Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 19 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 19 din 17 octombrie 2011  privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 19 din 17 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 10 noiembrie 2011

    Având în vedere dispoziţiile art. 126, art. 134 lit. b), art. 278, 384 şi 385 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 2 lit. a) din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 420 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, precum şi ale art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 25/2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 514/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Banca Naţionalã a României şi Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare emit urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 1 noiembrie 2010, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 3
    Banca Naţionalã a României şi Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare vor urmãri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 4
    Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 1 noiembrie 2010, cu modificãrile şi completãrile aduse prin Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/13/2011, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.


         Preşedintele Consiliului de administraţie
             al Bãncii Naţionale a României,
               Mugur Constantin Isãrescu

            Preşedintele Comisiei Naţionale
               a Valorilor Mobiliare,
                 Gabriela Anghelache


    ANEXÃ

                           REGULAMENTUL Nr. 21/13/2011
         pentru modificarea şi completarea Regulamentului Bãncii Naţionale a
               României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
                nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit
          aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare

    ART. I
    Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 1 noiembrie 2010, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 2 alineatul (7), dupã literele c) şi e) se introduc douã noi litere, literele c^1) şi e^1), cu urmãtorul cuprins:
    "c^1) resecuritizare - securitizarea în cadrul cãreia riscul asociat unui portofoliu de expuneri suport este segmentat pe tranşe şi în care cel puţin una dintre expunerile suport este o poziţie din securitizare;
     .........................................................................
    e^1) poziţie din resecuritizare - o expunere faţã de o resecuritizare;".

    2. La articolul 13, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) O instituţie de credit sponsor sau o instituţie de credit iniţiatoare care în legãturã cu o operaţiune de securitizare a utilizat prevederile art. 4 la calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor sau a transferat instrumente din portofoliul sãu de tranzacţionare cãtre o entitate special constituitã în scopul securitizãrii, astfel încât nu mai este obligatã sã deţinã fonduri proprii pentru riscurile aferente acestor instrumente, are interdicţia, în vederea reducerii pierderilor potenţiale sau reale ale investitorilor, de a susţine o operaţiune de securitizare peste obligaţiile sale contractuale."

    3. La articolul 28, dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera c), cu urmãtorul cuprins:
    "c) evaluarea creditului nu trebuie sã se bazeze parţial sau integral pe protecţia nefinanţatã furnizatã de instituţia de credit însãşi. În cazul în care instituţia de credit se aflã într-o astfel de situaţie, aceasta trebuie sã considere poziţia relevantã ca şi cum nu ar beneficia de rating şi trebuie sã aplice, potrivit prevederilor cap. VI, tratamentul corespunzãtor poziţiilor care nu beneficiazã de rating."

    4. Articolul 41 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 41. - (1) În cazul în care o instituţie de credit deţine douã sau mai multe poziţii din securitizare care se suprapun, aceasta trebuie ca, pentru partea care se suprapune, sã includã în calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor numai poziţia sau partea din poziţie care produce valoarea ponderatã la risc a expunerii celei mai ridicate.
    (2) Instituţia de credit poate recunoaşte, de asemenea, o astfel de suprapunere şi între cerinţele de capital pentru riscul specific aferent poziţiilor din portofoliul de tranzacţionare şi cerinţele de capital aferente poziţiilor din afara portofoliului de tranzacţionare, cu condiţia ca instituţia de credit sã aibã capacitatea de a calcula şi de a compara cerinţele de capital aferente poziţiilor relevante.
    (3) Pentru scopurile acestui articol, se considerã cã suprapunerea se produce atunci când poziţiile reprezintã, total sau parţial, o expunere faţã de acelaşi risc, astfel încât partea care se suprapune este consideratã o singurã expunere.
    (4) În cazul în care prevederile art. 28 lit. c) se aplicã poziţiilor din cadrul programului ABCP, instituţia de credit poate, cu aprobarea Bãncii Naţionale a României, în vederea determinãrii valorii ponderate la risc a expunerii aferente respectivelor poziţii, sã utilizeze ponderea de risc atribuitã unei facilitãţi de lichiditate, dacã facilitatea de lichiditate este de rang egal cu cel al titlurilor din cadrul programului ABCP, astfel încât cele douã formeazã poziţii care se suprapun, şi dacã 100% din titlurile emise în cadrul programului ABCP sunt acoperite de facilitãţi de lichiditate."

    5. Articolul 42 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 42. - Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 44, valoarea ponderatã la risc a expunerii aferente unei poziţii din securitizare sau din resecuritizare care beneficiazã de rating se calculeazã prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de evaluare a calitãţii creditului cu care a fost pus în corespondenţã ratingul de cãtre Banca Naţionalã a României, în conformitate cu prevederile art. 10, aşa cum este prevãzut în tabelul nr. 1.

    Tabelul nr. 1


┌────────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────────────┬────────────────────┐
│Nivelul scalei de │ │ │ │4 (numai în │Toate celelalte │
│evaluare a calitãţii│ 1 │ 2 │ 3 │cazul │niveluri de │
│creditului │ │ │ │evaluãrilor de│evaluare a │
│ │ │ │ │credit, altele│calitãţii creditului│
│ │ │ │ │decât cele pe │ │
│ │ │ │ │termen scurt) │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────────┼────────────────────┤
│Poziţii din │ │ │ │ │ │
│securitizare │ 20% │ 50%│ 100%│ 350% │ 1250% │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────────────┼────────────────────┤
│Poziţii din │ │ │ │ │ │
│resecuritizare │ 40% │ 100%│ 225%│ 650% │ 1250%" │
└────────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────────────┴────────────────────┘


    6. Articolul 77 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 77. - Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderatã la risc a expunerii aferente unei poziţii din securitizare sau din resecuritizare care beneficiazã de rating se calculeazã prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate cu nivelul scalei de evaluare a calitãţii creditului cu care Banca Naţionalã a României a pus în corespondenţã ratingul, în conformitate cu prevederile art. 10, aşa cum este prevãzut în tabelul nr. 4, multiplicatã cu un coeficient de 1,06.

    Tabelul nr. 4


┌────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│ Nivelul scalei de │ Poziţii din │ Poziţii din │
│ evaluare a calitãţii creditului │ securitizare │resecuritizare │
├─────────────────────┬──────────────────┼──────┬──────┬──────┼───────┬───────┤
│Evaluãri de credit, │Evaluãri de credit│ A │ B │ C │ D │ E │
│altele decât cele pe │ pe termen scurt │ │ │ │ │ │
│ termen scurt │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 1 │ 7%│ 12%│ 20%│ 20%│ 30%│
├─────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ 2 │ │ 8%│ 15%│ 25%│ 25%│ 40%│
├─────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
│ 3 │ │ 10%│ 18%│ 35%│ 35%│ 50%│
├─────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┤ ├───────┼───────┤
│ 4 │ 2 │ 12%│ 20%│ │ 40%│ 65%│
├─────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┤ ├───────┼───────┤
│ 5 │ │ 20%│ 35%│ │ 60%│ 100%│
├─────────────────────┼──────────────────┼──────┼──────┴──────┼───────┼───────┤
│ 6 │ │ 35%│ 50% │ 100%│ 150%│
├─────────────────────┼──────────────────┼──────┼─────────────┼───────┼───────┤
│ 7 │ 3 │ 60%│ 75% │ 150%│ 225%│
├─────────────────────┼──────────────────┼──────┴─────────────┼───────┼───────┤
│ 8 │ │ 100% │ 200%│ 350%│
├─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┤
│ 9 │ │ 250% │ 300%│ 500%│
├─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┤
│ 10 │ │ 425% │ 500%│ 650%│
├─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┤
│ 11 │ │ 650% │ 750%│ 850%│
├─────────────────────┴──────────────────┼────────────────────┴───────┴───────┤
│Toate celelalte evaluãri de credit, │ │
│precum şi poziţiile care nu beneficiazã │ │
│ de rating │ 1250%" │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘    7. Articolul 78 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    " Art. 78. - (1) Ponderile de risc din coloana C a tabelului nr. 4 se aplicã în cazul în care poziţia din securitizare nu este o poziţie din resecuritizare şi în cazul în care numãrul efectiv al expunerilor securitizate este mai mic de 6.
    (2) Ponderile de risc din coloana B a tabelului nr. 4 se aplicã celorlalte poziţii din securitizare care nu sunt poziţii din resecuritizare, altele decât cele menţionate la alin. (1), cu excepţia cazului în care poziţia este situatã în tranşa cu cel mai înalt rang din securitizare, caz în care se aplicã ponderile de risc din coloana A a tabelului nr. 4.
    (3) Ponderile de risc din coloana E a tabelului nr. 4 se aplicã poziţiilor din resecuritizare, cu excepţia cazului în care poziţia din resecuritizare se aflã în tranşa cu cel mai înalt rang din resecuritizare şi niciuna din expunerile suport nu reprezintã ea însãşi o expunere din resecuritizare, situaţie în care se aplicã ponderile de risc din coloana D a tabelului nr. 4.
    (4) Pentru a determina dacã o tranşã are cel mai înalt rang nu trebuie luate în considerare sumele datorate în baza contractelor aferente instrumentelor financiare derivate pe rata dobânzii sau pe valute, comisioanele datorate sau alte plãţi similare."

    8. Articolul 79 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 79. - (1) În vederea calculului numãrului efectiv al expunerilor securitizate, expunerile multiple faţã de acelaşi debitor trebuie sã fie tratate ca o singurã expunere.
    (2) Numãrul efectiv al expunerilor se calculeazã astfel:


        ┌ ┐^2
        │ \f2Σ EAD(i)│
        │ i │
        └ ┘
    N = ─────────── ,
         ΣEA[D(i)]^2
         i    unde EAD(i) reprezintã suma valorilor tuturor expunerilor înregistrate faţã de al i-lea debitor.
    (3) În situaţia în care se cunoaşte partea din portofoliu corespunzãtoare celei mai mari expuneri, C(1), instituţia de credit poate determina N ca fiind 1/C(1)."

    9. Articolul 80 se abrogã.

    10. Articolul 82 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 82. - (1) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 87 şi 88, cu respectarea prevederilor alin. (2), potrivit metodei formulei reglementate, ponderea de risc aplicabilã unei poziţii din securitizare se determinã conform prevederilor art. 83.
    (2) Ponderea de risc nu trebuie sã fie inferioarã valorii de 20% în cazul poziţiilor din resecuritizare şi valorii de 7% în cazul tuturor celorlalte poziţii din securitizare."

    11. La articolul 83 alineatul (2), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) N reprezintã numãrul efectiv de expuneri, determinat în conformitate cu prevederile art. 79. În cazul operaţiunilor de resecuritizare, instituţia de credit trebuie sa ia în considerare numãrul expunerilor din securitizare aferente portofoliului şi nu numãrul expunerilor suport aferente portofoliilor originale din care provin expunerile suport din securitizare."

    12. La ultimul enunţ, dupã punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmãtorul cuprins:
    "4. dispoziţiile art. 1 pct. 1 lit. a) şi pct. 9, precum şi ale pct. 4 lit. (a) şi lit. (b) pct. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (x), (xi), (xii), (xiii) ale anexei I la Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE şi a Directivei 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2010."
    ART. II
    Prevederile prezentului regulament intrã în vigoare la data de 31 decembrie 2011.

                          *

    Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 pct. 1 lit. a) şi pct. 9, precum şi ale pct. 4 lit. (a) şi lit. (b) pct. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (x), (xi), (xii), (xiii) ale anexei I la Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE şi a Directivei 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2010.

                   ________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016