Canal 2000" - S.A. Piteşti - │km 2, Mãrãcineni, │- prelevare de probe │
│ │ │laboratorul uzinei de apã │judeţul Argeş │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2. │9 ianuarie │Societatea Comercialã "Apã │Str. Eschil nr. 6, Sibiu │- monitorizare de control│
│ │2006 │Canal" - S.A. Sibiu - labora- │judeţul Sibiu │- prelevare de probe │
│ │ │torul de analize apã potabilã │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 3. │27 februarie │ASP Buzãu - laborator de │Str. G-ral Grigore Bastan│- monitorizare de control│
│ │2006 │microbiologie, chimie sanitarã│nr. 3,Buzãu,judeţul Buzãu│- prelevare de probe │
│ │ │şi toxicologie industrialã │ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 4. │1 martie 2006│ASP Constanţa - laborator de │Str. Nicolae Iorga nr.89,│- monitorizare de control│
│ │ │microbiologie, chimie şi │Constanţa, judeţul │- prelevare de probe │
│ │ │igiena radiaţiilor │Constanţa │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 5. │14 martie │ASP Sibiu - laborator de │Str. Gh. Bariţiu nr. 1-3,│- monitorizare de control│
│ │2006 │microbiologie,chimie sanitarã,│Sibiu, judeţul Sibiu │- prelevare de probe │
│ │ │toxicologie şi igiena │ │- monitorizare de audit │
│ │ │radiaţiilor │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 6. │27 martie │INCD ECOIND - laborator "De- │Şos. Panduri nr. 90-92, │- monitorizare de control│
│ │2006 │partamentul control poluare" │sectorul 5, Bucureşti │- prelevare de probe │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 7. │27 aprilie │ASP Iaşi - laborator de │Str. V. Conta nr. 2-4, │- monitorizare de control│
│ │2006 │chimie, microbiologie şi │Iaşi, judeţul Iaşi │- prelevare de probe │
│ │ │igiena radiaţiilor │ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 8. │15 aprilie │ASP Bucureşti - laborator apã │Str. Avrig nr. 72-74, │- monitorizare de control│
│ │2006 │- compartiment de chimie │sectorul 2, Bucureşti │- prelevare de probe │
│ │ │sanitarã, toxicologie şi │ │- monitorizare de audit │
│ │ │microbiologie │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 9. │24 mai 2006 │RAJAC Iaşi - laborator de │Str. Spital Paşcanu nr.1,│- monitorizare de control│
│ │ │control al calitãţii mediului │Iaşi, judeţul Iaşi │- prelevare de probe │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 10. │26 mai 2006 │Societatea Comercialã "Laborex│Str. Morarilor nr. 26, │- monitorizare de control│
│ │ │2000" - S.R.L. - laborator │Sãftica,comuna Baloteşti,│- prelevare de probe │
│ │ │Societatea Comercialã "Laborex│judeţul Ilfov │ │
│ │ │2000" - S.R.L. │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 11. │29 mai 2006 │Societatea Comercialã │Str. Amurgului nr. 2, │- monitorizare de control│
│ │ │"Acvaterm" - S.A., Râmnicu │Râmnicu Sãrat, judeţul │- prelevare de probe │
│ │ │Sãrat - laborator apã potabilã│Buzãu │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 12. │2 iunie 2006 │Societatea Comercialã "Hidro │Str. Poiana Oppler FN, │- monitorizare de control│
│ │ │Prahova" - S.A.- laboratorul │Sinaia, judeţul Prahova │- prelevare de probe │
│ │ │staţiei de tratare Oppler │ │ │
│ │ │Sinaia │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 14. │5 iunie 2006 │Societatea Comercialã "Biosol │Str. Torcãtori nr. 6, │- monitorizare de control│
│ │ │PSI" - S.R.L.,laborator Biosol│Ploieşti, judeţul Prahova│- prelevare de probe │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 15. │6 iunie 2006 │ASP Giurgiu - laborator de │Şos. Alexandriei nr. 7-9,│- monitorizare de control│
│ │ │chimie sanitarã şi laborator │Giurgiu, judeţul Giurgiu │- prelevare de probe │
│ │ │de microbiologie sanitarã │ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 16. │9 iunie 2006 │AQUASERV Târgu Mureş - │Str. Apaductului nr. 56, │- monitorizare de control│
│ │ │Departament laborator de ana- │Târgu Mureş,judeţul Mureş│- prelevare de probe │
│ │ │lize apã potabilã şi apã uzatã│ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 17. │5 iulie 2006 │RAGCL Bârlad - laborator de │Şos. Crângului nr. 3, │- monitorizare de control│
│ │ │analize fizico-chimice, biolo-│Bârlad, judeţul Vaslui │- prelevare de probe │
│ │ │gice şi bacteriologice - │ │ │
│ │ │staţia Crâng │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 21. │7 iulie 2006 │Societatea Comercialã │Bd. Gãrii Obor nr. 8, │- monitorizare de control│
│ │ │"La Fântâna" S.R.L.- laborator│sectorul 2, Bucureşti │- prelevare de probe │
│ │ │de analize fizico-chimice şi │ │ │
│ │ │microbiologice │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 22. │7 iulie 2006 │Societatea Comercialã │Str. Sinei nr. 44, │- monitorizare de control│
│ │ │"Apa Nova" Bucureşti - S.A. - │sectorul 5, Bucureşti │- prelevare de probe │
│ │ │laborator de control al cali- │ │ │
│ │ │tãţii apei potabile │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 23. │7 iulie 2006 │ASP Vrancea - laborator de │Bd. Gãrii nr. 14, │- monitorizare de control│
│ │ │microbiologie şi chimie sani- │Focşani, judeţul Vrancea │- prelevare de probe │
│ │ │tarã şi toxicologie │ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 24. │11 august │ASP Galaţi - laborator de │1. Str. Traian nr. 19, │- monitorizare de control│
│ │2006 │1. microbiologie şi chimie │Galaţi, judeţul Galaţi; │- prelevare de probe │
│ │ │sanitarã şi toxicologie; │2. Str. Roşiori nr. 2, │- monitorizare de audit │
│ │ │2. igiena radiaţiilor │Galaţi, judeţul Galaţi │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 25. │14 august │ASP Neamţ - laborator de │Bd. Traian nr. 1, │- monitorizare de control│
│ │2006 │microbiologie şi chimie sani- │Piatra-Neamţ, │- prelevare de probe │
│ │ │tarã şi toxicologie │judeţul Neamţ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 26. │14 august │Compania de Utilitãţi Publice │Str. N. Titulescu nr. 9, │- monitorizare de control│
│ │2006 │R.A. Focşani - laborator de │Focşani, judeţul Vrancea │- prelevare de probe │
│ │ │determinãri fizico-chimice apã│ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 28. │15 august │Societatea Comercialã │Str. Banki Donath nr. 27,│- monitorizare de control│
│ │2006 │"Gospodãrie Comunalã" S.A. │Sfântu Gheorghe, │- prelevare de probe │
│ │ │Sfântu Gheorghe - laborator de│judeţul Covasna │ │
│ │ │analize fizico-chimice │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 29. │29 august │ASP Dâmboviţa - laborator de │Str. Tudor Vladimirescu │- monitorizare de control│
│ │2006 │microbiologie şi chimie sani- │nr. 15-19, Târgovişte, │- prelevare de probe │
│ │ │tarã │judeţul Dâmboviţa │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 30. │9 octombrie │Compania Judeţeanã "APA SERV" │Str. Ecaterina Teodoroiu,│- monitorizare de control│
│ │2006 │- S.A. Piatra Neamţ - │Piatra Neamţ, │- prelevare de probe │
│ │ │laborator de analize a apei │judeţul Neamţ │ │
│ │ │potabile │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 31. │24 octombrie │ASP Braşov - laborator de │Str. Saturn nr. 43, │- monitorizare de control│
│ │2006 │microbiologie şi laborator de │Braşov, judeţul Braşov │- prelevare de probe │
│ │ │chimie sanitarã şi toxicologie│ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 32. │24 octombrie │Societatea Comercialã "APAVIL"│Str. Dacia nr. 4, Râmnicu│- monitorizare de control│
│ │2006 │- S.A. Vâlcea - laborator │Vâlcea, judeţul Vâlcea │- prelevare de probe │
│ │ │calitate apã potabilã │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 33. │24 octombrie │ASP Botoşani - laborator │Str. Marchian nr. 7, │- monitorizare de control│
│ │2006 │microbiologie, chimie sanitarã│Botoşani,judeţul Botoşani│- prelevare de probe │
│ │ │şi toxicologie │ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 34. │25 octombrie │ASP Maramureş - laboratoarele │Str. Victoriei nr. 132, │- monitorizare de control│
│ │2006 │de chimie sanitarã,microbiolo-│Baia Mare, │- prelevare de probe │
│ │ │gie, igiena radiaţiilor │judeţul Maramureş │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 35. │16 noiembrie │Societatea Comercialã │Localitatea Cãtãmãreşti, │- monitorizare de control│
│ │2006 │"Apa Grup" - S.A. Botoşani - │comuna Mihail Eminescu, │- prelevare de probe │
│ │ │laborator de analize fizico- │judeţul Botoşani │ │
│ │ │chimice şi bacteriologice - │ │ │
│ │ │Cãtãmãreşti │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 36. │16 noiembrie │Societatea Comercialã │Str. Hantesti, Bucecea, │- monitorizare de control│
│ │2006 │"Apa Grup" - S.A. Botoşani - │judeţul Botoşani │- prelevare de probe │
│ │ │laborator de analize fizico- │ │ │
│ │ │chimice şi bacteriologice - │ │ │
│ │ │Bucecea │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 37. │16 noiembrie │ASP Suceava - laborator de │Str. Scurtã, fãrã numãr, │- monitorizare de control│
│ │2006 │microbiologie,chimie sanitarã,│Suceava, judeţul Suceava │- prelevare de probe │
│ │ │şi toxicologie │ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 38. │16 noiembrie │ASP Bihor - laborator de │Str. Libertãţii nr. 34, │- monitorizare de control│
│ │2006 │chimie sanitarã, toxicologia │Oradea, judeţul Bihor │- prelevare de probe │
│ │ │mediului industrial, microbio-│ │- monitorizare de audit │
│ │ │logie, parazitologie şi radio │ │ │
│ │ │fizico-chimice │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 40. │19 decembrie │Societatea Comercialã │Str. Someşul Rece, fãrã │- monitorizare de control│
│ │2006 │"Compania de Apã Someş" - │numãr, localitatea Gilãu,│- prelevare de probe │
│ │ │laborator analize ape Staţia │judeţul Cluj │ │
│ │ │de tratare Gilãu │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 41. │8 ianuarie │Societatea Comercialã │Comuna Sântãmãrie Orlea, │- monitorizare de control│
│ │2007 │"APA PROD" - S.A. Deva - │judeţul Hunedoara │- prelevare de probe │
│ │ │laborator analize ape │ │ │
│ │ │Sântãmãrie Orlea │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 42. │30 ianuarie │ASP Arad - laborator de │Str. Emanoil Gojdu nr.11,│- monitorizare de control│
│ │2007 │microbiologie │Arad, judeţul Arad │- prelevare de probe │
│ │ │ │ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 43. │30 ianuarie │ASP Arad - laborator de │Str. Emanoil Gojdu nr.11,│- monitorizare de control│
│ │2007 │chimie sanitarã şi toxicologie│Arad, judeţul Arad │- prelevare de probe │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 44. │22 februarie │ASP Argeş - laborator de │Str. Exerciţiului nr. 39 │- monitorizare de control│
│ │2007 │chimie sanitarã a apei şi │bis, Piteşti, │- prelevare de probe │
│ │ │microbiologia apei │judeţul Argeş │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 45. │6 martie 2007│ASP Brãila - laborator de │Str. Grãdinii Publice │- monitorizare de control│
│ │ │analize microbiologie-chimie │nr. 2, Brãila, │- prelevare de probe │
│ │ │apã │judeţul Brãila │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 46. │27 martie │Compania Apã R.A. Braşov - │Str. Drumul Cernatului │- monitorizare de control│
│ │2007 │laborator apã potabilã │nr. 32 bis, Braşov, │- prelevare de probe │
│ │ │ │judeţul Braşov │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 47. │3 aprilie │Serviciul Public Judeţean de │Bd. Carol I nr. 66, │- monitorizare de control│
│ │2007 │Alimentare cu Apã şi │Târgovişte, judeţul │- prelevare de probe │
│ │ │Canalizare Dâmboviţa - │Dâmboviţa │ │
│ │ │laborator CTC │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 48. │3 aprilie │Societatea Comercialã "GRUP │Şos. Brãilei nr. 15, │- monitorizare de control│
│ │2007 │ROMET" - S.A. Buzãu -laborator│Buzãu, judeţul Buzãu │- prelevare de probe │
│ │ │analize apã │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 49. │4 aprilie │RAJA AQUABIS Bistriţa-Nãsãud -│Str. Calea Moldovei │- monitorizare de control│
│ │2007 │laborator de încercãri fizico-│nr. 10, Bistriţa, │- prelevare de probe │
│ │ │chimice şi bacteriologice din │judeţul Bistriţa-Nãsãud │ │
│ │ │Staţia de tratare Bistriţa │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 50. │20 aprilie │ASP Bistriţa-Nãsãud - │Str. Zimbrului nr. 5, │- monitorizare de control│
│ │2007 │laborator de sãnãtate publicã │Bistriţa, judeţul │- prelevare de probe │
│ │ │ │Bistriţa-Nãsãud │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 51. │23 aprilie │Societatea Comercialã │Şos. Paltinu nr. 19, │- monitorizare de control│
│ │2007 │"Exploatare Sistem Zonal │Câmpina, judeţul Prahova │- prelevare de probe │
│ │ │Prahova" - S.A. - laboratorul │ │ │
│ │ │CA Voila │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 52. │23 aprilie │Societatea Comercialã │Str. Bratocea nr. 1, │- monitorizare de control│
│ │2007 │"Exploatare Sistem Zonal │Vãlenii de Munte, │- prelevare de probe │
│ │ │Prahova" - S.A. - laboratorul │judeţul Prahova │ │
│ │ │CA Vãleni │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 53. │23 aprilie │Societatea Comercialã │Comuna Mãneciu, │- monitorizare de control│
│ │2007 │"Exploatare Sistem Zonal │judeţul Prahova │- prelevare de probe │
│ │ │Prahova" - S.A. - laboratorul │ │ │
│ │ │CA Mãneciu │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 54. │25 aprilie │ASP Satu Mare - laborator de │Str.Avram Iancu nr.14-16,│- monitorizare de control│
│ │2007 │sãnãtate publicã │Satu Mare, judeţul │- prelevare de probe │
│ │ │ │Satu Mare │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 55. │25 aprilie │ASP Tulcea - laborator de │Str. Viitorului nr. 50, │- monitorizare de control│
│ │2007 │chimie şi microbiologie │Tulcea, judeţul Tulcea │- prelevare de probe │
│ │ │ │ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 56. │24 mai 2007 │R.A.G.C. Bacãu - laborator de │Str. Narciselor nr. 14, │- monitorizare de control│
│ │ │analize fizico-chimice apã │Bacãu, judeţul Bacãu │- prelevare de probe │
│ │ │potabilã staţia de pompare │ │ │
│ │ │Gherãieşti │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 57. │24 mai 2007 │ASP Prahova - laborator de │Str. Transilvaniei nr. 2,│- monitorizare de control│
│ │ │bacteriologie şi chimie sani- │Ploieşti, judeţul Prahova│- prelevare de probe │
│ │ │tarã a apei │ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 58. │24 mai 2007 │ASP Prahova - laborator de │Str. Berevoieşti nr. 6B, │- monitorizare de control│
│ │ │bacteriologie şi chimie sani- │Vãlenii de Munte, │- prelevare de probe │
│ │ │tarã a apei Vãlenii de Munte │judeţul Prahova │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 59. │24 mai 2007 │ASP Bacãu - laborator de │Str. V. Alecsandri nr.45,│- monitorizare de control│
│ │ │microbiologie şi chimie sani- │Bacãu, judeţul Bacãu │- prelevare de probe │
│ │ │tarã │ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 60. │24 mai 2007 │ASP Vaslui - laborator de │Str. C. D. Gherea nr. 26,│- monitorizare de control│
│ │ │chimie sanitarã │Vaslui, judeţul Vaslui │- prelevare de probe │
│ │ │ │ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 61. │5 iunie 2007 │ASP Ialomiţa - laborator de │1. Str. Decebal nr. 1, │- monitorizare de control│
│ │ │1. microbiologie; şi 2. chimie│Slobozia,judeţul Ialomiţa│- prelevare de probe │
│ │ │sanitarã │2. Str. Cuza-Vodã nr. 2, │- monitorizare de audit │
│ │ │ │Slobozia,judeţul Ialomiţa│ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 62. │5 iunie 2007 │ASP Ialomiţa - laborator de │Str. Cãlãraşi nr. 515, │- monitorizare de control│
│ │ │chimie sanitarã şi microbiolo-│Feteşti, judeţul Ialomiţa│- prelevare de probe │
│ │ │gie - Compartiment Teritorial │ │- monitorizare de audit │
│ │ │Feteşti │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 63. │5 iunie 2007 │Societatea Comercialã │Str. Petru Rareş nr. 1/B,│- monitorizare de control│
│ │ │"Compania de Apã Oradea" -S.A.│Oradea, judeţul Bihor │- prelevare de probe │
│ │ │- laborator de apã potabilã │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 64. │7 iunie 2007 │Societatea Comercialã "Urban" │Uzina de Apã, │- monitorizare de control│
│ │ │- S.A. - laborator de analize │Şos. Slobozia - │- prelevare de probe │
│ │ │fizico-chimice şi microbiolo- │Cãlãraşi km 3 │ │
│ │ │gice pentru apa potabilã │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 65. │12 iunie 2007│Societatea Comercialã │Str. Ana Ipãtescu nr. 26,│- monitorizare de control│
│ │ │"Termal" - S.A. Tecuci - │Tecuci, judeţul Galaţi │- prelevare de probe │
│ │ │laborator monitorizare de │ │ │
│ │ │control apã potabilã, chimie │ │ │
│ │ │şi microbiologie │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 66. │2 august 2007│Societatea Comercialã │Str. Calea Trotuşului │- monitorizare de control│
│ │ │"Apa Serv Bacãu" - laborator │nr. 1A, Dãrmãneşti, │- prelevare de probe │
│ │ │de analize fizico-chimice şi │judeţul Bacãu │ │
│ │ │bacteriologice a apei potabile│ │ │
│ │ │Staţia de tratare Dãrmãneşti │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 67. │2 august 2007│ASP Mureş - laborator de │Str. Gh. Doja nr. 34, │- monitorizare de control│
│ │ │chimie sanitarã şi laborator │Târgu Mureş, judeţul │- prelevare de probe │
│ │ │de microbiologie sanitarã │Mureş │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 68. │2 august 2007│Societatea Comercialã │Şos. Paltinu nr. 19, │- monitorizare de control│
│ │ │"CGPC" - S.A. Câmpina - │Câmpina, judeţul Prahova │- prelevare de probe │
│ │ │laborator de apã potabilã │ │ │
│ │ │captare Voila │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 69. │3 august 2007│Regia Autonomã Municipalã │Aleea Industriilor nr. 5,│- monitorizare de control│
│ │ │R.A.M. Buzãu - laborator de │Buzãu, judeţul Buzãu │- prelevare de probe │
│ │ │analize biochimice, apã │ │ │
│ │ │potabilã │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 70. │21 august │ASP Prahova - laborator de │Aleea Rozelor nr. 2, │- monitorizare de control│
│ │2007 │bacteriologie şi chimie sani- │Câmpina, judeţul Prahova │- prelevare de probe │
│ │ │tarã a apei Câmpina │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 71. │21 august │ASP Prahova - laborator de │Str. Cuza Vodã nr. 3, │- monitorizare de control│
│ │2007 │bacteriologie şi chimie sani- │Sinaia, judeţul Prahova │- prelevare de probe │
│ │ │tarã a apei Sinaia │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 72. │21 august │ASP Neamţ - laborator pentru │Str. Tineretului │- monitorizare de control│
│ │2007 │analiza chimicã şi microbiolo-│nr. 24-26, Roman, judeţul│- prelevare de probe │
│ │ │gicã a apei potabile Roman │Neamţ │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 73. │21 august │ASP Teleorman - laborator de │Str. M. Filipescu nr. 30,│- monitorizare de control│
│ │2007 │chimie sanitarã şi microbiolo-│Alexandria, judeţul │- prelevare de probe │
│ │ │gie │Teleorman │- monitorizare de audit │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 74. │9 octombrie │Societatea Comercialã "Centrul│Str. Cetãţii nr. 23 A, │- monitorizare de control│
│ │2007 │de Mediu şi Sãnãtate │Cluj-Napoca, judeţul Cluj│- prelevare de probe │
│ │ │Cluj-Napoca" - laborator de │ │ │
│ │ │analize toxicologice şi de │ │ │
│ │ │mediu │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 75. │18 octombrie │Societatea Comercialã │Str. Gãeşti, Târgovişte, │- monitorizare de control│
│ │2007 │"Compania de Apã Târgovişte" │judeţul Dâmboviţa │- prelevare de probe │
│ │ │- Dâmboviţa - laborator de │ │ │
│ │ │apã potabilã │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016